Kirjoittaja Aihe: Keskitetty pectus3 kokoomaketju  (Luettu 262546 kertaa)

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018
Oikeusministeriö  2.3.2017 13.26
TIEDOTE

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot esitetään siirrettäväksi saataville internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia sekä saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Verkossa näkyisivät rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Velallisen henkilötunnusta ei kuitenkaan julkaistaisi internetissä.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa. Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta. Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat esityksen mukaan saatavilla internetissä vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydettäisiin jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaisi tiedot maksutta.

Saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa helpotettaisiin. Velkojat voisivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielellä.

EU:n nykyistä maksukyvyttömyysasetusta sovelletaan konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Uutta asetusta ryhdytään soveltamaan myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn 26. kesäkuuta 2017 alkaen. Jos velkajärjestelyn aloittamispäätös tehdään kyseisen ajankohdan jälkeen, se tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. Päätösten tunnustaminen parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi.

Maksukyvyttömyysrekisterien tietojen julkaiseminen internetissä alkaisi EU-jäsenvaltioissa 26. kesäkuuta 2018. Uudistuksella edistettäisiin julkisten palvelujen digitalisointia, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit on tarkoitus liittää yhteen Euroopan oikeusportaalin https://e-justice.europa.eu avulla vuonna 2019. Portaalin kautta esimerkiksi ulkomainen velkoja voi hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Kuuluttamisesta Virallisessa lehdessä luovuttaisiin
Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntöisesti luovuttaisiin, koska rekisterin tiedot olisivat saatavilla verkossa. Virallisessa lehdessä kuuluttaminen olisi kuitenkin edelleen mahdollista poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos pesänhoitaja arvioi tuntemattomia velkojia olevan paljon.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset liitettäisiin kuuluttamisen sijasta siihen hetkeen, jolloin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä rekisteriin.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

» Valtioneuvosto.fi/päätökset
» Konkurssilain tarkistaminen

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/konkurssi-ja-yrityssaneeraustiedot-maksutta-saataville-verkkoon-2018

VALTIONEUVOSTO
Statsrådet | Finnish Government

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018
Oikeusministeriö  2.3.2017 13.26
TIEDOTE

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot esitetään siirrettäväksi saataville internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia sekä saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Verkossa näkyisivät rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Velallisen henkilötunnusta ei kuitenkaan julkaistaisi internetissä.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa. Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta. Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat esityksen mukaan saatavilla internetissä vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydettäisiin jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaisi tiedot maksutta.

Saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa helpotettaisiin. Velkojat voisivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielellä.

EU:n nykyistä maksukyvyttömyysasetusta sovelletaan konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Uutta asetusta ryhdytään soveltamaan myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn 26. kesäkuuta 2017 alkaen. Jos velkajärjestelyn aloittamispäätös tehdään kyseisen ajankohdan jälkeen, se tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. Päätösten tunnustaminen parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi.

Maksukyvyttömyysrekisterien tietojen julkaiseminen internetissä alkaisi EU-jäsenvaltioissa 26. kesäkuuta 2018. Uudistuksella edistettäisiin julkisten palvelujen digitalisointia, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit on tarkoitus liittää yhteen Euroopan oikeusportaalin https://e-justice.europa.eu avulla vuonna 2019. Portaalin kautta esimerkiksi ulkomainen velkoja voi hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Kuuluttamisesta Virallisessa lehdessä luovuttaisiin
Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntöisesti luovuttaisiin, koska rekisterin tiedot olisivat saatavilla verkossa. Virallisessa lehdessä kuuluttaminen olisi kuitenkin edelleen mahdollista poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos pesänhoitaja arvioi tuntemattomia velkojia olevan paljon.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset liitettäisiin kuuluttamisen sijasta siihen hetkeen, jolloin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä rekisteriin.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

» Valtioneuvosto.fi/päätökset
» Konkurssilain tarkistaminen

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/konkurssi-ja-yrityssaneeraustiedot-maksutta-saataville-verkkoon-2018

VALTIONEUVOSTO
Statsrådet | Finnish Government

Haku yhteenliitetyistä maksukyvyttömyysrekistereistä
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-fi.do


Tervetuloa maksukyvyttömyysrekisterin hakuvalikkoon. Tämän hakutoiminnon kautta voit hakea EU:ssa olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden maksukyvyttömyystietoja.
Palvelua ylläpitää Euroopan komissio yhteistyössä palveluun osallistuvien jäsenmaiden kanssa: Tšekki, Saksa, Viro, Alankomaat, Itävalta, Romania, Slovenia.
Huom. Jäsenmaiden rekistereillä voi olla omia kansallisia määräyksiään esim. tarvittavista hakukriteereistä ja tietojen säilytysajasta. Lisätietoa tästä aiheesta on tämän maksukyvyttömyysrekisterin yleisesittelyn yhteydessä.
Yksinkertainen haku
Velallisen nimi

Haku vain seuraavista jäsenmaista: Valitse kaikki / Poista kaikki valinnat
Tšekki Saksa Viro Alankomaat Itävalta Romania Slovenia

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-fi.do

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
somali Satukirjahanke on saanut rahoituksen Koneen säätiöltä
« Vastaus #1382 : 15.03.2017, 19:13:18 »
Monikielinen kirjallisuus
Monikieliseen kirjallisuuteen liittyen käynnissä on ollut kaksi hanketta monikulttuurisuustaiteilijan työhön liittyen. Somalisanataide-projektissa nimeltä Kuningatar Araweelon kylpylammikko pilotoitiin somalinkielisiä sanataide- ja varjoteatteriryhmiä Espoon kirjastoissa sekä Vuotalossa vuosina 2011 ja 2012. Suomi-Somalia-seura koordinoi hankkeen ideoiden pohjalta syntynyttä somalinkielistä satukirjahanketta, joka pohjautuu runsaaseen somalinkieliseen tarinaperinteeseen. Satukirjahanke on saanut rahoituksen Koneen säätiöltä ja se käynnistyi kesällä 2013.
 
Monikielisten kirjailijoiden tilannetta Suomessa käsittelevä, Roxana Crisólogon koordinoima hanke ”Sivuvalo – onko tämä suomalaista kirjallisuutta?” on kehitelty osittain Crisológon Uudenmaan taidetoimikunnassa keväällä 2012 tekemän työharjoittelun pohjalta.
 
Monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen tekee yhteistyötä projektin kanssa, mutta projekti on itsenäinen ja Koneen säätiön rahoittama.
 
http://sivuvalo.wordpress.com/projekti/


Yhteystiedot
Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta
puh. 0295330803
etunimi.sukunimi@taike.fi
http://www.taike.fi/fi/web/uusimaa/projekt/-/project/viewProject/158;jsessionid=9E94B0D4C298AF57FE86658848FACD9B

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Monikulttuurisuuden ja rasismin vastaisen toiminnan edistämiseen 765 000 euroa
05.08.2016

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja valtion taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta on myöntänyt apurahoja ja avustuksia monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan vuodelle 2016. Apurahoja ja avustuksia myönnettiin yhteensä 765 000 euroa. Määräraha on noussut edelliseen vuoteen verrattuna.
http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1037794Apurahat monikulttuurisuuden edistämiseen 2016
Aaltonen Lari, Tampere, 3000 €
Työryhmälle Shankara-yhtyeen yhteistyöprojektiin turvapaikanhakijamuusikoiden kanssa

Alvarez Sarrat, Helsinki, 3000 €
Työryhmälle sirkusteoksen tuottamiseen

Arjoma Vera, Helsinki, 1500 €
Maailmankatsomuksia ja uskomuksia käsittelevään mediataideprojektiin

Autio Maarika, Helsinki, 2000 €
Työryhmälle länsi-afrikkalaisen musiikin konserttiin sekä musiikin ja tanssin työpajaan

Baghbani Kiamars, Helsinki, 3000 €
Maahanmuuttajataiteilijoita Suomessa käsittelevän kirjan kirjoittamiseen

Balatkhanov Vaharsolt, Helsinki, 3000 €
Kuvataidenäyttelyn teosten valmistamiseen

Bergelt Tatjana, Helsinki, 2000 €
Taiteilijakirjaprojektin toteuttamiseen ja esittämiseen

Boucht Charlotta, Helsingfors, 3000 €
Valokuvaustyöpajaan vastaanottokeskuksen lapsille

Browne Ronan, Jyväskylä, 3000 €
Turvapaikanhakijoiden tekemien lyhytelokuvien valmistamiseen ja esittämiseen

Gullichsen Alvar, Helsingfors, 5000 €
För arbetsgruppen för mångkulturell musik-klubb

Hirvonen Leena-Maria, Joensuu, 2000 €
Työryhmälle monikulttuurisen musiikkityöpajan toteuttamiseen koulussa

Holopainen Nadja, Kotka, 1500 €
Työryhmälle sanattoman lastenteatteriesityskiertueen toteuttamiseen

Hussain Raman, Tampere, 3000 €
Kuvataidenäyttelyn toteuttamiseen

Isorättyä Teija, Tornio, 3000 €
Työryhmälle veistosinstallaation toteuttamiseen yhteisöllisenä taideteoksena turvapaikanhakijoiden kanssa Torniossa

Jaanisoo Anna-Maarja, Helsinki, 1500 €
Työryhmälle yhteisöteatteriesityksen valmistamiseen

Jensen Richard, Porvoo, 2000 €
Sarjakuvaromaanin toteutukseen

Kopylova Polina, Helsinki, 5000 €
Työryhmälle satiirisen romaanin valmistamiseen tutkivan journalismin keinoin

Koyama Yasushi, Helsinki, 3000 €
Yksityisnäyttelyn kuluihin

Mansikkaniemi Sanna, Tammela, 2000 €
Työryhmälle Misas Criollas -konsertin järjestämiseen Helsingissä

Markkanen Hannaleena, Helsinki, 3000 €
Alaikäisille maahanmuuttajille suunnattujen rytmipajojen toteuttamiseen

Mertanen Milla, Helsinki, 3000 €
Työryhmälle livekuunnelmamuotoisen dokumenttiteatteriesityksen toteuttamiseen

Niemelä Marianne, Helsinki, 6000 €
Työryhmälle Third Space -kollektiivin monikulttuuristen taidetapahtumien järjestämiseen

Nyreen Anna, Pargas, 2500 €
Till arbetsgrupp för konstverkstäder för asylsökande i Nagu

Panchamia Deepa, Raasepori, 2000 €
Tekstiiliveistoksen valmistamiseen Fiskarsin ruukin kesänäyttelyyn

Pelliccioni Sanna, Helsinki, 3000 €
Työryhmälle lasten monikulttuuriseen Toiveretki-näyttelyyn

Petrozzi Clara, Espoo, 3000 €
Työryhmälle nukketeatteri- ja sävellysteoksen tuottamiseen Suomessa

Pitkänen Lotta-Maria, Espoo, 3500 €
Työryhmälle Journey to ArabJazz -yhtyeen konserttiin Cirkus Helsingissä

Putro Eeva, Helsinki, 2000 €
Työryhmälle esityksen valmistamiseen Kajaanin Runoviikoille

Rannikko Lilli, Helsinki, 4000 €
Työryhmälle länsiafrikkalaiseen balettiperinteeseen pohjaavan tanssi- ja musiikkiteoksen toteuttaminen Helsingissä

Raudaskoski Janne, Nurmijärvi, 2500 €
Työryhmälle Taikateatteriesityksiä vähemmistökielillä Suomeen

Rokka Annina, Oulu, 2500 €
Työryhmälle Sotalapsi-esityksen kierrättämiseen Suomessa

Roos Anna, Inari, 1500 €
Saamelaisten ja suomalaisten nuorten esityksen ohjaamiseen Inarissa

Sadatizarrini Sepideh, Vantaa, 2000 €
Videoteoksen toteuttamiseen ja esittämiseen

Shajarian Hämid, Turku, 1500 €
Lyhytanimaation toteuttamisen kuluihin

Sigurðsson Sigurður, Savonlinna, 1500 €
Performanssin ja installaation toteuttamisen kuluihin

Takolander Tomas, Helsinki, 3000 €
Työryhmälle monitaiteisen pakolaisuutta käsittelevän näyttämöteoksen toteuttamiseen

Tuomikko Terhi, Lahti, 2000 €
Nukketeatteriesityksen kierrättämiseen alakouluissa, jotka sijaitsevat vastaanotto- ja hätämajoituskeskusten läheisyydessä

Zamurovic Olga, Helsinki, 1500 €
Dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen

Zubareva Nadezda, Pieksämäki, 1500 €
Veistosprojektin toteuttamiseen

Öhrnberg Katja, Raasepori, 2000 €
Työryhmälle taideprojektiin pakolaisten vastaanottokeskukseen Raaseporiin
 

Yleisavustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 2016
Catalysti Association of Transcultural Artists ry, Helsinki, 6000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Vantaa, 12000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry, Joensuu, 9000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Kaakonkulman Kulttuurimylly ry, Kotka, 12000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Vaasa, 7500 €
2016 kulttuuritoimintaan

Karjalan Kielen Seura ry, Helsinki, 19000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Kassandra ry, Helsinki, 50000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry, Kouvola, 7500 €
2016 kulttuuritoimintaan

RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsinki, 9000 €
2016 kulttuuritoimintaan

SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, Turku, 12000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Suomen Romaniyhdistys ry, Helsinki, 27000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Suomen Somaliliitto ry, Helsinki, 7500 €
2016 kulttuuritoimintaan

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry, Helsinki, 20000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto ry, Helsinki, 46000 €
2016 kulttuuritoimintaan

Yhdessä-yhdistys /Together-association ry, Turku, 6000 €
2016 kulttuuritoimintaan

 

Erityisavustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 2016
Ad Astra i Helsingfors rf, Helsingfors, 5000 €
för att ordna Fira tillsammans-festår på skolor i Nyland 2016

African Care ry, Helsinki, 3000 €
maahanmuuttajanaisten asemaa ja elinoloja vahvistavien kulttuuritapahtumien kuluihin 2016

Agencia Latina -yhdistys ry, Helsinki, 3000 €
"+Diversidad" -hankkeen kulttuuritapahtumien kuluihin 2016

Albaaniyhdistys Bashkimi ry, Turku, 6000 €
albaanikulttuuria edistävien ja tunnetuksi tekevien kulttuuritapahtumien kuluihin 2016

Arabialais-suomalaisten perheiden yhdistys ry, Helsinki, 4000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Aurinko - musica de Latinoamerica ry, Espoo, 2000 €
Aurinko-yhtyeen konserttitoiminnan kuluihin 2016

Circo Aereo ry, Helsinki, 4000 €
monikulttuurisuutta edistävän esitysprojektin valmistamiseen 2016

DaisyLadies ry, Turku, 4000 €
maahanmuuttajanaisille suunnatun valokuvausprojektin kuluihin 2016

Dream Catcher Oy, Helsinki, 15000 €
Six Degrees -julkaisun kehittämisen kuluihin 2016

Drom ry, Helsinki, 15000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Etnika-Kainuu ry, Kajaani, 5000 €
Kainuun maahanmuuttajien kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Framil ry, Turku, 5000 €
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa toteutettavan yhteisötaidehankkeen kuluihin 2016

Gannaane ry, Espoo, 3000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 9000 €
vastaanottokeskuksissa toteutettavan Muuhu maahan -projektin kuluihin 2016

Inkerin kulttuuriseura ry, Helsinki, 3500 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

ISIS teatteriyhdistys ry, Helsinki, 8000 €
teatteriesityksen viemiseen vastaanottokeskuksiin 2016

Jyväskylän Feniks Ry, Jyväskylä, 7000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Jyväskylän Iranilaisten kulttuuriyhdistys ry, Jyväskylä, 4000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry, Hamina, 2000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry, Turku, 2000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Kansan Radioliitto ry - Folkets radioförbund rf, Helsinki, 16000 €
vähemmistöryhmien radio-ohjelma- ja tiedotustoiminnan kuluihin 2016


Keski-Suomen Kirjailijat ry, Jyväskylä, 3000 €
Lempipaikka-yhteisötaideryhmän järjestämiseen maahanmuuttajille 2016

KO-KOO-MO ry, Pori, 6000 €
verkkosovelluksen kehittämiseen 2016

Kontulan Somalialaiset ry, Helsinki, 2000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Koskelan Setlementti ry, Äänekoski, 3000 €
lasten ja nuorten kerhotoimintaan pakolaisten vastaanottokeskuksissa 2016

Kulttuurikameleontit ry, Helsinki, 4000 €
Taiteella yhdenvertaisuutta -hankkeeseen 2016

Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry, Oulu, 8000 €
Meri-Toppila All Stars -projektiin 2016

Kuopion käsityöyhdistys Käsillä ry, Kuopio, 3000 €
käsityökurssitoimintaan maahanmuuttajille 2016

Kuopion Setlementti Puijola ry, Kuopio, 10000 €
maahanmuuttajien ja valtaväestön vuorovaikutusta edistävien projektien kuluihin 2016

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Hyvinkää, 5000 €
Hyvinkään Tervamäen vastaanottokeskuksessa olevien lasten ja nuorten taide- ja käsityöpajojen järjestämiseen 2016

Lasten teatteriyhdistys Pelikan ry, Helsinki, 4000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Laulu- ja soitinyhtiö Maria Gasolina Oy, Helsinki, 9000 €
VOK-jami-iltamien järjestämiseen ja levyn tuottamiseen 2016

Learning for integration ry, Helsinki, 2000 €
romanialaisten lasten leikkikerhon kuluihin 2016

Leikkiteatteri-yhdistys ry, Pori, 8000 €
Draamaseikkailupäivien järjestämiseen vastaanottokeskuksissa 2016

Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry, Lieksa, 10000 €
monikulttuurisen Vaskiviikko -tapahtuman järjestämiseen 2016

Lilla Villanin ystävät ry/Lilla Villans vänner rf, Sipoo, 5000 €
monikulttuurisuutta edistävään ja rasismia vastustavaan teatterityöpajatoimintaan kouluissa 2016

Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys ry, Helsinki, 2000 €
maahanmuuttajien erityisryhmien kotouttamiseen kulttuuritoiminnan avulla 2016

Maailman Sarjakuvat ry, Vantaa, 8000 €
sarjakuvatyöpajojen järjestämiseen turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuksissa 2016

Monikko ry, Jyväskylä, 2000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry, Turku, 3000 €
omakielisiin kerhoihin ja kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Monitaideyhdistys Piste ry, Rovaniemi, 8000 €
maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten yhteisen esityksen valmistamiseen 2016

Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry, Mänttä, 4000 €
Musiikkia: yhteistä hyvää, kielestä viis! -projektiin 2016

Oikeudet ilman rajoja ry, Helsinki, 5000 €
rasisminvastaisen Signal-mediahankkeen kuluihin 2016

Osuuskunta SummArt, Helsinki, 8000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Pirkanmaan rasismin vastaisen työn tuki ry, Tampere, 3000 €
rasisminvastaisen kulttuurivuoden kuluihin 2016

Pirkanmaan Somali yhdistys ry, Tampere, 2000 €
kulttuuritapahtumien kuluihin 2016

Pohjois-Suomen somalialainen tykiyhdistys ry, Oulu, 3000 €
kulttuurikerhojen kuluihin 2016

Puntland Society of Finland ry, Helsinki, 5000 €
somalialaisen kulttuuriviikon kuluihin 2016

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Helsinki, 6000 €
monikulttuurisen itsenäisyyspäivän järjestämiskuluihin 2016

RASMUS - Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsinki, 6000 €
Mediasivistyksellä rasismia vastaan -hankkeeseen 2016

Rauhankasvatusinstituutti ry, Helsinki, 4000 €
draamaprosessien toteuttamiseen 2016

Russkij klub g. Tampere, Tampereen venäläinen klubi ry, Tampere, 3000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Saamelaiskäräjät, Inari, 10000 €
saamelaisen käsityökulttuurin edistämiseen 2016

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, Pori, 4000 €
Tietoa ja tukea -hankkeeseen 2016

Savonlinnan seudun romanilähetys ry, Savonlinna, 2000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Sirkusyhdistys Magenta ry, Helsinki, 5000 €
sirkustoiminnan järjestämiseen monikulttuurisen lähiön lapsille ja nuorille 2016

Spektr Kustannus Oy, Helsinki, 15000 €
venäjänkielisten tapahtuma- ja tietosivujen julkaisemiseen Spektr-lehdessä 2016

Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki, 6000 €
Taskualbumit -hankkeeseen 2016

SuperKids Ry, Espoo, 9000 €
lasten kerhojen kuluihin 2016

TaikaBox ry, Oulu, 4000 €
Koti-projektin kuluihin 2016

Taiteilijaseura NYTE ry, Pori, 8000 €
Avoin tila -hankkeen kuluihin 2016

Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry, Tampere, 3000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Teatteriosuuskunta ILMI Ö, Helsinki, 6000 €
taideryhmien perustamiseen turvapaikanhakijoille Helsingissä 2016

Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry, Helsinki, 8000 €
Turvapaikka taiteesta -projektin kuluihin 2016

Toimintakeskus Semja ry, Helsinki, 2000 €
musiikki-, tanssi-, taide- ja teatterileirin järjestämiseen 2016

Tuglas-seura ry, Helsinki, 2000 €
lapsille ja nuorille suunnattuihin vironkielisiin kulttuuritapahtumiin ja -tapaamisiin 2016

Turun Kanava Nuoriso ry, Turku, 3000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Turun kurdiyhdistys ry, Turku, 2000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Turun lähiradioyhdistys ry, Turku, 8000 €
monikulttuuristen ja -kielisten radio-ohjelmien tuotantoon 2016

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry, Helsinki, 6000 €
ukrainalaisen kulttuurin kerhotoimintaan 2016

Universum ry, Helsinki, 10000 €
Storysharing -kotouttamishankkeeseen 2016

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, Turku, 2000 €
teatteriesityksiin ja työpajoihin lapsille 2016

Videootit ry, Tampere, 6000 €
Mediaa meiltä ja maailmalta -projektiin 2016

Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry, Mikkeli, 4000 €
kulttuuritoiminnan kuluihin 2016

Yhteiset Lapsemme - All Our Children ry, Helsinki, 5000 €
taidetyöpajojen kuluihin 2016


http://www.taike.fi/fi/uutinen?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Ffi%2Fuutinen%2F-%2Fnews%2F1138625&_3_keywords=somali

Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 2015
Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan vuodelle 2015. Avustuksia myönnettiin yhteensä 612 000 eurolla.
Monikulttuurisuuden ja rasismin vastaisen toiminnan edistämiseen 765 000 euroa
Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja valtion taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta on myöntänyt apurahoja ja avustuksia monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan vuodelle 2016. Apurahoja ja avustuksia myönnettiin yhteensä 765 000 euroa. Määräraha on noussut edelliseen vuoteen verrattuna.Avustusten saajat 2015
http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/699203Apurahat monikulttuurisuuden edistämiseen 2016
http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1037794
 ( ISIS teatteriyhdistys ry, Helsinki, 8000 €
teatteriesityksen viemiseen vastaanottokeskuksiin 2016 )


MiljonääriPlayboy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 126
 • Liked: 4573
  • Profiili
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #1384 : 15.03.2017, 21:41:46 »
^ viimeinen sai sentään rahaa ihan oikealla nimellään, eikä millään sala- tai koodinimellä.  :roll:

Pyörryttäviä rahasummia, varsinkin kun kaikki ynnäilee yhteen. Muistetaan, että samaan aikaan Reumasairaalaan ei millään löytynyt kahta miljoonaa/a.  :facepalm:

Mutta ainahan se rasssismuksen torjunta on tärkeämpää kuin sairaiden suomalaisten hoito. VMP.
PolPolle tiedoksi:
A) kaikki kirjoittamani on sarkasmia
B) Vous êtes les collaborateurs

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
LakialoiteLA92017 vp / Timo Heinonen kok
« Vastaus #1385 : 16.03.2017, 18:47:17 »
LakialoiteLA92017 vp
TimoHeinonenkok
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 127 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Nykyisen ulkomaalaislain mukaan karkotetuksi päätetty henkilö voidaan pitää säilössä enintään 12 kuukauden ajan. Säilössäpito on tarpeen, kun kyse on yhteiskunnalle erittäin vaarallisesta henkilöstä tai henkilön rikostausta on vakava. Julkisuudessa on ollut esimerkiksi tapaus, missä vankilasta vapautunut henkilö on pidetty säilössä, sillä käräjäoikeuden mukaan on "ilmeisen korostunut riski", että hän pakenisi, piileskelisi tai muutoin vaikeuttaisi karkottamista, jos hänet laskettaisiin vapaalle jalalle.
Poliisin mukaan on lisäksi perusteltua syytä olettaa, että esimerkiksi tässä tapauksessa kyseinen henkilö vapaana ollessaan voisi syyllistyä myös uusiin vakaviin rikoksiin. "Henkilön säilössä pitämisen jatkaminen on välttämätöntä, jotta hänen maasta poistaminen saadaan pantua täytäntöön ja jotta henkilö ei Suomessa ollessaan enää syyllistyisi uusiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin."
Kyseinen henkilö on Suomessa olleessaan syyllistynyt mm. nuoren tytön murhaamiseen ja raiskannut toisen tytön. Lyhyellä vankilomallaan, elinkautisen aikana, mies syyllistyi myös pienen lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Poliisi on tehnyt töitä jo pitkään saadakseen karkotettua kyseisen henkilön Suomesta omaan kotimaahansa. Viranomaistoimin tapahtuva maasta poistaminen Somaliaan on kuitenkin poikkeuksellinen ja monimutkainen prosessi. Järjestelyt maasta poistamiseksi ovat edenneetkin hitaasti. 
Nykyisen lainsäädännön mukaan miestä voidaan maksimissaan pitää säilössä vuosi, jos henkilö ei esimerkiksi tee yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai kotimatkatodistus viipyy. Sen jälkeen ulkomaalainen on laskettava vapaaksi.
Tähän kohtaan ulkomaalaislakia tulee tehdä muutos, jotta erittäin vaaralliseksi todettu henkilö voidaan pitää poissa vapaalta jalalta. 12 kuukauden maksimi säilössäpitoaika tulee siis pidentää rajattoman mittaiseksi eli muotoon kunnes karkoitus saadaan toteutettua. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki
ulkomaalaislain 127 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 127 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 195/2011, seuraavasti:
127 §
Säilöön otetun päästäminen vapaaksi
Asiaa käsittelevän viranomaisen on määrättävä säilöön otettu päästettäväksi heti vapaaksi, kun edellytyksiä säilössä pitämiselle ei enää ole. Säilöön otettu on päästettävä vapaaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua säilöönottopäätöksestä. Säilöönottoaika voi kuitenkin olla tätä pidempi, jos säilöön otettu ei tee yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai kolmannelta valtiolta ei saada tarvittavia paluuasiakirjoja ja maastapoistamisen täytäntöönpano viivästyy näistä syistä. 
Jos käräjäoikeus on päättänyt säilöön otetun pitämisestä edelleen säilössä, viranomaisen on viipymättä ilmoitettava vapaaksi päästämisestä säilyttämispaikkakunnan käräjäoikeudelle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tai sähköisesti. Puhelimitse tehty ilmoitus on viipymättä toimitettava kirjallisena käräjäoikeudelle.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.
Helsingissä 3.3.2017
TimoHeinonenkok
Viimeksi julkaistu 3.3.2017 12:52

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_9+2017.aspx


LA 9/2017 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 127 §:n muuttamisesta
Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tila   Käsittelyssä
Käsittelyvaihe   Lähetekeskustelu
Lähetekeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja   
LA 9/2017 vp   PDF
EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke   1 Laki ulkomaalaislain 127 §:n muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys   Perustuslaki 72 §
Jätetty   
Päivämäärä   03.03.2017
Ensimmäinen allekirjoittaja   Timo  Heinonen  /kok
Lakialoite LA 9/2017 vp
Edustaja teki lakialoitteen.
Asiasanat   ulkomaalaiset  säilöönotto  maastakarkotus  rikoksentekijät  määräaika
Viimeksi julkaistu 16.3.2017 18:32

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/LA_9+2017.aspx

Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valtiopaivaasiat/Sivut/lakialoitteet.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/sivut/default.aspx

Lennart

 • Vieras
Vs: LakialoiteLA92017 vp / Timo Heinonen kok
« Vastaus #1386 : 16.03.2017, 19:10:45 »
...
127 §
Säilöön otetun päästäminen vapaaksi
Asiaa käsittelevän viranomaisen on määrättävä säilöön otettu päästettäväksi heti vapaaksi, kun edellytyksiä säilössä pitämiselle ei enää ole. Säilöön otettu on päästettävä vapaaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua säilöönottopäätöksestä. Säilöönottoaika voi kuitenkin olla tätä pidempi, jos säilöön otettu ei tee yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai kolmannelta valtiolta ei saada tarvittavia paluuasiakirjoja ja maastapoistamisen täytäntöönpano viivästyy näistä syistä. 
Jos käräjäoikeus on päättänyt säilöön otetun pitämisestä edelleen säilössä, viranomaisen on viipymättä ilmoitettava vapaaksi päästämisestä säilyttämispaikkakunnan käräjäoikeudelle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tai sähköisesti. Puhelimitse tehty ilmoitus on viipymättä toimitettava kirjallisena käräjäoikeudelle.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.
Helsingissä 3.3.2017
TimoHeinonenkok
Viimeksi julkaistu 3.3.2017 12:52Hienoa, mutta ilmeisesti kiireessä vähän hutiloitu. Toivottavasti joku huomaa ennen hyväksymistä.  8)

Edit. Ymmärsin ilmeisesti väärin. Karkoittavan viranomaisen on siis ilmoitettava sille käräjäoikeudelle, joka lisävangitsemisajan on myöntänyt, mikäli karkoittava viranomainen jostain kumman syystä haluaa vapauttaa lisävangitsemisaikaa saaneen gutaleen eikä lähetä sitä ensimmäisellä kotiin palaavalla banaanilaivalla kotiin.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2017, 19:23:33 kirjoittanut Lennart »

Beenari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 658
 • Liked: 3151
 • Banned
  • Profiili
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #1387 : 16.03.2017, 19:17:29 »
Ja minkä helvetin takia se standardi enimmäis aika pitää lyhentää kuuteen kuukauteen nykyisen 12kk sijaan????
Tai yleisesti miksi mitään aikarajoja? Otetaan säilöön kunnes saadaan palautettua kotimaahansa. Piste.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2017, 19:20:06 kirjoittanut Beenari »
"Perustavoitteemme on Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa
ja sen myötä huolenpito kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tämä kulkee kaiken muun edellä."
Urho Kaleva Kekkonen vatiopäivien avajaisissa 5.2.1980

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Suomen tuki somaliaan vuonna 2016. noin 45 miljoonaa euroa .....+++
« Vastaus #1388 : 17.03.2017, 22:14:09 »
Liitteenä olevassa taulukossa on eritelty Suomen tuki Somaliaan vuonna 2016.
pdfSuomen tuki Somaliaan 2016
http://www.finland.or.ke/public/default.aspx?nodeid=49784&contentlan=1&culture=fi-FI


SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Nairobi
Embassy of Finland
P.O. Box 30379, 00100 Nairobi, Kenya
Puh. +254-(0)20-3750721-4
S-posti: sanomat.nai@formin.fi


Suomen tuki Somaliaan Joulukuu 2016
Suomi osallistuu Somalian jälleenrakennukseen poliittisen dialogin, kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan sekä humanitaarisen avun kautta. Rahallinen tuki vuosina 2015-2016 on yhteensä noin 45 miljoonaa euroa.
Suomen kehitysyhteistyön tärkein painopiste Somaliassa on terveyssektori, jota Suomi tuki jo 1980-luvulla. Kansalaisjärjestöjen kautta Suomi tukee erityisesti koulutus- ja terveyshankkeita, mutta myös ympäristöön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (ml. naiset) liittyviä hankkeita. Suomen aktiivisella somalidiasporalla on merkittävä rooli myös kansalaisjärjestöjen hankkeissa.


...(.....EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI .......)

.......LISÄKSI.......

Hanke Toteuttaja Sektori Alue Hankkeen kesto Suomen kokonaistuki Suomen tuki 2016
Maailmanpankin Somalian kumppanuusrahasto (MPF)
Maailman-pankki
Jälleenrakennus, kestävä kehitys
Koko Somalia
2016–2019
4 000 000 €
2 000 000 €
Joint Health and Nutrition Programme
UNICEF, WHO, UNFPA
Terveys
Koko Somalia
2013–2016
15 500 000 €
5 500 000 €*
MIDA FINNSOM, diaspora-asiantuntijaohjelma pohjoisessa, III-vaihe
IOM
Terveys
Somalimaa, Puntmaa
2013–2017
3 400 000 €
300 000 €
MIDA FINNSOM, diaspora-asiantuntijaohjelma etelässä, I-vaihe
IOM
Terveys, koulutus
Keski- ja Etelä-Somalia
2015–2018
4 200 000 €
1 400 000 €
Suomalaiset kansalaisjärjestöhankkeet
13 järjestöä, 21 hanketta (v.2016)
Terveys, koulutus, ympäristö, yht.kunnallinen vaikuttaminen
Kaikkialla Somaliassa
Vaihtelee
Vaihtelee
Yht. noin 3 000 000 €
Weapons and ammunition management
UNIDIR
Asevalvonta
Koko Somalia
2015–2016
200 000 €
100 000 €
Yhteensä
12 300 000 €


Suomi tarjoaa asiantuntijoita EU:n sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin sekä YK:lle. Lisäksi Suomi tukee EU:n yhteisrahoituksen kautta Afrikan Unionin sotilaallista rauhanturvaoperaatiota (AMISOM) ja tukee Somaliassa toimivan Itä-Afrikan alueellisen kehitysjärjestön IGAD:in institutionaalista vahvistamista. Operaatio Henkilömäärä vuonna 2016 (marraskuu 2016) Asiantuntijoiden kustannusarviot 2016
EUNAVFOR ATALANTA
6
970 000 €
EUTM SOMALIA
7
1 470 000 €
EUCAP NESTOR
6
700 000 €
UNSOM SOMALIA
3
220 000 €
Humanitaarinen apu on luonteeltaan riippumatonta ja tarveperustaista. Suomen humanitaarinen apu Somaliaan kohdistui vuoden 2016 ensimmäisessä varainjaossa seuraavasti (yhteensä 3,5 miljoonaa euroa). Järjestö Sektori Tuki 2016
Kirkon Ulkomaanapu
Paluumuuton tuki
700 000 €
Punainen Risti/Punainen Puolikuu
Vesi, sanitaatio ja hygienia (WASH), terveys, ruoka-apu, elinkeinot
2 400 000 €
Pelastakaa Lapset ry
Lastensuojelu, ruoka-apu
400 000 €Alueelliset ohjelmat

1) Länsi- ja Itä-Afrikan ruokaturvahanke “Food Africa”
Toteuttavat tahot: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohjelman kesto: 2012–2016
Budjetti: EUR 11,8 milj. (Suomi EUR 9,5 milj., muut kumppanit EUR 2,3 milj.)


2) Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluihin ja ruokaturvaan Itä-Afrikassa
Toteuttavat järjestöt: International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE); Helsingin, Yorkin (UK), Dar es Salaamin (Tansania) ja Addis Ababan (Etiopia) yliopistot; Sokoinen maatalousyliopisto (Tansania)
Ohjelman kesto: 2011–2015
Budjetti: EUR 6,8 milj. (Suomi EUR 4,9 milj., muut kumppanit EUR 1,9 milj.)


3) Vesi- ja sanitaatiotyön tukeminen Afrikassa
Toteuttava järjestö: Water & Sanitation Program - Africa, World Bank                           
Ohjelman kesto: 2012–2015
Suomen rahoitus: EUR 12 milj.


4) Eteläisen ja Itä-Afrikan alueellinen energiakumppanuusohjelma (EEP-S&EA)
Rahoituksen kesto: 2013–2015 (vaihe 2)
Suomen rahoitus: EUR 17,2 milj (vaiheet 1-2)5) Ilmastohanke Länsi- ja Itä-Afrikassa (Bio-carbon and rural development in West Africa)
Toteuttavat järjestöt: Kansainvälinenpeltometsäviljelyn tutkimuskeskus (The World Agroforestry Centre eli ICRAF), Kansainvälinen metsäntutkimuskeskus (CIFOR), Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi toteutukseen osallistuu kansallisen tason organisaatioita kohdemaissa                                                                                         
Ohjelman kesto: 2012–2015
Budjetti: EUR 10 milj.


6) Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteetin vahvistaminen, ALICT (African Leadership in ICT Programme)
Toteuttaja: GeSCI
Ohjelman kesto: 2010–2013, toinen vaihe 2014-2016
Suomen tuki: EUR 6 milj. (2010-2016)7) Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahaston tuki
Toteuttaja: Itä-Afrikan yhteisö EAC
Ohjelman kesto: 2013–2015
Suomen tuki: EUR 3 milj.8) Tullien kapasiteetin kehittämishanke
Ohjelman kesto: 2011–2014
Suomen tuki: EUR 4,1 milj.
Hankkeen tarkoituksena on edistää kahdeksan eteläisen ja itäisen Afrikan maan  tullien tehokkuutta9) TradeMark East Africa
Ohjelman kesto: 2013–2015
Suomen tuki: EUR 4 milj.
Suomi tukee TradeMark East African vuosien 2012-2016 strategiaa, jonka tavoitteena on edistää kauppaa ja integraatioprosessia Itä-Afrikassa10) Alueellisen kaupan edistäminen Itäisessä Afrikassa
Ohjelman kesto: 2013–2015
Suomen tuki: EUR 4,25 milj.© Suomen suurlähetystö, Nairobi
http://www.finland.or.ke/public/default.aspx?nodeid=46424&contentlan=1&culture=fi-FIpectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Satakunta, KAPASITEETTIHANKINTA
« Vastaus #1389 : 18.03.2017, 11:18:07 »
Kansallinen hankintailmoitus:
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Satakunta, KAPASITEETTIHANKINTA
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-007270
Tarjoukset 13.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
SATELY/104/2017
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=105460&tpk=15bfd5e2-959e-4fe8-a43a-99a3d001e165
Ilmoituksen tyyppi
Tämä ilmoitus on:Kansallinen hankintailmoitus
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö   Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö   Jouni Vataja
Postiosoite   PL 266, Valtakatu 12 B
Postinumero   28101
Postitoimipaikka   PORI
Maa   Suomi
Puhelin   +358295022085
Sähköpostiosoite   jouni.vataja@ely-keskus.fi
Faksi   +35825299340
Internet-osoite (URL)   http://www.ely-keskus.fi/satakunta
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettäväSähköinen asiointiosoitehttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=105460&tpk=15bfd5e2-959e-4fe8-a43a-99a3d001e165 Hankintayksikön luonneValtion viranomainenYhteishankintayksikköEi
Hankintalaji
HankintalajiPalvelut
Hankinnan kohde
Hankinnan nimiAikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Satakunta, KAPASITEETTIHANKINTAHankinnan tunniste- tai viitenumeroSATELY/104/2017Hankinnan kuvaus
Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjouksia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta työvoimakoulutuksena tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevissa koulutuskuvauksissa (liitteet 1a Pori,1b Rauma, 1c Huittinen, 1d Kankaanpää). Koulutuksia toteutetaan Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Koulutuksen tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhdellä tai useammalla paikkakunnalla järjestettävästä koulutuksesta. Kullekin järjestämispaikkakunnalle valitaan yksi koulutuspalvelun tuottaja. Hankintayksikkö valitsee koulutuspalvelun tuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu kansallisten työvoimakoulutuksen määrärahojen puitteissa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa, ohjelmakauden 2014 - 2020 ESR-määrärahaa, EGR-määrärahaa tai muuta tarkoitukseen käytettävissä olevaa rahoitusta.
Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvonKylläPääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka SuomiSatakunta
Hankintasopimuksen voimassaoloaika2.5.2017 - 31.12.2019
Hankintamenettely
HankintamenettelyAvoin menettelyMenettelyllä perustetaan puitejärjestelyEiHankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaaEiOsatarjoukset hyväksytäänKylläVaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytäänEiHankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessäEi
Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain 32 §:n tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. Hankinta on hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita: - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012) - Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain soveltamisesta (TEM/2579/00.03.05.02/2016) - Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työvoimakoulutuksen hankinnasta (TEM/ 2855/03.01.05.02/2012) - Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) - Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) - Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 3 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Vakuutusturva työvoimakoulutuksen aikana: Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain nojalla työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tuottaja on velvollinen järjestämään opiskelijoille työssäoppimis- ja harjoittelujaksojen ajaksi ryhmävastuuvakuutuksen (JTYPL 2012 5 luku 6 § 3 momentti). Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa työvoimakoulutuksen hankinnasta edellytetään, että koulutuspalvelun myyjä on velvollinen järjestämään opiskelijoille tapaturmavakuutuksen tapaturmavakuutuslain (459/2015) 3 §:n 3 momentin mukaisesti (Työvoimakoulutuksen yleiset hankintaehdot 1 luku 2 § 5. kohta). Jos työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, JTYPL 2012 5 luvun 6 § 2 ja 3 momentin säännöksiä ei sovelleta. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen. - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen. - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. - Tarjousten vertailu. - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu. - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalaki). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessaan alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säädöksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteParas hinta/laatusuhdeVertailuperusteetVertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössäTarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään13.4.2017 15.00
Muutoksenhakutiedot
Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi   Markkinaoikeus
Postiosoite   Radanrakentajantie 5
Postinumero   00520
Maa   Suomi
Puhelin   +358 295643300
Sähköpostiosoite   markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa   Suomi
Faksi   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000


https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-007270Tervetuloa HILMAn sivuille!
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
Hakutulos tulkkaus
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/search/?_s%5B_sent%5D=1&_s%5Bphrase%5D=tulkkaus
Ilmoituksia: 7
Julkaistu   Tarjousten määräaika   Ilmoituksen nimi   
Jälki-ilmoitus   16.3.2017 16:16      KESKEYTYSILMOITUS Tulkkaus- ja käännöspalvelut (IS-Hankinta Oy)
Jälki-ilmoitus
Ennakkoilmoitus   (Ennakkotietoilmoitus)
3.3.2017 16:16      TIETOPYYNTÖ: Tulkkaus- ja käännöspalvelut (Hyvinkään kaupunki)
Ennakkoilmoitus   (Ennakkotietoilmoitus)
Jälki-ilmoitus   5.2.2017 14:01      Tulkkauspalvelujen hankinta (Porvoon kaupunki)
Jälki-ilmoitus
Jälki-ilmoitus   5.2.2017 12:31      Tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta (Tampereen kaupunki)
Jälki-ilmoitus
Suorahankintaa koskeva ilmoitus   (Julkiset hankinnat)
11.12.2016 10:31      Tulkkauspalvelut 2013-2016 (Hansel Oy)
Suorahankintaa koskeva ilmoitus   (Julkiset hankinnat)
Ennakkoilmoitus   (Ennakkotietoilmoitus)
6.9.2016 16:31      TIETOPYYNTÖ: Vammaisten tulkkauspalveluiden hankinta (Kansaneläkelaitos)
Ennakkoilmoitus   (Ennakkotietoilmoitus)
Ennakkoilmoitus   24.3.2016 08:23      Tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta (Tampereen kaupunki)
Ennakkoilmoitus
Ilmoituksia: 7
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/search/?_s%5B_sent%5D=1&_s%5Bphrase%5D=tulkkaus


Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000(  II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 5480000 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.3) Suorituspaikka
Äänekosken seutu (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Hankinta koskee perheryhmäkodin perustamista ja ylläpitoa. Perheryhmäkotipalveluja järjestetään ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden tarpeisiin.
Äänekosken kaupunki : Perheryhmäkotipalvelut
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-024747
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 199-359007
I kohta: Hankintaviranomainen
Ilmoitus tehdystä sopimuksestaI.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Äänekosken kaupunki
Postiosoite:   Hallintokatu 4
Postinumero:   44100
Postitoimipaikka:   Äänekoski
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   pauliina.virtanen@aanekoski.fi
NUTS-koodi:   Äänekosken seutu (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)   www.aanekoski.fi )
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-024747

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Alueelliset kotoutumiskoulutukset Tampere 1280000 EUR
« Vastaus #1390 : 18.03.2017, 11:24:23 »
Jälki-ilmoitus:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Alueelliset kotoutumiskoulutukset
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002854
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 026-046023
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   tuula.makinen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)   www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Alueelliset kotoutumiskoulutuksetII.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Työvoimakoulutuksen hankinta
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 1280000 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on järjestää sellaista suomen kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen ja joka edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon (B1.1).
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste   Painotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Koulutuksen sisältö- ja toteuttamissuunnitelma   35
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Henkilöstöresurssit   30
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyys aiemmin toteutetuissa koulutuksissa   10
Hinta   25
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Puitejärjestelyä koskeva sopimus vuosille 2017- 2019, joka sisältää myös yhden lisähankintaoikeuden (optio) vuodelle 2020.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:21/2017Nimi:Alueelliset kotoutumiskoulutukset
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:2.1.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Spring House Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   1280000 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot:
Hankintailmoitus julkaistu HILMAssa 12.10.2016, HILMA-numero 2016-024570
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:2.2.2017«« Takaisin
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-002854
Jälki-ilmoitus:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Joustava monimuotokoulutus kotoutujille
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002843
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 026-046019
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
Sähköpostiosoite:   tuula.makinen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)   www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Joustava monimuotokoulutus kotoutujilleII.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Työvoimakoulutuksen hankinta
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 507800 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on järjestää sellaista suomen kielen opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen ja joka edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-002843
Jälki-ilmoitus:
Pohjanmaa ELY-keskus : Työhönvalmentajan / työnetsijän palvelu, suomi-ruotsi, (tarvittaessa englanti), Kokkola
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-001599
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 015-024314
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Pohjanmaa ELY-keskus
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 738000 EUR
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-001599

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
6860000.00 EUR Tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta Tampere
« Vastaus #1391 : 18.03.2017, 11:28:18 »
älki-ilmoitus:
Tampereen kaupunki : Tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002729
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 026-046007
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:   0211675-2
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
Yhteyshenkilö:   Ilona Sola
Puhelin:   +358 407741584
Sähköpostiosoite:   ilona.sola@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)   http://www.tuomilogistiikka.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta Viitenumero:TRE:2993/02.07.01/2016II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Pirkanmaan tulkkikeskuksen toimeksiannosta tarjouksia ostopalvelutulkeista ja -kääntäjistä. Tulkkauspalvelujen osalta palvelujen hankinta tehdään Tampereen kaupungin ohella PSHP:n lukuun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 6860000.00 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Tulkkauspalvelut Osa nro:1.II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Tulkkauspalvelut. (79540000-1)II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Pirkanmaan tulkkikeskuksen toimeksiannosta tarjouksia ostopalvelutulkeista. Tulkkauspalvelujen osalta palvelujen hankinta tehdään Tampereen kaupungin ohella PSHP:n lukuun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste   Painotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu   30
Hinta   70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14) Lisätiedot:
Kilpailutetut pääkielet tulkkauskielissä olivat seuraavat: 1. Arabia, 2. Dari, 3. Somali, 4. Venäjä, 5. Farsi, 6. Kurdi (sorani), 7. Englanti, 8. Thai, 9. Kiina (mand.), 10. Ranska, 11. Turkki, 12. Vietnam, 13. Swahili, 14. Albania, 15. Espanja, 16. Portugali, 17. Viro, 18. Kinyaruanda, 19. Puola, 20. Bosnia
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi: Käännöspalvelut Osa nro:2. II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Käännöspalvelut. (79530000-8)II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Pirkanmaan tulkkikeskuksen toimeksiannosta tarjouksia ostopalvelukääntäjistä.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste   Painotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu   30
Hinta   70
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: eiII.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14) Lisätiedot:
Kilpailutetut ns. pääkielet käännöskielissä olivat seuraavat: 1. Arabia. 2. Persia, 3. Venäjä, 4. Espanja , 5. Viro, 6. Ranska, 7. Thai, 8. Portugali, 9. Swahili, 10. Ruotsi, 11. Kurdi (sorani), 12. Kiina (mand.), 13. Somali, 14. Englanti
IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisuIlmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 149-269463
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:1.Nimi: Tulkkauspalvelut
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.1.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   250
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   AAC Global Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Casa Tomás
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   D&D Kielipalvelut
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Delingua Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Eetalingua Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Finterpret (Canata T:mi)
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   FRESENBUFIN
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hatanpään Telehuolto Ky
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Helsingin Tulkkipalvelut Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Hämeen tulkkipalvelu
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   IFTIIN
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Interbruk
Postitoimipaikka:   Pori
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   K2 Hammoud T:mi
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kaussi Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelu OPUS TRANSLATING
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelu Pyramids Oy
Postitoimipaikka:   Lieto
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelut Ahlman
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelut Tarja Rintakoski
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kiina-Silta
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kim Do Kielipalvelu
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lanon Tulkkipalvelut
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Liu Jun
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Nevala Tuula Helena
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Niklas tulkkipalvelu
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Nile Services
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Olgan kielitalo
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Osuuskunta Paluu
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Oulan Tulkkauspalvelut Oy
Postitoimipaikka:   Lahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Pannee Catering
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   POLARTRAIL Oy
Postitoimipaikka:   Pirkkala
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Prosen Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sahibikoikkari Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sajiphan Koponen tulkki ja käännös
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Semantix Finland Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   SP Utopia
Postitoimipaikka:   Kinkomaa
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Suomen Tulkkauspalvelut Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Takala Pro
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tampereen kurdi ja persia tulkkauspalvelu
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Thaina
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tmi Can Taksi
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tmi Tomi Juhani Virolainen
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkkauspalvelu Haideh Nuri Tmi
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Translato Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkki- ja käännöstoimisto Icare
Postitoimipaikka:   Nokia
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkkipalvelu Bozena Oinonen
Postitoimipaikka:   Pori
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkkipalvelu Creative Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lidnalex
Postitoimipaikka:   Sastamala
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkkipalvelu Joanna Keskitalo
Postitoimipaikka:   Vampula
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkkitoimisto Tam Le
Postitoimipaikka:   Espoo
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Viljanmaa Anu Marjaana
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   6400000.00 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Osa nro:2. Nimi: Käännöspalvelut
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:1.1.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   126
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kylläV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   AAC Global Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Casa Tomás
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Cultrix Oy
Postitoimipaikka:   Savonlinna
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Delingua Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Eetalingua Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Canata Tmi
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   FRESENBUFIN
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   IFTIIN
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Interbruk
Postitoimipaikka:   Pori
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   K2 Hammoud T:mi
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kaussi Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelu OPUS TRANSLATING
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelu Pyramids Oy
Postitoimipaikka:   Lieto
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelut Ahlman
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kielipalvelut Tarja Rintakoski
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Kiina-Silta
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Käännöstoimisto Perevod Oy
Postitoimipaikka:   Vantaa
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lidnalex
Postitoimipaikka:   Sastamala
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Lingsoft Language Services Oy
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Nevala Tuula Helena
Postitoimipaikka:   Turku
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Notaatio Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Olgan kielitalo
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Oulan Tulkkauspalvelut Oy
Postitoimipaikka:   Lahti
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Pannee Catering
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Prosen Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Sajiphan Koponen tulkki ja käännös
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Semantix Finland Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   SP Utopia
Postitoimipaikka:   Kinkomaa
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Suomen Tulkkauspalvelut Oy
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Takala Pro
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Translatinki Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Translato Oy
Postitoimipaikka:   Tampere
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkki- ja käännöstoimisto Icare
Postitoimipaikka:   Nokia
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Tulkkipalvelu Joanna Keskitalo
Postitoimipaikka:   Vampula
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   460000.00 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:31.1.2017«« Takaisin
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000


https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-002729

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Kulttuurilehtiavustukset vuonna 2017
Myönnetyt avustukset 2017 (pdf)
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuurilehdille-tukea-yli-miljoona-euroa


Kulttuurilehdille tukea yli miljoona euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö  14.3.2017Hakija/Organisation
Lehti/Tidskrift
EUR
Trax Oy
Ananda
3 000
Anarâskielâ servi ry
Anarâs-lehti
6 000
Aseistakieltäytyjäliitto ry
Antimilitaristi
3 000
Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova ry
Astra
10 000
Vailla vakinaista asuntoa ry
Asukki
4 000
Finnish Blues Society ry
Blues News
5 000
Diakonia ry
Diakonia
3 000
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry, Gröna Förbundet för Livets Beskydd rf
Elonkehä
4 000
Suomen Elämäntarinayhdistys ry
Elämäntarina
2 000
Pop Media Oy
Episodi
4 000
Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf
Fredsposten
3 000
Grafia ry
Grafia-lehti
6 000
Helsingin Juutalainen seurakunta
Hakehila
2 000
Svenska Österbottens litteraturförening rf
Horisont
5 000
Noon Viestintä Oy
Huili
10 000
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry
Idäntutkimus
2 000
Pop Media Oy
Inferno
5 000
Jänkä ry
Jänkä
4 000
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Kajastus
6 000
Kaltio ry
Kaltio
20 000
Kustannusosakeyhtiö Kansan Tahto
Kansan Tahto
4 000
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry
Kansanmusiikki
12 000
Suomen Kirjailijaliitto ry
Kirjailija
6 000
Suomen kirjastoseura ry
Kirjastolehti
16 000
Kulttuurintutkimuksen seura ry
Kulttuurintutkimus
4 000
Domirola Oy
Kulttuurivihkot
20 000
Kutikuti ry
Kuti
12 000
Kuvittajat ry
Kuvittaja
6 000
Lapin Kirjallisuusseura ry
Lapillinen
3 000
Into Kustannus Oy
Le Monde Diplomatique
18 000
Libero Ry
Libero
4 000
LiteraruS ry
LiteraruS - Literaturnoe slovo
4 000
Lumo Publishing Oy
Lumo
5 000
Biologian ja Maantieteen Opettajien liitto Bmol ry
Natura
4 000
Eurooppalaisen filosofian seura ry
Niin & Näin
30 000
Nuoren Voiman Liitto ry
Nuori Voima
20 000
Tigern rf
Ny Tid
35 000
Garantiföreningen för Nya Argus rf
Nya Argus
6 000
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry
Onnimanni
9 000
Otavamedia Oy
Parnasso
16 000
Kalevalaisten Naisten Liitto R.Y.
Pirta
2 000
Tampereen Science Fiction Seura ry
Portti
9 000
Finlands svenska litteraturföreningar rf
Presens
3 000
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Rauhan puolesta
6 000
Soul Creations Oy
Raw View
20 000
Romano Missio Ry
Romano Boodos
8 000
Pop Media Oy
Rumba
10 000
Suomen dekkariseura ry
Ruumiin kulttuuri
10 000
Suomen sarjakuvaseura ry
Sarjainfo
18 000
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry
Selvis
4 000
Skepsis ry
Skeptikko
2 000
Åbo Akademi
Skärgård
5 000
Pop Media Oy
Soundi
2 000
Spektr Kustannus Oy
Spektr
5 000
Sukupuolentutkimuksen seura
Sukupuolentutkimus
2 000
Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry
Särö
20 000
Kustannus Oy Taide KT
Taide
25 000
Kustannusosakeyhtiö Teatteri
Teatteri&Tanssi+Sirkus
40 000
Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy
Tiedonantaja
12 000
Runoyhdistys Nihil Interit ry
Tuli&Savu
18 000
Naisasialiitto Unioni ry
Tulva
24 000
Helsingin Science Fiction Seura ry
Tähtivaeltaja
10 000
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Viesti
7 000
Voima Kustannus Oy
Voima ja uusi.voima-verkkolehti
50 000
Ydin-julkaisut ry
Ydin
20 000
Lukukeskus - Läscentrum ry
www.kiiltomato.net
20 000
Pohjoinen filosofiyhdistys - AGON ry
AGON
2 000
Työväen Sivistysliitto TSL ry
Aikamerkki
4 000
Amfion ry
Amfion.fi
4 000
East Side Media / Blues-Finland.com
Blues-Finland.com
3 000
Filmiverkko ry
Film-O-Holic.com ja WiderScreen.fi
3 000
Luovi Productions Oy
Helsinki Design Weekly
4 000
Folkets Bildningsförbund rf
Ikaros
4 000
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Improbatur
3 000
Jazzaimaa ry
Jazzrytmit Web Magazine
3 000
Suomen Arvostelijain Liitto ry
Kritiikin uutiset
8 000
Domirola Oy
kulttuurivihkot.fi
3 000
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Kääntäjä
2 000
Tanssin Liikekieli ry
Liikekieli.com
4 000
Long Play Media Oy
Long Play
12 000
Lukukeskus - Läscentrum ry
Lukufiilis.fi
12 000
Verkkojulkaisut / publicering på webben

Suomen Oneworld -Portaaliyhdistys ry
Maailma.net
8 000
Suomen etnomusikologinen seura ry
Musiikin suunta
1 600
Kulttuuriyhdistys Mustekala ry
Mustekala.info
4 000
Suomen Pakolaisapu ry - Findlands Flyktinghjälp rf SPA
Pakolainen
5 000
Suomen Sadankomitea ry
Pax
2 000
Vasemmistofoorumi ry
Peruste
5 000
Valtiotieteellinen yhdistys - Statsvetenskapliga Föreningen r.y.
Politiikasta.fi
4 000
Prometheus-leirin tuki ry
Protu
2 000
Sateenkaariyhteisöt ry
ranneliike.net
12 000
Classicus Oy
Rondo
10 000
Oulun sarjakuvaseura ry
Ruutukaava
1 500
Dream Catcher Oy
SixDegrees
3 000
Suomen Queer-tutkimuksen Seura ry Sällskapet för queerforskning i Finland rf
SQS
2 000
Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry
Taiteilija
6 000
Vartija-Aikakauslehden Kannatusyhdistys R.Y.
Vartija
6 000
IBBY Finland ry
Virikkeitä
3 000
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Ympäristökasvatus
2 000


Levikin edistämiseen / Främjande av distribution
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry ja Iso Numero -lehti
75 000
Rosebud Books Oy
25 000
Tidskriftscentralen rf
20 000

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Sai Kelalta oikeudetta tukea, ei ymmärtänyt ohjeita – ei tuomiota    18.3.2017


Suomeen 1999 tullut nainen on välttynyt tuomiolta jutussa, jossa hänen syytettiin nostaneen petoksella Kelalta useita tuhansia euroja.

Syyttäjän mukaan nainen oli saanut Kelalta vuoden ajan 2012–13 työmarkkinatukea ja ylläpitokorvauksia ilmoittamalla olleensa koulutuksessa, työharjoittelussa tai työttömänä ja salannut olleensa samaan aikaan palkkatöissä. Kela oli maksanut tuolta ajalta naiselle yli 4 200 euroa.

Samaan aikaan nainen oli nostanut Kelalta asumistukea, jota oli maksettu lähes 2 500 euroa. Kela oli kyseisen ajanjakson aikana lähettänyt naiselle asumistuen tarkistushakemuksen, jossa hän oli ilmoittanut, ettei hänellä ole palkkatuloja.

Nainen tunnusti menetelleensä syyttäjän kertomalla tavalla, mutta kiisti, että olisi tahallaan ilmoittanut Kelalle vääriä tietoja.

Hän kertoi, ettei tiennyt eikä ymmärtänyt, että Kelaan olisi pitänyt ilmoittaa, että hän oli opiskelujensa ohessa käynyt satunnaisesti keikkatöissä.

Naisen työnantaja pahoitteli esitutkinnassa, ettei ollut informoinut tätä velvollisuudesta ilmoittaa keikkatyön tuloja Kelalle.

Käräjäoikeus katsoi, että tapahtumien kuvaus on riidaton eli nainen oli toimittanut Kelalle 19 virheellistä ilmoitusta, joiden perusteella tukea ja korvauksia oli maksettu.

Oikeus kuitenkin tulkitsi, ettei nainen ollut ulkomaalaistaustaisena ymmärtänyt saamaansa ohjeistusta riittävän hyvin eikä ymmärtänyt, ettei ollut työtön siten kuin etuuksien saaminen edellyttäisi. Lisäksi oikeus piti lieventävänä seikkana sitä, että nainen oli maksanut osin takaisin saamiaan etuuksia.

Oikeus hylkäsi syytteet, koska sen mukaan jäi näyttämättä, että nainen olisi menetellyt tahallisesti väärin oikeudettoman etuuden saamiseksi.


http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/498217-sai-kelalta-oikeudetta-tukea-ei-ymmartanyt-ohjeita-ei-tuomiota

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Warsan Somali Media Association Ry
Helsinki
Y-tunnus: 1738760-0
Protestit
Velkomustuomiot
13.02.2017 - 17276€ (Ulkoasiainministeriö)

http://www.protestilista.com/yritys/1738760-0


Uusimmat protestit ja velkomustuomiot


ISLAMIC HERITAGE FOR HUMANITY & ENLIGHTENMENT RY
Velkoja: Sodexo Oy
Summa: 5280€
04.10.2016 - Protesti

Uudenmaan Islam- ja Kulttuuriyhdistys ry
Helsinki
Velkoja: Helsingin Kaupunki Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut
Summa: 24669€
09.08.2016 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Lindorff Oy
Summa: 4362€
15.02.2016 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Opetus- Ja Kulttuuriministeriö
Summa: 3000€
15.02.2016 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Helsingin Messut Oy
Summa: 26880€
15.02.2016 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Keva
Summa: 6717€
15.02.2016 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (Sine) Ry
Helsinki
Velkoja: Lindorff Oy
Summa: 47€
07.01.2016 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (sine) Ry
Helsinki
Velkoja: Keva
Summa: 5875€
09.11.2015 - Velkomustuomio

Suomen Islamilainen Neuvosto (sine) Ry
Helsinki
Velkoja: Keva
Summa: 5875€

09.11.2015 - Velkomustuomio
Suomen Islamilainen Neuvosto (sine) Ry
Helsinki
Velkoja: Keva
Summa: 5875€
09.11.2015 - VelkomustuomioSuomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Lindorff Oy
Summa: 4833€
23.10.2015 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Lindorff Oy
Summa: 3763€
21.09.2015 - Velkomustuomio

Suomen Islamilainen Neuvosto (Sine) Ry
Helsinki
Velkoja: Lindorff Oy
Summa: 3356€
31.08.2015 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Canon Oy
Summa: 342€
21.07.2015 - Protesti

ISLAMIC HERITAGE FOR HUMANITY & ENLIGHTENMENT RY
Espoo
Velkoja: Sodexo Oy
Summa: 4846€
15.07.2015 - Protesti

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry
Helsinki
Velkoja: Helsingin Messut Oy
Summa: 20896€
09.05.2015 -


http://www.protestilista.com/?page=2&yritys=islam
http://www.protestilista.com/?page=1&yritys=islam
http://www.protestilista.com/


ISO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 127
 • Liked: 12463
 • I just want my money.
  • Profiili
Vs: Keskitetty pectus3 kokoomaketju
« Vastaus #1395 : 19.03.2017, 10:38:02 »
^Rasismia vaatia islamilaisilta maksuja jostain, ilmeisesti.

Vienyt tuo paskasakki loisimisen ihan uudelle tasolle, saavat hetkessä aikaiseksi kymmenien tuhansien laskut, ilman aikomustakaan maksaa niistä senttiäkään omalla työllään.
Syyrialainen Nesrin, 20, kertoo:
Hänen mukaansa häirinnältä voi arabikulttuurissa välttyä, jos ei puhu miehille ja välttää kaikenlaista kontaktia, ”merkkien antamista”.

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Helsingin kaupunki: kaupungin vuokra-asunto turvapaikanhakijoille
« Vastaus #1396 : 19.03.2017, 10:59:54 »
Diaarinumero
HEL 2016-009812
http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-009812/Asuntolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin linjauksesta kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi
Asuntolautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittumisen osalta:

Kuntapaikka vain lapsiperheille

Helsinki myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille, jotka olivat tammikuussa 2017 asiakkaina Helsingin vastaanottokeskuksissa, ja joiden lapset ovat esi- tai perusopetuksessa Helsingissä. Tämä kertaluonteinen kuntapaikkakiintiö purkaa vuosina 2015 ja 2016 tulleiden turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä johtuvaa painetta eikä se riko normaalia käytäntöä tai avaa koko valtiontason kuntapaikkajärjestelmää. Myöntäessään kuntapaikan kaupunki on velvollinen osoittamaan asunnon kuntapaikan saaneelle henkilölle.

Tammikuussa 2017 oli Helsingin vastaanottokeskuksissa asiakkaina 60 perhettä, joista 29 asui vastaanottokeskuksissa ja 31 yksityismajoituksessa. Maahanmuuttoyksikön mukaan tällä hetkellä näistä perheistä enää noin 30 kuuluu kertaluonteisen kuntapaikkakiintiön piiriin.

Perheiden asuttaminen

Asunnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan niiltä alueilta, joissa perheiden lapset ovat esi- tai peruskouluissa, jotta lasten koulupolut tulevat turvatuiksi. Joskus perheet joutuvat kuitenkin ottamaan vastaan tarjotut asunnot sijainnista riippumatta. Asuttaminen pyritään hoitamaan kaikkien perheiden osalta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kuntapaikan saaneet perheet asutetaan ensisijaisesti maahanmuuttoyksikön tukiasuntoihin. Asunto-osasto vastaa yhdessä maahanmuuttoyksikön kanssa asuttamisesta ja järjestää tarvittaessa osalle perheistä kaupungin vuokra-asunnon. Maahanmuuttoyksikkö selvittää perheiden tilanteet ja lähettää tiedot perheistä asunto-osastolle sekä varmistaa, että perheillä on voimassaolevat asuntohakemukset.

Yhteenveto
Helsingin vastaanottokeskukset toimivat transit-periaatteella

Turvapaikanhakijat asuvat maahan tultuaan turvapaikkatutkinnan ja -puhuttelun aikana transit-vastaanottokeskuksissa. Helsingin vastaanottokeskukset koordinoivat Helsingin kautta kulkevaa transit-liikennettä. Turvapaikanhakijat eivät yleensä jää ensimmäiseen vastaanottokeskukseen hakemuksen koko käsittelyn ajaksi vaan heidät siirretään muualle maahan muihin vastaanottokeskuksiin odottamaan päätöstä turvapaikkahakemukseensa. Vastaanottokeskuksiin majoitetut turvapaikanhakijat voivat kuitenkin liikkua Suomessa vapaasti ja he voivat myös järjestää majoituksensa itse vastaanottokeskuksien ulkopuolella yksityismajoituksessa.

Helsinkiin kohdistuu muuttopaine

Vaikka Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrät ovat laskussa, ei ole odotettavissa, että Helsinkiin saapuvien määrät laskisivat pysyvästi lähivuosina. Oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista vain noin kolmasosa siirtyy kuntiin kiintiöidyllä kuntapaikalla, koska pääosa valitsee itse haluamansa kunnan, joka useimmiten on pääkaupunkiseudulla. Tietokeskuksen mukaan näistä itsenäisesti muuttaneista yli neljännes on muuttanut lopulta Helsinkiin. Myös kuntapaikan muualta vastaanottaneet siirtyvät usein lopulta pääkaupunkiseudulle. Arvio on, että viiden vuoden sisään noin 80 prosenttia vuosien 2015 ja 2016 Suomeen jääneistä turvapaikanhakijoista päätyy pääkaupunkiseudulle.

Helsingin vuokra-asuntotilanne

Vuokra-asuntotilanne on pysynyt Helsingissä haastavana. Etenkin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä on huomattavasti tarjontaa suurempaa. Vuokratasossa on Helsingissä suuret erot kaupungin vuokra-asuntojen ja yksityisten vuokranantajien välillä.

Kaupungin vuokra-asuntoja hakee tällä hetkellä noin 14 800 kotitaloutta, joista lapsiperheitä on noin 25 prosenttia. Lapsiperheille sopivia asuntoja, kolmioita tai sitä suurempia asuntoja, vapautui vuonna 2016 noin 1 100 asuntoa. Osa asunnoista sijaitsee hissittömissä taloissa, joihin perheet, joilla on pieniä lapsia, eivät aina halua muuttaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian ”Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi” (16.1.2017 § 33) valmisteluun siten, että ”Helsinki myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata lasten koulupolut ja perheiden nopea kotoutuminen”.

Kaupunginkanslia pyytää asuntolautakunnalta kirjallista lausuntoa kaupunginhallitukselle linjauksen vaikutuksesta kiinteistöviraston palveluihin ja resurssitarpeisiin. Lausuntoa pyydetään maaliskuun loppuun mennessä.

http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-009812/

Selaa asioita turvapaikanhakija Löytyi 106 kpl
http://dev.hel.fi/paatokset/asia/?q=turvapaikanhakija

Selaa päätöksiä
http://dev.hel.fi/paatokset/

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Velkomustuomio Suomen Katutanssiliitto ry (Raha-Automaattiyhdistys)
« Vastaus #1397 : 19.03.2017, 11:20:51 »
Suomen Katutanssiliitto ry
Helsinki
Y-tunnus: 2592864-9
Protestit
20.01.2017 - 130100€ (Raha-Automaattiyhdistys)
31.05.2016 - 1777€ (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
14.01.2016 - 1881€ (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
Velkomustuomiot
http://www.protestilista.com/yritys/2592864-9

Tanssikiertue vie katutanssin vastaanottokeskuksiin

Suomen Katutanssiliitto ry ja Maahanmuuttovirasto järjestävät koko Suomen kattavan katutanssikiertueen. Terveyttä tanssista -kiertue kiertää kaikissa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa kevään 2014 aikana.

Tanssikiertueella tarjotaan turvapaikanhakijoille yhden päivän aikana mahdollisuus tutustua erilaisiin katutanssityyleihin. Katutanssissa yhdistyvät taide, kulttuuri ja liikunta. Kiertueen järjestäjät haluavat kiertueen avulla edistää turvapaikanhakijoiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Tossut kiertoon -keräys joulukuussa

Osana tanssikiertuetta Katutanssiliitto järjestää joulukuun aikana Tossut kiertoon –keräyksen tanssikouluissa ympäri Suomen. Koulujen asiakkaat voivat lahjoittaa vanhoja hyväkuntoisia tanssikenkiään vastaanottokeskusten asukkaille. Lisätietoa keräyksestä Katutanssiliiton Facebook-sivuilta: www.facebook.com/events/252344294915540/

Lisätietoja medialle

puheenjohtaja Jouni Janatuinen, Suomen Katutanssiliitto ry
puh. 0400 352 333, s-posti: jj@nordicmoves.com

ylitarkastaja Olli Snellman, Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö
puh. 071 873 0431, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi

http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/tanssikiertue_vie_katutanssin_vastaanottokeskuksiin_49163?language=fi
© Maahanmuuttovirasto 2017Vastaanottokeskusten katutanssit:

10.1. Helsinki Kallion vastaanottokeskus
13.1. Helsinki Metsälän vastaanottokeskus
14.1. Helsinki Metsälän säilöönottoyksikkö
15.1. Espoon ryhmä- ja perhekoti
16.1. Helsinki Punavuoren vastaanottokeskus
20.1. Joutsenon vastaanottokeskus (Konnunsuo)
21.1. Kotkan vastaanottokeskus
22.1. Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus
23.1. Punkalaitumen vastaanottokeskus
24.1. Siuntion vastaanottokeskus
27.1. Lammin vastaanottokeskus
28.1. Kristiinankaupungin vastaanottokeskus
29.1. Vaasan vastaanottokeskus
30.1. Kajaanin vastaanottokeskus
31.1. Turun vastaanottokeskus
3.2. Rovaniemen vastaanottokeskus (mukana Kemin vastaanottokeskus)
4.2. Pudasjärven vastaanottokeskus
5.2. Pudasjärven vastaanottokeskus
6.2. Oulun vastaanottokeskus
7.2. Ruukin vastaanottokeskus

Härski petos paljastui – KL: 65 000 euron RAY-rahat menivätkin vuokriin ja aiheettomiin kilometrikorvauksiin
https://www.uusisuomi.fi/raha/215162-harski-petos-paljastui-kl-65-000-euron-ray-rahat-menivatkin-vuokriin-ja-aiheettomiinSuomen Katutanssiliiton puheenjohtaja on saanut käräjäoikeudessa tuomion törkeästä avustuspetoksesta, uutisoi Kauppalehti.
Tuomion mukaan RAY:lta saatuja avustusvaroja oli käytetty esimerkiksi liiton puheenjohtajan puolison palkkoihin 12 100 euroa, yksityiskäytössä olleen asunnon vuokriin 16 200 euroa, puheenjohtajalle maksettuihin ja projektiin liittymättömiin kilometrikorvauksiin 12 518 euroa, puheenjohtajan ja hänen puolisolleen maksettuihin projektiin liittymättömiin päivärahoihin 6 900 euroa sekä puheenjohtajan omalle yhtiölle maksettuun monitorointiohjelmaan 9 015 euroa. Yhteensä 65 373 euroa.

Suomen Katutanssiliitto on tullut tutuksi perintätoimistoille. Vuoden 2015 jälkeen liitolle on kertynyt 23 maksuhäiriö- tai muuta julkista merkintää. Tuorein on tämän vuoden tammikuulta.

RAY:n ohella liitolta ovat penänneet rahojaan takaisin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (6 912 euroa), OP Vakuutus Oy (374), Lindorff Oy (6 697), Itä- ja Pohjois-Suomen veronkanto- ja perintäyksikkö (6 980) sekä yksityishenkilö (3 047).

Seuraavaksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistelee perintätoimiaan, koska ei ole saanut maksamistaan erityisavustuksista tarpeeksi kattavia selvityksiä.

Liiton puheenjohtaja sai kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen ja kolmen vuoden liiketoimintakiellon. Hänet määrättiin maksamaan avustukset takaisin.

Tuomittu aikoo valittaa käräjäoikeuden tuomiosta.

Lue myös:

4 lapsen yksinhuoltajaäiti huijasi Kelalta 10 079,83 € – Korkein oikeus ymmärsi tekoa

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Päivitetty 30.8.2016
Nuorten työllistymisen edistäminen, koulutus ja pienyrittäjyys
Kuvaus
Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä nuorten asemaa avaintoimijoina paikallisen kehityksen aikaansaamiseksi Paraguayssä.
Suomen lasten ja nuorten säätiö ry
Myönnöt
2012: 156 355 €
2013: 180 000 €
2014: 127 005 €

Kohdemaa
Paraguay
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=286239&nodeId=43283&contentlan=1&culture=fi-FI

Nuorten kehityksen edistäminen Westburyssa
Kuvaus
Youth are in a central role in developing their communities and societies as well as in poverty reduction. In South Africa youth’s challenges are multiple.
Suomen lasten ja nuorten säätiö ry
Myönnöt
2013: 220 380 €
2014: 144 850 €
2015: 144 760 €
Kohdemaa
Etelä-Afrikka
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=286946&nodeId=43283&contentlan=1&culture=fi-FI
PE/Youth Leadership, Entrepreneurship and Economic Sustainability
Description
The project aims to strenghten the capacities and the economical development of young Peruvians from San Martin and VRAE (Apurímac and Ene River Valleys) Regions in Peru rural regions.
Suomen lasten ja nuorten säätiö ry
Admittance
2012: 170 000 €
2013: 170 000 €
2014: 170 000 €
Target country
Peru
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=286242&nodeId=43283&contentlan=2&culture=en-US
PE/Promotion of Youth Employment and Life Skills
Description
The project seeks to contribute to the employabilty of youth in Peru
Suomen lasten ja nuorten säätiö ry
Admittance
2012: 178 000 €
2013: 150 000 €
2014: 188 000 €
Target country
Peru
Kumppanuussopimus
Kuvaus
Plan Suomi Säätiö keskittyy lasten köyhyyden vähentämiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Aasiassa
Plan Suomi säätiö
Myönnöt
2012: 5 900 000 €
2013: 5 900 000 €
2014: 5 900 000 €
Kohdealue
Kehitysmaat (erittelemätön)
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=284727&nodeId=43283&contentlan=1&culture=fi-FI
Hakuehdot Lasten ja nuorten säätiö ry
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?searchtext=Lasten+ja+nuorten+s%u00e4%u00e4ti%u00f6&app=40&ThisIsQuickSearch=1&contentlan=1&culture=fi-FI&showmode=1&submit=Haku


pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Uudet maaohjelmat ohjaavat kehitysyhteistyötä vuosina 2016-2019
« Vastaus #1399 : 20.03.2017, 20:11:48 »
Uutiset, 20.3.2017
Uudet maaohjelmat ohjaavat kehitysyhteistyötä vuosina 2016-2019
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=359668&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI
Maaohjelma Myanmar 2016-2019
Maaohjelma Nepal 2016-2019
Maaohjelma Mosambik 2016-2019
Maaohjelma Sambia 2016-2019
Maaohjelma Palestiinalaisalueet 2016-2019
Maaohjelma Kenia 2016-2019
Maaohjelma Etiopia 2016-2019
Maaohjelma Tansania 2016-2019
Siirtymävaiheen ohjelma Vietnam 2016-2020


Maaohjelmat on tehty Etiopialle, Kenialle, Mosambikille, Tansanialle, Sambialle, Palestiinalaisalueille, Myanmarille, Nepalille ja Vietnamille. Vietnamin maaohjelma on siirtymävaiheen strategia. Sen tavoitteena on siirtyä Suomen ja Vietnamin suhteissa kehitysyhteistyöstä laajempaan molempia hyödyttävään yhteistyöhön, jonka painopisteenä on kaupan kasvattaminen.© Ulkoasiainministeriö
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=359668&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI
Suomen suunniteltu tuki Palestiinalaisalueille on yhteensä 21,9 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Kenialle on yhteensä 34 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Etiopialle on yhteensä 55 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Tansanialle on yhteensä 52 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Sambialle on yhteensä 30,4 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Mosambikille on yhteensä 52 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Nepalille on yhteensä 51 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Suomen suunniteltu tuki Myanmarille on yhteensä 34 miljoona euroa vuosina 2016–2019.


Kehitysyhteistyön transitiostrategia 2016–2020: Vietnam
pdfCooperation between Finland and Vietnam 2016–2020
Vietnamin maaohjelma on siirtymävaiheen strategia. Ohjelman tavoitteena on siirtyä Suomen ja Vietnamin suhteissa kehitysyhteistyöstä laajempaan molempia hyödyttävään yhteistyöhön, painopisteenä kaupan kasvattaminen.

Päivitetty 20.3.2017
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=359668&nodeid=15148&contentlan=1&culture=fi-FI
© Ulkoasiainministeriö

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Päivitetty 13.3.2017
Uutiset, 10.3.2017
Suomi tukee paluumuuttajien työllistymistä Afganistanissa
Suomi tukee uutta hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Afganistanissa olevien paluumuuttajien ja maan sisällä siirtyneiden henkilöiden työllisyystilannetta. SALAM on YK:n kehitysohjelman UNDP:n hanke, jota Suomi rahoittaa kehitysyhteistyövaroista 4,5 miljoonalla eurolla.


( Suomen tukema uusi hanke Afganistanissa pyrkii työllistämään maahan palanneita ja maan sisällä muuttamaan joutuneita naisia ja miehiä. Kuvassa kyläläisiä kokouksessa Nangarharissa. Kuva: Laura Rio/UNDP Afganistan )


Video SALAM-hankkeesta
https://app.frame.io/f/UmwTXYgK
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=359087&contentlan=1&culture=fi-FI
© Ulkoasiainministeriö

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Päivitetty 30.8.2016
Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto
Kuvaus
Hankkeella tuetaan Kirkon ulkomaanavun (KUA) toimintaa uskonnollisten ja perinteisten johtajien globaalin rauhanvälitysverkoston (Network for Religious and Traditional Peacemakers) sihteeristönä.

Lisätietoa
http://peacemakersnetwork.org
Rahoituspäätös 21.4.2016
540 000 €
Kohdealue
Kehitysmaat (erittelemätön)
Kirkon Ulkomaanavun Säätiö

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=350704&nodeid=48025&contentlan=1&culture=fi-FI
© Ulkoasiainministeriö

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 134
 • Liked: 13583
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
  • Profiili
Päivitetty 13.3.2017
***


( Suomen tukema uusi hanke Afganistanissa pyrkii työllistämään maahan palanneita ja maan sisällä muuttamaan joutuneita naisia ja miehiä. Kuvassa kyläläisiä kokouksessa Nangarharissa. Kuva: Laura Rio/UNDP Afganistan )


Video SALAM-hankkeesta
https://app.frame.io/f/UmwTXYgK
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=359087&contentlan=1&culture=fi-FI
© Ulkoasiainministeriö

Aha, uusi monitoimitila, naisvankila/bordelli rakenteilla?

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili


Luvattomia palveluntarjoajia koskevat varoitukset

Luettelossa ovat ne yhtiöt, joiden palvelujen tarjoamiseen olemme kiinnittäneet huomiota valvoessamme finanssialan palvelujen toimiluvanvaraisuutta. Finanssivalvonta kehottaa olemaan varovainen kyseisten yhtiöiden suhteen.

Luettelossa näkyvät kolmen viimeisen vuoden aikana annetut varoitukset.

 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖPvm

Nimi

Selite30.1.2017 Southbourne Group Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
11.1.2017 Swiss Royal Banc Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
10.1.2017 Credit Expert Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
2.11.2016 Kings View Capital Advisors Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
14.10.2016 Bernard Baxmann (Asia) Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
20.9.2016 Oshiro Associates Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
20.9.2016 Tatsuno International Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
20.9.2016 Waldorf Harding Associates Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
19.8.2016 World Mergers Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
14.7.2016 Asia-Pacific Brokerage Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
16.6.2016 Ashwood Finance Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.4.2016 AOGUAN HONGKONG co, limited Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
7.3.2016 Hasegawa Financial Holdings Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
3.3.2016 Sandford Waters Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
18.2.2016 Southwell & Stone Capital Partners Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
18.2.2016 Kirkwood Global Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
22.1.2016 Fairway Capital Investments Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
16.1.2016 Takara Global Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
28.12.2015 Guardian International Ltd. Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
2.11.2015 Warren Global Group Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.10.2015 The Sterling Group International Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.10.2015 Lau Global Services Corporation Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.10.2015 MG Wealth Advisors Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
28.10.2015 Osaka Corp. Global Asset Management Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.4.2015 Jeffrey Brothers Capital Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.4.2015 CC Wealth Ltd Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
29.4.2015 Bayhead Capital Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
10.4.2015 Larse Capital Ltd Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
10.4.2015 Tokyo International Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
24.11.2014 Brandt-Swift Associates Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
21.11.2014 The Woo Group Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
10.10.2014 Newport International Group Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
10.10.2014 Koyal Group Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
8.10.2014 World Capital Advisors Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
8.10.2014 Granada Capital Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
28.8.2014 First Catholic Financial Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
27.8.2014 Burton Financial Partners Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
21.8.2014 Atee Inc Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
21.8.2014 Moss Securities Private Asset Management Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
5.8.2014 Marks Capital Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
1.7.2014 Hirsche Private Asset Management Ltd Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
6.5.2014 Akoba FX Yhtiö ei ole Finanssivalvonnan valvonnan alainen. 
5.5.2014 Manley Financial Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 
2.4.2014 Neilson Capital Finanssivalvonnalla on syytä epäillä, että yhtiö tarjoaa sijoituspalvelua Suomeen ilman asiamukaista toimilupaa. 

 

 2.5.2016
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Palveluntarjoajat/Varoituslistat/Pages/Luvattomat.aspxVaroituslistat ja luvattomat palveluntarjoajat

Finanssivalvonnan tavoitteena on edistää markkinoiden tiedonsaantia ja yleisön mahdollisuuksia itse arvioida rahoituspalvelujen sisältöä ja riskiä. Asiakkaan ja sijoittajan suojan kannalta on tärkeää, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä.
 
 Näiden asioiden edistämiseksi julkaisemme tässä osiossa seuraavat varoituslistat:
Luvattomia palveluntarjoajia koskevat varoitukset
Esitevelvollisuutta koskevat varoitukset
Vakuutusedustusta koskevat kiellot
Ulkomaisten valvontaviranomaisten varoitukset

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Palveluntarjoajat/Varoituslistat/Pages/Default.aspx
Katso esitys "Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?" (pdf)
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Pages/Default.aspx

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
© Ulkoasiainministeriön koulutus Moutamban pygmeille
« Vastaus #1404 : 24.03.2017, 22:08:51 »
Päivitetty 30.8.2016
KONGO/Koulutusta Moutamban alueen pygmeille

Kuvaus
Hankkeen tarkoitus on parantaa pygmien asemaa Niarin maakunnassa Moutamban alueella ja integroida heitä ympäröivään yhteisöön siten, että myös valtaväestö hyötyy. Tässä hankkeen pilottivaiheessa tähän pyritään luomalla koulunkäyntimahdollisuuksia, kouluttamalla terveysneuvojia sekä antamalla terveyskasvatusta.


(  Mikäli pilottivaihe onnistuu hyvin, hanketta suunnitellaan jatkettavan kehittämällä maataloutta sekä järjestämällä ammattikoulutusta. Hanke sijoittuu Niarin maakunnassa Moutamban alueella Tsimban kylään ja sen lähellä oleviin muihin pieniin ja syrjäisiin kyliin. )


Myönnöt
2011: 17 000 €
2012: 17 000 €

Kohdemaa
Kongo-Brazzaville
Toimiala
Terveystietouden edistäminen 45%
Opetuksen infrastruktuuri 55%
Tuen tyyppi
Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava
Suomi-Kongo ystävyysseura ry

Ota yhteyttä
keo-30
Rahoituskohteen numero
23400301
Tunnus
UHA2011-007375

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=285987&nodeId=43283&contentlan=1&culture=fi-FI
© UlkoasiainministeriöHakuehdot
Koulutusta Moutamban alueen pygmeille
Haku
Tarkennettuun hakuun
Kaikilla sanoilla Koulutusta Moutamban alueen pygmeille
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?searchtext=Koulutusta+Moutamban+alueen+pygmeille&app=40&ThisIsQuickSearch=1&contentlan=1&culture=fi-FI&showmode=1&submit=Haku
Kehitysyhteistyön uusimmat rahoituspäätökset
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=48428&culture=fi-FI&contentlan=1

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Heidi Hautala nostaa 4190 euron sopeutumiseläkettä

Heidi Hautala on perustanut konsulttiyhtiön ja toivoo voivansa tulevaisuudessa työllistää itsensä.
Heidi Hautala kertoo aikovansa maksaa palkkaa itselleen, kunhan yritys alkaa tuottaa paremmin. Tähän mennessä Heidi Hautala Consulting Oy on tehnyt vasta yhden kolmen kuukauden mittaisen sopimuksen Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

- Yrityksen perustamiseen liittyy kuluja, jotka pitää ensin maksaa pois, ennen kuin voin alkaa maksaa itselleni palkkaa, Hautala kommentoi.

Ministerien eläkkeet
jopa yli 6000 euroa


Ilta-Sanomat kertoi marraskuussa 2013, että osa kansanedustajista nostaa sopeutumiseläkettä, mutta tienaa samaan aikaan satojen tuhansien eurojen pääomatuloja. Esimerkiksi kokoomuksen ex-kansanedustaja Juhani Sjöblom tienasi yli miljoona euroa pääomatuloja vuonna 2012 ja nosti silti sopeutumiseläkettä.

Pääomatulot eivät vaikuta sopeutumiseläkkeeseen, mutta palkkatulot pienentävät eläkettä. Käytännössä palkkatuloja ja sopeutumiseläkettä voi olla noin 4000 euron verran. Joidenkin ex-ministerien sopeutumiseläke voi silti nousta jopa yli 6000 euroon.

IS:n laskelmien mukaan esimerkiksi kansanedustajina ja ministereinä toimineet Maija Rask (sd), Juha Korkeaoja (kesk) ja Arja Alho (sd) nostavat satoja euroja korkeampaa sopeutumiseläkettä kuin Hautala.


Hautalan sopeutumiseläkkeestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

He nostavat sopeutumiseläkettä:

Tiedot päivitetty 18.12.2013, lähde: Keva
(Taulukko ei näy välttämättä kaikilla mobiililaitteilla)


AlhoArja Inkeri
AnderssonJanina Maria
BryggareArto Kalervo
ForsiusMerikukka
HautalaHeidi Anneli
HoskonenHannu Tapio
HurskainenUlla Sinikka
HänninenTuomo Juhani
ImmonenMikko Antero
KaarilahtiMarjut Hannele
KallioReijo Kalevi
KankaanniemiToimi Olavi
KarjulaKyösti Juhani
KarpelaTanja Tellervo
KarttunenMarjukka Eija
KauttoTarja Helena
KorkeaojaJuha Sakari
KoskinenElise Marjaana
KärkkäinenKari Juhani
LahtelaEsa Esko
LaitinenReijo Kalevi
LaukkanenMarkku Matti
LeppänenFrans Johannes
LindénSuvi Helmi Tellervo
LindqvistMaija-Liisa
LämsäEero Hannu
MäkeläTina Elise
MölsäTero Sulevi
NeittaanmäkiPetri Juhani
NurmiTuija Anna-Liisa
Ojansuu-KaunistoKirsi Johanna
OllilaHeikki Antero
PaajanenReijo Kalevi
PohjamoErkki Samuli
PykäläinenTuija Maaret Sinikka
RahkonenSusanna Irene
RajalaLyly Paavo Juhani
RaskMaija-Liisa
RönniTero Matti Johannes
SeivästöIsmo Eero
SeppäläArto Eemil
SjöblomTouko Juhani
SuholaAino Kyllikki
TahvanainenSäde Maarit
UrpilainenKari Johannes
VilkunaIlkka Pekka Väinämö
VirénLasse Artturi
VäistöMatti Kalervo
WallinHarry Olavi

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/ar...655711073.html

Heidi Hautala Consulting Oy
Virallinen nimi:Heidi Hautala Consulting OyYTJ
Y-tunnus:26048926YTJ
Toimiala:Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (TOL: 74909) YTJ
Toiminnankuvaus:
Toimialakuvaus: (Rekisteröity: 05.03.2014)
Konsultointi kestävän kehityksen ja yritysvastuun aloilla.
Kaupparekisteri
Yrityksen tila:aktiivinen
Yrityksen kotipaikka:HELSINKI
Yhtiömuoto:Osakeyhtiö
Yrityksen kieli:suomi
Yhteystiedot
Käyntiosoite:c/o HR-Tilipalvelu Oy Plazankuja 2 B 1
00580 HELSINKI
Postiosoite:c/o HR-Tilipalvelu Oy Plazankuja 2 B 1
00580 HELSINKI
Taloudelliset tiedot
Liikevaihto:-
Henkilöstömäärä:-
Osakepääoma:2 500 euroa
Osakkeiden lukumäärä:100
http://www.kauppalehti.fi/yritykset/...ng+oy/26048926

© Copyright Kauppalehti Oypectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
Keski-Suomen ELY-keskus : Jälki-ilmoitus työvoimakoulutuksen hankinnasta
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-002810
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 026-046006
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-002810

I kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:   Keski-Suomen ELY-keskus
Postiosoite:   PL 250
Postinumero:   40101
Postitoimipaikka:   JYVÄSKYLÄ
Maa:   Suomi
Yhteyshenkilö:   Marja Pudas
Puhelin:   +358 295024586
Sähköpostiosoite:   tyovoimakoulutus.keski-suomi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)   www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppiAlue- tai paikallistason viranomainenI.5) Pääasiallinen toimialaYleinen julkishallinto
II kohta: Kohde
II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:Jälki-ilmoitus työvoimakoulutuksen hankinnastaII.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)II.1.3) Sopimuksen tyyppiPalvelutII.1.4) Lyhyt kuvaus:
Kansallisella määrärahalla vuonna 2017 toteutettavien työvoimakoulutusten (2 kpl) hankintapäätös.
Diaarinumero KESELY/1514/2016
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvoArvo ilman alv:tä: 1328000 EUR
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Kuljetusalan kapasiteetti: kuljetusalan pt tai at valmistavat koulutukset sekä kuljetusalan täydennyskoulutus, ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutuspäivätOsa nro:1II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:   
Jyväskylä, Jämsä, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kuljetusalan kapasiteetti: kuljetusalan pt tai at valmistavat koulutukset sekä kuljetusalan täydennyskoulutus, ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutuspäivät
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste   Painotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Kokonaishinta   25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Koulutussuunnitelma   25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Opettajaresurssit   25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyys   25
Hinta   25
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Kuljetusalan kapasiteettiin ei sisälly optio-oikeutta, koska työvoimakoulutuksena ei enää vuonna 2018 järjestetä tutkintotavoitteista koulutusta.
Tarvittaessa voidaan sopia mahdollisesta lisähankinnasta, jonka arvo on korkeintaan 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2) Kuvaus
II.2.1) Nimi:Maahanmuuttajan polku ammattiin -kapasiteetti - eri ammattialojen täydennyskoulutukset sekä perusteet ja eri ammattialojen suomea maahanmuuttajilleOsa nro:2II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:   
Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Maahanmuuttajan polku ammattiin -kapasiteetti - eri ammattialojen täydennyskoulutukset sekä perusteet ja eri ammattialojen suomea maahanmuuttajille
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste   Painotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Kokonaishinta   25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Koulutussuunnitelma   25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Opettajaresurssit   25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyys   25
Hinta   25
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksistaLisähankintamahdollisuudet: kylläKuvaus mahdollisuuksista:
Alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältyy optiohankintaoikeus. Optioita voidaan toteuttaa kolmen kalenterivuoden ajan, korkeintaan kaksi kertaa alkuperäisen hankinnan lisäksi
Tarvittaessa voidaan sopia mahdollisesta lisähankinnasta, jonka arvo on korkeintaan 50 %.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
IV kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:08/7/2017Nimi:Kuljetusalan kapasiteetti: kuljetusalan pt tai at valmistavat koulutukset sekä kuljetusalan täydennyskoulutus, ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutuspäivät
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:2.1.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   Jyväskylän aikuisopisto -liikelaitos
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   432000 EUR
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro:08/6/2017Nimi:Maahanmuuttajan polku ammattiin -kapasiteetti - eri ammattialojen täydennyskoulutukset sekä perusteet ja eri ammattialojen suomea maahanmuuttajille
V.2) Sopimuksen tekeminen
Sopimus/osa toteutuukylläV.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:2.1.2017V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:   1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: eiV.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:   ao-koulutus Oy
Postitoimipaikka:   Jyväskylä
Maa:   Suomi
NUTS-koodi:   Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   896000 EUR
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3) Lisätiedot:
Kansallisella määrärahalla vuonna 2017 toteutettavat työvoimakoulutukset (2 kpl)
dnro KESELY/1514/2016
Tarjouspyyntö 2016-023277 julkaistu Hilmassa 27.9.2016.
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:   Markkinaoikeus
Postiosoite:   Radanrakentajantie 5
Postinumero:   00520
Postitoimipaikka:   Helsinki
Maa:   Suomi
Puhelin:   +358 295643300
Sähköpostiosoite:   markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:   +358 295643314
Internet-osoite   http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:1.2.2017«« Takaisin


Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-002810Tervetuloa HILMAn sivuille!
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuvosto, p. 010 60 6000Beenari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 658
 • Liked: 3151
 • Banned
  • Profiili
Keski-Suomen ELY-keskus : Jälki-ilmoitus työvoimakoulutuksen hankinnasta
(nips)
kuljetusalan täydennyskoulutus, ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutuspäivät
kuljetusalan täydennyskoulutus, ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutuspäivät
kuljetusalan täydennyskoulutus, ammattipätevyysdirektiivin jatkokoulutuspäivät

Kylläpä taas lisäsi tyottömän kantasuomalaisen motivaatiota verojen maksuun. Työttömänä jos haluat pitää ammattipätevyyden voimassa, joudut maksamaan koulutuksen ihan itse - siitä työttömyyskorvauksesta.

Ihan innolla odotan TE-keskuksen mahdollisesti tulevaa haastattelua. Aion kertoa tulevaisuuteni työllistymissuunnitelmasta yhdellä sanalla: Somali. Pitänee vaan kahlata nämä pectus3 jutut läpi ja laittaa printteri laulamaan. Siltä varalta että TE-keskuksen virkailija erehtyy kysymään anteeksi kuinka? Läpsäytän pöytään parin kilon edestä paperia ja sanon että yhdenvertaisuuslain perusteella haluan kaikki samat edut kuin Somaleilla sun muilla.
"Perustavoitteemme on Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa
ja sen myötä huolenpito kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tämä kulkee kaiken muun edellä."
Urho Kaleva Kekkonen vatiopäivien avajaisissa 5.2.1980

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
14/03/2017
VEROVÄLTTELYÄ KEHITYSYHTEISTYÖVAROILLA
JULKAISU   PDF-RAPORTTI 
https://www.finnwatch.org/fi/julkaisutSisältö :

JOHDANTO ... 4
1. AGGRESSIIVISTA VEROSUUNNITTELUA FINNFUNDIN SIJOITUSRAHASTOSSA ................. 5
1.1 Dasos Capital Oy välttää maksamasta veroja Suomeen
Luxemburgiin sijoitetun tytäryhtiön avulla ............................................................................... 6
1.2 Dasos Capital Oy:n hallinnoima rahasto sopi
Luxemburgin kanssa velkarahan poikkeavasta verokohtelusta ................................................ 9
1.3 Rahaston tavoitteena on välttää veroja myös Malesiassa
– vastoin Finnfundille asetettuja kehitystavoitteita................................................................. 10
2. DASOS CAPITAL OY:N JA FINNFUNDIN VASTAUKSET FINN WATCHIN SELVITYKSEEN .. 12
3. SUOSITUKSET ... 14

1.1 DASOS CAPITAL OY VÄLTTÄÄ
MAKSAMASTA VEROJA SUOMEEN
LUXEMBURGIIN SIJOITETUN
TYTÄRYHTIÖN AVULLA
Dasosin tilinpäätökset vuosilta 2009–2015
ovat saatavilla Luxemburgin yritysrekisteristä.
Tilinpäätösten mukaan yrityksellä ei ole ollut
lainkaan työntekijöitä eikä se ole maksanut
Luxemburgissa palkkoja.


Suomen kehityspolitiikassa tapahtui vuoden
2015 keväällä merkittävä muutos, kun Juha
Sipilän hallitus siirsi ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri
Lenita Toivakan1 johdolla
kehitysrahoituksen painopisteen yksityisen
sektorin rahoitukseen. Aikaisemmin suurelle
yleisölle melko tuntematon valtion kehitysrahoitusyhtiö
Finnfund nousi julkisuuden
valokeilaan, kun sille myönnettiin 130 miljoonan
euron pääomakorotus2. Samalla suomalaisten
kansalaisjärjestöjen rahoituksesta leikattiin
lähes 50 miljoonaa euroa.3


Finnfund ei ole julkistanut
sijoitussalkkujensa sisältöä. Finnfundin
sijoituksista viidennes on sijoitettu rahastojen
kautta. Finnfundin rahastosijoitusten tasearvo
oli vuoden 2016 lopussa noin 70 miljoonaa
euroa.61.3 RAHASTON TAVOITTEENA
ON VÄLTTÄÄ VEROJA MYÖS
MALESIASSA – VASTOIN FINNFUNDILLE
ASETETTUJA KEHITYSTAVOITTEITA


Dasos Capital Oy:n toimeksiannosta Luxemburgin
veroviranomaisille toimitetun salaisen
muistion42 perusteella malesialaiselle Hijauan
Asia Groupille on lainattu vuoden 2009
lopussa 20 miljoonaa euroa Balber Financen kautta. Balber Financen viimeisimmästä
Luxemburgin yritysrekisteriin toimitetusta
tilinpäätöksestä käy ilmi, että Hijauan Asia:lle
myönnetyistä lainoista peritään korkeaa
14,25–14,4 prosentin korkoa. Malesialaiselle
yhtiölle myönnettyjen lainojen määrä Balber
Financen viimeisimmässä Luxemburgin yritysrekisteriin
toimitetussa vuoden 2014 tilinpäätöksessä
on noin 16,6 miljoonaa USA:n
dollaria.
Malesiassa maksettavia veroja vähentää entisestään
se, että Hijauan Asian puuta jalostavalle
tytäryhtiölle Hijauan Bengkoka Chipmill
Sdn Bhd:lle on Malesiassa neuvoteltu viiden
vuoden veroloma.43


(  47 Sähköpostiviestit lähetettiin 10.2.2017, 21.2.2017 sekä
27.2.2017. Puhelinkeskustelu Olli Haltian kanssa käytiin
27.2.2017.
48 Olli Haltia, sähköpostiviestit 27.2. ja 28.2.2017. Dasos
Capital väitti, että aiemmat kaksi Finn watchin lähettämää
viestiä eivät olleet tulleet perille. Finn watch
pitää selitystä epäuskottavana. Samalla kun yhtiö väitti,
ettei se ollut saanut sähköpostitse toimitettua artikkelia
kumpanakaan lähetyspäivänä, Dasos Capital
lisäsi verkkosivuilleen erillisen veroparatiisitoimintaa
käsittelevän Q&A-osion. Q&A käsittelee erityisesti
Dasos Capitalin Luxemburgissa tapahtuvaa toimintaa,
esimerkiksi Luxemburgissa sijaitsevien työntekijöiden
määrää ja verojärjestelyjä, joita kaikkia käsitellään
tässä Finn watchin artikkelissa. Verkkosivuilla tapahtuneet
muutokset ovat todennettavissa internet-arkisto
Wayback Machinesta  )


(   1 Nykyinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri on Kai
Mykkänen. Lenita Toivakka jätti ministerin tehtävät kesäkuussa
2016 veroparatiisisijoituksia koskevan kohun
seurauksena, ks. esim. Helsingin Sanomat, http://
www.hs.fi /kotimaa/art-2000002907206.html (viitattu
8.3.2017).
2 Kansantalouden tilastointiin liittyvistä järjestelyistä johtuen
Finnfundin rahoitus toteutettiin lopulta vaihtovelkakirjalainana.
Valtioneuvosto, tiedote 206/2016, http://
valtioneuvosto.fi /artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-
siunasi-lainan-fi nnfundille
3 Ulkoministeriö, tiedote 216/2015, http://formin.fi nland.
fi /public/default.aspx?contentid=334761
4 Kritiikistä mm. Helsingin Sanomat, Kiistelty patohanke
sai rahaa Suomen kehitysyhteistyörahastolta, http://
www.hs.fi /talous/art-2000002850584.html (viitattu
8.3.2017); YLE, Suomen rahoittamala kehityshankkeella
vastoinkäymisiä Keniassa, http://yle.fi /uutiset/
3-8883229 (viitattu 8.3.2017); HBL, Reklam och Dr.
Oetkers pizzor, https://www.hbl.fi /artikel/reklam-ochdr-
oetkers-pizzor/ (viitattu 8.3.2017)
5 Ks. esim. Finn watch, Valtionenemmistöisten yhtiöiden
veroraportit, saatavilla osoitteessa: https://www.Finnwatch.
org/images/pdf/Valtionyhtioidenveroraportit.pdf
6 Sähköposti, Tapio Wallenius, 7.3.2017
7 Finnfund, Yritysvastuuraportti 2015, saatavilla
osoitteessa: http://annualreport.fi nnfund.fi /2015/
fi lebank/763-Yritysvastuuraportti_2015.pdf
14/03/2017
VEROVÄLTTELYÄ KEHITYSYHTEISTYÖVAROILLA
Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa
https://www.finnwatch.org/fi/julkaisut

pectus3

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 726
 • Liked: 1552
  • Profiili
 FINLAND, Government of

Peacebuilding Fund   24,763,094
Somalia Humanitarian Fund   15,174,600
UNPRPD Disability Fund   11,786,718
Tanzania One UN Fund   10,726,800
Ebola Response MPTF   8,824,590
Viet Nam One Plan Fund II   7,832,085
UNDG Iraq Trust Fund    7,700,500
UN Action Agst Sexual Violence    6,175,852
JP Kosovo Domestic Violence    1,534,911
Others (7)    3,775,475

Fund 

Commitments
(real-time) 

Deposits
(real-time) 

Deposit rate
(real-time) 

Albania One UN Coherence Fund   394,240 
Ebola Response MPTF   8,824,590 
Human Rights Mainstreaming TF   678,338 
Iraq UNDAF Trust Fund   336,501 
JP Gender Nat Resources Peace   553,750
JP Kosovo DEED   966,718 
JP Kosovo Domestic Violence   1,534,911 
Peacebuilding Fund   24,763,094 
REDD+ JP Partnership Support   267,600 
Somalia Humanitarian Fund   15,174,600
Tanzania One UN Fund   10,726,800 
UN Action Agst Sexual Violence   6,175,852 
UN Indigenous Peoples’ Ptnrshp   578,328
UNDG Iraq Trust Fund    7,700,500 
UNPRPD Disability Fund    11,786,718 
Viet Nam One Plan Fund II    7,832,085 

Totals  98,294,625
http://mptf.undp.org/factsheet/donor/00110

Track Payment Vouchers
http://mptf.undp.org/tools/transactions/transfers


( muutama esimerkki )

Somalia Humanitarian Fund
FINLAND, Government of    15,174,600 eur

SWITZERLAND, Government of    1,986,097 eur

POLAND, Government of    297,921 eur
 
AZERBAIJAN, Government of    100,000 eur
 
GUYANA, Government of    75,000 eur
 
PRIVATE SECTOR   10,000  eur

African Union   2,000,000  eur

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/HSO10
Real-time Commitments and Transfers
http://mptf.undp.org/Where the funds are going
Where the funds are coming from
http://mptf.undp.org/tools/map/incoming

SOMALIA, Government of as a Contributor/Partner
http://mptf.undp.org/factsheet/country/SOM
Tanzania One UN Fund
FINLAND, Government of    10,726,800 eur
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/TZ100