HOMMAN KESKUSTELU > Salonki

Asioita joita jokaisen pitäisi tietää maahanmuutosta

<< < (24/24)

LuciaBallard:

--- Lainaus käyttäjältä: ike60 - 17.02.2015, 17:13:56 ---Maahanmuuttokeskustelussa on toisinaan vaikea erottaa oleellista epäoleellisesta. Keskustelijat usein puhuvat toistensa ohi esimerkiksi siitä syystä, että he eivät jaa käsitystä siitä, mikä on maahanmuuttoa koskien tärkeää tai totta. Tämän takia olisi hyvä, että kaikki maahanmuuttokeskusteluun osallistujat tietäisivät ja ymmärtäisivät joukon perusasioita maahanmuutosta.

Alla olen yrittänyt hahmottaa tällaista maahanmuuton keskeisten asioiden listaa. Lista sai alkunsa Paul Collierin New Statemanissa julkaisemasta kirjoituksesta, jossa hän luettelee joukon keskeisiä rakennuspalikoita, joita tarvitaan missä tahansa järkevässä maahanmuuttoa koskevassa analyysissa. Ensin ajattelin kääntää kyseisen artikkelin ja listan suomeksi, mutta sitten totesin että listaan pitää lisätä joukko palikoita, olemassaolevia palikoita pitää järjestellä uudelleen loogisemmaksi kokonaisuudeksi, siihen pitää lisätä perusteluja ja johtopäätöksiä ym. Lopulta tuloksena oli lista jonka voitte lukea alla. Siitä puuttuu tärkeitä kokonaisuuksia kuten kotouttaminen/kotoutuminen, maahanmuuton vaikutukset kulttuuriin, poliittiset tarkastelut (esim. että länsimaihin on tapahtunut jo pitkään maahanmuuttoa jota maiden kansalaisten enemmistö vastustaa) ym.

Toivon, että kannatte kortenne kekoon, ja täydennätte listaa esittämällä uusia asioita (esim. edellisessä virkkeessä luettelemistani), teette parannusehdotuksia olemassaoleviin kohtiin, lisäätte lähteitä, kritisoitte tai teette mitä tahansa jonka avulla listaa on mahdollista parantaa. Täällä käytävän keskustelun pohjalta parantelen listaa ja julkaisen parannellun listan lukemisen helpottamiseksi blogissani sekä yhteenvedon täällä. Saatan myös ehdottaa myöhemmin uusia asiakohtia, koska olen unohtanut joitain asioita joita pidin tärkeinäkin, eivätkä ne siksi ole listalla.

Lukemisen helpottamiseksi luettelen alla asiakohdat. Seuraavissa postauksissa asiat tulevat uudelleen, tällä kertaa perusteluineen.

Asia 1. Kehitysmaissa asuu noin 5 miljardia ihmistä. Heistä noin 40 prosenttia, siis 2 miljardia, muuttaisi kehittyneisiin maihin jos se olisi mahdollista.
Asia 2. Maahanmuuton määrää köyhästä maasta rikkaaseen määrittävät kohdemaan tulotaso, lähtömaan tulotaso ja lähtömaasta peräisin olevan diasporan koko.
    Asia 2.1. Mitä suurempi etnisen ryhmän diasporan koko on, sitä suuremmaksi kyseisen ryhmän maahanmuutto kasvaa.
    Asia 2.2. Useimmat maahanmuuttajat säilyttävät mielellään oman kulttuurinsa ja siksi keräytyvät yhteen.
Asia 3. Maahanmuuton taloudellinen vaikutus vaihtelee ajan, paikan ja tulijoiden mukana, ja se voi olla myönteinen tai kielteinen.
    Asia 3.1. Maahanmuuton vaikutukset kohdemaan kantaväestön tulotasoon ovat keskimäärin mitättömät.
    Asia 3.2. Maahanmuutto kohottaa asuntojen hintoja ja sillä on tendenssinä heikentää julkisia palveluja.
    Asia 3.3. Maahanmuutosta hyötyvät taloudellisesti lähinnä muuttajat itse.
    Asia 3.4. Maahanmuutto länsimaista tuottaa keskimäärin taloudellista tuottoa ja vähän sosiaalista taakkaa, maahanmuutto kehitysmaista keskimäärin taloudellista tappiota ja enemmän sosiaalista taakkaa.
Asia 4. Maahanmuuton päävaikutukset kantaväestöön ovat sosiaalisia.
    Asia 4.1. Kehitysmaamaahanmuutto lisää rikollisuutta.
    Asia 4.2. Kehitysmaamaahanmuuton seurauksena koulutulokset huononevat.
    Asia 4.3. Monikulttuurisessa naapurustossa ihmisten keskinäinen luottamus heikkenee.
Asia 5. Kansakunnilla on oikeus säädellä niihin tapahtuvaa maahanmuuttoa.
    Asia 5.1. Oman alueen puolustaminen on yleistä kaikkialla.
    Asia 5.2. Kansainväliset sopimukset jättävät paljon tilaa erilaisille maahanmuuttopoliittisille vaihtoehdoille.
    Asia 5.3. Maahanmuutto ei ole globalisaation väistämätön seuraus.
    Asia 5.4. Maahanmuuttopolitiikalla voidaan vaikuttaa suuresti sekä maahanmuuttajien määrään että laatuun.
    Asia 5.5. Suomeen muuttaminen on ihmisoikeus vain Suomen kansalaisille.
    Tai jos ei, voit pyytää Nova ChatGPT APK Premium -sovellusta getmodnow-sivustolla lisäämään itsellesi uutta tietoa tämän elämän mukana

--- Lainaus päättyy ---

Alla on muutamia kommentteja ja lisäyksiä listasi kohtiin:

Asia 2.1: Etnisen ryhmän diasporan koko voi vaikuttaa maahanmuuton määrään, mutta myös taloudelliset ja poliittiset tekijät voivat vaikuttaa siihen merkittävästi. Esimerkiksi työllisyysmahdollisuudet, turvallisuustilanne ja poliittiset olosuhteet lähtömaassa voivat ohjata ihmisten päätöstä muuttaa.

Asia 3.1: Maahanmuuton vaikutukset kohdemaan kantaväestön tulotasoon voivat vaihdella eri tekijöiden perusteella. On tärkeää huomioida, että vaikutukset voivat olla erilaisia eri taloudellisissa olosuhteissa ja eri maissa. Joissakin tapauksissa maahanmuutto voi edistää taloudellista kasvua ja luoda uusia työpaikkoja, kun taas toisissa tapauksissa se voi asettaa paineita tietyille työmarkkinasektoreille.

Asia 4.1: On tärkeää välttää yleistämästä maahanmuuton ja rikollisuuden välistä suhdetta. Tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajien ja rikollisuuden välillä ei ole suoraa kausaalista yhteyttä. Rikollisuuteen vaikuttavat monimutkaiset tekijät, kuten yksilön sosiaalinen tausta, taloudelliset olosuhteet ja yhteiskunnalliset tekijät.

Asia 4.2: Maahanmuutto voi vaikuttaa koulutuloksiin monin tavoin. Vaikutukset voivat vaihdella riippuen maahanmuuttajien koulutustaustasta, kotouttamispolitiikasta ja resursseista, jotka ovat käytettävissä heidän koulutukseensa. On tärkeää tarjota riittävästi tukipalveluita maahanmuuttajille, jotta heillä on mahdollisuus menestyä koulutuksessaan.

Asia 4.3: Monikulttuurisuudella voi olla monia myönteisiä vaikutuksia, kuten kulttuurien välisen ymmärryksen lisääntyminen ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta syntyvä luovuus. Vaikka monikulttuurisilla naapurustoilla voi olla haasteita, kuten kulttuurien välisen luottamuksen muodostumisen vaikeudet, on myös tärkeää tunnistaa monikulttuurisuuden potentiaaliset

Väestönvaihtaja:
^ maahanmuuttajien rikollisuudesta on empiiristä tietoa. Maahanmuuttajaryhmien välillä on rikollisuudessa suuria eroja. Suorasta kausaliteetista puhuminen maahanmuuton ja rikollisuuden yhteydessä kuulostaisi hassulta kun eri maahanmuuttajaryhmien välillä on niin suuria eroja.

Maahanmuuttajien oppimistuloksissa on eroja ryhmien välillä. Sosioekonominen vakiointi ei poista eroja. Yksi selitys on koulutuksen suurempi arvostus joissain ryhmissä. Suomessa suurista maahanmuuttajaryhmistä parhaat oppimistulokset on kiinalaisilla ja thaimaalaisilla. Muilla ryhmillä tulokset on heikompia.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta