UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: Forumin säännöt - kehitystarpeita?  (Luettu 24041 kertaa)

Seppo Saarela

 • Nimellinen
 • Jäsen
 • ***
 • Viestejä: 23
 • Liked: 47
 • Homma ry pj
  • Profiili
Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« : 19.02.2014, 23:00:34 »
1. Luku - Perussäädökset

1 § Lain tarkoitus
 Tämän lain tarkoituksena on määritellä Hommaforumin säännöt ja ne menettelytavat, joilla turvataan asiallinen ja ystävällinen keskusteluympäristö. Laissa määrittellään osallistujille oikeuksia ja velvollisuuksia.

2 § Forumin tarkoitus
 Hommaforum on maahanmuuttoon ja monikultturismiin liittyvien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyyn keskittyvä keskustelupalsta. Forum tarjoaa vertaistukea niille, joita on poliittisen kantansa vuoksi aiheettomasti leimattu sekä pyrkii tarjoamaan vaikutusmahdollisuuksia ja -kanavia aihepiiriin liittyen.

3 § Poliittinen sitoutumattomuus
 Hommaforum ei ole sidoksissa mihinkään poliittiseen puolueeseen tai aatteeseen.

4 § Määräys lain esittämisestä ja tuntemisesta
 Tämä laki tulee asettaa julkisesti kaikkien esteettä nähtäväksi.

 Ignorantia juris non excusat - jokainen on velvollinen tuntemaan lain.2. Luku - Perusoikeudet

1 § Oikeus oman kantansa julkituontiin
 Olkoon jokaisella oikeus oman kantansa julkituontiin esiin ilman leimatuksi tai uhatuksi tulemisen pelkoa. Kaikkiin uhkauksiin, erityisesti väkivallalla uhkaamiseen, suhtaudutaan vakavasti.

2 § Oikeus poliittiseen vaikuttamiseen
 Olkoon jokaisella oikeus osallistua poliittiseen vaikuttamiseen niillä keinoilla, joita tämän forumin puitteissa on mahdollista käyttää.

3 § Oikeus yksityisyyteen
 Olkoon kullakin kirjoittajalla oikeus yksityisyyteen. Kenenkään ei tarvitse paljastaa henkilötietojaan, ellei näin itse halua tehdä.

 Forumilla käytettyjen nimimerkkien "outtaaminen" ts. anonymiteetin vihamielinen murtaminen on kiellettyä. Sama koskee kaikkia toisten käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Nimimerkkien takana olevien henkilöllisyyksien arvuuttelu on kiellettyä.


3. Luku - Viestien kirjoittaminen

1 § Aihealueen valinta
 Forum jakautuu eri keskustelualueisiin, joissa kussakin vallitsee toisistaan poikkeava ilmaisua säätelevät asetukset. Alueita koskevat säädökset ovat nähtävillä kunkin alueen ilmoitustaululla. Kullakin alueella on noudatettava alueella vallitsevia asetuksia ja hallinnon ohjeita.

2 § Viestien kirjoittaminen
 Forumilla vallitsee periaatteellinen sanan- ja ilmaisunvapaus. Asiasta säädetään tarkemmin kohdassa Sananvapaus ja julkaisuvapaus. Viestejä ei esimoderoida.

 Kiroilua, sopimatonta kielenkäyttöä, perustelematonta kommentointia sekä epäselvää ilmaisua tulee välttää. Psykedeelinen tajunnanvirta, epäoleelliset viestit sekä pitkät vuodatukset käsittämättömistä tai asiaankuulumattomista aiheista on kielletty. Lukuisten lyhyiden ja sisällöllisesti merkityksettömien viestien julkaisu erityisesti lyhyen aikavälin sisällä on niinikään kielletty.

Forum ei ole chattityökalu.

Punainen ja sininen väri on varattu yksinomaan moderointitarkoituksiin.

 Käyttäjät olkoot kohteliaita toisilleen sekä aivan erityisesti niille, jotka kirjoittavat omalla nimellään. Toisaalta nimimerkillä kirjoittamista ei tule laskea kenellekään viaksi.

3 § Forumin ulkopuolisten linkkien käyttö
 Ulkopuolisten linkkien antaminen on sallittua edellyttäen, että linkki on aiheeseen liittyvä eikä riko loukkaavan materiaalin käyttökieltoa. Linkkien yhteyteen tulee kirjoittaa tiivis kuvaus linkin sisällön luonteesta.

 Mikäli linkitettävä aihe sisältää järkyttävää materiaalia, liitettäköön riittävän näkyvä varoitus linkin yhteyteen.

 Uudelleenohjaavia linkkejä (esim tinyurl) ei tule käyttää.

4 § Kuvien käyttö
 Viestien yhteyteen voidaan forumin resurssien puitteissa liittää tekstiä tukevaa kuvamateriaalia.

 Järkyttävää kuvamateriaalia ei tule liittää viesteihin.

 Sitä, mikä loukkaavasta materiaalista on sanottu, sovelletaan kuvamateriaaliin.


4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus

1 § Sananvapaus
 Forumilla vallitsee sananvapaus. Tähän ei kuitenkaan kuulu ehdotonta oikeutta saada forumilta apua sanomansa levittämiseen.

2 § Julkaisuvapaus
 Forumilla vallitsee sananvapauden ohella julkaisuvapaus. Julkaisuvapaus tarkoittaa sitä, että forumin moderoijilla ja ylläpidolla on oikeus päättää siitä, mitä materiaalia sillä julkaistaan. Sananvapaus ja julkaisuvapaus eivät ole keskenään ristiriitaisia: kukin voi sanoa mitä haluaa, mutta forumilla ei ole julkaisupakkoa.

3 § Tekijänoikeuksien alainen materiaali
 Tekijänoikeuden alaisen materiaalin laiton levittäminen on kiellettyä.

4 § Loukkaava, pahennusta herättävä ja sopimaton materiaali
 Pahennusta tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävän sekä loukkaavan materiaalin julkaisu on kielletty forumin kaikissa osissa. Kaikki sellainen materiaali, joka saattaa antaa satunnaiselle vierailijalle oleellisesti väärän kuvan forumista on kielletty. Tällaista materiaalia saattaa olla muttei rajoitu totalitarismin ja ääri-ideologioiden ihailu, kannatus tai tukeminen. Kiellettyjä ovat  myös yksilöitä tai ryhmiä vastaan suunnatut törkeät ja halventavat loukkaussanat.

 Forumia ei tule käyttää ääri-ideologioiden positiivisten puolten tai niiden alkuperäisen positiivisen luonteen esilletuontiin eikä mainittujen ideologioiden isien tahi implementoijien syntymäpäivien juhlintaan.

5 § Pornografinen ja haitallinen materiaali
 Kaikenlainen pornografinen materiaali ja viittaukset sellaiseen on ehdottomasti kielletty.

 Erilaisten haittaohjelmien, kuten virusten, matojen, troijalaisten levittäminen tai linkittäminen forumille on kiellettyä. Kiellon rikkominen johtaa oikeustoimiin.

6 § Kunnian loukkaaminen
 Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia on kielletty. Tässä sanottu pätee sekä forumin osallistujiin että ulkopuolisiin henkilöihin.

 Leikinlasku tai parodian punominen julkisesta tahosta on tehtävä taidokkaasti ja taiten.

7 § Spam and destroy-komennot
 Forumia ei tule käyttää Spam and destroy-tyyppisten komentojen antamiseen.

8 § Salaliittoteoriat
 USA:n salainen varjohallitus, Illuminati ja/tai älykkäiden delfiinien salaliitto eivät ole vastuussa monikulturismista.

9 § Tietoinen valehtelu ja disinformaatio
 Käyttäjien ei tule levittää valheita eikä disinformaatiota. Exitus acta probat -periaate ei ole peruste kiellon rikkomiselle.

10 § Forumin hyväksikäyttö
Jos ylläpito katsoo, että käyttäjän tarkoitus on käyttää forumia lähinnä jonkin forumin perusaiheeseen liittymättömän agendan ajamiseen (esim. mainonta, julkisuustempaukset ja erilaiset henkilökohtaiset ristiretket) ylläpito voi ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimenpiteisiin.


5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset

1 § Kirjoittajien henkilöllisyys
 Nimimerkillä kirjoittavan todellista henkilöllisyyttä ei tule paljastaa muiden käyttäjien toimesta.

 Väärien henkilötietojen käyttö on kiellettyä.

2 § Nimimerkit

Nimimerkki ei saa olla hyvän tavan vastainen tai olennaisesti samankaltainen jo rekisteröidyn nimimerkin kanssa. Nimimerkki ei voi koostua pelkästään välimerkeistä tai numeroista. Sen vähimmäispituus on kaksi merkkiä, joista toisen on oltava kirjain. Pahennusta herättävät, käyttäjän henkilöllisyydestä harhauttavan kuvan luovat tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät nimimerkit on kielletty.


Jokainen saa rekisteröidä vain yhden nimimerkin. Nimimerkki on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen muiden käyttöön on kielletty. Nimimerkin vaihto tapahtuu lähettämällä vaihtopyyntö perusteluineen ylläpitäjille tai moderaattoreille. Ylläpito ilmoittaa nimimerkin vaihdosta julkisesti. Anonyymipalvelimien käyttö on kielletty, mikäli tarkoituksena on usean nimimerkin yhtäaikainen käyttö ja/tai kirjoituskiellon kiertäminen.

Moderointitarkoituksiin voidaan tarvittaessa luoda lisänimimerkkejä.


3 § Avatar-kuvat ja viestien allekirjoitukset
 Käyttäjät voivat valita itselleen avatar-kuvan sekä allekirjoituksen. Avatar-kuvan ei tule olla animoitu. Allekirjoitus ei saa olla kohtuuttoman pitkä eikä se saa sisältää kuvia. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät avatar-kuvat ja allekirjoitukset on kielletty.

Avatar-kuvien tarkoitus on personoida nimimerkit ja auttaa erottamaan ne toisistaan.


4 § Nimimerkin ja sitä koskevan viestihistorian poistamista voi pyytää ylläpidolta. Ylläpito ottaa ratkaisussaan huomioon esitetyt perusteet.

6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema

1 § Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta
 Korkein lainsäädännöllistä valtaa Hommassa käyttävät ylläpitäjät. Vain ylläpitäjillä on valtuus muuttaa vallitsevaa lainsäädäntöä.

 Moderaattorit edustavat ylläpitoa ja heillä on oikeus toimeenpanna ja valvoa ylläpidon säädöksiä.

2 § Uusien moderaattoreiden ottaminen
 Käyttäjät voivat hakea moderator-statusta lähettämällä ylläpidolle vapaamuotoisen hakemuksen.


7. Luku - Sääntöjen valvonta

1 § Ensisijainen valvonta
 Lähtökohtaisesti sääntöjen noudattaminen on käyttäjän itsensä vastuulla. Kukin käyttäjä vastaa omilla tunnuksillaan tehdyistä rikkomuksista ja pyrkii välttämään niitä. Käyttäjät vastaavat itse kirjoitustensa lainmukaisuudesta.

 Käyttäjien tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja huomaavaisuutta toisia käyttäjiä kohtaan.

2 § Toissijainen valvonta
 Moderaattorit vastaavat foorumin yleisestä tasosta ja sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Moderaattoreilla on yksin ja yhdessä oikeus poistaa, muokata, lukita tai siirtää viestejä ja viestiketjuja mikäli katsoo niiden rikkovan jotakin foorumin säännöistä.

3 § Kantelu sääntöjen vastaisesta materiaalista
 Mikäli kuka tahansa osallistuja havaitsee sääntöjen vastaista materiaalia, hän voi tehdä asiasta kantelun moderaattoreille, jotka päättävät, onko materiaali kiellettyä.

4 § Ylläpidon asema
 Korkeinta tuomiovaltaa käyttää ylläpito.

5 § Huomautukset moderaattoreiden tai ylläpidon toimista
 Moderaattorien tai ylläpidon toimista on sallittua valittaa ainoastaan valituksille varatussa ketjussa. Moderaatiotoimista valittaminen muissa keskusteluketjuissa on kiellettyä ankaran syrjinnän, vieronnan ja nuivimisen uhalla.


8. Luku - Rangaistukset

1 § Rangaistuksista
 Yleisperiaatteena pidettäköön käyttäytymisnormimukaelmaa: Forumissa forumin tavalla, tai forumista pois. Moderointitiimillä ei ole velvollisuutta eikä resursseja pitkäkestoiseen tapakasvatukseen. Jos huonoa käytöstä ei huomautuksien tai varoitusten jälkeen muuteta, tulee kirjoittajan etsiä viestinnälleen paremmin sopiva forum.

2 § Rangaistusasteikko
 Tällä säädöksellä määritellään rangaistusasteikko, jonka perusteella rikkomuksista rangaistaan:

Yksityinen huomautus
 Yksityinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäpätöisenä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Se on toimitettava yksityisviestinä käyttäjälle.
Julkinen huomautus
 Julkinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäisestä rikkomuksesta tai aikaisempien yksityisten huomautusten huomiotta jättämisestä.
Määräaikainen forumin käyttökielto
 Määräaikainen käyttökielto seuraa joko toistuvista lain rikkomuksista tai törkeänä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Käyttökiellon antaa ylläpito tai moderaattori. Määräaikaisen käyttökiellon ohessa voidaan antaa myös varoitus.
Varoitus
 Varoitus voidaan antaa mistä tahansa merkittävänä pidettävästä tai toistuvista vähäpätöisinä pidettävistä rikkomuksista. Kolmannen varoituksen sijasta annetaan aina toistaiseksi voimassa oleva forumin käyttökielto.

Toistaiseksi voimassaoleva käyttökielto
 Toistaiseksi voimassaoleva käyttökielto on seurausta toistuvista törkeistä rikkomuksista tai erittäin törkeästä yksittäisestä rikkomuksesta, joka oleellisesti haittaa ylläpitäjien ja moderaattoreiden työtä sekä käyttäjien viihtyvyyttä. Käyttökiellon antaa ylläpito.
3 § Mielivaltaisten tuomioiden kielto
 Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen käyttäjätunnustaan taikka pääsyä forumille.


9. Luku - Oikeusturva

1 § Valitusprosessi
 Jos käyttäjä kokee tulleensa rangaistuksi väärillä perusteilla on hän oikeutettu tekemään valituksen tarkoitusta varten varattuun ketjuun. Valitusprosessit ovat julkisia ja niiden käsittely on sallittua ainoastaan sille varatussa tilassa. Päätös ja sen perustelut ovat julkisia ja ne tulee saattaa asianomaisten tiedoksi julkaisemalla päätös perusteluineen päätöksille varatussa ketjussa. Kun valitus on käyty läpi, asiasta ei enää voi virallisesti valittaa.


 Hommaforum ylläpito
<pvm>

Ehdotukseen on korjattu boldatut kohdat.

Avaan keskustelun korjaus- ja kehitystarpeista.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 00:56:11 kirjoittanut Seppo Saarela »

Nousuhumala

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 626
 • Liked: 5108
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #1 : 19.02.2014, 23:11:34 »
Lainaus
Ulkopuolisten linkkien antaminen on sallittua edellyttäen, että linkki on aiheeseen liittyvä eikä riko loukkaavan materiaalin käyttökieltoa. Linkkien yhteyteen tulee kirjoittaa tiivis kuvaus linkin sisällön luonteesta.
Boldatun säännön rikkomista kyllä tapahtuu aika usein, etenkin Youtube-linkkien osalta. Ärsyttää klikata niitä ja huomata, että kyseessä onkin vain jokin biisi. En tiennytkään, että tuosta oli ihan säännöissä maininta, joten olen vain niellyt harhaklikkaukset ilman valituksia.
"Islam on suuri rauhan ja ystävyyden uskonto. Se on ihmiskunnan suurimpia rikkauksia." - Usko Ahonen 18.05.2012

"Jos haluatte menettää uskonne ihmisen perimmäiseen hyvyyteen ja jalouteen, käykää kurkistamassa Hommafoorumille." - Seppo Kononen, Savon Sanomat 30.05.2012

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 859
 • Liked: 12214
 • Vihapuhetta Hommalla jo vuodesta 2012.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #2 : 19.02.2014, 23:41:26 »
Ehdottaisin Hommaan seuraavanlaisia sääntöjä:

Seuraavat asiat ovat Hommassa kiellettyjä;

1. Keskustelun tahallinen häiritseminen asiaan liittymättömillä, sisällöttömillä ja jankuttavilla viesteillä.

2. Riidan haastaminen toisten käyttäjien kanssa.

3. Toisten käyttäjien nimittely, ahdistelu uhkailu ja kunnianloukkaaminen.

4. Yllyttäminen väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan jotakin henkilöä tai kansanryhmää vastaan.

5. Toisten nimimerkkien henkilötietojen tai yksityiselämään liittyvien tietojen paljastaminen ilman kyseisen nimimerkin lupaa.

6. Tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön lataaminen ilman tekijänoikeuksienhaltijan lupaa.

7. Seksuaalissävytteisten tai väkivaltaan yllyttävien kuvien, videoiden tai muiden sisältöjen lataaminen tai linkittäminen.

8. Hommaforumin ulkopuolisten henkilöiden uhkailu, kunnianloukkaaminen tai muu lainvastainen toiminta. 

9. Ylläpitäjien mielivaltainen toiminta.

10. Muu Suomen lain vastainen toiminta.
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 848
 • Liked: 13191
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #3 : 20.02.2014, 00:18:22 »
Joo, ja anotaan apuraha parin sääntökulttuurikoordinaattorin palkkaamiseen, ja...

Wait. Hommaforumilla on jo säännöt.


Maisteri Vihannes

 • Vieras
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #5 : 20.02.2014, 00:47:24 »
Aiemmin ehdotin trollailun tarkkaa määrittelyä, tarkoituksena karsia paitsi trolleja, myös trolleista valittajia, ja sitä kautta ylläpidon tarvetta valittaa valittajista. Alla uusintana, taas hieman viilattuna versiona.

n. Luku - Trollauksesta

1 § Jankkaus
Foorumilla on tarkoitus keskustella, ei jankata toisen argumentit ohittaen. Jankkaukseen syyllistyy käyttäjä joka toistaa samaa argumenttia huomioimatta argumentoinnissaan hänelle aiemmin esitettyjä kyseistä argumenttia koskevia vasta-argumentteja. Jankkaus on sanktioitavaa mikäli samaa argumenttia jankataan kuukauden sisällä kolmesti, tai kuukauden sisällä jankataan kolmella sellaisella argumentilla joista kullakin on jankattu kolmesti kolmen kuukauden aikana.

2 § Floodaus
Käyttäjä syyllistyy floodaukseen, mikäli hän saman päivän aikana kirjoittaa vähintään kymmenen sellaista viestiä, joista jokainen täyttää jonkin näistä kriteereistä:
a. Ylläpidon poistama viesti
b. Viesti, joka on vaatinut muita ylläpidon toimia, kuten oikealle alueelle siirtämisen tai ketjussa tehdyn huomautuksen
c. Viesti jossa ei ole varsinaista asiasisältöä, ns. oneliner
d. Viesti, joka laajemmassa kontekstissa voisi osoittautua jankkaukseksi, eli oman argumentin toistaminen vasta-argumentteja huomioimatta.

3 § Sanktiointi
Trollaus sanktioidaan ylläpidon harkinnan mukaan, ja käytettävissä ovat kaikki sanktioinnin muodot. Toistuvissa tapauksissa seuraa pysyvä kirjoituskielto.

4 § Ylläpidolle tehtävistä ilmoituksista
Trollausilmoitusten käsittely on ylläpidolle erityisen työlästä, ja käyttäjiltä pyydetään erityistä huolellisuutta niiden teossa. Ilmoituksen tekijän on sisällytettävä ilmoitukseensa linkit ilmoituksessa viitattaviin viesteihin. Jankkauksesta epäillylle puolestaan annetaan ennen sanktion määräämistä tilaisuus vastineeseen, jossa hän voi linkeillä osoittaa huomioineensa hänelle esitetyt vasta-argumentit ja siten todistaa että kyse ei ole ollut jankkauksesta vaan kaksisuuntaisesta keskustelusta. Aiheettomasta trollausta koskevasta ilmoituksesta rangaistaan käyttökiellolla.

5§ Ylläpito voi harkintansa mukaan jättää trollausepäilyjä selvittäessään huomioimatta Peräkammariin kirjoitetut viestit. Mikäli näin tehdään, ei tällöin kyseisistä viesteistä ilmoittaneelle seuraa 4§ mukaista käyttökieltoa.

6§ Ylläpito seuraa trollausta myös itsenäisesti, ja voi harkintansa mukaan sanktioida siitä myös tapauksissa, joissa 1§ tai 2§ kriteerit eivät täyty. Käyttäjät älkööt tehkö trollausilmoituksia ilman kyseisten kriteerien täyttymistä.


Lisäys: Kielletyt keskusteluaiheet (uskonto), sekä aiheet jotka on rajattu vain tiettyihin ketjuihin (disco) tulisi mainita suoraan Säännöissä, tai ainakin Säännöissä tulisi olla linkki viestiin jossa nuo on lueteltu.

Muokkaus: Taas on viilattu.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 10:45:34 kirjoittanut Maisteri Vihannes »

Herrahuu

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 126
 • Liked: 24
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #6 : 20.02.2014, 00:49:18 »
"Lukuisten lyhyiden ja sisällöllisesti merkityksettömien viestien julkaisu erityisesti lyhyen aikavälin sisällä on niinikään kielletty.
Forum ei ole chattityökalu.
"


Linja on tässä suhteessa parantunut hieman, mutta vain hieman. Alku se on sekin.
Tiukempaa suhtautumista tän säännön noudattamiseen kaipailisin.

Lupu(kulkuri)

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 717
 • Liked: 298
 • "Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä." - Puhuva Koira
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #7 : 20.02.2014, 00:52:28 »
Millään muulla ei mitään väliä, kunhan saa sanoa neekeri.

Kiitti hyvistä nauruista, parasta ! ! ;D ;D

stefani

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 376
 • Liked: 558
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #8 : 20.02.2014, 00:58:33 »
Moderaattorien tulkinta, ettei julkisuuden henkilöiden mielenterveydestä saa spekuloida, on ollut ärsyttävän aggressiivinen. Jos ette halua lieventää politiikkaa, voisitte silti edelleen selkeyttää sitä. Esimerkiksi jos mielenterveydellä spekuloinnin kielto kirjoitetaan selvästi Lakiin, niin sitten se ei olisi enää niin ärsyttävä. Laki voi olla mitä vain, kunhan se on selvästi sitä mitä on. Jotkut moderaattorit ovat antaneet ymmärtää, että heidän tulkintansa vain myötäilee Suomen lakia, mutta oikeastaan Homman laki on ollut tässä kohdassa aggressiivisempi kuin Suomen laki. No sekin on ymmärrettävää, koska Homma ehkä haluaa ylläpitää jotain turvaväliä Suomen lain rikkomisiin. Joka tapauksessa, tämä kohta siis kaipaisi selkeytystä:

6 § Kunnian loukkaaminen
 Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia on kielletty. Tässä sanottu pätee sekä forumin osallistujiin että ulkopuolisiin henkilöihin.

Tätä asiaa myös mutkistaa, ettei aggressiivinenkaan tulkinta ole ollut ihan yhtenäinen. Esimerkiksi "narsisti"-leimaa on saanut iskeä julkisuudenhenkilöihin puhekielimäisesti, vaikka tavallaan se implikoikin ihan mielenterveydellisiä ongelmia. Oikeastaan tällä hetkellä tilanne on, ettei ole selvää mikä on sallittua ja mikä ei. Moderaattorit itse ehkä uskovat, että jokin käytäntö olisi muodostunut, mutta eri tilanteissa hekin ovat joutuneet pähkäilemään rajoja. Esimerkiksi se on ollut kirkasta, ettei foorumilla tehdä amatööri-diagnooseja Paavo Lipposen terveydentilasta, mutta amatööri-diagnoosit L. R. Hubbardin, Anders Breivikin, ja julkisuudessa olleen (tai olleiden) lapsensa murhaajan (murhaajien) terveydentiloista ovat aiheuttaneet pähkäilyä.

Eräs mahdollisuus olisi esimerkiksi: "Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia, sekä kohtuuton perustelematon spekulointi on kielletty."

Spekulointi ja arvailu kun eivät ole aina samaa asiaa kuin valheet ja vihjaukset. Nyt spekulointia ja arvailua ei ole vielä ollut selvästi kiellettynä. Tuollaisen perään voisi myös yrittää keksiä jotain siitä miten ylläpito päättää kohtuullisuuden rajat. Esimerkiksi junakohtaus päätti jo toissaalla, että Breivikin mielenterveydestä saisi spekuloida. Siinä oli perusteluna kai se, että Breivikin tapaus oli niin käsittämätön, ettei ihan pienestä ole vastatoimia odotettavissa, eikä spekulointi muutenkaan ole kohtuutonta kyseisessä tapauksessa.

Kohta koskien salaliittoteorioita on kirjoitettu huonosti:

Lainaus
8 § Salaliittoteoriat
 USA:n salainen varjohallitus, Illuminati ja/tai älykkäiden delfiinien salaliitto eivät ole vastuussa monikulturismista.

Onko se niin, että jos jäsen puhuu faktoista siitä miten HS:n päätoimittaja on käynyt Bilderberg-kokouksessa, niin silloin jäsen on syyllistynyt älykkäillä delfiineillä spekulointiin? Onko lain kohta kirjoitettu tarkoituksella epäselvästi, että sillä voidaan iskeä sinne minne halutaan? Onko salaliittoteoriat oikeasti edes suuri ongelma? Jos joku henkilö kirjoittaa pitkää vaahtoamista jostain todella bisarrista, häneen voitaisiin myös soveltaa kohtaa 3.2§, jossa mainitaan "psykedeelinen tajunnanvirta". Eli eräs mahdollisuus olisi poistaa kyseinen salaliittoteoriakohta. Muutenkin Lain tarkoitus (1.1§) ei ole ollut julistaa mikä olisi totta ja mikä ei, eli kohta on ollut kirjoitettu huonoon muotoon. Vastaavasti psykedeelistä tajunnanvirtaa voisi muokata laajemmaksi.

Lainaus
Kiroilua, sopimatonta kielenkäyttöä, perustelematonta kommentointia sekä epäselvää ilmaisua tulee välttää. Psykedeelinen tajunnanvirta, epäoleelliset viestit sekä pitkät vuodatukset käsittämättömistä tai asiaankuulumattomista aiheista on kielletty. Lukuisten lyhyiden ja sisällöllisesti merkityksettömien viestien julkaisu erityisesti lyhyen aikavälin sisällä on niinikään kielletty.

Tuosta toinen lause voisi olla esimerkiksi: "Psykedeelinen tajunnanvirta, pitkät vuodatukset käsittämättömistä ja asiaankuulumattomista aiheista, sekä hyvin epätavallisten teorioiden pitkään jatkuva selittäminen on kielletty."

Lainaus
5 § Huomautukset moderaattoreiden tai ylläpidon toimista
Moderaattorien tai ylläpidon toimista on sallittua valittaa ainoastaan valituksille varatussa ketjussa. Moderaatiotoimista valittaminen muissa keskusteluketjuissa on kiellettyä ankaran syrjinnän, vieronnan ja nuivimisen uhalla.

Lainaus
1 § Valitusprosessi
Jos käyttäjä kokee tulleensa rangaistuksi väärillä perusteilla on hän oikeutettu tekemään valituksen tarkoitusta varten varattuun ketjuun.

Kyseisen ketjun nimi on aina ollut huono ja epäselvä. (Opettaja, opettaja, toi mode kiusaa mua...! ) Lähtökohtaisesti implikoidaan, että kaikki valitus olisi turhaa ja lapsellista. Lisäksi ketjun nimeä ei kerrota selvästi itse Laissa (varmaan koska nimi on tyhmä, ja Laki yrittää näyttää vakavasti otettavalle), vaan on ollut ainoastaan koodattuna linkiksi. Uusien tulokkaiden näkökulmasta linkinkin löytymistä on vaikeutettu siten, että ilmaisu "varattu ketju" löytyy Laista kahdesta eri kohdasta, mutta vain toisessa on linkki. Tällöin linkkiä etsivä voi kokea linkin kadonneen vilkuillessaan Lakia läpi.

Kielletyt keskusteluaiheet (uskonto), sekä aiheet jotka on rajattu vain tiettyihin ketjuihin (disco) tulisi mainita suoraan Säännöissä, tai ainakin Säännöissä tulisi olla linkki viestiin jossa nuo on lueteltu.

Tätä piti itsekin sanoa. Olen joskus valittanut samasta aiemmin. Ei liity pelkästään tähän foorumiin, vaan muutenkin aina kun ohjeita on kirjoitettu useampaan eri paikkaan, siinä käy niin, että yhden paikan löytyessä etsijä luulee vahingossa löytäneensä kaikki ohjeet.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 04:06:49 kirjoittanut jostpuur »

Myrkkymies

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 370
 • Liked: 1904
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #9 : 20.02.2014, 02:05:12 »
Lainaus
4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus

1 § Sananvapaus
 Forumilla vallitsee sananvapaus. Tähän ei kuitenkaan kuulu ehdotonta oikeutta saada forumilta apua sanomansa levittämiseen.


4 § Loukkaava, pahennusta herättävä ja sopimaton materiaali
 Pahennusta tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävän sekä loukkaavan materiaalin julkaisu on kielletty forumin kaikissa osissa. Kaikki sellainen materiaali, joka saattaa antaa satunnaiselle vierailijalle oleellisesti väärän kuvan forumista on kielletty. Tällaista materiaalia saattaa olla muttei rajoitu totalitarismin ja ääri-ideologioiden ihailu, kannatus tai tukeminen. Kiellettyjä ovat  myös yksilöitä tai ryhmiä vastaan suunnatut törkeät ja halventavat loukkaussanat.

 Forumia ei tule käyttää ääri-ideologioiden positiivisten puolten tai niiden alkuperäisen positiivisen luonteen esilletuontiin eikä mainittujen ideologioiden isien tahi implementoijien syntymäpäivien juhlintaan.

1 § ja 4 § ovat ristiriidassa keskenään.

Muutetaan 1 § muotoon:

Forumilla vallitsee rajoitettu sananvapaus. Tähän ei kuulu oikeutta saada forumilta apua sanomansa levittämiseen.


4 § on myös ongelmallinen. "Törkeitä ja halventavia" loukkaussanoja ei ole määritelty missään. "Vihermokumädättäjä" ja "ihmissaasta" tuntuvat ainakin olevan sallittuja ilmaisuja.

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 401
 • Liked: 8217
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #10 : 20.02.2014, 02:40:42 »
Ehdotan sitä mitä olen ehdottanut ennenkin: Hieman mielivaltaa tiukan lainkirjaimentuijottamisen sijaan. Joten pois seuraava:

3 § Mielivaltaisten tuomioiden kielto
 Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen käyttäjätunnustaan taikka pääsyä forumille.


Sen korvatkoon seuraava:

3 § Fasistinen raipparangaistus mielenharmista
 Keskustelijan aiheuttaessa vaikeasti jäsenneltävästä syystä mielenharmia useassa muussa keskustelijassa, eikä lainkaan tuottavan iloa tai hyödylliseksi katsottavaa sisältöä, olkoon keskustelunvalvojilla oikeus häntä siitä ensin sanallisesti huomauttaa, toiseksi rankaista ankarammin. Jos mielenharmin aiheutus on pysyvää, häntä rangaistakoon pysyvillä tuomioilla; jos mielenharmin aiheutus on alkoholista johtuvaa tai muuten väliaikaista, olkoon rangaistuskin väliaikainen ja enintään 25 vuoden mittainen.


Muotoiluni kirjallisesta laadusta saa olla eri mieltä, mutta sisällötään jokainen varmasti ymmärtää mistä on kyse, ja tietää näin jo toimitun ja kyseisen toiminnan olleen tarpeen. Siten se olisi hyvä lakiin saada. Laki on tapojen ylöskirjaamista. Siinä on päivän iskulauseeni.

Vielä toisestakin kohdasta haluaisin ilmaista mielipiteeni eli valittaa. Nimittäin tuo huvittavalta kuulostava kielto "7 § Spam and destroy-komennot". Sen on saatana itse keksinyt -- tai sitä ainakin käytetään saatanan tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä on nimittäin käytetty perusteena estämään Operaatio Ylilautana tunnettu käännytysretki Ylilaudalle. Siinä arvoisa keskustelunvalvoja, josta ei kai tässä ketjussa saisi sanoa mielipidettä, toimi mielestäni väärin. Tarkoitus ei ollut kuormittaa Ylilautaa, eikä tuhota sitä. Tarkoitus oli levittää ilosanomaa -- joka saattaa olla jopa Hommaforumin alkuperäisten tarkoitusten ja lähetyskäskyjen kannustamaa toimintaa. Joten kyseinen kielto on estänyt hyödyllisen toiminnan ja olisi hyvinkin kyseenalaista tapahtuisiko kiellettyä toimintaa, vaikka kyseinen kielto poistettaisiinkiin. Se on siten sekä haitallinen että turha.
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 401
 • Liked: 8217
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #11 : 20.02.2014, 02:52:30 »
6 § Kunnian loukkaaminen
 Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia on kielletty. Tässä sanottu pätee sekä forumin osallistujiin että ulkopuolisiin henkilöihin.

Tätä asiaa myös mutkistaa, ettei aggressiivinenkaan tulkita ole ollut ihan yhtenäinen. Esimerkiksi "narsisti"-leimaa on saanut iskeä julkisuudenhenkilöihin puhekielimäisesti, vaikka tavallaan se implikoikin ihan mielenterveydellisiä ongelmia.

Tästä on myös olemassa sääntöjen valossa auki oleva muunnos. Nimittäin pasta eli toisaalta kopiotu viesti -- ja yleisemmin lainatut viestit. Mitä jos niissä ilmenee syyttelyä ja ikävää panettelua? Esimerkiksi näin. Minusta se, joka viestin tuo keskustelupalstalle, on vastuussa sen sisällöstä. Jos sisältö on Halla-ahon blogista lainattu lainvastainen kirjoitus, Halla-aho vastatkoon siitä omassa blogissaan, ja hän, joka sen sieltä tänne lainasi, täällä. Pelkät "pastat" kieltäisin kokonaan. Joskus itse otan jostain vanhan viestin, joka liittyy aiheeseen tai leikkaan siitä olennaisen osan, mutta kokonaiset viestit, jotka eivät liity suoraan aiheeseen tai ovat kampanjointia Hyvän Asian PuolestaTM pitäisi kirjoittaa omin sanoin, eikä suoraan kopioida muualla esitettyä viestiä.

Tosin eräs lainaus äskettäin oli hyvä poikkeus tähän sääntöön. Sääntöihin on aina poikkeuksia. Siksi tarvitaan inhimillistä fasismia eli autokratiaa eli keskustelunvalvojien mielivaltaa.

Eikä näitäkään tapauksia ole ollut haitaksi asti, joten en näe välttämättömänä "pastan" kieltämistä.
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)

Goman

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 251
 • Liked: 971
 • Sol lucet omnibus
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #12 : 20.02.2014, 07:22:44 »

Lisäys: Kielletyt keskusteluaiheet (uskonto), sekä aiheet jotka on rajattu vain tiettyihin ketjuihin (disco) tulisi mainita suoraan Säännöissä, tai ainakin Säännöissä tulisi olla linkki viestiin jossa nuo on lueteltu.

Nyt ei ymmärrä ? Eikö palstan ole tarkoitus olla nimenomaan avoin keskustelupalsta sellaisillekin aiheille, joita ei välttämättä muussa mediassa saada/tuoda julkiseen keskusteluun. Sehän on yksi Homman vahvuuksista.

Mielestäni mitään keskustelunaihetta ei pidä sulkea ulos. Yleisö sitten päättää jos aihe ei ole tarpeellinen, eikä herätä sen suurempaa tarvetta debattiin.

Maisteri Vihannes

 • Vieras
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #13 : 20.02.2014, 10:50:28 »
Mielestäni mitään keskustelunaihetta ei pidä sulkea ulos. Yleisö sitten päättää jos aihe ei ole tarpeellinen, eikä herätä sen suurempaa tarvetta debattiin.

Tuo on aivan kelvollinen mielipide. En ottanut kantaa sen puolesta, että jotkut keskustelunaiheet pitää rajata pois. Totesin, että jos niin tehdään, kuten nyt, tulisi kiellettyjen aiheiden lista, tai vähintään linkki siihen, olla suoraan säännöissä.

Muokkasin (taas kerran) aiemman viestin trollisäädöksiä.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 562
 • Liked: 22872
 • Nuiva VHM-sillanrakentaja & sananvapauttaja
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #14 : 20.02.2014, 10:51:53 »
8 § Salaliittoteoriat
USA:n salainen varjohallitus, Illuminati ja/tai älykkäiden delfiinien salaliitto eivät ole vastuussa monikulturismista.

Ei, ei ei.

Älykkäät delfiinit eivät ikinä, ikinä, ikinä kannattaisi monikulttuurisuutta. Ehdotan seuraavaa:

"USA:n salainen varjohallitus, Illuminati ja tyhmien natsidelfiinien salaliitto ovat vastuussa monikultturismista."

Jos Homman säännöissä aletaan revisioida historiaa, niin tehdään se sitten edes hallitsevan historiakäsityksen mukaisesti, ok?
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 11:12:34 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
The man of the future will be of mixed race. Today's races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future ...will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.
- Richard_von_Coudenhove-Kalergi
(Lähde: wikipedia)

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 562
 • Liked: 22872
 • Nuiva VHM-sillanrakentaja & sananvapauttaja
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #15 : 20.02.2014, 11:00:08 »
Millään muulla ei mitään väliä, kunhan saa sanoa neekeri.

Vaihda salasanasi, hyvä ihminen!
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 11:25:24 kirjoittanut Lalli IsoTalo »
The man of the future will be of mixed race. Today's races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future ...will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.
- Richard_von_Coudenhove-Kalergi
(Lähde: wikipedia)

Rubiikinkuutio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 307
 • Liked: 2475
 • A fonte puro pura defluit aqua.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #16 : 20.02.2014, 11:06:53 »

Nyt ei ymmärrä ? Eikö palstan ole tarkoitus olla nimenomaan avoin keskustelupalsta sellaisillekin aiheille, joita ei välttämättä muussa mediassa saada/tuoda julkiseen keskusteluun. Sehän on yksi Homman vahvuuksista.

Ei. Homman tarkoitus on mahdollistaa maahanmuuttokriittinen keskustelu. Muu on vain korkeintaan boonusta. Sosiaalista liimaa vai miten se nyt meni.
"Sananvapaus ei ole lupa loukata tai olla eri mieltä."

Maisteri Vihannes

 • Vieras
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #17 : 20.02.2014, 11:09:20 »
Paitsi kiellettyjen aiheiden lista, myös MAINOS- JA TIEDOTUSTUSASETUS M0604/2009, tai vähintään linkki siihen, tulisi liittää osaksi sääntöjä. Kaikkien sääntöjen ja niihin rinnastettavien asioiden tulisi löytyä Säännöt-napin takaa.

Lainaus
5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset

3 § Avatar-kuvat ja viestien allekirjoitukset
 Käyttäjät voivat valita itselleen avatar-kuvan sekä allekirjoituksen. Avatar-kuvan ei tule olla animoitu. Allekirjoitus ei saa olla kohtuuttoman pitkä eikä se saa sisältää kuvia. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät avatar-kuvat ja allekirjoitukset on kielletty.

Tuohon lisäys, "Allekirjoitus on aina sijoitettava sille tarkoitettuun tilaan, eikä osaksi itse viestiä".

En pidä Tapatalk-mainoksista.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 23 602
 • Liked: 43597
 • Quantum Warrior
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #18 : 20.02.2014, 11:20:07 »
Millään muulla ei mitään väliä, kunhan saa sanoa neekeri.

Minäkin sanon joskus "neekeri".

Mutta tarvetta sanan käyttöön vähentää, jos vaikka sanaa hokee jonkin verran päivän mittaan muiden toimien ohella. Itselläni on tapana aina iltaisin nostella pienimuotoisesti käsipainoja. Hauiskääntöä tehdessäni sanon aina "neekeri", kun paino nousee ylös. Näin saan päivässä sanoa 50 kertaa "neekeri".
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 859
 • Liked: 12214
 • Vihapuhetta Hommalla jo vuodesta 2012.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #19 : 20.02.2014, 11:35:40 »
Wait. Hommaforumilla on jo säännöt.

Jotka kaipaavat uudistamista.
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:

Sikanez

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 207
 • Liked: 171
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #20 : 20.02.2014, 12:17:29 »
Lainaus
Käyttäjät olkoot kohteliaita toisilleen sekä aivan erityisesti niille, jotka kirjoittavat omalla nimellään. Toisaalta nimimerkillä kirjoittamista ei tule laskea kenellekään viaksi.
Mielestäni tuohon kohteliaisuuteen sisältyy se, että nimellistä S.S. ei sanota nimimerkki S.S:ksi. Toinen asia on tarvitseeko tuota kirjata säännöksi asti, mutta ei siitä haittaakaan olisi.
"Ei ole olemassa syyttömiä ihmisiä. On vain huonosti kuulusteltuja." - Josef Stalin

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 859
 • Liked: 12214
 • Vihapuhetta Hommalla jo vuodesta 2012.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #21 : 20.02.2014, 12:22:17 »
Itselläni on tapana aina iltaisin nostella pienimuotoisesti käsipainoja. Hauiskääntöä tehdessäni sanon aina "neekeri", kun paino nousee ylös. Näin saan päivässä sanoa 50 kertaa "neekeri".

Itsekin tekisin noin, mutta kun salilla, jossa käyn, on toisinaan jopa puolet asiakkaista moniosaajia. Ehkä täytyy alkaa hokea sanaa "neekeri" hiljaa mielessään...  :o
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:

Noottikriisi

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 756
 • Liked: 4883
 • Kulttuuriterapeutti
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #22 : 20.02.2014, 12:34:12 »
3 § Avatar-kuvat ja viestien allekirjoitukset
 Käyttäjät voivat valita itselleen avatar-kuvan sekä allekirjoituksen. Avatar-kuvan ei tule olla animoitu. Allekirjoitus ei saa olla kohtuuttoman pitkä eikä se saa sisältää kuvia. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät avatar-kuvat ja allekirjoitukset on kielletty.

Avatar-kuvien tarkoitus on personoida nimimerkit ja auttaa erottamaan ne toisistaan.

Ehdottaisin tähän lisäystä että Avatar-kuva tai allekirjoitus ei saa olla kannanotto sellaiseen asiaan josta keskustelu on foorumilla kielletty tai rajoitettu.
Onko sinusta jo kauan tuntunut siltä että monikulttuurisuus on rikkaus?

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 859
 • Liked: 12214
 • Vihapuhetta Hommalla jo vuodesta 2012.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #23 : 20.02.2014, 12:50:41 »
Ehdottaisin tähän lisäystä että Avatar-kuva tai allekirjoitus ei saa olla kannanotto sellaiseen asiaan josta keskustelu on foorumilla kielletty tai rajoitettu.

Ei hommassa pitäisi olla kiellettyjä aiheita, vaan "kielletyille" aiheille tulisi varata omat keskustelupaikkansa. Homman voisi jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

-Uutiset (kotimaa, ulkomaat)
-Maahanmuutto, pakolaisuus, siirtolaisuus
-Politiikka
-Talous
-EU
-Tiede
-Uskonnot, katsomukset ja uskomukset
-Kielikysymykset
-Poliittiset aatteet ja aatesuunnat
-huumori, harrastukset, foliohattujen kudonta ja muu asiaan liittymätön sisältö
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 13:06:11 kirjoittanut Micke90 »
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:

Noottikriisi

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 4 756
 • Liked: 4883
 • Kulttuuriterapeutti
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #24 : 20.02.2014, 13:01:12 »
Ehdottaisin tähän lisäystä että Avatar-kuva tai allekirjoitus ei saa olla kannanotto sellaiseen asiaan josta keskustelu on foorumilla kielletty tai rajoitettu.

Ei hommassa pitäisi olla kiellettyjä aiheita, vaan "kielletyille" aiheille tulisi varata omat keskustelupaikkansa.

Minusta on erittäin viisasta että täällä on tiukasti rajoitettu keskustelu netin keskustelupalstojen vakiojankkauksesta, esim:
- uskonnot
- pakkoruotsi
- homot
- juutalaisten/sionistien salaliitto / Israel

Näistähän saa kyllä aikaiseksi loppumatonta jankkausta, kaikkien keskustelujen ajautuminen näihin samoihin teemoihin, vakiokirjoittajien vakiojankkaukset, epäsopua ja hajaannusta joka haittaa foorumin maahanmuuttokeskusteluun liittyvien tavoitteiden toteutumista.
Onko sinusta jo kauan tuntunut siltä että monikulttuurisuus on rikkaus?

Micke90

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 859
 • Liked: 12214
 • Vihapuhetta Hommalla jo vuodesta 2012.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #25 : 20.02.2014, 13:04:22 »
Minusta on erittäin viisasta että täällä on tiukasti rajoitettu keskustelu netin keskustelupalstojen vakiojankkauksesta, esim:
- uskonnot
- pakkoruotsi
- homot
- juutalaisten/sionistien salaliitto / Israel

Näistähän saa kyllä aikaiseksi loppumatonta jankkausta, kaikkien keskustelujen ajautuminen näihin samoihin teemoihin, vakiokirjoittajien vakiojankkaukset, epäsopua ja hajaannusta joka haittaa foorumin maahanmuuttokeskusteluun liittyvien tavoitteiden toteutumista.

Eikös Hommassa pitänyt olla sananvapaus? Ja jankkauspalstana tämä on Suomen ylivoimainen ykkönen!  :P

Ei maahanmuutostakaan aina jaksa keskustella. Ja tuolla yllähän sitä paitsi ehdotin keskustelun tahallisen häiritsemisen kieltämistä.
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:

Miniluv

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 30 519
 • Liked: 11477
 • Mode EVP. 1/949jkl #propelipää
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #26 : 20.02.2014, 13:05:47 »
Mielestäni mitään keskustelunaihetta ei pidä sulkea ulos. Yleisö sitten päättää jos aihe ei ole tarpeellinen, eikä herätä sen suurempaa tarvetta debattiin.

Tuo on aivan kelvollinen mielipide. En ottanut kantaa sen puolesta, että jotkut keskustelunaiheet pitää rajata pois. Totesin, että jos niin tehdään, kuten nyt, tulisi kiellettyjen aiheiden lista, tai vähintään linkki siihen, olla suoraan säännöissä.

Muokkasin (taas kerran) aiemman viestin trollisäädöksiä.

Lisätään sääntöjen perään linkit tarvittaviin lisätietoihin, mutta minusta menee turhan hankalaksi, jos tarvitaan yhdistyksen hallituksen tekemä sääntömuutos aborttikeskutelun sallimiseen :)
"Luulisi että tähän ikään mennessä olisi edes jotain tajunnut elämästä ja yhteiskunnasta." Rosa Meriläinen, HS 30.9.2014

Viestistäsi tulee minulle ilmoitus, jos kirjoitat tekstiin @Miniluv. Tai laita yksityisviesti.

sivullinen.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 13 401
 • Liked: 8217
 • Ahjo on viha. Kosto on kipinä.
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #27 : 20.02.2014, 14:54:28 »
-Uutiset (kotimaa, ulkomaat)

Uutisalue on nykyään täynnä STT-hesarin ja Ylen mielipidekirjoituksia.

Tietääköhän enää kukaan edes mikä uutinen on? Se on uusi tieto jostain asiasta. Sellainen, josta useampikin lehti osaisi kertoa, mutta sensuurin aikakautena sellainen, josta yksikään lehti ei kerro. Se ei ole uutinen, jos Naima on sitä mieltä, että Suomessa on rasisteja. Se on uutinen, jos Suomen rasistit järjestävät miljoonan ihmisen mielenosoituksen -- vaikka siitä ei kerrottaisi sanaakaan yhdessäkään lehdessä tai Ylen lähetyksessä. Ulkomaan alue on sentään aika hyvässä kunnossa. Kotimaan alueella jopa Halla-ahon blogikirjoitukset esitetään lehtien uutisoinnin kautta. Silloin otetaan vielä yleensä lehtien keksimä otsikko keskusteluaiheeksi ja keskustelua ohjataan sen otsikon alle. "agenda setting" teoriasta, joku aikanaan valittikin. Valitukseksi se jäi. Huonompaan suuntaan on niistä ajoista menty. Vähintä mitä voitaisiin tilanteen parantamiseksi eli palauttamiseksi tehdä, olisi poistaa kokonaan tieto mistä lehdestä "uutinen" on ja muuttaa otsikko heti puolueettomaksi. Jos on tarvetta tuoda esiin joku lehti lähteenä eli lehti on uutisen luonut, on kyseessä joko tutkiva journalismi tai haastattelu. Ensimmäinen näistä on historiallinen käsite, johon ei enää törmää. Joten siitä on johdettavissa helppo sääntö: Jos tekisi mieli liittää kirjoituksen lähteeksi lehden nimi, on kyseessä mielipidekirjoitus eikä uutinen, ja sen paikka on roskakorissa tai sitten olisi syytä luoda uusi alue: Lehtien mielipidekirjoitukset.

EDIT: Lisätään huomio sanomalehtien rakenteesta. Se kun tuntuu olevan ohjaava auktoriteetti Hommaforumille, jonka voi päätellä esimerkiksi Turkkilan toiminnasta. Myös niissä on erillinen alue mielipidekirjoituksille, kotimaan ja ulkomaiden uutisten lisäksi -- ja viihde. Ja samoinkuin hommassa, on niissäkin usein kirjoitus väärällä alueella eli mielipidekirjoitus uutisalueella. Silti toivoisin, ettei Hommaforum luisuisi lähemmäs sanomalehtiä pelkäksi matkijaksi, vaan ennemminkin toimisi kansallisen keskustelun edelläkävijänä.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2014, 15:03:43 kirjoittanut sivullinen. »
"Meistä ei olisi mikään sen suotavampaa kuin sivullisen esittämä marxilainen analyysimme arvostelu." (Lenin)

Seppo Saarela

 • Nimellinen
 • Jäsen
 • ***
 • Viestejä: 23
 • Liked: 47
 • Homma ry pj
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #28 : 21.02.2014, 14:59:35 »
todo: tuplanicki-kohtaan selkiytys?

Lainaus
Uusien tulokkaiden näkökulmasta linkinkin löytymistä on vaikeutettu siten, että ilmaisu "varattu ketju" löytyy Laista kahdesta eri kohdasta, mutta vain toisessa on linkki.

molempiin kohtiin linkit modevalitusketjuun

- linkki rajoitettujen keskustelunaiheiden listaan mukaan
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 01:10:40 kirjoittanut Seppo Saarela »

nurkkakuntalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 979
 • Liked: 293
 • Taikaseinä alas!
  • Profiili
Vs: Forumin säännöt - kehitystarpeita?
« Vastaus #29 : 21.02.2014, 15:45:11 »
4 § on myös ongelmallinen. "Törkeitä ja halventavia" loukkaussanoja ei ole määritelty missään. "Vihermokumädättäjä" ja "ihmissaasta" tuntuvat ainakin olevan sallittuja ilmaisuja.

Aika turhia ilmaisuja, jotka nähdessään joku satunnainen suvaitseva varmasti saa todisteen Homman "rasistisuudesta". Joudumme dilemman eteen: kannatammeko täällä melko suosittujen periaatteiden mukaisesti sananvapautta, pitäisikö pyrkiä parantamaan Homma-kuvaa, vai keksimmekö jonkin kvanttimetafyysis-galaktisen ratkaisun jolla molemmat toteutuvat?

P.S. Olisiko jonkin näköisen Seppo Lehto-keskustelun salliminen jossain ketjussa (vaikka Peräkammarissa) liian haitallista nuivismille? Nykyäänhän ko. tyypistä keskustelu on ei-toivottu aihe, eikä nyt oikein tiedä edes uskaltaako näitä muutosehdotuksiakaan esittää.
Ghettoutuminen parempi kuin assimilaatio. Paluumuutto parempi kuin ghettoutuminen.
Kotiutus kotoutuksen tilalle!
Eroa valtiosta