Kirjoittaja Aihe: Vähemmistövaltuutettu taistelee ansiokkaasti iänmäärityksiä vastaan  (Luettu 4924 kertaa)

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten iänmääritystä koskevat tutkimukset; terveydenhuollon toimivalta ja terveystietojen salassapito

Vähemmistövaltuutettu on ottanut yhteyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastoon, Valviraan, koskien oleskelulupaa hakevan potilastietojen
luovuttamista hänen ikänsä selvittämiseksi tehtävää tutkimusta varten.
Vähemmistövaltuutettu on saanut tietää, että Suomen keskussairaaloiden
suu- ja leukasairauksien osastoilta on oltu yhteydessä Helsingin yliopiston
hammaslääketieteen laitokseen ja pyydetty potilaan iänmääritystä tilanteessa,
jossa hammaslääkäri on hammaslääketieteellisen hoidon tai tutkimuksen
yhteydessä arvioinut potilaan iän olevan muuta, kuin miksi se on
ilmoitettu. Tiedossa ei ole, onko näissä tapauksissa pyydetty potilaan tai
hänen huoltajansa tai edustajansa suostumus terveystietojen luovuttamiseen
ja iän arvioimiseen tai onko potilas tai hänen huoltajansa ollut edes
tietoinen terveystietojen edelleen lähettämisestä.

Ulkomaalaislain (301/2004) 6 a §:ssä (549/2010) säädetään, että oikeuslääketieteellisen
tutkimuksen tekeminen iän selvittämiseksi edellyttää, että
tutkittava on antanut tietoon ja vapaaseen tahtoon perustuvan kirjallisen
suostumuksensa siihen. Lisäksi edellytetään hänen huoltajansa tai muun
laillisen edustajansa kirjallista suostumusta. Ulkomaalaislain 6 b §:n mukaan
ikätutkimusta koskevassa asiassa toimivaltaisia viranomaisia ovat
poliisi, rajavartiolaitos tai Maahanmuuttovirasto, jotka voivat pyytää Helsingin
yliopiston Hjelt-instituutin oikeuslääketieteen osastolta oleskelulupaa
Suomessa hakevan ulkomaalaisen tai perheenkokoajan iän selvittämistä.

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilölle muodostuu käsitys siitä, että
alaikäiseksi itsensä ilmoittanut oleskeluluvan hakijan asemassa oleva potilas
on täyttänyt 18 vuotta ja että hänen ikänsä siten poikkeaa olennaisesti
ilmoitetusta iästä, hän voi keskustella iän selvittämisestä potilaan itsensä
ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Iän selvittäminen
edellyttää tutkittavan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa
kirjallista suostumusta.

Ulkomaalaislain mukaan oikeuslääketieteelliseen iän selvittämiseen voidaan
ryhtyä vain poliisin, rajavartiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston
pyynnöstä. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi Valviran käsityksen mukaan
siirtää iän selvittämistä koskevan asian potilaan ja hänen huoltajansa
tai muun laillisen edustajansa kirjallisen suostumuksen perusteella jonkin
edellä mainitun maahanmuutto- ja oleskelupa-asioissa toimivaltaisen viranomaisen
käsiteltäväksi. Ikätutkimuksen aloittamiseksi tehtävään ilmoitukseen
sisältyy potilaan hoitosuhdetta koskevia salassa pidettäviä tietoja,
joten terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee liittää ilmoitukseen potilastietojen luovuttamiseen oikeuttava potilaan ja hänen huoltajansa tai
muun laillisen edustajansa kirjallinen suostumus. Ennen suostumuksen
pyytämistä potilaalle ja hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen
on annettava riittävä selvitys tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta,
luovutettavista tiedoista sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoi-
tuksesta ja luovuttamisen merkityksestä. Ellei potilaan ja hänen huoltajansa
tai muun laillisen edustajansa kirjallista suostumusta potilastietojen luovuttamiselle iän selvittämistä varten saada, terveydenhuollon ammattihenkilö
ei saa ilmoittaa potilasta koskevista asioista ikätutkimusasioista vastaavalle
viranomaiselle.

Valvira
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Oami

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 660
 • Liked: 4118
  • Oamin sivu
Koko iänmääritykseen suhtaudutaan ihan väärällä tavalla.

Alaikäisen turvapaikanhakijan pitäisi ottaa koko iänmääritys suosionosoituksena ja kädenojennuksena ja osallistua siihen kiitollisena, sillä juuri hänen etuaanhan se palvelee. Sillä tavalla hän voi todistaa olevansa alaikäinen, vaikkei hänellä olisikaan virallista ja luotettavaa henkilöllisyystodistusta.
Oula "Oami" Lintula — www.oulalintula.fi

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 051
 • Liked: 131871
En ymmärtänyt tuota vähemmistövaltuutetun huolenpitoa. Ensinnäkin ainakin vähemmistövaltuutetun viime vuotisen selvityksen mukaan lupa testiin on myönnetty aiemmin poikkeuksetta. Toiseksi, jos lupaa ei myönnetä, niin uuden lain mukaan hakija voidaan silloin olettaa täysi-ikäiseksi, jolloin testi on tarpeeton. Taitaa olla vähemmistövaltuutetulta vain sekaantumista sekaantumisen vuoksi.

Alaikäisen turvapaikanhakijan pitäisi ottaa koko iänmääritys suosionosoituksena ja kädenojennuksena ja osallistua siihen kiitollisena, sillä juuri hänen etuaanhan se palvelee. Sillä tavalla hän voi todistaa olevansa alaikäinen, vaikkei hänellä olisikaan virallista ja luotettavaa henkilöllisyystodistusta.

Etenkin kun erittäin yleistä väärän iän ilmoittamista selitetään sillä, etteivät hakijat kulttuuristaan johtuen itsekään tiedä oikeaa syntymävuottaan.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 051
 • Liked: 131871
Lainaus
Vähemmistövaltuutettu on ottanut yhteyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan koskien oleskelulupaa hakevien henkilöiden potilastietojen luovuttamista iänmäärittämistä varten.

Vähemmistövaltuutettu antoi jo kesäkuussa aloitteen Valviralle muistuttaa lääkäreitä säännöistä ja potilastietojen salassapitovelvoitteesta. Vähemmistövaltuutetun tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa lääkäri on ottanut maahanmuuttoviranomaisen roolin ja antanut turvapaikanhakijan potilastietoja eteenpäin.

Tapauksissa hammaslääkäri on hoidon yhteydessä arvioinut potilaan iän poikkeavan ilmoitetusta. Lääkäri on ottanut yhteyttä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokseen ja pyytänyt potilaan iänmääritystä.

Oikeuslääketieteelliseen iän selvittämiseen voi ryhtyä ainoastaan poliisin, rajavartiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Iänmäärityksiä tehdään pienelle osalle turvapaikanhakijoista. Toimeen ryhdytään, kun esimerkiksi poliisi arvioi ettei hakijan ulkoinen olemus ja ilmoitettu ikä vastaa toisiaan.

Ulkomaalaislain mukaan henkilön iän selvittäminen vaatii henkilön itsensä ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kirjallisen suostumuksen. Mikäli lääkäri epäilee, että alaikäisenä oleskelulupaa hakeva potilas on täyttänyt 18-vuotta, hän voi keskustella iän selvittämisestä potilaan itsensä ja hänen huoltajansa kanssa. Ilman suostumusta lääkäri ei saa ilmoittaa potilasta ikätutkimuksista vastaavalle viranomaiselle.

Viime vuonna syyskuun loppuun mennessä iänmäärityksiä oli tehty 92 kappaletta. Näistä tapauksista 55 oli sellaisia, joissa hakijan määriteltiin täysi-ikäiseksi.
YLE: Vähemmistövaltuutettu muistutti lääkäreitä salassapitovelvoitteesta

Nyt vasta tajusin mistä vähemmistövaltuutettu on niin huolestunut. Hammaslääkärit ovat oma-aloitteisesti kertoneet eteenpäin, ettei potilaan ilmoitettu ikä selvästikään täsmää hampaista tulkitun kanssa. Vähemmistövaltuutettu haluaa tietysti heti estää sen, että ikätestejä pantaisiin alulle muuten kuin poliisin toimesta. Poliisilla taas pitää uuden lain mukaan olla erityiset perusteet epäilylleen. He tuskin kurkkaavat turvapaikanhakijoiden suuhun.

Laki pakotetaan toimimaan juuri kuten ounastelinkin. Enää vain kaikkein törkeimmät tapaukset lähetetään ikätesteihin, koska pelkkä poliisin (tai hammaslääkärinkään) epäily ei riitä passitukseen.

Lainaus käyttäjältä: YLE
Viime vuonna syyskuun loppuun mennessä iänmäärityksiä oli tehty 92 kappaletta. Näistä tapauksista 55 oli sellaisia, joissa hakijan määriteltiin täysi-ikäiseksi.

55 tapausta 92:ta oli sellaisia, joissa tutkittava todettiin virhemarginaalin (1,5-2 vuotta) rajoissa todennäköisesti täysi-ikäiseksi. Toisin sanoen 55 testattavaa oli todennäköisesti vähintään 19,5-20-vuotiaita. Tästä taas voi päätellä, että kaikki tai lähes kaikki testatut olivat todennäköisesti yli 18-vuotiaita.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2010, 13:24:26 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Aurelius

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 709
 • Liked: 477
Vähemmistövaltuutetun lausunnot ovat liberaalin oikeuskäsityksen vastaisia, koska niissä ei punnita yksilön oikeuksien ja yhteisön edun suhdetta sekä vähemmistökansalaisen oikeuksien vaikutusta enemmistön oikeuksien toteutumiseen.

Tarvitsee vain kuvitella, mitä seurauksia lasten oikeuksien toteutumisen kannalta on sillä, että yli-ikäinen ikänsä valehdellut maahanmuuttaja laitetaan useita vuosia nuorempien suomalaislasten kanssa samalle koululuokalle. Tai että hän vapautuu rikosoikeudellisesta vastuusta, vaikka on todellisuudessa yli-ikäinen. Tai että hän saa oikeudettomasti ikään perustuvia alennuksia esimerkiksi matkalipuissa. Tai voi osallistua urheilukilpailuihin nuorten sarjassan. Vähemmistövaltuutettu syrjii ja sortaa rehellisistä ihmisistä muodostuvaa enemmistöä.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2010, 13:37:56 kirjoittanut Aurelius »

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Minusta vähemmistövaltuutetun, vaikka epäpätevä onkin, tulisi pohtia myös sitä, onko vastoin lakia, että portsari tekee turvapaikanhakijoille iänmäärityksen diskon ovella.
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Roope2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 038
 • Liked: 9224
“Ellei potilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kirjallista suostumusta potilastietojen luovuttamiselle iän selvittämistä varten saada, terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilmoittaa potilasta koskevista asioista ikätutkimusasioista vastaavalle viranomaiselle.”Eli kun esimerkiksi terveyskeskukseen lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle tulee papereilla 17-vuotias,  mutta hoitavan lääkärin tai hammaslääkärin mielestä huomattavasti vanhempi henkilö, niin ilman lupaa ei saa tehdä mitään.

Ajatelkaas, jos VHM:ä epäiltäisiin rikoksesta, niin ensin pyydetään epäillyltä lupa rikostutkintaa varten.

Tietävätköhän kansanedustajat, mitä ovat  päättäneet tai miten heidän päätöstä sovelletaan ?

”Koulussa menestyminen on vain siitä kiinni, kuinka paljon ja miten teet töitä. Oma asenne vaikuttaa tosi paljon.”

Maryam Imtiaz, Pakistanista 13-vuotiaana Suomeen muuttanut Aalto-yliopiston opiskelija

Sanglier

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 374
 • Liked: 74
Totuus ei siis ole turvapaikanhakijan ja VV:n etu. Vaikka kyllähän me sen tiesimme jo.

CaptainNuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 501
 • Liked: 5264
“Ellei potilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kirjallista suostumusta potilastietojen luovuttamiselle iän selvittämistä varten saada, terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilmoittaa potilasta koskevista asioista ikätutkimusasioista vastaavalle viranomaiselle.”

Eli kun esimerkiksi terveyskeskukseen lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle tulee papereilla 17-vuotias,  mutta hoitavan lääkärin tai hammaslääkärin mielestä huomattavasti vanhempi henkilö, niin ilman lupaa ei saa tehdä mitään.
Ajatelkaas, jos VHM:ä epäiltäisiin rikoksesta, niin ensin pyydetään epäillyltä lupa rikostutkintaa varten.
Tietävätköhän kansanedustajat, mitä ovat  päättäneet tai miten heidän päätöstä sovelletaan ?

Loogisesti ajatellen, siis se että iänmääritystä hankaloitetaan kaikin tavoin ihmisen kohdalla josta ei kukaan tiedä yhtikäs mitään, tuntuu niin erikoiselta että vaikuttaisi että kun tätä lakia ei olisi lukenut kukaan ennen hyväksyntää...
Varsinkin jos verrataan tätä muihinkin asioihin nykykäytännöiden osalta,esim. passia varten otetaan sormenjäljet, lääkäri on velvollinen ilmoittamaan viranomaiselle mielenterveys epäilyistään aseenkantoluvan omaavan kohdalla,jne.
Lukemattomissa asioissa ihminen joutuu todistamaan ikänsä ja nyt meillä sitten on ryhmä jonka ikä perustuu omasta hatusta vedettyyn ilmoitukseen ja tätä ei saa epäillä koska ihmisoikeudet ???
Tämähän on järjetöntä.

Ennen pitkää tullaan tilanteisiin joissa tämä käytäntö alkaa käydä yhteiskunnalle kalliiksi, monin eri tavoin.
Pitemällä periodilla esim.Suomen passin luotettavuus pienenee radikaalisti kun alkaa ilmetä tapauksia joissa virallisen dokumentin ja todellisuuden välillä on silmin nähtäviä eroja.
Nähtäväksi jää että kiirehtiikö sitten tämmöisissä tapauksissa pätevä vähemmistövaltuutettumme selvittämään muiden maiden viranomaisille että rikotte ihmisoikeuksia jos ette usko passinhaltijan vakuuttelua iästään.

Väistämättä tulee mieleen että Suomessa jotkut tahot tarvitsevat näitä "Lapsia", ei tämmöisessä muuten ole mitään mieltä kenenkään kannalta, vähiten yhteiskunnan.
Tämä on selkeä sontakasa joka lemuaa ja kunnolla, joko bisneksen taikka älyvapaan sinisilmäisyyden kautta.
"Lehto toteaa, että esim. hän itse sekä sosiaalijohtaja Syrjäläinen ovat syntyneet muualla, eivätkä siksi ole kantaväestöä."

Mursu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 278
 • Liked: 2388
Minä en ymmärrä miksi vähemmistövaltuutetulla on mitään sanaa turvapaikanhakuasioihin Ei turvapaikanhakijat ole mikään vähemmistö sanan perinteisessä merkityksessä. Vasta, kun heillä on oleskelulupa ja etenkin kun heillä on kansalaisuus, voidaan puhua vähemmistöstä.

Yleensä vähemmistö on sellainen, joka maahan on historiallisten seikkojen takia syntynyt. Vähemmistön olemassaolo ei ole hyvä asia eikä välttämättä pahakaan vaan ennen kaikkea tosiasia. Vähemmistö on kuitenkin jonkinlainen ongelma, kun sitä varten pitää olla omaa vähemmistöpolitiikkaa ja esimerkiksi vähemmistövaltuutettu. Suomessa jostain syystä on lähdetty tielle, jossa oletetaan vähemmistöjen olevan hyvä asia ja ehdoin tahdoin luodaan niitä.Zngr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 675
 • Liked: 118
 • Yhteiskunta-akselien välejä varjostava juopa
Harmittaa taas kun avasin netin. Miksi helvetissä joku ei saisi ilmoittaa eteenpäin jos joku 25 vuotias väittää olevansa 15 vuotta vanha. Ei se ole mikään potilastieto joka liittyy hoitotoimenpiteisiin vaan yritys kusettaa yhteiskuntaa.

Vähemmistövaltuutetun mielestä hoitavan lääkärin ja potilaan pitää leikkiä, että potilas on lapsi, vaikka hän on aikuinen, ja lääkäri ja potilas kumpikin tietävät, että he tietävät, että toinen tietää.

Tärkeintä on jatkaa tätä narrinleikkiä siten ettei vähemmistövaltuutettu pahoita mieltään, ei käyttää tervettä maalaisjärkeä?

Ei hyvää päivää.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2010, 10:23:34 kirjoittanut Zngr »
Minusta täällä on mukavaa. Istuskelemme, juttelemme ja juomme kahvia.
-Ali, Rinkeby

Every normal man must be tempted at times to spit on his hands, hoist the black flag, and begin to slit throats.
- H. L. Mencken

Sanglier

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 374
 • Liked: 74
Lääkäri huomaa potilasta tutkiessaan että tämän taskussa on pistooli/puoli kiloa hassista/lapsipornokuvia, tai että potilas on teipannut keskivartalonsa ympärille räjähteitä ja ajastimen. Saako poliisille kertoa havaitusta rikoksesta missään oloissa?
Oami

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 660
 • Liked: 4118
  • Oamin sivu
Ehkä vähemmistövaltuutetulle annetaan vain liian suuri painoarvo tässä koko kysymyksessä. Eikö sitä voisi ottaa vain yhden helsinkiläisen ylioppilaan mielipiteenä, jollaiseen hänellä tietysti on oikeus siinä missä kellä tahansa muullakin? Varmasti Helsingistä löytyy sadoittain ylioppilaita, jotka ovat samaa mieltä, eikä niitä tällä tavalla kauhistella.
Oula "Oami" Lintula — www.oulalintula.fi

Jouko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 824
 • Liked: 888
 • Jouko Lilja
Vähemmistövaltuutettu vetoaa tässäkin tapauksessa ulkomaalaislakiin, joka on jo moneen kertaan todettu torsoksi. Se kun yhdessä kuin toisessa asiassa asettaa ulkomaalaiset erikoisasemaan suhteessa kantaväestöön. Ja onhan meillä kyllä muitakin vähemmistöjä kuin ulkomaalaiset joiden asiaa pitäisi vähintään yhtä suurella tarmolla ajaa esim. vammaiset.

Vähemmistövaltuutetun tehtävät pitäisi määritellä uudestaan. Ei kai voi olla niin että jokainen joka maahan osaa putkahtaa on heti "syrjitty vähemmistö" jolla ei ole mitään velvollisuuksia, pelkkiä oikeuksia.
“Raja railona aukeaa.Edessä Aasia, Itä.Takana Länttä ja Eurooppaa;varjelen, vartija, sitä.”

Uuno Kailas

Suomessako jokin mamujen aiheuttama huumeongelma? Ja khatin kontit!

Komediaa, parodiaa, sarkasmia ja ivaa; lakonisuutta ja kyynisyyttä unohtamatta

Nyökkäily; Tuo aikamme valtiomiestaito

n.n.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 671
 • Liked: 5074
 • Metamorfinen ja nuivaantunut
Lainaus
Vähemmistövaltuutettu on saanut tietää, että Suomen keskussairaaloiden
suu- ja leukasairauksien osastoilta on oltu yhteydessä Helsingin yliopiston
hammaslääketieteen laitokseen ja pyydetty potilaan iänmääritystä tilanteessa,
jossa hammaslääkäri on hammaslääketieteellisen hoidon tai tutkimuksen
yhteydessä arvioinut potilaan iän olevan muuta, kuin miksi se on
ilmoitettu. Tiedossa ei ole, onko näissä tapauksissa pyydetty potilaan tai
hänen huoltajansa tai edustajansa suostumus terveystietojen luovuttamiseen
ja iän arvioimiseen tai onko potilas tai hänen huoltajansa ollut edes
tietoinen terveystietojen edelleen lähettämisestä.

Yleensä lyödään ensimmäisenä käteen lappu, johon täytetään henkilö- ja esitiedot ja toinen jolla pyydetään lupaa tietojen lähettämiseen ja saamiseen.

Entäpä jos iänmäärityksellä on (hammas)lääketieteellistä merkitystä potilaan hoidon kannalta? En päässyt tuosta selville oliko kyseesä oikeuslääketieteellinen iänselvitys vai ihan ystävällinen konsultaatio kollegoille hammaslääketieteen laitoksella?
”Jos olet aina ollut sitä mieltä, että sääntöjen tulee kohdella kaikkia samalla tavalla ja kaikkia tulisi arvioida samoilla kriteereillä, sinua olisi pidetty 60 vuotta sitten radikaalina, 30 vuotta sitten liberaalina, mutta tänä päivänä rasistina." -Thomas Sowell

Tagit: