HOMMAN KIRJASTO > Standardiargumentit

Standardiargumentit: 4) Suomestakin on muutettu muualle - VASTAUS ON

(1/10) > >>

Ant.:
Alustus:

Suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa esiintyy joukko väittämiä, joilla nykyisen kaltaista tai vapaampaa maahanmuuttopolitiikkaa perustellaan. Näitä usein toistuvia argumentteja, joita voidaan kutsua standardiargumenteiksi, on parhaassa tapauksessa toisteltu vuosikausia ja niitä käyttävät poliitikot eri puolueista kuntatasolta aina ministeritasolle saakka.

Jotta maahanmuuttokeskustelu nousisi samojen argumenttien toistoista seuraavalle tasolle, on maahanmuuttokriittisten aika ottaa nämä standardiargumentit käsittelyyn ja antaa niille vastaukset. Vapaampaa humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa ajavien argumentteja ei ole tarkoitus kirjoittaa ivalliseen muotoon, eikä esille ole tarkoitus nostaa yksittäisiä typeriä möläytyksiä. Sitä mukaan kun Hommaforumin käyttäjät saavat muotoiltua vastauksen kullekin standardiargumentille, on argumentti vastauksen kera tarkoitus nostaa portaalin etusivulle.

Jokaisella standardiargumentille on tarkoitus perustaa oma ketju. Avaan alkuun ketjun kahdelle standardiargumentille. Jos projekti ottaa tuulta siipiensä alle, voidaan ketjuja avata lisää.

Argumentti:

Suomesta on aina muutettu muualle. 60- ja 70-luvuilla satoja tuhansia suomalaisia muutti Ruotsiin. Yhdysvalloissa ja Kanadassa suomalaistaustaisia on lähes miljoona. Lisäksi suomalaisia on muuttanut Australiaan, Venäjälle ja ympäri maailmaa. Jos Suomeen vastavuoroisesti muuttaa ulkomaalaisia, ei tässä pitäisi olla mitään kummallista edes maahanmuuttokriittisten mielestä.

Vastaus:

Maahanmuutossa on kaksi osapuolta: yksilö, joka muuttaa, ja valtio, joka vastaanottaa muuttajan. Siitä, että Suomesta on muutettu ulkomaille, ei seuraa minkäänlaista velvoitetta Suomen valtiolle. Vaikka ajateltaisiin, että muiden maiden vastaanotettua suomalaisia on Suomella vastavuoroisuuden perusteella jonkinlainen moraalinen velvollisuus vastaanottaa muiden maiden kansalaisia, koskisi tuo kuviteltu velvollisuus vain niitä maita joihin Suomesta on muutettu, ei sellaisia maita joilla ei ole ollut mitään tekemistä suomalaisten maastamuuton kanssa. Ja koska maastamuutto on hyödyttänyt maastamuuttanutta yksilöä eikä Suomen valtiota tai suomalaisia yleisesti, ei velvollisuuskaan koskisi Suomea vaan kyseistä yksilöä tai hänen jälkeläisiään.

Maahanmuuttajia vastaanottaneet valtiot ovat asettaneet omien etujensa mukaisesti maahanmuuttajille, myös suomalaisille, omat kriteerinsä sille ketkä otetaan maahan ja kuinka heitä kohdellaan. Pääsääntöisesti suomalaiset maastamuuttajat menivät töihin, eivät hakemaan sosiaalietuuksia - ja pääsääntöisesti heille ei myöskään ole sellaisia tarjottu. Vastaavasti Suomen maahanmuuttopolitiikan tulee ajaa Suomen etua

Missä argumentti on esiintynyt?

Suomesta pois ja Suomeen suuntautuva maahanmuutto niputetaan yhteen mm. Pakolaisavun sivuilla ja vihreiden puolueohjelmassa:

http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaisuus-suomessa/suomi-kohde-ja-lahtomaana.html
http://www.vihreat.fi/maahanmuutto/inhimillisyys

Vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aalto:


--- Lainaus ---Puhuessamme maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta unohdamme usein sen, että Suomi on ollut pitkään siirtolaisia lähettävä maa. Siinä valossa koko maahanmuuttopoliittinen keskustelu tuntuu aika ajoin melko järjenvastaiselta. Jokainen voi miettiä itse asiaa seuraavan esimerkin kautta: Vuosina 1821 - 1929 noin 350 000 suomalaisia muutti Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Suomesta Ruotsiin suuntautunut siirtolaisuus oli suurimmillaan 1960- ja -70-luvuilla, jolloin Ruotsiin muutti vuosittain noin 40 000 suomalaista.

http://toukoalto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/62365-suomella-ei-ole-varaa-perussuomalaisten-maahanmuutto-ja-pakolaispolitiikkaan
--- Lainaus päättyy ---

Toimittaja ja monikulttuurisuuden puolestapuhuja Enrique Tessieri:


--- Lainaus ---Tell your buddies at Homma forum and Scripta that when they speak of immigration they should know that we have had 1.212 million. Were all of these social bums? Criminals? Rapists? Please don’t soil an immigrant’s or refugee’s good name because he/she is only searching for a better life elsewhere just like over one million Finns did during 1860-1999. Is there anything wrong with that?

http://www.migranttales.net/debating-finlands-cultural-diversity-is-opening-up-old-wounds/
--- Lainaus päättyy ---

Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Luukka:


--- Lainaus ---Suo­ma­lai­sia muut­ti Yh­dys­val­toi­hin noin 350 000 vuo­si­na 1866–1930. Suu­rin osa heis­tä oli köy­hiä ja kie­li­tai­dot­to­mia. He jät­ti­vät si­säl­lis­so­dan run­te­le­man maan­sa pa­rem­man elin­ta­son toi­vos­sa.

Myös ny­kyi­sin suo­ma­lai­set muut­ta­vat ul­ko­mail­le et­si­mään ta­val­la tai toi­sel­la rik­kaam­paa elä­mää. Niin te­ki­vät myös mei­dän esi­van­hem­pam­me, jot­ka jos­kus mui­noin taa­per­si­vat tän­ne.

Maa­han­muut­to­ky­se­lyis­sä ei juu­ri tie­dus­tel­la, pi­täi­si­kö mui­den mai­den tiu­ken­taa suo­ma­lais­ten muut­toa? He­hän ikään kuin vie­vät al­ku­pe­räis­asuk­kail­ta työ­paik­ko­ja.
Mik­si­hän tä­tä ei tu­le juu­ri kos­kaan edes mie­leen ky­syä? Em­me kai me ole sen pa­rem­pia kuin kie­li­set, ku­ten ame­ri­kan­suo­ma­lai­sil­la oli ta­pa­na kut­sua mui­ta?

Koko juttu täällä:http://hommaforum.org/index.php/topic,93119.0.html
--- Lainaus päättyy ---

Jaakko Sivonen:
Suomalaiset siirtolaiset lähtivät Amerikkaan töihin ja töitä he myös tekivät. Siellä ei eletty sosiaalituilla, eikä diskorahoja jaettu. Moni myös palasi kotimaahan tienattuaan tarpeeksi rahaa valtameren takana. Kyse oli sitä paitsi muutosta länsimaiselta kulttuurialueelta toiselle länsimaiselle kulttuurialueelle, joten suuria sopeutumisvaikeuksia ei ollut.

On myös huomioitava, että jokainen suvereeni valtio päättää itse maahanmuuttopolitiikastaan. Itsenäisen valtion maahanmuuttopolitiikka ei ole riippuvainen toisten valtioiden maahanmuuttopolitiikasta.

Pahan ilman lintu:

--- Lainaus käyttäjältä: Jaakko Sivonen - 17.10.2010, 14:55:55 ---Suomalaiset siirtolaiset lähtivät Amerikkaan töihin ja töitä he myös tekivät. Siellä ei eletty sosiaalituilla, eikä diskorahoja jaettu.

--- Lainaus päättyy ---

Tuota olisi muuten nyt vähän kommentoitava kun koulussa aikoinaan kävin kurssin "doing business in North America" ja siinä käytiin läpi myös suomalaisten maahanmuuttajien historia.

Tosiasia on että me ei oltu kovin kaksisia mamuja, paljon huonommin sopeutuvia kun esim ruotsalaiset ja kieliopintojakin uppiniskaisesti vastustettiin.

Suomalaisille kehitty ikävä tyyli Minnesotassa ja Wisconsinissa joihin me pääasiallisesti muutimme. Tapana oli majoittautua johonkin perämetsään, jättää kieli opinnot väliin ja lisäksi olimme melko aktiivisia paikallisessa kommunisti puolueessa. Sekin vissiin jäänyt perinteeksi, suomalaistautainen Gus Hall oli communist party USA:n pitkäaikaisin puheenjohtaja.

Ei ettäkö yllä oleva mokutukselle selityksenä olisi. Ihan vaan yleisluontoisena huomautuksena.

Kommunisti puolueessa toimiminen ei tietääkseni ole kotoutumisen vastaista toimintaa ja Yhdysvalloissa ei perustettu ainuttakaan Ollaan Kilttejä Suomalaisille- :flowerhat: yhdistystä ja toisaalta suomalaisten toimiminen USA:n vasemmistolais piireissä on luonut paljon hyviä yhdistyksiä, niinkun Detroitissa toimiva kodittomia auttava yhdistys jonka puheenjohtaja on Cheri Honkala.

Koko perustelu sosiaaliselle maahanmuutolle sillä että Ruotsiin, USA:han ja Kanadaan muutti paljon väkeä täältä ontuu perusteellisesti. Se on jälleen kerran maahanmuuttoa jonka kaltaista kukaan hommalainenkaan tuskin vastustaa ja toisaalta kaikkia edellä mainittuja maita leimasi sellainen tilanne että siellä oli valtavasti tarvetta kaikenlaiselle työvoimalle.

Yhdysvaltoja ja Kanadaa käytännössä vielä rakennettiin ja työtä oli tarjolla, kenellä ikinä sitä vain oli halua tehdä ja palkkiot siitä olivat omaa luokkaansa. Samaten Ruotsiin muutettiin koska Saabin autoteollisuus paisu kun pullataikina ja tarve työvoimalle oli kova.

Massiivisia maahanmuuttoaaltoja on aina synnyttänyt jokin iso porkkana. Oli se sitten Kalifornian tai Yukonin kultaryntäys tai Yhdysvaltojen terästeollisuus. Jos Suomen Lapista yhtäkkiä löydettäisiin laaja uraani esiintymä ja sen maksimaaliseksi hyödystämiseksi sen ympärille pitäisi nopeasti rakentaa laaja kaivosteollisuus, ymmärtäisin aivan hienosti että Suomen ovet olisivat appoauki kun työvoimalle on suuri kysyntä. Sellaista vain ei ole tällä hetkellä.

Tällä hetkellä ainoa syy miksi Suomeen kannattaa kohdistaa laaja mittaista maahanmuuttoa (siis mamu perspektiivistä), varsinkin kolmannen maailman maista, on sosiaaliturva ja ilmainen sitä ja ilmainen tätä.

Ei kaltaiseni kansallismielisen maailmankuvassa kovinkaan positiivinen juttu Suomen kannalta.

Pike84:
Vaikka ajateltaisiinkin, että olemme jotenkin vastavuoroisuuden nimissä velvoitettuja ottamaan maahanmuuttajia, koska suomalaisiakin on muuttanut muualle, niin emmekö silti olisi velvollisia ottamaan ihmisiä lähinnä niistä maista joihin omiamme on muuttanut?

Tällaista velvoitetta Suomella ei toki kuitenkaan ole. Kuuluu yksilönvapauteen voida jättää oma maansa, mutta muualta tulevan vieraan aineksen kontrollointi valtion tasolla on lähestulkoon välttämättömyys - jos siis jatkossakin haluamme ylläpitää nykyisen kaltaista valtiojärjestelmää.

[Vähän offtopiccia ketjujen otsikoinnista]: Jokaiseen erilliseen ketjuun ei ole tarpeellista liittää eteen sanaa "Standardiargumentit", koska tämä koko keskustelualuehan on vain niitä varten. Ketjujen numerointi ei myöskään ole varmaankaan tarpeellista, kun ketjut järjestyvät kuitenkin sen perusteella, milloin niihin on viimeksi postattu. Lisäksi se saattaa antaa kuvan jonkinlaisesta arvojärjestyksestä, mikä ei liene tarkoitus.

Viinankylväjä:
Ruotsiin muutto on huvittava esimerkki maahanmuuton puolustamiseksi. Kun kotoutuminen ei tuntunut onnistuvan(en finne igen) osittain kielitaitoisilta, samantyyppisestä kulttuurista tulleilta ja koulututeilta suomalaisilta, niin minkälaiset mahdollisuudet on nykyajan turvapaikanhakijoilla/Lähi-idän mamuilla?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta