HOMMAN KIRJASTO > Tilastot, tutkimukset, gallupit ja talousluvut

Raiskausrikokset Suomessa 2012

(1/12) > >>

VH:
Jatkumona Raiskausrikokset Suomessa 2011 listaukselle tilasin tammikuun 2013 alussa kaikista 27:stä käräjäoikeudesta tuomiolauselmakopiot
niistä 2012 ratkaistuista jutuista, jotka on kirjattu sakari-järjestelmään nimikkeillä törkeä raiskaus, raiskaus, tai pakottaminen sukupuoliyhteyteen.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta määrittelee
” Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.”

Vain 8 käräjäoikeutta lähetti asiakirjat kahden viikon määräajassa, 8 käräjäoikeutta noudatti kuukauden määräaikaa. 11 käräjäoikeutta päätti olla noudattamatta voimassaolevaa lakia, ja lähetti asiakirjat kuukauden määräajan täyttymisen jälkeen laitettuani tilauksestani muistutusviestin.

Listauksessa siis pitäisi teoriassa olla kaikki 2012 ratkaistut jutut, jotka raiskausrikoksina on kirjattu. Tilastokeskus julkaisee vasta 29.5 tilaston Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012, eivätkä he saa antaa mitään tietoja ko. tilastosta ennen julkaisua, eli lukumääriä pääsemme vertaamaan vasta toukokuun lopussa.

Listauksessa ei taatusti ole kaikki 2012 raiskausrikoksesta tuomitut, sillä jutut kirjataan yhdellä rikosnimikkeellä, yleensä vakavimman mukaan. Esim. juttu, jossa joku on tuomittu raiskauksesta (rangaistus 1-6 vuotta vankeutta) ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä (rangaistus 1-10 vuotta vankeutta), kirjataan törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, ja se näkyy haussa vain sillä nimikkeellä. Tilastokeskuksen lukuja listauksen kuitenkin pitäisi vastata, sillä tilastokeskuskin kerää tiedot sakarin perusaineistosta. Kirjaamistavat eivät kuitenkaan jostain syystä ole yhteneväiset läpi kaikkien käräjäoikeuksien. Esim. juttu jossa joku on tuomittu raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä (rangaistus 4kk-4 vuotta vankeutta) kirjataan joissain käräjäoikeuksissa raiskauksena, joissain taasen lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Uhrille maksettujen korvausten määrä puuttuu todella monen tuomion perästä. Uuden kirjaamistavan mukaan yksityisoikeudelliset korvausvelvollisuudet kirjataan omalle lisälehdelle, ja tästä tietämättömänä en ko. lisälehtiä tajunnut tilauksessani mainita. Osa käräjäoikeuksista lähetti lisälehden pyytämättä, osa ei. Osa oli kirjannut korvaukset vanhan tavan mukaan tuomiolauselmaan.

180 tuomittua, joista ulkomaalaisia/ulkomaalaistaustaisia 64, eli 36% (2011 vastaavat luvut 124/50/40). Kahdella osoite Saksassa, kahdella Ruotsissa. Tanskasta, Virosta ja Venäjältä löytyy yksi tuomittu.

16 henkilöä tuomittu törkeästä raiskauksesta, ulkomaalaisia/taustaisia 6kpl eli 38% (2011 vastaavat luvut 15/3/20).

107 henkilöä tuomittu raiskauksesta, ulkomaalaisia/taustaisia 36kpl eli 34% (2011 vastaavat luvut 71/33/46).

38 henkilöä tuomittu pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, ulkomaalaisia/taustaisia 11kpl eli 29% (2011 vastaavat luvut 24/9/38).
Optulan tutkija Lappi-Seppälä olisi varmaankin sitä mieltä, että myös nämä yliedustukset ovat vain sattumaa, tälläkin kertaa.

Listausta tehdessäni en voinut olla huomaamatta, että tuomituista yhdeksän nimi oli Muhammad, tai joku muunnos siitä. Sitä vastoin esim. Mikko, Heikki, Jussi, Tero ja Antti esiintyivät kukin 3 kertaa. No, kaipa Muhammad vaan on niin yleinen nimi Suomessa. Tai tämäkin on vaan sitä sattumaa.

Lisäilen aikanaan linkkejä löytämiini uutisointeihin.

EDIT:Lisätty yksi törkeä raiskaus.Ahvenanmaan käräjäoikeus
   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      3.1.2012      3-4.5.2008      Kert(Viro)      27      lapsen seks.hyvk.(raiskaus hylätty)      1v7kk ehdollinen      3000      5.4.2012      27.6.2010      Shirko      18      lapsen seks.hyvk.(raiskaus hylätty)      6kk ehdollinen      1100      20.9.2012      28.7.2011      Anders(Ruotsi)      41      raiskauksen yritys      10kk ehdollinen      1500      26.10.2012      2.10.2010      Poompat      26      seksuaalinen hyv.käyttö      8kk ehdollinen      6000      14.11.2012      2.10.2005      Thomas(Saksa)      30      raiskauksen yritys      10kk ehdollinen      1300yv      14.11.2012      2.10.2005      Andreas(Saksa)      39      raiskauksen yritys      10kk ehdollinen      1300yv                                                                   
Espoon käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      18.1.2012      1.2.2006      Raine      44      raiskaus+1muu      2v1kk+sot.arvon menetys      5500      22.2.2012      29.5.2010      Jori      32      raiskaus+2muuta      2v1kk      11000      2.3.2012      22.2.2010      Marady      21      lapsen seks.hyvk.+1muu      1v ehdollinen      4500      5.6.2012      17.7.2009      Kaarlo      58      raiskaus+2muuta      1v6kk ehdollinen      3800      18.6.2012      2.10.2010      Mahdi      ehkä 18      raiskaus+1muu      1v5kk ehdollinen      7500      15.8.2012      15.12.2011-22.4.2012   Kidem         25      raiskauksia      4v      18000      23.10.2012      1.1.2010      Antonio      47      raiskaus+3muuta      2v6kk alennettu      12000                                                 

Etelä-Karjalan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      8.6.2012      28.6.2011      Arto      49      pakott.sukup.yht.      1v6kk ehdollinen      1500      19.6.2012      13.6.2011      Risto      50      2x raiskaus+1 muu      2v2kk                                                                         

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      26.9.2012      29.9.2011      Erkki      46      raiskaus      1v9kk ehdollinen      4500                                                                   

Etelä-Savon käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      15.3.2012      1.11-31.12.2008      Jesse      20      pakott.sukup.yht.+1muu      1v4kk ehdollinen+50h ykp      12000      23.7.2012      11.12.2011      Teemu      24      pakott.sukup.yht.      7kk ehdollinen      2000      23.8.2012      1.6-30.10.2011      Heikki      69-70      pakott.sukup.yht.+2muuta      10kk ehdollinen            18.9.2012      1.3.2007-30.11.2008      Mikko      15-16      raiskaus+1muu      6kk ehdollinen            20.12.2012      3-5.7.2009      Jukka      19      raiskaus      1v3kk ehdollinen      9000                                                                   

Helsingin käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      2.1.2012      23.10.2011      Walid      27      raiskaus      1v4kk ehdollinen      4000      11.1.2012      8.2.2010      Muhamad      21      pakott.sukup.yht.      1v3kk ehdollinen+50 pvs      3500      23.1.2012      6.3.2011      Meng      24      raiskaus+1muu      1v6kk      7500      9.2.2012      6.11.2010      Jan      18      raiskaus+1muu      1v6kk ehdollinen+90h ykp      3700      17.2.2012      29.8.2011      Jari-Pekka      31      raiskaus      1v4kk ehdollinen+90h ykp      4500      8.3.2012      9.12.2011      Mikael      31      raiskaus+yritys+2muuta      2v      1800+2800      16.3.2012      20.3.2011      Heikki      45      raiskaus      1v ehdollinen      2500      13.4.2012      5.8.2010      Mohamed      15      raiskaus      1v11kk ehdollinen      9250yv      13.4.2012      5.8.2010      Burhan      16      raiskaus      1v11kk ehdollinen      9250yv      24.4.2012      8.12.2010      Mohamed      ehkä 18      raiskaus      2v      6500      24.4.2012      8.12.2010      Mohamed      ehkä 21      raiskaus      2v2kk (yhdistetty)      6500      21.5.2012      2.7.2011      Kari      59      pakott.sukup.yht.      6kk ehdollinen      2500      23.5.2012      13.5.2011-22.2.2012      Jussi      43      2x raiskaus+12 muuta      5v6kk (2v jäännös)      19000      1.6.2012      14.8.2010      Mark      35      raiskaus+4muuta      2v2kk      13500      7.6.2012      2.7.2011      Heikki      26      raiskaus      1v10kk ehdollinen            19.6.2012      2.11.2010-28.2.2011      Nirat      37      3xpakott.sukup.yht.+1muu      1v2kk ehdollinen      6450      20.6.2012      10.1.2010      Lauri      24      raiskaus+6muuta      2v (alennettu)      16000      21.6.2012      1.8.2003-30.11.2010      Tero      39-47      törkeä raiskaus+16muuta      6kk (alennettu)      71000      21.6.2012      20.4.2007-28.2.2009      Olga      28      törkeä raiskaus+2muuta      2v7kk      15000      28.6.2012      3-4.9.2010      Gabriel      25      törkeä raiskaus      5v      16000      6.7.2012      27.4.2012      Kingsley      18      raiskaus      2v6kk      3800      18.9.2012      16.11.2011      Matti      24      raiskaus+1muu      1v7kk ehdollinen+30h ykp            20.9.2012      21.4.2012      Juha      43      törkeä raiskaus+5muuta      6v6kk      11000      3.10.2012      9.12.2011      Marc(Tanska)      27      raiskaus      2v ehdollinen      12750      12.10.2012      18.8.2011      Marco      44      raiskaus      1v6kk ehdollinen+40h ykp      4200      26.10.2012      24.9.2011      Toma      34      raiskaus+1muu      7v6kk      6400      9.11.2012      1.5-30.6.2008      Jyri      42      raiskaus+7muuta      3v9kk (kohtuullistettu)            11.12.2012      25.7.2011      Anton      28      raiskaus      1v3kk ehdollinen      5000      13.12.2012      28.8.2010      Kassim      ehkä 21      törkeä raiskaus      2v6kk      7000 yht.vast.      13.12.2012      28.8.2010      Antemir(Venäjä)      20      törkeä raiskaus+1muu      3v2kk      7000 yht.vast.                                                                   

Hyvinkään käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      27.1.2012      25.6.2010      Markku      50      raiskauksen yritys+1muu      8kk      1500      14.2.2012      17.10.2008      Markus      15      raiskaus      1v6kk ehdollinen+30h ykp      6000      19.10.2012      7-8.10.2011      Arto      40      raiskaus      1v6kk ehdollinen      5000                                                                   
      

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Ei tuomioita 2012

Kainuun käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      27.4.2012      2/2010      Al Karim      43      raiskaus+lapsen seks.hyvk.      2v4kk      9050      5.12.2012      7.4.2012      Joni      27      pakott.sukup.yht.+5muuta      11kk      6000   
Kanta-Hämeen käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      3.5.2012      28.5.2011      Jorma      58      raiskaus +3muuta      3v      9800      8.8.2012      21.10.2011      Teemu      18      pakott.sukup.yht.      8kk ehdollinen      3000      22.11.2012      5.2.2012      Tuomo      32      pakott.sukup.yht.      3kk ehdollinen                                                                         
      

Kemi-Tornion käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      30.1.2012      23.10.2011      Zirak      ?      raiskaus      1v4kk ehdollinen            30.1.2012      2.6.2011      Antti (Ruotsi)      40      pakott.sukup.yht.      11kk ehdollinen            10.5.2012      9.8-23.11.2011      Mariwan      ?      pakott.sukup.yht.+7muuta      1v            3.7.2012      6.2.2011      Ngareh      ?      pakott.sukup.yht.      9kk ehdollinen+40pvs            17.7.2012      15.1.2011      Ville      ?      raiskaus+lapsen seks.hyvk.      1v3kk ehdollinen             

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      7.9.2012      5-24.12.2008      Jussi      26      pakott.sukup.yht.      8kk ehdollinen      2800      27.11.2012      6.12.2011      Risto      40      pakott.sukup.yht.      10kk ehdollinen      1800       

Keski-Suomen käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      6.3.2012      6/2009 ja 3/2011      Jani      20-22      2x lapsen seks.hyvk.+3muuta(raiskaus hylätty)      1v2kk ehdollinen+50h ykp            12.6.2012      16.4.2011      Amin      27      raiskaus      1v10kk            12.6.2012      16.4.2011      Mohammad      29      raiskaus      1v10kk            29.6.2012      10.7-15.8.2011      Nico      18      raiskaus+12muuta      1v8kk ehdollinen            4.7.2012      26.6.2011      Vesa      46      raiskaus+3muuta      2v10kk            11.9.2012      25.9.2011      Tero      32      raiskaus+3muuta      1v8kk            4.10.2012      14.5.2012      Keijo      40      pakott.sukup.yht.+2muuta      6kk ehdollinen            5.10.2012      1.3.2011      Zhong      22      pakott.sukup.yht.+1muu      1v ehdollinen            5.10.2012      22-23.3.2011      Mika      21      raiskaus+3muuta      2v10kk            7.11.2012      24.4.2012      Naajeh      ehkä 55      törkeä raiskaus+6muuta      5v9kk alennettu            18.12.2012      9.8.2011      Pentti      64      raiskaus+2muuta      1v6kk yhdistetty            20.12.2012      19.10.2012      Isto      ?      törkeä raiskaus+3muuta      2v7kk sot.arvon menetys                                                                         


Kymenlaakson käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      30.3.2012      30.10.2011      Serdar      25      raiskaus+1muu      1v5kk ehdollinen      5000+1500      12.6.2012      24.10.2011      Seppo      61      pakott.sukup.yht.      1v2kk ehdollinen+50h ykp            1.10.2012      5.2.2012      Mohammad      32      raiskaus      1v6kk ehdollinen      3500      27.11.2012      2.7.2012      Toni      25      pakott.sukup.yht.      1v1kk ehdollinen+60h ykp                                                                         
      

Lapin käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      17.1.2012      16.4.2011      Joona      20      pakott.sukup.yht.      40pv ehdollinen      3300      2.4.2012      10.9-31.12.2011      Tomi      34      2xraiskaus+11muuta      3v4kk, sotilasarvon menetys      3500      21.6.2012      1-28.2.2010      Henrik      32      raiskaus+yritys+3muuta      1v6kk ehdollinen      2700       

                  
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      27.1.2012      7-8.11.2001      Tenho      15      raiskaus      1v ehdollinen      5000      31.1.2012      9.12.2010      Patrik      26      seks.hyvk. (raiskaus hylätty)      1v2kk ehdollinen+90h ykp      4100      20.2.2012      4.6.2011      Salavat      15      pakott.sukup.yht.+1muu      3kk ehdollinen      3000      23.2.2012      29.4.2011      Janne      23      raiskaus      1v ehdollinen      4200      26.3.2012      2008-2010      Jani      32-33      3x pakott.sukup.yht.      1v2kk ehdollinen+30h ykp      6000      20.9.2012      1-31.8.2009      Reino      55-56      raiskaus+törkeä lapsen seks.hyvk.      2v4kk      7500                                                                   
      

Oulun käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      2.3.2012      21-22.8.2009      Michael      44      törkeä raiskaus+2 muuta      4v4kk (alennettu)            12.3.2012      17.11.2011      Ari      26      raiskaus+1muu      2v2kk            12.4.2012      19-20.8.2011      Mikko      43      sukup.yht. pakott. yritys      6kk ehdollinen+20ps            2.5.2012      1.10.2010      Henri      22      raiskaus+lapsen seks.hyvk.      1v6kk ehdollinen            28.6.2012      2.4.2010      Fatih      30      pakott.sukup.yht.      8kk ehdollinen            12.9.2012      16.3.2011      Jarmo      42      raiskaus+2 muuta      1v9kk ehdollinen            2.11.2012      14.6.2011      Abdi      ehkä 29      raiskaus+1 muu      2v6kk yhdistetty      12000      29.11.2012      30.11.2010      Ilkka      27      raiskaus      2v2kk       6500      30.11.2012      23.4.2011      Juha-Sakari      23      raiskaus      1v8kk ehdollinen       4300                                                                   
      

Pirkanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      27.2.2012      23.2.2010      Petri      38      raiskaus      1v4kk alennettu,jäännös 3kk      1000      16.3.2012      1.1.2012       Kristian      27      törkeä raiskaus      3v            11.5.2012      2.6.2011      Jussi      42      raiskaus      1v4kk+50h ykp      3000      11.6.2012      31.7.2011      Yousif      37      raiskaus      1v7kk      5300yv      11.6.2012      31.7.2011      Ali      33      raiskaus+2muuta      1v11kk      5300yv      29.6.2012      27.5.2005-27.8.2010      Henri      23-28      2x pakott.sukup.yht.+1muu      1v ehdollinen            6.7.2012      17.12.2010-24.8.2011   Sauviet      29-30      6x raiskaus+8muuta      6v6kk      37500+7000yv      6.7.2012      17-18.12.2010      Oliver      36      raiskaus+2muuta      2v6kk      300+7000yv      6.7.2012      9.7.2010-5.4.2011      Victor      23      3x raiskaus+3muuta      4v      18000+7000yv      12.7.2012      24.5.2012      Johannes      20      raiskaus+6muuta      1v10kk ehdollinen+90h ykp            16.8.2012      26.11.2011      Sauli      45      raiskaus      1v3kk ehdollinen+50h ykp      4000      6.9.2012      27.11.2011      Kai      43      raiskaus      1v3kk ehdollinen+50h ykp      4000      16.10.2012      4.10.2011      Jetro      22      raiskaus      1v3kk ehdollinen      2500      19.10.2012      16.12.2011      Rainer      18      raiskaus      1v3kk ehdollinen+40pvs            23.10.2012      4.12.2010      Sami      34      raiskauksen yritys      11kk ehdollinen      3500      8.11.2012      6.4.2012      Jarno      35      raiskaus+10muuta      1v10kk      2000      26.11.2012      25-26.6.2012   Reiko         24      2x törkeä raiskaus+6muuta      8v      19000+20000      26.11.2012      26.6.2012      Toomas      22      raiskaus+3muuta      2v      5500      18.12.2012      1.10-30.11..2009      Olavi      73      2x törkeä raiskaus+2muuta      3v      13500+13300      21.12.2012      1-30.11.2011      Harri      48      pakott.sukup.yht.+6muuta      1v1kk      500                                                                   
      

Pohjanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      15.2.2012      21.9.2002-30.11.2003      Kalevi      39-40      seks.hyvk.(raiskaus hylätty)      1v6kk ehdollinen+90h ykp      20000      11.1.2012      17.9.2010      Mohamed      ehkä 33      raiskauksen yritys      8kk ehdollinen            4.6.2012      31.12.2009      Tero            raiskaus      1v6kk ehdollinen      4300      16.8.2012      7.5.2012      Olumide      27      raiskaus      2v ehdollinen      14000      4.10.2012      10.1.2008      Andro      21      pakott.sukup.yht.      4kk ehdollinen      1000      4.10.2012      13.5.2011      Kaarlo            raiskaus+1muu      1v2kk ehdollinen+48h ykp            20.12.2012      10.2-301.3.2009      Mikko      19      raiskaus      2v      3500      21.12.2012      28.8.2011      Abdirsak      ehkä 39      pakott.seks.tekoon      8kk ehdollinen      1500      21.12.2012      28.8.2011      Mahdi      ehkä 21      pakott.sukup.yht.      1v ehdollinen+50pvs      2000      21.12.2012      28.8.2011      Mahamed      19      pakott.sukup.yht.      1v ehdollinen+50pvs      2000                                                                   
      

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      10.12.2012      16-17.6.2012      Juha      47      pakott.sukup.yht.+2 muuta      9kk ehdollinen                                                                         
      

Pohjois-Savon käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      16.2.2012      26.6.2011      Eero      28      pakott.sukup.yht.      6kk ehdollinen            23.2.2012      13.11.2010      Antti      25      pakott.sukup.yht.      6kk ehdollinen            27.2.2012      30.7.2011      Jari      41      raiskaus      1v3kk ehdollinen      4200      26.7.2012      16.1.2012      Miika      18      raiskaus      1v2kk ehdollinen+30pvs            9.10.2012      14-15.7.2011      Seppo      50      raiskaus      1v7kk ehdollinen+30pvs            30.11.2012      16-17.7.2012      Miika      36      2x raiskaus      1v8kk                                                                         
      

Päijät-Hämeen käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      30.4.2012      24.2.2011      Jarkko      31      raiskaus      1v6kk ehdollinen            2.5.2012      10.9.2011      Cetin      36      raiskaus      1v8kk            24.9.2012      19.11.2011      Atilla      42      raiskaus+2muuta      1v6kk            24.9.2013      19.11.2011      Tanja      16      avunanto raiskaukseen      1v ehdollinen            4.12.2012      26.4.2012      Kai      37      pakott.sukup.yht.      30pv ehdollinen         

Satakunnan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      12.3.2012      9.11.2011      Lazaro      35      raiskauksen yritys+1muu      8kk ehdollinen      2800      24.4.2012      9.7.2011      Samu      19      raiskaus      1v2kk ehdollinen      2500      2.11.2012      3.3.2012      Sami      18      raiskaus      1v ehdollinen             


Tuusulan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      28.3.2012      16.11.2011      Jaakko      30      pakott.sukup.yht.      7kk ehdollinen            25.5.2012      5-6.7.2011      Tarmo      58      raiskaus+1 muu      1v6kk (kohtuullistettu)            8.6.2012      2.5.2011      Pasi      70      raiskauksen yritys      8kk ehdollinen            21.6.2012      8.5.2010      Teemu      28      raiskaus+1 muu      1v6kk    6000         29.11.2012      12.8.2012      Santtu      25      raiskaus      1v7kk                                                                         
      


Vantaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      7.3.2012      14.2.2011      Seppo      36      raiskaus+1muu      6kk alennettu            14.3.2012      22.7.2010      Murat      23      raiskaus+lapsen seks.hyvk.      2v4kk (60pv aikaisempi)            15.6.2012      9.9.2011      Jari-Petteri      39      raiskaus      1v3k ehdollinen+40h ykp            4.10.2012      26.11.2011      Ilkka      26      raiskaus      1v4kk ehdollinen            4.10.2012      2-3.1.2012      Ossi      27      raiskaus      1v6kk ehdollinen            11.10.2012      21.1.2007      Martti      38      raiskaus+10muuta      2v            12.10.2012      11.5.2012      Juhani      30      raiskaus+4muuta      2v5kk            12.10.2012      11.5.2012      Kari      27      pakott.sukup.yht.      1v ehdollinen            5.11.2012      2.9.2011      Teemu      21      pakott.sukup.yht.      8kk ehdollinen            8.11.2012      8-10.3.2012      Jaakko      20      2x raiskaus+14muuta      7v4kk            13.11.2012      3.12.2011      Koshin      40      raiskaus      1v7kk ehdollinen +90h ykp            27.11.2012      10.3.2012      Toni      23      raiskaus      1v5kk ehdollinen +30h ykp            29.11.2012      12.11.2011      Andrei      20      raiskaus      1v4kk ehdollinen +50h ykp            7.12.2012      27.11.2011      Naigula      37      raiskaus      1v8kk                                                                         
      


Varsinais-Suomen käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      26.1.2012      30.10.2011      Veini      31      törkeä raiskaus+7muuta      4v8kk      29000      2.2.2012      29.11.2010      Blerim      17      lapsen seks.hyvk. (raiskaus hylätty)      4kk ehdollinen      1300      28.2.2012      5-7.8.2011      Veikko      21      raiskaus       1v4kk ehdollinen      4000      2.5.2012      3.7.2008       Hatem      36      raiskaus      1v10kk ehdollinen+60h ykp   7000         18.5.2012      1.6-26.8.2011      Seppo      39-40      pakott.sukup.yht.+1muu      10kk      2500      31.5.2012      30.10.2011      Tomi      30      törkeä raiskaus+1muu      4v2kk      29000      12.6.2012      2.10.2011      Hamed      33      raiskaus      1v3kk ehdollinen+60pvs      2500      20.6.2012      6.5.2011      Jussi       33      raiskaus+1 muu      2v4kk      4000       20.6.2012      9.7.2011      Antti      26      raiskaus+5muuta      2v2kk      10000      29.6.2012      1.11.2007-31.7.2008      Jens      44-45      2x törkeä raiskaus+9 muuta      10v      84300+74000yv      29.6.2012      1.11.2007-31.7.2008      Anneli      42-43      2x törkeä raiskaus+9 muuta      7v      2600+74000yv      22.8.2012      1.4-31.5.2007      Muhammad      16      raiskaus+lapsen seks.hyvk.+3muuta      2v2kk      12000      30.8.2012      1.1.2012      Omed       25      raiskaus      1v10kk      3500       8.11.2012      30.7.2011      Timo      22      pakott.sukup.yht.      10kk ehdollinen      2000                                                                   
      


Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

   Tuomio pvm      Teko pvm      Etunimi      Ikä tekohetkellä      Nimike      Rangaistus      Korvaukset uhrille €      19.7.2012      11.10.2011      Toni      20      raiskaus+1muu      1v10kk ehdollinen      9000      18.9.2012      15-16.10.2011      Ari      26      pakott.sukup.yht.      8kk ehdollinen             

foobar:
Hienoa työtä jälleen kerran. Yksi tapaus kuitenkin kiinnittää huomion:


--- Lainaus käyttäjältä: VH - 18.02.2013, 20:17:41 ---Helsingin käräjäoikeus

   21.6.2012      20.4.2007-28.2.2009      Olga      28      törkeä raiskaus+2muuta      2v7kk      15000   
--- Lainaus päättyy ---

... häh?

VH:

--- Lainaus käyttäjältä: foobar - 18.02.2013, 20:34:45 ---Hienoa työtä jälleen kerran. Yksi tapaus kuitenkin kiinnittää huomion:


--- Lainaus käyttäjältä: VH - 18.02.2013, 20:17:41 ---Helsingin käräjäoikeus

   21.6.2012      20.4.2007-28.2.2009      Olga      28      törkeä raiskaus+2muuta      2v7kk      15000   
--- Lainaus päättyy ---

... häh?

--- Lainaus päättyy ---

http://www.hs.fi/kotimaa/Mallitoimiston+johtajalle+13+vuotta+vankeutta+seksuaalirikoksista/a1305576130262

Liittelen näitä uutislinkkejä nimiin kunhan jaksan.

VirtuteEtArmis:
Tosi hyvä, voisiko suhteuttaa mamujen määrään alueittain ja vertailu vuosittain.

Siihen päälle ennusteet mamujen määrän kasvusta ja niiden perusteella raiskausten lukumääräennuste mamujen osalta

VH:
Listauksessa PITÄISI olla kaikki 2012 ratkaistut jutut, mutta kun rupesin uutisointeja etsimään, törmäsin näihin kahteen
uutiseen
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/mies-tuomittiin-ehdottomaan-vankeuteen-raiskauksesta/611089/
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/raiskauksesta-ehdollista-vankeutta/613915/

Ja nämä siis puuttuvat listasta.

Selvitellään...

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta