HOMMAN KIRJASTO > Standardiargumentit

Standardiargumentit: 3) Työvoimapula - VASTAUS ON

(1/10) > >>

Miniluv:
Alustus:

Suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa esiintyy joukko väittämiä, joilla nykyisen kaltaista tai vapaampaa maahanmuuttopolitiikkaa perustellaan. Näitä usein toistuvia argumentteja, joita voidaan kutsua standardiargumenteiksi, on parhaassa tapauksessa toisteltu vuosikausia ja niitä käyttävät poliitikot eri puolueista kuntatasolta aina ministeritasolle saakka.

Jotta maahanmuuttokeskustelu nousisi samojen argumenttien toistoista seuraavalle tasolle, on maahanmuuttokriittisten aika ottaa nämä standardiargumentit käsittelyyn ja antaa niille vastaukset. Vapaampaa humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa ajavien argumentteja ei ole tarkoitus kirjoittaa ivalliseen muotoon, eikä esille ole tarkoitus nostaa yksittäisiä typeriä möläytyksiä. Sitä mukaan kun Hommaforumin käyttäjät saavat muotoiltua vastauksen kullekin standardiargumentille, on argumentti vastauksen kera tarkoitus nostaa portaalin etusivulle.

Jokaisella standardiargumentille on tarkoitus perustaa oma ketju. Avaan alkuun ketjun kahdelle standardiargumentille. Jos projekti ottaa tuulta siipiensä alle, voidaan ketjuja avata lisää.

Argumentti:

Suomea uhkaa työvoimapula. Väestömme vanhenee ja suuret ikäluokat ovat kovaa vauhtia siirtymässä eläkkeelle. Olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa eläkkeensaajia on paljon ja työntekijöitä on vähän. Ja tämä tilanne on kansantaloudellisesti kestämätön. Jotta Suomi selviää tulevaisuudessakin hyvinvointivaltiona, tarvitsemme lisää työntekijöitä toisaalta maksamaan veroja ja toisaalta erityisesti hoiva-alalle auttamaan kasvavaa senioriväestöämme.

Työntekijöitä ei voi kuitenkaan taikoa lisää, eikä iäkkäitä voi taikoa pois. Onneksi voimme kuitenkin ottaa Suomeen huomattavasti nykyistä enemmän maahanmuuttajia, jotka, toisin kuin suomalaiset, ovat pääasiassa parhaassa työiässä. Tämän takia maahanmuuttopolitiikan kiristäminen olisi Suomelle hyvin haitallista. Yksittäisten taantumien ja niihin liittyvien irtisanomisten ei pidä antaa vaikuttaa suureen linjaan.

Vastaus

Työvoimapulaa on povattu Suomeen ainakin 1970-luvulta saakka, mutta toistaiseksi olemme siltä säästyneet. Tämä on todennäköistä jatkossakin, teknologisesta kehityksestä seuraa työn tuottavuuden kasvua ja työn määrän vähenemistä.

Vuosikausia työvoimapulan kerrottiin alkavan suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. Nyt eläköityminen on pääosin jo tapahtunut eikä työvoimapulaa ole näköpiirissä.

Väestön vanhenemisen myötä Suomen taloudellinen huoltosuhde, eli työssäkäyvien suhde työelämän ulkopuolella oleviin (eläkeläiset, lapset, työttömät) toki heikkenee. Huoltosuhdetta voi parantaa maahanmuutolla, muttei millaisella maahanmuutolla tahansa. Maahanmuuttajaryhmät, joilla on suomalaisia heikompi taloudellinen huoltosuhde heikentävät tilannetta entisestään. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi monet islamilaisista maista tulevat maahanmuuttajat, joilla on paljon lapsia, joiden naiset ovat usein kotiäiteinä ja joiden työikäiset miehet ovat usein työttöminä. Sitä vastoin maahanmuuttajat jotka työllistyvät viemättä samalla työpaikkoja suomalaisilta ovat eduksi taloudelliselle huoltosuhteelle.

Maassa olevista työttömistä voidaan kouluttaa työvoimaa sitä tarvitseville aloille helpommin ja nopeammin kuin kouluttamattomista, kielitaidottomista ja suomalaiseen kulttuuriin tottumattomista maahanmuuttajista. Kouluttamattomia maahanmuuttajia tulee olemaan tarjolla jatkossakin, reservin kerääminen ei ole tarpeellista.

Missä argumentti on esiintynyt?

Argumenttia on esitetty niin usein ja niin pitkään, että kaikki ovat varmasti törmänneet siihen. Erityisen suosittu argumentti oli ennen vuonna 2008 alkanutta taantumaa. Esim.

Jyrki Katainen:

--- Lainaus ---Suomi tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän maahanmuuttoa. Se tarkoittaa monikulttuurisempaa Suomea. Se on erittäin myönteinen asia. Meidän on vain yhdessä huolehdittava, että monikulttuurisemman Suomen rakentaminen sujuu ongelmitta.

Väestömme vanhenee nopeasti ja tarvitsemme uusia tekijöitä tulevina vuosikymmeninä. Suomeen saa ja pitääkin tulla muualta töitä tekemään samoilla reiluilla pelisäännöillä kuin suomalaisten. Monikulttuurisuutemme kasvaa myös humaanin vastuunkannon myötä. Otamme Suomeen osuuden maailman sotien ja luonnonkatastrofien aiheuttamista pakolaisista. Myös turvapaikkaa saa täältä hakea. Autamme niitä, joiden henki tai turvallisuus on uhattuna vainon takia.

http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/monikulttuurinen-suomi/1035184
--- Lainaus päättyy ---

Miniluv:
(...)

Miniluv:
Sampo Terhon artikkeli: Työvoimapulaa ei tule koskaan

http://hommaforum.org/index.php/topic,17966.0.html

Emperor:
Jussilta löytyy hyvää juttua tähän liittyen:

http://www.halla-aho.com/scripta/yltyvasta_tyovoimapulasta.html

http://www.halla-aho.com/scripta/suomalainen_ruotsalainen_ja_lappilainen_tyovoimapula.html

http://www.halla-aho.com/scripta/tyovoimapulasta_ja_sen_paikkaamisesta.html


--- Lainaus ---1) Nyky-Suomessa työvoimapulasta kärsivät korkeaa osaamista vaativat alat. Nyky-Suomeen saapuvilla maahanmuuttajilla, poislukien marginaaliset tietokoneintialaiset, ei pääsääntöisesti ole tällaista korkeaa osaamista. Nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa ei siis voi perustella työelämän nykyisillä tarpeilla.

2) Tulevaisuuden työvoimapulaa ei voida ratkaista nykyisellä maahanmuutolla, koska maahanmuuttajat ehtivät suvaitsevaisuusfanaatikkojen suosiollisella myötävaikutuksella syrjäytyä ennen kuin työmarkkinat tarvitsevat heitä.

3) Tulevaisuuden työvoimapula voidaan ratkaista tulevaisuudessa tapahtuvalla maahanmuutolla, jos hyväksytään, että huonosti palkatuista töistä tulee maahanmuuttajien töitä.

4) Jos edellistä ei hyväksytä vaan tarjotaan maahanmuuttajille korkeampaa koulutusta, matalapalkka-alojen työvoimapula säilyy ennallaan ja alkuperäinen perustelu maahanmuuttajien tuonnille katoaa.
--- Lainaus päättyy ---

Olisi hyvä muistaa mainita myös se, että työperäisessä maahanmuutossa pitää ottaa huomioon se, että se työpaikka oikeasti on olemassa. Eli ei niin, että tullaan norkoilemaan ja katsomaan jos töitä löytyisi. Eli ei näin:


--- Lainaus ---"Lappiin halutaan lisää työperusteisia maahanmuuttajia mutta vähintään yhtä tärkeää on löytää työpaikka Lapissa jo asuville maahanmuuttajille. Heidän työttömyysasteensa on valtakunnan korkein eli noin 32 prosenttia."

a) Maahanmuuttajien työttömyysaste on Lapissa valtakunnan korkein.
b) On tärkeää löytää Lapin maahanmuuttajille työpaikka.
c) Lappiin tarvitaan lisää maahanmuuttajia.
--- Lainaus päättyy ---

Hyvä vaihtoehto on se, että yritys itse rekrytoi työntekijän.


Huoltosuhdekin voidaan mainita:


--- Lainaus --- * Huoltosuhteessa on kyse huollettavien (= eläkeläiset, lapset, vammaiset, muuten työelämän ulkopuolella olevat) ja huoltajien (= työssäkäyvät eli järjestelmän rahoitukseen osallistuvat) suhteellisista osuuksista kokonaisväestössä. Heikentyvä huoltosuhde tarkoittaa sitä, että huoltajien määrä suhteessa huollettaviin laskee. Sana "suhteessa" on keskeinen. Huoltajien absoluuttinen lukumäärä ei ole oleellinen, kunhan heitä on enemmän kuin huollettavia.

* Edellisestä seuraa, että maahanmuutolla on ylipäänsä vaikutusta huoltosuhteeseen vain, jos huoltosuhde maahanmuuttajien keskuudessa poikkeaa huoltosuhteesta, joka vallitsee maassa jo olevan väestön keskuudessa. Samasta syystä lasissa olevan vodkan alkolipitoisuus on aina vain 40%, vaikka lasiin kaadettaisiin vodkaa useasta eri vodkapullosta. Jos vodkaan sekoitetaan pirtua, kokonaisuuden alkoholipitoisuus kohoaa. Jos siihen sekoitetaan vettä, kokonaisuuden alkoholipitoisuus laskee.

* Maahanmuutto parantaa väestön huoltosuhdetta vain, jos maahanmuuttajien (kokonaisuutena) työllisyysaste (eli huoltajien osuus) on suurempi kuin maassa jo olevan väestön. Jos maahanmuuttajien työllisyysaste on sama kuin maassa jo olevan väestön, epäedullinen huoltosuhde säilyy muuttumattomana, vaikka maahanmuuttajien absoluuttinen lukumäärä olisi sata miljoonaa.

* Jos sen sijaan maahanmuuttajien työllisyysaste on heikompi kuin maassa jo olevan väestön, he heikentävät kokonaisväestön huoltosuhdetta. Mitä enemmän kantaväestöä heikommin työllistyvää väestöä maahan muuttaa, sitä huonommaksi huoltosuhde muuttuu. Jos maahanmuuton tavoitteena ja perusteluna on väestön ikääntymisestä johtuvan heikon huoltosuhteen parantaminen, on ensiarvoisen tärkeää valikoida vain sellaisia maahanmuuttajia, jotka työllistyvät. Muunlaista maahanmuuttoa, esim. humanitaarista, voidaan perustella muin argumentein, mutta väestön ikääntymisellä ja heikentyvällä huoltosuhteella sitä ei voida perustella.
--- Lainaus päättyy ---

Lainasin aivan surutta nuo Jussin teksteistä  8)

Octavius:
Jyrki Katainen, Kokoomuksen pj:

Väestömme vanhenee nopeasti ja tarvitsemme uusia tekijöitä tulevina vuosikymmeninä. Suomeen saa ja pitääkin tulla muualta töitä tekemään samoilla reiluilla pelisäännöillä kuin suomalaisten. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän maahanmuuttoa. Se tarkoittaa monikulttuurisempaa Suomea. Se on erittäin myönteinen asia. Meidän on vain yhdessä huolehdittava, että monikulttuurisemman Suomen rakentaminen sujuu ongelmitta.

Miten kuutamolla voi kaveri olla?

Ok - Suomeen on nyt roudattu toistaiseksi öpaut 150000 työvoimapulan poistajaa, ja tulva jatkuu yhä kiihtyvänä.

Kokoomus on ilmoittanut puheenjohtajansa linjauksessa tavoitteena olevan sellaisen 1,8 miljoonan moniosaajan saamisen Suomeen.

Näistä luku-, kirjoitus- ja ammattitaidottomista huippusaajista noin 15 % työllistyy. He ovat tyypillisissä Itellalla, siivoojina tai muussa alipalkatussa ammatissa.

Mitä sitten, kun tuo huimaava 15  % moniosaajista päätyy eläkeikään ilman elämiseen tarvittavaa eläkettä? Ai niin, moniosaajista jäi vielä 85 %, joilla ei ole sentin hyrrää työeläkekertymää. Mutta hei, takuueläke!

Ehkäpä yksi sadasta työvoimapulan poistajasta voi eläkkeellä ruokkia itsensä? Huoltosuhde, Jyrki, näin sitä siis parannetaan?

Jos pahasti sanoisi, niin höpinät työurien pidentämistä ja eläkeiän nostamisesta johtuvat siitä, että juuri Sinä maksat moniosaajien takuueläkkeet, asunnot ja maahanmuuttajien erityistuet sekä heidän elättämisensä vanhuuden päivillä.

Mutta hei, Kokoomuksella on korvat ja valtiolla on varaa. Ja hei – me puhutaan maahanmuutosta! Annetaan lopuksi puheenvuoro Alexander Stubbille, jolla on muuten ältsin hieno nimi.

Stubb kertoo tukevansa maahanmuuttoasioista vastaavaa ministeriä Astrid Thorsia (r). Stubbin mukaan Thorsilla on poliittisesti yksi hallituksen sensitiivisimmistä ja vaikeimmista tehtävistä. "Välttämättä kaikesta emme ole samaa mieltä, mutta Thors on hoitanut tehtävänsä ihan mallikkaasti", Stubb sanoo.

Jos näillä linjauksella Kokoomus ei saa äänivyöryä ensi kevään vaaleissa, niin ei sitten millään. Monikulttuurinen Suomi! Onnea Kokoomus, paljon onnea!

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta