HOMMAN KESKUSTELU => Paja => Aiheen aloitti: newspeak - 18.04.2018, 14:34:55

Otsikko: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 18.04.2018, 14:34:55
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018. Ehdokkaaksi vaaleihin voi asettua 17.9.2018 asti. Vaalivuoden teemana on "Minun kirkkoni".

Perustin tämän ketjun, koska kirkko on merkittävä yhteiskunnallinen toimija ja se on sitä myös maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Perinteisesti seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus on alhainen ja konservatiivit menestyvät vaaleissa erittäin hyvin ehkäpä pk-seutua lukuunottamatta, joten vaikutusmahdollisuudet ovat lähtökohtaisesti hyvät. Siksipä maahanmuuttoon liittyvien kysymysten esiintuominen vaaleissa on perusteltua. Ensisijaisesti toivoisin, että:

1) Kirkkoon kuuluvat maahanmuuttokriittiset äänestäisivät seurakuntavaaleissa maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita

2) Valtuustotoimintaan taipuvaiset maahanmuuttokriittiset asettuisivat itse ehdolle vaaleissa mahdollisuuksiensa mukaan

Seurakuntavaalien kotisivu on seuraava: https://www.seurakuntavaalit.fi/

Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. Lyhyet otteet niiden toiminnasta wikipediasta poimittuna:

Lainaus
Kirkkovaltuusto on ylin päättävä elin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon itsenäisissä seurakunnissa. Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii maallikko.

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisvero, rakennushankkeet ja uudet virat.

Kirkkovaltuuston erityiseen toimivaltaan kuuluu kappalaisen valinta sekä valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Seurakuntayhtymässä päätösvaltaa käyttää seurakuntavaaleilla valittava yhteinen kirkkovaltuusto.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirkkovaltuusto

Lainaus
Seurakuntaneuvosto on seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimielin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Seurakuntaneuvosto johtaa ja edistää osaltaan seurakunnan toimintaa ja hengellistä elämää. Sen tehtäviin kuuluu päättää myös niiden varojen käytöstä, jotka seurakuntayhtymän talousarviossa osoitetaan seurakunnalle. Seurakuntaneuvoston tehtävät määritellään kirkkolain 11. luvun 9 §:ssa.[1]

Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvoston jäsenmäärä määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella.[1] Ehdokkaaksi voi asettua seurakunnan konfirmoitu ja täysi-ikäinen jäsen. Vaaleissa ovat äänivaltaisia kaikki seurakunnan yli 16-vuotiaat jäsenet.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Seurakuntaneuvosto

Lainaus
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet: seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Seurakuntavaalit

Vaikutusmahdollisuuksia siis on niin valituiksi tulleilla kuin äänestäjilläkin monenlaisiin asioihin.

Jos aloituksessa totesinkin konservatiivien hallitsevan seurakuntavaaleja, ei tämä ole täysin yksiselitteinen asia. Konservatiivisuus voidaan tulkita monella tapaa eikä konservatiivinen ihminen välttämättä pyri hahmottamaan maahanmuuttoon liittyvää ulottuvuutta tilanteissa, joissa liberaali tekee niin. Vastaavasti liberaalit saavat äänensä kuuluviin isoissa kaupungeissa, joissa sokean maahanmuuttomyönteiset liberaalit käyttävät vaikutusvaltaansa koko kirkkoa leimaten.

Tiettyjä varauksia tämän aiheen suhteen on kuitenkin syytä mainita. Seurakuntavaaleissa on äänioikeus 16-vuotiailla, ehdokkaat eivät suurelta osalta ole julkisuuden henkilöitä ja heidän uskonnolliset näkemyksensä ovat vaihtelevia. Tämän päälle tietenkin perinteinen internetissä tapahtuva uskonnollinen loanheitto. Kolmas toiveeni onkin:

3) Rakentava maahanmuuttokriittinen keskustelu seurakuntavaaleihin liittyen

Eipä tässä muuta ainakaan toistaiseksi.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 15.08.2018, 21:02:32
Ehdokasasetteluun on nyt aikaa runsas kuukausi ja varsinaisiin vaaleihin kolme kuukautta. Aihe alkaa siis olla jokseenkin ajankohtainen, joten haluan muistuttaa valtakunnan epäsuosituimmasta valtakunnallisesta vaalista.

Lisään ketjuun ehkä äänestyksen piakkoin pohdittuani hetken mahdollisia vastausvaihtoehtoja. Kysymys koskisi kotiseurakuntien osallisuutta monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 15.08.2018, 23:02:48
Lisäsin ketjuun äänestyksen yleisnäkymän hahmottamiseksi. Lisäksi seuraavassa kirkon sivuilta maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, joiden pohtiminen saattaa olla arvokasta myös ulkopuolisten kuvakulmasta:

Lainaus
1) Missä olemme seurakunnissamme näiden haasteiden edessä?

2) Sotkevatko eri puolilta maailmaa tulevat ihmiset seurakuntamme totuttuja ympyröitä?

3) Miten me hämmennämme heidän käsityksiään Kristuksen seuraajista?

4) Mitä ajattelemme kristillisen uskon ja kulttuurin välisestä suhteesta?

5) Miten kristillisen kirkon universaali luonne tulee näkyväksi ja todeksi omassa seurakunnassamme?

6) Mihin ongelmiin haluamme tarttua ja miten?
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2EE840

Näihin kysymyksiin on mielestäni löydettävissä nuiva ja oikeaoppinen kristillinen vastaus.

Kristittyjä haastetaan maahanmuuttokysymyksissä herkästi lähimmäisenrakkaudella. David Wood vastasi tähän mielestäni hyvin toteamalla, että lähimmäisenrakkaus koskee kaikkia, mutta maahanmuutto koskee myös paikallisia, jotka ovat lähimmäisiä siinä missä venepakolaisetkin eikä heitä pidä laiminlyödä lähimmäisenrakkauden nimissä. Tästä vapaasti muotoilemastani toteamuksesta avautuu runsas valikoima mahdollisuuksia tehdä kirkollisia kannanottoja maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta koskien. Woodin kanta on pragmaattinen. Lähimmäisenrakkaudella ei voida mitenkään perustella islamilaista terroria, shariaa ja kaikkinaisia kauheuksia.

Lisäksi Wood on irtisanoutunut rasismista ja todennut, ettei hän vastusta maahanmuuttoa ja on melko liberaali sen suhteen. Rajanveto on tarpeen, sillä tällöin päästään todellisten ongelmakysymysten pariin. Kirkon sivuilla esitetyt kysymykset nousevatkin jopa syyttävästä sävystään huolimatta keskiöön ja suorastaan vaativat vastausta. Länsimaisen ihmisen on suorastaan kyettävä vastaamaan niihin riippumatta vastauksen luonteesta. Puhe mm. sananvapaudesta tai ihmisoikeuksista piiloutuu noiden kysymysten taakse ja niistähän me olemmekin kaikki kovin huolissamme, emmekö?
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Supernuiva - 16.08.2018, 00:07:48
Olenko väärässä, mutta iso osa nuivista lienee seurakuntatoiminnan ulkopuolella? Monet ovat kirkosta eronneet, eivätkä enää koskaan palaa kirkon jäseniksi.

Seurakuntavaaleissa ns. nuivien ehdokkaiden kannatus on ollut vähäistä, eikä perussuomalaisten listoilta ole löytynyt ainakaan suurissa kaupungeissa koskaan nostetta. Lisäksi miksi ryhtyä riitelemään kaikki yhtä vastaan, kun se ei kuitenkaan johda mihinkään. Lienee viisaampaa painaa seurakunnan ovi perässään kiinni, ja jättää kirkollisvero pois verorasituksesta.

Seurakuntia moni pitää "pyhyyden pesinä", vaikka todellisuudessa ainakin noin vajaat 20 vuotta sitten oli tutkittu, että työpaikkakiusaamista esiintyi Suomessa kaikkein varmimmin evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijöiden keskuudessa. Nuivia työntekijöitä seurakunnissa ei liene muissa tehtävissä kuin ehkä korkeintaan kesäajan ruohonleikkaajina?

Viimeksi tänä kesänä keskustelin taas sellaisen "paskorin" kanssa, että keskustelusta jäi jäljelle vain mielipaha. Mitä ymmärsin, niin hän ei oikein voi edes sietää perussuomalaisia arvoja edustavia ihmisiä.

Kuuluuko hautajaisten muistopuheessa "paskorin" alkaa moittia Yhdysvaltojen presidenttia Donald Trumpia ja kertoa vainajan elämää käsittelevässä puheessa omasta kehitysaputyöskentelystä kommunistisessa kehitysmaassa? Jotenkin konservatiivinen saattoväki oli alkanut tuntea, että tilaisuuden puheet eivät vastanneet ainakaan vainajan elämänarvoja. Vainaja kun oli ollut "paskorin" puheen mukaan eläessään Trumpia parempi ihminen ja oli ollut rakentamassa kommunismia kuten myös "paskori" opiskeluaikoinaan kommunistisessa kehitysmaassa.

(Vainaja ei ollut rakentanut kommunismia, hän oli tienannut vain perheensä parhaaksi Kostamuksessa. Kommunismia hän ei ollut sietänyt, vaikka silti oli työskennellyt Neuvostomaassa suomalaisen firman palveluksessa. Aika outoa, kun puhetta varten tehdyssä taustahaastattelussa kerrottu työskentely Kostamuksessa oli tulkittu muitta mutkitta tueksi kommunismin rakentamiselle. "Paskorin" täytyy olla tällöin ajatusmaailmaltaan varsin punainen.)

Aikoinaan Karin piirroksissa kokoomuslaisia edusti kypäräpäinen pappi; nyt nykyaikana alkaa tuntua siltä, että "paskorit" lienevät mieluummin virhevasemmiston kuin oikeiston kannattajia. Ehkä maaseudulla on vielä konservatiivisia ja oikeistolaisia pappeja, mutta suurimmat kaupunkiseudut lienevät "paskoreiden" käsissä.

Muistakaa tässä yhteydessä se, että ortodoksikirkon alttarille ei naisilla ole mitään asiaa. Ortodoksit eivät ole myöskään hyväksyneet naispappeutta, eivätkä "kansainväliset sopimukset" ole tästä huolimatta vielä tähän mennessä kieltäneet ortodoksikirkon toimintaa Suomessa.


Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 16.08.2018, 00:48:37
Itseäkin suuresti vituttaa noissa sukutilaisuuksissa pastorien ymmärtämättömyys historian suhteen. Papin pitäisi tietää rajansa ja se arvo mikä heille annetaan. Pappi ei ole mikä tahansa sirkuspelle, vaan lääkäreihin ja lakimiehiin rinnastettava virka.

Jumala ei ole sirkuspelle.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Tuomas Tähti - 16.08.2018, 04:36:47
Nuivia työntekijöitä seurakunnissa ei liene muissa tehtävissä kuin ehkä korkeintaan kesäajan ruohonleikkaajina?

Entinen seurakuntayhtymän ruohonleikkaaja ilmoittautuu viestiketjuun! :)

Viimekertaisissa seurakuntavaaleissa vuonna 2014 jäin vertausluvuillani silloisen kotiseurakuntani viimeiseksi ehdokkaaksi sekä kirkkovaltuuston vaaleissa että seurakuntaneuvoston vaaleissa. En kuitenkaan luovuta vaan haluan yrittää uudelleen:


Julkaisin yllä olevaa twiittiä vastaavan päivityksen myös Facebook-sivullani ja senkin voi jakaa, jos haluaa edistää lisävoimien löytymistä:
http://www.facebook.com/tuomaansivu/posts/2741980565828135
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 16.08.2018, 22:50:41
Seurakunnilta kysyttiin toimista vuoden 2015 invaasion suhteen. Hieman yli 400 vastanneesta seurakunnasta:

- 60 % organisoi tavara- tai vaatelahjoituksia
- 53 % keräsi ainakin yhden ylimääräisen kolehdin
- 38 % järjesti yhteisiä uskonnollisia tilaisuuksia tulijoiden kanssa
- 26 % järjesti muuta ohjelmaa
- 17 % järjesti ystävä- tai tukihenkilötoimintaa
- 10 % lisäsi taloudellista avustusta pakolaiskriisin hoitamiseen Suomessa
- 9 % antoi seurakunnan tiloja hätämajoitusta varten
- 25 % reagoi muulla tavoin

Seurakuntien tuki turvapaikanhakijoille riippui mekittävässä määrin siitä, oliko lähialueella vastaanottokeskusta. Mikäli alueella ei ollut vastaanottokeskusta reagointi väheni myös merkittävästi:

- 39 % organisoi tavara- tai vaatelahjoituksia
- 57 % keräsi ainakin yhden ylimääräisen kolehdin
- 10 % järjesti yhteisiä uskonnollisia tilaisuuksia tulijoiden kanssa
- 4 % järjesti muuta ohjelmaa
- 6 % järjesti ystävä- tai tukihenkilötoimintaa
- 7 % lisäsi taloudellista avustusta pakolaiskriisin hoitamiseen Suomessa
- 1 % antoi seurakunnan tiloja hätämajoitusta varten
- 14 % reagoi muulla tavoin

Lähde ja kartta sekä kaavioita reagointitapojen määrista seurakunnittain: https://www.kirkontutkimuskeskus.fi/viz?id=15

Vaikka päävastuu vastaaviin tilanteisiin reagoimisessa onkin kunta- ja muilla päättäjillä, on seurakunnilla siis sanansa sanottavana siihen, mihin ne lähtevät mukaan ja miten. Vuoden 2015 tapahtumien yhteydessä seurakunnat pitäytyivät käyttämästä moninaisia reagointikeinojaan, eikä seurakunnilla ollut juurikaan intoa aktiiviseen toimintaan erinäisiä avustuksia lukuunottamatta. Todellinen tilanne on siis toinen kuin medioita seuraamalla voisi kuvitella.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 16.08.2018, 22:54:38
Olenko väärässä, mutta iso osa nuivista lienee seurakuntatoiminnan ulkopuolella? Monet ovat kirkosta eronneet, eivätkä enää koskaan palaa kirkon jäseniksi.

Saatat olla oikeassa mutta myös väärässä. Mitä tarkoittaa iso osa? 10%? 90%? jotain muuta?

Nuivaa porukkaa kuuluu edelleen kirkkoon ja myös vapaisiin suuntiin.

Kyllä etenkin persut koittavat saada jäseniä muodostamaan listoja moniin kuntiin.

Itse olen nuiva uskova ja olen ehdolla, mutta kunnassamme ei ole poliittisia listoja.

Myös yllättävistä suunnista löytyy nuivia ihmisiä. Juuri tuli jonkun pew researchin tutkimus, jossa 62% suomalaisista suhtautuu kielteisesti islamiin. Kirkossa käyvistä kielteisesti islamiin suhtautuvia oli peräti 67%. Että revi siitä tulokulmaa aiheeseen.

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 16.08.2018, 23:33:42
Tähän asti olen vain kerran äänestänyt kirkollisvaaleissa.
Valitsin ehdokkaan sitoutumattomien ehdokkaslistan joukosta.

Puoluepolitiikka ei kuulu kirkkoon, oli puolue mikä tahansa "vaikka perussuomalaiset"

Suosittelen kaikille jotka aikovat äänestää ko.vaaleissa, valitsemaan ehdokkaansa puolueisiin sitoutumattomien listalta.

Puolueiden mukana olo kirkollisvaaleissa on iljetys, Vastusta iljetystä!
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Supernuiva - 16.08.2018, 23:41:44

Vaikka päävastuu vastaaviin tilanteisiin reagoimisessa onkin kunta- ja muilla päättäjillä, on seurakunnilla siis sanansa sanottavana siihen, mihin ne lähtevät mukaan ja miten. Vuoden 2015 tapahtumien yhteydessä seurakunnat pitäytyivät käyttämästä moninaisia reagointikeinojaan, eikä seurakunnilla ollut juurikaan intoa aktiiviseen toimintaan erinäisiä avustuksia lukuunottamatta. Todellinen tilanne on siis toinen kuin medioita seuraamalla voisi kuvitella.

Jotenkin olen kylläkin saanut sen kuvan, että "pahimmat" seurakunnat ovat varsin puhtaasti yhteiskunnallisia suvakkimädättäjiä. Hommalle on varmasti tuotettu sisältöä aivan riittävästi erilaisten seurakuntien toiminnasta.

Seurakuntien lukumäärän sijaan pitäisi kenties pohtia sitä, millainen tilanne on seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Suurten kaupunkien seurakunnat ovat innokkaita järjestämään tukea sellaisille henkilöille, joilla ei ole oikeutta oleskella Suomessa. Kerjäläisoopperan esittäjille on myös tuotettu varsin paljon erilaisia palveluja. Onkohan yksikään suuren kaupungin seurakunta ollut mokuttamatta?
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 17.08.2018, 01:59:04
Suurissa kaupungeissa on tyypillisesti useampi seurakunta ja seurakuntien toiminnan välillä eroja mm. väestöpohjasta johtuen. Seurakuntien välinen vertailu osoitti jo vastaanottokeskusten läheisyyden merkittäväksi tekijäksi ja siksipä suurissa kaupungeissa varmasti mokutetaankin enemmän, koska siellä on paljon matuja ja punavihreitä mokuttajia. Seurakuntien koot vaihtelevat jonkin verran suurissa kaupungeissakin, mutta tärkeämpää varmaan on, keitä milläkin alueella asuu. Esimerkiksi Helsingissä kaikki seurakunnat eivät taannoin lähteneet mukaan matujen talvimajoitukseen, vaikka Helsinki läpimätä ja tuhoon tuomittu paikka onkin.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 17.08.2018, 17:48:44
Entinen seurakuntayhtymän ruohonleikkaaja ilmoittautuu viestiketjuun! :)

Viimekertaisissa seurakuntavaaleissa vuonna 2014 jäin vertausluvuillani silloisen kotiseurakuntani viimeiseksi ehdokkaaksi sekä kirkkovaltuuston vaaleissa että seurakuntaneuvoston vaaleissa. En kuitenkaan luovuta vaan haluan yrittää uudelleen:


Julkaisin yllä olevaa twiittiä vastaavan päivityksen myös Facebook-sivullani ja senkin voi jakaa, jos haluaa edistää lisävoimien löytymistä:
http://www.facebook.com/tuomaansivu/posts/2741980565828135

Sinut on huomattu ja edelläkävijäksi todettu:


Onnea vaaleihin, kuten myös muille vaaleihin mukaan lähtijöille.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Heikki Luoto - 29.08.2018, 21:51:04
Tampereella Yhdistynyt seurakuntaväki näyttäisi olevan ainoa poliittisuudesta ja uusvasemmistolaisuudesta vapaa vaalilista. Heillä on vaalilista Tampereen kaikissa neljässä suomenkielisessä seurakunnassa.

Yhdistyneen seurakuntaväen vaaliohjelma (https://tampereenseurakunnat.fi/sivustot/seurakuntavaalit/seurakuntapaattajaksi/valitsijayhdistykset/yhdistynyt_seurakuntavaki)

Hyvissä ajoin ennen takarajapäivämäärää 17.9.2018 voi kysyä seurakuntavaaliehdokkuudesta näiltä ihmisiltä:

Asko Alajoki (yhteinen kirkkovaltuusto, Eteläinen seurakunta
asko.alajoki@om.org,  041 517 0646

Juha-Pekka (Jii-Pee) Skyttä (Harjun seurakunta)
jii-pee@live.com, 040 746 7607

Tiina Eskelinen (Tuomiokirkkoseurakunta)
tiina.k.eskelinen@gmail.com

Riitta Niemistö (Messukylän seurakunta)
marini@iki.fi, 050 480 2397
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: MW - 29.08.2018, 22:10:26
Virkakoneisto, politiikka, media, seurakunnat, yliopistot... näitä vihavasemmisto on keskittynyt nurkkaamaan jo pidemman aikaa, menestyksellä, kun normi duunari on ollut keskittynyt elättämään perheensä.

Kannattaisi miettiä uudestaan sitä äänestyskäyttäytymistä. Ovathan yksisarviset, sateenkaaret ja hymyilevät naamat kivoja, voi näyttää lapsillekin, mutta onkohan silkkoa sisällä.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 01.09.2018, 16:57:39
Kirkko & Kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki pohdiskeli lehtisessään jokin aika sitten vaalimatematiikkaa:

Lainaus
Pääkirjoitus: Mitä yhteistä on seurakuntavaaleilla ja miedolla saksalaisella valkoviinillä?

Minulla on kuulkaa kaveri, joka ei voisi kuvitellakaan asettuvansa ehdolle seurakuntavaaleissa.

Tarkkaan ottaen melkein kukaan kavereistani ei voisi.


Muutamat saattaisivat sentään äänestää, varsinkin jos olisi joku tuttu ehdolla.

Nämä minun kaverini eivät ole erityisen tavattomia, vaan he edustavat pikemminkin valtavirtaa. Viime seurakuntavaaleissa vantaalaisista kirkon jäsenistä lähes 92 prosenttia jätti äänestämättä, helsinkiläisistä 89 prosenttia ja espoolaisista melkein 88 prosenttia...

Näin matalalla äänestysaktiivisuudella kenen tahansa ehdokkaan läpimeno on melko lailla varmaa, jos saa edes lähellekään saman verran ääniä kuin on yhteystietoja oman puhelimen muistissa...


Kun äänestysprosentti on miedon saksalaisen valkoviinin alkoholipitoisuuden luokkaa, on suorastaan ihme, että kirkkoa ei ole vielä vallattu. Joku hämäräperäinen porukka voisi koota joukkonsa, keskittää äänensä ja saada melko kätevästi edustajansa kirkon päättäviin elimiin.

Tai ehkä juuri niin on tapahtunutkin...

Vielä on kuukauden verran aikaa asettua ehdolle. Valitsijayhdistyksen perustamiseen riittää kymmenen äänioikeutettua saman seurakunnan jäsentä.

Jos yhtään tuntuu siltä, että kirkossa on viime aikoina tehty tyhmiä päätöksiä, niin sekaan vain. Tekemään parempia.
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/paakirjoitus-mita-yhteista-on-seurakuntavaaleilla-ja-miedolla-saksalaisella-valkoviinilla-

Lehden linja on tietenkin kaikille tuttu. Helsingin seurakuntayhtymän toimiessa nykyään taas kustantajana voinevat siihenkin halukkaat sanoa sanansa vaaleissa.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 15.09.2018, 21:29:50
Ehdokasasettelu päättyy piakkoin eli 17.9..

Lainaus
Vaalit näkyvät järjestöjen ja puolueiden ohjelmissa

Seurakuntavaaleissa ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla esim. yhteinen näkemys kirkon uudistamisesta. Paikalliset ehdokaslistat ovat usein poliittisesti sitoutumattomia, mutta eri puolueilla, liikkeillä ja järjestöillä on myös omia vaaliohjelmiaan. Viime seurakuntavaaleissa 30 prosenttia luottamushenkilöistä valittiin poliittisten puolueiden listoilta.
https://www.seurakuntavaalit.fi/seurakuntavaalit-2018/vaalit-verkostoissa

Valtakunnallisia vaaliohjelmia oli seuraavilla tahoilla (ohjelmat löytyvät ylläolevan linkin kautta):

Lainaus
> Globaali kirkko
> Minun ilmastokirkkoni
> Nuorten vaikuttajien Navi-ryhmä
> Partiolaiset
> Tulkaa kaikki -liike
> Usko ja yhteys
> Viinipuu
> Armon Vihreät
> Keskusta
> Kokoomus
> Sosialidemokraatit

Lisäksi paikallisiin valitsijayhdistyksiin voi tutustua täällä. (https://www.seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset)
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Supernuiva - 16.09.2018, 07:45:51
^Valtakunnallista perussuomalaista vaaliohjelmaa ei siis ole? Ainakaan yksikään noista nimistä ei viitannut millään muotoa siihen, että taustalla olisivat perussuomalaiset. (Oikeastaan ne kertovat pikemminkin siitä, että kirkko on laitostunut ja on hengeltään kulttuurimarksilainen.)
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Jaska Pankkaaja - 16.09.2018, 09:30:34
Haha, tuossapa olisi mähömäteille tilin paikka: suhtkoht kaikki seurakunnan jäseniksi ja kun valta on otettu niin reformi pystyyn! Vetoniitillä ja maalilla vääräuskoisten töhryt piiloon ja ristus ym tauhka jätelavalle. Kirkollisvero välipäivinä vaiks 50% ja ylimääräinen omaisuus lihoiksi. Suurin osa suomalaisista röhkis kylläi hyväksyvästi paitsi ne seurak6nnan jäsenet joiden veroprosentti olisi sitten luokkaa sata :) ainakin seuraavan vuoden..

Tässähän se olisi pienoiskoossa, pilottina, suomilan tulevaisuus: sosialismi jossa kaikki varallisuus ja rahat kuuluvat Etujoukolle, orjille taas kuuluu raataa..
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 16.09.2018, 14:42:05
^Valtakunnallista perussuomalaista vaaliohjelmaa ei siis ole? Ainakaan yksikään noista nimistä ei viitannut millään muotoa siihen, että taustalla olisivat perussuomalaiset. (Oikeastaan ne kertovat pikemminkin siitä, että kirkko on laitostunut ja on hengeltään kulttuurimarksilainen.)

Ainakin siinä käsityksessä olen elänyt, että perussuomalaiset osallistuvat vaaleihin satunnaisesti paikallisten listojen kautta, jos osallistuvat. Harmillista sinänsä, koska vihreät, kepu, kokoomus ja demarit valtakunnallisesti vaaleihin. Perussuomalaisten listoista pitää siis etsiä tietoa seurakuntakohtaisesti. En tiedä mikä on heidän tilanteensa missäkin. @Tuomas Tähti

Muiden puolueiden ohjelmissa maahanmuutto on ainakin mainittu.

Vihreät:
Lainaus
MINUN VIHREÄ KIRKKONI

Osallistava
Työtä kehitetään seurakuntalaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ihmisten kohtaaminen ja heidän yksilöllisten tilanteidensa huomioiminen on tärkeää. Vihreässä kirkossa on vireä keskustelukulttuuri. Eri näkökulmia edustavat ihmiset ja tahot kohtaavat toisensa ja ajatuksensa ja etsivät yhdessä ratkaisuja. Vihreä kirkko on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Vihreä kirkko on uskonto- ja katsomusdialogin vahva osaaja ja osallistuja.

Yhdenvertainen
Vihreä kirkko puolustaa itsestään selvästi tasa-arvoajattelua. Tasa-arvo toteutuu niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin kesken ja välillä. Minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä. Jokaisella on tasa-arvoinen oikeus kirkon virkaan. Työyhteisöissä on hyvä ilmapiiri. Unelmiemme vihreä kirkko vihkii avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Vihreässä kirkossa ihmisarvo on luovuttamaton perusarvo. Kirkko on vieraanvarainen ja avoin uusille, erilaisista maista ja taustoista tuleville ihmisille. Vähemmistöryhmät, kuten vammaiset otetaan mukaan aktiivisina toimijoina.
https://yhdistykset.vihreat.fi/armon.vihreat/

Kepu:
Lainaus
YHDENVERTAISUUDEN PUOLESTA - VIHAPUHETTA, SYRJINTÄÄ JA RASISMIA VAS-TAAN

Toimimme aktiivisesti erilaista vihapuhetta, syrjintää ja rasismia vastaan.  Edistämme tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Kaikenlainen hengellinen väkivalta on tuomittavaa.
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Seurakuntavaalit

Kokoomus:
Lainaus
Minun kirkkoni tekee työtä muualta tulleiden puolesta

Toisten ihmisten arvostus ja suvaitsevaisuus ovat kokoomuslaisille luonnollinen osa ihmisyyden kunnioitusta. Uskonnonvapaus merkitsee meille jokaisen vapautta oman uskonnon harjoittamiseen ja omaksumiseen. Yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa tapahtuneet muutokset edellyttävät suvaitsevaisuutta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen Suomeen muuttaville, että hekin kokevat olevansa tervetulleita. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Maailma muuttuu paremmaksi ja turvallisemmaksi pienilläkin teoilla. Erityisesti konkreettiset teot eri taustoista olevien ihmisten tukemiseksi vahvistavat inhimillisyyttä. Jokainen on Jumalan luoma ainutlaatuinen ihminen. Ihmisarvo on jakamaton eikä riipu syntyperästä.
https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-seurakuntavaaliohjelma-2018/

Otantoja SDP:n (https://sdp.fi/fi/seurakuntavaalit/) ohjelmasta:

- kirkko on kansallinen ja kansainvälinen. Populististen liikkeiden levitessä tulee kirkon korostaa tehtäväänsä kansainvälisenä yhteisönä
- Ihmisiä autetaan kirkkoturvan periaatteita noudattaen riippumatta heidän statuksestaan Suomessa
- Seurakuntien ja seurakuntalaisten aktiivisuutta tarvitaan yksinäisyyden lieventämisessä, maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja lähiyhteisöjen rakentamisessa.
- Vihapuhetta ei tule sallia seurakunnan toiminnassa

Maahanmuutto on siis joka tapauksessa valtakunnallisesti keskeinen osa-alue seurakuntavaaleissa.

E: typoja yms.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: guest14935 - 16.09.2018, 15:06:59
Tässähän se olisi pienoiskoossa, pilottina, suomilan tulevaisuus: sosialismi jossa kaikki varallisuus ja rahat kuuluvat Etujoukolle, orjille taas kuuluu raataa..
Eikös tuo aikalailla nykyinen ohjelma olekin.

Siinä vaiheessa kun kruunu otti kirkon hallintaansa taisi se samalla menettää merkityksensä. Ei sillä etteikö silti kannattaisi tervettä järkeä omaavien sinne mennä ehdokkaiksi jos kerran jäseniä ovat.

Montako valtion kirkon pappia osaatte nimetä?
Pohdin juuri ettei kovin montaa muistu mieleen. Luntata piti netistä Marjaana Toiviainenkin, oli vaan ainoa pappi jonka muistin vaikken nimeään muistanutkaan.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Tuomas Tähti - 16.09.2018, 15:27:05
Ainakin siinä käsityksessä olen elänyt, että perussuomalaiset osallistuvat vaaleihin satunnaisesti paikallisten listojen kautta, jos osallistuvat.

Puolueet eivät virallisesti aseta ehdokkaita seurakuntavaaleissa, koska puoluerekisterissä oleminen (tai edes eduskuntapuolueen asema) ei anna ehdokasasetteluoikeutta seurakuntavaaleihin, vaan listan perustamispaperiin pitää joka tapauksessa kerätä allekirjoitukset vähintään kymmeneltä kyseisen seurakunnan jäseneltä. Pelkkä ehdokkaiden löytäminen ei siis riitä näissä vaaleissa. Tämä koskee myös demareita, kokoomuslaisia jne.

Perussuomalaisten henkilöiden muodostamien ehdokaslistojen nimet voivat toki olla perussuomalaisuuteen viittaavia, kuten "Peruskristilliset" tai "Peruskirkon puolesta" tms. Tästä päätetään kullakin alueella itsenäisesti, mikäli väkeä ja halukkuutta riittää oman ehdokaslistan muodostamiseen. Aiemmissa seurakuntavaaleissa Perussuomalaisten jäseniä on ollut ehdokkaina myös sellaisilla listoilla, joiden nimessä ei ole viittausta mihinkään puolueeseen (esim. "Partiotyön ystävät"). Tietääkseni näin tulee nytkin käymään joissakin seurakunnissa.

Perussuomalaisista ehdokkaista kannattaa etsiä tietoa seurakuntakohtaisesti sitten kun ehdokaslistat julkaistaan.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: guest15313 - 18.09.2018, 17:44:41
Nuivien puutteessa olen kaksi kertaa äänestänyt mahdollisimman konservatiivista ehdokasta, vaikken itse ääriarvokonservatiivi olekaan. Viimeksi 3. kerralla löytyi seurakunnastani perussuomalainen lista, jolta ei tainnut mennä yksikään läpi. Marraskuussa taas kirkkoherranvirastoon ja ääni jälleen persulle. Äänestäminen kannattaa aina!
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 19.09.2018, 13:33:47
Lisätietoa tulevista aikatauluista:

Lainaus
    17.9. Ehdokasasettelu päättyy
    24.9.-5.10. Ehdokkaat vastaavat vaalikoneen kysymyksiin
    24.9.-5.10. Ehdokkaille on tarjolla tukea vaalikoneeseen vastaamiseen
    8.10. Vaalikone aukeaa äänestäjille

Lisätietoja ehdokkaille vaalikoneeseen liittyen: http://info.seurakuntavaalit.fi/vaalikone/ehdokkaille

Vaalikoneeseen ehdokkaat pääsevät siis vastaamaan ensi viikolla ja itse vaalikonetta pääsee kokeilemaan kaksi viikkoa myöhemmin. Jos ehdokas haluaa mainostaa itseään tai itselleen tärkeitä asioita twitterissä jo etukäteen, se onnistuu hashtagilla "#minunkirkkoni". Toistaiseksi twiitit ovat olleet sanomaltaan enimmäkseen punavihreitä ja homoliittoihin liittyviä, joten toisenlaiset jututkin ovat varmasti tervetulleita.

Jos ei tiedä mihin seurakuntaan mahdollisesti kuuluu esimerkiksi muuton takia, paikallista seurakuntaa voi arvailla täällä: https://www.seurakuntavaalit.fi/mihin-seurakuntaan-kuulun-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 19.09.2018, 21:06:51
Ehdokasmääristä ja koostumuksesta on tullut tänään uutisointeja kautta Ylen:

Lainaus
Paljon uusia nimiä ehdolla seurakuntavaaleissa – ehdokkaiden kokonaismäärä putosi edellisistä vaaleista

Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla on ehdolla paljon uusia ehdokkaita seurakuntavaaleissa. Vantaalla uusia tulokkaita on liki 70 prosenttia, Espoossa noin 80 prosenttia ja Helsingissä peräti yli 80 prosenttia.

Nuoria ehdokkaita eli alle kolmikymppisiä oli Helsingissä 15 prosenttia ehdokkaista.

Ehdokkaiden kokonaismäärä on laskenut hieman edellisistä, vuoden 2014 vaaleista. Helsingissä on seurakuntavaaleissa ehdokkaana noin 7 prosenttia vähemmän kuin edellisissä vaaleissa.
https://yle.fi/uutiset/3-10413239

Lainaus
Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä on alustavien tietojen mukaan Turussa ja Kaarinassa noin 11 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 vaaleissa, tiedottaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.
https://yle.fi/uutiset/3-10409646

Aikaisemmin kautta radion kerrottiin uutisissa ehdokasmäärien laskeneen 10 prosenttia edellisestä kerrasta, mutta tähän ei ole linkkiä tarjota, mutta oletettavasti ehdokasmäärillä viitattiin tilanteeseen valtakunnallisti. Suurimpia kaupunkeja saatettiin uutisen yhteydessä mainita.

Ehdokasmäärien muutaman prosentin pudotus voi olla hyväkin asia äänestäjän kannalta.

Alle 3 000 asukkaan kunnasta Ylä-Savosta kuului kummia 23.8:

Lainaus
Varpaisjärvellä aiotaan pitää sopuvaalit seurakuntavaaleissa. Sopuvaalien syy on se, että ehdokkaita ei ole riittävästi. Edellisissä vaaleissa seurakuntaneuvoston 10 paikkaan oli ehdolla vain 14 ihmistä.

Seurakuntavaalit ovat marraskuun puolivälin jälkeen. Lapinlahden ja Varpaisjärven paikallislehti Matti ja Liisa (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Varpaisjärven seurakuntavaalien paikat on jo täytetty. Keskusta saa seitsemän paikkaa ja sitoutumattomat kolme.
https://yle.fi/uutiset/3-10366442

Erikoinen tilanne vaikka ehdokkaaksi asettelumiseen oli vielä hyvin aikaa. Lupaavat kertoimet olisi siis voinut saada pelkästään asettumalla ehdolle.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 19.09.2018, 23:36:11
Pitäisi välttää peräkkäisiä kommentteja, mutta jäsen Alligaattori toi ihan hyviä pointteja esille.

Siinä vaiheessa kun kruunu otti kirkon hallintaansa taisi se samalla menettää merkityksensä. Ei sillä etteikö silti kannattaisi tervettä järkeä omaavien sinne mennä ehdokkaiksi jos kerran jäseniä ovat.

Minusta oli Suomen kansan kohdalta ehkäpä suurin hetki, kun Kustaa Vaasa alkoi himota kirkkohopeita. Uskonpuhdistaja Mikael Agricolahan on näet suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden luoja ja isä. Suomalaisuus sellaisena kuin se meille nykyään näyttäytyy onkin uskonpuhdistuksen hedelmä. Teoriassa se voisi tietenkin olla mitä vain, mutta se ei nyt vain ole.

Montako valtion kirkon pappia osaatte nimetä?
Pohdin juuri ettei kovin montaa muistu mieleen. Luntata piti netistä Marjaana Toiviainenkin, oli vaan ainoa pappi jonka muistin vaikken nimeään muistanutkaan.

Hyvällä lykyllä ehkä kymmenkunta pappia osaisin luetella sellaista, joiden kanssa olen ollut tavalla tai toisella tekemisissä. Papit eivät lopulta ole sen enempää julkisuuden henkilöitä kuin minkään muunkaan merkittävän viran tai ammatin edustajat. Paikallistasolla heillä on huomattavasti enemmän merkitystä. Se on mielestäni ehkä se tärkein kosketuspinta papistoon, koska se on välitön kasteesta hautajaisiin ja erinäisiin saarnoihin.

Toiviaisisen ja eräät nimeltä mainitsemattomat piispat tiedän nykyään tämän nuivistelun kautta ja ilman tätä en välttämättä kiinnittäisi heihin yhtä paljon huomiota. Hehän ovat pappeja myöskin. Samoin on joukko teologeja, joiden nimi saattaa olla tunnettu tai helposti unohdettava. Esimerkiksi vaikkapa Patmoksen edustajat, joihin täälläkin törmää välillä ja etenkin autossa radiokanavia selaillessa heihin törmää helposti. Tämä on kaikki epäsuoraa yhteyttä.

Valtuustoilla on sanottavansa myös papistoon heidän palkkaamisensa kautta. Jos valtuusto oli aikanaan päättänyt toisin, Marjaana Toiviaisen seikkailut olisivat jääneet meiltä näkemättä. Emme tietenkään voi matkustaa ajassa taaksepäin, mutta voimme suunnitella toimintaamme eteenpäin.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Heikki Luoto - 03.10.2018, 21:22:35
Tampereella äänestysnumerot on julkaistu.
https://tampereenseurakunnat.fi/sivustot/seurakuntavaalit/ehdokkaat_ja_valitsijayhdistykset

Tässä ensimmäiset suositukset:

Kari Lindbomia voi äänestää Tampereen Messukylän seurakunnassa seurakuntaneuvostoon numerolla 106
ja yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 41.

Jouko Hämäläistä voi äänestää Eteläisessä seurakunnassa yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 29.

Vaalikone aukeaa 8.10.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Tuomas Tähti - 06.10.2018, 13:20:35
Ennakkoäänestyksen alkamiseen on nyt tasan kuukausi. Julkaisin tänään 6.10.2018 blogikirjoituksen, jossa on tietoa Espoossa Leppävaaran seurakunnassa toimivasta Peruskirkon puolesta -ehdokaslistasta:

Lainaus
Osallistun vaaleihin Peruskirkon puolesta -listan ehdokkaana. Listan ehdokkaat ovat Perussuomalaiset rp:n jäseniä, mutta puolueet eivät muodollisesti aseta ehdokaslistoja seurakuntavaaleissa, vaan listat muodostetaan keräämällä seurakunnan jäseniltä riittävästi allekirjoituksia listojen perustamispapereihin. Puoluerekisterissä oleminen ei siis auta näiden vaalien ehdokasasettelussa.

Peruskirkon puolesta -listalla on Leppävaaran seurakunnassa kaksi ehdokasta: kiinteistöhuoltotyöntekijä Kim Mikander ja minä. Kumpikin ehdokas on ehdolla sekä kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon.

Ehdokasnumeroni on kirkkovaltuuston vaalissa 27 ja seurakuntaneuvoston vaalissa 34. Kim Mikander pyrkii kirkkovaltuustoon numerolla 28 ja seurakuntaneuvostoon numerolla 35. Äänestäjien kannattaa huomioida, että kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen ja seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.

Koko kirjoitus on tässä osoitteessa:
http://tuomastahti.wordpress.com/2018/10/06/seurakuntavaalit-2018/
Otsikko: Vs: Piispanvaalit Espoossa 8.10.2018
Kirjoitti: Emo - 07.10.2018, 18:28:51
Huomenna on piispanvaalit Espoossa!

Lainaus
Ehdokkaita on neljä: Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, teologian tohtori Kaisamari Hintikka, jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma, johtava oppilaitospappi ja kisapappi, rovasti Leena Huovinen ja Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Sammeli Juntunen.

Vaalin ensimmäinen kierros järjestetään 8. lokakuuta. Tarvittaessa toinen kierros on 1. marraskuuta. Espoon uusi piispa vihitään virkaan 10. helmikuuta 2019.

Resu koneeni ei suostu laittamaan linkkiä, Kotimaa24:stä tuo uutinen lainattu.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 08.10.2018, 13:04:20
Vaalikone on auennut: https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/fi
Otsikko: Vs: Piispanvaalit Espoossa 8.10.2018
Kirjoitti: guest11919 - 08.10.2018, 13:33:21
Huomenna on piispanvaalit Espoossa!

Lainaus
Ehdokkaita on neljä: Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, teologian tohtori Kaisamari Hintikka, jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma, johtava oppilaitospappi ja kisapappi, rovasti Leena Huovinen ja Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Sammeli Juntunen.

Vaalin ensimmäinen kierros järjestetään 8. lokakuuta. Tarvittaessa toinen kierros on 1. marraskuuta. Espoon uusi piispa vihitään virkaan 10. helmikuuta 2019.

Resu koneeni ei suostu laittamaan linkkiä, Kotimaa24:stä tuo uutinen lainattu.

Nuo kaksi naista ovat lipilaareja, eivät usko muistaakseni edes neitseestäsyntymiseen. Holma olisi paras.
Otsikko: Vs: Piispanvaalit Espoossa 8.10.2018
Kirjoitti: IDA - 08.10.2018, 13:59:30
Nuo kaksi naista ovat lipilaareja, eivät usko muistaakseni edes neitseestäsyntymiseen. Holma olisi paras.

Itse äänestäisin Juntusta, jos osaisin. Toivoisin oikeastaan, että hänestä tulisi piispa.

Seurakuntavaalien vaalikoneen kysymykset ovat aika kummallisia minusta, mutta sain kyllä niilläkin täysin oikeat ehdokkaat. Koneesta sai vähän sen suuntaisen käsityksen, että on keskusteltavissa jopa se vietetäänkö messua sunnuntaisin.
Otsikko: Vs: Piispanvaalit Espoossa 8.10.2018
Kirjoitti: newspeak - 08.10.2018, 14:22:47
Huomenna on piispanvaalit Espoossa!

Lainaus
Ehdokkaita on neljä: Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, teologian tohtori Kaisamari Hintikka, jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma, johtava oppilaitospappi ja kisapappi, rovasti Leena Huovinen ja Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Sammeli Juntunen.

Vaalin ensimmäinen kierros järjestetään 8. lokakuuta. Tarvittaessa toinen kierros on 1. marraskuuta. Espoon uusi piispa vihitään virkaan 10. helmikuuta 2019.

Resu koneeni ei suostu laittamaan linkkiä, Kotimaa24:stä tuo uutinen lainattu.

Holma ja Hintikka ovat ilmeisesti siirtymässä toiselle kierrokselle:

Lainaus
Piispan vaalin alustavat tulokset 8.10.2018:

Espoon hiippakunnan #piispanvaali Lohjan rovastikunnan äänet: Huovinen 24, Holma 23, Hintikka 50, Juntunen 45. Äänestysprosentti 89,3%. Äänimäärä yhteensä, kun x/3 rovastikuntaa on laskettu: Huovinen, Holma, Hintikka, Juntunen. #espoonpiispanvaali #kirkko

Espoon hiippakunnan #piispanvaali Tuusulan rovastikunnan äänet: Huovinen 46, Holma 86, Hintikka 107, Juntunen 39. Äänestysprosentti 83,2%  Äänimäärä yhteensä, kun 2/3 rovastikuntaa on laskettu: Huovinen 70, Holma 109, Hintikka 157, Juntunen 84. #espoonpiispanvaali #kirkko

 Espoon hiippakunnan #piispanvaali tuomiorovastikunnan äänet Huovinen 72, Holma 63, Hintikka 181, Juntunen 83. Äänestysprosentti 87,5% Äänimäärä yhteensä, kun 3/3 rovastikuntaa on laskettu: Huovinen 142, Holma 172, Hintikka 338, Juntunen 167. #espoonpiispanvaali #kirkko

Toinen vaali 1.11. klo 12. Toisessa vaalissa ehdolla kaksi eniten ääniä saanutta: Kaisamari Hintikka ja Juhani Holma.
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/piispan-vaali-2018/
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 08.10.2018, 15:33:22
Vaalikoneesta löytyi seuraavanlainen kysymys:

Lainaus
1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.
  • Kirkon tulee keskittyä työssään erityisesti kantasuomalaisiin.
  • Kirkon tulee jatkossakin tukea kaikkia turvapaikanhakijoita.
  • Kirkon tulee auttaa erityisesti kristittyjä turvapaikanhakijoita.
  • Kirkon tulee erityisesti julistaa evankeliumia turvapaikanhakijoille.
https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/fi/

Muitakin maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä oli, mutta tämä oli ainoa valtakunnallinen kysymys, jossa edellytettiin maahanmuuttoon liittyvää kantaa.

Lainaus
Vaalikoneen toteuttaa Sangre oy, joka toteutti mm. YLE:n kunnallisvaalien vaalikoneen
http://www.info.seurakuntavaalit.fi/vaalikone
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: IDA - 08.10.2018, 16:17:36
Suomen Uutisten facebooksivuilla kuulemma tänään livenä Vllle Tavio ja Laura Huhtasaari Turun Mikaelinkirkossa 18.30. Aiheena kirkko ja perussuomalaiset.

https://www.facebook.com/suutiset/
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 09.10.2018, 00:03:09
^ Ehdottomasti katsomisen arvoinen parituntinen. Kaikki olivat loistavia Villestä Lauraan ja Matiakseen. Kirkon miehet vetivät shown hienosti ja toivat omia kantojaan hyvin esiin. Tavio toi hienosti juridisia näkemyksiä esille diplomaattisesti ja pohdiskelevasti ja Huhtasaaren loppupuhe sananvapaudesta oli energinen ja rohkea. Myös urkujen äärellä oltiin rohkeita ja energisia.

Kirkko & Kaupunki ja moni muukin taho sai myös kuulla metsän huudon.

Kannattaa katsoa tai ainakin kuunnella, jos ei ole vielä niin tehnyt.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 12.10.2018, 19:05:32
Ympäristöasiat ovat nyt nousseet tapetille ja ne olivat esillä myös seurakuntavaalien vaalikoneessa. Ensimmäinen osa-alue eli kirkon toiminta sisälsi seuraavan väittämän, johon tuli vastata: "On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi."

Mikä on Kirkon ympäristödiplomi? Lyhyesti se on kirkon sisäinen hallinnollinen väline, jolla seurakunnat tms. sitoutuvat ympäristötyöhön: "Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa myöntämisvuoden jälkeen neljä vuotta. Diplomi on lähes kaikilla suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä ja myös useilla pienillä seurakunnilla." (linkki) (http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content288249) Diplomin ehdot ovat tiettyjen miniehtojen täyttäminen (pääosin byrokratiaa ja henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, kuten vastaavan nimittäminen, työryhmät, ympäristöohjelman laatiminen, seuranta, henkilöstön koulutus jne.) sekä seurakuntien ympäristöön liittyvien toimintojen pisteyttäminen. Pisteytyksessä minimipistemäärä on 100 pistettä 500:sta, joten hyvin erilaisilla painotuksilla voidaan saada tarvittava minimipistemäärä kasaan. Luonnollisesti ympäristötoimintoja on tarkoitus jatkuvasti kehittää ja ohjeistukset muuttuvat seuraavan kerran 2020.

Tämän kaltainen toiminta on tuttua monille varmasti työelämästä, jossa työnantaja palkkaa hipsterin hippeilemään, kertomaan vihreyden ilosanomaa ja mussuttamaan mm. kopiokoneen suosiosta, kunnes kopiokone viedään kaatopaikalle ja kaikki räpläävät lopulta tablettejaan tai itsepäisimmät tulostavat kopiot kotona omaan laskuunsa. Mistään uudesta ilmiöstä ei siis ole kyse, mutta diplomin perusajatuksena on sitouttaa seurakunnan toimintaa ympäristöajatteluun pitäen sisällään myös hengellisen elämän. Tästä kehityskulusta on ollut varoittavia esimerkkejä mm. Yhdysvalloissa, jossa seurakuntia on pyritty sitouttamaan ympäristöajatteluun verotuksellisin keinoin, jolloin ei kysytä kaipaavatko seurakuntalaiset pakkovalistusta.

Vaalikoneessa ympäristöasioihin otetaan kantaa muutenkin. Lähimmäisyyteen liittyen kysytään erikseen: "Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi." Vastausvaihtoehdoissa on ilmastonmuutoksen vastainen työ. Ajankohtaisissa aiheissa ympäristökysymykset ovat esillä peräti kolme kertaa kymmenestä ollen näin toisella sijalla sukupuoli- ja seksuaaliasioiden ollessa eniten esillä peräti viidellä väittämällä. "Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä." "Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää." "Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään." Lienee selvää keiden esilletuomiseksi vaalikone on kehitetty.

Kirkon ympäristödiplomia koskien nostan vielä erikseen esille väittämän "Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää."

Diplomikäsikirjan mukaan kasvisruuasta saa pisteitä välillä 1-10. "Pisteitä saa seuraavasti: Kasvisruokavaihtoehto aina saatavilla ilman erillistä pyyntöä 5 pistettä. Kokouskahvitukset on vaihdettu terveellisempään vaihtoehtoon, 2 pistettä. Kotimaisten kasvisten suosiminen tarjoiluissa, 1 piste. Seurakunnan järjestämässä ruokailussa yksi kasvisruokapäivä viikossa, 2 pistettä. Maksimipistemäärä on 10." (s.45) Lähiruoka, luomu ja Reilun kaupan tuotteet pisteytetään erikseen samankaltaisella asteikolla. Jokin kauhun tasapaino tässä lienee taustalla diplomiseurakuntien keräillessä irtopisteitä suuntaamalla varoja tietynlaisiin hankintoihin. Kun selvästi verenpainelääkkeillä hengittelevä vanhempi teologi kehuu mediassa kasvisruokaa, tälle on selvästi tietty syy...

Yhteistyö ympäristömafiaan kuuluvien järjestöjen kanssa palkitaan tietenkin runsain pistein. Erikseen tästä on mainittava kansainvälisyyteen ja lähetystyöhön liittyvä avustustoiminta joka pisteytetään välillä 5-10 pistettä, joka perustuu prosentuaaliseen osuuteen seurakunnan verotuloista. 1,8 prosentin minimiavustusmääräraha tuottaa 5 pistettä ja 3 prosenttia täydet 10 pistettä.  Tässä kohtaa tietenkin tulee väistämättä monia kysymyksiä. "Eihän pari prosenttia kovin suurelta vaikuta." "Heikko-osaisistahan pitää huolehtia ja lähetyskäskyä noudattaa." "Diakonialla on paikkansa yhteiskunnassa ja kansainvälisen välisen toiminnan kautta voidaan auttaa avuntarvitsijoita." "Ympäristöongelmat ovat merkittävä tekijä monien hädässä." "Mitä tekemistä tällä kaikella on maahanmuuton kanssa?"

Näihin liittyen diplomikäsikirja sanoo s.21 näihin toimintoihin liittyen lisäksi: "Kirkko tekee myös vaikuttamistyötä oman maan ja kansainvälisiin päättäjiin." Siksi on huomautettava, että nämä ns. yhteistyökumppanit eivät lähtökohtaisesti harjoita lähetystyötä. Kirkon Ulkomaanapu on tästä hyvä esimerkki. Se on kirkon pitkäaikainen ja tunnettu yhteistyökumppani, mutta sen kirkollisuus uskonnollisesti sitoutumattomana järjestönä on hyvinkin kyseenalainen. Sama pätee moniin diakoniaa harjoittaviin järjestöihin. Kyyninen ihminen voi perustellusti sanoa, ettei näillä järjestöillä ole muuta kuin nimellistä tekemistä kristinuskon kanssa. Järjestötoiminta voi näyttäytyä jopa kristinuskon vastaisena ja epäisänmaallisena poliittisen ja yhteiskunnallisen toimintansa johdosta. Kun ympäristöasioissa viestintää halutaan korostaa, onko kirkolla varaa täyttää kalenterinsa ja keräyksensä ihmisiä katkeroittavalla toiminnalla. Apostoli Paavali kirjoittaisi tästä varmasti kärkkään kirjeen Suomen seurakunnalle.

Vaalikoneesta:

Lainaus
Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

- Seurakunnan tulisi voida valikoida itselleen sopivimmat lähetysjärjestöt kumppaneiksi

- Seurakunnan tulee rahoittaa tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä

Molemmissa vaihtoehdoissa on etunsa. Toisaalta yksittäinen seurakunta kykenee arvioimaan omat yhteistyökumppaninsa etenkin jollakin asteella. Toisaalta tasapuolisuudella on kantansa. Kansallisella tasolla tämä johtaa kuitenkin tiettyjen eturyhmien suosioon aiheuttaen eripuraan ja Suomen kirkko on perinteisesti pyrkinyt ottamaan kaikki jäsenensä huomioon tarjoten suojan kaikille. Nykytrendit huomioiden ja Kirkko ja Kaupunki-sivustoa vilkaisten, joillakin on palava halu julistautua voittajiksi jo etukäteen. Uskonnon on mukamas tehtävä tietä politiikalle. Kristinuskon on mukamas väistyttävä pakanuuden, epätoivon, gender-ideologian ja viheraatteen alta. Mitä ihania päämääriä!

Huhtasaaren sanoin: "Kirkko takaisin!"
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Tavan - 12.10.2018, 20:09:41
Tein vaalikoneen. Paraskin ehdokas jakoi vain 46%:sti näkemykseni, ja tarkemmalla perehtymisellä hänkin oli surkea höttöehdokas, joka ei usko Jeesuksen olevan ainoa tie Isän tykö.

Epätoivoiset vaalit kun ilmeisesti kaikki ehdokkaat ovat surkeita.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 12.10.2018, 20:47:59
Eihän tuossa vaalikoneessa ole lopulta mitään järkeä kun ehdokkaat ja äänestäjät joutuvat arpomaan omia vastauksiaan surkean kysymysasettelun takia. Kun ehdokkaat ovat vielä sormien ja varpaiden avulla laskettavissa, kovin kummoista vastaavuutta on melko mahdotonta edes olettaa löytävänsä.

En lainkaan ihmettele sitä, että suurin osa ehdokkaista on päättänyt olla vastaamatta vaalikoneen kysymyksiin. Kirkko&Kaupunki 8.10.2018:

Lainaus
Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on yli 16 000 ehdokasta. Heistä 5 000 on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Vastausaikaa on pidennetty 19. lokakuuta asti.
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/seurakuntavaalien-vaalikone-avattiin-lahes-puolet-ehdokkaista-sallisi-samaa-sukupuolta-olevien-vihkimisen-kirkolliseen-avioliittoon
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: newspeak - 13.10.2018, 00:42:43
Vilkaisu menneisyyteen, edellisiin seurakuntavaaleihin:

Lainaus
Kansanedustaja Jani Toivola on seurakuntavaalien mainoskasvo

Syksyn seurakuntavaaleja mainostetaan kansanedustaja Jani Toivolan (vihr) kasvoilla. Toivola haluaa evankelis-luterilaisen kirkon muuttuvan vaaleissa moniääniseksi ja avoimeksi.

Toivola itse erosi kirkosta TV2:n Ajankohtaisen Kakkosen kohua herättäneen Homoillan jälkeen vuonna 2010, mutta liittyi takaisin tänä vuonna samassa yhteydessä, kun hänen tyttärensä kastettiin.

- Kirkossa on käyty Homoillan jälkeen arvokeskustelua ja koen, että kirkon ovi on nyt aidosti auki kaikille. Nyt on aika vaikuttaa ja äänestää kirkosta moniääninen, mitä iso joukko toivoo, Toivola perustelee suostumustaan seurakuntavaalien mainoskasvoksi.
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kansanedustaja-jani-toivola-on-seurakuntavaalien-mainoskasvo/4307124#gs.fwuzuQI

Parin kuukauden sisään tämä tuleva rötösherra ja tuolloin jo kirkon vihollinen numero 1 ilmoitti, ettei asetu ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin. Mutta asettui kuitenkin. Nyt hän taas ilmoitti, ettei asetu ehdolle. Hieno malli nuorille!
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 18.10.2018, 15:53:04
Täytin ehdokkaana vaalikoneen.

Mieleeni jäi:
ilmastonmuutos, ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksesta viestiminen keskeistä, ilmastonmuutos, homoliitot, homoliitoista erivapaudet, kasvisruoka, tasa-arvo, johtajille sukupuolikiintiöt, pakolaiset, pakolaiset, muunsukupuoliset.

Oli siellä muitakin kysymyksiä, mutta tuo alkoi tulla korvista.

Kaikesta päätellen kysymyksenasettelulla pyrittiin siihen, että kirkolla pitäisi olla kiintiöarkkipiispanvirka, johon pääsisi vain liberaali homoja vihkivä vihreä maahanmuuttajia majoittanut muunsukupuolinen vegaaninainen. Sitten olisi onni ja autuus ja kaikki pääsisivät taivaaseen hallelujaaa.

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 18.10.2018, 16:01:00
Eihän tuossa vaalikoneessa ole lopulta mitään järkeä kun ehdokkaat ja äänestäjät joutuvat arpomaan omia vastauksiaan surkean kysymysasettelun takia. Kun ehdokkaat ovat vielä sormien ja varpaiden avulla laskettavissa, kovin kummoista vastaavuutta on melko mahdotonta edes olettaa löytävänsä.

En lainkaan ihmettele sitä, että suurin osa ehdokkaista on päättänyt olla vastaamatta vaalikoneen kysymyksiin. Kirkko&Kaupunki 8.10.2018:

Lainaus
Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on yli 16 000 ehdokasta. Heistä 5 000 on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Vastausaikaa on pidennetty 19. lokakuuta asti.
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/seurakuntavaalien-vaalikone-avattiin-lahes-puolet-ehdokkaista-sallisi-samaa-sukupuolta-olevien-vihkimisen-kirkolliseen-avioliittoon

Niin... otsikko "Seurakuntavaalien vaalikone avattiin – lähes puolet ehdokkaista sallisi samaa sukupuolta olevien vihkimisen kirkolliseen avioliittoon" jo kertoo, että vaalikone on laadittu sillä silmällä, että siitä tehdään tilastoja. Ei sillä silmällä, että perähikiän paikallisseurakuntalainen löytäisi parhaan ehdokkaan.

Ilmeisesti osa kysymyksistä koski koko kirkkoa ja osan taas sai valita paikallisseurakunta tms. (en jaksanut lukea kaikkia ohjeita ja tiedotuksia). Joka tapauksessa pienessä seurakunnassa, jossa valitaan muutama valtuutettu, pitää ottaa kantaa koko kirkon ja koko maailman huoliin liki 30 kysymykseen vastaamalla perusteluineen, mikä on aika tuskaa. Vastattuani viiteen, iski epätoivo, kun katselin kuinka hitaasti "edistymispalkki" ruudun alalaidassa kasvoi.

Pieni anarkisti minussa nosti päätään noita kysymyksiä kohtaan ja pariin kirjoitin sellaiset perustelut, että noinkohan löydän ne vielä edestäni paikallislehdestä tms.

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Faidros. - 18.10.2018, 16:09:21
Ennen oli kirkko, nykyään SAK. Molemmat  yrittää vaikuttaa epäparlamenttisin keinoin.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Vaniljaihminen - 18.10.2018, 16:14:23
^ Kyllä minullakin se isovihanaikainen musketti tai polkupyörästä rakennettu Sten-konepislari on jemmassa mikäli parlamentti ei selviä kriiseistä. En sinänsä kyllä voi oikein tuomita noitakaan. Oikeasti minulla on ainoastaan puinen samuraimiekka.

Mutta seurakuntavaalikone, sain rivin sellaisia täti-ihmisiä ehdokkaikseni, maksimissaan 59% samanmielisyys. Silla lailla.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 18.10.2018, 17:56:10
Mutta seurakuntavaalikone, sain rivin sellaisia täti-ihmisiä ehdokkaikseni, maksimissaan 59% samanmielisyys. Silla lailla.

Osaan noista vastasin sen verran arpakuutiolla, että en tiedä saisinko itseni kanssakaan 59% kannatusta, jos täyttäisin sen nyt sopivaa ehdokasta itselleni etsiäkseni.

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Lisä-Tuomas - 19.10.2018, 02:45:03
Vastaanpa tähänkin jotain, vaikka "yö onkin pitkälle kulunut".

Olen ehdolla, ja kyllä, täyttämiseen meni aikaa. Laitoin vielä perustelujakin pelkän "rastin ruutuun" lisäksi.

Kokeeksi täytin vaalikoneen omilla vastauksillani, ja lähin vastaavuus itseni jälkeen seurakunnassani - joka ei ole aivan pieni - oli 69%.

Osin asiaa voi selittää se, että olen outolintu, mutta se tuskin kuitenkaan kaikkea. Koneeseen oli pyritty saamaan pakotettua hajontaa muutamalla monivalintakysymyksellä "valitse 2 tai 3 näistä kymmenestä hyvästä asiasta". Toisekseen osa kysymyksistä oli sellaisia, että samalla logiikalla saattoi täyttää "osittain samaa" tai "osittain eri mieltä".

Ja edellä ikuturson esittämällä tavalla nämä niin sanotut "ajankohtaiset kysymykset" pääsevät liiankin suurella painolla esiin.

Siksi suosittelen, ettei kukaan lannistuisi matalista vastaavuuksista, vaan tutustuisi lähinnä sopivien ehdokkaiden esittämiin perusteluihin, ja valitsisi niitten pohjalta mieluisimman tai vähiten epämieluisan vaihtoehdon.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Heikki Luoto - 06.11.2018, 11:37:26
Nosto, silllä seurakuntavaalien ennakkoäänestysaika 6.-10.11 alkoi tänään tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.11.2018. Ev.lut. kirkon jäsenien kannattaa käydä äänestämässä kirkon uusvasemmistolaistumiskehitystä vastaan.

Äänestäminen on aina panos-tuotossuhteeltaan tehokasta henkilökohtaista vaikuttamista. Yksi ääni on erityisen tehokas kirkkovaaleissa, joissa on tavallisia poliittisia vaaleja pienempi äänestäjäkunta ja änestäjäaktiivisuus.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Ari-Lee - 10.11.2018, 14:21:28
Ja nyt ennakkoäänestämään. Ehdokas on tiedossa. Hän on lihaasyövä valkoinen hetero mies, PS:n aktiivi, yrittäjä, sinibaretti. Ja nuiva. Ennakkoäänestyspaikka on auki klo 16.00 saakka.

Lisään vielä linkin:
https://www.seurakuntavaalit.fi/aanestajalle/ehdokkaat
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Heikki Luoto - 18.11.2018, 12:06:36
Tänään 18.11.2018 on seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä. Käykääpä kirkkoon kuuluvat äänestämässä.

Ainakin täällä Tampereella voi äänestää klo 20 asti ja täällä kunkin seurakunnan kirkko toimii äänestyspaikkana.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Paawo - 19.11.2018, 06:13:39
Paawolla oli valinnan paikka;
Kotiseurakunnan omina ehdokkaina paikallisen ps-järjestön "hyvällä tavalla" kaappiliberaali eturiviläinen ja toisaalta änkyräkonservatiivinen kepulaisvaikuttaja.

Ääni meni lopulta ps-ehdokkaalle mutta antisipiläinen silti meni näistä läpi. En ole pettynyt, enemmän hallaa (pun intended) tekee näin päättynyt vaali seurakunnan julkiselle hyysäyshumputteluille.  8)
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 19.11.2018, 23:49:28
Monikos lisäkseni meni hommalaisista läpi?

Itse palvelen omassa srk:ssa taas seuraavan kauden kirkkovaltuutettuna. Äänipotti vie varmaan myös kirkkoneuvostoon. Luulisin.

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Supernuiva - 20.11.2018, 22:08:51
PS:n ehdokkailla ei tainnut mennä seurakuntavaaleissa mitenkään erityisen hyvin?

Onko jossain jo ollut yhteenvetoa siitä, mihin suuntaan kirkon linja todennäköisesti muuttuu näiden vaalien jälkeen? Muuttuiko kirkko entistäkin kulttuurimarksilaisemmaksi?
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 20.11.2018, 22:42:41
En päässyt äänestämään näissä vaaleissa, koska ei ollut varaa matkustaa suomeen kuntaan, jossa olen kirjoilla.
Ehdokkaan etsiminen olisi varmasti ollut minulle myös vaikeaa, koska en hyväksy puoluepoliittisia ryhmiä näissä vaaleissa lainkaan, vaan ne edustavat minulle iljetystä, oli puolue kirkkovaaleissa mikä tahansa.
 
Kirkon pitäisi pysyä kaukana kaikista puolueista aina ja iankaikkisesti!
-Aamen
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Ari-Lee - 20.11.2018, 23:07:45
En päässyt äänestämään näissä vaaleissa, koska ei ollut varaa matkustaa suomeen kuntaan, jossa olen kirjoilla.
Ehdokkaan etsiminen olisi varmasti ollut minulle myös vaikeaa, koska en hyväksy puoluepoliittisia ryhmiä näissä vaaleissa lainkaan, vaan ne edustavat minulle iljetystä, oli puolue kirkkovaaleissa mikä tahansa.
 
Kirkon pitäisi pysyä kaukana kaikista puolueista aina ja iankaikkisesti!
-Aamen

Quo vadis?
Sikäli olet niin väärässä niin väärässä ettet voi olla oikeassa. Perustelu sama kuin lähtökohta eli kun kerran tämäkin on tässä asennossa ja sitä asentoa ei voi muuttaa niin on parempi äänestää vähiten huonoa vaihtoehtoa ja tässä tapauksessa vähiten huono on parhaista parhain. Olen pahoillani, että ajattelet noin, ja pahoillani siitä ettet pääse antamaan ääntäsi.

Eiköhän heidän tärkein tehtävä ole päättää seurakunnan menoista. He eivät päätä kuka pääsee taivaaseen eivätkä tervaa kenenkään perseitä.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 20.11.2018, 23:32:50
Tämä on minun näkemykseni ja muodostunut ajan myötä.
Olen kerran käynyt äänestämässä kirkollisvaaleissa ja tällöin äänestin sitoutumatonta listaa, näin olisin tehnyt tälläkin kertaa, jos olosuhteet olisivat sallineet päästä suomeen äänestämään.

Se, että ajattelen asiasta toisin kuin monet muut, ei tee siitä väärää 8)
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Veikko - 20.11.2018, 23:47:57
Yle 19.11.2018 klo 01:09:
"Seurakuntavaalien alustava valtakunnallinen äänestysprosentti on 14,4. Edellisissä seurakuntavaaleissa 2014 äänestysprosentti oli 15,5."

Enemmistövaalit on asia sinänsä, mutta seurakuntavaaleissa on kysymys selvästi vähemmistövaaleista.

Itsensä myyntiin laittaneen ev.lutkan kunto ja ulkonäkö on mennyt niin pilalle uskonnon sekakäytön parissa, että se ei pysty vetoamaan moneenkaan edes katukaupassa.

Sääliksi käy, mutta tuskin minkäänlainen hoitoonohjaus saa kansalaisten enemmistöä tuohon porttoon enää uskomaan.

Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 21.11.2018, 00:24:00
En päässyt äänestämään näissä vaaleissa, koska ei ollut varaa matkustaa suomeen kuntaan, jossa olen kirjoilla.
Ehdokkaan etsiminen olisi varmasti ollut minulle myös vaikeaa, koska en hyväksy puoluepoliittisia ryhmiä näissä vaaleissa lainkaan, vaan ne edustavat minulle iljetystä, oli puolue kirkkovaaleissa mikä tahansa.
 
Kirkon pitäisi pysyä kaukana kaikista puolueista aina ja iankaikkisesti!
-Aamen
PS:n ehdokkailla ei tainnut mennä seurakuntavaaleissa mitenkään erityisen hyvin?

Onko jossain jo ollut yhteenvetoa siitä, mihin suuntaan kirkon linja todennäköisesti muuttuu näiden vaalien jälkeen? Muuttuiko kirkko entistäkin kulttuurimarksilaisemmaksi?

Näille kahdelle yhteisesti.

Näissä vaaleissa ei määritetä kirkon linjaa, kuten ei kunnallisvaaleissakaan valtion linjaa.
Seurakuntavaaleissa valituilla luottamushenkilöillä ei ole vaikutusvaltaa oman seurakunnan/seurakuntayhtymän ulkopuolelle. Tosin kirkkovaltuutetut pääsevät valitsemaan sekä hiippakuntavaltuustoa, että kirkolliskokousedustajia, jotka sitten ovat taas vähän kuin lääninhallitus ja hallitus.

Mitä tuloksia seurasin, niin persuja poliittisina yhteisöinä oli näissä vaaleissa todella vähän kun taas kokkarit ja sossut tunkivat joka paikkaan poliittisilla liitoillaan. Omassa kunnassa oli kaksi paikallislistaa, koska kuntaliitoksessa kaksi kirkkoa, kaksi srk-taloa, kaksi hautausmaata jne. Eli en minäkään ole puoluepoliittinen henkilö seurakunnassa. Nuiva konservatiivi sen sijaan olen ja sen käsityksen sai viimeistään vaalikoneesta...   :roll:

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Swen OF Sweden - 21.11.2018, 00:32:53
en minäkään ole puoluepoliittinen henkilö seurakunnassa. Nuiva konservatiivi sen sijaan olen ja sen käsityksen sai viimeistään vaalikoneesta...   

Hienoa!
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: guest11919 - 21.11.2018, 06:20:24
Omassa seurakunnassa oli demareiden ja kokkareiden listat sekä lipilaarien ja konsujen listat. Lipilaarien listalaisten mielestä ilmastonmuutos ja kasvissyönti ovat kirkon tärkeintä alaa, ja jos sitä olisi vaalikoneessa kysytty, niin epäilemättä myös avioliiton muuttaminen. Nämä olivat sikälikin selvästi avioliittovaalit, että vihreät olivat lipilaarilistalla, vaikka heillä on joskus ollut oma lista. Kokkareilla oli pakko olla oma lista, koska koko porukka ei olisi halunnut olla sallitaan homoliitot ja eutanasia -listalla, ja toisaalta konsulista ei olisi nykykokoomukselle sopinut. Seurakunnan demarit taas on änkyröitä. Tällaisessa tilanteessa persujen tulee mielestäni olla konsulistalla.

Monen näin somessa vetoavan kanssaihmisiin, että tulisivat äänestään kirkollisen avioliiton muutoksen puolesta. Odotin siksi suurempaa äänestysprosenttia. Ihmisiä ei selvästikään kiinnosta enää koko avioliittoasia, kumpaankaan suuntaan.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Tuomas Tähti - 21.11.2018, 07:16:28
Monikos lisäkseni meni hommalaisista läpi?

Itse palvelen omassa srk:ssa taas seuraavan kauden kirkkovaltuutettuna. Äänipotti vie varmaan myös kirkkoneuvostoon. Luulisin.

-i-

Lämpimät onnittelut, @ikuturso ja muut valitut!

Minä en päässyt läpi tälläkään kerralla. Toisaalta olin kaksimiehisen ehdokaslistan äänikuningas, mikä on edistystä vuoden 2014 seurakuntavaaleihin verrattuna. Vuonna 2014 jäin kaksimiehisen listan jumbosijalle.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: guest11919 - 21.11.2018, 07:50:10
Mitä ihmeen järkeä on omassa kahden hengen listassa? Kyse on kuitenkin suhteellisesta d'Hondtin vaalitavasta (miten se nyt taas kirjoitettiinkaan).
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 21.11.2018, 08:51:14
^ Jos listalle ei saa ääniä keräävää porukkaa, niin se väkimäärä ei välttämättä lisää listan yhteisäänimäärää.

Omilla äänilläni olisin päässyt juuri ja juuri läpi yhden miehen listanakin. Toki en tiedä, olisinko yhden miehen listana saanut kaikkia ääniäni koska joku äänestää kuitenkin ensisijaisesti listaa ja vasta toissijaisesti ehdokasta.

-i-
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: Tuomas Tähti - 22.11.2018, 08:35:49
Mitä ihmeen järkeä on omassa kahden hengen listassa? Kyse on kuitenkin suhteellisesta d'Hondtin vaalitavasta (miten se nyt taas kirjoitettiinkaan).

Halusimme, että äänestäjille tarjotaan vaaleissa itsenäinen perussuomalainen vaihtoehto. Allekirjoitusten kerääminen seurakuntavaalilistojen muodostamiseksi kirjattiin jo noin vuosi sitten Espoon Perussuomalaiset ry:n toimintasuunnitelmaan ja toimintasuunnitelmaa kuuluu noudattaa, vaikka juridisesti puolueet eivät näissä vaaleissa ehdokkaita asetakaan.

Ehkä ensi kerralla menemme jollekin laajemmalle listalle. Sitä ehditään miettiä ensi vuosikymmenellä. Kahden hengen ehdokaslistamme oli tämänkertaisissa seurakuntavaaleissa Leppävaaran seurakunnan neljästä ehdokaslistasta ainoa, joka ei saavuttanut yhtäkään paikkaa. Toisaalta minua ilahduttaa se, että onnistuimme tarjoamaan äänestäjille oman vaihtoehtomme.
Otsikko: Vs: Nuivat seurakuntavaalit 2018
Kirjoitti: ikuturso - 22.11.2018, 09:57:41
Seurakuntavaalien dynamiikka on varmaan hyvin erilainen eri kokoisissa seurakuntayhteisöissä. Äänestäjät ovat niitä, joita vielä seurakunnan ja kirkon asiat kiinnostavat. Pienissä seurakunnissa valituksi tulee ne, jotka näyttävät naamaansa seurakunnan tilaisuuksissa, käyvät joskus kirkossa, kuuluvat johonkin liitännäisyhteisöön (reserviläiset, lionsit), joka näkyy vaikkapa itsenäisyyspäivänä tai kaatuneiden muistopäivänä seppelekulkueissa. Lisäksi valituksi saattaa tulla kunnanvaltuutettuja, kansanedustajia tai ihmisiä, joilla on jotain erityisasiantuntemusta esim. taloudesta.

Kaupungeissa korostunee erilaiset arvoyhteisöt ja profiloituminen liberaaliksi tai konservatiiviksi. Myös näkyvät kannanotot vaikkapa seurakunnan kiinteistöjen säilytykseen/myyntiin/purkuun - sikäli mikäli jotain tällaista on tapeetilla - vaikuttavat. Ja jos naama on tullut tutuksi vaikka kirkon ovella virsikirjoja tai kauneimmat joululaulut-vihkosta jakamassa, tai puhujapöntössä lausumassa rukousta yhteisten asioiden puolesta tai lukemassa päivän tekstiä, siitä ei ainakaan ole haittaa vaaleissa. Toki jos näitä tekee vain kerran neljässä vuodessa kuukautta ennen vaaleja, se voi olla vähän läpinäkyvää.

-i-