Kirjoittaja Aihe: 2012-08-30 Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma  (Luettu 7836 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 355
 • Liked: 134286
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkistanut Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estäminen -toimintaohjelman. Koska (Pekka Haavistoa lainatakseni) puhe on aina myös teko, keskitytään ympärileikkaukset estävässä toimintaohjelmassakin varsinaisen toiminnan sijaan puhumiseen. Terveydenhoitoalan ammattilaisia kehotetaan ottamaan arkaluontoiset ympärileikkausasiat rohkeasti puheeksi riskimaiden maahanmuuttajien kanssa. Jaa, siinäpä se toimintaohjelma sitten käytännössä suunnilleen olikin. Toki asian oheen tarvitaan monenlaista tutkijaa, ohjeistajaa ja sisällöntuottajaa.

Lainaus
Toimintaohjelmalla tuetaan työtä tyttöjen ympärileikkausten estämiseksi

Tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan käytäntö, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Se on väkivaltaa, joka on rikoslaissa kielletty. Suomessa on tehty jo lähes kaksikymmentä vuotta työtä tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi, mutta työtä on tarpeen vielä jatkaa. Nyt julkaistulla toimintaohjelmalla tuetaan tätä työtä.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman tarkoituksena on luoda pysyvät valtakunnalliset ja alueelliset rakenteet tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisyyn. Suomessa on oltava toimiva järjestelmä ja selkeät ohjeet tyttöjen ympärileikkausten estämiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lapsien suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi.

Lisäksi toimintaohjelma on suositus kunnille. Kuntia, joissa on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä, suositellaan tekemään yksityiskohtaiset suunnitelmat paikallisen ennaltaehkäisevän työn järjestämiseksi.

Tukea ammattilaisille ympärileikattujen tyttöjen kohtaamiseen

Toimintaohjelma on laadittu tueksi niille, jotka kohtaavat työssään ympärileikattuja tai leikkausuhan alaisia tyttöjä ja heidän perheitään. Vaikka tyttöjen ympärileikkaus on arkaluontoinen aihe, se on otettava puheeksi kaikkien niiden maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, joiden lähtömaissa harjoitetaan tätä perinnettä.

Vastuu ympärileikkausasian puheeksi ottamisesta ja ennaltaehkäisystä on kaikilla lapsiperheiden kanssa työskentelevillä terveydenhuollossa, kuten neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, sekä sosiaalihuollossa.

Toimintaohjelma kokoaa tyttöjen ympärileikkausta ehkäisevät toimenpiteet

Tyttöjen ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma perustuu sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008-2011 toimeenpanoon. Toimintaohjelmaa on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön kokoamassa asiantuntijaryhmässä. Se kokoaa yhteen tyttöjen ympärileikkausta ehkäisevät toimenpiteet. Jatkossa toimintaohjelma liitetään seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan ja päivitetään sen osana.

Toimintaohjelmalla Suomi vastaa myös kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka koskevat naisten ja lasten ihmisoikeuksien edistämistä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä.

Toimintaohjelma julkaistaan torstaina 30. elokuuta seminaarissa Helsingissä. Se on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla www.stm.fi.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.8.2012

Lainaus
Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM)

Tyttöjen sukuelinten silpominen ts. tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan yksi väkivallan muoto, joka loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Myös Suomessa on oltava selkeät ohjeet kuinka toimia tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisemiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lasten suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi.

Toimintaohjelman tarkoituksena on luoda pysyviä valtakunnallisia ja alueellisia rakenteita tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi. Täten halutaan  varmistaa jo olemassa olevan osaamisen säilyminen sekä ennaltaehkäisevän työn kehittäminen pitkäjänteisesti. Lisäksi toimintaohjelman tarkoituksena on yhteistyön tehostuminen, työnjaon selkeytyminen ja koordinaation parantumineneri viranomaistahojen ja muiden toimijoiden kesken. Samalla Suomi osaltaan vastaa kansainvälisistä sitoumuksistaan koskien naisten ja lasten ihmisoikeuksien edistämistä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä. Valtakunnallisen toimintaohjelman päätavoitteina on estää tyttöjen ympärileikkaukset Suomessa, sekä lisätä jo ympärileikattujen naisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Keskeisiä toimenpiteitä ovat koulutuksen varmistaminen, ammattihenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, materiaalin tuottaminen, asenteisiin vaikuttaminen, tutkimuksen edistäminen, yhteistyön ja koordinaation kehittäminen sekä tiedottaminen.

Toimintaohjelma on suunnattu erityisesti päättäjille ja ammattihenkilöille, jotka kohtaavat työssään ympärileikattuja tai ympärileikkausuhan alaisia tyttöjä ja naisia sekä heidän perheitään, mutta myös koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, järjestöille ja yhteisöjen avainhenkilöille, joiden kulttuuriperinteisiin tyttöjen ympärileikkaus kuuluu. Toimintaohjelman julkaiseminen on samalla suositus kunnille ohjelman käyttöön ottamiseksi ja edistämiseksi omassa työssä. Toimintaohjelman toimenpiteet on aikataulutettu vuosille 2012-2016, jona aikana tyttöjen ympärileikkauksen vastaisen toiminnan tulisi vakiintua osaksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaa sekä muiden hallinnonalojen maahanmuuttajia koskevia ohjelmia. Toimintaohjelma tukee myös Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:8. Helsinki 2012. 44 s.
Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM)
ISBN 978-952-00-3342-2 (nid.)
ISBN 978-952-00-3343-9 (PDF)
ISSN-L 1236-2050
ISSN 1236-2050 (painettu)
ISSN 1797-9854 (verkkojulkaisu)
URN   http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3343-9
pdf

Lainaus käyttäjältä: Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012–2016 (FGM)
Varsinaisen toimenpiteen toteuttajan lisäksi muutkin jollain tavalla te-
koon osalliset voivat syyllistyä rangaistavaan tekoon. Tekoon yllyttäjä eli
teon henkinen alkuunpanija rinnastetaan tekijään, vaikka hän ei olisi osallis-
tunut itse toimenpiteen toteuttamiseen. Tällaisena yllyttäjänä voidaan pitää
esimerkiksi henkilöä, joka on tilannut ympärileikkauksen. Myös ulkomailla
tehty teko voi olla rangaistava, kun se kohdistuu Suomen kansalaiseen tai
Suomessa pysyvästi asuvaan tai kun tekijänä on Suomen kansalainen. Näin
ollen esimerkiksi Suomessa asuvan henkilön vieminen ympärileikattavaksi
ulkomaille on rangaistava teko.

[...]

Kynnys lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on matala: Ilmoitus on teh-
tävä aina, mikäli epäillään että lapsi saattaa olla vaarassa ja hänen tilanteensa
edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koska kyseessä on ilmoitus-
velvollisuus, omaa harkintaa asian suhteen ei voi käyttää. Jos ilmoitusvel-
vollisuus laiminlyödään, kyseessä voi olla virkavelvollisuuden laiminlyönti.
(Räty 2008.) Jos virkamies laiminlyö velvollisuutensa tehdä lastensuojelu-
ilmoitus, hän voi joutua tästä rikosoikeudelliseen vastuuseen (virkavelvol-
lisuuden rikkominen/tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen).

Kun kerran ilmoituksia ei ole tehty, syytteitä nostettu ja tuomioita jaettu, niin kaikki tuntuukin olevan meillä kunnossa. Jatketaan samaan malliin, ja levitetään tätä meidän maailman parasta valistusosaamista myös niihin muihin Euroopan maihin, joissa ympärileikkauksia kuulemma vielä tehdään vuosittain tuhansille tytöille.

Ok, tuo oli toivottomuuden tunteen synnyttämää sarkasmia, mutta ministeriön toimintaohjelmassa nykytilanteessa (ei ilmoituksia, ei syytteitä, ei tuomioita) ei ihan oikeasti nähdä yhtikäs mitään kummallista tai petrattavaa. Ei tietysti puhettakaan, että riskiryhmille ehdotettaisiin vuosittaisia terveystarkastuksia, kuten Ranskassa tehdään. Meillä hoidetaan hommat puhumalla.

Hyssyttelyllä ja puuttumattomuudella on viimeistään nyt myös sosiaali- ja terveysministeriön virallinen tuki. Toimintaohjelman laadusta (ja koko projektin tarkoituksesta) kertoo sekin, ettei sen taustoittavassa osassa esitetä minkäänlaista tietoa, arviota tai edes umpimähkäistä arvausta ympärileikkausten ja/tai ympärileikattujen määrästä Suomessa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 824
 • Liked: 13103
Luulisi, että jos ikänsä Suomessa asuneelle somalinaiselle joudutaan tekemään keisarinleikkaus alpään silpoutumisen vuoksi, vastuukysymykset olisivat selviä.  Nostetaankohan tällaisissa tapauksissa syytteitä hänen vanhempiaan vastaan? 

kyllästynyt

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 867
 • Liked: 353
Ihan hanurista tällaiset ohjelmat. Etsisin keinoja haastaa vastuussa olevat ministerit oikeuteen lasten pahoinpitelystä. Noita ympärileikkausmatkoja tehdään viranomaisten suojeluksessa. Lapsetkin saavat koulusta lomaa näille reissuille.

Tämä kirjoitus jo vuosia vanha eikä kukaan ole tehnyt mitään järkevää lasten suojelemiseksi.
http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/Vaiennettu-v%C3%A4kivalta/1642

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 824
 • Liked: 13103
Tuon eufenismin "ympärileikkaus" käyttäminen kertoo myös siitä, etteivät viranomaiset ota ongelmaa kovin vakavasti.  Jos prosessissa leikattaisiin vain klitoriksen huppu, termi olisi ehkä hyväksyttävissä.  Normaali somaliproseduuri on kuitenkin huomattavasti raaempi:

http://www.asylumlaw.org/docs/somalia/usdos01_fgm_Somalia.pdf

Tuomioiden perusteella vihapuhe on Suomessa kriminalisoidumpaa kuin vaginan silpominen.


Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 355
 • Liked: 134286
Jos ainoa lähde olisi tuo 40-sivuinen toimintaohjelma, niin lukijalle jäisi käsitys, ettei Suomessa ole tehty ainuttakaan ympärileikkausta. On vain kasvava riski, että joku päättäisi niin tehdä, mutta valistusta lisäämällä tällaiset ajatukset pidetään kurissa. Pidän aivan mahdollisena, että juuri näin tämän toimintaohjeen kirjoittajat uskovat, ja pitävät ilmoitusten puutetta todisteena siitä.

Toimintaohjelmassa ei missään kohdassa viitata terveydenhoitoalan ammattilaisten tai maahanmuuttajien itsensä havaintoihin tavan yleisyydestä ja hyväksyttävyydestä. Täällä on vain "alettu tiedostaa", "asia nousi esiin" ja "tuli ajankohtaiseksi", joten luonnollisesti "asia vaatii tarkempaa huomiota".

Lainaus
Suomessa tyttöjen ympärileikkausilmiötä alettiin tiedostaa 1990-luvun
alussa, jolloin maahanmuuttajien määrä maassa kääntyi nopeaan kasvuun.
Ensimmäiseksi asia nousi esiin somalialaisten turvapaikanhakijoiden myötä
ja tuli ajankohtaiseksi kunnissa vuosina 1993–1995, jolloin naisten ja lasten
määrä somaliväestön keskuudessa lisääntyi perheenyhdistämisten seurauk-
sena. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana paitsi maahanmuuttajien
määrä, myös heidän etnisten taustojensa moninaisuus Suomessa on lisään-
tynyt. Suomessa ei ole tiettävästi yhtään oikeustapausta tyttöjen ympäri-
leikkauksiin liittyen. Tästä huolimatta todennäköisyys, että tytöt joutuvat
ympärileikkausten kohteeksi tulee ottaa huomioon kaikkien niiden maa-
hanmuuttajaryhmien kohdalla, joiden lähtömaissa tapaa on harjoitettu.
Esi-
merkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa Maahanmuut-
tajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (Maamu) myös kurditaustaiset
maahanmuuttajat ovat kertoneet tyttöjen ympärileikkausten aiheuttamista
komplikaatioista. Tyttöjen ympärileikkauskäytännöistä kurdien keskuudes-
sa on kansainvälisestikin vain vähän tietoa (esim. Wadi 2010), joten asia
vaatii tarkempaa huomiota
jatkossa myös Suomessa.

Ei mitattavia tuloksia, ei tulosvastuuta. Viranomaiset ja järjestöt rakastavat tällaisia projekteja, jotka ovat loppujen lopuksi olemassa vain itseään varten. Ja kuitenkin tosi tärkeän asian puolesta, kun "Suomi osaltaan vastaa kansainvälisistä sitoumuksistaan koskien naisten ja lasten ihmisoikeuksien edistämistä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä". Edes tuon olisitte saaneet jättää pois.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Nuutti Hyttinen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 560
 • Liked: 307
 • PS, Helsinki, kaupunginvaltuutettu
  • kotisivuni
Ihan hanurista tällaiset ohjelmat. Etsisin keinoja haastaa vastuussa olevat ministerit oikeuteen lasten pahoinpitelystä. Noita ympärileikkausmatkoja tehdään viranomaisten suojeluksessa. Lapsetkin saavat koulusta lomaa näille reissuille.

Pakkohan se on, koska kulttuurirelativismi. Jos asialle oikeasti haluttaisiin tehdä jotain, niin
1) "loma"matkoihin kotimaahan, josta on paettu vainoon tms. syyhyn vedoten, ei myönnettäisi enää rahallista tukea, ellei kyseessä ole pelkkä menomatka tarkoituksena palata pysyvästi turvalliseksi muuttuneeseen kotimaahan,
2) lasten (myös poikien, koska oikeus omaan kehoon pitää olla sukupuolesta riippumaton) rituaalisilpomisesta säädettäisiin rangaistukseksi elinkautinen vankeusrangaistus (jos tekijä/tilaaja Suomen kansalainen) tai välitön karkotus ja elinikäinen maahantulokielto (jos ulkomaan kansalainen), vanhentumisaika säädettäisiin 50 vuodeksi uhrin täysi-ikäistymisestä ja
3) kouluihin määrättäisiin riskiryhmille vuosittaiset terveystarkastukset, jossa mahdollinen silpominen havaitaan, ja terveydenhuollon henkilöstölle ilmoitusvelvollisuus + syyttäjälle syyttämisvelvollisuus ilman poikkeuksia.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2012, 21:29:34 kirjoittanut Nuutti Hyttinen »
Ehdolla Helsingissä numerolla 393
oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri
kaupunginvaltuutettu
kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4169
Taas unohdettiin pojat. Mutta eihän niillä ole mitään väliä tässä feminazilandiassa. Jännästi ei tasa-arvo ylety tällaisiin toimintaohjelmiin asti.

jolina

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 421
 • Liked: 295
Lainaus
Jos ainoa lähde olisi tuo 40-sivuinen toimintaohjelma, niin lukijalle jäisi käsitys, ettei Suomessa ole tehty ainuttakaan ympärileikkausta. On vain kasvava riski, että joku päättäisi niin tehdä, mutta valistusta lisäämällä tällaiset ajatukset pidetään kurissa. Pidän aivan mahdollisena, että juuri näin tämän toimintaohjeen kirjoittajat uskovat, ja pitävät ilmoitusten puutetta todisteena siitä.

Toimintaohjelmassa ei missään kohdassa viitata terveydenhoitoalan ammattilaisten tai maahanmuuttajien itsensä havaintoihin tavan yleisyydestä ja hyväksyttävyydestä. Täällä on vain "alettu tiedostaa", "asia nousi esiin" ja "tuli ajankohtaiseksi", joten luonnollisesti "asia vaatii tarkempaa huomiota".

Juuri näin Roope!

Missään ei asiasta puhuta ja ollaan kuin ongelmaa ei olisikaan, kuitenkin tehdään toimintaohjeet. Miksi?

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 355
 • Liked: 134286
Missään ei asiasta puhuta ja ollaan kuin ongelmaa ei olisikaan, kuitenkin tehdään toimintaohjeet. Miksi?

Koska Ruotsissakin?

Lainaus
Ruotsissa on toteutettu useita tyttöjen ympärileikkauksen vastaisia
kampanjoita ja projekteja.
Näistä merkittävimmät ovat vuosina 1993–1996
Göteborgin maahanmuuttohallinnon toteuttama pilottiprojekti ”Hälso-
främjande åtgärder för kvinnor och barn -förebyggande av kvinnlig köns-
stympning” sekä sosiaalihallinnon vuosina 1998–2001 toteuttama hanke
”Uppdrag att vidareutveckla och sprida metoder samt initiera projekt i
syfte att förebygga könsstympning m.m.”. Ruotsin hallitus ohjasi kehitys-
hankkeeseen 2,7 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sen tavoitteena oli hyvien
käytäntöjen kehittäminen tyttöjen ympärileikkausten vastaiseen työhön
, jo
ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hoidon parantaminen, ammattihenki-
löstön kouluttaminen sekä verkoston rakentaminen ja koulutusmateriaalin
tuottaminen. (Socialstyrelsen 2001; Regeringskansliet 2003.)

Erityisesti vuosina 1998–2001 toteutetun hankkeen kokemusten poh-
jalta Ruotsin hallitus laati kolmivuotisen kansallisen toimintaohjelman
(2003–2005) tyttöjen ympärileikkauksen lopettamiseksi ja jo ympärileikat-
tujen tyttöjen ja naisten tukemiseksi (Regeringskansliet 2003). Toiminta-
ohjelmakauden päättymisen jälkeen Ruotsin hallitus antoi sosiaalihallinnon
tehtäväksi jatkaa tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisevää työtä (esim.
Socialstyrelsen 2005, 2006). Sosiaalihallinto ylläpitää väkivalta- ja rikosky-
symyksiä käsittelevää sivustoa, missä tyttöjen ympärileikkaus on mukana
omana teemanaan (http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelatera-
defragor/kvinnligkonsstympning).

Ruotsissa poliisille ja sosiaalityöntekijöille on tehty ilmoituksia epäillyis-
tä ja suunnitelluista tyttöjen ympärileikkauksista. Useimmissa tapauksissa
epäilyt ovat olleet perusteettomia tai niitä ei ole pystytty todentamaan,
koska jopa ns. ”normaali-anatomiassa” voi olla paljon vaihtelua.
Joissain ta-
pauksissa vanhempi on myöntänyt ympärileikkauksen tapahtuneen ulko-
mailla ennen lainmuutosta vuonna 1999, jolloin se ei vielä ollut laitonta.
(Leye ja Deblonde 2004.) Ruotsissa on ollut kaksi oikeudenkäyntiä tyttöjen
ympärileikkaukseen liittyen, ja molemmissa henkilö on tuomittu vankeu-
teen Ruotsissa asuneen tytön ympärileikkauksen järjestämisestä ulkomailla
(NCK 2011). Tutkijat ovat kuitenkin varoittaneet tiettyjen etnisten ryhmi-
en tulevan herkästi stigmatisoiduiksi ja mahdollisesti kokevan jopa syrjintää
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen
(Johnsdotter 2009).
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Jukka Wallin

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 361
 • Liked: 1446
 • Si vis pacem, para bellum Suomidemokraatit
  • Jukka Wallin
Kyllä minunkin mielestäni "kantasuomalaisenkin" pitäisi saada ympärileikkauttaa omat lapsensa, hirvittävää rasismia. [sarkasmia]Taidan aloittaa leikkaukset jo tänään omasta tyttärestäni, mokomakin on kerinnyt täyttää jo 19 vuotta, mutta ei se mitään. Parempi myöhään, kuin ei milloinkaan. [/sarkasmia].  :facepalm:
Tue Suomidemokraatit puolueeksi allekirjoittamalla kannattajakorttimme ja lähettämällä se meille.

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4169
^Miksi vanhempien oikeuden silpoa lapsiaan pitäisikään loppua täysi-ikäisyyteen. Lapsethan ovat vanhempien omaisuutta ja vanhemmat päättävät heidän uskontonsa sekä sen seuraukset.

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 456
 • Liked: 11728
 • Mullaki o kissa
"normaalianatomiassa voi olla paljon vaihtelua"

"otettava puheeksi"

"hyvien käytäntöjen kehittäminen"

"syrjintää lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen"

Olisi varmaan aika mahtava fiilis istua tuollaisissa työryhmissä. Pöydällä on brontosaurus, mutta kukaan ei ole huomaavinaan muuta kuin kahvikupit, viinerit ja pikkupitsat.

Ruottalaistyylistä diskuteeraamista, ilman konkretiaa. Niin tuttua.
[Hallituksen kehysriihessä] Perussuomalaisilla oli pitkä lista esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysapuun liittyviä leikkausehdotuksia, joista vain osa läpäisi muiden puolueiden seulan.

Nuivanlinna

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 116
 • Liked: 7656
 • Jäitä hattuun.....
Riskiryhmien tytöille terveystarkastus ja jos silpomista tapahtunut, niin tyttö huostaan ja muu perhe Turkish Airlinesiin. Ja vielä laajennettu perheenyhdistäminen karkoitetulle, silloin tulisi klaaniltakin painetta ettei karkotusriskiä oteta.
Pahinta Suomessa on tämän köyhyyden lisäksi henkinen köyhyys. Meiltä puuttuu horisontti, mihin katsoa ja mitä tavoitella.

Miniluv

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 32 700
 • Liked: 15494
 • 100% kaafir, 100% goy
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 22:09:35 kirjoittanut Miniluv »
Dystopian Nightmare 2020s The Great Taking

"Tyyli haukkua vastapuolta on myös ominaista venäläiselle propagandalle, jossa yritetään korostaa omaa ontuvaa argumenttia leimaamalla vastapuoli aliarvoiseksi."

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4169
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
Kyllä tuollaisia toimintaohjelmia voi kritisoida siitä, että kyse ei ole yleisesti lasten ympärileikkaustenestämisestä, vaan ainoastaan tyttöjen. Onhan se aika sairas periaate, että lasten suojeluun suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

crissaegrim

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 087
 • Liked: 405
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
Kyllä tuollaisia toimintaohjelmia voi kritisoida siitä, että kyse ei ole yleisesti lasten ympärileikkaustenestämisestä, vaan ainoastaan tyttöjen. Onhan se aika sairas periaate, että lasten suojeluun suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

Ne on kuitenki kaks aika eri asiaa. En siis missään nimessä puolustele poikien ympärileikkaamista, mutta tuo tyttöjen on paljon kivuliaampi ja vie halut loppuelämäksi ja vaikeuttaa synnytystä yms. Tähän lisätään vielä naisten asema islamissa.
In a world of fiction everything is true.

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4169
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
Kyllä tuollaisia toimintaohjelmia voi kritisoida siitä, että kyse ei ole yleisesti lasten ympärileikkaustenestämisestä, vaan ainoastaan tyttöjen. Onhan se aika sairas periaate, että lasten suojeluun suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

Ne on kuitenki kaks aika eri asiaa. En siis missään nimessä puolustele poikien ympärileikkaamista, mutta tuo tyttöjen on paljon kivuliaampi ja vie halut loppuelämäksi ja vaikeuttaa synnytystä yms. Tähän lisätään vielä naisten asema islamissa.
Paitsi että väitteesi ympärileikkauksien eroista ei pidä paikkaansa, lievimmässä muodossa tytöltä vain vuodatetaan pisara verta. Vastaavasti pojat altistuvat ihan yhtä lailla tulehduksille ja jopa kuolemalle silpomisen seurauksena. Naisten asema islamissa ei edes kuulu tähän, koska tyttöjen ympärileikkaus ei ole islamilainen tapa.

Ja niin kuin jo sanoin, on todella sairasta jos lasten suojeluun ja oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

Elcric12

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 413
 • Liked: 353
Lähetin postia ihmisoikeusliitolle tuossa n. viikko sitten, kun täällä oli asiasta keskustelua ja penäsin juuri, että olisko
Lainaus
tietoa, arviota tai edes umpimähkäistä arvausta ympärileikkausten ja/tai ympärileikattujen määrästä Suomessa
, ja onko ollut oikeusjuttuja, mutta ei ole tullut vastausta.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 355
 • Liked: 134286
ja onko ollut oikeusjuttuja, mutta ei ole tullut vastausta.

Sieltä vastaa tuon saman läpyskän tekijä, että:
Lainaus
Suomessa ei ole tiettävästi yhtään oikeustapausta tyttöjen ympäri-
leikkauksiin liittyen.

Niitä joko on ollut tai ei ole ollut. Luulisi aiheeseen vuosia perehtyneen tutkijan jo tietävän kumpi.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Oami

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 660
 • Liked: 4118
  • Oamin sivu
Toimintaohjeet: väkivalta- ja seksuaalirikolliset maasta pihalle ja porttikielto perään. Jos se kämmi on ehtinyt käydä että on kansalaisuus menty myöntämään, niin sitten tyrmään riittävän moneksi vuodeksi. Uhrille yritetään löytää jokin väkivallaton kasvuympäristö mahdollisuuksien mukaan.
Oula "Oami" Lintula — www.oulalintula.fi

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 037
 • Liked: 18891
 • Kuka jos en minä
http://hommaforum.org/index.php/topic,74447.0.html

koska poikalasten ympärileikkauksista ei voi täällä keskustella niin tuolla sitten, toivon että ensimmäiseen viestiin saataisiin linkki myös poikien ympärileikkauskeskusteluun.
Hedelmistään puu tunnetaan.

''UPMn Kyselytutkimuksessa 40 prosenttia ei sisäistänyt sitäkään että puu on vessapaperin ja pahvin raaka-aine.''

crissaegrim

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 087
 • Liked: 405
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
Kyllä tuollaisia toimintaohjelmia voi kritisoida siitä, että kyse ei ole yleisesti lasten ympärileikkaustenestämisestä, vaan ainoastaan tyttöjen. Onhan se aika sairas periaate, että lasten suojeluun suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

Ne on kuitenki kaks aika eri asiaa. En siis missään nimessä puolustele poikien ympärileikkaamista, mutta tuo tyttöjen on paljon kivuliaampi ja vie halut loppuelämäksi ja vaikeuttaa synnytystä yms. Tähän lisätään vielä naisten asema islamissa.
Paitsi että väitteesi ympärileikkauksien eroista ei pidä paikkaansa, lievimmässä muodossa tytöltä vain vuodatetaan pisara verta. Vastaavasti pojat altistuvat ihan yhtä lailla tulehduksille ja jopa kuolemalle silpomisen seurauksena. Naisten asema islamissa ei edes kuulu tähän, koska tyttöjen ympärileikkaus ei ole islamilainen tapa.

Ja niin kuin jo sanoin, on todella sairasta jos lasten suojeluun ja oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.
Periaatteellisestihan nämä ovat samoja asioita, kyllä. Mutta kyse on kai käytännössä siitä, kuinka yleisiä nämä "yhden pisaran" silpomiset ovat koko sukuelinten raateluihin. Tulehdusriskitkin ovat pahemmat kun kyseessä on koko operaatio. Molemmat ovat ongelmia mutta itse katsoisin koko silpomisten tytöillä olevan erityistä huomiota vaativa.

Mitä ihmeen merkitystä sillä on, onko tämä islamilainen vai afrikkalainen tapa? Tietenkin se kuuluu siihen, hiljennetyt tytöt eivät uskalla puhua ongelmasta ym. Afrikkalaiset muslimit silti tekevät sitä etupäässä Suomessa ja muslimityttöjen asema on huono. Ja pelkästään se, kuka keksi jonkin tavan, ei mitenkään poista sitä etteikö se olisi jonkun toisen tapa. Eivät esim. ruotsalaiset keksineet nuuskaa, silti se on ruotsalainen tapa. Suomalaiset eivät keksineet kahvia, silti suomalaisilla on tapana juoda kahvia. Jos muslimit eivät tekisi sitä, voisin korjata kommenttini: "tähän lisätään vielä naisten asema afrikkalaisissa kulttuureissa ja afrikkalaisten kansanryhmien kesken" Onko sillä mitään eroa mihinkään?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2012, 10:08:57 kirjoittanut crissaegrim »
In a world of fiction everything is true.

thinkingmind

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 188
 • Liked: 56
ympärileikkaus-ongelmaan on hyvin yksinkertainen ratkaisu eli kaikki lääkärit, sairaanhoitajat jne. määrätään oikeuksien menettämisen uhalla tekemään rikosilmoitus KAIKISTA havaituista ympärileikkauksista ja lisäksi ylä-asteella järjestettävän terveystarkastuksen yhteydessä katsotaan että pilluja ei ole tuhottu leikkelemällä.

Kun maahanmuuttajan pillu on leikelty niin jos se on leikelty suomen rajojen ulkopuolella aikana jona maahanmuuttaja ei ole vielä asunut suomessa niin hänen äitinsä ja isänsä tuomitaan törkeästä pahoinpitelystä.
Jos pillu on leikelty maahanmuuttajan asuessa suomessa (joko lomamatkalla somaliaan tai muuhun muslimimaahan tai sitten suomessa) niin hänen äitinsä ja isänsä tuomitaan törkeästä pahoinpitelystä ja heiltä peruutetaan AUTOMAATTISESTI heidän oleskelulupansa ja heidät karkotetaan ja lapset otetaan huostaan.

Tähän vielä lisäksi se että kun kopioisimme norjasta lainsäädännön jolla jo kansalaisuuden saaneelta maahanmuuttajalta otetaan kansalaisuus pois ja heidät karkotetaan jos tekevät törkeitä rikoksia niin sen jälkeen suomen kansalaisuuden mahdollisesti saaneilta isältä ja äidiltä otetaan suomen kansalaisuus pois ja heidät karkotetaan jos ympärileikkauksia paljastuu.

Tällä politiikalla ympärileikkaukset loppuisivat.
Nykyinen tilannehan on että kaikki kääntävät katseensa pois ja ongelmaa ei mukamas ole koska kukaan ei katso mutta silti ehkäisyprojektit pyörivät vaikka virallisen totuuden mukaan suomessa ei ympärileikkauksia olekaan ollut edes ennen näitä projekteja vaikka useat maahanmuuttajat ovat mediassakin kertoneet että moni nuorista tytöistä on ympärileikattu.
"Ongelma on se että suomen viranomaiset jakelevat turvapaikanhakijoille oleskelulupia kuin abit karkkia vaikka perusteita turvapaikan saamiseen ei ole.Kaikkiin näihin oleskelulupiin sisältyy lisäksi automaattisesti oikeus tuoda oleskeluluvan saaneen perhe suomeen suoraan sossun asiakkaaksi" -mä

crissaegrim

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 087
 • Liked: 405
ympärileikkaus-ongelmaan on hyvin yksinkertainen ratkaisu eli kaikki lääkärit, sairaanhoitajat jne. määrätään oikeuksien menettämisen uhalla tekemään rikosilmoitus KAIKISTA havaituista ympärileikkauksista ja lisäksi ylä-asteella järjestettävän terveystarkastuksen yhteydessä katsotaan että pilluja ei ole tuhottu leikkelemällä.

Kun maahanmuuttajan pillu on leikelty niin jos se on leikelty suomen rajojen ulkopuolella aikana jona maahanmuuttaja ei ole vielä asunut suomessa niin hänen äitinsä ja isänsä tuomitaan törkeästä pahoinpitelystä.
Jos pillu on leikelty maahanmuuttajan asuessa suomessa (joko lomamatkalla somaliaan tai muuhun muslimimaahan tai sitten suomessa) niin hänen äitinsä ja isänsä tuomitaan törkeästä pahoinpitelystä ja heiltä peruutetaan AUTOMAATTISESTI heidän oleskelulupansa ja heidät karkotetaan ja lapset otetaan huostaan.

Tähän vielä lisäksi se että kun kopioisimme norjasta lainsäädännön jolla jo kansalaisuuden saaneelta maahanmuuttajalta otetaan kansalaisuus pois ja heidät karkotetaan jos tekevät törkeitä rikoksia niin sen jälkeen suomen kansalaisuuden mahdollisesti saaneilta isältä ja äidiltä otetaan suomen kansalaisuus pois ja heidät karkotetaan jos ympärileikkauksia paljastuu.

Tällä politiikalla ympärileikkaukset loppuisivat.
Nykyinen tilannehan on että kaikki kääntävät katseensa pois ja ongelmaa ei mukamas ole koska kukaan ei katso mutta silti ehkäisyprojektit pyörivät vaikka virallisen totuuden mukaan suomessa ei ympärileikkauksia olekaan ollut edes ennen näitä projekteja vaikka useat maahanmuuttajat ovat mediassakin kertoneet että moni nuorista tytöistä on ympärileikattu.
Noin varmaan se miten kaikki hommalaiset ja ylipäätänsä tervejärkiset haluaisivat asian olevan, siltkään tuollaista jos ehdottaisi äänen joku.... Sairas maailma missä elämme.
In a world of fiction everything is true.

JoKaGO

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 456
 • Liked: 11728
 • Mullaki o kissa
Minä en voi ymmärtää sitä, että joidenkin mielestä on eri asia puhua tyttöjen kuin poikien rituaalisesta ympärileikkauksesta. Kummassakin tapauksessa kyse on viattoman luontokappaleen silpomisesta, vastoin tahtoa tai ymmärrystä.
En myöskään voi ymmärtää eroa "klitorista typistävän" ja "häpyhuulet ja klitoriksen poistavien" tyttöjen ympärileikkausten välillä, koska jo ensinmainitussa tapauksessa mennään ymmärrysrajan yli. Poikien rituaalinen esinahan poisto on myös rajan väärällä puolella.

Minä, joka täällä olen isoon ääneen aina peräänkuuluttanut sitä, että kaikkia asioita pitää voida ymmärtää, vaikka ei voisikaan hyväksyä niitä.

Minun ymmärrykseni näissä asioissa loppui siihen, kun samat ihmiset, jotka ovat nyt sallimassa poikien rituaalisen esinahanpoiston, kielsivät lailla koirien häntien rotukuvauksen mukaisen typistämisen.
[Hallituksen kehysriihessä] Perussuomalaisilla oli pitkä lista esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysapuun liittyviä leikkausehdotuksia, joista vain osa läpäisi muiden puolueiden seulan.

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
KokoNainen ehkäisee tyttöjen ympärileikkauksia

KokoNaisen tavoitteena on varmistaa, ettei Suomessa asuvia tyttöjä ympärileikata Suomessa tai muualla. KokoNainen on toiminut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamana vuodesta 2002 lähtien.

Tyttöjen ympärileikkaus (FGC) / naisten sukuelinten silpominen (FGM) on edelleen tunteita herättävä aihe. Sekä perinnettä noudattavat maahanmuuttajat että Suomen viranomaiset tarvitsevat koulutusta, ohjausta ja neuvontaa asiaan liittyen. Lainsäädäntö ja ihmisoikeuksiin vetoaminen luovat pohjan tyttöjen ympärileikkausten lopettamiseksi. Tärkein työmuoto on kuitenkin ennaltaehkäisevä työ.

Materiaaleja:

KokoNainen-esite (pdf)

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus Suomessa - Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle (pdf)

Ajat ovat muuttuneet, tutkimus maahanmuuttajien asenteiden muuttumisesta (pdf)

EI! tyttöjen ympärileikkaukselle -koulutusmateriaali (pdf)

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016

Ihmisoikeusliitto
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 314
 • Liked: 4169
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
Kyllä tuollaisia toimintaohjelmia voi kritisoida siitä, että kyse ei ole yleisesti lasten ympärileikkaustenestämisestä, vaan ainoastaan tyttöjen. Onhan se aika sairas periaate, että lasten suojeluun suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

Ne on kuitenki kaks aika eri asiaa. En siis missään nimessä puolustele poikien ympärileikkaamista, mutta tuo tyttöjen on paljon kivuliaampi ja vie halut loppuelämäksi ja vaikeuttaa synnytystä yms. Tähän lisätään vielä naisten asema islamissa.
Paitsi että väitteesi ympärileikkauksien eroista ei pidä paikkaansa, lievimmässä muodossa tytöltä vain vuodatetaan pisara verta. Vastaavasti pojat altistuvat ihan yhtä lailla tulehduksille ja jopa kuolemalle silpomisen seurauksena. Naisten asema islamissa ei edes kuulu tähän, koska tyttöjen ympärileikkaus ei ole islamilainen tapa.

Ja niin kuin jo sanoin, on todella sairasta jos lasten suojeluun ja oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.
Periaatteellisestihan nämä ovat samoja asioita, kyllä. Mutta kyse on kai käytännössä siitä, kuinka yleisiä nämä "yhden pisaran" silpomiset ovat koko sukuelinten raateluihin. Tulehdusriskitkin ovat pahemmat kun kyseessä on koko operaatio.
Niin, lienee siis hölmöä automaattisesti olettaa, että tyttöjen kohdalla olisi kyse vakavammasta silpomisesta kuin poikien. Ja pojillehan ei mitään pisara verta-tyylisiä leikkauksia edes tehdä, vaan aina viillellään oikein kunnolla.

Molemmat ovat ongelmia mutta itse katsoisin koko silpomisten tytöillä olevan erityistä huomiota vaativa.
Minkä vuoksi? Miksi et katso poikien ansaitsevan fyysista koskemattomuutta?

Mitä ihmeen merkitystä sillä on, onko tämä islamilainen vai afrikkalainen tapa?
No, sinähän sen islamilaisuuden tähän väkisin väänsit.

crissaegrim

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 087
 • Liked: 405
Poikien ympärileikkaus sitten jätetään tarkoituksella pois tästä ketjusta.
Kyllä tuollaisia toimintaohjelmia voi kritisoida siitä, että kyse ei ole yleisesti lasten ympärileikkaustenestämisestä, vaan ainoastaan tyttöjen. Onhan se aika sairas periaate, että lasten suojeluun suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.

Ne on kuitenki kaks aika eri asiaa. En siis missään nimessä puolustele poikien ympärileikkaamista, mutta tuo tyttöjen on paljon kivuliaampi ja vie halut loppuelämäksi ja vaikeuttaa synnytystä yms. Tähän lisätään vielä naisten asema islamissa.
Paitsi että väitteesi ympärileikkauksien eroista ei pidä paikkaansa, lievimmässä muodossa tytöltä vain vuodatetaan pisara verta. Vastaavasti pojat altistuvat ihan yhtä lailla tulehduksille ja jopa kuolemalle silpomisen seurauksena. Naisten asema islamissa ei edes kuulu tähän, koska tyttöjen ympärileikkaus ei ole islamilainen tapa.

Ja niin kuin jo sanoin, on todella sairasta jos lasten suojeluun ja oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen suhtaudutaan eri tavalla sukupuolesta riippuen.
Periaatteellisestihan nämä ovat samoja asioita, kyllä. Mutta kyse on kai käytännössä siitä, kuinka yleisiä nämä "yhden pisaran" silpomiset ovat koko sukuelinten raateluihin. Tulehdusriskitkin ovat pahemmat kun kyseessä on koko operaatio.
Niin, lienee siis hölmöä automaattisesti olettaa, että tyttöjen kohdalla olisi kyse vakavammasta silpomisesta kuin poikien. Ja pojillehan ei mitään pisara verta-tyylisiä leikkauksia edes tehdä, vaan aina viillellään oikein kunnolla.

Mutta silti se tytöille tehtävä koko operaatio lienee melkoisen paljon suurempi ja kivuliaampi kuin se, että pojilta leikataan cm esinahkaa pois? (Mitenkään vähättelemättä sitä).

Minkä vuoksi? Miksi et katso poikien ansaitsevan fyysista koskemattomuutta?
Minkä vuoksi vääristelet sanomiani? Olen sanonut tyttöjen ympärileikkauksen pahemmaksi kuin poikien, se ei millään tapaa tarkoita sitä, etteivätkö pojat ansaitsisi fyysistä koskemattomuutta - ehdottomasti poikien ympärileikkaukset pitäisi lopettaa myös.

Lainaus
No, sinähän sen islamilaisuuden tähän väkisin väänsit.
Tarkoitin vain, että muslimien keskuudessa tehdään tätä, joten musliminaisten huono asema on erittäin keskeinen asia puhuttaessa ympärileikkauksista. Yritin sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä, kuka on tämän tavan keksinyt alunperin. Sillä on merkitystä, ketkä sitä tekevät.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2012, 20:25:12 kirjoittanut crissaegrim »
In a world of fiction everything is true.

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Kulttuurinen hienotunteisuus sulkee silmänsä väkivallalta

Tässä kirjoituksessa referoin BBC:n tekemiä haastatteluja, joissa äänen saavat vähemmistöihin kuuluvat naiset ja lapset. Heidän näkökulmansa on arvokas, kun tarkastelemme käytäntöjämme kriittisesti.
...

Isabellen mukaan monia ranskalaisia lapsia  ympärileikataan Briteissä, koska siellä asiasta ei välitä. "Yksinkertaisesti me emme siedä täällä (Ranskassa) sitä käytäntöä". Hänen mukaansa kunnioitus tai kulttuurinen hienotunteisuus tekee käytännön havaitsemisesta mahdotonta Briteissä.

Ranskassa tyttöjen sukupuolielimet tarkistetaan säännöllisesti muun terveystarkastuksen yhteydessä ja kouluiässä vastuu siirtyy kouluterveydenhuollolle. Huomioon otetaan erityisesti korkean riskin omaavat etniset ryhmät. Kun toimittaja huomauttaa tämän olevan mahdotonta Briteissä kysyy Isabelle: "Mikä teidän ongelma on? Meidän tavoite on lapsen suojeleminen."
...

Bristolilainen, Somaliassa syntynyt koulutyttö Muna kysyy: "Hallitus on peloissaan ja käyttää kulttuurista hienotunteisuutta suojana toimettomuudelle. Mitä tekisitte asialle, jos kyseessä olisi tyttö, jolla on siniset silmät ja vaalea tukka? Sallittaisiinko FGM edelleen Britanniassa?"
...

Annele Rantavuori

Kotimaa24.fi/blogit
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

matkamasentaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 653
 • Liked: 195
"normaalianatomiassa voi olla paljon vaihtelua"

"otettava puheeksi"

"hyvien käytäntöjen kehittäminen"

"syrjintää lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen"

Olisi varmaan aika mahtava fiilis istua tuollaisissa työryhmissä. Pöydällä on brontosaurus, mutta kukaan ei ole huomaavinaan muuta kuin kahvikupit, viinerit ja pikkupitsat.Kyllä tällainen maallikkokin silvotun pillun luomusta erottaa vaikka "normaalianatomiassa voi olla paljon vaihtelua".