Kirjoittaja Aihe: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta  (Luettu 146997 kertaa)

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Maahanmuuttokeskustelussa on toisinaan vaikea erottaa oleellista epäoleellisesta. Keskustelijat usein puhuvat toistensa ohi esimerkiksi siitä syystä, että he eivät jaa käsitystä siitä, mikä on maahanmuuttoa koskien tärkeää tai totta. Tämän takia olisi hyvä, että kaikki maahanmuuttokeskusteluun osallistujat tietäisivät ja ymmärtäisivät joukon perusasioita maahanmuutosta.

Alla olen yrittänyt hahmottaa tällaista maahanmuuton keskeisten asioiden listaa. Lista sai alkunsa Paul Collierin New Statemanissa julkaisemasta kirjoituksesta, jossa hän luettelee joukon keskeisiä rakennuspalikoita, joita tarvitaan missä tahansa järkevässä maahanmuuttoa koskevassa analyysissa. Ensin ajattelin kääntää kyseisen artikkelin ja listan suomeksi, mutta sitten totesin että listaan pitää lisätä joukko palikoita, olemassaolevia palikoita pitää järjestellä uudelleen loogisemmaksi kokonaisuudeksi, siihen pitää lisätä perusteluja ja johtopäätöksiä ym. Lopulta tuloksena oli lista jonka voitte lukea alla. Siitä puuttuu tärkeitä kokonaisuuksia kuten kotouttaminen/kotoutuminen, maahanmuuton vaikutukset kulttuuriin, poliittiset tarkastelut (esim. että länsimaihin on tapahtunut jo pitkään maahanmuuttoa jota maiden kansalaisten enemmistö vastustaa) ym.

Toivon, että kannatte kortenne kekoon, ja täydennätte listaa esittämällä uusia asioita (esim. edellisessä virkkeessä luettelemistani), teette parannusehdotuksia olemassaoleviin kohtiin, lisäätte lähteitä, kritisoitte tai teette mitä tahansa jonka avulla listaa on mahdollista parantaa. Täällä käytävän keskustelun pohjalta parantelen listaa ja julkaisen parannellun listan lukemisen helpottamiseksi blogissani sekä yhteenvedon täällä. Saatan myös ehdottaa myöhemmin uusia asiakohtia, koska olen unohtanut joitain asioita joita pidin tärkeinäkin, eivätkä ne siksi ole listalla.

Lukemisen helpottamiseksi luettelen alla asiakohdat. Seuraavissa postauksissa asiat tulevat uudelleen, tällä kertaa perusteluineen.

Asia 1. Kehitysmaissa asuu noin 5 miljardia ihmistä. Heistä noin 40 prosenttia, siis 2 miljardia, muuttaisi kehittyneisiin maihin jos se olisi mahdollista.
Asia 2. Maahanmuuton määrää köyhästä maasta rikkaaseen määrittävät kohdemaan tulotaso, lähtömaan tulotaso ja lähtömaasta peräisin olevan diasporan koko.
    Asia 2.1. Mitä suurempi etnisen ryhmän diasporan koko on, sitä suuremmaksi kyseisen ryhmän maahanmuutto kasvaa.
    Asia 2.2. Useimmat maahanmuuttajat säilyttävät mielellään oman kulttuurinsa ja siksi keräytyvät yhteen.
Asia 3. Maahanmuuton taloudellinen vaikutus vaihtelee ajan, paikan ja tulijoiden mukana, ja se voi olla myönteinen tai kielteinen.
    Asia 3.1. Maahanmuuton vaikutukset kohdemaan kantaväestön tulotasoon ovat keskimäärin mitättömät.
    Asia 3.2. Maahanmuutto kohottaa asuntojen hintoja ja sillä on tendenssinä heikentää julkisia palveluja.
    Asia 3.3. Maahanmuutosta hyötyvät taloudellisesti lähinnä muuttajat itse.
    Asia 3.4. Maahanmuutto länsimaista tuottaa keskimäärin taloudellista tuottoa ja vähän sosiaalista taakkaa, maahanmuutto kehitysmaista keskimäärin taloudellista tappiota ja enemmän sosiaalista taakkaa.
Asia 4. Maahanmuuton päävaikutukset kantaväestöön ovat sosiaalisia.
    Asia 4.1. Kehitysmaamaahanmuutto lisää rikollisuutta.
    Asia 4.2. Kehitysmaamaahanmuuton seurauksena koulutulokset huononevat.
    Asia 4.3. Monikulttuurisessa naapurustossa ihmisten keskinäinen luottamus heikkenee.
Asia 5. Kansakunnilla on oikeus säädellä niihin tapahtuvaa maahanmuuttoa.
    Asia 5.1. Oman alueen puolustaminen on yleistä kaikkialla.
    Asia 5.2. Kansainväliset sopimukset jättävät paljon tilaa erilaisille maahanmuuttopoliittisille vaihtoehdoille.
    Asia 5.3. Maahanmuutto ei ole globalisaation väistämätön seuraus.
    Asia 5.4. Maahanmuuttopolitiikalla voidaan vaikuttaa suuresti sekä maahanmuuttajien määrään että laatuun.
    Asia 5.5. Suomeen muuttaminen on ihmisoikeus vain Suomen kansalaisille.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #1 : 17.02.2015, 17:15:26 »
Asia 1. Kehitysmaissa asuu noin 5 miljardia ihmistä. Heistä noin 40 prosenttia, siis 2 miljardia, muuttaisi kehittyneisiin maihin jos se olisi mahdollista.
40 % on saatu tulokseksi mielipidemittauksissa, ja on olemassa todisteita että se vastaa varsin hyvin niiden määrää jotka todella lähtisivät liikkeelle jos mahdollisuus tulisi. Tulijoita on siis yksi jokaista kehittyneen maailman asukasta kohden. Kun osa kehittyneen maailman maista (Japani, etelä-Korea ym.) on käytännössä sulkenut porttinsa kehitysmaamaahanmuutolta, tulijoita olisi jokaisen muuhun kehittyneeseen maahan enemmän kuin yksi nykyistä asukasta kohden.

On tietenkin selvää, että maahanmuutto loppuisi jo kauan ennen kuin nuo 2 miljardia olisivat saapuneet. Joko maahanmuuttopolitiikkaa olisi tiukennettu tai kehittyneiden maiden houkuttelevuus olisi laskenut esimerkiksi elintason laskun, työmahdollisuuksien puuttumisen, levottomuuksien tai valtioiden hajoamisen takia. Esteetön maahanmuutto kuitenkin aiheuttaisi suuria kielteisiä vaikutuksia jo kauan ennen kuin tuo raja tulisi vastaan; juuri nuo suuret kielteiset vaikutukset sen maahanmuuton välillisesti pysäyttäisivät.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #2 : 17.02.2015, 17:19:36 »
Asia 2. Maahanmuuton määrää köyhästä maasta rikkaaseen määrittävät kohdemaan tulotaso, lähtömaan tulotaso ja lähtömaasta peräisin olevan diasporan koko.

Keskeisin syy maahanmuuttoon, ja etenkin muuttokohteen valintaan, on sen tarjoama tulotason nousu. Mistä muusta syystä esimerkiksi turvapaikanhakijat hakeutuisivat Suomeen tai Ruotsiin, kun he matkalla ovat joutuneet väkisinkin kulkemaan useankin turvallisen maan kautta? Tästä syystä muutto köyhistä maista rikkaisiin on koko ajan lisääntymässä, mutta muutto kehittyneiden maiden välillä polkee suunnilleen paikallaan.

Pääasiallinen syy tuloeroihin rikkaiden ja köyhien maiden välillä on köyhien maiden toimimattomat poliittiset ja sosiaaliset järjestelmät. Nämä toimimattomat järjestelmät pysyvät osittain siitä syystä, että ne ovat osa lähtömaiden paikallisten kulttuurien identiteettejä ja ajatusmaailmaa. Muuttajat pakenevat toimimattomuuden seurauksia mutta tavallisesti tuovat kulttuurinsa mukanaan.

Lähtömaan tulotaso vaikuttaa siten, että muuttaminen köyhästä maasta rikkaaseen edellyttää tiettyä perusvarallisuutta, koska matkustaminen maksaa. Niinpä esimerkiksi Keski-Afrikan Tasavallasta ei ole nähty merkittäviä pakolaisvirtoja Europpaan maassa vallitsevasta raa'asta sisällissodasta huolimatta, koska maan asukkaat ovat yleensä rutiköyhiä.

Diaspora tarkoittaa tietystä kulttuuripiiristä, etnisestä ryhmästä tms. lähtöisin olevia ihmisiä jotka ovat säilyttäneet vahvat yhteydet lähtömaahan (ja yleensä sen kulttuurinkin), eivätkä siis tavallisesti ole integroituneet kohdemaahan kulttuurisesti. Diaspora lisää kohdemaan houkuttelevuutta lähtömaassa useastakin syystä. Ensinnäkin diasporan jäsenet kertovat lähtömaassa oleville sukulaisilleen, ystävilleen ja heimolaisilleen kohdemaan korkeasta elintasosta, mikä lisää kohdemaan houkuttelevuutta etenkin jos lähtijöiden tiedot kehittyneistä maista ovat muuten hatarat. Toiseksi diasporan jäsenet voivat lähettää kotimaihinsa rahaa, jota sen saajat voivat käyttää matkaan kohdemaahan. Kolmanneksi kun muuttaja on saapunut kohdemaahan, diasporan jäsenet voivat auttaa häntä monilla tavoilla: rahallisesti, neuvomalla kohdemaan toimintatapoja, avustamalla asioinnissa, majoittamalla jne. Neljänneksi diasporan jäsenet voivat muodostaa sosiaalisen tukiverkoston, joka auttaa vieraaseen maahan muuttanutta myös henkisesti.

Asia 2.1. Mitä suurempi etnisen ryhmän diasporan koko on, sitä suuremmaksi kyseisen ryhmän maahanmuutto kasvaa.

Diaspora (ks. asia 2) on siis keskeinen houkutin kun lähtömaan asukas tekee muuttopäätöstä ja etenkin kun hän valitsee kohdemaata. Ongelmana on kuitenkin, että mitä suurempi diaspora on, sitä enemmän se houkuttelee väkeä lähtömaasta. Mitä suurempi diaspora on kohdemaassa, sitä useampi lähtömaan asukas voi kokea muuton kohdemaahan houkuttelevaksi. Niinpä tulijavirta kasvaa diasporan koon kasvaessa, ja tämä jatkuu aina siihen saakka kunnes tulijoiden määrä vastaa diasporasta kohdemaahan kulttuurisesti sulautuneiden määrää. Ruotsi on esimerkki maasta, jossa eri diasporien koot houkuttelevat ihmisiä: Suomi on luonnonoloiltaan, vauraudeltaan ja sosiaaliturvaltaan suunnilleen Ruotsin tasoa, ja Suomen humanitaarinen maahanmuuttopolitiikka on löyhempää, mutta Ruotsiin tulee silti yli 20 kertaa niin paljon turvapaikanhakijoita. Ainoa merkittävä maiden välinen ero, joka voi selittää tämän eron tulijoiden määrissä, on että Ruotsissa on valmiiksi paljon suuremmat määrät irakilaisia, syyrialaisia, somaleja, afgaaneja jne.

Asia 2.2. Useimmat maahanmuuttajat säilyttävät mielellään oman kulttuurinsa ja siksi keräytyvät yhteen.

Tämä vähentää nopeutta jolla diasporat sulautuvat kohdemaan väestöön. Mitä suurempi diasporan koko on, sitä vähemmän sen jäsenet sulautuvat heitä ympäröivään kohdemaan yhteiskuntaan: heillä ei ole sulautumiseen tarvetta eikä houkutusta, koska oman etnisen ryhmän diaspora tarjoaa heille sosiaaliset kontaktit, tukiverkoston ja kulttuurin. Kasvavan tulijavirran ohella myös tämä sulautumisen väheneminen vaikuttaa diasporan koon kasvua kiihdyttävästi (ks. asia 2.1). Mitä hitaampaan tahtiin diasporan jäsenet sulautuvat, sitä matalampi on maahanmuuton määrä joka tuottaisi stabiilin diasporan ja maahanmuuton. Mikäli kohdemaassa harjoitetaan monikultturistista kotoutuspolitiikkaa, sulautuminen on tietenkin hitaampaa kuin jos harjoitettaisiin neutraalia tai sulautumiseen tähtäävää politiikkaa.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #3 : 17.02.2015, 17:26:12 »
Asia 3. Maahanmuuton taloudellinen vaikutus vaihtelee ajan, paikan ja tulijoiden mukana, ja se voi olla myönteinen tai kielteinen.

George Borjas (Harvardin yliopisto) on maailman viitatuin maahanmuuton taloudellisten vaikutusten tutkija. Hän on tehnyt seuraavan yhteenvedon alan tieteellisistä tutkimuksista: “The most important lesson of the research is that the economic impact of immigration will vary by time and place, and that immigration can be either beneficial or harmful” (”tutkimuksen tärkein opetus on, että maahanmuuton taloudellinen vaikutus vaihtelee ajan ja paikan mukana, ja että maahanmuutto voi olla joko hyödyllistä tai haitallista”). Tiedetään myös, että esimerkiksi Suomeen muuttaneiden saksalaisten ja kenialaisten työttömyysaste on pienempi kuin kantaväestön, mutta esimerkiksi somaleiden työttömyysaste on merkittävästi suurempi.

Ajattelun aihetta. Jos poliitikko väittää että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa tai hyötyy siitä, häneltä kannattaa kysyä perusteluita, miksi juuri nykyään juuri Suomeen suuntautuva maahanmuutto olisi taloudellisesti hyödyllistä kantaväestölle, ja millaisesta väestä sen maahanmuuton pitäisi koostua jotta se olisi kyseisen poliitikon mielestä taloudellisesti hyödyllistä.

Asia 3.1. Maahanmuuton vaikutukset kohdemaan kantaväestön tulotasoon ovat keskimäärin mitättömät.

Maahanmuutto ei suuremmin vaurioita kohdemaiden kansantalouksia, mutta ne eivät myöskään sitä tarvitse. Tämä pätee erityisesti länsimaihin nykyään suuntautuvaan maahanmuuttoon.

Vaikka keskimäärin vaikutus kantaväestön taloudelliseen tilanteeseen onkin mitätön, heidän joukostaan löytyy niin maahanmuutosta hyötyjiä kuin häviäjiäkin. Keitä nämä missäkin maassa ovat, riippuu kyseiseen maahan suuntautuvan maahanmuuton rakenteesta. Esimerkiksi valikoivan maahanmuuttopolitiikan Australiassa maahan tulee lähinnä koulutettuja ja ammattitaitoisia ihmisiä; oletettavasti maan työväestö hyötyy siitä, että käytettävissä on näiden koulutettujen ammattilaisten työpanos, kun taas akateemisesti koulutettujen australialaisten palkat olisivat luultavasti jonkin verran korkeampia ilman maahanmuuttoa. Eurooppaan tulee paljon kouluttamattomia ja ammattitaidottomia muuttajia, ja Euroopan kantaväestön matalasti koulutetut ovat maahanmuutossa luultavasti häviäjiä, koska joutuvat kilpailemaan tulijoiden kanssa asunnoista (esim. kaupungin vuokra-asunnot), koulutuksesta ja työstä. Esimerkiksi Norjassa on todettu, että niillä aloilla, joille maahanmuuttajat tyypillisesti siellä työllistyvät – esimerkiksi ravintolatoiminta ja rakennusala – ansiokehitys on ollut vuosien mittaan paljon heikompaa kuin sellaisilla aloille joille maahanmuuttajat eivät yleensä työllisty.Tämä ansiotason madaltuminen niillä aloilla ja työtehtävissä, joille maahanmuuttajat tyypillisesti työllistyvät, on kansantaloustieteellisten mallien mukaan maahanmuuton pääasiallinen vaikutus (ks. esim. Sarvimäki 2013). Yleisesti ottaen voidaan sanoa että maahanmuutossa voittajia ovat yritysten osakkeenomistajat, koska yritysten kokonaisarvon tiedetään kehittyvän suunnilleen kansantalouden kokonaistuotannon mukaan, ja maahanmuuttajat huonostikin työllistyessään nostavat kokonaistuotantoa jonkin verran. Toinen hyötyjäryhmä ovat ihmiset jotka käyttävät sellaisten alojen palveluja (esim. parturipalveluja) joille maahanmuuttajat usein työllistyvät; maahanmuuton aiheuttama matalampi hintataso näissä palveluissa koituu tietenkin niitä palveluja kuluttavien eduksi. Kolmas hyötyjäryhmä ovat ihmiset, jotka työllistyvät maahanmuutosta syntyneisiin työpaikkoihin, esimerkiksi vastaanottokeskuksiin, erilaisiin maahanmuuttajien kotoutumista edistäviin työpaikkoihin ja muuhun maahanmuuton takia julkiselle sektorille luotuun infrastruktuuriin.

Asia 3.2. Maahanmuutto kohottaa asuntojen hintoja ja sillä on tendenssinä heikentää julkisia palveluja.

Kun maahanmuuttajat tulevat maahan, he tarvitsevat itselleen asunnon. Nämä asunnot tarjoaa heille joko yhteiskunta tai he hankkivat ne vapailta markkinoilta. Kummassakin tapauksessa seurauksena on nousuainetta asuntojen hintoihin: mikäli yhteiskunta tarjoaa asunnon, kyseiseen asuntoon ei pääse muuttamaan kantaväestöä vaan nämä hankkivat asuntonsa vapailta markkinoilta; mikäli maahanmuuttaja hankkii asunnon itse, nousupaine asuntojen hintoihin tulee talouden kysyntämekanismien kautta.

Maahanmuuttajat myös käyttävät julkisia palveluja kuten terveyspalveluja ja koulutusta. Kun ainakaan nykyään länsimaihin suuntautuvassa maahanmuutossa tulijat eivät kasvata verokertymää yhtä paljon, seurauksena on puute julkisiin palveluihin käytettävistä rahoista. Julkinen valta voi reagoida tähän supistamalla ja kurjistamalla palveluja, kiristämälä verotusta tai ottamalla velkaa. Usein valtiot käyttävät kaikkia kolmea keinoa.

Asia 3.3. Maahanmuutosta hyötyvät taloudellisesti lähinnä muuttajat itse.

Kehitysmaista tulevan maahanmuuton päämotiivi on mahdollisuus tulotason suureen tai jopa huimaan kohoamiseen, ja se toteutuukin useimpien kohdalla.

Monet kuitenkin kokevat maahanmuuton seurauksena psyykkisiä ongelmia, joten ei ole selvää, onko maahanmuutto heillekään kokonaisuutena hyvä ratkaisu.

Asia 3.4. Maahanmuutto länsimaista tuottaa keskimäärin taloudellista tuottoa ja vähän sosiaalista taakkaa, maahanmuutto kehitysmaista tuottaa keskimäärin taloudellista tappiota ja enemmän sosiaalista taakkaa.

Norjassa on tutkittu maahanmuuton kustannuksia. Maan tilastokeskus jakoi omassa tutkimuksessaan vuodelta 2012 lähtömaat kolmeen ryhmään. Keskimääräisiksi yhteiskunnallisiksi tuotoiksi maahanmuuttajan koko elämän ajalta tilastokeskus arvioi länsimaisen maahanmuuttajan osalta noin 100 000 euroa, itäeurooppalaisen maahanmuuttajan puolestaan maksavan saman verran ja muualta tulleen maahanmuuttajan nettokulujen olevan peräti 500 000 euroa. Maahanmuuton sosiaalisista vaikutuksista puhutaan kohdassa 4.

Edit: lisätty maahanmuutosta hyötyviin julkisen sektorin kotoutusteollisuus
« Viimeksi muokattu: 17.02.2015, 20:09:10 kirjoittanut ike60 »

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #4 : 17.02.2015, 17:36:01 »
Asia 4. Maahanmuuton päävaikutukset kantaväestöön ovat sosiaalisia.

Kuten asiassa 3.1 todettiin, maahanmuuton vaikutukset kantaväestön taloudelliseen hyvinvointiin ovat keskimäärin mitättömät. Sen sijaan maahanmuuton sosiaaliset vaikutukset ovat suuret. Maahanmuutosta on todettu yleensä koituvan monenlaista sosiaalista taakkaa kantaväestölle, esimerkiksi lisääntynyt rikollisuus, huononevat koulutulokset ja heikkenevä luottamus kanssaihmisiin.

Tämän vastapainona maahanmuutolla on joillekin kantaväestöön kuuluville myös myönteisiä vaikutuksia, kuten etnisten kauppojen myötä laajeneva ostosvalikoima sekä mahdollisten maahanmuuttajakontaktien mahdollisesti tuoma subjektiivisen elämänlaadun kohoaminen.

Asia 4.1. Kehitysmaamaahanmuutto lisää rikollisuutta.

Maahanmuuttajat tekevät väestöryhmän kokoon nähden enemmän rikoksia niin Ruotsissa kuin Suomessa. Rikollisuusalttius kuitenkin vaihtelee suuresti etnisen ryhmän mukaan: Suomessa asuvat saksalaiset syyllistyvät rikoksiin keskimäärin harvemmin kuin kantaväestön jäsenet, kun taas somalit syyllistyvät rikoksiin paljon useammin väestöryhmän kokoon nähden.

Ei ole täysin selvää, mistä tiettyjen maahanmuuttajaryhmien suuri alttius rikoksentekoon johtuu. Mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
 • rikollisille on erityisen kannattavaa muuttaa kehitysmaasta kehittyneeseen maahan. Ryöstettävää ja varastettavaa on enemmän, rikoksista saadut tuomiot ovat lyhyempiä, vankilat ovat mukavampia ja Suomessa vangeille vielä maksetaan päivärahaa. Joitakin rikollisia voi ajaa pois omasta maastaan sekin, että viranomaiset ovat heidän kannoillaan tai että kilpailevien roistojoukkojen toimet ovat väkivaltaisempia kuin esimerkiksi rauhallisessa Suomessa. Rikollisten muuttoa Suomesta Ruotsiin 1960- ja 70-luvuilla on tarjottu selitykseksi sille, että Ruotsin lehdistössä puhuttiin tuolloin paljon suomalaisten rikollisuudesta; tosin tilastollisesti ei liene osoitettu, että suomalaisten muutosta olisi aiheutunut Ruotsin rikostilastoihin merkittävää nousua, ja kannattaa muistaa sekin, että useissa keskeisissä rikostyypeissä tekomäärät sataatuhatta asukasta kohden olivat Ruotsissa tuolloin murto-osa siitä mitä ne ovat nyt.
 • Joidenkin maahanmuuttajaryhmien kulttuuri on lähtömaassakin väkivaltaisempaa ja esimerkiksi suomalaista enemmän kunniaa korostavaa. Lisäksi monissa kulttuureissa solidaarisuus, rehellisyys jne. on varattu omaan sisäryhmään, esimerkiksi sukuun tai uskontokuntaan kuuluville, ja muiden huonompi kohtelu on osa heidän kulttuuriaan.
 • Joidenkin maahanmuuttajaryhmien on vaikea pärjätä rehellisillä keinoilla mm. huonon kielitaidon, koulutusta arvostamattomien asenteiden, ongelmallisen suhteen työntekoon ym. vuoksi. Tämän takia he syrjäytyvät, ja syrjäytyneiden (myös kantaväestön edustajien) tiedetään tekevän paljon useammin rikoksia kuin omillaan pärjäävien. Jotkut ovat viitanneet tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kohonnutta rikollisuusalttiutta selittäessään siihenkin, että näiden lähtömaissa mitattu keskimääräinen älykkyystaso on huomattavasti matalampi kuin esimerkiksi suomalaisella kantaväestöllä; matalan älykkyyden tiedetään altistavan sekä syrjäytymiseen että rikollisuuteen.

Asia 4.2. Kehitysmaamaahanmuuton seurauksena koulutulokset huononevat.

Maahanmuuttajavaltaisissa luokissa on väitteiden mukaan usein kovempi meteli. Niissä myös opetus etenee usein hitaammin: tulijat eivät välttämättä hallitse opetuskieltä yhtä hyvin kuin kantaväestön lapset, he eivät ole useinkaan saaneet lähtömaassa hyvälaatuista opetusta (jos ovat muuttaneet kohdemaahan kesken lapsuutensa), ja useiden maahanmuuttajalasten motivaatiokin voi olla heikko esimerkiksi siksi, että heidän vanhempansa eivät ole kiinnostuneita heidän opiskelustaan. Jotkut ovat myös esittäneet, että eräistä kehitysmaista muuttavien kohdalla oppimistuloksia laskee myös heidän keskimäärin kantaväestön lapsia matalampi älykkyytensä.

Näiden seikkojen takia maahanmuuttajien oppimistulokset ovat keskimäärin heikompia kuin kantaväestöllä, ja maahanmuuttajavaltaisten luokkien oppimistulokset ovat väitteiden mukaan heikompia myös niillä olevien kantaväestöön kuuluvien kohdalla. Maahanmuuttajien heikommat testitulokset näkyivät mm. viimeisimmässä Pisa-tutkimuksessa.

Asia 4.3. Monikulttuurisessa naapurustossa ihmisten keskinäinen luottamus heikkenee.

Etnisesti monimuotoisissa naapurustoissa ihmisten luottamus heikkenee (jopa omaan etniseen ryhmään), epäitsekkyys ja yhteisön yhteistyö ovat harvinaisempia, ja ystäviä on vähemmän. Tämä on todettu niin Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Hollannissa ja Tanskassa. Tutkijoiden keskuudessa ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä siitä, onko yhteys etnisen monimuotoisuuden lisääntymisen välillä vahva ja useimmiten esiintyvä (kuten edellä linkatuissa tutkimuksissa) vai heikompi ja vaihtelevampi; joissakin tutkimuksissa on saatu jopa tuloksia, joiden mukaan yhteyttä ei olisi. Yksi mahdollinen selitys tulosten vaihteluun on, että erään tanskalaisen tutkimuksen mukaan naapuruston etninen monimuotoisuus vähentää luottamusta, mutta vaikutus laimenee nopeasti kun monimuotoisesta naapurustosta siirrytään etnisesti homogeenisempaan naapurustoon; ainakin eräät tutkimukset joissa yhteyttä etnisen monimuotoisuuden ja luottamuksen vähenemisen välillä ei ole löydetty, ovat perustuneet karkealle datalle josta naapurustotason asioita on mahdoton havaita.
Etnisillä jännitteillä on taipumuksena lisääntyä etnisen monimuotoisuuden lisääntyessä. Tulijat tuovat usein mukanaan omien maidensa etniset jännitteet, ja lisäksi etnisiä jännitteitä syntyy monesti myös kantaväestön ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien välille sekä eri maahanmuuttajaryhmien kesken.

Ajattelun aihetta. Koska maahanmuuton keskeiset vaikutukset ovat sosiaalisia, olisi luontevaa että ne olisivat maahanmuuttoa koskevan päätöksenteon keskeinen lähtökohta. Ovatko ne sitä nykyään?

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #5 : 17.02.2015, 17:38:46 »
Asia 5. Kansakunnilla on oikeus säädellä niihin tapahtuvaa maahanmuuttoa.

Oikeus omaan alueen hallintaan, mukaan lukien sen päättämiseen ketkä saavat kyseiselle alueelle tulla, on yksityisomistukseen verrattava oikeus. Molemmat ovat kehittyneet historian kuluessa orgaanisesti nykyisen kaltaisiksi instituutioiksi. Oikeuteen omistaa omaisuutta ja hallita rajoja käyvät samat perustelut: yleensä ihminen on omalla ahkeruudellaan ja yritteliäisyydellään tai perintönä esi-isiltään saanut oman omaisuutensa; vastaavasti valtio ja sen hyvinvointi ovat yleensä sen entisten (kuolleiden) ja nykyisten kansalaisten ponnistusten tulosta. Sekä yksityisomistuksen suoja että valtioiden rajat turvaavat kerätyn varallisuuden niiden käyttöön, joille sen voi katsoa laillisesti kuuluvan.
Valtio poikkeaa tietenkin yksityisomaisuudesta. Länsimaissa valtio katsotaan kansalaistensa kollektiiviseksi omaisuudeksi, johon jokaisella kansalaisella on yhtäläinen oikeus. Tämä oikeus on yhtä laillinen ja absoluuttinen kuin oikeus yksityisomaisuuteen.
Ulkomaiden kansalaisilla ei ole omistusoikeutta Suomeen, kuten muilla ihmisillä ei ole omistusoikeutta tietyn ihmisen omistamaan asuntoon. Suomalaiset voivat tietenkin luopua omaisuudestaan kuten esim. asunnon omistaja voi luopua asunnostaan. Valtion erityisluonteen vuoksi kukaan kansalainen yksinään, tai edes joukko kansalaisia ryhmässä, ei ole oikeutettu tähän kysymättä muilta suostumusta. Demokraattisessa valtiossa tällainen omaisuuden osittainen luovuttaminen (esim. myöntämällä kansalaisuus) pitää alistaa demokraattiseen prosessiin yleisellä tasolla; Sveitsissä kansalaisuuden myöntäminen voidaan alistaa demokraattiseen prosessiin jokaisen hakijan kohdalla erikseenkin.
Suomalaiset voivat myös päättää, millä perusteilla päästävät ihmisiä maahansa asumaan ja kansalaisiksi. Tässä yhteydessä, kuten esimerkiksi myös siinä ketä ihmisiä päästää asuntoonsa asumaan, on myös aivan luontevaa miettiä esimerkiksi, onko tulija talouden kannalta hyödyllinen vai taakka.
Valtioiden rajat ovat olemassa myös muista syistä. Jos rajoja ei olisi eikä niitä tavalla tai toisella puolustettaisi, muut kansat voisivat ottaa itselleen valtiosta haluamiaan alueita. Seurauksena olisi siis oman kansan elintilan ja/tai itsemääräämisoikeuden supistuminen. Myös esimerkiksi rikollisjengit voisivat esteettömämmin aiheuttaa valtion asukkaille haittaa, vaikkeivät valtion alueelle edes asettuisi pysyvästi asumaan. Salakuljetusta olisi käytännössä mahdoton estää. Ilman rajoja myös suuri osa laeista menettäisi merkityksensä. Motivaatio esimerkiksi rakentaa parempaa infrastruktuuria vähenisi, koska mitkä tahansa parannukset saattaisivat houkutella maahan väkeä, joka ottaisi osansa paremman infrastruktuurin tuomasta hyödystä. Rajat suojaavat myös kulttuurien moninaisuutta. Ne myös estävät väkivaltaa pitämällä toisistaan erossa vihamielisesti toisiinsa suhtautuvia ihmisryhmiä.

Asia 5.1. Oman alueen puolustaminen on yleistä kaikkialla.

Pyrkimys oman alueen puolustamiseen on yleistä kaikkialla eläinkunnassa. Pyrkimys oman alueen puolustamiseen voi olla perustavampi kuin yksilöiden oikeus omaisuuteen, siis yksityinen omistusoikeus. Maailmassa on kulttuureja joissa yksityisomistus länsimaisessa mielessä on tuntematonta, mutta niidenkin kulttuurien jäsenet puolustavat aluettaan.

Kaikki tunnetut yhteiskunnat ovat ottaneet itselleen oikeuden säädellä maahanmuuttoa. Tämä koskee niin kehittyneitä kuin kehitysmaita.

Asia 5.2. Kansainväliset sopimukset jättävät paljon tilaa erilaisille maahanmuuttopoliittisille vaihtoehdoille.

Tanska tiukensi mm. perheenyhdistäjien toimeentulovaatimuksia 2000-luvun alussa. Tämän seurauksena maan turvapaikanhakijoiden määrä tippui vuodessa alle puoleen.
Australia otti käyttöön järjestelmän, jossa kaikki maahan veneellä tulleet turvapaikanhakijat siirretään läheisiin maihin (esim. Papua-Uusi-Guinea), eivätkä he pääse Australiaan vaikka se myöntäisikin heille oleskeluluvan. Muutamassa kuukaudessa veneellä tulevien turvapaikanhakijoiden määrä tippui nollaan.

Muutenkin sopimukset jättävät paljon tilaa erilaisille poliittisille vaihtoehdoille.

Asia 5.3. Maahanmuutto ei ole globalisaation väistämätön seuraus.

Valtava kaupan ja pääomavirtojen kasvu kehittyneiden maiden välillä on tapahtunut samaan aikaan kun muutto niiden välillä on vähentynyt.

Asia 5.4. Maahanmuuttopolitiikalla voidaan vaikuttaa suuresti sekä maahanmuuttajien määrään että laatuun.

Kanada ja Australia noudattavat työperäisessä maahanmuutossa valikoivaa politiikkaa, joka perustuu tarveharkintaan. Tämän seurauksena molempiin muuttajista suhteellisen suuri osa on akateemisesti koulutettuja. Japani on valinnut linjakseen, että maahan ei, huoltosuhteen heikkenemisestä huolimatta, tuoteta ulkomaalaisia työntekijöitä; maan ulkomaalaisväestön määrä onkin pysynyt pienenä.

Myös humanitaarisen maahanmuuton määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa suuresti pysyen silti kansainvälisten sopimusten asettamissa rajoissa. Asiassa 5.2 viitattiin Tanskan ja Australian esimerkkeihin; etenkin Tanska lienee ratifioinut samat pakolaiskysymyksiä koskevat kansainväliset sopimukset kuin Suomikin. Pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus: kesällä 2008 Ruotsi solmi Irakin kanssa palautussopimuksen; tämän seurauksena Ruotsiin tulevien irakilaisten turvapaikanhakijoiden määrät romahtivat jopa niin, että turvapaikanhakijoiden määrät laskivat koko Euroopan tasolla. Ruotsin sijasta irakilaisten virta suuntautui Suomeen, jossa turvapaikanhakijoiden määrät lähtivät nousuun syksyllä 2008, ja 2009 turvapaikanhakijoiden määrä oli toistaiseksi ennätyksellinen. Vastaavasti 2010 Ruotsin maahanmuuttoylioikeus teki ennakkotapausluonteisen, kolmea somalia koskeneen päätöksen, jonka seurauksena Somaliasta tulevien turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi suuresti Ruotsissa mutta väheni samaan aikaan Suomessa.

Asia 5.5. Suomeen muuttaminen on ihmisoikeus vain Suomen kansalaisille.

YK:n ihmisoikeuksien julistus sanoo, että kaikilla tulee olla oikeus muuttaa pois omasta maastaan ja palata omaan maahansa. Siinä ei sanota, että kenelläkään olisi oikeus muuttaa johonkin tiettyyn maahan, jollei hän ole kyseisen maan kansalainen.

Pakolaissopimusten perusteelle Suomen tulee tarjota suojaa turvapaikkaa tarvitsevalle. Niissä ei kuitenkaan sanota, että sitä suojaa pitäisi tarjota omassa maassa. Valtaosa turvapaikanhakijoista on kehitysmaista, ja noiden maiden naapurimaissa rakennuskulut, työvoimakulut, ravitsemuskulut ja käytännössä melkein kaikki muutkin suojaa annettaessa tärkeät kulut ovat murto-osa siitä mitä Suomessa; lisäetuna noissa maissa on turvapaikanhakijoille tuttu kulttuuri, toimintatavat, ilmasto ja usein kielikin.

mikkoellila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 339
 • Liked: 2799
 • Thybrim multo spumantem sanguine cerno. -Vergilius
  • Sound System-blogi
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #6 : 18.02.2015, 19:25:57 »
Tämä ketju ansaitsee paljon enemmän huomiota. Tämä pitäisi nostaa foorumin etusivulle.

Lisäksi tässä esitettyjä ajatuksia ja argumentteja pitäisi copypastata blogeihin, facebookiin, keskustelupalstoille jne.

Tämä on parhaita koskaan näkemiäni FAQ-tyylisiä yleisesityksiä maahanmuutosta.
En halua Euroopan yhteiskuntien muuttuvan sellaisiksi kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. En usko afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten käyttäytyvän Euroopassa eri tavalla kuin Afrikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #7 : 22.02.2015, 22:36:17 »
Asia 4.1. Kehitysmaamaahanmuutto lisää rikollisuutta.

Onko tämä liian yleistävästi sanottu? Kaikki kehitysmaamaahanmuuttohan ei välttämättä lisää rikollisuutta - esimerkiksi käsittääkseni nepalilaisten rikollisuustaso on aika lähellä suomalaisten vastaavaa.

Olisiko tapoja jotka kertoisivat ketkä sitä rikollisuutta lisäävät, ilman yleistämisiä? Vai onko tuo muotoilu kuitenkin hyvä, ja kaikki ymmärtävät että ihan kaikista kehitysmaista tänne suuntautuva maahanmuutto ei lisää rikollisuutta?

Leso

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 15 621
 • Liked: 6998
 • Annapas kun autan; tässä lisää köyttä.
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #8 : 23.02.2015, 07:58:57 »
Minulla on niin vanhanaikaiset näkemykset maahanmuutosta, että en näe mitään syytä keskustella, tuskin edes puhua koko asiasta. Vaan minkäs teet.

Maahanmuuton tulee olla vanhanaikaiseen malliin win-win.
Maahanmuuttaja tulee, hommaa töitä ja sopeutuu, tarkemmin sanoen sulautuu, uuteen maahan.
Uusi maa hyötyy, samoin maahanmuuttaja saa haluamansa.
Ikävä kyllä tässä vanhassa mallissa ei toteudu ihmisoikeudet.
Elsa Beskow: Täti Vihreä, Täti Ruskea ja Täti Sinipunainen

Hungary is a bad choice, Ásotthalom is the worst. -- Ásotthalomin hunkki pormestari
https://www.youtube.com/watch?t=17&v=fgJRjy2Xc0c

Nauru pidentää ikää, sanoi australialainen rajavartija.

Marius

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 9 810
 • Liked: 2480
 • Normaali erilainen.
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #9 : 23.02.2015, 18:29:51 »
Kehitysihmiset=kehitysmaa.

Länsi-Eurooppa on kehitysmaa.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2015, 18:33:10 kirjoittanut Marius »
Yksi plus yksi on kolme, koska enemmistö sanoo niin.

mikkoellila

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 339
 • Liked: 2799
 • Thybrim multo spumantem sanguine cerno. -Vergilius
  • Sound System-blogi
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #10 : 23.02.2015, 22:08:37 »
Kehitysihmiset=kehitysmaa.

Länsi-Eurooppa on kehitysmaa.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos Eurooppa tulee täyteen afrikkalaisia, Eurooppa muuttuu Afrikaksi.

Juuri tästä viestiketjun aloittajakin puhui.
En halua Euroopan yhteiskuntien muuttuvan sellaisiksi kuin Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnat. En usko afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten käyttäytyvän Euroopassa eri tavalla kuin Afrikassa ja Lähi-idässä. Tästä syystä vastustan Afrikan ja Lähi-idän väestöjen siirtymistä Eurooppaan.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #11 : 23.02.2015, 23:31:48 »
OK, jätetään 4.1 sitten sellaiseksi kuin se on.

Toinen asia joka on askarruttanut mieltäni on mahdollinen

Asia 4.4. Monikulttuurisessa ja -etnisessä yhteiskunnassa väestöryhmien väliset jännitteet ovat suurempia kuin (lähes) yksikulttuurisessa.

En ole nähnyt yksiselitteistä todistusaineistoa tai tieteellisiä tuloksia jotka tukisivat tätä suoraan. Onko kellään tiedossa?

Vai riippuuko jännitteiden syntyminen monista muista tekijöistä, joita ei aina esiinny yhteiskunnan monikulttuuristuessa?

Pitääkö tuo asia paikkaansa? Jos pitää, millaista todistusaineistoa on olemassa? Jos pitää vain osittain, millaisia olosuhteiden tulee olla jotta se pitäisi paikkansa? Jos ei pidä, millaista todistusaineistoa on tämän vaihtoehtoisen hypoteesin puolesta?

Miniluv

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 32 440
 • Liked: 15032
 • 100% kaafir, 100% goy
Dystopian Nightmare 2020s The Great Taking

Olen ihaillen seurannut, kuinka Unkari pistää kampoihin EU-diktatuurille.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #13 : 28.02.2015, 19:10:13 »
http://isteve.blogspot.fi/2009/10/elinor-ostoms-economics-nobel-prize.html

Olisiko noista mitään apua?

Aloitin tästä. Itselleni silmiä avaava lukukokemus. Miniluv ja ehkä jotkut muutkin seuraavan jo tietävätkin, mutta muille tiedoksi keskeinen sisältö.

Kulttuurien tuhoutumista käsittelevässä kirjassaan Collapse (2005) tunnettu tieteilijä (monitieteinen fysiologi, ornitologi, historia, ekologia, maantiede ym.) ja populaaritiedekirjailija Jared Diamond havainnollistaa miten etnisen diversiteetin lisääntyminen tekee yhteistyön vaikeammaksi. Diamond ylistää hollantilaisia yhteistyötä tekevimpänä kansakuntana maailmassa ja liittää heidän tietoisuutensa ja halukkuutensa käsitellä ongelmia heidän jaettuun muistoonsa vuoden 1953 tulvasta joka hukutti 2 000 merenpinnan alapuolella elänyttä hollantilaista (hollantilaiset ovat tulvariskianalyyseissään maailmankuuluja uranuurtajia, joskin sen alan tutkimusta tehdään nykyään paljon muuallakin, mm. Saksassa, Intiassa, Turkissa jne.). Collapsen julkaisuajankohtana Pim Fortuyn oli jo murhattu mutta Theo van Goghin murha oli uutinen kirjan jo luultavasti mennessä painoon, eikä Diamondilta voi kohtuudella edellyttää sen seurausten ennustamista etukäteen; tosin tieteellinen tutkimus aiheesta - ks. esim. Paul M. Sniderman, A. Hagendoorn. When ways of life collide - multiculturalism and its discontents in the Netherlands. Princeton University Press 2007 - kertoo että Fortuynin ja van Goghin murhien aiheuttamiksi väitetyt muutokset (kantaväestön maahanmuuttovastaisuus, kantaväestön koetun elämänlaadun aleneminen, kantaväestön lisääntynyt halukkuus muuttaa pois omasta maastaan josta he kokevat vieraantuneensa) käynnistyivät itse asiassa jo 1990-luvulla, jolloin Alankomaiden kantaväestö ja pääosin vastusti maahanmuuton lisääntymistä tietyistä maista ja sen aiheuttamaa kulttuurin muutosta. Ei ole tiedossa miten Alankomaiden suuri ja alati paisuva muslimiväestö osaa suhtautua tulviin ja niiden estämiseen; jossain vaiheessahan heidän pitää ottaa asiassa ohjat käsiinsä, kun he tulevaisuudessa ovat laajoilla alueella enemmistönä ja kantaväestö koostuu niistä vanhuksista joiden pyllyjä heidän pitäisi pyyhkiä.

Diamond käsittelee tragedy of the commonsia, jonka voisi suomentaa vaikka yhteisten apajien tragediaksi. Kyse on siitä, että kun on paljon kalastajia joilla on yhteiset kalavedet, kunkin yksittäisen kalastajakunnan intressissä on ylikalastaa omalta osaltaan, jotta oma elintaso hieman kohoaa. Valitettavasti ryöstökalastus tyhjentää kaikkien apajat, eikä tulevaisuudessa kukaan saa juuri mitään, eivät ryöstökalastajat eivätkä kohtuutta harrastaneet. Pitkällisen historiallisen kehityksen myötä paikallisiin tiiviisiin kalastajakyliin ja -piireihin muodostuu yhteinen muisti ja kohtuus, jossa yhteisö pitää yksittäiset kalastajat kurissa. Tällainen yhteinen sääntö ja ymmärrys voi syntyä esimerkiksi siitä, että kukaan ei kalasta tietyiltä kutumatalikoilta tiettyyn aikaan vuodesta, vaikka saaliit sieltä olisivatkin todella suuria. Monesti tällaisten yhteisesti noudatettavien ja yhteisesti pakotettujen sääntöjen seurauksena kalastajakunnan koko, veneiden määrä ja yhteiskapasiteetti sekä kalastusvälineistö tasapainottuvat tasolle, jonka pääsaaliskanta kestää kutistumatta.

Vastaavan analyysin voisi tietysti tehdä vaikka Suomen keskeisistä marjamaista jokamiehen oikeuden valossa, mutta en nyt mene siihen.

Ongelmia syntyy, kun mukaan tuodaan uusia kalastajia - toisinaan työteliäitäkin - jotka tulevat aivan erilaisista olosuhteista ja joilla ei ole mitään ymmärrystä paikallisesta meriekosysteemistä ja sen lainalaisuuksista. Tällaista on viime aikana tapahtunut Meksikossa (jossa muistaakseni Yhdysvaltain kukkahatut Kaliforniasta ryntäsivät väliin, vanhat kalastajat kun olivat etnisesti rikkaampia); pääsaalis oli muistaakseni jokin sardiinintapainen. Aiemmin tällainen on koettu esimerkiksi Meksikonlahdella (katso esim. Forrest Gump), jossa katkaravun kalastajat Teksasissa (Gump taisi olla Alabamassa) 1970-luvulla kokivat saaliidensa katastrofaalisen pienenemisen kun Yhdysvaltain hallitus rohkaisi Vietnamin venepakolaisia alkamaan katkaravun kalastajiksi. Ranskalainen ohjaaja Louis Malle teki 1985 aiheesta kömpelön ja pinnallisen rasismin- ja ekosysteeminvastaisen elokuvan Alamo Bay; hänelle oli ilmeisesti liian herkullinen aihe, että joukko paikallisia punaniskarasisteja yrittää estää ja kohtelee nurjamielisesti ahkeria ja laihoja, kovia kokeneita vietnamilaispakolaisia  jotka vain yrittävät ansaita elantoaan rehellisellä työnteolla ja yrittämisellä.

Sekä Meksikossa että Texasissa - ja käytännössä useimmissa muissakin vastaavissa tapauksissa - on kuitenkin kyse yksinkertaisesta asiasta. Joukko muualta tulleita ei noudata yhteisiä sääntöjä vaan nostaa isoja saaliita sellaisista paikoista, sellaiseen aikaan ja sellaisina määrinä joina niitä ei pitäisi eikä saisi nostaa. Seurauksena on pääsaaliseliöiden ekosysteemin luhistuminen, saaliskantojen romahtaminen ja kaikkien - niin kantaväestön kalastajien kuin tulokkaidenkin - elannon kapeneminen ja työttömyys. Tämän ymmärtävät etukäteen paikalliset kalastajat (joskaan eivät ole kieli- tai kirjoitusmiehiä jotka suuremmin saisivat sanansa kuuluville valtakunnan mediassa), tämän ymmärtävät näitä ekosysteemejä tutkivat biologit, limnologit ja muut lähitieteiden edustajat, mutta tätä ei ymmärrä kaupunkilaisvihreä, ne uudet kalastajat eikä valtakunnanmedia joka liehuu herkullisen rasismiaiheen ympärillä. Idealistiset nuoret vihreät tytöt keräävät kadulla asiasta mitään tietämättömien ohikulkijoiden nimiä addresseihin ja kuukausilahjoittajiksi erilaisille epämääräisille poliittisille toimijoille.

Antropologi Diamondin kirjaansa kokoama todistusaineisto viittaa siihen, vaikkei vasemmistosuuntautunut Diamond sitä itse kehtaa sanoa julkisesti, että perusvaatimus tuloksekkaaseen toimimiseen tällaisten ympäristöriskien kanssa on: aloita väestöllä joka on pienilukuinen, yhtenäinen ja koossapysyvä, koulutettu ja suhteellisen hyvinvoiva. Lienee tarpeetonta sanoa, että massamuutto kolmannesta maailmasta, ennen kaikkea Afrikasta mutta nykyään myös Syyriasta ja muualta Lähi-idästä, ei omaa mitään noista ominaisuuksista ja on siis toivoton ekosysteemin kannalta.

Oma vaatimaton veikkaukseni on että näitä arvottomia traagisia farsseja nähdään Suomessa marjametsien lisäksi tulevaisuudessa merelläkin. Somaliasta on tänne tullut tai tulossa joukko joutilaiksi jääneitä kalastajia, joiden paattien mastossa roikkuu nyt merirosvolippu. Lisäksi Syyriassa, Libyassa, Tunisiassa ym. on suuri joukko ammattikalastajia joiden ruosteiset purtilot ovat nyt isolla hinnalla siirtolaisten kuljetuskäytössä. En tiedä mitä ylihintaa saaneet syyrialaiset ja libanonilaiset kalastajat aikovat tehdä rahoillaan, mutta kyllähän Pohjanlahden vähenevä kalastajakanta synnyttää ekologisen tyhjiön, jonka voisi täyttää vaikka syyrialainen laahusnuottakunta. Tulevaisuudessa on luultavasti surkuhupaisaa seurata ajankohtaisohjelmaa katsoen, miten kaupunkilaisvihreät yrittävät opettaa auttavasti suomea osaaville somaleille ja syyrialaisille kalastajille merikorteista missä kalastetaan milloinkin. Silakkaa luultavasti silloinkin edelleen alikalastetaan, lohi on täydellisen ylikalastuksen kohteena ja somali kertoo satamassa kameralle miten tästä ei saa riittävästi elantoa mutta tulee kuitenkin sen verran rahaa että hengissä pysyy ja vanhimmat pojat ovat jo veneessä mukana. Vanhimmille katsojille tulevat mieleen miltei identtiset näkymät suomalaisten ja suomenruotsalaisten kalastajien elämänpiiriin joskus kaukaisella 1900-luvulla.

Ajankohtaisohjelman välikkeinä nähdään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen villapaitaisen tutkijan lausunto siitä, että Pohjanmerellä jatkuu tiettyjen lajien ylikalastus entistä voimakkaampana ja kannat eivät kestä. Joku professorikin mainitsee että tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma vaan ulkomailla on myös vastaavia tapauksia. Muuten nähdään pääkaupungin vihreiden nousevia tähtiä ihailemassa somalien lotjia ja katselemassa yhdessä kaukaisuuteen. Mereltä tulee joku syyrialainen alus täynnä kalaa, ja joku paikallinen ohikulkija sanoo ettei ole nähnyt sellaisia saaliita vuosikymmeniin. Ruotsissahan vihreät ovat monikulttuurisuushulluuden pääarkkitehtejä, eikä matka Pohjanlahden yli ole kovinkaan pitkä. Ville Niinistö joka on sanonut näistä asioista joskus tolkullisiakin asioita, pui jossain poliittisessa pakastevirassa nyrkkiä taskussaan ja katselee voimattomana puolueensa kuolinkamppailua nuorten kaupunkilaisten, sosiaalivihreiden naisten puristuksessa. Puolueen järkisiiven viimeinen mohikaani, Jyrki Kasvi, yrittää puhua verkosta löytämänsä tiedon pohjalta järkeä keskusteluun. Kuka sosiaalivihreällä puolueella mitään tekisi kun Vasemmistoliitto on jo olemassa?

« Viimeksi muokattu: 10.03.2015, 06:16:49 kirjoittanut ike60 »

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #14 : 28.02.2015, 23:10:08 »
Kehitysihmiset=kehitysmaa.

Länsi-Eurooppa on kehitysmaa.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Jos Eurooppa tulee täyteen afrikkalaisia, Eurooppa muuttuu Afrikaksi.

Juuri tästä viestiketjun aloittajakin puhui.

Kyllä, vaikka Ellilä ilmaisee asia omaan suorasukaiseen tapaansa. Yhden afrikkalaisen voimme aina kotouttaa kouluttamalla vaikka siivoojaksi ja laittamalla asemalle. Kymmenen luku- ja oikeastaan mitään muutakaan taidotonta tänne ottamalla saamme työllistettyä ehkä kotoutusteollisuuteen pari suomalaista, jotka yrittävät tehdä noista hyödyllisiä kansalaisia. Kun otamme satatuhatta, saamme sellaisen jättimäisen ongelman jonka kanssa Ruotsi painii tällä hetkellä.

Satatuhatta syyrialaista pystyy jo viettämään omaa Aleppo- tai Damaskus-elämäänsä käytännössä vailla kummoisia kontakteja ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Heillä voi olla omia koraanikouluja, ajokouluja, kauppoja, omat elintarvikkeet jotka tuodaan suoraan Syyriasta jne. Sisään tällaiseen järjestelmään laitetaan sosiaali- ja työllisyystukia. Ulos tulee autokorjaamopalveluja, kauppapuoteja sekä alueita joille Ruotsin poliisi ei uskalla mennä.

victoria

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 249
 • Liked: 92
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #15 : 11.05.2015, 16:19:06 »
Liekkö nyt tulee oikeaan topiciin, mutta laitetaan nyt tänne..
Kumma homma kun täällä oulussa supistetaan terveyspalveluja ja kehitetään "hyvinvointikeskuksia",jossa ihmiset odottavat sairaana useita tunteja saadakseen palvelua... samaan aikaan yksityiselle lääkäriasemalle saapuu turvapaikanhakijoita maksusitoumuksen kanssa. Melko omituista.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #16 : 12.05.2015, 08:55:57 »
Liekkö nyt tulee oikeaan topiciin, mutta laitetaan nyt tänne..
Kumma homma kun täällä oulussa supistetaan terveyspalveluja ja kehitetään "hyvinvointikeskuksia",jossa ihmiset odottavat sairaana useita tunteja saadakseen palvelua... samaan aikaan yksityiselle lääkäriasemalle saapuu turvapaikanhakijoita maksusitoumuksen kanssa. Melko omituista.

Liittyy välillisesti ketjun aiheeseen.

Turvapaikanhakijoitten pelkkä olemassaolo kurjistaa julkisia palveluja, mukaan lukien terveyspalvelut, koska he käyttävät niitä tuottamatta vastaavaa verokertymää. Tämä tuottaa julkisiin palveluihin kestävyysvajeen, jota poliitikot voivat yrittää täyttää ottamalla velkaa, heikentämällä palveluja tai molempia.

Toinen asia on, että etuoikeuksien lisääminen turvapaikanhakijoille - esimerkiksi julkisten terveyspalvelujen jonojen ohittaminen yksityisen puolen kautta - aiheuttaa kantaväestölle ymmärrettävästi epäoikeudenmukaisen kohtelun tunteita. Jos kyse on turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen turvaamisesta, miksei niitä palveluja turvata tasapuolisesti myös kantaväestölle? Itse veikkaan, että nuo maksusitoumukset ovat valtion rahaa, ja kyse on keinotekoisen valtio vs. kunnat -tilinpidon aiheuttamasta vääristymästä. Luultavasti ainoa tapa, jolla syyt maksusitoumusten jakeluun saadaan selville on se, että asiaa tiedustellaan vastuullisilta virkamiehiltä. Oululaiset, ottakaa yhteyttä kaupunginvaltuutettuihinne ja pyytäkää heitä kysymään sosiaalitoimelta mistä on kysymys.

Leijona78

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 146
 • Liked: 6031
 • Nuiva suomenruotsalainen. En ikniä typtoa.
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #17 : 12.05.2015, 11:04:54 »
Liekkö nyt tulee oikeaan topiciin, mutta laitetaan nyt tänne..
Kumma homma kun täällä oulussa supistetaan terveyspalveluja ja kehitetään "hyvinvointikeskuksia",jossa ihmiset odottavat sairaana useita tunteja saadakseen palvelua... samaan aikaan yksityiselle lääkäriasemalle saapuu turvapaikanhakijoita maksusitoumuksen kanssa. Melko omituista.

No onhan se, todella. Mutta kysypä siitä jotakin siitä vastuullisilta, niin vastauksksi tulee jotakin tasa-arvosta jne.

Kai tämä topic on muuten ns. sticky topic? Ellei, niin pitäisi olla.
"Jokainen ihminen jolla on järkeä päässä on jollain tapaa maahanmuuttokriittinen. Eihän kukaan halua avata niitä rajoja kaikille missään tapauksessa" -Umayya Abu-Hanna

"Liberaalin demokratian olisi uskallettava vetää rajat omalle suvaitsevaisuudelleen" - Markku Jokisipilä

Pyöräilijä

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 680
 • Liked: 1417
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #18 : 24.05.2015, 11:02:51 »
Suomen mustalaiaset tarjoaisivat vastauksen kestävälle politiikalle.

Suomessa tutkijoilla olisi 10.000 mustalaisessa ainutlaatuinen materiaali selvittää, miksi yksi etninen vähemmistö ei sopeudu yhteiskuntaan. Mustalaiset eivät hanki koulutusta, eikä hakeudu ammattiopintoihin eikä töihin. Päinvastoin niin pientä sääntöä tai määräystä ei ole, etteivätkö mustalaiset onnistuisi niitä tieten tahtoen rikkomaan, pilkkaamaan ja vastustamaan.

Mustalaiset tarjoaisivat meille vastauksen, millaisia muuttajia me emme halua.

On tyypillistä, että suomalaiset tutkijat eivät ole tarttuneet näin ilmeiseen ja kiinnostavaan tutkimusaiheeseen. Mustalaisia on tutkittu vain romanttisessa ja ihailevassa valossa. Olennaisimmat kysymykset ja vastaukset siitä, miksi tämä heimo jättäytyy tieten tahtoen Kelan ja epäsosiaalisen elämäntapansa varaan,  ovat edelleen tekemättä.

1. Mikä pitää yllä mustalaisten sopeutumattomuutta Suomessa?
2. Miksi mustalaisten sopeuttamistoimet ovat epäonnistuneet?
3. Ovatko mustalaiset edes kotoutettavissa millään keinoilla?

Nämä vastaukset tarjoaisivat tukevan pohjan rakentaa menestyksellistä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa Suomessa. En voi välttyä ajatukselta, että Suomessa on haluttu vältellä hankalia kysymyksiä, koska romanttinen käsitys lentävistä linnuista on paljon hauskempaa politiikkaa.


(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRVcESLhjWVd0dWsVEPr02RHeIpWKf0Vyuj9rfPboOz8IKijF76g)

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #19 : 24.05.2015, 22:04:05 »
Suomessa tutkijoilla olisi 10.000 mustalaisessa ainutlaatuinen materiaali selvittää, miksi yksi etninen vähemmistö ei sopeudu yhteiskuntaan. Mustalaiset eivät hanki koulutusta, eikä hakeudu ammattiopintoihin eikä töihin. Päinvastoin niin pientä sääntöä tai määräystä ei ole, etteivätkö mustalaiset onnistuisi niitä tieten tahtoen rikkomaan, pilkkaamaan ja vastustamaan.

Mustalaiset tarjoaisivat meille vastauksen, millaisia muuttajia me emme halua.

Epäilemättä näin. Tulijoiden kesken vallitsee suuria eroja sen suhteen, ketkä kulttuurinsa puolesta sopeutuvat helposti ja ketkä vaikeasti. Mielenkiintoista olisi myös vertaileva tutkimus, mitkä piirteet kulttuurissa tekevät sopeutumisen vaikeaksi. Sopiva aineisto voisi löytyä vaikka somaleista ja kenialaisista - heidän lähtömaidensa luonnonolot ovat melko lailla samat, mutta sopeutumisessa on valtavia eroja.

Arvoton

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 306
 • Liked: 2651
 • minä sinä hän me te he nämä juo ne
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #20 : 24.05.2015, 22:36:34 »
Maahanmuutto ja ennen kaikkea humanitäärinen maahanmuutto elättää mokutuskoneistoa, l. yleensä isopalkkaisia ihmisiä ja kiinteistöjen omistajia.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #21 : 29.05.2015, 22:19:08 »
Pari mielenkiintoista lisäystä asiaan 2.1.

Ensinnäkin - mikäli lähtömaan ja kohdemaan tulotasojen ero pysyy samana - mitä suurempi diasporan koko on, sitä suurempaa on maahanmuutto, kuten kohdassa todetaan. Frederic Docquier, maahanmuuttoprosessin paras asiantuntija maailmassa (ks. Paul Collier: Exodus, Penguin 2013), kuvailee tätä voimakkaimmaksi maahanmuuttoon vaikuttavaksi yksittäiseksi tekijäksi.

Toiseksi raportissa
Beine, Michel; Docquier, Frédéric; Özden, Çağlar (2009) : Diasporas, CESifo working paper, No. 2607
tehdään huolellisten tilastollisten analyysien jälkeen seuraavat johtopäätökset:

 • diasporan koko kasvattaa maahanmuuttoa
 • mitä suurempi diaspora, sitä matalampi koulutus kyseisen ryhmän uusilla tulijoilla
 • suuremmassa diasporassa on suhteessa enemmän ammattitaidottomia
 • diasporat selittävät enemmistön tulijavirtojen vaihteluista

Mitä suurempi diaspora on, sitä heikommat edellytykset sen jäsenillä on siis löytää töitä ylipäätään ja ammattitaitoa vaativaa työtä erityisesti.

Leijona78

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 6 146
 • Liked: 6031
 • Nuiva suomenruotsalainen. En ikniä typtoa.
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #22 : 29.05.2015, 22:26:12 »
Saako tämän nyt sticky topiciksi, jos pyytää kiltisti?
"Jokainen ihminen jolla on järkeä päässä on jollain tapaa maahanmuuttokriittinen. Eihän kukaan halua avata niitä rajoja kaikille missään tapauksessa" -Umayya Abu-Hanna

"Liberaalin demokratian olisi uskallettava vetää rajat omalle suvaitsevaisuudelleen" - Markku Jokisipilä

Mehud

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 356
 • Liked: 8594
 • Parempi kuin muslimi! Aina! Oi! Oi! Oi!
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #23 : 29.05.2015, 22:35:06 »
Lista aloituksessa oli hyvä ja pitkä, mutta sen voi kiteyttää yhteen lauseeseen: Haitallinen maahanmuutto on haitallista aina ja kaikissa maissa!

Tarkentavaksi lauseeksi voi lisätä seuraavaa: Jokainen muslimi ja afrikkalainen on haitallista maahanmuuttoa kaikkiin maihin!

Lopputulema: Jokaisen muslimin ja afrikkalaisen muutto jokaiseen maahan on estettävä, tai hyväksyttävä niiden rappioittava vaikutus yhteiskuntaan ja henkilöturvallisuuteen, sekä niiden vaikutus yleiseen viihtyvyyteen!

Käytin "heistä" sanaa "niitä", koska jokainen heidän lapsi syntyy "heinä" ja kasvatuksen, kulttuurin, sekä uskonnon myötä he muuttuvat "niiksi".
« Viimeksi muokattu: 29.05.2015, 22:41:05 kirjoittanut Mehud »
"Se, että eurooppa ei ammu tunkeilijoita rajoilleen, ei kerro euroopan hyvyydestä, vaan sen saamattomuudesta!" - Mehud-

Suojele lastasi monikulttuurisuudelta. Kerro heille tarinoita entisestä Suomesta ja nykyisestä ruotsista. Siinä oppii tyhmempikin kakara äänestämään oikein kun aika koittaa. Näytä itse esimerkkiä!

Make M

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 500
 • Liked: 4737
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #24 : 29.05.2015, 23:42:03 »
On tyypillistä, että suomalaiset tutkijat eivät ole tarttuneet näin ilmeiseen ja kiinnostavaan tutkimusaiheeseen. Mustalaisia on tutkittu vain romanttisessa ja ihailevassa valossa. Olennaisimmat kysymykset ja vastaukset siitä, miksi tämä heimo jättäytyy tieten tahtoen Kelan ja epäsosiaalisen elämäntapansa varaan,  ovat edelleen tekemättä.

1. Mikä pitää yllä mustalaisten sopeutumattomuutta Suomessa?
2. Miksi mustalaisten sopeuttamistoimet ovat epäonnistuneet?
3. Ovatko mustalaiset edes kotoutettavissa millään keinoilla?

Nämä vastaukset tarjoaisivat tukevan pohjan rakentaa menestyksellistä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa Suomessa. En voi välttyä ajatukselta, että Suomessa on haluttu vältellä hankalia kysymyksiä, koska romanttinen käsitys lentävistä linnuista on paljon hauskempaa politiikkaa.


Jokaisella tutkijalla, joka ryhtyisi tutkimaan näitä ongelmia mieli avoinna, rehellisesti ja totuuteen pyrkien, olisi erittäin suuri riski saada pysyvä rasistin leima otsaansa. Rahahanat tyrehtyisivät ja tulevaisuus tutkijana tyssäisi siihen paikkaan. Siksi tämä aihe on jäänyt kaikenlaisten diletanttien temmellyskentäksi. Osittain siksi Ruotsin pääministerikin on nyt H. Moilasena. Ei ole tietoa, ei ymmärrystä.

Wikipedia:
Lainaus
Vanhasta syytettiin tiedotusvälineissä rasismista, koska hänen mielestään Afrikan maiden alhainen elintaso on seurausta afrikkalaisten matalasta älykkyysosamäärästä.

Ja Jussilta kirjoitus aihetta sivuten:
http://www.halla-aho.com/scripta/tatu_vanhasesta.html

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #25 : 14.06.2015, 10:33:23 »
Yksi asia joka kannattaa mainita taloudellisten vaikutusten yhteydessä on maahanmuuton yhteys talouskasvuun. Nimittäin kehittyneissä maissa maahanmuuton kasvu on osunut aikoihin jolloin talouskasvu on hidastunut. Voidaan siis perustellusti esittää väite, että maahanmuutto ei elvytä taloutta, toisin kuin vartiaiset väittävät.

ike60

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 955
 • Liked: 1180
 • ketku intelletku
  • Bloginpoikanen
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #26 : 18.07.2015, 10:40:43 »
Mitä mieltä olette seuraavasta asiasta:

Asia 3.5. Hyvä sosiaaliturva ja vapaa maahanmuutto eivät ole yhteensovitettavissa

Tästä asiasta vallitsee taloustieteilijöiden keskuudessa laajamittainen yksimielisyys. Hyvinvointivaltion ja vapaan maahanmuuton yhteensovittamattomuudesta ovat puhuneet mm. tunnetut taloustieteilijät Milton Friedman, Gunnar Myrdal, Friedrich Hayek, James Buchanan, Gary Becker ja Paul Krugman.

Lainaus käyttäjältä: Paul Krugman, taloustieteen Nobel-palkinto 2008
open immigration can’t coexist with a strong social safety net; if you’re going to assure health care and a decent income to everyone, you can’t make that offer global.
http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/04/26/the-curious-politics-of-immigration/

Lainaus käyttäjältä: Milton Friedman, taloustieteen Nobel-palkinto 1976
It’s just obvious you can’t have free immigration and a welfare state.
http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/opinion/columnists/boudreaux/s_680588.html

-PPT-

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 992
 • Liked: 13544
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #27 : 24.07.2015, 00:52:08 »
Näin on. Jos maassa on hyvä sosiaaliturva niin sen yhteiskunnan tulee olla kuin VIP-klubi jonne ei ole mahdotonta päästä jäseneksi mutta hyvin monimutkaista ja vaikeata.

V.S. Paavolainen

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 59
 • Liked: 59
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #28 : 03.09.2015, 15:07:41 »
Paljon tullutkin asioita mainittua ja korjaituakin. Esim tuota rikollisuutta. Itse katselin tilastokeskuksen tietoja ihan itse, kun meni hermo siihen että normaalisti ne saa lukea lehdestä jonkun tutkijan tulkitsemina ja sitten vielä toimittajan vääntäminä, niin en oikein luota aina. tilastokeskuksen datahan on valtava, jonka johdosta on kovin aikaa vievää sieltä saada mitään järkevää. Toisaalta yleiset (kaikki) rikokset kun vetäsin kansoittain, niin merkittävää oli huomata, että somalit eivät olleet lähelläkään kärkeä. KORKEA luku kylläkin, mutta virolaiset ja venäläiset pieksi muistaakseni molemmat heidät ja vallan moni muu afraasian maa. no, joka tapauksessa mm Etiopio pisti silmään. maasta on tullut jonkun verran väkeä (otos riittävä) ja silti rikollisuus "todella" alhaista. Ensi hämmästyksestä toivottuani tajusin, että sehän on kristittyjen yksi suurimmista lähetyskohteista ollut kautta aikain. Toisaalta esim Aasiassa rikollisuus todella pientä kaakkoisosien ei-muslimi maissa (Kiina,Intia ym.)  Mutta aika tiukasti ensi silmäyksellä näytti sitoutuvan uskontoon (enkä tiedä onko sillä uskolla niin merkitystä, minusta tuntuu että uskonto luo kovasti yhteiskuntaa ja vaikka monet kimpaantuu niin sanon, että Euroopan huono meno on kyllä osittain uskon/uskonnon puutetta, koska niiden otteen kirvotessa suvakit valtaa joka paikan)

Tarkoitus olisi, kunhan saisin aineistoa muokattua sellaiseksi, että täyttää edes jonkinlaisen tieteellisyyden, tehdä raportti ja vertailuja eri kansojen uskontojen ehkä alueiden osalta (siitä on huono, että ulk.maalaisia kuitenkin vähän Suomessa, että vaikea saada järkeviä otoksia. jos esim 27 Liberialaista ja yks törttöilee päivän känniissä ja tekee 13 rikosnimikettä kerralla, niin on sitten koko diasporan oltava kiltisti seuraavat 10 vuotta). Sellanen olis tarkotus vääntää ja heivata Usariin. Samalla kirjottelen siellä (tylsähköä, mutta täysin asiapohjaista,puolitieteellista) sarjaa, mitä Suomen tulisi oppia muiden maiden mamu-törttöilystä.

Uskosin, et uskonto on yks keskeinen tekijä rikollisuudessa. Mut laittelen täänekin jos/kun valmiiksi jotain järkevää saan.

Tuossa mamupolitiikka sarjassa oon kaks kirjottanut:

http://villepaavolainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200753-maan-muuttopolitiikka-tervetuloa-rasismi-ja-segregaatio
http://villepaavolainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201103-maan-muuttopolitiikka-britannia-
i-vauhtisokeus-rasismi

Tossa on muuten Suomen Kuvalehen pohjalta tehty juttu mitä suomalaiset oikeasti ajattelee
http://villepaavolainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201225-maahanmuuttomyonteinen-tekopyhyys-vihervasemmistokupla

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 016
 • Liked: 18841
 • Kuka jos en minä
Vs: Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta
« Vastaus #29 : 03.09.2015, 20:56:15 »
En pikalukelmisella löytänyt mainintaa, Eli nimenomaan suomeen kohdistuva vok-maahanmuutto on käytännössä aina perusteetonta, koska matkalla on erittäin monia maita missä ei käydä sotia. Mikäli taas köyhyys oikeuttaa maahanmuuttoon niin silloin tuo käytännössä tarkoittaisi että suomen tulisi vastata koko maailman sosiaalituista.
Hedelmistään puu tunnetaan.

''UPMn Kyselytutkimuksessa 40 prosenttia ei sisäistänyt sitäkään että puu on vessapaperin ja pahvin raaka-aine.''

Tagit: