Kirjoittaja Aihe: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?  (Luettu 17420 kertaa)

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 727
 • Liked: 41311
 • The Buddha of Kerava
Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« : 18.05.2013, 12:13:10 »
Mitä monikulttuuri on? Onko monikulttuurisuus mahdollista? Onko monikulttuurisuuteen pyrittävä?

Kuten otsikosta on arvattavissa, pyrin tässä kirjoituksessa tuomaan esille kannan, jonka mukaan monikulttuuria ei ole eikä sitä edes voi olla. Tämä on näinä monikultturismista hokemisen päivinä tietenkin outo käsitys, mutta lukija saa kirjoituksen lopuksi arvioida, olenko onnistunut perusteluissani.

Ennen monikulttuurisuuteen puuttumista lähdemme kuitenkin liikkeelle kulttuurista. Emme kysy, mitä se on, koska tietosanakirjoista ja internetistä voi löytää sille määritelmiä ja lisäksi jokaisella yksilöllä on oma, intuitiivinen käsityksensä asiasta. Sen sijaan kiinnitämme huomiomme kulttuuri-ilmiön sisäiseen rakenteeseen ja teemme erään keskeisen jaotuksen, jota yleensä ei huomata tehdä.

On nimittäin niin, että kulttuuri voidaan ja se pitää jakaa kahteen osaan. Näitä osia kutsun nimillä

1. Primääriset kulttuuripiirteet

2. Sekundääriset kulttuuripiirteet


Mitä nämä ovat?

Primääriset kulttuuripiirteet eli liikkumattomat ja vaihtamattomat kulttuuripiirteet ovat kulttuurin ytimessä olevia arvoaksioomia. Ne liittyvät perimmäisiin arvoihin ja moraalikysymyksiin, uskontoon ja metafysiikkaan, ihmisenä olemiseen ja moraalisena ihmisenä toimimiseen yhteisössä.

Sekundääriset kulttuuripiirteet eli liikkuvat ja vaihdettavat kulttuuripiirteet ovat arkipäiväiseen elämään liittyviä tapoja, taipumuksia ja ilmiötä. Ne liittyvät esimerkiksi mausteisiin, pukeutumiseen, musiikkiin, arkkitehtuuriin ja kaikenlaisiin jokapäiväisen arkielämän tottumuksiin.

Kutsun primäärisiä kulttuuripiirteitä liikkumattomiksi ja vaihtamattomiksi sen vuoksi, että primääriset kulttuuripiirteet eivät yleensä sinänsä liiku ilman, että niiden kantaja liikkuu ja vaihtamattomiksi sen vuoksi, että näitä arvoaksioomia ei tavallisesti vaihdeta toisiksi, vaan niissä pitäydytään lujasti kiinni. Sen sijaan sekundääriset kulttuuripiirteet ovat sekä liikkuvia että helposti vaihdettavia: ne liikkuvat herkästi ilman, että niiden "alkuperäinen" kantaja liikkuu, sillä ne leviävät kansainvälisen kaupan, tiedonvälityksen ja muodin mukana. Ne ovat myös helposti vaihdettavissa muodin tai kokeilunhalun seurauksena. Esimerkki primäärisen kulttuuripiirteen vaikutuksesta on, kun joku muuttaa toiseen maahan ja vie sinne omat uskonnolliset vaatimuksensa mukanaan. Esimerkki sekundäärisen kulttuuripiirteen vaikutuksesta on, kun joku tilaa nettikaupasta eksoottista maustetta kuultuaan siitä ruuanlaitto-ohjelmassa.

Kulttuuri on ensisijaisesti arvojärjestelmä. Niinpä kulttuurista puhuttaessa se liittyy ennenkaikkea primäärisiin kulttuuripiirteisiin, eli arvoihin, ei niinkään arvoneutraaleihin sekudääristen kulttuuripiirteiden maailmaan. Monikulttuuria siis ei ole se, että arvoneutraalit ja banaalit tavat sekoittuvat vaikkapa siten, että Puolassa syödään pizzaa tai että Kiinassa juodaan hollantilaista olutta, koska näihin toimiin ei liity kulttuurille ominaista arvolatausta - kyse on vain vaihdettavista tavoista ja tottumuksista. On siis perustavanlaatuinen virhe ajatella, että jokin asia on monikulttuurinen vain siksi, että se on peräisin jostain kaukaa. Kulttuuria ei määritä maantieteellinen etäisyys vaan kulttuurin sisäinen arvolataus. Jos jokin asia istuu helposti tai ilman mitään kitkaa 14000 kilometrin päässä olevaan yhteiskuntaan, se todistaa, että kyseessä on arvoneutraali eli kulttuurineutraali asia, eikä monikulttuurisuus.

Kuitenkin kulttuurineutraalit asiat sekoitetaan tavan takaa kuviteltuun monikulttuuriin eli sekundääriset kulttuuripiirteet sekoitetaan primääristen kulttuuripiirteiden funktioihin. Toisinsanoen monet idealistit kuvittelevat monikulttuurin olevan eksoottisia mausteita, värikkäitä vaatteita ja erilaista musiikkia, vaikka kyseessä ovat vaihdettavissa olevat, kulttuurineutraalit ja usein muodin mukanaan tuomat asiat. Sen sijaan idealisti ei ymmärrä, että monikulttuurissa on kyse vastakkaisten arvomaailmojen kohtaamisesta. Siinä kyse ei ole mausteista vaan arvoista ja metafysiikasta.

Kun nyt olemme tehneet selväksi kulttuurin kaksinaisen jakautumisen toisaalta primäärisiin kulttuuripiirteisiin ja toisaalta sekundäärisiin kultuuripiirteisiin, alamme pohtia monikulttuurisuuden kysymystä. Sehän liittyy nimenomaan primäärisiin kulttuuripiirteisiin, koska sekundäärisistä kulttuuripiirteistä puuttuu arvolataus eli ne ovat monikulttuurisuuden sijaan kulttuurineutraaleja.

Koska kulttuuri on arvojärjestelmä, väitämme, että monikulttuurisuus tai oletettu sellainen on kahden tai useamman keskenään ristiriitaisen arvojärjestelmän asettaminen samaa tilaan tai yhteiskuntaan. Jos tällainen asettelu tehdään, voidaan kysyä, onko yhteiskunta tuolloin monikulttuurinen? Moni voisi vastata tähän myöntävästi, mutta meidän on pakko vastata kieltävästi. Miksi? Siksi, että on olemassa nk. 1+1+1 - sääntö. Se tarkoittaa sitä, että yhdessä yhteiskunnassa voi yhdellä kertaa olla dominanttina vain yksi arvojärjestelmä. Kyseessä ei siis ole monikulttuuri, vaan yksikulttuuri, jossa pinnan alla esiintyy ja velloo dominoivaa kulttuuria vastustavia kulttuureita.

Yhteiskunnassa siis voi kerrallaan vallita vain yksi kulttuuri, olkoot sivukulttuureita vaikka miten monta. Esimerkiksi oikeusjärjestelmä toimii aina yhden arvojärjestelmän pohjalta. Ei ole esimerkiksi niin, että parittomilla viikoilla tuomitaan länsimaisen oikeusjärjestelmän mukaan ja parillisilla sharian mukaan - jompikumpi vallitsee. Mikä tarkoittaa yksikulttuurisuutta. Ja ottaaksemme vielä käytännön esimerkin, kuvitelkaamme tilanne, jossa udmurtit katsovat, että saunan ylälauteen tulee olla 110 senttimetriä maasta mutta nenetsit vaativat, että oikea korkeus on 130 senttimetriä. Kun kuitenkin saunoja ( yhteiskuntia ) on vain yksi, voivat lauteet olla vain yhdellä korkeudella - eli yksikulttuurisuus vallitsee. Joko siis udmurtit ovat dominantissa asemassa tai sitten nenetsien kansa.

Nyt tietysti monikultturisti-idealisti voisi väittää, että jos udmurtit ja nenetsit sopivat keskenään kompromissin ja päättävät, että lauteet ovatkin 120 senttimetrin korkeudella lattiasta, kyseessä on monikulttuuri. Mutta näin ei ole. Sillä jälleen yksi arvojärjestelmä hallitsee, ei monta: lauteet ovat jälleen yhdellä ainoalla korkeudella, eivät kahdella tai useamalla. Nyt monikultturisti-idealisti esittää, että voisivathan samat lauteet olla useammalla eri korkeudella. Voisivat toki. Voitaisiin siis rakentaa segregaatiolauteet. Mutta eivät nekään edustaisi monikulttuuria, vaan segregaatiota, missä eri ryhmät kyyhöttävät omiensa parissa nauttien omasta yksikulttuurisuudestaan. Tuollainen yhteiskunta ei ole monikulttuurinen, koska sulautumista ei tapahdu, vaan se olisi pirstoutunut yhteiskunta, jossa kulttuurikonfliktit ovat jatkuvasti esillä.

Samoin kuin vesi, joka aina hakeutuu vaakatasoon alimpaan mahdolliseen kohtaan, samoin yhteiskunta hakeutuu aina kohti yksikulttuurisuutta siten, että vain yksi kulttuuri voi kerrallaan olla dominantti yhdessä yhteiskunnassa - muistammehan 1+1+1-säännön. Jos yhteiskunnassa kuitenkin on useita niin vahvoja kulttuureita, että mikä tahansa niistä voisi periaatteessa saavuttaa dominantin aseman, ei synny monikulttuurisuutta, vaan vakava konfliktitilanne ja yhteiskunnan pirstoutuminen.

Monikulttuuri siis on mahdotonta. Se on mahdotonta paitsi filosofisesti, myös käytännöllisesti. Syy, miksi monikulttuurin olemassaoloon ja mahdollisuuteen uskotaan, johtuu siitä, että sekoitetaan primääriset ja sekundääriset kulttuuripiirteet ja vedetään jälkimmäisten helposta ja jopa viihdyttävästä vaihtelusta se väärä johtopäätös, että kulttuurit kaikilla tasoillaan olisivat yhteen sovitettavissa. Korostettakoon vielä, että primääristen kulttuuripiirteiden ja sekundääristen kulttuuripiirteiden ero ei ole kvantitatiivinen, vaan kvalitatiivinen. Jos tämä ymmärrettäisiin, tajuttaisiin myös, että monikulttuuri on mahdotonta.

Se, että se on mahdotonta, ei kuitenkaan estä tosiasiat kieltäviä idealisteja tavoittelemasta monikulttuuria - varsinkaan, kun valtakuntamme virallinen tavoite on monikulttuurinen Suomi. Ei tarvitse olla ennustaja tajutakseen, ettei tuo tavoite tule milloinkaan toteutumaan, vaikka odottaisimme tuhat vuotta ja kaataisimme hankkeeseen kaikki maailman rahat ja painaisimme lisää 100-kertaisen määrän, sillä monikultuuri ei toteudu, koska se on mahdottomuus, ei siksi, että joku olisi rasisti tai siksi, ettei tarpeeksi varoja olla hankkeeseen kohdistettu.

Monikulttuurisuus on valhe. Se on epäloogisuutta. Se on hulluutta. Se on utopia. Se on unelma sellaisesta, mikä ei ole mahdollista. Ja ennenkaikkea se on työkalu niille, jotka haluavat hajoittaa ja hallita. Joten olkaamme tarkkoina siellä!

Mitä mieltä sinä olet?
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Tragedian synty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 528
 • Liked: 6746
 • Ukrainan asia on Suomen asia
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #1 : 18.05.2013, 12:28:35 »
Mitä mieltä sinä olet?

Kaipuu monikulttuurisuuteen lännessä johtuu meidän primääristen kulttuuripiirteittemme katoamisesta. Täällä asuu ihmisiä, jotka ovat ajautuneet arvotyhjiöön, kun he ovat vieneet itsekriittisyyden sairaalloiselle tasolle. He ovat luopuneet kristillis-klassis-valistuksellisista arvoista, ja tiedostamattaan kaipaavat tilalle jotain. Tämä "jotain" ei ole monikulttuurisuutta, koska monikulttuurisuus on vain eksotiikan kaipuun kaunistelua; he haluavat kokonaan pois omastaan.

Fanaattisimmat monikultturistithan ovat naisia. Feminismin dominanssi meidän kulttuurissamme on sysännyt marginaaliin perinteiset miehiset hyveet. Monikultturistinaiset samaan aikaan ilakoivat tästä että inhoavat sitä, koska feminiinisyyteen kuuluu luontaisesti taipumus ihailla perinteisiä miehisiä hyveitä. Kun näitä ei löydy kantaväestön miehistä, joista ne on indoktrinoitu pois, kääntyy kaipuu kohti islamilaista maailmaa. Se näyttäytyy luonnollisena, hyvänä, jota on tavoiteltava, ei siksi, että sen primääriset kulttuuriset piirteet olisivat tavoiteltavia, vaan koska sen kulttuuri on ihmisluonnolle sopivampi. Juuri tästä syystä muslimit, eivätkä esimerkiksi kiinalaiset, ovat monikultturismin erityisvarjeluksessa.

PS. Miksi et Eino P kirjoita näitä tekstejäsi mihinkään blogiin? Keskustelupalstalla ne tuppaavat hukkumaan ajan myötä uusien viestien alle, mikä on sääli ajatellen kriittistä yhteiskunnallista keskustelua tässä maassa.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2013, 12:31:58 kirjoittanut Tragedian synty »
Ceterum censeo Russiam esse delendam.

Kimmo Pirkkala

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 846
 • Liked: 6107
 • Järkioikeistolainen
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #2 : 18.05.2013, 12:50:55 »
Hyvin pitkälti olen juurikin samaa mieltä ja useissa yhteyksissä olen toistanut saman: Pyrkimys (sillä se jää aina vain pyrkimykseksi) monikulttuurisuuteen johtaa joko segregaatioon tai sulautumiseen ja vahvimpien kulttuuripiirteiden voittamiseen: uuteen monokulttuuriin. Monikulttuurisuus voi toimia vain, jos monikulttuurin osakulttuurit ovat täydellisen ristiriidattomia. Mutta silloinhan kyse onkin riittävän samankaltaisista kulttuureista, ei monikulttuurista. Esim kaukoidän ihmiset, thaimaalaiset ja vietnamilaiset mm sulautuvat verrattain vaivattomasti länsimaihin päinvastoin kuin lähi-itämaiset. Ja todellakin sulautuvat, eli tulevat osaksi länsimaiden monokulttuuria loppujen lopuksi.

Primääri- ja sekundäärijaottelu on myös hyvä ajatus. Itse olen pitänyt musiikkia, ruokaa yms. helposti liikkuvia kulttuuripiirteitä vain kuorrutteena, en kovana ja liikkumattomana kulttuurin ytimenä. Sen verran esitän Einon näkemykseen kuitenkin kritiikkiä, että uskonto ei välttämättä (ja ainakaan länsimaissa) kuulu primäärisiin kulttuuripiirteisiin, sillä uskonnon suhteen Suomikin on ollut varsin vaivatta "monikulttuurinen" jo pitkään, sillä kirkkoon kuulumattomat, uskonnottomat ja kristityt ovat onnistuneet elämään Suomessa varsin vaivattomasti yhdessä jo hyvinkin sata vuotta. Tosin moraali- ja käyttäytymiskäsityksiltään suomalaiset ateistitkin ovat pohjimmiltaan kristittyjä. Uskonnottomia, mutta moraalimaailmaltaan kristittyjä.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 727
 • Liked: 41311
 • The Buddha of Kerava
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #3 : 18.05.2013, 12:58:30 »
Lainaus
Miksi et Eino P kirjoita näitä tekstejäsi mihinkään blogiin?

Aikani on niin pieninä sirpaleina, että harvoin voin pitkäjännitteisesti kirjoittaa mitään harkitumpaa. En usko, että ehtisin tuottaa sen tasoista tekstiä, mitä blogi vaatisi - ainakaan tarpeeksi usein.

Mutta jos voitan lotossa ja saan jättää duunit, niin palataan sitten  :)
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

J. Lannan haamu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 173
 • Liked: 7670
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #4 : 18.05.2013, 13:18:51 »
Koboltin kovaa kulttuurianalyysiä heti aamupäivästä.

Olisiko kuitenkin ns. tavallisen tallaajan hyvä tulla tietoiseksi noista primääreistä kulttuuripiirteistä, jotka ovat siellä jäävuoren merenpinnan alla.

Toinen mietintä johon olen päätynyt, on se että janalla, jonka toisessa suunnassa tai millä lie y-akselilla on kulttuuri, toisaalla on primitiivinen biologinen luonto. Huono termi, mutta tarkoittanee sitä, että kulttuuri on aina ihmisen merkityksen luoma. Ehkä jotkut ihmisessä vallitsevat aspektit menevät kulttuurin ja biologian tai psykologisten piirteiden rajamaille, mutta noin yleensä kulttuuriin liittyy merkityksen tiedostaminen ja sen luominen. Miellän sanonnan 'ihminen on erkaantunut luonnosta' myös siten, että ihminen on kasvanut syntymästään kulltuuriin, joka näinä päivinä evolvoituu nopeammin mitä biologinen ja psykologinen kykymme käsittää asioita.

Kyllähän noita syitä löytyy, miksi monikulttuuri on mahdotonta ainakin toteutuakseen millään tavalla eettisesti tässä tilassa tähän aikaan.
Yksilö - Kulttuuri - Luonto/ The Knower - The Known - The Unknown.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 727
 • Liked: 41311
 • The Buddha of Kerava
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #5 : 18.05.2013, 13:41:17 »
J. Lanta:

Lainaus
Olisiko kuitenkin ns. tavallisen tallaajan hyvä tulla tietoiseksi noista primääreistä kulttuuripiirteistä, jotka ovat siellä jäävuoren merenpinnan alla.

Olisi.

Koska tavallisesti kulttuurista hahmotetaan vain sen pintataso, eli sekundääriset kulttuuripiirteet ja kuvitellaan, että kaikki muukin kulttuuriin liittyvä on vain jotain "jännää, erilaista ja eksoottista", jota joskus voisi itsekin kokeilla tajuamatta, että tuon pintatason alla on syväkulttuuri eli primäärikulttuuri, joka arvoiltaan saattaa olla erittäin jyrkässä vastakohdassa vaikkapa länsimaisen humanismin ja ihmisoikeuksien kanssa.

Pitäisi muistaa, että chilin syönti ja tiibetiläisen kansanmusiikin kuuntelu eivät ole monikulttuuria kulttuurin syvärakenteen eli primäärikulttuurin näkökulmasta, vaan että kyseessä on vain jokin jotakuta miellyttävä pintatason asia, kenties muodin mukanaan tuoma. Vaikka pintakulttuurin ilmiöt usein ovatkin mukavia, ovat ne sikäli vaarallisia joidenkin kohdalla, että nämä alkavat kuvitella, että syväkulttuurin ilmiöt ovat ikäänkuin jatkumo pintakulttuurin viattomille asioille. Pintakulttuuri on siis eräänlainen Troijan hevonen, jonka avulla saadaan luontainen itsepuolustus unohtamaan siellä, missä ihmisyyden vastainen syväkulttuuri on uimassa sisään. Mielestäni suvaitsevaisuuteen taipuvaisten idealistien tulisi tiedostaa juuri nämä kaksi kulttuurin tasoa, syvätaso eli primääriset kulttuuripiirteet ja pintataso, eli sekundääriset kulttuuripiirteet ja näiden kvalitatiivinen ero. Mutta valitettavasti suvaitsevaisille tyypilliseen tapaan niputetaan kaikki yhdeksi homogeeniseksi massaksi ilman kykyä nähdä erilaisuutta ja rajoja.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Taimi

 • Vieras
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #6 : 18.05.2013, 14:25:00 »
Monikulttuurisuus on mahdoton toteutua, sillä ihminen itse ei ole monikulttuurinen, vaan perusolemukseltaan, kuinka tuon kuvaisi? Traditionaalinen? Oma-keskeinen. Ihmisen, kuten eläimenkin säilyvyys perustuu siihen, että hän puolustaa itseään, perhettään, poikasiaan, pentujaan, tuo ruuan heille, puolustaa kotiaan, reviiriään, isänmaataan.

Kyllä nuo sosialistiset darwinistit tämän ymmärtävät ja juuri siksi monikulttuurisuus tähtääkin yhteiskunnan perusrakenteiden murtamiseen. Kyseessä on maailmanlaajuinen poliittinen salaliitto. Ilman mitään folioita: kyseessä on tarkoituksellinen ihmisen perusturvan hajoittaminen, päämääränä kaaos, jonka jälkeen ihmiskunta ottaa vastaan ihan minkä tahansa ideologian, jos se vain palauttaa edes jonkinlaisen turvallisuuden. Tällöin kuka tahansa isä aurinkoinen julistetaan maailman pelastajaksi ja toisinajettelijat tapetaan.

Ihmiskuntaa ja yhteiskuntaa vastaan hyökätään eri aseita käyttäen, ensin on hajoitettava perinteinen perheajattelu. Näin on jo tapahtunut. Hajoitetaan perinteinen seksuaalimoraali: homoseksuaalisuuden, insestin, pedofilian laillistaminen. Näitä käyttäen ihmiskunnan turvallisuudentunne rikotaan jo lapsena. Monikulttuurisuuden keinoin taas pyritään hajoittamaan kansojen ja valtioiden rakenteita, se on aseeton hyökkäys, toisen kodin valloitus, jolloin itseään ja reviiriään puolustavat nimetään mm. rasisteiksi.

Kun veteraanimme Kannaksella ampuivat maahamme tunkeutuvaa vihollista, olivatko he rasisteja? Eivät halunneet luovuttaa omaansa vieraalle.

Ei pidä uskoa sanaleikkejä ja illuusioita. Tosiasiat ovat olemassa, eivätkä ne muutu, vaikka niitä kutsuttaisiin toisilla ja uhreja syyllistävillä nimityksillä.

Huomaatteko, mitkä puolueet aivan erityisesti nousevat esiin tämän myyräntyön tekijöinä?

Euroopan kohdalla ne ovat ainakin vasemmisto ja vihreät. Ja Suomessa kirsikkana tortussa, tuo iankaikkinen RKP.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2013, 14:26:42 kirjoittanut Taimi »

Aeon

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 883
 • Liked: 3456
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #7 : 18.05.2013, 14:36:53 »
Monikulttuurisuus on mahdollista, mutta se vaatii kaikkien eri kulttuureitten sopeutumista elämään keskenään. Tämä on se asia, joka kotimaisilta suviksilta unohtuu. Kaikkien kulttuurien edustajat eivät ole valmiita sopeutumaan uuteen ympäristöön. Huomioitavaa on myös se, että kulttuurien välinen ero ei selitä tätä, koska joku jo mainitsikin aasialaisten sopeutuvan hyvin ns. länsimaiseen kulttuuriin.

Hyviä esimerkkejä eri kulttuurien onnistuneesta sekoittumisesta on mm. Etelä-Aasiassa. Malesiassa, Singaporessa ja Filipiineillä on todellinen kulttuurien sekametelisoppa; vaikutuksia on eri puolilta Aasia ja länsimaista (etenkin Filipiineillä, jossa Amerikkalaisella kulttuurilla on todella iso vaikutus). Tässä pitää myös huomioida se, että kyseisissä paikoissa ihmiset ovat tottuneet tuohon kulttuurien sekoittumiseen. Suurin kulttuuriin liittyvä konflikti tuolla alueella lienee pääasiassa Mindanaolla riehuvat porukat, jotka yllättäen ovat muslimeja.
Hommalla junttaamista vuodesta 2009 lähtien

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 727
 • Liked: 41311
 • The Buddha of Kerava
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #8 : 18.05.2013, 14:40:20 »
Taimi:

Lainaus
Monikulttuurisuus on mahdoton toteutua, sillä ihminen itse ei ole monikulttuurinen, vaan perusolemukseltaan, kuinka tuon kuvaisi? Traditionaalinen? Oma-keskeinen. Ihmisen, kuten eläimenkin säilyvyys perustuu siihen, että hän puolustaa itseään, perhettään, poikasiaan, pentujaan, tuo ruuan heille, puolustaa kotiaan, reviiriään, isänmaataan.

Primäärisillä kulttuuripiirteillä on taipumus itsesuojeluun. Se on tietysti luonnollista, koska kulttuurit arvojärjestelminä ovat jatkuvassa "sodassa" keskenään. Kulttuuri, joka ei aktiivisesti puolusta paikkaansa, rapautuu ja tuhoutuu. Ihminen on kulttuurieläin. Siinä, missä eläimillä on vaistot ohjaamassa toimintaa ja varmistamassa tulevaisuutta, siinä ihmisellä on kulttuuri. Sillä kulttuuri on ihmisen "vaisto": se ohjaa yksilöä tarkoituksenmukaiseen toimintaan, suojelee häntä ja auttaa valitsemaan vaihtoehtojen välillä. Kulttuuri kertoo myös, mikä on haitallista ja mitä pitää varoa. Jos ihmiseltä riistetään kulttuuri tai rapautetaan sitä monikultturismi-ideologialla, kyseessä on sama asia kuin jos eläimeltä riistettäisiin sen vaistot, vietit ja oikeus luonnonmukaiseen toimintaan.

Sen sijaan sekundäärisillä kulttuuripiirteillä ei ole samaa asemaa tai funktiota. Ne ovatkin vaihdettavissa ilman, että syväkulttuurista luovutaan. Siksi onkin naurettavaa kritisoida kulttuuritietoisia eli maahanmuuttokriitikoita impiwaaralaisiksi sen vuoksi, että he suojelevat kulttuurin syvätasoa. Se ei tarkoita kulttuurin pintatason muutosten vastustamista: mämmi voidaan kyllä vaihtaa milloin vain sambusaan, ei kulttuurin syvärakenteiden suojelu tarkoita sitä, etteikö pintarakenteen tasolla voitaisi toteuttaa suurtakin vaihtelua. 
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 064
 • Liked: 8965
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #9 : 19.05.2013, 00:15:42 »
Hyvä avaus Einolta. Vastaamisen tarttumapinta on kuitenkin vaikea, koska esitys on niin ehdoton ja perusteltu. ääridemokraatin tavoin näen "pyrkimyksen" - liikkeen - olevan yksi tärkeä osa, joka jäi huomiotta. Kulttuuri ei ikinä ole valmis. Se on jatkuvasti liikkeessä kohti monokulttuuria, mutta ei koskaan saavuta sitä. Siinä mielessä myös monokulttuuri on mahdottomuus. Ongelma on vieläkin syvemmällä: kielessä. Kieli on aina ehdoton - kyllä tai ei - luonto taas on aina jotain siltä väliltä. Lopulta jopa oikeusjärjestelmä on vain kasa yksittäisiä tuomareita ja heidän näkemyksiään oikeudesta. Kaikki liikkuu. Eikä ole mitään yleistä säännönmukaisuutta. Yksilö voi luoda kulttuurin. Poikkeustapaus on kaiken alku.

Monokulttuuri on se osa kokonaisuutta, jossa on liike saatu jo päätökseen. Se on valmis perustus, jonka päälle jatkuvasti rakennetaan uutta. Muiden kulttuurien mukaan tuonti on perustusten uudelleen tekoa; vanhan rikkomista ja uudella korvaamista. Se käynnistää liikkeen uudelleen siellä missä se on pysähtynyt. Samalla se murskaa kaiken mitä sen päälle on rakennettu. Tässä "sekundääriset" piirteet ovat niitä joiden päälle ei ole rakennettu mitään tai vähän. "Primäärit" piirteet taas vievät itsensä lisäksi paljon muuta - lisäksi ne ovat liitoksissa toisten primäärien piirteiden kanssa elleivät jopa herkässä tasapainotilassa. Yhden muuttaminen voi aiheuttaa yllättäviä muutoksia kaikissa.

Primäärisillä kulttuuripiirteillä on taipumus itsesuojeluun. Se on tietysti luonnollista, koska kulttuurit arvojärjestelminä ovat jatkuvassa "sodassa" keskenään.

Primääriset piirteet suojelevat toinen toisiaan - mutta ne ovat myös luonnon ja elinolosuhteiden suojelemia. Jo muinainen Persian kuningas kieltäytyi muuttamasta parempiin oloihin Kreikkaan, koska hänestä olisi siten aikaa myöden tullut "kreikkalainen". Luonto myös pakottaa kulttuuria muuttumaan. Kun germaani metsiä ylikäyttävä kulttuuri oli käyttänyt metsät loppuun, se ei voinut enää jatkaa entisellään. Edes monokulttuuri itsessään ei ole pysyvä tila.
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)

BattleOfPoitiers

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 57
 • Liked: 29
 • Last Finn standing
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #10 : 19.05.2013, 09:37:17 »
Hyvin argumentoitu avaus Einolta. Avauksesta jäi puuttumaan jotain, mikä selittäisi ilmiötä (sikäli kun esitetyt kulttuuritasot ovat tosia). Jäin kaipaamaan tähän psykologian näkökulmaa.

Psykologisesta näkökulmasta ihmisen perustarpeisiin kuuluu turvallisuuden tunteen kokeminen. Ihminen haluaa, minäkuvansa rakentuessa ja muuttuessa myöhemmin elämänsä aikana, hallita maailman tietotulvaa. Tähän kuuluu mm. nopeasti tehtävä asioiden luokittelu. Näin ihminen toimii myös kohdatessaan muita ihmisiä. Eri rodut saatetaan mieltää osaksi erillistä kollektiivia, koska ihmisellä on halu ja tarve turvallisuuteen. Sikäli kun esimerkiksi eri kulttuurin edustajan kanssa kahvilla käyminen saattaisi altistaa itsen tai treffikumppanin, todelliseen tai kuviteltuun vaaraan, oman uskonnon/kieli-identiteetin/arvomaailman totaaliseen muutokseen, sukulaisten ja ystävien arvostuksen menettämiseen ja sosiaalisen turvaverkon romahdukselle, on ymmärrettävää että kohtaamisia voidaan pyrkiä välttämään.

Miksi sitten länsimainen nainen, jota voidaan pitää kenties vapaimmassa ja vaikutusvaltaisimmassa asemassa olevana verrattuna koko muun maailman naisiin, haluaisi maahan kollektiiveja, jotka tulevat voimakkaista, muutoshaluttomista, voimaa ihannoivista primäärikulttuureista? Selittääkö evoluutiopsykologia tämän? Antaako perheen ja suvun voimin naisiaan neuroottisesti vahtiva viiteryhmä signaalin turvallisuudesta? Jos näin on, niin miksi? Olisiko nainen valmis menemään niin pitkälle, että hylkäisi oman kulttuurinsa em. uhkienkin uhalla? Miksi sellaista tehtäisiin? Saavutetaanko sillä jälkeläisille paremmin turvattu asema elämässä ja enemmän jälkeläisiä? Miksi osalle naisia se on mukavampi ajatus kuin yksilökeskeinen, vahvat kauneusihanteet projisoiva hedonismikulttuuri?

Samalla kun voidaan pohtia eri kulttuuritasojen ja rotujen määritelmiä ja hioa yksityiskohtia vasta-argumentteineen, on olennaista ymmärtää miksi yhteiskuntaamme tuodaan niin kutsuttuja monikulttuurisia aineksia, jotka pitäytyvät monokulttuurissaan. Miksi arvotyhjiöt pyrkivät täyttymään?
"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." -Mahatma Gandhi

"Mokutus on vahva uskonto: uskova uskoo, vaikka ei näe. Monikulttuuriuskovainen uskoo, vaikka näkee."

Ei ole olemassakaan mitään monikulttuuria: on vain olemassa olostaan keskenään taistelevia monokulttuureja.

vilinpoika

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 28
 • Liked: 3
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #11 : 19.05.2013, 14:55:15 »
Neuvostoliitossa yrittivät 70 vuoden ajan muuttaa ihmistä monikulttuuriseksi, Homo Sovjeticukseksi. Kaikkien piti olla "veljet keskenään". Kun homma kaatui syliin, niin venäläiset on luokiteltu euroopan rasistisimmaksi kansaksi. Ei monikulttuurisuus väkisin onnistu, ei Suomessakaan vaikka kovasti yrittävät. Ruotsissa asuneena olen omin silmin nähnyt näitä ghettoalueita, joihin tavallisella ruotsalaisella ei juuri ole menemistä, ainakaan hämärässä, pyssyt paukkuu ja poliisi ja palokuntakin epäröivät mennä niihin. Jos joku sikäläisistä päättäjistä on vasiten toivonut tällaista kehitystä, niin täytyy olla erittäin pahasti sairas nupistaan. Suomen pitäisi karistaa päältänsä se pikkuveljen mantteli ja lakata seuraamasta mokoman fiaskon esimerkkiä. Nassesetä on nyt hyvin vihainen.

BattleOfPoitiers

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 57
 • Liked: 29
 • Last Finn standing
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #12 : 19.05.2013, 16:54:25 »
Täydennyksenä aiempaan viestiini, jossa esitin psykologian näkökulmasta yhdeksi vaihtoehdoksi monimonokulttuurin kannatukselle turvallisuuden tunteen:

Miksi nainen hylkäisi oman viiteryhmänsä ja tulisi osaksi uutta kollektiivia? Tarkastellaan asiaa seksuaalisuuden näkökulmasta. Seksuaalisuus on keskeisimpiä ihmisen perustarpeista ja hyvin voimakas vietti. Miksi naiset voisivat tästä näkökulmasta kannattaa vahvan, voimaa, maskuliinisuutta ja tilan haltuunottavaa kultturin rantautumista omaan lähiöön? Evoluutiopsykologia selittää, että naiset suosivat kuukautiskiertonsa puolivälissä maskuliinisempia miehiä. Suvun jatkumiselle on edullista tuottaa useita jälkeläisiä yhden tai kahden sijaan. Voisiko olla niin, että nainen kokee olonsa turvatuksi miehelle alisteisessa asemassa, jossa hänellä ei ole vaikutusvaltaa tavanomaisessa määrin? Onko tässä myös seksuaalinen aspekti mukana? Miksi toisen kulttuurin arvot viehättävät omaa enemmän?

Tässä muutamia kysymyksiä pohdittavaksi. Ellei toisin perustella, oletan että taustalla on psykologisesti halu turvallisuuden tunteeseen, seksuaalinen alisteisuus miehelle, halu tuottaa useita jälkeläisiä sekä oman arvotyjiön täyttö, jolla täydennetään maailmankuvaa, asetetaan valmiit, voimakkaat arvot ja tyydytetään näin osa tarpeista.
"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." -Mahatma Gandhi

"Mokutus on vahva uskonto: uskova uskoo, vaikka ei näe. Monikulttuuriuskovainen uskoo, vaikka näkee."

Ei ole olemassakaan mitään monikulttuuria: on vain olemassa olostaan keskenään taistelevia monokulttuureja.

Antti-Kristiina

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 44
 • Liked: 20
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #13 : 20.05.2013, 00:43:17 »
Eino P. laittaa aika pistämättömästi taasen. Hyvin samankaltaisia ajatuksia olen haudutellut omassa ajukopassani, tosin vähän eri termeillä, enkä ole saanut asiaa kiteytetyksi ihan näin hienosti koskaan. Olen lähinnä ajatellut, että Einon primäärisiksi piirteiksi mainitsemat ovat se kulttuurin kova ydin, kulttuuri itsessään - se työkalupakki, jonka avulla ihminen sitten pienessä päässään käsittelee kohtaamaansa maailmaa. Sekundääriset piirteet taas olen käsitellyt lähinnä kulttuurin manifestaatioina; tuottamamme tiede, taide ja yhteiskunta vain ilmentää kulttuuriamme.

Eino nyt vain laittoi paremmin, kuin minä. Hatunnosto. Hyvää ajattelua, hyvää tekstiä.

Kaipuu monikulttuurisuuteen lännessä johtuu meidän primääristen kulttuuripiirteittemme katoamisesta. Täällä asuu ihmisiä, jotka ovat ajautuneet arvotyhjiöön, kun he ovat vieneet itsekriittisyyden sairaalloiselle tasolle. He ovat luopuneet kristillis-klassis-valistuksellisista arvoista, ja tiedostamattaan kaipaavat tilalle jotain. Tämä "jotain" ei ole monikulttuurisuutta, koska monikulttuurisuus on vain eksotiikan kaipuun kaunistelua; he haluavat kokonaan pois omastaan.

Taipuisin väittämään, että koko touhu johtuu lähinnä sokeudesta; on kasvettu ja ajateltu niin umpiossa, ettei todella ymmärretä, että kulttuurien erot voivat olla jotain muutakin, kuin vähän erilaiset mausteet ja musiikkimaku. Ei nähdä pintaa syvemmälle. Toisaalta tarve olla ns. hyvä ihminen ja länsimaisen - varsinkin pohjoismaisen - kulttuurin pitkä tasa-arvoisuuden ja vastuullisuuden perinne yhdistettynä ideologiseen lähestymistapaan eivät anna hyvää pohjaa ymmärtää täysin vastakkaisia kulttuureita, joissa vastuu on jollain ylemmällä, ja toinen sukupuolista on lähinnä verrannollinen kotieläimeen. Ideologian ja oman kulttuuriperimän yhteistyössä aiheuttama perspektiivin puute ihmisyyteen saavat sivuuttamaan tosiseikat, ja syvänäkemyksen jäädessä kognitiivisen dissonanssin peittoon keskitytään niihin Einon sekundäärisiksi nimittämiin piirteisiin, jotka eivät ole niinkään ristiriidassa monikulttuuri-nimisen ideologian kanssa.

Tykkimies Pönni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 326
 • Liked: 2806
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #14 : 20.05.2013, 01:10:22 »
Täydennyksenä aiempaan viestiini, jossa esitin psykologian näkökulmasta yhdeksi vaihtoehdoksi monimonokulttuurin kannatukselle turvallisuuden tunteen:

Miksi nainen hylkäisi oman viiteryhmänsä ja tulisi osaksi uutta kollektiivia? Tarkastellaan asiaa seksuaalisuuden näkökulmasta. Seksuaalisuus on keskeisimpiä ihmisen perustarpeista ja hyvin voimakas vietti. Miksi naiset voisivat tästä näkökulmasta kannattaa vahvan, voimaa, maskuliinisuutta ja tilan haltuunottavaa kultturin rantautumista omaan lähiöön? Evoluutiopsykologia selittää, että naiset suosivat kuukautiskiertonsa puolivälissä maskuliinisempia miehiä. Suvun jatkumiselle on edullista tuottaa useita jälkeläisiä yhden tai kahden sijaan. Voisiko olla niin, että nainen kokee olonsa turvatuksi miehelle alisteisessa asemassa, jossa hänellä ei ole vaikutusvaltaa tavanomaisessa määrin? Onko tässä myös seksuaalinen aspekti mukana? Miksi toisen kulttuurin arvot viehättävät omaa enemmän?

Tässä muutamia kysymyksiä pohdittavaksi. Ellei toisin perustella, oletan että taustalla on psykologisesti halu turvallisuuden tunteeseen, seksuaalinen alisteisuus miehelle, halu tuottaa useita jälkeläisiä sekä oman arvotyjiön täyttö, jolla täydennetään maailmankuvaa, asetetaan valmiit, voimakkaat arvot ja tyydytetään näin osa tarpeista.

Sisäsiittoinen geeniperimä laittaa kaukaisen y-kromosomin kantajan nähdessään endorfiiniä ja testoa(aiheuttaa kiinnostusta vastakkaiseen sukupuoleen) suoniin?

huoltaja

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 100
 • Liked: 4
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #15 : 20.05.2013, 14:50:43 »
Eino avasi hienosti. Olen jotakuinkin samaa mieltä.

Tuossa on syy miksi kannatan itse mm kansallisvaltiota. Kulttuuri on kuitenkin niin syvässä, että se on pakko ottaa huomioon. Kulttuurit muodostavat piirinsä arvopohjan, kuten ketjussa on esim puhuttu, että länsimaissa arvopohja on osaltaan hävinnyt. Arvopohjan perusteella yhteiskunta luo omat sääntönsä esim lakinsa. Tämän vuoksi on melko haasteellista, jos samassa yhteiskunnassa on monia mahdollisesti hyvin erilaisia arvopohjia eli kulttuureja.

Voin itse "uskomattomana" eli uskonnottomana hyvin tunnustaa, että arvomaailmani kulkee pitkälti pitkin kristillistä perinnettä - itselläni vain ei tunnu olevan tarvetta uskoa ylempään voimaan. Jos johonkin, niin tahtoisin uskoa ihmiseen, mutta kulttuurien moninaisuus vie vähän pohjaa tuolta uskolta. :-)

normi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 018
 • Liked: 2303
 • junttiälymystön etustaja
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #16 : 20.05.2013, 15:01:08 »
Monikuttuuri voisi toimia vain jos ihmiset olisivat skitsofreenikkoja monine sivupersoonineen. Aamulla amerikkalainen punaniska, sitten ruotsalainen viherfemakko ja lounaan jälkeen lähi-idän islamisti ja sitten voisikin evlutpersoona olla hetken vallalla ja töistä voisi lähteä kotiin saharan eteläpuolisena maahanmuuttajana (töihin tulo ei toimi tällä persoonalla kun aikakäsitys erilainen) ja illalla voisi olla vaikka syrjäkylän kepulainen ja mennä nukkumaan itä-euroopan ortodoksina ja yöllä voisi nähdä kiihkeitä sambarytmien sävyttämiä unia...

Ja tarkemmin ajateltuna tuo ei ole edes vitsi eli monikulttuuri pn oikeasti silkka mahdottomuus. Monikulttuuri voi säilyä vain erillisissä yhteiskunnissa (parhaiten siis kansallisvaltioissa) jotka noudattavat sitä yhtä omaa kulttuuriaan.
Impossible situations can become possible miracles

Sivustakatsoja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 451
 • Liked: 840
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #17 : 21.05.2013, 07:02:12 »
Onko tässä myös seksuaalinen aspekti mukana? Miksi toisen kulttuurin arvot viehättävät omaa enemmän?

Seksuaalisuudellakin voi olla tässä osansa, mutta mielestäni aivan eri tavalla kuin ajattelit: esim. islam herättää kiinnostusta vastareaktiona länsimaisen median lietsomalle "yliseksualisoitumiselle" ja perhearvojen katoamiselle. Esimerkiksi islamia perhekeskeisempää (ja seksuaalimoraaliltaan tiukempaa) uskontoa saa nykypäivänä hakemalla hakea.

Kommenttisi oli samalla esimerkki siitä, millaiselle henkiselle alennustilalle esim. islam voisi tarjota vaihtoehdon. Jos olisit elänyt länsimaissa esim. 30 vuotta aikaisemmin, ei tuollainen "seksivetoinen" näkökulma olisi tullut sinulle vastaavassa tilanteessa mieleenkään. Mutta nykyisellään esim. suomalainen media suoltaa päivästä toiseen ihmisten mieliin alapääjuttuja eikä liene sinänsä ihme, että monien ajatusmaailma on virittynyt tilaan, jossa suunnilleen asiassa kuin asiassa edetään "likainen mielikuvitus" etulinjassa.

Taimi

 • Vieras
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #18 : 21.05.2013, 19:29:58 »
Mikään monikulttuuri ei voi toimia islamin rinnalla, sillä islam ei suvaitse muuta kuin omat oppinsa.

Kuten toisaalla kertomani tapaus kun muslimipariskunta yritti estää minua koirani kanssa nousemasta samaan hissiin heidän kanssaan, vaikka he itse olivat vieraina Suomessa! En todellakaan suostunut heidän käskytettäväkseen ja minä ja koirani nousimme hissillä ylös. Oli muslimimiehen asia, jos hän ei suostunut samaan hissiin, en minä häntä kieltänyt.

http://hommaforum.org/index.php/topic,10968.930.html

Suvaitsemattomuus tuli täysin heidän puoleltaan ja vailla mitään hyviä tapoja.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2013, 19:31:32 kirjoittanut Taimi »

Sivustakatsoja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 451
 • Liked: 840
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #19 : 22.05.2013, 07:03:32 »
Eino avasi hienosti. Olen jotakuinkin samaa mieltä.

Jep. Sitä en tiedä, mitä Eino siviilissä tekee, mutta tyypillinen keskiverto-yliopistotutkija jäänee henkisiltä kyvyiltään Einon taakse.

Lainaus
Tuossa on syy miksi kannatan itse mm kansallisvaltiota. ... Tämän vuoksi on melko haasteellista, jos samassa yhteiskunnassa on monia mahdollisesti hyvin erilaisia arvopohjia eli kulttuureja.

Nykyään lienee tyypillistä, mutta faktisesti täysin ristiriitaista, että samanaikaisesti (1) kannatetaan monikulttuuria ja (2) tuetaan Kosovon tai Tsetsenian kaltaisten lähinnä etnisesti määrittyvien alueiden itsenäisyyspyrkimyksiä. Jos monikulttuurisuus on itseisarvo ja rikkaus, ei pitäisi olla mitään syytä luoda etnisten rajojen mukaan määräytyviä itsenäisiä alueita vaan Kosovon albaanien tulisi olla osa monikulttuurista Serbiaa ja tsetseenien osa monikulttuurista Venäjää.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 07:05:55 kirjoittanut Sivustakatsoja »

Hagbard

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 279
 • Liked: 259
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #20 : 22.05.2013, 07:05:25 »
Kyllä Sir Eino on nyt osunut kokolailla naulan kantaan tässä. Koko homman ydinhän on se, että monikulttuuria puolustellaan sekundääristen ja vastustetaan primäärien piirteiden perusteilla.

Itse toisin kuvioon mukaan maantieteen. Mielestäni monikulttuurisuus tavoiteltavana olotilana on mahdoton tai ainakin epätoivottava, koska se tarkoittaa lähtökohtaisesti kulttuurien kilpailua elintilasta, jonkinasteista sotatilaa. Kysymys on siitä, minkä kulttuurin moraali (primäärit piirteet) vallitsee milläkin alueella. Samalla alueella ei voi vallita kahta erilaista moraalia.

Kun oikein pohtii, mikä siinä ärsyttää, kun näemme ostarilla hengailevan kovaäänisesti äbälättävän mamujengin, niin sitä on pakko päätyä siihen tulokseen, että ärsyttävintä siinä on se, että pieni osa suomalaiselle kulttuurille taistellusta alueesta on vallattu vieraan kulttuurin elintilaksi. Meitä ärsyttää Umayyan lausahdus "Vallan, rahan ja tilan uudelleen jakaminen on seuraava vaiheemme". Meitä pelottavat palavat mamulähiöt, jotka ovat seuraava askel maantieteellisten alueiden siirtymistä vieraiden kulttuurien haltuun.

Seppo Oikkonen, Usarin rutinuivin blogisti kiteyttää monikultturismin ongelmallisuuden aika hyvin tässä tuoreimmassa kirjoituksessaan:

http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/140738-median-kymmenen-kuolemansyntia

Oikkosta kannattaa lukea enemmänkin, vaikka teksti on välillä aika raskasta. Oikkonen kuitenkin kertaa perusteesejään useaan otteeseen eri teksteissään, joten jotain uppoaa kyllä kovempaankin kalloon. Erityisen mielenkiintoisia ovat kirjoitukset, joissa perustellaan, kuinka moniarvoinen yhteiskunta on monikulttuurisen täydellinen vastakohta eikä suinkaan mikään monokulttuurinen, joka on käsitteenäkin pelkkä keinotekoinen olkinukke.


« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 07:25:22 kirjoittanut Hagbard »

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 033
 • Liked: 94324
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #21 : 22.05.2013, 10:10:33 »
Kyllä Sir Eino on nyt osunut kokolailla naulan kantaan tässä. Koko homman ydinhän on se, että monikulttuuria puolustellaan sekundääristen ja vastustetaan primäärien piirteiden perusteilla.

Jeps! Nöyrä kumarrus Einon suuntaan.

Lainaus
Kun oikein pohtii, mikä siinä ärsyttää, kun näemme ostarilla hengailevan kovaäänisesti äbälättävän mamujengin, niin sitä on pakko päätyä siihen tulokseen, että ärsyttävintä siinä on se, että pieni osa suomalaiselle kulttuurille taistellusta alueesta on vallattu vieraan kulttuurin elintilaksi.


Mokuklusterin toimesta. Tulee väkisinkin mieleen, onko ihmiskunta aina ollut näin tyhmä, vai onko tv-ohjelmisto ja koulutuslaitos onnistunut aivopesemään ja indoktrinoimaan ihmiskunnan, tai ainakin osan siitä?
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Raitakettu

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 24
 • Liked: 2
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #22 : 06.07.2013, 21:39:16 »

Primääriset kulttuuripiirteet eli liikkumattomat ja vaihtamattomat kulttuuripiirteet ovat kulttuurin ytimessä olevia arvoaksioomia. Ne liittyvät perimmäisiin arvoihin ja moraalikysymyksiin, uskontoon ja metafysiikkaan, ihmisenä olemiseen ja moraalisena ihmisenä toimimiseen yhteisössä.

Vinkistä koetan nyt muodostaa jotain käsitystä tästä tekstistä, mutta auttaisi, jos aloittaja määrittelisi edes karkeasti, mitkä sitten Suomessa ovat näitä primäärisiä ja liikkumattomia kulttuuripiirteitä? Jos meillä on vallalla tietty dominantti primaarikulttuuri, mitkä ovat sen ytimessä olevat arvoaksioomat? Ihan vaan, että tulisi jotain perspektiiviä tähän juttuun - varsinkin tuo uskonnon ja metafysiikan mainitseminen tässä yhteydessä mietityttää.

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 066
 • Liked: 13738
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #23 : 06.07.2013, 22:18:38 »
Monikulttuurisuus on kauniimpi ilmaisu yhteiskunnan islamisoitumiselle. Tuo monikulttuurisuus on paljon pitemmällä useimmissa muissa Länsi-Euroopan maissa. Suomi kun on tällainen takahikiä niin me tulemme perässä tuossa kehityksessä hitaasti mutta varmasti.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 727
 • Liked: 41311
 • The Buddha of Kerava
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #24 : 06.07.2013, 22:19:03 »

Primääriset kulttuuripiirteet eli liikkumattomat ja vaihtamattomat kulttuuripiirteet ovat kulttuurin ytimessä olevia arvoaksioomia. Ne liittyvät perimmäisiin arvoihin ja moraalikysymyksiin, uskontoon ja metafysiikkaan, ihmisenä olemiseen ja moraalisena ihmisenä toimimiseen yhteisössä.

Vinkistä koetan nyt muodostaa jotain käsitystä tästä tekstistä, mutta auttaisi, jos aloittaja määrittelisi edes karkeasti, mitkä sitten Suomessa ovat näitä primäärisiä ja liikkumattomia kulttuuripiirteitä? Jos meillä on vallalla tietty dominantti primaarikulttuuri, mitkä ovat sen ytimessä olevat arvoaksioomat? Ihan vaan, että tulisi jotain perspektiiviä tähän juttuun - varsinkin tuo uskonnon ja metafysiikan mainitseminen tässä yhteydessä mietityttää.

Oma vaatimaton - ja mahdollisesti väärä - näkemykseni on, että puheenaolevan asian ratkaisemiseksi tai siitä keskustelemiseksi ei ole vallankaan välttämätöntä tai edes tarpeellista määrittää kulttuuripiirteiden sisältöjä, koska koko keskustelun filosofia käsittelee kulttuuripiirteiden "mekaniikkaa" ja muotoja, niiden keskinäistä dynamiikkaa ja psykososiologisia tendenssejä.

Samoin nk. suvaitsevaisuudessakaan ei ole kysymys sisällöstä vaan suvaitsevaisuuden filosofiasta. Tähän viitaten on Raitakettu mielestäni ansiokkaasti viitannut suvaitsevaisuuteen eräänlaisena harmillisen ilmiön sietämisenä. Toisinsanoen asia, jota itse ei henkilökohtaisesti kannateta, saa kuitenkin eräänlaisen vaivoin sietämiseen perustuvan oikeutuksen ilmetä.

Mutta nyt tullaan tärkeään kohtaan: Kuten tässä ketjussa mielestäni perustellusti on useiden kirjoittajien toimesta osoitettu, monikulttuurisuus arvojärjestelmänä on puhdas oksymoroni, koska - tiivistäen, yksi ihminen tai yhteiskunta voi yhtä aikaa kannattaa vain yhtä arvojärjestelmää. Raitakettu kuitenkin antaa tilaa oman arvojärjestelmänsä ulkopuolisille arvojärjestelmille ja kokee sen "suvaitsevaisuutena". Kritiikkini tässä kohtaa kohdistuu siihen, että tuonkaltainen suvaitsevaisuus on ainoastaan teoreettista. Miksi? Siksi, että tosiasiallisesti yhteiskunnallinen ja henkilökohtaisiin kiistakysymyksiin liittyvä käytännön päätöksenteko voi ottaa huomioon vain yhden ratkaisun - dominantin ratkaisun: vankia ei esimerkiksi voida yhtäaikaa tuomita niin vapaaksi, vuoden tuomioon kuin 12 vuoden tuomioon. Näin siis paitsi monikulttuurisuus kuin suvaitsevaisuuskin on paitsi teoreettinen kuin käytännöllinenkin mahdottomuus: kun valinta pitää tehdä, voidaan tehdä vain yksi valinta. Kaikki muu on teoreettista egonnostatusta.

Tässä mielessä "suvaitsevaisuus" tuo mieleen Schrödingerin kissan.. on vaivatonta spekuloida, onko kissa hengissä, kunnes laatikko on avattu.  Samoin on helppo olla "suvaitsevainen", kunnes valinta on tehtävä. Schrödingerin kissa voi laatikon avattua olla joko vain kuollut tai elävä - ei molempia. Samoin monikulttuuria tai moniarvoisuutta suvaitsevaisuuden nimissä voi kannattaa vain siihen saakka, kun valinta on tehtävä - naista ei voi samaan aikaan sekä säästää että kivittää.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerin_kissa

( Schrödingerin kissa )
« Viimeksi muokattu: 06.07.2013, 22:22:40 kirjoittanut Eino P. Keravalta »
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Raitakettu

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 24
 • Liked: 2
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #25 : 06.07.2013, 22:32:46 »
Oma vaatimaton - ja mahdollisesti väärä - näkemykseni on, että puheenaolevan asian ratkaisemiseksi tai siitä keskustelemiseksi ei ole vallankaan välttämätöntä tai edes tarpeellista määrittää kulttuuripiirteiden sisältöjä, koska koko keskustelun filosofia käsittelee kulttuuripiirteiden "mekaniikkaa" ja muotoja, niiden keskinäistä dynamiikkaa ja psykososiologisia tendenssejä.

Tässä olet varmasti lähtökohtaisesti oikeassa. Käytännössä vaan koen, että tarvitsisin konkretiaa, että ymmärtäisin, mitä oikeasti tarkoitat.

Miniluv

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 32 720
 • Liked: 15530
 • 100% kaafir, 100% goy
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #26 : 06.07.2013, 22:49:29 »
Sen ymmärtäminen, että toisen ihmisen puukottaminen ei ole oikein, ei vaadi kristillisen arvoperustan kymmeneen käskyyn kuuluvun älä tapa -käskyn noudattamista, vaan jokainen eurooppalainen ymmärtää, että toisen ihmisen puukottaminen selkään on kunniatonta toimintaa, johon vain kunniattomat pelkurit syyllistyvät.

Jaha, sinäkö käyt sanelemassa, mikä tarkkaan ottaen on kunniallista ja miksi kaikkia kohtaan on oltava kunniallinen...? Vaikkei kukaan sattuisikaan näkemään  :roll:

Lainaus
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten kristillinen moraalimaailma näkyy esimerkiksi minunlaisen agnostikon arvomaailmassa? Mitä sellaista lisäarvoa kristillinen arvoperusta tuo minun tai jonkun muun keskimääräisen suomalaisen arvomaailmaan, mitä meidän arvomaailmassanne ei olisi ilman kristillisten arvojen omaksumista? Yksi tai kaksi konkreettista esimerkkiä riittää. Kiitos.

John Ortbergin kirjasta Kuka tuo mies on? (muutama kohta muistiinpanoistani)

v   Historioitsija Thomas Cahill: Paavalin kaikki ovat yhtä Kristuksessa oli kirjallisuuden ensimmäinen merkki pyrkimyksestä tasa-arvoon (51)
v   Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa oli 140 miestä sataa naista kohti… (57) Vauvan, erityisesti tytön heitteillejättö oli täysin sallittua ja rutiininomaista. Kristillinen moraali ei tätä sallinut
v   ”- - moderni länsimainen ihailu nöyryyttä kohtaan on lähes varmasti peräisin juutalais-kristillisen maailmankatsomuksen omaleimaisesta vaikutuksesta Eurooppaan.” (102)
v   Hannah Arendt: ”Anteeksiannon roolin keksijä ihmissuhteiden piirissä on Jeesus Nasaretilainen.” (108)
v   Tutkija Eva Kittay: sana tekopyhä on peräisin kreikan kielestä, sanasta hypokritai, joka liittyy näyttelemiseen. Ennen Jeesusta sanaan ei liittynyt negatiivista latausta (143-4) Lähteeksi annetaan Eva Kittay: Hypocricy, teoksessa Encyclopedia of Ethics, osa 1.

Toivottavasti kiinnostus heräsi.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2013, 22:51:46 kirjoittanut Miniluv »
Dystopian Nightmare 2020s The Great Taking

"Tyyli haukkua vastapuolta on myös ominaista venäläiselle propagandalle, jossa yritetään korostaa omaa ontuvaa argumenttia leimaamalla vastapuoli aliarvoiseksi."

desperaato

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 617
 • Liked: 524
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #27 : 06.07.2013, 23:11:43 »
Kulttuureja ei voi sekoittaa. Kansoja voidaan, hyvin hitaasti ja huonolla menestyksellä.
Kulttuureja ei voi sekoittaa.
Miniluv

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 32 720
 • Liked: 15530
 • 100% kaafir, 100% goy
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #28 : 06.07.2013, 23:14:48 »
Jaha, sinäkö käyt sanelemassa, mikä tarkkaan ottaen on kunniallista ja miksi kaikkia kohtaan on oltava kunniallinen...? Vaikkei kukaan sattuisikaan näkemään  :roll:

Jokainen terve eurooppalainen erottaa kunniallisen ja kunniattoman toiminnan välisen rajan vaihtoehtoisista toimintatavoista.

Eikä kukaan oikea skotlantilainen ei tekisi seksuaalista väkivaltarikosta.

Lainaus
Millä perusteella väität, että nuo asiat eivät olleet esivanhemmillemme itsestäänselvyyksiä ennen ruotsin vallan aikaa?

Voit toki perustella eriävän kantasi.
Dystopian Nightmare 2020s The Great Taking

"Tyyli haukkua vastapuolta on myös ominaista venäläiselle propagandalle, jossa yritetään korostaa omaa ontuvaa argumenttia leimaamalla vastapuoli aliarvoiseksi."

desperaato

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 617
 • Liked: 524
Vs: Miksi monikulttuuri on mahdotonta?
« Vastaus #29 : 06.07.2013, 23:15:31 »
Lainaus käyttäjältä: Hämäläisten perillinen link=topic=82229.msg1369426#msg1369426

Jokainen terve eurooppalainen erottaa kunniallisen ja kunniattoman toiminnan välisen rajan vaihtoehtoisista toimintatavoista.

Varmaan erottaa mutta kultuurisesta traditiosta johtuen ei niin kauheasti välitä siitä.

Tagit: