UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2013-01-24 HS: Ruotsiin muutetaan yhä enemmän EU:n kriisimaista  (Luettu 531 kertaa)

skrabb

  • Jäsen^^^
  • ***
  • Viestejä: 5 961
  • Liked: 688
Lainaus
torstaina 24.1.2013
Ruotsiin muutetaan yhä enemmän EU:n kriisimaista
--------------------------------------------------------------------------------
Suvi TurtiainenHS

Oles­ke­lu­lu­pien mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut kah­des­sa vuo­des­sa.

Ruot­sin maa­han­muut­to­vi­ras­to myön­si vii­me vuon­na yli 4 000 oles­ke­lu­lu­paa eu­ro­alueen krii­si­mais­ta Es­pan­jas­ta, Krei­kas­ta, Por­tu­ga­lis­ta, Ita­lias­ta ja Ir­lan­nis­ta saa­pu­neil­le maa­han­muut­ta­jil­le. Mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut vuo­des­ta 2010, sa­no­ma­leh­ti Svens­ka Dagb­la­det ker­toi kes­ki­viik­ko­na.
Eu­roo­pan ta­lous­alueen Etan si­säl­lä oles­ke­lu­lu­pa tar­vi­taan vas­ta yli kol­men kuu­kau­den oles­ke­lun jäl­keen.
Maa­han­muut­ta­jien mää­rä saat­taa­kin ol­la to­del­li­suu­des­sa vie­lä­kin suu­rem­pi, sil­lä kaik­ki ei­vät hae oles­ke­lu­lu­paa kol­men kuu­kau­den jäl­keen­kään.
Es­pan­ja­lai­sia Ruot­sis­sa edus­ta­va liit­to us­koo, et­tä 80 pro­sent­tia Ruot­sis­sa asu­vis­ta es­pan­ja­lai­sis­ta on maas­sa lait­to­mas­ti.
Lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Fran­cis­co Rod­ri­guez Vi­ta ku­vai­lee ti­lan­net­ta "e­pä­toi­voi­sek­si".
Ar­viol­ta 50–60 Es­pan­jas­ta läh­te­nyt­tä per­het­tä muut­taa Tuk­hol­maan vii­koit­tain, Rod­ri­guez Vi­ta ker­too Svens­ka Dagb­la­de­til­le. Mo­net ei­vät pu­hu eng­lan­tia ja Tuk­hol­man asun­to­pu­la pa­hen­taa ah­din­koa.

Suu­ri osa Es­pan­jas­ta Ruot­siin tu­le­vis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta on alun pe­rin ko­toi­sin jos­tain muus­ta maas­ta, ku­ten Ete­lä-Ame­ri­kas­ta tai Af­ri­kas­ta, siir­to­lai­sia aut­ta­va Ca­ri­tas Stock­holm -a­vus­tus­jär­jes­tö ker­toi Svens­ka Dagb­la­de­til­le.
"He ovat en­sim­mäi­siä, jot­ka me­net­tä­vät työn­sä, kun kan­ta­väes­tö suos­tuu nyt te­ke­mään yk­sin­ker­tai­sia töi­tä", jär­jes­tön maa­han­muut­to­vas­taa­va Georg Jo­seph sa­noi.
 
http://www.hs.fi/paivanlehti/#24012013/ulkomaat/Ruotsiin+muutetaan+yh%C3%A4+enemm%C3%A4n+EUn+kriisimaista/a1358952760897

boldaus oma
« Viimeksi muokattu: 24.01.2013, 11:32:03 kirjoittanut skrabb »
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

Tagit: