UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2020-03-20 UK: Lääkäri ei kohta enää auta ja hoida sairasta rasistia  (Luettu 3146 kertaa)

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 077
 • Liked: 31475
Puolan tv:n sivuilla oli ajankohtainen haastattelu, joka puntaroi Iso-Britannian lääkäri- ja hoitoetiikan muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.4.2020. Samalla tuolla käytännöllä saattaa olla merkittäviä konkreettisia vaikutuksia, etenkin näin "koleran aikaan".

Lainaus
Lääkäri ei auta sairasta rasistia - ellei tämä ole kuolemassa

Nykyisin potilaat kokevat, että heidän on jatkuvasti valvottava omia näkemyksiään säilyttääkseen poliittisen korrektiuden. Tämä pätee myös terveydenhoitoon - toteaa Błażej Kmieciak Łodzin lääketieteellisestä yliopistosta.


TVP 20.3.2020 juttu puolaksi

TVP: 1. huhtikuuta 2020 lähtien Iso-Britannian terveydenhoitohenkilöstö voi kieltäytyä hoitamasta homofobista, rasistista tai seksististä potilasta. Poikkeuksena on vain tilanne jossa on hengenvaara. Tähän asti hoidon evääminen on voinut perustua vain potilaan verbaaliseen tai fyysiseen aggressiivisuuteen.

BŁAŻEJ KMIECIAK: Tuo muutos on ennakkotapaus. Se johtaa siihen, että lääkäri voi evätä avun potilaalta, jonka maailmankuvaa tai arvoja hän ei hyväksy. Iso-Britannian lääkärit saavat oikeuden arvioida subjektiivisesti potilaan mielipiteitä moraalisesta näkökulmasta.

Valitettavasti samalla kuitenkin heitetään menemään lääkärin työtä koskeva perusajatus, joka mukaan apua annetaan potilaalle riippumatta siitä kuka ja mitä hän on. Terveydenhoitopalveluihin eivät ole oikeutettuja vain "kunnialliset kansalaiset", vaan myös oikeudessa tuomitut rikolliset jne. Uudistus Iso-Britanniassa johtaa umpikujaan, sillä sukupuolensa ja seksuaalisuutensa eri tavalla ymmärtävien henkilöiden syrjintää vastaan taistellaan sortamalla muita potilaita aatteella: "Tulemme syrjimään kaikkia, jotka syrjivät meitä".

TVP: Brittiläinen terveydenhoitopalvelu selittää, että uudistus koskee tilanteita, jossa potilas kohdistaa suoraan henkilöstöön kiellettyjä sisältöjä. Onko lääkärin nimittely esimerkiksi "hintiksi" mielestänne mielipiteen julkituomista?

BŁAŻEJ KMIECIAK: Se on verbaalista aggressiota. Uskoisin, että Iso-Britannian laeista löytyy helposti pykälä, joka oikeuttaa lääkärin eväämään hoidon tuollaisissa tilanteissa ... Potilas ei saa loukata lääkäriä, eikä lääkäri potilasta. Meitä velvoittaa käyttäytymiskulttuuri ja toisen henkilön kunnioittaminen.

Brittiläiset säädökset ovat kuitenkin jo jotakin aivan muuta. Ne eväävät avun potilaalta, jota henkilöstö pitää "homofobisena", vaikka ei ole edes mahdollista määritellä yksiselitteisesti mitä se "homofobia" tarkalleen on.

TVP: Brittiläisessä sosiaalisessa mediassa viitataan tässä yhteydessä vuoden 2017 aikaiseen tapaukseen. Pieneen gynekologiseen operaatioon ilmoittautumassa ollut potilas pyysi sairaanhoitajaksi naista. Paikalle ilmestyi kuitenkin sairaanhoitajan asussa läpikotaisin tatuoitu parrakas mies, joka vakuutti olevansa transseksuaalinen nainen. Säikähtänyt potilas luopui operaatiosta ja vei asian oikeuteen, jossa hän voitti juttunsa. Oikeusistuin pakotti brittiläisen terveydenhuoltojärjestelmän pyytämään naiselta anteeksi tapausta.

BŁAŻEJ KMIECIAK: Ymmärtääkseni potilaat pelkäävät, että heiltä torjutaan uusien sääntöjen vallitessa lääkärihoito. Periaatteet ovat hyvin mielivaltaisia ja epäselviä. Eräs esimerkki Puolasta. Muistaako toimittaja vielä mm. Gdańskissa ja Varsovassa järjestetyt tasa-arvon paraatit [homoparaateja]? Niissä loukattiin näkemyksiäni ja tunteitani katolisena hyvin suoralla ja karkealla tavalla. Jos otan tämän puheeksi lääkärillä käynnin yhteydessä, niin voidaanko minua silloin pitää "homofoobikkona" ja voidaanko minulta siten evätä pääsy hoitoon?

TVP: Iso-Britanniassa asuvat sosiaalisessa mediassa aktiiviset henkilöt pelkäävät iäkkäiden vanhempiensa ja isovanhempiensa puolesta, koska he "eivät selviä kovin hyvin" moraaliasenteiden muutoksista.

BŁAŻEJ KMIECIAK: On selvää, että potilaat joutuvat nyt tarkkailemaan jatkuvasti omia näkemyksiään säilyttääkseen poliittisen korrektiuden ja saadakseen siten terveydenhoitopalveluja. On sääli, että tällä tavoin potilaan ja terveydenhoitopalveluiden välisen suhteen merkittävimmäksi tekijäksi nousee käsitys seksuaalisesta orientaatiosta tai sukupuoli-identiteetistä. Lääketieteessä tuollaista ei voida hyväksyä.

Yksi opiskelijoistani halusi kerran tentin aikana keskustella "LGBT-potilaiden oikeuksista". Kysyin häneltä eroaako LGBT-potilas jollakin tavoin muista potilaista ja tarvitseeko hän siksi erillisiä oikeuksia? Itse en näe näillä olevan mitään eroa. Riippumatta seksuaalisesta orientaatiosta tai kokemastamme sukupuoli-identiteetistä olemme kaikki ennen kaikkea ihmisiä, joilla on arvoa. Tämä on potilaan oikeuksia koskevan kaiken keskustelun perusta.

TVP: Onko lääkärin vastaanotolla ollut tapana kysyä seksuaalista suuntautumista?

BŁAŻEJ KMIECIAK: Sellaista ei ole esiintynyt. Mielestäni lääkärin tulee olla kiinnostunut diagnosoinnista, ei potilaan seksuaalisesta orientaatiosta. On kuitenkin niin, että satunnaisseksillä tai HIV-positiivisuuden mahdollisuudella voi olla merkitystä. On silti syytä huomata, että katolisena katson, että lääkäri ei voi kieltäytyä homojen hoitamisesta edes silloin vaikka kokisi heidän käytöksensä moraalittomaksi tai kelvottomaksi.

TVP: Onko tämä kirjattu lakiin?

BŁAŻEJ KMIECIAK: Se on omaksuttu "sisäiseen lääketieteelliseen lakiin", lääkärietiikan koodeksiin. Sen perustana on kielto evätä potilaalta hoito rodun, sukupuolen, uskonnon tai poliittisen vakaumuksen johdosta. Brittiläistä oikeutta olisi siten vaikeaa toteuttaa Puolassa.

Toisaalta Puolassa lääkäri tai hammaslääkärin ammatin harjoittamista koskevan lain 38 pykälän mukaan kaikissa merkittävissä ja perustelluissa tapauksissa (poikkeuksena hengen pelastamista koskevat tilanteet) voi lääkäri esimiehensä luvalla kieltäytyä hoitotoimista. Hänen on kuitenkin silloin osoitettava potilaalle toinen lääkäri.

Palataksemme takaisin Britanniaan. En ymmärrä heidän lainsäätäjiensä aikeita. Miksi täsmentää lakia värittämällä pykäliä lisäväreillä? Ihmisten kokemukset ovat aina laaja-alaisempia kuin mitä laeissa sanotaan, eikä laeilla ole mahdollista kattaa kaikkia elämäntilanteita. Lisäksi jo tutustuminen ihmisoikeuksien yleisiin periaatteisiin riittää sen käsittämiseen, että seksuaalivähemmistöjen tai sukupuoli-identiteetin näkökulmasta laaditut yksityiskohtaiset säädökset eivät ole perusteltuja. Niistä käydyissä keskusteluissa on aina viitattu yleisiin arvokkuuden ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteisiin.

TVP: Jos brittiläinen uudistus on tarpeeton, niin mistä siinä on tosiasiassa kyse?
 
BŁAŻEJ KMIECIAK: On huomioitava kaksi seikkaa. Toisaalta se tosiasia, että yhteiskunnassamme elää homoseksuaaleja ja transseksuaaleja (tunnen ja arvosta heitä) ja toisaalta se, että on olemassa voimakas ja aggressiivinen poliittinen liike, joka ajaa tiettyä maailmankuvaa. Kyse ei ole ystävällisestä "hyväksykää meidät sellaisina kuin olemme" -visiosta, vaan intensiivisesti päällekäyvästä tyrkyttävästä ideologiasta, jonka sanoma on: "Me sanelemme teille, kuinka meitä tulee kohdella".

Näillä linjoilla on valtava ero. Nykyisin on havaittavissa erään syrjinnän vastaisen näkemyksen ylivaltaa ja ihannointia, mutta samalla sen nimissä sorretaan ja syrjitään toisenlaisen näkemyksen omaavia.

TVP: Väitättekö, että LGBT-väkeä ihannoidaan?

BŁAŻEJ KMIECIAK: Kyse ei ole LGBT:stä, tai LGBT ja Q:sta, tai muista kirjainyhdistelmistä. Kyse on siitä, että olemme avanneet pohjattoman säkin, joka on täynnä erilaisia spesifisiä maailmankuvia, eikä kenelläkään ole oikeutta sanoa, että joku niistä on huono, koska muuten hän joutuu syytteeseen syrjinnästä. Siksi en usko LGBT-ideologiaa ajavien kansainvälisten liikkeiden vilpittömyyteen.

Jos asuisin Iso-Britanniassa, niin haluaisin myös muillekin, esimerkiksi katolisille, samankaltaisia takeita kuin mitä LGBT-henkilöillä on koskien vakaumusta, ajatuksen- ja omantunnonvapautta, sekä arvokkuutta. On olemassa LGBT-ongelmia koskevia kirjoituksia, jotka viittaavat kauniiseen ihmisoikeusajatukseen. Samalla havaitaan yhä useammin kuinka ihmisoikeuksien puolustamisen varjolla aletaan rikkoa juuri näitä samoja oikeuksia.
(...)
     
Lihavoinnit mun.

Tähän asti syrjintä on ollut täällä lain mukaan kiellettyä virassa ja toimessa. Yksityiselämässä taas on voinut vapaasti syrjiä ketä huvittaa millä perusteilla tahansa. Sitä ei voida kieltää demokratiassa, jossa yksilöllä on erityinen asema. Demokratiassa valta on lähtöisin kansalta. Nyt Iso-Britannian esimerkki osoittaa, että tämä järjestys pyritään kääntämään aivan päälaelleen: Virassa saa syrjiä, mutta yksityiselämässä ei. Hyvää vauhtia ovat menossa jo kohti totalitarismia ja diktatuuria. Samasta on viitteitä myös täällä. Nuo projektit ovat useimmiten ylikansallisia.
"Meidän on oltava valmiita huijaamaan, petkuttamaan, rikkomaan lakeja, salailemaan ja piilottamaan totuutta ... Meidän on kirjoitettava kielellä,
joka kylvää massojen keskuuteen vihaa, inhoa ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin me." - Vladimir Iljitš Lenin

Ajattara

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 857
 • Liked: 4178
 • Strange Death of Europe
^Mielenkiintoisia pelihetkiä luvassa, kun tarjoavat kaksimetristä, möreä-äänistä ja parrakasta naisgynekologia hartaalle burkhaan pukeutuvalle potilaalle.
War is Peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.

Leostoa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 834
 • Liked: 3144
Pakko huomauttaa että jo artikkelin alussa on maininta 1. huhtikuuta...

Noin muuten jännä ajatus mihin päädyttäisiinkään jos lääkäri voisi unohtaa perinteiset valansa ja velvollisuutensa ja jättää hoitamatta syrjintää harjoittavat ryhmät kuten vaikka musulmanit. (Jos tämä ei ole feikkiuutinen niin hulluksi olisi mennyt.)
Jussin persut jytkyn otti, porvareista tehtiin motti.

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 466
 • Liked: 9058
 • Manner-Suomen Tasavalta
Pakko huomauttaa että jo artikkelin alussa on maininta 1. huhtikuuta...

Brittilaki epähuomiossa säädetty tulemaan voimaan aprillipäivänä. :) Kuinkakohan moni (yli miljoona!) ihminen syyllistyy heti ekana päivänä vihapuheeseen, kun lukee uutisen lehdestä ja kommentoi ääneen että hah, hyvä vitsi, kuunteles nyt tätäkin "uutista". :o
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

akez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 077
 • Liked: 31475
Pakko huomauttaa että jo artikkelin alussa on maininta 1. huhtikuuta...

Tuosta "uudistuksesta" on juttua jo useissa lähteissä mm. Sky News (18.2.2020). Noin varhaisessa vaiheessa ei vielä aleta laatia aprillijuttuja.

"NHS staff can refuse to treat racist or sexist patients under new rules

The NHS will soon bar discriminatory patients from non-critical care - powers that currently only cover aggression or violence."
"Meidän on oltava valmiita huijaamaan, petkuttamaan, rikkomaan lakeja, salailemaan ja piilottamaan totuutta ... Meidän on kirjoitettava kielellä,
joka kylvää massojen keskuuteen vihaa, inhoa ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin me." - Vladimir Iljitš Lenin

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 466
 • Liked: 9058
 • Manner-Suomen Tasavalta
Sinänsä ihan loogista, "subjektiivinen kokoemus agressiosta" on nykyään yhtä paha kuin oikea fyysinen väkivalta. Aikaisemmin ei tarvinnut hoitaa jos potilas ryhtyy väkivaltaiseksi, mikä onkin ihan oikein. Nyt tämä ulotetaan koskemaan myös fiiliksiä.
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Supernuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 804
 • Liked: 6928
Monet hoidot ovat varsin hyödyttömiä ja lääkärit tekevät hoitovirheitä. Joidenkin lääkkeiden sivuvaikutukset ovat pahempia kuin se sairaus tai vaiva, jonka vuoksi lääkettä otetaan.

Onko sinne lääkäriin pakko itseään tunkea.

MiljonääriPlayboy

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 702
 • Liked: 15457
Lääkäri ei auta siis "rasistia".

Mutta lääkäri varmaan kuitenkin sitten auttaa esim. taivasmatkan missannutta allahin soturia, joka tuodaan paikattavaksi terrori-iskun jäljiltä? Taitaa olla jopa VELVOLLINEN auttamaan musukeppostelijaa, vaikka olisi kuinka monen vääräuskoisen päänahka "vyössä"?

Kyllä vähän taas tuntuu, että on mittasuhteet ja fokusalueet pikkuisen hukassa....  >:(

EDIT: niin no, taitaa briteissä olla jo aika iso siivu lääkäreistä näiden keppostelijoiden uskonveljiä, joten...
PolPolle tiedoksi:
A) kaikki kirjoittamani on sarkasmia
B) Vous êtes des collaborateurs

ervatsalo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 123
 • Liked: 145
Tämähän on ihan normaali käytäntö sosialismissa, jos/kun yksilö tarvitsee mitä tahansa tuotetta tai palvelua:

Ensin tarkistetaan puoluekirja.
  Jos puoluekirja on punainen, niin kaikki kuviteltavissa oleva on tarjolla maan ja taivaan väliltä, eikä mikään maksa mitään puoluekirjan omistajalle. Kyllä taikaseinä hoitaa.
  Jos puoluekirja ei ole punainen, niin Siperian junassa on tilaa. 25 vuotta luulisi opettavan kyselemään kaiken maailman lääkärinhoitoa, farkkuja, perunoita sun muita länsimaisia hapatuksia. Jos ei pyhän Gretan sana yksinään pidä iskurityöläistä kaikin puolin terveenä, tuottavana ja onnellisena, niin ei kai kyseessä silloin oikea kommunisti voi ollakaan.

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 466
 • Liked: 9058
 • Manner-Suomen Tasavalta
Lääkäri ei auta siis "rasistia".

Mutta lääkäri varmaan kuitenkin sitten auttaa esim. taivasmatkan missannutta allahin soturia, joka tuodaan paikattavaksi terrori-iskun jäljiltä? Taitaa olla jopa VELVOLLINEN auttamaan musukeppostelijaa, vaikka olisi kuinka monen vääräuskoisen päänahka "vyössä"?

Kyllä vähän taas tuntuu, että on mittasuhteet ja fokusalueet pikkuisen hukassa....  >:(

Jos joudut lekuriin ja sinua epäillään vaikka homofobiksi, niin eikun kunnon "ALLAHU AKBAR"-huuto vaan niin ei kukaan uskalla olla hoitamatta. :)
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Tagit: