Kirjoittaja Aihe: Laki Hommaforumista  (Luettu 89144 kertaa)

Hommaforum Admin

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 875
 • Liked: 72
  • Profiili
Laki Hommaforumista
« : 14.12.2008, 09:58:16 »

Codex Hommaforum


Sisällysluettelo

1. Luku - Perussäädökset
2. Luku - Perusoikeudet
3. Luku - Viestien kirjoittaminen
4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus
5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset
6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema
7. Luku - Sääntöjen valvonta
8. Luku - Rangaistukset
9. Luku - Oikeusturva


1. Luku - Perussäädökset

1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on määritellä Hommaforumin säännöt ja ne menettelytavat, joilla turvataan asiallinen ja ystävällinen keskusteluympäristö. Laissa määrittellään osallistujille oikeuksia ja velvollisuuksia.

2 § Forumin tarkoitus
Hommaforum on maahanmuuttoon ja monikultturismiin liittyvien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyyn keskittyvä keskustelupalsta. Forum tarjoaa vertaistukea niille, joita on poliittisen kantansa vuoksi aiheettomasti leimattu sekä pyrkii tarjoamaan vaikutusmahdollisuuksia ja -kanavia aihepiiriin liittyen.

3 § Poliittinen sitoutumattomuus
Hommaforum ei ole sidoksissa mihinkään poliittiseen puolueeseen tai aatteeseen.

4 § Määräys lain esittämisestä ja tuntemisesta
Tämä laki tulee asettaa julkisesti kaikkien esteettä nähtäväksi.

Ignorantia juris non excusat - jokainen on velvollinen tuntemaan lain.2. Luku - Perusoikeudet

1 § Oikeus oman kantansa julkituontiin
Olkoon jokaisella oikeus oman kantansa julkituontiin esiin ilman leimatuksi tai uhatuksi tulemisen pelkoa.

2 § Oikeus poliittiseen vaikuttamiseen
Olkoon jokaisella oikeus osallistua poliittiseen vaikuttamiseen niillä keinoilla, joita tämän forumin puitteissa on mahdollista käyttää.

3 § Oikeus yksityisyyteen
Olkoon kullakin kirjoittajalla oikeus yksityisyyteen. Kenenkään ei tarvitse paljastaa henkilötietojaan, ellei näin itse halua tehdä.

Forumilla käytettyjen nimimerkkien "outtaaminen" ts. anonymiteetin vihamielinen murtaminen on kiellettyä.


3. Luku - Viestien kirjoittaminen

1 § Aihealueen valinta
Forum jakautuu eri keskustelualueisiin, joissa kussakin vallitsee toisistaan poikkeava ilmaisua säätelevät asetukset. Alueita koskevat säädökset ovat nähtävillä kunkin alueen ilmoitustaululla. Kullakin alueella on noudatettava alueella vallitsevia asetuksia ja hallinnon ohjeita.

2 § Viestien kirjoittaminen
Forumilla vallitsee periaatteellinen sanan- ja ilmaisunvapaus. Asiasta säädetään tarkemmin kohdassa Sananvapaus ja julkaisuvapaus. Viestejä ei esimoderoida.

Kiroilua, sopimatonta kielenkäyttöä, perustelematonta kommentointia sekä epäselvää ilmaisua tulee välttää. Psykedeelinen tajunnanvirta, epäoleelliset viestit sekä pitkät vuodatukset käsittämättömistä tai asiaankuulumattomista aiheista on kielletty. Lukuisten lyhyiden ja sisällöllisesti merkityksettömien viestien julkaisu erityisesti lyhyen aikavälin sisällä on niinikään kielletty.

Forum ei ole chattityökalu.

Punainen ja sininen väri on varattu yksinomaan moderointitarkoituksiin.

Käyttäjät olkoon kohteliaita toisilleen sekä aivan erityisesti niille, jotka kirjoittavat omalla nimellään.

3 § Forumin ulkopuolisten linkkien käyttö
Ulkopuolisten linkkien antaminen on sallittua edellyttäen, että linkki on aiheeseen liittyvä eikä riko loukkaavan materiaalin käyttökieltoa. Linkkien yhteyteen tulee kirjoittaa tiivis kuvaus linkin sisällön luonteesta.

Mikäli linkitettävä aihe sisältää järkyttävää materiaalia, liitettäköön riittävän näkyvä varoitus linkin yhteyteen.

Uudelleenohjaavia linkkejä (esim tinyurl) ei tule käyttää.

4 § Kuvien käyttö
Viestien yhteyteen voidaan forumin resurssien puitteissa liittää tekstiä tukevaa kuvamateriaalia.

Järkyttävää kuvamateriaalia ei tule liittää viesteihin.

Sitä, mikä loukkaavasta materiaalista on sanottu, sovelletaan kuvamateriaaliin.


4. Luku - Sananvapaus ja julkaisuvapaus

1 § Sananvapaus
Forumilla vallitsee sananvapaus. Tähän ei kuitenkaan kuulu ehdotonta oikeutta saada forumilta apua sanomansa levittämiseen.

2 § Julkaisuvapaus
Forumilla vallitsee sananvapauden ohella julkaisuvapaus. Julkaisuvapaus tarkoittaa sitä, että forumin moderoijilla ja ylläpidolla on oikeus päättää siitä, mitä materiaalia sillä julkaistaan. Sananvapaus ja julkaisuvapaus eivät ole keskenään ristiriitaisia: kukin voi sanoa mitä haluaa, mutta forumilla ei ole julkaisupakkoa.

3 § Tekijänoikeuksien alainen materiaali
Tekijänoikeuden alaisen materiaalin laiton levittäminen on kiellettyä.

4 § Loukkaava, pahennusta herättävä ja sopimaton materiaali
Pahennusta tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävän sekä loukkaavan materiaalin julkaisu on kielletty forumin kaikissa osissa. Kaikki sellainen materiaali, joka saattaa antaa satunnaiselle vierailijalle oleellisesti väärän kuvan forumista on kielletty. Tällaista materiaalia saattaa olla muttei rajoitu totalitarismin ja ääri-ideologioiden ihailu, kannatus tai tukeminen. Kiellettyjä ovat  myös yksilöitä tai ryhmiä vastaan suunnatut törkeät ja halventavat loukkaussanat.

Forumia ei tule käyttää ääri-ideologioiden positiivisten puolten tai niiden alkuperäisen positiivisen luonteen esilletuontiin eikä mainittujen ideologioiden isien tahi implementoijien syntymäpäivien juhlintaan.

5 § Pornografinen ja haitallinen materiaali
Kaikenlainen pornografinen materiaali ja viittaukset sellaiseen on ehdottomasti kielletty.

Erilaisten haittaohjelmien, kuten virusten, matojen, troijalaisten levittäminen tai linkittäminen forumille on kiellettyä. Kiellon rikkominen johtaa oikeustoimiin.

6 § Kunnian loukkaaminen
Loukkaaminen käyttäen loukkaussanoja, valheellisia henkilöön kohdistuvia hyökkäyksiä tai vihjauksia on kielletty. Tässä sanottu pätee sekä forumin osallistujiin että ulkopuolisiin henkilöihin.

Leikinlasku tai parodian punominen julkisesta tahosta on tehtävä taidokkaasti ja taiten.

7 § Spam and destroy-komennot
Forumia ei tule käyttää Spam and destroy-tyyppisten komentojen antamiseen.

8 § Salaliittoteoriat
USA:n salainen varjohallitus, Illuminati ja/tai älykkäiden delfiinien salaliitto eivät ole vastuussa monikulturismista.

9 § Tietoinen valehtelu ja disinformaatio
Käyttäjien ei tule levittää valheita eikä disinformaatiota. Exitus acta probat -periaate ei ole peruste kiellon rikkomiselle.


5. Luku - Nimimerkit ja profiilisäädökset

1 § Kirjoittajien henkilöllisyys
Nimimerkillä kirjoittavan todellista henkilöllisyyttä ei tule paljastaa muiden käyttäjien toimesta.

Väärien henkilötietojen käyttö on kiellettyä.

2 § Nimimerkit
Nimimerkki ei saa olla hyvän tavan vastainen tai olennaisesti samankaltainen jo rekisteröidyn nimimerkin kanssa. Nimimerkki ei voi koostua pelkästään välimerkeistä tai numeroista. Sen vähimmäispituus on kaksi merkkiä, joista toisen on oltava kirjain. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät nimimerkit on kielletty.
Jokainen saa rekisteröidä vain yhden nimimerkin. Jos nimimerkkiä vaihtaa, on asiasta tiedotettava julkisesti. Nimimerkin vaihto tapahtuu lähettämällä vaihtopyyntö perusteluineen ylläpitäjille tai moderaattoreille. Anonyymipalvelimien käyttö on kielletty, mikäli tarkoituksena on usean nimimerkin yhtäaikainen käyttö ja/tai kirjoituskiellon kiertäminen.

Nimimerkki "Pirjo" on varattu alkuperäiselle Vieraskirjan Pirjolle.

3 § Avatar-kuvat ja viestien allekirjoitukset
Käyttäjät voivat valita itselleen avatar-kuvan sekä allekirjoituksen. Avatar-kuvan ei tule olla animoitu. Allekirjoitus ei saa olla kohtuuttoman pitkä eikä se saa sisältää kuvia. Pahennusta herättävät tai sopimattomia mielleyhtymiä herättävät avatar-kuvat ja allekirjoitukset on kielletty.


6. Luku - Moderaattoreiden ja ylläpitäjien asema

1 § Lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta
Korkein lainsäädännöllistä valtaa Hommassa käyttävät ylläpitäjät. Vain ylläpitäjillä on valtuus muuttaa vallitsevaa lainsäädäntöä.

Moderaattorit edustavat ylläpitoa ja heillä on oikeus toimeenpanna ja valvoa ylläpidon säädöksiä.

2 § Uusien moderaattoreiden ottaminen
Käyttäjät voivat hakea moderator-statusta lähettämällä ylläpidolle vapaamuotoisen hakemuksen.


7. Luku - Sääntöjen valvonta

1 § Ensisijainen valvonta
Lähtökohtaisesti sääntöjen noudattaminen on käyttäjän itsensä vastuulla. Kukin käyttäjä vastaa omilla tunnuksillaan tehdyistä rikkomuksista ja pyrkii välttämään niitä. Käyttäjät vastaavat itse kirjoitustensa lainmukaisuudesta.

Käyttäjien tulee noudattaa hyviä käytöstapoja ja huomaavaisuutta toisia käyttäjiä kohtaan.

2 § Toissijainen valvonta
Moderaattorit vastaavat foorumin yleisestä tasosta ja sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Moderaattoreilla on yksin ja yhdessä oikeus poistaa, muokata, lukita tai siirtää viestejä ja viestiketjuja mikäli katsoo niiden rikkovan jotakin foorumin säännöistä.

3 § Kantelu sääntöjen vastaisesta materiaalista
Mikäli kuka tahansa osallistuja havaitsee sääntöjen vastaista materiaalia, hän voi tehdä asiasta kantelun moderaattoreille, jotka päättävät, onko materiaali kiellettyä.

4 § Ylläpidon asema
Korkeinta tuomiovaltaa käyttää ylläpito. Ylläpidon päätös on pysyvä eikä siitä voi valittaa.

5 § Huomautukset moderaattoreiden tai ylläpidon toimista
Moderaattorien tai ylläpidon toimista on sallittua valittaa ainoastaan valituksille varatussa ketjussa. Moderaatiotoimista valittaminen muissa keskusteluketjuissa on kiellettyä ankaran syrjinnän, vieronnan ja nuivimisen uhalla.


8. Luku - Rangaistukset

1 § Rangaistuksista
Yleisperiaatteena pidettäköön käyttäytymisnormimukaelmaa: Forumissa forumin tavalla, tai forumista pois. Moderointitiimillä ei ole velvollisuutta eikä resursseja pitkäkestoiseen tapakasvatukseen. Jos huonoa käytöstä ei huomautuksien tai varoitusten jälkeen muuteta, tulee kirjoittajan etsiä viestinnälleen paremmin sopiva forum.

2 § Rangaistusasteikko
Tällä säädöksellä määritellään rangaistusasteikko, jonka perusteella rikkomuksista rangaistaan:

 • Yksityinen huomautus
  Yksityinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäpätöisenä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Se on toimitettava yksityisviestinä käyttäjälle.
 • Julkinen huomautus
  Julkinen huomautus voidaan antaa mistä tahansa vähäisestä rikkomuksesta tai aikaisempien yksityisten huomautusten huomiotta jättämisestä.
 • Julkinen varoitus
  Julkinen varoitus voidaan antaa mistä tahansa merkittävänä pidettävästä tai toistuvista vähäpätöisinä pidettävistä rikkomuksista. Kolmesta julkisesta varoituksesta seuraa määräaikainen kirjoituskielto.
 • Määräaikainen kirjoituskielto
  Määräaikainen kirjoituskielto seuraa joko toistuvista lain rikkomuksista tai törkeänä pidettävästä yksittäisestä rikkomuksesta. Kirjoituskiellon antaa ylläpito tai moderaattori.
 • Toistaiseksi voimassaoleva kirjoituskielto
  Toistaiseksi voimassaoleva kirjoituskielto on seurausta toistuvista törkeistä rikkomuksista tai erittäin törkeästä yksittäisestä rikkomuksesta, joka oleellisesti haittaa ylläpitäjien ja moderaattoreiden työtä sekä käyttäjien viihtyvyyttä. Kirjoituskiellon antaa ylläpito.
3 § Mielivaltaisten tuomioiden kielto
Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen käyttäjätunnustaan taikka pääsyä forumille.


9. Luku - Oikeusturva

1 § Valitusprosessi
Jos käyttäjä kokee tulleensa rangaistuksi väärillä perusteilla on hän oikeutettu tekemään valituksen tarkoitusta varten varattuun ketjuun. Valitusprosessit ovat julkisia ja niiden käsittely on sallittua ainoastaan sille varatussa tilassa. Päätös ja sen perustelut ovat julkisia ja ne tulee saattaa asianomaisten tiedoksi julkaisemalla päätös perusteluineen päätöksille varatussa ketjussa. Kun valitus on käyty läpi, asiasta ei enää voi virallisesti valittaa.


Hommaforum ylläpito
21.01.2009
« Viimeksi muokattu: 03.09.2009, 19:25:53 kirjoittanut BOFH »

M.E

 • Mielivaltainen dEspootti
 • Nuivaniemi
 • Jäsen^^^
 • *
 • Viestejä: 3 676
 • Liked: 11
  • Profiili
Poikkeusasetukset
« Vastaus #1 : 06.04.2009, 19:54:49 »
MAINOS- JA TIEDOTUSTUSASETUS M0604/2009Tämän asetuksen tarkoituksena on säädellä Homma-foorumin ulkopuolisten mainosten ja tiedotteiden levittämistä foorumialueella.

Mainoksella tarkoitetaan sellaista viestiä, joka tiedottaa foorumin ulkopuolisesta kaupallisesta tuotteesta tai palvelusta ja jonka tarkoituksena on vaikuttaa kyseessä olevan tai vastaavan tuotteen kysyntään.

Tiedotuksella tarkoitetaan sellaista viestiä, jonka tarkoituksena on tiedottaa Homma-foorumiin liittymättömästä epäkaupallisesta toiminnasta. Tällaiseksi katsottakoon mukaan lukien muttei rajoittuen erillaisten yhdistysten ja poliittisten liikkeiden toiminta.

Mainostamiseen on aina haettava lupa Homman ylläpidolta. Luvaton mainostamine on rangaistava teko.

Tiedottamiseen on haettava lupa ylläpidolta, jos kyseessä on foorumin aihepiiriin liittymätön toiminta tai yksittäisten poliitikkojen vaalikampanjointi.

Ylläpito varaa oikeuden poista myös muunlaisen tiedotusmateriaalin ilman erillisiä perusteluja.

Ylläpito pidättää oikeuden olla myöntämättä lupia ilman perusteluja ja peruuttaa jo myönnetyt luvat ilman erillistä huomautusta. Päätöksistä saa valittaa vain kerran moderaatiolinjan kritisoimiseen varatussa ketjussa.

Ylläpidolla on oikeus tulkita tätä asetusta ja päättää, onko kyseessä asetuksen tarkoittama mainos- tai tiedotustoiminta. Haitalliseksi katsottava mainostus ja tiedotus on kiellettyä.

Tämä asetus astuu voimaan välittömästi. Tätä ennen julkaistu mainos- ja tiedotusmateriaali käydään läpi ja poistetaan tarpeen mukaan mutta niiden julkaisusta ei jaeta rangaistuksia.

Tämän asetuksen ja lain ollessa keskenään ristiriidassa, noudatetaan lain kirjainta.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2009, 15:33:17 kirjoittanut Hommaforum Admin »
"Tässäkö se elämä sitten olikin? Sanokaa heille, että sanoin jotain älykästä."

Hommaforum Admin

 • Administrator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 875
 • Liked: 72
  • Profiili
Rekisteriseloste
« Vastaus #2 : 28.08.2009, 15:34:02 »
Liitedokumenttina Hommaforumin rekisteriseloste