HOMMAN KESKUSTELU => Tupa => Aiheen aloitti: Hae-won - 21.09.2021, 20:06:46

Otsikko: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 21.09.2021, 20:06:46
Suomen tulevaisuus ei näytä lupaavalta. Kantaväestö vanhenee. Taloudella ei ole viime vuosina mennyt hääppöisesti. Etelä-Euroopan euromailla on mennyt jopa vielä huonommin kuin Suomella. Tulevaisuudessa eteläisemmät euromaat takuulla vaativat suomalaisilta suurempia tulonsiirtoja. Jopa ilman näitä etelä-Eurooppaan kohdistuvia tulonsiirtoja suomalaisen hyvinvointivaltion rahoitus kohtaa haasteita. Suomessa asuu huonosti työllistyviä humanitaarisia maahanmuuttajia. Maahanmuuttajataustaisten oppimistulokset ovat kantaväestöä jäljessä. Osa maahanmuuttajataustaisista, niin ensimmäisen kuin toisen polven maahanmuuttajista, sortuu rikoksen tielle. Huonosti kotoutuvien maahanmuuttajien ongelmat näyttävät muun Euroopan tavoin periytyvän myöhemmille maahanmuuttajasukupolville. Syrjäisen sijainnin, kylmän ilmaston, heikon palkkatason ja korkean verotuksen sekä tuntemattomuuden vuoksi Suomi ei ole ulkomaalaisille osaajille houkutteleva kohde. On mahdollista, että Suomi on tulevaisuudessa vielä vähemmän houkutteleva kohde työ- ja opiskeluperäisille maahanmuuttajille. Taloudesta ja turvallisuudesta on pidettävä huolta. Ilokseni voin kertoa monen tuntemani maahanmuuttajan tiedostavan tiettyjen maahanmuuttajaryhmien sopeutumisongelmat Euroopassa - eivätkä he pidä näitä sopeutumisongelmaisia maahanmuuttajina minään Suomen vetovoimaa nostavina henkilöinä.

Minulla on kunnia tuntea lukuisia pääkaupunkiseudulla asuvia korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia osaajia. He ovat juuri sellaisia osaajia joita Suomi tarvitsee, kaipaa ja himoitsee. Heitä yhdistää sama asia: he eivät puhu suomea tai ruotsia juuri yhtään. Joukossa on sekä pitkään Suomessa asuneita että vain muutaman vuoden Suomessa asuneita. He eivät koe tarvetta suomen osaamiselle. Englannilla hoituu asiat niin töissä kuin vapaalla. Oikeastaan ainoat tuntemani suomea enemmän opiskelleet ulkomaalaiset ovat he, jotka ovat kokeneet Suomen kansalaisuuden tarpeelliseksi. Kaikilla ulkomaalaisilla ei ole tarvetta Suomen passille. Ylipäätään he eivät koe olevansa suomalaisia Suomessa. He eivät kossun voimalla laula Kari Tapion Olen Suomalaista räkälässä. He eivät kansallispuvussa tavaa Kalevalaa. He voivat arvostaa ja viihtyä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta muutaman miljoonan ihmisen puhumaa marginaalikieltä he eivät näe tarpeelliseksi itselleen.

Nostin esille toisessa aiheessa, kuinka pelkästään Aalto-yliopistossa on 1700 ulkomaalaista maisteriopiskelijaa. Tämä on jo itsessään kohtalainen määrä, mutta kun mukaan lisätään kandidaattiopiskelijat, jatko-opiskelijat ja muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevat, on selvää, että pääkaupunkiseudulla on merkittävä ulkomaalaisten opiskelijoiden väestö. Opetusta on muutettu englannin kieliseksi: Aallossa suurin osa maisteriohjelmista on englanniksi. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälistymisen eteen tekemä työ kantaa hedelmää. Englannin kielellä on saatu houkuteltua lahjakkaita ulkomaalaisia opiskelijoita. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka englannin kielellä voidaan houkutella Suomeen ulkomaalaisia kykyjä.  Voin oman opiskeluaikaisen kokemukseni perusteella kertoa pääkaupunkiseudulla olevan opiskelija-asunnoista koostuvia pihapiirejä, joissa suomalaiset opiskelijat ovat pieni vähemmistö - ja ne siellä asuvat ulkomaalaiset opiskelijat eivät suinkaan puhuneet suomea tai ruotsia.

(Pienimpänä muttei vähäisempänä seikkaina voidaan mainita kansainvälisten opiskelijoiden rikastuttavan suomalaisten kanssaopiskelijoiden elämää. Suomalaiset opiskelijat ja opiskelijattaret ovat varmasti viettäneet monilla tavoin nautinnollista aikaa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.)

Lukija saattaa aprikoida: Suomessa on jo englannilla pärjääviä ulkomaalaisia osaajia, joten miksi vahvistaa englannin asemaa Suomessa? Jotta saisimme enemmän kaivattuja osaajia Suomeen. Maailmalla on mainostettava suomalaisten englannin osaamista. Englanninkielinen varhaiskasvatus on vetovoimatekijä osaajille, joilla on lapsia tai aikeita hankkia lapsia. Yhteistyön viranomaisten on sujuttava englanniksi ilman mitään ongelmia. Englanti on osaajien houkuttelemisessa matalalla roikkuva hedelmä.

Myös jatkossa voidaan vaatia välttävää suomen tai ruotsin osaamista kansalaisuuden ehtona, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Muutoksen tuulet puhaltavat. Suomen suurimman kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ehdotti Suomen pääkaupungin muuttamista englannin kieliseksi. Espoo ja Vantaa ovat kieliasiassa jo edenneet. Englannin aseman vahvistaminen Suomessa ei enää ole mitään anglofiilistä teoriaa, vaan se on totisinta totta.

Aihe voi olla tunteita herättävä. Erityisesti englantia osaamattomat suomalaiset voivat verhota pelkonsa aggressioksi. Heille suosittelen kieliopintoja ja avaraa mieltä. Huoli pois: peruspalvelut ovat toki jatkossakin saatavilla suomeksi. Pidetään samalla huoli suomen kielestä, niin hyvä tulee. Luodaan positiivista henkeä ja koheesiota suomenkielisten kesken. Pidetään kaikki suomea puhuvat ihmiset mukana eikä anneta kenenkään syrjäytyä, niin ei englannin kielikään ole uhka. Erityisesti syrjäseuduilla jatkossakin pärjännee suomella ihan mainiosti.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tabula Rasa - 21.09.2021, 20:34:09
Millä tapaa nuo maisterit hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa? Minun nähdäkseni ongelma on että koulutus ja muu nuorisokenttä on rakennettu  paljon isommalle väkimäärälle jolloin jos oppilaat loppuu, koulu pitäisi sulkea ja myydä muuhun käyttöön sen sijaan että maksaa ulkomaalaisille siitä että opiskelevat suomessa. Lisäksi kyseenalaistan ylipäänsä englanniksi tarjotun koulutuksen mielekkyyden julkisrahoitteisesti. Sen tarve suomalaiselle yhteiskunnalle on ainoastaan suomessa marginaalisen pienillä erikoisaloilla joissa kotimaista osaamista ei käytännössä juuri ole.

Yksinkertaisesti monikulttuurinen ja muun kuin suomenkielinen suomi ei ole enää suomi vaan pohjoinen maapläntti kielipuolista ja juuretonta väkeä. Mikäli ko henkilöt olisivat oikeasti taitavaa väkeä, niin 80%+ oppii auttavasti peruskielitaidon vuodessa ja tyydyttävän tason parissa. Myös vakavan keskustelun paikka tulisi olla mikäli SUOMEN pääkaupungissa puhutaan niin vähän kantakieltä ettei sitä opi enää ihmisten kanssa peruselämisen yhteydessä. Ne tutut ketkä lähteneet maailmalle ovat oppineet italiat, japanit ja saksat varsin hyvälle tasolle muuteman työvuoden sisään, joten ihmettelen kovasti mikä estää kieltä oppimasta ja mihin muka englannin aseman vahvistamista tarvittaisiin mikäli se jo nyt toimii ilman ongelmia?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Golimar - 21.09.2021, 20:53:45
Vaihdetaan suomen kieli pidginiksi, siitähän se kasvuloikka uudelle tasolle syntyy.

Lainaus
X

Here are 20 examples of Nigerian pidgin.

How you dey?
This is pidgin for 'How are you?' With friends, you can also say:

How na?
How far/body?
You can respond by saying:

I dey (I am fine)
I dey Kampe (I am doing well)
You too much
This is pidgin for:

You are far too kind.
Thank you.
Good job!
I wan Chop or I dey H
Unlike the English word, 'chop' which implies that something is being sliced or hacked; in pidgin it means 'food'. So 'I wan Chop' or 'I dey H' means 'I want to eat' or 'I am hungry.'

To show that you are extremely hungry, you can say:

Hunger dey tear my belle.
Hunger wan kill me.
When you hear, 'You don chop up?' the speaker means 'You are prospering or have put on some weight.'

Dis food sweet well, well
This phrase means 'This meal is delicious'. You can also say 'Dis food sweet no be small.'

K-leg
The situation or topic is either suspicious or untrue.

For instance, one could say: ‘You sure of dis tin wey you dey talk so? Dis matter get k-leg.’

It means, ‘Are you sure of what you are saying? This doesn’t seem true.’

E be like film
This phrase is used to express incredulity, especially when reporting a scenario, movie or circumstance.

For instance, a person reporting an accident that happened quickly could say:

'di way wey di car tumble ern, e be like film!’ meaning ‘the way the car tumbled was just like in the movies, or incredible.’

Sometimes we switch it with ‘e be like magic.’

Abi?
This means ‘Right?’ or 'Isn’t it?'

For example, if you're shopping for lemons you might say: ‘Dis bag na lemon green e be, abi?’

It means: 'The shade of green on this bag is lemon green, right?’

Na so/Na so?
This means 'It is so' or 'I concur/ is that so?

‘No be so’ means ‘It is not so.’

‘I no gree’ means ‘ I disagree.’

For instance, you could ask: ‘No so dem dey fry meat, abi?

It means: ‘This is how meat is fried, right?’ Someone could answer saying ‘na so’, meaning ‘yes’ or even say ‘ern-ern, na so?’ if they are not sure of the answer.

Notin Spoil
‘Notin spoil’ means ‘all is well.’

If for instance you were in the kitchen, cooking with a friend, then you both step out for a bit and realise that the meal is burning, then one person runs off to check, you might have this conversation:

You: ‘Di food burn?’ or ‘notin spoil abi?’ meaning ‘ did the meal burn?’

Response: ‘E burn small, but notin spoil.’ Meaning ‘Yes, it did but not enough to ruin it’ but if he simply says ‘Notin spoil’ it means ‘All is well, the meal is intact.’

Gbam!
This is a response that means 'exactly or precisely.'

You can use the suffix '–solutely' from the word 'absolutely' to create 'Gbamsolutely', which is used in more sophisticated circles.

Abeg
This simply means 'Please.'

You could say, 'Abeg come chop food' which is an invitation to a meal. It means ‘Please, come and join me.’

I no get
‘I no get anytin to tell you’ means, 'I have nothing to say to you' or 'I have no words.'

If you're shopping you might say ‘I no get basket of tomatoes for house.’ This means, ‘I don’t have a basket of tomatoes at home.’

Go Slow
This means 'Traffic Jam.’ You will hear people say things like ‘Go slow hold me as I dey com.' It means ‘On my way here, I was help up in a traffic jam.’

Comot
This could mean 'go', 'leave', or 'get out!'

Make we comot (Let us go out)
Comot from dia ( leave)
Comot! (Get out!)
Dey
This is the pidgin form of the verb 'to be'.

For example, ‘You too dey tear head!’ means ‘you are too quarrelsome or short-tempered.’

‘Tear head’ means angry or quarrelsome.

Wetin?
This means 'What?'

While wetin dey happen?' means 'What is going on?'

I Sabi
'I know', or 'I understand.'

Wahala
Wahala means 'Trouble', and its meaning can change depending on context.

When someone says 'No wahala, they could mean 'Yes' or 'No problem'.

The flip side is 'Wahala dey o', meaning there is a problem. It is rare for this word to stand alone, except to express surprise at a disconcerting situation.

'Gbege' and 'Yawa' also mean 'trouble'.

God don butter my bread
God has answered my prayers.

X

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/nigerian-pidgin-words-phrases (https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/nigerian-pidgin-words-phrases)
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tabula Rasa - 21.09.2021, 20:59:07
Miksei samantien siirrytä digiaikaan ja vaihdeta binääriksi?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: IDA - 21.09.2021, 21:30:45
Aihe voi olla tunteita herättävä. Erityisesti englantia osaamattomat suomalaiset voivat verhota pelkonsa aggressioksi. Heille suosittelen kieliopintoja ja avaraa mieltä. Huoli pois: peruspalvelut ovat toki jatkossakin saatavilla suomeksi. Pidetään samalla huoli suomen kielestä, niin hyvä tulee. Luodaan positiivista henkeä ja koheesiota suomenkielisten kesken. Pidetään kaikki suomea puhuvat ihmiset mukana eikä anneta kenenkään syrjäytyä, niin ei englannin kielikään ole uhka. Erityisesti syrjäseuduilla jatkossakin pärjännee suomella ihan mainiosti.

Aiheen ei tarvitse välttämättä herättää tunteita lainkaan. Se on ihan rationaalisesti osoitettavissa puhtaaksi puolikieliseksi roskaksi. Itse kirjoittajakaan ei olisi osannut kirjoittaa sitä englanniksi niiin, että se ei olisi herättänyt englantia äidinkielenään puhuvissa säälinsekaista huvitusta.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Histon - 21.09.2021, 21:40:14
Tämä YLE:n tuore juttu sopii tähän keskustelunavaukseen kuin nyrkki silmään.

https://yle.fi/uutiset/3-12108445

Lainaus
Teknologiateollisuus pelkää Suomen näivettyvän osaajapulaan – Nokia: Jos emme saa työvoimaa, työt tehdään sitten muualla

Teknologiateollisuuden mukaan tuleva osaajapula ratkaistaan työperäisellä maahanmuutolla. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuspäällikön mukaan Suomessa työnantajat ovat ehkä tottuneet siihen, että koulujärjestelmä tuottaa valmista työvoimaa.
[...]
Nokialla on käsillään herkullinen kasvun paikka 5G-teknologian alkuvaiheessa. Edessä voi häämöttää entistä parempi mobiililaajakaista, esineiden ja asioiden internet ja ties mitä muuta, mutta osaajapula huolettaa Nokian Suomen maajohtajaa Tommi Uittoa.

Edellisen kolmen vuoden aikana Nokia on palkannut Suomessa noin 1 200 vakinaista työntekijää pääasiassa tutkimus- ja tuotekehitykseen. Tänä vuonna haettavaksi tuli 500 työpaikkaa, mutta niistä vielä parisataa on Uiton mukaan täyttämättä.
[...]
Nokia ei ole yksin. Alan työmarkkinajärjestön Teknologiateollisuus ry:n tuoreen selvityksen mukaan teknologia-alan yrityksiin tarvitaan 130 000 uutta työntekijää seuraavan kymmenen vuoden aikana. Puolet 130 000:sta selittyy eläköitymisellä, puolet odotetulla kasvulla.

Pulaa on tietenkin digiosaajista, mutta kasvavaa tarvetta olisi myös vähähiilisyyden, kiertotalouden ja ilmastoteemojen osaajille. Vajetta on myös niin sanotusti tavallisista ammattilaisista, kuten hitsareista tai robotin käytön osaajista konepajateollisuudessa.
[...]
Teknologiateollisuus esitteli selvitystä tiistaina tiedotustilaisuudessa. Osaajapulan ratkaisuiksi ehdotettiin koulutuspaikkojen lisäämistä, täsmäkoulutusta ja myös sen varmistamista, että opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun ja valmistuvat.

Yli muiden teemojen nousi kuitenkin työperäinen maahanmuutto – tai Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntysen sanoin työhön johtava maahanmuutto.

– Olemme alkaneet puhua hieman laajemmasta termistä. Tulipa henkilö Suomeen työn tai koulutuksen takia, puolisona tai lapsena, niin näemme tärkeänä, että jonkin ajan kuluttua hän työllistyy ja tekee suomalaisen yhteiskunnan eteen työtä, Pöntynen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomen nykyinen hallitus on lupautunut nopeuttamaan työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja. Eduskunnan käsittelyssä on nyt esitys D-viisumista, joka helpottaisi aluksi ainakin erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien maahanmuuttoa.

Se yksinään ei Teknologiateollisuudelle riitä.

– Lisäksi tarvitsemme vahvasti parempaa kotouttamista. Se vaatii varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tarjoamista esimerkiksi englannin kielellä, eikä siihen ole vielä tartuttu, Pöntynen toteaa.
[...]
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hjuu Hefnöö - 21.09.2021, 22:14:19

Minulla on kunnia tuntea lukuisia pääkaupunkiseudulla asuvia korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia osaajia. He ovat juuri sellaisia osaajia joita Suomi tarvitsee, kaipaa ja himoitsee. Heitä yhdistää sama asia: he eivät puhu suomea tai ruotsia juuri yhtään. Joukossa on sekä pitkään Suomessa asuneita että vain muutaman vuoden Suomessa asuneita. He eivät koe tarvetta suomen osaamiselle. Englannilla hoituu asiat niin töissä kuin vapaalla. Oikeastaan ainoat tuntemani suomea enemmän opiskelleet ulkomaalaiset ovat he, jotka ovat kokeneet Suomen kansalaisuuden tarpeelliseksi. Kaikilla ulkomaalaisilla ei ole tarvetta Suomen passille. Ylipäätään he eivät koe olevansa suomalaisia Suomessa. He eivät kossun voimalla laula Kari Tapion Olen Suomalaista räkälässä. He eivät kansallispuvussa tavaa Kalevalaa. He voivat arvostaa ja viihtyä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta muutaman miljoonan ihmisen puhumaa marginaalikieltä he eivät näe tarpeelliseksi itselleen.

Eli kuvasit siis normi expatin. Kuten sanoit expat vaan “viihtyy” jossain, mutta heti kun tulee parempi tarjous tai vähän kovempi syysmyrsky niin nää expatit lähtee ensimmäisenä häntä koipien välissä lipettiin. Tämä on on ihan sallittua, mutta näistä viihtyjistä kannattaa tosiaan pitää erillään ne miehet ja naiset, eli nää kossun voimalla laulavat suomalaiset, jotka sotivat tämän maan puolesta ja nostivat sen raa’alla työllä pohjamudista yhdeksi maailman parhaista valtioista, jotta nyt täällä saa käydä viihtymässä niinkin sivistymättömiä “osaajia”, jotka eivät 10 vuoden oleskelunkaan jälkeen pysty opettelemaan yhtään suomea tai ehkä vielä pahempi edes ymmärrä miksi sen opettelu on tarpeellista.

Nostin esille toisessa aiheessa, kuinka pelkästään Aalto-yliopistossa on 1700 ulkomaalaista maisteriopiskelijaa. Tämä on jo itsessään kohtalainen määrä, mutta kun mukaan lisätään kandidaattiopiskelijat, jatko-opiskelijat ja muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevat, on selvää, että pääkaupunkiseudulla on merkittävä ulkomaalaisten opiskelijoiden väestö. Opetusta on muutettu englannin kieliseksi: Aallossa suurin osa maisteriohjelmista on englanniksi. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälistymisen eteen tekemä työ kantaa hedelmää. Englannin kielellä on saatu houkuteltua lahjakkaita ulkomaalaisia opiskelijoita. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka englannin kielellä voidaan houkutella Suomeen ulkomaalaisia kykyjä.  Voin oman opiskeluaikaisen kokemukseni perusteella kertoa pääkaupunkiseudulla olevan opiskelija-asunnoista koostuvia pihapiirejä, joissa suomalaiset opiskelijat ovat pieni vähemmistö - ja ne siellä asuvat ulkomaalaiset opiskelijat eivät suinkaan puhuneet suomea tai ruotsia.

Kyllä se houkutteleva tekijä on maksuton opiskelu. Englanninkielisiä ohjelmia kun on lähes kaikkialla muuallakin. Englanninkieliset ohjelmat ainakin maisteritasolla ja varsinkin tietyillä aloilla ovat ihan järkevä juttu, mutta ulkomailta tulleille tulee olla lukukausimaksu. Suomalaisten veronmaksajien tehtäviin ei kuulu kouluttaa ulkomaalaisia, joiden tarkoitus on ottaa hölmöläisiltä löysät rahat pois ja lähteä samantien muualla.

Lukija saattaa aprikoida: Suomessa on jo englannilla pärjääviä ulkomaalaisia osaajia, joten miksi vahvistaa englannin asemaa Suomessa? Jotta saisimme enemmän kaivattuja osaajia Suomeen. Maailmalla on mainostettava suomalaisten englannin osaamista. Englanninkielinen varhaiskasvatus on vetovoimatekijä osaajille, joilla on lapsia tai aikeita hankkia lapsia. Yhteistyön viranomaisten on sujuttava englanniksi ilman mitään ongelmia. Englanti on osaajien houkuttelemisessa matalalla roikkuva hedelmä.

Myös jatkossa voidaan vaatia välttävää suomen tai ruotsin osaamista kansalaisuuden ehtona, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Muutoksen tuulet puhaltavat. Suomen suurimman kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ehdotti Suomen pääkaupungin muuttamista englannin kieliseksi. Espoo ja Vantaa ovat kieliasiassa jo edenneet. Englannin aseman vahvistaminen Suomessa ei enää ole mitään anglofiilistä teoriaa, vaan se on totisinta totta.

Aihe voi olla tunteita herättävä. Erityisesti englantia osaamattomat suomalaiset voivat verhota pelkonsa aggressioksi. Heille suosittelen kieliopintoja ja avaraa mieltä. Huoli pois: peruspalvelut ovat toki jatkossakin saatavilla suomeksi. Pidetään samalla huoli suomen kielestä, niin hyvä tulee. Luodaan positiivista henkeä ja koheesiota suomenkielisten kesken. Pidetään kaikki suomea puhuvat ihmiset mukana eikä anneta kenenkään syrjäytyä, niin ei englannin kielikään ole uhka. Erityisesti syrjäseuduilla jatkossakin pärjännee suomella ihan mainiosti.

Sori, mutta yllä kuvattu on pelokkaan kaverin mentaliteetti eli sellaisen jolta puuttuu itsekunnioitus ja siitä syystä kukaan ei myöskään kunnioita tämmöistä kaveria, vaan ulkomailla sille naureskellaan. Suomalaisten veronmaksajien tehtävä ei ole tukea pääkaupunkiseudun muuttamista englanninkieliseksi enklaaviksi saatikka englanninkielen virallistamista Suomessa. Kieli on yksi oleellisimmista osista suomalaista kulttuuria ja jos sen asemaa on valmis heikentämään, jotta saa jonkun verran enemmän kaiken palvelun englanniksi vaativia ulkomaisia “osaajia”, jotka lähtevät lipettiin heti jos edes näyttää siltä, että heidän pitäisi uhrata jotain Suomen eteen, niin otan kyllä todella osaa. Lievästi sanottuna halvalla menee. Kyse on tietysti arvovalinnasta. Joko englanti on virallinen kieli Islannissa? Miksi Suomi ei Ruotsin tai Venäjän vallan aikana ottanut käyttöön ruotsia tai venäjää? Oltaisiin saatu enemmän osaajia Ruotsista ja Venäjältä, jos rahvaillekkin olisi opetettu ruotsia tai venäjää.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 02.10.2021, 00:25:22
Ilahduttava nähdä aiheen synnyttäneen keskustelua. Aihe herätti hommalaisissa huolia ja murheita, mikä ei ole lainkaan yllättävää. Pyrin tässä lievittämään näitä pelkoja.  Osa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvista ei välttämättä tajua, kuinka paljon pääkaupunkiseudulla on suomea ja ruotsia puhumattomia ihmisiä.


Millä tapaa nuo maisterit hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa?
He tuovat suomalaiseen yhteiskuntaan paljon kaivattua osaamista. Pienimpänä muttei vähäisempänä seikkaina voidaan mainita heidän rikastuttavan suomalaisten kanssaopiskelijoiden elämää. Suomalaiset opiskelijat ja opiskelijattaret ovat varmasti monilla tavoin nauttineet kansainvälisten opiskelijoiden kanssa vietetystä ajasta.

Elinkeinoelämässä on huomattu kansainvälisten opiskelijoiden potentiaali. "Murto myöntää, että huippuosaajien ankkurointi Suomeen on vaikea tehtävä. Hän pitääkin kansainvälistymisessä helpompana askeleena integroida suomalaiseen työelämään kansainvälisiä opiskelijoita, joista nykyisellään vain pieni osa jää maahan valmistumisensa jälkeen."

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/talouskonservatismi-koki-pistetappion-varman-risto-murto-pitaa-kotimaista-eu-keskustelua-nurkkakuntaisena/


Mikäli ko henkilöt olisivat oikeasti taitavaa väkeä, niin 80%+ oppii auttavasti peruskielitaidon vuodessa ja tyydyttävän tason parissa.
He ovat taitavaa väkeä. Syy miksi he eivät opi suomea on se, etteivät he ole nähneet syytä oppia sitä.

Itse asiassa tuntemani suomea osaavat maahanmuuttajat tuppaavat olemaan matalamman koulutustason maahanmuuttajia. Heillä onkin hyvä syy opiskella suomea: kansalaisuus. Monelle osaajalle Suomen kansalaisuus ei ole yhtä tärkeä asia kuin heille.


Myös vakavan keskustelun paikka tulisi olla mikäli SUOMEN pääkaupungissa puhutaan niin vähän kantakieltä ettei sitä opi enää ihmisten kanssa peruselämisen yhteydessä.
Ei Helsingissä tietenkään opi suomea, jos sitä ei tarvitse.

Ne tutut ketkä lähteneet maailmalle ovat oppineet italiat, japanit ja saksat varsin hyvälle tasolle muuteman työvuoden sisään, joten ihmettelen kovasti mikä estää kieltä oppimasta ja mihin muka englannin aseman vahvistamista tarvittaisiin mikäli se jo nyt toimii ilman ongelmia?
Italiassa, Saksassa ja varsinkin Japanissa paikalliset puhuu huonompaa englantia kuin suomalaiset. Lisäksi kyseisiä kieliä puhutaan paljon enemmän kuin suomea, mikä motivoi opiskeluun.

Pari viikkoa sitten eräs Suomessa asuva japanilainen totesi twitterissä, että kun suomalaiset sanovat etteivät he puhu englantia, se tarkoittaa etteivät he puhu täydellistä englantia. Japanilaisten sanoessa saman he tarkoittavat etteivät he oikeasti puhu englantia.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 02.10.2021, 00:26:57
Aihe voi olla tunteita herättävä. Erityisesti englantia osaamattomat suomalaiset voivat verhota pelkonsa aggressioksi. Heille suosittelen kieliopintoja ja avaraa mieltä. Huoli pois: peruspalvelut ovat toki jatkossakin saatavilla suomeksi. Pidetään samalla huoli suomen kielestä, niin hyvä tulee. Luodaan positiivista henkeä ja koheesiota suomenkielisten kesken. Pidetään kaikki suomea puhuvat ihmiset mukana eikä anneta kenenkään syrjäytyä, niin ei englannin kielikään ole uhka. Erityisesti syrjäseuduilla jatkossakin pärjännee suomella ihan mainiosti.

Aiheen ei tarvitse välttämättä herättää tunteita lainkaan. Se on ihan rationaalisesti osoitettavissa puhtaaksi puolikieliseksi roskaksi. Itse kirjoittajakaan ei olisi osannut kirjoittaa sitä englanniksi niiin, että se ei olisi herättänyt englantia äidinkielenään puhuvissa säälinsekaista huvitusta.
Viestisi perusteella on ilmeistä, että aihe herätti sinussa suuria tunteita. Antamasi väärä todistus minun englannin osaamisesta on siitä selvä merkki. Sinun ei kannata olla huolissani siitä, kuinka minulta luonnistuu kommunikointi englantia äidinkielenään puhuvien kanssa, sillä se kyllä luonnistuu aivan mainiosti. :-)

Yleisesti annan sellaisen vinkin, että kannattaa olla olettamatta liikoja muista keskustelijoista. Olen internetissä törmännyt jo tarpeeksi elämänsä esson baarissa viettäneisiin keski-ikäisiin ukkoihin, jotka luulevat kaikkien muiden keskustelijoiden olevan samanlaisia kuin he itse. Kun ei ole hoksnokkapäätä eikä laajaa elämänkokemusta, niin sitä automaattisesti saattaa kuvitella muiden internetin käyttäjien olevan samanlaisia kuin itse on. Sellainen oletus on kuitenkin virheellinen eikä kerro muusta kuin olettajan ahtaasta maailmankuvasta.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 02.10.2021, 00:34:00
Tämä YLE:n tuore juttu sopii tähän keskustelunavaukseen kuin nyrkki silmään.

https://yle.fi/uutiset/3-12108445

Lainaus
Teknologiateollisuus pelkää Suomen näivettyvän osaajapulaan – Nokia: Jos emme saa työvoimaa, työt tehdään sitten muualla

Teknologiateollisuuden mukaan tuleva osaajapula ratkaistaan työperäisellä maahanmuutolla. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuspäällikön mukaan Suomessa työnantajat ovat ehkä tottuneet siihen, että koulujärjestelmä tuottaa valmista työvoimaa.
[...]
Nokialla on käsillään herkullinen kasvun paikka 5G-teknologian alkuvaiheessa. Edessä voi häämöttää entistä parempi mobiililaajakaista, esineiden ja asioiden internet ja ties mitä muuta, mutta osaajapula huolettaa Nokian Suomen maajohtajaa Tommi Uittoa.

Edellisen kolmen vuoden aikana Nokia on palkannut Suomessa noin 1 200 vakinaista työntekijää pääasiassa tutkimus- ja tuotekehitykseen. Tänä vuonna haettavaksi tuli 500 työpaikkaa, mutta niistä vielä parisataa on Uiton mukaan täyttämättä.
[...]
Nokia ei ole yksin. Alan työmarkkinajärjestön Teknologiateollisuus ry:n tuoreen selvityksen mukaan teknologia-alan yrityksiin tarvitaan 130 000 uutta työntekijää seuraavan kymmenen vuoden aikana. Puolet 130 000:sta selittyy eläköitymisellä, puolet odotetulla kasvulla.

Pulaa on tietenkin digiosaajista, mutta kasvavaa tarvetta olisi myös vähähiilisyyden, kiertotalouden ja ilmastoteemojen osaajille. Vajetta on myös niin sanotusti tavallisista ammattilaisista, kuten hitsareista tai robotin käytön osaajista konepajateollisuudessa.
[...]
Teknologiateollisuus esitteli selvitystä tiistaina tiedotustilaisuudessa. Osaajapulan ratkaisuiksi ehdotettiin koulutuspaikkojen lisäämistä, täsmäkoulutusta ja myös sen varmistamista, että opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun ja valmistuvat.

Yli muiden teemojen nousi kuitenkin työperäinen maahanmuutto – tai Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntysen sanoin työhön johtava maahanmuutto.

– Olemme alkaneet puhua hieman laajemmasta termistä. Tulipa henkilö Suomeen työn tai koulutuksen takia, puolisona tai lapsena, niin näemme tärkeänä, että jonkin ajan kuluttua hän työllistyy ja tekee suomalaisen yhteiskunnan eteen työtä, Pöntynen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomen nykyinen hallitus on lupautunut nopeuttamaan työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja. Eduskunnan käsittelyssä on nyt esitys D-viisumista, joka helpottaisi aluksi ainakin erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien maahanmuuttoa.

Se yksinään ei Teknologiateollisuudelle riitä.

– Lisäksi tarvitsemme vahvasti parempaa kotouttamista. Se vaatii varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tarjoamista esimerkiksi englannin kielellä, eikä siihen ole vielä tartuttu, Pöntynen toteaa.
[...]
Hyvä nosto. Suomi tarvitsee ulkomaisia osaajia. Tässä ulkomaalaiset opiskelijat voivat olla keskeisessä roolissa, jos Suomi oppii hyödyntämään heidän potentiaaliaan paremmin. Haluammeko säilyttää hyvinvointivaltion? Siitä tässä on kyse.

Kannattaa muistaa, että suomalaisten oppimistulokset ovat laskussa. Opetusministeri Anderssonin aikana on kuulunut huonoja uutisia koulumaailmasta: levottomuutta, "koronan aiheuttamia" joukkotappeluita, opettajat uupuvat työtaakkansa alle... Jos emme kykene kouluttamaan suomalaisia nuoria, niin sitä suuremmalla syyllä tarvitsemme ulkomaalaisia osaajia. 

Minä luotan Teknologiateollisuuden arvioon. Englannin kielen on oltava keskeisessä asemassa, mikäli haluamme Suomeen ulkomaalaisia osaajia.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 02.10.2021, 00:38:17
Tästä aiheesta on ennenkin ollut keskustelua. Tosiasia kuitenkin on, piti siitä tai ei, että Suomessa pystyy elämään englanniksi vuosikausia. Olen sen mm omalla työpaikallani todistanut.

No, on tietenkin eroa että onko kyseessä suuryritys vai jokin Reiskan autokorjaamo mutta ymmärtänette mitä tarkoitan.

Ilmeisesti tilanne on sama muissakin Pohjoismaissa mutta yritäpä elää koko elämäsi englanniksi esim Saksassa tai Ranskassa. Ei muuten onnistuisi.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 02.10.2021, 00:39:24
Sori, mutta yllä kuvattu on pelokkaan kaverin mentaliteetti eli sellaisen jolta puuttuu itsekunnioitus ja siitä syystä kukaan ei myöskään kunnioita tämmöistä kaveria, vaan ulkomailla sille naureskellaan.
Tämä on höpöhöpöä. Itsekunnioitusta minulla on aivan riittävästi, eikä minulle myöskään naureskella ulkomailla. Koska minulla on itsekunnioitusta riittävästi, en pelkää erilaisia kieliä puhuvia ihmisiä.

Suomalaisten veronmaksajien tehtävä ei ole tukea pääkaupunkiseudun muuttamista englanninkieliseksi enklaaviksi saatikka englanninkielen virallistamista Suomessa. Kieli on yksi oleellisimmista osista suomalaista kulttuuria ja jos sen asemaa on valmis heikentämään, jotta saa jonkun verran enemmän kaiken palvelun englanniksi vaativia ulkomaisia “osaajia”, jotka lähtevät lipettiin heti jos edes näyttää siltä, että heidän pitäisi uhrata jotain Suomen eteen, niin otan kyllä todella osaa. Lievästi sanottuna halvalla menee. Kyse on tietysti arvovalinnasta.
Kyse ei tietenkään ole englannin kielisestä enklaavista eikä sellaista ole näköpiirissä maahanmuuttajien nykyisillä määrillä. Pikemminkin on kyse siitä, että hyödynnettäisiin paremmin suomalaisten kohtuullisen hyvää englannin osaamista.

Suomen kieli tuskin kuihtuu seuraavien vuosikymmenien aikana, mutta englannin kielen tullee ottamaan suuremman roolin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomen kielen oppiminen on varmasti paikallaan matalan koulutustason maahanmuuttajilla, jotka sitä tarvitsevat työpaikoillaan ja ehkä muuallakin. En vastusta tätä. Uskon matalamman koulutustason maahanmuuttajien haluavan Suomen kansalaisuuden, mikämyös toimii motivaattorina suomen tai ruotsin opiskeluun.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tabula Rasa - 02.10.2021, 00:51:31
Hyvä nosto. Suomi tarvitsee ulkomaisia osaajia. Tässä ulkomaalaiset opiskelijat voivat olla keskeisessä roolissa, jos Suomi oppii hyödyntämään heidän potentiaaliaan paremmin. Haluammeko säilyttää hyvinvointivaltion? Siitä tässä on kyse.

Kannattaa muistaa, että suomalaisten oppimistulokset ovat laskussa. Opetusministeri Anderssonin aikana on kuulunut huonoja uutisia koulumaailmasta: levottomuutta, "koronan aiheuttamia" joukkotappeluita, opettajat uupuvat työtaakkansa alle... Jos emme kykene kouluttamaan suomalaisia nuoria, niin sitä suuremmalla syyllä tarvitsemme ulkomaalaisia osaajia. 

Minä luotan Teknologiateollisuuden arvioon. Englannin kielen on oltava keskeisessä asemassa, mikäli haluamme Suomeen ulkomaalaisia osaajia.

Nuo ongelmanaiheuttajat ovat vasemmistoaktivistit ja matut. Ja syyt ovat niiden idologiassa, eli oppilasaineksessa. Kehitysvammaisesta ei tule tohtoria muuten kuin vasemmiston propagandassa. Potentiaalimme hyödyntäminen on kiinni nimenomaan siitä että osaavat saisivat tarvittua tukea kasvuaan kohti korkean tuottavuuden työtä.

Kehitysvammatason tulonsiirtomatujen ja omaan sänkyyn paskovien vasurien koulutus on mitä suurinta resurssien hukkaa ja tuollaisten asennevammojen yhteismitallista opetustarjontaa eli suomeksi niiden opinhaluisten koulunkäynnin pilaamista tulisi vähentää ja asennevammaiset viskata pihalle kaikista koululaitoksista, niin oppilas kuin opettajapuolella. Sosiaalietuudet voisi sitoa peruskoulun riittävällä tasolla suorittamiseen tai vaihtoehtoisesti täysi-ikäisyyden rajaksi ja samalla omaan päätösvaltaan kykenevän rajaksi tuo. Kallukoulut tms ei huvita laitokset ihan erikseen ja sen verran heikkotasoisiksi etteivät houkuta ketään. Toki vaatisi sen että koulussa kenkää tulisi perseilystä ihan hiton paljon helpommin kuin nyt ja sitä hoidettaisiin ihan muuten kuin nykyisellä armovitosilla ilman minkäänlaista osaamista-touhuilla. Toiselta luokalta ei tule päästä enää pois ilman lukutaitoa ja vaaditut lasku, yms luonnontiedeainetasot on helppo laatia ja noudattaa.

Nuo ulkomaiset osaajat ovat juurikin näitä kehitysmaamatuja joita kiinnostaa lähinnä helppo raha. Oikeasti osaavat eivät tule tänne koska saavat moninkertaisen rahan ja hyvinvoinnin samalla osaamisella muualta. Nokioiden ja muiden ainoa ongelma on etteivät voi kilpailla eunkiinalaisten(eli jonnekin italiaan kuskatun kiinalaisorjatyövoiman) tms ihmissalakuljettajien polkemien kehitysmaapalkkojen kanssa rehellisillä keinoin, jolloin vapaan liikkuvuuden neljästä peruspilarista on jo työvoiman liikkuvuus selkeästi sitä ihtiään ja vahvasti. Joten jos valitsevat kilpailla kehitysmaaorjilla niin silloin en näe mitään moraalista ongelmaa pistää kiinni sellaiset puljut. Talous jossa ei kannata normaalilla palkalla tehdä, on paskottu niin perusteellisesti ettei sellaisella yrityksellä tai sen taustavoimilla tulisi olla mitään asiaa vapaille markkinoille.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tabula Rasa - 02.10.2021, 00:59:04
Ilahduttava nähdä aiheen synnyttäneen keskustelua. Aihe herätti hommalaisissa huolia ja murheita, mikä ei ole lainkaan yllättävää. Pyrin tässä lievittämään näitä pelkoja.  Osa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvista ei välttämättä tajua, kuinka paljon pääkaupunkiseudulla on suomea ja ruotsia puhumattomia ihmisiä.


Millä tapaa nuo maisterit hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa?
He tuovat suomalaiseen yhteiskuntaan paljon kaivattua osaamista. Pienimpänä muttei vähäisempänä seikkaina voidaan mainita heidän rikastuttavan suomalaisten kanssaopiskelijoiden elämää. Suomalaiset opiskelijat ja opiskelijattaret ovat varmasti monilla tavoin nauttineet kansainvälisten opiskelijoiden kanssa vietetystä ajasta.

Elinkeinoelämässä on huomattu kansainvälisten opiskelijoiden potentiaali. "Murto myöntää, että huippuosaajien ankkurointi Suomeen on vaikea tehtävä. Hän pitääkin kansainvälistymisessä helpompana askeleena integroida suomalaiseen työelämään kansainvälisiä opiskelijoita, joista nykyisellään vain pieni osa jää maahan valmistumisensa jälkeen."

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/talouskonservatismi-koki-pistetappion-varman-risto-murto-pitaa-kotimaista-eu-keskustelua-nurkkakuntaisena/

Kulttuurin rikastus oli jotain mikä todettiin jo paskapuheeksi 20-30v sitten jolloin sen levyn soittaminen tekee sinusta trollin. Olen sekä koti että ulkomaisen opiskelijaköörin kanssa viettänyt aikaa ja kotimainen on ollut ylivoimaisesti kykenevämpää mitä tulee yliopisto/amktasolle. Näihin syrjemmässä oleviin yliopistoihin tulee lähinnä sitä sakkia mikä ei kelpaa muualle tai tulee ilmaisen koulutuksen perässä. Se että suomalaiset=suomalainen yhteiskunta hyötyvät tarkoittaa että viivan alle jää tuloja, eikä ryyppyreissuja saksalaisin viinoin. Ulkkari ei jää koska jos osaamista on se häipyy moninkertaisten palkkojen perään muualle. Ja ne joilla ei osaamista ole liittyvät siihen vassarien ikuisuusopiskelijaelämänkallulaumaan joka eroaa nistien porukasta lähinnä siinä että on jotain yrittävinään nimellisesti. Eli eivät tule hyödyttämään yhteiskuntaa missään tapauksessa, jolloin korkeakoulutusten englanninkielisistä tutkinnoista pitäisi poistaa kaikki ilmaiseksi ulkomaisille tarjottava koulutus ja rahat siirtää kovien aineiden opetuksen tasoon.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hamsteri - 02.10.2021, 01:16:17
Lainaus
Kannattaa muistaa, että suomalaisten oppimistulokset ovat laskussa. Opetusministeri Anderssonin aikana on kuulunut huonoja uutisia koulumaailmasta: levottomuutta, "koronan aiheuttamia" joukkotappeluita, opettajat uupuvat työtaakkansa alle... Jos emme kykene kouluttamaan suomalaisia nuoria, niin sitä suuremmalla syyllä tarvitsemme ulkomaalaisia osaajia.

Suomalaisten oppimistulokset on samat kuin aina ennenkin. Mediaania tosin laskee Suomeen rahdatut "ulkomaalaiset osaajat" kuten neekerit.

Meidän kannattaa siirtää suomalaiset nuoret Taiwaniin ja jättää matut, kaikki jotka äänestävät vasemmistoa ja neekerit keskenään.

Sää paranee, Taiwanin Pisa tulokset paranee ja kaikki on tyytyväisiä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Roope - 02.10.2021, 01:54:47
Suomalaisten oppimistulokset on samat kuin aina ennenkin. Mediaania tosin laskee Suomeen rahdatut "ulkomaalaiset osaajat" kuten neekerit.

Ei ihan noinkaan. Esimerkiksi Pisa-testien alamäki johtuu vain osaksi suoraan maahanmuuttajien osuuden kasvusta. Suomalaisten oppimistulokset laskevat, mutta se johtuu muun muassa siitä, että resursseja suunnataan Suomeen rahdatuille "ulkomaalaisille osaajille".
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Eino P. Keravalta - 02.10.2021, 08:18:56
Suomalaisten oppimistulokset on samat kuin aina ennenkin. Mediaania tosin laskee Suomeen rahdatut "ulkomaalaiset osaajat" kuten neekerit.

Ei ihan noinkaan. Esimerkiksi Pisa-testien alamäki johtuu vain osaksi suoraan maahanmuuttajien osuuden kasvusta. Suomalaisten oppimistulokset laskevat, mutta se johtuu muun muassa siitä, että resursseja suunnataan Suomeen rahdatuille "ulkomaalaisille osaajille".

Kyllä vain. Ja eräs osasyy on myös vuoden 16 opetussuunnitelma, joka on hankaloittanut monen lapsen koulunkäyntiä, kuten olemme saaneet lukea. Mutta en jatka tästä enempää, koska ketjun aihe.

Tyydyn vain toteamaan, että julkisen sektorin ei pidä tuottaa massoille mitään englanninkielisiä palveluja, tässä maassa käytetään maan omia kieliä, joita ulkomaalainen voi opiskella ja jos ei vielä osaa, voi maksaa omat tulkkinsa. Toki pakolaisille ja turvapaikanhakijoille pitää olla ensimmäiset kaksi vuotta tulkit samalla kun kielen opiskeluun velvoitetaan tai kannustetaan vahvasti vähentämällä opiskeluhaluttomien tukia.

Yksityinen sektori toki saa palvella millä kielellä vain. ( Satuin kerran Helsingissä baariin, jossa baarimikko oli ruotsalainen mies joka ei osannut suomea vaan alkoi välittömästi puhua minulle englantia. Sain olueni, mutta ei se tuntunut asiakaspalvelulta, minulla on oikeus asioida maan pääkaupungissa suomeksi ).
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Ajatolloh - 02.10.2021, 08:33:34
Lainaus
Kannattaa muistaa, että suomalaisten oppimistulokset ovat laskussa. Opetusministeri Anderssonin aikana on kuulunut huonoja uutisia koulumaailmasta: levottomuutta, "koronan aiheuttamia" joukkotappeluita, opettajat uupuvat työtaakkansa alle... Jos emme kykene kouluttamaan suomalaisia nuoria, niin sitä suuremmalla syyllä tarvitsemme ulkomaalaisia osaajia.

Suomalaisten oppimistulokset on samat kuin aina ennenkin. Mediaania tosin laskee Suomeen rahdatut "ulkomaalaiset osaajat" kuten neekerit.

Meidän kannattaa siirtää suomalaiset nuoret Taiwaniin ja jättää matut, kaikki jotka äänestävät vasemmistoa ja neekerit keskenään.

Sää paranee, Taiwanin Pisa tulokset paranee ja kaikki on tyytyväisiä.

Täältä takarivistä huutelen, että molempien maiden väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä kyllä laskisi tuossa operaatiossa. Niin Taiwanin kuin Suomenkin.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 02.10.2021, 09:00:58
Yksityinen sektori toki saa palvella millä kielellä vain. ( Satuin kerran Helsingissä baariin, jossa baarimikko oli ruotsalainen mies joka ei osannut suomea vaan alkoi välittömästi puhua minulle englantia. Sain olueni, mutta ei se tuntunut asiakaspalvelulta, minulla on oikeus asioida maan pääkaupungissa suomeksi ).

Minulle tapahtui turussa aivan samanlainen tilannne, mutta baarimikko oli britti. Poistuin paikalta.
Turussa asuu paljon näitä brittejä, joista osa on asunut suomessa yli 30 vuotta, jotka eivät osaa sanoa suomeksi edes sanaa KIITOS!
Toivottavasti tälle roskajengille ei myönnetä enää oleskelulupia, vaan potkitaan ulos suomesta.
Monet näistä briteistä on aikoinaan työskennellyt esim Wallacilla ja töiden loputtua jääneet loisimaan turkuun. Monet näistä ylimielisistä pummeista, eivät suostu puhumaan esim työvoimatoimistossa suomea ja tarjotut kielikurssitkaan ei tunnu maistuvan.
Monet virastoissa työskentelevät tiedostavat tämän lieveilmiön, mutta julkisuudessa tästä ei käydä keskustelua lainkaan, aivan kuin englanninkielisiltä ei saisi mitään vaatia, vaikka asetuvat maahamme pysyvästi loisimaan.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: P - 02.10.2021, 09:04:53
Yksityinen sektori toki saa palvella millä kielellä vain. ( Satuin kerran Helsingissä baariin, jossa baarimikko oli ruotsalainen mies joka ei osannut suomea vaan alkoi välittömästi puhua minulle englantia. Sain olueni, mutta ei se tuntunut asiakaspalvelulta, minulla on oikeus asioida maan pääkaupungissa suomeksi ).

Minulle tapahtui turussa aivan samanlainen tilannne, mutta baarimikko oli britti. Poistuin paikalta.
Turussa asuu paljon näitä brittejä, joista osa on asunut suomessa yli 30 vuotta, jotka eivät osaa sanoa suomeksi edes sanaa KIITOS!
Toivottavasti tälle roskajengille ei myönnetä enää oleskelulupia, vaan potkitaan ulos suomesta.
Monet näistä briteistä on aikoinaan työskennellyt esim Wallacilla ja töiden loputtua jääneet loisimaan turkuun. Monet näistä ylimielisistä pummeista, eivät suostu puhumaan esim työvoimatoimistossa suomea ja tarjotut kielikurssitkaan ei tunnu maistuvan.
Monet virastoissa työskentelevät tiedostavat tämän lieveilmiön, mutta julkisuudessa tästä ei käydä keskustelua lainkaan, aivan kuin englanninkielisiltä ei saisi mitään vaatia, vaikka asetuvat maahamme pysyvästi loisimaan.

Helsingissä on yksi pubi, jossa 90-luvullakaan ei tietyiltä baarimikoilra saanut tilattua edes olutta suomeksi. Ihan käsittämätöntä pelleilyä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Siener - 02.10.2021, 10:38:37
Satun jotain tietämään Suomen englanninkielisestä korkeakouluopetuksesta.

Sille uhrataan älyttömät rahat suomalaisten veronmaksajien selkänahasta. Ja mitä saadaan?

Napiseva satsi enimmäkseen kiinalaisia opiskelijoita, jotka Suomessa ilmaisen koulutuksen saatuaan lähtevät samantien (vielä toistaiseksi) arvostettu suomalainen tutkintotodistus matkalaukussaan. Sillä kelpaa sitten hakea ja hakeutua mielenkiintoisempiin maihin kuin Suomi.

Opettajina/luennoitsijoina on useimmiten vaikka henkilö Nepalista, joka osaa sujuvasti imuroida koneelleen valmiit luentomateriaalit vaikka MIT:istä (Massachusetts Institute of Technology). Ei mitään yhtymäkohtaa Suomeen, suomalaisiin teollisuusyrityksiin ja niiden vientiin. Palkkansa eteen tekevät minimin, mutta onhan se niin hienoa, että oikein englanniksi osaa "opettaa". Jos kirjoja käyttävät, niin ne ovat jenkkikirjoja, ja vientituotteina ovat aina suuryritysten globaalit kulutustavarat, eivät suomalaisten pk-yritysten BTB-tuotteet.

Kaikki hukkaan heitettyä rahaa... Ja pois suomalaiselta. Sekä kansalaiselta että yritykseltä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tavan - 02.10.2021, 10:58:28
Vaikea/mahdoton kielemme on paras kilpemme. Äärimmäisistä kielivaatimuksista on tärkeää pitää tiukasti kiinni, koska ne käytännössä tehokkaasti estävät mamujen integroitumisen ja sulautumisen järjestelmäämme, mikä helpottaa mamuongelman lopullista korjaamista tulevaisuudessa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: l'uomo normale - 02.10.2021, 11:36:13
Turussa asuu paljon näitä brittejä, joista osa on asunut suomessa yli 30 vuotta, jotka eivät osaa sanoa suomeksi edes sanaa KIITOS!
Toivottavasti tälle roskajengille ei myönnetä enää oleskelulupia, vaan potkitaan ulos suomesta.
Monet näistä briteistä on aikoinaan työskennellyt esim Wallacilla ja töiden loputtua jääneet loisimaan turkuun. Monet näistä ylimielisistä pummeista, eivät suostu puhumaan esim työvoimatoimistossa suomea ja tarjotut kielikurssitkaan ei tunnu maistuvan.
Monet virastoissa työskentelevät tiedostavat tämän lieveilmiön, mutta julkisuudessa tästä ei käydä keskustelua lainkaan, aivan kuin englanninkielisiltä ei saisi mitään vaatia, vaikka asetuvat maahamme pysyvästi loisimaan.

Kuulin yhdestä Euroopan ulkopuolelta tulleesta, joka Nokialta potkut saatuaan oli vuosia työttömänä, mutta on nyt R-kioskiyrittäjä pääkaupunkiseudulla. Ymmärtää suomea paremmin kuin antaa ymmärtää. Kaipa kuitenkin pitää lastaan ja palkattua suomea puhuvaa työvoimaa tiskin takana. Niin ne ihmeelliset ulkomaalaiset muuttuvat muutaman vuoden työttömyyden jälkeen samanlaiseksi jätteeksi kuin kantasuomalaisetkin (kun ajatellaan työllistettävyyttä alkuperäisen alan oikeisiin palkkatöihin).
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Brandis - 02.10.2021, 21:29:54
En näe siinä ongelmaa, jos otolliset yritykset pk-seudulla linjaisivat viralliseksi kielekseen englannin kielen, tilanteeseen olisi erittäin helppo sopeutua.

Kielen käytöllä katson olevan vain silloin arvoa, jos on valmius käyttää elävää kieltä, arjen toiminnoissa. Pärjäisin kaikissa arkisissa tilanteissa kolmella kotimaisella (suomi, ruotsi, englanti), ja jossakin muodossa pyrin käyttämään näitä kolmea kieltä päivittäin, jotta myös pidän kielitaitoa yllä.

Näen siinä jonkinlaista tarkoituksellista itsekorostuksen makua miten akateemisten kannanotoissa meidän tulisi aina ja kaikkialla käyttää suomen kieltä, sen ilmaisuvoiman vuoksi, sekä edistääksemme kielen asemaa. Oikeammin olisi sanoa, että eri kielillä on luonnehdittavissa eri asioita ja kiteytettävissä sanoman ydin, ja ne tuovat rikkautta kommunikointiin eri tavoin. Mikä tietenkin edellyttää kielitaitoa, ja kunkin kielen ominaisuuksien ymmärtämistä.

On osa elävän kielen perimää osata käyttää sanomaan sovitettua, oikeaa ja siihen sopivaa ilmaisuvoimaista kieltä, ja että se voi olla (ja sen ehkä tulisi olla) valinta itse asian esilletulon kannalta, ei kielen itsensä vuoksi.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 02.10.2021, 21:38:46
Yksityinen sektori toki saa palvella millä kielellä vain. ( Satuin kerran Helsingissä baariin, jossa baarimikko oli ruotsalainen mies joka ei osannut suomea vaan alkoi välittömästi puhua minulle englantia. Sain olueni, mutta ei se tuntunut asiakaspalvelulta, minulla on oikeus asioida maan pääkaupungissa suomeksi ).

Minulle tapahtui turussa aivan samanlainen tilannne, mutta baarimikko oli britti. Poistuin paikalta.
Turussa asuu paljon näitä brittejä, joista osa on asunut suomessa yli 30 vuotta, jotka eivät osaa sanoa suomeksi edes sanaa KIITOS!
Toivottavasti tälle roskajengille ei myönnetä enää oleskelulupia, vaan potkitaan ulos suomesta.
Monet näistä briteistä on aikoinaan työskennellyt esim Wallacilla ja töiden loputtua jääneet loisimaan turkuun. Monet näistä ylimielisistä pummeista, eivät suostu puhumaan esim työvoimatoimistossa suomea ja tarjotut kielikurssitkaan ei tunnu maistuvan.
Monet virastoissa työskentelevät tiedostavat tämän lieveilmiön, mutta julkisuudessa tästä ei käydä keskustelua lainkaan, aivan kuin englanninkielisiltä ei saisi mitään vaatia, vaikka asetuvat maahamme pysyvästi loisimaan.

Se nyt vaan valitettavasti on niin että Suomessa asuvien natiivien englanninkielisten kanssa suurin osa suomalaisista ei halua puhua suomea vaan treenata omaa englantiansa. Tuo on epäkohta ja kieltämättä pienen maan juttu ja kuten aiemmin sanoin niin Saksassa tai Ranskassa moinen ei ikinä kävisi päinsä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: IDA - 02.10.2021, 21:57:48
Riippuu aika paljon tilanteesta, mutta useimmiten koen kiusalliseksi sen, jos joku tulee selittämään englantia. Ellei ole mitään akuuttia hätää kieltäydyn englannin puhumisesta ja puhun suomea.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: l'uomo normale - 02.10.2021, 22:35:56
On osa elävän kielen perimää osata käyttää sanomaan sovitettua, oikeaa ja siihen sopivaa ilmaisuvoimaista kieltä, ja että se voi olla (ja sen ehkä tulisi olla) valinta itse asian esilletulon kannalta, ei kielen itsensä vuoksi.

Tuossa on riski että joku kieli joutuu kyökkikielen asemaan. Neuvostoliitossa eläneillä ei-venäläisillä kansoilla on kokemusta siitä, miten ajateltiin että vain Venäjäksi pystyttäisiin ilmaisemaan kaikki tieteen ja kehittyneen yhteiskunnan asiat ja viron kaltaiset kielet olisivat siihen tarkoitukseen liian pieniä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 03.10.2021, 11:35:37
En näe siinä ongelmaa, jos otolliset yritykset pk-seudulla linjaisivat viralliseksi kielekseen englannin kielen, tilanteeseen olisi erittäin helppo sopeutua.

Kielen käytöllä katson olevan vain silloin arvoa, jos on valmius käyttää elävää kieltä, arjen toiminnoissa. Pärjäisin kaikissa arkisissa tilanteissa kolmella kotimaisella (suomi, ruotsi, englanti), ja jossakin muodossa pyrin käyttämään näitä kolmea kieltä päivittäin, jotta myös pidän kielitaitoa yllä.

Näen siinä jonkinlaista tarkoituksellista itsekorostuksen makua miten akateemisten kannanotoissa meidän tulisi aina ja kaikkialla käyttää suomen kieltä, sen ilmaisuvoiman vuoksi, sekä edistääksemme kielen asemaa. Oikeammin olisi sanoa, että eri kielillä on luonnehdittavissa eri asioita ja kiteytettävissä sanoman ydin, ja ne tuovat rikkautta kommunikointiin eri tavoin. Mikä tietenkin edellyttää kielitaitoa, ja kunkin kielen ominaisuuksien ymmärtämistä.

On osa elävän kielen perimää osata käyttää sanomaan sovitettua, oikeaa ja siihen sopivaa ilmaisuvoimaista kieltä, ja että se voi olla (ja sen ehkä tulisi olla) valinta itse asian esilletulon kannalta, ei kielen itsensä vuoksi.
t
Olipa itsekeskeinen näkemys! :facepalm:
Eli kun sinä pärjäät, niin muidenkin suomalaisten pitää pärjätä?
Eli olet jo hyväksynyt sen, että suomesta tulee keittiö kieli.
Akateeminen maailma suomessa tuhoaa määrätietoisesti suomen kieltä ja se ei voi olla hyväksyttävää ja tämä kielteinen kehitys pitää saada loppumaan.
Miten helvetissä suomen kielen puolustaminen ja suojeleminen voisi olla jotain turhaa itsekorostusta?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 04.10.2021, 13:29:00
Nuo ulkomaiset osaajat ovat juurikin näitä kehitysmaamatuja joita kiinnostaa lähinnä helppo raha.
Ei pidä paikkaansa. Suosittelen, että menet ulos ja tutustut maahanmuuttajiin. Jos asut jossain pikkukylässä, niin sitten sinun täytyy vierailla pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla asuu runsaasti ulkomaalaisia osaajia. Nyt puhutaan korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista jotka ovat tulleet Suomeen joko työ- tai opiskeluperäisinä maahanmuuttajina. He eivät ole humanitaarisia maahanmuuttajia. Voit vaikka vierailla pääkaupunkiseudun yliopistoissa ja harrastaa etnistä profilointia. Osa näissä opinahjoista opiskelevista ulkomaalaisista jää Suomeen töihin valmistuttuaan. Sunnuntaisin, kun yliopistojen kirjastot ovat kiinni, voit mennä Oodiin ja katsoa millaista väkeä siellä on opiskelemassa. Oodi sijaitsee Helsingin päärautatieaseman vieressä, joten ulkopaikkakuntalaisetkin löytävät sen ilman suurempia navigointihaasteita.

Oikeasti osaavat eivät tule tänne koska saavat moninkertaisen rahan ja hyvinvoinnin samalla osaamisella muualta.
Suomessa asuu ulkomaalaisia osaajia, vaikkei Suomi ole kaikista houkuttelevin kohde ulkomaalaisille osaajille.

Nokioiden ja muiden ainoa ongelma on etteivät voi kilpailla eunkiinalaisten(eli jonnekin italiaan kuskatun kiinalaisorjatyövoiman) tms ihmissalakuljettajien polkemien kehitysmaapalkkojen kanssa rehellisillä keinoin
Absurdi kommentti. Nämä osaajat eivät ole mitään ihmissalakuljettajien tuomia orjia, vaan kohtuullisella palkalla työskenteleviä koulutettuja ihmisiä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 04.10.2021, 13:43:47
Mediaania tosin laskee Suomeen rahdatut "ulkomaalaiset osaajat" kuten neekerit.
Ulkomaalaiset osaajat eivät opiskele suomalaisissa peruskouluissa. Ulkomaalaiset osaajat muuttavat Suomeen työ- ja opiskeluperäisinä maahanmuuttajina. Opiskeluperäisinä maahanmuuttajina he opiskelevat suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Ulkomaalaiset osaajat eivät laske suomalaisten peruskouluopiskelijoiden oppimistuloksia. Väitteesi ei pidä paikkaansa.

Pääkaupunkiseudulla asuu korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia osaajia (heitä asuu jonkin verran myös muissa yliopistokaupungeissa, mutta uskon ulkomaalaisten osaajien voimakkaasti keskittyvän pääkaupunkiseudulle). Kaikki Suomessa asuvat maahanmuuttajat eivät ole humanitaarisia maahanmuuttajia, pienituloisia duunareita tai Suomeen varakkaan länsimaan passin perässä muuttaneita prostituoituja.

Tällä foorumilla on se ongelma, että osa keskustelijoista luulee kaikkien Suomessa asuvien maahanmuuttajien olevan humanitaarisia maahanmuuttajia tai kouluttamattomia duunareita. Tämä on ymmärrettävä ajatus jos asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja/tai ei ole töiden tai opiskelujen takia ollut näiden osaajien kanssa tekemisissä, mutta se on silti virheellinen ajatus.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 04.10.2021, 13:48:37
He tuovat suomalaiseen yhteiskuntaan paljon kaivattua osaamista. Pienimpänä muttei vähäisempänä seikkaina voidaan mainita heidän rikastuttavan suomalaisten kanssaopiskelijoiden elämää. Suomalaiset opiskelijat ja opiskelijattaret ovat varmasti monilla tavoin nauttineet kansainvälisten opiskelijoiden kanssa vietetystä ajasta.

Elinkeinoelämässä on huomattu kansainvälisten opiskelijoiden potentiaali. "Murto myöntää, että huippuosaajien ankkurointi Suomeen on vaikea tehtävä. Hän pitääkin kansainvälistymisessä helpompana askeleena integroida suomalaiseen työelämään kansainvälisiä opiskelijoita, joista nykyisellään vain pieni osa jää maahan valmistumisensa jälkeen."

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/talouskonservatismi-koki-pistetappion-varman-risto-murto-pitaa-kotimaista-eu-keskustelua-nurkkakuntaisena/

Kulttuurin rikastus oli jotain mikä todettiin jo paskapuheeksi 20-30v sitten jolloin sen levyn soittaminen tekee sinusta trollin. Olen sekä koti että ulkomaisen opiskelijaköörin kanssa viettänyt aikaa ja kotimainen on ollut ylivoimaisesti kykenevämpää mitä tulee yliopisto/amktasolle. Näihin syrjemmässä oleviin yliopistoihin tulee lähinnä sitä sakkia mikä ei kelpaa muualle tai tulee ilmaisen koulutuksen perässä. Se että suomalaiset=suomalainen yhteiskunta hyötyvät tarkoittaa että viivan alle jää tuloja, eikä ryyppyreissuja saksalaisin viinoin. Ulkkari ei jää koska jos osaamista on se häipyy moninkertaisten palkkojen perään muualle. Ja ne joilla ei osaamista ole liittyvät siihen vassarien ikuisuusopiskelijaelämänkallulaumaan joka eroaa nistien porukasta lähinnä siinä että on jotain yrittävinään nimellisesti. Eli eivät tule hyödyttämään yhteiskuntaa missään tapauksessa, jolloin korkeakoulutusten englanninkielisistä tutkinnoista pitäisi poistaa kaikki ilmaiseksi ulkomaisille tarjottava koulutus ja rahat siirtää kovien aineiden opetuksen tasoon.
En ole huomannut kotimaisten opiskelijoiden olevan ulkomaalaisia kyvykkäämpiä. Suomalaiset yliopistot ovat kansainvälisesti ihan kohtalaisella tasolla. Mitä tulee ulkomaalaisten opiskelijoiden kotimaisten opiskelijoiden opiskelijaelämää rikastuttavaan vaikutukseen, niin sehän on tietysti totta. Itsekin olen monilla tavoin nauttinut ulkomaalaisten opiskelijoiden seurasta.

Väitteesi siitä etteikö Suomessa työskentelisi osaavia ulkomaalaisia ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 04.10.2021, 13:53:49
Napiseva satsi enimmäkseen kiinalaisia opiskelijoita, jotka Suomessa ilmaisen koulutuksen saatuaan lähtevät samantien (vielä toistaiseksi) arvostettu suomalainen tutkintotodistus matkalaukussaan. Sillä kelpaa sitten hakea ja hakeutua mielenkiintoisempiin maihin kuin Suomi.
Kiinalaiset eivät ole edes suurin Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten ryhmä. Vietnamilaisia ja venäläisiä on enemmän. Sikäli mielenkiintoista, mutta varmaan kiinalaisia kiinnostaa enemmän Yhdysvallat, Kanada, Australia ja UK. Suomen huokeat lukukausimaksut saattavat houkutella vietnamilaisia enemmän.

Opettajina/luennoitsijoina on useimmiten vaikka henkilö Nepalista, joka osaa sujuvasti imuroida koneelleen valmiit luentomateriaalit vaikka MIT:istä (Massachusetts Institute of Technology). Ei mitään yhtymäkohtaa Suomeen, suomalaisiin teollisuusyrityksiin ja niiden vientiin. Palkkansa eteen tekevät minimin, mutta onhan se niin hienoa, että oikein englanniksi osaa "opettaa". Jos kirjoja käyttävät, niin ne ovat jenkkikirjoja, ja vientituotteina ovat aina suuryritysten globaalit kulutustavarat, eivät suomalaisten pk-yritysten BTB-tuotteet.
Mikä ongelma MIT:n luentomateriaaleissa ja jenkkikirjoissa on? Opiskellessa käytin molempia ja koin ne hyödyllisiksi. Jenkkikirjoja käyttää kurssimateriaaleina myös moni suomalainen opettaja.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 04.10.2021, 13:55:03
Vaikea/mahdoton kielemme on paras kilpemme. Äärimmäisistä kielivaatimuksista on tärkeää pitää tiukasti kiinni, koska ne käytännössä tehokkaasti estävät mamujen integroitumisen ja sulautumisen järjestelmäämme, mikä helpottaa mamuongelman lopullista korjaamista tulevaisuudessa.
Selvennä mitä tarkoitat "mamuongelman lopullisella korjaamisella".

Suomessa ei ole äärimmäisiä kielivaatimuksia edes nyt.

Selvennä mitä tarkoitat sillä, että vaikea kielemme olisi "paras kilpemme".
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 04.10.2021, 13:58:00
Ilkka Paananen kirjoitti HS:ssä englannin kielestä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Leikkaan kielikysymyksen kannalta olennaiset kohdat alle.

https://www.hs.fi/visio/art-2000008299387.html

"Työpaikan virallinen kieli kertoo, pitääkö yritys pelikenttänä Suomea vai koko maailmaa, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Ilkka Paananen.

Usein tämä konkretisoituu niinkin yksinkertaiseen asiaa kuin siihen, minkä kielen yritys valitsee käyttöön. Tehdäänkö liiketoimintasuunnitelmat, palaverimuistiinpanot, työnhakuilmoitukset ja vastaavat oleelliset dokumentit suomeksi vai englanniksi?

Vaikka yrityksessä ei alkuun olisi yhtään suomea taitamatonta työntekijää, on heitä myös vaikeampi jatkossa saada, jos kaikki on suomeksi. Tämä on hämmästyttävän yleistä, mikä on uskomatonta, koska Suomessahan oikeastaan kaikki puhuvat aivan erinomaista englantia.

JOSKUS asia saa jopa surkuhupaisia piirteitä. Minut kutsuttiin hiljattain työryhmään, jossa pohdittiin, miten Suomesta saataisiin houkuttelevampi ulkomaalaisten huippuosaajien silmissä. Ehdotin työryhmään muutamaa ulkomaalaista työntekijäämme asiantuntijoiksi. Homma tyssäsi siihen, että työryhmän kieleksi oli valittu suomi, jota yksikään näistä meidän muualta tulleista työntekijöistä ei puhunut.

Itse olen ollut onnekas, koska olen saanut olla mukana yli 20 vuotta suomalaisella pelialalla, mikä on monessa mielessä ollut uranuurtaja globaalissa ajattelussa. Isoksi osaksi tämä on ollut käytännön sanelema pakko. Kotimarkkinamme on niin pieni, että kenellekään ei tulisi mielenkään tehdä pelejä muu kuin maailmanmarkkina mielessä.

Vaikka suomalainen osaaminen on aina ollut pelialan aivan terävintä kärkeä, niin tästä huolimatta suomalaiset pelialan yritykset ovat aina rekrytoineet osaajia maailmalta. Sumea, ensimmäinen pelifirma, jota olin perustamassa, palkkasi ensimmäisen venäläisen koodarin vuonna 2003. Muistan, kuinka alkuun tuntui hassulta muuttaa kaikki toiminta englanniksi, jotta kaikki ymmärtäisivät, mitä ollaan tekemässä. Mutta pian tähän jo totuttiin, ja kolme vuotta myöhemmin meillä oli ihmisiä jo yli 40 eri maasta. Ja iso osa heistä muuten edelleen asuu täällä, mukaan lukien tämä ensimmäinen koodari.

VÄLILLÄ huomaa, että englannin aseman vahvistumista jopa virallisena kielenä pelätään, ja se koetaan uhkaksi suomen kielelle ja jopa omalle kulttuurillemme. Itse koen asian aivan päinvastoin: mielestäni Suomessa on niin vahva kulttuuri, että muualta otetut vaikutteet vain rikastavat sitä ja tekevät siitä vahvemman.

Olen omin silmin nähnyt tämän Supercellissä. Helsingin konttorissamme työskentelee ihmisiä 43 eri maasta. Juuremme ja arvomme ovat syvällä suomalaisen kulttuurin ytimessä, mutta nämä ulkomaalaiset ovat tehneet kulttuuristamme paljon vahvemman kuin mitä se ilman heitä olisi koskaan ollut.

Aikaisemmasta firmasta oppineena, Supercelliä perustettaessa vuonna 2010 kielikysymyksestä ei siis tarvinnut edes keskustella: teimme kaiken alusta alkaen englanniksi, vaikka kaikki perustajat olivat suomalaisia."
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Brandis - 05.10.2021, 01:58:28
En näe siinä ongelmaa, jos otolliset yritykset pk-seudulla linjaisivat viralliseksi kielekseen englannin kielen, tilanteeseen olisi erittäin helppo sopeutua.

Kielen käytöllä katson olevan vain silloin arvoa, jos on valmius käyttää elävää kieltä, arjen toiminnoissa. Pärjäisin kaikissa arkisissa tilanteissa kolmella kotimaisella (suomi, ruotsi, englanti), ja jossakin muodossa pyrin käyttämään näitä kolmea kieltä päivittäin, jotta myös pidän kielitaitoa yllä.

Näen siinä jonkinlaista tarkoituksellista itsekorostuksen makua miten akateemisten kannanotoissa meidän tulisi aina ja kaikkialla käyttää suomen kieltä, sen ilmaisuvoiman vuoksi, sekä edistääksemme kielen asemaa. Oikeammin olisi sanoa, että eri kielillä on luonnehdittavissa eri asioita ja kiteytettävissä sanoman ydin, ja ne tuovat rikkautta kommunikointiin eri tavoin. Mikä tietenkin edellyttää kielitaitoa, ja kunkin kielen ominaisuuksien ymmärtämistä.

On osa elävän kielen perimää osata käyttää sanomaan sovitettua, oikeaa ja siihen sopivaa ilmaisuvoimaista kieltä, ja että se voi olla (ja sen ehkä tulisi olla) valinta itse asian esilletulon kannalta, ei kielen itsensä vuoksi.
t
Olipa itsekeskeinen näkemys! :facepalm:
Eli kun sinä pärjäät, niin muidenkin suomalaisten pitää pärjätä?
Eli olet jo hyväksynyt sen, että suomesta tulee keittiö kieli.
Akateeminen maailma suomessa tuhoaa määrätietoisesti suomen kieltä ja se ei voi olla hyväksyttävää ja tämä kielteinen kehitys pitää saada loppumaan.
Miten helvetissä suomen kielen puolustaminen ja suojeleminen voisi olla jotain turhaa itsekorostusta?

Mistä moinen purkaus?

Ei, vaan on hyvä tunnustaa realiteetit ja katsoa Suomen maantieteellistä asemaa pienenä valtiona. Me tarvitsemme, sosiaalisesti pärjätäksemme, osaamista muista kielistä, ts. valtakielistä. Venäjän kielen edes auttava taitaminen olisi myös hyvä lisä suomalaisille.

Olen aina ymmärtänyt vain hyvin huonosti senkaltaista asennetta, että ylennetään itseä laittamalla alas muita - koen, että se kuuluu epävarmuuteen, epävarman ihmisen piirteisiin. Miksi et sivistä ja edesauta itseäsi ja omaa kehitystäsi opettelemalla pärjäämään erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtämään näitä ihmisiä enemmän/paremmin omassa kulttuurisessa kontekstissaan? Kieli on keskeinen osa kulttuuria, siksi(kin) se on kiehtovaa.

Kyökkikielen asema oli hyvä huomio (l'uomo normalelta), mutta se ei ollut alunperin mikään tarkoitukseni. Ja jokainen, pienikin, kieli tulee säilyttää niin elinvoimaisena, että sen avulla voidaan ilmaista monenlaisia asioita rikkaasti. Tämän sanominen ei ota mitään pois siitä, että on vain asioita, joilla on tuhatvuotiset perinteet, jotka tulevat sanotuiksi paremmin jollakin toisella kielellä kuin toisella. Toinen kieli vain onnistuu kuvaamaan niiden luonteen paremmin, tehden oikeutta kuvattavissa olevalle asialle. Etkö sinä silloin koe, että tätä ilmaisuvoimaa tulee sanomisen takana hyödyntää täyteen potentiaaliinsa saakka? Siitä huolimatta, ja ehkä myös sen vuoksi, on jokaisen pienen kansakunnan oikeus, kohtuullisuus ja velvollisuus pitää oma kielensä elossa.

Miksi oletusarvoisesti muiden kielten oppiminen ja opiskelu ottaisi yhtään mitään pois omalta äidinkieleltä? Näen, että ne vain tukevat toinen toisiaan tässä maailmanajassa..
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Radio - 05.10.2021, 03:33:18
Kyökkienglanti, heh. Kyökkiruotsi oli piikojen kieli 50-luvulla. Osaan kyllä lukea Aftonbladetin, laulamaan ruotsin nuotilla en ala. Ruotsissakin saa paremman palvelun englanniksi, kuin ranta/kouluruotsillamme. Se on se puheen nuotti, joka paljastaa. Siksi savon murretta puhuva mutiainen hämmentää. Ristiriita tulee siitä, että kasvot ja kieli eivät ole yhteensopivat. Lienee ihan evoluutioilmiö, että oman heimon tms. jäsenen naama on helpompi tunnistaa ja tulkita tämän mielenliikkeitä.
Englanninkieli on rikas valtakieli, mitä fennoskandian kielet eivät ole. Anglofiilina pidän siitä ja suomenkielestä kaikkine hauskoine murteineen.
40+ vuotta ICT-guruilleena en todellakaan olisi suomella tai pthyi ruotsilla pärjännyt. Puhukaamme mieluummin kaunista suomenkieltä rikkaaine murteineen kotikielenä ja töissä tarpeen mukaan englantia. Vaikka sitten pidgin englantia.
Englantia puhutaan monin tavoin, eikä siinä olla kovin tarkkoja kieliopista ainakaan kehittymättömissä maissa.
Suomen kielen raiskaaminen on tullut tavaksi, niin että kielikorvani särö on kovilla. Huolimaton puhe niinkutuksineen on yhtä kärsimystä. Huoliteltu kielenkäyttö edustaa ainakin jonkin asteista sivistyneisyyttä.
Lainaus
“Huoliteltuun yleiskieleen suositellaan kuitenkin edelleen minun toiveeni -tyyppisiä muotoja. Toisaalta kirjoitetussa kielessä sinun hammalääkärisi -tyyppiset ilmaukset pärjäävät hyvin ilman pronominia: hammaslääkärisi-tyyppiset pelkän possessiivisuffiksin sisältävät muodot ovat oikein käyttökelpoisia”
https://www.oulunylioppilaslehti.fi/viikon-15-tiedekysymys-katoaako-possessiivisuffiksi-suomen-kielesta/
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 05.10.2021, 10:29:36
Miksi et sivistä ja edesauta itseäsi ja omaa kehitystäsi opettelemalla pärjäämään erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtämään näitä ihmisiä enemmän/paremmin omassa kulttuurisessa kontekstissaan? 

Tää oli hauska :)

 
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Radio - 05.10.2021, 21:53:53
Aivan. Peruskoulun ruotsinkelen opinnot sivistävät koululaisia. Koulutien päässä häämöttää valtion ylemmän palkkaluokan virka, johon vaaditaan virkamiesruotsin tutkinnon suorittaminen. Suomi on kaksikielinen maa ja sillä selvä. Hurreja 5,2%.
Ruotsinkielen pakollinen opiskelu ei auta pärjäämään ruotsalaisten kanssa eikä ymmärtämään ruotsalaisia omassa
kulttuurisessa kontekstissaan. Ei edes Porvoon torilla. Vai kuinka, mitähäh?Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Brandis - 07.10.2021, 05:28:52
Aivan. Peruskoulun ruotsinkelen opinnot sivistävät koululaisia. Koulutien päässä häämöttää valtion ylemmän palkkaluokan virka, johon vaaditaan virkamiesruotsin tutkinnon suorittaminen. Suomi on kaksikielinen maa ja sillä selvä. Hurreja 5,2%.
Ruotsinkielen pakollinen opiskelu ei auta pärjäämään ruotsalaisten kanssa eikä ymmärtämään ruotsalaisia omassa
kulttuurisessa kontekstissaan. Ei edes Porvoon torilla. [..]

Ruotsinkieliset Suomessa ovat aivan itse näivettäneet kieltään sen lisäksi, että se on varsin heikko kieli ilmaisuvoimaltaan tai monipuolisuudeltaan (kuten itsekin yllä sanoit 'Englanninkieli on rikas valtakieli, mitä fennoskandian kielet eivät ole'). Ja koska se ei ole kovin monimutkainen, tai ilmaisuvoimainen kieli, se on äärimmäisen helppo kieli oppia. Suomen historiassa on perheitä kääntynyt puhumaan lapsilleen ruotsia, päättäneet, että kotikieli on nyt ruotsi, mikä näkyy kielen näivettymisenä yhä entisestään.

Monet suomenruotsalaiset ovat hanakasti tarttumassa mahdollisuuksiin keskustella äidinkielellään riikinruotsia hallitsevien kanssa, jotta oma äidinkieli vahvistuisi. Ymmärrettävistä syistä. Mutta kääntöpuoleltaan, koska ruotsi on kielenä (etenkin Suomessa) niin helppo hallita, en tiedä miksi se on saanut pelätyn tai vieroksutun aseman suomenkielisten keskuudessa.

Esimerkiksi yo-kirjoitusten helpoin magna on takuulla siinä, kun pistää ruotsin kielen kuntoon, ja osallistuu siihen keskipitkän kielen yo-kokeeseen.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Brandis - 07.10.2021, 05:31:31
Miksi et sivistä ja edesauta itseäsi ja omaa kehitystäsi opettelemalla pärjäämään erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtämään näitä ihmisiä enemmän/paremmin omassa kulttuurisessa kontekstissaan? 
Tää oli hauska :)

Niin olikin. Mutta sen ymmärtäminen vaatii ehkä vähän enemmän kapasiteettia, kun mitä sinulta ja tykkääjältäsi löytyy.. .
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tavan - 07.10.2021, 07:26:44

Selvennä mitä tarkoitat "mamuongelman lopullisella korjaamisella".

Suomessa ei ole äärimmäisiä kielivaatimuksia edes nyt.

Selvennä mitä tarkoitat sillä, että vaikea kielemme olisi "paras kilpemme".

Mamuongelman lopullisella korjaamisella tarkoitan mamujen ja mamujen jälkeläisten poistamista Suomesta. Se on aina helpompaa, mikäli he eivät ole onnistuneet integroitumaan yhteiskuntaan esimerkiksi työmarkkinoiden kautta.

Työmarkkinoille pääsyä ja muuta yhteiskuntaan kiinnittymistä vaikeuttaa kielitaidottomuus. Mamujen kielitaidottomuutta taas edesauttaa hyvin vaikean suomen kielen tiukka vaatiminen. Suomen kielen vaatiminen on itsessään äärimmäinen kielivaatimus, koska suomen kieli on äärimmäinen kieli, jota 99% mamuista ei voi koskaan oppia tyydyttävällä tavalla.

Onneksi kielitaidottomien vanhempien syrjäytyneisyys periytyy myös lapsille, ja myös toisen ja kolmannen polven mamut tyypillisesti puhuvat (ja kirjoittavat) kelvottoman huonoa suomea, eivätkä hekään yleensä pysty kunnolla integroitumaan yhteiskuntaan.

Suomalaisten etnisen tulevaisuuden kannalta hyvin integroituvat ja fiksut mamut ovat paljon vaarallisempia kuin sellainen joutoporukka, joka muodostaa omia ghettojaan ja erillisiä pesäkkeitään yhteiskunnan laitamille. Syrjäytynyt joutoväki ei juurru systeemiin ja heidät on verrattain yksinkertaista leikata irti ja lähettää ulos.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Melbac - 07.10.2021, 07:30:13
Kyökkienglanti, heh. Kyökkiruotsi oli piikojen kieli 50-luvulla. Osaan kyllä lukea Aftonbladetin, laulamaan ruotsin nuotilla en ala. Ruotsissakin saa paremman palvelun englanniksi, kuin ranta/kouluruotsillamme. Se on se puheen nuotti, joka paljastaa. Siksi savon murretta puhuva mutiainen hämmentää. Ristiriita tulee siitä, että kasvot ja kieli eivät ole yhteensopivat. Lienee ihan evoluutioilmiö, että oman heimon tms. jäsenen naama on helpompi tunnistaa ja tulkita tämän mielenliikkeitä.
Englanninkieli on rikas valtakieli, mitä fennoskandian kielet eivät ole. Anglofiilina pidän siitä ja suomenkielestä kaikkine hauskoine murteineen.
40+ vuotta ICT-guruilleena en todellakaan olisi suomella tai pthyi ruotsilla pärjännyt. Puhukaamme mieluummin kaunista suomenkieltä rikkaaine murteineen kotikielenä ja töissä tarpeen mukaan englantia. Vaikka sitten pidgin englantia.
Englantia puhutaan monin tavoin, eikä siinä olla kovin tarkkoja kieliopista ainakaan kehittymättömissä maissa.
Suomen kielen raiskaaminen on tullut tavaksi, niin että kielikorvani särö on kovilla. Huolimaton puhe niinkutuksineen on yhtä kärsimystä. Huoliteltu kielenkäyttö edustaa ainakin jonkin asteista sivistyneisyyttä.
Lainaus
“Huoliteltuun yleiskieleen suositellaan kuitenkin edelleen minun toiveeni -tyyppisiä muotoja. Toisaalta kirjoitetussa kielessä sinun hammalääkärisi -tyyppiset ilmaukset pärjäävät hyvin ilman pronominia: hammaslääkärisi-tyyppiset pelkän possessiivisuffiksin sisältävät muodot ovat oikein käyttökelpoisia”
https://www.oulunylioppilaslehti.fi/viikon-15-tiedekysymys-katoaako-possessiivisuffiksi-suomen-kielesta/
Alat puhumaan jotain kirjakieltä helsingissä niin sua pidetään nössönä/hintahtavana tms joten täällä kannattaa puhua sitä puhekieltä.Itsehän en yritä olla mitä en ole kuten jotkut kirjakieltä puhuvat yrittää olla tyyliin olen sinua parempi ja "sivistyneempi".Itsekkin tullut huomattua että sitä tönkkö enlantia puhumalla porukka ymmärtää paljon paremmin juuri esim tietokonejuttuja kuin että alkaisit vääntämään jotain enlanninkielen opettajien määrittelemään sanastoa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Melbac - 07.10.2021, 07:35:17
Aihe voi olla tunteita herättävä. Erityisesti englantia osaamattomat suomalaiset voivat verhota pelkonsa aggressioksi. Heille suosittelen kieliopintoja ja avaraa mieltä. Huoli pois: peruspalvelut ovat toki jatkossakin saatavilla suomeksi. Pidetään samalla huoli suomen kielestä, niin hyvä tulee. Luodaan positiivista henkeä ja koheesiota suomenkielisten kesken. Pidetään kaikki suomea puhuvat ihmiset mukana eikä anneta kenenkään syrjäytyä, niin ei englannin kielikään ole uhka. Erityisesti syrjäseuduilla jatkossakin pärjännee suomella ihan mainiosti.

Aiheen ei tarvitse välttämättä herättää tunteita lainkaan. Se on ihan rationaalisesti osoitettavissa puhtaaksi puolikieliseksi roskaksi. Itse kirjoittajakaan ei olisi osannut kirjoittaa sitä englanniksi niiin, että se ei olisi herättänyt englantia äidinkielenään puhuvissa säälinsekaista huvitusta.
Viestisi perusteella on ilmeistä, että aihe herätti sinussa suuria tunteita. Antamasi väärä todistus minun englannin osaamisesta on siitä selvä merkki. Sinun ei kannata olla huolissani siitä, kuinka minulta luonnistuu kommunikointi englantia äidinkielenään puhuvien kanssa, sillä se kyllä luonnistuu aivan mainiosti. :-)

Yleisesti annan sellaisen vinkin, että kannattaa olla olettamatta liikoja muista keskustelijoista. Olen internetissä törmännyt jo tarpeeksi elämänsä esson baarissa viettäneisiin keski-ikäisiin ukkoihin, jotka luulevat kaikkien muiden keskustelijoiden olevan samanlaisia kuin he itse. Kun ei ole hoksnokkapäätä eikä laajaa elämänkokemusta, niin sitä automaattisesti saattaa kuvitella muiden internetin käyttäjien olevan samanlaisia kuin itse on. Sellainen oletus on kuitenkin virheellinen eikä kerro muusta kuin olettajan ahtaasta maailmankuvasta.
Toi menee myös toistepäin eli luulet että joku tietää saman kuin itse mutta sitten selviääkin jutuista ettei se tiedäkkään.Sitä elämänkokemusta on monenlaista ja osa ihmisistä on elänyt ihan erillaista elämää koko pienen ikänsä kuin itse.Vanhemmat äijät yleensä tajuaa asian mutta nuorilla on juuri tollaista ylimielisyyttä.Millois muuten aloit käyttämään nettiä ja kai tiedät mikä on purkki?.;D
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hjuu Hefnöö - 09.10.2021, 17:10:18
Sori, mutta yllä kuvattu on pelokkaan kaverin mentaliteetti eli sellaisen jolta puuttuu itsekunnioitus ja siitä syystä kukaan ei myöskään kunnioita tämmöistä kaveria, vaan ulkomailla sille naureskellaan.
Tämä on höpöhöpöä. Itsekunnioitusta minulla on aivan riittävästi, eikä minulle myöskään naureskella ulkomailla. Koska minulla on itsekunnioitusta riittävästi, en pelkää erilaisia kieliä puhuvia ihmisiä.

Kyllä sinulle ainakin seläntakana naureskellaan, jos lähdet esittämään, että Suomen uudeksi viralliseksi kieleksi pitää lisätä englanti ja suomalaisten veronmaksajien pitää maksaa kaikki englanninkieliset palvelut päiväkodeista lähtien, jotta tänne voidaan houkutella hieman lisää ulkomaalaisia osaajia. Voit kokeilla tätä ehdottamalla kivenkovaa kaikille ulkomaalaisille, että heidänkin maassaan pitää ehdottomasti tehdä englannista virallinen kieli ja kaikki palvelut pitäisi olla veronmaksajien kustantamana saatavilla englanniksi päiväkodeista lähtien.

Suomalaisten veronmaksajien tehtävä ei ole tukea pääkaupunkiseudun muuttamista englanninkieliseksi enklaaviksi saatikka englanninkielen virallistamista Suomessa. Kieli on yksi oleellisimmista osista suomalaista kulttuuria ja jos sen asemaa on valmis heikentämään, jotta saa jonkun verran enemmän kaiken palvelun englanniksi vaativia ulkomaisia “osaajia”, jotka lähtevät lipettiin heti jos edes näyttää siltä, että heidän pitäisi uhrata jotain Suomen eteen, niin otan kyllä todella osaa. Lievästi sanottuna halvalla menee. Kyse on tietysti arvovalinnasta.
Kyse ei tietenkään ole englannin kielisestä enklaavista eikä sellaista ole näköpiirissä maahanmuuttajien nykyisillä määrillä. Pikemminkin on kyse siitä, että hyödynnettäisiin paremmin suomalaisten kohtuullisen hyvää englannin osaamista.

Suomen kieli tuskin kuihtuu seuraavien vuosikymmenien aikana, mutta englannin kielen tullee ottamaan suuremman roolin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomen kielen oppiminen on varmasti paikallaan matalan koulutustason maahanmuuttajilla, jotka sitä tarvitsevat työpaikoillaan ja ehkä muuallakin. En vastusta tätä. Uskon matalamman koulutustason maahanmuuttajien haluavan Suomen kansalaisuuden, mikämyös toimii motivaattorina suomen tai ruotsin opiskeluun.

Onko joku estämässä, että suomalaisten hyvää englannin osaamista ei hyödynnetä?

Onko suomalaisen veronmaksajan tehtävä edistää suomenkielen kuihtumista virallistamalla englanninkieli ja kustantamalla kaikki palvelut päiväkodista lähtien englanniksi?

Kuihduttamalla suomenkielen saamme siis hieman lisää ulkomaalaisia expatteja, jotka eivät halua opetella sanaakaan suomea, kouluttavat lapsensa englanniksi suomalaisten veronmaksajien piikkiin ja jotka lähtevät heti lipettiin täältä, jos tulee parempi tarjous tai näyttää siltä, että heidän tulisi uhrata jotain Suomen hyväksi.

Tämä on tietysti arvovalinta, mutta jos suomenkieltä tosiaan lähdetään köyhdyttämään näin halvalla ja vielä meidän omilla rahoilla, niin otan osaa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Paawo - 12.10.2021, 12:47:18
Olen suorastaan yllättynyt miten tämänkaltainen kolumni on valtiorahoitteisen YLE:n mokusihdistä päässyt läpi. :)
Kannattaa lukea ajatuksella ja kokonaan, saa moni kaltaiseni nuivahko paljon ammennettavaa tämän ja muutaman muunkin topikin keskusteluun.  8)

https://yle.fi/uutiset/3-12116705 (https://yle.fi/uutiset/3-12116705)

Lainaus
Huippuosaaja on myyttinen ulkomaalaistaustainen henkilö, ammatiltaan kasvuyrittäjä tai innovaatiotohlo. Hän on aikeissa muuttaa Suomeen, koska täällä on puhdas luonto, maabrändi ja Monocle-lehdessäkin sanottiin, että Helsinki on paras kaupunki. Mutta voi, hänen lapsensa ja puolisonsa eivät pääsisikään täällä englanninkieliseen kouluun kuten, niin, – missä maassa?

Muitakin ongelmia on kuten pieni palkka ja isot verot. Yhtä kaikki huippuosaaja on niin avuton taapero, että hänelle on tasoitettava tie kynnystäkin alemmas: työluvat nopeutetussa järjestyksessä, verot alas ja palkat ylös.

Ja tietenkin suomalaisten työpaikkojen ja koulujen on puhuttava hänen kieltään, englantia (muita kieliä ei huippuosaajalla voi olla).
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 12.10.2021, 13:08:25
Mamuongelman lopullisella korjaamisella tarkoitan mamujen ja mamujen jälkeläisten poistamista Suomesta.
Tämä ei tietenkään ole hyvä asia eikä onneksi realistista. Rikoksiin syyllistyviä maahanmuuttajia pitäisi mielestäni karkoittaa nykyistä alemmalla kynnyksellä.

Onneksi kielitaidottomien vanhempien syrjäytyneisyys periytyy myös lapsille, ja myös toisen ja kolmannen polven mamut tyypillisesti puhuvat (ja kirjoittavat) kelvottoman huonoa suomea, eivätkä hekään yleensä pysty kunnolla integroitumaan yhteiskuntaan.
Tässä on eroja maahanmuuttajaryhmien välillä. Toisen polven maahanmuuttajat kotoutuvat sitä paremmin mitä ryhmänsä ensimmäisen polven maahanmuuttajat. Aivan kuten kantaväestöllä myös maahanmuuttajilla ongelmat ja menestys periytyvät.

En ole huomannut esimerkiksi kiinalaisten toisen polven maahanmuuttajien suomen osaamisen olevan ainakaan huonompaa kuin kantasuomalaisilla. Saattaa jopa olla parempaa kuin kantasuomalaisilla, he kun kokemukseni mukaan tuppaavat kouluttautumaan korkea-asteelle asti.

Suomalaisten etnisen tulevaisuuden kannalta hyvin integroituvat ja fiksut mamut ovat paljon vaarallisempia kuin sellainen joutoporukka, joka muodostaa omia ghettojaan ja erillisiä pesäkkeitään yhteiskunnan laitamille. Syrjäytynyt joutoväki ei juurru systeemiin ja heidät on verrattain yksinkertaista leikata irti ja lähettää ulos.
Etnisellä tulevaisuudella ei ole väliä. Suomen kansa toivottaa hyvin sopeutuvat maahanmuuttajat tervetulleeksi.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: MikkoAP - 12.10.2021, 13:11:39
[
Etnisellä tulevaisuudella ei ole väliä.

Tuo voi pitää paikkansa vain silloin, jos kaikki etnisyydet jakavat tuon mielipiteen.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Lalli IsoTalo - 12.10.2021, 15:37:15
Minulle tapahtui turussa aivan samanlainen tilannne, mutta baarimikko oli britti. Poistuin paikalta.

Minulle on toisinaan ok puhua englantia Suomessa UK, US, CAN ja AU-kansalaisten kanssa. Koska he eivät raiskaa kieltään, ja ymmärrän kieltä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Lalli IsoTalo - 12.10.2021, 15:40:14
"Helsingissä on yksi pubi, jossa 90-luvullakaan ei tietyiltä baarimikoilra saanut tilattua edes olutta suomeksi."

Jos tarjolla on irlantilaista musiikkia ja tummaa olutta, olen valmis vähän tinkimään peritaatteistani.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Lalli IsoTalo - 12.10.2021, 15:44:50
Kun vedin Nokialla puoli vuotta englanniksi ICT-alan kursseja, intialaiset eivät aina ymmärtäneet edes toistensa puhetta. Ns. englanniksi.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Golimar - 12.10.2021, 15:51:45
Välillä ihmetyttää miten hitossa irlantilaiset ymmärtävät toisiaan  ;)

The STRONGEST Irish Accent You'll Ever Hear!
https://www.youtube.com/watch?v=3VA9vuId3ds

The amazing Irish accent and stolen sheeps
https://www.youtube.com/watch?v=Q47CuQX0gn8
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: HDRisto - 12.10.2021, 15:55:35
Eräässä Afrikan maassa meillä oli rakennusprojekti, tekijöitä ainakin kymmenestä maasta + paikalliset.
Kollega veti rakennusaikataulun ja alkumiitingin suomeksi, ja kaikki ymmärsivät mainiosti ja vieläpä oikein.
Seurasivat vain missä esittäjän sormi kulkee piirustuksilla ja missä kohtaa tulee se perkele ja sormella naputtaa piirustusta että tässä tarkkana. Helppo homma kun kaikki osapuolet olivat alojensa ammattilaisia ja tiesivät mitä pitää tehdä vaikka ei työmaapäällikön kieltä osanneetkaan.
Rallienglannilla tuskin olisi onnistunut saati rantaruotsiksi. Kun kukaan ei ymmärtänyt kieltä, piti olla skarppina ja ajatella mistä on kyse eikä luottaa siihen mitä on kuulevinaan ja siitä sitten ymmärtävinään.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: HDRisto - 12.10.2021, 15:56:47
Välillä ihmetyttää miten hitossa irlantilaiset ymmärtävät toisiaan  ;)

The STRONGEST Irish Accent You'll Ever Hear!
https://www.youtube.com/watch?v=3VA9vuId3ds

The amazing Irish accent and stolen sheeps
https://www.youtube.com/watch?v=Q47CuQX0gn8

Kyllä humalikko toista ymmärtää vaikka ei yhteistä kieltä olisikaan. Se on sitä telepatiaa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 12.10.2021, 16:43:47
Minulle tapahtui turussa aivan samanlainen tilannne, mutta baarimikko oli britti. Poistuin paikalta.

Minulle on toisinaan ok puhua englantia Suomessa UK, US, CAN ja AU-kansalaisten kanssa. Koska he eivät raiskaa kieltään, ja ymmärrän kieltä.

Minä puhun mielelläni turistien kanssa englantia, tilanne on toinen jos henkilö on muuttanut maahan pysyvästi ja esimerkiksi toimii palveluammatissa.
En koskaan alennu asioimaan paikoissa, jos palvelua ei ole suomeksi.
Hetkinen..olinpa huono muistinen, Ahvenanmaalla olen kyllä käyttänyt tätä pohjoistanskalaista albiino muretta, jota ruotsiksi kutsutaan
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 12.10.2021, 21:52:32

Selvennä mitä tarkoitat "mamuongelman lopullisella korjaamisella".

Suomessa ei ole äärimmäisiä kielivaatimuksia edes nyt.

Selvennä mitä tarkoitat sillä, että vaikea kielemme olisi "paras kilpemme".

Mamuongelman lopullisella korjaamisella tarkoitan mamujen ja mamujen jälkeläisten poistamista Suomesta. Se on aina helpompaa, mikäli he eivät ole onnistuneet integroitumaan yhteiskuntaan esimerkiksi työmarkkinoiden kautta.

Työmarkkinoille pääsyä ja muuta yhteiskuntaan kiinnittymistä vaikeuttaa kielitaidottomuus. Mamujen kielitaidottomuutta taas edesauttaa hyvin vaikean suomen kielen tiukka vaatiminen. Suomen kielen vaatiminen on itsessään äärimmäinen kielivaatimus, koska suomen kieli on äärimmäinen kieli, jota 99% mamuista ei voi koskaan oppia tyydyttävällä tavalla.

Onneksi kielitaidottomien vanhempien syrjäytyneisyys periytyy myös lapsille, ja myös toisen ja kolmannen polven mamut tyypillisesti puhuvat (ja kirjoittavat) kelvottoman huonoa suomea, eivätkä hekään yleensä pysty kunnolla integroitumaan yhteiskuntaan.

Suomalaisten etnisen tulevaisuuden kannalta hyvin integroituvat ja fiksut mamut ovat paljon vaarallisempia kuin sellainen joutoporukka, joka muodostaa omia ghettojaan ja erillisiä pesäkkeitään yhteiskunnan laitamille. Syrjäytynyt joutoväki ei juurru systeemiin ja heidät on verrattain yksinkertaista leikata irti ja lähettää ulos.


Huomaa että et asu pk-seudulla tai Tampereella tai Turussa.

Suomessa syntyneet somalit usein puhuvat ihan kelpoa Suomea. Keskenään he sitten möykkäävät sillä omalla kielellään.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 12.10.2021, 22:03:26
Mamuongelman lopullisella korjaamisella tarkoitan mamujen ja mamujen jälkeläisten poistamista Suomesta. Se on aina helpompaa, mikäli he eivät ole onnistuneet integroitumaan yhteiskuntaan esimerkiksi työmarkkinoiden kautta.

Työmarkkinoille pääsyä ja muuta yhteiskuntaan kiinnittymistä vaikeuttaa kielitaidottomuus. Mamujen kielitaidottomuutta taas edesauttaa hyvin vaikean suomen kielen tiukka vaatiminen. Suomen kielen vaatiminen on itsessään äärimmäinen kielivaatimus, koska suomen kieli on äärimmäinen kieli, jota 99% mamuista ei voi koskaan oppia tyydyttävällä tavalla.

Onneksi kielitaidottomien vanhempien syrjäytyneisyys periytyy myös lapsille, ja myös toisen ja kolmannen polven mamut tyypillisesti puhuvat (ja kirjoittavat) kelvottoman huonoa suomea, eivätkä hekään yleensä pysty kunnolla integroitumaan yhteiskuntaan.

Suomalaisten etnisen tulevaisuuden kannalta hyvin integroituvat ja fiksut mamut ovat paljon vaarallisempia kuin sellainen joutoporukka, joka muodostaa omia ghettojaan ja erillisiä pesäkkeitään yhteiskunnan laitamille. Syrjäytynyt joutoväki ei juurru systeemiin ja heidät on verrattain yksinkertaista leikata irti ja lähettää ulos.


Huomaa että et asu pk-seudulla tai Tampereella tai Turussa.

Suomessa syntyneet somalit usein puhuvat ihan kelpoa Suomea. Keskenään he sitten möykkäävät sillä omalla kielellään.
Jep. Suomessa syntyneet tai hyvin nuorena Suomeen muuttaneet ihmiset kyllä osaavat puhua suomea olivatpa heidän vanhemmat kotoisin mistä tahansa.

Yllä kirjoitin toisen polven kiinalaisten maahanmuuttajien osaavan suomea ehkä jopa paremmin kuin monen kantasuomalaisen. Tämä arvioni perustuu siihen, että kokemukseni mukaan kyseiset toisen polven maahanmuuttajat usein opiskelevat pitkälle. Väestötasolla koulutustaso varmaan korreloi kirjoitetun kielen osaamisen kanssa. Tällä viittasin kirjoitettuun kieleen. Sen sijaan suomea kyllä osaa puhua kuka tahansa Suomessa nuoresta iästä lähtien asunut, jäipä opinnot miten lyhyiksi tahansa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Lalli IsoTalo - 12.10.2021, 22:16:23
Turiteista puheenollen, puhuin tässä taannoin Aussieläkeläisen kanssa, ja hän kertoi tarkemmin "No way" meininginnstä, jossa haittamamuja ei vastaanotetaan vaan onhataan johon paikka, joka on persläpi. Erityisesti hän kertoi kansalaisuuden saamisesta, joka on hyvinkin vaikeaa. Piti asua samassa paikassa ensin 5 vuotta jatkuvasti työllistettynä, ja sitten vielä 5 vuotta ihan missä vaan, tms. Voi olla, että muistan asian jotenkin väärin. Mutta tärkeää tässä on se, että se mikä tänne pallon toiselle puolelle kuullaan Australiasta, menee aika monen suodattinen läpi.

Tämmöiset lähikontaktit ovat jees.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Lalli IsoTalo - 12.10.2021, 22:20:15
Olen tämän ennenkin sanonut, mutta sitten alkaa ulkomailla nähdä unia englanniksi, niin sitä toimii voivansa puhua suomea Suomessa.

Ja etenkin en halua puhua Helsingin parhaalla parturille mitään, koska hänen ranskanaksettisesta englannista ei saa mitään selvää. Joten suomeksi vaan minulle, kiitos.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: HDRisto - 13.10.2021, 00:08:18
^"virolaiset mielellään palaavat Viroon, jos vain töitä löytyy".
Sen aikaa töissä täällä että pääsee sosiaaliturvaan kiinni, lapsilisät jne. Sitten takaisin kotiin jossa €urolla saa enemmän.

Paljonko lienee Virossa nykyisin keskipalkka?.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Pkymppi - 13.10.2021, 01:12:06
^"virolaiset mielellään palaavat Viroon, jos vain töitä löytyy".
Sen aikaa töissä täällä että pääsee sosiaaliturvaan kiinni, lapsilisät jne. Sitten takaisin kotiin jossa €urolla saa enemmän.

Paljonko lienee Virossa nykyisin keskipalkka?.

 Viron keskipalkka oli vuoden 2021 huhti-kesäkuussa 1538 euroa kuukaudessa ja saman jakson mediaani­palkka 1270 euroa.

 Lähde: https://estofennia.eu/viro-keskipalkka-mediaanipalkka/
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Melbac - 13.10.2021, 04:24:27
Noihan etuudet kai maksetaan vaikka asuisit virossa?.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hämeenlinnan Oraakkeli - 13.10.2021, 15:19:20
Ihan niinkun kieli olisi jokin rajoittava tekijä hyvinvoinnin lisäämisessä. Paljon järkevämpää olisi kansankapitalismin lisääminen ja sitäkautta hyväpalkkaisten työpaikkojen lisääminen.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: ohkurin_narsi - 29.10.2021, 05:30:20
Ihan höpöhöpö juttu koko threadi. Sitä kieltä bisneksessä käytetään aina, mikä on optimaalista. Sen huomaa esim siitä että megafirmoissakin keskustelu muuttuu heti äidinkielelle jos kaikki osallistujat sitä puhuu. Kukaan ei halua puhua englantia englannin takia.

Se ärsyttää enempi että suomen kieleen tungetaan erilaisia anglismeja väkisin, vaikka suomenkielinen ihan yleinen sana on olemassa. Tähän syyllistyvät erityisesti toimittajat yhä useammin.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Onninpoika - 30.10.2021, 19:38:53
Hieno aloitus joka kertoi oikeaa asiaa näistä työperäisistä maahanmuuttajista ja 1-tason tutkinnon opiskelijoista.

Tämä thread kertoo paljon hommalaisista.

Ketjussa kerrotaan maahanmuuttajien ilmaisesta yliopisto-opiskelusta ja englanninkielen turhuudesta. No yliopistoissa on kuitenkin ulkomaalaisille lukukausimaksut. Joku kirjoitti myös, että englanti suomessa voi olla jonkun pienen erityisalan kieli. Hän oli oikessa ja tämä erikoisala on suomen ulkomaankauppa.

Olen tehnyt paljon töitä suomalaisissa globaaleissa yrityksissä. Olen myös toiminut vienninedistämisessä. Useimmat työpalaverit kotimaassa on käyty englanniksi. Myös esimerkiksi yrityksen espanjankielisissä maissa olevissa toimipisteissä englanti on se kieli.

Seurustelu eri kulttuurien edustajien kanssa on todella avartavaa. Se auttaa ymmärtämään maailmaa paljon paremmin syvällisemmin kuin peruskoulun maantieto.

Tervetuloa kaikki veroja maksavat, meitä auttavat ja sivistävät maahanmuuttajat.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 20.11.2021, 17:06:02
Ilahduttavaa nähdä järkipuhetta Helsingin Sanomissa.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008409587.html

Lainaus
Suomen kielen osaamisen ei enää pitäisi olla Suomessa välttämätöntä

Englannin kielen tunnustaminen viralliseksi kieleksi parantaisi olennaisesti Suomen kilpailukykyä.

15:00

JUTUSSA ”Suomen kielestä liian kovat vaatimukset” (HS 15.11.) kerrottiin Suomeen muuttaneista, joiden oli hankalaa työllistyä, koska vaadittiin lähes täydellistä suomen kielen hallintaa.

Nykyisin englannin kieli on työkielenä useissa suurissa suomalaisissa pörssiyrityksissä. Myös Espoon kaupunki on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ottanut englannin kielen viralliseksi asiointikieleksi. Helsingin kaupunkikin on hiljattain julkaissut englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman.

Englannin kielen ottaminen jonkinlaiseksi tunnustetuksi viralliseksi kieleksi parantaisi olennaisesti Suomen kilpailukykyä ja todennäköisesti tekisi Suomesta houkuttelevan kansainvälisten yritysten pääkonttorien sijoituspaikan. Myös suomalaiset teknologiayritykset ja start up -yritykset saisivat helpommin kaipaamaansa ulkomaalaista työvoimaa, jos Suomea voitaisiin mainostaa englanninkielisenä maana.

Englannin kielen osaajia on Suomessa jo nyt paljon enemmän kuin ruotsin kielen osaajia, joten englannin kielen tunnustaminen viralliseksi kieleksi ei olisi radikaali toimenpide. Suomen kielen osaamisen ei pitäisi olla Suomessa enää välttämätöntä.

Pekka Salo

yrittäjä, Helsinki
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 20.11.2021, 17:48:32
Lainaus
Suomen kielen osaamisen ei pitäisi olla Suomessa enää välttämätöntä.

Pekka Salo

yrittäjä, Helsinki

Tuossa ei ole kyllä mitään ilahduttavaa.

Ei vittu, voiko joku oikeesti olla noin pihalla :facepalm:
Onko sinulla mitään asiallista kritiikkiä kyseistä kirjoitusta kohtaan?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 20.11.2021, 18:00:07
Onko sinulla mitään asiallista kritiikkiä kyseistä kirjoitusta kohtaan?

Otin kirjoituksesta sen oleellisimman osan, mitä ei voi olla huomioimatta ja mikä on enemmän kuin huolestuttavaa 8)

Engannin kielen osaaminen yritysmaailmassa on itsestään selvää ja hyvä asia. Pekka Salo taasen sekoittaa tämän asian aivan väärää yhteyteen ja selkeästi haluaa heikentää suomen kielen asemaa suomessa, mikä on ainakin minusta maanpetosta 8)
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kriittinen_ajattelija - 20.11.2021, 18:10:28
Oikeastaan tälläiset avaukset ja visiot oli pitkälti syynä Trumpin vaalivoittoon ja mahdolliseen tulevaankin vaalivoittoon.

Kantaväestö ns kansan syvät rivit on kyllästyneitä näihin cityvihreisiin Vartiaisiin jotka sieltä pilvenpiirtäjistään visioi utopioitaan.

Voin sanoa, että monia ei kiinnosta mikään utopistinen kansainvälistyminen, sen enempää kuin loputon talouskasvukaan. Kummatkin on täysin turhia asioita.

Englantia toki osaan, että eipä siinä ja juttelen mamujenkin kanssa siinä missä muidenkin.

Sitäpaitsi nyt on ilmasto-hätätila olisi järjetöntä ottaa tänne yhtään lisää ihmistä ihmiskunnan suurimman kriisin keskellä. Etelän maissa on paljon energiaystävällisempää asua kuin pohjoisessa, olisi kaikille parasta, että nämä englannin kielestä haaveilevat muuttaisi etelän maihin ilmastonmuutoksen takia. Vain se voi pelastaa maapallon.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hippo - 21.11.2021, 12:30:26
Pekka Salo päästi viikon aivoripulin. Englannin kielen taito voi olla huippuluokkaa ilman, että kustaan oman kielen ja kulttuurin päälle. Jos tekisimme jotain tuollaista, olisi ulkomaailman reaktio mahdollisesti lähinnä halveksiva. Kukaan ei arvosta omaa pesään paskojia.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 21.11.2021, 12:41:48
Kommenteissa oli ainakin yksi karkea asiavirhe. Pk-seudulla ei todellakaan 5% puhu englantia äidinkielenään. Edes venäjää ei puhu noin moni.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 24.11.2021, 10:44:57
Engannin kielen osaaminen yritysmaailmassa on itsestään selvää ja hyvä asia. Pekka Salo taasen sekoittaa tämän asian aivan väärää yhteyteen ja selkeästi haluaa heikentää suomen kielen asemaa suomessa, mikä on ainakin minusta maanpetosta 8)
Minusta suomalaisesta hyvinvointivaltiosta huolehtiminen ei ole maanpetosta, mutta jokaisella on tietysti oma käsitys maanpetoksesta.

Oikeastaan tälläiset avaukset ja visiot oli pitkälti syynä Trumpin vaalivoittoon ja mahdolliseen tulevaankin vaalivoittoon.

Kantaväestö ns kansan syvät rivit on kyllästyneitä näihin cityvihreisiin Vartiaisiin jotka sieltä pilvenpiirtäjistään visioi utopioitaan.

Voin sanoa, että monia ei kiinnosta mikään utopistinen kansainvälistyminen, sen enempää kuin loputon talouskasvukaan. Kummatkin on täysin turhia asioita.

Englantia toki osaan, että eipä siinä ja juttelen mamujenkin kanssa siinä missä muidenkin.

Sitäpaitsi nyt on ilmasto-hätätila olisi järjetöntä ottaa tänne yhtään lisää ihmistä ihmiskunnan suurimman kriisin keskellä. Etelän maissa on paljon energiaystävällisempää asua kuin pohjoisessa, olisi kaikille parasta, että nämä englannin kielestä haaveilevat muuttaisi etelän maihin ilmastonmuutoksen takia. Vain se voi pelastaa maapallon.
Jos kansainvälinen elämä tai talouskasvu ei kiinnosta, niin ei hätää, ei niistä ole pakko nauttia. Pohjois-Koreassa on onnistuneesti kieltäydytty sekä talouskasvusta että kansainvälistymisestä.

Voit toki muuttaa johonkin etelän maahan jos niin haluat. Toisaalta joissain maissa asukaskohtaiset päästöt ovat suuremmat kuin Suomessa, joten argumenttisi mukaan toivotat näissä maissa asuvat ihmiset tervetulleeksi Suomeen. Hienoa.

Pekka Salo päästi viikon aivoripulin. Englannin kielen taito voi olla huippuluokkaa ilman, että kustaan oman kielen ja kulttuurin päälle. Jos tekisimme jotain tuollaista, olisi ulkomaailman reaktio mahdollisesti lähinnä halveksiva. Kukaan ei arvosta omaa pesään paskojia.
Mietit liikaa mitä muut suomalaisista ajattelevat. Olisi varmasti elämänlaatusi kannalta parempi jos vähän parannat itsetuntoasi. Oman kielen ja kulttuurin päälle kukaan ei ole kusemassa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 24.11.2021, 20:39:15
Minusta suomalaisesta hyvinvointivaltiosta huolehtiminen ei ole maanpetosta

Ei tietystikkään ole, mutta se on karkeaa maanpetosta, että kannattaa suomea, missä ei ole välttämätöntä osata suomea lainkaan >:(
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 24.11.2021, 21:01:28
Minusta suomalaisesta hyvinvointivaltiosta huolehtiminen ei ole maanpetosta

Ei tietystikkään ole, mutta se on karkeaa maanpetosta, että kannattaa suomea, missä ei ole välttämätöntä osata suomea lainkaan >:(
Sellaienn Suomi on jo monelle totisinta totta. Olen tainnutkin mainita tuntevani lukuisia pääkaupunkiseudulla asuvia ulkomaalaisia osaamisperäisiä maahanmuuttajia joilla ei ole suomen osaamiselle mitään tarvetta.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 24.11.2021, 21:22:13
Sellaienn Suomi on jo monelle totisinta totta. Olen tainnutkin mainita tuntevani lukuisia pääkaupunkiseudulla asuvia ulkomaalaisia osaamisperäisiä maahanmuuttajia joilla ei ole suomen osaamiselle mitään tarvetta.

Näin varmasti on ja myös täällä ruotsissa se on hyvin laajalle levinnyttä.
Tämänkö vuoksi pitäisi englannin kieli virallistaa suomessa? jonka jälkeen he voisivat jokaisen asian vaatia kielellään ja myös ne ei osaamisperäiset saisivat palvelut englanniksi.
Täysin suomalaisvastainen ja maanpetoksellinen teko/mielipide. piste  >:(
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Econ101 - 24.11.2021, 23:10:02
Pekka Salo päästi viikon aivoripulin. Englannin kielen taito voi olla huippuluokkaa ilman, että kustaan oman kielen ja kulttuurin päälle. Jos tekisimme jotain tuollaista, olisi ulkomaailman reaktio mahdollisesti lähinnä halveksiva. Kukaan ei arvosta omaa pesään paskojia.
Mietit liikaa mitä muut suomalaisista ajattelevat. Olisi varmasti elämänlaatusi kannalta parempi jos vähän parannat itsetuntoasi.

Aika röyhkeää kehottelua. Sinähän itse vetoavat helvetin usein siihen, että moni/enemmistö tms. ajattelee niin ja näin; ja nämä luonnollisesti bäckuppina teikäläisen kalergismeille.

Katsopa nyt peiliin, ja lakkaa itse vetoamasta muihin ja kehottele vasta sen jälkeen.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Radio - 25.11.2021, 01:34:28
Suomen kieli on rikkaudessaan ja murteissaan arvokas asia ja elintärkeä kansallisen koheesion ylläpitäjä. Suomenruotsilla on historiallinen asemansa.
Yhteyksissä muuhun maailmaan tarvitaan ns. vierasta kieltä. Niistä on IIWW jälkeen valikoitunut englanninkieli, jolla pärjää hyvin. No ehkei Ranskassa.
Englanninkieli ei virallistamista tarvitse, päinvastoin. Helsingissä puhutaan jo monenlaista mongerrusta. Englantia äidinkielenään puhuvia on vähän, venäläisiä, somaleita, arabeja ja yli sataa muuta kieltä äidinkielenään (isän) puhuvia on paljon.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Mangustin - 25.11.2021, 01:44:58
Olen tainnutkin mainita tuntevani lukuisia pääkaupunkiseudulla asuvia ulkomaalaisia osaamisperäisiä maahanmuuttajia joilla ei ole suomen osaamiselle mitään tarvetta.

Olet maininnut asiasta niin monesti, että on vaikeaa arvioida onko sinulla jotain ymmärryksen erityishaasteita, jotka saavat sinut taistelemaan rakentamaasi hommaforumin käyttäjän arkkityypin olkiukkoa vastaan, vai heitätkö vain läppää toistelemalla näitä samoja juttuja:

- öyh möyh Esson baari persvako äiä urpo juntti perussuomalaiset
- panin juuri tinderistä löytämääni X kansallisuuden muikkelia, kansainvälisyys on ihanaa :3
- asun PK-seudulla!
- minulla on kansainvälinen tuttavapiiri!!
- tunnen kansainvälisiä osaajia!!!
- te siellä hevonkuusen junttilassa ette varmaan tajua miten siistiä on asua PK-seudulla ja olla kansainvälinen!!!!
- Suomessa pärjää ihan hyvin englanniksi jos on kansainvälisten osaajien tuttavapiiri kuten minulla
- kaikista kansainvälisen osaajan kiireistä huolimatta minulla on runsaasti aikaa kirjoittaa hommaforumille siitä miten mageeta on kun Suomi kansainvälistyy ja tulee lisää kosmopoliitteja osaajia joiden ammatteja voin namedroppailla hommaforumille :3

Tässäkin ketjussa on kirjoittajina monia ulkomailla asuneita intörnäshönäliä elämää nähneitä, jotka eivät halua tuhota ainutlaatuisen kansansa harvinaista kieltä. Englannin osaamisessa ei ole mitään erityistä eikä sen asema todellakaan tarvitse lakisääteistä vahvistusta. Suomen kielipolitiikan kipupiste on pakkoruotsi ja sen seurauksena huono muiden kielten kuin hyvän englannin ja huonon ruotsin osaaminen.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Alaric - 25.11.2021, 02:20:24
Pienten kansallisvaltioiden kielet ovat jatkuvassa vaarassa varsinkin englannin kansainvälisen hegemonian vuoksi. Meidän ainutlaatuista kieltämme on aktiivisesti suojeltava ja suomi on käytännössä pidettävä tämän yhteiskunnan täysin selkeänä ykköskielenä, jota osaamatta täällä eivät voi pärjätä kuin turistit ja satunnaiset pidempään vierailevat tänne kutsutut henkilöt.

Jokaisen suomalaisen on hyvä osata englantia ihan vaikka pelkästään sen vuoksi, että ymmärtää paremmin mitä maailmalla tapahtuu. Ja tietenkin vientiin suuntautuva teollisuus tarvitsee sujuvaa englantia osaavia henkilöitä. Kunnollisella englannin kielen osaamisella saa lisäksi paljon enemmän irti kaikenlaisesta ulkomaisesta kulttuurituotannosta. Tämä ei silti tarkoita sitä, että Suomessa pitäisi alkaa globalistien riemuksi säätää englantia miksikään viralliseksi kieleksi.

Huomautan tässä kohtaa, että puhun englantia käytännössä lähes natiivitasoisesti useamman asiaan huomiota kiinnittäneen britin ja jenkin mukaan. Luen jatkuvasti sekä englanninkielisiä nettiartikkeleita että kirjoja ja tuotan jatkuvasti myös englanninkielistä tekstiä. Ei siis ole kyse mistään "peräkammarin juntin" vieraiden kielten pelosta, vaan siitä, että haluan pitää Suomen edelleen suomalaisena ja suomenkielisenä tulevaisuudessa. Sekarotuinen ja sekakielinen yhteiskunta on jokaiselle kansallismieliselle suomalaiselle kauhistus.

Olisi myös erittäin suotavaa, että Suomesta löytyisi nykyistä enemmän esim. saksaa, ranskaa ja espanjaa osaavia suomalaisia. Tässä tietenkin on käytännön esteenä pakkoruotsi, josta pitää päästä eroon.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 25.11.2021, 02:34:51
Suomalaisten kielellinen itsetunto on hakattu maanrakoon satoja vuosia ruotsalaisten/suomenruotsalaisten toimesta ja sama jatkuu edelleen.
Ikävää asiassa on se, että suomenkieliset itse ovat mukana tässä ja tämä johtuu juuri siitä kielellisen itsetunnon olemattomuudesta.

Katsokaa ympärillenne kun kuljette kaupoissa, turuilla ja toreilla tai missä tahansa suomessa.
Ravintoloissa lukekaa ruokalistaa, jos sellaista enään edes löydätte?
Suomen kieli ei tunnu kelpaavan monillekaan yrittäjille jne..
ja tämä perustuu juuri siihen alistettuun ja huonoon kielelliseen itsetuntoon.
Tästä pitää päästä eroon kokonaan.

Jokainen voi tehdä tämän asian hyväksi jotain ja pienetkin teot ovat merkityksellisiä.
Lähetä asiakaspalautetta, vaadi suomeksi jne..
Vältä tai lopeta sellaisissa ravintoloissa käynti, missä ei ole selvästi suomeksi ruokalistaa ja muista huomauttaa aina kun on tilaisuus!!! suosi ravintoloita/yrityksiä, millä on nimi suomeksi. Kun tilaat puhelimella taksin, niin vaadi saada taksi, minkä kyltissä lukee taksi, ei taxi.
jos käytte kuuntelemassa luentoja, niin jos ette ymmärrä luennoitsijan käyttämiä vierasperäisiä ilmaisuja, niin rohkeasti vaan kysytte, mitä se ja se sana tarkoittaa suomeksi.(Tätä minä olen harrastanut paljon ja saanut myös myönteistä muutosta asiaan)

Älkää antako periksi koskaan tässä kielen puolustamisessa!

 

Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Radio - 25.11.2021, 05:53:37
Tunnustan olevani fennomaani ja anglofiili. Kun en ole kielinero, niin vain 2 kielellä osaan ajatella. Hyvin on riittänyt. Ruotsinkieli historiallisena jäänteenä on niin vankassa asemassa, että sen vaatiminen virkamiehiltä oikein tutkinnon jälkeen on tuhlausta. Samoin "pakkoruotsi" kouluissa on jostain poissa, joten annettakoon sille englanninkielen asema. Siis vapaaehtoinen valinta.
Monikulttuurisuuden fanaatikot toki haluaisivat antaa kaikkien kielien kukkia, se tuhoaa hyvän suomen kielen osaamisen.
Jos nyt joku asia vituttaa, se on verotuspäätökseen laitettu oma rivinsä YLE:n pakkoverolle.
En kyllä vapaaehtoisesti antaisi euroakaan Venäjänkielisille uutisille, joita toimittaa oikein oma Ylen venäjänkielinen toimitus.
Koska alkaa tulla husu-uutiset somaliaksi?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 06.01.2022, 14:37:42
Pari uutista.

Tekniikka ja Talous lehti kertoi Aalto-yliopistossa englannin kielen käytön lisääntyvän kanditasolla. Lähes kaikki maisteriopinnot ovat jo englanniksi, mutta nyt englannin käyttö kanditasolla lisääntyy entisestään. Toki aikaisemminkin opetusta on ollut kanditasolla englanniksi. Tämä on ymmärrettävää kehitystä, sillä Aallon opiskelijoista suuri osa on ulkomaalaistaustaisia. Jutusta kiinnostuneet voivat googlettaa jutun otsikolla: Aalto-yliopistossa suomenkielisistä tutkinnoista iso osa pakko tehdä englanniksi – Kielipolitiikasta kanneltiin taas oikeuskanslerille

Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi kertoo, että Suomessa on pian kouluja, joissa ei puhuta suomea. Jutun otsikko: Analyysi: Suomessa on pian kouluja, joissa ei puhuta suomea. Juttu kertoo toisen polven maahanmuuttajista, jotka eivät opi suomea, vaikka ovat koko ikänsä asuneet Suomessa. Näissä kouluissa ei arkisissa kohtaamisissa puhuta suomea.

Sinänsä mielenkiintoista. Tuntemani toisen polven maahanmuuttajat puhuvat suomea ja osa heistä kirjoittaa oikein hyvää suomea. Tietenkään nämä tuntemani toisen polven maahanmuuttajat eivät ole peruskouluikäisiä. Nurmi ei jutussaan kerro suomea oppimattomien toisen polven maahanmuuttajien etnisyyttä. Se olisi mielenkiintoinen tieto, sillä eri maahanmuuttajaryhmien oppimistuloksissa on eroja.

Nämä uutiset kertovat siitä kehityksestä mikä Suomessa on meneillään. Englantia ei välttämättä tulla aivan lähitulevaisuudessa virallistamaan, mutta vieraskielisyys ja englannin kielen käyttö lisääntyvät virallistettiinpa englanti tai ei.

Lainaus
Analyysi: Suomessa on pian kouluja, joissa ei puhuta suomea

Suomessa on jo peruskouluja, joissa ei arkisissa kohtaamisissa puhuta suomea. Kiihtyvällä vauhdilla kasvaa koulujen määrä, joissa lasten ja nuorten suomen kielen taito on niin ohut, ettei heidän sanavarastonsa kartu arkisissa leikeissä ja kohtaamisissa.

Tällöin suomalaistaustaiset perheet pyrkivät saamaan lapsensa muihin kouluihin, koska koulun ympäristö hidastaa myös heidän – ei vain taustaltaan vieraskielisten oppilaiden – suomen kielen kehitystä.

Espoossa vieraskielisen väestön osuus oli vuonna 1998 kaikilla oppilasalueilla alle viisi prosenttia, kun se vuonna 2018 kohosi korkeimmillaan yli 50 prosenttiin ja usealla alueella yli 30 prosenttiin.

Vantaalla päiväkoti-ikäisten vieraskielisten lasten osuudet nousevat asuinalueilla korkeimmillaan lähes 65 prosenttiin.

”Osuudet ovat näillä alueilla yli viisinkertaistuneet 20 vuoden aikana”, Bernelius ja Huilla kirjoittavat.

Varissuon alakoulussa lähes 90 prosenttia oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

”Meillä on luokkia, joissa on vain pari suomea äidinkielenään puhuvaa oppilasta. Monessa tapauksessa heillä on muita oppimiseen tai käytökseen liittyviä haasteita. Monen suomea äidinkielenään puhuvan oppilaan sosioekonominen tausta on heikko. Kielen oppiminen tällaisessa ympäristössä on haastavaa. Vertaisoppimista ei juurikaan tapahdu”, Lampi kirjoittaa.

”Valtaosa vieraskielisistä oppilaistamme on syntynyt Suomessa. Heistä melkein kaikki ovat olleet jo päiväkodissa suomenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä. Arviomme mukaan suurella osalla näistä oppilaista suomen kielen taso vastaa korkeintaan 2,5-vuotiaan äidinkielisen lapsen kielitaitoa. Samat oppilaat kuitenkin saattavat kokea osaavansa kieltä hyvin, koska he pärjäävät suullisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa puolikielisessä ympäristössään. Vertaisoppimista ei tapahdu siis päiväkodeissakaan”, Lampi jatkaa.

Pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvaa väestöennusteen mukaan yli 25 prosenttiin.

Keskiarvoluku antaa huomisesta liian hallittavan mielikuvan. Monilla alueilla osuus jää kymmenen prosentin paikkeille.

Sitten on kymmeniä oppilasalueita, joilla osuus nousee 50 prosentin tietämiin ja reippaasti sen ylikin.

Kun peruskoulu ei enää turvaa kaikille suomalaislapsille suomen kielen taitoa, muutoksen vaikutukset ovat dramaattisia.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b140fa0a-6f07-43e6-989b-c4cbae43b1ee
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 06.01.2022, 14:42:07
Olen tainnutkin mainita tuntevani lukuisia pääkaupunkiseudulla asuvia ulkomaalaisia osaamisperäisiä maahanmuuttajia joilla ei ole suomen osaamiselle mitään tarvetta.

Olet maininnut asiasta niin monesti, että on vaikeaa arvioida onko sinulla jotain ymmärryksen erityishaasteita, jotka saavat sinut taistelemaan rakentamaasi hommaforumin käyttäjän arkkityypin olkiukkoa vastaan, vai heitätkö vain läppää toistelemalla näitä samoja juttuja:

- öyh möyh Esson baari persvako äiä urpo juntti perussuomalaiset
- panin juuri tinderistä löytämääni X kansallisuuden muikkelia, kansainvälisyys on ihanaa :3
- asun PK-seudulla!
- minulla on kansainvälinen tuttavapiiri!!
- tunnen kansainvälisiä osaajia!!!
- te siellä hevonkuusen junttilassa ette varmaan tajua miten siistiä on asua PK-seudulla ja olla kansainvälinen!!!!
- Suomessa pärjää ihan hyvin englanniksi jos on kansainvälisten osaajien tuttavapiiri kuten minulla
- kaikista kansainvälisen osaajan kiireistä huolimatta minulla on runsaasti aikaa kirjoittaa hommaforumille siitä miten mageeta on kun Suomi kansainvälistyy ja tulee lisää kosmopoliitteja osaajia joiden ammatteja voin namedroppailla hommaforumille :3

Tässäkin ketjussa on kirjoittajina monia ulkomailla asuneita intörnäshönäliä elämää nähneitä, jotka eivät halua tuhota ainutlaatuisen kansansa harvinaista kieltä. Englannin osaamisessa ei ole mitään erityistä eikä sen asema todellakaan tarvitse lakisääteistä vahvistusta. Suomen kielipolitiikan kipupiste on pakkoruotsi ja sen seurauksena huono muiden kielten kuin hyvän englannin ja huonon ruotsin osaaminen.
Pääkaupunkiseudulla tilanne maahanmuuton suhteen on erilainen kuin muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulle keskittyy niin hyvätuloiset ulkomaalaiset osaajat kuin huonosti sopeutuvat humanitaariset maahanmuuttajat. Hommalla on tuotu esille, kuinka pääkaupunkiseudulla asuu paljon huonosti kotoutuvia humanitaarisia maahanmuuttajia. Et ole tietääkseni pitänyt sen mainitsemista ongelmana. Ongelmasi taitaa olla tässä siinä, etten vain voivottele pääkaupunkiseudulla asuvan humanitaarisia maahanmuuttajia, vaan kerron pääkaupunkiseudulla asuvan myös korkeasti koulutettuja osaajia. Maahanmuutosta muodostuva käsitys voi olla hyvin erilainen riippuen siitä missä päin Suomea asuu.

Jossain pienessä kylässä asuvalla ihmisellä maahanmuuttajista ensimmäisenä voi tulla mieleen ukrainalaiset maatalousorjat ja venäläiset vaimot. Pääkaupunkiseudulla asuvalla ihmisellä käsitys voi olla vaikkapa korealainen väitöskirjatutkija ja meksikolainen IT-ammattilainen. Jollain toisella se voi olla Lähi-idästä kotoisin oleva ravintoloitsija ja taloyhtiössä ongelmia aiheuttava afrikkalaistaustainen maahanmuuttaja.

On toki totta, että olen maininnut tapaavani Tinderin kautta ulkomaalaisia. Tinder on hyvin käyttökelpoinen väline uusien ihmisten tapaamiseen. Seksiäkin joskus tulee harrastettua, mutten ole sitä erikseen maininnut. Usein tulee vain tavattua ihmisiä ilman seksuaalista kanssakäymistä. Pidän tätä avautumistasi kuitenkin kummallisena, koska olet tuonut esille miten on mielestäsi hyvä asia jos maaseudun Keimo lisääntyy thaivaimon kanssa, tai kuinka afrikkalaiset naiset voisivat olla hyviä pariutumiskumppanieta. Luulisi, että em. asioita sanova ihminen ei näe ongelmaksi sitä, että joku Tinderin kautta tapaa ulkomaalaisia. Hetkinen... Ei kai tässä ole kyse siitä, että toin ilmi, etten ole kiinnostunut thaimaalaisista ja filippiiniläisistä naisista? Olen ymmärtänyt sinun pitävän kyseisistä kaakkoisaasialaisista naisista. Nyt on sanottava, ettei muiden mielipiteistä kannata noin paljoa välittää. Itse pidän itäaasialaisista ja länsieurooppalaisista naisista. Jos vaikka joku etnonationalisti toisi ilmi, ettei hän voisi kuvitella pariutuvansa vaikkapa korealaisen tai juutalaisen naisen kanssa, niin en minä siitä mieltä pahottaisi. Korkeintaan huvittaisi. Makuja on monia.

Mainittakoon, etten mitenkään tuomitse thaivaimoja tms vaikken itse olekaan heistä kiinnostunut. Ihmiset saavat pariutua kenen kanssa tahtovat. Olen onnellinen muiden parisuhdeonnesta!

Mutta on totta, että olen tuonut esille tilannettani. Tämä johtuu siitä, että maahanmuuttokriitikoilla on kyseenalainen maine, mikä on harmiksi maahanmuuttopolitiikan kehittämiselle. Maahanmuuttokriitikoista on vallalla ikävä käsitys, mikä ei vastaa totuutta. Tästä pitääkin oikeastaan tehdä tästä kokonaan oma aiheensa.

Olet aivan oikeassa, ettei englannin osaamisessa ole mitään erityistä. Suomalaiset osaavat englantia hyvin. Tämä mahdollistaakin englannin laajemman käytön Suomessa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: JoKaGO - 06.01.2022, 15:22:10
Englanti opetuskielenä AMKissa ei olisi huono idea. Ei suomalaisella osaamisella tee paljoakaan globaalissa maailmassa, jollei meillä ole kielitaitoisia insinöörejä. Englanti minimi, siihen päälle latinalaiset kielet, kiina, saksa, venäjä ... Ei niin, että kaikki osaavat kaikkea, vaan yksi osaa enkun ja kiinan, toinen enkun ja ruotsin  :roll: jne. RUOTSI POIS PAKOLLISTEN KIELTEN JOUKOSTA!

Englanti opetuskielenä AMKissa ei olisi huono idea, kirjoitin. Ei olisi, jollei tietäisi, että päättäjien motiivi on matujen takia  :facepalm:
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tavan - 06.01.2022, 16:46:34
Tätäkin mätää vastaan pitää nationalistien kamppailla. Suomen kieli on köyhän ja vähäpätöisen kansamme kallein aarre. Kyseessä on kieli, jota ulkomaiset kielitieteilijät ovat jo vuosisatoja ihailleet äimistyneinä. Suomen kielessä yhdistyvät kaikkien muiden kielten kauneimmat aspektit mykistävällä tavalla. Suomi on kielistä jaloin. Tosimaailman Quenya.

Sitä ei pidä saastuttaa ja köyhdyttää anglismeilla ja englannin kielen suosimisella, nöyryyttää ja alistaa bättre folk-politiikalla, eikä sen käyttöä kaventaa rappiollisen kansainvälisyysaatteen nojalla.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Augustus - 06.01.2022, 17:21:27
Tätäkin mätää vastaan pitää nationalistien kamppailla. Suomen kieli on köyhän ja vähäpätöisen kansamme kallein aarre. Kyseessä on kieli, jota ulkomaiset kielitieteilijät ovat jo vuosisatoja ihailleet äimistyneinä. Suomen kielessä yhdistyvät kaikkien muiden kielten kauneimmat aspektit mykistävällä tavalla. Suomi on kielistä jaloin. Tosimaailman Quenya.

Sitä ei pidä saastuttaa ja köyhdyttää anglismeilla ja englannin kielen suosimisella, nöyryyttää ja alistaa bättre folk-politiikalla, eikä sen käyttöä kaventaa rappiollisen kansainvälisyysaatteen nojalla.
Ihan kielen kauneuden kannalta ehkä näin, kun ollaan suomalaisia, mutta todennäköisesti ihan jokaisella kielellä ja kansalla on ihan vastaavat oikeutetut perustelut. Maailma on kuitenkin nykyään melkoisen globaali ja siten kielien suhteen Suomessa ei kannata omaksua mitään Pohjois-Korea-henkistä maailmankatsomusta.
Lainaus käyttäjältä: JoKaGO
Englanti opetuskielenä AMKissa ei olisi huono idea. Ei suomalaisella osaamisella tee paljoakaan globaalissa maailmassa, jollei meillä ole kielitaitoisia insinöörejä. Englanti minimi, siihen päälle latinalaiset kielet, kiina, saksa, venäjä ... Ei niin, että kaikki osaavat kaikkea, vaan yksi osaa enkun ja kiinan, toinen enkun ja ruotsin  :roll: jne. RUOTSI POIS PAKOLLISTEN KIELTEN JOUKOSTA!
Englanti opetuskielenä AMKissa ei olisi huono idea, kirjoitin. Ei olisi, jollei tietäisi, että päättäjien motiivi on matujen takia 
Ruotsista pitää päästä opetuksessa reliikkinä eroon ja edetä kuten sanoitkin. Kuitenkin Suomea ei oikein pitäisi muuttaa miksikään monikieliseksi baabelin valtakunnaksi, vaan pitää olla yksi valtakieli, jota kaikkien pitää edes jotenkin ymmärtää ja se ei voi oikein olla muu kuin suomen kieli. Kuitenkin maailma muuttuu ja siksi ehkä jotain muutakin pitäisi miettiä kuin jumittua 1900-luvun alun kielikiihkoiluun.

Nimittäin Suomi voidaan määritellä uudella tavalla kaksikieliseksi valtioksi, kun se toinen kieli onkin englanti, ruotsin sijasta. Hyöty on aivan valtava. Konkreettinen hyöty on huikea, englanti on maailmankieli, kaikkien maahanmuuttajien yleiskieli, lukuunottamatta joitain humanitaarisia juttuja.

Ruotsin kielen tietoiseen massiiviseen tekohengitykseen (kaksikielinen byrokratia and all that...) käytetyt rahat vapautuvat yhteiskuntaa oikeasti hyödyttävään käyttöön (englanti), koska lähes kaikki äidinkielenään ruotsia puhuvat suomalaiset osaavat täydellisesti suomea, joten jonkun kaksikielisyyskulissin ylläpito on täysin idioottimaisuutta.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Tavan - 06.01.2022, 17:46:26

Ihan kielen kauneuden kannalta ehkä näin, kun ollaan suomalaisia, mutta todennäköisesti ihan jokaisella kielellä ja kansalla on ihan vastaavat oikeutetut perustelut. Maailma on kuitenkin nykyään melkoisen globaali ja siten kielien suhteen Suomessa ei kannata omaksua mitään Pohjois-Korea-henkistä maailmankatsomusta.

Mielestäni liioittelet kielten kauneuden subjektiivisuutta. Eivät suomalaiset itse osaa oikein arvostaa kieltään. Pitää usein kuunnella ulkomaalaisia puolueettomia näkemyksiä, jos haluaa saada arvion suomen kielen laadusta.

"Suomenkieli on luonnonrikkaimpia, säännöllisimpiä, helpoimmin muodostuvia ja soinnukkaimpia kieliä maan päällä. Siinä on mitä kaunein kerakkeiden ja ääntiöiden sopusointu, jossa kohden se on italiankielen kaltainen. Siinä ei ole ensinkään noita inhottavia suhuäänteitä eikä noita kovia huokuäänteitä, joita tavataan slaavilaisissa ja lapinkielessä. Siinä on aivan määrätty sointu niinkuin ranskankielessä. Siinä on useampia muotoja ja vähemmän taivutustapoja ja poikkeuksia kuin latinassa, s.o. suurempia etuja ja vähemmän vaillinaisuuksia. Siinä on tavattoman runsaasti sanajohdannaisia ja -yhdistyksiä, kuten kreikan- ja saksankielessä. Se näyttää siis valinneen ja yhdistäneen mitä parasta on kaikissa muissa Euroopan kielissä; mutta koska ei ole mitään täydellistä taivaan kannen alla, niin ei ole suomenkielelläkään sitä, mikä näyttää olevan tärkeämpää kuin kaikki sisälliset edut, nimittäin suurta kirjallista käyttöä, laajaa alaa, lähempää yhteyttä heimokielten kanssa ja kunniaa olla loistavan hovin puhekielenä."

- Rasmus Rask, juhlittu tankalainen lingvisti ja filologi vuonna 1820.

"Most important for me, perhaps, after Gothic was the discovery in Exeter of a Finnish Grammar. It was like discovering a complete wine cellar filled with bottles of an amazing wine of a kind and flavour never tasted before. It quite intoxicated me; and I gave up the attempt to invent an 'unrecorded' Germanic language, and my own language – or series of invented languages – became heavily Finnicized in phonetic pattern and structure."

- J.R.R. Tolkien, maineikas filologi ja kirjailija vuonna 1955.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: sancai - 06.01.2022, 18:20:06
Tätäkin mätää vastaan pitää nationalistien kamppailla. Suomen kieli on köyhän ja vähäpätöisen kansamme kallein aarre. Kyseessä on kieli, jota ulkomaiset kielitieteilijät ovat jo vuosisatoja ihailleet äimistyneinä. Suomen kielessä yhdistyvät kaikkien muiden kielten kauneimmat aspektit mykistävällä tavalla. Suomi on kielistä jaloin. Tosimaailman Quenya.

Sitä ei pidä saastuttaa ja köyhdyttää anglismeilla ja englannin kielen suosimisella, nöyryyttää ja alistaa bättre folk-politiikalla, eikä sen käyttöä kaventaa rappiollisen kansainvälisyysaatteen nojalla.
Jaksan kyllä ihmetellä, miten typerryttävän välinpitämätöntä väkeä löytyy jopa Homma-forumilta. Eurooppalainen nationalismi, kansallisaate, kaikki, mitä kannatamme täällä perustuu kieleen. Se on tärkein perintö, mitä meillä on. Suomen kielen nosto sivistys- ja tiedekieleksi oli uskomaton kamppailu ja ehkä maailman menestyksekkäin esimerkki siitä, miten vähäpätöinen kolonisoitu alue nostaa itsensä korkeakulttuuriksi. Kaikki todennäköisyydet olivat meidän kansallista menestystarinaa vastaan, ja kohtalomme oli joutua joko kituvaksi venäläiseksi vähemmistöksi tai ruotsalaisten syrjäyttämäksi Pohjois-Ruotsin suomalaisten tapaan.

Jotenkin kuvaavaa nykyajan historiatonta ja materialistista taustaa vastaan, että jopa "nationalisteista" osa on sitä mieltä, että kansallisidentiteettimme muodostama kieli pitää mitätöidä taas alaluokan halveksutuksi puhekieleksi, koska jonkun mielestä "kansainvälistyminen" tuo ehkä vähän lisää massia. Me ihan oikeasti taisteltiin, että me saatiin suomen kieli yliopistoihin. Oksettavaa toksista kokoomuslaista, sukua kriittisen infrastruktuurin myynnille syömävelkaa vastaan. Koko maailmankuva perustuu kiilusilmäiseen lyhytjänteiseen ahneuteen, kuin narkkari, joka miettii että mitä mä voisin myydä tai varastaa, äidin korut?, naapurin pyörän? että saisin lisää huumeita huomenna.

Miksi Israel elvytti heprean? Miksi Kazakstan ei halua venäjää viralliseksi kieleksi? Miksi ukrainalaiset yrittävät elvyttää ukrainan käytön ja irlantilaiset iirin? Miksi virolaiset eivät ole kiitollisia venäjän taidon tuomista mahdollisuuksista? Entä miten Afrikka on sotaisa persläpi, vaikka useissa valtioissa puhutaan englantia tai ranskaa? Ei voi olla itsenäistä valtiota ilman kansallisaatetta ja kansallisaatteen pohjana on Euroopassa kieli.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Augustus - 06.01.2022, 18:49:39
Tätäkin mätää vastaan pitää nationalistien kamppailla. Suomen kieli on köyhän ja vähäpätöisen kansamme kallein aarre. Kyseessä on kieli, jota ulkomaiset kielitieteilijät ovat jo vuosisatoja ihailleet äimistyneinä. Suomen kielessä yhdistyvät kaikkien muiden kielten kauneimmat aspektit mykistävällä tavalla. Suomi on kielistä jaloin. Tosimaailman Quenya.

Sitä ei pidä saastuttaa ja köyhdyttää anglismeilla ja englannin kielen suosimisella, nöyryyttää ja alistaa bättre folk-politiikalla, eikä sen käyttöä kaventaa rappiollisen kansainvälisyysaatteen nojalla.
...
Jotenkin kuvaavaa nykyajan historiatonta ja materialistista taustaa vastaan, että jopa "nationalisteista" osa on sitä mieltä, että kansallisidentiteettimme muodostama kieli pitää mitätöidä taas alaluokan halveksutuksi puhekieleksi, koska jonkun mielestä "kansainvälistyminen" tuo ehkä vähän lisää massia. Me ihan oikeasti taisteltiin, että me saatiin suomen kieli yliopistoihin. Oksettavaa toksista kokoomuslaista, sukua kriittisen infrastruktuurin myynnille syömävelkaa vastaan. Koko maailmankuva perustuu kiilusilmäiseen lyhytjänteiseen ahneuteen, kuin narkkari, joka miettii että mitä mä voisin myydä tai varastaa, äidin korut?, naapurin pyörän? että saisin lisää huumeita huomenna.
...
Hmm, no kyllä minä ainakin katson olevani nationalisti enkä mikään "nationalisti" ja siksi kannatan englannin käyttöönottoa toisena kotimaisena ruotsin sijasta. Ihan siksi, että siitä on meille suomalaisille hyvin paljon hyötyä, ruotsin sijasta, jonka boostaaminen on täyttä resurssien haaskaamista. Maailma nyt vaan globaalistuu rankalla tavalla, halusimme tai emme ja siksi pitää meidän suomalaisten olla ajan hermoilla vastataksemme tulevaisuuden haasteisiin. Kansan hyvä kielitaito on eduksi Suomelle ja suomalaisille.

Olen hyvin kriittinen siihen, että suomalaisten pitäisi hirttää itsensä johonkin 30-luvun kansallisromanttisiin fiiliksiin, olkoon ne ideana kuinka houkutttelevia tahansa.  Se aika on jo mennyttä, paremminkin pitää kyetä vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin,  esimerkiksi mun mielestä ei  pidä edelleenkään roudata mitään MENA/Afrikka/Islam-porukkaa ym. Suomeen, EU:sta pitää erota jne.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 06.01.2022, 19:18:47
Hmm, no kyllä minä ainakin katson olevani nationalisti enkä mikään "nationalisti" ja siksi kannatan englannin käyttöönottoa toisena kotimaisena ruotsin sijasta.

En löydä tuosta kyllä mitään suomalaista turvaavaa, en minkäänlaista suomalaista nationalismia tai muutakaan isänmaallista.
Ruotsin asema suomessa on tietysti ylimitoitettu ja jopa rasistisesti suomalaisia sortava ja sen kaikesta
pakollisuudesta pitää päästä eroon ehdottomasti.
Vähemmistökielenä Ruotsi on osa suomea, aivan kuin Suomi ruotsissa.(Suomi tosin huomattavsti heikommassa asemassa ruotsissa)
Englannin kieli ruotsin sijaan  toisena kotimaisena on puhtaasti maanpetoksellinen näkemys, ei muuta >:(
Aina löytyy näitä, jotka rahanahneus silmissä myy vaikka äitinsä ja lapsensa 8)
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kekkeruusi - 06.01.2022, 19:24:44
tHmm, no kyllä minä ainakin katson olevani nationalisti enkä mikään "nationalisti" ja siksi kannatan englannin käyttöönottoa toisena kotimaisena ruotsin sijasta. Ihan siksi, että siitä on meille suomalaisille hyvin paljon hyötyä, ruotsin sijasta, jonka boostaaminen on täyttä resurssien haaskaamista. Maailma nyt vaan globaalistuu rankalla tavalla, halusimme tai emme ja siksi pitää meidän suomalaisten olla ajan hermoilla vastataksemme tulevaisuuden haasteisiin. Kansan hyvä kielitaito on eduksi Suomelle ja suomalaisille.
Mielestäni olet väärässä, tai ainakin lähtökohtasi näkemykseesi on väärä. Suomi on meidän kielemme ja se pitää nähdä meidän kielenämme, kaikissa konteksteissa.

Sen sijaan pakkokielet pitäisi poistaa ja korvata vapaasti valittavilla vierailla kielillä. Toki, en oleta että millekään muille suomen ja ruotsin kaltaisille mikrokielille on edes kysyntää. ;D
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Augustus - 06.01.2022, 19:37:49
Hmm, no kyllä minä ainakin katson olevani nationalisti enkä mikään "nationalisti" ja siksi kannatan englannin käyttöönottoa toisena kotimaisena ruotsin sijasta.

En löydä tuosta kyllä mitään suomalaista turvaavaa, en minkäänlaista suomalaista nationalismia tai muutakaan isänmaallista.
Ruotsin asema suomessa on tietysti ylimitoitettu ja jopa rasistisesti suomalaisia sortava ja sen kaikesta
pakollisuudesta pitää päästä eroon ehdottomasti.
Vähemmistökielenä Ruotsi on osa suomea, aivan kuin Suomi ruotsissa.(Suomi tosin huomattavsti heikommassa asemassa ruotsissa)
Englannin kieli ruotsin sijaan  toisena kotimaisena on puhtaasti maanpetoksellinen näkemys, ei muuta >:(
Aina löytyy näitä, jotka rahanahneus silmissä myy vaikka äitinsä ja lapsensa 8)
No niin, voihan tuon noinkin ajatella. Mutta tavallaan yritin visioida sitä Suomen tulevaisuutta ja mikä olisi parasta Suomelle tulevaisuudessa. Vaikka englannin käyttöönotto kuulostaa maanpetokselta niin oikeastaan olemme jo siinä tilanteessa (de facto) monissa asioissa, ulkomaalaistaustaisten määrä on jo niin suuri, että melkein kaikki viralliset jutut pitää antaa myös englanniksi, se perinteellinen ruotsi + suomi ei enää vastaa todellisuutta. 

Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: repsikka - 06.01.2022, 19:52:30
Englanti opetuskielenä AMKissa ei olisi huono idea. Ei suomalaisella osaamisella tee paljoakaan globaalissa maailmassa, jollei meillä ole kielitaitoisia insinöörejä. Englanti minimi, siihen päälle latinalaiset kielet, kiina, saksa, venäjä ... Ei niin, että kaikki osaavat kaikkea, vaan yksi osaa enkun ja kiinan, toinen enkun ja ruotsin  :roll: jne. RUOTSI POIS PAKOLLISTEN KIELTEN JOUKOSTA!

Englanti opetuskielenä AMKissa ei olisi huono idea, kirjoitin. Ei olisi, jollei tietäisi, että päättäjien motiivi on matujen takia  :facepalm:
Rohkenen olla jyrkästi eri mieltä.  Jos otettaisiin englanti opetuskieleksi, niin opettajienkin tulisi olla natiiveja englannin  puhujia. Mistä nämä saataisiin ?
 Kun äidinkieleltään suomalainen rupeaisi opettamaan vajavaisella englannin taidollaan, opetuksessa käytettäisiin varmasti asiayhteyteen sopimattomia sanoja ja ehkäpä keksittäisiin ihan uusia , ulkopuolisille käsittämättömiä sanontoja.
 Mitä sitten tulee englannin ottamiseen maamme toiseksi, viralliseksi kieleksi, niin alkaa mennä kehitysmaameiningiksi. Eihän meillä ole juurikaan väestöä, joka puhuisi englantia äidinkielenään
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 06.01.2022, 20:25:15
Muistan kun kävin 30v sitten Israelissa. Se on kaksikielinen valtio. Heprea ja arabia siis.

Kuitenkin, joka paikassa englanti oli erittäin vallitseva kieli. Kaikki tienviitat olivat sekä hepreaksi että englanniksi. Missä tahansa asiointi oli mahdollista englanniksi.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 06.01.2022, 20:31:35
tavallaan yritin visioida sitä Suomen tulevaisuutta ja mikä olisi parasta Suomelle tulevaisuudessa. Vaikka englannin käyttöönotto kuulostaa maanpetokselta niin oikeastaan olemme jo siinä tilanteessa (de facto) monissa asioissa, ulkomaalaistaustaisten määrä on jo niin suuri, että melkein kaikki viralliset jutut pitää antaa myös englanniksi, se perinteellinen ruotsi + suomi ei enää vastaa todellisuutta.

Se ei pelkästään kuulosta maanpetokselta, vaan se on myös sitä.
Suomen tulevaisuudelle ja suomalaisten turvallisuudelle oma kieli ja sen kyseenalaistamaton asema itsestään selvänä pitää olla pyhä!
Koko valtakunnallisesti suomessa ei pidä olla mitään muita virallisia kieliä kuin suomi ja tämä pitäisi lukea perustuslaissa. Tällä hetkellä valitettavasti suomessa vain ruotsi on koko valtakunnallisesti virallinen kieli, mikä sekin on mielestäni raaka petos >:(

Suomen kansan olemassaolo turvataan kiellä parhaiten ja mitään muuta kieltä kuin suomea ei saa yhdeltäkään suomalaiselta maassamme vaatia.

Kouluissa kielten opiskelu pitää olla aina valinnaisia ja on aina hyvä osata vieraita kieliä, mutta mitään ei pidä tehdä suomen oman kielen kustannuksella. piste 8)
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: JoKaGO - 06.01.2022, 22:07:23
Minut ymmärrettiin vähän väärin, koska annoin mahdollisuuden ymmärtää väärin  ;D  Itse koko pienen ikäni vientiteollisuuden palveluksessa työskennelleenä toin näkemykseni tältä kantilta keskusteluun.

Totta helvetissä, eihän Suomessa puhuta muuta kuin suomea kaupoissa, sairaaloissa, younameit. Tämä on ehdotonta, ei ole muuta kuin suomen kieli normielämässä!

Rohkenen olla jyrkästi eri mieltä.  Jos otettaisiin englanti opetuskieleksi, niin opettajienkin tulisi olla natiiveja englannin  puhujia. Mistä nämä saataisiin ?
 Kun äidinkieleltään suomalainen rupeaisi opettamaan vajavaisella englannin taidollaan, opetuksessa käytettäisiin varmasti asiayhteyteen sopimattomia sanoja ja ehkäpä keksittäisiin ihan uusia , ulkopuolisille käsittämättömiä sanontoja.
 Mitä sitten tulee englannin ottamiseen maamme toiseksi, viralliseksi kieleksi, niin alkaa mennä kehitysmaameiningiksi. Eihän meillä ole juurikaan väestöä, joka puhuisi englantia äidinkielenään

Ei tarvitse olla "Oxford English" opetuskielenä, vaan enkunkieliset oppikirjat, joista löytyy kuhunkin oppiaineeseen liittyvä terminologia, ja sen tasoinen kielitaito riittää. Ja nythän maisteritutkintoon vaaditaan "virkamiesruotsin" kielen taito, niin miksei voitaisi vaatia sen sijaan "opettaja-enkun" taitoa AMK-opettajilta?

Ei Suomen tarvitse olla kaksikielinen maa, yksikielisyys riittää. AMK- ja korkeakoulutasolla voitaisiin hyvin vaatia enkun taitoa, mikä käytännössä kaikilta ylioppilailta löytyy.

Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 06.01.2022, 22:24:13
Ei Suomen tarvitse olla kaksikielinen maa, yksikielisyys riittää.   

Nyt JoKaGO kuulostaa hyvältä :)

Se on selvää, että eri aloilla pitää osata kieliä ja pakollinen virkamiesruotsi vie vain turhaan voimavaroja. suurimmallle osalle muut kielet ovat huomattavasti tärkeimpiä oppia kuin joku pohjois-tanskalainen albiino murre, jota myös ruotsiksi kutsutaan 8)
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 06.01.2022, 22:44:39
Englannin kielen virallistaminen ei ole realismia lähitulevaisuudessa, joten sitä ei tarvitse pelätä aivan heti. Tulevina vuosikymmeninä siitä tullaan kuitenkin käymään vakavaa poliittista keskustelua, enkä ylläty, jos vaikkapa vuonna 2060 Suomessa englanti on de facto virallinen kieli ellei jopa de jure.

Yksi ala jolla kielitaitovaatimusten täytyy olla kunnossa on terveydenhoito. Ymmärtääkseni filippiiniläiset hoitajat ovat työnsä hyvin hoitavaa asiallista väkeä, joten toivotan heidät tervetulleeksi Suomeen. Tulkoon niin paljon kuin on tarvetta. Kielitaidon täytyy kuitenkin olla kunnossa. Vaikka suomalaiset osaavatkin englantia hyvin, eivät kaikki osaa englantia. Sairastuessa kielitaito saattaa entisestään heikentyä samaan tapaan kuin väsyneenä voi olla vaikea löytää sopivaa sanaa. Terveydenhoitoalan riittävät kielitaitovaatimukset onkin asia, josta on hyvä pitää ääntä.

Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: sancai - 06.01.2022, 22:49:06
Ei Suomen tarvitse olla kaksikielinen maa, yksikielisyys riittää. AMK- ja korkeakoulutasolla voitaisiin hyvin vaatia enkun taitoa, mikä käytännössä kaikilta ylioppilailta löytyy.
Et vaadi yksikielisyyttä vaan kaksikielisyyttä eli diglossiaa. Diglossia tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa vallitsee kaksi eri kieltä tai kielen muotoa, joita käytetään eri yhteyksissä, toinen kieli on yleensä korkean statuksen ja toinen matalan statuksen kieli. Ennen korkean statuksen kieli oli ruotsi, jonka taitoa vaadittiin yliopisto-opiskelijoilta. Kansallisen heräämisen myötä suomi nostettiin sivistyskieleksi ja yliopistoihin. Nyt haluamme taas palata globalistiseen järjestelmään, jossa äidinkielemme lasketaan matalan statuksen kieleksi ja eliitin kieleksi nostetaan vieras kieli.

Yleensä tällaiseen diglossiaan liittyy kolonialismi. Esim. Venäjällä ja Kiinassa koulutus on venäjäksi ja mandariinikiinaksi, vähemmistökielten asema on puhtaasti arkinen puhekieli. Matalan statuksen vähemmistökielet nähdään niin häpeällisinä, että nuoret eivät edes halua puhua enää äidinkielellään. Wu- eli Shanghai-kiina onkin maailman puhutuin kuoleva kieli. Kielellä on yhä 80 miljoonaa puhujaa, mutta nuoret ovat lopettaneet sen käytön.

Samoin entisissä monikansallisissa suurvalloissa eliitti puhui yleensä eri kieltä kuin kansa. Itä-Euroopassa saksa oli eliitin ja sivistyksen kieli ennen nationalismia, tsekin kieli kuoli melkein sukupuuttoon 1800-luvulla. Espanjan ja ranskan moninaiset vähemmistökielet tukahdutettiin. Entisissä siirtomaissa diglossia elää yhä, esimerkiksi Filippiineillä ja Intiassa englanti on yläluokan keino erottua alaluokasta ja media käyttää yleisesti englantiin perustuvaa sekakieltä. Monissa Afrikan maissa koulutus on tyystin ranskaksi tai englanniksi. Myös islamisaatio on perinteisesti tuottanut diglossiaa siten, että klassinen arabia tai siitä vaikutteita saanut kieli on nostettu sivistyskieleksi.

Miksi kannatatte kulttuurikolonialismia?   
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kekkeruusi - 06.01.2022, 22:54:01
Ei tarvitse olla "Oxford English" opetuskielenä, vaan enkunkieliset oppikirjat, joista löytyy kuhunkin oppiaineeseen liittyvä terminologia, ja sen tasoinen kielitaito riittää. Ja nythän maisteritutkintoon vaaditaan "virkamiesruotsin" kielen taito, niin miksei voitaisi vaatia sen sijaan "opettaja-enkun" taitoa AMK-opettajilta?
Koska tämä maa on suomenkielinen. Ainoa järjellinen vaatimus on suomen osaaminen. Tietenkin vieraiden kielten osaaminen on positiivinen asia.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kriittinen_ajattelija - 06.01.2022, 23:11:36
Englannin kielen virallistaminen ei ole realismia lähitulevaisuudessa, joten sitä ei tarvitse pelätä aivan heti. Tulevina vuosikymmeninä siitä tullaan kuitenkin käymään vakavaa poliittista keskustelua, enkä ylläty, jos vaikkapa vuonna 2060 Suomessa englanti on de facto virallinen kieli ellei jopa de jure.

Yksi ala jolla kielitaitovaatimusten täytyy olla kunnossa on terveydenhoito. Ymmärtääkseni filippiiniläiset hoitajat ovat työnsä hyvin hoitavaa asiallista väkeä, joten toivotan heidät tervetulleeksi Suomeen. Tulkoon niin paljon kuin on tarvetta. Kielitaidon täytyy kuitenkin olla kunnossa. Vaikka suomalaiset osaavatkin englantia hyvin, eivät kaikki osaa englantia. Sairastuessa kielitaito saattaa entisestään heikentyä samaan tapaan kuin väsyneenä voi olla vaikea löytää sopivaa sanaa. Terveydenhoitoalan riittävät kielitaitovaatimukset onkin asia, josta on hyvä pitää ääntä.

Vain PK-seudulla ja ehkä jossain Turussa kenties, muualla ei niinkään, vai et kai tosissasi luule, että Kainuussa alettaisiin puhumaan englantia vuonna 2060 sen enempää kuin nytkään.
Toki """""" ansiosta olette haalineet pk-seudulle miljoona mamua eikä pk-seutu enää ole osa Suomea muutakuin byrokraattisessa mielessä, että eipä siinä. Enjoy.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: JoKaGO - 06.01.2022, 23:35:02
Kyllä kovien tieteiden oppiminen ja ymmärtäminen vaatii hyvin pitkälti englannin kielen taidon. Ei se syrjäyttäisi suomen kieltä suomalaisessa viitekehyksessä toimittaessa. Ja pehmeällä puolella, sosiaali- ja terveydenhoidon puolella, suomen kieli on se ainoa oikea.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: AJIH - 07.01.2022, 11:34:37
Et vaadi yksikielisyyttä vaan kaksikielisyyttä eli diglossiaa. Diglossia tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa vallitsee kaksi eri kieltä tai kielen muotoa, joita käytetään eri yhteyksissä, toinen kieli on yleensä korkean statuksen ja toinen matalan statuksen kieli. Ennen korkean statuksen kieli oli ruotsi, jonka taitoa vaadittiin yliopisto-opiskelijoilta. Kansallisen heräämisen myötä suomi nostettiin sivistyskieleksi ja yliopistoihin. Nyt haluamme taas palata globalistiseen järjestelmään, jossa äidinkielemme lasketaan matalan statuksen kieleksi ja eliitin kieleksi nostetaan vieras kieli.
....

Tähän voisi tuoda myös sen, että ruotsi syrjäytti suomen Suomen vauraan osan seurustelukielenä jo 1700-luvulla, kun yliopiston pääkieli oli vielä latina tai ainakin kun latina ja ruotsi olivat yhtä tärkeitä (vähän kuin englanti ja suomi tällä hetkellä). Tuolloin 1700-luvulla Ruotsi pyrki nostamaan ruotsin keitlä muistaakseni ranskan sijaan, mikä sitten Suomessa tarkoitti suomen väheksyntää. Englantia ei haluta yhteiskunnalliseksi kieleksi siksi, että se on tärkeä kieli tieteessä, vaan siksi, että nykyinen kulttuuri-ilmapiiri (televisio, Internet, mainokset, pop-musiikki) on englannin kielen kyllästyttämä, koska Suomi on yhä enemmän Yhdysvaltalaisen kulttuurikolonialismin alainen.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 07.01.2022, 15:43:10
Vain PK-seudulla ja ehkä jossain Turussa kenties, muualla ei niinkään, vai et kai tosissasi luule, että Kainuussa alettaisiin puhumaan englantia vuonna 2060 sen enempää kuin nytkään.
Toki """""" ansiosta olette haalineet pk-seudulle miljoona mamua eikä pk-seutu enää ole osa Suomea muutakuin byrokraattisessa mielessä, että eipä siinä. Enjoy.
Toisaalta on syytä muistaa Suomen väestön keskittyvän Etelä-Suomeen. Mutta ei suomen kieli tule kuolemaan vaikka englanti valtaakin alaa. Suomea puhutaan jatkossakin ympäri Suomea, mutta vähemmän kuin nykyään.

2060-lukuun on tietysti niin pitkä aika, että on vaikea ennustaa. Mutta onhan englanti jo nyt hiljalleen vallannut alaa Suomessa, ja mikäpä kehityksen suunnan kääntäisi?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kriittinen_ajattelija - 07.01.2022, 16:14:13
Vain PK-seudulla ja ehkä jossain Turussa kenties, muualla ei niinkään, vai et kai tosissasi luule, että Kainuussa alettaisiin puhumaan englantia vuonna 2060 sen enempää kuin nytkään.
Toki """""" ansiosta olette haalineet pk-seudulle miljoona mamua eikä pk-seutu enää ole osa Suomea muutakuin byrokraattisessa mielessä, että eipä siinä. Enjoy.
Toisaalta on syytä muistaa Suomen väestön keskittyvän Etelä-Suomeen. Mutta ei suomen kieli tule kuolemaan vaikka englanti valtaakin alaa. Suomea puhutaan jatkossakin ympäri Suomea, mutta vähemmän kuin nykyään.

2060-lukuun on tietysti niin pitkä aika, että on vaikea ennustaa. Mutta onhan englanti jo nyt hiljalleen vallannut alaa Suomessa, ja mikäpä kehityksen suunnan kääntäisi?
Niin... Mitäköhän kieltä vanhukset opetteli kouluissa, ettei olisi ollut maailmankieli saksaa.

Globaalisti tullaan opettelemaan sitä kieltä missä raha ja valta liikkuu ja se kieli voi hyvin olla Kiina tulevaisuudessa, ei ehkä meidän elinaikana though.

Tai kuka tietää, ehkä se tulee olemaan joku muu. Tulevaisuus kuuluu niille, jotka sen ottaa..
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: IDA - 07.01.2022, 18:50:49
Globaalisti tullaan opettelemaan sitä kieltä missä raha ja valta liikkuu ja se kieli voi hyvin olla Kiina tulevaisuudessa, ei ehkä meidän elinaikana though.

Kiina voisi olla todella hyvä yleiskieli. Se suosii introvertteja ihmisiä siinä mielessä, että se on helpompi oppia kirjallisena kuin puhuttuna. Jaksaa vain tahkota noin 3000 - 5000 merkkiä piirtäen niitä vihkoon tai tabletille, niin pääsee jo aika pitkälle. Kiinalaisen kirjoituksen oppiminen kehittää myös piirustustaitoa yleisellä tasolla. Olisi hienoa, jos tulevaisuuden geopoliittiset neuvottelut ratkeaisivat siihen, kuka piirtää sanat herkemmällä siveltimellä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: sancai - 07.01.2022, 20:17:39
Et vaadi yksikielisyyttä vaan kaksikielisyyttä eli diglossiaa. Diglossia tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa vallitsee kaksi eri kieltä tai kielen muotoa, joita käytetään eri yhteyksissä, toinen kieli on yleensä korkean statuksen ja toinen matalan statuksen kieli. Ennen korkean statuksen kieli oli ruotsi, jonka taitoa vaadittiin yliopisto-opiskelijoilta. Kansallisen heräämisen myötä suomi nostettiin sivistyskieleksi ja yliopistoihin. Nyt haluamme taas palata globalistiseen järjestelmään, jossa äidinkielemme lasketaan matalan statuksen kieleksi ja eliitin kieleksi nostetaan vieras kieli.
....

Tähän voisi tuoda myös sen, että ruotsi syrjäytti suomen Suomen vauraan osan seurustelukielenä jo 1700-luvulla, kun yliopiston pääkieli oli vielä latina tai ainakin kun latina ja ruotsi olivat yhtä tärkeitä (vähän kuin englanti ja suomi tällä hetkellä). Tuolloin 1700-luvulla Ruotsi pyrki nostamaan ruotsin keitlä muistaakseni ranskan sijaan, mikä sitten Suomessa tarkoitti suomen väheksyntää. Englantia ei haluta yhteiskunnalliseksi kieleksi siksi, että se on tärkeä kieli tieteessä, vaan siksi, että nykyinen kulttuuri-ilmapiiri (televisio, Internet, mainokset, pop-musiikki) on englannin kielen kyllästyttämä, koska Suomi on yhä enemmän Yhdysvaltalaisen kulttuurikolonialismin alainen.
Juuri näin. Eurooppalainen nationalismi kytkeytyy kieleen ja joidenkin mielestä sen laukaisi kirjapainotaito ja lukutaitoisuuden yleistyminen. Keskiajalla katolilaisen Euroopan tieteelllinen ja hengellinen kieli oli latina. Kirjapainotaito loi tarpeen luoda kirjakieli Euroopan kansankielille. Kansankielien merkitys kasvoi ja pikku hiljaa ne korvasivat latinan. Euroopan valtiot eivät kuitenkaan olleet enimmäkseen kansallisvaltioita vaan monikansallisia suurvaltoja, joten kansankielten käyttö loi jännitteitä. Esim. Itävalta-Unkari oli tuhoon tuomittu saksan kielen ylivallan myötä, vaikka virallisesti latina säilyi virallisena kielenä vuoteen 1844. Samankaltainen asetelma oli Ruotsin suurvallassa ja myöhemmin Suomen suuriruhtinaskunnassa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hamsteri - 08.01.2022, 09:30:50
Typerää käyttää Suomessa muuta kuin suomea jotain poikkeustilanteita lukuunottamatta. Enkun pointti on, että voi kommunikoida muun planeetan kanssa. Ne jotka on eri mieltä pitäisi lähettää Somaliaan. Siellä voi miettiä syvemmin kieliasioita. Pakkoruotsittajat pitäisi lähettää myös Somaliaan.

Mitä enkkuun yleisesti tulee niin ihan paska kieli mitä natiivit ei osaa itsekään puhua. "Archipelago tai Rendezvous" joku 90% briteistä ei osaa lausua tai kirjoittaa tuota. Suomalaisten enkun taito lausumista lukuunottamatta on parempi kuin suurimmalla osalla Detroittia.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Golimar - 08.01.2022, 13:48:22
Typerää käyttää Suomessa muuta kuin suomea jotain poikkeustilanteita lukuunottamatta. Enkun pointti on, että voi kommunikoida muun planeetan kanssa. Ne jotka on eri mieltä pitäisi lähettää Somaliaan. Siellä voi miettiä syvemmin kieliasioita. Pakkoruotsittajat pitäisi lähettää myös Somaliaan.

Mitä enkkuun yleisesti tulee niin ihan paska kieli mitä natiivit ei osaa itsekään puhua. "Archipelago tai Rendezvous" joku 90% briteistä ei osaa lausua tai kirjoittaa tuota. Suomalaisten enkun taito lausumista lukuunottamatta on parempi kuin suurimmalla osalla Detroittia.

Noinhan se menee, jos vaihdetaan suomi englantiin niin siitä tulee pidginiä eikä se hyödytä ketään.

Englannin kieli on germaaninen kieli jossa on paljon sanastoa romaanisista kielistä ja se on ongelma, saman asian voi sanoa monella eri tavalla ja jos käytät tilanteessa vääriä sanoja vaikutat urpolta tai kuuntelijat eivät ymmärrä. Sitten ne luokkaerot jotka ovat luonnollisesti suurimmat Englannissa, puhetapa joka poikkeaa yläluokan puheesta määrittelee alempiarvoiseksi.

A Conversation in Old English and Old Norse
https://www.youtube.com/watch?v=eTqI6P6iwbE

The Great Vowel Shift and the History of Britain.
https://www.youtube.com/watch?v=VOOAb7erAmE

Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 08.01.2022, 17:57:29
Ehkä aihe soveltuu myös yleisemmälle keskustelulle vieraskielisyyden aiheuttamista muutoksista Suomessa ellei sille ole jo omaa säiettään. Maahanmuutto tulee muuttamaan yhteiskuntia myös kieliasioiden osalta.

Globaalisti tullaan opettelemaan sitä kieltä missä raha ja valta liikkuu ja se kieli voi hyvin olla Kiina tulevaisuudessa, ei ehkä meidän elinaikana though.

Kiina voisi olla todella hyvä yleiskieli. Se suosii introvertteja ihmisiä siinä mielessä, että se on helpompi oppia kirjallisena kuin puhuttuna. Jaksaa vain tahkota noin 3000 - 5000 merkkiä piirtäen niitä vihkoon tai tabletille, niin pääsee jo aika pitkälle. Kiinalaisen kirjoituksen oppiminen kehittää myös piirustustaitoa yleisellä tasolla. Olisi hienoa, jos tulevaisuuden geopoliittiset neuvottelut ratkeaisivat siihen, kuka piirtää sanat herkemmällä siveltimellä.
Erilainen kirjoitusjärjestelmä ja tonaalisuus tekevät kiinasta työlään kielen oppia. Englannin etu on sen läsnäolo kaikkialla, jonka johdosta oppimisen sopivasta materiaalista ei ole pulaa. Kiinalaiset myös puhuvat vuosi vuodelta parempaa englantia, minkä myötä tarve kiinan osaamiselle on vähäisempää. En usko mandariinikiinan ikinä nousevan samaan asemaan kuin englannin. Kiina voi tietysti olla erittäin hyödyllinen kieli jos sitä oikeasti osaa (siis muutakin kuin väärin lausuttu nihao), mutta kiinan oppiminen hyödylliselle tasolle ei ole helppoa. Kiinan opiskelu olisi hyvä aloittaa jo lapsena. Näin toki joissain suomalaisperheissä tehdään palkkaamalla kiinan opettaja nuorille lapsille.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kriittinen_ajattelija - 08.01.2022, 20:58:19
Ehkä aihe soveltuu myös yleisemmälle keskustelulle vieraskielisyyden aiheuttamista muutoksista Suomessa ellei sille ole jo omaa säiettään. Maahanmuutto tulee muuttamaan yhteiskuntia myös kieliasioiden osalta.

Globaalisti tullaan opettelemaan sitä kieltä missä raha ja valta liikkuu ja se kieli voi hyvin olla Kiina tulevaisuudessa, ei ehkä meidän elinaikana though.

Kiina voisi olla todella hyvä yleiskieli. Se suosii introvertteja ihmisiä siinä mielessä, että se on helpompi oppia kirjallisena kuin puhuttuna. Jaksaa vain tahkota noin 3000 - 5000 merkkiä piirtäen niitä vihkoon tai tabletille, niin pääsee jo aika pitkälle. Kiinalaisen kirjoituksen oppiminen kehittää myös piirustustaitoa yleisellä tasolla. Olisi hienoa, jos tulevaisuuden geopoliittiset neuvottelut ratkeaisivat siihen, kuka piirtää sanat herkemmällä siveltimellä.
Erilainen kirjoitusjärjestelmä ja tonaalisuus tekevät kiinasta työlään kielen oppia. Englannin etu on sen läsnäolo kaikkialla, jonka johdosta oppimisen sopivasta materiaalista ei ole pulaa. Kiinalaiset myös puhuvat vuosi vuodelta parempaa englantia, minkä myötä kiinan osaamiselle on vähäisempää. En usko mandariinikiinan ikinä nousevan samaan asemaan kuin englannin. Kiina voi tietysti olla erittäin hyödyllinen kieli jos sitä oikeasti osaa (siis muutakin kuin väärin lausuttu nihao), mutta kiinan oppiminen hyödylliselle tasolle ei ole helppoa. Kiinan opiskelu olisi hyvä aloittaa jo lapsena. Näin toki joissain suomalaisperheissä tehdään palkkaamalla kiinan opettaja nuorille lapsille.
Miksei tulisi, siinä kohtaa kun USA menettää merkityksensä maailman johtavana maana niin siihen tasan loppuu myös englannin opettelu ulkomailla. Sillä ei ole paskankaan väliä kuinka käytännöllistä englanti olisi maailmankielenä. Maailman johtava maa kuka se ikinä tulee olemaankin ihan varmasti haluaa syrjäyttää kilpailijat myös kulttuurillisessa mielessä.
Toki voihan se olla, että USA kätyreineen pysyy vallassa vielä jokusen sataa vuotta, kuka näistä tietää...
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hamsteri - 09.01.2022, 06:51:25
^

Enkun ylivalta perustui/perustuu brittien jättimäiseen siirtomaaimpperiumiin ja sen jälkeen Usan "siirtomaaimpperiumiin" (Filippiinit, Belize, Puerto Rico) jne ja brittien ex-siirtomaaimpperiumiin ja Usan "ex-siirtomaaimpperiumiin". Eli tyyliin maihin mihin enkku ehti tarttua tarpeeksi. Sen lisäksi iso osa planeetan viihdettä on enkuksi, niin se tarttuu myös sitä kautta. Kaikenlaisia esperantoja on kokeiltu muttei ne toimineet.

Enkku nyt vaan on "tuossa valmiina" niin porukka käyttää sitä. Jos sen halua syrjäyttää niin pitäisi ensin vallata puolimaapalloa. Kielenähän se ei ole edes erityisen hyvä. Pidän enemmän kielistä, missä on agglutinaatio. Näihin voi "tyyliin" "leveliuppailla" "boomereita" ja "duunareita" vähän riippuen "eksperienssistä" ja "fiiliksestä".
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Jaska Pankkaaja - 09.01.2022, 09:48:21
Miksei tulisi, siinä kohtaa kun USA menettää merkityksensä maailman johtavana maana niin siihen tasan loppuu myös englannin opettelu ulkomailla. Sillä ei ole paskankaan väliä kuinka käytännöllistä englanti olisi maailmankielenä. Maailman johtava maa kuka se ikinä tulee olemaankin ihan varmasti haluaa syrjäyttää kilpailijat myös kulttuurillisessa mielessä.
Toki voihan se olla, että USA kätyreineen pysyy vallassa vielä jokusen sataa vuotta, kuka näistä tietää...

Joo, sitten me maailman kaikki n. 4+ miljardia tankero-englantia ainoana edes kohtuullisen välttävästi osattuna ulkomaan kielenä siirrymme käyttämään öö ranskaa? Venäjää? Mandariinia? Vai lopetammeko kommunikaation keskenämme kokonaan kun Mahtavaa Muriccaa ei enää oo?
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Golimar - 09.01.2022, 10:06:19
^ Ennen englannin ylivaltaa ranska oli laajimmin käytetty kieli kansainvälisissä yhteyksissä ja luullakseni sitä ennen latina oli vastaavassa asemassa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hamsteri - 09.01.2022, 10:21:50
^ Ennen englannin ylivaltaa ranska oli laajimmin käytetty kieli kansainvälisissä yhteyksissä ja luullakseni sitä ennen latina oli vastaavassa asemassa.

Joo, ainakin netin mukaan. Kumma, että mahdollisimman huonot kielet päätyy laajenemaan. "Jacques" Jak. Miksi pitää keksiä kieliä, missä on puolet ylimääräisiä kirjaimia. Kiinassa ja sen kaltaisissa kielissä kusee taas "hieroglyfijärjestelmä". Jos saman asian voi kirjoittaa 20 aakkosella niin pakkoko niitä tuhansia merkkejä on keksiä, mitä näiden populaatiot ei itsekään osaa ulkoa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: AJIH - 09.01.2022, 12:44:25
^ Ennen englannin ylivaltaa ranska oli laajimmin käytetty kieli kansainvälisissä yhteyksissä ja luullakseni sitä ennen latina oli vastaavassa asemassa.

Ja ranskaa ennen myös espanjaa käytettiin (se olisi nykyäänkin yksi parhaimmista kielistä lingua francaksi, sillä toisin kuin ranskassa ja englannissa, ääntämys vastaa vielä kirjoitettua muotoa (tietenkin jonkin verran alueesta vaihdellen), kieliopiltaan se on ehkä vähän nyky-englantia ja myös nyky-ranskaa vaikeampi). Paljon riippuu tulevaisuudessa siitä, miten musiikki ja viihde leviävät (tietokonepelit käsittääkseni nykyään käännetään lähtökohtaisesti myös espanjaksi). Elokuvateollisuus vaatii paljon rahaa, siksi se on kulttuurimuotona vauraita maita kuten Yhdysvaltoja suosiva. Teknologioiden hinnan aleneminen ja kehittyminen vähentävät eroja siinä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 09.01.2022, 17:06:04
Miksei tulisi, siinä kohtaa kun USA menettää merkityksensä maailman johtavana maana niin siihen tasan loppuu myös englannin opettelu ulkomailla. Sillä ei ole paskankaan väliä kuinka käytännöllistä englanti olisi maailmankielenä. Maailman johtava maa kuka se ikinä tulee olemaankin ihan varmasti haluaa syrjäyttää kilpailijat myös kulttuurillisessa mielessä.
Toki voihan se olla, että USA kätyreineen pysyy vallassa vielä jokusen sataa vuotta, kuka näistä tietää...
Lähitulevaisuudessa ei ole näkyvissä, että Kiina ottaisi maailman johtavan maan aseman USA:lta. Englannin käyttöä lisää sen asema lukuisissa muissakin merkittävissä maissa: Iso-Britannia, Kanada ja Australia. Kiinalainen kulttuuri ei ole näillä näkyvin syrjäyttämässä amerikkalaista. USA:lla on valtava etu Kiinaan nähden kielen ja kulttuurinsa levinneisyyden myötä.

Mandariinikiina on hyödyllinen kieli, muttei se ole syrjäyttämässä englantia.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 09.01.2022, 17:51:43
Ei englannin asema ole EUssakaan heikentynyt vaikka Brexitin jälkeen ainoastaan 1% EUn kansalaisista puhuu englantia äidinkielenään.

Ranska kyllä kovasti ajaa englannin aseman alasajoa. Siinähän yrittää.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: kriittinen_ajattelija - 09.01.2022, 17:57:17
Miksei tulisi, siinä kohtaa kun USA menettää merkityksensä maailman johtavana maana niin siihen tasan loppuu myös englannin opettelu ulkomailla. Sillä ei ole paskankaan väliä kuinka käytännöllistä englanti olisi maailmankielenä. Maailman johtava maa kuka se ikinä tulee olemaankin ihan varmasti haluaa syrjäyttää kilpailijat myös kulttuurillisessa mielessä.
Toki voihan se olla, että USA kätyreineen pysyy vallassa vielä jokusen sataa vuotta, kuka näistä tietää...

Joo, sitten me maailman kaikki n. 4+ miljardia tankero-englantia ainoana edes kohtuullisen välttävästi osattuna ulkomaan kielenä siirrymme käyttämään öö ranskaa? Venäjää? Mandariinia? Vai lopetammeko kommunikaation keskenämme kokonaan kun Mahtavaa Muriccaa ei enää oo?
Vanhat kurpat puhuu mitä puhuu, ei sillä ole väliä. Sillä on väliä mitä kouluissa aletaan opettamaan uusille sukupolville ja millä kielellä massaviihde tuotetaan.

Pitää muistaa ettei englanti mikään globaali maailmankieli aina ole ollut. Ajat ja valtasuhteet muuttuu ajan myötä..
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Juoni - 09.01.2022, 21:01:55
Ei lingua francana käytetty kieli suoraan liity äidinkielisten puhujien määrään. Jos latinankielisen Länsi-Rooman lopuksi lasketaan 476 jKr. jolloin ruotsalaiset, eli aikakauden termein ilmaistuna gootit sen lopettivat, niin latina jatkoi Länsi-Euroopan lingua francana vielä hyvinkin 1200 vuotta. 1600-luvulle saakka Descartes ja Newton ja kumppanit kirjoittivat enimmäkseen latinaksi ja vasta 1700-luvulla oppineet alkoivat kirjoittaa omilla kielillään.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 22.03.2022, 12:24:22
Helsinki lisää englanninkielisiä koulupaikkoja.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-lisaa-englanninkielisia-koulupaikkoja-tavoitteena-helpottaa-ulkomaisten-osaajien-asettumista

Lainaus
Helsinki lisää englanninkielisiä koulupaikkoja – tavoitteena helpottaa ulkomaisten osaajien asettumista

18.02.2022 11:00

Helsingin kaupunki on avannut uuden jatkuvan haun englanninkieliseen perusopetukseen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa erityisesti kansainvälisten osaajien perheiden mahdollisuuksia englanninkieliseen perusopetukseen ja siten helpottaa osaajien asettumista Helsinkiin.

Helsingin kaupunki haluaa kehittää englanninkielisen opetuksen saatavuutta, jotta jokainen oppilas saisi hänelle sopivan koulupaikan joustavasti myös kesken kouluvuotta. Samalla Helsinki on viime vuosina lisännyt merkittävästi englanninkielisten koulupaikkojen määrää. Lisäksi kaupunki seuraa aktiivisesti myös englanninkielisten koulutuspaikkojen kysyntää ja on valmis reagoimaan tilanteeseen tarvittaessa.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 27.03.2022, 21:41:54
Näin se homma etenee.

Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: -PPT- - 27.03.2022, 22:10:11
Kuinka moni suomalainen osaa venäjää? Korkeintaan 1% on minun arvioni. Virolaisista 50v tai vanhemmista lähes kaikki osaavat venäjää. Neuvostoaikoina kun kysyttiin kieltenosaamisesta niin virolaiset jotka oikeasti osasivat venäjää valehtelivat että eivät oikeasti osaa sillä moisten kyselyiden tarkoitus oli ainoastaan venäläistää maata enemmän.

Itsekin olen joskus kouluvuosinani pari kurssia venäjää opiskellut mutta se on jäänyt ja tänä päivänä en tuota saatanan viholliskieltä kuuna päivänä suostuisi opiskelemaan.

Ketjun otsikkoon sellainen kommentti että on hienoa että on maailmankieli  joka ei ole venäjä.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 14.04.2022, 19:43:42
Lainaus
Englantia ehdotetaan Helsingin virallisten kielten joukkoon

Vihreiden poliitikot nostavat ajatusta englannin nimeämiseksi Helsingin asiointikieleksi. Sillä voisi houkutella kansainvälisiä osaajia.

ENGLANNIN korottaminen kolmanneksi asiointikieleksi on noussut esiin Helsingissä. Helmikuun alussa vihreiden valtuutettu Alviina Alametsä jätti valtuustoaloitteen, jonka mukaan pitäisi selvittää, missä palveluissa englantia tulisi tarjota asiointikielenä.

Kesällä pormestari Juhana Vartiaisella (kok) ehdotti HS:n haastattelussa, että ”Helsinki voisi julistautua englanninkieliseksi kaupungiksi”.

NYT Vartiainen viestittää suhtautuvansa asiaan ”myönteisesti ja innostuneesti”. Helsinki tarvitsee Vartiaisen mukaan kansainvälisiä osaajia, ja kaupungin on oltava toimiva myös heille.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008626529.html
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: IDA - 14.04.2022, 21:54:22
Miten niin kolmanneksi asiointikieleksi. Ei Helsingistä saa hyvää palvelua ruotsiksi, suomeksikin on vähän niin ja näin.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: O. M. Hietamaa - 14.04.2022, 23:09:01
Suomi ei ole tietääkseni koskaan ollut Britannian siirtomaa, joten en pidä perusteltuna englannin korottamista Suomen virallisten kielten joukkoon. Jos sellainen onnettomuus kuitenkin joskus tulevaisuudessa tapahtuu, niin aivan ensimmäinen asia, johon meidän on ryhdyttävä, on englannin käsittämättömän ortografian järjellistäminen. Oikeastaan sellainen hanke kuuluisi tietysti niille ihmisille, joille englanti on äidinkieli, mutta kun se ei heiltä näytä onnistuvan edes useitten vuosisatojen mittaan, olisi tässä hyvä tilaisuus esitellä maailmalle suomalaista osaamista ja kenties tehdä siitä jopa vientituote.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: HMV - 14.04.2022, 23:20:28
^Jotakin yritystä on natiiveilla englanninpuhujilla ollut.
https://www.youtube.com/watch?v=A8zWWp0akUU
Voi olla että tarvitsevat kuitenkin apua.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hamsteri - 14.04.2022, 23:21:06
Jos saisin itse päättää niin poistaisin ruotsin ja laittaisin enkun viralliseksi tilalle. Bättre folk tuntea, ettei olla ihan junttilaa ja planeetan ainoa Lingua Franca.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: l'uomo normale - 14.04.2022, 23:40:29
Joku paikallinen suomalainen versio pidgin englannista olisi ihan kiva. Josko sellaisesta olisi kulttuuriviennin tuotteeksi. :)
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: foobar - 15.04.2022, 10:00:58
Lainaus
Englantia ehdotetaan Helsingin virallisten kielten joukkoon

Vihreiden poliitikot nostavat ajatusta englannin nimeämiseksi Helsingin asiointikieleksi. Sillä voisi houkutella kansainvälisiä osaajia.

ENGLANNIN korottaminen kolmanneksi asiointikieleksi on noussut esiin Helsingissä. Helmikuun alussa vihreiden valtuutettu Alviina Alametsä jätti valtuustoaloitteen, jonka mukaan pitäisi selvittää, missä palveluissa englantia tulisi tarjota asiointikielenä.

Kesällä pormestari Juhana Vartiaisella (kok) ehdotti HS:n haastattelussa, että ”Helsinki voisi julistautua englanninkieliseksi kaupungiksi”.

NYT Vartiainen viestittää suhtautuvansa asiaan ”myönteisesti ja innostuneesti”. Helsinki tarvitsee Vartiaisen mukaan kansainvälisiä osaajia, ja kaupungin on oltava toimiva myös heille.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008626529.html

Vähän hassua tässä on se että a) todelliset nettoveronmaksavat huippuosaajat lienevät kaupungin palveluiden kanssa tekemisissä niin vähän kuin mahdollista ja b) niissä palveluissa joita he todellisuudessa käyttäisivät englanti on jo de facto käytössä oleva kieli. Puhutaanko tässä nyt jonkin muun tyyppisistä "huippuosaajista" kuin jotka tätä nettoveronmaksua tukisivat? (Vinkki: ulkomaalainen pätkätöitä tekevä kokki ei ole huippuosaaja eikä nettoveronmaksaja vaikka kuinka niin haluttaisiin uskoa. Ei ainakaan ellei työskentele suunnilleen michelintähtiluokitellussa ravintolassa, eikä niitä ole koko maassa montaa.)

Tällaisena tavallisena espoolaisena nähdäkseni hyvätuloisena yksinasujana en kykene edes muistamaan milloin olisin kaupungin palveluita käyttänyt kuin lippuautomaatin kautta jos ei lasketa koronarokotuksia ja passin uusimista näihin prosesseihin. Siis käytännössä vuosikymmeniin. En voi välttyä ajatuksena siltä että kaupungin palvelut on suunnattu lähinnä tuensaajille ja perheille (joka jopa "huippuosaajien" kohdalla tiputtaa perheen helposti pois nettoveronmaksukategoriasta). Todellisille huippuosaajille palkkaus ja verotus on paljon oleellisempi veto- tai työntövoimatekijä kuin kaupungin palveluiden kieli, ja valitettavasti siinä pelissä Suomella ei mene hyvin.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Nuivettunut Han-nenetsi - 15.04.2022, 10:22:05
Joku paikallinen suomalainen versio pidgin englannista olisi ihan kiva. Josko sellaisesta olisi kulttuuriviennin tuotteeksi. :)

Englannin suomi-pidgin on jo olemassa ja tunnetaan nimellä rallienglanti.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Hae-won - 15.04.2022, 11:26:48
Onko se toisaalta ongelma jos ei-osaaja maahanmuuttaja saa palvelunsa englanniksi? @foobar

Kaikki maahanmuuttajat eivät kuitenkaan ole huippuosaajia tai edes osaajia. Toki olisi tavoiteltavaa että näin olisi, muttei se ole todellisuutta.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Dr Manhattan - 15.04.2022, 11:52:48
Jos saisin itse päättää niin poistaisin ruotsin ja laittaisin enkun viralliseksi tilalle. Bättre folk tuntea, ettei olla ihan junttilaa ja planeetan ainoa Lingua Franca.
Sama ajatus tuli.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: foobar - 15.04.2022, 12:29:24
Onko se toisaalta ongelma jos ei-osaaja maahanmuuttaja saa palvelunsa englanniksi? @foobar

Kaikki maahanmuuttajat eivät kuitenkaan ole huippuosaajia tai edes osaajia. Toki olisi tavoiteltavaa että näin olisi, muttei se ole todellisuutta.

Ei varsinaisesti, mutta ongelma on se että Suomen maahanmuuttopolitiikkaa tunnutaan käsiteltävän patologisen epärehellisesti niissä piireissä joilla ylipäänsä olisi mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Se että tukipalvelut saa Helsingin kaupungin tiskiltä helpommin englanniksi tuskin tuo Helsinkiin edes yhtä julkisen talouden kestävyyden kannalta hyödyllistä muuttajaa joka ei tänne muutoin tulisi.

Pääasialliset syyt tähän ovat palkkaan ja sen verotukseen liittyviä. Kun puhutaan "huippuosaajista", usein kyse on esim. IT-alasta. On enemmän tai vähemmän normi että hyväpalkkaisissa maissa tulot voivat osaajalla (ei siis puhuta mistään konsernipomoista) nousta useisiin satoihin tuhansiin euroihin vuodessa. Suomessa saa hakemalla hakea kavereista ketään jonka palkkatulot ylittävät varsinkaan säännöllisesti sadan tuhannen euron rajaa vuodessa, ja siihen vielä päälle ne verot, ja nämä kaverit ovat kyllä alallaan erittäin osaavia. Peli on totaalisesti menetetty jos puhutaan henkilöistä jotka ovat valmiita muuttamaan maasta toiseen työnsä perässä.

Suomeen muuttaminen muuttuu kannattavaksi vain jos mukana on perhe joka alkaa raskaalla kädellä käyttää julkisia palveluita, mutta silloin sen "huippuosaajuuden" suomalaiselle yhteiskunnalle tuoma hyöty liudentuukin merkittävästi. Kun tähän lisätään järjestelmä jonka puitteissa sisään voi kävellä käsittääkseni selkeästi (varsinkin Helsingin asumiskustannustasolla) nettoveronmaksupalkkatasojen alapuolellakin on olemassa vaara että englanninkielisistä palveluista tulee lähinnä houkutin Suomen julkisille palveluille pelkästään taakkaa aiheuttaville tulijoille.

Mielestäni englanninkieliset palvelut eivät sinällään ole ongelma, mutta Suomen pitäisi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikassaan panostaa paljon, paljon enemmän laatuun ja julkisen talouden kannalta taloudelliseen hyödyllisyyteen. Tällä hetkellä järjestelmä mielestäni houkuttelee lähinnä niitä joista on haittaa ja sisältää kasapäin työntövoimatekijöitä niitä kohtaan jotka olisivat meille oikeasti hyödyksi.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Siili - 15.04.2022, 12:47:52
Kielen virallistaminen aiheuttaa paljon kallista byrokraattista sälää, joka pakottaa satsaamaan myös marginaalisten tarpeiden täyttämiseen.

Kyllä englanninkielistä palvelua voi lisätä ihan tarkoituksenmukaisuusharkinnan kautta, jolloin kustannukset jäävät murto-osaan ja 80-90% kaikista kuviteltavissa olevista tarpeistakin tulevat täytettyä.   
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: sancai - 15.04.2022, 17:19:48
Poliittisesti korrekti hypoteesi sille, miksi Suomi ei houkuta koulutettuja tai korkeapaikkaisia maahanmuuttajia on joko englanninkielisten palveluiden puute tai suomalaisten rasismi, koska näin ei tarvitse kritisoida valtapuolueiden järjestämiä rakenteellisia ongelmia.

Hypoteesia voi testata. Mikäli englanninkieliset palvelut lisäisivät englanninkielistä hyötymaahanmuuttoa, eikö ruotsinkielisten palveluiden pitäisi houkutella Suomeen ruotsalaisia huippuasiantuntijoita? Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan päin vastoin, Suomi kokee aivovuotoa Ruotsiin. Voimme siis todeta, että ehkä syytä pitäisi etsiä esim. paskasta talouspolitiikasta kielipolitiikan sijaan.
Otsikko: Vs: Englannin kieli merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa
Kirjoitti: Kallan - 16.04.2022, 06:33:23
^ (sancai) ja ^^ (foobar) viitaten: Tämä on tosiaan mielenkiintoista että korostetaan englanninkielisiä palveluja sen sijaan, että katsottaisiin sitä palkkapuolta kuntoon. Tosin tässäkin pätee ilmeisesti jokin alitajuntainen oletus näillä siantuntijoillamme, että nämä maallemme oikeasti hyödylliset mamut eivät tosin sitten haluaisi opetella maamme kieltä. Fiksuimmat näistä ymmärtävät opetella ajan saatossa maamme kielen, ja hyvä niin. Se tuo sitä sosiaalista kunnioitusta ja positiivista suhtautumista. Niitäkin toki on, jotka muuttavat maahan ja edelleenkään eivät osaa suomea tai ruotsia.

Ymmärtäisin englanninkieliset palvelut erityisasiantuntijoiden (puhun nyt oikeista sellaisista) pehmeänä laskeutumisena Suomeen, mutta tuo toisaalta mahdollistaisi tahattoman segregaation maahanmuuttaneiden veronmaksajien taholta.