UmmaGumma

Kirjoittaja Aihe: 2013-03-21 Yle: Ali ja Husu: Suomalainen rasisti (Rydman, Andersson)  (Luettu 11876 kertaa)

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 35 317
 • Liked: 91257
Lainaus
Ali ja Husu: Suomalainen rasisti - uhri vai konna?

Ali ja Husu ottavat rasismin vastaisen viikon kunniaksi kissan pöydälle. Ketkä ovat Alin ja Husun mielestä rasisteja? Vieraina ovat Li Andersson (vas) ja Wille Rydman (kok).
Yle Areena 21.3.2013 (56 min)

Lainaus
16:50
Li Andersson
Ongelma tässä on se, että teitä ei kiinnosta puhua maahanmuutosta tai rasismista, vaan teitä kiinnostaa puhua maahanmuuton rajoittamisesta, ja se taas on ihan eri asia kuin käsitellä sitä itse aihetta. Toinen ongelma on (..) että keskustelu on käyty lähtökohtaisesti siitä näkökulmasta, että maahanmuutto on negatiivinen asia, että se on uhka Suomelle ja Suomen kulttuurille tai Suomen taloudelle. Tämä on ollut se vallitseva tapa käydä maahanmuuttopoliittista keskustelua Suomessa viime vuosina. (..) Toinen ongelma on, että sä sanoit, että sä puhut maahanmuutosta eikä maahanmuuttajista. Tosiasiallisesti nää usein keskustelussa kuitenkin..., koska kyse on ihmisistä, jotka tulee tänne. Se ei oo mikään abstrakti ilmiö, vaan kysehän on ihmisistä, jotka hakee turvapaikkaa tai tulee Suomeen opiskelemaan ja heidän oikeuksistaan. Eli vaikka sä sanot puhuvasi ilmiöstä eikä ihmisistä, niin tosiasiallisesti ne ihmiset joista tässä oikeasti on kyse, niin ne kärsii tästä tavasta puhua tästä aiheesta. (..) Kokoomusnuoret myöskin on tehnyt kannanoton otsikolla "monikulttuurisuus ei toimi". Ja silloin ei puhuta enää mistään maahanmuutosta tai maahanmuuttajien oikeuksista, vaan silloin te sanotte, että monikulttuurisuus ei toimi eli että kulttuurit eivät voi tulla toimeen yhdessä esimerkiksi Suomessa. (Rydman: Jaahas, nyt Li Andersson on lukenut vain otsikon, mutta ei ole lukenut kannanoton sisältöä.) Tämä on perinteinen, oikeastaan tyyppiesimerkki tästä kulttuurirasistisesta puheesta

Maahanmuuttopolitiikka määrittelee maahanmuuton rajoitukset. Jos puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, puhutaan väistämättä myös maahanmuuton rajoituksista. Andersson yrittää rajoittaa keskustelua määrittämällä ainoan sallitun puhetavan ja ainoat sallitut käsitykset. Anderssonin metakeskustelua korostavassa maailmassa maahanmuuttoon rajoituksia esittävä on lähtökohtaisesti suljettu ulkopuolelle väärän näkökulmansa vuoksi. Ei sentään esitä kriittisyyttä kriminalisoitavaksi.

Lainaus
18:50
Juontaja
Sä näet maahanmuuton suhteellisen positiivisena asiana, onko oikein?

Li Andersson
Mä näen siis... Ihmiset liikkuu ja ne lähtee liikkeelle syystä. Et se ei oo mikään se muuttoliike mahdollista vastustaa tai pysäyttää, et se on niinkun fakta. Ihan niinkun se, että Suomessa asuu ihmisiä, joilla on eri uskontoja ja eri kulttuureja, enkä mä halua sanoa, että se on hyvä vai paha asia, vaan se on fakta.   

Maahanmuutto ei ole pysäyttämätön luonnonvoima. Ihmisten muuttoon voi vaikuttaa. Siihen voi kannustaa, sitä voi ohjata ja sen voi jopa pysäyttää.

Lainaus
20:10
Li Andersson
Pitäis puhua myös työmarkkinapolitiikasta. Euroopan tiukka maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että meillä on joidenkin arvioiden mukaan miljoona työntekijää Euroopassa, jotka elää epävirallisesti. Se tarkoittaa sitä, että työnantajilla on täydet mahdollisuudet teettää työtä pienellä palkalla, erittäin huonoilla työehdoilla, ja se vaikuttaa ihan kaikkeen ihmisten ja työntekijöiden asemaan niin Suomessa kuin Euroopan laajuisesti.

Millaisella eurooppalaisella maahanmuuttopolitiikalla asiat olisivat paremmin? Löyhemmällä rajavalvonnalla? Laillistamalla laittomat siirtolaiset? Entä mitkä olisivat tällaisen politiikan seuraukset työmarkkinoille ja sosiaaliturvalle?

Lainaus
21:50
Jos kattoo Suomen työmarkkinoita, niin yks iso ongelma on se, että miten saa aikasempaa koulutusta tunnustettua Suomessa. Meillä on tosi paljon korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, jotka joutuu tekemään matalapalkka-alalla töitä Suomessa, koska se tunnustus...tai mitään järjestelmää tunnustamisesta ei oo luotu. Sitten toinen ongelma, jota on myös tutkittu vähän, on se, että Suomessa vaikuttaa myöskin työnantajien asenteet. Eli on edelleen kynnys suomalaiselle työnantajalle esimerkiks ottaa ihminen töihin, joka ei osaa suomea täydellisesti tai jolla mahdollisesti on outo nimi tai erilainen nimi, ei-suomalainen nimi tai käyttää huntua esimerkiks palvelualoilla.

Suomessa kylläkin on järjestelmä ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Järjestelmä ei varmaankaan ole täydellinen, mutta ongelma ei oikeasti ole kovin merkittävä. Se johtaisi jo isoihin ongelmiin, jos kaikki ulkomaiset tutkinnot hyväksyttäisiin Suomessa sellaisinaan.

Työnantajien asenteet ovat mitä ovat. Työnantajia ei voi pakottaa palkkaamaan enemmän maahanmuuttajia väittämällä, että suomen kieli ei ole tärkeää työssä menestymiselle tai että jo pelkkä työntekijän maahanmuuttajuus antaa työnantajalle jotain erityistä lisäarvoa. Näin voi toimia Helsingin kaupunki, mutta vain siksi, että sen ei tarvitse välittää rahoituksestaan.

Lainaus
28:00
Li Andersson
Siitähän politiikassa on kyse. Eihän me mistään muusta väännetäkään kuin siitä, että paljonko kerätään ja keneltä ja mihin käytetään.

Andersson kylläkin kuluttaa poliitikoksi todella paljon aikaa muiden ihmisten ja heidän ajatustensa lokeroimiseen ja keskusteluun keskustelusta. Niin tälläkin kertaa.
 
Lainaus
34:15
Ongelma Suomessa on, että maahanmuuttajat on nostettu vihollisryhmäksi. On otettu poliittiseen keskusteluun, että rakennetaan tällaista kuvaa siitä, että Suomen valtiontaloutta uhkaa EU ulkopuolelta ja sit maahanmuuttajat niin ulkoa kuin sisältä. Että se, että me otetaan vastaan turvapaikanhakijoita, että se olis meidän valtiontalouden suurin ongelma.

Kukahan tällaista on poliittisessa keskustelussa esittänyt?

Lainaus
40:50
Maahanmuuttokritiikki tai maahanmuuttokriitikko, sehän on vain semmonen kategoria tai oma määritelmä, mitä ihmiset, jotka jollain tavalla tai jossain määrin haluaa rajoittaa maahanmuuttoa käyttää. Että sehän on se yhdistävä tekijä, että halutaan vähentää maahanmuuttoa Suomeen. Ja hyvin usein siinä on myöskin ihmisiä, jotka perustelee sitä omaa maahanmuuttovastaisuuttaan tai sitä, että halutaan vähentää maahanmuuttoa sillä, että on näitä kulttuurisia eroja, jotka on ylipääsemättömiä, tai että on ihmisryhmiä, jotka sopeutuvat huonommin Suomen yhteiskuntajärjestelmään. Ja tää tulee niinkun tosi usein vastaan. Et rasismin määritelmä ei liity vain etnisyyteen, vaan siihen pitää ehdottomasti ottaa huomioon myös se kulttuuri.

Anderssonin mukaan on rasistista olla sitä mieltä, että on olemassa ihmisryhmiä, jotka sopeutuvat yhteiskuntaan toisia huonommin ja perustella tällä maahanmuuttopoliittisia mielipiteitään. Näin se nyt kuitenkin on.

Miksi rasismin määritelmää pitäisi laajentaa enää yhtään mihinkään ja siten hämärtää sitä entisestään, kun jo nyt käsitys siitä vaihtelee niin paljon ihmisten välillä, että asiakeskustelu rasismista on käytännössä mahdotonta? Ohjelmassa mentiin niinkin naurettavuuksiin, että rasismiksi kutsuttiin jopa (Rydmanin saamaa) pituudesta kuittailua. Yritetään edes pitää käsitteet selkeinä. Jos on kyse kiusaamisesta, niin puhutaan kiusaamisesta. Jos on kyse syrjinnästä, niin puhutaan sitten syrjinnästä.

Lainaus
42:00
Andersson
Mä en kritisoi eurooppalaisia vaan mä kritisoin EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Koska silloin kun ihmisillä ei ole mahdollisuutta... (Rydman: Olet siis maahanmuuttokriittinen.) En todellakaan! Koska mä en halua rajoittaa... Kyse ei ole siitä, että mä en haluais päästää ihmisiä Eurooppaan, vaan kyse on siitä, että mä haluan päästää ihmisiä tänne niin, että niillä on mahdollisuutta tehdä töitä esimerkiks laillisesti. Että sellainen nykyinen järjestelmä on erittäin ongelmallinen sen takia, että kun ihmiset kuitenkin jää tänne, et ei niillä oo mitään kotia mihin lähteä takaisin, mutta koska ne on epävirallisessa asemassa, niin ne ei pysty tekemään töitä laillisesti tai hakea apua esimerkiks terveyskeskuksista jos tarvii.

Rydman
Eikö se ole ihan relevantti kritiikin peruste, että jos joku henkilö on sitä mieltä, että maahanmuuton määrä on määrällisesti liian isoa, niin eikö avoin vapaa yhteiskunta pysty sulattamaan sisälleen tällasta näkökulmaa ja päästämään sitä osaksi normaalia poliittista debattia?

Andersson
Mutta miksi hän ei sitten uskalla ilmaista mielipidettään näin? Miksi käyttää tällaista outoa kiertoilmaisua kuten maahanmuuttokritiikki? Jos kysymys on siitä, että halutaan rajoittaa maahanmuuttoa, niin mä ensinnäkin kysyn, että miksi.

Rydman
Joo, mutta se on oma kysymyksensä (Andersson: Mutta se on aika olennainen kysymys tässä yhteisössä.), mutta olet käynyt paljon tällaista metakeskustelua siitä, että miten keskustellaan ja miten saa keskustella...

Andersson [keskeyttää]
Siis maahanmuuttokritiikkihän on metakäsite.

Rydman
Niin se on, mutta tässä oot tuonut esille, että on ongelma, että sitä keskustelua käydään sellaisesta näkökulmasta, että maahanmuuttoa halutaan rajoittaa. Eikö jollakin voi olla perustellusti tällainen mielipide ja hän voi tuoda sitä keskusteluun ilman, että siitä tehdään numero?

Andersson
Mutta miksi tämä kyseinen henkilö haluaa itse määritellä sen maahanmuuttokritiikiksi? Miksei voi sanoa suoraan, että kyse on... (juontaja keskeyttää). (..)  Lähtökohtainen ongelma on, että se [maahanmuutto] koetaan negatiiviseksi. Että se, että tänne tulee ihmisiä muualta, on uhka meille.

Anderssonia rassaa mielettömästi se, että joitain ihmisiä kutsutaan julkisuudessa maahanmuuttokriitikoiksi eikä rasisteiksi, kuten hän itse tekee. Miksi keskustelun kannalta olisi merkittävää se, millaiseksi keskustelija itsensä määrittelee tai sillä, mihin johtotulokseen hän on asiassa tullut? Asiakeskustelussahan vain argumenttien pitäisi painaa. Mutta Andersson haluaakin ennen kaikkea määritellä itse sen, millaisia ovat oikeat mielipiteet ja keskustelijat.Ohjelma on aika tuskallista kuunneltavaa, mutta siitä saa kaiken metapuheen keskeltä käsityksen siitä, millaisilla keinoilla Li Andersson ja kumppanit haluaisivat hallita maahanmuuttokeskustelua. Ei vääriä keskustelijoita, ei vääriä mielipiteitä, koska rasismi. Lisää henkilökohtaisia kokemuksia, vähemmän faktoja ja yleisiin havaintoihin perustuvia asia-argumentteja.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2013, 15:18:59 kirjoittanut Roope »
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

AuggieWren

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 619
 • Liked: 1558
Lainaus
Toinen ongelma on (..) että keskustelu on käyty lähtökohtaisesti siitä näkökulmasta, että maahanmuutto on negatiivinen asia, että se on uhka Suomelle ja Suomen kulttuurille tai Suomen taloudelle.

Siis tällaisia käsittämättömiä valheita Li Andersson suustaan päästää. Keskustelua on käyty nimen omaan siitä hyvä, pörröinen, kiva, positiivinen, Suomi tarvitsee -näkökulmasta. Ja eiköhän taas tämä patologinen valehtelija Li Andersson heti seuraavassa lauseessa lähde kieltämään kaiken keskustelun maahanmuuton rajoittamisesta.

Li Andersson on totalitarismia ajava vallanhimoinen patologinen valehtelija. >:( >:( >:(
Kaikki ongelmat johtuvat rasismista ja kantaväestön asenteista.

ekto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 859
 • Liked: 209
Kuuntelin tuon radiosta ja mielestäni Andersson ei pärjännyt kovin hyvin. Rydman puhui selvästi ja haastoi ihan hyvin vaikka juontajat olivat mitä olivat.

Haplotaxida

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 824
 • Liked: 832
Lainaus
20:10
Li Andersson
Pitäis puhua myös työmarkkinapolitiikasta. Euroopan tiukka maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että meillä on joidenkin arvioiden mukaan miljoona työntekijää Euroopassa, jotka elää epävirallisesti. Se tarkoittaa sitä, että työnantajilla on täydet mahdollisuudet teettää työtä pienellä palkalla, erittäin huonoilla työehdoilla, ja se vaikuttaa ihan kaikkeen ihmisten ja työntekijöiden asemaan niin Suomessa kuin Euroopan laajuisesti.

Millaisella eurooppalaisella maahanmuuttopolitiikalla asiat olisivat paremmin? Löyhemmällä rajavalvonnalla? Laillistamalla laittomat siirtolaiset? Entä mitkä olisivat tällaisen politiikan seuraukset työmarkkinoille ja sosiaaliturvalle?

Kaikki järjestyy ottamalla lisää velkaa tietty. Ja kaikki järjestyy tietysti myös siksi, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä. Oikeasti noihin kysymyksiin olisi vallan veikeä saada kunnollisia ja suoria vastauksia näiltä Vapaan liikkuvuuden puolestapuhujilta, mutta siihen pisteeseen ei näissä keskusteluissa taideta koskaan päästä.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 16:39:30 kirjoittanut Haplotaxida »
THL - Turhuuden ja huolettomuuden laitos

rölli2

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 903
 • Liked: 1801
Li Andersson Miss Talking Head,  Toivolan Jani on sitte varmaan Mr Talking Head. Molemmat puhuu koko ajan mutta vähän ymmärrettävää asiaa

ekto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 859
 • Liked: 209
Tai sen minkä hänestäkin ymmärtää on se, että hän on väärässä. Venyttää nyt joku natsisaksan "äärioikestolaisuus" nykysuomen kulttuurieroista keskustelemiseen ja maahanmuuttopolitiikan kritisointiin. Ihan niin kuin kenenkään täällä, oikeasti, motiivit pohjautuisivat vieraan valtion käytäntöihin toisen maailman sodan aikana. Onko Liin niin vaikea tajuta että nyky meininki ei ole hyvä ja että siksi sitä kritisoidaan, ihan niin kuin hänkin mutta eri suunnasta.

Shemeikka

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 204
 • Liked: 9816
 • Oulu- Uleåborg
Ali ja Husu vaikuttivat Yleläisiksi avoimilta kuuntelemaan maahanmuuttokriittisten/rasistien puhetta. Eivät isommin keskeyttäneet Willeä ja kun väittivät vastaan, se tapahtui mielestäni rakentavasti. Eivät päästäneet Litäkään helpolla, tekivät hänelle kovia kysymyksiä joihin Li vältteli vastaamasta.

En haluaisi kehua kokoomuslaista, mutta Wille teki hyvän vaikutuksen asiallisella käytöksellään. Li sensijaan tuntui inttävän ja kiertävän itselleen kiusalliset aiheet.

Kannattaa kuunnella. Kiitoksia linkistä Roopelle.
Vain kuolleet kalat kulkevat virran mukana.

"Ajattele itse, tai muut päättävät puolestasi." Aku-Kimmo Ripatti

http://asfalttikukka.blogspot.fi/
Nude but not naked.

Shemeikka- mamukurssin käynyt suomalainen

Kristallipuolueen ehdokas Oulussa 2021

Punaniska

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 057
 • Liked: 7375
 • patataantumuksellinen arkkikonservatiivi pimeästä
Ali ja Husu vaikuttivat Yleläisiksi avoimilta kuuntelemaan maahanmuuttokriittisten/rasistien puhetta. Eivät isommin keskeyttäneet Willeä ja kun väittivät vastaan, se tapahtui mielestäni rakentavasti. Eivät päästäneet Litäkään helpolla, tekivät hänelle kovia kysymyksiä joihin Li vältteli vastaamasta.

En haluaisi kehua kokoomuslaista, mutta Wille teki hyvän vaikutuksen asiallisella käytöksellään. Li sensijaan tuntui inttävän ja kiertävän itselleen kiusalliset aiheet.

Komppaus tälle. Itsekin pidin hyvänä, että juontajat olivat rehdisti keskustelevia, eikä mitään Saarikosken kaltaisia pakahtujia, joiden kanssa ei oikeasti keskustella, koska konnan roolit on annettu valmiina ja kohtalona on olla lähinnä neulatyynynä.

Andersson ei oikein pärjännyt, mutta rutiinilla selvisi. Rydman esiintyi aika hyvin; johtoajatus ei katkennut kertaakaan.

Well the sun don't shine where it used to
And the angels are hidin' their heads
People don't listen to their hearts anymore
Seems the good men all are dead
There ain't no right, wrong, no in between
That ain't the constitution that they wrote for me

gloaming

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 000
 • Liked: 1052
 • sosiokulttuurinen epätasapaino
Asetelma on hyvin yksinkertainen:

Jos on eturistiriita suomalaisen veronmaksan edun ja jonkun ulkopuolisen tahon, tässä kehitysmaaköyhyysmaahanmuuttajan etu, välillä ja operoidaan suomalaisen veronmaksajan rahoilla, lähtökohtana ulkopuolisen edun voi sivuuttaa merkityksettömänä. Muunlaisella toiminnalla pitää olla erittäin hyvä perusteet ja moralisointi ei ole sellainen peruste, ei missään yhteydessä.
Jag stöder Feministiskt initiativ. Våga vara feminist! Feministiskt initiativ - Det tredje största partiet i Simrishamn.

coscarnorth

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 567
 • Liked: 835
 • Internetissä trollaava vapaustaistelija
Lainaus
Toinen ongelma on (..) että keskustelu on käyty lähtökohtaisesti siitä näkökulmasta, että maahanmuutto on negatiivinen asia, että se on uhka Suomelle ja Suomen kulttuurille tai Suomen taloudelle.

Siis tällaisia käsittämättömiä valheita Li Andersson suustaan päästää. Keskustelua on käyty nimen omaan siitä hyvä, pörröinen, kiva, positiivinen, Suomi tarvitsee -näkökulmasta. Ja eiköhän taas tämä patologinen valehtelija Li Andersson heti seuraavassa lauseessa lähde kieltämään kaiken keskustelun maahanmuuton rajoittamisesta.

Li Andersson on totalitarismia ajava vallanhimoinen patologinen valehtelija. >:( >:( >:(

Voinee myös lisätä, että vaikka maahanmuuttodiskurssia käytäisiinkin lähtökohtaisesti kielteisestä näkökulmasta, niin mitä sitten? Eikö jokainen poliittinen liike ja jokaisen poliittisen liikkeen kannattajakunta suhtaudu joihinkin ilmiöihin lähtökohtaisesti kielteisesti? Olisi hauska tietää, miten Li Andersson suhtautuu, esimerkiksi anarkokapitalismiin, ellei lähtökohtaisesti kielteisesti. Näkeekö Li anarkokapitalismissakin joitakin positiivisia elementtejä? Entäpä sosiaalidarwinismissa? Entäpä eugeniikassa? On suorastaan naurettavaa paskapuhetta väittää, ettei se, että ihminen suhtautuu lähtökohtaisesti negatiivisesti vihaamiinsa ilmiöihin, olisi varsin normaalia mentaliteettia.
"False opinions are like false money, struck first of all by guilty men and thereafter circulated by honest people who perpetuate the crime without knowing what they are doing." -Joseph de Maistre

"Bad laws are the worst sort of tyranny." -Edmund Burke

AuggieWren

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 619
 • Liked: 1558
Sitä ihmettelen, miten Li Andersson voi olla niin täydellisen ymmärtämätön siitä, että maahanmuuttokeskustelua käydään todellisen nykytilanteen pohjalta. Että keskustelijoille lähtökohtana on nykypäivän tilanne, arvopohja, ihmisoikeudet. Kaikille keskustelijoille on ilmiselvä lähtökohta, että ketään ei pidä vainota, syrjiä, pahoinpidellä ihonvärin, etnisen tausta ym. ym. perusteella, MUTTA keskustelijoilla voi silti olla kanta "ei maahanmuuttoa", "vähemmän maahanmuuttoa" tai "lisää maahanmuuttoa". Yksikään kanta ei tällä taustalla ole "kaiku 30-luvulta", tällainen näkemys ei ole edes samalta planeetalta.

Toisaalta Anderssonia voi ymmärtää sikäli, että suomalainen poliittinen kulttuuri on täynnä vainoharhaisia piilomerkityksiä. Kun kokoomus haluaa alentaa verotasoa, "haluaa se lopettaa hyvinvointiyhteiskunnan". Kun Vasemmistoliitto haluaa perustuloa, "haluaa se loisijoille lisää diskorahaa". Kun PS puhuu pakkoruotsia vastaan, "haluaa se kieltää ruotsin kielen Suomessa". Ja niin pois päin.
Kaikki ongelmat johtuvat rasismista ja kantaväestön asenteista.

matkamiehiii

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 275
 • Liked: 366
Li on perusrasittava marxilainen feministi, Rydman vetää ihan jees settiä.

Ali ja Husu ihan perushauskoja radiojuontajia vaikka välillä heittikin ärsyttäviä kommentteja.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 17:33:22 kirjoittanut matkamiehiii »

pingviini

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 532
 • Liked: 342

Li Andersson
Lainaus
21:50
Jos kattoo Suomen työmarkkinoita, niin yks iso ongelma on se, että miten saa aikasempaa koulutusta tunnustettua Suomessa. Meillä on tosi paljon korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, jotka joutuu tekemään matalapalkka-alalla töitä Suomessa, koska se tunnustus...tai mitään järjestelmää tunnustamisesta ei oo luotu.

Kannattaisi Anderssonin ottaa asioista ensin selvää ennenkuin menee puhumaan tuollaisia typeryyksiä. Omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että järjestelmä on.

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/tutkintojen_tunnustaminen/?lang=fi

Kaikkien asiaankuuluvien ulkomaisten todistusten käännättäminen virallisella kääntäjällä ja sitten hakemuksen tekeminen OKM:n riitti vaimon kohdalla. Muutaman kuukauden odottelun jälkeen KTM:n paperit tuli, maksoi kylläkin kaikkineen muutaman sata euroa

Tuo ei varmaankaan valitettavasti toimi kaikkien aroakatemioissa suoritettujen koneinsinööritutkintojen kohdalla, varsinkin jos todistukset ovat jääneet matkan varrelle :roll:
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 17:55:48 kirjoittanut pingviini »

TH

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 546
 • Liked: 12


Lainaus
18:50
Juontaja
Sä näet maahanmuuton suhteellisen positiivisena asiana, onko oikein?

Li Andersson
Mä näen siis... Ihmiset liikkuu ja ne lähtee liikkeelle syystä. Et se ei oo mikään se muuttoliike mahdollista vastustaa tai pysäyttää, et se on niinkun fakta. Ihan niinkun se, että Suomessa asuu ihmisiä, joilla on eri uskontoja ja eri kulttuureja, enkä mä halua sanoa, että se on hyvä vai paha asia, vaan se on fakta.   

Maahanmuutto ei ole pysäyttämätön luonnonvoima. Ihmisten muuttoon voi vaikuttaa. Siihen voi kannustaa, sitä voi ohjata ja sen voi jopa pysäyttää.

On mielenkiintoista, miten Anderssonin tapaiset vasemmistolaiset tavallisesti aina korostavat sitä, miten mitkään asiat eivät ole luonnollisia tai väistämättömiä ja että poliittisilla päätöksillä voidaan saada aikaan millainen muutos tahansa. Mutta sitten kun on kyse maahanmuutosta (jota on tosiasiassa varsin helppo kontrolloida viranomaistoimin jos poliittista tahtoa löytyy) kaikki onkin vääjäämätöntä ja rationaalisen päätöksenteon ulottumattomissa niin että siihen tulee vain alistua.

Lainaus
Lainaus
Andersson
Mutta miksi tämä kyseinen henkilö haluaa itse määritellä sen maahanmuuttokritiikiksi? Miksei voi sanoa suoraan, että kyse on... (juontaja keskeyttää). (..)  Lähtökohtainen ongelma on, että se [maahanmuutto] koetaan negatiiviseksi. Että se, että tänne tulee ihmisiä muualta, on uhka meille.

Anderssonia rassaa mielettömästi se, että joitain ihmisiä kutsutaan julkisuudessa maahanmuuttokriitikoiksi eikä rasisteiksi, kuten hän itse tekee. Miksi keskustelun kannalta olisi merkittävää se, millaiseksi keskustelija itsensä määrittelee tai sillä, mihin johtotulokseen hän on asiassa tullut? Asiakeskustelussahan vain argumenttien pitäisi painaa. Mutta Andersson haluaakin ennen kaikkea määritellä itse sen, millaisia ovat oikeat mielipiteet ja keskustelijat.


Anderssonin ja kumppaneiden kirjassa kaikki maahanmuuttokritiikki yritetään tosiaan samaistaa rasismiin. Lisäksi "kulttuurirasismin" tapaisilla älyttömillä käsitteillä pyritään venyttämään rasismi-termin konnotaatiot kattamaan kaikki mahdolliset vasemmistolaisesta ortodoksiasta poikkeavat mielipiteet. Näin ei tehdä siksi, että rasismi olisi analyyttisesti mielekäs ja kuvaava termi näissä yhteyksissä, vaan koska siten voidaan leimata kaikki vastustajat nykyvasemmistolaisen demonologian voimakkaimmalla syytöksellä.

Maahanmuuttokritiikki on toki maahanmuuttokriitikoiden keksimä ja popularisoima termi, mutta on normaalia, että poliittiset liikkeet pyrkivät viittaamaan itseensä neutraalein tai positiivisin termein eikä vastustajien keksimin haukkumanimin. Eihän Rkp:kään puhu pakkoruotsista vaan toisen kansalliskielen opetuksesta tms.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 18:04:31 kirjoittanut TH »

Sivusta seuraaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 899
 • Liked: 222
Li Andersson:
"Eli on edelleen kynnys suomalaiselle työnantajalle esimerkiks ottaa ihminen töihin, joka ei osaa suomea täydellisesti tai jolla mahdollisesti on outo nimi tai erilainen nimi, ei-suomalainen nimi tai käyttää huntua esimerkiks palvelualoilla."

Tuossapa tuleekin oikeastaan olennaisin. Suomalaisen työnantajan pitäisi varmaankin ennemmin sitten ottaa töihin suomea huonosti osaava ja/tai huntua päässään pitävä työntekijä kuin suomea osaava ei huntua pitävä-työntekijä. Sellaisiakin lienee aika paljon tarjolla.

Tommi Korhonen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 001
 • Liked: 1434
 • Artist formerly known as 'Joonatan'
Satuin juuri kahlaamaan noita Ali ja Husu -ohjelmia läpi, ja nehän oli ihan hauskoja. Sanavalmiita tyyppejä. Ainakin suuri rasismijakso kannattaa kuunnella, hurttia huumoria.

Li oli toisiaan rasittava. Vänkäsi omaa ainoata oikeata mielipidettä eikä haluaisi antaa vastapuolen puhua vääriä. Oleelliset kohdat onkin ekassa postauksessa.

Rydman oli ok, mutta ei sillä pystynyt samalla tavalla paketti kasassa kuin Halla-aholla vastaavassa. Toisaalta Ville vaikutti muuten perushyvältä poliitikolta. Kuten myös oman agendansa esitti. Jos Kokoomus oikeasti olisi tuollaista peruskansallista linjaa niin niillä menisi hyvin.

Andersson vaan oli rasittava, vaikka pinnallisen retoriikan osasi. Mutta tuo vääntäminen ja ilmeisesti tahallinen ymmärtämättömyys vie kyllä kaiken hohdon. En panisi.

Ohjelma oli hauska. Muiden jaksojen perusteella. Seuraan jatkossakin.
Kerrassaan toivoton tilanne. Kaikki muut eduskuntapuolueet kannattavat suomalaisvastaista politiikkaa. Perussuomalaiset ovat ohjelmatasolla hyvä, mutta sillä on lampaan rohkeus.

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 501
 • Liked: 23386
 • Rokotettu kaikkea vastaan
Suuri Hatunnosto Rydmanille: mies kesti ristitulen naarmuakaan saamatta, puhui kaiken aikaa rauhallisesti ja korrektisti vaikka ympärillä kiihdyttiin, käytti erittäin hyvää ja johdonmukaista suomen kieltä sekä esitti hyviä argumentteja siinä, missä vastapuoli pyrki lähinnä metakeskustelun metakeskusteluun ja moukkamaiseen keskeyttelyyn.

Ainoa huoli on siitä, että Rydmanin kaltainen kelpo mies myy itseään Kokoomuksessa. Nyt äkkiä johonkin järkipuolueeseen, Rydman! Persuista hän ohjelmassa kysyttäessä kieltäytyi, koska hänen mukaansa Persuilla on liian vasemmistolainen talouspolitiikka. Voi olla. Mutta Kokoomus on myöskin vasemmistopuolue eurososialismeineen, ylenpalttisine tulonjakolinjoineen ja kaiken kannustavuuden tappamisineen sekä internatsistisine kansojen sekoittamisideologioineen. Persut ja Kokoomus ovat yhtä "oikealla" tai "vasemmalla", mutta Persuilla sentään vielä esiintyy moraalista isänmaallisuutta, Suomen kansan edun hakemista ja maahanmuuttokritiikkiä.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Mursu

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 278
 • Liked: 2381
Lainaus
18:50
Juontaja
Sä näet maahanmuuton suhteellisen positiivisena asiana, onko oikein?

Li Andersson...
 Ja hyvin usein siinä on myöskin ihmisiä, jotka perustelee sitä omaa maahanmuuttovastaisuuttaan tai sitä, että halutaan vähentää maahanmuuttoa sillä, että on näitä kulttuurisia eroja, jotka on ylipääsemättömiä, tai että on ihmisryhmiä, jotka sopeutuvat huonommin Suomen yhteiskuntajärjestelmään. Ja tää tulee niinkun tosi usein vastaan. Et rasismin määritelmä ei liity vain etnisyyteen, vaan siihen pitää ehdottomasti ottaa huomioon myös se kulttuuri.

Anderssonin mukaan on rasistista olla sitä mieltä, että on olemassa ihmisryhmiä, jotka sopeutuvat yhteiskuntaan toisia huonommin ja perustella tällä maahanmuuttopoliittisia mielipiteitään. Näin se nyt kuitenkin on.

Jos jonkun väestöryhmän muutosta tänne on haittaa, ei sitä tule tänne ottaa. Ei tässä tarvitse pohtia syitä, miksi siitä on haittaa, onko kyse uskonnosta, kulttuurista vai genetiikasta.

Tasapainorealisti

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 491
 • Liked: 114
Ainoa huoli on siitä, että Rydmanin kaltainen kelpo mies myy itseään Kokoomuksessa. Nyt äkkiä johonkin järkipuolueeseen, Rydman! Persuista hän ohjelmassa kysyttäessä kieltäytyi, koska hänen mukaansa Persuilla on liian vasemmistolainen talouspolitiikka. Voi olla. Mutta Kokoomus on myöskin vasemmistopuolue eurososialismeineen, ylenpalttisine tulonjakolinjoineen ja kaiken kannustavuuden tappamisineen sekä internatsistisine kansojen sekoittamisideologioineen. Persut ja Kokoomus ovat yhtä "oikealla" tai "vasemmalla", mutta Persuilla sentään vielä esiintyy moraalista isänmaallisuutta, Suomen kansan edun hakemista ja maahanmuuttokritiikkiä.
Persuissa tosin kovin vastenmielistä oikeistolaiselle se, että linja on täysin liukuva sen suhteen, millä populismin avulla Soini kuvittelee kulloinkin kosiskelevansa suurempaa yleisöä, kun taas Kokoomuksessa tietää tasan tarkkaan mitä saa. Tämä viikko on muistuttanut taas varsin paljon siitä, mitä hyvää Kokoomus Persuihin nähden tarjoaa.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 18:50:58 kirjoittanut Tasapainorealisti »

kummastelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 331
 • Liked: 14240
Ainakin Li:n rasismikriteerit tulivat selviksi. Jos olet maahanmuutosta eri mieltä kuin neiti Li, olet rasisti. Tyypillistä totalitääristä vasemmistoajattelua. Ja nuo ressukat uskovat omaan oikeaoppisuuteensa sataprosenttisesti.

Asiaa sivuten: pojan lukiokaverityttö kritisoi kovasti maahanmuuttoa vastustaneita henkilöitä. Lukion viimeisenä vuotena tyttö muutti omilleen, omaan asuntoon. Samassa talossa asui maahanmuuttajia. Tyttö kävi töissä tienatakseen vuokransa ja ruokansa. Hän kiinnitti huomiota miten joka iltapäivä töistä tullessaan iloiset maahanmuuttajat pelailivat potkupalloa. Joka iltapäivä. Ja katso, ei tarvinnut kuin kaksi kuukautta kunnes suomut tytön silmiltä tippuivat ja hän asiaa epäreiluna piti. Miksi maahanmuuttajat saivat harrastella kunnan piikkiin kaikkea kivaa ja hänen pitää tienata oma elantonsa? Ja niin tyttö oppi ettei ilmaisia lounaita ole ja hän ei enää niin suopeasti suhtautunut ilmaiseksi kunnalla itsensä elättäviin samanikäisii nuorukaisiin. Ehkäpä tällaisille Li Andersoineille tekisi hyvää viettää vuosi tai kaksi tällaisessa taloyhtiössä itsensä matalapalkkatyöllä elättäen. Amen.
"Syö paskaa ja kuole pois!!" - PEN sananvapauspalkinnolla palkittu Abdirahim Hussein suomalaisnaiselle. 5.11.2015
"Hussein teki riko­sil­moi­tuksen vihapuheesta" Hussein on jakanut sosiaalisessa mediassa useita esimerkkejä siitä, miten häntä on nimitelty ja uhkailtu eri viesteissä: 18.8.2015

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 501
 • Liked: 23386
 • Rokotettu kaikkea vastaan
Lainaus
Ehkäpä tällaisille Li Andersoineille tekisi hyvää viettää vuosi tai kaksi tällaisessa taloyhtiössä itsensä matalapalkkatyöllä elättäen

Juu.. mutta mikä saa sinut uskomaan, että nämä tyypit kykenisivät tuottavaan työhön?

Ennenhän työväenluokka koostui kommunisteista. Nyt kommarit vieroksuvat työtä ja työtätekevät äänestävät Kokoomusta.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

kummastelija

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 331
 • Liked: 14240
Lainaus
Ehkäpä tällaisille Li Andersoineille tekisi hyvää viettää vuosi tai kaksi tällaisessa taloyhtiössä itsensä matalapalkkatyöllä elättäen

Juu.. mutta mikä saa sinut uskomaan, että nämä tyypit kykenisivät tuottavaan työhön?

Ennenhän työväenluokka koostui kommunisteista. Nyt kommarit vieroksuvat työtä ja työtätekevät äänestävät Kokoomusta.
Hyvä kysymys. Joskus aikoinaan työhön kyettiin kun vaihtoehtona oli nälkä. Nyt kun mitään pakottavaa vaihtoehtoa ei ole, on työkynnyskin noussut...

Mutta se on kyllä totta, ettei nää nykyiset nuoret vasemmistoidealistit edes pissiliritä työläisen suuntaan. Kuvittelepa joku Li tai MGR puhumassa palopuhetta öljytönnyrin päällä seissen Rautaruukin rautakourille...
"Syö paskaa ja kuole pois!!" - PEN sananvapauspalkinnolla palkittu Abdirahim Hussein suomalaisnaiselle. 5.11.2015
"Hussein teki riko­sil­moi­tuksen vihapuheesta" Hussein on jakanut sosiaalisessa mediassa useita esimerkkejä siitä, miten häntä on nimitelty ja uhkailtu eri viesteissä: 18.8.2015

MR.Ex-Åbo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 148
 • Liked: 4
Jotenkin tulee mieleen, että LiA kykenee maahanmuuttoasioissa käymään vain metakeskustelua metakeskustelusta. Ei siis minkäänlaista otetta itse asiasta.
”Me tarvitsemme vapaata tiedonvälitystä. Maa, joka pelkää antaa kansalaisten itsensä arvioida, mikä on totta ja valhetta, on maa, joka pelkää omia kansalaisiaan.”
(John F. Kennedy, helmikuussa 1962)

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 501
 • Liked: 23386
 • Rokotettu kaikkea vastaan
Jotenkin tulee mieleen, että LiA kykenee maahanmuuttoasioissa käymään vain metakeskustelua metakeskustelusta. Ei siis minkäänlaista otetta itse asiasta.

Kyse on tiedostamattomasta torjunnasta ja (itse)puolustuksesta, joiden turvin ego pystyy jatkamaan valheellista toimintaansa, jonka ideologiseen perustaan sen olemassaolo ja identiteetti perustuvat. Monikultturismi-ideologian absurdi puolustaminen edustaa, ellei nyt puhdasta mielisairautta, niin suurta harhaisuutta ja jonkinasteista psykopatologiaa ja itsepetosta kuitenkin.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 11 908
 • Liked: 18093
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Andersonia ja Koivulaaksoa keskustelijoina yhdistää yksi asia: päälle puhuminen ja moukkamainen, yliaggressiivinen tyyli keskustella. Lienee ihan ihan sovittua taktiikkaa punikeilla. Tämä nähtiin A-talkissa, kuin  myös YLEn radio-ohjelmassakin Lin toimesta. Epävarmuus peitetään teinimäiseen mouhkaamiseen, jotta toisen sanoma ei pääsisi ääneen? Anteeksi vain arvon luokkataistelijat, tuo taktiikka ei onnistu 8) 8)
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 21:26:36 kirjoittanut Blanc73 »
"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

Paasikivi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 980
 • Liked: 98
Jos Kokoomus oikeasti olisi tuollaista peruskansallista linjaa niin niillä menisi hyvin.

Jaa nytkö menee huonosti? Jos suurimman puolueen asema eduskunta-, kunnallis-, ja eurovaaleissa, sekä presidentin ja pääministerin salkut tarkoittaa sitä että menee huonosti, niin olisi tosiaan kiinnostavaa nähdä millainen kokoomuksen tilanne olisi sitten jos menisikin hyvin.

Wille Rydmanin kannattaa ilman muuta jatkaa kokoomuksessa, koska silloin on mahdollista että hän pääsee joskus vaikuttamaan asioihin jopa (pää)ministerinä. Persujen matkassa pääsisi oppositioon aatteellisesti puhtaana, mutta ilman valtaa. Ja valta on asia jolla esim. maahanmuuttopolitiikkaa voi konkreettisesti muuttaa.

 

dothefake

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 550
 • Liked: 22266
 • Imaaminoloinen kaktuslakkisetä. Rutinuiva.
Vaikka en lihaa syökään, suvaitsen kinkun päälle sinappihunnun.
Reservaatin asukki.

”Oma kansa ensin” -ajattelu on vahingollista.
-Tytti Tuppurainen

Mielenvigast läpändeerust!

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 29 501
 • Liked: 23386
 • Rokotettu kaikkea vastaan
Lainaus
Andersonia ja Koivulaaksoa keskustelijoina yhdistää yksi asia: päälle puhuminen ja moukkamainen, yliaggressiivinen tyyli keskustella

Päällepuhuminen on merkki siitä, että päällepuhuja pelkää ja on epävarma. Häntä pelottaa se, että toinen saattaa juuri sanoa jotakin, joka horjuttaa päällepuhujan uskottavuutta - olettehan huomanneet, että päälle puhutaan juuri sillä hetkellä, kun toinen on sanomassa jotakin tärkeää, kukaan ei puhu päälle silloin, kun toinen sanoo jotakin vähemmän tärkeää.

Huvittavaa on, että Kuulapää-Däni neuvoi A-talkissa muita olemaan keskeyttämättä häntä, mutta itse hän pitää itsellään oikeuden huudella väliin kuin juopunut merimies. Itse ottaisin sen linjan, että tekisin jo etukäteen juontajille selväksi, etten salli minkäänlaista keskeyttämistä, tai lähden koko studiosta ulos. Samalla luonnollisesti sallisin muiden puhua vapaasti loppuun saakka, sillä keskeyttäminen on eräänlainen demokratiaa vastustava sananvapausloukkaus. Ei siis ihme, että demokratiaa muutenkin vihaavat kommarit ovat kovia keskeyttelemään; he kun eivät arvosta toisten ihmisten oikeuksia laisinkaan.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

foobar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 19 157
 • Liked: 35765
Andersson vaan oli rasittava, vaikka pinnallisen retoriikan osasi. Mutta tuo vääntäminen ja ilmeisesti tahallinen ymmärtämättömyys vie kyllä kaiken hohdon.

Andersson on sekä löytänyt itselleen poliittis-ekologisen lokeron että rakentanut sen päälle ihan henkilökohtaisen lasikattonsa. Tämä johtuu siitä, että hän on päättänyt tehdä taidetta argumentoinnista, jossa ei itse asiasta (mutta monesta oleelliseksi väitetystä epäoleellisesta jutusta asian vieressä kylläkin) sanota yhtään mitään. Tämä on kuin työnteko, jossa tärkeämpää on näytellä työteliästä ja hyödyllistä kuin saada jotain aikaiseksi. Itse ajauduin aikoinani moiseen tilanteeseen, mutta tajusin sentään vaihtaa työpaikkaa kun olin todennut tuon toimivan liian monta vuotta putkeen. Alkoi nimittäin lusmuilu ja luikertelu hävettämään. Valitettavasti en usko että Anderssonia hävettää yhtään.
"Avaruudessa kukaan ei voi kuulla moku-ulinaasi" - Rändöm

Nuiva kansalainen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 238
 • Liked: 4601
 • Sivistynyt maahanmuuttokriitikko.
Rydman vaikuttaa kyllä ihan järkihepulta. Vaikea uskoa, että olen jostain samaa mieltä kokoomuslaisen kanssa.
"Maailman parantaminen ei voi olla näin pienen kansan tärkein tehtävä. Meidän vaikutuksemme maailman menoon on promillen luokkaa. Sekin on hieman yläkanttiin laskettu. Meidän tärkein tehtävämme on huolehtia tästä maasta, suomalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kukaan muu ei sitä tee."
-Gustav Hägglund 6.6.2015

Tagit: