Kirjoittaja Aihe: Markku Penttilän vaaliohjelma, Muutos 2011, Hgin vaalipiiri  (Luettu 1987 kertaa)

mp2103

  • Jäsen
  • *
  • Viestejä: 16
  • Liked: 0
  • Markku Penttilä
    • The Lonely Bull
Markku Penttilän vaaliohjelma Helsingin vaalipiirissä
Arvoisat kansalaiset! Olen Muutos 2011r.p. kansanedustajaehdokas Helsingin vaalipiiristä.

Seuraavassa esittelen muutamia näkökantoja tämänhetkisestä elämänmenosta, joka on alkanut mennä pikkuhiljaa pois raiteiltaan:

1. Suomi takaisin normaaliin elämään!

Jokaisen suomalaisen olisi syytä tykönänsä pohtia hieman maailmanjärjestyksen filosofiaa. Nimittäin ei voi olla niin, että miljoonat ja miljoonat ihmiset pääasiassa köyhistä maista hylkäävät kotimaansa ja lähtevät etsimään rikkauksia ja parempia elinolosuhteita rikkaammista maista, jotka globaalisuuden ihanteen, rahanahneuden tai halvemman työvoiman toivossa ovat avanneet ovensa näille pakolaisina esiintyville vaeltajille. Tällainen valtavan luokan kansainvaellus voi johtaa tilanteeseen, jonka lopputuloksena on kaaos tai vähintäänkin syntyy kulttuurien välisiä konflikteja (Luettavaa: Samuel Huntington: "Kulttuurien kamppailu", Timo Vihavainen: "Länsimaiden tuho").

Globaalisuuden huumassa maamme poliittinen eliitti on menettänyt historiantajunsa, yrittää muuttaa kansaamme ja kulttuuriamme toiseksi. Lisäksi kalliisti puolustettua maaperäämme on alettu myydä taloudellisten myyntivoittojen takia ulkomaalaisille. Meitä on siis johdettu harhateille ja tällainen kohtalokkaaksi käyvä ilmiö on pysäytettävä. Meidän on palattava takaisin normaaliin elämään, jossa periaatteena on se, että kansat asuvat ja elävät omissa maissaan, ponnistelevat oman maansa eteen ja tietysti tekevät kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksiensa mukaisesti niin kaupan, kulttuurin kuin matkailunkin alueilla. Sen sijaan jos vieras, esim islamilainen kulttuuri vyöryy maahan, on turha kuvitella, että se sopeutuu ja kotoutuu ko. maan tapoihin. Päinvastoin, tällaisen populaation kasvaessa se alkaa muuttamaan kohdemaataan yhä enemmän omien vaatimustensa mukaiseksi.

Länsimaisen ja suomalaisen kulttuurin luhistuminen on estettävä! Se tapahtuu maassamme niin, että äänestetään vaaleissa nykyinen poliittinen eliitti vaihtoon ja valitaan tilalle todelliset Suomen kansan edustajat. Suomen kohtalon suunta ratkaistaan tulevissa vaaleissa.
Muutos 2011 r.p. haluaa palauttaa Suomen takaisin normaaliin ja turvalliseen elämään.

2. Valta Suomessa kuuluu Suomen kansalle!

Muutaman viime vuosikymmenen aikana Suomen kansaa on vedetty kuin pässiä narusta esim. maahanmuutto- ja monikultturisuusharhoilla. Kansan ääntä ei ole kuultu. Demokratia on ollut vain edustuksellista näennäisdemokratiaa, jossa hallituspuolueet oat tehneet melkein mitä lystävät.
Kansan ääntä pitää kuulla ja se voi tapahtua paremmin ns. suoran demokratian keinoin. Tällöin esim. 35000 äänioikeutettua kansalaista voisi tuoda oman ehdotuksensa poliittiselle asialistalle ja käynnistää siitä kansanäänestykseen tähtäävän prosessin. Uuden lain valmistelu ja hyväksyminen tapahtuisi parlamentaarisessa järjestyksessä. Lain lopullinen hyväksyminen tapahtuisi päättäjiä sitovassa kansanäänestyksessä. Tällainen ns. suora demokratia -malli on ollut käytössä Sveitsissä jo vuodesta 1848 lähtien, tietysti sitä on uudistettu ajan vaatimusten mukaan.

3. Sananvapaus on tärkeä perusoikeutemme!

Poliittinen eliitti on omien tarkoitusperiensä takia alkanut kiristämään kansalaisten sananvapautta. Muutamat suomalaiset (esim. Jussi Halla-Aho, Alpo Rusi ) ovat joutuneet valtaeliitin sananvapautta vastaan säätämien lakitulkintojen uhreiksi. Tämä alkaa muistuttamaan totaalisen vallankäytön esiastetta ja on verrattavissa kommunismiin, jossa yksi puolue oli aina oikeassa.
Myös kaikenlaatuinen kansalaiskontrolli alkaa jo tuntua ahdistavalta. Lisäksi amerikkalaismallinen "kaikesta rahastaminen" alkaa syrjäyttämään vähäisenkin inhimillisyyden kansalaisten elämästä. Inhimillisyys, läheisyys ja välittäminen takaisin!

4. Eroon velkavetoisuudesta!

Mm. Italia, Kreikka, Islanti, Irlanti ja Espanja ovat jättivelkojensa takia taloudellisissa vaikeuksissa. Onko oikein, että Suomikin ottaa lisää velkaa, jolla maksetaan vaikeuksiin joutuneiden maiden velkoja?
Kansalaiset joutuvat kuitenkin aina maksumiehiksi. Arvonlisävero nousee, sähkön hinta nousee, polttoaineiden hinnat nousevat, samoin kiinteistövero, vakuutusmaksut jne. jne. Sen sijaan esim. suurituloisten marginaaliveroa ehdotetaan alennettavaksi jopa seitsemän prosenttia. On laskettu, että verojen nosto veisi vähävaraisten tuloista jopa kymmenesosan. Tämä johtaa väistämättä " köyhät kyykkyyn" -ilmiöön ja saattaa nostaa köyhien määrän miljoonan paikkeille. Tämä ei ole oikein. Verot tulee kohdentaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatetta noudattaen kansalaisten veronmaksukyvyn mukaisesti.

5. Euroopan Unionin jäsenyyttä tai uudistamista mietittävä tarkkaan, samoin mahdollista Nato -jäsenyyttä.

Eu-suurvaltojen sopimukset ja EU-direktiivit näyttävät jyräävän Suomen alleen jo hyvin monissa asioissa. Mikäli oma päätäntävalta menetetään ja suurvalta-ajattelu vahvistuu, tietää se pienten valtioiden sulautumista ja häviämistä suurten valtioiden joukkoon. Tätä ei voi millään hyväksyä. Rauhanomainen rinnakkaiselo ja kansainvälinen yhteistyö on maailmanjärjestyksen perusta.
Silti historia muistuttaa, että konflikteja voi tulla ja siitä syystä valmiudet torjua niitä on oltava eli oma puolustuskykyinen armeija tulee säilyttää eikä kansainväliseen maamme ulkopuoliseen toimintaan tule lähteä aseiden kanssa. Esimerkkinä suomalaisesta huippuosaamisesta kansainvälisten kofliktien ratkaisijana on presidentti Martti Ahtisaari, joka on yli kolmenkymmenen vuoden ajan työskennellyt rauhan puolesta ja saanut siitä mm.Nobelin palkinnon v. 2008.
Suomen asema puskurivaltiona ei ole helppo. Suurin uhrauksin ja taistellen olemme säilyttäneet itsenäisyytemme. Haluaisin kansojen elävän rauhassa ja yhteistyössä toistensa kanssa. Mutta historiaa hieman tuntien mahdollisiin konflikteihinkin tulee mielestäni varautua. Siinä mielessä on hyvä pohtia myös mahdollista Nato-jäsenyyttä.

6. Yhteiskunta ja perhe

Yhteiskunnan olemassaolon edellytys ja peruselementti on perhe. Nykypoliitikkojen väitteet siitä, että maamme väestön ikääntymisen ja taloudellisen kasvun takia maahamme pitää saada lisää ulkomaalaisia, on tuulesta temmattu. Väitteet perustuvat taloudelliseen ahneuteen, joka vaivaa eurooppalais-suomalaista ajattelua ja voitontavoittelua. On täysin mahdollista yhteiskunnan arvostuksella ja sitä kautta kannustavilla perhepoliittisilla päätöksillä vaikuttaa lasten synnyttämiseen enenevässä määrin. Viime vuoden tilastojen perusteella näin on käynytkin, mutta vielä pitää selvittää, miten esim. maahanmuutto on tähän syntyvyyden lisäykseen vaikuttanut.

Nuorten asemasta: jokaiselle nuorelle tulee taata opintopaikka tai oppisopimusmahdollisuus ammattiin, ketään ei saa jättää ulkopuolelle.
Myös ensimmäisen työpaikan ja asunnon hankkimisessa nuorille on annettava kaikki mahdollinen tuki.

Eläkeiästä: kaavailtu eläkeiän nosto viittaa taloudellisen kasvun yliarvostukseen ja ahneuteen. Työtätekevä väestö ei vähene, jos yhteiskunnassa harjoitetaan kannustavaa perhepolitiikkaa. Toisaalta eläkeiän pitäisi tietyn rajan suhteen (esim. 65v.) olla myös yksilöllistä: joku uupuu tai sairastuu ennen aikojaan, toinen jaksaa ja haluaa jatkaa työtä edelleenkin.

Vanhustenhoidosta: kaavailtu vanhustenhoitolaki on mielestäni tervetullut asia, sillä vanhustenhoito on säästöjen takia kärsinyt huonosta tasosta ja kirjavuudesta.

7. Tulevaisuus on turvattava!

Mikäli nykyisenkaltainen poliittinen eliitti jatkaa politiikkaansa myös vaalien jälkeen, paluu normaaliin elämään käy yhä mahdottomammaksi. Mutta valitsemalla vaaleissa kansanedustajiksi todellisia Suomen kansan edustajia tämä harhaanjohtamisen politiikka voidaan estää.
Mottoni on:Isänmaan asialla! Lasten ja nuorten sekä työikäisten, eläkeläisten ja vanhusten puolesta!

Markku Penttilä, kansanedustajaehdokas
Helsingin vaalipiiri
Muutos 2011 r.p.

Lue lisää: http://muutos2011.fi/pdf/Tavoiteohjelma.pdf
http://www.muutos2011.fi/vb/entry.ph...aista-ahneutta
markku penttilä,fm,hki

Tagit: