Kirjoittaja Aihe: Helsingin strategiaohjelma  (Luettu 1495 kertaa)

-gentilhommehki-

  • Jäsen^^^
  • ***
  • Viestejä: 1 260
  • Liked: 173
  • Monikulttuurisuus on rikkaus. Kyllä, mamuille.
Helsingin strategiaohjelma
« : 11.04.2009, 15:39:14 »
Lainaus
Monimuotoisuus ja maahanmuuttajat
Tavoite: Turvataan tarpeenmukaiset peruspalvelut ottaen huomioon eri maahanmuuttajaryhmien
erilaiset lähtökohdat. Lisäksi kohdennetaan palveluita vasta maahanmuuttaneille
ja riskiryhmille.
Arviointikriteeri / mittari:
(1) Maahanmuuttajien ja koko väestön väliset hyvinvointierot kaventuvat toisen asteen
koulutuksessa, koulupudokkuudessa ja toimeentulotuen saajien osuudessa
(2) Muunkielinen väestö sijoittuu nykyistä tasaisemmin eri kaupunginosiin ja hallintamuodoltaan
erilaisiin asuntoihin
Palvelutarjonnan tavoitteena on yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen
kaikille helsinkiläisille. Tämä tarkoittaa positiivista erityiskohtelua
lisäresurssein tilanteessa, jossa yksilöllä tai ryhmällä on lähtökohtaisesti
muuta väestöä heikommat mahdollisuudet turvata hyvinvointinsa.
Palvelutarjonnan painopisteenä ovat peruspalvelut ja hyvinvoinnin turvaaminen
kaikille helsinkiläisille taustasta riippumatta. Eri maahanmuuttajaryhmien
erilaiset lähtökohdat huomioidaan peruspalveluissa.
Hyvinvoinnin riskitekijöihin puututaan kohdennetuilla palveluilla.
Kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikan tavoitteena on
kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointi taustasta ja lähtökohdista riippumatta.
Maahanmuuttajat lisäävät osaltaan kaupungin monimuotoisuutta.
Monimuotoisuus on merkittävä voimavara, kun kaupunki samalla
turvaa kaikkien helsinkiläisten hyvinvoinnin ja paikan yhteisössä. HuoHELSINGIN
KAUPUNKI 7 (38)
6.4.2009
no-osaisuuden kasautuminen joihinkin maahanmuuttajaryhmiin ja etnisen
hierarkian muodostuminen kaupunkilaisten välille on riski kaupungin
tasapainoiselle kehitykselle.
Toimenpiteet:
– Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa parannetaan luomalla
yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja työvoimahallinnon
kanssa kokonaisjärjestelmä maahanmuuttajien
ohjaamiseksi koulutukseen ja työmarkkinoille. Kehitetään
ja otetaan käyttöön asiakaslähtöinen palvelupolku.
Maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille ja laajemmin
yhteiskuntaan tuetaan lisäämällä ja kehittämällä
aikuisten suomen kielen opetusta.
– Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten siirtymistä
toisen asteen koulutukseen tuetaan ja ehkäistään koulupudokkuutta
tukitoimia lisäämällä sekä perus- että toisella
asteella
– Vahvistetaan niiden asuinalueiden, joihin on sijoittunut paljon
maahanmuuttajia, palveluita, asukasneuvontaa, kansalaistoimintaa
ja osallisuutta. Maahanmuuttajataustaisten
asukkaiden osallisuutta tuetaan kaupungin, asukkaiden ja
maahanmuuttajapalveluita tuottavien ja maahanmuuttajajärjestöjen
yhteistyöllä.
– Kehitetään maahanmuuttajien sekä lyhytaikaisemmin oleskelevien
ulkomaalaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden
asettautumis-, neuvonta ja ohjauspalveluita
– Tallinnan ja Helsingin seutujen välistä työntekijöiden liikkuvuutta
kehitetään yhteistä työssäkäyntialuetta vahvistamalla
– Valmistellaan toimenpideohjelma muunkielisen väestön tasaisemmasta
sijoittumisesta eri kaupunginosiin ja hallintamuodoiltaan
erilaisiin asuntoihin
– Kannustetaan kulttuuripalveluiden tuottajia ottamaan huomioon
maahanmuuttajat
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisätään
Viranomaistoiminnan vaikutuksia yhdenvertaisuuden näkökulmasta tulee
jatkuvasti arvioida. Kaupungin tehtäviin ja luottamustoimiin rekrytoitaessa
noudatetaan yhdenvertaisuutta sukupuolisesta, etnisestä tai
muusta taustasta riippumatta. Kaupungin ammattilaisten on tunnettava
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja heidän perheidensä erityistarpeet

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2009/Halke_2009-04-15_Kvsto_07_El/55A3CFF8-B63E-4391-879D-C72576886E7C/Strategiaohjelma_Kvstolle_090406.pdf

« Viimeksi muokattu: 12.04.2009, 00:22:57 kirjoittanut Miniluv »
Olin tänään aamulla kymmeneltä Turun kauppatorilla yli 20 asteen pakkasessa toista tuntia. Kuulostaa hullulta, mutta oli siellä muitakin hulluja. Yli tuhat ihmistä tuli kuuntelemaan ja tapaamaan Pekka Haavistoa. (Ville Niinistö vihreiden nettisivuilla 4.2.2012 http://www.vihreat.fi/node/7291)

Tagit: