Kirjoittaja Aihe: Kehitysapu (yhdistetty)  (Luettu 316895 kertaa)

AcastusKolya

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 922
 • Liked: 1819
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #750 : 23.06.2021, 01:21:11 »
Eikö neekereiltä voida vaatia joko:
-olemaan naimatta kaikkea mikä liikkuu
tai
-naimaan kakkoseen
tai
-laukaisemaan naamalle. On paljon halvempi ehkäisymenetelmä. Ja toimiva.
Pesunkestävä militaristivaskisti.

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 857
 • Liked: 96154
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #751 : 26.10.2021, 12:24:26 »
Kehitysavulle mielipidekyselyissä manipuloitu kannatus romahti, kun Taloustutkimus joutui siirtymään henkilökohtaisista haastatteluista verkkokyselyyn. Uusien tulosten mukaan 70 prosenttia vastaajista ei usko kehitysavun tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Lainaus
Afganistanin naisten ja tyttöjen asema saa suomalaiset surulliseksi, mutta vain vähemmistö kannattaa pitkäaikaisen tukemisen jatkamista

Selkeä enemmistö suomalaisista kertoi tuntevansa itsensä surulliseksi Taleban-hallinnon alla elävien naisten ja tyttöjen vuoksi, kertoo ulkoministeriön mielipidetutkimus. 86 prosenttia vastanneista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että naisten ja tyttöjen asema saa hänet surulliseksi.

Ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämä mielipidekysely tehtiin elokuun lopussa, jolloin Talebanin valtaannousu Afganistanissa oli uutisissa paljon esillä. Verkkokyselyyn vastasi 1 200 henkilöä eri puolilla Suomea.

Kolme neljästä oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä väittämästä, että Suomen tulisi antaa afganistanilaisille hätäapua, kuten ruokaa, suojaa ja vettä.

Sen sijaan vain 39 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että Suomen pitäisi pyrkiä mahdollisimman pian jatkamaan pitkäjänteisiä kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa.

[...]

Noin kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Noin neljännes kertoo suhtautumisensa kuitenkin muuttuneen viime aikoina kielteisemmäksi.

[...]

Lähes 70 prosenttia suhtautuu epäileväisesti Suomen kehitysyhteistyön tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Vastaukset kysymykseen heijastelevat vastaajan yleisiä asenteita kehitysyhteistyöhön, mutta myös kehitystyötä tärkeänä pitävissä ryhmissä merkittävä osuus suhtautuu epäilevästi kehitysyhteistyön tehokkuuteen.

Esimerkiksi vasemmistoliittoa eduskuntavaaleissa äänestävistä vastaajista kukaan ei koe, että väittämä Suomen kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta vastaisi hänen käsityksiään erittäin hyvin, vaikka valtaosa kannattajista piti kehitysyhteistyötä tärkeänä.

[...]

Ulkoministeriö on selvittänyt suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä vuosittain jo miltei kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä vuonna menetelmä vaihdettiin henkilökohtaisista käyntihaastatteluista verkkopaneeliin, mikä vaikuttaa tuloksiin kriittisten äänien lisääntymisenä.

Tiedotteen mukaan tämän vuoden tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa.

– Ilmeisesti kasvottomassa online-ympäristössä kriittisten vastausten antaminen on helpompaa kuin kasvokkaisessa haastattelussa, jossa haastattelijan kotiinsa päästämä vastaaja saattaa olla jo lähtökohtaisesti vastaanottavaisempi ja myötämielisempi, toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen tiedotteessa.
Kansan Uutiset 26.10.2021

Ulkoministeriön tiedote: Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä 26.10.2021

Mielipiteet kehitysyhteistyöstä 2021 -tutkimusraportti (Power Point, 3,26 MB)

Ihan kuin kyselytutkimuksen tekijöillä olisi jonkinlainen bias aiheeseen:

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Suhtautumisen kehitysyhteistyöhön koetaan muuttuneen heikompaan suuntaan

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten oma suhtautuminen kehitysyhteistyöhön on muuttunut viime aikoina. Tässä kielteisen muutoksen kokeneiden osuus oli suurempi kuin myönteisen puolen, joten maailmassa on täytynyt tapahtua jotain, joka vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.

Koronapandemia eristyksineen ja rajasulkuineen ei varmastikaan ole ollut muuttamassa suomalaisten suhtautumista maailmaan aiempaa avoimemmaksi, vaan kun maa suljetaan yli vuodeksi muulta maailmalta, samalla myös asenneilmapiiri sulkeutuu ja kääntyy sisäänpäin.

Kun kansalaisten huoli omasta maasta ja sen tilanteesta kasvaa, on helpompi sulkea silmät ja korvat niiltä mailta, joilla menee paljon, paljon huonommin ja joissa meikäläisittäin pienikin satsaus voi aiheuttaa huikean kasvun työn tuottavuuteen ja elämänlaatuun, koska lähtötaso on niin alhaalla.

Myös tutkimusjaksolla kärjistyneillä Afganistanin tapahtumilla voi olla osuutensa yleisen ilmapiirin heikkenemisessä.

Ihan kuin kyselytutkimuksen tekijöillä olisi jonkinlainen bias aiheeseen:

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Afganistanin tapahtumat huolestuttavat, mutta 20 vuoden läsnäoloa ei pidetä kokonaan hukkaan menneenä

Tämänvuotisen kyselytutkimuksen tiedonkeruun käynnistyessä mediatilan täytti Afganistanin tilanteen nopea muutos. Koska Afganistan on ollut Suomelle tärkeimpiä kehitysyhteistyön kumppanimaita, kyselyyn otettiin mukaan maan tilanteeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Naisten ja tyttöjen asema on useimmille suomalaisille sydämen asia, ja niinpä selvä enemmistö (86 prosenttia) kertoi tilanteen saavan kokemaan itsensä surulliseksi. Vain 8 prosenttia suomalaisista oli eri mieltä siitä, että tyttöjen ja naisten asema Taliban-hallinnon alla saa olon surulliseksi.

Huomionarvoista kuitenkin on, että tässäkin kysymyksessä perussuomalaisten kannattajat erottuivat muista, sillä heistä 27 prosenttia koki, ettei asia tee heitä surulliseksi.

Vaikka suomalaiset pitävät tärkeänä, että Suomikin oli aikansa turvaamassa mm. naisten asemaa ja tyttöjen koulunkäyntiä ja että humanitääristä apua pitää antaa, suomalaiset suhtautuvat kuitenkin skeptisemmin siihen, että Suomen pitäisi pyrkiä mahdollisimman pian jatkamaan pitkäjänteisiä kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa. Naisista tätä kannattaa 48 prosenttia, miehistä 31 %.

Vihreiden kannattajista 79 prosenttia jatkaisi Suomen kehitysyhteistyöohjelmia Afganistanissa mahdollisimman pian, perussuomalaisten kannattajista vain joka kymmenes.

Vastoin otsikon väitettä puolet (48 %) vastaajista nimenomaan oli sitä mieltä, että kehitysyhteistyö on ollut Afganistanissa "turhaa", koska "maa ei ole siitä kehittynyt".

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Enemmistö pitäisi Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ennallaan tai lisäisi niitä

Noin puolet suomalaisista lisäisi kehitysyhteistyön määrärahoja niin, että YK:n määrittelemään 0,7 prosentin osuuteen bruttokansantulosta päästään viidessä tai kymmenessä vuodessa tai ainakin niin, että osuus ei laske.

28 prosenttia leikkaisi suoraan määrärahoja ja 14 prosenttia pitäisi ne euromääräisesti nykyisellä tasolla.

Määrärahakysymyksiä voidaan tulkita sitä taustaa vasten, miten tärkeänä kehitysyhteistyötä pidetään ja myös siitä näkökulmasta, että esimerkiksi enemmistö suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä Suomen kansainvälisen aseman kannalta.

Ulkomaankaupan Afrikkaan uskotaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa, ja yli puolet pitää tärkeänä uusien kauppasuhteiden luomista Afrikan maiden kanssa. Kehitysyhteistyö näyttäytyykin monien ajatuksissa myös mahdollisuutena ja investointina, vaikka se on vaikea laji. 

Taloustutkimuksen oheismateriaalista puuttuvat tarkemmat tiedot suhtautumisesta kehitysmäärärahojen suuruuteen. Materiaalissa ei kerrota edes esitettyjen kysymysten muotoiluja, jotka ovat aiempina vuosina olleet mahdollisimman harhaanjohtavia johdattelevine alustuksineen.

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Kyselyt muuttuvat – niin kuin koko maailma

2020-luvulla eletään monella tavalla muuttuneessa maailmassa verrattuna edelliseen vuosikymmeneen.

Afganistanin nopeasti heikentynyt tilanne osui juuri tutkimusjaksolle, ja se on saattanut aiheuttaa monissa vastaajissa pettymystä ja turhautumista ns. hauraiden valtioiden tulevaisuudesta. Moni on saattanut ajatella, että parin vuosikymmenen kehitysyhteistyö vedettiin muutamassa päivässä viemäristä alas Talebanin otettua maan hallintaansa, ja tämä on voinut heijastua etenkin näkemyksessä kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta.

Myöskään kyselytutkimusten tekeminen ei ole enää entisellään. Vaikka nyt loppuvuonna koronarokotuskattavuuden lähestyessä tavoitetta ihmiset taas uskaltaisivat päästää henkilökohtaisia käyntihaastattelijoita koteihinsa, kuten ennen pandemiaa, vastausprosentti olisi todennäköisesti jäänyt heikoksi ja otos olisi vinoutunut.

Käytännön syistä tämäkin kysely piti siirtää tehtäväksi digitaalisten yhteyksien välityksellä. Toisaalta muutos on myös mahdollisuus uudistua nykymaailman vaatimuksia vastaavaksi: kun menetelmänvaihdos nyt päätettiin tehdä, osittain pakon sanelemana ja siirtymävaiheen jälkeen, tulevina vuosina mielipiteiden seuraaminen on entistä helpompaa, eikä silloin tarvitse spekuloida mahdollisilla menetelmävaikutuksilla.

Lainaus käyttäjältä: Taloustutkimus
Vastaustilanne on vaikuttanut joihinkin kysymyksiin

Kehitysyhteistyötutkimusta on tehty samanlaisilla menetelmillä ja osin samoilla kysymyksilläkin vuodesta 2006. Nyt tutkimusmenetelmässä on tapahtunut niin suuri muutos, että tulosten suora vertailu ei ole mahdollista. Jotta prosenttijakaumia voitaisiin luotettavasti vertailla, sekä kysymyksenasettelun että tiedonkeruunmenetelmän pitäisi olla identtiset. Jälkimmäisen kohdalla tämä ehto ei enää toteudu.

Aineiston tarkemman analyysin pohjalta näyttää selvältä, että kehitysyhteistyön kriitikoiden määrän kasvu selittyy tutkimusmenetelmän muutoksella. Muutoshan tehtiin vaiheittain niin, että vuonna 2020 puolet haastatteluista tehtiin käyntihaastatteluina ja puolet internetissä.

Molemmissa otoksissa on yhtä suuri osuus miehiä ja naisia, eri-ikäisiä sekä eri puolella Suomea asuvia, ja tilastollinen edustavuus on varmistettu painotuksilla. Myöskään perussuomalaisten kannattajien osuus vastaajista ei ole suurempi kuin aikaisemmin – tämä on tärkeä huomio, koska nimenomaan perussuomalaisten kannattajat ovat erottuneet muista puolueista kehitysyhteistyökriittisyydellään.

Vastaustilanne saattaa vaikuttaa sitä kautta, että kun aikaisemmin vastaajat kertoivat mielipiteensä kasvokkain (ilman maskeja) haastattelijalle, osalle saattoi syntyä ainakin alitajuinen taipumus antaa niin sanotusti sosiaalisesti hyväksyttävämpiä vastauksia. Vaikka demografiset tekijät on kontrolloitu tilastollisesti taiteen sääntöjen mukaan, voi myös olla, että haastattelijoille ovensa avanneet ovat olleet lähtökohtaisesti avoimempia ja vastaanottavaisempia kuin internetissä kasvottomasti vastaavat.
Kriitikot ovat edelleen pienenä vähemmistönä, mutta ilmeisesti heidän mielipiteensä tulee kasvottomassa online-ympäristössä paremmin esiin.

Taloustutkimuksen PP-materiaalin lopussa on käyty tarkemmin läpi sitä valtavaa muutosta, jonka haastatteluista nettikyselyyn siirtyminen aiheutti tuloksiin. Samaan aikaan viime vuonna eri kautta tehtyjen kyselyjen perusteella kehitysavun tehokkuudesta kysyttäessä myönteisten vastausten määrä romahti haastattelujen 60 prosentista netin 30 prosenttiin kun kielteisten vastausten määrä vastaavasti kaksinkertaistui 49 prosenttiin.

On mielestäni selvää, että Taloustutkimus ja tutkimusjohtaja Juho Rahkonen ovat alan asiantuntijoina olleet tietoinen tulosten rankasta vääristyneisyydestä, ja ilmeistä, että niin on ollut kyselyn tilaajakin. Huijausta olisi jatkettu loputtomiin, ellei korona olisi pakottanut siirtymään nettikyselyyn.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Huppupelikaani

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 773
 • Liked: 6187
 • Dirty white boy
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #752 : 26.10.2021, 12:45:45 »
^ Eipä ihme, että radiossa (ainakin Bauer-median kanavat pk-seudulla) on pyörinyt muutaman viikon ”mainos”, jossa kuuntelijoita yritetään selvästi saada tajuamaan, että kehitysapua pitää maksaa jatkossakin minimissään miljardi vuodessa.

Mainoksessa kerrotaan muistaakseni joku pro-kehitysapu -nettiosoite, jota sattuneesta syystä en ole rekisteröinyt sen tarkemmin, enkä nyt duckduckgouaamallakaan löytänyt.
Pronominini: tuo, ne, kaikki, mikin, kenkään.

Poikaseni, kunpa tietäisit, miten häikäilemättömästi tätä maata hallitaan.

Chrattac

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 437
 • Liked: 1848
 • Todesstoß
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #753 : 26.10.2021, 12:51:04 »
^ Eipä ihme, että radiossa (ainakin Bauer-median kanavat pk-seudulla) on pyörinyt muutaman viikon ”mainos”, jossa kuuntelijoita yritetään selvästi saada tajuamaan, että kehitysapua pitää maksaa jatkossakin minimissään miljardi vuodessa.

Mainoksessa kerrotaan muistaakseni joku pro-kehitysapu -nettiosoite, jota sattuneesta syystä en ole rekisteröinyt sen tarkemmin, enkä nyt duckduckgouaamallakaan löytänyt.

Pyörii toi sanomankin kanavilla, ainakin Rockilla jossain vaiheessa on ollut. Toi sivu taitaa olla tämä. Jotain siinä kait haastatellaan "ihmisiä" (näyttelijöitähän yleensä nämä on), joista kaikki sanoo ettei tiedä mitään, miksi sitä maksetaan tms... Eihän siinä mitään, lähes kuka tahansa voi ostaa mainoksen kaupallisilta kanavilta, kun laittaa vaan riittävästi paalua pöytään. Enpä sen enempää ole jaksanut olla asiasta kiinnostunut, saitin löysin nopealla haulla myös.

E: Näemmä linkki oli rikki.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2021, 14:24:01 kirjoittanut Chrattac »
Sortuu valtakunta tomuun viimein joka ikinen
ja hallitsijain nimet vaipuu unohdukseen tuonelaan,
kaatuu järjestelmät, kuolee sanat suuret huulille
ja rauniolla yksinäinen tuulenhenkäys vaeltaa...

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 857
 • Liked: 96154
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #754 : 26.10.2021, 13:09:23 »
^ Eipä ihme, että radiossa (ainakin Bauer-median kanavat pk-seudulla) on pyörinyt muutaman viikon ”mainos”, jossa kuuntelijoita yritetään selvästi saada tajuamaan, että kehitysapua pitää maksaa jatkossakin minimissään miljardi vuodessa.

En tiedä tuosta kampanjasta, mutta PR-ongelmaa on varmasti mietitty jo yli vuoden ajan.

Vaikka Taloustutkimus oli tietoinen haastattelujen ja nettikyselyn tulosten merkittävistä eroista jo viime vuoden kyselyssä (16.9.−6.10.2020), se vaikeni asiasta ja selitti kriittisemmät tulokset silloin kehitysavun "viestinnälliseksi ongelmaksi", joka johtui koronan viemästä palstatilasta. Arvatenkin toive oli, että tänä vuonna olisi pandemian salliessa palattu henkilökohtaisiin haastatteluihin ja tulokset olisivat pompsahtaneet takaisin myönteisiksi.

Vuoden 2020 haastattelujen ja nettikyselyn tulosten jopa 30 prosentin erosta huolimatta Taloustutkimus kehtasi ilmoittaa, että tulosten "virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla" Eivät häpeä mitään.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 857
 • Liked: 96154
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #755 : 28.10.2021, 14:23:06 »
Lainaus
Kahdella prosentilla Elon Muskin omaisuudesta voisi ratkaista maailman nälkä­ongelman

"Kuusi miljardia dollaria auttaisi 42:ta miljoonaa ihmistä, jotka kirjaimellisesti kuolevat, jos emme saavuta heitä”, Maailman ruokaohjelman johtaja kertoo.

YHDISTYNEIDEN kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan kaksi prosenttia Elon Muskin omaisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälkäongelman. Muskin omaisuus on arviolta 289 miljardia dollaria eli 245 miljardia euroa.

– Kuusi miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa) auttaisi 42:ta miljoonaa ihmistä, jotka kirjaimellisesti kuolevat, jos emme saavuta heitä, hän sanoi CNN:n haastattelussa.

Twitterissä hän onnitteli Elon Muskia, kun tämän omaisuus ohitti Jeff Bezosin omaisuuden. Tällöin hän puhui tarkemmin 6,6 miljardista dollarista (5,7 miljardia euroa).

– Elon, tarjoan sinulle mahdollisuutta, jonka saa vain kerran elämässä: auta meitä pelastamaan 42 miljoonaa ihmistä nälänhädältä vain 6,6, miljardilla dollarilla!! Tarjous loppuu pian... Ja niin loppuvat elämätkin, hän kirjoitti Twitterissä.

MILJARDÖÖRIEN pitäisi astua esiin ja tehdä kertaluontoinen lahjoitus, Beasley vetoaa CNN:n haastattelussa. Tarvittava summa on hänen mukaansa 0,36 prosenttia Yhdysvaltojen 400 miljardöörin yhteenlasketusta omaisuudesta.

– Mitä jos se olisi sinun tyttäresi kuolemassa nälkään? Mitä jos se olisi sinun perheesi kuolemassa nälkään? Herätkää, haistakaa kahvin tuoksu ja auttakaa, hän sanoo.

Joka neljäs sekunti joku kuolee nälkään liittyviin syihin, hän sanoo.

– Meillä on tähän rokote. Se on yksinkertainen: rahaa, ruokaa. Miljardöörien täytyy astua esiin, Beasley sanoo.
Ilta-Sanomat 26.10.2021

Ongelma ei ole raha, ei likimainkaan, kun Beaslyn Muskilta vaatima kuusi miljardia dollaria on vähemmän kuin kymmenesosa EU-maiden kehitysapubudjetista.

Kysymys kuuluu, mitkä ovat kehitysavusta päättävien prioriteetit, jos nälkään kuolevien pelastaminen jätetään kehitysapukohteita valittaessa hyväntekeväisyyden varaan, vaikka rahaa ja moraalisätelyä riittää levitettäväksi ympäri maailmaa.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Bronx Zoo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 336
 • Liked: 1042
 • motherfather
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #756 : 28.10.2021, 14:35:31 »
Kehitysavussa ja ilmastonmuutoksen torjuntatöissä on samaa se, että toivotaan maailmantilan pysähtyvän tämänlaiseen tilaan. Tätä voisi joku ajattelemista osaava pohtia ja tulkita. Vaikkapa Jukka Hankamäki.

Ei ole itsestään selvää että ilmasto on nyt oikealla tolalla ja se ei saisi muuttua. Ei ole itsestään selvää myöskään se että väestö on nyt hyvän kokoinen.

Niinkuin Roope kummasteli, mikä on tavoite ja millä perusteilla.
Trust me, I know what I'm doing

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 857
 • Liked: 96154
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #757 : 02.11.2021, 20:01:20 »
Kahdella prosentilla Elon Muskin omaisuudesta voisi ratkaista maailman nälkä­ongelman

YHDISTYNEIDEN kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan kaksi prosenttia Elon Muskin omaisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälkäongelman. Muskin omaisuus on arviolta 289 miljardia dollaria eli 245 miljardia euroa.

– Kuusi miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa) auttaisi 42:ta miljoonaa ihmistä, jotka kirjaimellisesti kuolevat, jos emme saavuta heitä, hän sanoi CNN:n haastattelussa.

Twitterissä hän onnitteli Elon Muskia, kun tämän omaisuus ohitti Jeff Bezosin omaisuuden. Tällöin hän puhui tarkemmin 6,6 miljardista dollarista (5,7 miljardia euroa).

– Elon, tarjoan sinulle mahdollisuutta, jonka saa vain kerran elämässä: auta meitä pelastamaan 42 miljoonaa ihmistä nälänhädältä vain 6,6, miljardilla dollarilla!! Tarjous loppuu pian... Ja niin loppuvat elämätkin, hän kirjoitti Twitterissä.

Musk kuittasi:

Lainaus
Musk valmis myymään osakkeitaan lopettaakseen maailman nälkäongelmat – yhdellä ehdolla

[...]

Musk oli huomannut Beasleyn kommentin ja vastasi Twitterissä olevansa valmis olevansa myymään heti osakkeitaan kuuden miljardin dollarin arvosta, jos WFP pystyy osoittamaan, että se auttaa ratkaisemaan ruokaongelman.

Ehtona on se, että WFP pystyy osoittamaan, mihin rahat menevät.
Ilta-Sanomat 1.11.2021

Lainaus
Elon Musk 31.10.2021
If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Sitten vaan odotellaan. Voi kestää.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 855
 • Liked: 2269
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #758 : 02.11.2021, 20:09:55 »
Maailman ruokaohjelman johtajan David Beasleyn väite varmaan jatkuu, että nälkä pysyykin poissa eikä palaa kahta pahempana. Kaivo ja vesi.
Tottelematon tieto aktivismissa

Torspo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 266
 • Liked: 900
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #759 : 02.11.2021, 21:02:21 »
Jäisihän noista Muskin kuudesta miljardista peräti 39 dollarisenttiä per päivä jokaiselle 42:lle miljoonalle ihmiselle yhden vuoden ajan. Mitäs sen jälkeen?

Juffe

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 265
 • Liked: 2946
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #760 : 03.11.2021, 14:50:02 »

Musk kuittasi:

Lainaus
Musk valmis myymään osakkeitaan lopettaakseen maailman nälkäongelmat – yhdellä ehdolla

[...]

Musk oli huomannut Beasleyn kommentin ja vastasi Twitterissä olevansa valmis olevansa myymään heti osakkeitaan kuuden miljardin dollarin arvosta, jos WFP pystyy osoittamaan, että se auttaa ratkaisemaan ruokaongelman.

Ehtona on se, että WFP pystyy osoittamaan, mihin rahat menevät.
Ilta-Sanomat 1.11.2021

Lainaus
Elon Musk 31.10.2021
If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Sitten vaan odotellaan. Voi kestää.

Ei pitäisi kestää, siis järkevässä maailmassa. Jos WFP:n selvitys antaa odottaa itseään, pitäisi johtaja ilman muuta erottaa. Tässä olis nyt (olevinaan) mahdollisuus kertaheitolla laittaa WFP:n rahoitus kuntoon. Jos johto ei tee kaikkeaan lunastaakseen tämän mahdollisuuden, on kyseessä eeppinen velvollisuuksien laiminlyönti. Johdolla ei pitäisi olla sitä mahdollisuutta että asian vain annetaan olla. Vaikka johtajan väitteet olisivat olleet löysää puhetta, täytyy julkisuuteen kertoa että näin oli. Vaikeneminen antaisi ymmärtää, että Muskin miljardit eivät kelpaa, ja vaikka selitys olisi "ei Musk kuitenkaan olisi lahjoittanut  niin emme viitsineet" niin se ei riitä koska jo pelkkä epätodennäköinen mahdollisuus pitää katsoa loppuun kun kyse on niin isosta asiasta. Sen jälkeen pitäisi olla turha vedota enää mihinkään tahoon rahoituksen puolesta, jos tällaisen mahdollisuuden äärellä ei näennäisesti viitsitty toimia.

Emme toki elä järkevässä maailmassa joten voi olla että WFP:n johtajan puheet sivuutetaan asiaankuuluvana tunneteatterina.

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 20 861
 • Liked: 34163
 • Ego sum Spartacus
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #761 : 19.11.2021, 17:47:34 »
Lainaus
X

Viikko sitten perjantaina Nenäpäivän suoran lähetyksen aikana kerättiin yhteensä 3 004 865 euron lahjoituspotti Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan lapsien hyväksi. Mojovassa summassa on aihetta juhlaan.

Sen sijaan se tapa, miten rahat saatiin kasaan, on taas herättänyt kriittistä keskustelua. Aiheesta puhuttiin myös Ylen mediaohjelma Viimeisessä sanassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja, ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed sanoo, että kun puhumme kehitysyhteistyöstä, kaikkien olisi hyvä muistaa, että sitä tehdään yhdessä.

– Asetelma, jossa avunsaajat näytetään passiivisina ilman mitään kontekstia, vahvistaa valkoisen pelastajan näkökulmaa, Ahmed sanoo.

Valkoisen pelastajan näkökulmalla(siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan etuoikeutettua ihmisistä, joka auttaa tai pelastaa huonommassa asemassa olevaa ihmistä. Asetelman ongelmallisuus liittyy muun muassa siihen, että se saattaa ylläpitää rasistisia stereotypioita ja palvella enemmänkin auttajaa kuin autettavaa.

Globaaleihin kysymyksiin erikoistunutta aikakausilehti Maailman Kuvalehteä päätoimittava Anni Valtonen on samaa mieltä siitä, että yhteistyö loistaa Nenäpäivä-lähetyksissä poissaolollaan.

– Fokus on valkoisen ihmisen tunnereaktiossa. Sillä tietenkin yritetään saada katsojassa aikaiseksi reaktio, jonka myötä lompakko aukeaa, Valtonen sanoo.

X

Ujuni Ahmedin mielestä kehitysyhteistyöstä viestimisen sudenkuopat olisi mahdollista välttää siten, että monimuotoisuus ja yhteistyö otetaan lähtökohdaksi heti kampanjoiden suunnitteluvaiheessa. Hän puhuu antirasistisista työvälineistä, eli aktiivisista keinoista, joiden tarkoituksena on vähentää ja vastustaa rasismia yhteiskunnassa ja koko maailmassa.

– Diversiteetti ei saa näkyä vaan kampanjassa, vaan sen pitää olla mukana niissä pöydissä, joissa asioista päätetään. Tehdään esimerkiksi yhteistyötä diaspora-yhteisöjen kanssa. He näkevät sellaisia asioita, joita valkoinen tekijä ei näe, Ahmed sanoo.

X

https://yle.fi/uutiset/3-12195491?origin=rss

Lainaus

Onko kurjuusporno ainoa keino kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen?
14 minpe 19.11.20211 v 0 kk3576 katselua
Median kurjuuskuvastossa näkyvät edelleen kolonialistiset kaiut: valkoiset pelastajat ja avun passiiviset rodullistetut saajat. Onko se ainoa keino saada ihmiset lahjoittamaan rahaa kehitysyhteistyöhön? Aiheesta keskustelemassa ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed ja Maailman kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen. Ohjelman toimittaa Lena Nelskylä.


https://areena.yle.fi/1-50806840

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 857
 • Liked: 96154
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #762 : 19.11.2021, 21:46:46 »
Kahdella prosentilla Elon Muskin omaisuudesta voisi ratkaista maailman nälkä­ongelman

YHDISTYNEIDEN kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan kaksi prosenttia Elon Muskin omaisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälkäongelman. Muskin omaisuus on arviolta 289 miljardia dollaria eli 245 miljardia euroa.

Musk valmis myymään osakkeitaan lopettaakseen maailman nälkäongelmat – yhdellä ehdolla

[...]

Musk oli huomannut Beasleyn kommentin ja vastasi Twitterissä olevansa valmis olevansa myymään heti osakkeitaan kuuden miljardin dollarin arvosta, jos WFP pystyy osoittamaan, että se auttaa ratkaisemaan ruokaongelman.

Lainaus
Elon Musk sanoi antavansa kuusi miljardia dollaria nälän­hädän ratkaisemiseen, jos joku kertoo miten – YK palasi asiaan suunnitelman kanssa

MAAILMAN ruokaohjelman (WFP) johtaja on vastannut maailman rikkaimpiin kuuluvalle Elon Muskille, joka aiemmin tässä kuussa sanoi Twitterissä antavansa kuusi miljardia dollaria maailman nälkäongelman ratkaisemiseen, jos joku kertoo, kuinka se tehdään.

[...]

Kuudella miljardilla dollarilla ei ratkaista nälkäongelmaa, mutta sen avulla voidaan estää katastrofaalisia nälänhätiä vuonna 2022, Beasley sanoo viestipalvelu Twitterissä.
Helsingin Sanomat 19.11.2021
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

haermae

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 618
 • Liked: 947
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #763 : 20.11.2021, 11:48:43 »
^ Eikäkö emminä sitä noin tarkottanu. Tämänpäiväisen tulipalon sammuttamiseen vaan riittää tuo 6 mrd. Huomenna tarvitaan lissää rahnaa, että voisitko mitenkään jeesata? Ees viis miljardia? Lähetetyt työntekijätki valittaa jo että miks muka vaan 4 tähden hotelleja. Yst.Terv, Beasley.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008374746.html
Lainaus
“Emme ole koskaan sanoneet, että kuusi miljardia dollaria ratkaisisi maailman nälänhädän. Kertalahjoitus pelastaisi 42 miljoonaa henkeä nykyisen ennennäkemättömän nälkäkriisin aikana”, hän kirjoitti.

Kehitysmaissa on ollut "ennennäkemätön nälkäkriisi" jo kymmeniä vuosia, siitä saakka kun sinne alettiin "apua" toimittamaan.

Voin kertoa jo etukäteen mitä tapahtuu jos Muskin 6 Mrd:lla ruokitaan nuo 42 milj: he siittävät ja synnyttävät 42+ miljoonaa uutta nälkäistä suuta ruokittavaksi. Ja Beasley kavereineen on taas mediassa vinkumassa lisää rahaa "ennennäkemättömään kriisiin".

Noin on käynyt aina ennenkin. Nk. kehitysavulla pyritään varmistamaan, että joka ainoa kehitysmaan rääpäle selviää hengissä sukukypsäksi, tuottamaan uusia nälkäisiä suita ruokittaviksi.

Luonnon pitäisi antaa hoitaa väkimäärä tasapainoon; sellaiselle tasolle, mitä kehitysmaan asukkaat ja kyseinen maa pystyvät kannattelemaan ilman länsimaiden antamaa jatkuvaa ja koko ajan lisääntyvää tekohengitystä. Kehitysmaiden kurjuus ei siitä lisääntyisi, mutta hetken päästä se vähenisi huomattavasti kun ruokittavien suiden määrä vähenisi edes 70-luvun alun tasolle.

Sterilisaatio 2 lapsen jälkeen ruoka-avun ehtona olisi kelvollista kehitysapua. Siitä väki vähenisi pikkuhiljaa, ja sitä myötä tekohengityksen tarvekin. Hyvässä lykyssä kehitysmaalaiset oppisivat jollain aikataululla taas huolehtimaan omista asioistaan. Elämään elämää jota elivät ennen "kehitysavun" aloittamista.

Sitten kun ovat opetelleet seisomaan taas omilla jaloillaan, mikään ei estä kehitysmaalaisia tekemästä maastaan enemmän kehittynyttä omatoimisesti, jos sen näkevät tarpeelliseksi. Mutta ei metsästäjä-keräilijän elämäkään väärin ole.


6 Mrd / 42 Milj = 142 €/henk. Käsittääkseni varsin yleisesti hyväksytyn peukalosäännön mukaan 1 % nk. kehitysavusta menee perille asti. Eli Beasley ei ole rahan riittävydessä väärässä. Eihän 1,42 eurolla tosiaan kovin kauaa ruoki nälkäistä, vaikka käyttäisi halvimpia raaka-aineita.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021, 11:51:55 kirjoittanut haermae »

Dangr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 848
 • Liked: 3824
 • Maahanmuutto- ja ilmastoasiantuntija
  • chadnet
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #764 : 20.11.2021, 12:08:11 »
Pelasta tänään yksi, huomenna olet vastuussa viidestä ja ylihuomenna kolmestakymmenestä.

Kamalaa että ihmisillä on huonot olot. Ihan tosissani olen surullinen, mutta mitä asialle voisi tehdä, varsinkin kun vastaanottava pää ei ole mitenkään vastuussa mistään.

Mutta kuten eräs suuri filosofi sanoi, get over it.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021, 12:10:01 kirjoittanut Dangr »
"We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy.” Chris Hedges
"Shouting "Freedom" and other anti-government slogans" NYT

F1nka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 855
 • Liked: 2269
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #765 : 28.11.2021, 18:53:00 »
Shellenbergerin ilmastonmuutosuutisointia käsittelevä kirja sivuaa myös kehittyvien maiden kehittämistä:
Lainaus
...
Mutta 1980-luvun lopulla vihreiden ympäristöliikkeiden kuten WWF:n ja Greenpeacen vaikutuksesta YK alkoi edistää radikaalilla tavalla toisenlaista kehitysmallia: Kestävän kehityksen ohjelmaa. Tämän uuden ohjelman mukaan köyhien ja kehittyvien maiden tuli jatkaa pienen mittakaavan uusiutuvan energian käyttöä sen sijaan, että maat olisivat saaneet rakentaa patojen kaltaisia edullisia ja riittävää sähköä tuottavia laitoksia. Maailmanpankki alkoi noudattaa YK:n ohjelman linjauksia.
 1990-luvulle tultaessa vain 5 prosenttia Maailmanpankin investoinneista suuntautui infrastruktuuriin. Briscoe selittää: "Kasvun ja taloudellisen kehityksen ennakkoehtona oleva vedenkäytön infrastruktuuri oli työnnetty sivuun prosessissa, jota johtivan rikkaat maat. Heillähän oli jo oma infransa."
...
sivulta 270 Shellenbergerin kirjasta Ilmasto lämpenee - Maailmanloppu peruutettu (2021)
Tottelematon tieto aktivismissa

ikuturso

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 237
 • Liked: 39743
 • Easter Worshipper
Vs: Kehitysapu (yhdistetty)
« Vastaus #766 : 28.11.2021, 19:34:40 »

Sterilisaatio 2 lapsen jälkeen ruoka-avun ehtona olisi kelvollista kehitysapua. Siitä väki vähenisi pikkuhiljaa, ja sitä myötä tekohengityksen tarvekin. Hyvässä lykyssä kehitysmaalaiset oppisivat jollain aikataululla taas huolehtimaan omista asioistaan. Elämään elämää jota elivät ennen "kehitysavun" aloittamista.


Anteeksi kauheasti, kun taas pohdin tuota, jotta jos noista 42 miljoonasta avunsaajasta vaikka neljäsosa on hedelmällisessä iässä olevia naisia, joita steriloidaan sadassa sairaalassa ympäri afrikkaa. Ja jos tunnissa steriloidaan yksi, eli päivässä 8 ja 100 klinikkaa tekee 800 operaatiota päivässä. 10 miljoonan naisen sterilointi kestää näin 36 vuotta, jos viikonloput ja joulun pyhätkin nipsutellaan munatorvia.

Lisätään klinikoiden määrä viisinkertaiseksi ja tehdään kymmentuntista työpäivää ja hyvällä anestesiaporukalla, tarkalla aikataulutuksessa ja taksikyydeillä saadaan puoleen tuntiin tuo operaatio. Se on jo 10 000 sterilisaatiota päivässä, mutta tuolla tahdilla täytyy jo pitää viikonloput vapaina. Silloin homma saataisiin maaliin jo himppasen yli neljässä vuodessa olettaen, että bokoharamit ja alshabaabit eivät polttaisi noita sterilisaatioklinikoita.

Joka tapauksessa 10 miljoonan naisen sterilisaatio vaatii yhden gynekologin tai kirurgin, anestesialääkärin ja pari hoitajaa sekä toimistohenkilökuntaa per klinikka. Jos nuo pääasiassa roudattaisiin lännestä meikäläisellä palkkatasolla, niin se olisi 200-500 euroa tunti + majoitus matkapäivärahat, hotellit/uima-allastalot, instrumentit, lääkkeet, sairaalan kulut... eli laitetaan halvalla tonni per tunti. Ja jos tolla porukalla tosiaan menisi sen puoli tuntia per henkilö,  tuo tarkoittaisi viittä miljoonaa työtuntia à 1000€ eli siihen palaisi viisi miljardia. Otettaisiinko se sitten Bezosilta, jos Musk tarjoaisi safkat?

-i-
Kun joku lausuu sanat, "tässä ei ole mitään laitonta", on asia ilmeisesti moraalitonta. - J.Sakari Hankamäki -
Maailmassa on tällä hetkellä virhe, joka toivottavasti joskus korjaantuu. - Jussi Halla-aho -
Mihin maailma menisi, jos kaikki ne asiat olisivat kiellettyjä, joista joku pahoittaa mielensä? -Elina Bonelius-

Tagit: