Kirjoittaja Aihe: PIRKANMAAN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN PUITEOHJELMA  (Luettu 1704 kertaa)

JM-K

  • Vieras
HUOMIO!

Etsikää vastaanvanlaisia suunnitelmia netistä oman maakuntanne tms. osalta. Ainakin Savosta muistaakseni vastaava löytyi.

Voitte kysyä myös asiasta myös maakunnan kehittämisestä vastaavasta instanssista (Esim. Pirkanmaan liitto on sellainen).

Kun löydätte, niin lähettäkää a) se tämän ketjun jatkoksi, b) se maakunnan jokaiselle kunnanjohtajalle ja kaupungivaltuutetulle sekä alueen lehtiin.

Monistakaa sitä ja jakakaa ystävillenne, tuttavillenne, työkavereillenne, kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluille jne.

*****

Lihavoinnit JM-K


http://www.pirkanmaa.fi/fileadmin/pirkanmaa/pdf/maahanmuutto_netti.pdf

Pirkanmaan maahanmuuttopoliittinen puiteohjelma. Pirkanmaan liiton julkaisu B 109. Tampere 2008

******

Pirkanmaan maakunnan kehityspoliittisen intressin keskiössä on osaavan työvoiman tarve, jota aiheuttaa väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle.

Pirkanmaalla työvoiman kysynnän ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 22000 hengellä. Tätä työvoiman kysyntää ei Pirkanmaan liiton vuoden 2008 toimintasuunnitelman mukaan pystytä hoitamaan kansallisella muutolla. Siksi Pirkanmaalla varaudutaan lisääntyvään maahanmuuttoon, monikulttuuristen yhteisöjen kasvuun ja näiden vaatimiin palveluihin. Lisäksi Pirkanmaa houkuttelee ja juurruttaa ulkomaalaisia osaajia maakuntaan. Tässä onnistuminen edellyttää onnistumista maahanmuuttajien vastaanotossa ja siihen liittyvissä palveluissa. Lisäksi monikulttuurista yhteisöllisyyttä tulee kehittää sekä asenteita ulkomaalaisia kohtaan muokattava suopeammiksi. (2008, 3, 5)

Pirkanmaan liitto toteaa, että maassa olevan ulkomaisen työvoiman työttömyysaste on edelleen huomattavan paljon valtaväestön työttömyysastetta korkeampi. Tämän reservin käyttöönotto vaatii erityisiä toimenpiteitä. (2008, 5)

Toisaalta Pirkanmaan liitto pitää välttämättömänä edistää työperäistä maahanmuuttoa. Tavoitteeksi se asettaa työssä olevien maahanmuuttajataustaisten määrän kaksinkertaistamisen ohjelmakaudellaan 2007 – 2010. (2008, 5, 12)

Hallittua työperustaista maahanmuuttoa tavoitteleva Alueellinen työllisyysstrategia 2007 – 2011 nostaa tavoitteeksi saada työikäiset maahan muuttaneet ja muuttavat työikäiset työnantajien palvelukseen ja suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisiksi jäseniksi. (2008, 6)

Pohdintojen pohjana on pääministeri Vanhasen II hallituksen maahanmuuttopolitiikka ja sen keskeiset tavoitteet: kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista politiikkaa, joka ottaa täysipainoisesti huomioon niin työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat kuin kansainväliset velvoitteet. (2008, 6)

Osaavalla työvoimalla Pirkanmaan liitto tarkoittaa ammattitaitoista ja työelämän tarpeita vastaavasti koulutettua työvoimaa. (2008, 5)

Pirkanmaan liitto painottaa, että ulkomaista työvoimaa tarvitaan täydentämään suomalaista työvoimaa, ei korvaamaan sitä. (2008, 7)

Pirkanmaan liiton mukaan alueen kuntien on tunnistettava vastuunsa maahanmuuttajien kotouttamisen ja monikulttuurisuuden edellytysten luojina. Lisäksi alueen kuntien tulee totuttaa valtaväestö maahanmuuttajiin, ja näin estää syrjintää ja rasismia. Tähän pyritään suosimalla avointa julkista keskustelua, mikä osaltaan vähentää maahanmuuttajia kohtaan tunnettuja, ulkomaalaisten kohtaamista vaikeuttavia ennakkoluuloja. Kuntien ohella keskeinen rooli tässä yleisen mielipiteen muokkauksessa on medialla sekä tieteellisellä tutkimuksella, joiden yhteistyöllä poistetaan väärinkäsityksiä ja julkisuuteen tuodaan tietoa monikulttuurisuuden dynamisoivasta vaikutuksesta. Erityisesti median tehtävä on muuttaa valtaväestön asenteita suopeammaksi ulkomaalaisia kohtaan sekä syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. (2008, 9)

Työperäinen maahanmuutto on tärkeä osa maakunnan elinkeino-, alue- ja työvoimapolitiikkaa. Pirkanmaalla tavoitteeksi asetetaan jatkuva maahanmuutto. Siksi maakunnan kuntien tulee itse ottaa kantaa siihen, kuinka tärkeäksi ne näkevät työperäisen maahanmuuton edistämisen ja miten ne aikovat järjestää palvelunsa vastaamaan nykyisestä selkeästi kasvavan maahanmuuttajaväestön tarpeita. Olennaista on, että kuntien tulee kohdella maahanmuuttajia tavallisina kuntalaisina, ei erillisryhminä. (2008, 10, 11)

Kuntien tulee elinkeinopolitiikasta vastaavina tahoina edistää maakuntien välistä yhteistyötä, sillä yhden kunnan voimavarat harvoin riittävät pitämään maahanmuuttajille suunnatut palvelut riittävän monipuolisina ja laadukkaina. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kielikoulutus, asuminen, lasten päivähoito ja koulutus, puolison työ- ja koulutusmahdollisuudet ja ylipäätään kaikki perheen kotouttamiseen liittyvät asiat. Lisäksi kuntien tulee osaltaan yhteistyössä toisten kuntien kanssa panostaa työvoiman etsimiseen sopivista lähtömaista sekä työvoiman arviointiin, rekrytointiin ja koulutukseen lähtömaissa. (2008, 10)

Maassa jo oleva ulkomailta muuttanut työvoima on pystyttävä hyödyntämään täysimääräisesti. On selvitettävä ulkomaalaistaustaisen väestön koulutus-, ammatti- ja osaamistaso sekä yksilöitävä ne ongelmat, jotka aiheuttavat em. ammatillisen ja koulutustaustan vastaamattomuutta suomalaisen työelämän kanssa. Näiden ongelmien poistamiseksi tulee kunnassa laatia toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan lisäksi kantaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä maahanmuuttajien työmarkkinoille pätevöittämiseksi liittyviin kysymyksiin. Työllistymistä tulee tehostaa erityisillä henkilökohtaisilla valmennusohjelmilla. Myös yrittäjyyteen kannustamiseen ja valmentamiseen tulee panostaa. (2008, 11, 12)

Suomi harrastaa humaania pakolaispolitiikkaa, jonka johdosta maahan on jo muuttanut ja jatkossakin muuttaa perheitä, joissa on lapsia. Näiden toisen polven maahanmuuttajien asioiden hyvään hoitamiseen, kouluttamiseen ja sosiaaliseen integraatioon on erityisesti panostettava. Panostus on kohdistettava erityisesti siihen, että perheet hyväksyvät suomalaisen mallin, jossa opiskelulla ja koulutuksella on tärkeä rooli. Tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaiset lapset saavat opiskelulleen koko perheensä tuen. (2008, 11 – 12)

Taulukko: Koko maassa turvapaikkaa hakeneet ja päätöksen saaneet vuosina 2000- 2006   
                        
Turvapaikanhakijat ja päätökset 2000 - 2006             
                        
                        
Vuosi   Hakijat                Myönteiset päätökset             
        TP   OL   OL MS   Yhteensä         
2000   3170   9   248   210   467         
2001   1651   4   346   463   813         
2002   3443   14   250   327   591         
2003   3221   7   142   345   494         
2004   3861   29   206   565   800         
2005   3574   12   141   444   597         
2006   2324   38   85   495   618         
    21244   113   1418   2849   4380         
                        
TP = turvapaikka                     
OL = oleskelulupa                     
OL MS = Oleskelulupa muusta syystä (Humanitaarinen suojelu?!?!? JM-K:n kommentti)   
                        
                        
(Lähde: Pirkanmaan liitto, Ulkomaalaiset Pirkanmaalla ja Suomessa 2007,       
Ajankohtaiskatsaus Kesäkuu 2008, sivu 9)               
                  

*****

HUOM! Tavoitteena työssä olevien maahanmuuttajataustaisten määrän kaksinkertaistaminen

Sama suomeksi: me veronmaksajat maksamme koko tämän lystin!      


JM-K

  • Vieras
Vs: PIRKANMAAN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN PUITEOHJELMA
« Vastaus #1 : 21.03.2009, 22:20:42 »
Eipäs unohdeta tätä pikku kotitehtävää siellä maakunnissa! Tämmöisissä asiakirjoissa piilee nykypolitiikan romahduksen siemen.

MODE: saiskoos tälle jotain puffia, kiitos. Ei ollut kuin alta sata tämän huomannut

Tagit: