HOMMAN KIRJASTO > Tilastot, tutkimukset, gallupit ja talousluvut

Maahanmuuttajien työllisyys Helsingin kaupunki

(1/1)

ihminen:

--- Lainaus ---MAAHANMUUTTAJIEN TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖLLISTYMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET
HELSINGIN KAUPUNGILLE

Anni-Mari Karvinen
Matti Sarvimäki

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Government Institute for Economic Research
Helsinki 2008


Tiivistelmä

Tässä selvityksessä on arvioitu Helsingissä asuville maahanmuuttajille maksettujen
tulonsiirtojen kokoluokkaa sekä sitä, kuinka suuria kustannussäästöjä nykyistä
korkeammalla maahanmuuttajien työllisyysasteella voitaisiin saavuttaa. Tulosten
mukaan Helsingissä asuville maahanmuuttajille maksettiin suoria tulonsiirtoja
noin 62 miljoonaa euroa vuonna 2007. Helsingin osuus kustannuksista oli noin
12 miljoonaa euroa. Jos maahanmuuttajien työllisyysaste nousisi kantaväestön
tasolle, arvioitu nettohyöty julkiselle sektorille olisi kokoluokkaa 58 miljoonaa
euroa vuodessa. Estimaatti Helsingin kaupungin osuudelle on noin 24 miljoonaa.
Jos maahanmuuttajien työllisyysaste nousisi 50 %, arvio kokonaissäästöille on 49
miljoonaa euroa vuodessa, josta Helsingin kaupungin osuus noin 21 miljoonaa
euroa. Molemmissa työllisyysskenaarioissa Helsingille noin 80 % ja valtiolle
noin 60 % kokonaishyödystä tulisi korkeampien verotulojen muodossa ja loput
vähentyneinä tulonsiirtoina. Aineistorajoitusten vuoksi lukuihin liittyy huomattavaa
epävarmuutta ja estimaatit ovat todennäköisesti ylöspäin harhaisia. Näin ollen
ne tulisi tulkita maahanmuuttajien työllisyysasteen dramaattisen kasvun aiheuttamien
kustannussäästöjen ylärajoiksi.
--- Lainaus päättyy ---

http://www.hel2.fi/ajankohtaista/maahanmuuttajien_tyollisyys.pdf

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta