UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: Blogi: Ironmistress/Takkirauta  (Luettu 105699 kertaa)

Veikko Suvanto

 • Nimellinen
 • Jäsen^^
 • ***
 • Viestejä: 161
 • Liked: 13
Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« : 08.12.2008, 19:11:03 »
Bloggaaja Ironmistressin rasismia käsittelevän kirjoitussarjan kolmas osa:

http://takkirauta.blogspot.com/2008/12/rasismia-vastaan-osa-iii.html

Kannattaa lukea myös keskustelu kommenttiosastolta (ohessa vain leipäteksti):

Ruukinmatruuna kirjoitti jokin aika sitten kaksi tekstiä, jossa hän otti kantaa rasismia vastaan. Vaikka ruukinmatruuna on ottanut hyvinkin kovan kannan islamia kohtaan, rasismilla ja islamkriittisyydellä on yksi, hyvin tärkeä, ero:

Etnisiteetti on synnynnäinen ominaisuus. Uskonto on hankittu ominaisuus. Ihminen ei mahda mitään synnynnäisille ominaisuuksilleen, mutta hankituille mahtaa.

Sama suomeksi: rasismi on rumaa ja vastenmielistä typerien ihmisten puuhaa, mutta uskonnot ja kulttuurit puolestaan ovat, ja niiden tuleekin olla, vapaata riistaa kritiikille.

Ihmisen etninen syntyperä ei määrää hänen kulttuuriaan. Kulttuuri on hankittu ominaisuus, ja ihmisestä tulee sen kulttuurin edustaja, minkä hän omaksuu itselleen joko myötäsyntyisesti tai tietoisen valinnan kautta. Ja kun Suomessa olemme, niin adoptiolapset pääsääntöisesti tulee kasvattaa suomalaisen kulttuurin jäseniksi - niin hyvine kuin pahoine puolineen, sillä suomalaisuus on heidän viiteryhmänsä, aivan ihonväristä tai Cavalli-Sforza -suurklusterista riippumatta.

Ihmisten yksilölliset ominaisuudet jonkun etnisen tai muun synnynnäisperäisen ryhmän sisällä tyypillisesti noudattavat normaalijakaumaa. Jakauman keskikohta voi toki olla vinoutunut suuntaansa tai toiseen, ja se voi olla terävämpi tai laakeampi ryhmästä toiseen, mutta yhtä kaikki synnynnäisten ominaisuuksien haltijaa ei voida käsitellä vain etnisen ryhmänsä edustajana yhtenä klönttänä. Tämä oli havainto, joka tehtiin jo valistusajalla, ja jolle perustuu koko länsimainen ihmiskäsitys: ihmistä tulee käsitellä yksilönä, ei synnynnäisten ominaisuuksiensa edustajana. Tämän summaa parhaimmin Ranskan vallankumous ja ihmisoikeuksien käsite: juutalaisille kaikki oikeudet ja velvollisuudet ranskalaisina, ei mitään oikeuksia eikä mitään velvollisuuksia juutalaisina. Tässä summautuu sekä kansalaisoikeudet että laicité, uskonnon erottaminen valtiosta.

Dialektiset ideologiat, kuten feminismi, sosialismi, poliittinen korrektius jne. suhtautuvat vihamielisesti valistusaikaan ja sen perintöön, ja niiden lähtökohtana on, että ihmistä tulee käsitellä ensisijaisesti synnynnäisen viiteryhmänsä edustajana. Rasismi ja antirasismi, samoin kuin fasismi ja antifasismi ovat siis vain toistensa peilikuvat eli inverssit: molemmat lähtevät siitä, että ihminen on ensisijaisesti viiteryhmänsä edustaja, ei yksilö.

On selviö, että eri Cavalli-Sforza -klusterien ja suurklusterien välillä on synnynnäisiä geneettisiä eroja. Samoin on selviö, että eri klustereilla ja suurklustereilla on eri ominaisuudet painottuneet ja sitä myötä eri taipumukset erilaisia kuin toisilla. Mutta silti nämä taipumukset ja ominaisuudet noudattavat normaalijakaumaa. Eri klusterien ja suurklusterien edustajilla on valtava määrä yksilöllisiä eroja, eikä missään otannassa, jossa ihminen valitaan ominaisuuksiensa mukaan, voida siis valintaa tehdä klusterin tai suurklusterin perusteella.

Mutta paljon dramaattisemmin ominaisuuksiin - varsinkin sosiaalisiin ja sosiologisiin ominaisuuksiin - kuin ihmisen edustama CSK tai CSSK, vaikuttavat hänen hankitut ominaisuutensa eli kulttuuritausta. Tämä näkyy dramaattisimmillaan niiden etnisten ryhmien osalta, jotka ovat jakaantuneet kahteen tai useampaan kielikuntaan, uskontoon tms. Tiedämme tämän oikein mainiosti omasta kansastamme - ruukinmatruuna itsehän on jo todennut olevansa puolihurri, ja kieli on mitä suurimmassa määrin hankittu ominaisuus. Mutta yksi mielenkiintoisimpia tällaisia ovat libanonilaiset, jotka edustavat samaa seemiläistä klusteria kuin arabit. Heistä noin puolet on kristittyjä ja puolet muslimeja.

Ja näiden kahden hankitun ominaisuuden - uskonnon - välinen raja on syvä ja katkera,ja ne jakavat libanonilaiset jyrkästi kahteen ryhmään; länsimaistuneisiin ja nykyaikaisiin kristittyihin, ja muslimeihin, jotka eivät sitä ole. Vaikka molemmilla ryhmillä on sama genetiikka, ero on näiden kahden ryhmän välillä on melkoinen.

Ja ruukinmatruuna tietää tämän itse. Hänen omassa suvussaan on libanonilainen miniä, maroniittikristitty, ja sitä kautta ruukinmatruuna on päässyt tutustumaan yhteen kansaan mutta kahteen kulttuuriin. Libanonilaiset kristityt ovat kotimaassaan joutuneet väkivallan kohteeksi useasti, mutta heillä ei kulttuuritaustansa vuoksi ole ollut vaikeuksia integroitua muihin länsimaihin.

Jos genetiikka määräisi kulttuurin, niin todennäköisesti ruukinmatruunan sukulainen luettaisiin rättipäihin tai ählyihin tai ties mihin. Mutta onneksi genetiikka ei määrää kulttuuria, ja voimme suhtautua häneen yksilönä, emme geneettisen viiteryhmänsä edustajana.

Kulttuurirasimi on käsitteenä oksimoroni. Kulttuuri on hankittu ominaisuus, ei synnynnäinen, ja rasismi on aina diskriminaatiota synnynnäisten ominaisuuksien vuoksi (kuten myös seksismi ja homofobia). Mutta kulttuuri hankittuna ominaisuutena on kritiikille vapaata riistaa. Koska on olemassa eri kulttuureille yhteisiä objektiivisia indikaattoreita, voimme panna eri kulttuurit helposti paremmuusjärjestykseen, ja viime kädessä kansainvälinen muuttoliike määrittää sen, mikä kulttuuri on hyvä ja mikä huono: ihmiset muuttavat huonoiksi kokemistaan kulttuureista hyviksi kokemiinsa.

Meillä on oikeus ja velvollisuuskin kritisoida eri kulttuureja ja niissä esiintyviä suoranaisesti vahingollisia piirteitä. Lasten sukuelinten silpominen on esimerkiksi sellainen, mitä meillä ei ole mitään velvollisuutta sietää eikä suvaita. Kunniamurhat, pakkoavioliitot tai yleinen antisosiaalisuus ovat samoin kulttuuripiirteitä, joista meidän on oikeus ja lähinnä velvollisuus tehdä katoavaa kansanperinnettä. Ne ovat yksinkertaisesti vahingollisia kulttuuripiirteitä. Kulttuurirelativismi kaatuu yhteen ainoaan lauseeseen: Jos kaikki kulttuurit ovat samanarvoisia ja yhtä hyviä, silloin kannibalismi on pelkkä makuasia. Mutta meillä ei ole mitään perustetta syrjiä ketään pelkän ihonvärin tai muun yhdentekevän asian perusteella - vain ihmisen yksilöllisillä ominaisuuksilla on merkitystä.

Entäpä uskonto tai ideologia? Nehän ovat kulttuuriominaisuuksia?

Ideologioilla ja uskonnoilla on se ikävä ominaisuus, että ne pyrkivät pakottamaan ihmisen yhteen tiettyyn kapeaan muottiin ja yhdenmukaistamaan heidät. Äärimmillään tämä näkyy totalitarismissa, kuten kansallissosialismissa ja kommunismissa, mutta Platonin ajattelu 2500 vuoden takaa heijastaa tätä vastenmielistä muottiinpusertamisen perinnettä. Jotkut uskonnot pyrkivät tasapäistämään ihmiset totaalisesti, toiset puolestaan kannustavat yksilöllisyyteen, omaehtoiseen ajatteluun ja oma-aloitteiseen kritiikkiin. Yhtä kaikki, uskonnolla on valtava tasapäistämisen voima, ja uskonto pyrkii saattamaan ihmisten ajatukset tiettyyn valmiiseen kaavaan niin, että uskonnonharjoittajien maailmankatsomus ja arvomaailma on yhdenmukainen.

Koska uskonto on osa kulttuuria ja siksi hankittu ominaisuus, uskonnot ovat niin kritiikille, arvostelulle kuin suoranaiselle pilkanteollekin avoimia maaleja. Niitä ei mikään periaate suojaa. Ja mitä tiukemmin jokin uskonto pakottaa uskovaisensa yhteen ja samaan muottiin, sitä enemmässä määrin myös tämän uskonnon edustajia voidaan ja ehkä tuleekin käsitellä stereotyyppinä. Siksi emme voi sanoa, että klusterin X edustajat ovat aina tätä mutteivät tuota koska ominaisuudet ovat yksilöllisiä ja jakautuvat normaalijakauman mukaan, mutta voimme sen sijaan sanoa, että uskonnon Y edustajat ovat aina tätä mutteivät tuota, mikäli kyse on totaalisesta, tiukasti lakeihin, pyhiin kirjoihin ja ohjesääntöihin nojaavista uskonnoista, jotka eivät anna tulkinnanvaraa. Uskonto on kuitenkin hankittu ominaisuus, ja uskonnosta voi luopua koska tahansa. Siksi meillä on - ja tuleekin olla - sananvapauden nimessä oikeus kritisoida hyvinkin voimakkaasti älyttömiksi ja/tai vaarallisiksi kokemiamme kulttuuri-ilmiöitä kuten vaikkapa destruktiivisia uskontoja tai kultteja, destruktiivisia poliittisia kantoja (fascismi, kommunismi), ääri-ilmiöitä jne. Ne eivät määräydy ihonvärin mukaan.

Koska kulttuuri-ilmiöt ovat mitä ovat ja ovat hankittuja, esimerkiksi kommunistien tai fascistien diskriminointi vaikkapa työhönotossa ei ole rasismia, sillä työnantajalla on ja tuleekin olla oikeus valita työntekijänsä sen mukaan, mitä hän katsoo tarvitsevansa. Myös monet kulttuurisidonnaiset vastenmieliset ja destruktiiviset tavat - verikosto, kunniamurhat, lasten sukuelinten silpominen jne. - ovat samoin vapaata riistaa kritiikille ja meillä on ja tuleekin olla oikeus sekä kritisoida että nuivia niitä ja tarpeen tullen kriminalisoida ne ja rangaista niistä. Se ei ole rasismia.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2009, 15:40:33 kirjoittanut Miniluv »
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J'ai rêvé dans la grotte où nage la Sirène...

Toni H.

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 176
 • Liked: 2
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #1 : 16.12.2008, 00:31:14 »
Lainaus
Koska kulttuuri-ilmiöt ovat mitä ovat ja ovat hankittuja, esimerkiksi kommunistien tai fascistien diskriminointi vaikkapa työhönotossa ei ole rasismia, sillä työnantajalla on ja tuleekin olla oikeus valita työntekijänsä sen mukaan, mitä hän katsoo tarvitsevansa.

Käsittääkseni syrjintä poliittisten mielipiteiden mukaan on laitonta niin kauan kuin kyseiset mielipiteet ovat laillisia. Sama pätee toki irtisanomisiin. Edes hyvän maun vastaisuus ei kelpaa selitykseksi, laki on niin kuin sitä luetaan. Ainakin minusta on ihan ensiarvoisen tärkeää, että työnantaja saa kysyä vain työn kannalta relevantteja asioita. Epäilemättä lakia kyllä rikotaan jatkuvasti eri paikoissa, ja vielä täysin mielivaltaisesti. Kiinnijäämisen riski on olematon. Mitä väliä sillä on, vaikka esim. siivooja vapaa-ajalla julistaisi marxismi-leninismiä, kunhan tekee työnsä asiallisesti?

Hippo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 287
 • Liked: 431
 • Bailando conmigo
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #2 : 19.12.2008, 16:03:36 »
Käsittääkseni syrjintä poliittisten mielipiteiden mukaan on laitonta niin kauan kuin kyseiset mielipiteet ovat laillisia.

Mistä löytyy lista laillisista mielipiteistä?

kertsu59

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 436
 • Liked: 41
 • PS
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #3 : 21.01.2009, 18:02:48 »
Ruukinmatruuna kehuu Jussi Halla-Ahoa vaihteen vuoksi:

http://takkirauta.blogspot.com/2009/01/x-sukupolvi-ja-uuskonservativismi.htmlOn todellakin tutustumisen arvoinen kirjoitus,meiltä x-sukupolvelta vedettiin todella matto alta 90-luvun laman aikana. >:(
Onko se monikulttuuri maailman paras asia.....Monietnisyys sensijaan voisi olla sitä.

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 970
 • Liked: 12334
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #4 : 03.03.2009, 11:00:37 »
Tolkien on itse sanonut, että LotR ei ole allegoria. En ymmärrä, miksi kirjoittaja edes alkaa spekuloida. Jeesuksen kuva paahtoleivässä-tasoa minusta.
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

Teemu Lahtinen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 062
 • Liked: 1017
 • LOJALISTI
  • www.teemulahtinen.fi
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #5 : 03.03.2009, 11:56:18 »
Tolkien on itse sanonut, että LotR ei ole allegoria. En ymmärrä, miksi kirjoittaja edes alkaa spekuloida. Jeesuksen kuva paahtoleivässä-tasoa minusta.


Samaa mieltä, mutta eihän toki Tolkienin oma lausunto tee tyhjäksi mahdollisesti olevaa allegoriaa. Menemättä "tarkoitit loukata"-linjalle, on mielestäni varsin ymmärrettävää, että ympäröivä maailma vaikuttaa kuhunkin taitelijaan ja että se heijastuu kunkin työstä tahtoi tai ei.

IDA

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #6 : 06.03.2009, 01:33:40 »
Samaa mieltä, mutta eihän toki Tolkienin oma lausunto tee tyhjäksi mahdollisesti olevaa allegoriaa. Menemättä "tarkoitit loukata"-linjalle, on mielestäni varsin ymmärrettävää, että ympäröivä maailma vaikuttaa kuhunkin taitelijaan ja että se heijastuu kunkin työstä tahtoi tai ei.

Joo, mutta allegorinen tulkinta on usein aika rajoittava verrattuna siihen, että romaania lähestyttäisiin omana kokonaisuutenaan ja omana maailmanaan. Epäilisin, että harva kirjailija tarkoittaa teostaan selkeästi vertauskuvallisesti tulkittavaksi, joten he mieluusti kieltävät sellaiset tulkinnat. Lukijalla tietysti on oikeus kaikkiin tulkintoihin, kunhan pitää niitä omina tulkintoinaan.

Tuli vain mieleen, kun lueskelen Jüngerin loistavaa - ja Sormusten herraa paljon lyhyempää :) - Marmorijyrkänteillä kirjaa, joka ainakin minusta latistuu huomattavasti, jos sitä ajattelee pelkästään allegorisena kuvauksena natsismin noususta vaikka se varmasti sellaisenakin pätee.

Korpitutkija

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 466
 • Liked: 96
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #7 : 11.03.2009, 11:30:37 »
"I think that Tolkien says that some generations will be challenged. And if they do not rise to meet that challenge, they will lose their civilization. That does have a real resonance with me," he responded.

Rhys-Davies's unique childhood was spent in both the United Kingdom and colonial Africa. While he viewed the experience as an "ideal background for being an actor," one also senses that it contributes to his passionate beliefs about Western values.

...


As the conversation continued on that warm summer day, his father said, "Look, boy, there is not going to be a world war between Russia and the United States. The next world war will be between Islam and the West." "Dad, you're nuts," Rhys-Davies responded. "The Crusades have been over for hundreds of years!'" (Precocious as it sounds at age 11, he points out that he did indeed know a "bit about history.") After all, it was 1955. Dwight D. Eisenhower was president of the United States and the Cold War was front-burner foreign policy.

His father responded, "Well, I know but militant Islam is on the rise again. And you will see it in your lifetime."

Although his father has passed on, Rhys-Davies said that "there's not a day that goes by that I don't think of him and think, 'God, I wish you were here, just so I could tell you that you were right.'"

http://www.nationalreview.com/comment/beard200312170849.asp
..Sillä sen ihmisen, joka aina ja kaikessa tahtoo menetellä oikein, on pakko joutua häviöön niiden monien joukossa, jotka eivät tee samoin. ..
Machiavelli

James Hirvisaari

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #8 : 04.06.2009, 14:11:43 »
Minua todellakin kiinnostaisi tietää, kuka tämä kristallinkirkkaan älyn supersäihkyläinen lienee. Olisin varmasti kuuntelemassa luentojaan (jos hän sellaisia pitäisi), jos tietäisin minne hakeutua. Pitkään blogiaan seuranneena  totean, että mielestäni kirjoittaja on ehdottomasti yksi maan terävimmistä blogisteista, ja aihepiirit ovat laaja-alaisia ja erittäin mielenkiintoisia.

http://takkirauta.blogspot.com/

Äärimmäisen vaikuttava kirjoittaja on netti-ilmiönä ehdottomasti top-kympissä.

Lisään vielä, että kirjoittaja vaikuttaa ilahduttavan nuivalta.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2009, 14:14:28 kirjoittanut James Hirvisaari »

myötäjuoksija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 664
 • Liked: 16
 • Sufficiently organized online troll
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #9 : 04.06.2009, 14:29:38 »
Kirjoittaja on kyllä eräs parhaiten anonymiteettiään vaalineista netti-ilmiöistä. Joku (Panu?) jossain vaiheessa öyhötti joissain blogeissa "paljastuksia" henkilön nimestä, mutta niiden todenperäisyydestä on vaikea sanoa mitään.

Sanottakoon, että Ruukinmatruunan omien "paljastusten" ja muiden blogista peräisin olevien tietojen perusteella nousee googletuksessa eräs nimi esiin monen seikan tukemana, jos kiinnostaa kovasti niin voipi kokeilla jos saman löytää. Itse kuitenkin arvostaisin näin fiksun ihmisen anonymiteettihakuisuutta ja jättäisin hänet IRL rauhaan.

Takkiraudasta pitäisi kyllä koota kirja, tuohon Kirjoitusten Uppoavasta Lännestä rinnalle...  ;D
Homman nousu on ihanaa, luonnollista ja väistämätöntä!

http://sverigedemokraterna.se

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 970
 • Liked: 12334
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #10 : 04.06.2009, 14:33:17 »
Takkirauta on kyllä kiinnostava. Silti pitempään seuranneena sanon, että faktat ja tapa, jolla niitä liitetään huojuvat sen verran, että pelkästään Iron Mistressin sanan varaan en halua jäädä vähänkään hankalampien kysymysten kohdalla.

Samoin ihmisvihaa on monissa kirjoituksissa havaittavissa paljon. Tuntuu myös, että IM käyttää ihmisvihaansa argumenttina.

Hommaa TR lukee, sitä en epäile yhtään.

« Viimeksi muokattu: 19.06.2009, 12:33:11 kirjoittanut Miniluv »
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

James Hirvisaari

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #11 : 04.06.2009, 16:03:47 »
Itse kuitenkin arvostaisin näin fiksun ihmisen anonymiteettihakuisuutta ja jättäisin hänet IRL rauhaan.

Olen samaa mieltä, että hänen anonymiteettiään pitää varjella, ja tarkoitukseni olikin vain ylistää loistavaa blogistia.

Lainaus
Takkiraudasta pitäisi kyllä koota kirja, tuohon Kirjoitusten Uppoavasta Lännestä rinnalle...  ;D

Kyllä. Nostaisin myös Jukka Hankamäen teoksen "Sensuurin Suomi" samaan sarjaan. Jotenkin olen vaan aivan äärimmäisen ylpeä tuollaisista kansalaisista.

Koska TR ei sinällään tuo lisää useimpiin maahanmuuttokysymyksiin, laitan tämän yleiseen blogilistaan.

Ok!

mikkoellila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 091
 • Liked: 2083
 • Thybrim multo spumantem sanguine cerno. -Vergilius
  • Sound System-blogi
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #12 : 06.06.2009, 19:40:36 »
Takkirauta on kyllä kiinnostava. Silti pitempään seuranneena sanon, että faktat ja tapa, jolla niitä liitetään huojuvat sen verran, että pelkästään Iron Mistressin sanan varaan en halua jäädä vähänkään hankalampien kysymysten kohdalla.

Olen samaa mieltä. Kirjoittajalla on liiallinen itsevarmuus sellaisissakin asioissa, joissa hänen tietonsa ovat pahasti puutteellisia tai suoranaisesti virheellisiä.

Hän joskus tekee jopa terminologisia virheitä eli sekoittaa käsitteitä toisiinsa.

Samoin ihmisvihaa on monissa kirjoituksissa havaittavissa paljon. Tuntuu myös, että IM käyttää ihmisvihaansa argumenttina.

Hänen sairaalloinen ihmisvihansa on täysin selvä mielenterveysongelmien oire. Hänen asenteensa on paikoitellen samantyyppinen kuin Jokelan koulumurhaajalla Pekka-Eric Auvisella itsemurhaviestissään eli ns. manifestissään. Niinpä ei ole yllättävää, että hän nimenomaan eksplisiittisesti kehui Auvista poikkeuksellisen älykkääksi nuoreksi mieheksi.

Väittelin tästä hänen kanssaan tuolloin. Suhtauduin itse Auviseen äärimmäisen kielteisesti ja halveksuvasti. Tuon blogin kirjoittaja kuitenkin moneen kertaan kehui Auvista maasta taivaisiin. Mielestäni tämä osoittaa, että kirjoittaja ei ole terve.
En halua Euroopan yhteiskuntien muuttuvan sellaisiksi kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. En usko afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten käyttäytyvän Euroopassa eri tavalla kuin Afrikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.

Martel

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #13 : 06.06.2009, 19:49:41 »
Niinpä ei ole yllättävää, että hän nimenomaan eksplisiittisesti kehui Auvista poikkeuksellisen älykkääksi nuoreksi mieheksi.

Auvinen oli älykäs nuori mies, mutta päästään sekaisin. Netissä pyöri tragedian aikoihin se Auvisen pitkä vuodatus. Jo sanavalinnoista ja lauserakenteista saattoi päätellä, että ÄO oli hyvällä tasolla.

En ymmärrä miksi järjettömän teon tehnyt ihminen pitäisi demonisoida kaikilla osa-alueilla. Vähän samaa kuin jotkut kiistävät Hitlerissä olleen mitään hyvää. Pidän sellaista epärealistisena ihmiskäsityksenä.

kaivanto

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 153
 • Liked: 132
 • Grouchomarxilainen maahanmuuttokriitikko
  • kaivannon kanava
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #14 : 06.06.2009, 20:02:53 »
Aletaan olla pahasti offtopicin puolella, kannattaisi avata uusi ketju. Ihminen pitää tuomita tekojensa eikä ajatusten tai sanankäytön perusteella. Puhumattakaan, että aletaan arvioida yksittäisen ihmisen mielenterveyttä blogikirjoituksen perusteella. No, eipä tätä tarvitse varmaan Ellilälle tai Hallikselle rautalangasta vääntää ;)

Auvisen teossa ei ole mitään puolusteltavaa eikä ihailtavaa, mutta silti pitää voida ottaa Auvisen nimikin esille, kun keskustellaan esim. siitä ettei koulusysteemimme ota lahjakkaita tarpeeksi huomioon.

Itse kirjoitin aiheesta tuoreeltaan tämmöistä tajunnanvirtaa:
http://kaivanto.fi/blog/2007/11/10/skorpionin-aikaan/

Noottikriisi

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 754
 • Liked: 4902
 • Kulttuuriterapeutti
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #15 : 06.06.2009, 20:07:01 »
Takkirauta on kyllä kiinnostava. Silti pitempään seuranneena sanon, että faktat ja tapa, jolla niitä liitetään huojuvat sen verran, että pelkästään Iron Mistressin sanan varaan en halua jäädä vähänkään hankalampien kysymysten kohdalla.

Olen samaa mieltä. Kirjoittajalla on liiallinen itsevarmuus sellaisissakin asioissa, joissa hänen tietonsa ovat pahasti puutteellisia tai suoranaisesti virheellisiä.


Samaa mieltä, alussa jopa hämäännyin muutamista hänen erinomaisista kirjoituksistaan niin etten tullut kyseenalaistaneeksi itsestään selvinä esitettyjä väitteitä.

Tämä huomioon ottaen kirjoitukset ovat kyllä viihdyttäviä ja informatiivisia joskin omaan makuuni liian pitkiä. "sitä köyttä on niin paljon..." ;D
Onko sinusta jo kauan tuntunut siltä että monikulttuurisuus on rikkaus?

mikkoellila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 091
 • Liked: 2083
 • Thybrim multo spumantem sanguine cerno. -Vergilius
  • Sound System-blogi
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #16 : 06.06.2009, 20:19:34 »
Niinpä ei ole yllättävää, että hän nimenomaan eksplisiittisesti kehui Auvista poikkeuksellisen älykkääksi nuoreksi mieheksi.

Auvinen oli älykäs nuori mies, mutta päästään sekaisin. Netissä pyöri tragedian aikoihin se Auvisen pitkä vuodatus.


Minähän juuri tässä puhuin siitä vuodatuksesta eli hänen itsemurhaviestistään eli ns. manifestistään.

Jo sanavalinnoista ja lauserakenteista saattoi päätellä, että ÄO oli hyvällä tasolla.


Tekstin ulkoisesta muodosta eli lauserakenteista ja kirjoitusvirheiden vähäisyydestä saattoi kyllä päätellä, että pojan äidinkielennumero oli todennäköisesti kiitettävä. Tämä ei kuitenkaan ole syy olettaa, että hänen älykkyystasonsa olisi ollut jotenkin poikkeuksellinen. Hän ei ollut sellainen imbesilli, että olisi kirjoittanut yhdyssanoja erikseen; tämä kuitenkin vain osoittaa hänen olleen älykkyystasoltaan normaali, ei siis poikkeuksellisen älykäs.

Hänen sanavalintansa olivat paikoitellen varsin idiosynkraattisia, mikä on tyypillinen mielenterveysongelmien oire. Erityisesti skitsofreniapotilailla idiosynkraattiset sanavalinnat ovat yleisiä. En usko Auvisen olleen vain masentunut, kuten lehdissä on sanottu. Pidän todennäköisempänä lievää skitsofreniaa tai vakavaa persoonallisuushäiriötä.

En ymmärrä miksi järjettömän teon tehnyt ihminen pitäisi demonisoida kaikilla osa-alueilla. Vähän samaa kuin jotkut kiistävät Hitlerissä olleen mitään hyvää. Pidän sellaista epärealistisena ihmiskäsityksenä.

En minä harrasta tuollaista. En esimerkiksi kannata tupakointia sillä naurettavalla argumentilla, että Hitler inhosi tupakointia. Totesin vain, että Auvinen ei minusta ollut erityisen älykäs. Hän ei välttämättä kuulunut ikäluokkansa älykkäimpään desiiliin, ylimpään kvartiiliin luultavasti kylläkin.
En halua Euroopan yhteiskuntien muuttuvan sellaisiksi kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. En usko afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten käyttäytyvän Euroopassa eri tavalla kuin Afrikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.

Martel

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #17 : 06.06.2009, 20:39:24 »
Googlasin hetken, mutta en löytänyt takkiraudan blogista Auvisen "kehumista maasta taivaisiin". Kommentit näyttivät aika tasapainoisilta. Ehkä jollakulla on antaa parempia lainauksia, kun tämä on abauttiarallaa lähimmäksi mitä pääsin: "Auvinenkin oli kiistämättä älykäs - mutta kaheli kuin käkikello."

Itseäni häiritsee takkiraudassa vain feminismi ja tarve päteä älykkyydellä. Pitkät kirjoitukset kielivät kunnianhimosta, suorituspaineesta tai jotain sinnepäin. Kukaan ei ole täydellinen.

urogallus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 520
 • Liked: 0
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #18 : 06.06.2009, 20:55:06 »
Itseäni häiritsee takkiraudassa vain feminismi ja tarve päteä älykkyydellä.

Tuo jälkimmäinen häiritsee minuakin, mutta mistä tuon feminismin löysit? Toki Takkirauta välillä korostaa olevansa miesvaltaisella alalla (ja pärjäävänsä siellä tietysti jumalattoman hyvin), mutta hän mielestäni pitää sitä vain omana saavutuksenaan, ei minään voittona koko naissukupuolelle.

Takkirauta on mielenkiintoinen ja hyvä kirjoittaja, mutta ei hänen kirjoituksiaan kauhean vakavasti kannata ottaa.

Tapaus Auvinen kosketti Takkirautaa kai aika syvästi. Itselleni tuli sellainen olo, että hän tunsi jonkinlaista henkistä yhteenkuuluvaisuutta tuon murhaajan kanssa. Ja tuo lause Auvisen älykkyydestä ja kaheliudesta kiteyttää aika hyvin myös minun mielipiteeni tyypistä.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2009, 20:59:18 kirjoittanut urogallus »

mikkoellila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 091
 • Liked: 2083
 • Thybrim multo spumantem sanguine cerno. -Vergilius
  • Sound System-blogi
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #19 : 06.06.2009, 20:56:42 »
Tapaus Auvinen kosketti Takkirautaa kai aika syvästi. Itselleni tuli sellainen olo, että hän tunsi jonkinlaista henkistä yhteenkuuluvaisuutta tuon murhaajan kanssa.

Sitähän minä tässä juuri yritin selittää.
En halua Euroopan yhteiskuntien muuttuvan sellaisiksi kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. En usko afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten käyttäytyvän Euroopassa eri tavalla kuin Afrikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.

sunimh

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 633
 • Liked: 161
 • Epäilyttäviä taipumuksia omaava fundamentalisti
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #20 : 06.06.2009, 22:08:18 »
Itseäni häiritsee takkiraudassa vain feminismi ja tarve päteä älykkyydellä. Pitkät kirjoitukset kielivät kunnianhimosta, suorituspaineesta tai jotain sinnepäin. Kukaan ei ole täydellinen.

http://takkirauta.blogspot.com/2009/05/radikaalifeminismin-oudot-kuviot.html

No tuskin ainakaan feminismi. Silmät auki.
Finland - the small Nordic nation, known for its high suicide rates, heavy drinking and domestic violence.
   - Fox News, 31.12.2009

Martel

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #21 : 06.06.2009, 22:41:22 »
No tuskin ainakaan feminismi. Silmät auki.

Hepsistakeikkaa! Tuossa olet oikeassa. Luen takkirautaa äärimmäisen epäsäännöllisesti. Minulla on sitkeä mielikuva, että hän olisi jossain kirjoituksessaan vihjaillut naisten paremmuudesta ja ja/tai heittänyt jonkin sortin syyllistämisläppää. Pikaisella googlettamisella en kuitenkaan löytänyt todistetta tälle, enkä jaksa alkaa perusteellisemmin kaivamaan (jo postausten pituudesta johtuen). Todettakoon takkirauta anti-feministiksi ja oma muistini huonoksi tai valikoivaksi.

kertsu59

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 436
 • Liked: 41
 • PS
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #22 : 18.08.2009, 08:11:57 »
Silmiäavaava kirjoitus Ironmistressiltä  http://takkirauta.blogspot.com/search?q= Pääosa Afrikkalaisesta orjakaupasta suuntautui Islamilaisiin maihin.Islamilaisissa maissa oli tapana kuohita Afrikkalaiset orjat.
Onko se monikulttuuri maailman paras asia.....Monietnisyys sensijaan voisi olla sitä.

James Hirvisaari

 • Vieras
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #23 : 18.08.2009, 09:08:14 »
Ironmistress on ylivertainen blogisti. On valitettavaa, jos jotakuta miespuolista ihmisyksilöä hänen ylivertaisuutensa ja säkenöivä älynsä ärsyttää. Itse olen hänestä äärimmäisen ylpeä.

kertsu59

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 436
 • Liked: 41
 • PS
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #24 : 18.08.2009, 09:26:53 »
Ironmistress on ylivertainen blogisti. On valitettavaa, jos jotakuta miespuolista ihmisyksilöä hänen ylivertaisuutensa ja säkenöivä älynsä ärsyttää. Itse olen hänestä äärimmäisen ylpeä.
Niin kaikki miehet eivät voi sietää älykkäitä naisia miksiköhän...
Onko se monikulttuuri maailman paras asia.....Monietnisyys sensijaan voisi olla sitä.

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 970
 • Liked: 12334
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #25 : 18.08.2009, 09:54:06 »
Ironmistress on ylivertainen blogisti. On valitettavaa, jos jotakuta miespuolista ihmisyksilöä hänen ylivertaisuutensa ja säkenöivä älynsä ärsyttää. Itse olen hänestä äärimmäisen ylpeä.

Lainaus
Pääsääntöisesti ne ihmiset, jotka vihaavat kristittyjä, ovat myös vahvasti antisemitisteja.

Seuraavasta kirjoituksesta. (En ihan usko...) Olen jo tuossa ylempänä kommnetoinut blogia.

"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

kertsu59

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 436
 • Liked: 41
 • PS
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #26 : 18.08.2009, 18:41:11 »
Takkirauta on kyllä kiinnostava. Silti pitempään seuranneena sanon, että faktat ja tapa, jolla niitä liitetään huojuvat sen verran, että pelkästään Iron Mistressin sanan varaan en halua jäädä vähänkään hankalampien kysymysten kohdalla.

Samoin ihmisvihaa on monissa kirjoituksissa havaittavissa paljon. Tuntuu myös, että IM käyttää ihmisvihaansa argumenttina.

Hommaa TR lukee, sitä en epäile yhtään.


Kenties IM:n asenne ihmisiä kohtaan johtuu iän tuomasta kokemuksesta .Ihminen on loppupelissä eläin kunhan hieman raaputetaan sivistyksen pintakiiltoa pois.Minulla turhat luulot ihmisten hyvyydestä karisivat Jugoslavian sodan yhteydessä.
Onko se monikulttuuri maailman paras asia.....Monietnisyys sensijaan voisi olla sitä.

*P*

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 27
 • Liked: 0
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #27 : 19.08.2009, 13:22:19 »
Takkirauta on kyllä kiinnostava. Silti pitempään seuranneena sanon, että faktat ja tapa, jolla niitä liitetään huojuvat sen verran, että pelkästään Iron Mistressin sanan varaan en halua jäädä vähänkään hankalampien kysymysten kohdalla.

Samoin ihmisvihaa on monissa kirjoituksissa havaittavissa paljon. Tuntuu myös, että IM käyttää ihmisvihaansa argumenttina.

Hommaa TR lukee, sitä en epäile yhtään.Ruukinmatruunalla on outo tapa kirjoittaa hemmetin pitkä bloggaus, jossa ehkä keskivaiheilla on kaksi täysin loogista ja fiksua kappaletta, mutta alku ja loppu ovat sitten itseään toistavaa ja usein epäloogista, mahdollisesti jopa aiheeseen melko löyhästi liittyvää soopaa. Viimeisin kirjoitus nilviäisistä on malliesimerkki tästä.

Hänen anonymiteetistään huolestuneille voin sanoa, että huoli pois: ne asiat, joita Ruukinmatruunan eri kirjoitusten perusteella voisi googlettaa saattavat osoittaa johonkin olemassaolevaan henkilöön, mutta henkilö ei ole tuon blogin kirjoittaja. Savuverho, juu nou.

Itse olin aivan lääpälläni tuohon blogiin alkuun, mutta kun pääsee kirjoitustyyliin sisälle, alkaa sisäiset ristiriidat hypätä vähän liikaa silmille. Luen silti kyllä kaikki muut paitsi musiikkiaiheiset bloggaukset. :)

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 970
 • Liked: 12334
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #28 : 23.08.2009, 10:01:26 »
Lainaus
On toki totta, että ihmisyys voidaan tiivistää neljään sanaan: ahneus, irstaus, laiskuus ja typeryys.

Lainaus
Ruukinmatruuna on joskus todennut, että jos hän olisi Jumala, niin hän lähettäisi mustan aukon tekemään lopun tästä planeetasta, toteaisi että "pieleen meni" ja aloittaisi kaiken alusta.

Tämä kirjoituksesta, jossa ruukinmatruuna kiistää olevansa ihmisvihaaja.

:)
« Viimeksi muokattu: 23.08.2009, 10:19:32 kirjoittanut Miniluv »
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

kertsu59

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 436
 • Liked: 41
 • PS
Vs: Blogi: Ironmistress/Takkirauta
« Vastaus #29 : 23.08.2009, 11:31:59 »
Lainaus
On toki totta, että ihmisyys voidaan tiivistää neljään sanaan: ahneus, irstaus, laiskuus ja typeryys.

Lainaus
Ruukinmatruuna on joskus todennut, että jos hän olisi Jumala, niin hän lähettäisi mustan aukon tekemään lopun tästä planeetasta, toteaisi että "pieleen meni" ja aloittaisi kaiken alusta.

Tämä kirjoituksesta, jossa ruukinmatruuna kiistää olevansa ihmisvihaaja.

:)
Vai olisiko tavoitteena että ihmiskunta vihdoin heräisi miettimään mikä tässä maailmassa on olennaista.
Onko se monikulttuuri maailman paras asia.....Monietnisyys sensijaan voisi olla sitä.

Tagit: