Kirjoittaja Aihe: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013  (Luettu 17063 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 466
 • Liked: 45817
Lainaus
Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa

Opintoaineistot yläkouluille ja lukioille

Opintoaineisto sisältää 72-sivuisen opettajan oppaan, maahanmuuttoon liittyvän lautapelin ja kolme aihetta käsittelevää powerpoint-esitystä sekä erilaista oheisaineistoa. Painettu opettajan opas ja lautapeli on postitettu 1 000 yläkouluun ja lukioon. Niiden digitaaliset versiot ja muu aineisto on ladattavissa alla olevilla linkeillä.

Opintopaketti
    Opettajan opas (PDF-tiedosto)
    Siirtolaisuuden historia Suomessa (powerpoint 1)
    Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka (powerpoint 2)
    Euroopan unioni ja vapaa liikkuvuus (powerpoint 3)

Oheisaineistoa
    Tilastoja
    Artikkeleita
    Vanhoja sanomalehtiartikkeleita ja uutisia siirtolaisuudesta
    Vanhoja kirjoja ja muita julkaisuja (ladattavia pdf-tiedostoja)
    Verkkonäyttelyt
    Siirtolaisuusinstituutin arkiston kuvagalleria
    Verkkojulkaisut
    Painetut julkaisut
    Siirtolaisuus-Migration -lehti (1974-2013, PDF)
    Siirtolaisrekisteri (rajoitettu ilmainen haku)
Siirtolaisuusinstituutti

Opettajan opas (PDF-tiedosto)

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Työntö-veto -mallin mukaan ihmiset vertailevat lähtö- ja tuloalueen ominaisuuksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia, ja tekevät näiden  perusteella päätöksen muuttamisesta. Päätökseen vaikuttavat kuitenkin väliintulevat, sekä henkilökohtaiset tekijät.

Turvapaikanhakijoiden osalta ei ole järkevää puhua työntävien ja vetävien seikkojen vertailusta. Syy lähtöön kun on pakko.

Ensinnäkin ainakaan viranomaisten mielestä turvapaikanhakijoilla ei enimmäkseen ole "pakkoa", sillä suurin osa hakemuksista hylätään. Toiseksi on aivan varmasti järkevää puhua työntävien ja vetävien seikkojen vertailusta, kun vertaillaan Suomen turvapaikanhakijamääriä sellaisiin lähimaihin kuin Ruotsi ja Viro.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
On hyvä muistaa, että humanitäärisistä syistä muuttavan asema on hyvin erilainen kuin työperäisten siirtolaisten. Turvaa hakeva on välittömän uhan alainen, eikä hänellä ole mahdollisuutta saada suojaa kotialueellaan.

Hyvin harva jos yksikään turvapaikanhakija on ollut juuri ennen Suomeen saapumistaan välittömän uhan alainen. Kotialueen ja Suomen välissä on yleensä ollut sekä ajallisesti että etäisyydeltään pitkä matka turvallisten maiden läpi.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Käytäntöjen yhdistämisen yhtenä ongelmana ovat EU-maiden hyvin erilaiset turvapaikanhakijamäärät. Etelä-Euroopan rajavaltioihin saapuu valtava määrä hakijoita, kun taas esimerkiksi Suomeen saapuvien hakijoiden määrä on pieni. Niistäkin, jotka hakevat turvapaikkaa Suomesta, moni on saapunut Eurooppaan ensin jonkin muun maan kautta. Dublinin asetuksen nojalla Suomi voi siten palauttaa heidät takaisin. Tämä tilanne rasittaa entisestään suurien vastaanottajamaiden taakkaa.

Kun nämä rajavaltiot saavat enemmän turvapaikanhakijoita, kuin pystyvät käsittelemään, myös hakijoiden olot ovat usein heikot.

Etelä-Euroopan rajavaltioihin saapuu kyllä valtava määrä turvapaikanhakijoita, mutta suurin osa heistä ei hae niistä turvapaikkaa, vaan jatkaa eteenpäin. Dublinin asetus ei vaikuta oikeasti suurimpien vastaanottajamaiden (Ranska, Saksa, Ruotsi) taakkaan sitä eikä tätä.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Paperiton maahanmuuttaja on maassa ilman viranomaisten edellyttämiä rajanylitykseen ja oleskeluun liittyviä dokumentteja.

Paperittomia muuttajia on kaikkialla EU:n alueella. Arvioiden mukaan heitä on noin kahdesta viiteen miljoonaan. Suomessa heitä on muutamasta sadasta reiluun tuhanteen. Poliisin mukaan paperittomia on huomattavasti enemmän, jopa 7 000. Tarkkoja määriä on ilmiön luonteen takia mahdoton sanoa. Lisäksi tilastointia vaikeuttaa käsitteiden vakiintumattomuus.

Paperittomista maahanmuuttajista on käytetty myös käsitettä laiton maahanmuuttaja. Käsitettä pidetään leimaavana. He eivät kuitenkaan yleensä ole tehneet muuta laitonta kuin rikkoneet ulkomaalaislakia. Toisaalta esim. poliisin näkökulmasta ei ole olemassa kategoriaa ”paperiton maahanmuuttaja”, vaan henkilöllä on joko laillinen oleskelulupa tai sitten ei.

Miksi opetusmateriaalissa käytetään termiä "paperiton maahanmuuttaja", joka on pari vuotta sitten Suomeen lanseerattu Vapaan liikkuvuuden propagandatermi? Viranomaiset viittaavat edelleen laittomiin maahanmuuttajiin tai käyttävät muita täsmällisempiä termejä.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Esimerkiksi Espanjassa paperittomat saavat terveydenhoitoa, ja Hollannissa heidän lapsillaan on mahdollisuus käydä koulua. Suomessa tämä on hyvin vaikeaa, joskin muutamat vapaaehtoiset lääkärit ovat alkaneet tarjota anonyymisti tukea Suomessakin. Tämän kaltaista toimintaa on järjestänyt mm. Helsingin diakonissalaitos, joka avasi paperittomille maahanmuuttajille klinikan vuonna 2011.

Espanja lopetti viime vuonna paperittomien terveydenhoidon.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Paperittomat maahanmuuttajat ylittävät maiden rajan pääasiassa oma-aloitteisesti tai sukulaisten ja ystävien avustamana. Paperittomaan maahanmuuttoon liittyy kuitenkin toisinaan ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa, mikä voi asettaa maahanmuuttajan vaaralliseen asemaan.

Roskaa. Ihmissalakuljetus ja rikollisuus liittyvät lähes poikkeuksetta jollain tavalla kaikkien EU-alueelle pyrkivien laittomien siirtolaisten matkantekoon. Eivät he ui tai kävele kotimaastaan kohdemaahan.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Fortress Europe – Eurooppa-linnake

EU:n sisärajat avaavaan Schengenin sopimukseen kuului vastaavasti alueen ulkorajojen valvonnan tehostaminen.

Jotkut ovat alkaneet puhumaan Fortress Europesta, eurooppalaisesta linnakkeesta. Sillä viitataan kasvavaan valvontaan EU:n ulkorajoilla.

Joidenkin mielestä on ongelmallista, että Eurooppa panostaa rajavalvontaan, mutta hidastelee yhteisen ja inhimillisen turvapaikanhakijajärjestelmän luomisessa. Toisaalta valtioilla on oikeus kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti säännellä liikkumista rajojensa yli.

Käsitettä laiton maahanmuuttaja "pidetään leimaavana" ja "jotkut ovat alkaneet puhua Fortress Europesta". Edelleen, mitä helvettiä kouluihin suunnatussa opetusmateriaalissa tekee Vapaan liikkuvuuden propaganda? "Joidenkin" nimet reilusti esiin ja tällaiset epämääräiset passiivit pois, jos ei muuta.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
On esitetty, että rajavalvonnan tehostaminen joillain rajoilla vain siirtää muuttovirtoja muualle. Pahimmassa tapauksessa muuttamisen vaikeutuessa epätoivoiset ihmiset turvautuvat yhä vaarallisempiin vaihtoehtoihin yrittäessään rajan yli. Tämä lisää myös laitonta rajanylitystä, ja yhä useammin siirtolaiset joutuvat turvautumaan salakuljettajiin.

Tämä pitää paikkansa - Kaakkois-Aasiassa. Tietääkseni ei ole mitään näyttöä tai edes vakavasti otettavaa yritystä sellaiseen, että tämä pätisi EU:n ulkorajoilla. Euroopassa tiukentunut rajavalvonta on paitsi ohjannut laittomia muuttovirtoja, niin myös pienentänyt niitä.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Vaikka negatiiviset puolet ovat korostuneet viime aikoina joissain poliitikkojen kannanotoissa ja osassa kansalaiskeskustelua, media pääosin on luopunut avoimen rasistisesta uutisoinnista. Yhä voimistuva näkökulma on kuitenkin tarkastella maahanmuuttoa hyötynäkökulmien kautta. Inhimillisen näkökulman sijaan korostuu arviointi mm. maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista. Maahanmuuttajien oletetaan perustelevan Suomessa olemisensa työllä ja veronmaksulla.

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Negatiivisia kannanottoja

Maahanmuuttoon negatiivisesti suhtautuvat ovat argumentoineet mm., että (..) Voimakkaimmat vastustuksen argumentit ovat liittyneet ”rotuun” ja genetiikkaan.

Vaan mitäpä löytyykään tuon äskeisen tekstin vierestä muotoilusta päätellen kirjoittajien omina käsityksinä:
Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Maahanmuuton hyötyjä ja haittoja voidaan ajatella sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Pitkä aikaväli:
Edut
- Geeniperinnön rikastuminen

Lähteenä on käytetty muun muassa Kaisa Viitasen ja Katja Tähjän kirjaa Paperittomat, josta on poimittu oppaaseen maahanmuuttajatarinoita:
Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Kaikki tarinat ovat oikeiden maahanmuuttajien kokemuksia.

Ei, vaan kaikki tarinat ovat oikeiden maahanmuuttajien tarinoita.

Harmi, että myös sinänsä kelpo asia-aineisto on onnistuttu pilaamaan tyrkyttämällä materiaalin kautta koululaisille ja opettajille yksipuolisesti Pakolaisneuvonnan ja Vapaan liikkuvuuden näkökulmia. Odotin Siirtolaisuusinstituutilta enemmän. Kuka lie tästä vastuussa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Saippuakupla

 • Vieras
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #1 : 11.04.2013, 23:38:10 »
Täytyypä tutustua aineistoon!

Nousuhumala

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 657
 • Liked: 5199
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #2 : 12.04.2013, 01:21:55 »
Mitä helkutin oppiaineistoja nuo muka ovat? Lähettävät opettajille jotain mokupropagandaa jota sitten koululaisille syöttävät? Ihan vitun uskomatonta, jos tällaista paskaa opetetaan muksuille. Roopella oli hyvät boldaukset jo, mutta tämä jaksaa vielä hymyilyttää:
Lainaus
Vaikka negatiiviset puolet ovat korostuneet viime aikoina joissain poliitikkojen kannanotoissa ja osassa kansalaiskeskustelua, media pääosin on luopunut avoimen rasistisesta uutisoinnista
Avoimen rasistisesta ;D Kuka vitun uuno tämän on kirjoittanut?

Muutenkin nyt vittu jotain rajaa tähän mokupaskaan. Jos mulla olisi lapsia, niin en todellakaan haluaisi, että lapseni kävisivät koulua, jotta voisivat alistua kaikenmaailman hyysärimokusuvaitsevaisuus-propagandallle.

Ketä nämä "siirtolaisuusinstituutin" työntekijät/virkapellet ovat, ja mikä helvetin pätevyys heillä on ruveta lähettämään opettajille kaikenlaista paskaa?
"Islam on suuri rauhan ja ystävyyden uskonto. Se on ihmiskunnan suurimpia rikkauksia." - Usko Ahonen 18.05.2012

"Jos haluatte menettää uskonne ihmisen perimmäiseen hyvyyteen ja jalouteen, käykää kurkistamassa Hommafoorumille." - Seppo Kononen, Savon Sanomat 30.05.2012

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 897
 • Liked: 593
 • Stiff Upper Lip
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #3 : 14.04.2013, 18:10:59 »
Lainaus
Maahanmuuton hyötyjä ja haittoja voidaan ajatella sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Pitkä aikaväli:
Edut
- Geeniperinnön rikastuminen

Tätä olisi pitänyt avata enemmän. Mitä tällä tarkoitetaan? Tottakai geenipooli rikastuu, kun sinne työnnetään eksoottista geeninkantajaa, eli geeniperintö laajenee, mutta sehän ei ole sama asia kuin että se paranisi. Kun nyt tämä geenikortti on oikein lyöty koululaisten pulpettiin, niin voisi myös pohtia sitä, millaiset geenipoolit todella hyödyttävät Suomea eivätkä vain "rikasta". Mutta tämähän on tietenkin tabu aiheena eikä siitä sovi puhua, koska se paljastaisi, että eri ihmisryhmät ovat erilaisia, ja erilaisuutta suvaitsevainen vihaa eniten. Sen sijaan puhutaan vain rikkaudesta, minkä käsitteen avulla pyritään hämärryttämään kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen ero ja antamaan mielikuva, että mikä tahansa maahanmuutto on Suomelle siunaukseksi, mikä puolestaan on itsestäänselvä vale.

Ei ole koululaisillakaan helppoa. Kun minä kävin kouluni 1970- ja 1980-luvuilla, saattoi vielä impiwaaralaisen hyväuskoisesti luottaa, että koulussa kerrotaan, kuten asiat ovat. Nyt koululainen saa olla koko ajan varuillaan, ettei hänelle puhuta paskaa tai pyritä häntä aivopesemään marksilaisuuteen.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 466
 • Liked: 45817
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #4 : 15.04.2013, 12:20:11 »
Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Paperiton maahanmuuttaja on maassa ilman viranomaisten edellyttämiä rajanylitykseen ja oleskeluun liittyviä dokumentteja.

Paperittomia muuttajia on kaikkialla EU:n alueella. Arvioiden mukaan heitä on noin kahdesta viiteen miljoonaan. Suomessa heitä on muutamasta sadasta reiluun tuhanteen. Poliisin mukaan paperittomia on huomattavasti enemmän, jopa 7 000. Tarkkoja määriä on ilmiön luonteen takia mahdoton sanoa. Lisäksi tilastointia vaikeuttaa käsitteiden vakiintumattomuus.

Paperittomista maahanmuuttajista on käytetty myös käsitettä laiton maahanmuuttaja. Käsitettä pidetään leimaavana. He eivät kuitenkaan yleensä ole tehneet muuta laitonta kuin rikkoneet ulkomaalaislakia. Toisaalta esim. poliisin näkökulmasta ei ole olemassa kategoriaa ”paperiton maahanmuuttaja”, vaan henkilöllä on joko laillinen oleskelulupa tai sitten ei.

Miksi opetusmateriaalissa käytetään termiä "paperiton maahanmuuttaja", joka on pari vuotta sitten Suomeen lanseerattu Vapaan liikkuvuuden propagandatermi? Viranomaiset viittaavat edelleen laittomiin maahanmuuttajiin tai käyttävät muita täsmällisempiä termejä.

Lainaus
Ny Tid -lehden Marcus Floman on pitkään raportoinut maahanmuuttajakysymyksistä. Hänestä termi laiton maahanmuuttaja on loukkaava ja sen sijaan pitäisi puhua paperittomista. Erityisesti USA:ssa mutta myös Euroopassa monet elävät paperittomina.

[...]

Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Riikka Asa kertoo, että sisäministeriössä on nimenomaan tehty päätös puhua laittomista maahanmuuttajista ja laittomasta maahanmuutosta. Henkilökohtaisesti Asa pitää termiä ongelmallisena.

- Esimerkiksi maahan salakuljetetut ihmiset eivät voi vaikuttaa lailliseen statukseensa.  (käännös)
Hbl: "Att tala om illegala invandrare är nedlåtande" 15.4.2013

Edelleen kysyn, miksi valtion rahoittaman Siirtolaisuusinstituutin kouluihin suunnatussa materiaalissa päätettiin tarkoituksella käyttää maahanmuuttoviranomaisten virallisten termien sijaan Marcus Flomanin kaltaisten pakolaisaktivistien poliittiseen kamppailuunsa luomaa omaa sanastoa kuten "paperiton" ja "Fortress Europe"? Siirtolaisuusinstituutin valtuustossa näkyy muuten istuvan Suomalaisuuden Liiton edustajana Teemu Lahtinen.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2013, 13:48:53 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 902
 • Liked: 3071
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #5 : 15.04.2013, 12:58:32 »
Mikä v*tun siirtolaisuus? Propaganda vaatii taas sanoilla leikkimistä. Perustavatko nuo siirtolaiset tänne siirtokuntia?

Ink Visitor

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 466
 • Liked: 6077
 • Simply the Pest
  • Western Rifle Shooters Association
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #6 : 15.04.2013, 13:03:12 »
Ei ole koululaisillakaan helppoa. Kun minä kävin kouluni 1970- ja 1980-luvuilla, saattoi vielä impiwaaralaisen hyväuskoisesti luottaa, että koulussa kerrotaan, kuten asiat ovat.

Tuli tuossa mieleeni kun pari vuotta sitten istuttiin Keski-Uudenmaan Hommakerhossa ja muisteltiin kuinka koulussa opeteltiin eri rotuja ja niiden sekoituksia, eli intiaani ja neekeri lisääntyvät keskenään jolloin tuloksena on mestitsi, jne...

On se hämmästyttävää miten maailma muuttuu ja nämäkin ovat vain sosiaalisia konstruktioita.

Ei todellakaan käy kateeksi nykyisiä koululaisia kun ei voi enää luottaa edes omiin silmiinsäkään, opettajista nyt puhumattakaan...
If I am ever killed in a terrorist attack, I want my candlelight vigil to be done with torches and guns. Rename it posse and go have fun in the night...

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 791
 • Liked: 14882
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #7 : 15.04.2013, 18:08:50 »

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Työntö-veto -mallin mukaan ihmiset vertailevat lähtö- ja tuloalueen ominaisuuksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia, ja tekevät näiden  perusteella päätöksen muuttamisesta. Päätökseen vaikuttavat kuitenkin väliintulevat, sekä henkilökohtaiset tekijät.

Turvapaikanhakijoiden osalta ei ole järkevää puhua työntävien ja vetävien seikkojen vertailusta. Syy lähtöön kun on pakko.

Niinpä varmaankin. Kuten näissä tapauksissa, vai?

Lainaus
Tilanteet vaihtelevat paljon. Alou esimerkiksi on päättänyt päästä Eurooppaan keinolla millä hyvänsä ja kertoo, että ei aio luopua tavoitteestaan. Talouskriisi on hänelle samantekevää. Hän luottaa siihen, että voi tehdä jotakin työtä, jota eurooppalaiset eivät halua tehdä. ”Tiedän, että on afrikkalaisia, jotka palaavat, mutta heillä on ollut jo mahdollisuutensa. Haluan saada oman mahdollisuuteni”. Hänellä ei ole perhettä Norsunluurannikolla, paitsi pikkuveli, eikä hän aio palata. Nahum 22 v. malilainen sanoo, että hänen ainoa työnsä on “yrittää ylittää raja”, eikä hän aio lähteä pois. Hän vakuuttaa, että jos hänet pidätetään, niin hän palaa takaisin.

Kuitenkin on myös sellaisia, jotka jättivät työnsä maassaan lähtien etsimään parempaa elämää ja nyt he katuvat. ”Minulla oli työpaikka Malissa, vaimo ja lapsi”, kertoo 21-vuotias Mohamed. ”Myin kaloja. Olen kyllästynyt olemaan täällä.

2012-08-26 Espanja: Siirtolaiset valmiusasemissa rajalla Melillassa

Tai näissä tarinoissa: 2012-01-29 Bulgaria: Siirtolaisten rajanylitystapauksia

Lainaus
Afgaanit saapuivat Bulgariaan olutkuljetuksella

Sofia utre 7.7.2012 juttu bulgariaksi

Tullimiehet löysivät 4 afgaania olutta kuljettaneesta kuorma-autosta Kalotinassa, kertoi tullilaitos.

6.7. Kalotinan tullimiehet huomasivat, että erään Bulgariaan saapuvan auton lyijysinetti (plombi) oli rikottu. Nostaessaan pressun ylös viranomaiset näkivät neljä miestä.

Emigrantit olivat hyvin yllättyneitä kuultuaan olevansa Bulgariassa ja he selittivät erehtyneensä Serbiassa parkkipaikalla kulkuvälineestä ja Länsi-Eurooppaan matkustamisen sijaan olivat päätyneet Bulgariaan. Tapaus on siirretty rajapoliisin tutkittavaksi.

Äly hoi akateemikot!

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 466
 • Liked: 45817
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #8 : 16.04.2013, 23:39:18 »
Lainaus
Maahanmuutto-oppimateriaalia koululaisille

Suomen peruskouluilta ja lukioilta on tähän asti puuttunut yhtenäinen muuttoliikkeeseen liittyvä opetusmateriaali. Siirtolaisuusinstituutti on koonnut muuttoliikkeisiin ja maahanmuuttoon liittyvän opetuskokonaisuuden, joka yhdistää asiatiedon sekä leikinomaisen oppimisen. Opetuspaketti lähetetään joukkopostituksena kaikkiin Suomen yläkouluihin ja lukioihin. Materiaali sopii hyvin myös kotien ja järjestöjen käyttöön. Hankkeen on rahoittanut ulkoministeriö.

Opetuspaketti koostuu kolmesta osasta:

1. Opettajan opas ”Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa” antaa eväitä muuttoliikkeen syiden ja seurausten ymmärtämiseen. Julkaisu tarjoaa historiallista perspektiiviä siirtolaisuuteen, sekä toimii käsikirjana eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Painopiste on Euroopassa ja Euroopan unionissa. Opas sisältää siirtolaisuusaiheisen sanaston sekä kolme aihekokonaisuutta, joista kukin sisältää tietoa ja tilastoja sekä oppilaiden kanssa toteutettavia tehtäviä. Aihekokonaisuudet ovat:

        a) Siirtolaisuuden historia Suomessa
        b) Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka
        c) Euroopan unioni ja vapaa liikkuvuus

    Materiaalista voi valita erilaisia opintokokonaisuuksia opetustilanteen ja tarpeen mukaan.

2. PowerPoint-esitykset ovat ladattavissa instituutin verkkosivuilta. Esitysten avulla opettajat ja oppilaat voivat syventää tietouttaan maahanmuutosta ja siirtolaisuudesta. Materiaali löytyy osoitteesta www.siirtolaisuusinstituutti.fi/opintoaineisto Esitykset nivoutuvat tiiviisti varsinaiseen opettajan oppaaseen.

3. Eurooppalainen maahanmuuttopeli. Peli havainnollistaa muuttoliikkeiden reittejä ja luonnetta Euroopassa. Maahanmuutosta puhumisen tai kansainvälisyyskasvatuksen ei tarvitse olla paperinkuivaa tai vaikeaa. Peliin on helppo heittäytyä Afrikan Tähden tavoin.

Opetuspaketin pääviesti on, että siirtolaisuus on monitahoinen ilmiö, jossa ei ole mitään kummallista. Eurooppa on ollut kautta historiansa sekä siirtolaisten lähtöalueena että vastaanottajana. Ensimmäinen suomalainenkin oli maahanmuuttaja. Aikaisemmin Suomesta on muutettu Pohjois-Amerikkaan, Australiaan ja Ruotsiin. Nykyisin Suomi vastaanottaa siirtolaisia enemmän kuin menettää heitä ulkomaille: Vuoden 2012 muuttovoittomme oli 17 000 henkeä. Nykyisin huomattava osa muutoistamme suuntautuu Keski-Eurooppaan tai lämpimille seuduille Espanjaan ja Thaimaahan. Siirtolaisuusinstituutin opetuspaketti tarjoaa tietoa, virittää keskustelua, sekä toivottavasti helpottaa myös eri maista olevien ihmisten kohtaamista.

TIEDOTUSTILAISUUS: Siirtolaisuusinstituutissa ti 16.4.2013 klo 10.00 (2. krs. luento-sali). Tervetuloa kuulemaan lisää mielenkiintoisesta hankkeestamme!
Siirtolaisuusinstituutti julkaisi 16.4. Maahanmuutto-oppimateriaalia koululaisille!

Eurooppalainen maahanmuuttopeli näyttää oikein hauskalta ja todellakin "havainnollistaa muuttoliikkeiden reittejä ja luonnetta Euroopassa". Afrikan Tähden tapaan matka alkaa Pohjois-Afrikasta, mutta tässä pelissä ainoa mahdollinen reitti kulkee Espanjasta alkaen ristiin rastiin Euroopan halki Ruotsin kautta Suomeen. Kuka haluaa pelata?
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Rändöm

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 281
 • Liked: 1808
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #9 : 16.04.2013, 23:49:48 »
Ei ole koululaisillakaan helppoa. Kun minä kävin kouluni 1970- ja 1980-luvuilla, saattoi vielä impiwaaralaisen hyväuskoisesti luottaa, että koulussa kerrotaan, kuten asiat ovat.

Tuli tuossa mieleeni kun pari vuotta sitten istuttiin Keski-Uudenmaan Hommakerhossa ja muisteltiin kuinka koulussa opeteltiin eri rotuja ja niiden sekoituksia, eli intiaani ja neekeri lisääntyvät keskenään jolloin tuloksena on mestitsi, jne...

Kiinnostavaa kyllä muistan itsekin nähneeni tuollaista materiaalia roduista jossain koulukirjassa ja tästä on enintään kymmenisen vuotta. Todennäköisesti tuollainen olisi nyt täysin kerettiläistä, mutta aivan vuosituhannen alussa kyseisiä asioita näemmä vielä opetettiin.

edit: tuli aiheesta vielä mieleen, että pikkusiskoni sai tässä taannoin (tietääkseni) nimenomaan koulultaan aivan järkyttävää monikulttuuripropagandaa sisältävän läpyskän. Selailin lehtistä läpi enkä ollut uskoa silmiäni. Sisältö oli täysin yksisilmäistä ja yhtä ainoaa oikeaa totuutta palvovaa sontaa. Eniten pelotti se, että sellaisia jaettiin koululaisille, joille ei näköään anneta edes mahdollisuutta muodostaa omaa käsitystään maailman menosta. 
« Viimeksi muokattu: 16.04.2013, 23:57:02 kirjoittanut Rändöm »

Afrikan kirjeenvaihtaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 768
 • Liked: 5472
 • Radio Free Yerevan
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #10 : 16.04.2013, 23:53:54 »
Lainaus
Opetuspaketin pääviesti on, että siirtolaisuus on monitahoinen ilmiö, jossa ei ole mitään kummallista. Eurooppa on ollut kautta historiansa sekä siirtolaisten lähtöalueena että vastaanottajana. Ensimmäinen suomalainenkin oli maahanmuuttaja. Aikaisemmin Suomesta on muutettu Pohjois-Amerikkaan, Australiaan ja Ruotsiin. Nykyisin Suomi vastaanottaa siirtolaisia enemmän kuin menettää heitä ulkomaille: Vuoden 2012 muuttovoittomme oli 17 000 henkeä. Nykyisin huomattava osa muutoistamme suuntautuu Keski-Eurooppaan tai lämpimille seuduille Espanjaan ja Thaimaahan.

Millaista roskaa! Näinkö lapsia muka opetetaan kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun?
Hänen Majesteettinsa palveluksessa.

Teemu Lahtinen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 983
 • Liked: 681
 • LOJALISTI
  • www.teemulahtinen.fi
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #11 : 17.04.2013, 00:05:12 »
Siirtolaisuusinstituutin valtuustossa näkyy muuten istuvan Suomalaisuuden Liiton edustajana Teemu Lahtinen.

Joo. Mokoma valtuusto kokoontuu Turussa arkisin, mikä aika tehokkaasti estää osallistumiseni. Mutta jokuhan tuohon piti nimittää.

Ink Visitor

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 466
 • Liked: 6077
 • Simply the Pest
  • Western Rifle Shooters Association
2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #12 : 17.04.2013, 09:57:34 »
Opettajien kaipaama yhtenäinen muuttoliikkeeseen liittyvä opetusmateriaali on julkaistu Turun Siirtolaisuusinstituutissa. Oppimateriaalissa yhdistyvät asiatieto ja leikinomainen oppiminen

Turun Siirtolaisuusinstituutti on koonnut maahanmuutosta kertovan oppimateriaalin yläkoululaisten ja lukiolaisten käyttöön. Opetuspaketti on tällä viikolla lähetetty noin tuhanteen yläkouluun ja lukioon koko Suomessa.

Kaarinan Piispanlähteen koulun kahdeksasluokkalaiset ovat jo päässeet testaamaan Siirtolaisuusinstituutin kokoamaa oppimateriaalia maahanmuutosta. Yhtenä opetusvälineenä on lautapeli.

- Peli vaikutti mukavalta, sitä oli helppo pelata, Piispanlähteen koulun 8A-luokkalainen Lauri Simola sanoo.

Pelistä myös oppi, esimerkiksi Schengen-alueen merkityksen.

- Schengen-alueella voi liikkua vapaammin, 8A-luokkalainen Aleksi Laakso kertoo.

Laurin ja Aleksin luokkakaveri Kaisla Pousi pitää tärkeänä sitä, että maahanmuutosta kerrotaan koulussa.

- On se tosi tärkeätä, koska kumminkaan alakoulussa ei siitä paljonkaan puhuttu. Ja nykyisin näkee tosi paljon erilaisia ihmisiä joka puolella, siksi se on tosi tärkeätä.

Testiryhmä on tyytyväinen
Piispanlähteen 8A-luokka tutustui Siirtolaisuusinstituutin oppimateriaaliin testimielessä ja antoi siitä palautetta tekijöille ennen lopullisen version syntymistä.

- Oppilaat toivoivat lisää kuvamateriaalia ja erinomaista kuvitusta on siihen saatukin. Tekstiä oli aluksi aika hurjasti ja tähän toivottiin hieman kevennystä. Lisäksi materiaaliin on lisätty tällaisia pohdittavia kysymyksiä, Piispanlähteen koulun opettaja Pekka Rämö toteaa.

Kaiken kaikkiaan opetusmateriaali miellyttää opettajaa.

- Materiaali on hyvin monipuolinen, siinä käsitellään tätä asiaa siirtolaisuuden ja nykyisen maahanmuuton kannalta. Tässä on valtava määrä informaatiota koottuna yhteen paikkaan, Rämö sanoo.

Opettajien tarpeeseen vastattu
Turun Siirtolaisuusinstituutin johtajan Ismo Söderlingin mukaan maahanmuutto-oppimateriaali on vastaus kysyntään.

- Opettajilta ja kentältä tuli viesti, että tällaista materiaalia ei oikeastaan ole. Kouluista on tähän mennessä puuttunut yhtenäinen muuttoliikkeeseen liittyvä oppimateriaali. Suomeen on tulossa maahanmuuttajia ja on tullut jo paljon maahanmuuttajia, joten me joudumme vastaamaan tähän haasteeseen monella eri tasolla, sanoo Siirtolaisinstituutin johtaja Ismo Söderling.

Opetusmateriaaliin kuuluu Opettajan opaskirja, powerpoint-esitykset ja eurooppalainen maahanmuuttopeli. Materiaalia on testattu neljässä eri koulussa viime vuonna. Hankkeen on rahoittanut ulkoministeriö.

- Tämähän ei ole virallista Opetushallituksen hyväksymää opetusmateriaalia, mutta toivottavasti opettajat pitävät tästä, Söderling toteaa.

Siirtolaisuusinstituutille on myönnetty Alli Paasikiven Säätiön rahoitus, jonka myötä seuraava opetusmateriaali suunnataan varhaiskasvatukseen ja alakouluille. Tämän opetusmateriaali valmistuu syksyllä ja siinä on oma osio myös maahanmuuttajataustaisille lapsille

http://yle.fi/uutiset/maahanmuutto_tutuksi_lautapelin_kautta/6582352

If I am ever killed in a terrorist attack, I want my candlelight vigil to be done with torches and guns. Rename it posse and go have fun in the night...

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 386
 • Liked: 14926
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #13 : 17.04.2013, 10:09:16 »
Lapset aivopestään monikultturismilla? Siirtolaisinstituutin progandamateriaalilla, jota edes opetushallitus ei ole hyväksynyt. Vahvaa meininkiä ja tavoitteena ilmeisesti Ruotsin kaltainen tilanne, jossa maahanmuutosta puhutaan vain positiiviseen sävyyn, kaikki muu on 30-lukua ja rasismia?
« Viimeksi muokattu: 17.04.2013, 10:21:39 kirjoittanut Blanc73 »
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

AuggieWren

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 636
 • Liked: 1552
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #14 : 17.04.2013, 10:14:45 »
Eiköhän piltit tällaisesta pelistä vain nuivistu? Opettaja, opettaja, miksi Suomi on pelin maali?
Kaikki ongelmat johtuvat rasismista ja kantaväestön asenteista.

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 593
 • Liked: 6922
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #15 : 17.04.2013, 10:19:27 »
Kaarinan Piispanlähteen koulun kahdeksasluokkalaiset ovat jo päässeet testaamaan Siirtolaisuusinstituutin kokoamaa oppimateriaalia maahanmuutosta. Yhtenä opetusvälineenä on lautapeli.

http://yle.fi/uutiset/maahanmuutto_tutuksi_lautapelin_kautta/6582352

Veikkaanpa, että ennen pitkää pelistä on tehty parodiaversio.  Esimerkiksi tyyliin "Mene vankilaan. Mene suoraan vankilaan kulkematta sossuruudun kautta."
« Viimeksi muokattu: 17.04.2013, 10:38:38 kirjoittanut Siili »

L. Brander

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 968
 • Liked: 2120
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #16 : 17.04.2013, 10:20:41 »
Lainaus
Opettajien kaipaama yhtenäinen muuttoliikkeeseen liittyvä opetusmateriaali on julkaistu Turun Siirtolaisuusinstituutissa

Miksi opettajat kaipaavat tällaista? Onko maahanmuuton autuuden selittämisen vaikeus niin suuri ja polttava kysymys kouluissa, että opettajat ovat oikein kaivanneet tätä? Ei kai joku nyt vaan keksi omiaan..


Vanhojen sosialistien kädet ovat lasten veressä - punainen viiva kulkee Prahasta Magadaniin.

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 18 739
 • Liked: 25959
 • Öyh
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #17 : 17.04.2013, 10:26:23 »
Lainaus
Suomeen on tulossa maahanmuuttajia ja on tullut jo paljon maahanmuuttajia, joten me joudumme vastaamaan tähän haasteeseen monella eri tasolla, sanoo Siirtolaisinstituutin johtaja Ismo Söderling.

Mitään muuta tavoitettahan elämässämme ei saa olla. Kaikki muu toiminta on rasismia.

Onko viimeisiltä nettoveronmaksajilta kysytty, haluavatko he rahoittaa Turun Siirtolaisinstituuttia?  :flowerhat:  :'(

Jane Doe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 534
 • Liked: 2202
 • Muh feels! So triggered right now!
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #18 : 17.04.2013, 10:34:16 »
Pahoittelen kevyttä antiani jo etukäteen, mutta ensimmäisenä tuli mieleen "palaa lähtöruutuun", joka on tosielämässä tuntematon käsite.
Wippajei!

Eurytmistinä alkaa mielikuvitus elää..

junakohtaus

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 9 441
 • Liked: 4278
 • Suvakkipissis
Vs: 2013-04-17 YLE Maahanmuutto tutuksi lautapelin kautta
« Vastaus #19 : 17.04.2013, 10:34:37 »
Tämä on varmaan yhtä hyvä paikka kuin jokin muukin jakaa kanssanne männäpäiväinen oivallus: jos tosiaan on, kuten meille väitetään, että maahanmuutosta nykyisin vain pieni osa on humanitääristä ja yhä suurempi osa työperäistä ja avioliittoihin liittyvää, silloinhan valtaosa maahanmuutosta on sellaista, mihin mikään kansainvälinen sopimus ei meitä velvoita.

Vai?
Now you can jump, Pallero. Ota kääretorttua.

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 591
 • Liked: 11568
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #20 : 17.04.2013, 10:41:49 »
Hyvät naiset ja herrat, olemme etusivulla.
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

dothefake

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 33 324
 • Liked: 17516
 • Imaaminoloinen kaktuslakkisetä. Rutinuiva.
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #21 : 17.04.2013, 10:45:42 »
Onkohan ne pelinappulat tummaihokkaita, vai kuinka asia on käännetty parhain päin.
Pelin nimeksi sopisi Ottomaattien tähti.
Sanokaa Fazer, kun haluatte mamuja.
Suomi, kestitysleirien saaristo.
Olin siellä minäkin.

Mursu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 244
 • Liked: 2292
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #22 : 17.04.2013, 11:01:31 »

Etelä-Euroopan rajavaltioihin saapuu kyllä valtava määrä turvapaikanhakijoita, mutta suurin osa heistä ei hae niistä turvapaikkaa, vaan jatkaa eteenpäin. Dublinin asetus ei vaikuta oikeasti suurimpien vastaanottajamaiden (Ranska, Saksa, Ruotsi) taakkaan sitä eikä tätä.

Tietääkseni lähes kaikki turvapaikanhalijat Suomeen tulevat Ruotsista eli ovat Dublin-tapauksia. Olen kuitenbkin ymmärtänyt, että sopimuksen mukaan ei voi palauttaa siihen maahan, josta on tullut vaan pitäisi palauttaa siihen maahan, josta on tultu EU:hun.

Lainaus
Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
[
Paperittomista maahanmuuttajista on käytetty myös käsitettä laiton maahanmuuttaja. Käsitettä pidetään leimaavana. He eivät kuitenkaan yleensä ole tehneet muuta laitonta kuin rikkoneet ulkomaalaislakia. Toisaalta esim. poliisin näkökulmasta ei ole olemassa kategoriaa ”paperiton maahanmuuttaja”, vaan henkilöllä on joko laillinen oleskelulupa tai sitten ei.

Miksi opetusmateriaalissa käytetään termiä "paperiton maahanmuuttaja", joka on pari vuotta sitten Suomeen lanseerattu Vapaan liikkuvuuden propagandatermi? Viranomaiset viittaavat edelleen laittomiin maahanmuuttajiin tai käyttävät muita täsmällisempiä termejä.

Maksavatko nämä paperittomat veronsa tunnollisesti? Vai eikö sillä niin ole väliä? Sitäpaitsi juuri se, että he ovat muuttaneet maahan laittomasti tekee heistä laittomia maahanmuuttajia.


Lainaus
Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Esimerkiksi Espanjassa paperittomat saavat terveydenhoitoa, ja Hollannissa heidän lapsillaan on mahdollisuus käydä koulua. Suomessa tämä on hyvin vaikeaa, joskin muutamat vapaaehtoiset lääkärit ovat alkaneet tarjota anonyymisti tukea Suomessakin. Tämän kaltaista toimintaa on järjestänyt mm. Helsingin diakonissalaitos, joka avasi paperittomille maahanmuuttajille klinikan vuonna 2011.

Espanja lopetti viime vuonna paperittomien terveydenhoidon.

Kaikki tällainen vain pahentaa tilannetta ja johtaa laittomien maahanmuuttajien määrän kasvuun ja siitä seuraaviin ongelmiin, rikollisuus, palkkojen aleneminen jne. Vaikea on suomalaisten kilpailla, jos laiton tekee homman pimeästi alle tonnilla kuussa.


Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Pitkä aikaväli:
Edut
- Geeniperinnön rikastuminen

Uskomatonta, että tällaista eugenistista argumenttia viljellään. Sitäpaitsi onko sekaantuminen rikastumista? Onko sirppisoloanemia rikkautta? Tyypilliseen muslimimaahanmuuttoon liittyy aika vähän geenivaihtoa. Lähinnä he muodostavat omia populaatioitaan.

elven archer

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 663
 • Liked: 10899
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #23 : 17.04.2013, 16:10:31 »
"Ideologia, uskomus ja toiminta, joka pohjautuu ajatukseen ihmisryhmien
biologisesta tai kulttuurisesta eriarvoisuudesta"
, sanotaan rasismin määritelmänä. Eli vahvasti taas ajetaan kulttuurirelativismia eteenpäin. Natsitkin olivat ihmisryhmä. Älkää siis olko rasisteja ja uskoko ja toimiko siten, että esittäisitte natsien olleen kulttuurillisesti vähempiarvoisia. :P

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 593
 • Liked: 6922
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #24 : 17.04.2013, 16:19:12 »

Lainaus käyttäjältä: Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa - Opettajan opas
Pitkä aikaväli:
Edut
- Geeniperinnön rikastuminen

Uskomatonta, että tällaista eugenistista argumenttia viljellään. Sitäpaitsi onko sekaantuminen rikastumista? Onko sirppisoloanemia rikkautta? Tyypilliseen muslimimaahanmuuttoon liittyy aika vähän geenivaihtoa. Lähinnä he muodostavat omia populaatioitaan.

Lisäksi joissakin näistä populaatioista serkusavioliitot ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus.  Näiden populaatioiden jäsenten maahanmuutto ennemminkin lisää kuin vähentää geneettisten sairauksien todennäköisyyttä.

Professori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 482
 • Liked: 2635
  • Professorin ajatuksia
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #25 : 17.04.2013, 19:44:29 »
No ei kuitenkaan ihan yksisilmäinen propagandapläjäys, jos ei puolueetonkaan. Tosiasia kuitenkin on, että nuoret näyttävät muodostavan käsityksensä eri maahanmuuttajaryhmistä ihan omien kohtaamistensa perusteella. Meillä se on johtanut tilanteeseen, jossa olen joutunut karsimaan silkkaa rasismia jälkikasvuni ajatuksista - tai ainakin puheista.
Niin kauan kuin yhteiskunnassa on todellinen sananvapaus se ei voi olla läpeensä mätä. Sen sijaan jokaisesta läpeensä mädästä yhteiskunnasta puuttuu todellinen sananvapaus.
Lisää ajatuksia: http://professorinajatuksia.blogspot.com/

Jaakko P.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 934
 • Liked: 149
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #26 : 17.04.2013, 20:44:23 »
Toivotaan että tämä pakkosyöttö kilpistyy terveeseen järkeen kuten uskonnon pakkosyöttökin ennen vanhaan.
Olen todennut, että kaikki on rasismia. Paitsi mokutus.

Phantasticum

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 598
 • Liked: 2199
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #27 : 17.04.2013, 21:28:10 »
Ihan vaan yksittäisenä huomiona, että opintomateriaalin sivulla 41 on lainattu eritrealaisen pakolaisen tai turvapaikanhakijan tarinaa Kaisa Viitasen ja Katja Tähjän teoksesta Paperittomat. Eritrealainen väittää, että Eritreassa ainoa sallittu uskonto on islam. Englanninkielinen Wiki ei kylläkään tue tätä väitettä. Sivulta 46 löytyy onnistunut kuva siitä, millaista maahanmuuttoa minä vastustan. En siksi, että kuvassa näkyvien ihmisten ihonväri on tummempi kuin omani vaan siksi, että kohdemaihin tulee tällaisen maahanmuuton mukana epätoivottavia lieveilmiöitä.

Kokoliha

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 3 512
 • Liked: 3769
 • Ei siellä maantiellä mukavaa ole
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #28 : 18.04.2013, 00:36:12 »
Olen sanonut tämän ennenkin, mutta kaikista pakkosyöttöpropagandan muodoista lapsiin ja alaikäisiin kohdistettu ideologinen propaganda on sitä kaikkein vastenmielisintä lajia, joka saa vatsan käääntymään ympäri. Ja tämä etenkin, kun sitä propagandaa tuotetaan verovaroilla.

Jos Sirola-opisto olisi vielä nykyään pystyssä, niin kaiketi sieltäkin tilattaisiin verovaroilla kustannettua propagandaa peruskouluihimme.
Oma mielikuvani uuvateista on se, että kyseessä on Suomen poliittisessa historiassa poikkeuksellisen epärehellinen ja limainen hanke. Se, mitä he ovat tehneet, tukee tätä mielikuvaa.

Sami Aario

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 597
 • Liked: 365
 • Pundit
  • Kiva Lending Team Homma^^^
Vs: Siirtolaisuusinstituutin opintomateriaalia kouluille 2013
« Vastaus #29 : 18.04.2013, 12:12:43 »
Lainaus
Pitkä aikaväli:
Edut
- Geeniperinnön rikastuminen

Onko tavoitteena siis "rikastuttaa" kantaväestön geeniperimää? Silloin kyse todellakin on pitkän aikavälin hyödystä, koska käsittääkseni ihmispopulaatioissa hyödyllisten alleelien yleistyminen vie tuhansia vuosia.

Jos tavoitteena on ainoastaan tuottaa Suomen rajojen sisäpuolelle geneettisesti toisistaan poikkeavia ihmisryhmiä, niin "rikastuminen" kyllä on mahdollista lyhyemmässäkin ajassa, mutta silloin voidaan kysyä mitä tarkoitusta tällainen palvelee.

Lisäksi voitaisiin vaihteeksi välillä vaikka kysyä ihan lääketieteen ja vaikkapa evoluutiobiologian asiantuntijoilta onko tällaiselle rikastuttamiselle jotain erityistä tarvetta.

EDIT: Oma maallikon näppituntumani on, että ihminen on Suomessa osoittanut lajina elinvoimaisuutensa ilman että sen geneettiseen monimuotoisuuteen on tähänkään mennessä puututtu. :P
« Viimeksi muokattu: 18.04.2013, 14:45:51 kirjoittanut Sami Aario »

Tagit: