HOMMAN KIRJASTO > Suositeltavaa luettavaa

Argumentaatiovirheet

(1/14) > >>

Saippuakupla:
Ohessa muutamia argumentaatiovirheitä. Kirjoittakaa lisää :D

Väärä dikotomia, kun kuulija halutaan saada valitsemaan kahden väitteen väliltä.
”Väitetään, että maahanmuuttajat eivät halua tehdä töitä. Minä kuitenkin tiedän parikin maahanmuuttajaa, jotka käyvät töissä ja ovat siitä ylpeitä. Maahanmuuttajat siis haluavat tehdä töitä!”

Todistustaakan kääntäminen ei todistetulla väitteellä.
”Voitko todistaa, että maahanmuuttajat eivät tulevaisuudessa ole vastaus Suomen mahdolliseen työvoimapulaan?”

Kaltevalla pinnalla (engl. slippery slope) perustuu oletukseen, jossa jokin toiminta johtaa johonkin toiseen.
”Turvapaikanhakijoiden määrän lisääminen rikastuttaa suomalaista kulttuuria ja helpottaa Suomen tulevaa työvoimapulaa.”

Latautunut kysymys sisältää useita kysymyksiä.
”Miksi esität turvapaikanhakijoiden määrän lisäämisen kalliina ratkaisuna, sillä eikös pääasiassa suomalaiset nosta erilaisia yhteiskunnallisia tukia?”

Vääriin motiiveihin vetoaminen esim. painostaminen, säälin kerjääminen, seurauksilla uhkaaminen tai niihin vetoaminen.
"Haluatko nyt varmasti esittää tuollaisia näkökulmia, koska enemmistö on asiasta eri mieltä."

Moraalinen kiristys
”Jos olet maahanmuuttokriittinen, niin olet heitä vastaan!”

Suosituimmuusperustelu (engl. bandwagon)
Mitä useampi henkilö tai instituutio kannattaa käsitystä, sitä todennäköisemmin se on oikea käsitys.
"Demokraattisessa yhteiskunnassa suurin osa tätä mieltä, joten se on oikea näkökulma"

Todistajat eli käytetään asiasta ”todistajana” henkilöä, jonka suosio tai arvovalta ei liity millään lailla käsiteltävään asiaan.

Aiheen vaihtaminen eli keskustelun skippaaminen.
”Tuo on hyvä perustelu, mutta siirrytään seuraavaan teemaan.”

Syötti (engl. red herring) huomion vieminen asiaan kuulumattomiin perusteisiin.
”Keskustellaan vain maahanmuuttokustannuksista. Toki on mahdollista, että turvapaikanhakijoista aiheutuu kustannuksia, mutta eivätkös he kuitenkin rikastuta suomalaista kulttuurielämää? Ajattele millaisiin kulttuurielämyksiin sinäkin voit halutessasi osallistua!”

Ihmistä vastaan eli väite ei koske käsiteltävää asiaa vaan kohdentuu henkilöön /ryhmään.
”Maahanmuuttokriittisenä olet tietysti tuota mieltä asiasta!”
”Homma-forum on kuin huume, joka sokaisee sinne kirjoittavat henkilöt, sinutkin.”

Olkiukko (engl. straw man) eli vastaväittäjän tarkoituksellinen väärinymmärtäminen ja sen perusteella tehty vastaan väittäminen.
"Ahaa, käytit termiä maahanmuuttokriittisyys, sehän tarkoittaa sitä, että et pidä tai halua tänne maahanmuuttajia! Miksi et halua Suomeen maahanmuuttajia?"

Generatiivinen virgeargumentti eli käytetään nykytilanteelle merkityksetöntä historiallista faktaa perusteluna.
”Suomessa on jo pitkään ollut maahanmuuttajia, ei heistä ole ennenkään aiheutunut suuria kustannuksia.” 

Heikko analogia eli rinnastetaan kaksi toisiaan muistuttavaa ilmiötä.
”Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminenko kallista? Kaikki Suomessa on kallista, rakennetaanhan asunnottomillekin asuntoloita.”

Kehäpäätelmät eli usein selvän oloisia oletuksia ja päätelmiä.
”Miksi Erkki Esimerkki on maahanmuuttokriittinen? Koska Erkki Esimerkki kuuluu oletettavasti johonkin ääriliikkeeseen. Mistä tiedät, että Erkki Esimerkki kuuluu johonkin ääriliikkeeseen? Siitä, että Erkki Esimerkki on maahanmuuttokriittinen.”

Eino P. Keravalta:
Tuoreimmassa Mensalainen-lehdessä on Vesa Tenhusen ansiokas kirjoitus argumentoinnin virheistä. Tenhunen antaa lupansa lainata kirjoitustaan, joten kirjaan tähän kaikki hänen mainitsemaansa 17 kategoriaa argumentoinnin virheitä, joihin olen itse sulkuihin kirjoittanut esimerkin koskien Homma-forumin aihepiiriä.

Palauttakaamme tämä lista aina silloin tällöin mieliimme parantaaksemme omaa argumentaatiotamme vihollisen keskellä. Näillä eväin pystymme myös helpommin paikantamaan monikultturistien väitteiden heikot kohdat, vaikka sanottakoon, ettei se nyt erityistä paneutumista yleensä vaadi..

1- HENKILÖÄ VASTAAN HYÖKKÄÄMINEN

( sinä olet rasisti, kannat vihaa sisälläsi, olet juntti, juot kiljua.. )

2- STRAW MAN ELI OLKINUKKE

Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke. Sitä vastaan hyökkäämällä ja naurettavaksi tekemällä pyritään mitätöimään vastustajan väite.

( te monikulttuurisuuden vastustajat haluatte vain syödä mämmiä ja pukeutua tuohivirsuihin, haluatte, että kaikki ovat samannäköisiä vaaleine hiuksineen ja sinisine silmineen )

3- ASIATON AUKTORITEETTIIN VETOAMINEN

Tällaisessa veotamisessa voidaan erottaa neljä eri tyyppiä:

3.1 Vetoamalla arvostettuun henkilöön haetaan uskottavuutta väitteille, mutta samalla unohdetaan mahdolliset yhtä arvostetut henkilöt, jotka ovat päinvastaista mieltä.

( pääministerikin kannattaa monikulttuurisuutta )

3.2 Toisinpäin käytettynä vastustetaan asiaa vetoamalla epämiellyttävään henkilöön tai jonkin henkilön epämiellyttäviin ominaisuuksiin.

( Tony Halmekin oli rasisti ja katsokaa, miten sen kävi )

3.3 Nimettömiin auktoriteetteihin vetoaminen on myös yleistä.

( tutkijat ovat sitä mieltä, ettei eri etnisillä ryhmillä ole älykkyyseroja. Vallitsee suuri yksimielisyys siitä, ettemme selviä eläkepommin hoitamisesta ilman satojatuhansia maahanmuuttajia )

3.4 Vetoaminen yleiseen mielipiteeseen tai suuriin väkimääriin ei todista yhtään mitään.

( useimmat äänestävät maahanmuuttomyönteisiä puolueita, joten Suomen kansa tahtoo lisää maahanmuuttoa )

4- VETOAMINEN TIEDON PUUTTEESEEN

Tarkoittaa väitettä, että jos jotakin ei ole todistettu vääräksi, sen täytyy silloin olla oikein - ja päinvastoin.

( missään laskelmassa ei ole todistettu, että maahanmuuttajista olisi enemmän haittaa kuin hyötyä, joten he ovat hyödyksi Suomelle )

5- VETOAMINEN TOISTOON

( monikulttuurisuus on rikkaus, maahanmuutto on välttämättömyys, Suomen on kannettava vastuunsa )

6- VETOAMINEN VOIMAAN

Uhataan väitteen vastustajia suoraan tai epäsuorasti voimatoimin.

( sananvapaudellakin on rajansa )

7- VETOAMINEN SEURAUKSIIN

Vedotaan ikäviin seurauksiin, joita väitteestä muka aiheutuu.

( jos kerran haluatte, että Suomi on suomalaisilla niin sittenhän joudutte työntämään ihmisiä kaasukammioihin )

8- VÄÄRÄ VASTAKKAINASETTELU

Otetaan huomioon vain kaksi ääripäätä, vaikka useampiakin on olemassa.

( jos ette hyväksy monikulttuurisuutta niin sittenhän pitää palata 30-luvun Saksaan. Koska emme halua olla rasisteja, meidän täytyy ottaa kaikki halukkaat asumaan Suomeen )

9- KEHÄPÄÄTELMÄ

( tarvitsemme monikulttuuria, jotta silmämme avautuisivat tajuamaan, millainen rikkaus toiseus on. Kun tajuamme toiseuden rikkauden, ymmärrämme tarvitsevamme monikulttuuria )

10- SLIPPERY SLOPE ELI VIETTÄVÄ PINTA; VIRHEELLINEN PÄÄTTELYKETJU

Väitteen esittäjä tai sen vastustaja vetoaa ikävyyksiin huipentuvaan tapahtumaketjuun, jonka väitteen hyväksyminen tai hylkääminen tuo tullessaan.

( jos alamme valikoida tänne tulevia ihmisiä, se johtaa kaasukammioihin ja rodunjalostukseen )

11- NON SEQUITUR ELI LATINAN "EI SEURAA"

11.1 Lähtökohdasta ei välttämättä seuraa väitetty johtopäätös

( rasismi aiheuttaa maahanmuuttajien pahoinpitelyjä. Koska maahanmuuttajien pahoinpitelyjä on olemassa, syynä on rasismi )

11.2 Lähtökohdasta voidaan johtaa tietty seuraus, mutta jos lähtökohta puuttuu, väitetään seurauksenkin puuttuvan.

( ennakkoluulot aiheuttavat rasismia. Jos ennakkoluuloista päästään, loppuu rasismikin )

11.3 Väite sisältää useampia väittämiä, jotka ovat ristiriidassa keskenään.

( kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Erilaisuutta on vaikea hyväksyä )

12- PUOLITOTUUDET JA TODISTEIDEN "UNOHTAMINEN"

( on totta, että jotkut maahanmuuttajat tekevät rikoksia, mutta rasismi on pakottanut heidät siihen. "Suomalainen raiskasi Ruotsissa" - ja jätetään mainitsematta, että kyseessä oli Suomen kansalaisuuden saanut maahanmuuttaja )

13- TILASTOJEN YMMÄRTÄMINEN VÄÄRIN

13.1 Tilastokäsitteiden, kuten keskiarvon outous

( vain rasisti voi väittää, että puolet suomalaisista on älykkyydeltään yli keskiarvon )

13.2 Otos on liian pieni

( tunnen ainakin kymmenen kunnollista maahanmuuttajaa; maahanmuuttajat ovat ihan kunnollisia ihmisiä )

13.3 Otos ei edusta riittävästi kokonaisuutta

( ainakin kaikki somalit, mitä meidän työpaikalla ovat, käyvät töissä )

13.4 Sovelletaan yleistä sääntöä poikkeustapauksiin..

( kyllähän yhteiskunnan on maksettava ympärileikkaukset kun korvataanhan muutkin leikkaukset Kelasta )

..tai halutaan poikkeustapauksesta yleinen sääntö

( tottakai meidän on otettava maahan kaikkien maahanmuuttajien isoäidit kun kerran otimme tämän egyptiläismummonkin )

14- KAUSAALISUUDEN JA KORRELAATION SEKOITTAMINEN

( Suomi on nyt paljon avoimempi ja vapaampi yhteiskunta kuin 70-luvulla, jolloin saimme ensimmäiset maahanmuuttajamme. On siis maahanmuuttajien ansiota, että Suomi nyt on avoimempi ja vapaampi )

15- POST HOC, ERGO PROPTER HOC ELI LATINAN "TÄMÄN JÄLKEEN, SIISPÄ TÄMÄN TAKIA"

Tässäkin sekoitetaan kausaalisuus ja korrelaatio luulemalla kahta toisiinsa liittymätöntä asiaa syy- ja seuraussuhteessa oleviksi.

( tiedän erään juopon. Se on rasisti. Varmaan juonut niin paljon, että on tullut katkeraksi rasistiksi )

16- FALSIFIOINNIN MAHDOTTOMUUS

( maahanmuutto on Suomelle suuri rikkaus, mutta sitä ei voi mitata mitenkään, kun se on sellaista henkistä rikkautta. Maahanmuuttajat menestyvät älykkyystesteissä yhtä hyvin kuin me, kunhan vain tehdään sellainen testi, missä ne menestyvät )

17- AD HOC-SELITYKSET ELI LATINAN "TÄHÄN"

Selitys, joka keksitään saman tien kumoamaan vastaväite tai vastaamaan kriittiseen kysymykseen. ( tekee siis älyllisen keskustelun mahdottomaksi järjettömillä vastaväitteillään keksien juuri tähän asiaan "sopivan" väitteen )

( "kerropa, miksi en näe työpaikallani yhtään mustalaista?" - no sun pomo on rasisti eikä palkkaa niitä. "Miksi mamut tekevät niin paljon rikoksia?" - suomalaiset tekee yhtä paljon mut niistä ei ilmoteta niin herkästi kun mamun rikoksista. "Tiesitkö, että Koraanissa miestä neuvotaan hakkaamaan kuritonta vaimoaan?" - toi on vaan sun ennakkoluuloa. "Mutta täällähän sanotaan niin, katso vaikka!" - onkohan toi nyt virallinen käännös, tuskin ne sitä on tollee tarkottanu, siellähän käsketää myös kunnioittaa naista. "Miksi meidän muka tulisi maksaa kehitysapua?" - noku orjalaivojen terva )

---------------------------------------

Kiitokset siis listan laatineelle Vesa Tenhuselle. Korostan jälleen, että teksti suluissa on minun, ei Tenhusen. Ja sanottakoon vielä, etten ole Mensan jäsen. Miten voisinkaan olla, kun olen tyhmä. Jopa niin tyhmä, etten tajua monikulttuurin suurenmoisuutta..

MW:
No mutta siinähän tuli loistava tekstirunko, jonka pohjalta kirjoittaa ainakin kymmenen vuotta monikulttuurisuutta käsitteleviä juttuja hesariin.

Jari-Petri Heino:
Kai noita sinun selityksiäkin saa lainata? Meinaan hyviä pointteja ja tarvetta tuntuu olevan.
Muuten on monelle liian vaikea ymmärtää, mutta noilla esimerkeillä menee varmasti argumentaatio-oppi perille.

Huolestunut Kansalainen:
Ei tokikaan täydellinen mutta yleisimmät virheet kattava lista. Melkeinpä voisi pistää stickyksi tännekin, sen verran paljon tämä koskettaa valtaosaa fooruminkin väittelyjä. ;)

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta