Kirjoittaja Aihe: Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla  (Luettu 936963 kertaa)

Bazarov

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 115
 • Liked: 22
Yleensä en näistä nettiadresseista innostu, kun ne tuntuvat olevan aivan mielijohteesta tms. kyhättyjä. Tässä on kuitenkin yritystä. Toivottavasti saadaan asiaa eteenpäin.

Lähinnähän tämä adressi toimii keskustelun herättäjänä. Nykyinen Eduskunta ei tule pakkoruotsia poistamaan.

Arvoton

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 306
 • Liked: 2650
 • minä sinä hän me te he nämä juo ne
Kannatan pakkoruotsia sitten, kun Ruotsissa päätetään pakkosuomesta.

Itse päätin vaihtaa kieleni venäjäksi. Siinä on vähemmän puuroaineksia. Suomen kieli on lässytykseksi alkanut muuttua kohtuullisen haastavalla käytöksellä.

Eugen235

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 938
 • Liked: 640
Yleensä en näistä nettiadresseista innostu, kun ne tuntuvat olevan aivan mielijohteesta tms. kyhättyjä. Tässä on kuitenkin yritystä. Toivottavasti saadaan asiaa eteenpäin.

Lähinnähän tämä adressi toimii keskustelun herättäjänä. Nykyinen Eduskunta ei tule pakkoruotsia poistamaan.

jos adressi etenee eduskuntaan muttei eduskunta poista pakkoruotsia, on mahdollista että äänestäjät noteeraavat asian. Ei pidä aliarvioida tätä mahdollisuutta. Siis vaikka suomalaisilla onkin orja-DNA.

Tomi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 592
 • Liked: 361
Hesari uutisoi:
http://www.hs.fi/paivanlehti/#09032013/kotimaa/Kokoomusnuoret+taas+pakkoruotsin+kimpussa/a1362732093810

Lainaus
KNL:n pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Si­pi­läi­sen mu­kaan liit­to ei ole pois­ta­mas­sa pe­rus­tus­lain ta­kaa­maa kak­si­kie­li­syyt­tä.
Pak­ko­ruot­sin pois­ta­mis­ta aja­vat jär­jes­töt us­ko­vat, et­tä kan­sa­lais­aloit­tee­seen tar­vit­ta­vat 50 000 ni­meä löy­tä­vät hel­pos­ti.
Kun ni­met ovat ka­sas­sa, edus­kun­nan on otet­ta­va aloi­te kä­sit­te­lyyn.
Al­ku­vii­kos­ta edus­kun­nal­le toi­mi­tet­tiin tur­kis­tar­hauk­sen vas­tus­ta­jien aloi­te. Suo­men his­to­rian en­sim­mäi­nen edus­kun­taan yl­tä­nyt kan­sa­lais­aloi­te ke­rä­si li­ki 70 000 al­le­kir­joi­tus­ta.
Ruot­sin opis­ke­lun muut­ta­mis­ta va­paa­eh­toi­sek­si vaa­ti­vat Suo­ma­lai­suu­den liit­to, Va­paa kie­li­va­lin­ta ry, Pe­rus­suo­ma­lais­ten nuor­ten­jär­jes­tö ja Ko­koo­muk­sen nuor­ten liit­to.
Ni­mien ke­rää­mis­tä ki­rit­tää Suo­ma­lai­suu­den lii­ton mak­sa­ma 15 000 eu­ron mai­nos­kam­pan­ja, jo­ka nä­kyy bus­si­py­sä­keil­lä.
Suo­ma­lai­suu­den lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Sampo Terho (ps) ar­vioi, et­tä ni­miä voi ker­tyä jo­pa 100 000.
Ter­hon mu­kaan aloit­teen taus­tal­la on huo­li Suo­men kil­pai­lu­ky­vys­tä.
"An­nam­me kil­pai­lu­etua muil­le mail­le, kun kaik­ki op­pi­laat vel­voi­te­taan lu­ke­maan ruot­sia", hän sa­noo.

Tois­tai­sek­si ni­miä ke­rä­tään ne­tis­sä. Ter­hon mu­kaan ka­duil­le jal­kau­tu­mi­ses­ta pää­te­tään myö­hem­min.
Ter­hon mu­kaan 15 000 eu­ron mai­nos­kam­pan­ja mak­se­taan lii­ton omis­ta va­rois­ta. Muut jär­jes­töt ovat mu­ka­na pie­nem­mil­lä sum­mil­la.
Ko­koo­mus­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja Ville Sipiläinen suh­tau­tuu mal­til­la aloit­teen tu­le­vai­suu­teen. Hä­nen mu­kaan­sa ei voi au­to­maat­ti­ses­ti olet­taa, et­tä aloi­te ete­ni­si edus­kun­nan suu­reen sa­liin.

"Hy­vä, et­tä kie­li­ky­sy­mys nou­see taas kes­kus­te­luun", Si­pi­läi­nen sa­noo.

Si­pi­läi­nen ko­ros­taa, et­tä ko­koo­mus­nuo­ret ei­vät ole pois­ta­mas­sa pe­rus­tus­lain ta­kaa­maa kak­si­kie­li­syyt­tä.

Ko­koo­mus­nuo­ret ovat kie­li­ky­sy­myk­ses­sä täy­sin eri miel­tä puo­lue­joh­don kans­sa. Ko­koo­mus päät­ti vii­me ke­sän puo­lue­ko­kouk­ses­saan, et­tä puo­lue kan­nat­taa ruot­sin säi­lyt­tä­mis­tä pa­kol­li­se­na ai­nee­na.

Ko­koo­mus­joh­to ei hät­käh­dä nuo­ri­so­jär­jes­tön toi­mia. Puo­lueen va­ra­pu­heen­joh­ta­jan Janne Sankelon mu­kaan mi­tään on­gel­maa ei ole.

"En te­ki­si asias­ta suur­ta nu­me­roa", San­ke­lo sa­noo.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/131
Nyt 6380 nimeä.

Impivaaranilves

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 970
 • Liked: 62
Uutisoi se tällaistakin, pääkirjoituksella lampaita ohjataan teurastettaviksi eli propaganda taas kiihtynyt.
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Veri+lent%C3%A4%C3%A4+Ruotsiin+asti/a1362731799574
Lainaus
Ystäväni sähköpostilaatikkoon tuli viesti: "Joku perheenjäsenistäsi tapetaan niin, että veret lentävät Ruotsiin asti, jos ette lopeta tuon alhaisen hurripropagandan esittämistä. Tiedämme hyvin missä asutte."

Ikävä kyllä täällä ei näitä vastarintaa harjoittavia liikkeitä ole, lampaita olemme kaikki.

elven archer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 656
 • Liked: 10917
"Mikä ihmeen uhka ruotsia puhuva ihminen on suomalaisuudelle?"

Ilmeisesti moni sellainen ruotsia puhuva ihminen haluaa lailla pakottaa suomalaiset puhumaan ruotsia riippumatta heidän omasta tahdostaan. Ongelman juurille pureutuva kysymys olisikin, että mikä ihmeen uhka suomea puhuva ihminen on (suomen)ruotsalaisuudelle?

Siitähän ne uhkaukset ja ilmapiirin kireys syntyvät. Antakaa ihmisten itse päättää, opettelevatko he ruotsia vai eivät, niin silloinhan myös poistuvat näiden uhkausten taustalla olevat syyt.

Ei liene sattumaa, että Hesari päätyi juuri nyt kertomaan moisesta yksittäistapauksesta. Ei voi välttyä mielikuvalta, että tuolla on tarkoitus luoda jälleen kerran mielleyhtymää hyvän alun saaneen kansalaisaloitteen ja ylitse lyövien reaktioiden pakkoruotsista välille.

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 941
 • Liked: 13424
Tuollainen uhkailu on ala-arvoista käytöstä ja pelaa ainoastaan vastapuolen pussiin mutta tuosta kolumnista silmiin pisti toteamus että "Suomi on ruotsalainen"-dokumentti olisiollut "asiallista pohdintaa". Kattia kanssa! Se oli sellaista siloteltua propagandaa ja historian vääristelyä että täytyy maailmaa katsella tosi sinikeltaisten lasien läpi jos tuota ohjelmaa asiallisena pitää.

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 678
 • Liked: 4880
Tälle aloitteelle "all publicity is good publicity" ihan yksinkertaisesti siitä syystä >80% kansalaisista todellakin on samaa mieltä eli suurin haaste on saada ihmiset tietoiseksi aloitteesta. Eli antaapa Pravdan vain kohkata ja närkästellä, sataa kaikki laariin kuitenkin! Sama tietysti pätee myös valtion propagandalaitokseen.
*** Lisää rahaa kotiuttamiseen! ***

Arvoton

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 306
 • Liked: 2650
 • minä sinä hän me te he nämä juo ne
Siis vaikka suomalaisilla onkin orja-DNA.

Tuota kiteytystä olen hakenut. Kiitos.

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 941
 • Liked: 13424
Mielestäni on erittäin tärkeätä, että tälle aloitteelle tulisi huomattavasti paljon enemmän nimiä kuin 50,000. Kun katselin noita muita aloitteita niin väkisinkin tuli mieleen kansan radio, jossa kaiken maailman kylähullut hakevat huomiota. Yhdessä aloitteessa vaaditaan, että sudet pitää tappaa, toisessa aloitteessa vaaditaan, että köyhyys pitää poistaa (joo, päätöksellähän se köyhyys poistetaankin) joten ruotsin kielen valinnaisuuteen tähtäävän aloitteen olisi hyvä saada todella vankka kannatuspohja.

Mietiskeliä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 780
 • Liked: 895
Jos 33 prossaa kansalaisista kannattaa pakkoruotsia ja vaan 66 prossaa vastustaa sitä. Se kertoo karua kieltä Suomalaisten tyhmyydestä. Jos 95 prossaa vastustais pakkoruotsia, niin se saatais varmaan kumottua.

Osan ihmisten ajatusmaailma menee suunnilleen niin, että kaikki mitä kouluissa opetetaan on pakko olla tärkeää ja hyödyllistä, kaikki säänöt ja lait ovat automaattisesti järkeviä, koska joku viisas on ne keksinyt, eikä niitä pidä kyseenalaistaa..

Tomi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 592
 • Liked: 361
Menee ehkä ohi aiheen, mutta tämmöistä puuhataan:
Kaksikielisiin kuntiin halutaan kielipoliisi
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/460705/Kaksikielisiin+kuntiin+halutaan+kielipoliisi
Lainaus
Kaksikielisiin kuntiin halutaan kielipoliisi
Lähialue | Turun Sanomat 19:34

Hallitus parantaa ruotsin kielen asemaa lisäämällä byrokratiaa. Valtioneuvoston hyväksymässä kansalliskielistrategiassa suositellaan, että etenkin kaksikieliset kunnat ja kuntayhtymät nimittävät johtonsa tueksi kansalliskieliyhdyshenkilön.

–?Yhdyshenkilön on tarkoitus tehdä yhteistyötä ministeriön kanssa. Hänen tehtävänsä on seurata palveluiden toteutumista molemmilla kansalliskielillä ja tarvittaessa järjestää asiaan liittyvää koulutusta, sanoo oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää.

Kuntiin kaivataan yhdyshenkilöä, koska oikeusministeriö ei pysty valvomaan kaksikielisyyden toteutumista. Kunnat saavat Suurpään mukaan itsenäisesti päättää, miten yhdyshenkilön tehtävät hoidetaan.

–?Tärkeää on myös lisätä kansalliskielten näkyvyyttä.

Kansalliskielistrategia on lajissaan ensimmäinen hanke, joka ilmaisee hallituksen tahdon säilyttää kaksi elinvoimaista kansalliskieltä pitkälle tulevaisuuteen.

Strategian taustalla on seuranta kielilain toteutumisesta ja sen perusteella tehdyt havainnot, että lain sisällöstä ei kunnissa olla kaikilta osin perillä.

–?Palveluiden tulee toteutua kaksikielisissä kunnissa molemmilla kielillä ilman, että asiakas joutuu sitä itse vaatimaan, Suurpää jatkaa.

Suomen kaksikielisissä kunnissa asuu kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa ihmistä.

jumppajoonas

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 266
 • Liked: 20


Kannatettu on.
"Ei voi kuljettaa totuuden soihtua väkijoukossa käräyttämättä jonkun partaa" (Sokrates 469 - 399 eaa.)

JiM

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 847
 • Liked: 2501
Kannatettu myös.. ja kiitokset Teille kaikille allekirjoittaneille ihanille ihmisille..

Mietiskelijälle ajateltavaksi.. että meidän suomalaisten 'tyhmyys' on valtamedioiden luomaa halveksuntaa.. muuta en pyydä kuin että.. välität myös itsestäsi..
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 01:08:41 kirjoittanut JiM »

erqqila

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 2
 • Liked: 0
Käykäähän vaikka tuollakin huvin ja urheilun vuoksi herättelemässä muutamalla sanasella sopivan arhäkkää keskustelua ja pitämässä ketjua ylhäällä maanantaista alkaen jos jaksatte:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11327134

Jos vaikka sais edes yhden pakkoruotsi ja  kansalaisaloitekeskustelun "viikon keskustelluimmat" palkkiin suolikaksneloseen. Eiköhän silläkin pienen vaatimattoman julkisuuden ja muutaman äänen aloitteeseen saa.

Vähän pelottaa tuo 50 000 nimeä. Alkuryntäysinnostuksen jälkeen pitäis silti vielä tässä saada reilut 200 nimeä joka päivä puolen vuoden ajan. Nyt on jo allekirjoitustahti tahti vähän laantunut. Tuosta aloitteestahan joutui tällä viikolla pakosta Yle ja Hesarikin uutisoimaan. Tämän jälkeen tuskin mediajulkisuutta heruu kuin korkeintaan puolen vuoden päästä.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 04:04:37 kirjoittanut erqqila »

Impivaaranilves

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 970
 • Liked: 62
Menee ehkä ohi aiheen, mutta tämmöistä puuhataan:
Kaksikielisiin kuntiin halutaan kielipoliisi
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/460705/Kaksikielisiin+kuntiin+halutaan+kielipoliisi
Hallitus tapansa mukaan vähät välittää kansan kannoista tai maan taloudesta.
Jonkin verta olen matkustellut, eipä ole sattunut simmuihin muualla että olisi keksitty kadunnimiäkin laittaa kahdella kielellä.
Käykäähän vaikka tuollakin huvin ja urheilun vuoksi herättelemässä muutamalla sanasella sopivan arhäkkää keskustelua ja pitämässä ketjua ylhäällä maanantaista alkaen jos jaksatte:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11327134

Jos vaikka sais edes yhden pakkoruotsi ja  kansalaisaloitekeskustelun "viikon keskustelluimmat" palkkiin suolikaksneloseen. Eiköhän silläkin pienen vaatimattoman julkisuuden ja muutaman äänen aloitteeseen saa.

Vähän pelottaa tuo 50 000 nimeä. Alkuryntäysinnostuksen jälkeen pitäis silti vielä tässä saada reilut 200 nimeä joka päivä puolen vuoden ajan. Nyt on jo allekirjoitustahti tahti vähän laantunut. Tuosta aloitteestahan joutui tällä viikolla pakosta Yle ja Hesarikin uutisoimaan. Tämän jälkeen tuskin mediajulkisuutta heruu kuin korkeintaan puolen vuoden päästä.
Ehkä olisi tarpeen nimien kerääminen ihan ulkosallakin jollei tahti parane netissä.

Myrkkymies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 241
 • Liked: 1912
Ei iltapaskat ja pradvat anna näille yhtään sen enempää julkisuutta kuin niiden tarvitsee. Tämän takia noita nimiä pitäisi kerätä ihan ulkonakin. Hyviä paikkoja esim. festarit.

Impivaaranilves

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 970
 • Liked: 62
Ei iltapaskat ja pradvat anna näille yhtään sen enempää julkisuutta kuin niiden tarvitsee. Tämän takia noita nimiä pitäisi kerätä ihan ulkonakin. Hyviä paikkoja esim. festarit.
Isot koulut ja työpaikat voisi myös olla sellaisia.

Svart Lucia

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 593
 • Liked: 318
Kävin allekirjoittamassa.
Olen suomenruotsalainen mutta en koe kusevani omiin muroihini. Olen aina ollut pakkoruotsia vastaan, periaatteesta. En ajattele asiaa itsekkäästi, omaa etua tavoitellen.
Vastustan pienen vähemmistön itsekkyyttä, riippumatta siitä kuulunko itse tuohon vähemmistöön vai en.
Vastustan kokonaisen kansan kyykyttämistä, pakkosyöttöä, joka perustuu vanhaan Ruotsin valtaan.
Vastustan pakkoa.
Tällä pakkoruotsilla vaan suitsutetaan hurrivihaa ja kaunaa. Eikä koko pakkoruotista ole juurikaan hyötyä, harva tavallisista tallaajista oppii merkittävästi ruotsia koulussa.
Teitä epäillään vihervasemmistolaisista sympatioista. Kuulustelut alkavat huomenna.

"Tästä näkee millaista on nykyään informaatiosodankäynti tai mielipiteisiin vaikuttaminen. Se on teollista tietoista toimintaa" - Viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo seurasi A2 Pakolais-illan herättämää keskustelua Twitterissä.

EL SID

 • Vieras
allekirjoitettu on, ja yritän yllyttää muitakin
sitä en tiedä onko siitä hyötyä: muistaakseni turkistarhankielto-aloitteeseenkiin suurin osa nimistä kerättiin kadulla ja toreilla suoraan ihmisiltä.
Teemu, kun olet tässä puuhamiehenä, niin pystytkö organisoimaan samankaltaisen toiminnan läpi suomen tai ainakin suurimpiin kaupunkeihin?
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 18:29:17 kirjoittanut EL SID »

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 678
 • Liked: 4880
Ensi alkuun olisi hyvä jalkautua kirjastoihin, keräyslaatikoiden sijoittaminen sinne pitäisi onnistua, ks juttu / Helsingin Uutiset 9.3.2013.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 15:10:49 kirjoittanut Luotsi »
*** Lisää rahaa kotiuttamiseen! ***

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 39 783
 • Liked: 129741
OT

ks juttu / Helsingin Uutiset 9.3.2013.

Lainaus käyttäjältä: Helsingin Uutiset
Lakia rikkovasta adressista Espoon kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrnillä on esimerkki.
- Laitonta olisi kerätä nimiä vaikkapa johonkin, jossa olisi viitteitä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Pelkkä viite ei riitä. Keräystekstin täytyy olla kiihottamista kansanryhmää vastaan, ja keräyksen laittomuuden ratkaisee tuomioistuin.

Lainaus käyttäjältä: Helsingin Uutiset
Asian, jonka puolesta nimiä kerätään ei saa myöskään olla hyvän tavan vastainen lain tarkoittamassa mielessä.

Vielä jännempiä tulkintoja odotettavissa, sillä laki ei nykymuodossaan pahemmin määrittele hyvän tavan vastaisuutta. Parempi kun kirjastoväki jättäisi lain tulkitsemisen suosiolla ammattilaisille.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

h0mmahopo

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 23
 • Liked: 0
Itse kannattaisin bannerin tai mielellään etusivu-uutistilan ostamista Pakkotoistolta. Esimerkiksi vuoden vuoden 2011 eduskuntavaaligallupissa 56 % äänesti Perussuomalaisia. Ei sillä etteikö tämä aloite ylittäisi myös puoluerajoja.

Oto Hascak

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 081
 • Liked: 4798
muistaakseni turkistarhankielto-aloitteeseenkiin suurin osa nimistä kerättiin kadulla ja toreilla suoraan ihmisiltä.
Aloitteen allekirjoittaa, jos sen allekirjoittaminen tehdään helpoksi. Itse allekirjoitin tuon turkistarhakieltoa koskevan aloitteen, kun sellaista tyrkyttämällä tyrkytettiin. Vaimokkeelle tulee joku luontolehti, olisko Luonto tai Luonnonsuojelija tai jotain vastaavaa. Sen mukana tuli allekirjoituspaperit ja olisiko tullut peräti vastauskuorikin, jossa oli postimaksu valmiiksi maksettu. Meitin taloudesta lähti kaksi allekirjoitusta siihen vetoomukseen.

Ja juu, allekirjoitin tämän ketjun aiheena olevan aloitteen. :)
"Tässä on mun pippeli! Se on huippu pippeli!" X2

ruikonperä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 084
 • Liked: 1059
 • Nazis everywhere!
7 äänestyspäivän jälkeen allekirjoittaneita on säälittävät 7000 valveutunutta kansalaista. Tässä vaiheessa olisi jo 50 000 täynnä jos suomalaisissa olisi munaa edes näin helpolla tavalla osoittaa että eliitin ylimielinen kansan silmille kuseksiminen saa loppua.
Tällä tahdilla menee kuukausia saada tarvittava määrä allekirjoituksia kasaan jolloin aloitteen painoarvo on lähellä nollaa.
Ei voi kun ihmetellä suomalaisten välinpitämättömyyttä ja samalla ei tarvitse ihmetellä tippaakaan poliitikkojen täysin riskivapaata tapaa nuolla tässäkin asiassa maksajan persettä kansan kustannuksella.

Tässä vielä rautalangasta nykyinen tilanne.

http://www.youtube.com/watch?v=vF1jpB0PiY4
Mikä on Valitun kansan osuus Euroopan tuhossa

Teemu Lahtinen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 222
 • Liked: 1246
  • www.teemulahtinen.fi
Teemu, kun olet tässä puuhamiehenä, niin pystytkö organisoimaan samankaltaisen toiminnan läpi suomen tai ainakin suurimpiin kaupunkeihin?

En uskalla luvata mitään, mutta olen kyllä yrittänyt puhua sitä jo jokaiselle asiasta kiinnostuneelle taholle.

gloaming

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 000
 • Liked: 1052
 • sosiokulttuurinen epätasapaino
Vielä jännempiä tulkintoja odotettavissa, sillä laki ei nykymuodossaan pahemmin määrittele hyvän tavan vastaisuutta. Parempi kun kirjastoväki jättäisi lain tulkitsemisen suosiolla ammattilaisille.

Pahoin pelkään, että heidän metodinsa tulkita "hyvää tapaa" on olennaisesti identtinen kenen tahansa kirjastolaisen kanssa: musta tuntuu.
Jag stöder Feministiskt initiativ. Våga vara feminist! Feministiskt initiativ - Det tredje största partiet i Simrishamn.

erqqila

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 2
 • Liked: 0
Menee ehkä ohi aiheen, mutta tämmöistä puuhataan:
Kaksikielisiin kuntiin halutaan kielipoliisi
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/460705/Kaksikielisiin+kuntiin+halutaan+kielipoliisi
Hallitus tapansa mukaan vähät välittää kansan kannoista tai maan taloudesta.
Jonkin verta olen matkustellut, eipä ole sattunut simmuihin muualla että olisi keksitty kadunnimiäkin laittaa kahdella kielellä.
Käykäähän vaikka tuollakin huvin ja urheilun vuoksi herättelemässä muutamalla sanasella sopivan arhäkkää keskustelua ja pitämässä ketjua ylhäällä maanantaista alkaen jos jaksatte:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11327134

Jos vaikka sais edes yhden pakkoruotsi ja  kansalaisaloitekeskustelun "viikon keskustelluimmat" palkkiin suolikaksneloseen. Eiköhän silläkin pienen vaatimattoman julkisuuden ja muutaman äänen aloitteeseen saa.

Vähän pelottaa tuo 50 000 nimeä. Alkuryntäysinnostuksen jälkeen pitäis silti vielä tässä saada reilut 200 nimeä joka päivä puolen vuoden ajan. Nyt on jo allekirjoitustahti tahti vähän laantunut. Tuosta aloitteestahan joutui tällä viikolla pakosta Yle ja Hesarikin uutisoimaan. Tämän jälkeen tuskin mediajulkisuutta heruu kuin korkeintaan puolen vuoden päästä.
Ehkä olisi tarpeen nimien kerääminen ihan ulkosallakin jollei tahti parane netissä.

Perun puheeni. Keskusteluketju (ylläri) poistettiin. Ei tarvii enään vaivautua. Kuvakaappaus just ennen poistoa. http://kuvaton.com/k/YqpK.jpg
Avautumista asiasta. http://keskustelu.suomi24.fi/node/11330570

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 771
 • Liked: 8029
Ruotsi voi muuttua realistisesti ajateltuna valinnaiseksi kieleksi vain todella pitkän ajan kuluessa.

Ruotsin kielen asema on ankkuroitu niin olennaiseksi osaksi koulujärjestelmää, että vaikka päätös luopumisesta tehtäisiin, niin se saataisiin täytäntöön vasta useiden vuosien kuluessa. Riittäisikö edes 10 vuoden siirtymäaika?

Luultavimmin muutos saataisiin vietyä läpi vaiheittain. Yksi ajatukseni on se, että ammattikoulut voisivat luopua ensimmäisenä pakollisesta ruotsin kielen opettamisesta. Perustelen tätä ehdotustani siten, että ammattikouluissa ruotsin pakko-opetus tuottaa varmasti kaikkein vähiten oppimistuloksia.

Henkilökohtaisesti kannatan ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoisuutta.

Luotsi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 678
 • Liked: 4880
Ruotsi voi muuttua realistisesti ajateltuna valinnaiseksi kieleksi vain todella pitkän ajan kuluessa.

Ja  Neuvostoliitto ei kaadu koskaan! Eikös tästä ollut ihan joku tohtorinväitöskin?
*** Lisää rahaa kotiuttamiseen! ***