Kirjoittaja Aihe: 2017-02-03 Oikeuskanslerilta moitteet Maahanmuuttovirastolle  (Luettu 2195 kertaa)

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 003
 • Liked: 9480
Oikeuskanslerinvirasto
3.2.2017 10.19
Lainaus
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Maahanmuuttoviraston toimia turvapaikkahakemusten käsittelyssä alkuvuoden 2016 aikana. Viraston ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Määräys liittyi lainmuutokseen, joka annettiin eduskunnalle helmikuussa 2016 ja joka tuli voimaan toukokuussa 2016. Ulkomaalaislakia muutettiin siten, että oleskelulupaa ei voitu enää myöntää humanitaarisen suojelun perusteella. Ylijohtajan mukaan hakemusten käsittelyn jäädyttämisellä lainmuutoksen voimaantuloon asti oli tarkoitus taata hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Oikeuskansleri pitää ylijohtajan menettelyä moitittavana ja korostaa, että voimassa olevaa lakia on noudatettava. Hänen mukaansa menettely oli ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta ja lisäksi se rikkoi hyvän hallinnon periaatteita. Oikeuskanslerin mukaan menettelyn moitittavuutta arvioitaessa on kohtuullista ottaa huomioon tuolloinen vaikea tilanne, johon virasto yllättäen joutui ja jossa toimintoja oli nopeasti sopeutettava vallinneisiin oloihin sopiviksi. Tilanteeseen liittyvät seikat eivät kuitenkaan oikeuta menettelyä. Oikeudellisesti perusteltua olisi ollut soveltaa voimassa olevaa lakia ja käsitellä hakemuksia normaalissa järjestyksessä.

Maahanmuuttovirastossa noudatettiin vuonna 2016 usean kuukauden ajan myös käytäntöä, jonka mukaan Somalian kansalaisille tehdyt myönteiset oleskelulupapäätökset tuli viedä oikeus- ja maatietopalveluyksikön tarkistettaviksi. Viraston mukaan syynä oli ollut havainto somalialaisten hakemusten poikkeuksellisen korkeista hyväksymisprosenteista ja huoli oleskelulupapäätösten perustelujen laadusta.

Oikeuskanslerin mukaan kuvatunlainen menettely oli osa työtehtävien järjestelyä ja kuului sinänsä työnantajan työnjohto-oikeuteen. Hän kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että menettely oli ongelmallinen yksittäisen hakijan oikeusturvan kannalta, koska se viivytti oleskelulupahakemuksen käsittelyä. Lisäksi oikeus saada asianmukaisesti perusteltu päätös koskee kaikkia hakijoita.

Oikeuskansleri otti Maahanmuuttoviraston toiminnan tarkasteltavakseen omana aloitteena sen jälkeen, kun Helsingin Sanomissa oli syyskuussa 2016 julkaistu artikkeli viraston toiminnasta.

Lisätiedot:
vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen, puh. 0295 162 545, etunimi.sukunimi@okv.fi

Oikeuskanslerin päätös (dnro OKV/8/50/2016, 3.2.2017) ja sen referaatti

hulaq

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 3 498
 • Liked: 4416
 • The sloganist
Hyvä. Nyt tämä tutkintaan. Lopputulokseksi voitaisiin nyt jo naulata:

- Nerg vaihtoon
- Migrin muu johto vaihtoon
- Kaikki myönnetyt päätökset evätään ja
- Pakkopalautukset voimaan vähintäänkin Ruotsiin asti
Iudex illius ero

Niobium

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 314
 • Liked: 2753
 • Misantrooppi. VHM, evoluution harha-askel.
"Oikeuskansleri pitää ylijohtajan menettelyä moitittavana ja korostaa, että voimassa olevaa lakia on noudatettava."

Onneksi turvisten kohdalla mennään muilta osin just eikä melkein pilkulleen, vai mitä, arvoisa oikeuskansleri?

Vai voisiko olla niin, että elämme kaksoisstandardien aikaa? Kantaväestön kohdalla toteutetaan selville ottamisen periaatetta, et voi puolustautua sillä, ettet ole ollut tietoinen laeista ja säädöksistä vaikka kyse olisi millaisista koukeroista ja tulkinnoista.

Turvisten kohdalla voidaan kohauttaa olkapäitä ja todeta, että kyse on nyt vaan kulttuurellisista eroista ja eihän sitä nyt voida olettaa Mohammedin (nimi keksitty) ymmärtävän, että naisen hetkellinen katsekontakti ei ole todellakaan mitään muuta kuin hetkellinen katsekontakti.
Suomi 101

Oikeus sananvapauteen ja mielipiteen ilmaisuun on keskeinen perusoikeus ja avain yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

Helsingissä 15.11.2017 Työministeri Jari Lindström

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 21 458
 • Liked: 34182
 • Hiipivä skitsofrenia
Aika sekava jaaritus, mutta miten minä ymmärrän tuon niin, että sompuille olisi tullut jakaa automaattisia turvapaikkoja edelleenkin? Siis OK moittii migriä liian vähästä suvakkiudesta?   ???

qwerty

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 10 003
 • Liked: 9480
Päätöksestä poimittua. No shit, sherlock avauksella :facepalm:
Lainaus
Tapaus Somalia

Ylijohtajan selvityksen mukaan loppuvuonna 2015 ja 2016 alkoi tulla signaaleita siitä, että viraston ratkaisukäytäntö erityisesti somalialaisten turvapaikkahakemusten käsittelyssä poikkesi eurooppalaisesta linjasta. Viime talvikautena somalialaisten hyväksymisprosentti  Suomessa ylitti jopa syyrialaisten hyväksymisprosentin ollen lähes 100%. Vaikutti siltä, että Suomen ratkaisukäytäntö oli poikkeava muihin Euroopan valtioihin verrattuna. Virasto antoi eri tahoille (ml.  media) selvityksiä asiasta ja tätä varten oikeus- ja maatietoyksikkö valmisteli selvityksiä turvapaikkayksikön huomioiden ja tietojen perusteella. Somalialaisten hyväksymisprosenteista tehtiin useampi kirjallinen kysymys eduskunnassa.

Ylijohtaja ilmoitti 18.3.2016 turvapaikkayksikölle, että kansainvälistä suojelua koskevia myönteisiä päätöksiä (päätös myöntää oleskelulupa ulkomaalaislain 6 luvun perusteella) ei Somalian kansalaisille ole syytä tehdä ennen kuin ”selvitetään eroavaisuuksien syitä ja tarvittaessa varmistetaan päätöksenteon riittävä laatu kouluttamalla ja linjaustyöllä”.

Ylijohtaja toteaa, että ”koska turvapaikkayksikön henkilöstö oli erittäin kuormittunut eikä heitä voitu irrottaa laadunvalvontaoperaatioon, päädyin siihen että kävisimme oikeus- ja maatietoyksikön johtajan kanssa lävitse mahdollisimman pian riittävän määrän sellaisia Somalian kansalaisille alkuvuonna 2016 tehtyjä päätöksiä, joissa on myönnetty turvapaikka. Minulla on hyvät ammatilliset valmiudet arvioida näiden päätösten laatua, koska olen työskennellyt säännöllisesti pakolaisoikeudellisissa tehtävissä vuodesta 1991 alkaen vuoteen 2013 ja seurannut Somalian tilannetta kriisin alusta alkaen neljännesvuosisadan ajan. Kävimme molemmat UMAn (ulkomaalaisasioiden asianhallintajärjestelmä) avulla läpi otokset satunnaisesti valittuja turvapaikkapäätöksiä ja niiden puhuttelupöytäkirjoja. Pääsiäisen 2016 aikana kävimme kumpikin itsenäisesti läpi yhteensä 156 tapausta ja sen jälkeen vertailimme havaintojamme, jotka olivat hyvin yhtenäisiä. Totesimme molemmat, että päätöksenteon ja puhuttelujen laadussa oli merkittäviä puutteita. Vaikutti siltä, että myönteisiä päätöksiä oli tehty summaarisesti. Osa päätöksistä oli tehty hyvin lyhyesti, suppein perusteluin, mikä myönteisten päätösten osalta myös on mahdollista.”

Ylijohtaja toteaa lisäksi seuraavasti: ”Kun kuitenkin perehtyi hakemusten puhuttelupöytäkirjoihin, kävi ilmi, että monissa tapauksissa ei joko ollut selvitetty puhuttelussa riittävällä tasolla relevantteja seikkoja tai otettu puhuttelussa esille tulleita puutteita ja ristiriitoja hakijan kertomuksessa päätöksenteossa huomioon. Uskottavuusarviota ei ollut tehty huolella ja kansainvälisen suojelun poissuljentaan viittaavia seikkoja ei ollut selvitetty. Turvapaikka oli myönnetty suoraan joissain tapauksissa, joissa kansainvälisen suojelun kriteerit välttämättä eivät täyttyneet, koska henkilö oli oleskellut laillisesti turvallisessa maassa pitkiä aikoja ja päätöksessä olisi tullut ottaa kantaa mahdollisuuteen saada riittävää suojelua pysyvältä asuinmaalta tai tarkastella mahdollisuutta turvallisen kolmannen/turvapaikkamaan käsitteen soveltamiseen. Suuri osa hakijoista oli vedonnut ylimalkaisesti sen tyyppiseen uhkaan Al-Shabaabin taholta, jonka todennäköisyys maatiedon mukaan oli selkeästi vähentynyt. Joukossa oli myös laadukkaita päätöksiä, mutta laadullisia puutteita havaittiin niin paljon, että asiassa oli selkeästi ryhdyttävä päätöksenteon laadun ja yhtenäisyyden varmistamiseksi tarvittaviin tukitoimenpiteisiin. Tämä oli todella suuri yllätys ja tilanne, jota ei ollut osattu ennakoida. Olin ollut tietoinen korkeasta hyväksymisasteesta, mutta olettanut Suomeen tulevien hakijoiden olevan profiililtaan erityisen vahvoja.”

Heppoisin perustein tehdyt päätökset tottakai korjataan hetimiten. Ai ei vai :P

Kim Evil-666

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 10 808
 • Liked: 46106
 • Saatanalliset säkeet Tervetuloa!
Jotenkin tuntuu, ettei tämä oikeuskansleri aja oikeudentunnossaan suomalaisten asiaa, vaan suomalaiset ovat oikeuksineen siellä pahnanpohjimmaisina.
Sävytteisviritteinen ja erittäin Nuiva!
Pohjoinen Perkele! Arktisen alueen Eko-Mörökölli!
Ethnos Nation!

"islam on kallon ajettelukeskukset tyhjentävä lobotomia." - Veikko

Roope

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 967
 • Liked: 69943
Maahanmuuttovirastossa noudatettiin vuonna 2016 usean kuukauden ajan myös käytäntöä, jonka mukaan Somalian kansalaisille tehdyt myönteiset oleskelulupapäätökset tuli viedä oikeus- ja maatietopalveluyksikön tarkistettaviksi. Viraston mukaan syynä oli ollut havainto somalialaisten hakemusten poikkeuksellisen korkeista hyväksymisprosenteista ja huoli oleskelulupapäätösten perustelujen laadusta.

Oikeuskanslerin mukaan kuvatunlainen menettely oli osa työtehtävien järjestelyä ja kuului sinänsä työnantajan työnjohto-oikeuteen. Hän kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että menettely oli ongelmallinen yksittäisen hakijan oikeusturvan kannalta, koska se viivytti oleskelulupahakemuksen käsittelyä. Lisäksi oikeus saada asianmukaisesti perusteltu päätös koskee kaikkia hakijoita.

Oikeuskansleri ei kuitenkaan puutu siihen, että Maahanmuuttoviraston pysyvien ohjeiden mukaan kielteiseen päätökseen tarvitaan kahden tarkastajan yksimielinen arvio, kun taas myönteiseen päätökseen riittää yhden tarkastajan arvio.
Mediaseuranta - Maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset

Maastamuuttaja

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 157
 • Liked: 2922
Jonkka näyttää siirtyvän eläkkeelle viime tingassa.

Tagit: