HOMMAN KESKUSTELU > Mylly

EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???

<< < (501/505) > >>

Faidros.:
Ohisalolla otsasuoni on varmasti ollut lähellä katketa EU:n sisäministerien kokouksessa!

https://www.talouselama.fi/uutiset/te/2ff146db-c97e-48e1-a91a-50b30b741324?ref=ampparit:b2fc

EU:n sisäministerit vahvistivat tiukan linjan: ”Laajamittainen siirtolaisilmiö estettävä”

EU:n sisäministerit olivat koolla tiistaina ja antoivat julkilausuman Afganistanin tilanteesta. Suhtautuminen turvapaikanhakijoihin on muuttunut.

Euroopan unioni pyrkii auttamaan Afganistanin pakolaisia ennen kaikkea tukemalla taloudellisesti lähialueen maita, jotka majoittavat liikkeelle lähteneitä afgaaneja. Samaan aikaan EU sulkee omia ulkorajojaan turvapaikanhakijoilta, joiden laajamittainen saapuminen unionin rajoille pyritään estämään.

”Kokemustemme perusteella EU ja jäsenvaltiot aikovat toimia yhdessä estääkseen hallitsemattoman, laajamittaisen laittoman siirtolaisilmiön toistumisen. Valmistelemme koordinoidun vastauksen ja vältämme kannusteita laittomaan maahanmuuttoon”, EU:n sisäministerit toteavat julkilausumassaan viitaten vuosien 2015–2016 tapahtumiin.

---

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on julkisissa viesteissään ennen ja jälkeen kokouksen painottanut kiintiöpakolaisuutta keinona vähentää Afganistanin lähialueen pakolaispainetta.

---

Roope:

--- Lainaus käyttäjältä: Faidros. - 01.09.2021, 09:10:21 ---Ohisalolla otsasuoni on varmasti ollut lähellä katketa EU:n sisäministerien kokouksessa!
...
”Kokemustemme perusteella EU ja jäsenvaltiot aikovat toimia yhdessä estääkseen hallitsemattoman, laajamittaisen laittoman siirtolaisilmiön toistumisen. Valmistelemme koordinoidun vastauksen ja vältämme kannusteita laittomaan maahanmuuttoon”, EU:n sisäministerit toteavat julkilausumassaan viitaten vuosien 2015–2016 tapahtumiin.

--- Lainaus päättyy ---

Ne samat sisäministerit esittävät samassa julkilausumassaan tilanteeseen ratkaisuksi EU:n yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, millä tarkoitetaan komission maahanmuuttosopimusta, vaikka se olisi maailmanhistorian suurin kannuste laajamittaisen Eurooppaan kohdistuvan laittoman maahanmuuton synnyttämiseksi. Eikä vain Afganistanista vaan kaikkialta maailmasta.

Kahta keskenään jyrkästi ristiriitaista tavoitetta, vuoden 2015 kriisin välttämistä ja toisaalta uuden kriisin luovan yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomista, toistetaan vähän väliä Afganistania käsittelevissä uutisissa jopa yhdessä, mutta tutkijat, toimittajat ja poliitikot eivät ole huomaavinaan mitään kummallista.

Roope:
Ylen aamu: Mitä Afganistanin kaaoksesta seuraa? 1.9.2021 (48:00-1:01:00)


--- Lainaus ---7.11 EU:n turvapaikkapolitiikan tilanne
--- Lainaus päättyy ---

Aamuinen Satu Hassin ja Kai Mykkäsen haastattelu oli hyvä esimerkki, kuinka jopa Afganistanin pakolaisvyöryn välttämisen varjolla yritetään lobata EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää. CEAS "taakanjakoineen" olisi kuulemma Suomen oma etu, koska Venäjän raja, ilmastonmuutos ja Suomi sitä paitsi tarvitsee työvoimaa.

Mykkänen valehteli, että yhteinen järjestelmä sulkisi kielteisen päätöksen saajat pois EU-alueelta, mutta komission esitys on ihan muuta. Esimerkiksi kaikki afganistanilaiset pääsisivät sisään ja liikkumaan vapaasti, eikä todennäköisesti kielteisen päätöksen saajiakaan pidäteltäisi kuin korkeintaan kolme kuukautta.

Siinä missä esimerkiksi Kreikka oman etunsa vuoksi pitää rajansa kiinni, CEAS taakanjakoineen poistaisi rajavaltioilta tällaisen kannustimen, ja Frontexin rajavartijoiden ottaessa ohjat rajat päinvastoin pidettäisiin väkisin auki, koska oikeusvaltioperiaate.


--- Lainaus ---Toimittaja
Käsitellään EU:n pakolaispolitiikkaa. EU:n puheenjohtajamaa Slovenia kutsui sisäministerit ylimääräiseen kokoukseen Afganistanin tilanteen vuoksi eilen. Siellä Suomea edustanut sisäministeri Maria Ohisalo kertoi, että hän toivoo EU:n nyt etenevän nopeammin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkansa uudistamisessa, koska Afganistanin tilanne on taas tullut akuutiksi.
...
Kai Mykkänen
Myönteistä tässä on se, että ajoissa ja yhteisymmärryksessä on opittu se, että Eurooppa ei pysty ilman vakavia vaikeuksia käsittelemään miljoonia ihmisiä turvapaikanhakijoina ja palauttamaan heitä, jotka kenties eivät täytä kriteereitä. Tän sijaan tahtotila näyttäisi olevan, johon myös Maria Ohisalo näytti yhtyvän, on että pystyttäisiin estämään 2015 tyyppinen laajamittainen rajan yli tuleva turvapaikanhaku. Se oleellinen kriittinen kysymys nyt on, että pystyykö EU viimein tekemään aitoja päätöksiä siitä, että siirretään esimerkiksi turvapaikanhakijoiden käsittely ainoastaan tapahtumaan EU:n ulkorajoilla sinne perustettaviin keskuksiin, ja sieltä pääsee eteenpäin ainoastaan jos suojelun kriteerit täyttyy. Tämä on minusta keskeinen kysymys, jota on kierretty kuin kissa kuumaa puuroa, koska silloin se veisi motivaation yrittää sisään ilman kansainvälisen suojelun kriteereitä ja jäädä sitten laittomana kielteisen päätöksen saaneena EU-maihin.
--- Lainaus päättyy ---

Laittomasti Eurooppaan jäävät kielteisen päätöksen saaneet ovat eurooppalaisia vahingoittavan turvapaikkapolitiikan bonus, ei sen ainoa tai edes tärkein ongelma.

Mykkänen on kuin ei ymmärtäisi, että nykyiset turvapaikkakriteerit tai ainakin oleskeluluvan humanitaariset kriteerit täyttäviä ja palauttamiskelvottomia löytyy helposti satoja miljoonia. Kaikki EU:n ulkorajalle tulevat afganistanilaiset otettaisiin vastaan ja jaettaisiin jäsenmaihin. Jos se ei ole kannuste lähteä liikkeelle, niin mikä sitten?

Eikä siinä vielä kaikki, vaan Mykkänen myy EU:n yhteisellä turvapaikkajärjestelmällä myös kiintiöpakolaisjärjestelmän laajentamista EU:n laajuiseksi eli käytännössä pakolliseksi (sisäministerinä ehdotti Suomelle 10 000 ihmisen vuosikiintiötä). Näin jatkuva haittamaahanmuutto betonoitaisiin jäsenmaiden ulottumattomiin EU-lainsäädäntöön. Ei niin mitään järkeä, mutta niin vain Kokoomus kauppaa tätä käärmeöljyä jo viidettä vuotta.


--- Lainaus ---Kai Mykkänen
Tämä voisi sitten myös mahdollistaa sen, että jos saatais tää rajan yli tapahtuva hallitsematon turvapaikanhaku oikeasti hallintaan ja säänöperäisesti hallintaan, niin sitten pystyttäisiin ottamaan kiintiöpakolaisjäjrestelmän kautta, auttamaan hieman useampia poimimalla naisia, lapsia, hauraammassa asemassa olevia suoraan sieltä Pakistanin ja tietysti Afganistanin sisältä. Se on paljon parempi järjestelmä, jolla pystytään kohdistamaan se rajallinen Eurooppaan ottaminen niille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsee.
--- Lainaus päättyy ---

Miksi ihmeessä pitäisi auttaa mahdollisimman kalliisti ja tehottamasti asuttamalla ihmisiä Eurooppaan?

Syyrian miljoonien pakolaisten auttamiseen on liiennyt vain murusia (nekin lähes kaikki länsimaista) siitä, mitä muutaman sadan tuhannen Eurooppaan otetun syyrialaisen vastaanotto maksoi ja tulee maksamaan. Pelkästään Suomeen vuonna 2015 otetut irakilaiset ovat jo saaneet aikaan miljardikustannukset, kun Suomen vuosittaisen humanitaarisen avun taso on noin 100 miljoonaa euroa.


--- Lainaus ---Toimittaja
Eli tavallaan olisi tässä, että kaikkia emme ota, ja tulisi sellainen kovempi EU:n ulkoraja?
--- Lainaus päättyy ---

Ei sinne päinkään. Komissio ei ehdota maahanmuuttosopimuksessaan EU:lle kovempaa ulkorajaa, tiukempia turvapaikkakriteerejä tai tulijoiden liikkumisen estämistä vaan päinvastoin rajalle tulevien oikeuksien turvaamista Frontexin kautta, siinä missä Kreikan tai Liettuan rajavartijat voivat nykyisellään käskeä tulijoita painumaan takaisin kotiinsa.


--- Lainaus ---Kai Mykkänen
Se oleellinen kysymys on se, että jaetaan heitä, jotka on turvapaikan ansainneet ja sen oleskeluluvan saaneet, eikä hakijoita, koska se kielteisen päätöksen saaneiden suuri määrä on ollut Euroopassa se iso haaste.
--- Lainaus päättyy ---

Mykkänen valehtelee minkä ehtii.

Komission maahanmuuttosopimus jakaisi turvapaikanhakijat jäsenmaihin hakemusten käsittelyä varten, ja sitten kielteisen päätöksen saaneet jaettaisiin käännytyksiä varten eteenpäin niihin jäsenmaihin, jotka ovat kieltäytyneet turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (mm. Visegrad-maat).

Ei ole tulossa järjestelmää, jossa jopa miljoonat turvapaikanhakijat ja kielteisen päätöksen saaneet säilöttäisiin vuosikausiksi ulkorajoille, koska kukaan ei aja sellaista, eikä se olisi mahdollistakaan.


--- Lainaus ---Toimittaja
Näetkö, Satu Hassi, että tällainen tiukempi raja on mahdollisuus?
--- Lainaus päättyy ---

Komissio ei ole esittänyt tiukempaa rajaa vaan 10 000 Frontexin omaa rajavalvojaa, joiden tehtävä olisi pitää ulkorajat auki.


--- Lainaus ---Kai Mykkänen
Jos ei kannata tätä komissionkin ehdottamaa ulkorajoille keskittämistä, niin mikä sitten olisi se ratkaisu, kun nyt kuintenkin sisäministerit yhdessä lausuivat eilen, että tämä 2015 tyyppinen laajamittainen maahantulo halutaan estää kaikin tavoin. Miten sitten tämä yhtälö rakennetaan, jos se tehdään, ja ulkorajakeskus, jos ei kaikille kelpaa, niin tehkää vaihtoehtoisia ehdotuksia.
--- Lainaus päättyy ---

Ensinnäkin EU:n ulkorajojen turvapaikanhakukeskukset, joista ihmiset jaettaisiin jäsenmaihin, olisivat myös Mykkäsen valehtelemassa muodossa edelleen järjettömiä, jos tarkoitus olisi ehkäistä ihmisten liikkeelle lähteminen. Vuoteen 2015 sovellettuna sellainen järjestelmä olisi taannut, että jatkuva massamaahanmuutto ei olisi lakannut vieläkään.

Ulkorajakeskuksissa on järkeä vain, mikäli ihmiset palautetaan niistä kotimaihinsa tai muihin maihin turvallisille alueille kuten pakolaisleireille tai asutettavaksi muun väestön sekaan Euroopan ulkopuolelle. Tämä täyttäisi kansainvälisten sopimusten velvoitteet, joten siinä se ratkaisu.

Ei tämä ole mitään rakettitiedettä, kunhan yhtälöstä karsitaan Eurooppaan suuntautuvasta massamaahanmuutosta hyötymään pyrkivät hassit ja mykkäset.

Roope:
Kokoomuksen Kai Mykkänen valehteli Ylen aamu-tv:ssä, että komissio siirtäisi turvapaikkahakemusten käsittelyn ulkorajoille ja että tämän vuoksi EU-alueelle ei enää pääsisi niitä, jotka eivät täytä turvapaikkakriteereitä. Lienee syytä kerrata, miten asia oikeasti on.

Se, mihin Mykkänen tahallisen harhaanjohtavasti viittaa, ei ole turvapaikkaprosessi tai mitään sinne päinkään vaan ulkorajoilla pikavauhdilla tehtävä ns. seulonta.

Seulonnassa (screening) turvapaikanhakijat jaetaan viiden päivän tutkinnassa kahteen käsittelyjonoon, normaaliin ja nopeutettuun. Normaali turvapaikkatutkinta tehtäisiin muuten kuten ennenkin, mutta turvapaikanhakijat jaetaan ja kuljetetaan turvapaikkatutkintaa varten ulkorajalta EU-maihin. Joukossa on huijareita siinä missä ennenkin.

Sen sijaan nopeutetussa prosessissa turvapaikkapäätös pyritään tekemään ulkorajan läheisyydessä kolmen kuukauden sisällä. Nopeutettuun prosessiin voi päätyä, mikäli hakijan katsotaan valehdelleen viranomaisille, olevan turvallisuusuhka tai jos hän tulee (sanoo tulevansa) maasta, jonka turvapaikanhakijoista alle 20 prosenttia on saanut EU:ssa myönteisen päätöksen. Nopeutettuun menettelyyn ei kuitenkaan ohjattaisi lapsiperheitä tai (väitetysti) alaikäisiä perheettömiä.

Kuten tyhmempikin hoksaa, rajaviranomaisilla ei ole juuri mitään keinoja osoittaa paperinsa hukanneen valehtelua itsestään ja kansalaisuudestaan, ja suurista lähtömaista kuten Syyriasta ja Afganistanista pääsisi normaaliin käsittelyyn joka tapauksessa, koska pienin hyväksymisprosentti on asetettu niin matalaksi.

Seulonta on huono vitsi, ja käytännössä kaikki halukkaat ehkä kaikkein etsityimpiä sotarikollisia lukuun ottamatta pääsevät komission CEAS-suunnitelmassa vapaasti EU-alueelle kuten ennenkin.

Phantasticum:

--- Lainaus käyttäjältä: Roope - 01.09.2021, 18:35:04 ---Mykkänen valehteli, että yhteinen järjestelmä sulkisi kielteisen päätöksen saajat pois EU-alueelta, mutta komission esitys on ihan muuta. Esimerkiksi kaikki afganistanilaiset pääsisivät sisään ja liikkumaan vapaasti, eikä todennäköisesti kielteisen päätöksen saajiakaan pidäteltäisi kuin korkeintaan kolme kuukautta.

--- Lainaus päättyy ---

Perussuomalaisten edustaja Mäkelä esitti samanlaisia ajatuksia Turussa järjestetyllä Eurooppa-foorumilla. Suomen Uutisten jutun mukaan Mäkelä totesi, että EU:n joukkovoimaa kannattaisi hyödyntää "massiiviseen maahantuloon ja tulijoiden palautukseen". En kopioi juttua tähän, koska se ei liity ketjuun aiheeseen vaan EU:n liittovaltiokehitykseen ja perussuomalaiseen "ratkaisuun" estää tämä kehitys. Aktiivinen EU-eron vaatiminen on vaihtunut nyt itsenäisten kansallisvaltioiden liitoksi, jutusta löytyy perussuomalaisten viime aikoina viljelemiä kliseitä. Eikö se ollut komissaariksi karannut entinen pääministeri, joka puhui myös valtioliitosta liittovaltion sijaan.

Suomen Uutiset: Suomen ajettava EU:ssa häpeämättä omaa etuaan – Mäkelä: "EU:n tulee olla vahvojen itsenäisten kansallisvaltioiden liitto"

En ole huomannut, että EU:n taakanjakosuunnitelmat olisivat aikaansaaneet perussuomalaisissa mitään muuta liikehdintää kuin uuden puheenjohtajan hokemaan nollaa turvapaikanhakijaa. Vaikka perussuomalaiset metelöivät julkisuudessa Afganistanin operaatiosta ja afgaanien tulosta Suomeen, eduskunnassa he hyväksyivät muiden mukana kaikki toimenpiteet ilman vastalauseita.

Muutenkin luulisi edustaja Mäkelän ja muiden perussuomalaisten jo huomanneen, miten EU:n palautukset toimisivat, kun Suomi lähetti omat rajamiehensä valvomaan Liettuan rajaa.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta