Kirjoittaja Aihe: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)  (Luettu 464109 kertaa)

Hankala Tapaus

 • Vieras
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3480 : 20.05.2017, 02:06:53 »
Pelkästään Juneksen asenne on ihailtavaa...

Pitääkö tässä nyt ihailla sitä, kuinka pikkujutusta onnistuu järjestämään itselleen maksimimäärän hankaluuksia? Vai sitä, että valehtelee lakien olevan perseilyn takana, huolimatta siitä että jokainen lukutaitoinen voi tarvittaessa käydä lukaisemassa mainitut lainkohdat? Vai tuo "kyllä minä uskallan vittuilla 700:n kilometrin päässä puhelimeen puhuvalle poliisille"-osaa?

Jos Junes Lokkaa ei olisi, punavihreiden keskuudesta nousisi sellainen huomenna. Juuri tällaisella hölmöilyllä saadaan aikaan se, että tavalliset, kunnolliset ihmiset eivät koske maahanmuuttokriittisiin pitkällä tikullakaan. Tällä foorumilla pitäisi jo osata toimia paljon viisaammin, vaikka Lokka ei osaakaan.

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 742
 • Liked: 1266
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3481 : 20.05.2017, 02:19:28 »
Kuuntelin tuossa, kuinka ihan järkevä poliisi yritti 12 minuuttia tarjota mahdollisuutta hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman vähällä vaivalla. Ja samallahan tuli tietenkin kuunneltua myös kansallissankarimme käsitys siitä, kuinka tämä asia olisi pitänyt hoitaa.

Kertokaapa nyt, mikä tässä pelleilyssä on niin ihailtavaa.

Lainaus käyttäjältä: Lakikirja
12 §
Esitutkinnan käsittelykieli

Esitutkinnassa käytetään kaksikielisen esitutkintaviranomaisen virka-alueella rikoksesta epäillyn kieltä, joko suomea tai ruotsia. Jos epäillyt ovat erikielisiä tai jos epäillyn kieli ei ole suomi tai ruotsi, esitutkintaviranomainen päättää käsittelykielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen. Jos kielivalintaa ei voida tehdä tällä perusteella, käytetään esitutkintaviranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kieltä. Esitutkinnassa käytetään yksikielisen esitutkintaviranomaisen toimittamassa esitutkinnassa viranomaisen virka-alueen kieltä, jollei viranomainen asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä.

Esitutkinnassa jokaisella on kuitenkin oikeus 1 momentista riippumatta käyttää suomea tai ruotsia kielilain (423/2003) 10 §:ssä säädetyllä tavalla. Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava tulkkauksesta tai valtion kustannuksella hankittava tulkki silloin, kun viranomaisen ei ole käytettävä sen kanssa asioivan henkilön kieltä.

Oikeudesta käyttää saamen kieltä esitutkinnassa säädetään saamen kielilaissa (1086/2003).

Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä on oikeus esitutkinnassa käyttää kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi, sekä viittomakielisellä oikeus käyttää viittomakieltä. Esitutkintaviranomaisen on selvitettävä, tarvitseeko asianosainen tulkkausta. Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että asianosainen saa tarvitsemansa tulkkauksen. Tulkkina saa toimia rehellinen ja muuten tehtävään sopiva henkilö, jolla on tehtävän edellyttämät taidot. Esitutkintaviranomaisen on määrättävä tehtävään uusi tulkki, jos asianosaisen oikeusturva sitä edellyttää. Esitutkintaviranomainen voi määrätä tehtävään uuden tulkin myös muusta painavasta syystä. (8.11.2013/770)

Tulkkaus on 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa järjestettävä myös silloin, kun se on kuultavan aisti- tai puhevian takia tarpeen.

Tuossa meni se vaatimus ranskankielen tulkin vaatimisesta. Sille ei ole kertakaikkiaan minkäänlaista laillista pohjaa. Tulkkia tarvitaan vain tapauksissa, joissa kuulusteltava ei oikeasti osaa kuulustelijan kieltä. Tässä tapauksessa ei liene pelkoa siitä, että kuulusteltava olisi ummikko. Itse olen ainakin sekä kuullut, että lukenut tarpeeksi tietääkseni asiasta. En usko, että foorumillakaan kuviteltaisiin Lokan muuttuneen yllättäen täysin ranskankieliseksi.

Poliisin kanssa on turha alkaa pelleilemään. Tämän ymmärtää jokainen, jolla on vähänkään tolkkua touhuissaan. Hölmöilyllä vahingoittaa omaa asiaansa ja bonuksena saa tietenkin kaikki maahanmuuton vastustajat näyttämään huonolta.

Jos joku tämän langan lukijoista joutuu vastaavaan tilanteeseen, neuvon toimimaan järkevämmin. Kuulusteluun mennään sovittuna aikana, kiistetään syyllistyminen minkäänlaiseen rikokseen ja lähdetään pois. Kun prosessissa toimii asiallisesti (tämä siis yksinkertaisimmille suomennettakoon että ei vittuile, pelleile tai pullistele ja uhkaile kostolla), säästyy melkoiselta kasalta lisähankaluuksia.

Muistutan vielä, että maahanmuuton ongelmista voi puhua todella ikävästi rikkomatta minkäänlaisia lakeja. Neuvoisin kaikkia opettelemaan, kuinka se käy. Jos opiskelu ei suju yksin, minulta saa kysyä.

Poliisi ei ole vihollisemme. Muutamat poliitikot saattavat sitä ollakin. On todella typerää yrittää lietsoa konflikteja nuivien ja poliisin välille.

Jokainen sekuntti jonka onnistuu tuhlaamaan liialliset resurssit saaneen poliisivoimien aikaa on pois siitä että ovat sen ajan pois muusta pahanteosta. Koskee erityisesti Marko"Fobban" Forssin kaltaisia hönöimpiä tapauksia.

Sopivasti kun nuo esitutkinta ja muut pelleilyt osaa hoitaa niin koko paska usein ehtii vanhentua käsiin.

Jotta ei mene ihan paskanjauhamiseksi ketju, niin tuossa alla spoilereissa Edilexistä kopioimani asiakirjamalli oikeusasiamiehelle valittamisesta. Tuossa mallikantelussa avaudutaan siitä kun ruotsia äidinkielenään puhuvaa on poliisi mennyt törkeästi kuulemaan suomeksi esitutkinnassa.

---------------------
lähde https://www.edilex.fi/data/asiakirjamallit/kantelu_eduskunnan_oikeusasiamiehelle.pdf          (maksullinen palvelu)

"EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE
Asia
Kantelu poliisitutkintaa ja takavarikkoa koskevassa asiassa
Kantelija
Sven Håkan Hedergren (s. 14.9.1994)
Vihti
Asiamies ja prosessiosoite
AA Aune Auttavainen
Asianajotoimisto Aune Auttavainen
PL 1, 00101 Helsinki
Puhelin (09) 555 555, faksi (09) 666 666
sähköposti: aune.auttavainen@asianajaja.fi
Kantelun kohde
Vihdin kihlakunnan poliisilaitoksen tutkinta 6080/R 777/10 sekä rikoksen tutkintaan liittyvät
takavarikot ja pidätykset.
Pyydän kohteliaimmin eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, ovatko tutkinnan suorittaneet
poliisit menetelleet virkavelvollisuuksiensa mukaisesti seuraavassa selostettavassa
tapauksessa.
Selostus
Kantelija on otettu kiinni 15.10.2009 sen jälkeen kun hänet oli kutsuttu poliisikuulusteluun,
jossa häntä kuultiin kahta viikkoa aikaisemmin tapahtuneen vahingonteon johdosta.
Poliisitutkinnan kohteena olivat Vihdin linja-autoaseman aitaukseen tehdyt graffitimaalaukset.
Rikosta tutkittiin vahingontekona. Maalaukset olivat ilmaantuneet aitaukseen
tasan kaksi viikkoa ennen poliisikuulustelua ja kantelija kertoi kuulustelussa olleensa
sanottuna aikana Turkissa vanhempiensa kanssa lomalla. Kantelija ilmoitti, että asia
ilmenee hänen passinsa leimoista. Kantelijaa pidettiin kiinniotettuna 23 tuntia. Hän oli
tuolloin juuri täyttänyt 15 vuotta. Kantelijaa kuultiin poliisissa suomenkielellä, vaikka
hän ilmoitti äidinkielensä olevan ruotsi. Hän pyysi, että häntä kuullaan asiassa ruotsinkielellä,
mutta koska poliisiasemalla ei juuri tuolloin ollut paikalla ruotsinkielentaitoista poliisivirkailijaa,
jatkettiin kuulustelua suomen kielellä. Ennen kuulustelua poliisit yrittivät
tavoittaa kantelijan vanhempia, mutta eivät onnistuneet saamaan kumpaakaan vanhemmista
kiinni.
Kantelijan kotona tehtiin kotietsintä sinä aikana, jolloin kantelija oli kiinniotettuna. Kotietsintää
tehtäessä ei kantelijan kotona ollut muita henkilöitä. Kantelija asuu yhdessä
2 (3)
vanhempiensa kanssa ja hänellä on oma huone. Kantelijaa ei pyydetty mukaan kotietsintään
ja hän sai tiedon kotietsinnästä vasta siinä vaiheessa, kun hänet päästettiin vapaaksi
ja hän meni kotiin, jolloin hän löysi keittiön pöydältä kanteluun liitetyn liitteen mukaisen
ilmoituksen suoritetusta kotietsinnästä. Paikanpäällä ilmeni, että kotietsintä oli ulotettu
myös muihin tiloihin kuin kantelijan huoneeseen, mm. vanhempien makuuhuoneeseen.
Jutun esitutkinta päättyi 15.1.2010 jolloin asia lähetettiin syyteharkintaan. Syyttäjä antoi
asiassa kantelijaa koskeneen syyttämättäjättämispäätöksen 14.5.2010. Syyttäjä katsoi, että
näyttö asiassa ei riitä syytteen nostamiseen.
Viranomaisen menettely, jota pyydetään tutkimaan
Suomen perustuslain mukaan kenenkään vapautta ei saa riittää mielivaltaisesti eikä ilman
laissa säädettyä perustetta. Esitutkintalain mukaan epäilty on velvollinen olemaan läsnä
esitutkinnassa kerrallaan 12 tuntia ja milloin pidättämisen edellytykset ovat olemassa 24
tuntia. Asiassa on kantelijan yli 12 tuntia kestäneen kiinniottamisen edellytyksenä ollut,
että lain vaatimat pidättämisen edellytykset ovat täyttyneet. Kantelijaa oli siten epäiltävä
todennäköisin syin vahingonteosta. Ottaen huomioon kantelijan kuulustelussa kertoman
matkan Turkkiin, ei kantelijaa voitu todennäköisin syin enää epäillä tutkinnan kohteena
olleesta rikoksesta. Kiinniottamisen perusteita ei siten ollut. Asiassa on lisäksi huomioitava,
että kantelija on kiinni otettaessa ollut 15-vuotias. Pakkokeinolain esitöiden mukaan
alle 18-vuotiaan pidättämistä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.
Kantelijaa on esitutkinnassa kuultu suomen kielellä, vaikka hänellä on perustuslain takaama
oikeus tulla kuulluksi äidinkielellään. Kantelija on tämän myös ilmoittanut häntä
kuulleelle poliisille. Kantelijaa kuullut poliisi oli kertonut, että piirin ainoa ruotsinkielentaitoinen
poliisi saapuu vasta iltavuoroon ja että mikäli kantelija haluaa tulla kuulluksi
ruotsinkielellä, tulee kantelijan odottaa tätä suorittamaan kuulustelu. Näissä olosuhteissa
oli kantelija suostunut siihen, että häntä kuullaan suomenkielellä. Poliisin on etukäteen
täytynyt olla tietoinen siitä, että kantelijan äidinkieli on ruotsi. Asia ilmenee väestörekisteritiedoista.
Lisäksi jo kantelijan nimi antaa aiheen olettaa, että kantelija on ruotsinkielinen.
Siitä huolimatta poliisi ei ole kantelijaa kotoa haettaessa varautunut siihen, että häntä
olisi voitu kuulla omalla äidinkielellään. Sanotut olosuhteet huomioon ottaen, on asiassa
loukattu kantelijan oikeutta tulla kuulluksi omalla äidinkielellään.
Kantelijan kotona suoritettiin kotietsintä. Pöytäkirjojen mukaan etsinnän perusteena oli
vahingonteko 1.10.2005. Kotietsinnän edellytyksistä säädetään pakkokeinolain 5 luvun 1
§:ssä. Lain mukaan kotietsinnän edellytyksenä on, että on syytä epäillä tietyn törkeysasteen
rikoksen tapahtuneen. Lainkohdan 2 momentin mukaan muun kuin rikoksesta todennäköisin
syin epäillyn luona voidaan kotietsintä toimittaa vain siinä tapauksessa, että
rikos on tehty hänen luonaan, epäilty on otettu kiinni siellä tai muutoin erittäin pätevin
perustein voidaan olettaa etsinnällä saatettavan löytää takavarikoitava esine tai muutoin
saatavan selvitystä rikokseen. Ottaen huomioon kantelijan kertomus Turkin matkasta, ei
asiassa ole ollut todennäköisiä syitä epäillä häntä rikoksesta. Lisäksi kantelijalle olisi tullut
antaa mahdollisuus olla paikalla mahdollisessa kotietsinnässä, sillä hän oli sanottuna
aikana kiinniotettuna ja hänen poisjättämiselleen ei ollut perusteita. Poliisi on estänyt
kantelijaa olemasta paikalla kotietsinnässä. Kantelija olisi pystynyt heti itse osoittamaan
3 (3)
paikan, jossa passi oli ja josta hänen alibinsa olisi kiistatta ilmennyt. Lisäksi etsinnän
ulottaminen kantelijan vanhempien makuuhuoneeseen on ollut laiton.
Sanotuilla perusteilla pyydän, että oikeusasiamies ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin
viranomaisten toimien oikeellisuuden selvittämiseksi. Pyydän, että minulle varataan
mahdollisuus tutustua asiassa annettuihin vastineisiin ja muuhun asiassa mahdollisesti
kertyvään aineistoon.
Helsingissä 12.7.2010
Aune Auttavainen
asianajaja, Helsinki"

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 742
 • Liked: 1266
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3482 : 20.05.2017, 02:29:52 »
Helsingin oikeustieteellisen gradussa löytyy myös tuollainen kohta:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144402/GRADU_Partanen_Final.pdf?sequence=2

Helsingin yliopisto
Oikeustieteellinen tiedekunta
Prosessi- ja insolvenssioikeuden projekti:
Todistelu lainkäytössä – juridiikkaa,
psykologiaa vai taktiikkaa?
Pro gradu -tutkielma
Lokakuu 2014
Tekijä: Joona Partanen
Ohjaaja: Professori Risto Koulu

"Muiden syyttäjän
todisteluun ja muuhun näytön arviointiin enemmän vaikuttavien seikkojen, kuten
puutteellisen selvityksen hankkiminen tunnusmerkistötekijöistä kuulusteluissa tai
merkinnän puuttuminen siitä, että muulla kuin äidinkielellään kuulusteltava suostuu
käsittelyyn muulla kuin äidinkielellään, aiheuttavat jo vakavampia ongelmia todistelua
ajatellen. Merkinnän puuttuminen siitä, että muulla kuin äidinkielellään kuulusteltava
suostuu käsittelyyn muulla kuin äidinkielellään voi aiheuttaa pahimmillaan niin vahvan
epäillyn oikeusturvan loukkauksen, että esitutkintakertomukselle asetetaan
hyödyntämiskielto eikä sitä voida käyttää todisteena oikeudenkäynnissä epäillyn
poiketessa esitutkinnassa kertomastaan.291"

291 KKO 2012:45. ( https://www.edilex.fi/kko/ennakkopaatokset/20120045 )

Hönöhän sitä pitää poliisin olla jos ei kuulusteltavan äidinkielen tulkkia hommaa vaatimuksista huolimatta kuulusteluun. Juneksen jatkon kannalta tosin erinomainen juttu.

« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 02:39:01 kirjoittanut koojii »

Hankala Tapaus

 • Vieras
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3483 : 20.05.2017, 02:41:46 »
...Hönöhän sitä pitää poliisin olla jos ei kuulusteltavan äidinkielen tulkkia hommaa vaatimuksista huolimatta kuulusteluun. Juneksen jatkon kannalta tosin erinomainen juttu.

Hönö on silloin, kun todistaa koko internetille hallitsevansa suomenkielen ja yrittää tämän jälkeen vedota mahdolliseen (kielen) ymmärryksen puutteesta johtuvaan virheeseen käsittelyssä.

Suomessa ei laki toimi niinkuin Hollywoodin lakimiessarjoissa. On aivan turhaa kuvitella kikkailevansa itselleen ulospääsyä olemattomiin muotoseikkoihin vedoten.

DualDuty

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 2
 • Liked: 0
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3484 : 20.05.2017, 03:08:51 »
Poliisin kanssa on turha alkaa pelleilemään. Tämän ymmärtää jokainen, jolla on vähänkään tolkkua touhuissaan. Hölmöilyllä vahingoittaa omaa asiaansa ja bonuksena saa tietenkin kaikki maahanmuuton vastustajat näyttämään huonolta.
..

Muistutan vielä, että maahanmuuton ongelmista voi puhua todella ikävästi rikkomatta minkäänlaisia lakeja. Neuvoisin kaikkia opettelemaan, kuinka se käy. Jos opiskelu ei suju yksin, minulta saa kysyä.

Poliisi ei ole vihollisemme. Muutamat poliitikot saattavat sitä ollakin. On todella typerää yrittää lietsoa konflikteja nuivien ja poliisin välille.

Hiukahkosti keskinkertaisehkolta kuulostaa tuo.

Mitenkä maahanmuutosta olisi hyvä keskusteolla? Laitatko pari esimerkkiä ht?Hankala Tapaus

 • Vieras
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3485 : 20.05.2017, 03:31:46 »
...Mitenkä maahanmuutosta olisi hyvä keskusteolla? Laitatko pari esimerkkiä ht?

Kaivelen muualta esimerkkejä heti, kun kerrot että mikä sai Sinut tarjoamaan foorumihistoriasi toisen kontribuution juuri tässä nimenomaisessa yhteydessä.

Itse olen toki muutaman viestin aiheesta kirjoitellut jo aikaisemminkin, joten profiilini kautta kurkkimaan. Vähän laiskottaa nyt kirjoittelu-puolella, joten vanhat viestit saavat nyt kelvata.

Alarik

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 479
 • Liked: 1438
 • Harvinainen valkoinen leijona
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3486 : 20.05.2017, 05:03:55 »
...Hönöhän sitä pitää poliisin olla jos ei kuulusteltavan äidinkielen tulkkia hommaa vaatimuksista huolimatta kuulusteluun. Juneksen jatkon kannalta tosin erinomainen juttu.

Hönö on silloin, kun todistaa koko internetille hallitsevansa suomenkielen ja yrittää tämän jälkeen vedota mahdolliseen (kielen) ymmärryksen puutteesta johtuvaan virheeseen käsittelyssä.
Suomessa ei laki toimi niinkuin Hollywoodin lakimiessarjoissa. On aivan turhaa kuvitella kikkailevansa itselleen ulospääsyä olemattomiin muotoseikkoihin vedoten.

Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.
Oli perunakuopan-aika jolloin maalaisjärki auttoi lakiasioissa, mutta nyt on globaalisten etuisuuksien aika jolloin muotoseikat ylittää järjen. Näistähän alkaa olla jo ennakkotapauksiakin: oikeudesta tulkkiin
Lainaus
tuomittu ...asui pitkään Suomessa ja toimi luottamustehtävissä, muun muassa ...käräjäoikeuden lautamiehenä eli maallikkotuomarina, useiden vuosien ajan 2000-luvulla. Hän oli myös SDP:n kunnallisvaaliehdokas vuonna 2004...käräjäoikeuteen...mies kuitenkin katsoi tarvitsevansa tulkkipalveluja. Oikeudessa miestä avusti ranskan kielen tulkki.

Pakkokeinolaissa on pykälä, jonka mukaan rikoksesta epäillyllä pitää olla oikeus oikeudessa käyttää kieltä, jota hän parhaiten osaa.
- Tulkin käyttäminen kyllä kuulostaa poikkeukselliselta. Mutta jos laki näin sanoo, niin silloin sitä pitää noudattaa, ja hän on tätä lakia käyttänyt hyväkseen. Kyllä kai se oikeuskäsittely olisi voitu käsitellä myös suomeksi...

...käräjäoikeuden käräjätuomari...painottaa, että jos tulkki pyydetään, niin silloin tulkki toimitetaan...on käytetty tulkkia siitä syystä, että meille tuli ennakkotietona, että tarvitaan tulkki ja jos meille tällainen ilmoitus tulee, niin silloin me tilaamme tulkin ja sillä selvä.
Tuomitun miehen puolustusasianajajan Kari Eriksonin mukaan mies osaa suomen kieltä, mutta ei täydellisesti...
Muuten en asiaan tai aiheeseen tässä ota kantaa, mutta tosiaan ellei syytetyn suomenkieli ole täydellistä niin on oikeus tulkkiin. Ellei tulkkia ole saanut, niin virhe.
Jos nettijutuissa siis löytyy yksikin pilkunnuss**nan mahdollistava pikkuvirhe, niin suomenkieli ei ole täydellistä jolloin tulkki voi auttaa.

Hankala Tapaus

 • Vieras
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3487 : 20.05.2017, 05:16:01 »
Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä...
Jos nettijutuissa siis löytyy yksikin pilkunnuss**nan mahdollistava pikkuvirhe, niin suomenkieli ei ole täydellistä jolloin tulkki voi auttaa.

Kovia aikoja todellakin. Siksipä ihmiset epätoivoisina tarttuvat surkeimpaankin pelastajaksi ilmoittautuneeseen vaihtoehtoon.

Tämä tulkkipelleily ei tule onnistumaan. Ja vaikka tulisikin, mitä sillä muka saavutettaisiin? Selviääkö asia, jos kysymyksiin kieltäytyy vastaamasta ranskaksi?


Alligaattori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 784
 • Liked: 768
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3488 : 20.05.2017, 05:32:45 »
Hiukahkosti keskinkertaisehkolta kuulostaa tuo.

Mitenkä maahanmuutosta olisi hyvä keskusteolla? Laitatko pari esimerkkiä ht?
Lienee hiljaa, mieluiten itsekseen, odottaen ääneti omaa vuoroa kaulankatkaisuun.
Tilanne Suomessa on nyt pitkälti sama kuin autonomian ajan lopussa. Keisarillisen Venäjän tilalla on EU. Virkamiesvalta ei aja Suomen kansan etua ja todellista itsenäisyyttä haetaan. Ero löytyy siitä, että harhaan johdetun kansan valitsema hallinto ajaa Suomen syömistä ja hävittämistä. Nykymenolla ei olisi ikinä tullut itsenäistä Suomea.
Kyse on rotubiologisesta politiikasta, on päätetty alkuperäiskansa, suomalainen rotu tuhota.

kummastelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 737
 • Liked: 10190
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3489 : 20.05.2017, 06:53:18 »
Lainaus
Kertokaapa nyt, mikä tässä pelleilyssä on niin ihailtavaa.

Tarkoitatko pelleilyllä videon tekstittämisestä tehtyä rikosilmoitusta? Ilmeisesti et.

Annas mä väännän kuparilangasta mallin, niin ymmärrät mikä on käämi: toisen ihmisen puheen kääntäminen ranskasta suomeksi ei missään olosuhteissa voi olla rikos. Jos ns. kiihottamista kansanryhmää vastaan olisi tapahtunut, olisi videon ranskalaismies haettu käräjille. Ei haettu, koska siitä olisi tullut ulkopoliittinen kysymys, eikä puheessa ollut mitään väärää. Otettiin Junes, koska poliittisesti on kätevää vääntää tekstittämisestä rikossyyte.

Ja nyt asiaan: Suomessa on nyt jo siirrytty DDR-mäiseen laintulkintaan, missä poliityisesti ikävien asioiden ääneen sanomisesta tai jopa tällaisiin asioihin liityyvästä satiirista saa kutsun kuulusteluihin. Näin jo käy. Siten Junesin toiminta, missä hän tuo näyttävästi esille poliisin poliittisen toiminnan puolen, on tärkeää. Esimerkiksi yhdysvalloissa Junesin toimintaa pidettäisiin suorastaan kannustettavana. Luuletko että Junes saa tasapuolisen kohtelun, kun syytekin on täysin naurettava ja haisee politiikalta kilometrin päähän?

Kun puhut pelleilystä, kannattaisi katsoa paskahyysin peiliin. Nimittäin poliittisen poliisin toiminnan puolustelu on pelkuruutta ja raukkamaista.
"Syö paskaa ja kuole pois!!" - PEN sananvapauspalkinnolla palkittu Abdirahim Hussein suomalaisnaiselle. 5.11.2015
"Hussein teki riko­sil­moi­tuksen vihapuheesta" Hussein on jakanut sosiaalisessa mediassa useita esimerkkejä siitä, miten häntä on nimitelty ja uhkailtu eri viesteissä: 18.8.2015

Arvoton

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 5 771
 • Liked: 2090
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3490 : 20.05.2017, 08:45:23 »
Kyllä marjusjanssoneita ja juneslokkia mielestäni tarvitaan.

Olen ahven ja tarvitsen ihan sikana polkupyörää. Katsoin eilenkin Nykäsen videon Marsosta huolimatta. Ihmetyttänyt, että jos on oikeassa oleminen ja/tai esiintymiskyky (runkkaa omalle äänelleen) noin huippuluokkaa, mä olisin tehnyt rahaa ihan -tusti. Valta on tietysti sen vaihtoehto, mutta lapsille sitä ei ole ennenkään annettu.

Sori, jos toistoa, mutta sen videon kahlasin tuntematta enää ärsyyntymistä juuri eilen.

Mainstreami on ainoa, jossa voi saada aikaan muutoksia. Dystopiassa, muuten joku sanoi - oliko pari vk sitten - että muutos tapahtuu, kun saamme jotenkin muutosta aikaan esim. demareissa ja kokkareissa. Muistan, kun vihreät tulivat kasarina. Muutamassa vuodessa joka toinen puolue oli ympäristötietoinen. Firmoilla eri asia. Niille riitti vain vakuuttelut ympäristöystävällisyydestä ja "vihreistä arvoista" (kuten nyt monikulttuurisuudesta ja -muotoisuudesta :P )

junakohtaus

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 9 360
 • Liked: 4049
 • Suvakkipissis
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3491 : 20.05.2017, 09:01:43 »
Tästä lähti nyt pois valtion islam-palkinnon arvoista tavaraa. Pysyvä ohje on hankkia itselleen valtion islam-palkinto jossain muualla.
Now you can jump, Pallero. Ota kääretorttua.

Kimmo Pirkkala

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 633
 • Liked: 5243
 • Nurmijärven Perussuomalaiset
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3492 : 20.05.2017, 09:21:36 »
Mitenkä maahanmuutosta olisi hyvä keskusteolla? Laitatko pari esimerkkiä ht?

Halla-ahon koko tuotanto pl. se kirjoitus, josta tuli (kyseenalainen) tuomio. Siitäkään ei varmasti olisi tullut mitään, jos JH-a ei olisi juuri siinä kohtaa myös päättänyt v-uilla syyttäjälle. Eli teki sitä juuri, mistä Hankala Tapaus yllä varoitti.

Kenellekään tässä skenessä ei ole epäselvää, että tuomio oli aivan naurettava ja järkevästi ajatellen Jussille ei olisi pitänyt tulla minkäänlaista tuomiota, ei edes syytettä. Kävi kuitenkin niin, että tuli ja sitä käytetään säännöllisesti Jussia vastaan. Oliko siitä sitten asialle hyötyä vai haittaa, en tiedä. Ehkä se kasvatti mainetta sen verran, että JH-an suosio on nyt puheenjohtajalukemissa. Voihan olla. Mutta ne, joista tuntuu, että ajatushauis ei yllä valtakunnan kärkipoliitikkojen kastiin, on parempi pysyä 100% asiallisuudessa, eikä 99,99% asiallisuudessa (kuten JH-a). Siitä asiattomuudesta kun ei ole mitään hyötyä.
10.6.2017

nollatoleranssi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 304
 • Liked: 7054
 • Puhekin on teko
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3493 : 20.05.2017, 09:36:54 »
Kertokaapa nyt, mikä tässä pelleilyssä on niin ihailtavaa.
Pelkästään Juneksen asenne on ihailtavaa.

Vai, pitäisikö meidän kaikkien kieriskellä täällä SOS-hallituksen askelmerkkien mukaan?

Käyttäjä HT on oikeassa siinä, että ihan joka asiasta ei kannata vängätä ja valittaa. Ruotsin kaltaista poliisivastaista asennetta ei olisi hyvä liikaa edistää.

Mutta tämä on loistava yleisesimerkki vihapuhepoliisin resurssien käyttämisestä mielivaltaisesti. Ketään ei kiinnosta vihapuheita lausuva ranskalaismies tai muutkaan rikollisongelmat, mutta hetimiten pitäisi saada kuulusteltavaksi tekstitys- ja kylttirikosepäilyistä kiinni jäänyt poliittisesti väärämielinen taho.

Jos kaikkiin mielivaltaisiin lakeihin ja poliisin toimintaan suhtautuu pelkällä kunnioituksella, niin maa on kongopoliisien ja fobbien luvattu maa.
Suomalaisen median uusi slogan: "Yhden totuuden taktiikalla eteenpäin!"

11.9.2015: Suomalainen terrorismiasiantuntija: Tarina pakolaisten joukkoon soluttautuneista terroristeista satua
13.11.2015- Terroristijahteja joka puolella Eurooppaa

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 877
 • Liked: 11757
 • Monikulttuurisuutta vastaan rokotettu
  • Profiili
Vs: 2017-02-10 Superperjantai. Mielenosoituksia Helsingissä.
« Vastaus #3494 : 20.05.2017, 11:54:04 »
Juneksen kannattaisi pitää kiinni tuosta oikeudesta käyttää äidinkieltään ja samalla vittuilla siitä insestilakimiehestä. Juneshan saa tehdä kuulusteluvasteen ja siihen voisi kirjoittaa että koska kyseessä on syyte niin vakavasta rikoksesta kuin videon tekstitys niin on oikein ymmärretyksi tulemiseksi pakotettu käyttämään äidinkieltään. Videon tekstitys on katsottu vihapuheeksi jonka tutkintaan valtiovalta on perustanut oman rikoksentutkintaryhmän joten kyseessä on erittäin vakava rikos ja huomattavasti suurempi kuin seksuaalirikokset joiden torjuntaan valtiovalta ei ole paneutunut samalla tarmolla. Oulun käräjäoikeuden lautamies sai vähäisempää insestiä koskevassa oikeudenkäynnissä valtiovallan kustantaman tulkin vaikka hänen suomen kielen taitonsa on katsottu niin hyväksi että hän on toiminut tuomioistuimessa lautamiehenä ja päättämässä kuulemansa perusteella syytettyjen syyllisyydestä.
Juneshan voisi vastata jokaiseen esitettyyn kysymykseen ranskaksi ja korjata kuulustelupöytäkirjaan ne ranskaksi. Samoin mahdollisessa oikeudenkäynnissä käyttäisi ainoastaan äidinkieltään.
 
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 877
 • Liked: 11757
 • Monikulttuurisuutta vastaan rokotettu
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3495 : 20.05.2017, 13:00:18 »
Kuuntelin tuossa, kuinka ihan järkevä poliisi yritti 12 minuuttia tarjota mahdollisuutta hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman vähällä vaivalla. Ja samallahan tuli tietenkin kuunneltua myös kansallissankarimme käsitys siitä, kuinka tämä asia olisi pitänyt hoitaa.
Eihän tässä ilveilyssä ole todellisuudessa kyse kuulustelussa käytettävästä kielestä vaan vallan muusta. Juneshan vaatii samanlaista kohtelua kuin insestilautamies. Oulun sosiaalidemokraatit valitsivat käräjäoikeuteen lautamiehen jonka äidinkieli oli ranska. Ihan alkeellisimman oikeustajun mukaan käräjäoikeuden lautamieheltä edellytetään riittävän hyvää kielitaitoa jotta hän pystyy seuraamaan oikeuden istuntoa ja käyttämään tuomiovaltaa. Kun tämä samainen lautamies joutui itse syytetyksi niin hän sai käyttöönsä yhteiskunnan kustantaman  tulkin kun oikeuslaitos katsoi ettei hänen kielitaitonsa ole riittävä seuraamaan omaa oikeudenkäyntiään. Irvokkuus on siinä että samainen oikeuslaitos katsoi hänen kielitaitonsa olevan riittävä käyttämään tuomiovaltaa vaarantamatta syytetyn oikeusturvaa riittämättömän kielitaidon vuoksi. Ilman tätä episodia Junes ei varmaan olisi höyrynnyt koko kielikysymyksestä mutta nyt tarjoutui herkullinen tilanne todistaa kaksoisstandardi.
Toinen hauska juttu on tuo syyte videon tekstityksestä. Ranskalainen ex diplomaatti Paulat piti julkisen puheen mielenosoituksess englannin kielellä joka julkaisiin suorana striiminä. Oikeuslaitos ja poliisi eivät ole katsoneet aiheelliseksi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin Paulatin puheen vuoksi. Nyt Junesta kuulustellaan rikoksesta epäiltynä koska hän tekstitti tuon julkisen puheen suomen kielelle ja julkaisi sen netissä. Sama puhe oli jo aiemmin netissä yleisön saatavilla mutta englannin kielisenä. Nythän Juneksella on täysi oikeus vaatia kuulusteluja äidinkielellää koska hänen suomennoksensa on ollut Paulatin puheesta niin kehno että se on muuttunut kiihoitukseksi kansanryhmää vastaan vaikka alkuperäinen englannin kielinen puhe ei sitä ole. Kuinka Junes olisi voinut tietää että julkisen puheen suomenkielinen tekstitys ylittää syytekynnyksen vaikka alkuperäinen englannin kielinen puhe ei sitä tee. Englanti on kuitenkin varsin yleinen kieli ja nuoremman polven suomalaisista milten jokainen osaa sitä auttavasti.
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

kummastelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 737
 • Liked: 10190
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3496 : 20.05.2017, 13:09:26 »
Tämä kokonaisuudessaan on mielenkiintoinen tapaus. Kuvitelkaapa miten henkilö X tekstittäisi A. Hitlerin 30-luvulla pitämän puheen. Seurauksena henkilö X saisi rikossyytteen.
"Syö paskaa ja kuole pois!!" - PEN sananvapauspalkinnolla palkittu Abdirahim Hussein suomalaisnaiselle. 5.11.2015
"Hussein teki riko­sil­moi­tuksen vihapuheesta" Hussein on jakanut sosiaalisessa mediassa useita esimerkkejä siitä, miten häntä on nimitelty ja uhkailtu eri viesteissä: 18.8.2015

Marokon Kauhu

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 121
 • Liked: 158
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3497 : 20.05.2017, 13:16:13 »
Pelkästään Juneksen asenne on ihailtavaa...

Pitääkö tässä nyt ihailla sitä, kuinka pikkujutusta onnistuu järjestämään itselleen maksimimäärän hankaluuksia? Vai sitä, että valehtelee lakien olevan perseilyn takana, huolimatta siitä että jokainen lukutaitoinen voi tarvittaessa käydä lukaisemassa mainitut lainkohdat? Vai tuo "kyllä minä uskallan vittuilla 700:n kilometrin päässä puhelimeen puhuvalle poliisille"-osaa?

Jos Junes Lokkaa ei olisi, punavihreiden keskuudesta nousisi sellainen huomenna. Juuri tällaisella hölmöilyllä saadaan aikaan se, että tavalliset, kunnolliset ihmiset eivät koske maahanmuuttokriittisiin pitkällä tikullakaan. Tällä foorumilla pitäisi jo osata toimia paljon viisaammin, vaikka Lokka ei osaakaan.

Käsittääkseni Lokalla on tarkoitus olla mahdollisimman hankala polpolle,
joten siinä mielessä pelleily ja venkoilu on on ymmärrettävää, koska se on osa taktiikkaa.

Lokka vie resursseja muulta "viharikostutkinnalta", joten ehkä hänen ansiostaan polpolla ei ole aikaa tuhota jonkun tavallisen ihmisen elämää, joka on turhautuneisuudessaan jotain ikävähköä nettiin laittanut.

Mokutuksessa, suvaitsevaisuudessa ja kulttuurimarxismissa mikään ei ole niin hullua, etteikö huomenna keksittäisi jotain vielä järjettömämpää.

anatall

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 118
 • Liked: 3484
 • Up in The Ass Of Timo
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3498 : 20.05.2017, 13:34:36 »
Tämä kokonaisuudessaan on mielenkiintoinen tapaus. Kuvitelkaapa miten henkilö X tekstittäisi A. Hitlerin 30-luvulla pitämän puheen. Seurauksena henkilö X saisi rikossyytteen.

Aika huono vertaus sikäli että Hitleriä pidetään yleisesti pahiksena mutta tässä Juneksen keississä alkuperäistä puheenpitäjää ei syytetä yhtään mistään.

Entäs tällainen tapaus: Henkilö X uhkaisi julkisessa puheessaan tappaa poliitikko Y:n. Puheen hän pitäisi ruotsin kielellä.
Henkilö Z kuvaisi tämän julkisen puheen, kääntäisi ja tekstittäisi sen suomen kielelle ja julkaisisi sen Youtubessa.

Ketä tässä pitäisi nettirasistin kiljunjuonnin heikentämän oikeustajun mukaan syyttää? Henkilöä X vai Z? Vai kenties jopa henkilöä Y?
"Punk in Finland on nykyään yhtä punk kuin varhaiseläkkeellä oleva Marja-Liisa." -Jäsen Katmandu-

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 742
 • Liked: 1266
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3499 : 20.05.2017, 13:42:45 »
Tämä kokonaisuudessaan on mielenkiintoinen tapaus. Kuvitelkaapa miten henkilö X tekstittäisi A. Hitlerin 30-luvulla pitämän puheen. Seurauksena henkilö X saisi rikossyytteen.

Historia: Euroopan juutalaisten tarina
Jakso 1: Illuusio murtuu

http://areena.yle.fi/1-2805638

Esimerkiksi tuossa videolla kohdassa 8.45 eteenpäin on todellista Aatun hc-tykitystä ja kiihotusta kansanryhmää vastaan ja ovat rohjenneet vielä suomentaa videon.

Tekisi kyllä mieli ilmiantaa tuollainen rasistisen vihapuheen levittäminen ja suomentaminen suoraan poliisin ilmiantosivulle. Pääsisi videon suomentaja ja levittäjä kuulusteluihin ja pitkäksi aikaa lusimaan tekonsa vuoksi.

Videolla näyttää olevan vielä 43691 katselua ja televisioesitykset päälle joten kyse on Hölmölän tasavallassa todella vakava rikos.

Suomentaja näyttäisi olevan Marjukka Eronen. (Lähde videon kaksi viimeistä sekunttia)
Alligaattori

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 784
 • Liked: 768
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3500 : 20.05.2017, 13:48:57 »
Ja nyt asiaan: Suomessa on nyt jo siirrytty DDR-mäiseen laintulkintaan
Ei sentäs, se on ollut aiemminkin, tullut vain uusi asia jota alkaneet kitkemään. Harvinaisen laaja asia, suomalaisuus, mutta uutta tuo ei ole.


Mutta tämä on loistava yleisesimerkki vihapuhepoliisin resurssien käyttämisestä mielivaltaisesti. Ketään ei kiinnosta vihapuheita lausuva ranskalaismies tai muutkaan rikollisongelmat, mutta hetimiten pitäisi saada kuulusteltavaksi tekstitys- ja kylttirikosepäilyistä kiinni jäänyt poliittisesti väärämielinen taho.

Jos kaikkiin mielivaltaisiin lakeihin ja poliisin toimintaan suhtautuu pelkällä kunnioituksella, niin maa on kongopoliisien ja fobbien luvattu maa.
Suhteilla toki toimivat. Lokka kohteeksi joutui varmastikin siksi että juuri valittiin valtuutetuksi, tosin eiköhän pian hänen vuoronsa muutenkin olisi tullut ja tulee varmaan tulevaisuudessakin tätä menoa.

Mäenpäällehän (jonka kieli taisi olla karkeampaa kuin Lokalla) jotain syytettä Turussa myös tekivät, joka oli riittävän suuri jopa erottamiseksi valtuustosta, täältä hommalta lueskelin. Lokalla ei ole harjaajia koska ei ole persuissa vaan onnistui hankalassa asiassa eli pääsemään valtuutetuksi ilman suuren puolueen tukea, niinpä alkavat muita keinoja etsimään.

Vallassaolijoille jotka kaupunkiinsa rikkauksia hankkineet raiskailemaan on kiusallinen.

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 877
 • Liked: 11757
 • Monikulttuurisuutta vastaan rokotettu
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3501 : 20.05.2017, 14:06:11 »
Oikeastaan jonkun kansanedustajan pitäisi tehdä lakialoite esitutkintalain muuttamiseksi siten että tutkittavalle on hyvissä ajoin ennen kuulustelua ilmoitettava yksityiskohtaisesti kirjallisena mistä häntä kuulustellaan jotta epäilty voisi valmistautua kuulusteluun. Nythän kuulustelija on ylivertaisessa asemassa laintuntemuksen suhteen kuulusteltavaan nähden ja hän on voinut varautua kuulusteluun toisin kuin kuulusteltava. Samoin lakiin tulisi lisätä että kuulusteltavalla on oikeus videoida kuulustelu.
Halla-ahon tuomiotahan peräti korkein oikeus perusteli sillä että uskonnollisia kysymyksiä arvioitaessa logiikalla ja järkiperusteilla ei ole sijaa uskonnollisia kysymyksiä arvioitaessa. Minusta olisi hyvä tehdä kansalaisaloite oikeuskaaren muuttamiseksi niin että lakiin kirjattaisiin että tuomioistuimien on rikosasioita käsiteltäessä otettava ensisijaisesti huomioon logiikka ja järkiperusteet. Olisi muuten hauska seurata kuka kansanedustaja tohtisi vastustaa moista lisäystä lakiin.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 14:07:50 kirjoittanut Lahti-Saloranta »
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

ämpee

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 218
 • Liked: 9343
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3502 : 20.05.2017, 14:09:25 »
Nythän Juneksella on täysi oikeus vaatia kuulusteluja äidinkielellää koska hänen suomennoksensa on ollut Paulatin puheesta niin kehno että se on muuttunut kiihoitukseksi kansanryhmää vastaan vaikka alkuperäinen englannin kielinen puhe ei sitä ole.

Syyttäjän kaiketi olisi osoitettava käännöksessä oleva virheellisyys näyttämällä miten kiihoittamaton englanninkielinen puhe käännetään suomeksi oikein.
Jäseneltä ISO: "Kotouttaminen on hölmöläisten puuhaa, kotiutuminen ja yhteiskuntaan integroituminen on maahantulijoiden omalla vastuulla."

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 877
 • Liked: 11757
 • Monikulttuurisuutta vastaan rokotettu
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3503 : 20.05.2017, 14:45:58 »
Syyttäjän kaiketi olisi osoitettava käännöksessä oleva virheellisyys näyttämällä miten kiihoittamaton englanninkielinen puhe käännetään suomeksi oikein.
Fobban ystävällinen soitto Junekselle kieli siitä että poliisilla olisi halu lakaista koko juttu maton alle sillä ei muuten Fobba olisi sovittelevasti soitellut eikä syyttäjä olisi odotellut näin kauaa vaan haetuttanut Juneksen kuulusteluu. Nythän Junes uhkasi vastata jokaiseen kysymykseen että ei kommentoi asiaa joten syyttäjän on kasvojensa menettämisen pelossa nostettava syyte kun poliisitutkinnassa ei ole tullut esille mitään uutta epäillyn eduksi ja kun niitä tekstityksiäkin on monelle kielelle viittomakielestä alkaen. Se viittomakielinen versio on yliveto kun siitä ei saa mitään selkoa ja tehty ilveilymielessä. Se kuitenkin on samanarvoinen kuin videon suomenkielinen tekstitys. Uskoakseni poliisi ja syyttäjä haluaisivat luopua koko jutusta sillä mahdollinen sakkotuomio Junekselle olisi vai osoitus oikeuslaitoksen politisoitumisesta ja mädännäisyydestä. Syytteeen kaatuminen olisi nöyryytys syyttäjälaitosta kohtaan ja alentaisi syyttäjälaitoksen arvovaltaa kun ylipäätään nostaa syytteen noin naurettavasta asiasta.
Juneshan puhui että jokin julistekin olisi kiihotustutkinnan kohteena. Videossa oli vielä kuvakin kyseisestä kiihottavasta julisteesta. Siinä oli tekstiä että diskoläpsyttely on ihmisoikeus ja opetelkaa uimaan. Jos Junesta syytetään vielä tuostakin niin ei oikeustaitos voi enää paremmin munata itseään ja osoittaa koko kiihotuspykälän tarkoitusta.
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

pekka2409

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 144
 • Liked: 186
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3504 : 20.05.2017, 15:37:24 »
Miksi Junesin pitäisi olla lampaana tässä keississä.
Fobba yritti olla niin sanottu hyvä poliisi koska tiesi että nauhoitus
tulee youtubeen,ja kerätä siitä pointseja.
Täydet pinnat Junekselle.

Hankala Tapaus

 • Vieras
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3505 : 20.05.2017, 16:37:31 »
...Jos kaikkiin mielivaltaisiin lakeihin ja poliisin toimintaan suhtautuu pelkällä kunnioituksella, niin maa on kongopoliisien ja fobbien luvattu maa.

Tässä ei ole kyse tuollaisesta. Otetaanpa pari esimerkkiä.

A: Sivistynyt, koulutettu ja työssäkäyvä suomalainen herra A, vailla aikaisempaa rikosrekisteriä kirjoittelee asiallisesti islamin ongelmista. Lipsauttaa lopulta pari täkyä hallinnon suuntaan. Illmannit tarttuvat täkyyn. Ko suomalainen käyttäytyy koko prosessin ajan, kuten kunnon kansalainen ja saa siitä huolimatta tuomion. Tuomio on kaikkien oikeustajun vastainen. ---> Oikeuslaitos paljastaa mädännäisyytensä. Kansa liittyy suurina joukkoina herra A:n ajamien asioiden taakse muuttaakseen maan tavan.

B: Moukkamaisesti käyttäytyvä tunnettu huumausainerikollinen, sosiaalitapaus ja yleinen veronmaksajien taakka vittuilee kaikille kaikkialla. Lopulta Illmannit kyllästyvät ja päättävät näpäyttää B:tä. Perseily jatkuu typerillä ja lapsellisilla tempuilla. Oman käyttäytymisen oikeuttamiseksi tulkitaan lakeja tarkoituksellisesti väärin ja näytetään kaikin mahdollisin tavoin, että yhteiskunnan säännöt eivät kosketa herra B:tä. ---> Oikeuslaitos pistää B:n järjestykseen. Suuri äänestäjämassa, joka A:n tapauksessa ilmestyi hänen puolelleen, siirtyy B:n tapauksessa, ei vain B:stä, vaan myös hänen asiastaan, kauemmas. B saa joka tapauksessa nokilleen, ehkä jopa vähän hyvänmiehenlisää ja aiheuttaa tässä yhteydessä harmeja myös asialle, jota väittää ajavansa.

Niin että missä on järki ja missä on se asenne?

Jos poliisi, tai oikeuslaitos tekevät virheitä, ei ole viisasta oikeuttaa niitä virheitä käyttäytymällä typerästi. Se vain oikeuttaa lain käyttämisen vääryyksiin suurten massojen mielestä. Muistutan taas, että vain ne suuret äänestäjien massat voivat oikean politiikan taakse rymittyessään muuttaa maan ja sen tavat. Kaikki sellainen toiminta, joka vieroittaa nämä massat muutosta hakevista, on yksiselitteisesti väärää. Vaikka muutama hassu öyhöttäjä haluaakin itsenlleen jonkun vittuilemaan kaikille puolestaan, kokonaiskuvan kannalta sellainen toiminta on haitallista ja toimii vain öyhöttäjien haluamaa muutosta vastaan.

Jos poliisi ja oikeuslaitos tuomitsevat älyttömin perustein hyväkäytöksisen, rehellisen kansalaisen, se kääntyy pitkässä juoksussa näitä vastaan. Tässä asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää kenellekään.

Kertaan vielä että poliisivastaisuuden tarkoituksellinen lietsominen sellaisen kansanryhmän toimesta, joka peräänkuuluttaa lakien ja oikeuden palauttamista koko maahan, on ristiriidassa halutun tavoitteen kanssa.

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 742
 • Liked: 1266
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3506 : 20.05.2017, 17:03:39 »
...Jos kaikkiin mielivaltaisiin lakeihin ja poliisin toimintaan suhtautuu pelkällä kunnioituksella, niin maa on kongopoliisien ja fobbien luvattu maa.

Tässä ei ole kyse tuollaisesta. Otetaanpa pari esimerkkiä.

A: Sivistynyt, koulutettu ja työssäkäyvä suomalainen herra A, vailla aikaisempaa rikosrekisteriä kirjoittelee asiallisesti islamin ongelmista. Lipsauttaa lopulta pari täkyä hallinnon suuntaan. Illmannit tarttuvat täkyyn. Ko suomalainen käyttäytyy koko prosessin ajan, kuten kunnon kansalainen ja saa siitä huolimatta tuomion. Tuomio on kaikkien oikeustajun vastainen. ---> Oikeuslaitos paljastaa mädännäisyytensä. Kansa liittyy suurina joukkoina herra A:n ajamien asioiden taakse muuttaakseen maan tavan.

B: Moukkamaisesti käyttäytyvä tunnettu huumausainerikollinen, sosiaalitapaus ja yleinen veronmaksajien taakka vittuilee kaikille kaikkialla. Lopulta Illmannit kyllästyvät ja päättävät näpäyttää B:tä. Perseily jatkuu typerillä ja lapsellisilla tempuilla. Oman käyttäytymisen oikeuttamiseksi tulkitaan lakeja tarkoituksellisesti väärin ja näytetään kaikin mahdollisin tavoin, että yhteiskunnan säännöt eivät kosketa herra B:tä. ---> Oikeuslaitos pistää B:n järjestykseen. Suuri äänestäjämassa, joka A:n tapauksessa ilmestyi hänen puolelleen, siirtyy B:n tapauksessa, ei vain B:stä, vaan myös hänen asiastaan, kauemmas. B saa joka tapauksessa nokilleen, ehkä jopa vähän hyvänmiehenlisää ja aiheuttaa tässä yhteydessä harmeja myös asialle, jota väittää ajavansa.

Niin että missä on järki ja missä on se asenne?

Jos poliisi, tai oikeuslaitos tekevät virheitä, ei ole viisasta oikeuttaa niitä virheitä käyttäytymällä typerästi. Se vain oikeuttaa lain käyttämisen vääryyksiin suurten massojen mielestä. Muistutan taas, että vain ne suuret äänestäjien massat voivat oikean politiikan taakse rymittyessään muuttaa maan ja sen tavat. Kaikki sellainen toiminta, joka vieroittaa nämä massat muutosta hakevista, on yksiselitteisesti väärää. Vaikka muutama hassu öyhöttäjä haluaakin itsenlleen jonkun vittuilemaan kaikille puolestaan, kokonaiskuvan kannalta sellainen toiminta on haitallista ja toimii vain öyhöttäjien haluamaa muutosta vastaan.

Jos poliisi ja oikeuslaitos tuomitsevat älyttömin perustein hyväkäytöksisen, rehellisen kansalaisen, se kääntyy pitkässä juoksussa näitä vastaan. Tässä asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää kenellekään.

Kertaan vielä että poliisivastaisuuden tarkoituksellinen lietsominen sellaisen kansanryhmän toimesta, joka peräänkuuluttaa lakien ja oikeuden palauttamista koko maahan, on ristiriidassa halutun tavoitteen kanssa.

Hauska satu utopiasta. Todellisuudessa sadun A:n tuomion seurauksena mitään massojen ilmestymistä hänen tuekseen ei tapahdu vaan A kärsii yksin hiljaa sen tuomionsa. Bonuksena A saattaa saada esimerkiksi töistä potkut tai työpaikka saamatta jos sattuu työskentelemään alalla jossa kyyläävät kaikki rekisterit ja tekevät turvallisuusselvitykset.

Jos poliisi alkaa itse sikailla esimerkiksi mielivaltaisesti kopittamalla ja tekemällä täysin aiheettomia esitutkintoja, niin tokihan sellaista vastaan pitää kansalaisten nousta kaikin tavoin.

En ymmärrä miksi kukaan tuntee mitään sääliä jotain Marko "Fobba" Forssia ja muita vastaavia heikkolahjaisia kohtaan. Itsehän ne ovat omasta halustaan alkaneet ajatusrikos- ja tekstityspoliiseiksi. Ihan hyvin sitä voi kieltäytyä sellaisista "töistä" tai vaihtaa alaa.

Luulisi että poliiseilla olisi oikeitakin rikoksia selvitettävänä ja estettävänä. Kuten vaikkapa pedofiilejä kerätä lukkojen taakse tai selvittää ne aukiolevat henkirikokset. Noita ajatusrikospoliiseja saisi joku haastatella ja kysellä ovatko ylpeitä "työstään" ja ovatko jo lapsena haaveilleet ajatusrikospoliisin "urasta". VMP!

Poliisin määrärahoista saisi leikata heti vähintään 50 prosenttia. Ehkä sen jälkeen niillä jäljelle jääville poliiseille olisi oikeitakin töitä eikä tarvisi aikaa pelleilyyn kuluttaa.nollatoleranssi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 304
 • Liked: 7054
 • Puhekin on teko
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3507 : 20.05.2017, 17:41:14 »
Esimerkit A & B.

Tavallaan esimerkit olivat oikeita, mutta tavan kansalaisista valtaosa tuskin tietää A:n ja B:n tapausta sen tarkemmin. Toisaalta kumpaan valtaosa kansalaisista voi enemmän samaistua: Valtionsyyttäjän syyttämiseen vai vihapuhepoliisin ajojahtiin? Kumpi esimerkki on helpompaa vääntää rautalangasta ja näyttää vääryyden määritelmä? Varsinkin jos vihapuhepoliisi puuttuu vastaaviin tapauksiin taukoamatta ja samaan aikaan tapahtuu muita kansan oikeustajuun nähden pahempia rikoksia, joissa tuomiot eivät ole edes 500€:n mätkäyssakkojen luokkaa.

Jos poliisi, tai oikeuslaitos tekevät virheitä, ei ole viisasta oikeuttaa niitä virheitä käyttäytymällä typerästi. Se vain oikeuttaa lain käyttämisen vääryyksiin suurten massojen mielestä. Muistutan taas, että vain ne suuret äänestäjien massat voivat oikean politiikan taakse rymittyessään muuttaa maan ja sen tavat. Kaikki sellainen toiminta, joka vieroittaa nämä massat muutosta hakevista, on yksiselitteisesti väärää. Vaikka muutama hassu öyhöttäjä haluaakin itsenlleen jonkun vittuilemaan kaikille puolestaan, kokonaiskuvan kannalta sellainen toiminta on haitallista ja toimii vain öyhöttäjien haluamaa muutosta vastaan.

Jos poliisi ja oikeuslaitos tuomitsevat älyttömin perustein hyväkäytöksisen, rehellisen kansalaisen, se kääntyy pitkässä juoksussa näitä vastaan. Tässä asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää kenellekään.

Valtaosa suomalaisista kunnioittaa niin paljon poliisia, ettei lähde tälläisten asioiden kanssa pelleilemään. Mutta ei poliisistakaan pitäisi tehdä tietoisesti pellepoliisia.

Tarkoitus on myös ennen kaikkea peloitella kansalaisia. Ei tietysti voida ottaa jokaista kohteeksi, vaan otetaan ainoastaan muutamia, joita yritetään vaietaa.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 17:43:00 kirjoittanut nollatoleranssi »
Suomalaisen median uusi slogan: "Yhden totuuden taktiikalla eteenpäin!"

11.9.2015: Suomalainen terrorismiasiantuntija: Tarina pakolaisten joukkoon soluttautuneista terroristeista satua
13.11.2015- Terroristijahteja joka puolella Eurooppaa

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 877
 • Liked: 11757
 • Monikulttuurisuutta vastaan rokotettu
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3508 : 20.05.2017, 17:50:18 »
Otetaanpa pari esimerkkiä.

A: Sivistynyt, koulutettu ja työssäkäyvä suomalainen herra A, vailla aikaisempaa rikosrekisteriä kirjoittelee asiallisesti islamin ongelmista. Lipsauttaa lopulta pari täkyä hallinnon suuntaan. Illmannit tarttuvat täkyyn. Ko suomalainen käyttäytyy koko prosessin ajan, kuten kunnon kansalainen ja saa siitä huolimatta tuomion. Tuomio on kaikkien oikeustajun vastainen. ---> Oikeuslaitos paljastaa mädännäisyytensä. Kansa liittyy suurina joukkoina herra A:n ajamien asioiden taakse muuttaakseen maan tavan.
Eihän tähän tarvita mitään kuviteltua esimerkkiä vaan otetaan vastaava tapaus arkielämästä tai onhan näitä tapauksia enemmänkin.
Jussi Halla-aho käynee esimerkkinä hyvin koulutetusta ja käyttäytyvästä henkilöstä. Hänethän tuomittiin peräti kahdesta rikoksesta, uskonrauhan rikkomisesta ja kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Uskonrauhan rikkomisessa kyse oli siitä että hän teki johtopäätöksensä profeetta Muhammedia koskevista islamin omista kirjoituksista joissa kerrottiin Muhammedin ollessa yli viisikymppinen kihlanneen 6 v tytön ja panneen avioliiton täytäntöön tytön ollessa 9 v. Tonkasipa vielä että niiden islamin pyhien kirjoitusten mukaan Muhammed oli nuhteeton ja kaikki hänen tekonsa oli Allahin pyhittämiä ja Muhammed oli muslimeille ikuisen jäljittelyn kohde.
Jussi arveli että jos viisikymppinen äijä sekaantuu 9 v tyttöön niin se olisi pedofiliaa ja joka vaittäisi että tuo teko olisi ikuisen jäljittelyn kohde niin se olisi pedofilian suosimista. Epäilemättä näin olisikin ihan normaalin oikeustajun mukaan mutta koska kyseessä oli islamin pyhänä pitämä henkilö profeetta Muhammed niin tuollaisten arvioiden tekeminen on uskonrauhan rikkomista ja tuomio tuli korkeinta oikeutta myöten. Toinen tuomio kiihotuksesta kansanryhmää vastaan tuli siitä että hän satiirinomaisesti muutti sanomalehti Kalevassa olleen suomalaisia halventavan kirjoituksen suomalaisten geneettisen erikoipiirteen kohdalle somalien geneettisen erikoispiirteen ja humalassa tappamisen vaimon hakkaamisen tilalle verorahoilla loisimisen ja ohikulkijoiden ryöstelyn. Korkein oikeus mätkäisi siitä tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.
Entäpä kuinka vastuulliset tiedotusvälineet ja kansanedustajat tuohon tuomioon suhtautuivat. Ainutkaan tiedoitusväline ei tuomiota kyseenalaistanut vaikka itse pääpukari valtakunnansyyttäjä Illman totesi että tuomiossa on vedetty raja sille missä määrin valtaapitäviä saa arvostella. Kansanedustajat häätivät Jussin pois hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalta kun Jussi totesi että saamansa tuomio on vain muutaman ihmisen mielipide.
Toinen esimerkki hyvin käyttäytyvän herra saamasta tuomiosta on Freddy van Fonteghemin saama tuomio. Freddy tuomitsi hirtehisesti Pakistanissa muslimien raiskatun tytön hengiltä ruoskisen toteamalla että ainut hyvä puoli asiassa on että potentiaalinen muslimien synnyttäjä on pelistä pois. Eipä saanut Freddykään kummoista sympatiaa.
Totuushan on että muslimimaailmassa noita Muhammedin jäljitteliöitä aviopuolison valinnalle on vielä tänäkin päivänä ja raiskattuja tyttöjä ruoskitaan tai kivitetään avion rikkojina. leimattu vihapuheehsi jonka karsimiseksi netistä on perustettu oikein poliisin erikoisyksikkö.Ne eivät kuitenkaan kummemmin kiinnosta vastuullista mediaa vaan niistä kirjoittelu on
« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 19:05:37 kirjoittanut Lahti-Saloranta »
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

koojii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 742
 • Liked: 1266
  • Profiili
Vs: Miksi Junes ei saa syytettä? (yhdistetty Junes Lokka -ketju)
« Vastaus #3509 : 20.05.2017, 19:23:11 »

Valtaosa suomalaisista kunnioittaa niin paljon poliisia, ettei lähde tälläisten asioiden kanssa pelleilemään. Mutta ei poliisistakaan pitäisi tehdä tietoisesti pellepoliisia.

Tarkoitus on myös ennen kaikkea peloitella kansalaisia. Ei tietysti voida ottaa jokaista kohteeksi, vaan otetaan ainoastaan muutamia, joita yritetään vaietaa.

Itsehän se Suomen poliisi on lähtenyt tekemään itsestään ja ammattikunnasta pellen. Hyvin vaikeaksi tekevät oman työnsä kun tavallinen kansa alkaa vihaamaan Suomen poliisia ja vääntämään vastaan.

Perustaneet oikein erikoisyksikön vihapuheen torjuntaa vastaan vaikka koko laissa koko vihapuhetta ei ole edes kielletty. Yhtä hyvin olisivat voineet perustaa vaikka erikoisyksikön marjanpoimintaa tai kansantanhuja vastaan.

Aiheuttaa taatusti todella paljon vahinkoa ja vihamielisyyttä tuollainen että ihmisten elämiä aletaan summamutikassa tuhoamaan mielivaltaisesti esimerkiksi itse kuvattujen videoiden tekstittäminen tekosyynä.

Jos joku haluaa ilmaista mitä tahansa äärimmäisen vihamielisiä ajatuksia ja kiihottaa kansajoukkoja vaikka sotaan tai pyhään sotaan niin sen voi tehdä äärettömällä määrällä erilaisia sanoja ja niiden yhdistelmiä ja on absurdi jo ajatuksena että sellaisen voisi kriminalisoida kattavasti ja yksiselitteisesti edes internetissä. Sellainen johtaa vain puhtaaseen mielivaltaan ja ihmisiä saatetaan pistää vankilaan jos erehtyy esimerkiksi käyttämään termiä moniosaaja tai sattuu olemaan kääntäjänä töissä Yleisradiossa jolle sattuu käännettäväksi joku BBC:n dokumentti toisesta maailmansodasta jossa Aatu kiihottaa puheessaan arjalaisia juutalaisia vastaan ja puhuu jopa lopullisesta ratkaisusta. Jossain vaiheessa mielivallan seurauksena ihmisten keskustelut siirtyvät internetissäkin jollekkin sananvapautta kunnioittavan maan serverille ja porukka osallistuu niihin VPN-palvelun tai tor-selaimen kautta. Sen jälkeen Suomen viranomaisten mahdollisuudet puuttua yhtään mihinkään keskusteluihin tai edes seurata keskustelijoita on tasan nolla ja homma toimii netin perusperiaatteen eli anarkian kautta.

Taatusti räjäyttää pankin se taho joka onnistuu tuomaan yleiseen käyttöön helppokäyttöisen täysin käyttäjältä käyttäjälle saakka kryptatun keskustelualualustan joka toimii esimerkiksi tor-verkon kaltaisen anonyymin verkon päällä.