Kirjoittaja Aihe: 2013-02-13 SM: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle  (Luettu 5717 kertaa)

Saippuakupla

 • Vieras
Lainaus
Mediatiedote 13.2.2014
Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö lähettää lausunnolle lakiesityksen, joka koskee ulkomaalaisten säilöönottoa. Esitykseen sisältyy kielto alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle.

Ehdotetut lainsäädäntömuutokset liittyvät hallitusohjelman linjauksiin ja niiden tavoitteena on yhtenäistää lainsoveltamiskäytäntöä säilöönoton edellytysten osalta. Lausunnolle lähetettävässä hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kiellettäisiin ja lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä myös täsmennettäisiin.

Esitys sisältää lisäksi säilöönottoa koskevia muutosehdotuksia, jotka liittyvät EU:n vastaanottodirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Ulkomaalaislakia ehdotetaan täsmennettäväksi koskien säilöön ottamisen edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle henkilölle ja säilöön otetun sijoittamista.

Säilöönoton vaihtoehtona ilmoittautumisvelvollisuus

Ulkomaalaislaissa säädettyä ulkomaalaisen ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Jatkossa henkilö voitaisiin määrätä ilmoittautumaan määräajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen toimipisteen ohella myös vastaanottokeskuksessa.

Esityksen mukaan ulkomaalaislakiin lisättäisiin myös mahdollisuus järjestää säilössä pidon jatkamista koskeva käräjäoikeusistunto videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen.

Lisätietoja lakihankkeesta ja lausunnolle lähetetystä ehdotuksesta löytyy sivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ulkomaalaisten_sailoonotto

Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvoston hankerekisterissä HARE:ssa (www.hare.vn.fi/).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kesäkuussa 2014. Lainmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

[...]

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/ulkomaalaisten_sailoonottoa_koskeva_lakiesitys_lausunnolle_50599

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Lausunto säilöönottoa koskevista lakiehdotuksista

Amnesty International on pettynyt siihen, että sisäministeriön luonnoksessa ei ehdoteta lasten säilöönoton kieltämistä.

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten säilöönottoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelmaan kirjattu lupaus alaikäisten turvapaikanhakijalasten säilöönoton lopettamisesta ja säilöönoton vaihtoehtojen kehittämisestä.

Luonnoksessa ehdotetaan, että käännytystä odottavia lapsia otettaisiin edelleen säilöön, jopa kuudeksi vuorokaudeksi. Lapsiperheiden säilöönotto jatkuisi lähes ennallaan.

Hallitusohjelmassa sitouduttiin myös vaihtoehtojen kehittämiseen. Työryhmä ei esitä tässä mitään uusia vaihtoehtoja säilöönotolle. Amnesty International ei pidä uskottavana, että muita vaihtoehtoja ei ole löydetty. Vaikka luonnoksessa korostetaan vaihtoehtoisten turvaamiskeinojen ensisijaisuutta, kokonaisuutena lainsäädäntö ei rajoittaisi säilöönoton käyttöä, vaan päinvastoin loisi uusia käyttömahdollisuuksia säilöönotolle.
 
Luonnos sisältää myös laajoja muutosehdotuksia säilöönottoyksikön toimintaan. Laajentamalla erilaisia tarkastusoikeuksia, voimankäyttöä ja teknistä valvontaa säilöönottoyksiköstä ollaan nyt tekemässä entistä vankilamaisempi laitos siitä huolimatta, että säilöön otetut henkilöt eivät ole syyllistyneet rikoksiin.

Tarkempaa tietoa Amnestyn kannoista oheisessa lausunnossa.

Lausunto säilöönottoa koskevasta luonnoksesta

Amnesty International
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

hakare

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 427
 • Liked: 878
 • Ajattele, mitä sanot, ettet sano mitä ajattelet !
"Esitykseen sisältyy kielto alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle."

Jokainen meistä voi tehdä ajatuskokeen: kuvitellaan, että sinulla on 12v. lapsi, joka on kyllästynyt omassa kodissaan saamaan heikkoon palveluun (ei Ipadia, karkkivalikoima karkkipäivänä, aamulla herättävä kouluun yms. lasten oikeuksien loukkauksia).

Niinpä hän päättääkin lähteä parempiin mestoihin sanotaan nyt vaikka Uuteen Seelantiin (sinne kyllä minäkin lähtisin, jos vaimo päästäisi).

Lapsi ostaa netistä lentolipun (iskän lompsasta löytämällään luottokortilla)

Pakkaa kamat ja bussilla Seutulaan

Lähtöselvityksessä on maailman luonnollisin asia, että 12v matkailee yksin maapallon toiselle puolelle. Viisumikaan ei voi olla ongelma, koska Afrikastakin alaikäinen pääsee Suomeen ilman viisumia.

Pari välilaskun jälkeen pienokaisemme onkin sitten Aucklandissa ja taikasana: "asylum" takaa hänelle ja Suomesta yhdistettävälle perheelle (koko suvulle) rattoisan loppuelämän Uuden seelannin valtion piikkiin.

Näinkö se toimii ?

Väitän, että Suomeen ei ole koskaan tullut yhtään alaikäistä yksin, vaan heidät on kädestäpitäen tuotu perille saakka. Saattaja on vain sopivasti häipynyt takavasemmalle, kun homma on tehty.

Vaadin Kari Rajamäki on heti nimitettävä sisäministeriksi.
Muuten olen sitä mieltä, että suvaitsevaisuus pitää kriminalisoida. Lievemmistä tekomuodoista sakkoja, mutta törkeästä suvaitsevaisuudesta (esim. turvapaikkahuijarin kätkeminen) väh. 2 vuotta kuritushuonetta.

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta. Se toimitti lausuntonsa myös maaliskuussa 2012 liittyen lasten säilöönottoa koskevien säännösten muuttamiseen[1]. Keskusliitto toistaa aiemman kantansa, jonka mukaan lasten säilöönotto loukkaa vakavasti lapsen oikeuksia. Sitä tulisi selkeästi rajoittaa, ja ilman huoltajaa tulleiden osalta se tulisi kieltää kokonaan.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunnon pääasiallinen sisältö voidaan tiivistää:

   - Lasten säilöönoton haitallisuuteen pitää suhtautua vakavasti. Keskusliitto pitää erittäin valitettavana sitä, ettei ilman huoltajaa tulleiden lasten säilöönottoa kielletä.

   - Ehdotettujen lakimuutosten ohella tulee myös säilöönoton vaihtoehdot selvittää, kuten hankkeen toimeksiannossa alun perin oli määritelty. Vaihtoehtojen kehittäminen on tärkeää ja oikeusvaltion luonteen mukaista. Lapsiperheiden sijoittaminen vankilanomaiseen yksikköön tulee kieltää.

   - Lapsen oikeuksien komitea on ottanut kantaa lasten säilöönottoon. Se suosittaa valtioita välittömästi lopettamaan maahanmuuttoon liittyvään statukseen perustuvan säilöönoton lasten kohdalla.

   - Lapsille tulee taata yhdenvertainen kohtelu – myös säilöön otetut lapset ovat ensisijaisesti lapsia. Myös näille lapsille tulee turvata yhdenvertaisesti heille kuuluvat lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiset oikeudet.   

   - Kaikissa viranomaistoimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (LOS 3 artikla). Lapsen edun ensisijaisuuden arviointi tulee tehdä näkyväksi säilöönottopäätöksissä.
...

Lastensuojelun keskusliitto
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Lapsiasiavaltuutetun lausunto laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

...
Lapsiasiavaltuutetun kannanotot

Yhteenveto

Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan lapsia ei tulisi ottaa säilöön lainkaan, vaan olisi aina sovellettava vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitä. Lapsia ei myöskään tulisi erottaa vanhemmistaan kuin poikkeustilanteissa, joten myös lapsiperheiden kohdalla tulisi käyttää vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteet ja tarvittaessa kehittää uusia toimivampia toimenpiteitä, joiden avulla säilöönotolle ei olisi tarvetta.

Hallituksen esityksen mukaan lasta säilöön otettaessa varataan sosiaaliviranomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan ehdotettu säännös ei edistä tällaisenaan lapsen edun toteutumista, vaan päinvastoin vie tilannetta huonompaan suuntaan.

Lapsiasiavaltuutettu pitää välttämättömänä, että sosiaaliviranomaisen lausunto säilöönotosta pyydetään aina ja, että lausunnon antaminen edellyttäisi sosiaaliviranomaisen tosiasiallisesta arviointia kyseisen lapsen tilanteesta ja säilöönottoyksikön olosuhteista lapsen edun näkökulmasta. Lapsen edun arviointi edellyttää myös lapsen mielipiteen selvittämistä. Lakiehdotuksessa edellytetty lapsen mielipiteen selvittäminen jää irralliseksi toimenpiteeksi, mikäli se ei kytkeydy sosiaaliviranomaisen tekemään lapsen edun arviointiin.

Lakiehdotuksen määräyksiä säilöön otetun yhteyden pidon rajoittamisesta ja tapaamisista tulisi täydentää niin, että lapsella, jonka huoltaja on säilössä, on tosiasiallinen mahdollisuus pitää vanhempaansa yhteyttä ja tavata häntä.   
...

Lapsiasiavaltuutettu

Turun Sanomien uutinen: Turun Sanomat
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Taikakaulin

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 828
 • Liked: 5546
  • Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroin luonnonalueita ja rauhoittaa ne pysyvästi.
Lainaus
Ulkomaalaisten säilöönottopaikat kaksinkertaistuvat

Ulkomaalaisten säilöönottopaikat liki kaksinkertaistuvat syksyllä. Joutsenon vastaanottokeskukseen rakennetaan 30 petipaikkaa, joista osa on tarkoitettu lapsille.

Nykyisin säilöönotettavia ihmisiä joudutaan tilanpuutteen vuoksi pitämään esimerkiksi poliisin putkissa, mistä YK on antanut Suomelle huomautuksia.

Sisäministerin mukaan paikkoja saatetaan tarvita vielä myöhemmin lisää.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ulkomaalaisten-sailoonottopaikat-kaksinkertaistuvat-/3154884
Lahjoita suomalaisen kulttuurin säilymiseen - https://www.luonnonperintosaatio.fi

"Tarjoamme ainoana valtakunnallisena tahona suoran kanavan luonnonsuojeluun.
Kaikki lahjoitukset käytetään alueiden ostoon, suojeluprosessiin ja syntyneiden luonnonsuojelualueiden vaalimiseen."

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 019
 • Liked: 6833
 • Understanding is a three-edged sword.
Eduskunnan sivuilta lakihankkeiden tietopaketeista löytyy oma sivu tämän lakihankkeen etenemisestä, taustoista, vaiheista ym.

http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/oikeudellinentieto/tietopaketit/ulkomaalaisten-sailoonotto.htx


Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 605
 • Liked: 14721
Säilöönoton vaihtoehtona ilmoittautumisvelvollisuus

Huutonaurua!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 25.04.2014, 12:43:21 kirjoittanut Micke90 »

ElinaElina

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 549
 • Liked: 628
TV7 uutisissa oli parisen viikkoa sitten, että tp-hakijan Israelissa täytyy ilmoittautua kolme kertaa vuorokaudessa, muuten joutuu 90 päiväksi vankilaan.
Facebookissa kiva sivu: Lieksa maahanmuutto kuvia

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 605
 • Liked: 14721
TV7 uutisissa oli parisen viikkoa sitten, että tp-hakijan Israelissa täytyy ilmoittautua kolme kertaa vuorokaudessa, muuten joutuu 90 päiväksi vankilaan.

Sellainen tännekin, kiitos!  >:(

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 342
 • Liked: 134177
Lainaus
Somaliliitto katsoo, että säilöönotolle vaihtoehtoisia menetelmiä kuten ilmoittautumisvelvollisuutta, tulisi
käyttää enemmän. Turvapaikanhakijat ovat yleensä maksaneet suuria summia päästäkseen hakemaan
turvapaikkaa Suomesta ja nimenomaan haluavat olla viranomaisten kanssa tekemisissä
ja ovat yleensä
yhteistyöhaluisia, joten karkaamisriski ei läheskään aina ole perusteltu syy ottaa turvapaikanhakijaa säilöön
vaan esimerkiksi ilmoittautumisvelvollisuutta voitaisiin käyttää sen sijasta huomattavasti useammin.
Somaliliiton lausunto apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle 20.11.2013
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Lauttasaaren Emiiri

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 833
 • Liked: 125
 • Nuivahko poroporvari
Onko lausuntojen antaminen rajoitettu, vai voisiko esimerkiksi PS-Nuoret antaa oman lausuntonsa asiasta?
Onko falskia sitten sanoa, että edustan suomalaisia, jos en kuitenkaan halua puhua sellaisten puolesta, jotka elämästä vieraantuneina ajattelevat vain omaa napaansa, täyttävät vatsansa teollisesti kasvatetulla lihalla ja katsovat maailmaa televisiosta ja autonsa ratin takaa mukavasti istuen?
- Kimmo Helistö

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 12 044
 • Liked: 19075
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Lainaus
Somaliliitto katsoo, että säilöönotolle vaihtoehtoisia menetelmiä kuten ilmoittautumisvelvollisuutta, tulisi käyttää enemmän.

Jaahas, Somppuliitolla oma lehmä ojassa? Parta-ankkureitten säilöönotto kiellettävä välittömästi...
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 605
 • Liked: 14721
Säilöönoton vaihtoehtona ilmoittautumisvelvollisuus

Ulkomaalaislaissa säädettyä ulkomaalaisen ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Jatkossa henkilö voitaisiin määrätä ilmoittautumaan määräajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen toimipisteen ohella myös vastaanottokeskuksessa.

Käyttekö ihan täysillä? Mistä lähtien elintasopaikanhakijat ovat noudattaneet ilmoittautumisvelvollisuutta? Kaikki ilman henkilöpapereita maahan saapuneet on otettava säilöön maasta poistamisen ajaksi. Oleskelulupia ei paperittomille enää tulisi myöntää.

Muokkaus 1: tämä olikin vanha.

Muokkaus 2: Miksei Suomen Sisusta pyydetty lausuntoa? Se on suunnilleen yhtä suuri "asiantuntija" kuin Somppuliittokin.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 12:28:42 kirjoittanut Micke90 »

Siili

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 821
 • Liked: 13088
Kai jatkossakin jossain vaiheessa otetaan säilöön?  Vai oletetaanko hylsyn saaneen turvapaikanhakijan automaattisesti ilmestyvän Helsinki-Vantaalle maastapoistumista varten?

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 605
 • Liked: 14721
Suomensomalialaisten yhteisössä epäillään, että näissä kielteisissä päätöksissä ei ole kyse oikeasta lain tulkinnasta vaan poliittisesta päätöksestä, jonka tarkoituksena on nimenomaan somalialaisten perhe-elämän vahingoittaminen ja maahan tulevien somalialaisten määrän vähentäminen.

Bingo! Juuri sitä on kyse. Tosin somppujen perhe-elämää on ei ole tarkoitus "vahingoittaa", vaan he voivat edelleen elää rauhallista ja mukavaa perhe-elämää turvallisessa ja rauhallisessa kotimaassaan, joka on myös sangen suosittu lomakohde tuon rikastavan vähemmistön keskuudessa.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 15:42:23 kirjoittanut Micke90 »

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Onko lausuntojen antaminen rajoitettu, vai voisiko esimerkiksi PS-Nuoret antaa oman lausuntonsa asiasta?

Käsittäkseni ministeriöt pyytävät tietyiltä tahoilta lausunnon, mutta sen lisäksi lausunnon voi halutessaan antaa myös muut tahot. Ainakin Muutos 2011 on tehnyt muutama vuosi sitten lausunnon: http://hommaforum.org/index.php?topic=22274.0
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 16:08:08 kirjoittanut Iloveallpeople »
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 342
 • Liked: 134177
Lainaus
Poliittisesti herkässä neuvotteluvaiheessa on myös ihmisoikeusjärjestöjen arvostelema lakiesitys turvapaikanhakijoiden säilöönotosta. Hallitusohjelmassa linjataan, että yksin maahan tulleiden, alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto kielletään.

Tämä linjaus sisältyykin sisäministeriön valmistelemaan esitykseen, mutta kielteisen päätöksen saaneilla ei turvapaikanhakijan statusta kuitenkaan ole, joten heidän säilöönottonsa sallittaisiin edelleen. Hallituspuo­lueista vihreät, rkp ja sdp ovat ajaneet esitystä tiukempia ehtoja säilöönotolle. Kiistaa on myös lapsiperheiden säilössä pitämisestä.

Elleivät puolueet löydä asiasta yhteisymmärrystä lähiviikkoina, koko lakiesitys on vaarassa raueta.
Vihreä Lanka 4.9.2014
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 770
 • Liked: 52591
Lainaus
Hallitusohjelmassa linjataan, että yksin maahan tulleiden, alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto kielletään.

Tarkoittaa käytännössä, että alle n. 50-vuotiaita ei voida säilöönottaa.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 19 605
 • Liked: 14721
Poliittisesti herkässä neuvotteluvaiheessa on myös ihmisoikeusjärjestöjen arvostelema lakiesitys turvapaikanhakijoiden säilöönotosta. Hallitusohjelmassa linjataan, että yksin maahan tulleiden, alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto kielletään.
 
Tämä linjaus sisältyykin sisäministeriön valmistelemaan esitykseen, mutta kielteisen päätöksen saaneilla ei turvapaikanhakijan statusta kuitenkaan ole, joten heidän säilöönottonsa sallittaisiin edelleen. Hallituspuo­lueista vihreät, rkp ja sdp ovat ajaneet esitystä tiukempia ehtoja säilöönotolle. Kiistaa on myös lapsiperheiden säilössä pitämisestä.

Lähtökohtaisesti minkään ihmisryhmän säilöönottoa ei tule kieltää, vaan kaikki säilöönottotapaukset tulee arvioida tapauskohtaisesti. Mielestäni kaikki ilman papereita maahan saapuneet tp-hakijat sekä kaikki kielteisen päätöksen saaneet elintasosiirtolaiset tulee poikkeuksetta ottaa säilöön maasta poistamiseksi. Lisäksi Suomen tulee neuvotella palautussopimukset mm. Irakin, Iranin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kanssa.

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 019
 • Liked: 6833
 • Understanding is a three-edged sword.
Lakiesitys on nyt annettu eduskunnalle:

Lainaus
Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta.
-----
Ulkomaalaislakia muutetaan niin, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kielletään. Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei saisi ottaa säilöön edes sen jälkeen, kun hänen maasta poistamistaan koskeva päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi.

Lisäksi tätä vanhempien ilman huoltajaa maassa olevien lasten säilöönottoa maasta poistamisen turvaamiseksi rajoitetaan. Alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään.

Hallitus totesi esitystä käsitellessään, että tavoitteena on poistaa esityksessä asetettava 15 vuoden ikäraja, eli laajentaa säilöönottokielto koskemaan kaikkia maasta poistettavia yksintulleita alaikäisiä. Sisäministeriö tekee kansainväliseen vertailuun perustuvan selvityksen vaihtoehdoista ulkomaalaisten säilöönotolle.
-----

Koko juttu:
VU: Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan

Onkohan edelleen sitten "yksin saapuneen alaikäisen" ikä pelkästään hänen oman ilmoituksensa varassa?

Tunkki

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 258
 • Liked: 16501
Onkohan edelleen sitten "yksin saapuneen alaikäisen" ikä pelkästään hänen oman ilmoituksensa varassa?

On. Lääketieteen ammattilaisten tekemä iänmääritys hampaista/käsien luista on rasismia.

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 6 019
 • Liked: 6833
 • Understanding is a three-edged sword.
Vihreässä Langassa Annakaisa Suni haastattelee Pakolaisavun Kaisa Väkipartaa, joka ei oikein tunnu pitävän  uutta lakiesitystä hyvänä:

Lainaus
Tarvitaanko säilöönottoyksiköissä käsirautoja?

Olet Suomen Pakolaisavun viestintäpäällikkö. Pakolaisapu pelkää, että hallituksen esittämä muutos ulkomaalaislakiin pakottaa siirtolaiset maan alle. Miksi?

Nykylain mukaan ihminen, jota ei voida palauttaa kotimaahansa pakkotoimin, saa tilapäisen oleskeluluvan. Nyt lakia halutaan muuttaa niin, että ihmisen, jota ei voida palauttaa, tulee palata kotimaahansa vapaaehtoisesti. Vaihtoehto on jäädä Suomeen ilman oleskelulupaa.

Millaista elämää paperittomat elävät Suomessa?

Asuntoa on hyvin vaikea vuokrata, jos ei ole papereita. Vaarana on joutua kadulle. Paperittomilla on oikeus kiireelliseen ja välttämättömään terveydenhuoltoon, mutta ei mihinkään muuhun. Esimerkiksi nainen, joka tulee raskaaksi, ei saa mitään terveyspalveluja.

Noin 850 Suomeen turvapaikanhakijana tullutta ulkomaalaista palasi vapaaehtoisesti kotimaahansa paluumuuttohankkeessa vuosina 2010–2012. Hankkeen suosio ylitti odotukset. Miksi sitä ei pitäisi jatkaa?

Sitä voi jatkaa, mutta palaajien pitää olla oikeasti vapaaehtoisia. Suurin osa palanneista on käsittääkseni kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, jotka tulevat maista joihin voi palata. On inhimillisempi tapa palata yksin kuin poliisisaattueessa käsiraudoissa.
Uusi laki koskisi myös ihmisiä, joita ei voida palauttaa pakkotoimin. Lakiesityksessä sekoitetaan ihmiset, jotka eivät halua palata, ja ihmiset, jotka eivät voi palata. Vapaaehtoinen paluu on sinänsä hyvä asia.

Kielteisen turvapaikkahakemuksen saanut lapsi voidaan ottaa säilöön. Mitä se merkitsee?

Lapsen etu ei toteudu, jos hän joutuu vankilamaisiin olosuhteisiin. Tätä käytetään myös yksin tulleiden lasten kohdalla.

Joutsenossa avataan uusi säilöönottoyksikkö, joka on suunniteltu erityisesti perheiden tarpeisiin. Parantaako se tilannetta?

Se saattaa vähentää ihmisten joutumista poliisin putkaan. Toisaalta se normalisoi säilöönoton. Entiseen vankilaan avattu säilö lapsiperheille ei ole oikea suunta.

Säilöönottoyksikön henkilökunta saa oikeuden käyttää kaasusumutinta, käsirautoja ja pamppua. Tarvitaanko tällaisia pakkokeinoja?

No ei. Säilöhän ei ole vankila. Siellä ei ole rikollisia, vaan ihmisiä, jotka hakevat Suomesta turvaa. Erityisesti niin kauan kuin siellä halutaan pitää lapsia, tuntuvat pakkokeinot turhilta.

Eduskunnan hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta käsittelevät parhaillaan lakiesitystä. Miten sitä voisi parantaa?

Vapaaehtoisen paluun lakiesitystä pitäisi muokata niin, ettei palautuspykälään kosketa, ja täyskielto lasten säilöönotolle pitäisi ottaa käyttöön kaikissa olosuhteissa. Olemme tavanneet edustajia, puhuneet mediassa ja järjestäneet mielenosoituksen. Tilanne näyttää melko huonolta, mutta täytyy uskoa, että toimillamme on vaikutusta

VL: Tarvitaanko säilöönottoyksiköissä käsirautoja?

Jos kerran niin helposti sekoitetaan "ihmiset, jotka eivät halua palata, ja ihmiset, jotka eivät voi palata.", niin olisihan Väkiparta voinut avata vähän tätä asiaa, samalla hän olisi voinut kertoa näkemyksensä siitä, mitä tehtäisiin ihmisille, joka ei halua lähteä maasta.

Saman aiheen tiimoilta löytyy juttua myös näistä ketjuista:
http://hommaforum.org/index.php/topic,96072.0.html
http://hommaforum.org/index.php/topic,96073.0.html
http://hommaforum.org/index.php/topic,91382.0.html

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 342
 • Liked: 134177
Lainaus
Suurin osa palanneista on käsittääkseni kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, jotka tulevat maista joihin voi palata. On inhimillisempi tapa palata yksin kuin poliisisaattueessa käsiraudoissa.
Uusi laki koskisi myös ihmisiä, joita ei voida palauttaa pakkotoimin. Lakiesityksessä sekoitetaan ihmiset, jotka eivät halua palata, ja ihmiset, jotka eivät voi palata.
Jos kerran niin helposti sekoitetaan "ihmiset, jotka eivät halua palata, ja ihmiset, jotka eivät voi palata.", niin olisihan Väkiparta voinut avata vähän tätä asiaa, samalla hän olisi voinut kertoa näkemyksensä siitä, mitä tehtäisiin ihmisille, joka ei halua lähteä maasta.

Ei ihmisiä ole sekoitettu lakiesityksessä, vaan nimenomaan Pakolaisapu on propagandassaan halunnut sekoittaa ne hylätyt turvapaikanhakijat, jotka kieltäytyvät palaamasta, vaikka se on todettu turvapaikkaprosessissa turvalliseksi, ja ne, joiden palaamisen estää maan turvallisuustilanne. Tämä taitaa olla ensimmäinen kirjoitus, jossa lakiesityksen vastustajat eivät tahallaan sekoita noita kahta eri ryhmää lähtömaiden huonoa turvallisuustilannetta ja käännytettävien suurta hengenvaaraa voivotellen.

Lainaus käyttäjältä: Vihreä Lanka 3.11.2014
Säilöönottoyksikön henkilökunta saa oikeuden käyttää kaasusumutinta, käsirautoja ja pamppua. Tarvitaanko tällaisia pakkokeinoja?

No ei. Säilöhän ei ole vankila. Siellä ei ole rikollisia, vaan ihmisiä, jotka hakevat Suomesta turvaa. Erityisesti niin kauan kuin siellä halutaan pitää lapsia, tuntuvat pakkokeinot turhilta.

Käännytettävissä on ihmisiä, jotka ovat valmiita mihin vain voidakseen jäädä maahaan:
Lainaus
Kaksi poliisia oli lähdössä viemään käännytyspäätöksen saanutta venäläismiestä Helsingin rautatieasemalle. Tuolloin mies löi toista poliisia vasaralla päähän.

Syyttäjän mukaan miehen motiivina oli välttää käännyttäminen tappamalla poliisi, joka oli tullut häntä hakemaan. Mies oli hankkinut tätä varten vasaran ja harjoitellut hyökkäystä. Hän oli myös valinnut tekopaikan etukäteen.
Ilta-Sanomat: Poliisia vasaralla hakannut yritti välttää käännyttämisen 20.5.2012
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Kulttuurirealisti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 525
 • Liked: 5202
Onkohan edelleen sitten "yksin saapuneen alaikäisen" ikä pelkästään hänen oman ilmoituksensa varassa?

On. Lääketieteen ammattilaisten tekemä iänmääritys hampaista/käsien luista on rasismia.

Kyseessä on ilmeisesti ns. rasistinen fakta.
"Ovela tapa pitää ihmiset passiivisina ja kuuliaisina on rajoittaa tiukasti hyväksyttävien mielipiteiden kirjoa, mutta sallia hyvin vilkas keskustelu sen kirjon sisällä. … tämä antaa ihmisille tunteen, että ajattelu on vapaata.” - Chomsky

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 40 342
 • Liked: 134177
Jeanette Björkqvist kertoo riipaisevasti Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hanketta mainostaen, kuinka Suomi pakottaa lapset ja perheet elämään maan alla. Esimerkkitapauksena Björkqvist käyttää irakilaista Dashtia, joka jostain tuntemattomaksi jäävästä syystä lähti vuonna 2006 Turkkiin, josta hän joskus myöhemmin siirtyi laittomasti rajan yli Kreikkaan. Kreikassa Dashti joutui kolmeksi viikoksi vankilaan, mutta pääsi pois luvattuaan poistua maasta välittömästi. Poliisin kanssa tehtyyn sopimukseen kuului, että Dashtin ei tarvinnut antaa sormenjälkiään EU:n yhteiseen Eurodac-tietokantaan, kuten EU-sopimukset edellyttävät. Dashtia ei huvittanut palata takaisin, joten hän jatkoi matkaa Saksaan ja Ruotsiin, jossa hän haki turvapaikkaa. Jutun mukaan Dashtin reissu oli maksanut tähän mennessä lähes 10 000 euroa.

Ruotsi ei katsonut Dashtin olevan oikeutettu turvapaikkaan tai muunkaanlaiseen oleskelulupaan, joten silloin tuoreen Irakin kanssa solmitun palautussopimuksen nojalla hänet aiottiin lennättää takaisin Irakiin. Tämä ei sopinut Dashtin suunnitelmiin, joten hän livahti rajan yli Suomeen ja Rovaniemelle, jossa poliisi nappasi hänet. Dashti yritti valehdella tulleensa suoraan Irakista, mutta Ruotsissa annettujen sormenjälkien perusteella hänet tunnistettiin hylätyksi turvapaikanhakijaksi, joka pitäisi palauttaa Ruotsiin. Jostain syystä Dashti kuitenkin päästettiin vapaalle jalalle, jolloin hän kiitti luottamuksesta matkustamalla Turkuun, jossa hän eli kaksi vuotta maan alla. Sen jälkeen hän haki Suomesta turvapaikkaa. Hakemus hyväksyttiin. Nykyään 30-vuotias Dashti asuu Helsingissä ja käy peruskoulua. Sen jälkeen hän aikoo tulla poliisiksi, koska on kuullut, että Suomessa on poliisipula.

Jutussa väitetään, että Dashtin turvapaikkahakemus hyväksyttiin, mutta tämä kuulostaa epäilyttävältä. Luultavasti Dashtille on vain myönnetty oleskelulupa sillä perusteella, että häntä ei voida käännyttää väkisin Irakiin, koska Suomella ei ole Irakin kanssa palautussopimusta.

Hbl: Barn och familjer lever under jorden i Finland 20.11.2014

Lainaus
Oletetaan, että koko Ruotsin väestö, hieman yli yhdeksän miljoonaa ihmistä, joutuisi pakenemaan kotoaan jonkin maanlaajuisen katastrofin vuoksi. Kuinka monta ruotsalaista saisi paikan Suomesta? Miljoona? 100 000? Vain vain 500?

[...]

Logiikka on sama kuin silloin, kun sanomme, että maksaisimme mieluummin kehitysapua tarvitseville heidän kotimaissaan kuin ottaisimme Suomeen pakolaisia. Maahan, jossa yhdeksän miljoonaa ihmistä on pakosalla, ja joka on kaaoksessa, on mahdotonta lähettää sellaista apua, joka ratkaisisi pakolaisongelman. Yhtä vähän apua on kauhoa rahaa Libanoniin ja toivoa, että asiat yhtäkkiä järjestyisivät. Ainoa kestävä ja humaani ratkaisu on lopettaa pakolaisten näkeminen menoerinä ja byrokraattisina ongelmina, ja sen sijaan nähdä heidät kanssaihmisinä, jotka tarvitsevat apua. Ruotsi näytti tietä jo Talvisodassa avaamalla ovensa suomalaisille. Tekisimmekö nykyään saman ruotsalaisille, ja miksi ei myös syyrialaisille?  (käännös)
Ny Tid, pääkirjoitus: Hela Sverige på flykt 21.11.2014

Lainaus
Ferhat ja Bile eivät halunneet paeta maistaan. He halusivat elää turvassa ja katsoivat ainoaksi vaihtoehdokseen lähteä. He haluavat turvallisen ja vapaan Suomen. Heidät lukitaan vankilankaltaiseen paikkaan. He odottavat. Monet säilöönotetut sanovat, että pahinta on odotus. Säilöönotto on pahempaa kuin vankeus, he sanovat. Silloin ainakin tietää, kuinka kauan odotus kesää. Täällä sitä ei tiedä. Paluumatka voi olla edessä huomenna tai puolen vuoden päästä.

Kuinka kauan on siitä, kun Ruotsi otti suomalaiset vastaan avosylin? Kuinka itse haluaisit tulla kohdelluksi pakolaisena?  (käännös)
Svenska Yle: Elin von Wright: Hur skulle du vilja bli behandlad som flykting? 23.11.2014
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Sunt Lacrimae

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 308
 • Liked: 2085
 • Kesän netsi kun oon, nuiva luonteeni on.
Lainaus
Suurin osa palanneista on käsittääkseni kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, jotka tulevat maista joihin voi palata. On inhimillisempi tapa palata yksin kuin poliisisaattueessa käsiraudoissa.
Uusi laki koskisi myös ihmisiä, joita ei voida palauttaa pakkotoimin. Lakiesityksessä sekoitetaan ihmiset, jotka eivät halua palata, ja ihmiset, jotka eivät voi palata.
Jos kerran niin helposti sekoitetaan "ihmiset, jotka eivät halua palata, ja ihmiset, jotka eivät voi palata.", niin olisihan Väkiparta voinut avata vähän tätä asiaa, samalla hän olisi voinut kertoa näkemyksensä siitä, mitä tehtäisiin ihmisille, joka ei halua lähteä maasta.

Ei ihmisiä ole sekoitettu lakiesityksessä, vaan nimenomaan Pakolaisapu on propagandassaan halunnut sekoittaa ne hylätyt turvapaikanhakijat, jotka kieltäytyvät palaamasta, vaikka se on todettu turvapaikkaprosessissa turvalliseksi, ja ne, joiden palaamisen estää maan turvallisuustilanne. Tämä taitaa olla ensimmäinen kirjoitus, jossa lakiesityksen vastustajat eivät tahallaan sekoita noita kahta eri ryhmää lähtömaiden huonoa turvallisuustilannetta ja käännytettävien suurta hengenvaaraa voivotellen.

Lainaus käyttäjältä: Vihreä Lanka 3.11.2014
Säilöönottoyksikön henkilökunta saa oikeuden käyttää kaasusumutinta, käsirautoja ja pamppua. Tarvitaanko tällaisia pakkokeinoja?

No ei. Säilöhän ei ole vankila. Siellä ei ole rikollisia, vaan ihmisiä, jotka hakevat Suomesta turvaa. Erityisesti niin kauan kuin siellä halutaan pitää lapsia, tuntuvat pakkokeinot turhilta.

Käännytettävissä on ihmisiä, jotka ovat valmiita mihin vain voidakseen jäädä maahaan:
Lainaus
Kaksi poliisia oli lähdössä viemään käännytyspäätöksen saanutta venäläismiestä Helsingin rautatieasemalle. Tuolloin mies löi toista poliisia vasaralla päähän.

Syyttäjän mukaan miehen motiivina oli välttää käännyttäminen tappamalla poliisi, joka oli tullut häntä hakemaan. Mies oli hankkinut tätä varten vasaran ja harjoitellut hyökkäystä. Hän oli myös valinnut tekopaikan etukäteen.
Ilta-Sanomat: Poliisia vasaralla hakannut yritti välttää käännyttämisen 20.5.2012

Muistaakseni Metsälän säilöönottoyksikössä oli tänä vuonna keissi, jossa riehaantunut säilössäolija sai minuuttien ajan pistää tilojen sisustusta ns. uuteen uskoon eikä henkilökunta oikein muuta voinut paitsi katsoa sivusta. Siellä on yksityisen vartioimisliikkeen vartija, mutta kuulemma eivät kanna kyseisessä kohteessa voimankäyttövälineitä. Iltalehden sivuilla taisi olla kameranauha, jossa vaksina ollut hento tyttö sitten seisoskeli turvaetäisyyden päässä ihmettelemässä kultamunan kuoriutumisprosessia kunnes pari partiollista poliiseja ilmestyi käskyttämään hepun maahan etälamauttimet kourassa. Linkkiä en nyt tähän hätään saanut kaivettua mutta ylitti kyllä uutiskynnyksen.

Että se niistä hädänalaisista. Tuon Pakolaisavun puhuvan pään aivopiereskely itseasiassa vaarantaa sisäisen turvallisuuden sekä säilöönottoyksikköjen henkilökunnan turvallisuuden lisäksi myös asukkaiden turvallisuutta. Väkivallan uhka voi realistisesti kohdistua myös muihin asukkaisiin kun saman katon alla on eri etnisiä ryhmiä, uskonryhmiä ja kansallisuuksia, joilla voi olla erilaisia konflikteja keskenään kotimaan asioista johtuen.
Play stupid games, win stupid prizes.

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 927
 • Liked: 38026
Väkisinkin hiipii mieleen kysymys siitä, että mihinköhän muihin aatteellisiin silmitöntä väkivaltaa ihaileviin ja ymmärtäviin yhdistyksiin Väkiparta mahtaa Pakolaisavun lisäksi kuulua.
"Voi sen sanoa, paitsi ettei oikein voi, koska sillä antaa samalla avoimen valtakirjan EU:ssa tapahtuvalle mielivallalle."
- ApuaHommmaan siitä, voiko sanoa Venäjän tekevän Ukrainassa siviilien kidutusmurhia ja voiko ne tuomita.

Tykkimies Pönni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 326
 • Liked: 2806
Lainaus
Erityisesti niin kauan kuin siellä halutaan pitää lapsia, tuntuvat pakkokeinot turhilta.

Ilmeisesti tuo kaveri ajattelee pakkokeinojen olevan vain kiusaamista varten koska lasten läsnäolo nimenomaan vaatisi lisäkeinoja turvallisuuden ylläpitämiseen.

CaptainNuiva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 501
 • Liked: 5264
Tulemme siis tulevaisuudessa runsaasti näkemään 14 vuotiaita parta-ankkureita pyrkimässä yökerhoihin valtion pulittamia diskorahoja kuluttamaan koska iän määritystäkään ei saisi tehdä  :facepalm:
"Lehto toteaa, että esim. hän itse sekä sosiaalijohtaja Syrjäläinen ovat syntyneet muualla, eivätkä siksi ole kantaväestöä."

Tagit: