Kirjoittaja Aihe: 2011-10-11 TE: Suomen PISA-tulokset johtuvat mamujen vähyydestä  (Luettu 236390 kertaa)

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Helsingin Sanomat 21.5.2023  (maksumuuri)
Lainaus
Kaupunkien sisällä huolestuttaa ”koulushoppailu”. Osa vanhemmista pyrkii esimerkiksi painotetun opetuksen kuten musiikkiluokkien avulla välttämään huonomaineiseksi koettua lähikoulua.

Koulukomiteasta lähes 60 prosenttia on täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulujen eriytyminen on Suomessa jo todellinen ongelma, johon pitäisi puuttua. Koulujen eriytyminen liittyy asuinalueiden eriytymiseen. Ongelmat ja tuen tarpeet kasautuvat joissain kaupungeissa samoihin kouluihin.
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Helsingin Sanomat 21.5.2023  (maksumuuri)
Lainaus
S2 VAATII KORJAAMISTA

...
”Maahanmuutto­taustaisten oppilaiden määrä kasvaa etenkin pääkaupunki­seudulla räjähdysmäistä vauhtia. Tähän ei ole kuitenkaan valmistauduttu esimerkiksi antamalla opettajille lisäkoulutusta tai kouluille riittävästi resursseja tukemaan S2-oppilaita kouluarjessa”, sanoo Petra Siltainsuu, joka työskentelee erityisluokanopettajana Espoossa.

Monet opettajat kannattavat sitä, että valmistava S2-opetus muutettaisiin kaksivuotiseksi.

”Vieraskieliset jätetään heitteille”, sanoo keskisuomalainen äidinkielenopettaja.

”Kuinka moni meistä oppisi vieraan kielen yhden vuoden aikana ja sen pohjalta lähtisi opiskelemaan akateemista kielitaitoa vaativia aineita yläkouluun?”

Erityisluokan­opettajana Uudella­maalla työsken­televä Ilkka Miettinen sanoo, että erityisesti toisen polven maahanmuuttajat pitäisi huomioida. Se auttaisi kotoutumisessa.

”Jokaiselle maahanmuuttajalle on taattava mahdollisuudet kouluttautua ja kehittyä oman osaamisensa tarpeiden sekä edellytystensä mukaisesti. Esimerkiksi S2-opetuksen tulisi alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkua toisen asteen loppuun asti”, Miettinen sanoo.

Aineen­opettajana Helsingissä työskentelevä Juho Vehviläinen sanoo, että vaatimustaso S2-opetuksen kohdalla on pidettävä korkealla, jotta kaikki oppilaat saavat peruskoulusta tarvittavat taidot edetä koulupolullaan.

”On panostettava oikeasti suomi toisena kielenä -opetukseen. Tämä vaatii rahaa pienempiin opetusryhmiin ja pätevien opettajien palkkaamiseen sekä mahdollisuuden hankkia laadukkaat oppimateriaalit eriyttämisen tueksi", Vehviläinen sanoo.
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Helsingin Sanomat 21.5.2023  (maksumuuri)
Lainaus
Tuen tarve on kasvanut räjähdysmäisesti. Jos siihen ei kyetä vastaamaan, oppilaiden pahoinvointi heijastuu koko peruskouluun”, sanoo kokkolalainen erityisopettaja Anne Lund.

Lundin mukaan oppilaat ratkaisevat liian usein tilanteen sillä, että eivät tule enää kouluun.

”Tarvitaan ihmisiä lasten ja nuorten lähelle. Opettajia, ohjaajia, nuorisotyöntekijöitä.”
...
Yli kaksikymmentä vuotta koulussa työskennellyt länsisuomalainen aineenopettaja sanoo, että osa oppilaista ei tarvitse tukea vain oppimiseen, vaan yleensä elämään.

Osalla ei ole mitään rajoja kotona. Monilla on mielenterveysongelmia. Osa huoltajista antaa lasten jäädä helposti kotiin ja poissaoloista tulee tapa, joka heikentää selvästi oppimista”, aineenopettaja sanoo.
...
Inkluusion ajatus on kaunis, mutta se ei toimi eikä toteudu, sanovat monet koulukyselyn vastaajat. Kunnat käyttävät nyt inkluusiota säästökeinona.

”Inkluusion myötä tuen tarve on lisääntynyt, mutta tuen määrä ei. Se on pikemminkin vähentynyt”, sanoo helsinkiläinen luokanopettaja Virpi Simpura.
...
”...kun kyseessä on huonovointinen tai oireileva, paljon tukea tarvitseva tai jopa väkivaltainen oppilas, ei kukaan hyödy inkluusiosta. Ei oireileva oppilas, eivät luokkatoverit, eivät opettajat tai koulun henkilökunta”, Örn sanoo.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2023, 12:31:30 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Helsingin Sanomat 21.5.2023  (maksumuuri)
Lainaus
Osa koulukomitean vastaajista sanoo, että uudistuksia tehtailevilla virkahenkilöillä on arjesta irtautunut tai jopa vääristynyt ihmiskuva.

Pohjois-Pohjanmaalla erityisopettajana työskentelevä Katri Kanniainen-Risto sanoo, että valtakunnallista opetus­suunni­telmaa määrittävät ”utopistiset ideaalit itseohjautuvasta multitalentista”.

Tästä oppimiskäsityksestä on johdettu muun muassa se, ettei oppimateriaalia, kuten oppikirjoja, tarvita lainkaan. Samoin se, että koulut voidaan rakentaa avohalleiksi”, Kanniainen-Risto sanoo.

Koulukyselyn perusteella useimmat opettajat vieroksuvat niin sanottuja avoimia oppimisympäristöjä. Erityisesti uusia peruskoulurakennuksia on viime vuosina suunniteltu niin, että perinteisten luokkien sijasta opetusta annettaisiin entistä enemmän avoimissa ja muunneltavissa tiloissa.
...
Kouluille tuodaan väkisin uusia toimintamalleja ilman, että niitä olisi pilotoitu etukäteen, eikä uudistusten vaikutuksia arvioida juurikaan. Opettajien mielipiteitä ei arvosteta, jos ne eivät tue hallinnon omaa käsitystä”, Saavalainen sanoo.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2023, 12:36:48 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Helsingin Sanomat 21.5.2023  (maksumuuri)
Lainaus
Toinen viime vuosina puhuttanut uudistus on koskenut ilmiöpohjaista oppimista. Ilmiöpohjaisuudella tarkoitetaan sitä, että maailman ilmiöihin perehdytään oppiainerajoista välittämättä. Ilmiöpohjaisesti kouluissa on käsitelty esimerkiksi ilmastonmuutosta.
...
Ilmiöpohjaisuus jakaa opettajien mielipiteet.

Monet uudistukset ovat tuottaneet lisää hallinnollista työtä. Monet opettajat kokevat, että koululle on annettu koko ajan lisää tehtäviä, mutta entisiä ei ole otettu pois. Opettajan ajasta yhä enemmän kuluu esimerkiksi erilaisten verkkokaavakkeiden täyttämiseen. Opettajia työllistävät pedagogiset asiakirjat, wilmat, prosessikaaviot ja arviointikriteerit, joista on tehty hyvin mittavia ja mutkikkaita.

Helsinkiläinen erityisopettaja Sami Luoto kuvaa tilannetta ”kafkalaiseksi virkamieskoneistoksi” ja ”digitaaliseksi kuonaksi”.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2023, 12:42:11 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Totti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 996
 • Liked: 40339
Koulukaaos on poliittisesti luotu.

Ensinnäkin kouluhallintoon on pesiytynyt liikaa vasemmistolaisia, joille koulu on vain osa sitä sosiaalista insinööritaitoa, jonka puitteissa neuvostoihminen luodaan. Osasyy tähän on ns. "kasvatustiede", jonka vasemmisto valloitti yliopistoissa itselleen jo kymmeniä vuosia sitten. Kasvatustiede on pitkälti pelkkää bullshittiä ja pseudotiedettä, jonka puitteissa vasemmisto pyrkii tekemään lapsista pieniä aikuisia.

"Ilmiöoppimiset", "avoimet tilat" ja muut ovat syntyneet ajatuksesta, että lapsi on valmis ottamaan vastuuta tulevaisuudestaan aikuisen tavoin eikä hän tarvitse raameja elämässään vaan asentaa ne itse. Pohjattoman typerä idea!

Ideologisen mädän jälkeen kouluihin tunkeutui laite- ja ohjelmistokauppiaat, jotka halusivat myydä härpäkkeitään kouluihin sillä verukkeella, että ne "tehostavat" toimintaa. Naiivit poliitikot tarttuivat jatkuvassa rahan puutteessaan syöttiin ja loputkin rahat tuhlattiin jonninjoutaviin ohjelmistoihin.

Nyt vittuun kaikki vasemmistoteoriat ja ATK-härpäkkeet! Oppikirjat, kynä ja paperi takaisin, kuria luokkiin, jälki-istunnot ja erikoisluokat takaisin, vanhemmat ulos kouluista sotkemasta. Näillä "kivikautisilla" menetelmillä Suomi nousi maailman koulutuskärkeen ja niihin pitää palata pikimmiten.
Sosialisti on mätä ydintä myöten.
 - kansanviisaus

parpoltos

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 84
 • Liked: 56
Nyt vittuun kaikki vasemmistoteoriat ja ATK-härpäkkeet! Oppikirjat, kynä ja paperi takaisin, kuria luokkiin, jälki-istunnot ja erikoisluokat takaisin, vanhemmat ulos kouluista sotkemasta. Näillä "kivikautisilla" menetelmillä Suomi nousi maailman koulutuskärkeen ja niihin pitää palata pikimmiten.

Omana kouluaikanani tulivat tietokoneet vasta lukiossa ja atk-opetus rajoittui yhteen peruskurssiin. Oppilaiden ja opettajan käytössä oli tasan yksi kone. Jo tuolloin oli nähtävissä atk-avusteisen opetuksen potentiaali vaikkei opetusohjelmia koululla ollut käytettävissä. Ymmärtääkseni varsinaisia opetusohjelmia taidetaan edelleen hyödyntää Suomessa hyvin vähän. Itselleni olisi ollut suurta hyötyä kielten ja matematiikan opiskelussa, jos käytettävissä olisi ollut ohjelmia, jotka jaksaisivat kärsivällisesti teetättää asteittain vaikeutuvia tehtäviä ja analysoida suorituksistani mistä kiikastaa. Itselleni niin kielten kuin matematiikan opiskelu oli yhtä tervanjuontia: en nähnyt kunnolla taululle, joten tunneilla meni opetus osin harakoille mutta en myöskään ollut niin sinnikäs ja motivoitunut että olisin kotona itsekseni opiskelemalla kompensoinut puutteitani (en uskaltanut ala-asteella mennä kouluun rillien kanssa). Siis tuolloin ei tokikaan juuri mitään opetusohjelmia ja koneitakaan kouluissa ollut, mutta en iki maailmassa olisi osannut kuvitella kuinka hitaasti opetusohjelmien käyttö on yleistynyt. Ehkäpä tämä uusi pöhinä tekoälyn (ikivanha asia sinällään) kanssa tuo vihdoin tähän muutoksen. Väitän että älykkäät opetusohjelmat voisivat tehostaa opetustyötä aivan valtavasti.

Käsittääkseni tyytymättömyys tietotekniikkajärjestelmiin liittyy enemmänkin riittämättömään järjestelmien käyttökoulutukseen ja huonoihin käyttöliittymiin, ja toisaalta  epämielekkäiksi koettuihin raportointivelvollisuuksiin ei niinkään opetusohjelmiin (sikäli kuin niitä ylipäätään opetuksessa hyödynnetään).

Mikähän tilanne oikeasti mahtaa olla?

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
^Tuo "atk-avusteinen opetus" tms. on kaksiteräinen miekka. Toisaalta se voi toimia todella hyvin monissa tilanteissa. Toisaalta se voi toimia indoktrinaatiovälineenä, jossa "koko maailmalle" opetetaan samat, oikeat asenteet ja arvot (kuten valtamedia yrittää tehdä), jos sama ohjelma otetaan käyttöön globaalisti.

Miten tuo sitten eroaisi "pirkkalan monisteista" tms? En tiedä.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2023, 14:57:55 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

parpoltos

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 84
 • Liked: 56
^Tuo "atk-avusteinen opetus" tms. on kaksiteräinen miekka. Toisaalta se voi toimia todella hyvin monissa tilanteissa. Toisaalta se voi toimia indoktrinaatiovälineenä, jossa "koko maailmalle" opetetaan samat, oikeat asenteet ja arvot (kuten valtamedia yrittää tehdä), jos sama ohjelma otetaan käyttöön globaalisti.

Miten tuo sitten eroaisi "pirkkalan monisteista" tms? En tiedä.

Tuo on toki ihan aito riski, sillä jos keskushallinto päättää jo materiaali- ja algoritmitasolla mitä opetetaan, niin tottahan yhteisen identiteetin taakse indotrinointi käy sutjakkaammin kuin varsin itsenäisesti ohjautuvien opettajien kera. Luonnontieteen puolella näkisin kuitenkin riskin olemattomana ja käytännössä Suomessa muuallakin pienenä.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 232
 • Liked: 133384
Lainaus
Maahanmuuttajataustaisille pitää nyt tehdä sama kuin suomenkielisille 160 vuotta sitten, sanoo Jyväskylän yliopiston uusi rehtori

– En olisi tässä, jos meillä olisi ollut lukukausimaksut aikanaan, Jyväskylän yliopiston juuri työnsä aloittanut uusi rehtori Jari Ojala kertoo yliopiston kirjaston pihanurmella.

Vaikka viime vuosina moni on ehdotellut lukukausimaksuja myös suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, Ojala ei lämpene ajatukselle lainkaan. Hänestä Suomen pitää pystyä kouluttamaan nuorensa tulevaisuudessakin maksutta.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen korottamista Ojala ei myöskään näe järkevänä.
Nykyisessä hallitusohjelmassa ”edetään kohti lukukausimaksujen täyskatteellisuutta”. Helsingin Sanomat uutisoi kesäkuussa, että tämä tarkoittaisi 1500 euron lukukausimaksujen nousua 8000 euroon.

Ojala ei usko, että näin suurilla summilla Jyväskylään saataisiin houkuteltua opiskelijoita, kun hyvien kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelu on jo nyt vaikeaa.

[...]

Tuoreen rehtorin mielestä yksi yhteiskunnan avainkysymyksiä on maahanmuuttajataustaisten ja suomea toisena kielenä puhuvien suomalaisten kouluttaminen.

– Minun mielestäni meidän pitäisi tehdä se, mitä täällä tehtiin 160 vuotta sitten Uno Cygnaeuksen johdolla, Ojala lataa.

Cygnaeusta pidetään suomalaisen kansakoulun isänä. Hänen aikanaan rakennettiin suomenkielinen opettajankoulutus, joka vähitellen saattoi myös suomalaiset korkeakoulutukseen.

Nyt sama temppu pitäisi rehtorista tehdä suomea toisena kielenä puhuville maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotta heitä saataisiin tulevaisuudessa enemmän korkeakouluihin.

– Se on pitkä tie, mutta Jyväskylän yliopistolla on siihen kaikki valmiudet, Ojala sanoo.
Yle 15.8.2023

Maahanmuuttajataustaisille pitäisi tehdä mikä temppu? Koulut ovat jo olemassa, ja koulutus on maksutonta. Mitä vielä?

Minulla ei riitä mielikuvitus sen keksimiseen, mitä rehtori Ojala tarkoittaa tuolla Cygnaeus-viittauksellaan. Voin tietysti arvata, että jotain pahaa, koska yleensä tällaiset heitot eivät tarkoita mitään hyvää.

Sellainen vastaehdotus, että vähennetään niiden korkeakouluun kelpaamattomien maahanmuuttoa. Ei ole vaikeaa, eikä ole pitkä tie, vaan tulokset ovat lähes välittömiä.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Kallan

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 937
 • Liked: 5741
 • Panda nimeltä Kallan.
Lainaus
Maahanmuuttajataustaisille pitää nyt tehdä sama kuin suomenkielisille 160 vuotta sitten, sanoo Jyväskylän yliopiston uusi rehtori
---
Nyt sama temppu pitäisi rehtorista tehdä suomea toisena kielenä puhuville maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotta heitä saataisiin tulevaisuudessa enemmän korkeakouluihin.
---
Yle 15.8.2023

Maahanmuuttajataustaisille pitäisi tehdä mikä temppu? Koulut ovat jo olemassa, ja koulutus on maksutonta. Mitä vielä?

Minulla ei riitä mielikuvitus sen keksimiseen, mitä rehtori Ojala tarkoittaa tuolla Cygnaeus-viittauksellaan. Voin tietysti arvata, että jotain pahaa, koska yleensä tällaiset heitot eivät tarkoita mitään hyvää.

Sellainen vastaehdotus, että vähennetään niiden korkeakouluun kelpaamattomien maahanmuuttoa. Ei ole vaikeaa, eikä ole pitkä tie, vaan tulokset ovat lähes välittömiä.

Nykyäänhän Suomeen imuroidaan ulkomailta opiskelijoita, mutta ilmeisesti sekään ei Ojalalle riitä. Tai sitten Ojala tietoisesti puhuu valehtelee, jotta saa lepytettyä mokumyönteiset piirit ja henkilöt, jotta näyttää julkisesti hyvältä.

Toki varmaan yksityiselämässään pysyy varmasti kaukana mamuista ja asuu vitivalkoisella alueella, kuten kaikki kunnon vauraat mokuttajat tekevät.

sakarit

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 620
 • Liked: 1201
Epäilen Ojalan tarkoittavan opettajankoulutuksen aloittamista maahanmuuttajien äidinkielellä ja tämä saattaa sitten myöhemmin maahanmuuttajia korkeakoulutuksen, joka tietenkin järjestettäisiin juuri tuolla maahanmuuttajan kielellä.

Tyypin tasosta kertoo jo tämä letkautus:
"– En olisi tässä, jos meillä olisi ollut lukukausimaksut aikanaan, Jyväskylän yliopiston juuri työnsä aloittanut uusi rehtori Jari Ojala kertoo yliopiston kirjaston pihanurmella."

Kuinka menestyksekäs n. maksuton korkeakouluopetus on ollut, niin sitä tulisi arvioida tutkimuksen kautta, ei yksittäisen henkilön "katsokaa nyt minua"-kokemuksen.

Emo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 38 171
 • Liked: 50883
Epäilen Ojalan tarkoittavan opettajankoulutuksen aloittamista maahanmuuttajien äidinkielellä ja tämä saattaa sitten myöhemmin maahanmuuttajia korkeakoulutuksen, joka tietenkin järjestettäisiin juuri tuolla maahanmuuttajan kielellä.

Tyypin tasosta kertoo jo tämä letkautus:
"– En olisi tässä, jos meillä olisi ollut lukukausimaksut aikanaan, Jyväskylän yliopiston juuri työnsä aloittanut uusi rehtori Jari Ojala kertoo yliopiston kirjaston pihanurmella."

Kuinka menestyksekäs n. maksuton korkeakouluopetus on ollut, niin sitä tulisi arvioida tutkimuksen kautta, ei yksittäisen henkilön "katsokaa nyt minua"-kokemuksen.

Suomessa maahanmuuttajan täytyy oppia suomenkieli niin hyvin, että hänestä tulee kykenevä opiskelemaan suomeksi. Ei missään maailman maassa tarjota jokaiselle maahantunkijalle koulutusputkea tarhasta yliopistoon kunkin omalla äidinkielellä.

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 802
 • Liked: 5189
 • Puolinuiva
Jos Suomen vuosikymmenten takaiset loistavat Pisa-tulokset johtuivat kehitysmaalaisten vähyydestä, niin mistäköhän nykyiset umpisurkeat tulokset johtuvat?

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000010363677.html

Lainaus
Tällaista on arki tavallisessa koulussa Espoossa: Väkivaltaa on jatkuvasti, ja osa lapsista käy myös aikuisten kimppuun

Jatkuvaa väkivallan uhkaa, vihaisia vanhempia ja hukkaan heitettyjä oppitunteja. Kolme opettajaa kertoo, mitä arki voi olla tavallisessa koulussa.
[...]
Yläkoulun erityisopettaja Espoosta
KOULUMME sijaitsee alueella, jossa perheissä on paljon työttömyyttä ja mielenterveysongelmia. Huoltajien koulutustaso on alhainen, ja paljon on maahanmuuttajataustaisia perheitä. Ongelmat ovat kasautuneet.

Espoossa kaikenlaiset lapset pyritään mieluiten ohjaamaan lähikouluunsa. Siksi meillä on koulu täynnä oppilaita, joilla on psyykkistä oireilua. Fyysistä väkivaltaa on oppilaiden välillä jatkuvasti. Oppilaat ovat lyöneet myös koulun aikuisia.

Oppitunnista iso osa menee siihen, että selvitellään kuka on lyönyt ketä.

Tilanne on järkyttävä. Pelkästään Espoossa on satoja oppilaita, jotka eivät käy koulua, koska kouluun tuleminen ahdistaa. Koulussa on osalle liikaa ärsykkeitä ja meteliä. Nuorilla on masennusta ja paniikkihäiriöitä.

Iso ongelma ovat huoltajat. Lasten ongelmista syytetään opettajaa. Joskus opettaja leimataan rasistiksi.

Nuorten mukaan kotona on opetettu, ettei opettajaa tarvitse kunnioittaa. Vanhemmat reagoivat aggressiivisesti Wilma-viesteihin.

Myös kodeissa pitäisi sitoutua koulun sääntöihin ja kantaa vastuunsa.

Me koulussa yritämme sammuttaa tulipaloja pedagogisin keinoin. Muita keinoja on vähän.

Ainoat kurinpitotoimet ovat oikeastaan kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto, ja sinne nuoret tulevat lähinnä häröilemään. Oppilashuollon resurssit on minimaaliset, aikuisia tarvittaisiin paljon lisää.

Nyt koulu on muusta yhteiskunnasta erillinen saareke, jossa voi esimerkiksi tehdä väkivaltaa ilman samoja seuraamuksia kuin vaikkapa ostoskeskuksessa.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Jos Suomen vuosikymmenten takaiset loistavat Pisa-tulokset johtuivat kehitysmaalaisten vähyydestä, niin mistäköhän nykyiset umpisurkeat tulokset johtuvat?

Mistähän ne nyt mahtaisivat johtua? Seura tekee kaltaisekseen?
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 529
 • Liked: 4295
Lainaus
...
Iso ongelma ovat huoltajat. Lasten ongelmista syytetään opettajaa. Joskus opettaja leimataan rasistiksi.

Nuorten mukaan kotona on opetettu, ettei opettajaa tarvitse kunnioittaa. Vanhemmat reagoivat aggressiivisesti Wilma-viesteihin.
...

Kuka suomalaisvanhusten pyllyt jatkossa pyyhkii?
Tottelematon tieto aktivismissa

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 50 618
 • Liked: 93070
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Kuka suomalaisvanhusten pyllyt jatkossa pyyhkii?

Lainaus käyttäjältä: Wanhan kansan sanonnat
Perinnöksi ei jää kuin tuulen huuhtoma perse.
— Monikulttuuri = kulttuurien sota
— Maahanmuutto = niskalaukaus alkuperäisväestölle
— Hiilineutraalisuus = ihmiskunnan hirttosilmukka
— Vihreä siirtymä = luontotuho
— Kotimaassaan lomaileva kuuluu kotimaahansa
— Vain konkurssinero ottaa velkaa hyväntekeväisyyteen
— Missä N, siellä R!

Vesa Heimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 911
 • Liked: 2450
 • Nussittuna nukkuisit sikeästi.
Jos Suomen vuosikymmenten takaiset loistavat Pisa-tulokset johtuivat kehitysmaalaisten vähyydestä, niin mistäköhän nykyiset umpisurkeat tulokset johtuvat?


No se selviää kun katsotaan kuntia&kouluja joissa on vähiten mamuja, ja missä eniten. Sitten verrataan Pisa-tuloksiin,  että missä se ongelma on ja poistetaan se.
" Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan."  T: Perussuomalaisten puoluesihteeri.

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 529
 • Liked: 9038
Jos Suomen vuosikymmenten takaiset loistavat Pisa-tulokset johtuivat kehitysmaalaisten vähyydestä, niin mistäköhän nykyiset umpisurkeat tulokset johtuvat?


No se selviää kun katsotaan kuntia&kouluja joissa on vähiten mamuja, ja missä eniten. Sitten verrataan Pisa-tuloksiin,  että missä se ongelma on ja poistetaan se.

Sehän on nyt helppo verrata tuloksia vaikka pk-seudun eri kouluissa sen mukaan mikä on S2-matujen osuus oppilasaineksesta siihen mimmoisia tuloksia saavat Pisa-mittarilla ja muilla mittareilla.

Syystä tai toisesta kaikki keskiluokkaiset ja siitä ylöspäin olevat vanhemmt välttelevät kuin ruttoa niitä S2 rikkaita kouluja ja tekevät kaikkensa ettei oma piltti joudu sinne "herrahissiin".


Vesa Heimo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 911
 • Liked: 2450
 • Nussittuna nukkuisit sikeästi.

Sehän on nyt helppo verrata tuloksia vaikka pk-seudun eri kouluissa

Miksi ihmeessä rajata asia just pk. seutuun. Eikö koko maan vertailu ole siinä mielessä totuudenmukaisempi että tosiaan nähdään se mistä ne erot tulevat?

Jos se on mamutus, niin mamurikkaimmat koulut riippumatta siitä missä ovat, pärjäävät heikoiten. Jos kyse on vanhempien koulutustasosta, sosioekonomisesta asemasta jne. niin sen näkee samalla aika äkkiä, ja voi verrata sitten isojen kaupunkien vastaavien alueiden tuloksiin jossa vanhemmilla on heikko koulutustaso ja paljon työttömyyttä. Sitten vain poistetaan ongelma.
" Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan."  T: Perussuomalaisten puoluesihteeri.

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 717
 • Liked: 52355
 • Taas Suamen jellona elämöi...
Lainaus
...
Iso ongelma ovat huoltajat. Lasten ongelmista syytetään opettajaa. Joskus opettaja leimataan rasistiksi.

Nuorten mukaan kotona on opetettu, ettei opettajaa tarvitse kunnioittaa. Vanhemmat reagoivat aggressiivisesti Wilma-viesteihin.
...

Kuka suomalaisvanhusten pyllyt jatkossa pyyhkii?

Suomalaiset pyyhkivät mamuvanhustenkin pyllyt, kuinkapa muutenkaan.

Jorma M.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 321
 • Liked: 24649
 • "Mari Rantanen: Suomeen on turha tulla hillumaan."
Tapahtui 1990-luvulla. Saksan parlamentin delegaatio lähti tutustumaan Jamaikaan. Se kierteli Jamaikalla, ja paikallinen lähettiläs esitteli delegaateille erilaisia ongelmia. Niitä oli paljon.

Illalla delegaatit olivat kokkareilla Saksan lähetystössä. Lopuksi ruvettiin puhumaan "suomea". Eräs (CDU?) delegaatti kysyi lähettiläältä: "Ach Jürgen, miksi täällä on kaikki niin huonosti? Kehitysapua tulee ovista ja ikkunoista, kasvukausi on 24/7/365, kansa on lihaksikasta ja rasvaprosentti pieni.

Jürgen nojautui grogilasi kädessään eteenpäin ja madalsi ääntään: "No, kaikki johtuu siitä että ... ööö ... jamaikalainen nainen haluaa aina ja jamaikalainen mies jaksaa aina."

Delegaatio palasi Saksaan, vihreä naisdelegaatti kanteli suurlähettiläästä hallitukselle, ja lähettilästä vaihdettiin.

Mielestäni tämä selittää Suomen Pisa-tulosten heikkenemistä.
"On käynyt ilmi, että demokratia ja lehdistön vapaus ovat suurimpia niistä tyhjistä korulauseista, jotka milloinkaan ovat ihmismieltä sumentaneet".

Histon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 802
 • Liked: 5189
 • Puolinuiva

Sehän on nyt helppo verrata tuloksia vaikka pk-seudun eri kouluissa

Miksi ihmeessä rajata asia just pk. seutuun. Eikö koko maan vertailu ole siinä mielessä totuudenmukaisempi että tosiaan nähdään se mistä ne erot tulevat?

Jos se on mamutus, niin mamurikkaimmat koulut riippumatta siitä missä ovat, pärjäävät heikoiten. Jos kyse on vanhempien koulutustasosta, sosioekonomisesta asemasta jne. niin sen näkee samalla aika äkkiä, ja voi verrata sitten isojen kaupunkien vastaavien alueiden tuloksiin jossa vanhemmilla on heikko koulutustaso ja paljon työttömyyttä. Sitten vain poistetaan ongelma.

Kyllähän niitä syrjäytyneitä ja tyhmiä alhaisen PISA:n tapauksia on tietysti kantiksissakin, mutta ei niitä ulkomailta tarvitse haalia lisää.
Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth.

— Alexander Stubb (@alexstubb) 19. helmikuuta 2017

FadeAway

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 619
 • Liked: 1200
Lainaus
HS: Vantaalla koulukapina – 40 opettajaa uhkaa lopettaa työnsä

Mikkolan koulun opettajat uhkaavat jäädä pois töistä. Tuttuun tapaan rehtori ei luonnollisesti kommentoi asiaa.

Lehti koittaa peitellä syitä kirjoittamalla: "Vanhempia ja opettajia häiritsee tärkeistä asioista tiedottaminen aivan liian lyhyellä varoitusajalla eikä yhteistä keskustelua asioista käydä. Mikkolan koulussa luokkakokoja on päätetty säästösyistä suurentaa, ja oppilaita siirretään uusille luokille. Lisäksi musiikkiluokkien kokoa ollaan suurentamassa.


Koulun tilanteesta on laadittu myös vetoomus, jonka on allekirjoittanut 645 henkilöä. Vetoomus on toimitettu kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenille.
Noin 35–40 opetushenkilöstön jäsentä aikoo jättää työnsä kuluvan kevätlukukauden lopuksi Vantaalla Mikkolan koulussa, jos asiat eivät muutu, kertoo Helsingin Sanomat.
 

Mutta sitten päästään todelliseen syyhyn:

"Oppilaiden levottomuus ja ilkivalta on heidän opettajien mukaan lisääntynyt, eikä siihen puututa samoin kuin ennen."


https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/63072590-dc84-4aae-a04e-0970dd1fd5af

Jutussa unohdetaan mainita:
Vieraskielisten osuus Mikkolassa on Vantaan suurin, yli 33%.
Aikamoista entisessä Pisan menestys maassa opettajat suunnittelevat joukkoirtisanomista mamukoulussa Vantaalla.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2024, 15:33:36 kirjoittanut FadeAway »
On paljon vaikeampi purkaa syntynyttä ongelmaa, kuin ennaltaehkäistä se.

Emo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 38 171
 • Liked: 50883
^ Järkyttävää rasismia!

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 796
 • Liked: 12978

Jutussa unohdetaan mainita:
Vieraskielisten osuus Mikkolassa on Vantaan suurin, yli 33%.

Mistä kaivat tietosi? YLEn S2-koneen mukaan Mikkolan koulun S2-osuus on 30%, mikä tuo Vantaan peruskouluissa vasta sijan 16.

https://yle.fi/a/74-20018233

Vieraskielisten osuus Mikkolan väestöstä on 40%, kun Havukoskella, Länsimäessä ja Hakunilassa se on lähellä 50% (hieman yli tai ali).

https://kartta.vantaa.fi/ (aineistot)

« Viimeksi muokattu: 21.05.2024, 17:57:51 kirjoittanut Siili »