HOMMAN KESKUSTELU > Mylly

EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???

<< < (556/559) > >>

starsailor:

--- Lainaus käyttäjältä: Torspo - 10.06.2024, 11:17:02 ---@starsailor
Ruanda mallin toimivuuden tae on raha.

Ei ole mitään luonnonvoimaa, joka työntää väkijoukot Välimeren yli, vaan ihmissalakuljettajille maksettu raha. Raha lainataan kavereilta ja sukulaisilta ja omaisuutta panttaamalla. Lähes satavarma velan takaisinmaksu tapahtuu sosiaalietuuksilla muutamassa vuodessa.

--- Lainaus päättyy ---

Kyllä, mutta et ymmärrä mitä yritin selittää. Ruanda malli toimisi, jos sinne voisi palauttaa laittomia siirtolaisia, mutta sinne ei saada palautettua laittomia siirtolaisia, joten malli ei toimi ja/tai sinne saadut määrät ovat niin pieniä ettei niillä ole mitään merkitystä ongelma ratkaisuun. Palautuksen estää ihmisoikeussopimukset ja palauttavat itse, jotka pystyvät fyysisesti estämään lentokoneeseen joutumisen. Näiden päämääriä auttavat myös Euroopassa olevat ihmisoikeuskommarit.

Tehokkain tapa olisi se, kun siirtolaiset huomaavat etteivät pääse Afrikan pohjoisrannikolta edes Välimeren yli. Viesti menisi perille ja tulomaista jäisi motiivi lähteä. Kun on olemassa mahdollisuus päästä Eurooppaan, niin on aina toivoa tänne jäämiselle. Se pitää estää. Ei luoda reittejä saada heitä takaisin, koska se on sama kuin yrittäisit korjata vuotavaa putkea laittamalla aina kuivan pyyhkeen lattialle.

Roope:
Ruanda-mallista jankutettiin vaalien alla päivästä toiseen. Vaalipäivän jälkeen ei enää yhtään mitään. Että sellainen huijaus.


--- Lainaus ---Petteri Orpo pelkää ehdotusta uudesta EU:n ”hilavitkuttimesta”

Uuden EU-komission ohjelmalinjauksissa ei ole Orpon mukaan mitään Suomen kannalta ”vaarallista”, kuten uusia rahoitusvälineitä. Hän on kuitenkin varuillaan Italian Mario Draghin vielä julkistamattomasta ehdotuksesta.

[...]

LOPPUVIIKON huippukokous päättää nimien lisäksi jo suuntaviivoista sille, mitä EU tekee seuraavalla viisivuotiskaudella: EU-johtajat hyväksyvät muutaman sivun ”strategisen agendan” komission työohjelman pohjaksi.

Myös sen luonnokseen Orpo ja hallitus ovat tyytyväisiä.

[...]

Luonnoksen mukaan jäsenmaat haluavat kehittää EU:n rahoitukseen uusia omia varoja eli esimerkiksi EU-tasolla kerättäviä veroja. Tämän periaatteen Suomen hallitus hyväksyy, vaikka suhtautuukin varauksellisesti joihinkin omia varoja koskeviin ehdotuksiin.

Orpo pitää myönteisenä sitä, että jäsenmaiden paperissa mainitaan välineellistetty maahantulo, johon halutaan hakea koko EU:n laajuisia yhteisiä ratkaisuja. Myös EU-vaaleissa esillä ollut yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa maahanmuutossa on mukana tekstissä.

--- Lainaus päättyy ---
Helsingin Sanomat 27.6.2024

Ohjelmassa "haetaan yhteisiä ratkaisuja" välineellistettyyn maahantuloon, kuten EU:n maahanmuuttopaktissa löydettiin "yhteinen ratkaisu" eurooppalaisella turvapaikkapolitiikalla aiheutettuun turvapaikanhakijatulvaan: turvapaikanhakijoiden siirrot ulkorajamaista muihin EU-maihin.

Orpon tarkoittama "yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa" voi pahimmillaan tarkoittaa kokoomuksen ajamia EU:n ulkopuolisia turvapaikanhakukeskuksia, mutta ei Ruanda-mallia seuraavan viiden vuoden aikana tai ikinä, jos se näistä on kiinni, ja onhan se.


Sitten hieman vaaleja edeltävää propagandaa:

Demarinuoret: Ruanda-malli ei ole todellinen vaihtoehto 6.6.2024

Hauska otsikko, kun Ruanda-malli (turvan tarjoaminen ei-eurooppalaisille vain Euroopan ulkopuolelta) lienee kansainvälisten sopimusten puitteissa ainoa todellinen, oikeasti toimiva vaihtoehto, jos siitä sellainen halutaan rakentaa. Demarinuori Lauri Hietasen esittämät omat vaihtoehdot ovat luokkaa lisää kehitysapua ja kansainvälisten sopimusten noudattamista. Ei varmaan tarvitse erikseen osoittaa, että se ei ole toiminut tähänkään asti.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Mikä ihmeen Ruanda malli? Ruanda-malli on maahanmuuttopolitiikkaan liittyvä järjestely, jossa jostain EU-maasta turvapaikkaa hakevat ihmiset ohjattaisiin johonkin unionin ulkopuoliseen maahan. Turvapaikanhaku käsiteltäisiin näin kokonaisuudessaan EU:n ulkopuolella. Jossain malleissa myös myönteisen päätöksen turvapaikasta saaneet henkilöt jäisivät kolmanteen maahan.
--- Lainaus päättyy ---

Ruanda-malli viittaa nimenomaan sellaiseen malliin, jossa henkilöt jäävät EU:n ulkopuolelle. Pelkkä hakemuksen käsittely kolmannessa maassa ei tietenkään ole minkäänlainen ratkaisu niin kauan, kun sadat miljoonat ihmiset olisivat oikeutettuja turvapaikkaan esimerkiksi Suomessa käytännössä jo pelkän kansallisuuden perusteella.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Ruanda-mallin suurin ongelma on se, että se rikkoo ihmisoikeuksia: YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen 14. artiklan mukaisesti jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.
--- Lainaus päättyy ---

Vainotulla turvapaikanhakijalla on oikeus suojeluun, mutta ei oikeutta itse valita, missä hänelle tarjotaan suojelua (Dublin-sopimus, EU:n turvapaikanhakijasiirrot jne.).


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi jo vuonna 2022, että Britannian suunnitelma sijoittaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt Ruandaan oli laiton.
--- Lainaus päättyy ---

Laitonta ei ollut Ruanda-mallin idea vaan Britannian suunnitelman se kohta, joka olisi mahdollistanut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamisen Ruandasta kotimaahan, vaikka se olisi voinut rikkoa palautuskieltoa. Ristiriita ratkaistiin myöhemmin antamalla myös kielteisen päätöksen saaneille mahdollisuus jäädä Ruandaan.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Lisäksi malli on tehoton, eikä itsessään lopeta ihmisten liikkumista Eurooppaan.
--- Lainaus päättyy ---

Britannian malli on kieltämättä tehoton, koska se poliittisten kompromissien vuoksi koskee niin harvoja, mutta ei ole periaatteellista ongelmaa laajentaa malli koskemaan kaikkia tai lähes kaikkia tulijoita. Silloin malli olisi hyvinkin tehokas ja koko Euroopassa käyttöönotettaessa käytännössä lopettaisi turvapaikanhaun Euroopasta.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Pahimmassa tapauksessa Eurooppaan pyrkivät ihmiset ylittäisivät rajoja täysin laittomasti, kasvattaen näin ihmisvirtojen hallitsemattomuutta.
--- Lainaus päättyy ---

Jos luomme viimeinkin mekanismit, joilla pääsemme sujuvasti eroon turvapaikanhakijoiden ohella myös laittomista siirtolaisista, tulijamäärät tietysti romahtavat. Nykyiset ongelmat syntyvät siitä, että melkein kaikki tulijat saavat jäädä Eurooppaan joka tapauksessa.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Ruanda-malli herättää myös paljon eettisiä kysymyksiä. Onko oikein lähettää myös kaikki hädänalaisimmat odottamaan turvapaikkapäätöstä kolmanteen maahan? Kolmannessa maassa turvapaikkahakemuksia käsiteltäessä on äärimmäisen haastavaa varmistaa turvapaikanhakijoiden oikeudet tasa-arvoiseen kohteluun, tarvittavaan terveydenhuoltoon sekä ripeään turvapaikkaprosessiin.
--- Lainaus päättyy ---

En näe mitään uutta tai erityistä ongelmaa. Tämähän toteutetaan jo YK:n pakolaisleireillä paljon suuremmassa mittakaavassa – sekin eurooppalaisten rahoilla. Eurooppaan asti saapuvien oikeasti vainottujen määrä olisi murto-osa nykyisistä tulijamääristä, joista ylivoimaisesti suurin osa on elintasopakolaisia.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Europarlamenttivaalien alla Suomessa ei ole keskusteltu juuri mistään muusta kuin Ruanda-mallista eli EU:n turvapaikkaprosessin ulkoistamisesta unionin ulkopuolelle. Vaikka erityisesti perussuomalaiset ovat julkisuudessa profiloituneet mallin kannattajaksi, Orpon-Purran hallituskin on EU-avaintavoitteissaan linjannut kannattavansa Ruanda-mallin mukaista maahanmuuttopolitiikkaa edistämällä turvapaikkaprosessin ja kansainvälisen suojelun tarjoamista turvallisissa kolmansissa maissa. Valitettavasti Ruanda-malli on myös eksynyt osaksi niin perussuomalaisten kuin kokoomuksen eurooppalaisen kattopuolueen EPP:n eurovaaliohjelmia.
--- Lainaus päättyy ---

Paljosta puheesta huolimatta Ruanda-malli ei ole sen enempää hallituksen kuin EPP:nkään agendalla. EPP käänsi äkisti kelkkansa mallin suhteen ennen vaaleja, eikä uusikaan komissio tule sitä edistämään vaan kampittamaan.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---On kuitenkin todennäköistä, että Ruanda-mallin toteuttaminen osoittautuu ennemmin tai myöhemmin laittomaksi. Suomen on tekopyhää vaatia muilta mailta kansainvälisten sopimusten noudattamista, jos se ei itse suostu pelaamaan niiden mukaan. Emme hyväksy Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, emmekä Israelin toimia Gazan siviilejä vastaan. Suomi on aiemmin uskaltanut puolustaa ihmisoikeuksia myös liittolaistensa kanssa, esimerkiksi vaatimalla EU:ssa Unkarin huolestuttavan oikeusvaltiokehityksen pysäyttämistä. Kun perussuomalaiset itsekin toteavat kannattamansa mallin olevan nykylainsäädännön vastainen, miten hallitus voi muissa pöydissä vaatia kansainvälisen oikeuden noudattamista? Suomen on pystyttävä osoittamaan, ettei autoritaaristen valtioiden kansainvälisiä sopimuksia rapauttava tie ole hyväksyttävä.
--- Lainaus päättyy ---

Ruanda-malli ei ole sen enempää periaatteellisesti laiton kuin vaikka EU:n turvapaikanhakijasiirrot tai EU:n ja Turkin turvapaikkasopimus. EU-lainsäädäntö ei ilmeisesti vain ota huomioon mahdollisuutta siirtää turvapaikanhakijoita turvaan EU:n ulkopuolelle. Tämä olisi helppo ja nopea muuttaa, jos on tahtoa.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti ‘Suomi noudattaa maahanmuuttopolitiikassa ihmisoikeus- ja muita kansainvälisiä sopimuksia’ sekä ‘EU-lainsäädännön velvoitteita’. Tästä huolimatta perussuomalaiset ojentaa sotaa pakenevalle orpolapselle Tervemenoa Ruandaan -lipun. On selvää, että turvapaikkahakemusten pääsääntöinen käsittely kolmannessa maassa vaarantaa turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet. Mistään ei tahdo löytyä sellaista valtiota, jonne unionin alueelle pyrkivät pakolaiset voisivat suunnata hakeakseen turvapaikkaa ilman huolta ihmisoikeusloukkauksista. Vaikka tällainen valtio ilmaantuisikin, ei Ruanda-mallin käyttöönotto todennäköisesti lopettaisi unionin rajojen yli suuntautuvaa osittain laitonta maahanmuuttoa.
--- Lainaus päättyy ---

Turvapaikkajärjestelmä ei perustu siihen, että turvapaikanhakijoille taataan elämä "ilman huolta ihmisoikeusloukkauksista", vaan että heille tarjotaan tietyt elämän perusedellytykset ja suojaa. Esimerkiksi kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemen mukaan nämä sopimuksissa määritellyt edellytykset täyttyisivät jo YK:n pakolaisleireillä.

Monilla eurooppalaisilla tuntuukin olevan ylimielinen perspektiiviharha, että vain eurooppalaiset voivat tarjota suojaa Euroopassa, vaikka suurimmalle osalle maailman pakolaisista tarjotaan suojaa Euroopan ulkopuolella.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Maahanmuutto ei ole mikään kineettinen voima, joka voidaan estää vastavoimalla. Maahanmuutossa on aina kyse ihmisistä. Kestävä maahanmuuttopolitiikka rakentuu kahden peruspilarin varaan. Ensinnäkin maahanmuutossa tulee noudattaa kansainvälisiä sopimuksia – kaikilla turvapaikanhakijoille tulee olla turvallinen ja tosiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Tämä peruslähtökohta ei toteudu kehittämällä Euroopan unionin turvapaikanhakua Ruanda-mallin mukaisesti.
--- Lainaus päättyy ---

Mainittu peruslähtökohta nimenomaan toteutuu Ruanda-mallissa. Turvapaikkaa voi hakea Euroopasta, mutta suojaa tarjotaan muualta.

En voi olla liittämättä tällaiseen Ruandan, ruandalaisten ja muiden ei-eurooppalaisten nenänvartta pitkin katsomiseen rasismia. Ruanda on ottanut vastaan YK:n toimittamia pakolaisia Libyasta ja saanut tästä vuolaat kiitokset YK:lta. Menikö sekin väärin?


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Toiseksi turvapaikanhakijoiden lähtöä kotimaastaan voidaan pitkällä aikavälillä ehkäistä kehitysyhteistyöllä ja tuella lähtömaihin. Orpon-Purran hallitus on kuitenkin leikannut merkittävästi myös Suomen kehitysyhteistyövaroista. Oikeudenmukaisen maahanmuuttopolitiikan molemmat peruspilarit ovat siis vaakalaudalla. Ruanda-malli ei ratkaise Eurooppaan kohdistuvan maahanmuuton juurisyitä, vaan perustuu populistisiin ja toteuttamiskelvottomiin lupauksiin.
--- Lainaus päättyy ---

Tämäkin väärin. Turvapaikanhakijoiden lähtöä ei voida ehkäistä kehitysyhteistyöllä. Olosuhteiden ja elintason sinänsä kannatettava parantaminen johtaa päinvastoin kaiken liikkuvuuden ja siten myös turvapaikkamaahanmuuton lisääntymiseen, kuten kehitystutkijat voivat kertoa. Liikkuminen Eurooppaan estetään raja- ja maahanmuuttopolitiikalla, ei tosiaankaan lähettämällä lisää rahaa.

Jo pelkästään Afrikan väestöräjähdys on sellainen tekijä, joka tekee tyhjäksi kaikki haaveet vaikuttaa lähtöhaluihin lähettämällä Afrikkaan vieläkin enemmän eurooppalaisten rahoja.


--- Lainaus käyttäjältä: Lauri Hietanen, Demarinuoret ---Ihmisoikeusnäkökulman lisäksi hallituspuolueiden kaavailut ovat merkki huolestuttavista arvovalinnoista. Ruanda-mallilla kampanjointi nakertaa Suomen maakuvaa kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien puolustajana. Kuinka hallitus aikoo houkutella kipeästi tarvittuja ammattitaitoisia työperäisiä maahanmuuttajia, jos se ei halua turvata hädänalaisten ihmisoikeuksia? Eurovaaleissa voit antaa äänesi eettiselle ja tehokkaalle maahanmuuttopolitiikalle äänestämällä SDP:tä.
--- Lainaus päättyy ---

Ei taida ammattitaitoisia työperäisiä maahanmuuttajia kiinnostaa turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön tukeminen. Ruanda-malli ei sinänsä vaaranna hädänalaisten ihmisoikeuksia vaan kaikki riippuu toteutuksesta aivan kuten nykyisessäkin turvapaikkajärjestelmässä.


--- Lainaus ---Lauri Hietanen
Demarinuorten liittohallituksen jäsen, Espoon Demarinuorten puheenjohtaja
--- Lainaus päättyy ---

Ei ollut ihan tuosta vaan huitaistu. Valehteluun ja vääristelyyn oli nähty aikaa ja vaivaa.

Uuno Nuivanen:

--- Lainaus ---USU-gallup: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa käännytyslakia
62 prosenttia suomalaisista kannattaa käännytyslakia. Asiantuntijat ovat suhtautuneet lakiin kriittisesti.

Enemmistö suomalaisista kannattaa itärajan käännytyslakia, vaikka se on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa, selviää Uutissuomalaisen teettämästä gallupista.

Gallupin perusteella 62 prosenttia suomalaisista kannattaa käännytyslakia, 17 prosenttia vastustaa ja 21 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Miehet kannattivat lakia naisia useammin, vanhat nuoria useammin.

Asiantuntijat ovat suhtautuneet lakiesitykseen kriittisesti. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki sanoo Uutissuomalaiselle, että gallupin tulos antaa poliitikoille selkänojaa lain viemiseksi eteenpäin. ...
--- Lainaus päättyy ---

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/2133b53e-11e7-45da-894c-9c37c497e5b0

Eino P. Keravalta:

--- Lainaus ---Enemmistö suomalaisista kannattaa itärajan käännytyslakia, vaikka se on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa
--- Lainaus päättyy ---

Ei se ole ristiriidassa minkään sopimuksen kanssa.

Jos Venäjä alkaa työntää tänne suuria ihmismääriä, kyse on (hybridi)sotaoperaatiosta eikä mikään kansainvälinen sopimus kiellä puolustautumasta sotatoimelta tai estämästä sitä, mikäli mahdollista.

'Oikeusoppineet' hourivat.

Eino P. Keravalta:
Iltalehden keskustelupalstalla eräs nimimerkki kertoo näin:


--- Lainaus ---Miksi ette kerro tätä: Geneven pakolaissopimuksesta voidaan erota yksinkertaisella ilmoituksella artiklan 44 mukaan: "Jokainen sopimusvaltio voi milloin tahansa irtisanoutua tästä yleissopimuksesta ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille".
--- Lainaus päättyy ---

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/34ab7367-00c7-4074-ba69-359a9f99a4f4

( Jutussa Razmyar kertoo, että Suomi on pystynyt huolehtimaan 30 000 turvapaikanhakijasta )

Nyt olisi syytä irrottautua tuosta sopimuksesta ja sanoa, että liitymme uudelleen heti kun Venäjä on vakaa valtio. Samalla voittaisimme muutenkin: kehitysmaalaisia turvapaikkahuijareita ei olisi enää pakko päästää 100-kertaistamaan elintasoaan meidän kustannuksellamme.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta