HOMMAN KESKUSTELU > Salonki

Islamisaatio

<< < (2/273) > >>

fisvensson:
Joissakin uskonnoissa ongelma on siinä, että ihmisten käsketään heittää aivot narikkaan ja tehdä niin kuin uskonnon jumalhahmo sanoo. Käskytyksen antaa uskonnollinen johtaja, joka sanoo, miten asiat tehdään ja on aina tehty. Epäileminen, kyseenalaistaminen, oma tahto ja halu nähdä asioita toiselta kantilta tuomitaan synniksi, josta seuraa rangaistuksia. Tällaista on esiintynyt suomalaisissakin uskonnollisissa piireissä. Minuakin peloteltiin kristinuskon helvetillä, kun olin lapsi. Olin siitä syystä valmis suorittamaan uskonnollisia rituaaleja, joihin en enää aikaani käyttäisi. Mitä jos en olisi koskaan saanut oppia lukemaan ja etsimään tietoa asioista? Tässä kristinuskoisessa valtiossa ainakin vielä on onneksi uskonnonvapaus. Pahin painajaiseni olisi, että lainsäädännöllisin keinoin kansa pakotettaisiin jonkin uskonnon harjoittajiksi.

JR:

Selvä juttu. Jäi kiinnostamaan, kun aloittaja vertasi espanjalaista inkvisitiota islamiin. Oman näkemykseni mukaan inkvisitio ei kuitenkaan ole oikein vertailukelpoinen islamiin nähden. Inkvisitiota koskeva historiankirjoitus on myöskin niin poliittisesti värittynyttä, ettei siihen voi luottaan oikein missään kohtaa.

Miniluv:
Joo. Marko Nenosta kannattaa lukea inkvisition ja noitavainojen osalta.

Einsten:
"En laita viitteitä koska teksti täyttyisi numeroilla ja arabiankielisillä nimillä. Jokainen voi ottaa selvää asioista itse ja ehkä foorumille ilmestyy jossain vaiheessa oma rimpssu missä olisi islamilaisittain autenttisia lähteitä."

Ehkä kuitenkin viitteitä olisi kaivattu jonkin verran.

Kerron oman mielipiteeni näistä islamin kuvauksista, koska niissä hyvin usein yliyksinkertaistetaan asioita.

Ensinnäkin islamista puhutaan aina yhtenä käsitekimppuna. Ikään kuin islamin usko olisi jokaiselle muslimille yksi ja sama asia. Käytännössä afganistanilaisella talebanilla ja turkkilaisella sekularisoituneella muslimilla on hyvin vähän tekemistä keskenään. On hyvä muistaa, että islam jakaantuu sunneihin, shiioihin, suufeihin ja moniin muihin alatraditioihin. Jokainen suuntaus pitää sisällään omat alasuuntaukset, joiden uskonnolliset sisällöt vaihtelevat poliittisista, alueellisista ja etnisistä syistä.

Edellisen hahmottaminen ehkä selkiintyy, jos vertaa suomalaista perusluterilaista apinaa vastaavaan Puolan katolilaiseen. Yläkäsitteiden kohdalla liikutaan samoissa sfääreissä, muta käytännössä erot voivat olla suuria.

"Helpoiten asian voi ilmaista sanomalla että islam on enemmänkin itseasiassa uskonnoksi puettu ideologia."

On hyvä huomioida, että jokaista uskontoa voi kohdella ideologiana.

"Allah ilmaisi hyvin selkeästi mitä hän haluaa, ja se mitä Allah haluaa on absoluuttinen maailmanlaajuinen valta."

Tässähän on kyse nimenomaan islamin tulkinnasta, joka taas vaihtelee edellä mainittujen suuntausten mukaan ja vielä näiden sisällä (Koraanin tulkinnasta Hämeen-Anttila 1997). Epäilemättä jotkut jihadisti/salafistit näin ajattelevatkin, mutta kyse on kuitenkin marginaaleista. Keskivertomuslimi on normijamppa.

"Tämä saavutetaan jihadin eli pyhän sodan tai sanatarkasti taistelun avulla. Niin kauan kuin jossain on alueita jotka eivät toimi sharian alla, muslimien velvollisuus on jihadin avulla saada nämä alueet alistettua Allahin tahtoon. Ja Allahin tahto on maailmanlaajuinen sharia."

Toinen hyvin yleinen yliyksinkertaistamisen erhe tulee esille kun puhutaan shariasta. Ei ole olemassa yhtä shariaa, jota jokainen muslimi noudattaa.

Tällä hetkellä on neljä lakikoulukuntaa, joita pidetään muita merkittävimpänä (kts. esim. Palva 1999). Nämä ovat hanafilainen, malikilainen, safiilainen ja hanbalilainen. Jälkimmäinen vaikuttaa Saudeissa ja on melko konservatiivinen, ensimmäinen on taas melko vapaamielinen ja vaikuttaa Turkissa ja Keski-Aasiassa.

Shiialaisilla ja sunneilla on myös omat painotukset shariaa tulkittaessa.

"Meneillään oleva laajamittainen hyökkäys länsimaalaista kulttuuria kohtaan ei lopu ennenkuin länsimaat alistuvat islamilaisen lain alle, mikä tietenkin olisi länsimaalaisen kulttuurin loppu."

Hyvin yksinkertaistettu ja mustavalkoinen esitys tämän hetkisestä tilanteesta. Monissa muslimimaissa asioita pyritään muuttamaan myös sisältäpäin (kts. esim. Palvan selvitys Saudein tilanteeesta 2002). Keskivertomuslimi ei ole länttä vihaava terroristi.

"Suurin syy sille miksi länsimaat ovat kovaa vauhtia islamisoitumassa on se että emme ymmärrä islamia, sen päämäärää ja sen toimintatapoja. Antamalla periksi käsittämättömille ja kohtuuttomille vaatimuksille pienissä asioissa, annamme pois vapauttamme pienissä paloissa."

En tiedä kuinka kova vauhti on Suomessa, jos otetaan huomioon ne lukuisat traditiot, joista maahamme tulevat muslimit saapuvat. Pidän hyvin epätodennäköisenä Suomen kohdalla, että nämä muslimit löytäisivät jonkun yhteisen poliittisen sävelen. Poliittinen islam edellyttää melko suurta homogeenista joukkoa yhden tulkinnan saralta ja ainakaan Suomessa ei tällaisesta ole pelkoa. Meillähän maahanmuuttajamuslimit ovat omaksuneet vaikuttamiskeinokseen vallitsevan poliittisen järjestelmän, tässä suhteessa maahanmuuttopolitiikkaamme voidaan pitää onnistuneena.

Edellä mainittu seikka unohtuu myös hyvin usein näistä islamisaatio-kuvauksista.

antabush:
Minusta on turhaa hyssyttelyä vedota siihen, että valtaosa islamisteista on maallistuneita ja maltillisia, koska kyseisen uskonnon nimissä kuitenkin tehdään käsittämättömiä raakuuksia vielä tälläkin vuosisadalla.

Kuka näistä kiihkoilijoista sitten on vastuussa, ellei islam ja koraanin opetukset ja tulkinnat? ???

Omaan järkeeni ei vain yksinkertaisesti mahdu ajatus, että islam on rauhan ja rakkauden asialla. Montako silvottua lasta, kivitettyä, marttyyriä, terroritekoa tarvitaan, että se rauha ja rakkaus toteutuu?

Miksi kaikki julkisesti islamia arvostelleet elävät jatkuvassa kuolemanpelossa? Miksi islam ei kestä julkista kritiikkiä?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta