HOMMAN KESKUSTELU > Paja

Dia/kalvosarja: humanitaarinen maahanmuutto - myyttejä ja tosiasioita

(1/45) > >>

ike60:
Homma forumilla on useassakin paikassa kyselty materiaalia jota voisi käyttää esitelmissä ja muissa vastaavissa, tai josta voisi aloittaa maahanmuuttokritiikkiin perehtymisen. Tämän ketjun tarkoitus on luoda dia/kalvosarja – tunnetaan myös nimellä powerpointit – joiden avulla voi esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla, puolueiden tilaisuuksissa tai vaikkapa kaveripiirissä kertoa eräitä perusasioita humanitaarisesta maahanmuutosta ja maahanmuuttokritiikistä. Ajatuksena on, että sarja on kohtalaisen kattava, ja siitä voi jokainen poimia omaan aikatauluunsa, aiheeseensa ja yleisöönsä sopivat kalvot.

Kalvosarja on tällä hetkellä olemassa openoffice.org Impress-ohjelman ymmärtämässä odf-formaatissa sekä Microsoft Officen PowerPoint ppt-formaatissa. Kalvosarjan viimeisin versio on ladattavissa sivulta
http://cms.hommaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145:myyttejae-ja-tosiasioita&catid=10:homma-ry-tiedottaa

Kalvosarjan jaottelu on seuraava:
mitä on humanitaarinen maahanmuutto?
humanitaarisen maahanmuuton lähtömaita koskevat myytit
maahanmuuttajia ja maahanmuuton syitä koskevat myytit
lakeja, sopimuksia ja viranomaisten toimintaa koskevat myytit
maahanmuuton vaikutuksia koskevat myytit
maahanmuuttokritiikkiä koskevat myytit
politiikkaa ja vaikuttamista koskevat myytit

ike60:
---Dia 1-----------------------------------------------------------------------
Humanitaarinen maahanmuutto
Myyttejä ja tosiasioita

--- Muistiinpanot: ---
Viimeksi päivitetty 28.11.2009
---Dia 2-----------------------------------------------------------------------
Mitä on humanitaarinen maahanmuutto?
Koostuu

Kiintiöpakolaisista

* pakolaisleireiltä humanitäärisin syin valittuja
Turvapaikanhakijoista

* ihmisiä jotka ovat saapuneet Suomeen omin avuin ja pyytäneet tänne päästyään turvapaikkaa
* Syynä pitäisi olla kotimaassa kohdattu vaino
* Vainon syyt rotu, uskonto, kansalaisuus, sosiaalinen asema, poliittinen mielipide

ike60:
------------ Dia 3 ---------------------------------------

Humanitaarisen maahanmuuton lähtömaita koskevat myytit

------------ Dia 4 ---------------------------------------

Myytti: Humanitaaristen maahanmuuttajien vastaanotto on tehokas tapa lievittää maailman hätää

[TODO: tähän sopiva lainaus humanitaarisesta maahanmuutosta ihmisten hädän lieventäjänä]


------------Dia 5 ---------------------------------------

Fakta: ei ole

Pakolaisten asuttaminen Suomeen kiihdyttää ympäristötuhoa, mm. kasvihuoneilmiötä
Suomessa asuva pakolainen kuluttaa paljon enemmän luonnonvaroja kuin pakolaisen kulttuuripiirissä asuvat ihmiset
Asuttamalla pakolaiset johonkin omaa maataan lähellä olevaan turvalliseen maahan autettaisiin paljon useampaa ja enemmän

* Elinkustannukset pienemmät
* Pakolaisten sopeutuminen helpompaa
* Pakolaisten paluu lähtömaahan helpompi


------------ Dia 6 ---------------------------------------

Saman rahan voi käyttää paljon tehokkaammin


* Aikuisen turvapaikanhakijan kustannukset 15 000 euroa vuodessa
* Alle 16-vuotiaan 28 000 €/v
* Lapsen 50 000 €/vAlle 16-vuotiaan turvapaikan ja ylläpidon kustannuksilla voisimme  tarjota 438 000 lapselle rokotteen poliota vastaan tai hätäavun yhteydessä käytettävän ensiapu-paketin yli sadalletuhannelle ihmiselle 3 kuukaudeksi

--- Muistiinpanot: ---
Maahanmuuttoa kuvaavat tunnusluvut 2009 (arvio)

      Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset 158 670
      Maahanmuutto/ulkomaan kansalaiset 26 170
      Nettomaahanmuutto/ulkomaan kansalaiset 13 000
      Suomen kansalaisuuden saaneet/vuosi 4 000

Vastaanoton piirissä olevat turvapaikanhakijat (keskim./v) 2009 (arvio)

      Maahan saapuneet uudet turvapaikanhakijat 2 000
      Vastaanottokeskuksiin majoitettuja 1 050
      Yksityismajoituksessa 750
      Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat 180
      Säilöön otetut ulkomaalaiset 40
 
      Keskimääräiset kustannukset:
      Vastaanoton kokonaiskustannukset 23 466 000
      Vastaanottokeskusten kustannukset/euroa/v 14 388 000
      — Vastaanottokeskusten yksikkökust./euroa/paikka/v 12 021
      — Alaikäisten kustannukset/euroa/paikka/v 42 600
      — Säilöön otettujen kustannus/euroa/hlö/v 67 270
      Yksityismajoituksen kustannukset/euroa/v 3 158 000
      — Yksityismajoituksen yksikkökust./euroa/hlö/v 5 970
 
 
Kotouttaminen: Pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja paluumuuttajiin liittyvät korvaukset 2009 (arvio)
 
Tuosta puuttuu vielä sosiaali- terveysministeriön hallinonalaan kuuluva erityistuki (arvio 24,7 miljoonaa vuodelle 2009)

Rokotteen ja ensiapupaketin kustannustiedot: UNICEF

Jouko:
Me laitetaan jo ainakin miljardi euroa vuodessa pakolaisuuden/turvapaikanhaun eliminoimiseen. Paljonko sen päälle vielä tarvitaan? Koska se osataan/halutaan laskea ja tehdä yksinkertaiseksi summaksi nähtäväksi koko kansalle? Ehkä osasataan, mutta sitä ei kerrota.

ike60:
------------ Dia 7 ---------------------------------------

Maahanmuuttajia ja maahanmuuton syitä koskevat myytit

------------ Dia 8 ---------------------------------------

Myytti: maahanmuuttajat ovat kaikki samanlaisia

Esimerkki: "Maahanmuuttajanuoret haluavat pois Suomesta"
- Iltalehden otsikko 13.10.2009


* Haastateltiin 55 15-21-vuotiasta virolais-, venäläis- ja somalitaustaista nuorta
* vain somalit kokevat uramahdollisuutensa huonoiksi, ja heilläkin poismuuttohalut liittyvät usein haaveeseen saada asua muslimimaassa
* Ovatko siis vain somalit maahanmuuttajia?
--- Muistiinpanot: ---
Iltalehden jutun IP-osoite http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009101310415454_uu.shtml

------------ Dia 9 ---------------------------------------

Fakta: eivät ole muuttonsa syiltä

Työperäinen

* Henkilöllä on työ- tai opiskelupaikka SuomessaPerhesyistä johtuva

* Avioliitto suomalaisen kanssaSosiaalinen

* PaluumuuttoPakolaisuus (humanitaarinen)

------------ Dia 10 ---------------------------------------

Fakta: eivät ole lähtömaittensa osalta

Maahanmuuttajat Euroopasta, muista länsimaista ja kaukoidästä

* Ovat keskimäärin hyvin koulutettuja
* Yleensä työllistyvät hyvin
* Tekevät määräänsä nähden suunnilleen saman verran rikoksia kuin suomalaiset
Maahanmuuttajat islamilaisista maista ja Afrikasta

* Ovat usein luku- ja kirjoitustaidottomia
* Työllistyvät huonosti
* Tekevät määräänsä nähden paljon rikoksia
------------ Dia 11 ---------------------------------------

(http://i50.tinypic.com/kbackw.jpg)

--- Muistiinpanot: ---

Tämäkin on hieman harhaanjohtavaa, sillä suuri osa esim. somalien naisista on jatkuvalla äitiyslomalla. Iso osa työllistyneistäkin työllistyy ns. maahanmuuttajien tukitehtäviin, joita ei olisi olemassa, jos ko. ryhmien massamuuttoa Suomeen ei olisi olemassa.
Taulukossa ulkom ka tarkoittaa kaikkien ulkomaalaisten työllistymisen keskiarvoa, Koko väestö sisältää eri ulkomaalaisryhmien lisäksi myös Suomen kansalaiset.

------------ Dia 12 ---------------------------------------

(http://i46.tinypic.com/hry5uo.jpg)

--- Muistiinpanot: ---

Lähde: Tilastokeskus
Ks. http://www.izrailit.net/maahanmuutto_rikostilastot.html

Sosiologi Magdalena Jaakkola tutki vuonna 2003 suomalaisten suhtautumista maahanmuuttoon. Mieluiten suomalainen ottaa maahansa englantilaiset, pohjoismaalaiset ja inkeriläiset. Virolaiset ovat jo vähemmän suosittuja, sitten tulevat kiinalaiset ja vietnamilaiset, entiset jugoslaavit, mustat afrikkalaiset ja venäläiset.

Vähiten kaivataan kurdeja, arabeja ja somaleja.

Jaakkolan löytämä järjestys noudattelee karkeasti ottaen maahanmuuttajaryhmien rikollisuuslukuja.

------------ Dia 13 ---------------------------------------

Myytti: useimmat humanitaariset maahanmuuttajat kokeneet vainoa

[TODO: tähän sopiva lainaus]


------------ Dia 14 ---------------------------------------

Fakta: monet hyväksytään muilla perusteilla

Toissijainen ja humanitaarinen suojelu (484 kpl 2008)

* Henkilökohtainen vaara kotimaassa
* Lähtömaassa ympäristökatastrofi, huono turvallisuustilanne (aseellinen selkkaus, vaikea ihmisoikeustilanne)
Oleskelulupa muulla perusteella (212 kpl 2008)
Tilapäinen

* <ul>
* maasta poistaminen ei käytännössä mahdollistaJatkuva

* Terveydentila, Suomeen syntyneet siteet, muut yksilöllisetPerheenyhdistämiset [TODO: lukumäärä]


--- Muistiinpanot: ---

Muita perusteita lisäksi
Oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella
hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi

Tilapäinen oleskelulupa muilla perusteilla myös kun: tilapäisestä terveydellisestä syystä ei voida palauttaa kotimaahansa
Hyväksymisperusteista ks. maahanmuuttoviraston nettisivut
<a href="http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2476,2537">http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2476,2537</a>
Perheenyhdistämisten perusteella [TODO: tähän faktaa MIGRIn sivuilta, ehkä omaksi kalvokseen]

------------ Dia 15 ---------------------------------------

Fakta: monet pääsevät maahamme turvapaikan saaneiden perheenyhdistämisen perusteella

Vuonna 2008 sai Suomesta oleskeluluvan perhesiteen perusteella seuraavasti
Mukana tosin myös työperäisten maahanmuuttajien perheet

Perheside, avioliitto1981Perheside, lapset2763Perheside, muu omainen325Perheside, Suomen kansalaisen perheenjäsen325
--- Muistiinpanot: ---

Lähde: Maahanmuuttovirasto http://www.migri.fi/download.asp?id=mamu+tilastonalyysi+2008;1371;{A745DE88-6CA3-4CB7-8BFD-60BB0609EA5D}

------------ Dia 16 ---------------------------------------

Myytti: useimmat humanitääriset maahanmuuttajat pakenevat kotimaassaan kohtaamaansa vainoa

[TODO: tähän lainaus jossa väitetään humanitääristen maahanmuuttajien pääasiassa pakenevan vainoa]


------------ Dia 17 ---------------------------------------

Fakta: monet turvapaikanhakijat tulevat muista syistä

Vuonna 2008 Suomessa myönnettiin 89 ihmiselle turvapaikka vainon perusteella (hakijoita 4035)

Parempien liikenneyhteyksien ulottuvilla olevaan naapurimaahamme Viroon tuli 14 turvapaikkahakemusta vuonna 2008


--- Muistiinpanot: ---

Vuoden 2008 luvut Suomen osalta: Maahanmuuttovirasto http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=2003

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta