Kirjoittaja Aihe: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???  (Luettu 595347 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 538
 • Liked: 74880
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2310 : 22.07.2019, 13:58:38 »
Ilta-Sanomat: Kiista turvapaikan­hakijoiden sijoittamisesta repii EU:ta – näin patti­tilannetta on yritetty ratkaista 22.7.2019

Lainaus
EUROOPAN UNIONISSA kiistellään yhä siitä, miten unionin turvapaikkapolitiikkaa pitäisi uudistaa. Viimeksi tilanteeseen haettiin ratkaisua Helsingissä pidetyssä epävirallisessa ministerikokouksessa.

Kiistakapulana on erityisesti taakanjako: Italia ja Malta kokevat kantavansa suhteettoman ison taakan Eurooppaan saapuvista siirtolaisista ja Itä-Euroopan maista moni ei haluaisi heitä juuri ollenkaan.

– Nykytilanne alkoi muodostua jo vuonna 2015, kun suuret massat lähtivät saapuivat Eurooppaan. Dublin-asetuksen mukaisesti turvapaikanhakijat olisi pitänyt käsitellä ensimmäisessä EU-maassa, jonne he saapuvat. Etelä-Euroopan maihin kohdistui kuitenkin niin suuri paine, ettei se ollut hallinnollisesti mahdollista, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen kuvailee.

Roskaa. Kreikka jatkoi vuonna 2015 samaa rekisteröintejä välttelevää ja tulijat eteenpäin ohjaavaa politiikkaa kuin aina ennenkin. Samoin Italia ja Espanja olivat jo aiemminkin vältelleet rekisteröintejä.

Tämä on ollut yleistä tietoa, mutta EU:ta ei ole kiinnostanut. Selityksellä ei ole siksikään arvoa, että Etelä-Euroopan maat eivät hakeneet poikkeusta yhteisten sopimusten noudattamiseen. Jälkikäteen Dublin-vastuita puidessa eurooppalaisen tuomioistuimen mukaan sellaiseen ei olisi ollut perusteitakaan.

Lainaus
Tällä hetkellä Dublin-menettely on yhä voimassa, joskin EU-maat ovat yhtä mieltä siitä, että asetusta on muutettava, jotta eteläisen Euroopan maihin kohdistuva paine helpottaisi.

Kun avustusjärjestöjen laivat pelastavat siirtolaisia Välimerestä, Euroopan komissio ottaa eri jäsenmaihin yhteyttä ja tiedustelee, minne turvapaikanhakijat voidaan sijoittaa. Järjestelyä ei nähdä kuitenkaan kestävänä, sillä siirtolaisten sijoittaminen joudutaan aina ratkaisemaan tapauskohtaisesti.

Ensinnäkin paine ei helpota Dublin-asetus purkamalla. Nykyinen asetus päinvastoin suojelee koko Eurooppaa. Tulijamäärät romahtaisivat yleisesti, mikäli tulijoita ei enää päästettäisi jatkamaan matkaa syvemmälle Eurooppaan, sillä Kreikka tai Italia eivät ole tulijoiden kohdemaita.

Toiseksi, aiemmasta poiketen nykyiset tulijat ovat leimallisesti afrikkalaisia elintasopakolaisia, joista vain harva on oikeutettu turvapaikkaan. Silti tänne vastaanotetut myös jäävät tänne, laittomiksi siirtolaisiksi jos ei muuten, koska palautukset eivät toimi.

Lainaus
Euroopan unionilla on myös vuonna 2016 tehty sopimus Turkin kanssa, jonka myötä Turkki on lupautunut ottamaan vastaan Kreikasta käännytettyjä turvapaikanhakijoita. EU lupautui vastineeksi muun muassa ottamaan syyrialaispakolaisia Turkista ja antamaan Turkille taloudellista apua.

Käännytykset Kreikasta eivät ole toimineet enää pitkään aikaan. Käännytettyjä on ollut kolmen vuoden aikana vain puolisentoista tuhatta.

Lainaus
Tiilikainen muistuttaa, että paljon on saatu tehtyä vuoden 2015 jälkeen.

– Esimerkiksi rajaturvallisuuden osalta on päästy paljon eteenpäin yhteisten rajajoukkojen ja yhtenäisen rajavalvonnan muodossa. EU pyrkii nyt myös tukeman lähtömaita ja kauttakulkumaita, jotta samanlaista muuttoliikettä kuin vuonna 2015 ei syntyisi.

Yhteisistä rajajoukoista tai usein mainitusta "rajavalvonnan tiukentamisesta" ei ole apua itse ongelman kannalta, sillä EU-joukkojen tehtävänä ei ole pitää laittomat siirtolaiset ja perusteettomat turvapaikanhakijat EU-alueen ulkopuolella.

Lainaus
EU:n viisi vaihtoehtoa

1. Käsittelykeskusten perustaminen

Euroopan unionissa sovittiin vuosi sitten, että EU-maihin ja unionin ulkopuolelle perustettaisiin käsittelykeskuksia, joista voisi hakea turvapaikkaa. Näin ihmisten ei tarvitsisi tehdä vaarallista matkaa Eurooppaan. Jos henkilö olisi oikeutettu turvapaikkaan, hänet siirrettäisiin siihen EU-maahan, joka tarjoutuisi ottamaan hänet vastaan.

– Toistaiseksi ei ole kuitenkaan löytynyt kolmansia maita, jotka olisivat halunneet ottaa käsittelykeskuksen alueelleen, Tiilikainen sanoo.

Tässä on lukuisia ongelmia eikä varsinaisia hyötyjä.

Ihmisten kokoaminen EU:n leireille olisi päällekkäistä UNHCR:n toiminnan kanssa. Halukkaat EU-maat voivat ottaa kiintiöpakolaisia suoraan UNHCR:n leireiltä.

Kaikilla EU-mailla on eri kriteerit turvapaikan ja oleskeluluvan myöntämiseen.

Suurin osa Eurooppaan pyrkivistä ei täytä turvapaikkakriteerejä, mutta järjestelmä houkuttelisi entistä enemmän ihmisiä liikkeelle, joten Välimeren ihmissalakuljetus jatkuisi aiempaa pahempana ja vaarallisempana.

Turvapaikkakriteerit täyttäviä (esim. kaikki syyrialaiset) olisi joka tapauksessa enemmän kuin jäsenmaat suostuisivat vastaanottamaan.

Jos hakemusten yksilöllinen käsittely kestäisi vaikka puoli vuotta, tarvittaisiin kymmeniä tuhansia hakemusten käsittelijöitä ja resurssit jopa miljoonien ihmisten majoittamiseen.

Lainaus
2. Jäsenmaat pakotetaan ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita

Vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkimainingeissa on väläytelty myös ajatusta, että EU:ssa sovittaisiin pysyvästä taakanjaosta, joka velvoittaisi myös esimerkiksi nihkeästi siirtolaisiin suhtautuvat itäisen Euroopan maat, kuten Puolan ja Unkarin, ottamaan vastaan tietyn määrän siirtolaisia, kun yhteen maahan saapuu äkillisesti paljon turvapaikanhakijoita. Ehdotusta ovat vastustaneet paitsi itäisen Euroopan maat myös esimerkiksi Suomi. Kriitikoiden pelkona on, että järjestelmä kannustaisi yhä enemmän ihmisiä tulemaan Eurooppaan.

Mikä tahansa jakojärjestelmä eli lennätykset ulkorajoilta jäsenmaihin houkuttelisi Eurooppaan enemmän ihmisiä. Se ei ole pelko vaan fakta. Jo pelkkä tieto jakojärjestelmästä houkuttelisi niin paljon uusia ihmisiä liikkeelle, että se laukaisisi jakomekanismin. Järjestelmä ei siis torjuisi uutta vuoden 2015 kriisiä vaan loisi sellaisen.

Toisin kuin tuossa väitetään, Suomi ei vastusta tai edes vain kannata vaan vaatii kaikille jäsenmaille pakollisia turvapaikanhakijasiirtoja. Näin ainakin Sipilän hallituksen aikana, eikä Rinteen hallitus varmaankaan ole tässä asiassa sen fiksumpi.

Lainaus
3. Väliaikainen mekanismi

Saksa ja Ranska ovat ajaneet väliaikaista mekanismia, jonka avulla Välimereltä pelastettavat siirtolaiset jaettaisiin Euroopan unionin jäsenmaiden kesken.

Tarkkoja tietoja ehdotetusta järjestelmästä ei ole kerrottu julkisuuteen. Sen on sanottu pohjautuvan vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttävän, että Italia ja Malta avaavat satamansa avustuslaivoille. Saksan sisäministeri Horst Seehofer kertoi Die Zeit -lehdelle ennen Helsingissä pidettyä kokousta, että niin sanottuja vastaanottopisteitä voisi olla myös muualla kuin Euroopan satamissa.

Ehdotus ei kuitenkaan ole saanut enemmistön tukea. Esimerkiksi Italian mukaan maa joutuisi mekanismista huolimatta kantamaan suurimman taakan turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa.

Tiilikainen pitää todennäköisimpänä sitä, että jonkinlaisesta väliaikaisesta ratkaisusta päästään lopulta yhteisymmärrykseen. Varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, minkälainen ratkaisu lopulta saadaan.

Väliaikainen järjestely on ajatuksena aivan yhtä tuhoon tuomittu kuin pysyväkin, eikä ratkaisisi ongelmia vaan loisi ja pahentaisi niitä.

Lainaus
4. Rajat kiinni

Oikeistopopulistiset puolueet ovat vaatineet, että turvapaikanhakijoita pitäisi estää pääsemästä Eurooppaan ylipäätään. Esimerkiksi Italian sisäministeri ja varapääministeri Matteo Salvini on pyrkinyt tähän kieltämällä siirtolaisia pelastavia avustuslaivoja tulemasta Italian satamiin. Kiellon rikkomisesta voi seurata jopa 50 000 euron sakko ja aluksen takavarikointi.

Salvini on perustellut ratkaisua sillä, että siirtolaisten pelastaminen Välimereltä tukee ihmiskauppaa.

– Salvinin jyrkän politiikan takia syntyi outo tilanne, jossa siirtolaisia pelastaneet laivat seilaavat Välimerellä, kun Italia ei päästä niitä sen satamiin. Nyt joudutaan ensin neuvottelemaan, minne laivat voivat mennä ja sitten, mikä maa voi ottaa siirtolaiset vastaan, Tiilikainen toteaa.

Ainoa kestävä ratkaisu on lopettaa turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja auttaa apua tarvitsevia muualla kuten UNHCR:n leireillä. Matka Eurooppaan maksaa niin paljon, että käytännössä kaikilla ulkorajoille tulevilla olisi ollut pitkän matkansa aikana mahdollisuus jäädä turvallisesti muualle. Muualla auttaminen on oikeudenmukaisempaa ja paria kertaluokkaa kustannustehokkaampaa.

Laivojen seilaaminen Välimerellä on niiden kapteenien valinta, kun mikään muu kuin Italia ei ole kelvannut heille määränpääksi.

Lainaus
5. Dublin-asetusta muutetaan

Kiistellyn Dublin-asetuksen uudistaminen tarjoaisi pysyvän ratkaisun siihen, miten turvapaikkahakemukset Euroopan unionissa käsitellään. Uudistuksen tarkoituksena on, etteivät Etelä-Euroopan maat, jonne siirtolaiset usein ensimmäiseksi saapuvat, joudu suhteettoman taakan alle.

Käytännössä unionin jäsenmaiden olisi sovittava siitä, ketkä Eurooppaan pääsevät, ketkä saavat jäädä ja, miten ja minne kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet palautetaan.

– Jäsenmailla on kuitenkin erilaiset perinteet ja historia. On maita kuten Ruotsi, jotka ovat perinteisesti ottaneet paljon turvapaikanhakijoita ja, jonne on kohdistunut pitkään maahanmuuttoa. Sitten on maita kuten Suomi ja esimerkiksi Baltian maat, joissa maahanmuutto on uudempi ilmiö, Tiilikainen kuvailee päätöksenteon haasteita.

Nykyinen Dublin-sopimus toimisi sekä kokonaisuuden että kaikkien jäsenmaiden kannalta paremmin kuin tulijoiden jakaminen, jos sopimuksesta vain pidettäisiin tiukasti kiinni.

Artikkelissa ei sitä mainita, mutta EU:n käsittelykeskukset, Dublin-sopimuksen purkaminen ja suunnitellut taakanjakomekanismit tähtäävät kaikki EU:n yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan ja EU:n hallinnoimaan turvapaikkajärjestelmään, jossa jäsenmaiden omat politiikat ja päätösvalta on eliminoitu. Tämä olisi myös sisäpoliittisesti valtava mullistus (ei enää nykyisenlaista mahdollisuutta vaikuttaa kansalliseen turvapaikkapolitiikkaan) ja pitkä loikka kohti Tiilikaisen janoamaa liittovaltiota.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Skeptikko

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 11 968
 • Liked: 15713
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2311 : 22.07.2019, 23:35:06 »
Pahasti kuulostaa siltä, että tämä älytön suunnitelma taakanjaosta ja ilmeisesti tulemisen muukin helpottaminen etenee:

EU countries agree to new migrant influx mechanism - Macron - Reuters
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-france/eu-countries-agree-to-new-migrant-influx-mechanism-macron-idUKKCN1UH211?rpc=401&

Lainaus
PARIS (Reuters) - Fourteen member countries of the European Union have agreed to a new “solidarity mechanism” proposed by Germany and France to allocate migrants across the bloc, French President Emmanuel Macron said on Monday.
...
“The conclusion of this morning’s meeting is that, in principle, 14 member states, at this stage, have expressed their agreement with the Franco-German document,” Macron told journalists.

Macron did not spell out specifics but said the new initiative would be “quick” and “automatic”.

A source close to the French presidency told Reuters that in addition to France and Germany, Finland, Luxemburg, Portugal, Lithuania, Croatia and Ireland had also signalled a clear intention to move forward with a new system.

Italy’s Interior minister Matteo Salvini, whose country is at the forefront of the migrant influx in Europe, did not take part in the meeting, however.

In a letter to his French counterpart Christophe Castaner, Salvini warned of the effect of decisions “solely taken in Paris and Berlin.”
...
Macron also said France had asked the Libyan government to ensure migrants would no longer be placed in custody in the country and that appropriate measures would be taken to ensure their safety.
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

ÄmTeeAa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 033
 • Liked: 5095
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2312 : 23.07.2019, 00:20:04 »
Britit taitavat olla oikeassa: EU:sta on päästävä eroon, kaikki muut korjaustoimenpiteet edellyttävät sitä. Jos 70-80 % lainsäädännöstä tulee jo nyt EU:n kautta, ainoa päätelmä mikä tässä voidaan vetää, on että EU on alueen kehittymisen suurin este.

Pikanttina huomiona: Liettuan on helppo suostua tuohon, koska siellä ei paljoa laittomia siirtolaisia näy. Onneksi Virossa ja Latviassa sanotaan jo suoraan, että pitäkääpä tunkkinne. Siellä on sopivasti kokemusta väestön pakkosiirrosta, kuten muissakin Itä-Euroopan maissa.

Macronin ja Merkelin touhut satavat populistien laariin, mutta tapahtuvatko EU maiden populistinousut riittävän nopeasti? Jos väen vängällä tuosta haluaa kaivella hyviä puolia, niin 50 % EU:n jäsenistä ei lähtenyt tuohon. Valitettavasti tämän maan on näemmä ruoskittava vielä itseään lisää, äänestyksillä on nimittäin seurauksensa. Omalta osaltani tulee kyllä mieleen kysymys, että kauanko näitä edesvastuuttomia huithapeleita pitää vielä kestää? Onko Suomen taas pakko kulkea Saksan talutushihnassa vääjäämättömään loppuun asti? Eikö edes Ruotsin jatkuvasti heikkenevä yleinen tilanne herättele yhtään mitään itsesuojeluvaiston suuntaista Brysselin politiikoilta?

Tajuan nyt liiankin hyvin miksi USA:an oli niin paljon muuttoliikettä aikanaan, ja miksi USA:n yleinen asenneilmapiiri on erilainen Euroopasta. Ne ihmiset, jotka halusivat tehdä tarpeelliset muutokset eivät saaneet niitä Briteissä tehtyä monarkian ja aristokratian estäessä ne. Vaihtoehdoksi jäi alottaa uusi elämä USA:ssa terveemmillä yhteiskuntarakenteilla. USA:n perustuslain kirjoittaneet ihmiset olivat todella hyviä ihmistuntijoita, ja tekivät perustuslain sellaiseksi, että vastaavaa ei USA:ssa voisi tapahtua. Tällainen muutosvoima on tuon muuttoliikkeen jälkeen ollut Euroopassa paljon heikompi.

PS:n tiedotusstrategiaan voisi laittaa: EU:n tekemät Suomea koskevat huonot päätökset on jatkossa esitettävä rehellisesti EU-jäsenyydestä seuranneina. EU:n puskemat säännökset ja direktiivit ovat esiteltävä sellaisenaan kansalaisille.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12039
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2313 : 23.07.2019, 00:46:19 »
Pahasti kuulostaa siltä, että tämä älytön suunnitelma taakanjaosta ja ilmeisesti tulemisen muukin helpottaminen etenee:

EU countries agree to new migrant influx mechanism - Macron - Reuters
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-france/eu-countries-agree-to-new-migrant-influx-mechanism-macron-idUKKCN1UH211?rpc=401&

Lainaus
PARIS (Reuters) - Fourteen member countries of the European Union have agreed to a new “solidarity mechanism” proposed by Germany and France to allocate migrants across the bloc, French President Emmanuel Macron said on Monday.
...
“The conclusion of this morning’s meeting is that, in principle, 14 member states, at this stage, have expressed their agreement with the Franco-German document,” Macron told journalists.

Macron did not spell out specifics but said the new initiative would be “quick” and “automatic”.

A source close to the French presidency told Reuters that in addition to France and Germany, Finland, Luxemburg, Portugal, Lithuania, Croatia and Ireland had also signalled a clear intention to move forward with a new system.

Italy’s Interior minister Matteo Salvini, whose country is at the forefront of the migrant influx in Europe, did not take part in the meeting, however.

In a letter to his French counterpart Christophe Castaner, Salvini warned of the effect of decisions “solely taken in Paris and Berlin.”
...
Macron also said France had asked the Libyan government to ensure migrants would no longer be placed in custody in the country and that appropriate measures would be taken to ensure their safety.


Jos Libya EI enää laita pelastettuja keskuksiin niin se tarkoittaa että yrittävät uutta ylitystä mahdollisimman nopeasti tai joutuvat yrittäessään salakuljettajien vangeiksi ja sitten kidutetaan ja kiristetään lisää rahaa sukulaisilta.

Ainoa järkevä toimintamalli oli lennättää Libyaan pelastetut heti kotimaihinsa tai YK:n pakolaisleireille muualla Afrikassa (nämä pitäisivät olla ainoat vaihtoehdot jotka pelastetuille annetaan).

Lisäksi kaikki pitäisi pelastaa Välimereltä joko Libyaan tai Tunisiaan tai Marokkoon (niin kansalaisjärjestöjen laivat kuin kaupalliset laivat kuin EU:n laivat) ja lennätys kotimaihinsa tai YK:n pakolaisleireille Afrikassa.


Kaikki Turkin kautta tulevat pitäisi palauttaa sekä mereltä pelastettaessa että Kreikkaan päästessään takaisin Turkkiin.


Tuo 14 maata on ilmeisesti propagandaa jolla yritetään saada epäröivät liittymään tuohon hölmöläisten klubiin.

Aiemmin listattujen 5 hölmöläisen (Saksa, Suomi, Ranska, Luxemburg, Portugali) lisäksi tuli siis 3 uutta (Liettua, Kroatia, Irlanti) eli yhteensä 8 maata.

Kroatia on yllätys koska Kroatia voisi ottaa tuhansia matuja ihan omalla rajallaan sen sijaan että kroatialaiset käännyttävät takaisin Serbiaan tai Bosnia-Hertzegovinaan.

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12039
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2314 : 23.07.2019, 02:14:05 »
Pahasti kuulostaa siltä, että tämä älytön suunnitelma taakanjaosta ja ilmeisesti tulemisen muukin helpottaminen etenee:

EU countries agree to new migrant influx mechanism - Macron - Reuters
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-france/eu-countries-agree-to-new-migrant-influx-mechanism-macron-idUKKCN1UH211?rpc=401&

Lainaus
PARIS (Reuters) - Fourteen member countries of the European Union have agreed to a new “solidarity mechanism” proposed by Germany and France to allocate migrants across the bloc, French President Emmanuel Macron said on Monday.
...
“The conclusion of this morning’s meeting is that, in principle, 14 member states, at this stage, have expressed their agreement with the Franco-German document,” Macron told journalists.

Macron did not spell out specifics but said the new initiative would be “quick” and “automatic”.

A source close to the French presidency told Reuters that in addition to France and Germany, Finland, Luxemburg, Portugal, Lithuania, Croatia and Ireland had also signalled a clear intention to move forward with a new system.

Italy’s Interior minister Matteo Salvini, whose country is at the forefront of the migrant influx in Europe, did not take part in the meeting, however.

In a letter to his French counterpart Christophe Castaner, Salvini warned of the effect of decisions “solely taken in Paris and Berlin.”
...
Macron also said France had asked the Libyan government to ensure migrants would no longer be placed in custody in the country and that appropriate measures would be taken to ensure their safety.

Macronin, Merkelin ja Suomen hallituksen ja muutaman muun EU-maan typeryydestä innostuneina pelastusjärjestöt aloittavat uudestaan laivakuljetukset Libyan rannikolta Eurooppaan jo tämän kuun lopussa:


Lainaus
MSF resumes search and rescue amid deteriorating conditions in Libya
سفينة أوشن فايكنغ  للبحث والإنقاذ التي تديرها منظمة "أس أو أس ميديتيراني" بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، تتحضر لمغادرة ميناء في البحر الأبيض المتوسط، 11 تموز\يوليو، 2019

© Kevin McElvaney/SOS MEDITERRANEE
Also available in
العربية


Press Release 21 July 2019

MSF is to go back to the Central Mediterranean and resume search and rescue operations with SOS MEDITERRANEE.
We view the return to search and rescue as a duty, fuelled by the humanitarian need to prevent people from drowning while they seek safety from Libya.
EU governments continue to shirk their responsibility for search and rescue and their duty towards people rescued in the Mediterranean.

Amsterdam – Médecins Sans Frontières (MSF) announces the resumption of lifesaving search and rescue operations in the Central Mediterranean, and condemns the criminal inaction of European governments.

The return to sea comes after a sustained two-year campaign by EU governments to stop virtually all humanitarian action at sea, and the normalisation of vindictive policies that have caused deaths at sea and suffering in conflict-ridden Libya.
"These deaths and suffering are preventable, and as long as it continues, we refuse to sit idle." Sam Turner, MSF Head of Mission for Search and Rescue

“Politicians would have you believe that the deaths of hundreds of people at sea, and the suffering of thousands of refugees and migrants trapped in Libya, are the acceptable price of attempts to control migration,” said Sam Turner, MSF Head of Mission for Search and Rescue and Libya. “The cold reality is that while they herald the end of the so-called European migration crisis, they are knowingly turning a blind eye to the humanitarian crisis these policies perpetuate in Libya and at sea.”

“These deaths and suffering are preventable, and as long as it continues, we refuse to sit idle,” Turner said.
New ship Ocean Viking to set sail at the end of July

Operating in partnership with SOS MEDITERRANEE, the new ship Ocean Viking will sail to the Central Mediterranean Sea at the end of the month.

With almost no humanitarian vessels left in the Central Mediterranean, and the last vestiges of European search and rescue capacity recklessly abandoned, this sea crossing is the world’s most deadly migration route.

Already this year, at least 426 men, women and children have died attempting the crossing, 82 of them in one shipwreck alone just over two weeks ago. Additionally, commercial ships are in an untenable position, stuck between the duty to rescue and the risk to be stranded at sea for weeks due to the closure of Italian ports and the inability of EU States to agree on a disembarkation mechanism.

"Our presence at sea is to save lives – that’s the bottom line. But we will not be silent while vulnerable people suffer." Sam Turner, MSF Head of Mission for Search and Rescue

People continuing to flee conflict-ridden Tripoli and Libya

Fighting has raged around Libya’s capital Tripoli for over three months, displacing over 100,000 people and trapping refugees and migrants in detention centres. Exposed to the conflict, those locked up and unable to flee are fearing for their lives as successive attacks have left around 60 people dead.

Humanitarian evacuations out of the country remain piecemeal and inadequate, leaving the potentially deadly crossing across the sea as one of the only possible escape routes.

Meanwhile, European governments are violating the very legal obligations and humanitarian principles they signed up to by increasingly supporting the Libyan Coastguard to forcibly return vulnerable people back to Libya; in some cases to the very same detention centres where people trapped inside are shot at or subject to airstrikes, as witnessed in the most recent example of Tajoura detention centre.

"European leaders’ condemnation of the killings of vulnerable refugees and migrants in Libya must be met with the resumption of official search and rescue operations." Sam Turner, MSF Head of Mission for Search and Rescue

European leaders sit on their hands while people drown or languish in detention

“Our presence at sea is to save lives – that’s the bottom line. But we will not be silent while vulnerable people suffer,” said Turner. “European leaders’ condemnation of the killings of vulnerable refugees and migrants in Libya must be met with the resumption of official search and rescue operations, disembarkation in places of safety and the immediate evacuation and closure of all detention centres.”

“The hypocrisy of increased support for interceptions at sea, and forced return of people to these same places where these atrocities are happening, suggests these may be merely empty words of superficial sympathy,” said Turner.

As long as EU governments fail to take their responsibility for search and rescue operations, and as long people continue to flee Libya, humanitarian vessels will be needed in the Mediterranean. For MSF, where our work is governed by humanitarian principles, it would be unconscionable not to try to prevent people from drowning and to take them to a safe place, where those in need of international protection can seek asylum with the relevant authorities, as required.

About Ocean Viking:
•  Ocean Viking is a Norwegian owned ship with a Norwegian flag.
•  It is an offshore supply vessel that was originally conceived for rescues, as an Emergency Response and Rescue Vessel (ERRV) - a stand-by offshore vessel ready for rescuing a large number of oil workers from oil platforms in case of an accident and mass casualties.
•  Built in 1986, it is 69 metres in length and the beam (width) is 15.5 metres. It is fully equipped to perform search and rescue with four high speed rescue boats, as well as a medical clinic with consultation, triage and recovery rooms. The ship can take up to 200 survivors on board.
•  The MSF team who are in charge of the medical and humanitarian needs of the rescued people on board consist of nine people: four medics (one doctor, two nurses, one midwife), a logistician, one Cultural Mediator, a Humanitarian Affairs Officer, a Field Communications Manager and a Project Coordinator who leads the team.
•  The SOS MEDITERRANEE team, who are in charge of the search and rescue, consists of 12 people, and are led by the Search and Rescue Coordinator. Then there are a further nine people who are part of the ship’s marine crew and are employed by the ship owner.

https://www.msf.org/msf-resumes-search-and-rescue-amid-deteriorating-conditions-libya-mediterranean-migration


Eli 200 ihmistä Libyan rannikolta Eurooppaan per hakukerta ja voivat tehdä 3-4 hakukertaa per viikko jos Italian tai Maltan satamat ovat auki.
Eli 600-800 per viikko eli vuodessa 31 200 - 41 600 afrikkalaista (ja pakistanilaista ja bangladeshilaista jne.) per vuosi Libyan rannikolta Eurooppaan yhdellä laivalla.
Jos laittavat ylipaikoille niin 400 ihmistä per hakukerta eli 1200 - 1600 per viikko eli vuodessa 62 400 - 83 200 afrikkalaista (ja pakistanilaista ja bangladeshilaista jne.) per vuosi Libyan rannikolta Eurooppaan yhdellä laivalla.


Mitä tapahtuu Macronin naiiveille suunnitelmille kun vastaavia laivoja on 10-20 kappaletta?


MSF:n kutsu on selvä kaikille: "Mene Libyaan ja pääset Eurooppaan"...

MSF tappaa ihmisiä tällä laivallaan niin Saharaan, Libyaan kuin Välimereenkin...
Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12039
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2315 : 23.07.2019, 02:29:19 »
Pahasti kuulostaa siltä, että tämä älytön suunnitelma taakanjaosta ja ilmeisesti tulemisen muukin helpottaminen etenee:

EU countries agree to new migrant influx mechanism - Macron - Reuters
https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-france/eu-countries-agree-to-new-migrant-influx-mechanism-macron-idUKKCN1UH211?rpc=401&

Lainaus
PARIS (Reuters) - Fourteen member countries of the European Union have agreed to a new “solidarity mechanism” proposed by Germany and France to allocate migrants across the bloc, French President Emmanuel Macron said on Monday.
...
“The conclusion of this morning’s meeting is that, in principle, 14 member states, at this stage, have expressed their agreement with the Franco-German document,” Macron told journalists.

Macron did not spell out specifics but said the new initiative would be “quick” and “automatic”.

A source close to the French presidency told Reuters that in addition to France and Germany, Finland, Luxemburg, Portugal, Lithuania, Croatia and Ireland had also signalled a clear intention to move forward with a new system.

Italy’s Interior minister Matteo Salvini, whose country is at the forefront of the migrant influx in Europe, did not take part in the meeting, however.

In a letter to his French counterpart Christophe Castaner, Salvini warned of the effect of decisions “solely taken in Paris and Berlin.”
...
Macron also said France had asked the Libyan government to ensure migrants would no longer be placed in custody in the country and that appropriate measures would be taken to ensure their safety.

Al-Jazeera raportoi saman.

Kutsuhuuto on lähetetty:

"Tulkaa Libyaan ja maksakaa salakuljettajille että pääsette merelle vuotavassa veneessä niin pääsette Saksaan, Ranskaan ja Suomeen jne."

Macron on vielä typerämpi kuin Merkel.


Lainaus

Macron: EU countries agree to new migrant and refugee mechanism

French President Macron says 14 EU states sign up to 'mechanism' for allocating migrants and refugees across the bloc.

Fourteen-member countries of the European Union agreed to a new "solidarity mechanism" proposed by Germany and France to allocate migrants and refugees across the bloc, French President Emmanuel Macron said.

The announcement came after foreign affairs and interior ministers of the EU gathered in the French capital, Paris, on Monday to discuss immigration and security issues following a first gathering in Finland last week.

"The conclusion of this morning's meeting is that, in principle, 14-member states, at this stage, have expressed their agreement with the Franco-German document," Macron told reporters.

Macron, who called for the meeting, did not spell out specifics but said the new initiative would be "quick" and "automatic".

...

Italy's Interior Minister Matteo Salvini, whose country is at the forefront of the migrant and refugee influx in Europe, did not take part in Monday's meeting.

In a letter to his French counterpart Christophe Castaner, Salvini warned of the effect of decisions "solely taken in Paris and Berlin".

...

Salvini's rejection of the arrangement whereby those rescued at sea were taken to Italian ports was a crucial factor in the EU's Operation Sophia ending its naval patrols in the Mediterranean in March. Since its launch in 2015, the mission has rescued tens of thousands of people.

...

An estimated 6,000 refugees and migrants are held in detention centres across Libya, while some 50,000 registered refugees and asylum seekers reside elsewhere within the country, according to the UN's refugee agency.

The UN has repeatedly cautioned the country is not a safe place for migrants and refugees to be held and called for those in detention centres to be released. Despite those warnings, the EU has continued with its policy of backing the Libyan coastguard, which attempts to intercept and forcibly return people caught while trying to cross to Europe from the country.

...

loput:

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/macron-eu-countries-agree-migrant-refugee-mechanism-190722191452428.html


Suomesta siis paikalla olivat Vihreiden Pekka Haavisto ukoministerinä ja Vihreiden MAria Ohisalo sisäministerinä.

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

törö

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 526
 • Liked: 10554
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2316 : 23.07.2019, 03:21:59 »
^ Jos mä käsitän oikein, niin Itä-Euroopan EU-maat sitoutuvat ottamaan vähäsen sitä, mitä vielä tihkuu Afrikasta ja Lähi-idästä, ja muut EU-maat sitoutuvat tasaamaan niiden pakolaistaakkaa. Puolassahan ukrainalaisia notkuu jo pari miljoonaa vierastyöläisien nimikkeellä, mutta jos niille alkaa jakaa turvapaikkoja, niin niistä pääsee kätevästi eroon.

Lainaus
When the small business run by Kristina Melnytska’s father began to struggle in 2014 he did what hundreds of thousands of other Ukrainians were doing and moved his family to Poland.

Melnytska, then 19, enrolled in a university in the eastern city of Lublin. She worked long nights in a kebab shop, where she was paid about £1 an hour. Five years later she is still here and one of an estimated 2 million Ukrainians working and living in Poland.

While Poland’s rightwing populist government has rejected resettlement quotas for refugees from Syria and other conflict zones, the country has quietly accepted what may amount to the largest migration into a European country in recent years. There are about 400,000 Ukrainians on proper contracts but many more who work in the parallel economy or are short-term, seasonal labourers.

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/18/whole-generation-has-gone-ukrainian-seek-better-life-poland-elect-president

Vaikka on ollut puhetta siitä, että niitä pitäisi päästää töihin EU-maihin, niin käytäntö on erilainen ja siksi niitä on kasaantunut Puolaan, jossa aletaan tietty olla aika vihaisia. Tuskin ketään haittaisi jos ylimääräiset vaihdettaisiin pariin kymmeneentuhanteen avaruuskirurgiin. Rajanaapuri Saksa ei halua niitä töihin, mutta pakolaiset se kuitenkin yrittää työllistää, plus tietty että siellä on mukavampi notkua tarpeettomana kuin köyhässä Puolassa.

Lainaus
Although Germany passed a law in June aimed to facilitate labour migration and thus fill some of the country’s nearly 800,000 job vacancies, little did it improve Ukrainians’ chances at filling those gaps, despite their declared will to cross Poland’s western border.

And the percentage of Ukrainians living and working in Poland willing to work in another European state amounts to 45, according to a report by EWL employment agency and the Centre for East European Studies’ (SEW UW) on the dynamics of the Ukrainian labour force in Poland. Out of that 45 percent, 34 specify that their destination of choice would be Germany.

Ukrainians, however, will remain in Poland, despite the new German law that “does not envisage any radical overhaul of the immigration law other than a number of minor changes,” according to Germany’s Institute for Employment Research (IAB).

The basic change is that from now on people without an academic degree will also be able to undertake work in Germany. However, German employers will still require certification of potential employees’ skills and professional education. The latter might prove an insurmountable hurdle for Ukrainian workers currently residing and working in Poland.

https://polandin.com/43534357/new-german-law-wont-draw-off-ukrainian-labour-from-poland-report

Billy Hill

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 093
 • Liked: 3938
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2317 : 23.07.2019, 08:34:23 »
Aika hyvin pilasi loma-aamun. Onneksi tuossa on kuitenkin vielä jokunen mutka matkassa, eikä mitään ole vielä lyöty lukkoon. Ja miten voitaisikaan parin vihreän ministerin toimin kävellä koko eduskunnan yli ilman äänestyksiä.

Tarkkaan kun lukee niin saa sittenkin aamukahvin juotua ilman oksennuksen makua suussa.

"in principle, 14 member states, at this stage, have expressed their agreement"

"signalled a clear intention to move forward with a new system"

"new initiative would be "quick" and "automatic"."

Hallitus on kyllä saatava nurin vähän helvetin äkkiä, sen sortin viherpainajaista nämä meidän ministerit siellä kehittää.

Timo Rainela

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 1 587
 • Liked: 1881
 • fundamentalisti patriootti - pro deep squatter®
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2318 : 23.07.2019, 11:35:27 »
Spekulointia Saksasta / Pertti Rönkkö:

Lainaus käyttäjältä: PR
Monissa saksalaisissa kekustelukommenteissa uskotaan, että eilen joidenkin EU:n sisä- ja ulkomiministerien (mukana myös Suomen ministerit) muodostaman „halukkaiden liiton“ (Saksan ulkoministerin käyttämä termi) Välimeren ylittäjiä koskevat aikeet ovat synergiassa aiemmin solmitun YK:n siirtolaissopimuksen kanssa. Kyse ei ole enää perinteisistä suojaa tarvitsevista pakolaisista (tämän myönsi myös Saksan ulkoministeriö muutaman päivän takaisessa twiitissään) vaan ihmisistä, jotka lähtevät liikkeelle kotimaidensa köyhyyden ja lohduttomuuden takia.
https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10156728192768542
TR: Muuten olen sitä mieltä, että naisten olemassaolo politiikassa, virkahallinnossa ja päätöksenteossa on suurin yksittäinen syy kansakuntamme yhtenäisyyden ja moraalisen, eettisen, sivistyksellisen sekä pratopalogistisen rappion ja tuhon liikkeelle panevana voimana. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12039
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2319 : 23.07.2019, 13:05:20 »
Toi 14-maan luku Maronin, Merkelin ja Ohisalo/Vihreät/SDP/Rinne/Keskusta/Kulmuni ja Kaikkonen taakanjoissa/siirto-järjestelmässä paljastui bluffiksi.

Mukana on 8 aktiivista osanottajaa ja loput noista 14 maasta on todennäköisesti sitä mieltä että jos haluatte sekoilla niin siitä vaan ja me tuetaan teidän sekoilua periaatteessa mutta ei itse osallistuta sekoiluun.

Ehkä muut maat tajuaa että jos Välimerelle vuotavassa veeneessä Libyasta lähtemällä pääsee Saksaan, Suomeen jne ja saa ilmaisen asunnon ja ilmaista rahaa loppuelämäksi että tästä diilistä kiinnostuneita afrikkalaisia olisi miljoonia vuodessa?

Päälle sitten sama oikotie Kreikasta ja Espanjasta Saksaan ja Suomeen jne. jollei diili koske vain Libyan edustalta pelastettuja taksi-kyytiläisiä.


Lainaus

France and Germany struggle to forge migration deal

Victor Mallet in Paris yesterday

Fourteen EU countries have agreed to share the burden of receiving migrants rescued while attempting to reach Europe by crossing the Mediterranean, although only eight nations are “active” participants, French President Emmanuel Macron said on Monday night.

“We’ve strengthened the burden-sharing mechanism in the short term, but we want to go further,” Mr Macron said after a meeting in Paris hosted by the French foreign and interior ministers. The aim is to save lives and accept genuine asylum seekers at the same time as accelerating the return of illegal immigrants to their home countries.

The Franco-German plan, agreed with varying degrees of enthusiasm by half of the EU’s 28 members, envisages that receiving countries will rapidly share the burden of taking in asylum-seekers while Italy and Malta would in theory open their harbours to ships carrying rescued migrants.

...

Matteo Salvini, Italian interior minister and leader of the far-right League, refused to come to the Paris meeting, calling it a “flop” that had confirmed Italy “should continue to be Europe’s refugee camp”.

The eight “active” burden-sharing countries mentioned by Mr Macron are France, Germany, Portugal, Ireland, Croatia, Finland, Lithuania and Luxembourg.

...

loput:
https://www.ft.com/content/a3d13612-acb9-11e9-8030-530adfa879c2



Kaikki on nyt kiinni siitä että avaavatko Italia ja Malta satamansa meri-takseille Libyan rannikolta Eurooppaan.

Jos eivät avaa niin katastrofia ei tapahdu mutta jos avaavat niin diilistä kiinnostuneita on miljoonia.

Toivottavasti tuo diili koskee muuten vain Libyasta lähteviä muuten Kreikkaan alkaa Turkista syyrialaisten ryntäys ja Espanjaan alkaa Marokosta afrikkalaisten ryntäys.

Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 523
 • Liked: 26449
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2320 : 23.07.2019, 14:34:54 »
Bild-lehden juttu Saksan ja Ranskan puuhista. Toissijaista ainesta on lyhennelty pois jutusta.

Lainaus
Ulkoministeri Maas kokouksessa Pariisissa

EU-maat neuvottelevat merihädästä pelastamisesta


Bild 22.7.2019 juttu saksaksi

Pakolaiset tulevat Välimeren yli Italiaan - mihin maahan heidät tulee toimittaa? Mitä on tehtävä, etteivät dramaattiset näytökset enää toistuisi, kuten Sea Watch -kapteen Carola Racketen ja italialaisten välillä?

Useat EU-maiden ulko- ja sisäministerit yrittivät ratkoa näitä ongelmia tänään Pariisissa. Kokous alkoi aamulla. Saksa vaatii kiinteitä vastaanottokiintiöitä ja säädeltyä jakomekanismia.

Liittokansleri Angela Merkel (65, CDU) kuvasi äskettäin meripelastusta "humanitaariseksi velvollisuudeksi". Ulkoministeri Heiko Maas (52, SPD) yrittää siksi saada tänään muut maat suostutelluksi.
(...)

Huippukokous eskalaation vuoksi. Italian sisäministeri Matteo Salvini (46) kielsi yksityisten pakolaispelastajien laivojen tulon satamiinsa. Sea Watch 3:n kapteeni Carola Rackete nousi kuitenkin vastarintaan. Hänet pidätettiin väliaikaisesti ja häntä vastaan on nostettu oikeusjuttu.

Tästä syystä Pariisissa pidetään nyt EU-ministerikokous. Saksasta kokoukseen otti osaa ulkoministeri Maas ja sisäministeri Horst Seehoferin (70, CSU) valtiosihteeri Hans-Georg Engelke. Heidän tavoitteenaan on suostutella muut EU-maat osallistumaan "ad hoc mekanismiin", jonka avulla saadaan nopeasti selville kenen tulee ottaa vastaan rekisteröidyt pakolaiset.

Valtiosihteeri Engelke oli varovaisen optimistinen ja hän totesi: "Saadaksemme aikaan vapaaehtoisten koalition on meidän erityisesti pidettävä mielessä, että emme rohkaise ihmissalakuljettajien epäinhimillisiä liiketoimia. Ns. vetotekijää on vältettävä kaikissa olosuhteissa. Merihädästä pelastettava ei voi pysyvästi ajatella pääsevänsä näin Eurooppaan. Lisäksi tulee päteä, että ilman suojeluntarvetta Eurooppaan tulleen henkilön on pikaisesti palattava takaisin kotimaahansa. Myös tämän yhteydessä solidaarinen toiminta ja eurooppalainen tuki on välttämätöntä.

Maas puhuu "auttamishaluisten liitosta" pakolaisten ottamiseksi EU:hun. Ei ole kuitenkaan varmaa, että suostuttelu onnistuu. ...
(...)

Lihavoinnit mun.

Jutussa mainitaan vielä, että viime viikon Helsingin kokouksessa Saksan ja Ranskan suostutteluyritykset eivät onnistuneet. Italia ja Malta äänestivät vastaa. Nopea ratkaisu on epätodennäköistä, koska Salvini. Kirjeessään Ranskan sisäministerille Salvini teki selväksi, että hän haluaa "Maahanmuuttopolitiikkaa, jonka tavoitteena on suojella ja puolustaa EU:n ulkorajoja ja Schengen-aluetta".
 
---

Merkelin ja Macronin "suunnitelma" on täyttä kusetusta jo siitä syystä, että tulijoista suurimman osan henkilöllisyyttä ei saada koskaan selville, jolloin ei ymmärrettävästi saada mitään selvää tuntemattomaksi jäävän henkilön "suojeluntarpeestakaan". Ollaan pelkästään satujen varassa ja epäselvät asiat on vielä tulkittava tulijan eduksi (kts. EASO:n koulutusmodulit). Koska juuri ketään ei ole saatu tähänkään mennessä poistettua Euroopasta, niin realistisin skenaario on se, että kaikki nämä jäävät tänne jo sen vuoksi, että he voivat tehdä vapaasti uusintahakemuksia ja valittaa vaikka vuosikymmenien ajan. Kaikki hakemukset ja valitukset tutkitaan ja se kestää, kestää, kestää … Noiden prosessien aikana ei ketään tietenkään poisteta maasta (mm. suurin osa tänne vuonna 2015 tulleista humpuukiasylanteista on edelleenkin täällä).

Tuollaisia jakomekanismeja esittävät tahot ovat täysin selvillä näistä seikoista. Silti he yrittävät puskea näitä tuhoisia typeryyksiä läpi. Koska toiminta on noin pinttynyttä ja mistään muusta piittaamatonta, niin sanahelinän takaa on helppo tunnistaa, mikä se EU-eliitin "maahanmuuttopolitiikan" todellinen tavoite on.   

EDIT typo

Veturinainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 939
 • Liked: 5624
 • Nuivuus perustuu kognitioon, ei rasismiin.
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2321 : 23.07.2019, 14:43:40 »
^ Toisesta ketjusta:

Lisää turvapaikkapolitiikkaa ja Kärnää:


Asia liittyy tähän Pertti Rönkön havaintoon, jota Kärnä on kommentoinut myös naamakirjassa todeten sen "uutisankaksi" (en linkitä, koska muistaakseni Rönkkö ei pidä siitä):

Lainaus
Tällä sivulla väitetään (kansanedustaja Mikko Kärnä, Keskusta), että saksalaisesta mediasta aamulla linkittämäni uutinen Pariisissa eilen pidetystä EU-ulkoministerien ja sisäministerin pakolaisvastuukokouksesta on uutisankka. Saksalainen ja itävaltalainen media ja aivan tuoreeltaan myös suomalainen mtv-uutiset kertoo samasta aiheesta. Nyt olisi tärkeää ja mielenkiintoista tietää, osallistuivatko Suomen sisä- ja ulkoministerit Pariisin kokoukseen, ja mistä kokouksessa todellisuudessa päätettiin. Saksalaisessa mediassa lainataan Ranskan presidenttiä Macronia, jonka mukaan myös Suomi kuuluu kokouksessa päätetyn perusteella niiden 14 EU-maan joukkoon, joka lupaa tasata „pakolaisvastuuta“ ja lisäksi vielä kahdeksan „aktiivisen“ valtion joukkoon.

Kuten ketjussakin todettu, älkää menkö näihin halpoihin. Kokoomuksella ja keskustalla on molemmilla omat kahdet raiteensa.
Kyseessä ei ole "pakolaiskriisi" vaan sosiaaliturvamotivoitunut turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttökriisi. (Veturihenkilö)

"Ei ole koskaan paluuta siihen Suomeen, joka meillä vielä muutamia vuosia sitten oli. Asia on hyväksyttävä ja sen kanssa on opittava elämään." (SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila)

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 743
 • Liked: 22079
 • Ego sum Spartacus
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2322 : 23.07.2019, 16:28:16 »
Viherpunikit ovat innoissaan kaapattuaan vallan Suomessa.

Lainaus
...............Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan väliaikainen järjestely Välimereltä pelastettujen ihmisten jakamisesta eri maihin on etenemässä. Macron sanoi, että maanantaisessa kokouksessa 14 maata on hyväksynyt suunnitelman.

Ranskan presidentin kansliasta kerrotaan, että mukana ovat ainakin Ranska, Saksa, Suomi, Luxemburg, Portugali, Liettua, Kroatia ja Irlanti. Kuutta muuta maata ei nimetty.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen vahvistaa Ylelle, että Suomi on ollut mukana keskusteluissa, joissa haetaan väliaikaista ratkaisua Välimerellä pelastettavien ihmisten sijoittamiseksi EU-maihin.

– Tavoitteena on ennakoiva järjestelmä, jotta komissio ei joutuisi tekemään soittokierrosta jäsenvaltioille joka kerta, kun Välimerellä pelastetaan ihmisiä. Tässä mallissa jäsenmaat ottaisivat vapaaehtoisesti osaa vastuunjakoon, Parviainen sanoo......................

Parviainen korostaa, että asiasta ei ole vielä tehty mitään sitovia päätöksiä. EU:n puheejohtajamaana Suomi on kuitenkin ollut aktiivinen osapuoli keskusteluissa. Vastuun jakamisesta keskusteltiin viime viikolla EU:n epävirallisessa sisäministerikokouksessa Helsingissä.

Mahdolliset päätökset tehdään Parviaisen mukaan vasta syksyllä. Elokuu on monissa Euroopan maissa lomakuukausi, minkä vuoksi myös poliittinen päätöksenteko on tauolla. Päätös voisi syntyä syyskuun alussa, kun EU-maiden johtajat kokoontuvat Maltalle.

– Annetaan tämän prosessin edetä ja katsotaan, millainen paperi sieltä saadaan ulos ja kuinka monta maata siihen olisi tulossa mukaan. Sen jälkeen on hyvä miettiä, mikä on Suomen tilanne.......................

https://yle.fi/uutiset/3-10890097

Invalid Tweet ID

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 523
 • Liked: 26449
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2323 : 23.07.2019, 17:02:56 »
Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen vahvistaa Ylelle, että Suomi on ollut mukana keskusteluissa, joissa haetaan väliaikaista ratkaisua Välimerellä pelastettavien ihmisten sijoittamiseksi EU-maihin.

Entäpä, jos juttu onkin niin, että Merkel ja Macron ovatkin päättäneet laittaa sen Afrikan väestöräjähdyksen näin aisoihin houkuttelemalla koko Afrikan hukkumaan Välimereen vilauttelemalla näkymää avautuvasta ilmaisesta elämästä Euroopassa? Unohtivat sitten vain kertoa tämän muille EU-ministereille?

Kun koko Afrikka lähtee rynnäkköön ja Aasia perässä, niin sieltä on tulossa vähintään 1,2 miljardia ihmistä. Minkään pursiseuran veneet eivät riitä enää silloin. Saksan ja Ranskan tiedustelupalvelut ovat taatusti perillä tästä skenaariosta. Muussa tapauksessa niiden kyvyt riittävät korkeintaan pizzalähetin hommiin.

Sellainen olisi sitä geopolitiikkaa, joka on hyvin kyynistä peliä. Ei niitä todellisia aikeita tsuppareille paljasteta. Apurit kelpaavat vain miinanpolkijoiksi.

Varmaa tässä hankkeessa on ainoastaan se, että haikaloilla ja muilla Välimeren merenelävillä tulee olemaan juhlamässäilyt joka päivä. Samoin voivat juhlia ihmissalakuljettajat. Heille Merkel ja Macron ovat parhaita kavereita, koska hoitavat kuljetushommat. Konnien ei tarvitse enää muuta kuin rahastaa. Vanha ammekin ilman tulppa menee kohta kaupaksi merenylitysvälineeksi, ladonovista puhumattakaan.

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 140
 • Liked: 2998
 • Puolinuiva
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2324 : 23.07.2019, 21:14:53 »
Lainaus
A source close to the French presidency told Reuters that in addition to France and Germany, Finland, Luxemburg, Portugal, Lithuania, Croatia and Ireland had also signalled a clear intention to move forward with a new system.

Edes Ruotsi ei siis ole mukana tässä vapaaehtoisesti halukkaiden kahdeksan sekopäämaan ryhmässä. Hommaa lukevat demareiden ja keskustan äänestäjät: tämä on teidän syytänne. Teidän takianne Suomen maahanmuuttopolitiikasta päättävät tällä hetkellä vihreä sisäministeri ja vihreä ulkoministeri.
Halla-aho: ”Perussuomalaisten ohjelmaan tai tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu tai suomalaisuuden määrittely ja rajaaminen tällaisin kriteerein. Suomeen on vuosisatojen ja -tuhansien aikana tullut kaikenlaista ainesta idästä, lännestä ja etelästä. Oleellista on se, kuka muuttoliikettä kontrolloi."

Vellamo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 705
 • Liked: 20729
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2325 : 23.07.2019, 21:31:47 »
Invalid Tweet IDJotenkin sellainen kutina, että vihreiden OlliPoika Parviaisen ja Maria Ohisalon tavoitteena ei ole 'löytää kestävää ja inhimillistä ratkaisua' suomalaisten, tai edes luonnon tai ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Nykyvihreiden agenda on lipunut kauas noista painotuksista, ja heidän maailmanparantamisensa tarkoittaakin käytännössä kehitysmaaväestön liikkeellelähtöhalujen ja ihmissalakuljettajien liiketoiminnan ruokkimista.
THL:n johtaja Mika Salminen koronaviruksesta: "Emme totta puhuen ymmärrä WHO:n linjausta testaamisesta." (19.3.), "Pulma on se, että jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene." (28.4.), "Riski siitä, että lapsi sairastuttaisi aikuista, ei ole realistinen. Koulujen avaaminen on riskitöntä." (29.4.)

Veturinainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 939
 • Liked: 5624
 • Nuivuus perustuu kognitioon, ei rasismiin.
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2326 : 23.07.2019, 21:56:48 »
Macronillakin on sanansa sanottavana:


Google-käännös (riittävän tarkka) niille, jotka eivät osaa ranskaa:

Lainaus
Varmistetaan, että kun vene pelastaa maahanmuuttajia Välimerellä, nopea purkaminen lähellä sijaitsevassa satamassa, mutta myös eurooppalainen solidaarisuus pelastettujen ihmisten hoidossa on järjestetty. Purkamismaat eivät saisi olla yksin vastuussa tästä ponnistuksesta.
Kyseessä ei ole "pakolaiskriisi" vaan sosiaaliturvamotivoitunut turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttökriisi. (Veturihenkilö)

"Ei ole koskaan paluuta siihen Suomeen, joka meillä vielä muutamia vuosia sitten oli. Asia on hyväksyttävä ja sen kanssa on opittava elämään." (SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila)

Veturinainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 939
 • Liked: 5624
 • Nuivuus perustuu kognitioon, ei rasismiin.
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2327 : 23.07.2019, 22:50:07 »
Tämä twiitti osoittaa, että Kärnä on täysin pihalla asiasta:


Kokous pidettiin Pariisissa. Kärnä sotkee nolosti toiseen, Suomessa pidettyyn kokoukseen. Tai ehkä Kärnä luulee Pariisin olevan Suomessa.

"Totta kai meillä on tietoja." Huutonaurua.

BTW, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n (osallistuivat kokoukseen) kokousta koskevassa julkilausumassa todetaan mm. seuraavia:

Lainaus
The renewed commitment today from States to preventing loss of life on the Mediterranean Sea is also encouraging.

Lainaus
Discussions on establishing a temporary, predictable arrangement for disembarking people after they have been rescued at sea, and sharing responsibility amongst States for hosting them afterwards, were promising.

https://www.iom.int/news/joint-statement-iom-director-general-antonio-vitorino-and-un-high-commissioner-refugees-filippo
Kyseessä ei ole "pakolaiskriisi" vaan sosiaaliturvamotivoitunut turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttökriisi. (Veturihenkilö)

"Ei ole koskaan paluuta siihen Suomeen, joka meillä vielä muutamia vuosia sitten oli. Asia on hyväksyttävä ja sen kanssa on opittava elämään." (SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila)

Henry69

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 230
 • Liked: 133
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2328 : 24.07.2019, 00:10:58 »
Näistä maista puolet tai alle on maita johon tosiasiallisesti pakolaisia jaetaan.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12039
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2329 : 24.07.2019, 01:58:53 »
^ Toisesta ketjusta:

Lisää turvapaikkapolitiikkaa ja Kärnää:


Asia liittyy tähän Pertti Rönkön havaintoon, jota Kärnä on kommentoinut myös naamakirjassa todeten sen "uutisankaksi" (en linkitä, koska muistaakseni Rönkkö ei pidä siitä):

Lainaus
Tällä sivulla väitetään (kansanedustaja Mikko Kärnä, Keskusta), että saksalaisesta mediasta aamulla linkittämäni uutinen Pariisissa eilen pidetystä EU-ulkoministerien ja sisäministerin pakolaisvastuukokouksesta on uutisankka. Saksalainen ja itävaltalainen media ja aivan tuoreeltaan myös suomalainen mtv-uutiset kertoo samasta aiheesta. Nyt olisi tärkeää ja mielenkiintoista tietää, osallistuivatko Suomen sisä- ja ulkoministerit Pariisin kokoukseen, ja mistä kokouksessa todellisuudessa päätettiin. Saksalaisessa mediassa lainataan Ranskan presidenttiä Macronia, jonka mukaan myös Suomi kuuluu kokouksessa päätetyn perusteella niiden 14 EU-maan joukkoon, joka lupaa tasata „pakolaisvastuuta“ ja lisäksi vielä kahdeksan „aktiivisen“ valtion joukkoon.

Kuten ketjussakin todettu, älkää menkö näihin halpoihin. Kokoomuksella ja keskustalla on molemmilla omat kahdet raiteensa.

Jos Suomi lähtee mukaan tuohon 14 hölmöläismaan moraaliposeeraus-kerhoon (vielä yhtenä 8 maasta jotka ovat aktiivisia) jotka luovat vetovoimatekijöiden vetovoimatekijän (suurempi kuin 2015 vuoden avoimet rajat Euroopassa joiden kautta pääsi Saksaan, Ruotsiin ja Suomeen jne. koska Kreikka työnsi 99% tulijoista eteenpäin ilman rekisteröintiä ja Italia työnsi yli 60% eteenpäin ilman rekisteröintiä) joka houkuttelee afrikkalaisia ryntäämään suurin joukoin Libyaan (osan kuollessa Saharaan ja osan tullessa salakuljettajien raiskaamiksi, kiduttamiksi ja kiristämiksi jotta perheet lähettävät lisää rahaa) ja lähtemään Välimerelle vuotavissa veneissä (hukkumisten noustessa nykyisistä Salvinin toiminnan takia romahtaneista luvuista moninkertaisiksi) koska Suomi yhdessä Saksan kanssa heiluttaa houkuttimena ilmaista asuntoa ja ilmaista rahaa loppuelämäksi Saksassa, Suomessa ja muissa hyvinvointivaltioissa (joita EI saa Italiassa, Kreikassa eikä Espanjassa) jos vain maksaa salakuljettajille omaisuuden ja riskeeraa henkensä ja lähtee Libyan rannikolle kellumaan niin Keskusta on vastuussa KAIKESTA ja siitä vastuusta on muistutettava joka päivä koska Keskusta lahjoitti sisäministerin salkun Vihreille ja on hallituksessa mahdollistamassa Vihreän sisäministerin sekoilun.

Jos tuo Macronin diili koskee myös Kreikkaa ja Espanjaa niin Turkista tulee syyrialaisten aalto Kreikkaan ja Marokosta tule afrikkalaisten aalto Espanjaan.

Keskusta tulee putoamaan alle 10% kannatukseen jos sallivat Ohisalon sekoilun ja sen hallituksessa pysymällä mahdollistavat.

Kuitenkin 10% ei saa tyytyä vaan Keskustaa pitää rökittää joka päivä asiasta ja syödä Keskustan kannatus pysyvästi Persuille ja lisäksi 10% ei saa pysähtyä.

Voisiko Keskustan kannatus romahtaa 5%?
Miksei voisi.
Tämä vaatii vain Persuilta duunia.

Joko Keskusta on herätettävä niin että hulluus loppuu ja Ohisalo ja Vihreät laitetaan hallituksessa kuriin tai sitten kannatus pitää pudottaa siihen 5% nurkille jolloin keskustalaiset potkivat itse Saarikon, Kulmunin, Kaikkosen ja Lintilän eli Sipilän suosikit pois puolueesta ja pois eduskunnasta ensi eduskuntavaaleissa.

Keskustalla on ollut Paula Lehtomäen ja Mari Kiviniemen ja muiden liberaalien ideoima poliittinen strategia eli light-Vihreys käytössä jo vuosia koska harhaisesti uskovat että Vihreitä kopioimalla saa kannatusta kaupungeissa.

Oikeastihan Keskusta on vain kouluttanut osasta Keskustan äänestäjistä Vihreiden äänestäjiä ja ajanut osan Persujen äänestäjiksi.


Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Näkkileipä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 535
 • Liked: 817
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2330 : 24.07.2019, 06:42:56 »
Entä sellainen looginen "Kestävä ja inhimillinen ratkaisu" jossa estetään ja tukahdutetaan täysin, ihmissalakuljettajien toiminta jo Afrikan mantereella ja näin estetään inhimillisesti uudet hukkumiskuolemat Välimerellä? Vai kuuluko EUn päättäjien mielestä ihmissalakuljetus ihmisoikeuksiin?
Sananvapaus kuuluu kaikille, eikä vain niille jotka ovat kanssani kaikesta samaa mieltä.

Timo Rainela

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 1 587
 • Liked: 1881
 • fundamentalisti patriootti - pro deep squatter®
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2331 : 24.07.2019, 15:37:31 »
Pertti Rönkkö ärähtää - syystä.

Onko Suomen media kesäterässä, vai jätettiinkö Pariisin maanantaisesta kokouksesta uutisoimatta tarkoituksella? Miten ministeriöt tiedottavat, vai vaikenevatko nekin? Onko suomalaisten tiedonsaanti yhä useammin ulkomaisen median varassa?

Lainaus käyttäjältä: Pertti Rönkkö Havaintoja Saksanmaalta
Perjantaina Pariisissa pidetty EU:n ulko- ja sisäministerin kokous Välimeren pakolaisiin liittyvästä vastuunjaosta herättää kysymään, miten tästä ja vastaavista kokouksista Suomessa tiedotetaan ja uutisoidaan.

Maanantaisen kokouksen aihe oli kiistatta paitsi mielenkiintoinen niin myös tärkeä niin meille suomalaisille kuin kaikille eurooppalaisille ja myös heille, jotka suunnittelevat laitonta siirtolaisuutta EU-alueella.

Mielenkiintoista olisi tietää, tiedottivatko Suomen sisäministeriö ja ulkoministeriö ja/tai valtioneuvoston kanslia etukäteen kokouksesta sekä siitä, kuka tai ketkä Suomesta ottavat siihen osaa ja mistä kokouksessa on kysymys.

Saksalainen media uutisoi kokouksesta kattavasti heti sen pitämisen jälkeen mainiten myös Suomen. Suomalainen media YLE mukaan lukien näytti jättäneen kokouksen huomiotta. Olivatkohan edes tietoisia koko kokouksesta?

Uutisia alkoi näkyä vasta asiasta nousseen somekohun jälkeen.

Ainakin Kaleva ja Satakunnan Kansa julkaisivat ilmeisesti sisäministeriön asiasta antaman tiedotteen, jossa selitettiin ikään kuin vastauksena somessa käynnissä olleelle keskustelulle kokouksen luonnetta ja sitovuutta. Hyvä niin.

Jutuista ei kuitenkaan selvinnyt, kuka edusti kokouksessa Suomen ulkoministeriötä, eikä myöskään se, mikä oli kokouksessa käsitellyn Ranskan ja Saksan esityksen sisältö. Toimitukset olisivat voineet kysyä perään.

Se kuitenkin selvisi, että Ranskan presidentillä Macronilla ja Suomen sisäministeriöllä on eriävävä näkemys siitä, mitä kokouksessa päätettiin ja mihin siellä sitouduttiin.


Arvoitukseksi jäi, millä perusteella Macron laski Suomen kahdeksan „aktiivisen“ vastuunkantajavaltion joukkoon.

Mitä Suomen edustaja/edustajat kokouksessa lupasi/lupasivat tai mihin sitoutui/sitoutuivat?

Mielenkiintoista olisi tietää, kuinka paljon vastaavanlaisia kokouksia pidetään, ilman että kansalaiset saavat tietää niistä yhtään mitään.

EU:n etäisyydestä kansalaisiin on puhuttu viime aikoina paljon, onhan kyse samalla myös järjestön luottamuksesta ja uskottavuudesta.

Monille on syntynyt käsitys, että EU:ssa tehdään asioita ihmisten selän takana, salaa ja piilossa.

EU:n nykyinen puheenjohtajamaa Suomi on luvannut lähentää EU:ta kansalaisiin ja tehdä sen toiminnasta seurattavampaa ja läpinäkyvämpää.

Maanantaisen Pariisin kokousen ympärillä leijunut sumupilvi paljasti, että luottamuksen lisäämisessä EU:n (ja tässä tapauksessa samalla myös suomalaisten ministeriöiden toimintaan) on paljon tehtävää.

Samalla se osoitti, ettei suomalaisen median valppauteen ja/tai arviointikykyyn ole aina luottamista.

Mielenkiintoista olisi kuulla, miten YLE selittää tämän tapauksen. Onhan sillä laaja kirjeenvaihtajaverkosto ja 24/7 -uutispalvelu. Sama koskee Hesaria.


Milloin EU-kokous ylittää median mielestä uutiskynnyksen? Entä, milloin hallituksen mielestä kokous on niin tärkeä, että siitä kerrotaan kansalaisille?
https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10156730464363542[/quote]
TR: Muuten olen sitä mieltä, että naisten olemassaolo politiikassa, virkahallinnossa ja päätöksenteossa on suurin yksittäinen syy kansakuntamme yhtenäisyyden ja moraalisen, eettisen, sivistyksellisen sekä pratopalogistisen rappion ja tuhon liikkeelle panevana voimana. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

writer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 257
 • Liked: 12039
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2332 : 29.07.2019, 15:17:40 »
Keskustan Kärnä on väittänyt 24.7 Suomenmaassa että Macron valehteli ja että Ohisalo ja Haavisto eivät ole Pariisissa silloin maanantaina liittäneet Suomea mihinkään 14 hölmöläismaan ryhmään vaan EU:n yhteistä ratkaisua haetaan (joka on tietysti vielä typerämpi idea taakanjakamiseksi kuin 8 aktiivisen hölmöläis-maan ryhmä tai 14 hölmöläis-maan ryhmä ja aiheuttaisi saman ryntäyksen Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan, Marokkoon ja Libyaan minkä toi pienempikin ryhmä) ja Vihreiden sisäministeriön valtiosihteeri Olli-Poika "taksit on joukkoliikennettä" Parviainen on kuulemma tämän Kärnälle vakuuttanut:

Lainaus
Kärnä: Perus­suo­ma­laisten turha melskata turva­paik­ka­po­li­tiikan löystymisellä – "Macronin lausunnoissa ei ole mitään perää"
Suomenmaa24.7.2019 10:15

Muokattu
24.7.2019 12:02

Tur­va­paik­ka­po­li­tiik­ka Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja ja hal­lin­to­va­li­o­kun­nan jä­sen Mik­ko Kär­nä har­mit­te­lee Rans­kan pre­si­den­tin Em­ma­nu­el Mac­ro­nin lau­sun­to­ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den taa­kan­ja­os­ta Vä­li­me­rel­lä.

Mac­ron on las­ke­nut Suo­men mu­kaan 14 maan va­paa­eh­toi­seen taa­kan­ja­ko­me­ka­nis­miin. Kär­nä huo­maut­taa kan­na­no­tos­saan, et­tä si­sä­mi­nis­te­ri Ma­ria Ohi­sa­lon (vihr.) val­ti­o­sih­tee­ri Ol­li-Poi­ka Par­vi­ai­nen on vah­vis­ta­nut, et­tä Mac­ro­nin lau­sun­nois­sa ei ole mi­tään pe­rää.

Suo­mi ei ole mu­ka­na mis­sään 14 EU-maan va­paa­eh­toi­ses­sa Vä­li­me­ren taa­kan­ja­ko­me­ka­nis­mis­sa, vaan jat­kam­me ai­no­as­taan hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­sia neu­vot­te­lu­ja yh­teis­ten rat­kai­su­jen löy­tä­mi­sek­si Vä­li­me­ren siir­to­lais­ky­sy­myk­seen.

Kär­nä pi­tää eri­tyi­sen har­mil­li­se­na, et­tä Mac­ron an­toi omil­la lau­sun­noil­laan lyö­mä­a­sei­ta op­po­si­ti­on kä­siin.

– Eri­tyi­ses­ti pe­rus­suo­ma­lai­set odot­ta­vat kie­li pit­käl­lä ja kuo­la va­lu­en juu­ri täl­lai­sia uu­ti­sia, joi­den var­jol­la he pää­si­si­vät ju­lis­ta­maan Suo­men pa­ko­lais- ja tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan muut­tu­neen löy­säk­si. Pe­rus­suo­ma­lais­ten har­mik­si näin ei ole, vaan hal­li­tu­soh­jel­maa nou­dat­ta­mal­la var­mis­tam­me, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­rät tu­le­vat en­ti­ses­tään las­ke­maan ja jär­jes­tel­mä py­syy hy­vin hal­lin­nas­sa, Kär­nä pai­not­taa.

https://www.suomenmaa.fi/keskusta-nyt/karna-perussuomalaisten-turha-melskata-turvapaikkapolitiikan-loystymisella-34macronin-lausunnoissa-ei-ole-mitaan-peraa34-6.3.523146.d4b48bbada


Jos jätät äänestämättä niin autat silloin muita puolueita ja eniten sinun äänestämättä jättämisestäsi hyötyy vaalit voittava puolue.

Ne persujen kannattajat jotka jättivät äänestämättä 2015 tukivat käytännössä äänestämättä jättämisellään Keskustaa ja ne jotka jättävät äänestämättä 2019 tukevat Demareita ja Kokoomusta.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 538
 • Liked: 74880
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2333 : 29.07.2019, 20:38:14 »
Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja ja hal­lin­to­va­li­o­kun­nan jä­sen Mik­ko Kär­nä har­mit­te­lee Rans­kan pre­si­den­tin Em­ma­nu­el Mac­ro­nin lau­sun­to­ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den taa­kan­ja­os­ta Vä­li­me­rel­lä.

Mac­ron on las­ke­nut Suo­men mu­kaan 14 maan va­paa­eh­toi­seen taa­kan­ja­ko­me­ka­nis­miin. Kär­nä huo­maut­taa kan­na­no­tos­saan, et­tä si­sä­mi­nis­te­ri Ma­ria Ohi­sa­lon (vihr.) val­ti­o­sih­tee­ri Ol­li-Poi­ka Par­vi­ai­nen on vah­vis­ta­nut, et­tä Mac­ro­nin lau­sun­nois­sa ei ole mi­tään pe­rää.

Suo­mi ei ole mu­ka­na mis­sään 14 EU-maan va­paa­eh­toi­ses­sa Vä­li­me­ren taa­kan­ja­ko­me­ka­nis­mis­sa, vaan jat­kam­me ai­no­as­taan hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­sia neu­vot­te­lu­ja yh­teis­ten rat­kai­su­jen löy­tä­mi­sek­si Vä­li­me­ren siir­to­lais­ky­sy­myk­seen.

Vaikka lopullinen sopimus ei olekaan vielä valmis, Rinteen hallitus on joka tapauksessa etukäteen sitoutunut automaattisiin turvapaikanhakijasiirtoihin, joita Kärnäkään ei tunnu vastustavan. EU:n jäsenmaille vahingollisesta siirtojärjestelmästä ei ollut mainintaa hallitusohjelmassa, joten Keskustan johto voisi halutessaan riitauttaa asian, mutta sen sijaan Kärnä yrittää vähätellä hallituksen linjauksen merkityksettömäksi.

Lainaus
Kär­nä pi­tää eri­tyi­sen har­mil­li­se­na, et­tä Mac­ron an­toi omil­la lau­sun­noil­laan lyö­mä­a­sei­ta op­po­si­ti­on kä­siin.

– Eri­tyi­ses­ti pe­rus­suo­ma­lai­set odot­ta­vat kie­li pit­käl­lä ja kuo­la va­lu­en juu­ri täl­lai­sia uu­ti­sia, joi­den var­jol­la he pää­si­si­vät ju­lis­ta­maan Suo­men pa­ko­lais- ja tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan muut­tu­neen löy­säk­si. Pe­rus­suo­ma­lais­ten har­mik­si näin ei ole, vaan hal­li­tu­soh­jel­maa nou­dat­ta­mal­la var­mis­tam­me, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­rät tu­le­vat en­ti­ses­tään las­ke­maan ja jär­jes­tel­mä py­syy hy­vin hal­lin­nas­sa, Kär­nä pai­not­taa.

Ketä Kärnä luulee huiputtavansa? Kyllä hallitus antoi ihan itse oppositiolle lyömäaseet hallitusohjelman linjauksillaan ja sisäministeri Ohisalon automaattisia turvapaikanhakijasiirtoja kannattavilla lausunnoillaan.

Hallitusohjelmassa ei ollut mitään turvapaikanhakijamäärien laskemiseen johtavaa vaan päinvastoin lukuisia kohtia, joilla Suomen turvapaikkapolitiikkaa ja -käytäntöjä löysennetään.

Mutta ehkä Kärnä tarkoittaakin, että jatkossa yhä harvempi vaeltaa Suomen rajalle asti hakemaan turvapaikkaa, kun EU-alueelle laittomasti pyrkineet lennätetään Suomeen suoraan EU:n ulkorajalta "kiintiöpakolaisina".
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 523
 • Liked: 26449
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2334 : 29.07.2019, 22:24:32 »
Mac­ron on las­ke­nut Suo­men mu­kaan 14 maan va­paa­eh­toi­seen taa­kan­ja­ko­me­ka­nis­miin. Kär­nä huo­maut­taa kan­na­no­tos­saan, et­tä si­sä­mi­nis­te­ri Ma­ria Ohi­sa­lon (vihr.) val­ti­o­sih­tee­ri Ol­li-Poi­ka Par­vi­ai­nen on vah­vis­ta­nut, et­tä Mac­ro­nin lau­sun­nois­sa ei ole mi­tään pe­rää.

Suo­mi ei ole mu­ka­na mis­sään 14 EU-maan va­paa­eh­toi­ses­sa Vä­li­me­ren taa­kan­ja­ko­me­ka­nis­mis­sa, vaan jat­kam­me ai­no­as­taan hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­sia neu­vot­te­lu­ja yh­teis­ten rat­kai­su­jen löy­tä­mi­sek­si Vä­li­me­ren siir­to­lais­ky­sy­myk­seen.

Entäpä, jos on siltikin sovittu ja Suomi mukana, mutta ei vain ole kerrottu mitään asiasta val­ti­o­sih­tee­ri Ol­li-Poi­ka Par­vi­ai­selle. Sellainen on varsin tavallista noissa kuvioissa. Paras tilanne on aina silloin, kun vain yksi tietää mitä siellä lyijyllä vuoratussa huoneessa oikein suullisesti sovittiin. Näin ei kompuroida ennen aikojaan, koska aina joku kuitenkin alkaa hölöttämään ja silloin lipsahtelee, vaikkei pitäisi. Lisäksi valehtelukin on sitten helpompaa, kun mitään "vastauksia ei ole vielä lukittu".

Näkkileipä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 535
 • Liked: 817
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2335 : 31.07.2019, 10:46:54 »
Minusta pakolaisten taakanjaosta pitäisi  tehdä suhteellinen, jossa otetaan huomioon vastaanottavien maiden jo saapuneiden pakolaisten kokonais määrä.

Toisin sanoen, ne maat joissa on vain vähän pakolaisia, joutuvat ottamaan enemmän ja ne maat joissa on jo paljon pakolaisia, joutuvat ottamaan vähemmän tai ei yhtäkään.
Sananvapaus kuuluu kaikille, eikä vain niille jotka ovat kanssani kaikesta samaa mieltä.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 538
 • Liked: 74880
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2336 : 03.08.2019, 14:34:48 »
Lainaus
Ulkoministeri Pekka Haavisto(vihr) lopettelee pääministerin kesälomasijaisuuttaan rauhallisin mielin. Antti Rinteen(sd) parin viikon mittainen tuuraus ei ole tuottanut tuskaa, eikä siihen Haaviston yllätykseksi tarvittu edes minkäänlaista koulutusta.

”Kaikkein haastavin näyttää olevan sisäministerin tehtävä, koska siihen liittyy turvallisuuskysymyksiä. Sain oikein koulutuksen siihen, miten olla sisäministeri, mutta pääministerin sijaisuus menee näköjään ilman koulutusta”, Haavisto naurahtaa Kauppalehden ja Uuden Suomen "Aamiainen Jari Korkin kanssa" –videohaastattelussa. Voit katsoa videon tämän jutun lopussa.
Uusi Suomi: Pekka Haavisto Venäjän suurharjoituksesta Itämerellä: ”Ei mitään hälyttävää meidän suomalaisten kannalta” 3.8.2019

Lainaus
(6:50-10:00)
Toimittaja Jari Korkki
Liutaan tästä ulkoministeriön tehtäväkenttään. Tietenkin sisäministeriöllekin kuuluu mitä suurimmassa määrin tämä EU:n niin sanottu taakanjako pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta. Miten teidän mielestänne pitäisi ratkaista tämä kysymys, että Välimerellä hukkuu edelleen ihmisiä?

Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kyllä minusta kahta asiaa pitää koko ajan pitää esillä. Toinen on se, että näihin akuutteihin tilanteisiin, kun ihmiset on hukkumassa, kun heidät voidaan pelastaa, kun eurooppalaisten maiden kesken voitaisiin jakaa sitten näitä, näitä... pakolaisasioiden käsittelyä. Nämähän ovat vasta turvapaikanhakijoita. Osahan heistä sitten palautetaan joka tapauksessa. Minusta se käsittelytaakka olisi hyvä jakaa, mutta sitten samaan aikaan puuttua sinne lähtömaihin. Juuri kun tänä kesänä kävin Sudanissa, käytiin keskustelua siitä, että Sudanhan on yksi näitä läpikulkumaita. Ja kyllä sielläkin suhtaudutaan tähän ilmiöön vakavasti, että ei ole hyvä, että heidän kauttaan liikkuu tuntemattomia ihmisiä, osin pakolaisia, siirtolaisia ja monella eri motiivilla olevia ihmisiä. Libya on tietenkin kaikkein hankalimmassa tilanteessa. Jos näitä reittejä ei saada jollain tavalla järjestykseen ja ihmisten asioita käsiteltyä jo siellä Afrikan puolella, niin tämä ongelmallinen tilanne jatkuu. Että minusta nämä kaksi asiaa, sekä se välitön avuntarvitsijoiden auttaminen että näihin juurisyihin meneminen on tärkeitä.

Toimittaja Jari Korkki
Suomi on nyt etsinyt tässä tietysti EU:n puheenjohtajamaanakin jonkinlaista ratkaisua, niin näettekö, että Suomen ulkopolitiikka on jotenkin muuttunut tältä osin hallituksen vaihdoksen myötä?

Ulkoministeri Pekka Haavisto
Sanotaan näin, että varmasti tämä puheenjohtajamaa vastuu tässä myöskin painaa. Meillä oli edustajat Pariisissa pidetyssä kokouksessa, jossa tästä taakanjaosta ja käytännön asioista keskusteltiin. Ja ilman muuta on lähdetty siitä, että jos löytyy isompi porukka, joka tätä taakkaa on valmis jakamaan, niin totta kai ollaan mukana siinä porukassa. Ja nyt on ollut kysymys juuri siitä, kuinka iso se porukka olisi ja mitä muuta se samanmielisten joukko haluaisi sitten tehdä, ja viittaan juuri tähän juurisyihin puuttumiseen ja tämän tyyppiseen. Että kyllä tässä on myös herätty siihen hätään, joka Italian ja Kreikan kaltaisilla mailla on, että ei he voi tätä hommaa yksin hoitaa. Ja tämähän johtaa, on Italiassa johtanut tämmöiseen aika populistiseenkin politikointiin ja kielenkäyttöön liittyen pakolaisiin, eikä sekään ole hyvä tilanne.

Toimittaja Jari Korkki
Suomellahan on tässä vähän niin kuin oma lehmä ojassa, koska jos Venäjä sattuisi aukaisemaan rajat, niin Suomi voisi olla yhtä lailla yksin. Aika vaikea kuvitella, että Italia olisi kovin innokas ottamaan jostain Kuhmosta pakolaisia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto
Kyllä. Suomen pitää aina muistaa, että me olemme myöskin ulkorajamaa, ja monta asiaa voi tapahtua. Poliittisia muutoksia, ympäristöonnettomuuksia, mitä tahansa, joka johtaa pakolaisuuteen. Ja jos katsoo, meillä on ollut pakolaisaaltoja. Vuonna 1917 kun Venäjän vallankumouksen aikaan taisi tulla parisenkymmentä tuhatta ihmistä Suomen kautta. Se oli siihen aikaan valtavan suuri määrä. Kyllä näistä on selvitty, mutta se pitää muistaa, että se solidaarisuus, mitä me osoitamme muille, niin joskus voimme sitä itse tarvita.

Melkoinen kliseekokoelma, ja Korkki vielä komppaa.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Haavisto
Toinen on se, että näihin akuutteihin tilanteisiin, kun ihmiset on hukkumassa, kun heidät voidaan pelastaa, kun eurooppalaisten maiden kesken voitaisiin jakaa sitten näitä, näitä... pakolaisasioiden käsittelyä. Nämähän ovat vasta turvapaikanhakijoita. Osahan heistä sitten palautetaan joka tapauksessa.

Jos ja kun auttaminen tarkoittaa Haavistolle Euroopan puolelle siirtämistä, niin tulijoita ja autettavia on yhä enemmän, loputtomasti. Turvapaikkahakemuksen jättäminen on ylivoimaisesti suurimmalle osalle Libyasta tulevista vain keino saada jalka oven väliin. Vaikka suurin osa hakemuksista katsotaan perusteettomiksi, palautukset lähtömaihin eivät toimi.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Haavisto
Minusta se käsittelytaakka olisi hyvä jakaa, mutta sitten samaan aikaan puuttua sinne lähtömaihin. (...)  Jos näitä reittejä ei saada jollain tavalla järjestykseen ja ihmisten asioita käsiteltyä jo siellä Afrikan puolella, niin tämä ongelmallinen tilanne jatkuu. Että minusta nämä kaksi asiaa, sekä se välitön avuntarvitsijoiden auttaminen että näihin juurisyihin meneminen on tärkeitä.

Ei ole osoitettavissa sellaisia eurooppalaisten korjattavissa olevia juurisyitä, jotka lopettaisivat liikenteen. Tänä vuonna suurin hiljenneen Italian reitin kautta tuleva ryhmä on ollut tunisialaiset ja Espanjan kautta tulevista marokkolaiset. Heillä ei ole tarvetta turvapaikkaan, vaan "juurisyy" on unelma elintason helposta nostamisesta. Toisaalta elintason nousu lähtömaissa vain helpottaa ja lisää liikkeelle lähtemistä.

Haaviston pitäisi tunnustaa, että reittejä ei saada järjestykseen ja ihmisiä pidettyä Afrikan puolella pehmeillä keinoilla kuten kehitysavulla.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Haavisto
Ja ilman muuta on lähdetty siitä, että jos löytyy isompi porukka, joka tätä taakkaa on valmis jakamaan, niin totta kai ollaan mukana siinä porukassa.

Terveisiä Mikko "Yhteinen hallitusohjelma!" Kärnälle.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Haavisto
Että kyllä tässä on myös herätty siihen hätään, joka Italian ja Kreikan kaltaisilla mailla on, että ei he voi tätä hommaa yksin hoitaa.

Vai että ihan herätty. Kaavaillun sopimuksen tarkoitus oli suostutella Italia avaamaan taas satamansa meritakseille. Auttamista olisi ollut tukea kaikkia Etelä-Euroopan maita rajojen sulkemisessa ja palautusten helpottamisessa. EU ei kuitenkaan ole halunnut painostaa lähtömaita vastaanottamaan omia kansalaisiaan.

Lainaus käyttäjältä: Toimittaja Jari Korkki
Suomellahan on tässä vähän niin kuin oma lehmä ojassa, koska jos Venäjä sattuisi aukaisemaan rajat, niin Suomi voisi olla yhtä lailla yksin. Aika vaikea kuvitella, että Italia olisi kovin innokas ottamaan jostain Kuhmosta pakolaisia.

Juuri Venäjän vuoksi Suomen pitäisi ajaa käytäntöjä, joiden mukaan auttaminen tehdään muualla kuin EU-maissa, eikä pelkkä turvapaikanhaku takaa pääsyä ja jäämistä EU-alueelle.

Kuten vuosina 2015-2017 nähtiin, pakollinen taakanjako ei tiukan paikan tullen toimi, vaan jäsenmaat – Suomea lukuun ottamatta – ajoivat omia etujaan, kuten olivat ajaneet – Suomea lukuun ottamatta – jo vuoden 2015 kriisissä.

Nimenomaan Suomen pitäisi vastustaa automaattista taakanjakomekanismia, sillä sellaisen olemassaolo lisää uuden kriisin mahdollisuutta. Vuoden 2015 tilanteeseen sovellettuna pakollinen taakanjako olisi johtanut Euroopassa vielä pitempään ja vaikeampaan kriisiin.

Lainaus käyttäjältä: Pekka Haavisto
Kyllä näistä on selvitty, mutta se pitää muistaa, että se solidaarisuus, mitä me osoitamme muille, niin joskus voimme sitä itse tarvita.

Jos yli 30 000 turvapaikanhakijan vastaanottoa Ruotsista, tuhansien turvapaikanhakijoiden siirtämistä Kreikasta, Italiasta ja Syyriasta tai Suomen jo yli kymmenen vuotta jatkunutta eurooppalaisittain poikkeuksellisen liberaalia turvapaikkapolitiikkaa kutsutaan "solidaarisuudeksi", niin se ei tee siitä yhtään sen perustellumpaa. On kuitenkin uskomattoman tyhmää luulla, että Suomi voisi tulevaisuudessa hyötyä aiemmista typeryyksistään, kun vaihtoehtona olisi ollut sanoa "ei".

Enkä usko, että Haavisto on oikeasti noin tyhmä. Kunhan esittää.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

kivimies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 449
 • Liked: 6340
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2337 : 03.08.2019, 15:01:05 »
^
Lisäisin noihin hyviin pointteihin seuraavan:

Haavisto puhui ennen vaaleja siitä, että Venäjän raja olisi pitänyt sulkea 2015, koska sieltä tullleet olivat "Venäjän hybridihyökkäys".

Nyt hän onkin sitä mieltä, että Suomen pitää nyt osallistua vahingolliseen taakanjakoon, koska 2015 tilanteen toistuessa rajat on pidettävä avoimena ja annettava EU:n taakkajakaa kaikki tulijat, sen sijaan, että raja suljettaisiin.

Jari Korkin olisi pitänyt nostaa tämä ristiriita esille, sen sijaan, että ryhtyi tukemaan Haaviston mielipidettä.

Lainaus
Haavisto IS:n Vaaligrillissä: Itäraja olisi pitänyt sulkea heti, kun Venäjältä alkoi vuonna 2015 saapua pakolaisia – ”kannattaa käyttää yleistä järkeä”
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006058695.html
Im memoriam: Tommie Lindh 2001-2020

takalaiton

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 841
 • Liked: 3447
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2338 : 14.09.2019, 19:47:26 »
Lainaus
Saksa lupaa ottaa neljänneksen Italiaan tulevista siirtolaisista

Siirtolaisten jakaminen EU-maiden kesken on esillä sisäministerien kokouksessa.

Saksa valmistautuu ottamaan neljänneksen Italiaan veneellä saapuvista siirtolaisista. Asian vahvisti perjantaina Saksan sisäministeri Horst Seehofer, kertoo Deutsche Welle.

– Tämä ei ole ylitsepääsemätöntä maahanmuuttopolitiikallemme, Saksan sisäministeri sanoo.

– Olen aina sanonut, että meidän (Saksan) maahanmuuttopolitiikka on humaania. Emme anna kenenkään hukkua.
[...]
https://www.verkkouutiset.fi/saksa-lupaa-ottaa-neljanneksen-italiaan-tulevista-siirtolaisista/

Seehofer ei anna kenenkään hukkua ja houkuttelee samalla lähtemään Välimerelle millä tahansa ihmissalakuljettajien hankkimalla hengenvaarallisella purtilolla. Saksan lupaus on ilmeisesti voimassa pysyvästi ja siinä ei ole määrällistä ylärajaa. Syyskuun 23. päivä on tuo seuraava sisäministerien kokous, Ohisalon tarjous ei ole vielä tiedossa.
Oulu is not safe - start deportations.

kivimies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 449
 • Liked: 6340
Vs: EU:n yhteinen pakolaispolitiikka (CEAS)... missä mennään???
« Vastaus #2339 : 14.09.2019, 20:11:15 »
^
Tästä ilmoitettiin jo aiemmin. Tosin näitä "siirtolaisia" Italiaan rahtaavat ei-valtiolliset (mm. saksalaiset) meritaksijärjestöt ja ne menevät Libyan pelastusalueelle ottamaan heidät kyytiin.

Ilman niiden toimintaa veneilijät palautettaisiin Libyaan ja sieltä kotimaahansa.

Seehofer voisi käydä näiden järjestöjen kimppuun sen sijaan, että ottaa heidän asiakkaansa Saksaan.

Typerää toimintaa CDU/CSU-Seehoferilta.  :facepalm:
Im memoriam: Tommie Lindh 2001-2020