HOMMAN KESKUSTELU > Tupa

Vakiofraaseja & Mokutuksen helmiä

<< < (156/161) > >>

Roope:
Hesarin Sisko mokuttaa haamukirjoittajan avustuksella:


--- Lainaus ---Usko Siskoa

RAKKAAT ystävät! Tällä kertaa siirrymme suoraan uusien kysymysten pariin.

Mikä estää rasismin vastustajiksi profiloituneita puuttumasta monikulttuurisuuden epäkohtiin? Eikö rasismin ehkäisyssä pitäisi pyrkiä tuomaan monikulttuurisuuden epäkohdat esille ja korjata ne ensin?

– Ana

Lähdetään liikkeelle erittelemällä, mitä nuo kaksi asiaa tarkoittavat.

Rasismin vastustaminen on tasa-arvon vaatimista. Jo yhdenvertaisuuslaki kieltää alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen tai uskontoon perustuvan syrjinnän. Antirasismi on aktiivista toimintaa, jonka tavoite on vähentää etnistä syrjintää ja ennakkoluuloja.

Rasismin vastustajat vastustavat rakenteellista epätasa-arvoa etnisyyden, uskonnon tai ihonvärin vuoksi, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että vieraskielisen nimen omaavan on vaikea työllistyä Suomessa tai nuoria toisen polven maahanmuuttajia ei kannusteta kouluttautumaan pitkälle, vaikka he osoittaisivat potentiaalia tehdä niin. Lisäksi rasismi on monelle jatkuvaa haukkumista ja väkivallan uhkaa, jota antirasismissa vastustetaan.

Monikulttuurisuuden epäkohtia on vaikeampi määritellä. Niihin voidaan lukea yllä mainitusta rakenteellisesta rasismista johtuvat lieveilmiöt. Tutkimusten mukaan huono-osaisuus kasaantuu: Kun ei saa töitä, putoaa myös terveydenhuollon ulkopuolelle. Talousvaikeudet aiheuttavat stressiä, häpeää, turvattomuuden tunnetta sekä ongelmia ihmissuhteissa ja saattavat johtaa mielenterveysongelmiin. Rasismia kokevat ovat siis jo valmiiksi heikommassa asemassa yhteiskunnassa.

Voisi ajatella, että muita monikulttuurisuuden epäkohtia olisivat niin sanotut yhteentörmäykset yhteiskunnassa: muualta muuttaneiden vaikeudet integroitua ja sopeutua. Oletan, että viittaat kysymyksessäsi näihin.

No, kumpi sitten pitää korjata ensin? Rasismi vai ”monikulttuurisuuden epäkohdat”? Asiat linkittyvät toisiinsa: kun epätasa-arvo taklataan, myös sopeutuminen helpottuu.

Aiheesta tehdyissä tutkimuksissa korostuvat toistuvasti etnisten vähemmistöjen kuuleminen ja osallistaminen niitä koskevissa asioissa. Mitä avoimemmin eri ryhmät otetaan osaksi yhteiskuntaa, sitä vähemmän etnisten vähemmistöjen edustajat vaikkapa tekevät rikoksia tai joutuvat rikoksen uhreiksi.

Monikulttuurisuus nähdään edelleen lähtökohtaisesti ongelmana, vaikka esimerkiksi monikulttuurisissa perheissä ei välttämättä koeta, että kaksi kulttuuria muodostaisi lähtökohtaisesti konfliktin. Päinvastoin asia nähdään rikkautena.

--- Lainaus päättyy ---
Helsingin Sanomat 1.5.2022

Mitkä tutkimukset? Missä maissa "avoimuus ottaa eri ryhmät osaksi yhteiskuntaa" on johtanut maahanmuuttajien rikoksien vähenemiseen?

Esimerkiksi ns. MIPEX-indeksin (mittaa maahanmuuttajien oikeuksia, ei pärjäämistä) mukaan Ruotsi (1.) ja Suomi (2.) ovat kotouttamistoimissa maailman ehdotonta kärkeä. Se ei kuitenkaan näy maailman parhaana integroitumisena tai maahanmuuttajien rikollisuuden vähenemisenä, vaan päinvastoin lisää haittamaahanmuuttoa houkuttelevina ja ongelmia aiheuttavina vetovoimatekijöinä.

Larva:
^ Ja ennen kaikkea, mitä tarkoitetaan sillä, että "otetaan eri ryhmät avoimesti osaksi yhteiskuntaa"?

Jos se tarkoittaa aineellisen hyvän jakamista - sitä, että jaetaan avokätisesti ja naiivisti rahaa ja tavaraa ja asuntoja ja kaikkea kivaa ja lisäksi ymmärretään loputtomasti kaikenlaista perseilyä, koska kulttuuri ja lähtömaan vaikeudet ja traumat -, niin se johtaa väistämättä konfliktiin alkuperäisväestön kanssa. Koska ihmiset nyt ovat mustasukkaisia omasta alueestaan ja inhoavat sitä, että joku saa asunnon ja rahaa vain sillä perusteella, että hän on lampsinut rajan yli. Ja inhoavat vielä enemmän sitä, että joku saa ilmaiseksi kaiken ja siitä kiitokseksi halveksii isäntiään ja kirjaimellisesti paskoo näiden päälle.

Mutta jos se tarkoittaa lähinnä henkisen kodin jakamista - sitä, että tervetuloa niin kauan kuin käyttäydyt kunnolla ja elätät itsesi - niin se johtaa todennäköisemmin suosiolliseen vastaanottoon isäntämaan puolelta, ja kaikki voittavat. Silloin kaikki ovat rehellisesti samalla viivalla, eikä kukaan saa mitään ekstraa vain siksi, koska sattuu tulemaan toisaalta ja on ehkä kokenut kamalia asioita (tai sitten ei).

Roope:

--- Lainaus käyttäjältä: Larva - 03.05.2022, 11:19:08 ---^ Ja ennen kaikkea, mitä tarkoitetaan sillä, että "otetaan eri ryhmät avoimesti osaksi yhteiskuntaa"?

--- Lainaus päättyy ---

Tarkoittanee juuri sitä, mitä tuolla mainitsemallani MIPEX-indeksillä mitataan eli suunnilleen sitä, että maahanmuuttajien oikeudet ovat ensimmäisestä päivästä lähtien mahdollisimman lähellä maan kansalaisten oikeuksia. Siihen sitten vielä positiivinen erityiskohtelu päälle.

Mutta tällaisen politiikan toimivuudesta ei siis ole oikeasti mitään todisteita, ei tietääkseni edes humpuukitutkimuksien verran. Ruotsi on todiste, että ei toimi.

Lalli IsoTalo:
Vakiofraasi "rakenteellinen rasismi" tarkoittaa rasistisen evoluution tuottamaa luonnon syntiinlankeemusta, josta sitten seurasi Gaussin käyrän normaalijakauma, joka hylkii tasa-arvoa yhdenvertaisesti kaikilla elämän alueilla.

Myöhempinä epäpyhinä aikoina valkoisen miehen käyrän vasemmalla puolella majaileva epäkurrantimpi aines, punavihreä papisto, on julistanut sodan evoluutiorasismia vastaan, ja julistanut luonnossa esiintyvät erot perisynniksi, josta valkoisen miehen gaussinkäyrän oikean puolen on kärsittävä ainakin tappiin asti, ellei pidempäänkin.

Evoluutiorasismin tuottamasta perisynnistä ei koskaan ole mahdollista päästa eroon, mutta sitä voidaan helpottaa sekä

1) korkealla kokonaisveroasteella, että

2) sellaisen väestön maahantuonnilla, jonka käyrän keskiarvo on tarpeeksi valkoisen miehen käyrän keskiarvon vasemmalla puolella.

Nämä toimenpiteet vähentävät evoluutiorasismin tuottaman perisynnin aiheuttamaa ahdistusta.

Roope:
Kielitieteilijä Janne Saarikivi yrittää asettua retorisesti ääripäiden väliin, mutta päätyy toistamaan mokutusfraaseja toisin määritellystä kansainvälisyydestä ja siitä, kuinka on liian myöhäistä puuttua maahanmuuttoon, koska se on jo täällä.


--- Lainaus ---Janne Saarikiven kolumni: Suomalaiset eliitit elävät omassa amerikkalaisuuden kuplassaan eivätkä tunnista todellista kansainvälisyyttä keskuudessamme

Olenko suvakki tai woke, isänmaallinen tai maahanmuuttokriittinen? En tiedä, mutta antakaapa kun kerron eräistä suomalaisista nuorista.

Osallistuin tutkimushankkeeseen, jonka aiheena oli helsinkiläisten nuorten monikielisyys. Kuukausien ajan kuljin ahkerasti itähelsinkiläiseen kouluun, joissa oli taustaltaan varsin kirjava oppilaskunta. Osallistuin tunneille, suunnittelin lasten kanssa hankkeita, kuuntelin, katselin ja yritin ymmärtää kaikkea näkemääni.

Tutkimamme lapset olivat sekä oikeiston että vasemmiston retoriikan ytimessä. Maassahan on oikeistopuolue, joka puhuu lähinnä vain maahanmuutosta, nimenomaan siitä, miten se on paha asia. Lehdistössä ja selvityksissä on varoitettu, että maassa on pian kouluja, joissa ei osata suomea.

[...]

Tutkimamme nuoret eivät vaikuttaneet laiskoilta seksuaalirikollisilta kuten oikeistopopulistisen kertomuksen maahanmuuttajat. He halusivat opiskelemaan, olivat täynnä elämän ja itsenäistymisen nälkää, iloa, pontta, älyä, sporttia ja kiihkoa.

Toisaalta he eivät vaikuttaneet myöskään rasismi- ja huolipuheen tahdottomilta uhreilta. He eivät närkästyneet lakupatukoista tai kaivanneet vaikeaselkoista uussanastoa sanoittamaan syrjintäkokemuksiaan. Itä-Helsingin monivärinen ympäristö oli heille itsestäänselvä suomenkielinen koti, jossa heidät hyväksyttiin.

Nuoret eivät pohtineet kysymystä, onko heidän muodostamansa ryhmä Suomelle ongelma vai voimavara. He halusivat vain elää, ja nimenomaan kukin omaa elämäänsä, eikä jotain yleistä “maahanmuuttajien elämää”, jota voisi inhota tai suvaita.

Kuten poliitikot oikealla ja vasemmalla puhuvat heidän ohitseen, katsoivat hekin suomalaisen yhteiskunnan muodostaman ankkalammen kuohujen yli kohti tulevaisuutta, joka voi olla Suomessa tai sen ulkopuolella.

Suomessahan on näitä niin sanottuja kansainvälisiä kouluja hienoilla alueilla. Niissä käy hyväosaisten lapsia, joita opetetaan englanniksi. Samaan aikaan Itä-Helsingin lähiöiden lapsilla huonomaiseissa “maahanmuuttajakouluissa” on whatsappin napin painalluksella valmiit verkostot maissa, joihin Suomen bisnes halajaa – arabimaissa, Kiinassa.

Mikä voisi olla kansainvälisempää? Missä näissä kouluissa onkaan ongelma?

Jotain on vikaa maassa, jossa eliittikoulun käynyt suomalainen tankkaa diplomaattiopissa arabiaa tai kiinaa, mutta arabian- tai kiinantaitoinen suomalainen lähiökortteleista ei helposti suuntaudu kansainvälisten suhteiden opiskeluun.

[...]

Olemme viritetty ajattelemaan, että kansainvälisyys on englannin osaamista bisneksessä, vaikka todennäköisemmin se onkin kurdinkielistä tiktokkausta, joka lähtee Vuosaaresta, mutta luetaan kaikilla mantereilla asuvien pakolaisyhteisöjen luureista.

Suomessa on koko maailma, eikä se ole ainoastaan kylässä. Mutta suomalainen eliitti elää kuplassaan, jossa “suuri maailma” on amerikkalaista viihdettä ja Elon Muskin bisnestä. Siinä ei ole tilaa kiinalaiselle, afrikkalaiselle, arabialaiselle eikä edes venäläiselle todellisuudelle, koska ei osata kieliä eikä tunneta kulttuureja. Eikä näiden kulttuurien kontaktipinnalle Suomessa, suurelle maahanmuuttajataustaiselle väestölle, josta puhutaan vain siitä näkökulmasta, että haluammeko sellaista vai emme.

Keskustelu on turha, nämä ihmiset ovat täällä jo.

Tutkimamme lapset olisivat ihmeissään siitä ongelma- ja huolipuheen määrästä, jota aikuiset suomalaiset heistä tuottavat. Vaikka maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta riittää puhetta, yksi ääni ei siinä kuulu: monikulttuurisen ihmisen näkökulma.

--- Lainaus päättyy ---
Yle 9.5.2022


--- Lainaus käyttäjältä: Janne Saarikivi ---Vaikka maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta riittää puhetta, yksi ääni ei siinä kuulu: monikulttuurisen ihmisen näkökulma.
--- Lainaus päättyy ---

Tämäkin vanha mokutusfraasi.

"Monikulttuurisen ihmisen näkökulma" on jo pitkään ollut edustettuna virallisessa maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspuheessa enemmän kuin kantasuomalaisten näkökulma, sillä on varaukseton tuki valtamediassa ja sen näkymistä ja kuulumista tuetaan eri muodoissa varmaan kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta