HOMMAN KESKUSTELU > Salonki

Nuiva maantieteen pro gradu: Kutsumattomia vieraita

(1/26) > >>

Joona Räsänen:
Hei!

Tässä hommalaisillekin luettavaksi maantieteen alan pro gradu -tutkielmani Kutsumattomia vieraita - humanitaaristen maahanmuuttajien työllisyys, työvoiman ulkopuolisuus ja taloudellinen huoltosuhde.


--- Lainaus ---Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa selvitän humanitaaristen maahanmuuttajien työllistymistä Suomessa. Aineistona tutkielmassani on tilastokeskuksen Statfin-tilastotietokannan työssäkäyntitilastot kansalaisuuden ja kieliryhmän mukaan jaoteltuina ja ne koskevat vuotta 2011. Käsittelen kiintiöpakolaisten ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden suurimpia kansalaisuusryhmiä.

Pyrin tutkielmallani vastaamaan kysymykseen, miten eri kansalaisuuksien työllisyys eroaa toisistaan ja kantaväestöstä. Selvitän myös, kuinka yleistä yrittäjyys on humanitaaristen maahanmuuttajien joukossa. Esitän lisäksi näkemyksen, jonka mukaan maahanmuuttotutkimus on vahvassa viranomaiskontrollissa, ja että tämä on tieteelle ja sille perustuvalle yhteiskunnan kehitykselle vahingollista.

Aikaisemmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa on tehty metodisia virheitä, jotka piilottavat eroja eri kansalaisuuksien työllistymisessä. Lisäksi näiden maahanmuuttotutkimusten tuloksia on julkisuudessa tulkittu liian myönteisesti. Viranomaiset ovat myös kieltäytyneet selvittämästä maahanmuuton kustannuksia ja kuluja. Väitän, että nämä johtuvat tutkijoiden, toimittajien ja viranomaisten taipumuksesta poliittiseen korrektiuteen, jonka mukaan tietyille kansanryhmille haitallisen tiedon leviämistä tulee estää.

Karl Popperin falsifikationismiin perustuvalle tieteen kehitykselle tämä on haitallista. Virheellisiä ja vääriä väittämiä esimerkiksi maahanmuuttoa koskien ei voida kumota, mikäli aineistoja ei ole saatavilla, tutkimuksia aiheesta ei leimautumisen tai uhkailun pelon vuoksi tehdä tai jo olemassa olevia tutkimustuloksia ei tuoda julkisuuteen arvioitaviksi.

Tutkielmani tulosten mukaan humanitaarinen maahanmuutto on vastaanottavalle yhteiskunnalle kansantaloudellisesti haitallista. Tämä johtuu humanitaaristen maahanmuuttajien alhaisesta työllisyydestä ja työvoiman ulkopuolisten korkeasta määrästä. Työvoiman ulkopuolisista huomattava osa on lapsia ja opiskelijoita. Humanitaaristen maahanmuuttajien yrittäjyysaste puolestaan vaihtelee kansalaisuuksittain ja kieliryhmittäin. Erityisesti somalialaisten yrittäjyysaste on hyvin matala. Syyt maahanmuuttajien heikkoon työllistymiseen ovat luultavasti moninaiset. Tutkielmani aineiston pohjalta ei kuitenkaan voida vahvistaa tai kumota näitä syitä. Siihen tarvittaisiin monipuolisempaa ja kattavampaa aineistoa ja sen analysointia.
--- Lainaus päättyy ---

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201306011421

Linkin takaa ladattavissa koko työ PDF-muodossa (jos näkyy epämääräisiä merkkejä, kokeilkaa eri selaimella tai ladatkaa suoraan koneelle).

Saa väittää vastaan, olla eri mieltä, jakaa ja levittää työtä eteenpäin (ja modet voivat siirtää ketjun tarvittaessa eri alueelle).

-Joona

akez:
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitää tutustua joskus paremmalla ajalla. Maahanmuuton vaikutusta julkisen sektorin budjetteihin ja niiden tasapainoon on tutkittu useissa taloustieteellisissä tutkimuksissa. Tulokset olleet hyvin samansuuntaisia ja vastoin vallitsevan propagandan väitteitä. Tutkimukset eivät tue näkemystä, että maahanmuutolla voitaisiin korjata budjetin alijäämiä tai torjua väestön ikääntymisen vaikutuksia. Ikuisuusprojektina olen koittanut työstää koostetta näistä tuloksista. Ehkä nyt olisi aika saattaa homma loppuun.

Lalli IsoTalo:

--- Lainaus käyttäjältä: Joona Räsänen - 23.06.2013, 19:37:58 ---... maantieteen alan pro gradu -tutkielmani Kutsumattomia vieraita - humanitaaristen maahanmuuttajien työllisyys, työvoiman ulkopuolisuus ja taloudellinen huoltosuhde.

... Viranomaiset ovat myös kieltäytyneet selvittämästä maahanmuuton kustannuksia ja kuluja.

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201306011421

--- Lainaus päättyy ---

Hei Joona,

Tutkielmasi aihepiiriin liittyy oleellisesti sellainen mielenkiintoisuus, että viranomaisten virallisissa laskelmissa keskimääräisen maahanmuuttajan tulotason, työllisyyden ja työuran pituuden oletetaan olevan sama kuin kantasuomalaisilla. Linkkiä ei nyt ole tarjolla.

junakohtaus:
Näyttää salongin asialta, joten siirrän sinne. Tervetuloa Joona mukaan.

ihminen:
Näyttävän oloinen kattaus, pohdinta ja viimeiset ajatukset olivat parasta antia.

Tervetuloa foorumille!

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta