Kirjoittaja Aihe: Hanna Mäntylä: Psykoterapiapalvelut ovat pop  (Luettu 1420 kertaa)

Marko Parkkola

  • Vieras
Hanna Mäntylä: Psykoterapiapalvelut ovat pop
« : 19.04.2012, 11:48:03 »
Tiedote 19.4.2012

Hanna Mäntylä
Perussuomalaiset rp.1. vpj.
Kansanedustaja

Psykoterapiapalvelut kuuluvat kaikille niitä tarvitseville

Suomessa mielenterveysongelmat koskettavat yhä laajempaa osaa väestöstä aiheuttaen paitsi suuria yhteiskunnallisia kustannuksia myös inhimillistä kärsimystä. Yhä useampi työikäinen käyttää erilaisia lääkkeitä selvitäkseen työelämän haasteista ja vaatimuksista. Masennus on alati kasvava syy niin sairauspoissaoloihin kuin työkyvyttömyydenkin aiheuttajana. Lasten ja nuorten tilanne on erittäin huolestuttava, ja aivan liian moni heistä jää ilman asianmukaista apua.

Psykoterapia on yksi mielenterveysongelmien hoitomuoto, jolla on todistetusti saavutettu erittäin hyviä hoitotuloksia jo lyhytkestoisena interventioterapiana. Kansanedustaja Hanna Mäntylä onkin jättänyt kirjalliset kysymykset 17.4.2012 psykoterapiapalvelujen saatavuudesta sekä psykoterapeuttien koulutuksesta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on 31.12.2011 lukien, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Psykoterapeuttien kouluttajina toimii yksityisiä koulutuspalvelujen tarjoajia, jotka veloittavat opinnoista jopa kymmeniä tuhansia euroja. Koulutuksen huomattavan suuret kustannukset heijastuvat mahdollisesti myös psykoterapiapalveluiden hintoihin, jotka jäävät lopulta potilaiden ja osaltaan myös Kelan maksettaviksi. Olisikin aiheellista pohtia miten suurena esteenä alalle hakeutumiselle ovat koulutuksen kustannukset ja tulisiko koulutusta suunnitella muiden yliopistotutkintojen tapaan maksuttomaksi. Lisäksi voidaan kysyä, onko psykoterapiakoulutuksen laadun valvonta nykyisellään riittävää ja yhdenmukaista ja pystytäänkö nykyisellä koulutusjärjestelmällä kouluttamaan riittävästi psykoterapeutteja yhteiskunnan tarpeisiin niin, että hoito olisi kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla?

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Korvauksen saaminen edellyttää yksityiskohtaisten ehtojen täyttymistä, joihin luetaan muun muassa se, että korvauksensaajan työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Jo tämä edellytys jättää korvauksen ulkopuolelle suuren joukon ihmisiä. Henkilöt, jotka eivät ole työelämässä tai opiskelemassa ja joilla mahdollisesti on jo näistä syistä suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnasta, eivät voi saada Kela-korvausta kuntouttavasta psykoterapiasta.

Onkin perusteltua kysyä ja herättää laajempaa keskustelua siitä, onko psykoterapiapalveluja tällä hetkellä riittävästi saatavilla ja tulisiko julkisia psykoterapiapalveluja lisätä. Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni voisi hakeutua hoitoon ja saada apua. Psykoterapian osalta hoidon saatavuus ja saavutettavuus eivät tällä hetkellä jakaudu tasapuolisesti.

Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
p. (09) 432 3126

Tagit: