Uusimmat viestit

Sivuja: [1] 2 3 ... 10
1
Kotimaa / Vs: 2015-10-05 Itärajan yli suuntautuva turvapaikanhakijaliikenne (yhdistetty)
« Uusin viesti kirjoittanut Roope tänään kello 12:41:53 »
Scheinin Demla-kavereineen on sitä mieltä, että rajaturvallisuuslain säätäminen on mahdotonta, joten se siitä. Ei auta kuin alistua, Putin voitti.

Lainaus
Oikeustieteilijät tyrmäävät täysin hallituksen esittämän ”käännytyslain”: ”Suomi ampuu omaan jalkaansa”

Yksikään eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemasta 18 oikeustieteilijästä ei pidä ”käännytyslain” säätämistä mahdollisena.
Helsingin Sanomat 14.6.2024

Lainaus käyttäjältä: HS
EDUSKUNNAN perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeustieteilijät tyrmäävät täysin hallituksen esittämän poikkeuslain, jota kutsutaan myös ”käännytyslaiksi”.

Sen nojalla valtioneuvosto voisi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa estää ihmisiä tilapäisesti hakemasta kansainvälistä suojelua Suomen valtakunnanrajalla ja sen välittömässä läheisyydessä.

Perustuslakivaliokunta kuuli yhteensä 18:aa oikeustieteilijää viime viikon lopussa ja kuluvan viikon alussa. Heistä jokainen arvioi Helsingin Sanomille, että hallituksen esitys on räikeästi ristiriidassa Suomea oikeudellisesti sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa eikä sitä ole mahdollista sellaisenaan säätää.

Perustuslakivaliokunnan on määrä antaa lausuntonsa esityksestä maanantaina.

Lainaus käyttäjältä: HS
Perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat

Emeritusprofessori Mikael Hidén

Emeritusprofessori Martti Koskenniemi

Professori Päivi Leino-Sandberg

Professori Sakari Melander

Apulaisprofessori Anu Mutanen

Emeritusprofessori Olli Mäenpää

Professori Eeva Nykänen

Professori Tuomas Ojanen

Professori Elina Pirjatanniemi

Professori Juha Raitio

Emeritusprofessori Allan Rosas

Professori Janne Salminen

Tutkimusprofessori Martin Scheinin

Emeritusprofessori Kaarlo Tuori

Pofessori Jukka Viljanen

Professori Veli-Pekka Viljanen

Apulaisprofessori Maija Dahlberg

Tutkijatohtori Milka Sormunen

Lainaus käyttäjältä: HS
Tampereen yliopiston julkisoikeuden professorin Jukka Viljasen mielestä esityksessä on merkittävä oikeudellisia ristiriitoja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuoreiden ratkaisujen kanssa.

”Nämä ristiriidat ovat sen verran mittavia, että lakia ei voi säätää rikkomatta ihmisoikeusvelvoitteita, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan.”

Sitten rikotaan ihmisoikeusvelvoitteita tai paremminkin otetaan riski, että niitä rikottaisiin joissain yksittäistapauksissa, mikäli Venäjä jatkaa operaatiotaan. Kyse on eri vaihtoehtojen seurausten punninnasta. Riskien toteutuminen riippuu Venäjän vihamielisestä toiminnasta.

Lainaus käyttäjältä: HS
Euroopan unionin tuomioistuimen entinen tuomari, oikeustieteen tohtori Allan Rosas korostaa, että hallituksen esitystä on tarkasteltava ennen kaikkea Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta.

”Hallituksen esitys on periaatteessa EU-oikeuden vastainen, koska siinä rikottaisiin palautuskieltoa, oikeutta hakea turvapaikkaa ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. EU-tuomioistuin ei ole missään asiassa hyväksynyt poikkeuksia turvapaikkaa koskevista säännöksistä, vaikka on vedottu kansalliseen turvallisuuteen. Jos poikkeuslaki säädettäisiin, kansallisten tuomioistuinten tulisi soveltaa EU-oikeutta eikä sen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista oikeutta.

Mikä vain korostaa juridista umpikujaa, johon EU-maat on ohjattu. Oikea vastaus on tietysti puolustaa EU-maiden rajoja ja samalla EU:n ulkorajoja ja myöhemmin etsiä ja purkaa tällaiset sudenkuopat.

Kai Rosas on huomannut, että esimerkiksi EU:n komissio ei ole vaatinut EU-maita avaamaan rajojaan?

Lainaus käyttäjältä: HS
Hallituksen esityksessä ei ole myöskään huomioitu lainkaan tuoretta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyviä kriisitilanteita koskevaa EU-asetusta, joka on jo tullut voimaan, mutta soveltuu suoraan vasta tulevaisuudessa.

”Olennaista on, että tätä ongelmaa on mietitty myös EU:ssa. Se ei ole vain kansallinen kysymys. Mikäli EU:n vastainen raja joutuu välineellistetyn maahantulon kohteeksi, se on koko EU:n ongelma”, Raitio sanoo.

[...]

EU:n perussopimusten mukaan Euroopan unionin neuvosto voi komission ehdotuksesta tukea jäsenmaita, jos ne joutuvat kolmansien maiden kansalaisten äkillisen joukoittaisen maahantulon kohteeksi. Leino-Sandberg kummastelee, miksei hallitus ole pyytänyt tällaisia tukitoimia, mikäli tilanne on niin kriittinen, kuin mitä se väittää.

”Hallituksen esityksestä ei ilmene, että tästä olisi käyty edes keskustelua komission kanssa. Ei voi mitenkään väittää, että tämä lakihanke olisi viimesijainen keino, jos muita vaihtoehtoja ei ole edes harkittu.

Komissiohan on lausunnoissaan tukenut Suomea ja muita rajojaan suojelleita maita, vaikka ei olekaan ottanut suoraan kantaa esimerkiksi push backeihin, joista on kuitenkin taatusti tietoinen. Komissio tuskin tarjoaa apua push backeihin, ja kaikki muu apu (rekisteröinneissä avustaminen, ihmisoikeustarkkailu jne.) jäisi merkityksettömäksi.

Lainaus käyttäjältä: HS
HAASTATELLUT oikeustieteilijät korostavat, että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden vastaisuus tarkoittaa sitä, että esitys on myös Suomen perustuslain vastainen.

Perustuslaki mahdollistaa sen, että siitä voidaan rajatusti poiketa niin sanotulla poikkeuslailla. Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Anu Mutanen kuitenkin muistuttaa, että perustuslain keskeisistä ratkaisuista ei voi poiketa edes poikkeuslailla.

”Näkemykseni mukaan Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten noudattaminen kuuluu näihin perustuslain keskeisiin ratkaisuihin ja ehdottomista ihmisoikeusvelvoitteista ei voi poiketa. Tällaista lakia ei siis voida edes poikkeuslakina säätää”, Mutanen sanoo.

Myös Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori toteaa, että hallituksen esittämää poikkeuslakia ei voi säätää rajattuna poikkeuksena perustuslakiin.

”Se on ristiriidassa niiden keskeisten periaatteiden kanssa, jotka määrittelevät kansallisesti säädettyjen perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten välistä suhdetta. Kansallisella lainsäädännöllä ei voida myöskään poiketa kansainvälisistä ihmisoikeussopimusten eikä Euroopan unionin oikeuden velvoitteista”, Tuori sanoo.

Tätäkin toistavat, mutta kuitenkin muissa maissa vastaava lainsäädäntö on saatu läpi ja käyttöön nopeasti ja helposti. Kukaan lain vastustaja ei ole selittänyt, poikkeaako Suomen perustuslaki tässä suhteessa jollain olennaisella tavalla kaikkien muiden maiden perustuslaeista, vai onko kyse vain hyvin erilaisesta tulkinnasta täällä Suomessa.

Lainaus käyttäjältä: HS
ITÄ-SUOMEN yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Maija Dahlbergin mukaan lain koko perusasetelma on niin ongelmallinen, että sitä on vaikea korjata eduskuntakäsittelyssä.

”Koko sen perusidea on perus- ja ihmisoikeuksien keskeisten ydinsisältöjen vastainen.”

Dahlbergin mukaan poikkeuslaissa pyritään kääntämään täysin päälaelleen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden ja perustuslain vakiintuneita tulkintoja.

”Oikeusvaltiossa edes tällaisen asetelman esittäminen tuntuu todella kummalliselta.”

Se vasta kummallista olisikin, jos tosiaan olemme maalanneet itsemme pelkällä juridiikalla sellaiseen nurkkaan, josta ei ole enää ikinä ulospääsyä, vaan olemme ikuisesti Venäjän hyväntahtoisuuden armoilla. Etenkin kun mikään muu samassa tilanteessa oleva EU-maa ei ole maalannut itseään samalla tavalla nurkkaan vaan pannut itsestäänselvästi turvallisuuden ykköseksi.

Lainaus käyttäjältä: HS
Myös Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden ja ulkomaalaisoikeuden professori Eeva Nykäsen mukaan on poikkeuksellista, että Suomessa pyritään säätämään ”perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa täysin ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä”.

”Tilanne itärajallahan on hyvin hankala. Hallituksen esityksen taustalla olevat tavoitteet ovat hyväksyttäviä ja meillä on oikeus reagoida pahantahtoiseen vaikuttamiseen Itärajalla. Mutta reagoimalla täysin kansainvälinen sääntöpohjaisen järjestelmän vastaisesti Suomi ampuu omaan jalkaansa.”

Tämä "omaan jalkaan ampuminen" onkin mielenkiintoinen argumentti ja toistuu moralisoinnin ja juridisen saivartelun pettäessä viimeisenä keinona vasemmiston ja Demlan kritiikissä.

Miten ihmeessä itärajan puolustaminen Venäjän sinne masinoimilta siirtolaisilta olisi omaan jalkaan ampumista ja siis huonompi ratkaisu verrattuna siihen, että vain alistuttaisiin Venäjän operaation seurauksiin?

Lainaus
Demla ry:n kannanotto - Käännytyslaki uhkaa ihmisoikeuksia ja demokraattista oikeusvaltiota

[...]

Lisäksi voidaan perustellusti kyseenalaistaa, edistääkö nyt käsillä oleva esitys kansallista turvallisuutta. Perusoikeudet ja kansainväliset sopimukset ovat pienen maan paras turva, ja oikeusvaltion rapauttaminen itsessään heikentää kansallista turvallisuutta.
Vaikka ihmisoikeussopimukset tunnustavatkin uhan kansakunnan olemassaololle perusteena tehdä poikkeuksia tietyissä tarkoin määritellyissä puitteissa (eikä silloinkaan ole mahdollista poiketa ehdottomista perusoikeuksista), ei pelkkä kansalliseen turvallisuuteen yleisellä tasolla vetoaminen ole peruste näin laajoille perus- ja ihmisoikeuksien ytimeen meneville muutoksille. Esityksen mukaisella lainsäädännöllä näyttäisikin olevan vakavia vaikutuksia suomalaiseen oikeusvaltioperiaatteeseen, sillä se sotii kaikkia liberaalien demokratioiden ydinnormeja vastaan.

[...]

Lopuksi Demla haluaa kiinnitettävän huomiota siihen, ettemme elä vaihtoehdottomassa maailmassa edes välineellistetyn maahanmuuton osalta. Hybridivaikuttaminen ja välineellistetty maahanmuutto eivät ole kansainvälisesti tarkasteltuina uusia ilmiöitä ja eri valtiot ovat reagoineet niihin eri tavoin. Näihin on vastattu ja on mahdollista vastata myös oikeusvaltiota ja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Radikaali yksittäinen toimi, jossa omaksutaan pelkoihin pohjautuva lähestymistapa ja hylätään perustavanlaatuiset oikeusvaltion ytimeen kuuluvat periaatteet yhden ihmisryhmän kohdalla, ei näyttäydy sellaiselta uudistukselta, joka vahvistaisi sidosta eurooppalaisiin kumppaneihimme. Suomen on osoitettava konkreettisesti seisovansa sääntöperustaisen kansainvälisen järjestelmän takana, jokaisen ihmisryhmän kohdalla. Sääntöperustainen kansainvälinen järjestelmä on myös Suomen kansallisen turvallisuuden paras tae.
Demla 30.5.2024

Demla-narratiivin mukaan maailma on tähän asti pysynyt kasassa, koska kaikki ovat noudattaneet yhteisiä sääntöjä, mutta Suomi uhkaa lakihankkeellaan syöstä koko maailman anarkiaan, jossa millään ei ole enää mitään väliä, mikä vaarantaa myös Suomen kansallisen turvallisuuden. Tämä on tietysti täysin naurettavaa, kun muut maat ovat rikkoneet yhteisiä sopimuksia kaiken aikaa. Vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisikin johtui siitä, että EU-maat päästivät laittomat siirtolaiset yhteisten sopimusten vastaisesti vaeltamaan vapaasti Euroopassa. EU-oikeus totesi jälkikäteen, että esimerkiksi Kreikka toimi väärin, mutta vahinko oli jo tapahtunut, eikä syyllisiä edes rangaistu, vaan Kreikka palkittiin tuhotyöstään miljardeilla EU-tukieuroilla.

Demlan mukaan hybridivaikuttamiseen olisi muissa maissa vastattu "oikeusvaltiota ja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen", mitä se sitten onkaan tarkoittavinaan. Todellisuudessa kaikki samassa tilanteessa olleet EU-maat ovat vastanneet laeilla ja käytännöillä, jotka mahdollistavat käännytykset. Jos Demla saisi päättää, Suomi olisi ensimmäinen EU:n itärajan valtio, joka tietoisesti lahjoittaa Venäjälle avaimet käteen.
2
Kylänraitti / Vs: Sote 1.0 -keskustelu - kuka hoidetaan ja kuka jää ilman hoitoa?
« Uusin viesti kirjoittanut Äpyli tänään kello 12:26:10 »
Tämä logiikka oli täysin virheellinen (ja jopa valheellinen) koska se toimii vain avoimessa markkinataloudessa, jossa yritykset kilpailevat keskenään. Terveyshuoltoon kuitenkin liittyy niin paljon rajoittavia lakeja ja säädöksiä, ettei se koskaan voi toimia markkinaehtoisesti.

Sen lisäksi sillä on veronmaksajien kukkaro käytössä, jolloin yksityisellä yrityksellä ei ole mitään intressiä tarjota halvempaa ulkoista hintaa. Hinta alennetaan vain sisäisesti ts. kunnilta laskutettava ulkoinen hinta pidetään korkeana mutta kuluja karsitaan yrityksen sisällä maksimoidakseen voitot. Käytännössä tämä yhtälö johtaa siis kalliisiin ja heikkolaatuisiin yksityistettyihin terveyspalveluihin.

Vaikka puhe onkin terveyspalveluista ja niiden yksityistämisestä, niin paras (kauhein) esimerkki tästä lienee lastensuojelun ja erityisesti sen sijaishuollon palvelut. Markkinaehtoisuus onkin mielenkiintoinen käsite. Suuret yksityiset ketjut valtasivat sijaishuollon markkinat Suomessa kilpailutusten voimin. Pienyrittäjien oli käytännössä mahdotonta kilpailla suuria toimijoita vastaan, koska toimintaedellytyksiä on määrittänyt vahvasti hankintalainsäädäntö. Muutamia vuosia sitten yksityistämisen aste oli 84%, jolloin ongelmaan julkisella puolella alettiin heräillä kasvavien kustannusten vuoksi. Minulla ei kuitenkaan ole tarkempaa ajantasaista tietoa kuinka hyvinvointialueiden muodostaminen on markkinoihin vaikuttanut. Hyvinvointialueet käsittääkseni saivat sopparit perintönä ja tuskin niihin on alettu murrosvaiheessa suuria muutoksia suunnittelemaan tai toteuttamaan. Mutta mielenkiintoinen kysymys on sitten se, ohjaako hankintalainsäädäntö hyvinvointialueita käytännössä entistä voimakkaammin, en osaa siihen sanoa mitään.

Mutta pääpointti siis se, että suurilla monikansallisilla toimijoilla oli pääomaa takana toimia siten, että hankintalainsäädännön puitteissa tehtiin tarvittaessa halpa eli tappiollinen tarjous pienten toimijoiden tappamiseksi. Sitten kun asema oli sementoitu, alkoivat hinnat nousta. Koska toiminnan laatu on pääosin kiinni henkilökunnan laadusta ja iso osa siirtyi julkiselta puolelta yksityiselle puolelle markkinamuutoksen myötä, julkisten toimijoiden mahdollisuudet palauttaa toiminta omiin käsiin ei ole osoittautunut nopeaksi tai helpoksi. Käytännössä yritykset pyrkivät minimoimaan sisäiset kulunsa kuten jäsen Totti kirjoitti. Tämä tarkoittaa työntekijöille yleensä vähemmän henkilökuntaresursseja ja alempia palkkoja, koska palkat ovat suurin menoerä. Laitoksen asiakkaille sitten heikentyneenä aikuisten läsnäolona, oheistoiminnan vähyytenä ym.

Bisnekseen perustuvan lastensuojelutoiminnan eettisyydestä löytyy netistä paljonkin varoittavia tarinoita. Ei yksityisellä laitoksella ole juuri mitään intressiä kuntouttaa asiakasta ja perhettä kotiinpaluun mahdollistamiseksi. Päinvastoin, koska asiakaspaikat on saatava täyteen, otetaan laitokseen vaikka lyhyellä varoitusajalla väkivaltaisia ja päihdeongelmaisia tapauksia jotka traumatisoivat muita lapsia uudelleen. Pomo voi sitten johtajapäivillä esitellä ylpeänä 100% täyttöastetta. Kyse on valtakunnan osalta miljardibisneksestä. Tässä kuviossa ei paljon yksittäisen lapsen etu paina. Menoa itsekin todistaneena, harvassa asiassa olen samaa mieltä kuin Li Andersson, mutta tätä yhtälöä on ollut syytäkin kritisoida.
3
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut ApuaHommmaan tänään kello 12:20:50 »
^ Satelliitit tippuisivat samoilla sekunneilla, kun Venäjä ja USA aloittaisivat sotansa.
4
Perussuomalaiset / Vs: Persumöläytysten seurantaketju
« Uusin viesti kirjoittanut sancai tänään kello 12:19:50 »
^Edellinen ulkoministeri roudasi ISIS-naisia Suomeen Syyriasta, edellinen sisäministeri oli sitä mieltä, että katurikollisuus johtuu "huono-osaisuudesta" ja terrorismin torjunnassa tärkeintä on olla leimaamatta uskonnollisia yhteisöjä, islamilaisten terrori-iskujen jälkeen ei suostunut puhumaan islamista.

Purra tuomitsi katupuukotuksen ja päivitti kannanottoonsa tiedon äärioikeistotaustasta, kun sai sen tietää. Tämä on nyt median mielestä kamala moka. 
5
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut Totti tänään kello 12:13:45 »
Ukraina parantaa radiolähetysten laatua:

Lainaus
Ukrainian Special Forces Destroyed Extremely Rare russian Radio Communication Station (Video)

Sofiia Syngaivska
June 13, 2024

Ukrainian forces neutralized russian R-416GM system.


DefExp
---------------------------
Lisäksi Ukraina kävi myös Moskovan kyljessä siivoamassa pois radioasemaa:

Lainaus
​Ukrainian Partisans Destroyed R-441 Liven Satellite Communications Station in russia
   

DefExp

Noiden asemien löytäminen tuskin olisi mahdollista ilman USA:n satelliittivakoilua.

YT-kanata Covert Cabal on analysoinut USA:n satelliittikykyjä:

https://www.youtube.com/watch?v=h6uPjTTGHzE

USA on käytännössä täysin ylivoimainen mitä tulee satelliittivakoiluun. Jutussa mainitaan varsin tarkka kuvaresoluutio ja mahdollisuus seurata yksittäisiä kännyköitä ja WiFi-asemia. Tämä perustuu julkisiin tietoihin, joten voidaan olettaa että todelliset kyvyt ovat tätäkin parempia.

Kaikesta päätelleen jenkit salakuuntelee ryzziä kaikkialla ja tietävät tarkalleen missä örkkiarmeija liikkuu. Ryzzien radioasemia ja tutkia tuskin voidaan edes laittaa päälle ilman että jenkit näkee ne saman tien punaisena täplänä näytöllään.

Ryzzien tutka- ja radioasemia hävitetään nyt oikein urakalla. Tässä on selvästi joku uusi vaihe meneillään kun laajennetaan sota välittömästä rintamasta ryzzien etäkykyihin.

Tässä vaiheessa on kuitenkin selvä, että ryzzät ovat käytännössä kivikaudella jenkkeihin nähden. Ryzzillä oli paljon romurautaa laittaa rintamalle mutta korkeamman tason kyvyt kuten tehokas satelliittivakoilu ja täsmäohjukset puuttuvat käytännössä kokonaan.

Jos sota käytäisiin USA vastaan Venäjä, ei olisi mitään epäselvyyttä voittajasta. Ryzzät olisi tyrmätty jo ensimmäisessä erässä. Laajempaa Natoa vastaan Ryzzien ei kannata edes kokeilla vaan saman tien tilata halpoja valkolippuja Kiinasta. Ainoa syy miksi Ukraina ei vielä ole voittanut on säästeliäs asetuki ja länsikalustolle kouluttamaton henkilöstö.

6
Perussuomalaiset / Vs: Persumöläytysten seurantaketju
« Uusin viesti kirjoittanut Leostoa tänään kello 12:10:00 »
Eikös kauppakeskuksessa ja kadulla tapahtuvaa puukotusta lasketa katurikollisuudeksi ynnä muuksi? Eihän Purra tuossa varsinaisesti väärässä ollut. Näitä kun on muutenkin tapahtunut, niin viittasi laajemmin meneillään olevaan kehityskulkuun. Persuministerien yksittäisten toteamusten täydellisen oikeellisuuden kyttääminen on hyödytöntä pilkunviilaamista.

Yleensä nuo rikolliset eivät ole äärioikeistolaisia, mutta heiltäkin palaa käpy kun milanjaffit ja kaiken maailman afrikkalaiset astalojengit remuavat ja raiskailevat lapsia. Median vasemmistolaistoimittajille äärioikeistolainen rötös on märkä uni, josta tulee jauhaa maailman tappiin asti.

Lööppiin ei kelvannut yhtä mediaseksikkäänä eksoottisesti pukeutunut tumma murhaaja, joka murhasi uhrinsa samoihin aikoihin kun äärioikeiston edustaja puukotti omaansa. Yhteistä näille teoille ja matujengeille on se, että liittyvät tavalla tai toisella haittamaahanmuuttoon.

Muistutan että ennen nykyhallitusta meillä oli sisäministeri joka syyllisti suomalaisia silloinkin kun he olivat uhrin roolissa. Nykyhallituksen suuntana on  tukea poliisia, edistää mamurikollisten karkotuksia, leikata kehitysavun lisäksi myös meille haitallisilta sosialistisilta järjestöiltä ja mamukusettajilta, somaliverkostolta yms. Ministerimme juuri tuomitsi ählyjen ympärileikkaukset barbarismina, joka ei kuulu Suomeen. Arvopohja on näiltä osin parempi kuin aiemmin.
7
Muut puolueet ja poliittiset vaikuttajat / Vs: Timo Soinin nousu ja tuho
« Uusin viesti kirjoittanut Mäyräkoira tänään kello 12:05:47 »
Soinia vain harmittaa vietävästi tynkkynen.  8) nyt kun sebu vielä pääsi eu-parlamenttiin, minne timppa-setä niin kovasti olisi tahtonut päästä käärimään hyvät hynät.

En pääse lukemaan tuota, kun ei ole tunnuksia, mutta sen nyt melkein tietää, mitä katkera vanha samurai, tuolla uikuttaa.

Katkeruus on vanhalla ukolla kovaa, olihan sebu ensimmäisiä, jotka alkoivat julkisesti haastaa Timon auktoriteettia.
8
Kylänraitti / Vs: Alexander Stubb, Suomen tasavallan presidentti
« Uusin viesti kirjoittanut KamalaJari tänään kello 12:02:40 »
Mitäs jos Venäjä ei anna Suomen voittaa ?
9
Perussuomalaiset / Vs: Mikä meni EU vaaleissa vikaan? Analyysiä vaalitaktisista virheistä.
« Uusin viesti kirjoittanut Julleht tänään kello 11:59:20 »
Tulos oli itse asiassa loppujen lopuksi perussuomalaisten osalta tismalleen linjassa sen mukaan, miten puolueella yleensä aktiivisuus on eurovaaleissa toteutunut suhteessa eduskuntavaaleihin.

Laskeskelin ykkösliitteeseen sitä, miltä eurovaalikannatus olisi ennen vaaleja näyttänyt pelkästään sen perusteella missä puolue on kansallisissa eduskuntagallupeissa (Yle/06) sekä kuinka suuri prosentti historiallisesti eduskuntavaaleissa puoluetta äänestäneistä äänestää puoluetta eurovaaleissa. Tämän äänimäärävertailun, jota voisi kutsua vaikka eurovaaliprosentiksi (liite 2), bongasin Twitteristä, ei ole omatekemä. Pyöristelin hieman sillä tässä vertailussa oli mukana jo 2024 eurovaalit. Jätin myös perussuomalaisten orastavien jytkyeurovaalien prosentin huomiotta, sillä se oli one-off eikä toistu ainakaan samaan suuntaan.

Lukuunottamatta jytkyn alkutahteja, perussuomalaisten äänimäärä on keskimäärin 30 % siitä mitä se oli edeltävissä eduskuntavaaleissa. Niin myös tällä kertaa. Ohessa se, mihin tämä raaka laskenta olisi johtanut ja sen vertailu toteutuneeseen tulokseen.

Puolue    Laskentaennuste    Oikea EP2024 tulos    Laskenta pielessä, %-yks.
Kok.24.2%24.8%-0.6
PS7.4%7.6%-0.2
SDP17.3%14.9%2.4
Kesk.11.5%11.8%-0.3
Vihr.11.3%11.3%0.0
Vas.7.9%17.3%-9.4
SFP5.2%6.1%-0.9
KD3.7%4.1%-0.4

Tämä olisi osunut mittavasti paremmin kuin eurovaalimittaukset. Lukuunottamatta tietenkin vasemmistoa ja hieman demareita, jotka varmasti vuotivat sinne vasemmistoon.

Alan hieman lämmetä tällaiselle ns. fundamentti-ennustamiselle, etenkin eurovaaleissa. Optimaalisessa tilanteessa olisi toki tälläisten perusprinsiippien ja mittausten synteesi.
10
Kotimaa / Vs: YHDISTETTY: Monikulttuurisia rikosuutisia Suomesta (lue ohje alusta)
« Uusin viesti kirjoittanut sancai tänään kello 11:49:31 »
Voe viddu, R. Purra meni ja möläytti ex Twätterissä että asialla ois ollut katujengit:

Purra yhdisti Oulun puukotuksen katu­jengeihin – Epäilty on ääri­oikeistolainen mies

”Keskellä päivää, keskellä kauppakeskusta, nuoren puukotus. Toivottavasti uhri selviää. Katurikollisuuden, jengien ym. kanssa seurataan valitettavasti samaa kehityskulkua kuin muissakin maissa. Hallitus toimii kyllä, mutta on tämä karmeaa, millaista tässäkin maassa jo on!” Purra kirjoitti vielä torstaina viestipalvelu X:ssä.

..............................

Kun epäillyn tausta kävi perjantaina mediassa ilmi, Purra muotoili sanomaansa uudelleen.

”Ääriliikkeitä, huumeita, ryöstöjä, jengejä – ongelmat kasvavat. Turvallisuuden heikkeneminen on otettava vakavasti, rangaistuksia korotettava ja lopetettava hyssyttely kaikenlaisen väkivallan edessä. Oulun uhri 12-vuotias, tekijällä taustaa äärioikeistoliikkeessä, sanoo krp”, Purra kommentoi perjantaina.


https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010499585.html

Vittu mikä möläytys  :facepalm:  Seuraavia puoluekannatuslukuja odotellessa... ei saatana sentään, piti nyt tällainenkin sitten kokea. HELVETTI  >:(
Jos luet ne Purran twiitit HS-lehden otsikoiden sijaan, niin noinhan ei ollut.

Purran sanoin: "Katurikollisuuden, jengien ym. kanssa seurataan valitettavasti samaa kehityskulkua kuin muissakin maissa."

Mitä muuta tämä tapaus on kuin katurikollisuutta? Kyllä siihen Suomessa muitakin ryhmiä syyllistyy kuin maahanmuuttajia, koska esim huumeiden käyttäjät saavat tuolla vaeltaa vapaana. 

Minusta on aika pelottavaa, että nykyään valtamedia onnistuu kiihottamaan jopa puolet Hommaforumista huutamaan Twitter-vasemmiston narratiiveja ja hyökkäämään oikeistopuolueita vastaan.
Sivuja: [1] 2 3 ... 10