Kirjoittaja Aihe: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.  (Luettu 31160 kertaa)

Bona

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 570
 • Liked: 1409
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #150 : 23.09.2023, 14:46:30 »
Suomalaiset SS-miehet hyvin todennäköisesti teloittivat juutalaisia siviilejä osana holokaustia, kuten voidaan päätellä heidän päiväkirjamerkinnöistään ja kirjeistään.


 Entä sitten?
« Viimeksi muokattu: 23.09.2023, 15:04:37 kirjoittanut Bona »
Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, miksi hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan? (Ps. 2:2)

Vähäinen filosofia tekee miehestä ateistin, suuri määrä käännyttää hänet uskoon. Francis Bacon.

Tunkki

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 8 106
 • Liked: 15972
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #151 : 23.09.2023, 15:01:06 »
Natseilua ei ole poistettu koska natsit olivat sosialisteja, kansallis-sellaisia. WW2 jälkeen punikeilla on ollut kova homma piilottaa tuo tosiasia, joten ongelman alkusyyhyn eli sosialismiin ei toki puututa.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 49 295
 • Liked: 88958
 • Homman mediaöyhöttäjä. Emeritus.
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #152 : 26.09.2023, 16:38:49 »
Sillälailla!

“Monikulttuuri ei ole kulttuurien yhteiseloa, vaan niiden sotaa”.
— RushiesBoots

“Maahanmuutto ei ole hopealuoti vaan niskalaukaus.”
— Lucia-pulla

“Muissa EU-maissa on todettu, että maan turvallisuus menee aina EU-hömpötysten edelle.”
— Jäsen Roope

PS. Migri on tuhottava.

Caucasian

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 369
 • Liked: 4038
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #153 : 26.09.2023, 16:42:21 »
^Ei hyvä, mut kaiketi RKPn hinta hallituksen pystyssä pysymisestä. EU:n velvoittavuus...?

Noituri

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 54
 • Liked: 255
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #154 : 27.09.2023, 19:54:57 »
Olen kuullut myös että joskus on ollut EU-vastainen, eikun EU-kriittinen, tarkoitin EU-myönteinen puolue, joka on halunnut säilyttää Suomen hallinnan oman maan lainsäädännöstä, ja muinaishistoriassa "Erota EU:sta"

EU:han vaatii vaikka mitä. Meidän metsien hallintaa, kaikki rahat, ja velkarahaa päälle. Näitä vaatimuspapereita on iso pino, ja koska ne ovat yleensä Suomen edun vastaisia - niitä on välillä jopa hallituspohjasta riippumatta torjuttu.

Tuo "EU-vaatii" on kyllä äärimmäisen hölmö, typerä, ja kömpelö PS-johdon meriselitys sananvapauden rikkomiselle, ja lainsäädännölle jota käytetään PS:n omia kannattajia, historioitsijoita, ja totuudenetsijöitä vastaan. Mukaanlukien Halla-Aho. Tietääkseni meillä on vielä omat lainsäädäntöelimet, ja eduskunta ym. jotka päättävät asioista.

Lopussa tekstinä kyseinen virallinen dokumentti Ulkoministeriöstä (joku oli laittanut sen Twitter / X:sään pyydettyään&saatuaan sen hallintoelimiltä) . Siitä selviää että 2008(!) vuodesta saakka EU- on vaatinut lisää tätä tukahduttavaa lainsäädäntöä EU-mailta. Sannan hallitus loppumetreillään antanut periksi, ja luvannut jotain tehdä. Kuten dokumentista huomaa, niin naurettavan byrokraattisessa EU:ssa yhdenkin vastauksen kestäminen vie sen 2-4 vuotta.

Tässä olisi "jotain" lainsäädäntöä voitu tehdä - mikä olisi ovelalla tavalla toiminut oman maan eduksi, ja pistää se EU:lle. 4-vuoden päästä sitten "tutkittuaan asiaa" olisivat vaatineet jotain lisää.

Näyttäisi että MINKÄÄNLAISTA rohkeutta ei ole PS-johdolla vastustaa EU:n vaatimuksia, ja EDELLISET hallitukset ovat vastustaneet EU-ta enemmän! Puhumattakaan muista EU-maista.

Käsittämätöntä toimintaa, oikeasti.. Eivät tähän ole monet muutkaan Euroopan maat suostuneet, ja kyseistä lainsäädäntöä on jopa poistettu heiltä.
YLE hehkuttaa että seuraavaksi sitten jopa yhden henkilön loukkaaminen voi olla kansanryhmää vastaan kiihottamista. Eli on varmasti tulossa lisää. Takaajana PS.

13.3.2023 EUT/98/2023  EUT/98/2023-UM-6

Ulkoministeriö
PL 176 Laivastokuja 3 0295 16001 09 629 840 kirjaamo.um@formin.fi
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 +358 9 629 840 www.um.fi
 
VASTAUS KOMISSION TÄYDENTÄVÄÄN VIRALLISEEN HUOMAUTUKSEEN 2020/2320;
rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin
keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS täytäntöönpano

Täydentävään viralliseen huomautukseen vastaaminen
 
– Neuvoston puitepäätös 2008/913/EY – Rasismiin ja muukalaisvihaan
liittyvä vihapuhe– Rangaistavaksi säätäminen – Väkivaltaan yllyttäminen – Tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen ilman asianomistajan
ilmoitusta

Suomi on 26.1.2023 vastaanottanut komission täydentävän virallisen huomautuksen koskien
rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/EY (jäljempänä ”puitepäätös”) täytäntöönpanoa.
Täydentävällä virallisella huomautuksella komissio jatkaa vuonna 2021 Suomea vastaan käynnistämäänsä rikkomusmenettelyä. Tuolloin antamassaan virallisessa huomautuksessa komissio
katsoi, että Suomi ei ole kaikilta osin asianmukaisesti täytäntöönpannut puitepäätöksen säännöksiä, joiden perusteella jäsenvaltioilla on velvollisuus säätää rasismiin ja muukalaisvihaan
liittyvä vihapuhe rangaistavaksi. Lisäksi komissio katsoi, että Suomi ei ole pannut täytäntöön
puitepäätöksen säännöstä, jolla varmistetaan, että kyseessä olevien rikosten osalta on mahdollisuus viran puolesta panna vireille tutkinta- ja/tai syytetoimet.

Nyt antamassaan täydentävässä virallisessa huomautuksessa komissio esittää lisäselvennyksiä
kantaansa, jonka mukaan Suomi ei ole asianmukaisesti noudattanut puitepäätöksen tarkoittamaa velvollisuutta säätää rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvä vihapuhe rangaistavaksi. Aiemmin esittämiensä puitepäätöksen täytäntöönpanon puutteiden lisäksi komissio laajentaa rikkomusmenettelyn koskemaan myös rangaistusten pituutta.
EU-ministerivaliokunta, kirjallinen menettely 15.-17.3.2023
2 (5)
Muistiossa ehdotetaan Suomen vastauksessa ilmoitettavan, että Suomessa aloitetaan lainsäädäntömuutosten valmistelu sen varmistamiseksi, että Suomen lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen vaatimuksia.

Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe komission rikkomusmenettelyssä. Jos komissio ei
ole tyytyväinen Suomen vastaukseen, se voi antaa Suomelle perustellun lausunnon.
Suomen vastauksen määräaika päättyy 27.3.2023.
Asian tausta

Puitepäätöksen1 nojalla jäsenvaltioiden on kriminalisoitava muun muassa julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka
kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän
jäseneen. Lisäksi puitepäätöksessä kielletään eräät vihapuheen erityiset muodot, kuten esimerkiksi joukkotuhonnan julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen, joka
on omiaan yllyttämään väkivaltaan tai vihaan edellä mainittua ihmisryhmää tai ryhmän jäsentä kohtaan.

Suomi on ilmoittanut komissiolle puitepäätöksen täytäntöönpanosta 30.11.2011. Puitepäätöksen täytäntöönpanoa koskevat seuraavat rikoslaissa säädetyt rikokset:
- 11 luvun 10 §, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, ja 10 a § törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan;
- 17 luvun 1 §, julkinen kehottaminen rikokseen;
- 24 luvun 9 §, kunnianloukkaus, ja 10 §, törkeä kunnianloukkaus, sekä
- 25 luvun 7 §, laiton uhkaus.

Komissio kävi Suomen kanssa epävirallista vuoropuhelua puitepäätöksen täytäntöönpanosta
kesäkuussa 2016 ja syyskuussa 2020 pidetyissä kokouksissa. Komissio ei kaikilta osin katsonut selvityksiä riittäväksi ja käynnisti sen vuoksi täytäntöönpanoa koskevan virallisen rikkomusmenettelyn.
Suomi vastaanotti 18.2.2021 komission virallisen huomautuksen koskien puitepäätöksen
täytäntöönpanoa. Komissio katsoi, että Suomi ei ole saattanut asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään puitepäätöksen 1 artiklan (Rasismia ja muukalaisvihaa koskevat rikokset) 1 kohdan a alakohtaa luettuna yhdessä 1 artiklan 2 kohdan kanssa, 1 artiklan 1 kohdan c ja d alakohtaa ja 8 artiklaa (Tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen).
Komissio katsoi, että puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta Suomessa kriminalisoitu kiihottaminen kansanryhmää vastaan on määritelmällisesti suppeampi kuin pui-
 
1 Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja
ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin, EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55–58.
3 (5)
tepäätös edellyttää.

Komission mukaan puitepäätöksessä tarkoitettu ”yllyttäminen väkivaltaan” pitää sisällään muitakin tekoja kuin sen, että jotakin ryhmää ”uhataan, panetellaan tai
solvataan”. Komissio katsoi myös, että Suomen rikoslaissa ei puitepäätöksen mukaisesti nimenomaisesti kriminalisoida tekoa, jossa on kyse julkisesta yllyttämisestä väkivaltaan tai vihaan yksittäistä henkilöä vastaan. Puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan
osalta komissio katsoi, että Suomen lainsäädännöstä puuttuu säännös, jossa nimenomaisesti  kriminalisoidaan kyseisissä kohdissa mainitut joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten tai sotarikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen.

Komissio katsoi lisäksi, ettei Suomi ole asianmukaisesti täytäntöönpannut puitepäätöksen 8 artiklaa tutkinnan tai syytetoimien aloittamisesta, sillä komissiolle ei ole ilmoitettu sellaista kansallista yleistä horisontaalista säännöstä, jolla varmistettaisiin mahdollisuus panna vireille puitepäätöksen 1 tai 2 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin liittyvät tutkinta- ja/tai syytetoimet viran puolesta.

Suomi on vastannut viralliseen huomautukseen 16.4.2021. Vastauksessaan Suomi on kiistänyt komission esittämät väitteet ja selostanut, miten kyseessä olevat velvoitteet on pantu
Suomen lainsäädännössä täytäntöön.
Komissio on jatkanut rikkomusmenettelyä toimittamalla Suomelle täydentävän virallisen
huomautuksen 26.1.2023.

Asiassa keskeiset puitepäätöksen säännökset
Puitepäätöksen 1 artiklan 1 ja 2 kohdat, Rasismia ja muukalaisvihaa koskevat rikokset
1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että seuraavat tahalliset teot säädetään rangaistaviksi:
a) julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon,
syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään
tai tällaisen ryhmän jäseneen; […]

c) sellainen kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 6, 7 ja 8 artiklassa määriteltyjen joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten ja sotarikosten julkinen
puolustelu,
kieltäminen tai vakava vähätteleminen, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen, jos teko on suoritettu tavalla, joka on omiaan yllyttämään väkivaltaan
tai vihaan tällaista ryhmää tai tällaisen ryhmän jäsentä kohtaan;

d) sellainen 8 päivänä elokuuta 1945 tehdyn Lontoon sopimuksen liitteenä olevan kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perussäännön 6 artiklassa määriteltyjen rikosten julkinen
puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määriteltyyn ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen, jos teko suoritetaan tavalla, joka on omiaan yllyttämään väkivaltaan tai vihaan tällaista ryhmää tai tällaisen ryhmän jäsentä kohtaan.
2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat säätää, että rangaistavaa on
ainoastaan teko, joka joko suoritetaan tavalla, joka on omiaan häiritsemään yleistä järjestystä, tai on uhkaavaa, alentavaa tai loukkaavaa.

Puitepäätöksen 3 artiklan 2 kohta, Rikosoikeudelliset seuraamukset

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 artiklassa tarkoitetuista teoista määrätään rikosoikeudellisia seuraamuksia, joiden enimmäispituus on vähintään yhdestä kolmeen vuotta vankeutta.
Puitepäätöksen 8 artikla, Tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua tekoa koskeva tutkinta tai syytetoimet eivät edellytä tekojen uhrien tekemää rikosilmoitusta tai heidän nostamaansa syytettä ainakaan kaikkein vakavimmissa tapauksissa, joissa teot on suoritettu kyseisen jäsenvaltion alueella.

Komission täydentävä virallinen huomautus

Suomi on 26.1.2023 vastaanottanut komission täydentävän virallisen huomautuksen koskien
puitepäätöksen täytäntöönpanoa. Täydentävässä virallisessa huomautuksessaan komissio
esittää lisäselvennyksiä virallisessa huomautuksessaan 18.2.2021 ilmaisemaansa, puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellistä täytäntöönpanoa koskevaan kantaansa.

Täydentävässä virallisessa huomautuksessaan 26.1.2023 komissio selventää virallisessa
huomautuksessa esittämäänsä kantaa erityisesti siitä, miksi se katsoo, että Suomen rikoslain
17 luvun 1 §:n (julkinen kehottaminen rikokseen) tai 24 luvun 9 ja 10 §:n (kunnianloukkaus) tai 25 luvun 7 §:n (laiton uhkaus) ei voida katsoa saattavan kyseistä säännöstä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä edes koventamisperusteeseen yhdistettynä. Samalla komissio esittää eräitä huomioita siitä, mitä Suomi on viralliseen huomautukseen antamassaan vastauksessa 16.4.2021 todennut.
Lisäksi komissio katsoo, että sen virallisessa huomautuksessa esittämien täytäntöönpanon
puutteiden lisäksi Suomi ei ole täyttänyt puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisia velvoitteitaan rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevan 3 artiklan 2 kohdan
osalta.
Komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomen ilmoittamassa täytäntöönpanoa koskevassa sääntelyssä rangaistuksen pituutta koskeva vaatimus ei kaikilta osin toteudu.

Asian merkitys Suomen kannalta
Virallinen huomautus on ensimmäinen vaihe SEUT 258 artiklan mukaisessa rikkomusmenettelyssä. Mikäli komissio ei ole tyytyväinen Suomen toimittamaan vastaukseen, se voi antaa Suomelle kyseisessä määräyksessä tarkoitetun perustellun lausunnon ja, mikäli se perusteltuun lausuntoon annettavan vastauksen jälkeen katsoo aiheelliseksi tehdä niin, saattaa
asian EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Esitys Suomen kannaksi ja vastauksen päälinjoiksi
Suomen kanta

Suomessa aloitetaan lainsäädäntömuutosten valmistelu sen varmistamiseksi, että Suomen
lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen vaatimuksia. Kyseisillä lainsäädäntömuutoksilla korjataan ne puutteet, joita komission mukaan 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 2  5 (5) kohdan täytäntöönpanossa on.
Samassa yhteydessä tullaan tekemään muutoksia lainsäädäntöön myös puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan sekä 8 artiklan täytäntöönpanon osalta.

Muutokset tulevat edellyttämään rikoslain muuttamista.
Lakimuutoksia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle marraskuun 2023 loppuun
mennessä ja muutokset saatetaan voimaan viivytyksittä, kuitenkin viimeistään 1.6.2024.

Asian valmistelu
Asian valmisteluun ovat osallistuneet OM:n ja UM:n edustajat.
Asiaa on käsitelty oikeudelliset kysymykset –jaoston kirjallisessa menettelyssä 10.-
13.3.2023.

Esitys
EU-ministerivaliokunnalle esitetään, että Suomi vastaa komissiolle edellä esitettyjä päälinjoja noudattaen.
Lainsäädäntöneuvos Anne Laine
Jakelu UM OIK-30 EU-tuomioistuinasioiden yksikkö
Tiedoksi OM

 

Nikolas

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 329
 • Liked: 15205
 • Tiellä Rhodesiasta Zimbabween
  • Kirjoitelmia
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #155 : 27.10.2023, 20:23:31 »
Katsokaas mitä Päivi Räsänen (kd):
Lainaus

Räsänen katsoo, että nyky-yhteiskunnassa liian moni valitsee ”vaikenemisen inhimillisen keskustelukulttuurin puuttuessa".

– Jokaisen on voitava perustella näkemyksensä ilman pelkoa leimautumista tai rangaistuksesta.

– Keskustelun kärjistyminen johtaa siten helposti myös mielipiteiden ennakkosensuuriin, Räsänen kirjoittaa.

Lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4dbaab8f-ff95-4404-8384-170b3a14ec09

Olen Päivi Räsäsen kanssa samaa mieltä, että asioista on voitava keskustella ja mielipiteitä pitää voida esittää.

Noituri

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 54
 • Liked: 255
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #156 : 25.01.2024, 19:21:16 »
Näköjään oikeasti ajavat nämä lainsäädännöt läpi.
Päivän nimi oli syystä "Vainojen uhrien muistopäivä" - se oli tarkoitettu ihan kaikille kansoille!
Nyt on sitten tämän viikon lauantaista lähtien yksi kansa jolle päivä tarkoitettu, ja sen nimi on vastaisuudessa "holokaustin uhrien muistopäivä".

Täysin käsittämätöntä, olin siis mukana äänestämässä valtaan porukkaa, jonka ykkösprioriteetti on näköjään "antirasistiset" lainsäädännöt. Nämä kyllä toteutuvat! Missä persujen vaaliohjelmassa kerrottiin tämä?

Jopa Sannan hallitus (ja kaikki edelliset) estivät tämän vuonna 1995(!) julkaistun EU käytännön toteuttamisen, ja nyt se meni sukkana läpi.

Tässäpä tämä tiedote, josta alla pari lainausta. Ja hei! Jos käytte sivulla, niin kannattaa samalla lukea myös "Raportti: Rasismi on osa nuorten arkea", siitä paljon hyvää tietoa valtioneuvostolta!

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/vainojen-uhrien-muistopaivan-nimi-muutetaan-holokaustin-uhrien-muistopaivaksi

Lainaus
"Valtioneuvoston kanslia on 23. tammikuuta päättänyt, että Suomi siirtyy käyttämään 27. tammikuuta 2024 alkaen vainojen uhrien muistopäivästä kansainvälisen käytännön mukaista nimitystä holokaustin uhrien muistopäivä."

Lainaus
Päätös nimen muuttamisesta holokaustin uhrien muistopäiväksi huomioi valtioneuvoston tiedonannon linjauksen, kansainvälisen muistopäivän nimityskäytännön sekä Euroopan parlamentin ja YK:n päätöslauselmat. Kansainvälisesti holokaustin uhrien muistopäivänä on vastustettu myös yleisemmin muukalaisvihaa ja antisemitismiä sekä muistettu eri puolilla maailmaa eri aikoina tapahtuneiden vainojen uhreja.

salakana

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 187
 • Liked: 630
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #157 : 25.01.2024, 20:05:28 »
Tämä on kyllä taas mittavin määrä paskapuhetta hetkeen. Holokausti oli paha juttu, tuli ja meni niinkuin muutama muukin veriteko tässä lähihistoriassa. Asia koskee suomalaisia yhtä paljon kuin vaikka Utöjän massamurha, onhan se tuossa lähellä mutta ei nyt ihan omaan kansalliseen nilkkaan kolahda. Miksi siis täysin pähkähullu hype juuri yhden tietyn asian ympärillä, lisäksi kaikista mahdollisista vaihtoehdoista? Jos jollain rakennetaan antisemitismiä niin kyllä se taitaa olla näiden norsunluutornien rakennusprojektit jotka sitä edesauttaa.

Shemeikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 666
 • Liked: 11058
 • Oulu- Uleåborg
  • Esa Paloniemi- nude but not naked
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #158 : 17.02.2024, 17:20:11 »
Ruotsi on kieltämässä Holokaustin kieltämisen.

Lainaus
Ruotsi: Holokaustin kieltämisestä rikos

EU on uhannut haastaa Ruotsin oikeuteen, mikäli Holokaustin kieltämistä ei kielletä. Ruotsin hallitus aikoo nyt kriminalisoida toisen maailmansodan aikana tapahtuneen juutalaisten joukkotuhon kieltämisen ja vähättelyn. Lain suunnitellaan astuvan voimaan 1.7. tänä vuonna. Holokaustin kieltämisen kieltävä laki mahdollisesti kriminalisoi myös eräitten muitten kansanmurhien kieltämisen.

Lakia on muotoillut kaikkien Ruotsin kahdeksan eduskuntapuolueen edustajista koottu komitea.

Holokaustin kieltäminen rinnastetaan kiihotukseen kansanryhmää vastaan, ja rangaistusasteikko on sama. Holokaustin kieltäjiä ja vähättelijöitä rangaistaan sakoilla tai korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

”Rikollisten tekojen määrää ei nosteta, mutta lailla selvennetään, että esimerkiksi Holokaustin kieltäminen on laitonta”, sanoo oikeusministeri Gunnar Strömmer (Maltillinen Kokoomus).

Kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin (Maltillinen Kokoomus) mukaan Holokaustin kieltämisestä rankaiseminen ei rajoita vapautta ilmaista mielipiteensä.

Ruotsin Journalistiliitto on eri mieltä.

”Mielestämme demokratiassa on parempi torjua ennakkoluuloja ja inhottavia arvoa muutoin, kuin kieltämällä”, kommentoi Journalistiliiton puheenjohtaja Ulrika Hyllert.

Mikäli Ruotsi ei kriminalisoi Holokaustin kieltämistä, maa haastetaan EU-oikeuteen.

Holokaustin kieltämisen kriminalisointi merkitsee myös Ruotsin perustuslakiin kuuluvan painovapauslain muuttamista. Perustuslain muutosten arvioidaan astuvan voimaan tammikuussa vuonna 2027.

Lähde SVT

https://www.kansalainen.fi/ruotsi-holokaustin-kieltamisesta-rikos/
Vain kuolleet kalat kulkevat virran mukana.

https://esapaloniemi.webnode.fi/
Nude but not naked

"Ajattele itse, tai muut päättävät puolestasi." Aku-Kimmo Ripatti

Shemeikka- mamukurssin käynyt suomalainen

Outo olio

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 086
 • Liked: 15252
 • Manner-Suomen Tasavalta
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #159 : 17.02.2024, 17:52:14 »
Jos jollain rakennetaan antisemitismiä niin kyllä se taitaa olla näiden norsunluutornien rakennusprojektit jotka sitä edesauttaa.

Niin, tätäkään ei ole tarkoitettu ruokkimaan juutalaisvastaisia salaliittoteorioita, mutta siltä se kuitenkin näyttää. Aikaisemmin muistopäivän nimessä tuomittiin kaikki vainot, nyt vain juutalaisiin kohdistuvat. Eli ihan kuin juutalaisille olisi sallittua vainota muita? Tietenkään ei ole, eivätkä he ole vainoamassa, mutta nyt tämä näyttää siltä. Ja vieläpä Gazan sodan ollessa kesken. Suomi poistaa muistopäivän nimestä palestiinalaiset, samalla kun Israel pommittaa. Ihan varmasti tämmöinen lisää kaikenlaisten juutalaisteorioiden kannatusta.


Lisäys: venäläinen oppositioaktivisti Aleksei Navalnyi kuoli juuri siperialaisella vankileirillä, epäselvissä oloissa. Ylen uutisen videolla kerrotaan, että Moskovassa jotkut ihmiset ovat tuoneet Navalnyin muistolle kukkia poliittisten vainojen uhrien muistomerkille. Eli tältäkin kannalta huono ajoitus, Suomen valtiolta ottaa nuo sanat pois muistopäivän nimestä. Navalnyi kuoli vainottuna, mutta ei ollut juutalainen.

Uudeksi nimeksi olisi voitu laittaa kömpelö kompromissi "Holokaustin ja muiden vainojen uhrien muistopäivä", jos jokin kamala pakko on nimeen koskea.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2024, 20:15:16 kirjoittanut Outo olio »
Suvaitsevaisen ajattelun yhteenveto: Suomessa Suomen kansalaiset rikkovat Suomen lakeja. Myös muiden maiden kansalaisten on päästävä Suomeen rikkomaan Suomen lakeja. Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Joku ostaa ässäarvan, toinen taas uhrivauvan. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.

Can I have a safe space, too?

Betonikostaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 855
 • Liked: 4645
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #160 : 17.02.2024, 18:37:27 »
Holokaustin kiistäminen on samaa sarjaa kuin käsitykset siitä, että maapallo ei ole pyöreä, vaan litteä. Holokausti on historiallinen tosiasia. En ymmärrä, miksi sen kiistäminen pitäisi kieltää. Typerille puheille annetaan liikaa painoarvoa, kun ne kielletään.

Suomessa tunnetuimpia holokaustin kiistäjiä lienee Pekka Siitoin -vainaa. Se kertoo ihan riittävästi siitä, miten vakavasti otettava mielipide on kyseessä. Netissäkin kiertää videoita, joissa känninen Siitoin selittää jollain risteilyllä, että "mitään oo poltettu". Minusta nuo ovat vain absurdia huumoria, jota ei todellakaan pitäisi ottaa vakavasti, vaikka holokausti sinänsä on vakava asia.

Nykyinen globalismisuvakismi sahaa vain omaa oksaansa siinä, kun kaikki vastakkaiset mielipiteet halutaan aggressiivisesti kieltää. Se on erittäin ravitseva kasvualusta näille mielipiteille. Holokaustin kieltäjätkin siitä vain innostuvat. Se ei liene tarkoitus.
Itä-Helsinki, täynnä mutiaiset
Itä-Helsinki, sinä maksat kaiken

--------------

Täytän TT2 on time
Toimeentulotuki on aina on time
Asumistuki on aina on time
Kuka pistää paremmaksi this time?

--------------

Jokainen matu maksaa miljoonan.

Nikolas

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 329
 • Liked: 15205
 • Tiellä Rhodesiasta Zimbabween
  • Kirjoitelmia
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #161 : 17.02.2024, 18:50:31 »

Ruotsi on kieltämässä Holokaustin kieltämisen.


Mallioppilasmaa Hölmölä voisi mennä tässä askeleen pitemmälle tekemällä holokaustista pakollisen.

Juoni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 698
 • Liked: 878
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #162 : 17.02.2024, 19:02:20 »
Holokaustin kiistäminen on samaa sarjaa kuin käsitykset siitä, että maapallo ei ole pyöreä, vaan litteä. Holokausti on historiallinen tosiasia. En ymmärrä, miksi sen kiistäminen pitäisi kieltää. Typerille puheille annetaan liikaa painoarvoa, kun ne kielletään.

Brittiläinen historioitsija David Irving tutki väitettyä holokaustia vissiin toista kymmentä vuotta ja totesi että todellinen uhriluku lienee luokkaa 200-300 000. Tuomittiin Britanniassa ties millä huuhaa-syytöksillä.

Totuus kestää epäilyn, valheet eivät.
Virtuaalinen Daavidintähti: Hämeenlinnan Oraakkeli, Veikko, Joutselkä

Näkkileipä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 453
 • Liked: 3373
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #163 : 17.02.2024, 19:03:19 »
Holokaustin kiistäminen on samaa sarjaa kuin käsitykset siitä, että maapallo ei ole pyöreä, vaan litteä. Holokausti on historiallinen tosiasia. En ymmärrä, miksi sen kiistäminen pitäisi kieltää. Typerille puheille annetaan liikaa painoarvoa, kun ne kielletään...
Käsittääkseni, ihmisten koko olemassaolon aikana on tapahtunut useita erilaisia Holokausteja. Miksi vain tämä yksi tunnettu tapaus on nostettu muiden holokaustien yläpuolelle? Tiedän kyllä, että sen tapahtumien tuleminen kaikkien tietoon, järkytti koko maailmaa ja se vaikuttaa edelleen monien juutalaisten elämään.

En todellakaan vähättele Juutalaisten kansanmurhan uhreja, mutta kun ottaa huomioon muut vähemmän tunnetut kansanmurhat, niin pidän Holokaustin kieltämistä tarpeettomana, koska siinä korostetaan yksi tapaus muiden yläpuolelle.

Muista holokausteista on tehty suomalainen video, mutta valitettavasti en muista kenen tekemä.

Betonikostaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 855
 • Liked: 4645
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #164 : 17.02.2024, 19:27:14 »
Käsittääkseni, ihmisten koko olemassaolon aikana on tapahtunut useita erilaisia Holokausteja. Miksi vain tämä yksi tunnettu tapaus on nostettu muiden holokaustien yläpuolelle?
Koska kommunistien tekemät holokaustit ovat ilmeisesti niitä parempia holokausteja. Näitä asioita määritellään ikävän vasemmistolaisesti.

Saksalaiset ovat ainoa iso kansa, joka ihan aktiivisesti ruoskii itseään edelleen holokaustista. En näe samanlaista katumusta muualla.

Olen asunut Saksassa ja jutellut nuorten saksalaisten kanssa ja sanonut heille, että he eivät ole enää syyllisiä historian tapahtumiin. He ovat sanoneet, ettei niitä saa unohtaa ja ne täytyy pitää aktiivisesti esillä. He eivät siis itse halua lopettaa tätä, vaikka muiden mielestä voisivatkin.

Itä-Helsinki, täynnä mutiaiset
Itä-Helsinki, sinä maksat kaiken

--------------

Täytän TT2 on time
Toimeentulotuki on aina on time
Asumistuki on aina on time
Kuka pistää paremmaksi this time?

--------------

Jokainen matu maksaa miljoonan.

ämpee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 424
 • Liked: 27120
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #165 : 17.02.2024, 20:28:04 »
Käsittääkseni, ihmisten koko olemassaolon aikana on tapahtunut useita erilaisia Holokausteja. Miksi vain tämä yksi tunnettu tapaus on nostettu muiden holokaustien yläpuolelle?
Koska kommunistien tekemät holokaustit ovat ilmeisesti niitä parempia holokausteja. Näitä asioita määritellään ikävän vasemmistolaisesti.

Kommunistien massamurhat ovat johtuneet typeryydestä, kyvyttömyydestä ja välinpitämättömyydestä.
Saksalaisella täsmällisyydellä johdettu kansanmurha taasen pyrki tulokseen joka oli etukäteen määritelty ja jonka toteuttamiseksi käytettiin sen aikaista parasta osaamista ja tekniikkaa.

Cambodsalainen "huippuosaaminen" oli lähinnä kivikauden jatke ja sekavan idealismin tunkemaa typeryyttä.

Nykysaksalaisten ei pidä tuntea syyllisyyttä historiasta jota he eivät pysty muuttamaan, ja en pidä uskottavana että he unohtavat historian pimeät hetket vaikka heitä ei joka käänteessä niistä muistutettaisi.
Sen sijaan on syytä kylläkin tarkkailla kaikenlaisia Hamaseja ja ISISejä, ne ovat idullaan olevia kansanmurhan aihioita.

Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Betonikostaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 855
 • Liked: 4645
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #166 : 17.02.2024, 20:36:07 »
Kommunistien massamurhat ovat johtuneet typeryydestä, kyvyttömyydestä ja välinpitämättömyydestä.
Saksalaisella täsmällisyydellä johdettu kansanmurha taasen pyrki tulokseen joka oli etukäteen määritelty ja jonka toteuttamiseksi käytettiin sen aikaista parasta osaamista ja tekniikkaa.
Kommunismin nimissä on tapettu niin paljon ihmisiä, etten sitä ainakaan kyvyttömyydeksi sanoisi. Ihmisiä on tapettu sekä etnisyyden että mielipiteiden perusteella. Ihan samaa järjestelmällisyyttä siinä on ollut kuin natseillakin. Ainoa ero natseihin on ehkä siinä, ettei lopputulosta määritelty niin tarkkaan. Kamalia rikoksia olivat tietysti molemmat.
Itä-Helsinki, täynnä mutiaiset
Itä-Helsinki, sinä maksat kaiken

--------------

Täytän TT2 on time
Toimeentulotuki on aina on time
Asumistuki on aina on time
Kuka pistää paremmaksi this time?

--------------

Jokainen matu maksaa miljoonan.

ämpee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 424
 • Liked: 27120
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #167 : 17.02.2024, 20:45:07 »
Jos en vielä ole ehtinyt kertoa kantaani ketjun aiheeseen niin mielestäni holokaustin kieltämisen tekeminen laittomaksi on silkkaa typeryyttä.
Se ei ole mitään muuta kuin jälleen kivi kiveykseen tiessä joka johtaa helvettiin.
Kielloilla kun on taipumuksenaan lisääntyä ajan myötä, joten ne on torjuttava mielummin aikaisin kuin yhtään liian myöhään.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Karjala

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 241
 • Liked: 491
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #168 : 17.02.2024, 20:46:31 »
Jos oltaisiin järjestelmällisiä, joko kielletään kaikkien kansanmurhien kiistäminen, tai ei ollenkaan. Jos lähetään ajatusten kieltämisen linjalle, siitä ei hyvää seuraa. Minkä asioiden kiistäminen kielletään seuraavaksi?

Nostan vielä seuraavan, olettaisi että kansanedustajat/virkamiehet osaisivat suomea:

Teemu Keskisarjan kolumni: Olen holokaustin kieltäjä
https://www.suomenuutiset.fi/teemu-keskisarjan-kolumni-olen-holokaustin-kieltaja/
Lainaus
Valtioneuvoston “tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa“ rauhoittaa minua kansanedustajana mutta hermostuttaa kieli-ihmisenä. Paperin valmisteluissa kuultiin “noin sataa tahoa kansalaisyhteiskunnan edustajia, tutkijoita ja muita keskeisiä toimijoita“. Niihin ei kai sisältynyt äidinkielen ystäviä ja oikeinkirjoituksen taitajia.


Lainsäädäntö- ja selvityshankkeiden 18. kohdassa lukee: “Kriminalisoidaan holokaustin kielto.“

Tiedonanto on ykkösuutinen kaikissa medioissa. Holokausti-kohta on kuuminta ainesta. Sitaatti pomppii otsikoissa. Silti kukaan tiedonvälittäjä ei huomaa häikkää. Lukijat, klikkaajat, kuuntelijat ja töllöttäjät ovat autuaan ymmärtämättömiä.

Kansanedustaja-runopoika Juho Eerola vinkkasi sanavalintojen sekaannuksesta, jota tuskin olisin muuten äkännyt. Tarkoitus oli kriminalisoida holokaustin KIISTÄMINEN, ei kieltoa.

Tuommoisenaan tuo erittäin virallinen asiakirja tarkoittaa, että juutalaisten joukkomurhaaminen laillistuu ja ken murhaajia kieltää, syyllistyy rikokseen.

En tunne yhtään holokaustin kiistäjää, mutta holokaustin kieltäjiä olemme toivottavasti joka iikka.

Suomen maakuva vaarantuu tiedonannosta todenteolla. Poliitikot ja “kansalaisyhteiskunnan keskeiset toimijat“, älkää herrajumala julistautuko holokausti-kiellon kriminalisoijiksi! Mieluummin muistuttakaa, että kaasukammiot ja tuhoamisleirit ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Oikeinkirjoituksella on väliä. Mikään viesti ei mene perille ilman kelvollista kirjakieltä. Kieli on kaiken kanssakäymisen A ja O. Nimenomaan äidinkieli on ajattelun ylivertainen työkalu ja ase. Se tylsyy helposti.

Sattuvilla sanoilla on väliä myös puhekielessä. Ylikansallinen pakkoenglanti sapettaa minua ja monia kanssaihmisiä. Hiljan kysyin “Talk Helsingin“ järjestäjiltä, miksi englanninkielinen nimi tapahtumalle, jonka koko ohjelma on suomeksi? Ei vastausta. Äidinkielettöminä olemme enemmän tai vähemmän mielettömiä.
🔗 https://hommaforum.org/index.php/topic,129238.msg3508615.html#msg3508615

Miniluv

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 32 106
 • Liked: 14556
 • 100% kaafir, 100% goy
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #169 : 17.02.2024, 21:50:05 »
Kommunismin nimissä on tapettu niin paljon ihmisiä, etten sitä ainakaan kyvyttömyydeksi sanoisi. Ihmisiä on tapettu sekä etnisyyden että mielipiteiden perusteella. Ihan samaa järjestelmällisyyttä siinä on ollut kuin natseillakin. Ainoa ero natseihin on ehkä siinä, ettei lopputulosta määritelty niin tarkkaan. Kamalia rikoksia olivat tietysti molemmat.

Jos Mustan kirjan esimerkin lainaisin tähän.

Mikä ero on sillä, teloitetaanko mies siksi, että isä oli juutalainen vai siksi, että isällä oli hevonen (kulakin tunnusmerkki)?
Dystopian Nightmare 2020s The Great Taking

Olen ihaillen seurannut, kuinka Unkari pistää kampoihin EU-diktatuurille.

Pallopääkissa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 229
 • Liked: 6968
 • Kansalliskonservatiivi ja arvokonservatiivi
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #170 : 17.02.2024, 21:56:16 »
Holokausti tapahtui. Siinä ei ole mitään epäselvää. Holokaustin kiistäminen tapahtuneeksi on hölmöä mutta ei sen tulisi olla laitonta. Jos jokin on hölmöä tai järjetöntä, se ei tarkoita sitä että sen pitäisi olla laitonta.

Vasemmistolaisille juutalaiset kelpaavat kuolleina mutta eivät elävinä. Siksi ne keuhkoavat holokaustin kieltämisen tapaisilla vaatimuksilla. Vasemmistolaisille on kuitenkin jees Hamas ja Hizbollah ampuvat raketteja ja ohjuksia Israeliin, ja se kun ählämimaat ovat kerta toisensa jälkeen yrittäneet lanata Israelia.

Neuvostoaika on jäänyt vasemmistolaisten päiden sisälle.« Viimeksi muokattu: 17.02.2024, 22:00:14 kirjoittanut Pallopääkissa »
Kissafani

ohkurin_narsi

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 445
 • Liked: 634
 • Lockelainen liberaali
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #171 : 18.02.2024, 00:26:28 »
Holokausti tapahtui. Siinä ei ole mitään epäselvää. Holokaustin kiistäminen tapahtuneeksi on hölmöä mutta ei sen tulisi olla laitonta. Jos jokin on hölmöä tai järjetöntä, se ei tarkoita sitä että sen pitäisi olla laitonta.

Vielä kun kerrottaisiin miten se oikeasti tapahtui. Keskitysleirit olivat vain murto-osa, ja niiden merkitystä on liioiteltu. Suurin osa tapettiin einsatzgruppen toimesta suoraan valloitetuilla alueilla. Baltiassa toiminut Einsatzgruppe A meni jopa niin pitkälle että julisti alueensa Jüdenfrei (juutalaisvapaa). Se oli toki roskaa ja oman hännän nostatusta.

Tuosta huuhaasta, joskus kuuntelin podcastin natsien historiasta, se oli "greatest story ever told" tms. Piti varmasti paikkaansa natsien synnystä (tuli paljon uusia juttuja), mutta sitten se rupesi kieltämään holokaustia ja kuuntelu jäi siihen.

 

Caucasian

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 369
 • Liked: 4038
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #172 : 18.02.2024, 00:43:43 »
^Niin, tuosta holokaustista olisi hyvä tehdä yksityiskohtainen dokumentti, jossa selvitetään aikajanalla milloin, missä, kuinka paljon ja kenen (yksikkö) toimesta
Nythän suurella yleisöllä on tieto, että keskitysleirit ja 6 miljoonaa tokan maailmansodan aikana.
Muitakin tapettiin, mm romaneja.
Tarkempi kuvaus olisi hyvä saada, niin kieltäjille siirtyy todistustaakka.

ohkurin_narsi

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 445
 • Liked: 634
 • Lockelainen liberaali
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #173 : 18.02.2024, 02:10:49 »
^Juuri niin, siinä on paljon erilaisia kärsijöitä.

Tuhoamisleirien totuushan perustuu puna-armeijan väitöksiin, ei todisteisiin.
En todellakaan ole väittämässä mitään anti-holokaustista, mutta väitän myös että puna-armeija peukaloi todisteita.

Olen kyllä varma tuhoamisleirien tapahtumiin, mutta ainakin meille koulussa väitetyt voluumit on ikävä logistinen ongelma.

Luulen että tämä johtuu siitä, että Einsazgruppen toimintaa piti vähätellä, koska sitä teki paikalliset. Liettua oli erityisen paha. Ja toinen paha oli Ukrainalaiset.

Ikäviä totuuksia riittää.

Slava Ukraini kuitenkin!

 

KamalaJari

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 162
 • Liked: 270
 • Kaikkea täällä sanomaasi voidaan käyttää sinua ...
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #174 : 18.02.2024, 03:06:59 »
Olisihan se tilanne sekin kun astelet kongille ensimmäistä kertaa ja hörhöt tulee kyselemään kuka oot ja mistä oot kiinni ?
Siihen sitten vaan kivikasvoinen vastaus, Arska stadista ja " kielsin holokaustin " .     8)

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 49 295
 • Liked: 88958
 • Homman mediaöyhöttäjä. Emeritus.
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #175 : 18.02.2024, 11:29:23 »
Jos joitakuita on tarpeen nirhata, niin miksi ei nirhata suoraan paikan päällä? Miksi koota leiriin? Hätäisempi voisi kuvitella, että leiri on suunnilleen sama kuin vankila. Joita käytetään sitten kun vankilat ovat täynnä.

En tässä kiellä tai myönnä mitään, kunhan kyselen tyhmiä.
“Monikulttuuri ei ole kulttuurien yhteiseloa, vaan niiden sotaa”.
— RushiesBoots

“Maahanmuutto ei ole hopealuoti vaan niskalaukaus.”
— Lucia-pulla

“Muissa EU-maissa on todettu, että maan turvallisuus menee aina EU-hömpötysten edelle.”
— Jäsen Roope

PS. Migri on tuhottava.

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 643
 • Liked: 12540
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #176 : 18.02.2024, 11:43:31 »
Jos joitakuita on tarpeen nirhata, niin miksi ei nirhata suoraan paikan päällä? Miksi koota leiriin? Hätäisempi voisi kuvitella, että leiri on suunnilleen sama kuin vankila. Joita käytetään sitten kun vankilat ovat täynnä.

En tässä kiellä tai myönnä mitään, kunhan kyselen tyhmiä.
Puolan juutalaisia katosi toisen maailmansodan aikana melkein kolme miljoonaa.

50 000 kuoli Varsovan ghetossa. Loput kuljetettiin jonnekin murhattavaksi, mutta kukaan ei ole selvittänyt minne.

Koska murhaaminen oli salainen operaatio, niin tuskin heitä kuljetettiin keskitysleireihin, joissa oli suuri määrä ihmisiä todistamassa tapahtumia. Holokaustitarinat Auschwitzistä ovat omituisia. Syy lienee se, että todellisuudessa murhaaminen tapahtui muissa paikoissa.

Voisiko olla niin, että Puolan juutalaisia ei murhattu? Silloin pitäisi jostain löytyä 3 miljoonaa Puolan juutalaista siirtolaista tai heidän jälkeläisiään. Tällaista populaatiota ei ole löydetty.

Joutselkä

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 228
 • Liked: 212
 • Joutselän taistelu oli mottisodan esimerkki
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #177 : 18.02.2024, 11:57:11 »
Jos joitakuita on tarpeen nirhata, niin miksi ei nirhata suoraan paikan päällä? Miksi koota leiriin? Hätäisempi voisi kuvitella, että leiri on suunnilleen sama kuin vankila. Joita käytetään sitten kun vankilat ovat täynnä.

En tässä kiellä tai myönnä mitään, kunhan kyselen tyhmiä.

Natsi-Saksan tapauksessa suuria ihmismääriä murhattiin myös "paikan päällä". Tuhoamisleirit siksi, että niissä massojen murhaaminen ja ruumiiden hävittäminen oli varmaankin ampumista tehokkaampaa ja murhaajille henkisesti vähemmän rasittavaa. Leireillä oli lisäksi mahdollista erottaa osa uhreista ensl vaiheessa orjatyövoimaksi. Kansanmurhan voi toteuttaa monella tavalla. Tämä oli natsien metodi.
Tšeka oli bolševikkijohtaja Vladimir Leninin aloitteesta joulukuussa 1917 perustettu Neuvosto-Venäjän salainen poliisi. (Wikipedia)

Nato on poliittinen ja sotilaallinen liittouma, jossa on yhteensä 31 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista jäsenmaata.

Missä on Valeri Gerasimov?

KamalaJari

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 162
 • Liked: 270
 • Kaikkea täällä sanomaasi voidaan käyttää sinua ...
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #178 : 18.02.2024, 11:59:24 »
Jos joitakuita on tarpeen nirhata, niin miksi ei nirhata suoraan paikan päällä? Miksi koota leiriin? Hätäisempi voisi kuvitella, että leiri on suunnilleen sama kuin vankila. Joita käytetään sitten kun vankilat ovat täynnä.

En tässä kiellä tai myönnä mitään, kunhan kyselen tyhmiä.

Samaa pohdin itsekin joskus, Pol Pot aikanaan leiritti väkeä ahkerasti , miksiköhän kun lähes kaikki päätyivät ruumiskasaan.

Ruandassa porukka listittiin niille sijoilleen, ilman sen kummempia.

Natsi - Saksa käytti leiritettyjä työvoimana, ehkä tämä selittää osaltaan käytäntöä.

Stalinilla sama ajatus.

Mitä näitä leirejä kieltämän, kyllä ne totta ovat.

Myönnän leirien olleen olemassa, ihmisluonnon synkimpiä asioita.

ämpee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 17 424
 • Liked: 27120
Vs: Kansanedustaja: Holokaustin kieltäminen laittomaksi.
« Vastaus #179 : 18.02.2024, 12:06:32 »
Jos joitakuita on tarpeen nirhata, niin miksi ei nirhata suoraan paikan päällä? Miksi koota leiriin? Hätäisempi voisi kuvitella, että leiri on suunnilleen sama kuin vankila. Joita käytetään sitten kun vankilat ovat täynnä.

En tässä kiellä tai myönnä mitään, kunhan kyselen tyhmiä.
Puolan juutalaisia katosi toisen maailmansodan aikana melkein kolme miljoonaa.

50 000 kuoli Varsovan ghetossa. Loput kuljetettiin jonnekin murhattavaksi, mutta kukaan ei ole selvittänyt minne.

Kyllä vaan on selvitetty, voit aloittaa oman selvittelyn seuraavasta linkistä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Treblinka

Henkilökohtainen laiskuus ei ole mikään käypä selitys tietämättömyydelle, tietoa on jos vain haluaa sitä saada, mutta jos ei halua niin on jotenkin historiaan kotoutumaton, ja se nykymaailmassa ei enää ole mitenkään ihmeellistä kaiken muun kotoutumattomuuden jatkona.
Jäseneltä Hohtava Mamma: "Logiikka ei ole koskaan ollut suvakkien vahvin laji. Eivät he muuten olisi suvakkeja."

Tagit: