Kirjoittaja Aihe: 2012-10-21 HS: Suomesta lähetetty lapsia Somaliaan "jäähylle"  (Luettu 19290 kertaa)

rähmis

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 006
 • Liked: 4662
 • luihuileva ketku
  • rähmiksen sikolätti
Somaliassa asuu alaikäisiä lapsia, jotka on viety maahan Suomesta vastoin tahtoaan. Suomen Etiopian-suurlähetystöön tulee joka vuosi naapurimaa Somaliasta muutama nuori, jolla on Suomen kansalaisuus tai oleskelulupa Suomeen, ja he haluavat takaisin Suomeen.

Yleensä nuoret ovat teini-ikäisiä tai juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneita miehiä.

"Vanhemmat ovat vieneet heidät Somaliaan yleensä sukulaisten hoitoon. Osa on ollut kovin hätääntyneitä. Lasten mukaan heillä ei ole Somaliassa ollut esimerkiksi terveydenhoitoa tai mahdollisuutta käydä koulua", kertoo konsuli Sari Jokinen, joka hoiti maahanmuuttoasioita Suomen Etiopian-suurlähetystössä yli viiden vuoden ajan heinäkuuhun saakka.

Ilmiön laajuutta on erittäin vaikea kartoittaa. Ihmisoikeusliiton vuonna 2010 tekemän selvityksen mukaan ainakin 40 maahanmuuttajataustaista lasta on viety Suomesta vanhempiensa eri kotimaihin kasvatusvaikeuksien tai avioliiton järjestämisen vuoksi.

Selvityksen mukaan osa pojista on viety kotimaihinsa "jäähylle": heillä voi olla käytöshäiriöitä Suomessa. Tiedossa on myös yksittäisiä tapauksia, joissa teini-ikäinen suomalaistyttö on viety naitettavaksi ulkomaille.

Keskusrikospoliisin vuonna 2001 tekemän selvityksen mukaan Suomesta oli kadonnut lähes 150 somalialaislasta, joista ainakin kolmasosa oli viety Somaliaan tai sen naapurimaihin. Tilastokeskuksen mukaan Suomesta Somaliaan on vuosina 2000–2011 muuttanut noin 200 alaikäistä lasta, joiden äidinkieli on somali.

Viranomaisilla ei kuitenkaan ole tietoa, kuinka moni nuori lähtee ja jää Somaliaan omasta tahdostaan. Osa lapsista tutustuu kulttuuriin ja palaa sitten Suomeen. Toisinaan Suomen Etiopian-suurlähetystöön tulee ystäviltä ja sukulaisilta pyyntöjä tavoittaa Somaliaan vietyjä lapsia, mutta väkivaltaisuuksien takia viranomaiset eivät voi mennä Somaliaan.

"Voimme ainoastaan auttaa heitä, jotka tulevat Etiopian-suurlähetystöön", Jokinen kertoo.

Yksi esimerkki Somaliaan lähetetyistä on tyttö, jonka isä vei Somaliaan vastoin tämän tahtoa vuonna 2001, kun tyttö oli 15-vuotias. Isä sanoi tyttärelleen, että tästä piti tehdä "kunnollinen nainen". Mogadishussa tyttö yritettiin naittaa imaamille.

Lisää aiheesta sunnuntain Helsingin Sanomissa

Hesari
Kiva Homma^^^ - rähmiksen sikolätti

oOoOoOoOoOoOoOoOoO

(http://raehmis.files.wordpress.com/2011/04/etiopianbee.gif)

Melbac

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 995
 • Liked: 1561
150 "yksittäistapausta".Paikka on liian vaarallinen että sinne voisi palata mutta lapset voidaan sinne kumminkin lähettää.

Mage

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 425
 • Liked: 37
 "väkivaltaisuuksien takia viranomaiset eivät voi mennä Somaliaan"

Viranomaiset voisivat palkata somaleja tähän tarkoitukseen. Somalit kun näyttävät voivan vapaasti kulkea alueella. Samalla saataisiin mokuammattinimikkeistöön uusi nimike: Somalin-noutaja.  ;D

Alapo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 866
 • Liked: 1790
Eiköhän olisi parasta että ne perheet joitten lapsia on viety somaliaan, yhdistettäisiin perheenä somaliaan

dothefake

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 36 550
 • Liked: 22265
 • Imaaminoloinen kaktuslakkisetä. Rutinuiva.
Ainakin suomen kieltä taitamattomat, esim. viisi vuotta oleskelleet.
Reservaatin asukki.

”Oma kansa ensin” -ajattelu on vahingollista.
-Tytti Tuppurainen

Mielenvigast läpändeerust!

Faidros.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 26 143
 • Liked: 20854
 • Blues for Allah
Nostetaankohan näiden "kadotettujen" lapsien avulla vielä sosiaalitukia ym., vai onko viranomaisille ilmoitettu heti, ettei muuten meillä ole enää tämän nimistä lasta?
Kun yksi ihminen kärsii harhasta, sitä sanotaan hulluudeksi. Kun monta ihmistä kärsii harhasta, sitä sanotaan uskonnoksi. -Robert M Pirsig-
Millainen luonne 2000-luvun mekaanikolla pitäisi olla,jotta hän sietäisi koneiden päälle kasattuja elektronisen hevonpaskan kerrostumia.
-Matthew B.Crawford-

Marko Parkkola

 • Vieras
Jos alaikäinen lapsi löytyy Somaliasta, hänen vanhempansa varmaan laitetaan syytteeseen heitteillepanosta. Nyt saa nauraa.

Pöllämystynyt

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 060
 • Liked: 7691
 • vihervasemmistolainen
  • Yövartija
Minäkin tiedän kaverin kautta tapauksen, että somalipoika lähetettiin Somaliaan. Hänellä oli vääräuskoisia kavereita, ja hän kertoi näille pian ennen "katoamistaan", että joutuu lähtemään muun muassa siksi, koska vanhemmat eivät halunneet hänen olevan heidän seurassaan. Poika oli syntynyt Suomessa, mutta vanhemmille etninen rajalinja suomalaisten ja heidän välillä oli ihan selviö, kuten nyt somaleille yleensäkin. Tämän rasistisesti motivoituneen erottamisen lisäksi on pelätty pahempaakin, nimittäin sitä, että jos poika lähetettiinkin sotimaan.

Olen kuullut myös tapauksesta, että somalityttö seurusteli suomalaispojan kanssa, ja sitten yksinkertaisesti katosi. Ei vain nähty tai kuultu hänestä enää. Tämä juttu on vähän useamman ihmisen kautta, ja siksi huhun ja tiedon rajamailla. Sen yhteydessä kiersi koulussa sanonta, että somalitytöt ovat keijukaisia, jotka katoavat, kun niitä pussaa.
Maailma ja kaikki sen kulttuurit on kuin maalauspaletti useine kauniine väreineen, joilla kaikilla on oma ainutlaatuinen sävynsä. Jos sekoitetaan ne kaikki, ei yhtään väriä jää jäljelle, eikä yhtäkään väriä voida enää erottaa aikaansaadusta sotkusta. -Mohammed Rasoel

Nissemand

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 550
 • Liked: 292
*1) Tekstiä korjattu toistoja poistettu... *2) Tekstistä on poisteltu pätkiä tekijänoikeuksien takia.. Koitan jaksaa vääntää kuvakaappaukset artikkelista, niin ei tarvi niistä huolehtia

Somaliassa torimyyjät katsoivat Halimaa ja puhuivat, että tuolla on tyttö, joka on tuotu takaisin Euroopasta.
Isänsä kaappaama


Isän mielestä 15-vuotiaasta Halimasta oli tulossa liian suomalainen. Hän päätti viedä tytön sukulaisten luo Somaliaan, jossa imaami kosi tätä. Nyt Halima kertoo, miten hän selviytyi takaisin Suomeen.

Antti Tiainen HS

Ha­li­ma is­tui pi­hal­la, kun port­tiin ko­pu­tet­tiin.

Au­rin­ko oli las­ke­nut, mut­ta hän erot­ti hä­mä­räs­sä ys­tä­väl­li­set kas­vot. Vie­ras oli lai­ha imaa­mi, jon­ka Ha­li­ma oli näh­nyt saar­naa­mas­sa lä­hi­mos­kei­jas­sa lä­hes jo­ka päi­vä sen jäl­keen, kun isä oli tuo­nut hä­net Suo­mes­ta Mo­ga­dis­huun kak­si viik­koa aiem­min.

Isä oli ha­lun­nut, et­tä Ha­li­ma tu­tus­tui­si So­ma­lias­sa asu­viin su­ku­lai­siin­sa, mut­ta 15-vuo­tias­ta tyt­töä ah­dis­ti. Su­ku­lai­set pu­hui­vat ko­ko ajan is­la­mis­ta ja syn­neis­tä, joi­den ta­kia jou­tuu hel­vet­tiin. Hei­dän mie­les­tään Ha­li­ma oli vää­räl­lä po­lul­la.

...

Vie­ras vii­pyi vain var­tin. Kun hän läh­ti, su­ku­lais­nai­nen tu­li ker­to­maan, et­tä imaa­mi oli ko­si­nut Ha­li­maa. Il­lal­la ma­kuu­huo­nees­saan Ha­li­ma ane­li isäl­tä, et­tä he läh­ti­si­vät pois. Isä ot­ti tas­kus­taan Ha­li­man pas­sin ja re­pi sen: "Si­nä jäät tän­ne."

Ha­li­ma it­ki, kun­nes nu­kah­ti.

Aiem­min sa­ma­na vuon­na kes­kus­ri­kos­po­lii­si oli teh­nyt sel­vi­tyk­sen, jon­ka mu­kaan Suo­mes­ta oli ka­don­nut lä­hes 150 so­ma­lia­lais­las­ta. Heis­tä ai­na­kin kol­mas­osa oli vie­ty ta­kai­sin So­ma­liaan tai sen naa­pu­ri­mai­hin. Suo­ma­lai­sil­la vi­ran­omai­sil­la ei ol­lut kä­si­tys­tä, mil­lai­sis­sa olois­sa lap­set So­ma­lias­sa eli­vät tai oli­vat­ko he läh­te­neet va­paaeh­toi­ses­ti.

Ai­na­kaan Ha­li­ma ei oli­si ha­lun­nut So­ma­liaan, jos­sa hän oli käy­nyt vain ker­ran aiem­min. Niin pie­ne­nä, et­tei muis­ta­nut sii­tä oi­keas­taan mi­tään.

Ha­li­ma syn­tyi Etio­pias­sa vuon­na 1986. Hä­nen etio­pia­lai­nen äi­tin­sä kuo­li, kun Ha­li­ma oli pik­ku­lap­si. Äi­din­äi­ti ja tä­ti kas­vat­ti­vat Ha­li­man ja tä­män iso­vel­jen. So­ma­lia­lai­nen isä opis­ke­li Neu­vos­to­lii­tos­sa. Etio­pias­sa hän kä­vi har­vak­sel­taan ja toi lap­sil­leen lah­jo­ja, mut­ta Ha­li­ma tus­kin tun­si hän­tä.

Asiat muut­tui­vat, kun isä toi näy­til­le uu­den so­ma­lia­lai­sen vai­mon­sa. Seu­raa­val­la käyn­nil­lä isä ot­ti lap­sen­sa mu­kaan, ja jou­lu­kuus­sa 1994 uu­sio­per­he len­si Suo­meen. Se oli isän uu­si ko­ti­maa, jon­ne hän oli muut­ta­nut en­sim­mäis­ten so­ma­lia­lais­ten jou­kos­sa muu­ta­maa vuot­ta aiem­min.

...
Kun ylä­as­te oli al­ka­mas­sa, Ha­li­man on­gel­mat isän kans­sa al­koi­vat. Ha­li­ma ha­lu­si tie­tää, mik­si hä­nen täy­tyi­si käyt­tää hui­via. Isä her­mos­tui. Hä­nes­tä se kuu­lui hei­dän kult­tuu­riin­sa. Ha­li­maa är­syt­ti, et­tei isä osan­nut pe­rus­tel­la asiaa.

Aiem­min Ha­li­ma ei ol­lut ky­seen­alais­ta­nut isän­sä pää­tök­siä. Nyt hän oli päät­tä­nyt jo etu­kä­teen, et­tei enää käy­tä hui­via kou­lus­sa. ...
Pian hän jäi kiin­ni. En­sim­mäi­ses­sä van­hem­pain­il­las­sa isä nä­ki luok­ka­ku­van, jos­sa Ha­li­ma oli il­man hui­via. Isä ei sa­no­nut mi­tään, mut­ta sen jäl­keen sään­nöt muut­tui­vat. Ha­li­man pi­ti tul­la ai­na suo­raan kou­lus­ta ko­tiin. Isä ru­pe­si lu­ke­maan Ha­li­man teks­ti­vies­te­jä ja ot­ti toi­si­naan kän­ny­kän pois.

Ha­li­man mie­les­tä isä yrit­ti eris­tää hä­net. Hän oli­si ha­lun­nut käy­dä elo­ku­vis­sa, ol­la il­tai­sin ul­ko­na ka­ve­rei­den kans­sa tai käy­dä edes tans­si­tun­neil­la, mut­ta isä kiel­si kai­ken. Iso­ve­li sai ol­la myö­hään ul­ko­na ja har­ras­taa.

...

Ha­li­ma ei saa­nut men­nä keit­tiöön, jos äi­ti­puo­lel­la oli vie­rai­ta. Mut­ta toi­si­naan hän kuu­li huo­nee­seen­sa, kun so­ma­lia­lai­set nai­set juo­ru­si­vat ko­vaan ää­neen, kuin­ka taas jo­ku huo­nos­ti käyt­täy­ty­nyt tyt­tö oli vie­ty ta­kai­sin So­ma­liaan.

Ha­li­ma ajat­te­li, et­tä sel­lai­set ty­töt oli­vat var­mas­ti teh­neet jo­tain to­del­la kiel­let­tyä, ku­ten har­ras­ta­neet sek­siä en­nen avio­liit­toa.

Sit­ten isä kuu­li, et­tä Ha­li­ma oli­si ol­lut kes­kel­lä päi­vää ul­ko­na kah­des­taan suo­ma­lai­sen po­jan kans­sa – ja il­man hui­via.

Ha­li­ma pyy­si soit­ta­maan opet­ta­jil­le. He voi­si­vat ker­toa, et­tä hän oli ol­lut ko­ko päi­vän kou­lus­sa. Soit­ta­mi­sen si­jaan isä al­koi lyö­dä ja pot­kia Ha­li­maa. Pa­hoin­pi­te­ly lop­pui vas­ta, kun äi­ti­puo­li tu­li vä­liin.

Vii­kon ajan Ha­li­ma ok­sen­te­li, ei saa­nut syö­dyk­si ruo­kaa ei­kä lo­pul­ta edes pääs­syt ylös sän­gys­tä. Sil­loin isä ti­la­si am­bu­lans­sin.

"Et mai­nit­se sa­nal­la­kaan, mi­tä olen teh­nyt. Tar­koi­tin vain hy­vää. Tä­mä on seu­raus sii­tä, mi­tä olet teh­nyt", isä sa­noi.

Sai­raa­las­sa isä her­mos­tui, kos­ka ei pääs­syt mu­kaan, kun Ha­li­ma vie­tiin tut­kit­ta­vak­si. Ha­li­mal­ta oli re­ven­nyt hai­ma. Lää­kä­ri ha­lu­si tie­tää, oli­ko lä­hi­ai­koi­na ta­pah­tu­nut ko­va is­ku.

Ha­li­ma ei myön­tä­nyt mi­tään.

Pa­hoin­pi­te­lys­tä oli ku­lu­nut muu­ta­ma kuu­kau­si, kun Ha­li­ma al­koi suun­ni­tel­la lo­ma­mat­kaa Ita­liaan tä­tin­sä luo ke­säl­lä 2001. Hän oli saa­nut en­sim­mäi­set työ­paik­kan­sa leh­den­ja­ka­ja­na ja apu­lai­se­na van­hain­ko­dis­sa.

...

Yl­lät­täen lo­ma­mat­ka oli Ha­li­man isän mie­les­tä hy­vä aja­tus. "Pi­dä ra­ha­si. Ne voi­vat ol­la shop­pai­lu­ra­haa", isä sa­noi. Hän mak­sai­si len­not.

En­sin Ha­li­ma ih­met­te­li, mik­si isä oli yht­äk­kiä niin kilt­ti. Sit­ten hän suut­tui, kos­ka isä päät­ti läh­teä mu­kaan. He pää­si­vät lo­pul­ta yh­tei­sym­mär­ryk­seen: Ha­li­ma nuk­kui­si Ita­lias­sa tä­din luo­na, isä ho­tel­lis­sa.

Aa­mul­la Ha­li­ma soit­ti tä­dil­leen. Koh­ta he nä­ki­si­vät en­sim­mäis­tä ker­taa kah­dek­saan vuo­teen. Ha­li­ma oli to­si on­nel­li­nen.

Vä­li­las­ku oli Pra­has­sa. "Tu­lee hal­vem­mak­si", isä pe­rus­te­li. Jat­ko­len­to oli­si vas­ta seu­raa­va­na aa­mu­na. Yöl­lä ho­tel­lis­sa Ha­li­ma miet­ti, et­tä kaik­ki ei me­ne nyt niin kuin pi­tää, mut­ta ajat­te­li, et­tei tä­ti iki­nä hui­jai­si hän­tä.

Kun jat­ko­len­to oli­kin Du­bai­hin, Ha­li­ma hä­kel­tyi.

"Ä­lä huo­leh­di, kaik­ki on hy­vin", isä rau­hoit­te­li.

Du­bais­sa Ha­li­man val­ta­si epä­toi­vo, kun isä ker­toi len­to­kent­tä­vir­kai­li­jal­le, et­tä he jat­ka­vat Mo­ga­dis­huun So­ma­liaan.

So­ma­lias­ta Ha­li­ma ei tien­nyt juu­ri enem­pää kuin sen, mi­tä oli uu­ti­sis­ta saa­nut sel­vil­le: maas­sa so­di­taan jat­ku­vas­ti. Hän­tä al­koi pe­lot­taa.

"Tä­mä oli yl­lä­tys. Men­nään kat­so­maan su­ku­lai­sia. Et oli­si suos­tu­nut läh­te­mään, jos oli­sin ker­to­nut etu­kä­teen, et­tä me­nem­me So­ma­liaan. Pa­luu­mat­kal­la käym­me tä­din luo­na", isä lu­pa­si.

...

Lo­pul­ta he saa­pui­vat ai­da­tul­le pi­ha-alueel­le. Sen kes­kel­lä oli be­to­nis­ta ra­ken­net­tu ta­lo, jos­sa oli nel­jä ma­kuu­huo­net­ta, olo­huo­ne ja keit­tiö. Käy­mä­lä oli eril­lään pää­ra­ken­nuk­ses­ta. Ha­li­ma tun­nis­ti, mis­sä oli: tä­mä oli sa­ma su­vul­le kuu­lu­va ra­ken­nus, jos­sa hän oli vie­rail­lut pik­ku­lap­se­na.

Ha­li­ma ja­koi yh­den ma­kuu­huo­neis­ta kah­den serk­kun­sa kans­sa. Toi­sen kans­sa hän us­kal­tau­tui pa­rin päi­vän ku­lut­tua en­sim­mäis­tä ker­taa kä­vel­len ulos, to­ril­le os­ta­maan vi­han­nek­sia ja li­haa. Su­ku­lai­set ha­lu­si­vat, et­tä Ha­li­ma pu­keu­tuu mus­taan kaa­puun, jo­ka peit­ti kai­ken pait­si sil­mät. Sii­hen Ha­li­ma ei suos­tu­nut.

To­ril­la myy­jät kat­soi­vat Ha­li­maa ja pu­hui­vat kes­ke­nään, et­tä tuol­la on tyt­tö, jo­ka on tuo­tu ta­kai­sin Eu­roo­pas­ta. Ha­li­ma ky­syi ser­kul­taan, mi­tä myy­jät oi­kein tar­koit­ta­vat.

"Et­kö si­nä mu­ka ole kuul­lut, et­tä tän­ne tuo­daan ko­ko ajan ta­kai­sin tyt­tö­jä, jot­ka ei­vät ole osan­neet käyt­täy­tyä?" serk­ku vas­ta­si.

Si­tä serk­ku ei enää osan­nut ker­toa, mi­tä tar­koit­taa, et­tei ole osan­nut käyt­täy­tyä. Mut­ta Ha­li­ma ym­mär­si, et­tä nyt hän oli yk­si niis­tä ty­töis­tä.

...

Su­ku­lais­ten nä­ke­mys oli, et­tä Eu­roo­pas­sa kaik­ki te­ke­vät, mi­tä it­se tah­to­vat. Ei ole mi­tään sään­tö­jä. He pu­hui­vat vää­räus­koi­sis­ta, ja hei­dän mie­les­tään Ha­li­ma oli vää­räl­lä po­lul­la.

Pu­heet al­koi­vat vai­kut­taa. Ha­li­mas­ta tun­tui, et­tä su­ku­lai­sil­la oli kaik­keen vas­taus val­mii­na. En­sim­mäis­tä ker­taa hän ko­ki saa­van­sa pe­rus­tel­tu­ja vas­tauk­sia us­kon­toon liit­ty­viin ky­sy­myk­siin­sä: Hui­vin käyt­tä­mi­nen on nai­sen tur­vak­si. Kau­neus py­syy it­sel­lä, ja si­tä voi va­li­koi­dus­ti näyt­tää sil­le, jol­le ha­luaa.

...

Imaa­mi oli ai­noa, jo­ka nä­ki se­kä mies­ten et­tä nais­ten puo­lel­le. Toi­si­naan hän hy­myi­li Ha­li­mal­le. Ku­kaan muu mies ei kos­kaan hy­myil­lyt Ha­li­mal­le So­ma­lias­sa, ja hän hy­myi­li ta­kai­sin. Se oli vir­he.

Hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä, il­ta­ru­kouk­sen jäl­keen, imaa­mi saa­pui vie­rai­lul­le. Hän ko­put­ti port­tiin ja pyy­si su­ku­lai­sil­ta, et­tä sai­si pu­hua Ha­li­man isäl­le.

Kes­kus­te­lun jäl­keen isä yrit­ti väl­tel­lä Ha­li­maa, mut­ta lo­pul­ta isän oli ker­rot­ta­va, mis­tä on ky­se. Hän as­te­li ma­kuu­huo­nee­seen vir­ne naa­mal­laan.

Ha­li­ma oli jo kuul­lut su­ku­lais­nai­sel­ta, et­tä imaa­mi oli ko­si­nut. Imaa­min kans­sa hän ei ol­lut it­se pu­hu­nut sa­naa­kaan.

"Mi­nä saan päät­tää asias­ta. Si­nun iäs­sä­si tääl­lä men­nään nai­mi­siin ja han­ki­taan lap­sia", isä sa­noi.

Isän mie­les­tä Ha­li­ma oli liian suo­ma­lais­tu­nut. Ha­li­ma ei käyt­täy­ty­nyt niin kuin hä­nen us­kon­nos­saan kuu­luu, sik­si hä­nen pi­ti jää­dä So­ma­liaan.

Isä sa­noi myös, et­tei hä­nel­lä ol­lut vaih­toeh­to­ja. Ys­tä­vät Suo­mes­sa oli­vat neu­vo­neet hän­tä tuo­maan Ha­li­man So­ma­liaan, jät­tä­mään tän­ne ja sa­no­maan, et­tä tyt­tö it­se ha­lu­si jää­dä. Niin isän ys­tä­vät­kin oli­vat teh­neet.

Isä läh­ti huo­nees­ta ja jät­ti Ha­li­man it­ke­mään. Su­ku­lais­nai­set yrit­ti­vät loh­dut­taa: "Si­nä pär­jäät tääl­lä var­mas­ti."

Ha­li­ma ei enää suos­tu­nut me­ne­mään lä­hi­mos­kei­jaan. Su­ku­lai­set ei­vät pai­nos­ta­neet mu­ser­tu­nut­ta tyt­töä. Hän sai ol­la omis­sa olois­saan, ei­kä hän enää näh­nyt imaa­mia.

Isän käy­tös al­koi muut­tua. Hän vih­jai­li, et­tä eh­kä Ha­li­ma voi­si­kin pääs­tä ta­kai­sin ko­tiin. Isä ker­toi Tuk­hol­mas­sa asu­vas­ta ira­ki­lais­mie­hes­tä, jo­ka oli sur­man­nut tyt­tä­ren­sä, kos­ka tä­mä oli seu­rus­tel­lut ruot­sa­lai­sen po­jan kans­sa. Isä sa­noi voi­van­sa teh­dä sa­moin, jos Ha­li­ma ei tot­te­li­si hän­tä Suo­mes­sa.

Jo­ka ker­ta isä myös pe­rui pu­heen­sa pa­luus­ta ja il­moit­ti, et­tä Ha­li­ma tot­tui­si kyl­lä asu­maan So­ma­lias­sa. Isän mu­kaan Ha­li­man pi­ti kas­vaa kun­nol­li­sek­si nai­sek­si, ei­kä se ol­lut on­nis­tu­nut Suo­mes­sa. Sa­mat pu­heet tois­tui­vat päi­väs­tä toi­seen, ja Ha­li­ma vä­syi toi­vo­maan.

Suo­mes­sa kou­lut oli­vat jo al­ka­neet, kun isä hä­vi­si useak­si päi­väk­si. Ha­li­ma oli var­ma, et­tä isä oli jät­tä­nyt hä­net ja pa­lan­nut Suo­meen. Ha­li­ma ei kos­kaan pää­si­si yh­dek­sän­nel­le luo­kal­le.

...

Ha­li­ma soit­ti tä­dil­leen Ita­liaan ja sai vih­doin tie­tää, mik­si oli pääs­syt ta­kai­sin ko­tiin. Tä­ti oli huo­les­tu­nut, kun Ha­li­ma ei ol­lut kos­kaan saa­pu­nut Ita­liaan. Hän oli al­ka­nut soi­tel­la su­ku­lai­sil­le.

Su­vun van­hin, Ha­li­man isä­näi­ti, oli muut­ta­nut So­ma­lias­ta si­säl­lis­so­dan ta­kia. Kun isän­äi­ti oli kuul­lut ta­pah­tu­nees­ta, hän oli vaa­ti­nut isää pa­laut­ta­maan Ha­li­man Suo­meen. Isän­äi­din mie­les­tä oli vää­rin, et­tä isä koh­te­li Ha­li­maa ja tä­män iso­vel­jeä eri ta­voin. Isän­äi­ti oli sa­no­nut, et­tä jos Ha­li­man isä vie­lä ha­lu­si ol­la hä­nen poi­kan­sa, isän pi­täi­si to­tel­la äi­tiään.

Tä­ti ker­toi myös, et­tä Ha­li­man äi­ti­puo­li oli tien­nyt isän juo­nit­te­lus­ta alus­ta as­ti.

Ha­li­ma tun­si ole­van­sa täy­sin yk­sin ja ryh­tyi et­si­mään in­ter­ne­tis­tä tie­toa sii­tä, mi­tä voi­si teh­dä. Hän oli­si asu­nut mie­luum­min las­ten­ko­dis­sa kuin van­hem­pien­sa kans­sa.

Ha­li­ma me­ni ta­paa­maan so­siaa­li­työn­te­ki­jää. Hän ker­toi, mi­ten hä­net oli vie­ty So­ma­liaan ja mi­tä hä­nel­le siel­lä ta­pah­tui. Nai­nen kuun­te­li ja ky­syi, ei­kö Ha­li­ma voi­si kes­kus­tel­la asias­ta isän­sä kans­sa.

Pe­rus­kou­lun jäl­keen Ha­li­ma pää­si opis­ke­le­maan hoi­toa­laa. Il­tai­sin hän kä­vi töis­sä. Isä ot­ti Ha­li­man pal­kat it­sel­leen. Hän uh­kai­li yhä Ha­li­maa ja te­ki sel­väk­si ka­tu­van­sa si­tä, et­tä Ha­li­ma oli tul­lut ta­kai­sin.

Täy­si-ikäi­se­nä Ha­li­ma to­teut­ti pää­tök­sen­sä ja vuok­ra­si oman asun­non. Hän muut­ti osoi­te­tie­ton­sa ja pu­he­lin­nu­me­ron­sa sa­lai­sik­si ja al­koi ta­pail­la suo­ma­lais­ta mies­tä.

Isä sai kui­ten­kin sel­vil­le, mis­sä Ha­li­ma asui. Hän jät­ti ko­ti­oveen la­pun: "Tie­dän, ke­nen kans­sa olet. Tä­mä on vii­mei­nen va­roi­tus."

Ha­li­ma ker­toi asias­ta po­lii­sil­le. Hän sai kuul­la, et­tä po­lii­si voi puut­tua ti­lan­tee­seen vas­ta, jos jo­tain ta­pah­tuu.

Kes­ti kak­si kuu­kaut­ta en­nen kuin ta­pah­tui.

Hel­mi­kuus­sa 2005 Ha­li­ma tu­li töis­tä ko­tiin yh­dek­sän jäl­keen il­lal­la. As­tues­saan ulos bus­sis­ta hän nä­ki isän kä­ve­le­vän vas­taan.

Isä tart­tui Ha­li­maa ran­tees­ta ja ru­pe­si kis­ko­maan mu­kaan­sa. Ha­li­ma yrit­ti kamp­pail­la vas­taan, mut­ta isän ote oli lu­ja. Isä ja ty­tär huu­si­vat toi­sil­leen.

Bus­si­py­sä­kil­lä is­tui hu­ma­lai­nen mies. Hän vaa­ti isää pääs­tä­mään ir­ti Ha­li­mas­ta. Hu­ma­lai­nen nou­si pen­kil­tä ja läh­ti kä­ve­le­mään isää koh­ti.

Sil­loin Ha­li­ma pää­si isän­sä ot­tees­ta ja läh­ti hys­tee­ri­se­nä juok­se­maan. Hän oli juos­sut mon­ta mi­nuut­tia, kun hän vii­mein py­säh­tyi ja kat­soi en­sim­mäis­tä ker­taa ym­pä­ril­leen.

Isää ei nä­ky­nyt mis­sään. Ei­kä ole nä­ky­nyt myö­hem­min­kään, lä­hes kah­dek­saan vuo­teen tuon il­lan jäl­keen.

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa on ava­rat huo­neet. Huo­ne­ka­lu­ja on niu­kas­ti. Sei­nät ovat val­koi­set, sa­moin puu­lat­tia. Pöy­däl­lä le­pää App­len kan­net­ta­va tie­to­ko­ne, ko­ris­tei­na on Iit­ta­lan kynt­ti­lä­tuik­ku­ja.

Ovi­au­kon vie­res­sä on las­ten­pyö­rä, jos­sa on vie­lä apu­pyö­rät.

...

Nai­nen on kuul­lut tä­dil­tään, et­tä hä­nen kol­me tei­ni-ikäis­tä si­sar­puol­taan on myös vie­ty So­ma­liaan. Pit­kän ai­kaa nai­nen ajat­te­li, et­tä Suo­mes­sa vi­ran­omai­set ei­vät vain vä­li­tä.

"Nyt olen ym­mär­tä­nyt, et­tä aut­ta­mi­nen ei ole help­poa. En tie­dä it­se­kään, mi­ten läh­ti­sin puut­tu­maan näi­hin asioi­hin. Mut­ta mi­nus­ta tun­tuu, et­tä ka­toa­mi­set ja kun­nia­mur­hat ta­pah­tu­vat ai­na Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa. Suo­mes­sa ku­kaan ei ha­lua se­kaan­tua nii­hin."

Vuo­sia sit­ten Ha­li­ma kä­vi pu­hu­mas­sa po­lii­sil­le, kun oli var­ma, et­tä So­ma­liaan vie­ty tut­tu tyt­tö ei läh­te­nyt omas­ta tah­dos­taan.

"Sain po­lii­sil­ta nu­me­roi­ta ul­ko­mi­nis­te­riöön. Pu­he­li­mes­sa mi­nul­ta ky­syt­tiin, on­ko ky­se ala­ikäi­ses­tä lap­ses­ta. Sii­nä ta­pauk­ses­sa he ei­vät voi mi­tään. Hei­dän täy­tyy luot­taa sii­hen, mi­tä van­hem­mat sa­no­vat."

Ha­li­ma tun­tee kak­si so­ma­lia­lais­ta nais­ta, jot­ka ovat yh­tei­sön si­säl­lä yrit­tä­neet puut­tua sii­hen, et­tä tyt­tö­jä vie­dään So­ma­liaan.

"He ovat muut­ta­neet ul­ko­mail­le ja aloit­ta­neet uu­den elä­män. He ei­vät us­kal­ta­neet enää ol­la tääl­lä. Jos läh­tee per­hees­tä, jää yk­sin ja ko­ko so­ma­li­yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­le. Se ei ole help­poa."

It­se hän on elä­nyt jo vuo­sia so­ma­li­yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­la.

...
« Viimeksi muokattu: 22.10.2012, 15:48:14 kirjoittanut Nissemand »
Loppujen lopuksi on aivan sama mätetäänkö housuihin peetä lapiolla vai lusikalla. "Die Hosen voll" tulee olemaan kummassakin tapauksessa lopputulos.
-akez

kekkeruusi

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 883
 • Liked: 3081
Kukahan nekin matkat on maksanut? Onko sossun tädit heltyneet, kun on kerrottu sydäntä särkevästi, kuinka pojan pitää päästä tapaamaan isoisäänsä joka vetelee jo viimeisiään?

Turvaton maa, jossa ei voi asua. Lapset sinne voi tietenkin lähettää.

^Tuon tekstin olisi voinut laittaa jonkin linkin taakse. On varmaan ennätyspitkä viesti tällä foorumilla.

 Parani huomattavasti.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 10:48:37 kirjoittanut kekkeruusi »

Nissemand

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 550
 • Liked: 292
^Tuon tekstin olisi voinut laittaa jonkin linkin taakse. On varmaan ennätyspitkä viesti tällä foorumilla.

Ei ole. Täällä on se :||: tai vastaava hullu postannut joskus 2x pidempiäkin. Jotkut Pihon näyt ovat olleet vähintään yhtä pitkiä.

Olen samaa mieltä että pitkä teksti, mutta tuota pystyy muuten niin harva lukemaan. Jos pistäisin linkin http://www.hs.fi/digilehti/21102012/sunnuntai/Is%C3%A4ns%C3%A4+kaappaama/a1350702977276 niin sitä pääsisi hommalta lukemaan n. 1% joka maksaa Pravdastansa
Loppujen lopuksi on aivan sama mätetäänkö housuihin peetä lapiolla vai lusikalla. "Die Hosen voll" tulee olemaan kummassakin tapauksessa lopputulos.
-akez

Malla

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 852
 • Liked: 3090
^Tuon tekstin olisi voinut laittaa jonkin linkin taakse. On varmaan ennätyspitkä viesti tällä foorumilla.

Ei ole. Täällä on se :||: tai vastaava hullu postannut joskus 2x pidempiäkin. Jotkut Pihon näyt ovat olleet vähintään yhtä pitkiä.
Joo ei, mutta tuossa viestissäsi on runsaasti tuplaa ja jopa triplaa. Ainakin tällä ruudulla.
Kiitos kuitenkin vaivannäöstä.

Nissemand

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 550
 • Liked: 292
^ en katsellut läpi kun kopsailin nopeasti. Koitan editoida tuplat pois

edit: nyt kun aloin lukemaan, niin ihan vituillaanhan se on..
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 10:35:26 kirjoittanut Nissemand »
Loppujen lopuksi on aivan sama mätetäänkö housuihin peetä lapiolla vai lusikalla. "Die Hosen voll" tulee olemaan kummassakin tapauksessa lopputulos.
-akez

Atte Suomalainen

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 037
 • Liked: 296
^Tuon tekstin olisi voinut laittaa jonkin linkin taakse. On varmaan ennätyspitkä viesti tällä foorumilla.

Ei ole. Täällä on se :||: tai vastaava hullu postannut joskus 2x pidempiäkin. Jotkut Pihon näyt ovat olleet vähintään yhtä pitkiä.
Joo ei, mutta tuossa viestissäsi on runsaasti tuplaa ja jopa triplaa. Ainakin tällä ruudulla.
Kiitos kuitenkin vaivannäöstä.
Oli tuossa se myönteinen piirre, että tosiaan niitä jää monta Somaliaan. Tuo yksi nyt pääsi takaisin, mutta toivottavasti on poikkeustapaus.

Lahti-Saloranta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 546
 • Liked: 28693
 • Kiihottavat vieraslajit
Yksi esimerkki Somaliaan lähetetyistä on tyttö, jonka isä vei Somaliaan vastoin tämän tahtoa vuonna 2001, kun tyttö oli 15-vuotias. Isä sanoi tyttärelleen, että tästä piti tehdä "kunnollinen nainen". Mogadishussa tyttö yritettiin naittaa imaamille.
Ilmeisesti tuo somalimies yritti juksata imaamia tytön iän suhteen. Imaamille varmaan selvisi että tyttöhän on ikäneito, 9 v liian vanha profeetan esimerkin seuraamiseksi, koska avioliittoa ei syntynyt. Siitä että ehtikö suunniteltu avioliitto saada "täyttymyksen" ei jutussa ole tarkempaa tietoa.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 10:43:40 kirjoittanut Lahti-Saloranta »
Vaikka tarkoitusperät olisivat maailman parhaat, niin monien, täysin erilaisten kulttuuritaustojen omaavien ihmisten kotouttaminen onnistuneesti ei ole mahdollista

nuiseva

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 587
 • Liked: 269
150 "yksittäistapausta".Paikka on liian vaarallinen että sinne voisi palata mutta lapset voidaan sinne kumminkin lähettää.

Tässä kaivattaisiin lakiin muutosta, eli jos mamuperheen lapsi katoaa perheen lähtömaahan, todetaan maa niin turvalliseksi, että koko perhe yhdistetään sinne takaisin. Myös sukulaisille tulee oletetusti palauttaminen lähtömaahan, ellei henkilöön kohdistuvaa vainoa erikseen todisteta.
Koko ajan puhutaan vain kuluista, puuskahtaa Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok.).
Hän haluaisi puhua enemmän Guggenheimin positiivisesta vaikutuksesta ja vähemmän hankkeen kustannuksista.

Nissemand

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 550
 • Liked: 292
Noniin, nyt sen pitäisi olla kunnossa... Oli tuossa copypastettelussa mennyt jotain pahasti pieleen.
Loppujen lopuksi on aivan sama mätetäänkö housuihin peetä lapiolla vai lusikalla. "Die Hosen voll" tulee olemaan kummassakin tapauksessa lopputulos.
-akez

Malla

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 852
 • Liked: 3090
Noniin, nyt sen pitäisi olla kunnossa... Oli tuossa copypastettelussa mennyt jotain pahasti pieleen.

Joo, kiitos! Masiinat ovat joskus oikukkaita.

Jack

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 006
 • Liked: 2139
Jos kannattaa aitoa monikulttuurisuutta, muut kulttuurit pitää hyväksyä sellaisina kuin ne ovat. Valtakulttuurin lähtökohdista säädetty kulttuurisensuuri edustaa siirtomaa-ajan käytäntöjä eikä kuulu aitoon monikulttuurisuuteen. Jos periaatetta "kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia" sovelletaan kulttuurien kesken, lasten pahoinpitelyt, kunniamurhat, pakkoavioliitot ja muut vastaavat vieraiden kulttuurien tavat ovat samanarvoisia omien tapojemme kanssa. Ne ovat vain erilaisia. Mikä moraalinen oikeus meillä on kieltää ne - paitsi, jos katsomme, etteivät nämä tavat sittenkään ole samanarvoisia omien tapojemme kanssa vaan huonompia. Tällöin ei ehkä kannata kovin suureen ääneen hehkuttaa monikulttuurisuudesta.


törö

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 489
 • Liked: 10566
Jos kannattaa aitoa monikulttuurisuutta, muut kulttuurit pitää hyväksyä sellaisina kuin ne ovat. Valtakulttuurin lähtökohdista säädetty kulttuurisensuuri edustaa siirtomaa-ajan käytäntöjä eikä kuulu aitoon monikulttuurisuuteen. Jos periaatetta "kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia" sovelletaan kulttuurien kesken, lasten pahoinpitelyt, kunniamurhat, pakkoavioliitot ja muut vastaavat vieraiden kulttuurien tavat ovat samanarvoisia omien tapojemme kanssa. Ne ovat vain erilaisia. Mikä moraalinen oikeus meillä on kieltää ne - paitsi, jos katsomme, etteivät nämä tavat sittenkään ole samanarvoisia omien tapojemme kanssa vaan huonompia. Tällöin ei ehkä kannata kovin suureen ääneen hehkuttaa monikulttuurisuudesta.

Jep. Pakistanissakin joukkoraiskausten tutkinta menee ensin siirtomaavallan jäänteiden takia ihan länsimaisittain, mutta sitten luonnontilaan palautunut oikeus vapauttaa raiskaajat, koska islamin mukaan se olikin ohan ok.

(http://3.bp.blogspot.com/-kh4aVPDkUKI/TbHnSvquE2I/AAAAAAAAQbw/T7LFXJrBn1U/s1600/Police+in+Pakistan+escort+the+14+men+accused+of+being+involved+in+the+gang-rape+of+Mai+at+an+anti-terrorism+court+in+Punjab+province+in+2002.+All+have+now+been+exonerated+apart+from+Abdul+Khaliq.jpg)

Mutta kyllä noitakin PHM:iä on vituttanut päästää tuo roskasakki vapaaksi. Paskajalka on paskajalka vaikka voissa paistaisi.

Malla

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 852
 • Liked: 3090
Ha­li­ma me­ni ta­paa­maan so­siaa­li­työn­te­ki­jää. Hän ker­toi, mi­ten hä­net oli vie­ty So­ma­liaan ja mi­tä hä­nel­le siel­lä ta­pah­tui. Nai­nen kuun­te­li ja ky­syi, ei­kö Ha­li­ma voi­si kes­kus­tel­la asias­ta isän­sä kans­sa.

Tämä on ihan helmi. Sysimusta helmi.
Kiva vinkki: keskustele isin kanssa. Kiitos neuvosta, eipä juolahtanut mieleen.

Totuus EPT

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 955
 • Liked: 2583
 • ääärinuiva
Mikähän mahtaa olla muiden muslimimaiden lasten "uudelleenkouluttamisen" määrä onko niitä tilastoitu? Vai hoitaako paikallinen yhteisö ne sisäisesti?
Missä ******i siellä ongelma.

skrabb

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 5 953
 • Liked: 692
Kasvatus- ja jäähymatkat mm. Somaliaan ei ole millään lailla uusi tieto. Aiheesta on Yle jo v. 2009 uutisoinut.

Lainaus
13.7.2009 klo 7:01| päivitetty 27.5.2012 klo 20:19
Maahanmuuttajanuorten kaappaukset yleistyvät

Maahanmuuttajataustaisten nuorten kaappaukset takaisin vanhempien kotimaahan ovat yleistyneet. Myös Suomessa arvioidaan olevan vuosittain useita tapauksia, joissa vanhemmat lähettävät mielestään liian länsimaistuneita teinejä takaisin lähtömaahansa.


Suomen Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö Leena-Kaisa Åberg kertoo, että järjestön tietoon on tullut useita tapauksia, joissa vanhemmat ovat pakottaneet mielestään liian länsimaistuneen nuoren lähtemään takaisin omaan tai vanhempien lähtömaahan. Kaappaustapauksia on tullut myös kaupunkien sosiaaliviranomaisten tietoon.
 
Palautuksia tehdään useisiin eri maanosiin - nuoria on pakotettu palaamaan ainakin Afrikan, Aasian ja Lähi-Idän maihin. Suomalaisia, maahanmuuttajataustaisia nuoria on tiettävästi kaapattu myös ulkoministeriön vaarallisiksi luokittelemiin maihin.
 
Laki ei auta alaikäistä

Tapauksiin on kuitenkin vaikea puuttua, sillä lain mukaan vanhemmat päättävät alaikäisen nuoren asioista. Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva oikeusministeriöstä muistuttaa, että jos vanhemmat yhdessä päättävät lapsen lähettämisestä ulkomaille, ei kyse ole useinkaan rikoksesta.
 
Pakolla tehtyjä palautuksia on vaikea tunnistaa, sillä suurin osa maahanmuuttajanuorista matkustaa omaan tai vanhempiensa kotimaahan kuitenkin omasta halustaan. Joskus nuorelle selviää vasta perillä, että uuteen kotimaahan ei ole enää mahdollista palata.
 
Koulussa ei aina huomata katoamista

SPR:n pakolais- ja maahanmuuttoasioista vastaavan Leena Kaisa-Åbergin mukaan maahanmuuttajanuori jätetään ongelmiensa kanssa joskus myös hyvin yksin. Opettajakaan ei välttämättä ihmettele, vaikka nuori jättäisi yhtäkkiä tulematta kouluun.
 
- Joissain tapauksissa vasta esimerkiksi urheiluvalmentaja on ryhtynyt selvittämään että mitä kyseiselle nuorelle oikein on tapahtunut, Leena-Kaisa Åberg kertoo.
Lähteet:YLE Uutiset / Annastiina Heikkilä
 
Oikeusministeri Brax: Maahanmuuttajanuorten kaappaukset selvitetään
13.7.2009
http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttajanuorten_kaappaukset_yleistyvat/835878 
Keskustelua täällä:
http://hommaforum.org/index.php/topic,9918.0.html

Ja sama meno jatkuu edelleen!
Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit' ei hanki.

Nissemand

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 550
 • Liked: 292
Lainaus
Kasvatus- ja jäähymatkat mm. Somaliaan ei ole millään lailla uusi tieto. Aiheesta on Yle jo v. 2009 uutisoinut.
 
Oikeusministeri Brax: Maahanmuuttajanuorten kaappaukset selvitetään
13.7.2009
http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttajanuorten_kaappaukset_yleistyvat/835878 
Keskustelua täällä:
http://hommaforum.org/index.php/topic,9918.0.html

Ja sama meno jatkuu edelleen!

Hommaforumilla aiemmin 2012-03-03 HS kuukausiliite: Tyttö joka katosi
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012, 11:25:14 kirjoittanut Nissemand »
Loppujen lopuksi on aivan sama mätetäänkö housuihin peetä lapiolla vai lusikalla. "Die Hosen voll" tulee olemaan kummassakin tapauksessa lopputulos.
-akez

KalleK

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 118
 • Liked: 402
Olisipa oikein kiva tietää, miten Suomen lastensuojeluviranomaiset suhtautuvat tällaisiin tapauksiin, missä alaikäistä pahoinpidellään sairaalakuntoon, eristetään, uhkaillaan ja kuljetellaan hengenvaarallisiin olosuhteisiin?

Ai niin, eipä tietenkään mitenkään, koska heillä on resurssipula - kaikki tällä hetkellä käytössä olevat resurssit menevät tavallisten ja kunnollisten suomalaisisien kiusaamiseen ja vainoamiseen.

Ha­li­ma me­ni ta­paa­maan so­siaa­li­työn­te­ki­jää. Hän ker­toi, mi­ten hä­net oli vie­ty So­ma­liaan ja mi­tä hä­nel­le siel­lä ta­pah­tui. Nai­nen kuun­te­li ja ky­syi, ei­kö Ha­li­ma voi­si kes­kus­tel­la asias­ta isän­sä kans­sa.

Tämä on ihan helmi. Sysimusta helmi.
Kiva vinkki: keskustele isin kanssa. Kiitos neuvosta, eipä juolahtanut mieleen.

Haluaisin nähdä sen sossutädin, joka sanoo suomalaislapselle näin. Keskustele isin kanssa. Ei tule tapahtumaan minun elinaikanani.

Kaikki erilaisia, kaikki eriarvoisia
"Meillä on isot pippelit ja teillä pienet, öhö öhö"

Nissemand

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 550
 • Liked: 292
Lainaus käyttäjältä: Helsingin Sanomat
Ha­li­ma me­ni ta­paa­maan so­siaa­li­työn­te­ki­jää. Hän ker­toi, mi­ten hä­net oli vie­ty So­ma­liaan ja mi­tä hä­nel­le siel­lä ta­pah­tui. Nai­nen kuun­te­li ja ky­syi, ei­kö Ha­li­ma voi­si kes­kus­tel­la asias­ta isän­sä kans­sa.

Tämä on ihan helmi. Sysimusta helmi.
Kiva vinkki: keskustele isin kanssa. Kiitos neuvosta, eipä juolahtanut mieleen.

toinen poiminta tekstistä

Lainaus käyttäjältä: Helsingin Sanomat
Mut­ta isä pa­la­si. Syys­kuun alus­sa hän pal­jas­ti hank­ki­neen­sa Ha­li­mal­le uu­den pas­sin. Pas­si oli to­den­nä­köi­ses­ti vää­ren­net­ty, kos­ka isä ei oli­si voi­nut saa­da uut­ta pas­sia il­man, et­tä Ha­li­ma oli­si tul­lut hä­nen mu­kaan­sa suur­lä­he­tys­töön. Pa­rin päi­vän pääs­tä he läh­ti­si­vät ta­kai­sin Suo­meen.

Näin hyvin toimii Suomen rajavalvonta. Kopiokoneesta vain ulos lappu jossa lukee passi, ja tervetuloa kuka ikinä oletkin.
Loppujen lopuksi on aivan sama mätetäänkö housuihin peetä lapiolla vai lusikalla. "Die Hosen voll" tulee olemaan kummassakin tapauksessa lopputulos.
-akez

Nikopol

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 847
 • Liked: 916
 • Tavattavissa seuraavan kerran toukokuussa.
  • Jälki-istunto
Somalit ja muut varsinaiset pitävät järjestään pidempiä ja enemmän lomia kuin muut. Syykin tiedetään - vierailut "vaarallisissa" maissa. Jokunen on jäänyt sille tielleen.

Ja kuten näette, tilanne on täysin laillinen. Ruvettaisiinko somalien kohdalla purkamaan yhtä perusoikeutta eli perheen määräämisoikeutta omista lapsistaan? Ilmeisesti pitäisi. Arvatkaa tehdäänkö niin? Ei meidän aikanamme.

Mielipuolista. Monikulttuuria.
"[romanianromani]kopla valitsi uhreiksi iäkkäitä naisia välttyäkseen yhteenotoilta miesten kanssa." Keski-Uusimaa
"Kenet Jeesus hakkaisi?" kmruuska 2012

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 16 198
 • Liked: 11124
Näin hyvin toimii Suomen rajavalvonta. Kopiokoneesta vain ulos lappu jossa lukee passi, ja tervetuloa kuka ikinä oletkin.

Väärennetty, tai sitten aito, joka oli käyty vain hakemassa toisen somalitytön kanssa...
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

VeePee

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 702
 • Liked: 5804
Oma 6v tyttöni kertoi pahoilla mielin kun hänen eskarikaverinsa on lähdössä pitkäksi aikaa lomalle. Kun kysyin että kuka ja minne niin vastauksena oli pojan nimi ja "lomailupaikka" Somalia. Että silleen.
Voimia meille kaikille.
Pysykää turvassa.

svobo

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 2 598
 • Liked: 1043
 • Laitamyötäistö
Lainaus
Ilmiön laajuutta on erittäin vaikea kartoittaa.

Miten niin?
Jos nuori vain katoaa ja lakkaa ilmestymästä kouluun, niin kai se huomataan ja viranomaiset kysyvät ensimmäisenä lapsen vanhemmilta, että mistä mahtaa olla kysymys.
"Eilen paluumatkalle Irakiin lähteneillä mieli muuttunut kun olivat nähneet Helsingin. Aikovat palata Saarijärvelle päästäkseen Helsinkiin."
Jani Ilola (@i_lo_la) December 10, 2015

Tagit: