HOMMAN KIRJASTO > Tilastot, tutkimukset, gallupit ja talousluvut

Maahanmuuttajien syntyvyys Euroopassa ja Suomessa tilastoina

(1/5) > >>

Zngr:
Yleisesti puhutaan, että maahanmuuttajien, joista suuri osa saapuu korkean syntyvyyden köyhistä maista tänä päivänä, syntyvyys Euroopassa on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestön. On yleinen väite että erityisesti muslimit erottuvat edukseen. Olemme käsitelleet ketjun aihetta hyvinkin paljon nimenomaan muslimivähemmistöjen kautta. Sitä voisi pitää muslimien "demonisointina", mutta jos teemme nopean yhteenvedon 2000-luvun maahanmuuttajiin liittyvistä uutisista voimme todeta, ettei kyseessä ole pelkästään muslimien demonisointi monoliittisenä yksikkönä ennakkoluulojen tai irrationaalisen vihan ja pelon perusteella. Todellakin, tasa-arvon tyyssijana tunnetussa Ruotsissa on joissakin lähiöissä arjen todellisuutta, etteivät vaaleat, hunnuttamattomat naiset voi kulkea kadulla rauhassa. Voidaan kuitenkin väittää, ettei syynä ole islam, vaan köyhien maiden konservatiiviset asenteet jotka on tuotu maahanmuuttajien mukana (takaisin) Eurooppaan. Mm. kristityt assyyrit ovat aiheuttaneet siellä, mihin heitä on muuttanut paljon, täysin samanlaisia yhteiskunnallisesti vahingollisia ilmiöitä kuin muslimit. Kuitenkin merkittävä osa köyhien tai kehittyvien maiden maahanmuuttajista jotka tänä päivänä saapuvat Eurooppaan ovat nimenomaan muslimimaista. Siksi on luonnollista tarkastella aihetta nimenomaan muslimien, kokonaisuutena, syntyvyyden kautta. Heistä muodostuu merkittävin osa tämän päivän maahanmuuttajista, olkoonkin että heidän käsityksensä islamista ovat yhtä moninaiset kuin kristittyjen käsitys kristinuskosta.

Maahanmuutajien korkea syntyvyys on vastaava yleinen totuus kuin se, että monikulttuurisuus on rikkaus, tai etteivät muslimit sopeudu länsimaisiin yhteiskuntiin. Moni hyllyssä oleva kirjani tietää kertoa maahanmuuttajien korkeasta syntyvyydestä, ja poikkeuksetta kun maahanmuuttoa tarkastellaan muuten kuin monikulttuurisuuden valossa kääntyy kesksutelu jossain vaiheessä myös syntyvyyteen.

Mutta minkälaisia lukujä Euroopassa oikeasti nähdään?

Kanteeurooppalaisten syntyvyys on maasta riippuen luokkaa 1.3 - 1.85. Länsi-Euroopan keskiarvo on suunnilleen 1.5. Jotta väestömäärä pysyy vakiona, syntyvyyden tulisi olla 2.1. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan väestö siis pienenee.

Moni kirjoittaja niputtaa muslimitaustaisten maahanmuuttajien syntyvyyden "kaksi tai kolme kertaa korkeammaksi kuin eurooppalaisten" ja harva siteeraa suoraan lähteitään, tosin tämä johtuu luotettavien tilastojen puutteesta enemmän kuin mistään muusta. Arviot on usein pakko esittää vähäisin tiedoin. Yksikään Eurooppalainen maa ei järjestään aina tilastoi etnisten ryhmien syntyvyyttä, vaan pelkästään eri kansallisuuksien, joka tietenkin vaikeuttaa mm. muslimien syntyvyyden arviointia. Aiheesta on niukasti julkisia tutkimuksia, ja esimerkiksi Rand -instituutin artikkelissa onkin käytetty mm. perhekokoa ja etnisten ryhmien väestönkasvua (miinus maahanmuutto) arvioimaan syntyvyyden todellista määrää.

Lisäksi "Eurabia" -käsite usein sekoitetaan muslimien väestönräjähdykseen Euroopassa. Ne jotka pitävät "Eurabiaa" huuhaana, tai muuten suhtautuvat skeptisesti väitteeseen, että muslimit ryhmänä kasvavat nopeasti, yleensä kritisoivat ivalliseen sävyyn ajatusta, että muslimiväestö lisääntyisi itsensä merkittävään asemaan Länsi-Euroopassa. Jostain syystä he eivät kuitenkaan samalla huomioi laisinkaan, että muslimien kokonaismäärä Euroopassa on kasvanut muutamasta tuhannesta 40-luvulla arviolta 15 - 20 miljoonaan uudella vuosituhannella. Räjähdysmäinen muslimivähemmistöjen kasvu on siis kiistaton fakta. Pahimmat pelonlietsojat taas tempovat lukuja taivaasta ja voivat väittää muslimien muodostavan jopa enemmistöjä niinkin pian kuin parinkymmenen vuoden päästä, joka ei mitenkään voi pitää paikkaansa. Ainakaan syntyvyyden perusteella.

Tulen keräämään tähän ketjun ensimmäiseen viestiin linkkeja ja statistiikkaa aiheeseen liittyen. Etukäteen kiitos kaikille teille, jotka lähettävät lisää linkkejä ja osallistutte ketjun aiheeseen liittyvän tiedon keräämiseen, maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten syntyvyyden arvioimiseen.

Haluan vielä sanoa, ettei maahanmuuttajien korkeaa, tai matalaa, syntyvyyttä tule lähtökohtaisesti pitää hyvänä tai huonona asiana. On itsestään selvää, ettei ole suotavaa luoda Eurooppalaisiin maihin vähemmistöjä jotka toimivat erillään muusta yhteiskunnasta esimerkiksi siinä mielessä, etteivät he koe paikallista ns. yhteiskuntasopimusta omakseen. Esimerkkinä joidekin köyhien maiden käsitys tasa-arvosta, jolloin naiset eivät voi, tai saa, osallistua työelämään, tai homoseksuaaleihin kohdistuva viha. On ilmiselvää, että monikulttuurisessa Euroopassa maahanmuuttajat ovat tuoneet nämä asenteet mukanaan, samoin kuin paikalliset konfliktinsa (esimerkkinä kurdien ja turkkilaisten tappelut, tai palestiinalaisten rähinöinti Länsi-Euroopan maissa - jos Lähi-Idässä tapahtuu jotain). Korkea syntyvyys voi edesauttaa tämänlaisten ilmiöiden kehittymistä pitkällä tähtäimellä, ja joissakin maissa näin onkin tapahtunut (ilmeisesti mm. Saksa, Hollanti, Britit).

On silti lähes täysin varmaa, edellisen 50 vuoden kehityksen valossa, etteivät etniset tai uskonnolliset vähemmistöt Euroopassa kasva niinkään syntyvyyden vuoksi, vaan ns. maahanmuuttoketjun kautta. Perheenyhdistäminen lieneekin suurin yksittäinen vähemmistöjen kokoa kasvattava tekijä.

Miniluvin thread "Religiousness and fertility among European Muslims"

http://hommaforum.org/index.php?topic=1329.0

Publication: Population and Development Review
Author: Westoff, Charles F. ; Frejka, Tomas

Tutkija Alex Alexiev, raportti Focus News Agencylle.

http://www.focus-fen.net/index.php?id=f1604

Muslimiväestön syntyvyys todennäköisesti 2-3 kertaa korkeampi kuin kantaeurooppalaisten. Saksassa muslimiväestö "kaksinkertaistuu 10 vuoden välein".

Nordic Demographics Symposium 2008

http://paa2008.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=80042

"Nordic immigrants have lower birthrates to their original home countries, the second generation often have higher birth rates again, as especially in face of economic problems, giving birth to children is chosen as a career mode."

Time's Online 2009

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece

Muslim population 'rising 10 times faster than rest of society'

Population Reference Bureau

Do Muslims Have More Children Than Other Women in Western Europe?

http://www.prb.org/Articles/2008/muslimsineurope.aspx?p=1

Muslimiväestön syntyvyys laskenut 15 vuodessa merkittävästi, mutta on edelleen huomattavasti korkeampi kuin kantaväestön vastaava.

Tolerance, Apathy The Last Virtues Of A Dying Society
- Aristotle

Roope:
Toisesta ketjusta:


--- Lainaus käyttäjältä: ihminen - 30.12.2008, 10:50:08 ---Ainakin Ruotsissa toisen polven maahanmuuttajilla syntyvyys on lisääntynyt.


--- Lainaus ---Väestöliitto
Lehdistötiedote 5.6.2008
Toisen polven maahanmuuttajilla korkeampi syntyvyys
Toisen polven maahanmuuttajat näkevät lastenhankinnan vaihtoehtoisena ”urana” Ruotsissa.  Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun he kohtaavat vaikeuksia työmarkkinoilla. Käytännössä tämän tarkoittaa sitä, että syntyvyys on korkeampi heidän keskuudessaan kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajilla.

Tämä tuli ilmi Pohjoismaisessa Väestötieteen symposiumissa torstaina Helsingissä. Tutkijat Kirk Scott ja Maria Stenfors Lundin yliopistosta selvittivät sitä, mukautuuko maahanmuuttajien syntyvyys uuden kotimaan normien mukaiseksi. Tutkimuksissa havaittiin, että ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat päätyivät lähtömaataan alhaisempaan syntyvyyteen, kun he saivat vakiinnutettua asemansa työmarkkinoilla uudessa kotimaassa. Toisen polven maahanmuuttajilla syntyvyys sen sijaan taas kohosi.
(...)

--- Lainaus päättyy ---

http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/129214/file/vaestosymposiumi.doc

--- Lainaus päättyy ---

Eli tuolta suunnasta voisi löytyä tietoa.

Ant.:
Ruotsin lukuja löytyy täältä: http://www.thelocal.se/15408/20081103/

Lapsia/nainen/synnyinmaa

Ruotsi: 1,82
Ulkomaat (keskimäärin): 2,21
Somalia: 3,9 (tämä oli tutkimuksen korkein arvo)

M.K.Korpela:

--- Lainaus käyttäjältä: Zngr - 30.12.2008, 14:08:36 ---Yleisesti puhutaan, että maahanmuuttajien syntyvyys Euroopassa (joista suuri osa saapuu köyhistä maista tänä päivänä) on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestön. Muslimit erottuvat edukseen parhaiten, kerrotaan. Tämä on vastaava yleinen totuus kuin se, että monikulttuurisuus on rikkaus, tai muslimit eivät sopeudu. Moni hyllyssä oleva kirjani tietää kertoa maahanmuuttajien korkeasta syntyvyydestä, ja poikkeuksetta kun maahanmuuttoa tarkastellaan muuten kuin monikulttuurisen ihanuuden valossa tulee tästä myös puhetta. Mutta minkälaisia lukujä Euroopassa oikeasti nähdään?
--- Lainaus päättyy ---

Ei ihan sama asia , mutta liittynee: tässä kokoelma muslimimaiden hedelmällisyyslukuja jotka esitin yhdellä toisella forumilla. Kokosin CIA:n fact book 20 years 89-08 saitilta. CIA 20 years


_____________________________________________________________

ALGERIA

1989......5.6
1990......5.4
1991......4.2
1992......4.2
1993......4.1
1994......3.96
1995......3.83
1996......3.7
1997......3.48
1998......3.38
1999......3.27
2000......2.8
2001......2.72
2002......2.63
2003......2.55
2004......2.04
2005......1.92
2006......1.89
2007......1.86
2008......1.86
2009......1.79
___________________________________________________________
 
TUNISIA

1989 / 4.0
1990 / 4.0
1991 / 3.3
1992 / 3.3
1993 / 3.2
1994 / 3.02
1995 / 2.88
1996 / 2.73
1997 / 2.52
1998 / 2.44
1999 / 2.38
2000 / 2.04
2001 / 1.99
2002 / 1.94
2003 / 1.9
2004 / 1.79
2005 / 1.75
2006 / 1.74
2007 / 1.73
2008 / 1.73
2009 / 1.72
____________________________________________________________

MOROCCO

1990 / 4.0
1991 / 3.8
1992 / 3.8
1993 / 3.7
1994 / 3.96
1995 / 3.83
1996 / 3.69
1997 / 3.47
1998 / 3.35
1999 / 3.24
2000 / 3.13
2001 / 3.05
2002 / 2.97
2003 / 2.89
2004 / 2.81
2005 / 2.73
2006 / 2.68
2007 / 2.62
2008 /  -
2009 / 2.51
____________________________________________________________

LIBYA

1990 / 5.3
1991 / 5.2
1992 / 5.1
1993 / 4.9
1994 / 6.44
1995 / 6.38
1996 / 6.32
1997 / 6.17
1998 / 6.18
1999 / 3.97
2000 / 3.71
2001 / 3.64
2002 / 3.57
2003 / 3.49
2004 / 3.42
2005 / _
2006 / _
2007 / 3.21
2008 / -
2009 / 3.08
___________________________________________________________
EGYPT

1990 / 4.7
1991 / 4.5
1992 / 4.5
1993 / 4.4
1994 / 4.35
1995 / 3.77
1996 / _
1997 / 3.5
1998 / 3.41
1999 / 3.33
2000 / 3.15
2001 / 3.07
2002 / 2.99
2003 / 3.02
2004 / 2.95
2005 / 2.88
2006 / 2.83
2007 / 2.77
2008 / -
2009 / 2.66
___________________________________________________________

LIBANON

1990 / 3.8
1991 / 3.7
1992 / 3.6
1993 / 3.6
1994 / 3.47
1995 / 3.39
1996 / 3.31
1997 / 2.32
1998 / 2.28
1999 / 2.25
2000 / 2.08
2001 / 2.05
2002 / 2.02
2003 / 1.98
2004 / _
2005 / _
2006 / _
2007 / 1.88
2008 / -
2009 / 1.85
____________________________________________________________

SYRIA

1990 / 6.7
1991 / 6.7
1992 / 6.7
1993 / 6.9
1994 / 6.75
1995 / 6.65
1996 / 6.55
1997 / 5.55
1998 / 5.37
1999 / 4.06
2000 / 3.95
2001 / 3.84
2003 / 3.72
2004 / _
2005 / _
2006 / 3.31
2007 / -
2008 / -
2009 / 3.12
________________________________________________________

TURKEY

1990 / 3.7
1991 / 3.6
1992 / 3.6
1993 / 3.4
1994 / 3.3
1995 / 3.21
1996 / _
1997 / 2.52
1998 / 2.47
1999 / 2.41
2000 / 2.16
2001 / 2.12
2002 / 2.16
2003 / 2.12
2004 / _
2005 / _
2006 / 1.89
2007 / 1.89
2008 / -
2009 / 2.21
___________________________________________________________

ALBANIA

1990 / 3.0
1991 / 3.0
1992 / 2.9
1993 / 2.9
1994 / 2.85
1995 / 2.78
1996 / 2.71
1997 / 2.64
1998 / 2.57
1999 / 2.5
2000 / 2.37
2001 / 2.32
2002 / 2.27
2003 / 2.22
2004 / 2.05
2005 / 2.04
2006 / 2.03
2007 / -
2008 /
2009 / 2.01
__________________________________________________________

JORDANIA

1990 / 6.5
1991 / 6.2
1992 / 7.1
1993 / 7.0
1994 / 5.79
1995 / 5.64
1996 / 5.25
1997 / 4.94
1998 / 4.79
1999 / 4.64
2000 / 3.44
2001 / 3.29
2002 / 3.15
2003 / 3.0
2004 / _
2005 / _
2006 / 2.55
2007 / -
2008 / -
2009 / 2.39
___________________________________________________________

IRAN

1989 / 6.20
1990 / 6.30
1991 / 6.60
1992 / 6.20
1993 / 6.50
1994 / 6.33
1995 / 4.93
1996 / 4.52
1997 / 4.31
1998 / 2.45
1999 / 2.02
2000 / 2.20
2001 / 2.01
2002 / 1.99
2003 / 1.93
2004 / 1.82
2005 / 1.80
2006 / 1.71
2007 /
2008 /
2009 / 1.71
___________________________________________________________

IRAK

1989 / 7.1
1990 / 7.3
1991 / 7.2
1992 / 7.2
1993 / 7.0
1994 / 6.86
1995 / 6.71
1996 / _
1997 / 6.26
1998 / 5.23
1999 / 5.12
2000 / 4.87
2001 / 4.75
2002 / 4.63
2003 / 4.52
2004 / _
2005 / _
2006 / 4.07
2007 / -
2008 / -
2009 / 3.86
__________________________________________________________

Eli alaspäin ollaan menossa kaikkialla muslimimaailmassa. Toki ketää jonkin aikaa ennenkuin ikäluokat alkaa pienentyä. Mutta outoa olisi ellei nuo hedelmällisyyskäppyrät alkaisi osoittaa alaspäin myös Euroopan muslimiväestön keskuudessa. Tietysti imaamit yrittävät parhaansa että näin ei kävisi , ja monikulttuuristit auttavat. Silti saattaa olla että n. 20 vuoden kuluessa esimerkiksi Turkki ei enää ole sellainen demografinen "uhka".

Joissakin maissa demografinen tasoittuminen on jo varma , Tunisia ja Iran eivät enää ala kasvaa exponentiaalisesti. Demografia on eräänlainen tavarajuna joka kerran liikkeellelähdettyään ei pysähdy noin vain.

------------

EDIT: lisätty 2007 jos mahdollista tai jos muutos on tapahtunut

Toni H.:
Arabimaissa on tosiaan menty alaspäin, liittyisiköhän naisten aseman paranemiseen ja yleiseen elämänolojen kohentumiseen. Tiedot tuolta: http://indexmundi.com/somalia/total_fertility_rate.html

Taulukoissa vasemmalta oikealle:

Vuosi, hedelmällisyysaste, sijoitus maailman mittakaavassa, muutos prosenteissa

SOMALIA

2003   6.98   1       
2004   6.84   1   -2.01 %   
2005   6.84   3   0.00 %   
2006   6.76   3   -1.17 %
2007   6.68   4   -1.18 %   
2008   6.6   4   -1.20 %   

AFGANISTAN

2003   5.64   24       
2004   6.75   2   19.68 %   
2005   6.75   4   0.00 %   
2006   6.69   5   -0.89 %   
2007   6.64   5   -0.75 %   
2008   6.58   5   -0.90 %   

Vertailu kehittyneempiin maahanmuuton lähtömaihin osoittaa selvästi, missä mennään:

THAIMAA

2003   1.91   155       
2004   1.88   152   -1.57 %   
2005   1.63   184   -13.30 %   
2006   1.64   184   0.61 %   
2007   1.64   178   0.00 %   

KIINA

2003   1.7   179       
2004   1.72   175   1.18 %   
2005   1.72   173   0.00 %   
2006   1.73   173   0.58 %   
2007   1.75   160   1.16 %   
2008   1.77   158   1.14 %   

VIRO

2003   1.27   216       
2004   1.39   197   9.45 %   
2005   1.39   199   0.00 %   
2006   1.4   196   0.72 %   
2007   1.41   189   0.71 %
2008   1.42   190   0.71 %   

VENÄJÄ

2003   1.33   210       
2004   1.27   216     -4.51 %   
2005   1.27   213   0.00 %   
2006   1.28   212   0.79 %   
2007   1.39   194   8.59 %   
2008   1.4   194   0.72 %   
2008   1.64   179   0.00 %   

Tuosta on helppo päätellä, mistä maista tuleva väestö ei lisäänny pelkän syntyvyyden kautta, vaan jopa vähenee kuolleisuuden myötä. Somalien ja afgaanien kohdalla pelkkä huikea lisääntymistahti lisää heidän osuuttaan Suomen väestöstä erittäin, suorastaan pelottavan vahvasti. Pakko myöntää, että minullekin oli yllätys, miten suuria eroja jopa muslimimaiden sisällä on.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta