HOMMAN POLIITTINEN SIIPI > Muut puolueet ja poliittiset vaikuttajat

Tasapainon puolesta – IPU (ent. Itsenäisyyspuolue)

(1/40) > >>

Marija:
En löydä ketjua Itsenäisyyspuolue, IPU:sta, joten teen tästä aloituksen tänne Kylänraitille:

    ipu.fi


--- Lainaus ---Periaate- ja yleisohjelma

Itsenäisyyspuolue perustaa toimintansa vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kansanvaltaisuuden sekä kristillisen yhteisvastuun arvoille ja aatteille. Itsenäisyyspuolueen keskeisiä pyrkimyksiä ja tavoitteita ovat:

    Suomen perustuslain säädösten, joiden mukaan Suomi on täysivaltainen eli itsenäinen tasavalta, jossa korkein valta, valtiovalta, kuuluu kansalle, samoin kuin maamme kansainvälisen toimintavapauden toteuttaminen käytännössä sekä kansojen yhdenvertaisuuteen perustuvan laajan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kehittäminen.
    Kansalaisten oikeuksien, vapauden ja tasa-arvon puolustaminen ja vahvistaminen.
    Nykyisen kansasta etääntyneen puoluevallan etuoikeutetun aseman poistaminen, kansanvallan lujittaminen ja kansalaisyhteiskunnan toteuttaminen.
    Työttömyyden poistaminen, täystyöllisyyden edellytysten ja jokaisen työntekijän oikeuksien turvaaminen, naisten ja miesten samapalkkaisuuden sekä kansalaisten perustulojärjestelmän toteuttaminen, kansan kokonaisedun asettaminen yksityisen taloudellisen vallan käytön edelle ja hallitsemattomien pääomavirtojen palauttaminen yhteiskunnan valvontaan.
    Suomessa toteutetun pohjoismaisen hyvinvointivaltion, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kehittäminen.
    Sellaisen sosiaaliseen markkinatalouteen perustuvan yhteiskunnan kehittäminen, jota valvotaan kansanvaltaisesti ja joka kannustaa erityisesti pientä ja keskisuurta yritystoimintaa.
    Maamme eri alueiden, elinkeinojen ja väestöryhmien aseman tasapuolinen kehittäminen, elävän maaseudun säilyttäminen sekä Suomen olosuhteisiin soveltuvan maa- ja metsätalouden ja elintarvikeomavaraisuuden turvaaminen.
    Byrokratian, monopolien ja kartellien purkaminen, keskitetyn päätösvallan hajauttaminen ja tulonjaon oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen.
    Luonnoin ja ympäristön säilyttäminen elinvoimaisena, puhtaana ja viihtyisänä.
    Korruption sekä talous- ja muun rikollisuuden vastustaminen ja yhteiskuntarauhan turvaaminen.
    Perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen, opiskelumahdollisuuksien sekä suomalaisen kulttuurin vapaan ja monipuolisen kehityksen turvaaminen.
    Puolueettoman ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä vahvaan maanpuolustustahtoon, riittävään puolustuskykyyn ja omavaraisuuteen perustuvan itsenäisen puolustuspolitiikan toteuttaminen.
--- Lainaus päättyy ---

Onko täällä Hommalla ipulaisia? Kertokaa puolueestanne?   :)

Ari-Lee:
Tämä on eräs tärkeimmistä kysymyksistä. Mitä järkeä on ajaa useita marginaalipuolueita aikana jolloin kaikkien toisinajattelijoiden pitäisi keskittää voimavarat yhdelle suurelle oppositiopuolueelle. Kun asiat on saatu taas oikeille uomilleen voidaan perustaa uusia marginaalipuolueita. Mutta se että pahoina aikoina toisinajattelijat eivät mahdu yhden otsikon alle niin sehän tarkoittaa tuho- ja hajotuspolitiikan jatkumista aina vain kunnes ei ole mitään jäljellä. Tätähän kataiset ja urpilaiset haluavatkin - eripuraa oppositiossa.

Marija:

--- Lainaus käyttäjältä: Ari-Lee - 03.05.2014, 16:41:29 ---Tämä on eräs tärkeimmistä kysymyksistä. Mitä järkeä on ajaa useita marginaalipuolueita aikana jolloin kaikkien toisinajattelijoiden pitäisi keskittää voimavarat yhdelle suurelle oppositiopuolueelle. Kun asiat on saatu taas oikeille uomilleen voidaan perustaa uusia marginaalipuolueita. Mutta se että pahoina aikoina toisinajattelijat eivät mahdu yhden otsikon alle niin sehän tarkoittaa tuho- ja hajotuspolitiikan jatkumista aina vain kunnes ei ole mitään jäljellä. Tätähän kataiset ja urpilaiset haluavatkin - eripuraa oppositiossa.

--- Lainaus päättyy ---

Tätä samaa olen itsekin tuuminut. Vaikkakin kannatan kaikenlaista ärhäkkyyttä politiikassa ja tämäkin puolue ilmeisesti saattaisi vedota itseeni, ajattelen asiaa myöskin laajan yhtenäisyyden kannalta: luotettava, jo vakiintunut Perussuomalaiset-puolue kokoaa taakseen laajan kansanosan.

Varsinkin EU-vaalit ovat erittäin tärkeät. EU:hun on saatava pätevät poliitikot Suomesta, suomalaisesta tulevaisuudestamme taistellaan, ei asein, vaan sanoin ja äänin, euroopan sisällä! Meillä on oltava vahva, pätevä rintama.

Miniluv:
Millään puolueella ei ole monopolia tai saantioikeutta kenenkään ääneen tai poliittiseen aktiivisuuteen. Jos olemassaolevat vaihtoehdot eivät tyydytä, siitä vaan uutta tekemään. Tätä suurempi ongelma on, jos olemassaolevia yhteistyömahdollisuuksia ei haluta käyttää hyväksi. Muistaakseni IPUn ja Muutoksen välillä on ollut tällaista jännitettä IPUn puolelta.

Tämä, että pitäisi tukea jonkin puolueen koko ohjelmaa ja kaikkia ehdokkaita että saataisiin järkeä maahanmuuttoon, kuvaa vain sitä kuinka suuri tarve on suoralle demokratialle, kansalaisten mahdollisuudelle vaikuttaa ohi puoluekoneistojen.

Marija:
Perussuomalaisista alkaa tulla nk. sisäsiisti puolue. Jytky perustui juuri Perussuomalaisten eräänlaiseen poliittiseen aggressioon. Suomalaiset nousivat sanomaan: "Nii !"  >:(  "Me tahotaan oikeutta suomalaisille! Meitä ei kele vedätetä ! Kyllä Kansa, eli ME Tietää ! Nii !"  >:(

Nyt IPU ja Muutos11 sanovat: "Nii ! Me tahotaan suoraa demokratiaa...!" 

     :)    Ja eikös Perussuomalaisten sanoma aiemmin ollut juuri myöskin EU:sta eroaminen...?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta