UmmaGumma

Uusimmat viestit

Sivuja: [1] 2 3 ... 10
1
Kotimaa / Vs: 2018-03-22: Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt
« Uusin viesti kirjoittanut Roope tänään kello 11:12:19 »
Lainaus
Analyysi: Miksi Suomi käännytti valtaosan irakilaisista kotimaahansa? Tässä 7 syytä

Vuonna 2015 Suomi antoi valtaosalle irakilaisista turvapaikanhakijoista oleskeluluvan. Seuraavina vuosina valtaosalle annettiinkin lähtöpassit. Miksi? Jos yhtään mietit, lue tämä teksti.
Yle 22.3.2018

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
Vuonna 2015 Suomeen saapui noin 32 000 turvapaikanhakijaa, joista kaksi kolmasosaa oli irakilaisia. Suurin osa heistä pettyi katkerasti, mikä on ymmärrettävää. Heidän saapuessaan Suomeen loppukesällä 2015, alle 10 prosentille irakilaisista annettiin kielteinen turvapaikkapäätös. Kun heidän vuoronsa seuraavana vuonna tuli, osuus oli kohonnut 80 prosenttiin.

Jokin siis muuttui. Tähän tekstiin on koottu seitsemän syytä jotka selittävät, mikä se jokin oli.

1. Suomi muutti lakia, mutta sen merkitys oli pieni

Jos turvapaikanhakija ei vuonna 2015 saanut turvapaikkaa tai toissijaista suojelua, hän saattoi silti saada oleskeluluvan humanitäärisen syyn perusteella. Tämä kategoria oli suomalaisen ulkomaalaislain erikoisuus ja varattu niille, jotka eivät voineet palata kotimaahansa yleisen huonon turvallisuustilanteen tai ympäristökatastrofin vuoksi.

Stubbin hallitus päätti poistaa kategorian lähes yksimielisesti. Päätös ei siis ollut reaktio hakijoiden määrän kasvuun, koska se tehtiin jo keväällä 2015.

Vaikka laki olisi jätetty ennalleen, se tuskin olisi dramaattisesti vähentänyt kielteisten turvapaikkapäätösten määrää. Humanitäärisen suojelun vuoksi annettiin vuositasolla pari sataa myönteistä päätöstä, lähinnä irakilaisille ja somalialaisille.

Merkitys oli arviolta vain prosentin luokkaa. Lisäksi hallinto-oikeus oli muuttanut toissijaisen suojelun kategoriaa osin päällekkäiseksi humanitaarisen suojelun kategorian kanssa.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
2. Kiire kasvoi, siten myös virheet

Kun turvapaikanhakijoiden määrä äkisti kymmenkertaistui, Maahanmuuttoviraston oli nopeasti kasvatettava työvoimaansa sadoilla uusilla tarkastajilla.

Kiire ja tarkastajien kokemattomuus lisäsivät virheiden määrää. Vielä vuonna 2015 hallinto-oikeus palautti uusintakäsittelyyn 18 prosenttia kielteisistä päätöksistä, joista oli valitettu. Keväällä 2017 osuus oli kasvanut 29 prosenttiin. Niistä neljä prosenttia palautettiin siksi, että Maahanmuuttovirasto oli tehnyt selkeän virheen esimerkiksi laintulkinnassa. Vuonna 2015 osuus oli 0,2 prosenttia.

Näillä ei ole ollut merkitystä.

Maahanmuuttoviraston kiireellä tai tarkastajien kokemattomuudella ei ole osoitettu olevan mitään tekemistä kielteisten päätösten kasvun kanssa. Kiireen voi olettaa päinvastoin kasvattavan erityisesti myönteisten päätösten osuutta, koska ne vaativat vähemmän resursseja ja tarkistuksia, eikä niistä valiteta.

Hallinto-oikeuden Maahanmuuttovirastolle menettely- tai laintulkintavirheiden takia palauttamien tapausten määrä on ollut niin pieni, vain prosentin osia kaikista päätöksistä, että vaikka virheellisiä kielteisiä päätöksiä olisi tehty tahallaan, ne eivät silti olisi näkyneet tilastoissa edes humanitaarisen suojelun kategorian poistamisen vertaa.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
3. Oikeusapua vähennettiin – lakimiehet kritisoivat

Humanitääristä suojelua koskevan kategorian poistoa olennaisempi lakimuutos oli tämä: Hallitus päätti tiukentaa turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta oikeusapuun.

Syksyllä 2016 voimaan astuneen muutoksen myötä turvapaikkapäätöksestä annettua valitusaikaa lyhennettiin ja avustajien palkkioperustetta muutettiin. Lisäksi Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluihin ei enää saanut oikeudellista avustajaa kuin poikkeustapauksessa. Lakimuutoksella pyrittiin siihen, että kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat käsiteltäisiin aiempaa sujuvammin.

Asianajajaliitto kuitenkin kritisoi voimakkaasti tiukennuksia. Lakimiesten mukaan esimerkiksi oikeudellisen avustajan palkkioperusteen muuttaminen tuntiperusteisesta palkkiosta könttäsummaksi käytännössä huononsi oikeusavun laatua ja keikensi siten mahdollisuuksia kansainväliseen suojeluun.

Lakimiehet kyllä kritisoivat ankarasti, mutta ei ole mitään näyttöä myöskään siitä, että oikeusapu-uudistukset olisivat lisänneet kielteisten päätösten osuutta. Hallinto-oikeuden menettely- tai laintulkintavirheiden takia palauttamien tapausten osuus ei ole noussut uudistusten jälkeen.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
4. Suomi alkoi vaatia perusteellisempia tarinoita

Edellä luetellut syyt eivät vielä tyhjentävästi selitä kielteisten päätösten dramaattista nousua. Lisävaloa toi tänään torstaina julkaistu tutkimus, jossa vertailtiin irakilaisten turvapaikkapäätöksiä ennen hakemusten määrän kasvua ja sen jälkeen.

Tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä oli esimerkiksi se, että vielä vuonna 2015 irakilaisilta turvapaikanhakijoilta ei vaadittu puhutteluissa niin perusteellisia selvityksiä kuin vuonna 2017. Tutkimuksen mukaan Maahanmuuttovirasto katsoi vielä vuonna 2015 hakijan pelon helposti perustelluksi, jos kertomuksessa ei ollut "kokonaisvaltaisesti uskottavuutta heikentäviä piirteitä".

Vuonna 2017 tehdyissä päätöksissä asetelma oli päälaellaan: Pelko katsottiin herkästi perusteettomaksi, mikäli hakijan tarina oli joltain osin "pintapuolinen", tai "täsmentymätön".

Epäluottamus turvapaikanhakijoiden tarinoihin siis näyttää kasvaneen. Vuonna 2015 Maahanmuuttovirasto uskoi herkemmin tarinan kohdatusta väkivallasta tai vainosta. Tutkimuksen mukaan hakijan pelko väkivallasta hyväksyttiin 85 prosentissa päätöksistä vuonna 2015. Vuonna 2017 pelkoon uskottiin vain 19 prosentissa päätöksistä.

Tämä pitänee osittain paikkansa, mutta ei ole selvää, miksi tarinat eivät menneet enää läpi yhtä hyvin. Tutkimuksessa lähdettiin oletuksesta, että pelkästään samoihin seikkoihin vetoamalla lopputuloksen olisi pitänyt olla sama vielä vuonna 2017, mutta sen voi helposti kyseenalaistaa, kun tiedetään, että etenkin vuoden 2015 jälkeen tarinoita kierrätettiin.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
5. Uskonto lakkasi olemasta avain turvapaikkaan

Vuosien 2016–2017 aikana on puhuttu paljon kristinuskoon kääntyneistä turvapaikanhakijoista. Uskonnosta luopumisesta tai uskonnon vaihtamisesta tuli ajanjaksolla yleinen turvapaikalle esitetty peruste, etenkin sen jälkeen kun ensimmäinen hakemus oli päätynyt kielteiseen päätökseen.

Uskonnosta tai sen vaihtamisesta ei kuitenkaan tullut taikaporttia turvapaikkaan. Päinvastoin. Torstaina julkaistun tutkimuksen mukaan uskonto hyväksyttiin vainon syyksi 90 prosentissa päätöksistä. Vuonna 2017 uskonto hyväksyttiin vainon syyksi vain 19 prosentissa päätöksistä.

On syytä huomioida, että pilottitutkimuksen otanta on 243 päätöstä. Siitä ei voi siten vetää ehdottomia johtopäätöksiä. Erot vertailuryhmien välillä ovat kuitenkin niin suuret, että Maahanmuuttoviraston selkeää linjanmuutosta voidaan pitää kohtuullisen varmana asiana ainakin uskontokysymyksen suhteen.

Viitaten edelliseen kohtaan, samat tarinat eivät olleet enää yhtä uskottavia, kun niitä toistivat tuhannet muutkin turvapaikanhakijat. Muihin maihin verrattuna täysin poikkeuksellinen muslimiturvapaikanhakijoiden suomalainen herätysaalto etenkin ensimmäisen kielteisen päätöksen jälkeen koettelee huumorintajua.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
6. "Yksittäistapausten" määrä alkoi kasvaa

Irakilaisten tarinoihin suhtauduttiin siis suuremmalla varauksella, sitä mukaa kun hakemukset kasvoivat. Kuitenkin silloinkin kun tarinat uskottiin, turvapaikka ei automaattisesti irronnut.

Aiemmin turvapaikanhakijan kohtaamia oikeudenloukkauksia nimittäin pidettiin harvoin yksittäistapauksina. Siis satunnaisina tapauksina, joiden ei ajateltu toistuvan, vaikka hakija palaisi kotimaahansa. Vuonna 2015 vain 11 prosenttia kohdatuista oikeudenloukkauksista nähtiin tällaisiksi yksittäistapauksiksi. Vuonna 2017 osuus oli kasvanut 95 prosenttiin.

Tämän perusteella näyttää siltä, että Maahanmuuttoviraston luotto turvapaikanhakijan turvalliseen paluuseen on kasvanut. Käytännössä esimerkiksi tappoyrityksen kohteeksi joutunut hakija saatettiin käännyttää sillä perusteella, että kyseessä oli mahdollisesti satunnainen väkivalta, tai että vainoajien mielenkiinto on mahdollisesti jo poistunut. Ylen haastattelemien Bagdadiin käännytettyjen turvapaikanhakijoiden kertomukset tukevat havaintoa.

Luotto turvalliseen paluuseen oli kasvanut, koska Irakin alueiden turvallisuustilanne muuttui tuona aikana enemmän kuin pitkään aikaan, mutta Suomen ratkaisut poikkesivat muita maista jo vuonna 2015.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
7. Bagdadissa asuminen lakkasi olemasta automaattinen peruste turvapaikalle

Turvapaikan saa, jos Maahanmuuttovirasto katsoo henkilön joutuvan kotimaassaan vainon kohteeksi esimerkiksi uskonnon, kansallisuuden, tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Jos ehdot eivät täyty, henkilölle voidaan myöntää oleskelulupa niin sanotun toissijaisen suojelun perusteella. Toissijaista suojelua annetaan esimerkiksi silloin, jos henkilön ei katsota voivan palata kotimaahan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen ja mielivaltaisen väkivallan vuoksi.

Toukokuussa 2016 Maahanmuuttovirasto päivitti arviotaan Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilanteesta. Maahanmuuttovirasto katsoi, että jokaisen maan turvallisuustilanne oli parantunut sen verran, että niiden kaikille alueille oli teoriassa mahdollista palata.

Se oli merkittävä muutos aiempaan linjaan, jolloin esimerkiksi bagdadilaisille saatettiin myöntää toissijaista suojelua vain siksi koska Bagdadia pidettiin niin vaarallisena paikkana. Tämä nosti kielteisten päätösten määrää, sillä Suomeen oli tullut paljon bagdadilaisia turvapaikanhakijoita.

Sen sijaan tämä oli oikeasti merkittävä päätös, varmaan tärkeämpi kuin nuo muut kohdat yhteensä. En muista ihan varmaksi, mutta Suomi saattoi olla aikoinaan EU:n ainoa maa, joka piti Bagdadia liian vaarallisena palautuksille. Kun palautukset muuallekin Irakiin tehtiin suureksi osaksi Bagdadin kautta, niin muutos oli ratkaiseva.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
Miksi linja tiukentui? Koska Ruotsi

Näyttää siis selkeältä, että Suomen turvapaikkalinja tiukentui merkittävästi lyhyessä ajassa. Miksi näin tehtiin?

Tässä kaksi olennaista selitystä: Koska hakijoiden määrä kymmenkertaistui, ja koska muutkin EU-maat tiukensivat linjaansa.

Kysymättä jäi, miksi Suomen/Migrin linja oli niin löysä ääriliberaaliin Ruotsiinkin verrattuna ennen kesän 2015 tapahtumia. Suomi olisi voinut todeta Irakin, Afganistanin ja Somalian paremman turvallisuustilanteen ja soveltaa maan sisäisen paon mahdollisuutta jo kauan ennen toukokuuta 2016, kuten muut EU-maat Ruotsi mukaan lukien olivat tehneet. Niinpä Migri joutuikin noloon tilanteeseen, kun sisäisen paon soveltamista perusteltiin alkuvuoden 2016 turvallisuustilanteen muutoksilla, joita ei silloin oikeasti tapahtunut – koska ne olivat tapahtuneet jo aiemmin.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
Turvapaikkakäytöntöjen oikeudenmukaisuutta on vaikea arvioida, sillä kielteisten päätösten seuraukset hakijoille jäävät valtaosin pimentoon. On siten mahdoton sanoa, kuinka paljon kielteisten päätösten määrän kasvua selittää se, että irakilaisten tarve suojelulle olisi tosiasiassa laskenut.

Edellä esitetyt seikat puoltavat kuitenkin sitä näkemystä, että kielteisten päätösten kasvu oli suurelta osin tietoisen turvapaikkapolitiikan seurausta. Kansainvälisen suojelun saamisesta siis tuli irakilaisille vaikeampaa. Mutta ei esimerkiksi siitä syystä, että Irakin turvallisuustilanne olisi huomattavasti parantunut, ja täsmälleen samaan aikaan kun irakilaisten turvapaikkapäätöksiä alettiin tehdä.

Itse asiassa Irakin turvallisuustilanne oli paikoitellen parantunut huomattavasti, mutta tätä ei Maahanmuuttovirastossa haluttu huomioida turvapaikkapäätöksissä kuin vasta syksyn 2015 tapahtumien jälkeen.

Lainaus käyttäjältä: Eero Mäntymaa, Yle
Pikemminkin syynä oli se, että Suomi ei halunnut jäädä Euroopan turvasatamaksi, samalla kun muut maat sulkivat porttejaan.

Sen sijaan rajoja haluttiin laittaa kiinni. Näin myös tehtiin.

Porttien ja rajojen sulkeminen oli meillä kovin näennäistä touhua. Syksyllä 2015 sisäministeri Orpo levitteli käsiään ja vakuutti, että Suomella tuskin on vetotekijöitä. Rajojen sulkemisen ja siitä puhumisenkin hän torjui jyrkästi.

Hallitus ei tehnyt yhtään oikeasti merkittävää tulijatulvaan puuttuvaa lakia vuonna 2015 eikä sen jälkeenkään. Kohutun mutta sittenkin varsin kevyen turvapaikkapoliittisen ohjelman toimeenpano jäi kesken jo kesällä 2016. Sen sijaan Suomi lennätti tänne 2 000 EU-turvapaikanhakijaa Italiasta ja Kreikasta.

Mitä lakeihin tulee, niin Suomi on tämän hallituksen linjauksilla edelleen aivan yhtä haavoittuva ja vetovoimainen maa kuin kesällä 2015. Ainoaksi selkeästi vaikuttavaksi liikkeeksi liki kolmen vuoden aikana on jäänyt se, että Maahanmuuttovirasto reivasi (vuosia myöhässä) turvapaikkalinjauksia lähemmäs sitä, mitä hallinto-oikeuden tulkitsema laki määrittelee. Mutta pelkästään se ei anna minkäälaista suojaa uusilta ryntäyksiltä, etenkin kun myönteisten turvapaikkapäätösten osuus on tänä vuonna kohonnut taas yli puoleen.
2
Kylänraitti / Vs: Tuntematon sotilas, vielä tuntemattomampi yleisö
« Uusin viesti kirjoittanut ISO tänään kello 11:07:20 »
Kateudesta ja vallankäytöstä tässä Louhimiehen julkisessa ruoskimisessa on kyse.

Molemmat vasemmistolaisten metkuja.
3
Tupa / Vs: Muslimi: Suomessa liikaa suomalaisia, maahanmuutto korjaa ongelman pian
« Uusin viesti kirjoittanut Konservatiivinen tänään kello 11:05:34 »
Ei taida pälkähtää tuonkaan muslimin päähän, että mihin tahansa nuo hänen kovasti kaipaamansa muslimit muuttaakin niin maa muuttuu lähi-idäksi.

Ettei sitä kannattais kovasti haikailla, varsinkin kun sitä just on henkensä kaupalla paennut.

Tässä pitääkin tajuta että eihän reippaasti suurin osa heistä lähteneetkään mitään pakoon, ja jopa sen lisäksi tykkäävät menosta alkuperäismaassa enemmän. "No miks ne muka sit lähti, häh??"

Kaksi syytä, 1) Paljon enemmän ilmaista rahaa kuin mitä olisivat kotimaassa koskaan saaneet. 2) Pidemällä tähtäimellä lisäämällä Islamin valtaa muissa maissa. (valloittamaan)

4
Kotimaa / Vs: 2018-03-22: Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt
« Uusin viesti kirjoittanut Leijona78 tänään kello 11:00:48 »
Lainaus
Lainsäädäntö ei selitä muutoksia. Muutokset johtuvat Maahanmuuttoviraston tulkintalinjojen tiukentumisesta. Tämä on merkittävä ongelma sekä oikeusvaltion että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Milloinkas se Orpon rouva siirtyi sieltä Maahanmuuttovirastosta Turun hallinto-oikeuteen, määräaikaiseksi esittelijäksi turvapaikkapäätösvalituksiin liittyen?

Ettei tämä Maahanmuuttoviraston kiristys olisi tullut sen jälkeen?

5
Kylänraitti / Vs: Tuntematon sotilas, vielä tuntemattomampi yleisö
« Uusin viesti kirjoittanut Kimmo Pirkkala tänään kello 10:59:19 »
Tulipa mieleen, että uuden Tuntemattoman ainoan merkittävän naisroolin nappasi Paula Vesala, jolla ei ole ymmärtääkseni näyttelijän koulutusta ja pätevyyttä. Epäilemättä rooliin olisi sopinut monikin nimekäs naisnäyttelijä Suomesta, mutta Vesala siihen otettiin, ei näitä "oikeita" näyttelijöitä. Joitain saattoi harmittaa.

Vesala ei tietääkseni ole yhtynyt Louhimiesgaten metoo-parkuun, vaikka on supersuvakki.

Jäinpä vain ihmettelemään.
6
Tupa / Vs: SPR:n rasisminvastainen viikko 19. - 25.3.2018
« Uusin viesti kirjoittanut Aksiooma tänään kello 10:56:57 »
Tuosta pj Halla-ahon kommentoimasta twiitistä: jouduin tarkistamaan kahteen kertaan, onko kyse "oikeasta" poliisista vai Kaarisateesta. Ensin luin twiitin uudelleen ja kun en vieläkään ollut varma, tutkailin hetken tunnuskuvaa, sillä muistin, että Kaarisateelta oli kielletty poliisin tunnusta muistuttava kuva. Kuvio näytti sen verran vahvasti poliisin logolta, että jouduin vieläkin epävarmuutta tuntien päättelemään, että kyseessä on ihan oikeasti toimeenpanovallan edustaja Suomessa.


Keijo ei tykkää tällaisesta arvailusta kenenkään toimesta.

 ;D
7
Kotimaa / Vs: 2018-03-22: Turvapaikanhakijoiden oikeusturva Suomessa on heikentynyt
« Uusin viesti kirjoittanut Samupaha tänään kello 10:52:45 »
Lainaus
Lainsäädäntö ei selitä muutoksia. Muutokset johtuvat Maahanmuuttoviraston tulkintalinjojen tiukentumisesta. Tämä on merkittävä ongelma sekä oikeusvaltion että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.

Siksi tässä pitäisikin käydä läpi Maahanmuuttoviraston vanhoja päätöksiä ja muuttaa liian lepsuilla kriteereillä annetut päätökset kielteisiksi. Tämä olisi kaikista reiluin ja oikeudenmukaisin ratkaisu. Mahdollisesti olisi tarpeen myös antaa päätöksiä tehneille byrokraateille rangaistuksia lain huolimattomasta tulkinnasta, jotta tehdään selväksi, ettei moinen toiminta ole hyväksyttävää.
8
Kotimaa / Vs: 2017-08-18 Terrori-isku Turussa - 2 kuollut, 8 loukkaantunut
« Uusin viesti kirjoittanut ämpee tänään kello 10:52:38 »
Lainaus käyttäjältä: Aamulehden toimittelija
Terrorismi on ihmisyyttä ja ihmisen valintoja

Tuollaisella otsikolla toimittelija joko tyhmyyttään tai muuten vain onnettomalla sanojen valinnalla kiskaisee pandoran lippaan auki, kaikkien ihmisten tekemien iljettävyyksien puolustelemiseksi.
Terrorismi on kaikkea ihmisyyttä vastaan, ihmisyyttä kun ei ole ilman ihmisiä.
9
Kylänraitti / Vs: LIVE NYT / TULOSSA -ketju
« Uusin viesti kirjoittanut Alligaattori tänään kello 10:49:10 »
Alkoi äsken.
http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803232200832087_pi.shtml
Lainaus
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esittelee kohutun sähköpyörätuen - seuraa suoraa lähetystä kello 10.45 alkaen
10
Kylänraitti / Vs: Tuntematon sotilas, vielä tuntemattomampi yleisö
« Uusin viesti kirjoittanut Titus tänään kello 10:41:59 »
Uuden Tuntemattoman Viirilä ei aio Jussi- gaalassa istua tuntemttomien kanssa samassa pöydässä. Menisi Inariin susia naimaan.
Ei ole tämä pseudoviirilä minun viiriläni.

Kumma ettei kuvausten aikana näinkin iso vääryys sattunut silmään tai tullut puheeksi ?
koko tämän turhan jampan "katsokaa mua mäkin #metoo"!-nillitys:

https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000005614923.html

Louhimiehen vastaus:

Louhimies vastasi syytöksiin Facebookissa maanantaina.

– Tuntuu järkyttävältä, että niin moni ihminen, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä, on kokenut sen niin loukkaavana.
Erityisesti suren sitä, että lähes kaikki Ylen jutussa haastatellut näyttelijät ovat olleet sekä ystäviä että yhteistyökumppaneita
vuosien ajan. Olemme tehneet työtä ja viettäneet aikaa yhdessä myös jutussa kuvattujen kokemusten jälkeen, eikä heistä
kukaan ole aiemmin kertonut kärsineensä työskentelystä kanssani.
Ystäväni eivät siis ole uskaltaneet puhua minulle.
Sivuja: [1] 2 3 ... 10