UmmaGumma

Uusimmat viestit

Sivuja: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Jätän tämän vain tähän, kun tuo ikäkysymys tuntuu herättävän tunteita...  :P

Todellakin ovat 14-vuotiaita ja voivat todistaa sen.  :facepalm:
32
Keski-Suomen maakuntavaltuustossa on 79 jäsentä. Kyllä veti mieltä maahan, kun yksikään valtuustoryhmä,   tai edes yksikään maakuntavaltuutettu, ei kannattanut aloitettani siitä, että maakuntavaltuuston on ryhdyttävä välittömiin toimiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien ahdistelujen ja raiskausten ehkäisemiseksi.

Kuuntelin tuon videon.

Ei ihmekään, ettei siihen tullut allekirjoituksia. Siinähän puhuttiin viimeistä lausetta "ja kaikkia muitakin..." lukuunottamatta pelkästään maahanmuuttajista ja aloite oli naamioitu "lapsiin ja nuoriin kohdistuviin rikoksiin".

Käsittääkseni tällainen aloite on peräti laiton. Aloite sisälsi vahvaa etnistä profilointia, joka mustamaalaa tietyn kansanryhmän tai -ryhmät. Kaikenlainen etninen profilointi rikosten ehkäisemiseksi tai rikollisten jäljittämiseksi on tässä maassa käsittääkseni ihan perustuslain vastaista. Jos ei perustus- niin yhdenvertaisuuslain. Vaikka tilastojen valossa joku ihmisryhmä syyllistyisi eniten x-rikoksiin, niin yleisellä tasolla x-rikosten vähentämiseen tähtäävä toimenpidelista ei tulisi kohdistua vain yhteen ihmisryhmään, vaikka siellä viimeisessä lauseessa olisi se uhriutumiseen oikeuttava "sanoin mä että muihinkin".

Rautalangasta:
RIkosten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet kouluissa kodeissa kertoa ettei nousta namusetän kyytiin oli se sitten minkä värinen tai muotoinen tahansa, ei oteta viinaa ja tupakkaa vierailta eikä tutuilta setiltä, kun se ei yleensä irtoa ehdoitta. Ei lähetellä niitä tissikuvia lipeäkielille netissä oli ne sitten minkä värisiä ja sukupuolisia hyvänsä. Resursoida nettipollareita ym. etsimään potentiaalisia groomaustapauksia, haastatella nuoria tms. Kannustaa nuoria kertomaan kaveripiirissään tapahtunutta outoa käytöstä.


Jne. Pieni muistin virkistys vain.
33
Kylänraitti / Vs: Sanna Marinin hallitus 2019–
« Uusin viesti kirjoittanut pyrokatti tänään kello 20:43:19 »
Nyt kävi yllättäen niin että olen yhtämieltä Euvostoliiton viraston kanssa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt erityiskertomuksen Eurooppalaisista suurnopeusjunista: Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta epäyhtenäistä ja tehotonta. Yhteenveto näyttäisi olevan hyvin lähellä omaa käsitystäni.

Ohessa muutama poiminta yhteenvedosta.

Lainaus
Suurnopeusrautatie on mukava, turvallinen, joustava ja ympäristön kannalta kestävä liikennemuoto. Se edistää ympäristönsuojelua ja tuottaa sosioekonomisia hyötyjä, jotka auttavat saavuttamaan EU:n liikenne- ja koheesiopolitiikan tavoitteet. Vuodesta 2000 lähtien EU on antanut 23,7 miljardia euroa yhteisrahoitusta suurnopeusratainfrastruktuuriin kohdistettujen investointien tukemiseksi.
Olen samaa mieltä ensimmäisen lauseen kanssa. Junassa ei ole mitään vikaa ja jos sillä korvataan lentoliikennettä, niin epäilemättä se on myös ympäristölle hyvä.

Mutta sitten ongelmiin:

Lainaus
Jäsenvaltioiden todellisten tarpeiden arvioinnin laatu on heikko, eikä tavanomaisten ratojen parantamista koskevaa vaihtoehtoa usein oteta riittävästi huomioon, vaikka tämän vaihtoehdon käyttämisellä saavutettavat säästöt voivat olla huomattavia. Suurnopeusratojen rakentamista koskevat päätökset tehdään usein poliittisin perustein, eikä kustannus-hyötyanalyysiä yleensä käytetä kustannustehokkaan päätöksenteon välineenä.
Tässä on ehkä se suurin ongelma. Päätöksenteko ei pohjaa reaalimaailmaan ja päätökset tehdään ideologisin perustein.

Lainaus
Suurnopeusratainfrastruktuuri on kallis, ja kallistuu entisestään: tarkastetut radat ovat maksaneet keskimäärin 25 miljoonaa euroa kilometriä kohti (ottamatta huomioon kalliimpia tunnelihankkeita). Kustannukset olisivat voineen olla paljon pienemmät ilman, että se olisi vaikuttanut niiden käyttöön. Tämä johtuu siitä, että erittäin suurinopeuksisia ratoja ei tarvita kaikkialla, minne niitä on rakennettu. Junat kulkevat erittäin suurinopeuksisilla radoilla usein paljon pienemmällä keskinopeudella kuin mihin rata on suunniteltu. Radan hinta kasvaa suhteessa sen suunniteltuun nopeuteen, ja erittäin suurille nopeuksille (300 km/h) suunnitellut infrastruktuurit ovat erittäin kalliita. Tällaisia suuria nopeuksia ei kuitenkaan koskaan saavuteta käytännössä: junien nopeus tarkastetuilla radoilla oli keskimäärin vain noin 45 prosenttia suunnitellusta nopeudesta, ja vain kahta rataa käytettiin niin, että keskinopeus oli yli 200 km/h, eikä yhtään niin, että se olisi ollut yli 250 km/h. Näin paljon suunnitellun nopeuden alle jäävä keskinopeus herättää kysymyksiä varainhoidon moitteettomuudesta.
Tämä vaikuttaisi olevan Suomessakin ongelma, tehdään ylimitoitettu ja siten kallis ratkaisu.

Lainaus
Tarkastuksessa analysoitiin myös suurnopeusradan kustannukset säästettyä minuuttia kohti. Tuloksena oli se, että neljä kymmenestä tarkastetusta radasta maksaa yli sata miljoonaa euroa säästettyä minuuttia kohti. Luku on suurin Stuttgart–München-radalla, joka maksaa 369 miljoonaa euroa säästettyä minuuttia kohti. Määrärahojen ylitykset, jotka katetaan kansallisista talousarvioista, ja viivästykset olivat sääntö eivätkä poikkeus. Tarkastettujen ratojen ja hankkeiden kustannusten ylitykset olivat yhteensä 5,7 miljardia euroa hankkeiden tasolla ja 25,1 miljardia euroa ratojen tasolla (44 ja 78 prosenttia). Hankkeiden ja ratojen tasolla tapahtuneet viivästykset olivat myös huomattavia: tarkastetuista 30 hankkeesta kahdeksan oli viivästynyt vähintään vuodella ja viisi rataa (puolet otoksesta) oli viivästynyt yli vuosikymmenen. Ottamalla edellä mainitut tekijät huolellisesti huomion voitaisiin säästää satoja miljoonia euroja ja varmistaa, että rakennettuja ratoja käytetään hyvin.
Nämä voivat olla aikamoisia ikuisuusprojekteja. Mutta jos on aloitettu, niin eipä sitä oikein voi keskenkään lopettaa.

Lainaus
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU:n myöntämän yhteisrahoituksen kestävyys on uhattuna. Vertailun perusteella suurnopeusradalla olisi oltava vuosittain yhdeksän miljoonaa matkustajaa, jotta se menestyisi. Kolmella seitsemästä valmiista suurnopeusradasta matkustajien määrä oli kuitenkin paljon pienempi. Kyseisten ratojen infrastruktuurikustannukset olivat 10,6 miljardia euroa ja EU:n osuus noin 2,7 miljardia euroa. Tämä merkitsee suurta uhkaa, että kyseisille radoille osoitettu EU:n yhteisrahoitus käytetään tehottomasti. Tarkastettujen ratojen vaikutusalueilla asuvien henkilöiden määrää koskeva arvio osoittaa, että 14 tarkastetusta radasta ja rajatylittävästä yhteydestä yhdeksällä ei ole riittävästi potentiaalisia matkustajia niiden menestymiseksi. Näihin kuuluvat myös ne kolme edellä mainittua rataa, joilla on vähemmän matkustajia kuin yhdeksän miljoonan matkustajan vertailuarvo.
Jos näillä on ongelmia väkirikkaimmissa maissa, niin Suomen väestömäärällä tilanne ei ole ainakaan helpompi.34
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006565678.html

Jaahans, en taas tiedä. Tai siis on päivän selvä asia, että koko homma on k*setusta ja mitä enemmän asiaa makustelee, niin sitä pahemmaksi maku suussa muuttuu. Ilta-Sanomien jutusta kopsasin pari kohtaa ruodittavaksi.

Lainaus
Ilta-Sanomat kysyi maahanmuuttovirastolta, miksi tulijat ovat suurimmaksi osaksi yli 14-vuotiaita ja kaikki poikia.
Ilta-Sanomat tietävät siis kertoa, että kaikki Suomeen eilen saapuneet reppureissaajat ovat poikia (Jope Ruonansuun äänellä möristynä miehiä).

Lainaus
– Kreikka on priorisoinut leireiltään noin 1 600 ilman huoltajaa olevaa lasta. Näistä kaikista yli 90 prosenttia on poikia ja suurin osa on yli 14-vuotiaita. Suomeen tuleva ryhmä siis vain edustaa sitä jakaumaa, mikä leireillä on, vastasi maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen.
Vaikka jutussa sanotaan, että yli 90 prosenttia on poikia, niin käytän prosenttilukua 90. Suomeen keskiviikkona tullut ryhmä ei edusta edes tätä jakaumaa, vaikka Monna Airiainen muuta väittääkin. Jos Suomeen olisi tullut tuon jakauman mukainen lauma reppureissaajia, niin kahdenkymmenenneljän saapuneen otannasta pitäisi sukupuolijakauman olla seuraavanlainen:
  • Poikia 21,6 kappaletta
  • Tyttöjä 2,4 kappaletta

Eli edes tähän ei päästy, vaikka muuta väitetään. Jutussa mainitaan, että Kreikan viranomaiset ovat priorisoineet 1600 yksin tullutta lasta ja näistä lapsista siis 90% on poikia. Tämä tarkoittaa sitä, että 10% on tyttöjä ja kymmenen prosenttia 1600:sta on 160. Jos tarkoitus on ottaa Suomeen 175 huoltovajeen paikkaajaa, niin periaatteessa olisi voinut vaatia 160 tyttöä ja vain 15 poikaa. Noh, nyt ei tullut yhtään tyttöä, joka ei hompansseille tietenkään ollut yllätys.

Lainaus
Tyttöjä saapuu kuitenkin leireille enemmän nimenomaan huoltajan seurassa. Tyttöjen osuus kaikista Kreikan leireille saapuneista lapsista vuonna 2019 olikin 41 prosenttia.
Niin. Muistan kerrotun, että tänne otetaan ensisijaisesti lapsia sekä nuoria ja toissijaisesti yksinhuoltajaperheitä. Tyttöjä on leireillä paljon, mutta eipä täällä pölhölässä ole ollut tapana vaatia tai olla ronkeli. Tänne vaan silmärypyillä, reumalla ja tuuhealla parralla varustetut 14-vuotiaat.
35
Tupa / Vs: Miten määritellä "suomalainen"?
« Uusin viesti kirjoittanut Jaska tänään kello 20:05:59 »
Äkkikatsoen näyttäisi, että täällä puhutaan taas kerran ristiin. Ainakin kolme tasoa voidaan erottaa:
1. Suomalainen kansalaisuutena (saattaa sisältää jopa äskettäin maahanmuuttaneita)
2. Suomalainen kulttuurisena kattokäsitteenä = suomenmaalainen (sisältää vanhat etniset vähemmistöt muttei äsken maahanmuuttaneita)
3. Suomalainen etnisyytenä (ei sisällä muita etnisyyksiä kuten saamelaisia, romaneja, tataareja, venäläisiä, virolaisia jne.)

Etnisyys on moniulotteinen käsite, joka koostuu geeniperimästä (sis. ulkonäkö), kielestä, vaatetuksesta, kulttuurista, tavoista ja uskomuksista. Jos ryhmällä on oma etninen identiteetti ja riittävästi tällaisia piirteitä, se on etninen ryhmä. Heimot taas ovat etnisyyden alaluokkia: Suomessakin saamelaiset jakautuvat pohjoissaamelaisiin, inarinsaamelaisiin ja kolttasaamelaisiin. Etniset suomalaiset jakautuvat pohjalaisiin, savolaisiin, hämäläisiin jne.

Identiteetti on aina subjektiivinen näkemys, ja jokaisella maailman ihmisellä on etninen identiteetti, harvoilla kaksikin. Jokainen saa kaikin mokomin vetää oman etnisyytensä rajat miten lystää, mutta sillä ei ole mitään merkitystä siihen, mihin kohtaan muut sen rajan vetävät. Joku voi olla yhden mielestä etninen suomalainen, mutta toisen mielestä hän ei sitä olekaan.
36
Kylänraitti / Vs: Sanna Marinin hallitus 2019–
« Uusin viesti kirjoittanut Maastamuuttaja tänään kello 20:00:07 »
Minun on vaikeata luottaa nykyhallitukseen. Sehän ei ole legitiimi. Oulun imaamin hyväksyntä puuttuu. Toki ymmärrän, että maailman muuttuminen ei ihan ensiksi saavuta poliittisen johtomme käsitysmaailmaa. Heillä on tarpeeksi tekemistä asemansa vakauttamisessa ja maamme tulevaisuuden kartoittamisessa, tosin vanhentuneiden askelmerkkien opastamina.

Toivon, että hallituksemme käy pesemässä Oulun imaamin jalat niin kauan kun se vielä on vapaaehtoista.
37
YLE on tehnyt yhteenvedon siitä mitä Haaviston tapauksen kanssa on tapahtunut ja miten tarina jatkuu. Jutussa on myös hyvä kaavio jutusta. Vanhasen tapaus raukesi aikoinaan siksi että hänen ei katsottu toimineen törkeän huolimattomasti. Ei tämän jutun mukaan hän ei ymmärtänyt mitä teosta seuraa :)

Lainaus
[...]
1300 sivua tutkintamateriaalia

Maanantaina 13.7., kun muu eduskunta on kesälaitumilla, perustuslakivaliokunta palaa töihin. Se saa tutustuttavakseen esitutkinta-aineiston. Perustuslakivaliokunta selvitti asiaa viime talvena itse, mutta asia siirrettiin poliisille. Näin tehtiin, koska poliisilla on laajempi keinovalikoima selvittää rikosepäilyjä kuin valiokunnalla.

Ensi viikon kokoontumisen jälkeen seuraa taas viikkojen odottelu, jonka aikana valtiosääntöoikeuden asiantuntijat tutustuvat laajaan, 1300 sivun aineistoon ja kirjoittavat lausunnoissaan, miten he näkevät asian.

Istuntotauolta palattuaan perustuslakivaliokunta perehtyy asiantuntijoiden lausuntoihin ja todennäköisesti kuulee myös asianomistajia, ainakin ulkoministeri Haavistoa.

Törkeä, tahallinen, vakava, olennainen?

Ministerivastuusta säädetään perustuslain 116. pykälässä. Siitä löytyy myös se ero, miten tavallisen virkamiehen ja ministerin tekoja arvioidaan.

Ensinnäkin, pelkkä huolimattomuus ei riitä vaan teon pitää olla törkeän huolimaton tai tahallaan tehty.

Rikosoikeudessa näillä sanoilla on eri sisältö kuin arkikielessä: Huolimattomuus tarkoittaa sitä, että ei noudata sitä huolellisuutta, jota olisi voinut noudattaa. Tahallaan tekeminen taas on sitä, että joko tietää mitä teosta seuraa – tai ainakin olisi pitänyt ymmärtää, mitä teosta seuraa.

Sen jälkeen perustuslakivaliokunta punnitsee vielä, onko ministeri olennaisesti rikkonut velvollisuutensa ja onko teko selvästi lainvastainen. Käytännössä kynnys syytteen nostamiseen on korkea.

Valiokunta kirjoittaa mietinnön, jossa se kertoo, onko Haavistoa vastaan valiokunnan mielestä nostetettava syyte vai ei.

Jos valiokunta katsoo, että ministeri on toiminut väärin mutta syytekynnys ei ylity, hän voi saada moitteet. Myös se on mahdollista, ettei lakia ole valiokunnan mielestä rikottu.

Aina valiokunta ei onnistu olemaan yhtä mieltä mietinnöstä. Jos osa jäsenistä tekee vastalauseen, eduskunta äänestää, kumman kannalle se asettuu..

Lopulta asia päätyy eduskunnan suureen saliin. Jotta ministeri joutuisi syytteeseen, äänestyksessä tälle kannalle tarvittaisiin yli puolet äänestäjistä.
38
Feministien mukaan miesvihaa ei ole olemassakaan, mutta näemmä se onkin validi analyysi silloin, kun huomauttaa pakolaisten muodostuvan pelkästään täyskasvuisista miehenretjakkeista. Dhimmien perversiot ovat menneet entistäkin pidemmälle.
39
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006566303.html

Lainaus
Apulaisvaltakunnan­syyttäjä HS:lle: Vain Haavistoa epäillään rikoksesta ulko­ministeriössä

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoo Helsingin Sanomille, että keskusrikospoliisin valmistuneessa esitutkinnassa ainoa rikoksesta epäilty on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

– Haaviston menettelyä koskevan esitutkinnan yhteydessä on luonnollisesti arvioitu myös sitä, onko tämän virkamiehen [konsulipäällikkö Pasi Tuominen] muita esimiehiä kuin ministeriä syytä epäillä rikoksesta. Tässä vaiheessa olen tullut siihen johtopäätökseen, että heitä ei ole syytä epäillä rikoksesta”, sanoo apulaisvaltakunnansyyttäjä.

HS:n mukaan Tuomisen esimiehiä ovat ulkoministeriön palveluista vastaava alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ja valtiosihteeri Matti Anttonen.
Aika paljon juttua jos kasaan saadaan tuhat sivua tutkintamateriaalia. Uskoisin että Puustinen ja Anttoinen on kertonut kaikenlaista ja hekin ovat saaneet Haavistolta poliittista ohjausta koska itse eivät ole Tuomisen kurmuutuksesta epäiltynä. Oma arvio on että tutkinnassa on paljastunut raskauttavia juttuja ja Haavisto hyvinkin voi joutua valtakunnanoikeuteen.
40
Suomi on esittänyt toiveita saapuvista ja nyt selitetään miksi ei ihan mennyt yksi yhteen.

Me ollaan ostajia ja siis myös maksajia, joten jos kaupantekohetkellä ei ole tarjolla haluamaame  tavaraa, niin ei tule kauppoja vaikka myyjänä olisi YK.
Sivuja: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10