Uusimmat viestit

Sivuja: 1 ... 8 9 [10]
91
Tupa / Vs: Tiedotusvälineiden pahimmat vääristelyt - todisteketju
« Uusin viesti kirjoittanut Kemolitor 23.05.2024, 21:59:21 »
Kauppalehti ei suostunut korjaamaan virhettään:

Lainaus
8934/UL/23
Langettava

    Vastaaja: Kauppalehti
    Journalistin ohjeet: JO 20
    Ratkaistu: 22.05.2024
    Asia: olennainen asiavirhe

Ilmastonmuutoksen seurauksia käsitelleessä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin Delhin saastepilven johtuneen ilmastonmuutoksesta. Lehti ei korjannut virhettä saamastaan pyynnöstä huolimatta.

Kantelu 10.11.2023

Kantelu kohdistuu Kauppalehden 9.11.2023 julkaisemaan verkkojuttuun, jonka otsikko on Ilmastohätä vaatii miljardipanoksia – KL:n kirjeenvaihtajat kertovat odotuksista Dubain ilmastokokouksen alla.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ilmastohata-vaatii-miljardipanoksia-kln-kirjeenvaihtajat-kertovat-odotuksista-dubain-ilmastokokouksen-alla/265abb75-75c4-49e1-9b6f-51ebeb199ec4

Kantelun mukaan jutun ensimmäisen kuvan kuvatekstissä oli asiavirhe, kun siinä kirjoitettiin: ”Intian pääkaupungissa Delhissä ilmastonmuutos näkyy nyt karulla tavalla, sillä kaupungin peittää paksu, haiseva saastepilvi.”

Kantelun mukaan saastepilvi ei johdu ilmastonmuutoksesta, vaan kyse on savusumusta (smog). Kantelija toteaa, että ilmastonmuutos on todellinen ja vakava ongelma, mutta savusumuilmiö ei kuitenkaan liity siihen. Esimerkiksi Lontoossa koettiin vakava savusumu jo vuonna 1952. Sittemmin Lontoon ilmanlaatu on parantunut ja savusumut siellä ilmiönä heikentyneet huolimatta siitä, että ilmastonmuutos on vuoden 1952 jälkeen vasta alkanut aiheuttaa ongelmia.

Kantelija on pyytänyt lehteä korjaamaan virheen. Juttua ei ole korjattu. Kantelun mukaan lehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20, jonka mukaan olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä.

Päätoimittajan vastaus 4.4.2024

Kauppalehden vastaava päätoimittaja Riina Nevalainen toteaa, että kantelun kohteena olevassa jutussa lehden kirjeenvaihtajat eri puolilta maailmaa kertoivat rajuista ilmastoilmiöistä, jotka ovat koetelleet kansalaisia Välimereltä Aasiaan ja hidastaneet talouskasvua.

Kantelija oli lähettänyt lehdelle oikaisupyynnön, joka koski jutussa olleen kuvan kuvatekstiä: ”Karu totuus. Intian pääkaupungissa Delhissä ilmastonmuutos näkyy nyt karulla tavalla, sillä kaupungin peittää paksu, haiseva saastepilvi. Delhiläiset hengittävät juuri nyt maailman myrkyllisintä ilmaa.” Jutun leipätekstissä Kauppalehden Intian-kirjeenvaihtaja kertoi Delhiä peittävästä paksusta saastepilvestä ja siitä, että kaupunkilaiset hengittävät maailman myrkyllisintä ilmaa. Jutussa kerrottiin, että syyt saasteisiin ovat monenlaiset: kaupungistuminen, maatalous, rakentaminen, sääolosuhteet ja teollisuus.

Päätoimittaja toteaa, että Delhissä kaupungin peittävä saastepilvi on toistuva ilmiö ja muutenkin Intian pääkaupungin tiedetään olevan yksi maailman saastuneimmista kaupungeista. Ilmanlaatu on siellä yleisesti heikko. Poliittinen halu puuttua toistuvaan ongelmaan puuttuu, koska päättäjät kokevat kansanterveyden talouskasvua ja tuotantoa vähemmän tärkeänä.

Kantelun mukaan saastepilvi ei sovi kuvaamaan ilmastonmuutosta, vaan kantelija pitää sitä erillisenä ilmiönä. Kantelija mainitsee perusteluksi sen, että esimerkiksi Lontoossa koettiin vakava savusumu jo vuonna 1952.

Päätoimittajan mukaan Kauppalehti ei tehnyt oikaisua, koska jutussa ei katsottu olleen asiavirhettä. Silmin nähtävä saastepilvi on konkreettinen esimerkki ilmansaasteiden vaikutuksista. Jutussa tai kuvatekstissä ei paneuduttu savusumuilmiön historiaan tai rajattu pois savusumun aiempia ilmentymiä historiassa tai maailman eri kaupungeissa.

Päätoimittaja toteaa olevan tiedossa, että esimerkiksi maantieteellinen sijainti ja sääolosuhteet voivat vaikuttaa savusumu-ilmiöön. Paksu savusumu yhdistyy usein kylmään ja tuulettomaan säähän, kun hiukkaset eivät pääse nousemaan korkeammalle ilmakehään tai hajaudu tuulen mukana, vaan jäävät lämpötilaerojen seurauksena ikään kuin kuplaan lähelle maan pintaa. Suomessakin voi tuulettomina pakkaspäivinä ilmanlaatu heiketä esimerkiksi kaupunkialueilla.

Delhissä kaupungin savusumun yhdeksi aiheuttajaksi tiedetään esimerkiksi maaseudulta kaupunkiin kulkeutuva oljenpoltosta aiheutuva savu. Päätoimittaja katsoo, että kaupungin ylle laskeutunut savu kuvaa ilmastonmuutosta siinäkin mielessä, että samat asiat – kuten kivihiilen polttaminen energiaksi – vaikuttavat molempiin.

Päätoimittajan mukaan ilman laadun ja ilmastonmuutoksen välisestä korrelaatiosta on myös tutkimusnäyttöä. Päätoimittaja luettelee esimerkkeinä artikkelit A review of the inter-correlation of climate change, air pollution and urban sustainability using novel machine learning algorithms and spatial information science (Urban Climate), A Future Short of Breath? Possible Effects of Climate Change on Smog: Environment: Science and Policy for Sustainable Development: Vol 49, No 6 (Environment) ja Air Pollution, Climate Change, and Human Health in Indian Cities: A Brief Review (Frontiers). Päätoimittajan mukaan myös Maailman terveysjärjestö WHO kertoo ilmanlaadun linkittyvän läheisesti ilmastoon ja ekosysteemiin globaalisti. Lisäksi esimerkiksi Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n mukaan ilmastonmuutos voi vaikuttaa ilman laatuun ja tietyt ilmansaasteet taas vastaavasti voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos voi pahentaa savusumua vaikuttamalla etenkin alailmakehän otsoniin. Otsonin määrä alailmakehässä on kasvanut viime vuosikymmeninä, ja sillä on ollut ilmastoa lämmittävä vaikutus. Alailmakehässä syntyy otsonia, kun autojen pakokaasujen typen oksidit, hiilimonoksidi ja hiilivedyt reagoivat auringon valossa ilman hapen kanssa. Otsoni on yksi Delhin alueen keskeisistä saastuttajista, päätoimittaja huomauttaa.

Päätoimittaja toteaa, että ilmastonmuutoksen tiedetään myös voimistavan erilaisia sään ääri-ilmiöitä. EPA:n mukaan Yhdysvalloissa monilla alueilla ilmastoon kytkeytyvien muutosten sääolosuhteissa, kuten lämpötilassa ja sademäärässä, odotetaan lisäävän maan pinnan otsonia ja hiukkasia, kuten tuulen mukanaan kuljettamaa pölyä tai maastopalojen savua.

Kauppalehti noudattaa tarkkuutta siinä, että olennaiset asiavirheet on korjattava viipymättä ja noudattaa arjen työssä Journalistin ohjeita, kuten myös kantelijan mainitsemaa kohtaa 20.

Tässä tapauksessa toimitus kuitenkin katsoi, ettei jutun kuvatekstissä ollut asiavirhettä, joka edellyttäisi oikaisua. Kauppalehti katsoo toimineensa hyvän journalistisen tavan mukaisesti ja pitää kantelua aiheettomana.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kauppalehti kertoi laajassa verkkojutussa ilmastonmuutoksen seurauksista eri puolilla maailmaa erityisesti taloudellisesta näkökulmasta. Jutun pääkuvan kuvatekstin mukaan ilmastonmuutos näkyi Intian pääkaupungissa Delhissä karulla tavalla, sillä kaupungin peitti paksu, haiseva saastepilvi, ja delhiläiset hengittivät tuolloin maailman myrkyllisintä ilmaa. Jutussa lehden Intian-kirjeenvaihtaja kertoi Delhissä elettävän parhaillaan ilmastonmuutoksen karmeaa arkea. Syiden Delhin saasteisiin kerrottiin olevan monenlaiset: kaupungistuminen, maatalous, rakentaminen, sääolosuhteet ja teollisuus.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että jutussa ja sen kuvatekstissä väitettiin ilmastonmuutoksen aiheuttaneen Delhin savusumun tai ainakin vaikuttaneen siihen merkittävästi.

Neuvoston selvitysten perusteella Delhin vuotuinen saastepilvi johtuu kuitenkin muun muassa liikenteen päästöistä ja oljenpoltosta syntyvästä savusta sekä näiden pysähtymisestä sääolojen takia paikalleen, eikä neuvosto ole löytänyt ilmatieteen asiantuntijalta tai muista lähteistä vahvistusta sille, että ilmastonmuutos vaikuttaisi siihen.

Vaikka on mahdollista, että ilmastonmuutoksella on jollain mekanismilla vaikutusta paikallisiin ilmansaasteisiin, neuvosto katsoo, ettei lehdellä ollut riittäviä perusteita väittää näin olleen Delhin tapauksessa. Kyseessä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata korjauspyynnön saatuaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20, ja antaa sille huomautuksen.

https://jsn.fi/paatos/8934-ul-23/

Kyseinen Kauppalehden artikkeli on maksumuurin takana, joten ei pääse näkemään, että miten juttua on korjailtu. Sivulla joka tapauksessa lukee nyt: "Päivitetty tänään 14:09". Mutta ainakin kuvateksti, jota valitus juuri koski on entisellään. Ilmeisesti Kauppalehdessä ottaa vähän luonnon päälle tällainen huomauttelu. Yleensä kai Luotettavaan Mediaan kuuluville lehdillä on tapana julkaista sivuillaan JSN:ltä saamansa huomautukset, en nyt ainakaan pienellä etsimisellä löytänyt Kauppalehden sivuilta mitään mainintaa tästä huomautuksesta.

Lisäys 24.5.2024: Nyt näköjään Kauppalehti on poistanut kyseisestä artikkelista maksumuurin:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ilmastohata-vaatii-miljardipanoksia-kln-kirjeenvaihtajat-kertovat-odotuksista-dubain-ilmastokokouksen-alla/265abb75-75c4-49e1-9b6f-51ebeb199ec4

Mutta ovatko korjanneet kuvatekstin? No eivät ole, sen sijaan jutun loppuun on tehty lisäys:
"Lisäys 23.5.2024: Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavan päätöksen tämän jutun kuvatekstin sisällöstä."

Edelleenkään ei itse päätöstä Kauppalehden sivuilta löydy, ainoastaan tuon jutun lopusta linkki päätökseen.

Mitenkä se menikään näillä Luotettavan Median, jotka ovat sitoutuneet Julkisen Sanan Neuvoston Pyhään Perussopimukseen, mitä siinä oikein luvataan:
Lainaus
Langettavat päätökset on julkaistava viipymättä ja ilman välittömiä kommentteja seuraavien periaatteiden mukaan:

1) Aina viestimen tai tietotoimiston verkkosivuilla, jos välineellä on verkossa olennaisessa määrin toimituksellista aineistoa.

https://jsn.fi/mika-on-jsn/perussopimus/
92
Perussuomalaiset / Vs: 2024-04-24 Yle: Perussuomalaisten kanta EU-eroon muuttui
« Uusin viesti kirjoittanut akez 23.05.2024, 21:28:40 »
^ Muistaakseni tuo merkintä tehtiin tuolloin vieläpä pelkän pääministerin ilmoituksen pohjalta, joka tuolloin taisi olla itse hra Käteinen. Mitään perustuslain muutosta koskevaa parlamentaarista prosessia ei noudatettu. Siten voisi ajatella, että tuollainen maininta myös lähtee perustuslaista yhtä liukkaasti pois, kuin miten se sinne laittomasti ujutettiin.
93
Kylänraitti / Vs: Yleinen Israel-keskustelu
« Uusin viesti kirjoittanut Pallopääkissa 23.05.2024, 21:22:42 »
Muut arabimaat eivät ole sitä tehneet vaan ovat ylläpitäneet palestiinalaisten pakolaisuutta UNRWA:n tuella. Palestiinalaiset ovat ainoa kansa/kansallisuus jonka kohdalla pakolaisuus periytyy alenevissa polvissa. Niitä palestiinalaisia jotka pakenivat 1947-1949, ei ole montaa elossa.


Nyt aloin miettimään.... Jos palestiina on palestiinalaisten maa, niin miten he ovat pakolaisina omassa maassaan?

Minä olen Suomessa syntynt ja käytännössä ulkomaan komennuksia lukuunottamatta koko ikäni Suomessa asunut. Voisiko joku UNFINRWA myöntää minullekin pakolaisstatuksen Suomessa?

-i-
Jos alueen nimi on Palestiina, sitten siellä olevat kansalaiset ovat palestiinalaisia: juutalaiset, arabit ja druusit. Mitä jos Israel vaihtaisi nimekseen Palestiina, jolloin ollaan saatu Palestiinan valtio?

Mandaattialue jaettiin 1922  "Juutalais-Palestiinaksi" ja "Arabi-Palestiinaksi".
94
Kylänraitti / Vs: Marjanpoiminta
« Uusin viesti kirjoittanut totuuspuheasiamies 23.05.2024, 21:20:39 »
Lainaus
Näin marjayritys huijasi thaipoimijoilta ilmaiseksi tuhansia kiloja mustikkaa ja puolukkaa

Poliisin esitutkinta paljastaa, miten marjayritys Kiantama huiputti thaipoimijoita. Sadan gramman mittavirhe marjalaatikkoa kohden tuotti valtavan määrän ilmaista metsämarjaa yritykselle.

[...]

Esitutkinnan perusteella yritys vähensi jokaisen marjalaatikon kokonaispainosta muovilaatikon painona 1,1 kiloa, vaikka laatikon todellinen paino oli yksi kilo.

[...]

Näin ollen yritys petkutti poimijoilta ilmaiseksi yhteensä 12 440 kiloa mustikkaa ja 8 060 kiloa puolukkaa.

[...]
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-marjayritys-huijasi-thaipoimijoilta-ilmaiseksi-tuhansia-kiloja-mustikkaa-ja-puolukkaa/8944284
95
Perussuomalaiset / Vs: 2024-04-24 Yle: Perussuomalaisten kanta EU-eroon muuttui
« Uusin viesti kirjoittanut Jorma M. 23.05.2024, 21:16:13 »
Perustuslaki valtiosääntö 1

Lainaus
Valtiosääntö ...
Suomi on Euroopan unionin jäsen.


Ne suomalaiset jotka järkkäsivät tuon klausuulin perustuslakiin myivät sielunsa saatanalle. Vastineeksi tuli paljon mielettömiä etuuksia. Silloin kun saatanallinen lisäys tehtiin, ei vastaavaa ollut minkään EU-maan perustuslaissa.

96
Kylänraitti / Vs: Marjanpoiminta
« Uusin viesti kirjoittanut totuuspuheasiamies 23.05.2024, 21:13:10 »
Lainaus
Hallitusneuvos Olli Soraiselle syyte törkeästä lahjuksen ottamisesta

Marja-alan lahjontajutusta on nostettu syytteet, syyttäjälaitos tiedotti torstaina. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallitusneuvos Olli Sorainen sai syytteen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Törkeästä lahjuksen antamisesta syytetään marjayhtiö Polarica Marjahankinnan entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa. Polarican nykyistä toimitusjohtajaa Mari Onkamoa syytetään avunannosta törkeän lahjuksen antamiseen. Lisäksi syyttäjä vaatii Polaricalle yhtiönä yhteisösakkoa.

[...]

Soraisella on ollut keskeinen rooli työperäisen hyväksikäytön torjunnassa työ- ja elinkeinoministeriössä. Hän on ollut vastuuvirkamiehenä esimerkiksi niin sanotussa marjalaissa ja osallistunut keskeisesti prosessiin, jossa päätetään, kuinka paljon ulkomaisia marjanpoimijoita Suomeen vuosittain tulee. TEM pidätti Soraisen virastaan toissa vuoden marraskuussa.

[...]

Aiemmin tällä viikolla julkiseksi tulleesta, Kiantama-marjayhtiön ihmiskauppaepäilyjä koskevasta esitutkintapöytäkirjasta selviää, että Sorainen oli vuonna 2021 antanut Polaricalle ja Kiantamalle erityiskohtelua poimijakiintiöissä.

[...]

Sittemmin sekä Polarican että Kiantaman toimintaan liittyen on nostettu syytteitä epäillystä törkeästä ihmiskaupasta. Oikeudenkäynti Kiantaman toimitusjohtajan Vernu Vasuntan syytteistä alkoi tällä viikolla. Hänelle vaaditaan vankeutta 62 törkeästä ihmiskaupasta.

Syytteessä on myös thaimaalaisnainen, joka hankki poimijoita Kiantamalle ja Polaricalle. Polarican ihmiskauppasyytteistä oikeudenkäynnin on määrä alkaa elokuussa. Entistä toimitusjohtaja Jukka Kristoa syytetään 77 törkeästä ihmiskaupasta. Myös tässä jutussa kanssasyytettynä on Kiantama-jutussa syytetty thaimaalaisnainen.

[...]
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallitusneuvos-olli-soraiselle-syyte-torkeasta-lahjuksen-ottamisesta/8944156

Olli Sorainen on demarien entinen kunnallisvaaliehdokas.
97
Kylänraitti / Vs: Venäjä, Venäjä, Venäjä (yhdistetty)
« Uusin viesti kirjoittanut ikuturso 23.05.2024, 21:06:50 »
Jos on saanut intistä lykkäystä opiskelun vuoksi ja opiskelu lakkaa, niin lykkäys katkeaa. Samalla sattuu olemaan sota, ja oikeinajattelijatoisinajattelija käy hermoille, niin dekaani tekee, mitä venäjällä dekaanin on tehtävä.

Yksipuoluevaltiasjärjestelmän "hienouksia". Alanille kävi vähän niin kuin niissä Stalinin vainoissa, joita ei ollut.

-i-
98
Kylänraitti / Vs: Yleinen Israel-keskustelu
« Uusin viesti kirjoittanut Lasse 23.05.2024, 20:58:44 »
Ajattelulle purtavaa:

Terrorist Attack On Russia & Israel's Gaza Plan (Sheikh Imran N. Hosein & Ken O'Keefe)
https://www.youtube.com/watch?v=KdtLUiK1HhU

Ilmeisesti islamistisessa eskatologiassa on vähän ilmestyskirjan kaltaisia tapatumia tiedossa, kun Dajjal (?) ja antikristus riehuvat. Ihan mielenkiintoista.

Ken mainitsee Epsteinin, ja aika harva enää muistaa koko miestä, ja poliitikkojen lomareissuja, no, saarelle.
99
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut ikuturso 23.05.2024, 20:55:17 »
Amerikka vuotaa.... Tahallaan?

Lainaus
Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken haluaa antaa Ukrainalle luvan käyttää amerikkalaisaseita Venäjän maaperällä, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times (NYT) hallinnon lähteisiin viitaten.

Toistaiseksi presidentti Joe Biden ei ole antanut Ukrainalle lupaa iskeä amerikkalaisaseilla Venäjän maaperälle.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää hallinnon vuotoa NYT:lle merkittävänä.

– Nämä vuodot eivät ole koskaan sattumanvaraisia. Yhdysvalloissa vuodoilla tehdään ihan eri tavalla politiikkaa kuin Suomessa, tutkija sanoo.

Hänen mukaansa se, että vuoto liitetään niin korkeaan tahoon kuin ulkoministeriin, kertoo siitä, että keskustelut ovat edenneet jo hyvin pitkälle.

– Tällä halutaan tehdä näkyväksi, että keskustelu on vakavaa, mutta samalla Valkoiselle talolle jää vielä mahdollisuus perääntyä, Salonius-Pasternak selittää.

Hänen mielestään Ukrainalle pitäisi antaa lupa käyttää amerikkalaisaseita Venäjällä.

– Nyt ukrainalaiset näkevät Venäjän hyökkäystykistön ja joukkojen valmistautuvan rajan toisella puolella, mutta he eivät saa ampua. Se on järjetöntä, Salonius-Pasternak sanoo.

...

https://yle.fi/a/74-20090225

Lienee juuri tuosta syystä, että ryssä on viime aikoina hyökännyt omalta maaltaan eikä "itsenäiseksi julistautuneilta" alueilta. Toistaiseksi ryssä on rintamalinjan takana tavallaan turvassa tuolla Harkovan suunnalla.

Saa nähdä miten käy.

-i-
100
Kylänraitti / Vs: Yleinen Israel-keskustelu
« Uusin viesti kirjoittanut ämpee 23.05.2024, 20:44:01 »
Israel-studion osa 18 on valmistunut esitettäväksi, ohjelman kesto 28:35.
https://www.youtube.com/watch?v=E5ACBIgRJGA

Isäntänä toimiva Risto Huvila on saanut tämänkertaiseksi vieraakseen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin.
Ohjelmassa käsitellään kansainvälisiä asioita, YK:n virttynyttä toimintaa ja Suomen toimimista kansainvälisillä areenoilla.
Sivuja: 1 ... 8 9 [10]