Kirjoittaja Aihe: 2011-02-22 HS:Perheenyhdistämisen edellytyksenä on riittävä toimeentulon turva  (Luettu 8852 kertaa)

-gentilhommehki-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 260
 • Liked: 173
 • Monikulttuurisuus on rikkaus. Kyllä, mamuille.
  • Profiili
Lainaus
Perheenyhdistämisen edellytyksenä on riittävä toimeentulon turva

"Hallintovaliokunta esittää perheenyhdistämisten kriteereiden kiristämistä ilmeisesti ilman, että on edes harkittu, miten se toteutetaan kansainvälisten velvoitteiden puitteissa."


Eduskunnan hallintovaliokunta ehdottaa perheenyhdistämisen kriteereiden tiukentamista ja antaa ymmärtää, ettei perheenyhdistämisen kriteerinä olisi riittävä toimeentulo (HS Kotimaa 9. 2.) ja (HS Mielipide 16. 2.).


Perheenyhdistämisen pääsääntönä on jo nyt, että ulkomaalainen kykenee turvaamaan perheensä toimeentulon itsenäisesti ansiotuloillaan. Maahanmuuttoviraston toimeentulo-ohjeen mukaan kahden aikuisen perheeltä edellytetään 1 530 euron kuukausinettotuloja. Jokainen lapsi lisää toimeentulovaatimusta 450 eurolla. Ilman toimeentulovaatimusta perheenyhdistäminen on mahdollista vain Suomen kansalaisille ja kansainvälistä suojelua saaneille ulkomaalaisille.

Suomen kansalaisten erityiskohtelu ei vaatine lisäperusteluita. Kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelu taas perustuu Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ilmentämiin periaatteisiin, muun muassa perhe-elämän suojaan.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkatilastojen mukaan vuonna 2010 oleskeluluvan sai kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 465 ulkomaalaista. Vuosina 2009 ja 2008 määrät olivat 1 206 ja 573. Kolmen viime vuoden aikana 3 244 ulkomaalaista on saanut oleskeluluvan Suomessa, jonka perusteella perheenyhdistäminen on mahdollista ilman turvattua toimeentuloa.

Vaikka oletettaisiin, että kansainvälistä suojelua saaneiden työttömyysaste olisi jopa 50 prosenttia, noin 1 600 työssäkäyvää turvaisi kuitenkin perheensä toimeentulon itse, vaikka laki ei aseta sitä perheenyhdistämisen edellytykseksi. Hallintovaliokunta esittää melko pienen ryhmän perheenyhdistämisten kriteereiden kiristämistä ilmeisesti ilman, että on edes harkittu, miten se toteutetaan kansainvälisten velvoitteiden puitteissa.

Valiokunta näyttää olettavan, että valtaosa turvapaikanhakijoista saa oleskeluluvan. Kolmen viime vuoden aikana Maahanmuuttovirasto on tehnyt yhteensä 3 839 kielteistä turvapaikka- ja käännyttämispäätöstä. Lukuun eivät sisälly niin sanotussa Dublin- menettelyssä toiseen EU-maahan palautetut.

Puhumalla turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisestä valiokunta johtaa harhaan maahanmuuttokeskustelua. Turvapaikanhakijan perheenyhdistäminen ei ole mahdollista, koska hakijalla ei ole oleskelulupaa, sillä tässä vaiheessa oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä vasta selvitetään. Oleskeluluvan saaneen perheenyhdistämisen kriteerit taas riippuvat hänen oleskelulupansa perusteesta, eivätkä siitä, onko hän ollut turvapaikanhakija.

Maahanmuuttoasioita päätoimena hoitavana asianajajana olen vuosia ihmetellyt maahanmuuttoa koskevan keskustelun huonoa tasoa. Keskustelu ei perustu tosiasioihin eikä maahanmuuton käytäntöihin. Muutos 2011 ja halla-aholaiset marisevat keskustelun puutteesta ilman konkreettisia tosiasioihin perustuvia muutosehdotuksia. Kriitikot olivat kuitenkin kovin hiljaa muun muassa Astrid Thorsin ministeriön rajoittaessa turvapaikanhakijoiden työntekooikeutta, vaikka liikkeen keskeinen huolenaihe lienee turvapaikanhakijoiden valtiolle aiheuttama taloudellinen rasitus.

Valiokunta olettaa, että turvapaikanhakijat tulevat Suomeen perheenyhdistämisen taloudellisten kriteereiden puutteellisuuden vuoksi. Logiikka on yhtä perusteltu kuin ulkosuomalaisten leimaaminen vieraiden valtioiden sosiaalipummeiksi.

Valiokunnan ulostuloa selittää vain vaalien läheisyys. Mikäli maahanmuutosta halutaan käydä asiallista keskustelua, tulee perustua tosiasioihin. Keskustelun asiapohja näyttää kuitenkin hataralta jo ennen vaaleja.

Ville Punto
asianajaja
Helsinki
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 10:31:32 kirjoittanut -gentilhommehki- »
Olin tänään aamulla kymmeneltä Turun kauppatorilla yli 20 asteen pakkasessa toista tuntia. Kuulostaa hullulta, mutta oli siellä muitakin hulluja. Yli tuhat ihmistä tuli kuuntelemaan ja tapaamaan Pekka Haavistoa. (Ville Niinistö vihreiden nettisivuilla 4.2.2012 http://www.vihreat.fi/node/7291)

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 166
 • Liked: 2760
  • Profiili
Lainaus
Suomen kansalaisten erityiskohtelu ei vaatine lisäperusteluita. Kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelu taas perustuu Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ilmentämiin periaatteisiin, muun muassa perhe-elämän suojaan.

Onko Suomi ainut maa, joka nämä sopimukset on allekirjoittanut, kun muilla mailla ei ole tällaista velvoitetta?
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Veli Karimies

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 193
 • Liked: 309
 • Tampere
  • Profiili
Sitä samaa sitä samaa.

-gentilhommehki-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 260
 • Liked: 173
 • Monikulttuurisuus on rikkaus. Kyllä, mamuille.
  • Profiili
Tietoa Fia..Ville Puntosta:

http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2009/numero-2/kerrosten-valissa
http://www.kho.fi/paatokset/39779.htm


Lainaus
A on Ulkomaalaisviraston päätöksestä tekemässään valituksessa vaatinut päätöksen kumoamista ja oleskeluluvan myöntämistä B:lle Suomeen perhesiteen perusteella.

Mikkelin oikeusaputoimisto on 7.10.2005 tekemällään päätöksellä myöntänyt A:lle oikeusapua 12.9.2005 lukien ilman perusomavastuuosuutta. A:n oikeudenkäyntiavustajaksi on määrätty oikeustieteen kandidaatti Ville Punto.

Lainaus
Ulkomaalaisvirasto on 14.6.2004 tekemällään päätöksellä, siltä osin kuin asiasta nyt on kysymys, hylännyt A:n aviopuolisonsa, Afganistanin kansalaisen B:n puolesta perhesiteen perusteella tekemän oleskelulupahakemuksen.

Päätöksen perusteluina on B:n osalta lausuttu, että hän on A:n ulkomaalaislain 18 b §:n tarkoittama perheenjäsen. B:tä on kuultu henkilökohtaisesti Suomen Islamabadin suurlähetystössä. Ottaen huomioon suojelupoliisin antamat lausunnot B:n oleskelulupahakemuksesta, Ulkomaalaisvirasto on katsonut oleskeluluvan myöntämistä vastaan olevan painavia syitä, eikä hänelle näin ollen voida myöntää oleskelulupaa Suomeen.

Lainaus
Kuopion hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on, toimitettuaan asiassa 30.5.2006 suullisen käsittelyn, 22.6.2006 tekemällään päätöksellä kumonnut Ulkomaalaisviraston päätöksen ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi
.

Lainaus
Korkein hallinto-oikeus on todennut, että suojelupoliisin kielteisen kantansa tueksi esittämät näkökohdat olivat sinänsä huomion arvoisia, mutta B:n tapauksessa eivät riittävän painavia perusteita oleskeluluvan epäämiselle punnittaessa perhe-elämän suojaa ja lasten etua suhteessa valtion turvallisuusintressiin. Tämän johdosta asiassa ei ollut syytä muuttaa hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Euroopan ihmisoikeussopimus 8 ja 13 artikla
Suomen perustuslaki 21 § 2 mom.
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § 1 ja 2 mom. ja 24 § 1 mom. 9 kohta
Ulkomaalaislaki (378/1999) 18 § 1 mom. (130/2002)

Rakkauden takia Suomeen:

http://www.meidanperhe.fi/keskustelut/alue/31/viestiketju/57411/apua_tarvitaan_taas_viisumi_ja_oleskelulupa_asiois

Lainaus
Hei! Kirjoittelinkin ongelmastani jo tuonne yhden toisen ketjun perään, mutten ole saanut yhtään vastausta. Eikö kenelläkään ole kokemusta tällaisesta tilanteesta?

Eli haluaisin Länsä-Afrikkalaisen poikaystäväni Suomeen. Olemme hyvin tosissamme yhdessä ja haluaisimme aloitella pikku hiljaa yhteistä elämää samassa maassa

Lainaus
Suurin ongelma tässä on siis se, että me olemme tavanneen toisessa EU maassa, jossa hän oleskelee laittomasti, ilman oleskelulupaa. Tiedän, että tilanne on hankala, vaatii aikaa, rahaa ja kärsivällisyyttä, mutta olemme valmiita tekemään, mitä ikinä tarvitseekin, jotta voisimme elää yhdessä.

Itse olen ajatellut, että hänen olisi paras palata ensimmäisenä kotimaahansa, josta sitten yrittäisimme saada hänet laillisia reittejä pitkin Suomeen. Olisikohan mahdollista, että hänelle myönnettäisiin viisumi (siis Suomeen) naimisiin menoa varten ja sitten voisimme hakea oleskelulupaa täältä Suomesta käsin? Vai onko naimisiinmeno hänen kotimaassaan ainut vaihtoehto?


Ja joku vastaa kysyjälle:
Lainaus
Mä soittaisin sinne maahanmuuttovirastoon, niiden pitää osata ainakin vastata kysymyksiin, vaikkei ne mitään apua anna.

Ville Punto löytyy Helsingistä, osaa nienomaan nää maahanmuuttojutut. On tosi mukava ja juttelee aivan varmasti sun kanssa ja ohjaa eteenpäin jos on tarvetta. Meillä oli meihen kanssa se tilanne et mies oli jo laittomasti täällä kun tavattiin ja poikakin ehti syntyä ennen kun mies joutu säilöön ja käytiin oikeudessa toteamassa etttei häntä enää voi lähettää pois
.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 10:45:18 kirjoittanut -gentilhommehki- »
Olin tänään aamulla kymmeneltä Turun kauppatorilla yli 20 asteen pakkasessa toista tuntia. Kuulostaa hullulta, mutta oli siellä muitakin hulluja. Yli tuhat ihmistä tuli kuuntelemaan ja tapaamaan Pekka Haavistoa. (Ville Niinistö vihreiden nettisivuilla 4.2.2012 http://www.vihreat.fi/node/7291)

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 957
 • Liked: 673
  • Profiili
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeuspoliittinen_yhdistys_Demla

Ville Punto on toiminut Demlan puheenjohtajana 2003-2004 l. kertonee tyypistä jonniiverran.
Samaa sakkia Suurpään ja muiden mokuttajalakimiesten kanssa, joista iso osa saa toimeentulonsa mamuilusta.

Jauhonaama

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 74
 • Liked: 19
  • Profiili
Lainaus
Maahanmuuttoasioita päätoimena hoitavana asianajajana

Taitaa Ville nyt olla huolissaan asiakaskadosta.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 848
 • Liked: 38308
  • Profiili
Pakolaisneuvonnan lakimies.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Vera

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 487
 • Liked: 130
  • Profiili
Lainaus
Perheenyhdistämisen edellytyksenä on riittävä toimeentulon turva 
Maahanmuuttoviraston turvapaikkatilastojen mukaan vuonna 2010 oleskeluluvan sai kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 465 ulkomaalaista. Vuosina 2009 ja 2008 määrät olivat 1 206 ja 573. Kolmen viime vuoden aikana 3 244 ulkomaalaista on saanut oleskeluluvan Suomessa, jonka perusteella perheenyhdistäminen on mahdollista ilman turvattua toimeentuloa.

Vaikka oletettaisiin, että kansainvälistä suojelua saaneiden työttömyysaste olisi jopa 50 prosenttia, noin 1 600 työssäkäyvää turvaisi kuitenkin perheensä toimeentulon itse, vaikka laki ei aseta sitä perheenyhdistämisen edellytykseksi. Hallintovaliokunta esittää melko pienen ryhmän perheenyhdistämisten kriteereiden kiristämistä ilmeisesti ilman, että on edes harkittu, miten se toteutetaan kansainvälisten velvoitteiden puitteissa.

Ville Punto
asianajaja
Helsinki

Tyypin laskelmat on hieman pielessä. Ensinnäkin vaikka esim. Somalian ja Irakin kansalaisten työttömyysaste on noin 55-60%, niiden työllisyysaste on 20% tienoilla. Sen lisäksi tämä on kaikkien Suomessa asuvien Somalian ja Irakin kansalaisten työllisyysaste - minusta voidaan hyvinkin olettaa että niillä jotka ovat tulleet alle 3 vuotta sitten työllisyysaste on matalampi. Sen lisäksi jos oletetaan että 20% näistä ryhmistä on työssäkäyviä ja niiden nettopalkka on 2430€/kk, mikä on yli mediaanipalkan, niin tällä palkalla työperäinen saa tuoda vain puolison ja kaksi lasta. Kuinka suuria humanitaaristen perheet oikeastaan ovat?

CaptainNuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 505
 • Liked: 5251
  • Profiili
"Muutos 2011 ja halla-aholaiset marisevat keskustelun puutteesta ilman konkreettisia tosiasioihin perustuvia muutosehdotuksia. Kriitikot olivat kuitenkin kovin hiljaa muun muassa Astrid Thorsin ministeriön rajoittaessa turvapaikanhakijoiden työntekooikeutta, vaikka liikkeen keskeinen huolenaihe lienee turvapaikanhakijoiden valtiolle aiheuttama taloudellinen rasitus."

Pahamaineiset halla-aholaiset iskivät jälleen ja tällä kertaa iskuvälineenä hiljaisuus...
Tätä en kylläkään ymmärrä:Jos ollaan sitä mieltä että turvapaikkashoppailua pitää rajoittaa niin miksi ihmeessä vaikkapa minun pitäisi vielä selittää että sen turvapaikkashoppailijan, jota ei päästetä maahan, pitäsi saada tehdä helpommin täällä töitä ettei rasittaisi kansantaloutta ???

"Valiokunnan ulostuloa selittää vain vaalien läheisyys. Mikäli maahanmuutosta halutaan käydä asiallista keskustelua, tulee perustua tosiasioihin. Keskustelun asiapohja näyttää kuitenkin hataralta jo ennen vaaleja."

Taas yksi jonka mielestä keskustellaan väärin ja joka tietää kuinka pitää keskustella :facepalm:
Voidaan myös kysyä mikä selittää arvon asianajajan ulostulon tässä keississä...Raha?
Siitä olen kyllä Punton kanssa samaa mieltä,hänen tekstinsä luettuani, että asiapohja näyttää hataralta.
"Lehto toteaa, että esim. hän itse sekä sosiaalijohtaja Syrjäläinen ovat syntyneet muualla, eivätkä siksi ole kantaväestöä."

thinkingmind

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 198
 • Liked: 52
  • Profiili
Asianajaja on huolissaan asiakkaiden vähenemisestä.

Mistä hän sitten nostaisi ruhtinaalliset asianajokorvaukset jos ei olisi turvapaikanhakijoiden valituksia ja karkotetuksi määrättyjen valituksia ajettavana suomen valtion maksamilla oikeusapukorvauksilla?
"Ongelma on se että suomen viranomaiset jakelevat turvapaikanhakijoille oleskelulupia kuin abit karkkia vaikka perusteita turvapaikan saamiseen ei ole.Kaikkiin näihin oleskelulupiin sisältyy lisäksi automaattisesti oikeus tuoda oleskeluluvan saaneen perhe suomeen suoraan sossun asiakkaaksi" -mä

Vera

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 487
 • Liked: 130
  • Profiili
Lainaus
Suomen kansalaisten erityiskohtelu ei vaatine lisäperusteluita. Kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelu taas perustuu Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ilmentämiin periaatteisiin, muun muassa perhe-elämän suojaan.

Onko Suomi ainut maa, joka nämä sopimukset on allekirjoittanut, kun muilla mailla ei ole tällaista velvoitetta?

Onhan niilläkin, Suomi vain ainoana maana tulkitsee että siihen velvoitteseen kuuluu lippujenkin ostaminen.

Viime kesällä säännöt kyllä tiukennettiin lähemmäksi yleistä eurooppalaista tasoa.

Lemmy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 913
 • Liked: 1297
 • "je m’en fous"
  • Profiili
Missä kansainvälisessä velvoitepaperissa lukee niin, että Suomi on maailman spsiaalitoimisto? Sellainen paperi pitää etsiä!
- Emmekä enää euroakaan lähetä näihin etelän hulivilimaihin. Tässä on laki ja profeetat. Timo Soini YLE 01.06.2011

-gentilhommehki-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 260
 • Liked: 173
 • Monikulttuurisuus on rikkaus. Kyllä, mamuille.
  • Profiili
Ja tp-hakijan ei edelleenkään pidä osoittaa toimeentuloa, kun tulee Suomeen. Vain, jos perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Jos porukka tulee kerralla, mitään tulonlähdettä ei tarvitse esittää.
Olin tänään aamulla kymmeneltä Turun kauppatorilla yli 20 asteen pakkasessa toista tuntia. Kuulostaa hullulta, mutta oli siellä muitakin hulluja. Yli tuhat ihmistä tuli kuuntelemaan ja tapaamaan Pekka Haavistoa. (Ville Niinistö vihreiden nettisivuilla 4.2.2012 http://www.vihreat.fi/node/7291)

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 872
 • Liked: 5669
  • Profiili
Kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelu taas perustuu Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ilmentämiin periaatteisiin, muun muassa perhe-elämän suojaan.

Huomioi ilmaisu "ilmentämiin periaatteisiin" (ei siis "asettaamiin vaatimuksiin")

Tietenkin Geneven pakolaissopimuksen varsinaisiin vaatimuksiin olisi paha vedota, kun ylivoimainen enemmistö oleskeluluvan saaneistakaan turviksista ei täyttänyt Geneven sopimuksen mukaisia pakolaisuuden kriteerejä. Kiintiöpakolaiset taasen pyritään alunperin tuomaan perhekunnittain.

(ja mitähän ne sopimukset oikeasti sanovat uusien vaimojen ja aviomiesten maahantuonnista)
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

Melbac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 105
 • Liked: 613
  • Profiili
Asianajaja on huolissaan asiakkaiden vähenemisestä.

Mistä hän sitten nostaisi ruhtinaalliset asianajokorvaukset jos ei olisi turvapaikanhakijoiden valituksia ja karkotetuksi määrättyjen valituksia ajettavana suomen valtion maksamilla oikeusapukorvauksilla?

Haluaa nostaa helppojen rutiinijuttujen volyymiä?.Tuskin noi korvaukset on "ruhtinaaliset" mutta sitä paremman liksan noi saa mitä enemmän "turvapaikanhakijoita" on?.Paljos toi muuten on ansainnut viime ja edellisen vuonna?.Onko jollain tietoa kuinka paljon valtio on käyttänyt rahaa noihin asianajajien korvauksiin?.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 11:05:51 kirjoittanut Melbac »

Vera

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 487
 • Liked: 130
  • Profiili
Ja tp-hakijan ei edelleenkään pidä osoittaa toimeentuloa, kun tulee Suomeen. Vain, jos perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Jos porukka tulee kerralla, mitään tulonlähdettä ei tarvitse esittää.

Ei tuloja tarvitse osoittaa silloinkaan kun perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Ainoastaan silloin kun perheenkokoaja menee naimisiin sen jälkeen kuin tulee Suomeen.

Simo Hovari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 767
 • Liked: 206
  • Profiili
Perheenyhdistämisen pääsääntönä on jo nyt, että ulkomaalainen kykenee turvaamaan perheensä toimeentulon itsenäisesti ansiotuloillaan. Maahanmuuttoviraston toimeentulo-ohjeen mukaan kahden aikuisen perheeltä edellytetään 1 530 euron kuukausinettotuloja. Jokainen lapsi lisää toimeentulovaatimusta 450 eurolla. Ilman toimeentulovaatimusta perheenyhdistäminen on mahdollista vain Suomen kansalaisille ja kansainvälistä suojelua saaneille ulkomaalaisille.
En edes viitsi mainita kuinka pahasti tällä kaverilla on oma lehmä ojassa, koska on epäasiallista tuomita kirjoituksen sisältö kirjoittajan henkilöön perustuvin argumentein. Tätähän on vaadittu myös JHa:n kirjoitusten yhteydessä.

Oleellinen onkin tuossa lihavoituna. Tarkoittaa suomeksi, että tänne töihin tulleet, lähtökohtaisesti parhaiten sopeutuvat ulkomaalaiset joutuvat näyttämään tuloja, mutta ne ongelmallisimmat ja sopeutumattomimmat ryhmät eivät tarvitse mitään tuloja. Ihanaa? Elämä on! Nuo "kansainvälistä suojelua" saaneet ulkomaalaiset ovat siis turvapaikan saaneet, oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella saaneet, oleskeluluvan humanitaarisen suojelun perusteella saaneet sekä oleskeluluvan muulla perusteella (kohtuuttomuus, terveydentila, blaa, blaa...) saaneet.

P.S. Mistä tämä kirjoitus on muuten peräisin?

  
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 11:13:26 kirjoittanut Simo Hovari »
Vittu mitä paskaa, ei voisi vähemmän kiinnostaa!
- Alexander Stubb, 2.11.2011 -

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 27 848
 • Liked: 38308
  • Profiili
Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelu taas perustuu Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ilmentämiin periaatteisiin, muun muassa perhe-elämän suojaan.

Kohtelu voi perustua sopimuksiin, mutta kyse on sopimusten tulkinnasta, joka on hyvin toisenlainen muissa EU-maissa. Sopimukset eivät suinkaan vaadi nykyisiä suomalaisia käytäntöjä, vaan ne ovat ekstraa. Jos EU-käytännöt halutaan yhtenäistää, niin näistä ekstroista on luovuttava.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Vaikka oletettaisiin, että kansainvälistä suojelua saaneiden työttömyysaste olisi jopa 50 prosenttia, noin 1 600 työssäkäyvää turvaisi kuitenkin perheensä toimeentulon itse, vaikka laki ei aseta sitä perheenyhdistämisen edellytykseksi.

Häh? Eiköhän työttömyysprosentti ole lähempänä sataa siinä vaiheessa, kun he tekevät perheenyhdistämishakemuksensa. Alle 50 prosentin työttömyysaste on täysin hatusta.

Lainaus
Hallintovaliokunta esittää melko pienen ryhmän perheenyhdistämisten kriteereiden kiristämistä ilmeisesti ilman, että on edes harkittu, miten se toteutetaan kansainvälisten velvoitteiden puitteissa.

Asiaa on tutkittu lakimuutosten yhteydessä jo monet kerrat, mutta se on jäänyt aina toteuttamatta poliittisista syistä. Kun tiukemmat kriteerit ovat jo nyt käytössä muissa EU-maissa, niin asiassa ei luulisi olevan mitään erityistä ongelmaa.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Valiokunta näyttää olettavan, että valtaosa turvapaikanhakijoista saa oleskeluluvan. Kolmen viime vuoden aikana Maahanmuuttovirasto on tehnyt yhteensä 3 839 kielteistä turvapaikka- ja käännyttämispäätöstä. Lukuun eivät sisälly niin sanotussa Dublin- menettelyssä toiseen EU-maahan palautetut.

Aivan sama mitä valiokunta olettaa. Perheenyhdistämisjonossa on nyt 10 000 hakemusta, vaikka viime vuonna oleskeluluvan sai vain 1 700 turvapaikanhakijaa. Suomeen jäävien määrä on jyrkässä kasvussa etenkin perheenyhdistämisten kasvun vuoksi.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Puhumalla turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisestä valiokunta johtaa harhaan maahanmuuttokeskustelua. Turvapaikanhakijan perheenyhdistäminen ei ole mahdollista, koska hakijalla ei ole oleskelulupaa, sillä tässä vaiheessa oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä vasta selvitetään. Oleskeluluvan saaneen perheenyhdistämisen kriteerit taas riippuvat hänen oleskelulupansa perusteesta, eivätkä siitä, onko hän ollut turvapaikanhakija.

Selvä, entä sitten? Ongelma ei muutu tästä tarkennuksesta miksikään.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Maahanmuuttoasioita päätoimena hoitavana asianajajana olen vuosia ihmetellyt maahanmuuttoa koskevan keskustelun huonoa tasoa. Keskustelu ei perustu tosiasioihin eikä maahanmuuton käytäntöihin. Muutos 2011 ja halla-aholaiset marisevat keskustelun puutteesta ilman konkreettisia tosiasioihin perustuvia muutosehdotuksia. Kriitikot olivat kuitenkin kovin hiljaa muun muassa Astrid Thorsin ministeriön rajoittaessa turvapaikanhakijoiden työntekooikeutta, vaikka liikkeen keskeinen huolenaihe lienee turvapaikanhakijoiden valtiolle aiheuttama taloudellinen rasitus.

Tervetuloa tänne keskustelemaan, täällä riittää tosiasioihin perustuvia muutosehdotuksia. Ja ovat niitä ehdottaneet myös perussuomalaiset ja Muutos 2011.

Työnteko-oikeuden rajoituksen tarkoituksena oli hillitä ilman dokumentteja saapuvien turvapaikanhakijoiden tuloa. Turvapaikanhakijat ovat itse se taloudellinen rasitus, ei heiltä kolmen kuukauden ylimääräisen karenssin aikana saamatta jäävät verotulot (jotka ovat hyvin lähellä nollaa).

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Valiokunta olettaa, että turvapaikanhakijat tulevat Suomeen perheenyhdistämisen taloudellisten kriteereiden puutteellisuuden vuoksi. Logiikka on yhtä perusteltu kuin ulkosuomalaisten leimaaminen vieraiden valtioiden sosiaalipummeiksi.

Niin tulevat. Mikä muu selittää matkan turvallisten maiden läpi Suomeen asti? Ja logiikka ei ole lainkaan sama, sillä vastaanottava maa on yleensä hyötynyt ulkosuomalaisista.

Lainaus käyttäjältä: Ville Punto
Valiokunnan ulostuloa selittää vain vaalien läheisyys. Mikäli maahanmuutosta halutaan käydä asiallista keskustelua, tulee perustua tosiasioihin. Keskustelun asiapohja näyttää kuitenkin hataralta jo ennen vaaleja.

Ainakin jos keskustelu perustuu Pakolaisneuvonnan edustajan "asiapohjaan".
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 11:14:03 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 343
 • Liked: 1548
  • Profiili
Ja tp-hakijan ei edelleenkään pidä osoittaa toimeentuloa, kun tulee Suomeen. Vain, jos perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Jos porukka tulee kerralla, mitään tulonlähdettä ei tarvitse esittää.

Ei tuloja tarvitse osoittaa silloinkaan kun perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Ainoastaan silloin kun perheenkokoaja menee naimisiin sen jälkeen kuin tulee Suomeen.

Kaavio valoittanee tilannetta:
(http://img7.imageshack.us/img7/4950/perheenyhdistaminenesim.png)

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 957
 • Liked: 673
  • Profiili
P.S. Mistä tämä kirjoitus on muuten peräisin?

Tämän aamun hesarin mielipidesivulta.

thinkingmind

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 198
 • Liked: 52
  • Profiili

Ilman toimeentulovaatimusta perheenyhdistäminen on mahdollista vain Suomen kansalaisille ja kansainvälistä suojelua saaneille ulkomaalaisille.

Suomen kansalaisten erityiskohtelu ei vaatine lisäperusteluita. Kansainvälistä suojelua saaneiden kohtelu taas perustuu Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen ilmentämiin periaatteisiin, muun muassa perhe-elämän suojaan.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkatilastojen mukaan vuonna 2010 oleskeluluvan sai kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 465 ulkomaalaista. Vuosina 2009 ja 2008 määrät olivat 1 206 ja 573. Kolmen viime vuoden aikana 3 244 ulkomaalaista on saanut oleskeluluvan Suomessa, jonka perusteella perheenyhdistäminen on mahdollista ilman turvattua toimeentuloa.


Kansainvälisten sopimusten mukaan perheenyhdistäminen ilman toimeentulovaatimusta pitää antaa VAIN Geneven sopimuksen määrittelemän turvapaikan saaneille.

Ongelmana on että suomessa perheenyhdistäminen suoraan sossun asiakkaaksi ilman toimeentulovaatimuksia annetaan KAIKILLE oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
Tämänlaiseen hulluuteen EI mikään sopimus VELVOITA.

Suomen hullu politiikka johtuu juuri siitä että poliitikkoja ovat vuosia lobanneet tämän asianajan kaltaiset ihmiset joiden toimeentulo on sitä parempi mitä enemmän turvapaikanhakijoita suomeen tulee.

Suomella on esim. n. 6000 somalia perheenyhdistämisjonossa vaikka Geneven sopimuksen määrittelemiä turvapaikkoja annettiin 1 somalille vuonna 2007 ja 0 somalille vuonna 2008 ja 2 somalille vuonna 2009 ja 6 somalille vuonna 2010 (lähde: migri.fi tilastot)

Eli ilman toimeentulovaatimusta perheenyhdistäminen olisi pitänyt antaa VAIN 9 somalille mutta poliitikkojen hullun toiminnan ja tämän asianajajan kaltaisten lobbareiden takia suomella on n. 6000 somalia jonossa jotka tulevat suomeen elämään sossun rahoilla.

Tämä asianajaja on kylläkin selvästi hyvä asianajaja sillä niin luontevasti hän kirjoittaa muunneltua totuutta sopivin sanakääntein kuitenkaan valehtelematta suoranaisesti.
"Kansainvälistä suojelua" ja "ilmentäviin periaatteisiin", justjoo.
"Ongelma on se että suomen viranomaiset jakelevat turvapaikanhakijoille oleskelulupia kuin abit karkkia vaikka perusteita turvapaikan saamiseen ei ole.Kaikkiin näihin oleskelulupiin sisältyy lisäksi automaattisesti oikeus tuoda oleskeluluvan saaneen perhe suomeen suoraan sossun asiakkaaksi" -mä

-gentilhommehki-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 260
 • Liked: 173
 • Monikulttuurisuus on rikkaus. Kyllä, mamuille.
  • Profiili
Ja tp-hakijan ei edelleenkään pidä osoittaa toimeentuloa, kun tulee Suomeen. Vain, jos perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Jos porukka tulee kerralla, mitään tulonlähdettä ei tarvitse esittää.

Ei tuloja tarvitse osoittaa silloinkaan kun perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Ainoastaan silloin kun perheenkokoaja menee naimisiin sen jälkeen kuin tulee Suomeen.


Voi olla, että olen käsittänyt jotakin väärin, mutta käsittääkseni kotouttamislain (1386/2010)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

86 § nimenomaisesti saatettiin voimaan erikseen 1.1.2011 (loppuosa laista vasta syksyllä 2011), jotta matkoja ei enää makseta 1.1.2011 lähtien:

Lainaus
"86 § Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen
Maahanmuuttovirasto korvaa ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetun henkilön ja tämän perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset.

Maahanmuuttovirasto voi yksittäisessä tapauksessa päättää hakemuksesta korvata muun kuin 1 momentissa tarkoitetun kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset, jos kustannusten korvaamatta jättäminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kansainvälistä suojelua saavan henkilön tai hänen perheenjäsenensä vaikea vamma, vakava sairaus tai muu näihin rinnastettava poikkeuksellisen painava syy."
Lainaus
Voimaantulo
89 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011. Lain 9 luku ja 86 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Lain 9 luku on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Lain 9 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011 niihin 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin henkilöihin, joihin sovelletaan 9 lukua.

Tällä lailla kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettu laki (493/1999).

90 §
Siirtymäsäännös
Pakolaiskiintiössä Suomeen otetun ja perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneen maahantulomatkan kustannusten korvaamiseen sovelletaan 86 §:n säännöstä, jos oleskelulupaa koskeva päätös on tehty pakolaiskiintiössä otetulle tai perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneelle 1 päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen.

Samasta asiastahan kokoomus lesoili tässä uutisessaan:

http://www.kyseenalaista.fi/artikkelit/halla-aho-blogissaan-12-1-2011-kokoomus-tekee-vastuutonta-maahanmuuttopolitiikkaa

Lisäksi ulkomaalaislain muutos elokuussa toteaa näin:


Lainaus
114 §
Oleskeluluvan myöntäminen kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheenjäsenelle

--------------------------------------------------------------------------------

Tässä pykälässä tarkoitetun oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100549

Toisin sanoen porukka, joka tulee tipoittain, joutuu näyttämään toimeentulon lähteen.

Olin tänään aamulla kymmeneltä Turun kauppatorilla yli 20 asteen pakkasessa toista tuntia. Kuulostaa hullulta, mutta oli siellä muitakin hulluja. Yli tuhat ihmistä tuli kuuntelemaan ja tapaamaan Pekka Haavistoa. (Ville Niinistö vihreiden nettisivuilla 4.2.2012 http://www.vihreat.fi/node/7291)

Vera

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 487
 • Liked: 130
  • Profiili
Ja tp-hakijan ei edelleenkään pidä osoittaa toimeentuloa, kun tulee Suomeen. Vain, jos perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Jos porukka tulee kerralla, mitään tulonlähdettä ei tarvitse esittää.

Ei tuloja tarvitse osoittaa silloinkaan kun perheenkokoaja tulee Suomeen ensin ja muut perässä. Ainoastaan silloin kun perheenkokoaja menee naimisiin sen jälkeen kuin tulee Suomeen.


Voi olla, että olen käsittänyt jotakin väärin, mutta käsittääkseni kotouttamislain (1386/2010)

Et käsittänyt mitään väärin, me vain puhuttiin eri asiasta. :) Mutta kuutos tiedosta, en tiennyt että matkojen maksamissäännöt ovat tiukentuneet.

Lainaus
Lisäksi ulkomaalaislain muutos elokuussa toteaa näin:

Lainaus
114 §
Oleskeluluvan myöntäminen kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheenjäsenelle

--------------------------------------------------------------------------------

Tässä pykälässä tarkoitetun oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100549

Toisin sanoen porukka, joka tulee tipoittain, joutuu näyttämään toimeentulon lähteen.Tämän olet ymmärtänyt väärin: se ei koske porukkaa joka tulee Suomeen tipottain vaan porukkaa joka muodostaa perheen tipottain. Esim. mies tulee tänne, ja sitten tuo vaimon ja lapset (jotka siis olivat olemassa silloin kun mies tuli), ja niiltä ei kysytä tuloja. Mutta sitten jos parin vuoden päästä kyseinen pariskunta eroaa ja haluaa tuoda uusia puolisoja, ja joku niiden lapsikin tulee aikuiseksi ja haluaa mennä naimisiin ulkomailla asuvan kanssa, siinä vaiheessa niitä kaikkia jo koskee toimeentuloedellytys.
 

Nauris

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 375
 • Liked: 97
  • Profiili
Lainaus
Suomen kansalaisten erityiskohtelu ei vaatine lisäperusteluita.

Mielenkiintoista, kun mulle on vuosien saatossa muodostunut sellainen käsitys, että tällainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä on joidenkin mielestä rasismia ja jotta emme syyllistyisi rasismiin tulisi tästä syystä erityiskohtelusta luopua.

Apua tarvitaan taas viisumi- ja oleskelulupa-asioissa
Työtön sossuelätti äärimuslimi Abdigadir Hussein
Suomeen tulossa EU:n lievin kansalaisuuslaki
I'm British born and bred. So why do I now have to keep proving it?

Lainaus
Oleskeluluvan saaneen perheenyhdistämisen kriteerit taas riippuvat hänen oleskelulupansa perusteesta, eivätkä siitä, onko hän ollut turvapaikanhakija.

Maahanmuuttoviraston mukaan jokaista oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa kohti tulee Suomeen keskimäärin neljä perheenjäsentä ja tarkemmin somalien tapauksessa heitä tulee viisi. Tämän tiedon perusteella voidaan sanoa Suomeen saapuvan tuhatta oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa kohti 4000 perheenjäsentä.

Perheenyhdistäminen

Lainaus
Keskustelu ei perustu tosiasioihin eikä maahanmuuton käytäntöihin.

Varmasti keskustelussa esiintyy paljonkin vääriä väitteitä, mutta myös paljon totuutta.

Lainaus
Muutos 2011 ja halla-aholaiset marisevat keskustelun puutteesta ilman konkreettisia tosiasioihin perustuvia muutosehdotuksia.

Tässä asiassa olet varmaan osittain oikeassa ja Hommassa olisi hyvä alkaa tarkemmin pohtimaan millaiseksi esimerkiksi ulkomaalaislaki tulisi muuttaa kansainvälisten sopimusten rajoissa.

Elämästä ilman papereita tuli arkipäivää

Lainaus
Kriitikot olivat kuitenkin kovin hiljaa muun muassa Astrid Thorsin ministeriön rajoittaessa turvapaikanhakijoiden työntekooikeutta, vaikka liikkeen keskeinen huolenaihe lienee turvapaikanhakijoiden valtiolle aiheuttama taloudellinen rasitus.

Siitä voi olla montaa mieltä, onko työnteko oikeuden rajoittaminen ilman henkilöllisyyttä maahan saapuneilta järkevää, mutta on myös hyvä pyrkiä kannustamaan turvapaikanhakijoita rehellisyyteen, koska aidolla turvapaikanhakijalla ei ole tarvetta kusettaa viranomaisia keksityillä tarinoilla.

Suomen turvapaikkamenettelystä netissä tarkka selostus arabiaksi

Lainaus
Valiokunta olettaa, että turvapaikanhakijat tulevat Suomeen perheenyhdistämisen taloudellisten kriteereiden puutteellisuuden vuoksi.

Oletus on osaltaan oikea vaikka turvapaikanhakijoiden tulemisessa Suomeen onkin monia syitä, kuten vähemmistöistä ja täällä asuvista sukulaisista johtuva vetovoima.

Suomi esti pienen ankkurilapsen vanhempien muuton maahan
Neuvoston direktiivi 2003/86/EY

AaJii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 036
 • Liked: 665
 • Maailmanparantaja
  • Profiili
Kaavio valoittanee tilannetta:

Isä 55 vuotta
Äiti 26 vuotta
Lapset 1, 3, 6, 12, 14, 15, 17 vuotta

Toivon mukaan tuo "Äiti" on vain näiden 1-6 vuotiaiden äiti. Muuten se olisi saanut tuon 17 vuotiaan lapsen ollessaan 9 vuotias. (toisaalta, mites se profeetta nämä asiat hoitikaan...)
"Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja yhteiskuntarauhan takaamiseen."
- Espoon piispa Mikko Heikka, HS 23.02.2009 -

gloaming

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 000
 • Liked: 1028
 • sosiokulttuurinen epätasapaino
  • Profiili
Ai, tällainenkin kirjailtu. Ikävää toistaa itseään, mutta:

1) Sosiaaliturvapaikanhaun asetelma on seuraava: Perhe/suku/klaani hankkii varat yhden jäsenensä lähettämiseksi sosiaaliturvamaahan. Sinne saavuttuaan tämä jäsen hakee perheenyhdistämisoikeutta muiden projektiin osallistuneiden, joka joukko kulkee täällä kulttuurirelativismin mikä-mikä-maassa nimellä "afrikkalainen perhekäsitys", saamiseksi sosiaaliturvamaahan, ts. hän toimii ankkurina.

2) Suku siis ottaa taloudellisen riskin. Mikäli perheenyhdistämishakemus hylätään, riski ei vielä välttämättä realisoidu, vaan ankkurina toimiva jäsen voi yrittää siirtyä oleskelulupansa turvin muuhun EU-maahan yrittämään uudelleen.

3) Ankkurina toimiva henkilö on luopunut omasta vapaasta tahdostaan aiemmasta perhe-elämästään ryhtyessään sosiaaliturvapaikanhakijaksi. Turvapaikkapäätöstilastojen perusteella on ilmeistä, että häneen kohdistuu hyvin, hyvin harvoin henkilökohtainen vaino, joka olisi pakottanut hänet lähtemään yksin.

4) Ylipäätään tuntuisi hyvin oudolta menettelyltä, että esimerkiksi perheen elättäjä jättäisi perheensä yleensä alaikäisine lapsineen vaara-alueelle, eikä ottaisi heitä mukaan matkalle.

5) Vaikka sosiaaliturvapaikkana toimiva maa epäisi hakijan perheenyhdistämishakemuksen, tämä ei ole ristiriidassa hakijan oikeuden perhe-elämään kanssa. Hakijalla on edelleen mahdollisuus tuottaa perheensä tänne normaalien käytäntöjen mukaisesti hankkimalla tähän tarvittavat varat. Lisäksi hän on vapaa halutessaan perustamaan uuden perheen.

6) Turvapaikanhakijoiden mahdollisuus ansiotöihin ensimmäisen 6kk aikana on kokolailla merkityksetön kysymys, koska työllistymisen todennäköisyys on joka tapauksessa lähellä nollaa.

7) Kyse on siitä, koemmeko, että meillä on jonkinlainen kollektiivinen (= verorahoitteinen) velvollisuus näiden henkilöiden sosioekonomisen aseman parantamiseksi (mikä on koko turvapaikanhakuprosessin ja -järjestelmän nykyinen pääsisältö). En näe, että tällaista velvollisuutta olisi olemassa kollektiivisella tasolla. Itse en koe myöskään henkilökohtaisella tasolla tällaista velvollisuutta. Jos joku haluaa parantaa sosioekonomista asemaansa, ensisijainen ja pääasiallinen instrumentti tämän toteuttamiseksi on oltava oma työ.

Näin ollen pyrin poliittisen järjestelmämme avulla vaikuttamaan, että toissijaista suojelua nauttivien perheenyhdistämisoikeutta tullaan (edelleen) rajoittamaan ottamalla kriteereiksi elatuskyky ja sosiaaliturvariippumattomuus.
Jag stöder Feministiskt initiativ. Våga vara feminist! Feministiskt initiativ - Det tredje största partiet i Simrishamn.

Mursu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 221
 • Liked: 2244
  • Profiili

Kansainvälisten sopimusten mukaan perheenyhdistäminen ilman toimeentulovaatimusta pitää antaa VAIN Geneven sopimuksen määrittelemän turvapaikan saaneille.

Ongelmana on että suomessa perheenyhdistäminen suoraan sossun asiakkaaksi ilman toimeentulovaatimuksia annetaan KAIKILLE oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
Tämänlaiseen hulluuteen EI mikään sopimus VELVOITA.

Eikä asian voisi muotoilla niin, että panemalla kaikki tapaukset samaan jonoon, Suomi itseasiassa rikkoo varsinaisten pakolaisten oikeutta perheen yhdistämiseen. Ei tunnu uskottavalta, että tämä ei vaikeutuisi ja hidastuisi tämän takia.

Mursu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 221
 • Liked: 2244
  • Profiili
Kaavio valoittanee tilannetta:

Isä 55 vuotta
Äiti 26 vuotta
Lapset 1, 3, 6, 12, 14, 15, 17 vuotta

Toivon mukaan tuo "Äiti" on vain näiden 1-6 vuotiaiden äiti. Muuten se olisi saanut tuon 17 vuotiaan lapsen ollessaan 9 vuotias. (toisaalta, mites se profeetta nämä asiat hoitikaan...)

Äiti on aina äiti jollekin. Tässä tapauksessa ainoa johdonmukainen lapsi on se perheen kokoaja, joka oli 12 vuotias. Tuo on mahdollista, mutta jos se on totta, en halua ko. miestä tänne. Vanhemmat lapset saattavat olla miehen lapsia aikaisemmasta avioliitosta. Toki luonnollisempi selitys on, että kyseessä on mies, jolla on kaksi vaimoa. Miksi muuten sen "isoäidin" pitäisi tänne tulla?

Yksinkertainen mitokondrio-DNA-testi selittäisi tuossa paljon. Mutta se olisi rasismia. Eihän suomalaisiakaan testata.


-gentilhommehki-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 260
 • Liked: 173
 • Monikulttuurisuus on rikkaus. Kyllä, mamuille.
  • Profiili
Tässä vielä sen 114 § perustelut: (jota muutettiin siis 1.8.2010)
Lainaus
114 §. Oleskeluluvan myöntäminen kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheenjäsenelle. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Pykälässä säädetään oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheenjäsenelle. Voimassa olevan lain mukaan pakolaisen, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneen taikka tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenelle myönnetään oleskelulupa, jos perheenkokoaja asuu Suomessa tai hänelle on myönnetty oleskelulupa Suomeen muuttoa varten ja jos hakijan ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä, turvallisuutta tai kansanterveyttä.

Voimassa olevan 114 §:n 4 momentin mukaan oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenelle ei edellytä, että hakijan toimeentulo on turvattu. Ulkomaalaislaissa ei ole eroteltu sitä, onko hakijan täytynyt olla perheenkokoajan perheenjäsen jo ennen Suomeen tuloa. Kyseistä momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että toimeentuloedellytystä sovellettaisiin perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen muodostettuihin perheisiin. Jos perhe olisi muodostettu ennen perheenkokoajan Suomen tuloa, tilanne pysyisi nykyisenä eli perheen yhdistämisen edellytyksenä ei olisi turvattua toimeentuloa.  Käytännössä suurin osa perheistä on muodostettu jo ennen maahantuloa. Toimeentuloedellytys tulisi sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun kolmannen maan kansalaisesta tulee perheenjäsen avioitumisen kautta vasta sen jälkeen kun perheenkokoaja on tullut Suomeen. Perheenjäsen voitaisiin katsoa niin sanotuksi uudeksi perheenjäseneksi myös, jos perheenkokoaja olisi ollut aiemminkin aviossa nykyisen puolisonsa kanssa ja oleskelulupaa haettaisiin Suomeen tulon jälkeen solmitun uuden avioitumisen perusteella. Lähtökohtaisesti edellytettäisiin, että perheenkokoaja on ilmoittanut aiemmin oman oleskelulupa-asiansa yhteydessä perheenjäsenistään, jotka hakevat oleskelulupaa niin sanottuina vanhoina perheenjäseninä. Jos perheenkokoajan ilmoittamat tiedot poikkeaisivat aikaisemmasta ilmoituksesta, perhesuhteen olemassaolosta edellytettäisiin säännönmukaisesti luotettavaa asiakirjaselvitystä, jotta perheenjäsenet voitaisiin katsoa vanhoiksi perheenjäseniksi. Jos perhe olisi muodostettu ennen perheenkokoajan Suomen tuloa, perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen syntyneet biologiset lapset katsottaisiin vanhoiksi perheenjäseniksi.

Toimeentuloedellytyksestä voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii. Asiaa koskeva säännös on lain 39 § 1 momentissa.
Siirtymäsäännös. Lakiin ehdotetaan otettavaksi siirtymäsäännös, jonka mukaan lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kuitenkin 81 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa maahan saapuneiden kansainvälistä suojelua hakeneiden ulkomaalaisten työnteko-oikeuteen, jos he eivät ole olleet maassa kolmea kuukautta tai jos he ovat olleet maassa yli kolme kuukautta, mutta eivät ole tehneet ansiotyötä.

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+240/2009&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
Olin tänään aamulla kymmeneltä Turun kauppatorilla yli 20 asteen pakkasessa toista tuntia. Kuulostaa hullulta, mutta oli siellä muitakin hulluja. Yli tuhat ihmistä tuli kuuntelemaan ja tapaamaan Pekka Haavistoa. (Ville Niinistö vihreiden nettisivuilla 4.2.2012 http://www.vihreat.fi/node/7291)

Late

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 698
 • Liked: 457
  • Profiili
Lainaus
Tulovaatimukset ehkäisevät perheiden syrjäytymistä

Ville Punto kirjoitti perheenyhdistämisistä (HS Mielipide 22. 2.). Hän spekuloi, että kansainvälistä suojelua saaneista puolet pystyisi turvaamaan perheen toimeentulon itse, joten toimeentulovaatimukset olisivat kohtuuttomia.

Kuitenkin vastikään oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella saaneiden työllisyys on huomattavan pieni. Harva yltää koskaan 2 500–3 000 euron kuukausituloihin, joita esimerkiksi neljän–viiden hengen perheen yhdistäminen edellyttäisi.

Punto viittaa Geneven pakolaissopimukseen, vaikka vain pieni vähemmistö saa Suomessa pakolaisstatuksen Geneven sopimuksen perusteella.

Esimerkiksi Britanniassa perheenyhdistämiseen ilman toimeentulo- ja asuntovaatimuksia ovat oikeutettuja vain Geneven sopimuksen perusteella pakolaisstatuksen saaneet.

Toimeentulovaatimukset ehkäisevät monisukupolvista syrjäytymistä sekä edistävät kotoutumista ja humanitäärisen maahanmuuton hyväksyttävyyttä, joka tuntuu olevan todella koetuksella.

Annastiina Sipilä
Lontoo / Helsinki

http://www.hs.fi/verkkolehti/mielipide/artikkeli/1135264040234?ref=lk_dl_1

Mistä näitä Annastiinoja saataisiin lisää? Erittäin hyvä kommentti pakolaisavun juristin itkuvirteen.