Uusimmat viestit

Sivuja: [1] 2 3 ... 10
1
6. pykälä:

Kuinkahan moni rajavartija haluaa demlaoikeuden riepoteltavaksi kyseenalaistettuaan maahantunkeutujan ihmisoikeudet?   :roll:
2
Hieman diffiä, mikä on muuttunut suhteessa lausuntopyynnössä mainittuun lakiluonnokseen.

Ei enää koske ihmissalakuljettajien järkkäämiä maahantuloja. Mielenkiintoinen on myös toi uusi 6§, jonka tulkitsen niin, että rajan pojille annetaan oikeudet käyttää keppiä, tarpeen niin vaatiessa.

1 § Lain tarkoitus
Lainaus
Tämän lain tarkoituksena on torjua vieraan valtion tai muun toimijan Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

2 § Lain soveltamisala
Lainaus
Tätä lakia sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, maasta poistamiseen ja kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen vastaanottamiseen tilanteessa, jossa vieras valtio tai muu toimija pyrkii vaikuttamaan Suomeen maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön
Lainaus
Tässä laissa säädetyissä tilanteissa ulkomaalaisen maahantuloon ja maasta poistamiseen ei
sovelleta ulkomaalaislakia (301/2004). Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkin-
taan sovelletaan ulkomaalaislakia.

34 § Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamisen rajoittaminen
Lainaus
Valtioneuvoston yleisistunto voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan, jos tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat yhteistoiminnassa todenneet, että:
1) on tieto tai perusteltu epäily siitä, että vieras valtio tai muu toimija pyrkii vaikuttamaan Suomeen maahantulijoita hyväksikäyttämällä;
2) vaikuttaminen vaarantaa vakavasti Suomen täysivaltaisuutta tai kansallista turvallisuutta;
3) rajoittaminen on välttämätöntä Suomeen kohdistettavan vaikuttamisen torjumiseksi ja Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi; ja
4) muut keinot eivät ole riittäviä vaikuttamisen torjumiseksi ja Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei rajoita kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista muualla kuin päätöksessä tarkoitetulla alueella.

Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista ei saa rajoittaa laajemmin tai pidempään kuin mikä on välttämätöntä Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden vakavan vaarantumisen torjumiseksi.
Valtioneuvoston yleisistunto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Päätös on kumottava, kun se ei ole enää välttämätön 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.
Sisäministeriön on tiedotettava tässä pykälässä tarkoitetusta päätöksestä riittävässä laajuudessa.

5 § Valtioneuvoston päätöksen toimeenpano
4 § Maahanpääsyn estäminen ja maasta poistaminen
Lainaus
Jos valtioneuvosto on tehnyt 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, päätöksessä tarkoitetulla alueella vaikuttamisen välineenä olevan maahantulijan henkilön maahanpääsy estetään, hänet poistetaan maasta ja hänet ohjataan siirtymään paikkaan, jossa kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia otetaan vastaan.
Maahan saapunut vaikuttamisen välineenä oleva henkilö poistetaan viipymättä maasta ja ohjataan siirtymään paikkaan, jossa kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia otetaan vastaan.
Maasta poistettavalle henkilölle on ilmoitettava kirjallisesti toimenpiteen perusteet ja tieto siitä, missä henkilö voi tehdä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen.
Maasta poistamiseen ei saa hakea muutosta valittamalla.5 § Poikkeukset
Lainaus
Maahantulijan Edellä 4 §:ssä säädetystä poiketen kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otetaan kuitenkin vastaan, jos se on toimivaltaisen viranomaisen tekemän rajavartiomiehen tapauskohtaisen arvion mukaan tarpeenvälttämätöntä lapsen, vammaisen henkilön tai muun erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi taikka jos henkilö on esittänyt tai on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi riittävällä varmuudella arvioida, että henkilö on todellisessa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai ihmisarvoa loukkaavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi.
Arviossa otetaan huomioon lapsen etu sekä se, aiheuttaisiko maasta poistaminen henkilölle välittömän hengen tai terveyden vaaran.
Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otetaan vastaan myös, jos henkilö on esittänyt tai on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella rajavartiomiehen arvion mukaan on ilmeistä, että henkilö on todellisessa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi ensisijaisesti valtiossa, josta hän on saapunut Suomeen.
Arviossa otetaan huomioon erityisesti henkilön esittämät asiakirjat ja sähköinen aineisto, henkilössä ulkoisesti havaittavissa olevat seikat sekä eri lähteistä hankitut ajantasaiset tiedot arvioinnin kohteena olevan valtion turvallisuudesta maasta poistettavalle henkilölle.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arvio toteutetaan tavalla, joka on tarpeen henkilön oikeuksien turvaamiseksi, rajaturvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi tai muiden olosuhteiden vuoksi.
Rajavartiomiehen on arviota tehdessään varmistettava, että henkilö tulee riittävällä tavalla ymmärretyksi.


6 § Poikkeukselliset tilanteet
Lainaus
Maahantunkeutuminen väkivaltaa tai henkilöiden suurta lukumäärää hyväksi käyttäen voidaan välittömästi valtakunnanrajalla torjua ilman 5 §:ssä tarkoitetun tapauskohtaisen arvion tekemistä, jos se on välttämätöntä ihmisten hengen ja terveyden varmistamiseksi ja jos menettelyä voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää puolustettavana.
3
Kylänraitti / Vs: Yleinen Israel-keskustelu
« Uusin viesti kirjoittanut duc tänään kello 10:40:37 »
Kansainvälisen rikostuomioistuimen (arvo)vallasta on liian suuria kuvitelmia. Tiedettyä on, että USA ei luovuta kansalaisiaan sille. Ei ilmeisesti Israelkaan ao. uutisen mukaan:

Lainaus
Saksa jyrähti ICC:n syyttäjälle: "Israelin hallinnolla oikeus suojella kansalaisiaan"

- -

Tuomioistuimen syyttäjä ilmoitti maanantaina vaativansa pidätysmääräystä niin Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle ja puolustusministeri Yoav Gallantille kuin äärijärjestö Hamasin johtohahmoillekin.

Saksan ulkoministeriön tiedottajan mukaan syyttäjän samanaikainen vaatimus pidätysmääräyksistä sekä Israelin että Hamasin johdolle luo valheellisen mielikuvan samanarvoisuudesta.

–  Israelin hallinnolla on oikeus ja velvollisuus suojella ja puolustaa kansalaisiaan, tiedottaja sanoi.

- -

Yhdysvallat ja Israel eivät ole ICC:n jäseniä ja ne ovat kiistäneet sen lainkäyttövallan.

ICC:n syyttäjä Karim Khanin mukaan on perusteltua olettaa sekä Hamasin että Israelin johdon syyllistyneen sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

- -

Ranska kunnioittaa ICC:n riippumattomuutta
Ranskan ulkoministeriö kertoi lausunnossaan kunnioittavansa tuomioistuimen riippumattomuutta.

–  Ranska tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen riippumattomuutta ja rankaisematta jättämisen estämistä, ministeriön lausunnossa sanottiin.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosan kanslian tiedotteessa kutsuttiin vaatimusta pidätysmääräyksistä tervetulleeksi.

–  Lakia on sovellettava tasa-arvoisesti kaikkiin, jotta kansainvälinen oikeus säilyy, vakavien rikosten tekijät saadaan vastuuseen ja uhrien oikeuksia pystytään suojelemaan, Ramaphosan kanslian tiedotteessa sanottiin.

Etelä-Afrikka on pyrkinyt saamaan Israelia vastuuseen Gazan sodan kärsimyksistä myös Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ), missä Etelä-Afrikka on nostanut Israelia vastaan kanteen kansanmurhasta.

- -

MTV

Kansainvälinen laki ei ole kaikille sama. Toiset vain jättävät ICC:n huomiotta. Siksi tuo on lähinnä politiikkaa, ei juridiikkaa. Putin onnistuttiin eristämään jonkin verran, mutta se ei estä häntä käymästä esim. Kiinassa. Israelin eristäminen näin ei onnistu, koska USA estää sen.
4
Kylänraitti / Vs: Donald Trump - USA:n 45. presidentti 2017–2021 -> 1 viesti/jäsen/vrk
« Uusin viesti kirjoittanut Emo tänään kello 10:40:10 »
Manhattanilla käytävän oikeudenkäynnin avaintodistajaksi nimetty Michael Cohen päätti sitten haudata koko tapauksen uskottavuuden lopullisesti. Cohen myönsi, että hän varasti 60 000 dollaria koska hänen bonuksensa oli hänen omasta mielestään liian pieni.

Tällaiselle oman työnantajan pussista varastamiselle on olemassa englanninkielinen termikin: larcening. New Yorkin osavaltiossa tämä on merkittävämpi rikos kuin mistä Trumpia tällä hetkellä syytetään
. Silti syyttäjä Alvin Bragg oli valmis painamaan asian villaisella ja ottamaan hänet oikeuskeissinsä päätodistajaksi.

CNN, NBC ja osapuilleen kaikki mediat ovat kuin maansa myyneitä. Viimeistään nyt on selvää, että valamiehistö ei tule yksimielisesti tule toteamaan Trumpia syylliseksi. Nyt kyse on enää siitä, onko joku valamiehistön jäsen niin itsepäinen että väkisin haluaa vääntää vastaan. Tällöin kyseessä on ns. hung jury eli valamiehistö ei pääse tuomiossaan yksimielisyyteen.

Tuomarilla on tällöin oikeus ottaa homma omiin käsiin ja julistaa juttu rauenneeksi, mutta jos näin tapahtuu, tapaus voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn valitsemalla uusi valamiehistö. Eli ainakin teoriassa Bragg voi vaatia tapauksen uutta käsittelyä mikä olisi jälleen ajan ja rahan haaskausta.

Aamulla luin yllä kerrotusta Trumpin ajojahdin uusimmasta käänteestä  samaan aikaan, kun MTV3 aamutv:ssä  uutistenlukijatar puhui samasta oikeudenkäynnistä varoen visusti mainitsemasta sanaakaan Cohenin varasteluista ja sen merkityksestä epäoikeusjuttuun.
Toimittelija toisteli vain sanoja ”hyssyttelyraha” ja ”pornotähti”, olis nyt puhunut edes aikuisviihteestä mutta ei, kyllä nuo ovat pornotähtiä silloin kun heidät Trumpin yhteydessä mainitaan.

Lapsuudessani/nuoruudessani MTV3 oli oikeistolaisen maineessa, se parempi kanava, mutta nykyään MTV3 on aivan Ylen veroinen kommunistivalehtelijafirma. Tervemenoa konkkaan.
5
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut aged tänään kello 10:36:17 »
Kun on kuullut, että on mm. 'sotahullu' ja 'sotapsykoosissa', niin kiinnostaisi todella kuulla niitä 'ajatuksia' noiden viestien taustalla. Että miten se ryssä pysäytetään. Vai tosiaan aina kun se on siivun vallannut, niin antaudutaan ja annetaan sen pitää valloittamansa maat. Kunnes se taas hyökkää muutaman vuoden päästä uudestaan. Kyllä se tuolla menolla on kohta Suomestakin paloja ottamassa.
6
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut Siili tänään kello 10:27:45 »
Onko "olkiukko" tuttu käsite?
'

Onko "metakeskustelu" tuttu käsite?
7
Kotimaa / Vs: 2015-10-05 Itärajan yli suuntautuva turvapaikanhakijaliikenne (yhdistetty)
« Uusin viesti kirjoittanut Roope tänään kello 10:21:33 »
Lainaus
Käännytys­lain odottelussa on ollut beckettmäisiä piirteitä

Itärajan turvaksi tarkoitetun käännytyslain valmistelussa löytyy yhtymäkohtia absurdiin klassikkonäytelmään Huomenna hän tulee, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka.
Helsingin Sanomat 21.5.2024

Kieltämättä. Loputtomille viivästyksille on kuitenkin ollut omalla tavallaan selkeät ja ymmärrettävät syyt, joista tärkein se, että Suomeen suuntautuvan massamaahanmuuton varmistaminen halutaan asettaa Suomen poliittisessa johdossa kaiken muun edelle.

Jos tämä kuulostaa jonkun mielestä liioittelulta, niin siitä vaan analysoimaan puoluejohtajien viime aikojen maahanmuuttolausuntojen (mm. Ruanda-malli) rationaalisuutta. Ne ovat käsien heiluttelussaan kuin varastamisesta kiinni jääneen pikkulapsen suusta.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
ITÄRAJAN turvaksi tarkoitetun käännytyslain valmistelusta löytyy yhtymäkohtia Samuel Beckettin absurdiin klassikkonäytelmään Huomenna hän tulee (1949).

Muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok) on sanonut kevään mittaan useita kertoja, että käännytyslaki saapuu turvaksemme ihan kohta.

Media on uutisoinut vielä useammin, että pian se tulee, vaan eipä ole tullut.

Beckettin näytelmässä Vladimir-niminen henkilö odottaa ystävänsä kanssa Godot’ta, jonka he väittävät tuntevansa, vaikka eivät tunne. Godot ei koskaan saavu.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
Kenen syy lain viivästyminen on?

On vaikea väittää, että virkamiehet tai poliitikot ovat viivytelleet. Itse asiassa valmistelu ei edes ole ollut kovin hidasta ottaen huomioon sen vaativuuden.

Lain valmistelu on ollut alun perin luvattua hitaampaa, koska se on aivan poikkeuksellisen vaikea laki.

Se on viivästynyt siksi, että laista on jokseenkin mahdotonta tehdä sellaista, ettei se rikkoisi Suomen perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

On ei vain jokseenkin mahdotonta vaan täysin mahdotonta tehdä kansainvälisten sopimusten eurooppalaiselle tulkinnalle asetetut ehdot (kaikki hakemukset on otettava vastaan ja tutkittava yksilöllisesti, Venäjälle rajalta pikakäännyttäminen on palautuskiellon rikkomista) täyttävä laki, joka samalla mahdollistaisi pikakäännyttämisen Venäjälle ilman hakemusten vastaanottoa ja tutkimista.

Mikä tahansa kompromissi väistämättä tuhoaa lain toimivuuden, jos Venäjä päättää käyttää kompromissia hyväksi.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
Lain hidastelusta siis pitää syyttää niitä, jotka ovat säätäneet nykyiset Suomen lait ja allekirjoittaneet sopimukset. Syyllisten penkille pitäisi siis laittaa laajasti jokseenkin kaikki vuosikymmeniä eduskunnassa istuneet poliitikot laidasta laitaan.

Höpsis. Muissa samojen sopimuksien alaisissa EU-maissa ei tiettävästi ole ollut mitään ongelmaa säätää käännytyslakeja, joissa kansallinen turvallisuus on asetettu EU-oikeuden huomautusten edelle.

Syytettyjen penkillä pitäisi laittaa ne suomalaiset poliitikot, jotka eivät ole tähän suostuneet, vaan ovat asettaneet kaiken edelle kansainvälisten sopimusten fundamentalistisen tulkinnan niin, että ovat kieltäytyneet punnitsemasta valintansa mahdollisesti katastrofaalisia seurauksia suomalaisille ja eurooppalaisille.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
Hidastelusta voi syyttää länsimaista ihmisoikeuskäsitystä ja sen varjelemiseksi tehtyjä sopimuksia. Syyllisiä ovat siis tavallaan kaikki näiden sopimusten allekirjoittajavaltiot.

Älä viitsi. Mikään maa ei ole Suomen tilanteessa hirttäytynyt vastaavalla tavalla fundamentalistiseen tulkintaan "länsimaisesta ihmisoikeuskäsityksestä", eikä minkään muun maan maailmassa voi olettaa sitä Venäjän uhan alla tekevän. Suomi on ollut tässä suhteessa ainutlaatuinen.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
Laki on valmisteltu perussuomalaisen sisäministerin Mari Rantasen (ps) johdolla. On aivan selvää, ettei ainakaan perussuomalaiset ole halunnut viivytellä. Puolueen kannatus on hiipumassa, ja rajaturvallisuus ja turvapaikanhakijoiden määrän minimoiminen ovat puolueen kannatuksen aivan ytimessä.

Nämä samat uhat olivat esillä jo rajavartiolain uudistuksen valmistelussa keväällä 2022. Marinin hallituksen vihreä sisäministeri naureskeli tiukempaa rajalakia vaatineille ja vihjaili heidän olevan pelottelussaan Putinin asialla. Nyt ollaan juuri siinä tilanteessa, joka olisi pitänyt estää viimeistään tuolloin, kun Venäjä oli jo hyökännyt Ukrainaan.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
LAIN valmistelussa on ollut monia vaiheita.

Sisäministeriö asetti helmikuussa työryhmän, jonka tehtävä oli valmistella maaliskuun aikana eduskunnalle lakiesitys.

Jo sitä ennen virkamiehet pohtivat pari kuukautta, mitä Suomi voi tehdä, jos myös maastorajan yli alkaa saapua tuhansittain turvapaikanhakijoita.

Niinpä niin, kun Venäjän operaatio Suomen itärajalla alkoi jo viime vuoden elokuussa ja muiden EU-maiden rajoilla syksyllä 2021.

Aikaa on ollut runsaasti, mutta meillä osataan parhaiten ongelmien maton alle lakaiseminen ja toimivien ratkaisujen lykkääminen.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
Laissa on muutettu ennen kaikkea rajavartioiden vastuuta. Muun muassa Rajavartiolaitoksen juristit kritisoivat omassa kannanotossaan, että rajavartijat joutuisivat toimimaan virkavelvollisuutensa vastaisesti. Lakia on muokattu niin, että vastuu siirtyy hierarkiassa ylemmäksi.

Lakiin on täsmennetty myös sitä, ettei lakia voi ottaa käyttöön niin sanotusti varmuuden vuoksi, vaan vasta sitten, kun turvapaikanhakijoita vyöryy Suomeen.

Ongelma rajavartijoiden vastuun kanssa johtuu siitä, että meillä lakia on vesitetty pakottamalla rajavartijat henkilökohtaiseen harkintaan. Se olisi pitänyt minimoida siksikin, että laki toimisi pelotteena.

On myös ikävyyksien kerjäämistä, ettei lakia voida ottaa käyttöön ennaltaehkäisevästi Venäjältä saatujen signaalien perusteella. Samanlaista idiotismia kuin oli rajanylityspaikan avaaminen pariksi päiväksi vain sen osoittamiseksi, että Venäjä ei ole vieläkään lopettanut operaatiotaan.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
BECKETTIN näytelmää mukaillen lainvalmistelu on perustunut pelkoon siitä, että huomenna heitä tulee.

Poliitikot ovat kiirehtineet lakia, koska pelkäävät, että lumien sulaessa Venäjä lähettää Suomeen runsaasti turvapaikanhakijoita. Nyt lumet ovat ainakin eteläisiltä osilta rajaa sulaneet, mutta näin ei ole käynyt.

Absurdeja vivahteita lakihanke saa siksi, etteivät suomalaiset todellisuudessa tiedä, mitä venäläiset tulevat tekemään.

Toisin kuin esimerkiksi Puolassa, hybridivaikuttaminen Suomen itärajalla loppui kokonaan, kun Suomi laittoi rajaylityspaikkansa kiinni.

Absurdia on ollut myös rajan sulkemisen ja käännytyslain vastustajien vetoaminen siihen, että ei ole tarvetta toimenpiteille, vaan rajanylityspaikat voisi taas avata, koska Venäjä ei ole lähettänyt rajalle ihmisiä.

On Venäjän puolelta ymmärrettävää odottaa kaikessa rauhassa lain valmistumista, eikä provosoida laatimaan kovempaa, oikeasti toimivaa lakia, kun nyt siitä näyttää tulevan epäröinnin vuoksi toimimaton kompromissi.

Lainaus käyttäjältä: Teemu Luukka, HS
RAJAN kiinnipitäminen on ongelmallista. Sekä Suomessa ja että Venäjällä asuu iso määrä ihmisiä, joilla on tarve tavata muun muassa sukulaisiaan rajan toisella puolella.

”Missään nimessä tekemättäkään ei voi jättää”, sisäministeri Rantanen sanoi helmikuussa.

Samaa mieltä tekemisestä on myös Beckettin Vladimir.

”Tehkäämme jotain, kun kerran meillä on siihen mahdollisuus”, hän totesi näytelmässä vapaasti kääntäen.

Pääministeri Orpo sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että käännytyslain jälkeen joitakin rajanylityspaikkoja voitaisiin avata liikenteelle.

Vasta sen jälkeen nähdään, miten laki toimii. Siis jos se koskaan läpäisee eduskunnan.
8
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut Miniluv tänään kello 10:17:09 »
Onko "olkiukko" tuttu käsite?
9
Kylänraitti / Vs: Donald Trump - USA:n 45. presidentti 2017–2021 -> 1 viesti/jäsen/vrk
« Uusin viesti kirjoittanut Miniluv tänään kello 10:15:23 »
Lainaus
Oikeudenkäynti koskee esimerkiksi sitä piilottiko Trump hyssyttelyrahoista Cohenille maksetut summat lainvastaisesti kirjanpitoon ja oliko kyseessä salaliitto äänestäjien huijaamiseksi.

Syyte "salaliitosta äänestäjien huijaamiseksi" on melkoinen innovaatio  :)
10
Kylänraitti / Vs: Tilanne kuumenee Ukrainassa (Katso ohjeet alusta!)
« Uusin viesti kirjoittanut P tänään kello 09:35:37 »
^ No eikös tämä ole keskustelupalsta?

Vaikea on sitä punaista lankaa löytää, yrittämättä pelkistää toisen kirjoittamaa. Se toinen voi sitten tarkentaa, jos ymmärsi väärin.

Mutta kyllä tuo haiskahtaa Kremlin narratiivilta, jossa Vova esittelee nukea- "katsokaa minulla on tälläinen! Jos ette alistu heti, saatan nukettaa teidät? Vastarinta ne on hyödytöntä."
Sivuja: [1] 2 3 ... 10