Kirjoittaja Aihe: Kehitysapu (yhdistetty)  (Luettu 333584 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 412
 • Liked: 109314
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #750 : 26.10.2021, 12:24:26 »
Kehitysavulle mielipidekyselyissä manipuloitu kannatus romahti, kun Taloustutkimus joutui siirtymään henkilökohtaisista haastatteluista verkkokyselyyn. Uusien tulosten mukaan 70 prosenttia vastaajista ei usko kehitysavun tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Lainaus
Afganistanin naisten ja tyttöjen asema saa suomalaiset surulliseksi, mutta vain vähemmistö kannattaa pitkäaikaisen tukemisen jatkamista

Selkeä enemmistö suomalaisista kertoi tuntevansa itsensä surulliseksi Taleban-hallinnon alla elävien naisten ja tyttöjen vuoksi, kertoo ulkoministeriön mielipidetutkimus. 86 prosenttia vastanneista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että naisten ja tyttöjen asema saa hänet surulliseksi.

Ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämä mielipidekysely tehtiin elokuun lopussa, jolloin Talebanin valtaannousu Afganistanissa oli uutisissa paljon esillä. Verkkokyselyyn vastasi 1 200 henkilöä eri puolilla Suomea.

Kolme neljästä oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä väittämästä, että Suomen tulisi antaa afganistanilaisille hätäapua, kuten ruokaa, suojaa ja vettä.

Sen sijaan vain 39 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että Suomen pitäisi pyrkiä mahdollisimman pian jatkamaan pitkäjänteisiä kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa.

[...]

Noin kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Noin neljännes kertoo suhtautumisensa kuitenkin muuttuneen viime aikoina kielteisemmäksi.

[...]

Lähes 70 prosenttia suhtautuu epäileväisesti Suomen kehitysyhteistyön tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Vastaukset kysymykseen heijastelevat vastaajan yleisiä asenteita kehitysyhteistyöhön, mutta myös kehitystyötä tärkeänä pitävissä ryhmissä merkittävä osuus suhtautuu epäilevästi kehitysyhteistyön tehokkuuteen.

Esimerkiksi vasemmistoliittoa eduskuntavaaleissa äänestävistä vastaajista kukaan ei koe, että väittämä Suomen kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta vastaisi hänen käsityksiään erittäin hyvin, vaikka valtaosa kannattajista piti kehitysyhteistyötä tärkeänä.

[...]

Ulkoministeriö on selvittänyt suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä vuosittain jo miltei kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä vuonna menetelmä vaihdettiin henkilökohtaisista käyntihaastatteluista verkkopaneeliin, mikä vaikuttaa tuloksiin kriittisten äänien lisääntymisenä.

Tiedotteen mukaan tämän vuoden tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa.

– Ilmeisesti kasvottomassa online-ympäristössä kriittisten vastausten antaminen on helpompaa kuin kasvokkaisessa haastattelussa, jossa haastattelijan kotiinsa päästämä vastaaja saattaa olla jo lähtökohtaisesti vastaanottavaisempi ja myötämielisempi, toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen tiedotteessa.
Kansan Uutiset 26.10.2021

Ulkoministeriön tiedote: Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä 26.10.2021

Mielipiteet kehitysyhteistyöstä 2021 -tutkimusraportti (Power Point, 3,26 MB)

Ihan kuin kyselytutkimuksen tekijöillä olisi jonkinlainen bias aiheeseen:

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Suhtautumisen kehitysyhteistyöhön koetaan muuttuneen heikompaan suuntaan

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten oma suhtautuminen kehitysyhteistyöhön on muuttunut viime aikoina. Tässä kielteisen muutoksen kokeneiden osuus oli suurempi kuin myönteisen puolen, joten maailmassa on täytynyt tapahtua jotain, joka vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.

Koronapandemia eristyksineen ja rajasulkuineen ei varmastikaan ole ollut muuttamassa suomalaisten suhtautumista maailmaan aiempaa avoimemmaksi, vaan kun maa suljetaan yli vuodeksi muulta maailmalta, samalla myös asenneilmapiiri sulkeutuu ja kääntyy sisäänpäin.

Kun kansalaisten huoli omasta maasta ja sen tilanteesta kasvaa, on helpompi sulkea silmät ja korvat niiltä mailta, joilla menee paljon, paljon huonommin ja joissa meikäläisittäin pienikin satsaus voi aiheuttaa huikean kasvun työn tuottavuuteen ja elämänlaatuun, koska lähtötaso on niin alhaalla.

Myös tutkimusjaksolla kärjistyneillä Afganistanin tapahtumilla voi olla osuutensa yleisen ilmapiirin heikkenemisessä.

Ihan kuin kyselytutkimuksen tekijöillä olisi jonkinlainen bias aiheeseen:

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Afganistanin tapahtumat huolestuttavat, mutta 20 vuoden läsnäoloa ei pidetä kokonaan hukkaan menneenä

Tämänvuotisen kyselytutkimuksen tiedonkeruun käynnistyessä mediatilan täytti Afganistanin tilanteen nopea muutos. Koska Afganistan on ollut Suomelle tärkeimpiä kehitysyhteistyön kumppanimaita, kyselyyn otettiin mukaan maan tilanteeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Naisten ja tyttöjen asema on useimmille suomalaisille sydämen asia, ja niinpä selvä enemmistö (86 prosenttia) kertoi tilanteen saavan kokemaan itsensä surulliseksi. Vain 8 prosenttia suomalaisista oli eri mieltä siitä, että tyttöjen ja naisten asema Taliban-hallinnon alla saa olon surulliseksi.

Huomionarvoista kuitenkin on, että tässäkin kysymyksessä perussuomalaisten kannattajat erottuivat muista, sillä heistä 27 prosenttia koki, ettei asia tee heitä surulliseksi.

Vaikka suomalaiset pitävät tärkeänä, että Suomikin oli aikansa turvaamassa mm. naisten asemaa ja tyttöjen koulunkäyntiä ja että humanitääristä apua pitää antaa, suomalaiset suhtautuvat kuitenkin skeptisemmin siihen, että Suomen pitäisi pyrkiä mahdollisimman pian jatkamaan pitkäjänteisiä kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa. Naisista tätä kannattaa 48 prosenttia, miehistä 31 %.

Vihreiden kannattajista 79 prosenttia jatkaisi Suomen kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa mahdollisimman pian, perussuomalaisten kannattajista vain joka kymmenes.

Vastoin otsikon väitettä puolet (48 %) vastaajista nimenomaan oli sitä mieltä, että kehitysyhteistyö on ollut Afganistanissa "turhaa", koska "maa ei ole siitä kehittynyt".

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Enemmistö pitäisi Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ennallaan tai lisäisi niitä

Noin puolet suomalaisista lisäisi kehitysyhteistyön määrärahoja niin, että YK:n määrittelemään 0,7 prosentin osuuteen bruttokansantulosta päästään viidessä tai kymmenessä vuodessa tai ainakin niin, että osuus ei laske.

28 prosenttia leikkaisi suoraan määrärahoja ja 14 prosenttia pitäisi ne euromääräisesti nykyisellä tasolla.

Määrärahakysymyksiä voidaan tulkita sitä taustaa vasten, miten tärkeänä kehitysyhteistyötä pidetään ja myös siitä näkökulmasta, että esimerkiksi enemmistö suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä Suomen kansainvälisen aseman kannalta.

Ulkomaankaupan Afrikkaan uskotaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa, ja yli puolet pitää tärkeänä uusien kauppasuhteiden luomista Afrikan maiden kanssa. Kehitysyhteistyö näyttäytyykin monien ajatuksissa myös mahdollisuutena ja investointina, vaikka se on vaikea laji. 

Taloustutkimuksen oheismateriaalista puuttuvat tarkemmat tiedot suhtautumisesta kehitysmäärärahojen suuruuteen. Materiaalissa ei kerrota edes esitettyjen kysymysten muotoiluja, jotka ovat aiempina vuosina olleet mahdollisimman harhaanjohtavia johdattelevine alustuksineen.

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Kyselyt muuttuvat – niin kuin koko maailma

2020-luvulla eletään monella tavalla muuttuneessa maailmassa verrattuna edelliseen vuosikymmeneen.

Afganistanin nopeasti heikentynyt tilanne osui juuri tutkimusjaksolle, ja se on saattanut aiheuttaa monissa vastaajissa pettymystä ja turhautumista ns. hauraiden valtioiden tulevaisuudesta. Moni on saattanut ajatella, että parin vuosikymmenen kehitysyhteistyö vedettiin muutamassa päivässä viemäristä alas Talebanin otettua maan hallintaansa, ja tämä on voinut heijastua etenkin näkemyksessä kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta.

Myöskään kyselytutkimusten tekeminen ei ole enää entisellään. Vaikka nyt loppuvuonna koronarokotuskattavuuden lähestyessä tavoitetta ihmiset taas uskaltaisivat päästää henkilökohtaisia käyntihaastattelijoita koteihinsa, kuten ennen pandemiaa, vastausprosentti olisi todennäköisesti jäänyt heikoksi ja otos olisi vinoutunut.

Käytännön syistä tämäkin kysely piti siirtää tehtäväksi digitaalisten yhteyksien välityksellä. Toisaalta muutos on myös mahdollisuus uudistua nykymaailman vaatimuksia vastaavaksi: kun menetelmänvaihdos nyt päätettiin tehdä, osittain pakon sanelemana ja siirtymävaiheen jälkeen, tulevina vuosina mielipiteiden seuraaminen on entistä helpompaa, eikä silloin tarvitse spekuloida mahdollisilla menetelmävaikutuksilla.

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Vastaustilanne on vaikuttanut joihinkin kysymyksiin

Kehitysyhteistyötutkimusta on tehty samanlaisilla menetelmillä ja osin samoilla kysymyksilläkin vuodesta 2006. Nyt tutkimusmenetelmässä on tapahtunut niin suuri muutos, että tulosten suora vertailu ei ole mahdollista. Jotta prosenttijakaumia voitaisiin luotettavasti vertailla, sekä kysymyksenasettelun että tiedonkeruunmenetelmän pitäisi olla identtiset. Jälkimmäisen kohdalla tämä ehto ei enää toteudu.

Aineiston tarkemman analyysin pohjalta näyttää selvältä, että kehitysyhteistyön kriitikoiden määrän kasvu selittyy tutkimusmenetelmän muutoksella. Muutoshan tehtiin vaiheittain niin, että vuonna 2020 puolet haastatteluista tehtiin käyntihaastatteluina ja puolet internetissä.

Molemmissa otoksissa on yhtä suuri osuus miehiä ja naisia, eri-ikäisiä sekä eri puolella Suomea asuvia, ja tilastollinen edustavuus on varmistettu painotuksilla. Myöskään perussuomalaisten kannattajien osuus vastaajista ei ole suurempi kuin aikaisemmin – tämä on tärkeä huomio, koska nimenomaan perussuomalaisten kannattajat ovat erottuneet muista puolueista kehitysyhteistyökriittisyydellään.

Vastaustilanne saattaa vaikuttaa sitä kautta, että kun aikaisemmin vastaajat kertoivat mielipiteensä kasvokkain (ilman maskeja) haastattelijalle, osalle saattoi syntyä ainakin alitajuinen taipumus antaa niin sanotusti sosiaalisesti hyväksyttävämpiä vastauksia. Vaikka demografiset tekijät on kontrolloitu tilastollisesti taiteen sääntöjen mukaan, voi myös olla, että haastattelijoille ovensa avanneet ovat olleet lähtökohtaisesti avoimempia ja vastaanottavaisempia kuin internetissä kasvottomasti vastaavat.
Kriitikot ovat edelleen pienenä vähemmistönä, mutta ilmeisesti heidän mielipiteensä tulee kasvottomassa online-ympäristössä paremmin esiin.

Taloustutkimuksen PP-materiaalin lopussa on käyty tarkemmin läpi sitä valtavaa muutosta, jonka haastatteluista nettikyselyyn siirtyminen aiheutti tuloksiin. Samaan aikaan viime vuonna eri kautta tehtyjen kyselyjen perusteella kehitysavun tehokkuudesta kysyttäessä myönteisten vastausten määrä romahti haastattelujen 60 prosentista netin 30 prosenttiin kun kielteisten vastausten määrä vastaavasti kaksinkertaistui 49 prosenttiin.

On mielestäni selvää, että Taloustutkimus ja tutkimusjohtaja Juho Rahkonen ovat alan asiantuntijoina olleet tietoinen tulosten rankasta vääristyneisyydestä, ja ilmeistä, että niin on ollut kyselyn tilaajakin. Huijausta olisi jatkettu loputtomiin, ellei korona olisi pakottanut siirtymään nettikyselyyn.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Huppupelikaani

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 990
 • Liked: 7292
 • Dirty white boy
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #751 : 26.10.2021, 12:45:45 »
^ Eipä ihme, että radiossa (ainakin Bauer-median kanavat pk-seudulla) on pyörinyt muutaman viikon ”mainos”, jossa kuuntelijoita yritetään selvästi saada tajuamaan, että kehitysapua pitää maksaa jatkossakin minimissään miljardi vuodessa.

Mainoksessa kerrotaan muistaakseni joku pro-kehitysapu -nettiosoite, jota sattuneesta syystä en ole rekisteröinyt sen tarkemmin, enkä nyt duckduckgouaamallakaan löytänyt.
Poikaseni, kunpa tietäisit, miten häikäilemättömästi tätä maata hallitaan.

Chrattac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 502
 • Liked: 2126
 • Todesstoß
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #752 : 26.10.2021, 12:51:04 »
^ Eipä ihme, että radiossa (ainakin Bauer-median kanavat pk-seudulla) on pyörinyt muutaman viikon ”mainos”, jossa kuuntelijoita yritetään selvästi saada tajuamaan, että kehitysapua pitää maksaa jatkossakin minimissään miljardi vuodessa.

Mainoksessa kerrotaan muistaakseni joku pro-kehitysapu -nettiosoite, jota sattuneesta syystä en ole rekisteröinyt sen tarkemmin, enkä nyt duckduckgouaamallakaan löytänyt.

Pyörii toi sanomankin kanavilla, ainakin Rockilla jossain vaiheessa on ollut. Toi sivu taitaa olla tämä. Jotain siinä kait haastatellaan "ihmisiä" (näyttelijöitähän yleensä nämä on), joista kaikki sanoo ettei tiedä mitään, miksi sitä maksetaan tms... Eihän siinä mitään, lähes kuka tahansa voi ostaa mainoksen kaupallisilta kanavilta, kun laittaa vaan riittävästi paalua pöytään. Enpä sen enempää ole jaksanut olla asiasta kiinnostunut, saitin löysin nopealla haulla myös.

E: Näemmä linkki oli rikki.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2021, 14:24:01 kirjoittanut Chrattac »
Sortuu valtakunta tomuun viimein joka ikinen
ja hallitsijain nimet vaipuu unohdukseen tuonelaan,
kaatuu järjestelmät, kuolee sanat suuret huulille
ja rauniolla yksinäinen tuulenhenkäys vaeltaa...

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 412
 • Liked: 109314
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #753 : 26.10.2021, 13:09:23 »
^ Eipä ihme, että radiossa (ainakin Bauer-median kanavat pk-seudulla) on pyörinyt muutaman viikon ”mainos”, jossa kuuntelijoita yritetään selvästi saada tajuamaan, että kehitysapua pitää maksaa jatkossakin minimissään miljardi vuodessa.

En tiedä tuosta kampanjasta, mutta PR-ongelmaa on varmasti mietitty jo yli vuoden ajan.

Vaikka Taloustutkimus oli tietoinen haastattelujen ja nettikyselyn tulosten merkittävistä eroista jo viime vuoden kyselyssä (16.9.−6.10.2020), se vaikeni asiasta ja selitti kriittisemmät tulokset silloin kehitysavun "viestinnälliseksi ongelmaksi", joka johtui koronan viemästä palstatilasta. Arvatenkin toive oli, että tänä vuonna olisi pandemian salliessa palattu henkilökohtaisiin haastatteluihin ja tulokset olisivat pompsahtaneet takaisin myönteisiksi.

Vuoden 2020 haastattelujen ja nettikyselyn tulosten jopa 30 prosentin erosta huolimatta Taloustutkimus kehtasi ilmoittaa, että tulosten "virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla" Eivät häpeä mitään.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 412
 • Liked: 109314
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #754 : 28.10.2021, 14:23:06 »
Lainaus
Kahdella prosentilla Elon Muskin omaisuudesta voisi ratkaista maailman nälkä­ongelman

"Kuusi miljardia dollaria auttaisi 42:ta miljoonaa ihmistä, jotka kirjaimellisesti kuolevat, jos emme saavuta heitä”, Maailman ruokaohjelman johtaja kertoo.

YHDISTYNEIDEN kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan kaksi prosenttia Elon Muskin omaisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälkäongelman. Muskin omaisuus on arviolta 289 miljardia dollaria eli 245 miljardia euroa.

– Kuusi miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa) auttaisi 42:ta miljoonaa ihmistä, jotka kirjaimellisesti kuolevat, jos emme saavuta heitä, hän sanoi CNN:n haastattelussa.

Twitterissä hän onnitteli Elon Muskia, kun tämän omaisuus ohitti Jeff Bezosin omaisuuden. Tällöin hän puhui tarkemmin 6,6 miljardista dollarista (5,7 miljardia euroa).

– Elon, tarjoan sinulle mahdollisuutta, jonka saa vain kerran elämässä: auta meitä pelastamaan 42 miljoonaa ihmistä nälänhädältä vain 6,6, miljardilla dollarilla!! Tarjous loppuu pian... Ja niin loppuvat elämätkin, hän kirjoitti Twitterissä.

MILJARDÖÖRIEN pitäisi astua esiin ja tehdä kertaluontoinen lahjoitus, Beasley vetoaa CNN:n haastattelussa. Tarvittava summa on hänen mukaansa 0,36 prosenttia Yhdysvaltojen 400 miljardöörin yhteenlasketusta omaisuudesta.

– Mitä jos se olisi sinun tyttäresi kuolemassa nälkään? Mitä jos se olisi sinun perheesi kuolemassa nälkään? Herätkää, haistakaa kahvin tuoksu ja auttakaa, hän sanoo.

Joka neljäs sekunti joku kuolee nälkään liittyviin syihin, hän sanoo.

– Meillä on tähän rokote. Se on yksinkertainen: rahaa, ruokaa. Miljardöörien täytyy astua esiin, Beasley sanoo.
Ilta-Sanomat 26.10.2021

Ongelma ei ole raha, ei likimainkaan, kun Beaslyn Muskilta vaatima kuusi miljardia dollaria on vähemmän kuin kymmenesosa EU-maiden kehitysapubudjetista.

Kysymys kuuluu, mitkä ovat kehitysavusta päättävien prioriteetit, jos nälkään kuolevien pelastaminen jätetään kehitysapukohteita valittaessa hyväntekeväisyyden varaan, vaikka rahaa ja moraalisätelyä riittää levitettäväksi ympäri maailmaa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Bronx Zoo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 440
 • Liked: 1414
 • motherfather
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #755 : 28.10.2021, 14:35:31 »
Kehitysavussa ja ilmastonmuutoksen torjuntatöissä on samaa se, että toivotaan maailmantilan pysähtyvän tämänlaiseen tilaan. Tätä voisi joku ajattelemista osaava pohtia ja tulkita. Vaikkapa Jukka Hankamäki.

Ei ole itsestään selvää että ilmasto on nyt oikealla tolalla ja se ei saisi muuttua. Ei ole itsestään selvää myöskään se että väestö on nyt hyvän kokoinen.

Niinkuin Roope kummasteli, mikä on tavoite ja millä perusteilla.
Trust me, I know what I'm doing

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 412
 • Liked: 109314
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #756 : 02.11.2021, 20:01:20 »
Kahdella prosentilla Elon Muskin omaisuudesta voisi ratkaista maailman nälkä­ongelman

YHDISTYNEIDEN kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan kaksi prosenttia Elon Muskin omaisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälkäongelman. Muskin omaisuus on arviolta 289 miljardia dollaria eli 245 miljardia euroa.

– Kuusi miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa) auttaisi 42:ta miljoonaa ihmistä, jotka kirjaimellisesti kuolevat, jos emme saavuta heitä, hän sanoi CNN:n haastattelussa.

Twitterissä hän onnitteli Elon Muskia, kun tämän omaisuus ohitti Jeff Bezosin omaisuuden. Tällöin hän puhui tarkemmin 6,6 miljardista dollarista (5,7 miljardia euroa).

– Elon, tarjoan sinulle mahdollisuutta, jonka saa vain kerran elämässä: auta meitä pelastamaan 42 miljoonaa ihmistä nälänhädältä vain 6,6, miljardilla dollarilla!! Tarjous loppuu pian... Ja niin loppuvat elämätkin, hän kirjoitti Twitterissä.

Musk kuittasi:

Lainaus
Musk valmis myymään osakkeitaan lopettaakseen maailman nälkäongelmat – yhdellä ehdolla

[...]

Musk oli huomannut Beasleyn kommentin ja vastasi Twitterissä olevansa valmis olevansa myymään heti osakkeitaan kuuden miljardin dollarin arvosta, jos WFP pystyy osoittamaan, että se auttaa ratkaisemaan ruokaongelman.

Ehtona on se, että WFP pystyy osoittamaan, mihin rahat menevät.
Ilta-Sanomat 1.11.2021

Lainaus
Elon Musk 31.10.2021
If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Sitten vaan odotellaan. Voi kestää.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 115
 • Liked: 3020
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #757 : 02.11.2021, 20:09:55 »
Maailman ruokaohjelman johtajan David Beasleyn väite varmaan jatkuu, että nälkä pysyykin poissa eikä palaa kahta pahempana. Kaivo ja vesi.
Tottelematon tieto aktivismissa

Torspo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 311
 • Liked: 1044
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #758 : 02.11.2021, 21:02:21 »
Jäisihän noista Muskin kuudesta miljardista peräti 39 dollarisenttiä per päivä jokaiselle 42:lle miljoonalle ihmiselle yhden vuoden ajan. Mitäs sen jälkeen?

Juffe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 300
 • Liked: 3096
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #759 : 03.11.2021, 14:50:02 »

Musk kuittasi:

Lainaus
Musk valmis myymään osakkeitaan lopettaakseen maailman nälkäongelmat – yhdellä ehdolla

[...]

Musk oli huomannut Beasleyn kommentin ja vastasi Twitterissä olevansa valmis olevansa myymään heti osakkeitaan kuuden miljardin dollarin arvosta, jos WFP pystyy osoittamaan, että se auttaa ratkaisemaan ruokaongelman.

Ehtona on se, että WFP pystyy osoittamaan, mihin rahat menevät.
Ilta-Sanomat 1.11.2021

Lainaus
Elon Musk 31.10.2021
If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Sitten vaan odotellaan. Voi kestää.

Ei pitäisi kestää, siis järkevässä maailmassa. Jos WFP:n selvitys antaa odottaa itseään, pitäisi johtaja ilman muuta erottaa. Tässä olis nyt (olevinaan) mahdollisuus kertaheitolla laittaa WFP:n rahoitus kuntoon. Jos johto ei tee kaikkeaan lunastaakseen tämän mahdollisuuden, on kyseessä eeppinen velvollisuuksien laiminlyönti. Johdolla ei pitäisi olla sitä mahdollisuutta että asian vain annetaan olla. Vaikka johtajan väitteet olisivat olleet löysää puhetta, täytyy julkisuuteen kertoa että näin oli. Vaikeneminen antaisi ymmärtää, että Muskin miljardit eivät kelpaa, ja vaikka selitys olisi "ei Musk kuitenkaan olisi lahjoittanut  niin emme viitsineet" niin se ei riitä koska jo pelkkä epätodennäköinen mahdollisuus pitää katsoa loppuun kun kyse on niin isosta asiasta. Sen jälkeen pitäisi olla turha vedota enää mihinkään tahoon rahoituksen puolesta, jos tällaisen mahdollisuuden äärellä ei näennäisesti viitsitty toimia.

Emme toki elä järkevässä maailmassa joten voi olla että WFP:n johtajan puheet sivuutetaan asiaankuuluvana tunneteatterina.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 480
 • Liked: 39561
 • Ego sum Spartacus
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #760 : 19.11.2021, 17:47:34 »
Lainaus
X

Viikko sitten perjantaina Nenäpäivän suoran lähetyksen aikana kerättiin yhteensä 3 004 865 euron lahjoituspotti Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan lapsien hyväksi. Mojovassa summassa on aihetta juhlaan.

Sen sijaan se tapa, miten rahat saatiin kasaan, on taas herättänyt kriittistä keskustelua. Aiheesta puhuttiin myös Ylen mediaohjelma Viimeisessä sanassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja, ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed sanoo, että kun puhumme kehitysyhteistyöstä, kaikkien olisi hyvä muistaa, että sitä tehdään yhdessä.

– Asetelma, jossa avunsaajat näytetään passiivisina ilman mitään kontekstia, vahvistaa valkoisen pelastajan näkökulmaa, Ahmed sanoo.

Valkoisen pelastajan näkökulmalla(siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan etuoikeutettua ihmisistä, joka auttaa tai pelastaa huonommassa asemassa olevaa ihmistä. Asetelman ongelmallisuus liittyy muun muassa siihen, että se saattaa ylläpitää rasistisia stereotypioita ja palvella enemmänkin auttajaa kuin autettavaa.

Globaaleihin kysymyksiin erikoistunutta aikakausilehti Maailman Kuvalehteä päätoimittava Anni Valtonen on samaa mieltä siitä, että yhteistyö loistaa Nenäpäivä-lähetyksissä poissaolollaan.

– Fokus on valkoisen ihmisen tunnereaktiossa. Sillä tietenkin yritetään saada katsojassa aikaiseksi reaktio, jonka myötä lompakko aukeaa, Valtonen sanoo.

X

Ujuni Ahmedin mielestä kehitysyhteistyöstä viestimisen sudenkuopat olisi mahdollista välttää siten, että monimuotoisuus ja yhteistyö otetaan lähtökohdaksi heti kampanjoiden suunnitteluvaiheessa. Hän puhuu antirasistisista työvälineistä, eli aktiivisista keinoista, joiden tarkoituksena on vähentää ja vastustaa rasismia yhteiskunnassa ja koko maailmassa.

– Diversiteetti ei saa näkyä vaan kampanjassa, vaan sen pitää olla mukana niissä pöydissä, joissa asioista päätetään. Tehdään esimerkiksi yhteistyötä diaspora-yhteisöjen kanssa. He näkevät sellaisia asioita, joita valkoinen tekijä ei näe, Ahmed sanoo.

X

https://yle.fi/uutiset/3-12195491?origin=rss

Lainaus

Onko kurjuusporno ainoa keino kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen?
14 minpe 19.11.20211 v 0 kk3576 katselua
Median kurjuuskuvastossa näkyvät edelleen kolonialistiset kaiut: valkoiset pelastajat ja avun passiiviset rodullistetut saajat. Onko se ainoa keino saada ihmiset lahjoittamaan rahaa kehitysyhteistyöhön? Aiheesta keskustelemassa ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed ja Maailman kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen. Ohjelman toimittaa Lena Nelskylä.


https://areena.yle.fi/1-50806840

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 412
 • Liked: 109314
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #761 : 19.11.2021, 21:46:46 »
Kahdella prosentilla Elon Muskin omaisuudesta voisi ratkaista maailman nälkä­ongelman

YHDISTYNEIDEN kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan kaksi prosenttia Elon Muskin omaisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälkäongelman. Muskin omaisuus on arviolta 289 miljardia dollaria eli 245 miljardia euroa.

Musk valmis myymään osakkeitaan lopettaakseen maailman nälkäongelmat – yhdellä ehdolla

[...]

Musk oli huomannut Beasleyn kommentin ja vastasi Twitterissä olevansa valmis olevansa myymään heti osakkeitaan kuuden miljardin dollarin arvosta, jos WFP pystyy osoittamaan, että se auttaa ratkaisemaan ruokaongelman.

Lainaus
Elon Musk sanoi antavansa kuusi miljardia dollaria nälän­hädän ratkaisemiseen, jos joku kertoo miten – YK palasi asiaan suunnitelman kanssa

MAAILMAN ruokaohjelman (WFP) johtaja on vastannut maailman rikkaimpiin kuuluvalle Elon Muskille, joka aiemmin tässä kuussa sanoi Twitterissä antavansa kuusi miljardia dollaria maailman nälkäongelman ratkaisemiseen, jos joku kertoo, kuinka se tehdään.

[...]

Kuudella miljardilla dollarilla ei ratkaista nälkäongelmaa, mutta sen avulla voidaan estää katastrofaalisia nälänhätiä vuonna 2022, Beasley sanoo viestipalvelu Twitterissä.
Helsingin Sanomat 19.11.2021
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

haermae

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 883
 • Liked: 2070
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #762 : 20.11.2021, 11:48:43 »
^ Eikäkö emminä sitä noin tarkottanu. Tämänpäiväisen tulipalon sammuttamiseen vaan riittää tuo 6 mrd. Huomenna tarvitaan lissää rahnaa, että voisitko mitenkään jeesata? Ees viis miljardia? Lähetetyt työntekijätki valittaa jo että miks muka vaan 4 tähden hotelleja. Yst.Terv, Beasley.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008374746.html
Lainaus
“Emme ole koskaan sanoneet, että kuusi miljardia dollaria ratkaisisi maailman nälänhädän. Kertalahjoitus pelastaisi 42 miljoonaa henkeä nykyisen ennennäkemättömän nälkäkriisin aikana”, hän kirjoitti.

Kehitysmaissa on ollut "ennennäkemätön nälkäkriisi" jo kymmeniä vuosia, siitä saakka kun sinne alettiin "apua" toimittamaan.

Voin kertoa jo etukäteen mitä tapahtuu jos Muskin 6 Mrd:lla ruokitaan nuo 42 milj: he siittävät ja synnyttävät 42+ miljoonaa uutta nälkäistä suuta ruokittavaksi. Ja Beasley kavereineen on taas mediassa vinkumassa lisää rahaa "ennennäkemättömään kriisiin".

Noin on käynyt aina ennenkin. Nk. kehitysavulla pyritään varmistamaan, että joka ainoa kehitysmaan rääpäle selviää hengissä sukukypsäksi, tuottamaan uusia nälkäisiä suita ruokittaviksi.

Luonnon pitäisi antaa hoitaa väkimäärä tasapainoon; sellaiselle tasolle, mitä kehitysmaan asukkaat ja kyseinen maa pystyvät kannattelemaan ilman länsimaiden antamaa jatkuvaa ja koko ajan lisääntyvää tekohengitystä. Kehitysmaiden kurjuus ei siitä lisääntyisi, mutta hetken päästä se vähenisi huomattavasti kun ruokittavien suiden määrä vähenisi edes 70-luvun alun tasolle.

Sterilisaatio 2 lapsen jälkeen ruoka-avun ehtona olisi kelvollista kehitysapua. Siitä väki vähenisi pikkuhiljaa, ja sitä myötä tekohengityksen tarvekin. Hyvässä lykyssä kehitysmaalaiset oppisivat jollain aikataululla taas huolehtimaan omista asioistaan. Elämään elämää jota elivät ennen "kehitysavun" aloittamista.

Sitten kun ovat opetelleet seisomaan taas omilla jaloillaan, mikään ei estä kehitysmaalaisia tekemästä maastaan enemmän kehittynyttä omatoimisesti, jos sen näkevät tarpeelliseksi. Mutta ei metsästäjä-keräilijän elämäkään väärin ole.


6 Mrd / 42 Milj = 142 €/henk. Käsittääkseni varsin yleisesti hyväksytyn peukalosäännön mukaan 1 % nk. kehitysavusta menee perille asti. Eli Beasley ei ole rahan riittävydessä väärässä. Eihän 1,42 eurolla tosiaan kovin kauaa ruoki nälkäistä, vaikka käyttäisi halvimpia raaka-aineita.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021, 11:51:55 kirjoittanut haermae »

Dangr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 505
 • Liked: 5740
 • Maahanmuutto- ja ilmastoasiantuntija
  • chadnet
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #763 : 20.11.2021, 12:08:11 »
Pelasta tänään yksi, huomenna olet vastuussa viidestä ja ylihuomenna kolmestakymmenestä.

Kamalaa että ihmisillä on huonot olot. Ihan tosissani olen surullinen, mutta mitä asialle voisi tehdä, varsinkin kun vastaanottava pää ei ole mitenkään vastuussa mistään.

Mutta kuten eräs suuri filosofi sanoi, get over it.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021, 12:10:01 kirjoittanut Dangr »
"We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy.” Chris Hedges
"Shouting "Freedom" and other anti-government slogans" NYT

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 115
 • Liked: 3020
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #764 : 28.11.2021, 18:53:00 »
Shellenbergerin ilmastonmuutosuutisointia käsittelevä kirja sivuaa myös kehittyvien maiden kehittämistä:
Lainaus
...
Mutta 1980-luvun lopulla vihreiden ympäristöliikkeiden kuten WWF:n ja Greenpeacen vaikutuksesta YK alkoi edistää radikaalilla tavalla toisenlaista kehitysmallia: Kestävän kehityksen ohjelmaa. Tämän uuden ohjelman mukaan köyhien ja kehittyvien maiden tuli jatkaa pienen mittakaavan uusiutuvan energian käyttöä sen sijaan, että maat olisivat saaneet rakentaa patojen kaltaisia edullisia ja riittävää sähköä tuottavia laitoksia. Maailmanpankki alkoi noudattaa YK:n ohjelman linjauksia.
 1990-luvulle tultaessa vain 5 prosenttia Maailmanpankin investoinneista suuntautui infrastruktuuriin. Briscoe selittää: "Kasvun ja taloudellisen kehityksen ennakkoehtona oleva vedenkäytön infrastruktuuri oli työnnetty sivuun prosessissa, jota johtivan rikkaat maat. Heillähän oli jo oma infransa."
...
sivulta 270 Shellenbergerin kirjasta Ilmasto lämpenee - Maailmanloppu peruutettu (2021)
Tottelematon tieto aktivismissa

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 954
 • Liked: 48405
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #765 : 28.11.2021, 19:34:40 »

Sterilisaatio 2 lapsen jälkeen ruoka-avun ehtona olisi kelvollista kehitysapua. Siitä väki vähenisi pikkuhiljaa, ja sitä myötä tekohengityksen tarvekin. Hyvässä lykyssä kehitysmaalaiset oppisivat jollain aikataululla taas huolehtimaan omista asioistaan. Elämään elämää jota elivät ennen "kehitysavun" aloittamista.


Anteeksi kauheasti, kun taas pohdin tuota, jotta jos noista 42 miljoonasta avunsaajasta vaikka neljäsosa on hedelmällisessä iässä olevia naisia, joita steriloidaan sadassa sairaalassa ympäri afrikkaa. Ja jos tunnissa steriloidaan yksi, eli päivässä 8 ja 100 klinikkaa tekee 800 operaatiota päivässä. 10 miljoonan naisen sterilointi kestää näin 36 vuotta, jos viikonloput ja joulun pyhätkin nipsutellaan munatorvia.

Lisätään klinikoiden määrä viisinkertaiseksi ja tehdään kymmentuntista työpäivää ja hyvällä anestesiaporukalla, tarkalla aikataulutuksessa ja taksikyydeillä saadaan puoleen tuntiin tuo operaatio. Se on jo 10 000 sterilisaatiota päivässä, mutta tuolla tahdilla täytyy jo pitää viikonloput vapaina. Silloin homma saataisiin maaliin jo himppasen yli neljässä vuodessa olettaen, että bokoharamit ja alshabaabit eivät polttaisi noita sterilisaatioklinikoita.

Joka tapauksessa 10 miljoonan naisen sterilisaatio vaatii yhden gynekologin tai kirurgin, anestesialääkärin ja pari hoitajaa sekä toimistohenkilökuntaa per klinikka. Jos nuo pääasiassa roudattaisiin lännestä meikäläisellä palkkatasolla, niin se olisi 200-500 euroa tunti + majoitus matkapäivärahat, hotellit/uima-allastalot, instrumentit, lääkkeet, sairaalan kulut... eli laitetaan halvalla tonni per tunti. Ja jos tolla porukalla tosiaan menisi sen puoli tuntia per henkilö,  tuo tarkoittaisi viittä miljoonaa työtuntia à 1000€ eli siihen palaisi viisi miljardia. Otettaisiinko se sitten Bezosilta, jos Musk tarjoaisi safkat?

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4165
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #766 : 11.01.2022, 20:01:13 »
YK:sta kajahtaa:

Afganistanin pelastamiseksi vaaditaan ennätyksellistä avustuspakettia
YK:n mukaan Afganistaniin tarvitaan apua viiden miljardin dollarin edestä.


Yhdistyneet kansakunnat (YK) sanoi tiistaina tarvitsevansa viiden miljardin dollarin edestä avustuksia Afganistanille vuoden 2022 aikana. Tarkoituksena on välttää humanitaarinen katastrofi ja taata maalle tulevaisuus.

Kyseessä on suurin summa, jota YK on koskaan vaatinut yhden maan tueksi. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Yhteensä 4,4 miljardia dollaria (3,9 miljardia euroa) käytettäisiin Afganistanin sisällä, ja lisäksi 623 miljoonaa dollaria menisi Afganistanin ulkopuolella olevien afgaanien auttamiseen.

– Odotettavissa on täysivaltainen humanitaarinen katastrofi. (...) Auttakaa meitä torjumaan laajalle leviävää nälkää, tauteja, aliravitsemusta ja lopulta kuolemia, YK:n avustusjohtaja Martin Griffiths sanoi.
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/f387cd0a-34d2-4407-90bb-441473490db2

Juuh, annetaanpa rahaa talebaneille. Hieno idea! Tai sitten talebanit voisivat huolehtia omasta kansastaan ihan omilla varoillaan. Talebanien suurin kannattaja Pakistan voinee availla omaa kukkaroaan myös.

"YK:n avustusrahat ohjattaisiin 160 kansalaisjärjestölle ja YK:n avustusjärjestöille."
Eli siis yli puolet rahoista eivät edes menisi afgaaneille, vaan pellejärjestöjen ylläpitoon.

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 954
 • Liked: 48405
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #767 : 11.01.2022, 22:42:25 »
AlfaTV:llä kirkon ulkomaanapu kysyi miltä tuntuu kun joka päivä pitää mennä nälkäisenä nukkumaan. Aika moni suomalainenkin tietää. KUA kysyi myös miltä tuntuu kun äidit joutuvat pakenemaan sotaa lastensa kanssa.

Sitten pitäisi kirjoittaa tekstari johonkin, mistä KUA saa 20€ laukaus. Sillä voi maksaa koulukirjoja ja ruokaa.

Mitä niillä koulukirjoilla, jos joutuu pakenemaan sotaa.

Kirkon ulkomaanapu ei nimestään huolimatta ole lähetysjärjestö, eli ne rohkaisevat muslimeja kasvamaan muslimeiksi, eikä kerro niille vaihtoehdoista.

Mitähän tästäkin ajattelisi.

No, vapaaehtoislahjoituksilla voi tehdä mitä tahansa. En tiedä kuppaako KUA verorahoja. Monen seurakunnan kolehtirahat sinne kaadetaan, kun huivipäiset mummot kirkon penkissä varmaan kuvittelevat tukevansa lähetystyötä.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 42 611
 • Liked: 68062
 • Takaisinviskaaja ja -työntäjä. Bloomeri.
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #768 : 11.01.2022, 22:58:17 »
... huivipäiset mummot kirkon penkissä varmaan kuvittelevat tukevansa lähetystyötä ...

Vain lievästi asiaan liittyen:

Härskeintä näiden pahantekojärjestöjen pummaus on tv-kampanjoissa, joiden viesti on "älä testamenttaa rahojasi sukulaisille tai ystäville, vaan moraalisäteile antamalla ne kaikki meille!"
“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Rajat ovat sille este.”
— Soros

“Turvapaikan hakeminen on perusoikeus joka menee kaiken muun edelle.”
— Sisäministeri Ohisalo, Vihreät

“Suomi ei tule estämään keneltäkään turvapaikanhakua missään tilanteessa."
— Sisäministeri Krista Mikkonen, Vihreät

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 954
 • Liked: 48405
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #769 : 11.01.2022, 23:10:35 »
... huivipäiset mummot kirkon penkissä varmaan kuvittelevat tukevansa lähetystyötä ...

Vain lievästi asiaan liittyen:

Härskeintä näiden pahantekojärjestöjen pummaus on tv-kampanjoissa, joiden viesti on "älä testamenttaa rahojasi sukulaisille tai ystäville, vaan moraalisäteile antamalla ne kaikki meille!"

Unicefin haaveileva Eija Ahvo ja "lataa meiltä testamenttiopas".

Noinkohan Ahvo on testamentannut kaiken Unicefille, vai maksaako Unicef palkkaa Eija Ahvolle ja mainosajasta MTV3:lle muutaman testamenttilahjoittajan kymppitonnit?

Minulta kerran yksi rastapää ranskalainen, joka vähän suomeakin osasi, tuli kuppaamaan rahaa juurikin Unicefille. Olisi pitänyt sitoutua kuukausilahjoittajaksi, jotta voivat maksaa työntekijöille säännöllistä palkkaa. Tuumasin, että olen yrittäjä ja sillä hetkellä heijastinvaatteet päällä, kun mulla oli säännöllinen työnantaja. Sitten sanoin, että puolen vuoden päästä voin olla puilla paljailla. Tämä tuli melkein iholle ja abouts väitti valehtelijaksi ja sanoi hyväosaiseksi ja että mulla on rahaa. Sanoin, että anna tilinumero, niin panen pari kymppiä jos jää yli. Ei käynyt. Ei kelvannut raha, ellei olisi saanut hirttosilmukkaa kaulaani jollain ihme sitoumuksilla. Toivotin hyvää päivänjatkoa.

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Mangustin

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 441
 • Liked: 3912
 • Mankuva rasitin.
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #770 : 12.01.2022, 03:02:57 »

Sterilisaatio 2 lapsen jälkeen ruoka-avun ehtona olisi kelvollista kehitysapua. Siitä väki vähenisi pikkuhiljaa, ja sitä myötä tekohengityksen tarvekin. Hyvässä lykyssä kehitysmaalaiset oppisivat jollain aikataululla taas huolehtimaan omista asioistaan. Elämään elämää jota elivät ennen "kehitysavun" aloittamista.


Anteeksi kauheasti, kun taas pohdin tuota, jotta jos noista 42 miljoonasta avunsaajasta vaikka neljäsosa on hedelmällisessä iässä olevia naisia, joita steriloidaan sadassa sairaalassa ympäri afrikkaa. Ja jos tunnissa steriloidaan yksi, eli päivässä 8 ja 100 klinikkaa tekee 800 operaatiota päivässä. 10 miljoonan naisen sterilointi kestää näin 36 vuotta, jos viikonloput ja joulun pyhätkin nipsutellaan munatorvia.

Lisätään klinikoiden määrä viisinkertaiseksi ja tehdään kymmentuntista työpäivää ja hyvällä anestesiaporukalla, tarkalla aikataulutuksessa ja taksikyydeillä saadaan puoleen tuntiin tuo operaatio. Se on jo 10 000 sterilisaatiota päivässä, mutta tuolla tahdilla täytyy jo pitää viikonloput vapaina. Silloin homma saataisiin maaliin jo himppasen yli neljässä vuodessa olettaen, että bokoharamit ja alshabaabit eivät polttaisi noita sterilisaatioklinikoita.

Joka tapauksessa 10 miljoonan naisen sterilisaatio vaatii yhden gynekologin tai kirurgin, anestesialääkärin ja pari hoitajaa sekä toimistohenkilökuntaa per klinikka. Jos nuo pääasiassa roudattaisiin lännestä meikäläisellä palkkatasolla, niin se olisi 200-500 euroa tunti + majoitus matkapäivärahat, hotellit/uima-allastalot, instrumentit, lääkkeet, sairaalan kulut... eli laitetaan halvalla tonni per tunti. Ja jos tolla porukalla tosiaan menisi sen puoli tuntia per henkilö,  tuo tarkoittaisi viittä miljoonaa työtuntia à 1000€ eli siihen palaisi viisi miljardia. Otettaisiinko se sitten Bezosilta, jos Musk tarjoaisi safkat?

-i-

Kiitos laskelmasta, mutta miksi steriloida naisia kun miesten vasektomia on kevyt päiväkirurginen toimenpide, jonka hoitaa vartissa. Optimistinen aika-arvio perustuu liukuhihnatyöskentelyyn, jossa uudet asiakkaat vastaanottava hoitaja tarjoilee tervetuliaisvesilasillisen ja jonkun chillpillin millä mieli rauhoittuu raukeaksi, sen alettua vaikuttaa seuraa putsaus ja pintapuudutus, lidokaiinigeelin tehtyä voitavansa tulee desinfiointi ja paikalluspuudutus, kun puudutus toimii kaivetaan piuhat esiin, nips naps ja poltetaan päät, haava kiinni ja pussillinen lääkkeitä ja jälkihoito-ohjeet mukaan.

Asiakasta kohti menee noin vartti työaikaa, eikä tähän todellakaan tarvita kalliita länkkäreitä.

Jälkihoito-ohjeisiin pitää toki liittää ehkäisy tai abstinenssi siksi aikaa, että viimeiset ränneissä lonnivat siimahännät ovat poistuneet tai kuolleet. Silloin 70-luvulla kun tähän ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota, tuli ikäviä perheväkivaltatapauksia kun vasektomiassa käyneet miehet epäilivät raskaaksi tulleita vaimojaan uskottomuudesta.

DuPont

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 044
 • Liked: 5869
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #771 : 12.01.2022, 03:09:10 »
Kulttuurin muuttuminen/muuttaminen on se ainoa keino, useimmat miehet eivät salli mitään kirurgisia toimenpiteitä genitaaleihinsa, se on varmaa. Itse olen 2 lasta siittänyt, enkä enempää halua, mutta mitään kirurgisia syntyvyydensäännöstelytoimia en jalkoväliini ottaisi, ikinä. Ei tuo toimi.

Ehkäisyn ja syntyvyydensäännöstelyn tulee syntyä järjen kautta. Niin vaikeaa kun onkin.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2022, 03:14:06 kirjoittanut DuPont »

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 954
 • Liked: 48405
 • Kekkosen re-inkarnaatio
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #772 : 12.01.2022, 10:20:40 »

Kiitos laskelmasta, mutta miksi steriloida naisia kun miesten vasektomia on kevyt päiväkirurginen toimenpide, jonka hoitaa vartissa.

Kun Boko Haram tulee ja vie kaikki kylien tytöt ja ne palaavat ehkä seksiorjuudestaan muutaman lapsen kanssa. Tai jos Ubuntu ei voi saada lapsia, niin Bundolo ottaa neljä vaimoa, jotta voi siunata kylän naiset.

Sen lisäksi jos puhutaan synnyttäjistä: Kun on synnyttänyt kaksi lasta, voitaisiin nainen steriloida. Alkukantaisissa kulttuureissa on huomattavasti vaikeampi kontrolloida montako lasta mies on siittänyt, koska ydinperheet eivät välttämättä ole koko maailmassa muotia. Ja nythän ei ole tarkoitus tehdä ihmisistä kokonaan hedelmättömiä, vaan kontrolloida väestönkasvua, mikäli siis mihinkään sterilointitoimenpiteisiin koskaan lähdettäisiin.

Vielä rautalangasta: Yksi alfauros voi siittää vaikka kymmenelle naiselle yhteensä sata lasta. Mutta jos jokainen nainen steriloitaisiin kahden lapsen jälkeen, alfauros voisi jatkaa seksihurjasteluaan, mutta lapsia ei tulisi kuin max 2/nainen. Jos tuo alfauros steriloitaisiin, voisi tulla toinen tai kolmas alfa tai se Boko Haram visiitille.Menee hieman ohi aiheen, mutta keskustelimme joskus miesten/naisten sterilisaatiosta porukalla, jossa oli myös naisia mukana. Nyt kun nainen tuumaa, ettei halua synnyttää enempää lapsia, jos hän yhden kumppaninsa saa steriloimaan itsensä, niin mitä, jos hänet raiskataan, hän päätyy umpijurrissa firman pikkujouluissa ikävään tilanteeseen, tulee avioero ja uusi mies onkin steriloimaton? Vaatiiko hän uutta miestä steriloimaan itsensä, tai joutuuko turvautumaan mahdollisesti aborttiin, mikäli vahinko tai hyväksikäyttö on tapahtunut? Jos nainen haluaa, että kohtunsa ei tuota enää elämän hedelmää, niin eikö ole helpointa katkaista ja sitoa munanjohtimet sen sijaan, että pyrkii ehkäisemään kaikella tapaa sen yhden elinvoimaisen siittiön pääsyä sisäänsä?

Stabiilissa parisuhteessa miehen vasektomia toimii, mutta mikä on suomalaisessa hyvinvointivaltiossakaan enää ydinperheiden ja kestävien pitkäaikaisten parisuhteiden osuus? Paljonko tapahtuu tyrmäystippakeikkoja ja raiskauksia tämän päivän Suomessa? Paljonko saa lukea naistenlehdistä "haksahduksista"?

Tyypillinen naisen reaktio tuohon oli: Eikö miehen tule kantaa vastuuta? Epäiletkö minua uskottomuudesta? En voisi ikinä kuvitella tulevani raiskatuksi jne.

Saa olla eri mieltä. Helpompi on laittaa korkki astiaan kuin tukkia kaikki lähteet.

-i-
« Viimeksi muokattu: 12.01.2022, 10:23:15 kirjoittanut ikuturso »
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 738
 • Liked: 33795
 • Eläkeikää lähestyvä keittiömies
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #773 : 12.01.2022, 10:34:58 »
Tuosta kehitysavusta tuli mieleen kylän baari ja sen vassariasiakkaat. Maatalouden tukijaisista ollaa yhtä mieltä ja kiroillaan kun rahaa jaetaan isännille. Kehitysapu taasen on ok ja varsinkin vassarinaisten mielestä sen määrää pitäisi kasvattaa eli karkeasti maatalouden tuet pois ja kehitysapua lisää. Eivät mieti sitä kuka niistä maataloustuista hyötyy ja kuka sen kehitysavun maksaa.
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

haermae

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 883
 • Liked: 2070
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #774 : 13.01.2022, 12:43:46 »

Sterilisaatio 2 lapsen jälkeen ruoka-avun ehtona olisi kelvollista kehitysapua. Siitä väki vähenisi pikkuhiljaa, ja sitä myötä tekohengityksen tarvekin. Hyvässä lykyssä kehitysmaalaiset oppisivat jollain aikataululla taas huolehtimaan omista asioistaan. Elämään elämää jota elivät ennen "kehitysavun" aloittamista.

...
Joka tapauksessa 10 miljoonan naisen sterilisaatio vaatii yhden gynekologin tai kirurgin, anestesialääkärin ja pari hoitajaa sekä toimistohenkilökuntaa per klinikka. Jos nuo pääasiassa roudattaisiin lännestä meikäläisellä palkkatasolla, niin se olisi 200-500 euroa tunti + majoitus matkapäivärahat, hotellit/uima-allastalot, instrumentit, lääkkeet, sairaalan kulut... eli laitetaan halvalla tonni per tunti. Ja jos tolla porukalla tosiaan menisi sen puoli tuntia per henkilö,  tuo tarkoittaisi viittä miljoonaa työtuntia à 1000€ eli siihen palaisi viisi miljardia. Otettaisiinko se sitten Bezosilta, jos Musk tarjoaisi safkat?
-i-

Paras vaihtoehto mielestäni oli siis:
Lainaus käyttäjältä: minä ite
Luonnon pitäisi antaa hoitaa väkimäärä tasapainoon; sellaiselle tasolle, mitä kehitysmaan asukkaat ja kyseinen maa pystyvät kannattelemaan ilman länsimaiden antamaa jatkuvaa ja koko ajan lisääntyvää tekohengitystä. Kehitysmaiden kurjuus ei siitä lisääntyisi, mutta hetken päästä se vähenisi huomattavasti kun ruokittavien suiden määrä vähenisi edes 70-luvun alun tasolle.

Sterilisaatio oli vaihtoehtona, jos/kun rahaa on aivan pakko kehitysmaihin syytää, ja myönnettäköön etten sitä noin pitkälle miettinyt.

Pitkällinen ja kallis operaatio tuo olisi, kymmeniä vuosia, mutta jos vuonna 2100 populaatio olisi 10 Mrd:n sijaan vain 9 tai 8,5 Mrd, ja toivoin mukaan laskusuunnassa, olisi siitä jotain hyötyä. Miljardi turhaa suuta pois ruokapöydästä on jo aika monta vähemmän.

Yo. laskelman tapa hoitaa homma on mahdollisimman kallis. Toisaalta, Suomestakin annetaan kehitysapua ~1 Mrd euroa per vuosi ja löytyyhän niitä kai muutama muukin vastaava maa, joten eihän se ole kuin viiden maan yhden vuoden kehitysapumassit.

Esim. Afrikassa on ~miljardi asukasta. Eikö niistä vaikka 10000:lle saisi opetettua yhden lääketieteellisen operaation? Eihän munajohtimien katkaisuun kaikenosaavaa kirurgia tarvita.

Munajohtimien katkaisu vissiin vaatii nukutuksen, eikä sitä voi tehdä tähystämällä paikallispuudutuksessa (?)
Mitään lääkettä, jolla tulisi steriiliksi ei taida olla (?) Se olisi vaivattomin tapa. Rokote-jabi (heh) vain käsivarteen ja lapsentulo loppuisi siihen.

Miesten vasektomiaa jo käsiteltiinkin. Se olisi näppärämpi tehdä, mutta ei taida neekerimiehet siihen suostua. Ja kuten myös sanottiin, asian hallinta olisi silloin pois naisen omista käsistä.

No, ideoidaanpas lisää. Mitä jos laittaisi kehitysmaiden naisille vapaaseen jakoon nk. katumuspillereitä? Evästyksellä että aina kun joku laittaa kikkelin sisään, otat näitä yhden seuraavana aamuna.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 480
 • Liked: 39561
 • Ego sum Spartacus
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #775 : 15.02.2022, 13:31:25 »
Lainaus
X

KEHITYSAPUA syytetään monesti siitä, että se on rahan syytämistä köyhien maiden rikkaalle ja korruptoituneelle eliitille.

Tulkinta saa osin pontta Maailmanpankin alaisten kehitystaloustutkijoiden selvityksestä. Siinä he ovat seuranneet rahavirtoja kehitysmaista ulkomaisille pankkitileille.

TUTKIJAT seurasivat, kuinka paljon Maailmanpankki on rahoittanut kehityshankkeita sekä antanut suoraa budjettitukea 22 valtiolle, jotka tarvitsevat eniten pankin apua.

Samalla he seurasivat Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements) tiedoista rahavirtoja näistä köyhistä maista. Tavoite oli seurata rahanvirtoja veroparatiiseina tunnettuihin paikkoihin sekä valtioihin, joissa on tiukka pankkisalaisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi Sveitsi, Luxemburg ja Caymansaaret.

Vertailun vuoksi tutkijat selvittivät myös rahavirtoja verotukseltaan tavallisina pidettäviin maihin, kuten Saksaan, Ranskaan ja Ruotsiin.

TULOS oli selvä. Niinä vuosineljänniksinä, kun köyhät maat saivat paljon apua, rahavirrat veroparatiiseihin aukenivat.

Tutkijat löysivät matemaattisen kaavan. Kun maa saa lisää apua prosentin bruttokansantuotteestaan, maan kansalaisten talletukset veroparatiiseihin kasvavat 3,4 prosentilla.

Talletusvirrat veroparatiiseihin osuivat tarkasti niihin vuosineljänneksiin, joina apua jaettiin paljon.

X

https://www.hs.fi/tiede/art-2000008597294.html

totuuspuheasiamies

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 221
 • Liked: 802
 • MC Narcissus
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #776 : 24.03.2022, 13:57:55 »
Suomalainen veronmaksaja maksaa noin 250 miljoonaa euroa "ilmastokehitysapua" maihin, jotka muka kehittyvät.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/719ade1a-ca78-48e1-bece-7955119e5096

250 miljoonaa on vain murto-osa kaikesta suomalaisen veronmaksajan kustantamasta "kehitysavusta".

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 37 412
 • Liked: 109314
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #777 : 05.04.2022, 11:03:31 »
Lainaus
Kehitysrahoitus on tehokasta kriisinhallintaa
...
Jouni Hemberg
toiminnanjohtaja
Kirkon ulkomaanapu
Helsingin Sanomat, mielipide 4.4.2022

Tyypillistä. Propagandakirjoituksessa ei esitetä mitään, mikä tukisi otsikon väitettä, mutta annetaan kovasti ymmärtää.

Lainaus
Tässä tilanteessa hallitukset niin Suomessa kuin muutamissa muissakin Euroopan valtioissa suunnittelevat kehitysrahoituksen leikkauksia tai rahoituksen uudelleen kohdennuksia. Yhden kriisin hoitaminen tavalla, joka uhkaa lisätä epävakautta muilla lähialueillamme, on hölmöläisten peiton jatkamista.

SOTA Ukrainassa nostaa ruuan ja polttoaineiden hintaa, mikä horjuttaa koronaviruspandemian ja ilmastokriisin jo valmiiksi heikentämää kehittyvien maiden ruokaturvaa. Itäisessä Afrikassa miljoonat ihmiset kärsivät ruokapulasta, kun jo kolme peräkkäistä sadekautta on epäonnistunut.

Pandemian aiheuttamat pitkät koulusulut ovat aiheuttaneet valtavan oppimisvajeen erityisesti kehittyvissä maissa, joissa mahdollisuudet etäopetuksen tarjoamiseen ovat olleet rajalliset. Kirkon ulkomaanavun toimintamaista esimerkiksi Ugandassa koulut olivat suljettuina kaksi vuotta.

Minkä prosessien kautta kehitysavun leikkaukset lisäävät epävakautta lähialueillamme? Uganda ei muutenkaan ole lähialuettamme.

Lainaus
Venäjän sota Ukrainassa ja kriisin maailmanlaajuiset vaikutukset vain korostavat tarvetta pitää kiinni Suomen ja EU:n sitoumuksista nostaa kehitysrahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Jo ennen sodan alkua humanitaarisen avun tarve maailmalla oli ennätyksellisellä tasolla pandemian, ilmastokriisien ja pitkittyneiden konfliktien vuoksi.

Kirkon ulkomaanavun kokemus korostaa sitä, että investoinnit koulutukseen, toimeentuloon, konfliktien ehkäisyyn ja rauhantyöhön sekä aitoihin kumppanuuksiin ovat tehokkainta ja halvinta kriisinhallintaa.

Kuten KUA:ssa hyvin tiedetään, kehitysavun "investointien" tehokkuudesta kriisinhallinnassa ei ole näyttöä, kuten ei ole näyttöä siitäkään, että kehitysapu ehkäisisi tai edes yrittäisi ehkäistä liikkuvuutta ja laitonta siirtolaisuutta.

Vain noin kymmenesosa Suomen kehitysavusta on humanitaarista apua. Voidaan samanaikaisesti vaikka puolittaa kehitysapu ja rahoitusta uudelleen kohdentamalla tuplata humanitaarinen apu.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Musumaatti

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 18
 • Liked: 28
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #778 : 06.04.2022, 22:50:17 »
Hallitus kun surutta jakaa mielellään rahaa ulkomaille niin onko joku perannut kuinka paljon rahaa menee venäjälle tai venäjää tukeville maille? Kysyn tätä siksi että eettisyys, ihmisarvot yms kun ryssät nyt tuhoaa ukrainialaisia.

Pallopääkissa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 716
 • Liked: 3432
 • Kansalliskonservatiivi ja arvokonservatiivi
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #779 : 08.04.2022, 00:15:49 »
Etiopia on Venäjän puolella mutta silti Etiopialle annetaan rahaa.

Tagit: