UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2015-02-09 Abdirahim Husu Hussein sai sananvapauspalkinnon (yleinen Husu-ketju)  (Luettu 548617 kertaa)

Radio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 590
 • Liked: 2846
 • Mayday, mayday. Maantievirus matkalla pohjoiseen!
On se meidänkin muksuilla raskasta kun aamu8 ja iltapäivään 16 opiskellaan - ei silti tulis pieneen mieleen alkaa ulista opettajalle ja vaatimaan jotain erityisjärjestelyjä  :facepalm:
Toiminnanjohtaja Husu säätää jo oppivelvollisuuta, kun omat toukat pärjää vähemmillä tunneilla.
Rasismia pahimmillaan, Tyhmät finntollot joutuu kärsimään koko propagandalla maustetun annoksensa.
No shit Sherlock!

Kauko-Aatos

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 744
 • Liked: 3490
 • United States of Facebook
Huomasin kouluaikana ihan saman väsymysoireyhtymän ja lyhensin varsinkin lukiossa koulupäiviä omatoimisesti. Sitä sanottiin siihen aikaan ikävästi "lintsaamiseksi".
Sittenpä en päässytkään yliopistoon kun pääsykokeet menivät penkin alle.
Husun jälkikasvulla ei tätä vaaraa varmaan ole.
"Keskustan hallintovaliokuntaryhmän kanta al-Holin leirillä oleviin suomalaisiin on selkeä. Emme hyväksy massapalautuksia, myös lasten osalta tilanne harkittava tarkkaan. Vapaaehtoisesti kalifaattiin lähteneet ovat itse kohtalonsa valinneet. Jääkööt sinne". King in the North. Defender of Lapland, Mikko Kärnä (kesk.)

N. O. Hääppönen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 151
 • Liked: 3936

Harvaan asutuilla seuduilla kalpeanaamoille tulee vielä pitkät koulukuljetukset päälle, ja usein niitäkin joudutaan kyytien yhdistämisen takia odottelemaan.

Mitäpä luulette, jos pottunokka sanoisi että lasta vähän väsyttää, voitteko räätälöidä hänen lukujärjestyksensä uusiksi ja järjestää kyydityksen kotiin paria tuntia aikaisemmin, please.

Toiset vaan on yhdenvertaisempia kuin toiset. Ja kun ensinmainitut eivät kansoita yliopistojen käytäviä, rasismi.

Just.

Mutta olkaamme kiitollisia Husulle. Hän on somaleiden huippuyksilö ja siis elävä esimerkki siitä, mihin he parhaimmillaan pystyvät. Olisin tosin voinut elää ilman tuotakin tietoa.

Edith: Väärä twiitti korjattu
« Viimeksi muokattu: 19.01.2021, 12:36:50 kirjoittanut N. O. Hääppönen »
”Jos sukupuolitietoinen budjetointi erkaantuu sekä feministisistä kansalaisyhteiskunnan toimijoista että feministisestä tiedosta, se on vaarassa muodostua tekniseksi hyvän hallinnon käytännöksi, jonka suhde sukupuolittuneisiin yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin on ohut.”

– THL 23.3.2020

HDRisto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 967
 • Liked: 4120
"Trump oli kieltänyt monelta muslimi valtiolta pääsyn USA:an".

Onko muslimi valtiot olleet menemässä USAan?. Kenties osavaltioiksi?.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 050
 • Liked: 27132
 • Ego sum Spartacus


https://twitter.com/husu78/status/1352424471479660545


https://twitter.com/husu78/status/1352175835378282497


https://twitter.com/husu78/status/1352423697550868480

Lainaus

Työryhmä: Väestön moninaistuminen otettava huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa
Opetus- ja kulttuuriministeriö  20.1.2021 11.02
TIEDOTE
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä esittää linjauksia ja toimia, joilla Suomen taide- ja kulttuuripolitiikka voisi huomioida paremmin maahanmuuttoon perustuvaa kulttuurista moninaisuutta ja rakentaa tulevaisuuden yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa taide- ja kulttuurikenttää. Työryhmän tuli huomioida erityisesti tavoite vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla ulkomaalaistaustaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista kulttuuri- ja taide-elämään sekä edistää taiteen ja kulttuurin keinoin kulttuurien välistä vuoropuhelua. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa valtiosihteeri Tuomo Puumalalle keskiviikkona 20 tammikuuta.

Väestön moninaistuminen on otettava valtavirtaistettuna huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Keskeisiä läpileikkaavia periaatteita kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ovat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen, kulttuurien välisen keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen ja laaja-alaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen.

Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat mm. taiteen ja kulttuurin julkista rahoitusta, osaamisen kehittämistä, työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia sekä taiteen ja kulttuurin sisältöjä. Suuri osa ehdotuksista nousi esille työryhmän järjestämissä työpajoissa ja verkkoaivoriihessä sekä eri verkostoissa käydyissä keskusteluissa. 

Työryhmän loppuraportissa nostetaan esille, että sekä läpileikkaavien että ala- ja teemakohtaisten kulttuuripoliittisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikilta toimijoilta osaamisen kehittämistä. Kompetenssin lisäämisen avulla kulttuurisen moninaisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja siihen liittyvät kehittämistarpeet voidaan tunnistaa, ja niihin voidaan tarttua kaikessa toiminnassa.

- Haluan kiittää työryhmää merkityksellisestä ja kauaskantoisesta työstä. Taide- ja kulttuurikentän toimijoilla on tärkeä rooli kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ja yhdenvertaisuuden vahvistamisessa. Me kaikki voimme kasvattaa omaa osaamistamme kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä asioissa, valtiosihteeri Tuomo Puumala toteaa.

Kulttuuritoimijoiden pitää esimerkiksi tietoisesti monipuolistaa ohjelmistojaan ja välittää myös eri kulttuuriperinnöistä ja esteettisistä käsityksistä nousevia sisältöjä. Taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta tulee parantaa madaltamalla osallistumisen kynnystä toiminnan suunnittelussa, viestinnässä ja toteutuksessa.

Yhteinen tehtävä on myös luoda edellytyksiä ulkomaalaistaustaisille Suomessa työskentelyn ja uralla etenemisen vaatimien tietojen ja taitojen parantamiseksi. Tätä työtä voidaan tehdä esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia oppia suomea ja ruotsia, tukemalla ammatillisten verkostojen syntymistä sekä välittämällä tietoa suomalaisesta kulttuurielämästä ja kulttuuripolitiikasta.

Työryhmä esittää, että taide- ja kulttuuritoiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota maahanmuuttajille tarjotuissa kotoutumispalveluissa. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan tarjota tietoa Suomesta ja suomalaisista, lisätä ihmisten välistä kohtaamista ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Näin lisätään ymmärrystä uudesta kotimaasta, vähennetään rasismin syntymistä ja rakennetaan yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa Suomea.

Työryhmän puheenjohtaja Pasi Saukkonen pitää tärkeänä, että kulttuurisesta moninaisuudesta ja sen edistämisen toteutumisesta on käytettävissä luotettavaa tietoa. - Tietopohjaa pitää vahvistaa laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti. Yksi hyvä väline tavoitteiden saavuttamisen seurantaan ja arviointiin on työryhmän ehdottama taide- ja kulttuurialan moninaisuusbarometri.

Työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan työryhmän linjaukset ja toimenpide-ehdotukset huomioon ottava ohjelma, joka konkreettisin toimin edistää kulttuurista moninaisuutta maahanmuuton näkökulmasta kulttuuripolitiikassa ja suomalaisessa taide- ja kulttuurielämässä. Ohjelman toteutumista on seurattava osana hallinnonalan ohjausta ja johtamista, hyödyntäen muun muassa indikaattoreita, tutkimuksia ja selvityksiä.

Työryhmä on koostunut asiantuntijoista, joiden taustaorganisaatioita ovat olleet Ateneum, Kansallisgalleria, Globe Art Point ry, Luckan, Cultura-säätiö, Tuglas-seura, Suomen Teatterit ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Helsingin kaupunginkanslia, Espoon kaupungin kirjastotoimi ja Suomen Kuntaliitto, sekä itsenäisistä taiteilijoista ja kulttuurin alan ammattilaisista sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoista.

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportti

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja erikoistutkija Pasi Saukkonen, p. 09 310 36405, pasi.saukkonen@hel.fi
Työryhmän asiantuntijasihteeri kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, p. 0295 330 198, maija.lummepuro@minedu.fi
 
Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen –työryhmä
KULTTUURI KULTTUURI MAAHANMUUTTAJAT MONIKULTTUURISUUS


https://minedu.fi/-/tyoryhma-vaeston-moninaistuminen-otettava-huomioon-kaikessa-taide-ja-kulttuuripoliittisessa-suunnittelussa-ja-paatoksenteossa

Lumiukko Jeti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 308
 • Liked: 9763
Husun twitter tili @husu78 on poistettu.

https://mobile.twitter.com/husu78

"Suomi tarvitsee sekä jatkuvaa työperusteista maahanmuuttoa että vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. "
- Vihreiden tavoiteohjelma 2014-2019

Seurailija

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 294
 • Liked: 398
 • Korona-Suomen virallinen ilonpilaaja
Husun twitter tili @husu78 on poistettu.

https://mobile.twitter.com/husu78

Älysikö poistaa sen peräti itse vai joutuiko Twitterin sensurointipolitiikan uhriksi? Veikkaisin ensimmäistä vaihtoehtoa.
On muuten jämäkintä Halla-aho-kritiikkiä pitkään aikaan!  ;D

Skeptikko

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 678
 • Liked: 18447
Husun twitter tili @husu78 on poistettu.

En hirveästi hämmästyisi, jos tämä liittyisi hänen tuoreeseen twiittiinsä, missä on käsittääkseni kuvituksena aurinkolasillisella hymynaamalla sensuroitu kuva juuri kuolleesta nuoresta suomalaisesta bodarista. Moni pitää Husun twiittiä tällaisessa tilanteessa rienaavana tai vähintäänkin huonosti harkittuna. Vaikka tämä ei kenties täytäkään rikoksen tunnusmerkkejä, niin tästä tulee hieman mieleen poliisitutkintaan johtanut Ano Turtiaisen twiitti, jossa oli puolestaan kuva pidätyksen yhteydessä kuolleesta George Floydista.

Liitteenä on sensuroitu kuva Ylilaudalla liikkuneesta kuvakaappauksesta, jonka ainakin annetaan ymmärtää olevan aito. Välillähän toki Ylilaudalla liikkuu väärennyksiäkin, joten täyttä varmuutta asiasta ei ole minulla.

Husun tilin katoaminen bittiavaruuteen on muuten taas hyvä muistutus siitä, että kannattaa ottaa niitä kuvakaappauksia tai tekstilainauksia twiiteistä, koska nykymaailmassa niin suuri osa twiiteistä katoaa orwellaiseen muistiaukkoon ja usein vielä aika lyhyessä ajassa.

PS, kuvakaappauksen aitouden puolesta puhuu se, että esimerkiksi tämä toisessa kuvakaappauksesani näkyvä Pakkotoiston twiitti Husulle on edelleen olemassa ja siinä selvästikin ollaan loukkaantuneita Husun twiitin johdosta.

« Viimeksi muokattu: 03.02.2021, 12:13:50 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 243
 • Liked: 32229
Rotufetisistien on oltava kyllä melkoisia epeleitä että pitävät tuollaista kävelevää imagokatastrofia kaverinaan ja vieläpä palkkioviroissa...
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Skeptikko

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 12 678
 • Liked: 18447
Rotufetisistien on oltava kyllä melkoisia epeleitä että pitävät tuollaista kävelevää imagokatastrofia kaverinaan ja vieläpä palkkioviroissa...

Heidän käytöksessään Husua kohtaan voi olla taustalla ilmiö, mikä englanniksi tunnetaan mm. nimellä racism of low expectations. Ilmiössä on kyse siitä, että multikulttuurin nimeen vannovien keskuudessa on yleistä se, että esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilta ei vaadita tai edes saisi vaatia samaa kuin kuin muilta. Taustalla on ilmeisesti heidän piilottelemansa rasistinen ajatus siitä, että näiltä heidän palvomiensa ryhmien edustajilta ei saa vaatia samaa kuin muilta, koska nämä eivät heidän tosiasiallisen käsityksensä mukaan kykenisi samaan kuin muut. Lopputuloksena on sitten mm. toinen toistaan käsittämättömämpiä vaatimuksia siitä, että mitä pitäisi katsoa läpi sormien ja yleisten arvosteluperiaatteiden vesittämistä yms. Moni maahanmuuttajataustainenkin on ihmetellyt tätä ilmiötä tai suorastaan loukkaantunut siitä, mutta ei toki kaikki.

« Viimeksi muokattu: 03.02.2021, 13:02:09 kirjoittanut Skeptikko »
En homona toivota tervetulleiksi Suomeen henkilöitä, jotka haluavat tappaa minut:
http://www.bbc.com/news/magazine-33565055

Tanskan pakolaisapu: hallitsematon tulijatulva johtamassa armageddoniin ja yhteiskuntamme tuhoon:
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/

Waldseemüller

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 067
 • Liked: 9315
Käy sääliksi suvakkeja. Husun täytyy antaa jatkaa oman teltan sisälle pissimistä, koska olisi rasismia neuvoa pissaamaan ulos. Teltasta poistaminen olisi myös rasismia.

Heidän täytyy siis nauttia suihkusta, vuodesta toiseen, koska yhdelläkään sen leirin toimijalla ei ole selkärankaa sanoa ääneen että Husu on umpitollo ja rasite.
Jos olisimme väärässä, meitä ei yritettäisi vaientaa.

Titus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 771
 • Liked: 11340
pulpahtanee vääjäämättä pintaan kuin Eddie Murphyn sketsin aihe:


"You finish shitting and you flush the toilet and wait a second and one chunk come back."

"What does that chunk want?"

 8)

Korona on jossain toisella planeetalla. Ei sellaista voi sattua koivun ja tähden alla.

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 501
 • Liked: 3495
Taitaa SDP:n riveissä vähän kuumottaa tuo Husun meininki.

Minkäs teet? Lemmikki on otettu ja siitä on sitten pidettävä huolta. Vaikka rähjää ja puree kaikkia, niin onhan se niin rakas.

Vaikka portti on auki lemmikin lähteä maailmalle, niin ei vaan lähde.

Onnea SDP, hieno edustaja teillä. Harvalle on suotu oma termi, Husutus on jo käsite itsessään.
En pidä politiikasta, vähiten vihaan persuja. So be it.

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 243
 • Liked: 32229
Mahtaakohan Husu olla SDP:n kuntavaaliehdokkaana tänä keväänä? Vielä ei ehdokaslistassa näy, ja siellä on vain yksi musulmaanilta kuulostava nimi mukana (+Razmyar). Somalien mukaan vetämiseksi tarvitaan joku...
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 730
 • Liked: 50325
 • Kyllä tästä vielä selvitään, kaikesta huolimatta!
Käy sääliksi suvakkeja. Husun täytyy antaa jatkaa oman teltan sisälle pissimistä, koska olisi rasismia neuvoa pissaamaan ulos. Teltasta poistaminen olisi myös rasismia.

Heidän täytyy siis nauttia suihkusta, vuodesta toiseen, koska yhdelläkään sen leirin toimijalla ei ole selkärankaa sanoa ääneen että Husu on umpitollo ja rasite.

Ja kuitenkin, Husu on parasta mitä somaleilla on tarjota Suomelle. Jos parempaa olisi löytynyt, Husua ei käytettäisi mannekiinina.
“Tavoitteemme on pakolaisten suojelu. Kansalliset rajat ovat sille este.”
— Soros

“Rajat auki ja Suomi kiinni tai rajat kiinni ja Suomi auki.  Kas siinä pulma.”
— Jäsen Valtakunnanpärkhele

“Järjestelmän tavoitteena on epänormaaliuden normalisointi ja normaaliuden epänormalisointi.”
— Jäsen Marcus Porcius Cato

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 243
 • Liked: 32229
Käy sääliksi suvakkeja. Husun täytyy antaa jatkaa oman teltan sisälle pissimistä, koska olisi rasismia neuvoa pissaamaan ulos. Teltasta poistaminen olisi myös rasismia.

Heidän täytyy siis nauttia suihkusta, vuodesta toiseen, koska yhdelläkään sen leirin toimijalla ei ole selkärankaa sanoa ääneen että Husu on umpitollo ja rasite.

Ja kuitenkin, Husu on parasta mitä somaleilla on tarjota Suomelle. Jos parempaa olisi löytynyt, Husua ei käytettäisi mannekiinina.

Epäilen että muutama parempikin yksilö löytyy kyllä joukosta. Ongelmana on se etteivät he välttämättä ole kovin innostuneita siitä lokerosta johon "hyväntahtoiset" puolueet haluaisivat heidät runtata.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2021, 14:28:30 kirjoittanut foobar »
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 389
 • Liked: 8949
Mahtaakohan Husu olla SDP:n kuntavaaliehdokkaana tänä keväänä? Vielä ei ehdokaslistassa näy, ja siellä on vain yksi musulmaanilta kuulostava nimi mukana (+Razmyar). Somalien mukaan vetämiseksi tarvitaan joku...

Kyllä Husu (muistaakseni) jo itsekin ilmaisi, ettei ole ehdokkaana tänä keväänä.  Tuskinpa SDP on kovin innokkaasti yrittänyt kääntää hänen päätään.

Fiftari

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 218
 • Liked: 7105
 • "Hallitus koostuu ihmisistä joita ei hallita"
Husu haudataan johonkin puuhastelutoimeen hienolla tittelillä ja kaivetaan puhuvaksi pääksi kun tulee taas puhetta rasismista, sikäli kun eivät löydä jotakuta toista joka ei ole vielä polttanut itseään niin pahasti.
Kapteeni NN " Kenestäkään ei tule rasistia, mutta jokaisesta tulee realisti kun ollaan tekemisissä kähtävien kanssa"

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 183
 • Liked: 11032
Käy sääliksi suvakkeja. Husun täytyy antaa jatkaa oman teltan sisälle pissimistä, koska olisi rasismia neuvoa pissaamaan ulos. Teltasta poistaminen olisi myös rasismia.

Heidän täytyy siis nauttia suihkusta, vuodesta toiseen, koska yhdelläkään sen leirin toimijalla ei ole selkärankaa sanoa ääneen että Husu on umpitollo ja rasite.

Ja kuitenkin, Husu on parasta mitä somaleilla on tarjota Suomelle. Jos parempaa olisi löytynyt, Husua ei käytettäisi mannekiinina.

Epäilen että muutama parempikin yksilö löytyy kyllä joukosta. Ongelmana on se etteivät he välttämättä ole kovin innostuneita siitä lokerosta johon "hyväntahtoiset" puolueet haluaisivat heidät runtata.

Jep. Veikkaan, että oikeasti menestynyt somali ei halua tulla brändätyksi "valtakunnan somaliksi"?  Siihen on löytynyt Husu?
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

P

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 183
 • Liked: 11032
Husu haudataan johonkin puuhastelutoimeen hienolla tittelillä ja kaivetaan puhuvaksi pääksi kun tulee taas puhetta rasismista, sikäli kun eivät löydä jotakuta toista joka ei ole vielä polttanut itseään niin pahasti.

Ovat jo käsittääkseni haudanneet palkintotoimeen? En löydä enää uutista, mutta joku verovaroilla pyörivä NGO-järjestö se taisi olla?
Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.
- J. Suurpää, HS 21.4.1991

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 760
 • Liked: 53513
 • Saatanalliset Säkeet Tervetuloa!
Husu haudataan johonkin puuhastelutoimeen hienolla tittelillä ja kaivetaan puhuvaksi pääksi kun tulee taas puhetta rasismista, sikäli kun eivät löydä jotakuta toista joka ei ole vielä polttanut itseään niin pahasti.

Ovat jo käsittääkseni haudanneet palkintotoimeen? En löydä enää uutista, mutta joku verovaroilla pyörivä NGO-järjestö se taisi olla?

Valtakunnan ykkössomali palkittiin Monihelin toiminnanjohtajaksi. Ei vissiin tuollakaan puljulla ole minkäänlaista kykyä oman tulevaisuutensa visiointiin- ainakaan positiivisessa mielessä.

https://www.moniheli.fi/uutiset-news/uusi-toiminnanjohtaja-new-executive/
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Ethnos Nation!

"islam on kallon ajettelukeskukset tyhjentävä lobotomia." - Veikko

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 389
 • Liked: 8949
Husu haudataan johonkin puuhastelutoimeen hienolla tittelillä ja kaivetaan puhuvaksi pääksi kun tulee taas puhetta rasismista, sikäli kun eivät löydä jotakuta toista joka ei ole vielä polttanut itseään niin pahasti.

Ovat jo käsittääkseni haudanneet palkintotoimeen? En löydä enää uutista, mutta joku verovaroilla pyörivä NGO-järjestö se taisi olla?

Moniheli of lafkan nimi.  Minulla ei ole tietoa, mitä se on saanut aikaan ja mitä se tarkkaan ottaen haluaa saada aikaan.

No, on se ainakin työllistänyt yhden entisen maahanmuuttaja-taksikuskin.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2021, 15:01:55 kirjoittanut Siili »

HDRisto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 967
 • Liked: 4120
Nyt voivatkin lafkassa temppuilla mitä tahansa kun kaikesta vastuullinen toimitusjohtaja on törppö ja pihalla kaikesta. Väärinkäytös- ja kavallusuutisia odotellessa..

anatall

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 459
 • Liked: 11891
 • Faktantarkistaja, toimittaja.
Husu haudataan johonkin puuhastelutoimeen hienolla tittelillä ja kaivetaan puhuvaksi pääksi kun tulee taas puhetta rasismista, sikäli kun eivät löydä jotakuta toista joka ei ole vielä polttanut itseään niin pahasti.

Ovat jo käsittääkseni haudanneet palkintotoimeen? En löydä enää uutista, mutta joku verovaroilla pyörivä NGO-järjestö se taisi olla?

Moniheli of lafkan nimi.  Minulla ei ole tietoa, mitä se on saanut aikaan ja mitä se tarkkaan ottaen haluaa saada aikaan.

No, on se ainakin työllistänyt yhden entisen maahanmuuttaja-taksikuskin.

Pääasiallisena tehtävänä on kupata vero-ja veikkausvaroja monikulttuurisuuden nimissä.

Lisäksi toimintaan kuuluu palkata työvoimapulan paikkaajia heille erikseen räätälöityihin hyväpalkkaisiin tyhjäntoimittajatehtäviin, sillä kuka muu muka meidän pyllymme pesee sitten kun olemme vanhoja?
"Punk in Finland on nykyään yhtä punk kuin varhaiseläkkeellä oleva Marja-Liisa." -Jäsen Katmandu-

Tagit: