Kirjoittaja Aihe: Työministeriö: Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannukset 2005  (Luettu 2978 kertaa)

Roope

  • Jäsen^^^
  • ***
  • Viestejä: 33 935
  • Liked: 78624

Riitta Lukkaroinen

"Muutos on pysyvä olotila"

Turvapaikanhakijoiden vastaanottona järjestettävät palvelut ja niiden
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset (2005)


Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää turvapaikanhakijoille vastaanottona järjestettäviä palveluja Suomessa sekä niiden järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tutkimus on osa laajempaa valtakunnallista tutkimushanketta ”Vastaanottotyön toiminnallinen tuloksellisuus” sekä jatkohanke Työministeriön vuonna 2002 asettamalle turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustyön palveluiden tuotteistamis- ja laatuprojektille.


1 TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOTOIMINNAN HAASTEET

2 TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO SUOMESSA

 2.1 Turvapaikanhakija
 2.2 Turvapaikkamenettely
 2.3 Vastaanottona järjestettävät palvelut

3 VASTAANOTTONA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN MENOJEN KEHITYS JA KUSTANNUKSET
 3.1 Turvapaikanhakijoiden vastaanoton menojen kehitys
 3.2 Vastaanottona järjestettävien palvelujen kustannukset

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA TUTKIMUKSEN VAIHEET
 4.1 Tutkimuksen kohderyhmät, tutkimusmenetelmät ja aineiston keruun toteutus
 4.2 Mittarien validiteetti ja reliabiliteetti

5 TULOKSET
 5.1 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus vastaanottotyön toimintaympäristönä
 5.2 Palvelujen järjestämistavat vastaanottokeskuksissa
  5.2.1 Ohjaus- ja tukityö
  5.2.2 Terveydenhoitotyö
  5.2.3 Sosiaalityö
  5.2.4 Psykososiaalinen tukityö
  5.2.5 Tulkki- ja oikeusapupalvelut
 5.3 Palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset

6 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 6.1 Palvelujen kustannusten arvioinnin luotettavuudesta
 6.2 Tutkimustulosten ja niiden merkityksen tarkastelu
 6.3 Johtopäätökset
 6.4 Jatkotutkimushaasteet

7 ENGLISH SUMMARY

8 LÄHTEET

LIITTEET
Liite 1 Ohje asiakaskyselyn toteuttamiseksi
Liite 2 Asiakaskysely
Liite 3 Saate asiakaskyselyyn

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt292.pdf

-----------------

Tutkimusta käsitelty ainakin:
Laiva on täynnä: Vastaanottokeskusten kustannuksista (9.8.2006)

(s83): vastaanottokeskusten kokonaiskustannukset: 27 391 924 euroa. Paikkaluku/v, ka.: 2553. Kustannus per paikka per vuosi: 12937 eur.


(s94): Kahdenkymmenen päivän psykiatrinen sairaalajakso maksaa 10.560 euroa ja esim. yksikin erittäin vaikea syöpää sairastava turvapaikanhakija voi "kuluttaa" budjetoidut terveydenhuollon määrärahat leikkauksineen, sairaalahoitoineen ja lääkkeineen hyvin nopeasti. Vaikka Dublin -tapaukset lähtökohtaisesti ovat vain lyhyen aikaa Suomessa, ei ketään voi jättää hoitamatta, heitteille. Nämä turvapaikanhakijat ovat usein saaneet jo muissa Pohjoismaissa ennen Suomeen tuloaan hyvinkin monenlaisia hoitoja ja mielenterveyden lääkitystä, joita on jatkettava Suomessa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Tagit: